index
NameDescriptionIdleLinks
abakusabakus 12 hourssummarylogtree
adeptadept 12 hourssummarylogtree
adminShared admin folder 14 hourssummarylogtree
akodeSound decoding library 12 hourssummarylogtree
amarokamarok 12 hourssummarylogtree
artsaRts audio server 12 hourssummarylogtree
avahi-tqtAvahi bindings for TQt 12 hourssummarylogtree
basketbasket 12 hourssummarylogtree
bibletimebibletime 12 hourssummarylogtree
cmakeShared cmake folder 14 hourssummarylogtree
compizconfig-backend-tdeconfigcompizconfig-backend-tdeconfig 12 hourssummarylogtree
dbus-1-tqtBackported Qt4 DBUS bindings for TQt 12 hourssummarylogtree
dbus-tqtOriginal DBUS bindings for TQt 12 hourssummarylogtree
desktop-effects-tdedesktop-effects-tde 12 hourssummarylogtree
digikamdigikam 12 hourssummarylogtree
dolphindolphin 11 hourssummarylogtree
experimentalExperimental code 5 monthssummarylogtree
filelightfilelight 11 hourssummarylogtree
fusion-iconfusion-icon 11 hourssummarylogtree
gtk-qt-enginegtk-qt-engine 11 hourssummarylogtree
gtk3-tqt-enginegtk3-tqt-engine 12 hourssummarylogtree
gwenviewgwenview 11 hourssummarylogtree
gwenview-i18ngwenview-i18n 11 hourssummarylogtree
k3bk3b 11 hourssummarylogtree
k3b-i18nk3b-i18n 11 hourssummarylogtree
k9copyk9copy 11 hourssummarylogtree
kaffeinekaffeine 11 hourssummarylogtree
kaffeine-mozillakaffeine-mozilla 11 hourssummarylogtree
kasablancakasablanca 12 hourssummarylogtree
katapultkatapult 11 hourssummarylogtree
kbarcodekbarcode 11 hourssummarylogtree
kbfxkbfx 11 hourssummarylogtree
kbibtexkbibtex 11 hourssummarylogtree
kbiffkbiff 11 hourssummarylogtree
kbookreaderkbookreader 11 hourssummarylogtree
kchmviewerkchmviewer 11 hourssummarylogtree
kcmautostartkcmautostart 12 hourssummarylogtree
kcmldapkcmldap 12 hourssummarylogtree
kcmldapcontrollerkcmldapcontroller 12 hourssummarylogtree
kcmldapmanagerkcmldapmanager 12 hourssummarylogtree
kcpuloadkcpuload 11 hourssummarylogtree
kdbgkdbg 11 hourssummarylogtree
kdbusnotificationkdbusnotification 11 hourssummarylogtree
kdiff3kdiff3 11 hourssummarylogtree
kdirstatkdirstat 11 hourssummarylogtree
kdpkgkdpkg 11 hourssummarylogtree
keepkeep 11 hourssummarylogtree
kerberostraykerberostray 12 hourssummarylogtree
kerrykerry 11 hourssummarylogtree
keximdbkeximdb 13 hourssummarylogtree