summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/ca/messages/libk3b.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'ca/messages/libk3b.po')
-rw-r--r--ca/messages/libk3b.po3446
1 files changed, 3446 insertions, 0 deletions
diff --git a/ca/messages/libk3b.po b/ca/messages/libk3b.po
new file mode 100644
index 0000000..db32947
--- /dev/null
+++ b/ca/messages/libk3b.po
@@ -0,0 +1,3446 @@
+# Translation of libk3b.po to Catalan
+#
+# Albert Astals Cid <astals11@terra.es>, 2004, 2005.
+# Marc Coll Carrillo <marcoll@ya.com>, 2006.
+# Josep Ma. Ferrer <txemaq@gmail.com>, 2007.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: libk3b\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-05-01 02:05+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-12-06 23:21+0100\n"
+"Last-Translator: Josep Ma. Ferrer <txemaq@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+
+#: cddb/k3bcddbhttpquery.cpp:85
+#, c-format
+msgid "Could not connect to host %1"
+msgstr "No s'ha pogut connectar al servidor %1"
+
+#: cddb/k3bcddbhttpquery.cpp:138 cddb/k3bcddbpquery.cpp:170
+msgid "Found multiple exact matches"
+msgstr "S'han trobat múltiples coincidències exactes"
+
+#: cddb/k3bcddbhttpquery.cpp:146 cddb/k3bcddbpquery.cpp:178
+msgid "Found inexact matches"
+msgstr "S'han trobat coincidències inexactes"
+
+#: cddb/k3bcddbhttpquery.cpp:153 cddb/k3bcddbpquery.cpp:185
+msgid "No match found"
+msgstr "No s'ha trobat cap coincidència"
+
+#: cddb/k3bcddbhttpquery.cpp:162 cddb/k3bcddbpquery.cpp:192
+msgid "Error while querying"
+msgstr "Error mentre es consultava"
+
+#: cddb/k3bcddbhttpquery.cpp:198 cddb/k3bcddbpquery.cpp:222
+msgid "Could not read match"
+msgstr "No s'ha pogut llegir la coincidència"
+
+#: cddb/k3bcddblocalsubmit.cpp:97
+#, c-format
+msgid "Could not find directory: %1"
+msgstr "No s'ha pogut trobar el directori: %1"
+
+#: cddb/k3bcddblocalquery.cpp:41
+#, c-format
+msgid "Searching entry in %1"
+msgstr "S'està cercant l'entrada a %1"
+
+#: cddb/k3bcddbmultientriesdialog.cpp:29
+msgid "CDDB Database Entry"
+msgstr "Entrada de base de dades CDDB"
+
+#: cddb/k3bcddbmultientriesdialog.cpp:37
+msgid "K3b found multiple inexact CDDB entries. Please select one."
+msgstr "El K3b ha trobat múltiples entrades CDDB inexactes. Trieu-ne una."
+
+#: cddb/k3bcddbpquery.cpp:57
+msgid "Searching %1 on port %2"
+msgstr "S'està cercant %1 al port %2"
+
+#: cddb/k3bcddbpquery.cpp:79
+msgid "Host found"
+msgstr "Servidor trobat"
+
+#: cddb/k3bcddbpquery.cpp:85
+msgid "Connected"
+msgstr "Connectat"
+
+#: cddb/k3bcddbpquery.cpp:91
+msgid "Connection closed"
+msgstr "Connexió tancada"
+
+#: cddb/k3bcddbpquery.cpp:113
+msgid "OK, read access"
+msgstr "Correcte, accés de lectura"
+
+#: cddb/k3bcddbpquery.cpp:120
+msgid "Connection refused"
+msgstr "Connexió refusada"
+
+#: cddb/k3bcddbpquery.cpp:128
+msgid "Handshake successful"
+msgstr "La negociació ha tingut èxit"
+
+#: cddb/k3bcddbpquery.cpp:136
+msgid "Handshake failed"
+msgstr "La negociació ha fallat"
+
+#: cddb/k3bcddbpquery.cpp:161
+msgid "Found exact match"
+msgstr "S'ha trobat una coincidència exacta"
+
+#: cddb/k3bcddbpquery.cpp:261 cddb/k3bcddbpquery.cpp:262
+msgid "Connection to %1 refused"
+msgstr "La connexió a %1 ha estat refusada"
+
+#: cddb/k3bcddbpquery.cpp:265 cddb/k3bcddbpquery.cpp:266
+#, c-format
+msgid "Could not find host %1"
+msgstr "No s'ha pogut trobar el servidor %1"
+
+#: cddb/k3bcddbpquery.cpp:269 cddb/k3bcddbpquery.cpp:270
+#, c-format
+msgid "Error while reading from %1"
+msgstr "Error mentre es llegia des de %1"
+
+#: cddb/k3bcddb.cpp:237
+msgid "Found freedb entry."
+msgstr "S'ha trobat una entrada freedb."
+
+#: cddb/k3bcddb.cpp:239
+msgid "No entry found"
+msgstr "No s'ha trobat cap entrada"
+
+#: cddb/k3bcddb.cpp:241
+msgid "Error while connecting to host."
+msgstr "Error en connectar-se al servidor."
+
+#: cddb/k3bcddb.cpp:243
+msgid "Working..."
+msgstr "S'està fent..."
+
+#: cddb/k3bcddb.cpp:248
+msgid "Communication error."
+msgstr "Error de comunicació."
+
+#: core/k3bglobals.cpp:414
+msgid "Auto"
+msgstr "Auto"
+
+#: jobs/k3bvideodvdtitledetectclippingjob.cpp:91
+#: jobs/k3bvideodvdtitletranscodingjob.cpp:90
+msgid "%1 executable could not be found."
+msgstr "No s'ha trobat l'executable del «%1»."
+
+#: jobs/k3bvideodvdtitledetectclippingjob.cpp:97
+#: jobs/k3bvideodvdtitletranscodingjob.cpp:96
+msgid "%1 version %2 is too old."
+msgstr "La versió %1 del «%2» és massa antiga."
+
+#: jobs/k3bdvdformattingjob.cpp:482
+#: jobs/k3bvideodvdtitledetectclippingjob.cpp:107
+#: jobs/k3bvideodvdtitletranscodingjob.cpp:106
+#: projects/audiocd/k3baudionormalizejob.cpp:64
+#: projects/datacd/k3bmkisofshandler.cpp:63 projects/k3bcdrdaowriter.cpp:486
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:304 projects/k3bgrowisofswriter.cpp:172
+#: projects/videocd/k3bvcdjob.cpp:205
+msgid "Using %1 %2 - Copyright (C) %3"
+msgstr "S'està fent servir %1 %2 - Copyright (C) %3"
+
+#: jobs/k3bvideodvdtitletranscodingjob.cpp:122
+msgid "Unable to create folder '%1'"
+msgstr "No s'ha pogut crear la carpeta '%1'"
+
+#: jobs/k3bvideodvdtitletranscodingjob.cpp:126
+msgid "Invalid filename: '%1'"
+msgstr "Nom de fitxer no vàlid: '%1'"
+
+#: jobs/k3bvideodvdtitletranscodingjob.cpp:137
+msgid "Transcoding title %1 from Video DVD %2"
+msgstr "S'està codificant la pista %1 del DVD de vídeo %2"
+
+#: jobs/k3bvideodvdtitletranscodingjob.cpp:162
+#, c-format
+msgid "Invalid Video codec set: %1"
+msgstr "Conjunt de còdecs de vídeo invàlid: %1"
+
+#: jobs/k3bvideodvdtitletranscodingjob.cpp:185
+#, c-format
+msgid "Invalid Audio codec set: %1"
+msgstr "Conjunt de còdecs d'àudio invàlid: %1"
+
+#: jobs/k3bvideodvdtitletranscodingjob.cpp:320
+msgid "Resizing picture of title %1 to %2x%3"
+msgstr "S'està redimensionant la imatge de la pista %1 a %2x%3"
+
+#: jobs/k3bcdda2wavreader.cpp:137 jobs/k3bdvdformattingjob.cpp:520
+#: jobs/k3bvideodvdtitledetectclippingjob.cpp:184
+#: jobs/k3bvideodvdtitletranscodingjob.cpp:342
+#: projects/datacd/k3bisoimager.cpp:359 projects/datacd/k3bisoimager.cpp:535
+#: projects/datacd/k3bmsinfofetcher.cpp:131
+#: projects/datadvd/k3bdvdbooktypejob.cpp:341 projects/k3bcdrdaowriter.cpp:585
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:346 projects/k3bgrowisofswriter.cpp:377
+#: projects/videocd/k3bvcdjob.cpp:248
+#, c-format
+msgid "Could not start %1."
+msgstr "No s'ha pogut iniciar %1."
+
+#: jobs/k3bvideodvdtitletranscodingjob.cpp:347
+msgid "Single-pass Encoding"
+msgstr "Codificació en una passada"
+
+#: jobs/k3bvideodvdtitletranscodingjob.cpp:349
+msgid "Two-pass Encoding: First Pass"
+msgstr "Codificació en dues passades: primera passada"
+
+#: jobs/k3bvideodvdtitletranscodingjob.cpp:351
+msgid "Two-pass Encoding: Second Pass"
+msgstr "Codificació en dues passades: segona passada"
+
+#: jobs/k3bvideodvdtitletranscodingjob.cpp:375
+msgid "Removing incomplete video file '%1'"
+msgstr "S'està eliminant el fitxer de vídeo incomplet '%1'"
+
+#: jobs/k3bcdda2wavreader.cpp:242 jobs/k3bdvdformattingjob.cpp:270
+#: jobs/k3bvideodvdtitledetectclippingjob.cpp:281
+#: jobs/k3bvideodvdtitletranscodingjob.cpp:442
+#: projects/audiocd/k3baudionormalizejob.cpp:188
+#: projects/datacd/k3bisoimager.cpp:213
+#: projects/datadvd/k3bdvdbooktypejob.cpp:192 projects/k3bcdrdaowriter.cpp:786
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:778 projects/videocd/k3bvcdjob.cpp:356
+msgid "%1 returned an unknown error (code %2)."
+msgstr "%1 ha retornat un error desconegut (codi %2)."
+
+#: jobs/k3bdvdformattingjob.cpp:272
+#: jobs/k3bvideodvdtitledetectclippingjob.cpp:284
+#: jobs/k3bvideodvdtitletranscodingjob.cpp:445
+#: projects/audiocd/k3baudionormalizejob.cpp:190
+#: projects/datacd/k3bisoimager.cpp:215
+#: projects/datadvd/k3bdvdbooktypejob.cpp:194
+#: projects/videocd/k3bvcdjob.cpp:358
+msgid "Please send me an email with the last output."
+msgstr "Si us plau, envieu-me un correu electrònic amb la darrera sortida."
+
+#: jobs/k3bvideodvdtitletranscodingjob.cpp:453
+msgid "Execution of %1 failed."
+msgstr "L'execució de %1 ha fallat."
+
+#: jobs/k3bvideodvdtitletranscodingjob.cpp:454
+msgid "Please consult the debugging output for details."
+msgstr "Per obtenir més detalls, consulteu les traces de depuració."
+
+#: jobs/k3bvideodvdtitletranscodingjob.cpp:485
+msgid "AC3 (Stereo)"
+msgstr "AC3 (Estèreo)"
+
+#: jobs/k3bvideodvdtitletranscodingjob.cpp:487
+msgid "AC3 (Pass-through)"
+msgstr "AC3 (Curtcircuitat)"
+
+#: jobs/k3bvideodvdtitletranscodingjob.cpp:489
+msgid "MPEG1 Layer III"
+msgstr "MPEG1 Layer III"
+
+#: jobs/k3bvideodvdtitletranscodingjob.cpp:500
+msgid "MPEG4 (FFMPEG)"
+msgstr "MPEG4 (FFMPEG)"
+
+#: jobs/k3bvideodvdtitletranscodingjob.cpp:502
+msgid "XviD"
+msgstr "XviD"
+
+#: jobs/k3bvideodvdtitletranscodingjob.cpp:513
+msgid ""
+"FFmpeg is an open-source project trying to support most video and audio codecs "
+"used these days. Its subproject libavcodec forms the basis for multimedia "
+"players such as xine or mplayer."
+msgstr ""
+"FFmpeg és un projecte de codi obert que mira d'implementar la majoria de còdecs "
+"d'àudio i vídeo emprats en l'actualitat. El seu subprojecte «libavcodec» "
+"constitueix la base de reproductors multimèdia com ara el Xine o l'MPlayer."
+
+#: jobs/k3bvideodvdtitletranscodingjob.cpp:517
+msgid ""
+"FFmpeg contains an implementation of the MPEG-4 video encoding standard which "
+"produces high quality results."
+msgstr ""
+"FFmpeg conté una implementació de l'estàndard MPEG-4 de codificació de vídeo "
+"que produeix resultats d'alta qualitat."
+
+#: jobs/k3bvideodvdtitletranscodingjob.cpp:520
+msgid ""
+"XviD is a free and open source MPEG-4 video codec. XviD was created by a group "
+"of volunteer programmers after the OpenDivX source was closed in July 2001."
+msgstr ""
+"XviD és un còdec de vídeo MPEG-4 lliure i de codi obert. XviD va ser creat per "
+"un grup de programadors voluntaris desprès que el codi de l'OpenDivX fou tancat "
+"el juliol de 2001."
+
+#: jobs/k3bvideodvdtitletranscodingjob.cpp:523
+msgid ""
+"XviD features MPEG-4 Advanced Profile settings such as b-frames, global and "
+"quarter pixel motion compensation, lumi masking, trellis quantization, and "
+"H.263, MPEG and custom quantization matrices."
+msgstr ""
+"XviD implementa arranjaments MPEG-4 de perfil avançat, com ara fotogrames "
+"bidireccionals, compensació del moviment global i Q-pel, emmascarament de "
+"luminància, quantització trellis, i matrius de quantització H.263, MPEG, i "
+"personalitzades."
+
+#: jobs/k3bvideodvdtitletranscodingjob.cpp:527
+msgid ""
+"XviD is a primary competitor of DivX (XviD being DivX spelled backwards). While "
+"DivX is closed source and may only run on Windows, Mac OS and Linux, XviD is "
+"open source and can potentially run on any platform."
+msgstr ""
+"XviD és el competidor principal del DivX (XviD és DivX a l'inrevés). Mentre que "
+"el DivX és propietari i només s'executa en Windows, Mac OS i Linux, XviD és de "
+"codi obert i pot executar-se a qualsevol plataforma."
+
+#: jobs/k3bvideodvdtitletranscodingjob.cpp:531
+msgid "(Description taken from the Wikipedia article)"
+msgstr "(Descripció agafada de l'article a la Viquipèdia)"
+
+#: jobs/k3bvideodvdtitletranscodingjob.cpp:541
+msgid ""
+"AC3, better known as Dolby Digital is standardized as ATSC A/52. It contains up "
+"to 6 total channels of sound."
+msgstr ""
+"AC3, més conegut com a Dolby Digital, està estandarditzat com a ATSC A/52. "
+"Conté fins a un total de 6 canals de so."
+
+#: jobs/k3bvideodvdtitletranscodingjob.cpp:546
+msgid ""
+"With this setting K3b will create a two-channel stereo Dolby Digital audio "
+"stream."
+msgstr ""
+"Amb aquesta opció el K3b crearà un flux d'àudio Dolby Digital estèreo de dos "
+"canals."
+
+#: jobs/k3bvideodvdtitletranscodingjob.cpp:550
+msgid ""
+"With this setting K3b will use the Dolby Digital audio stream from the source "
+"DVD without changing it."
+msgstr ""
+"Amb aquesta opció el K3b farà servir el flux d'àudio Dolby Digital del DVD "
+"d'origen sense canviar-lo."
+
+#: jobs/k3bvideodvdtitletranscodingjob.cpp:552
+msgid "Use this setting to preserve 5.1 channel sound from the DVD."
+msgstr "Feu servir aquesta opció per preservar el so 5.1 del DVD."
+
+#: jobs/k3bvideodvdtitletranscodingjob.cpp:554
+msgid ""
+"MPEG1 Layer III is better known as MP3 and is the most used lossy audio format."
+msgstr ""
+"MP3 Layer III es més conegut com a MP3, i és el format d'àudio amb pèrdua més "
+"emprat."
+
+#: jobs/k3bvideodvdtitletranscodingjob.cpp:555
+msgid ""
+"With this setting K3b will create a two-channel stereo MPEG1 Layer III audio "
+"stream."
+msgstr ""
+"Amb aquesta opció el K3b crearà un flux d'àudio MP3 estèreo de dos canals."
+
+#: jobs/k3baudiocuefilewritingjob.cpp:103
+msgid "Writing Audio Cue File"
+msgstr "S'està escrivint el fitxer CUE d'àudio"
+
+#: jobs/k3baudiocuefilewritingjob.cpp:186
+msgid "Analysing the audio file failed. Corrupt file?"
+msgstr "L'anàlisi del fitxer d'àudio ha fallat. Fitxer corrupte?"
+
+#: jobs/k3baudiocuefilewritingjob.cpp:254
+msgid "Analysing the audio file"
+msgstr "S'està analitzant el fitxer d'àudio"
+
+#: jobs/k3baudiocuefilewritingjob.cpp:255
+#, c-format
+msgid "Analysing %1"
+msgstr "S'està analitzant %1"
+
+#: jobs/k3baudiocuefilewritingjob.cpp:262
+msgid "Unable to handle '%1' due to an unsupported format."
+msgstr "No s'ha pogut gestionar '%1' degut a un format no admès."
+
+#: jobs/k3baudiocuefilewritingjob.cpp:267
+msgid "No valid audio cue file: '%1'"
+msgstr "Fitxer CUE d'àudio no vàlid: '%1'"
+
+#: jobs/k3bblankingjob.cpp:133
+msgid "Please insert a rewritable CD medium into drive<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
+msgstr "Inseriu un CD reescrivible a la unitat<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
+
+#: jobs/k3bblankingjob.cpp:158
+msgid "Process completed successfully"
+msgstr "Procés completat amb èxit"
+
+#: jobs/k3bblankingjob.cpp:163
+msgid "Canceled."
+msgstr "Cancel·lat."
+
+#: jobs/k3bblankingjob.cpp:167
+msgid "Blanking error "
+msgstr "Error d'esborrat"
+
+#: jobs/k3bblankingjob.cpp:168
+msgid "Sorry, no error handling yet."
+msgstr "Ho sento, encara no hi ha gestió d'errors."
+
+#: jobs/k3bverificationjob.cpp:154 jobs/k3bverificationjob.cpp:174
+msgid "Checking medium"
+msgstr "S'està comprovant el suport"
+
+#: jobs/k3bverificationjob.cpp:205
+msgid "Internal Error: Verification job improperly initialized (%1)"
+msgstr "Error intern: tasca de verificació mal inicialitzada (%1)"
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:1017 jobs/k3bverificationjob.cpp:212
+#: projects/mixedcd/k3bmixedjob.cpp:512
+msgid "Reloading the medium"
+msgstr "S'està tornant a carregar el suport"
+
+#: jobs/k3bverificationjob.cpp:239
+#, c-format
+msgid "Verifying track %1"
+msgstr "S'està verificant la pista %1"
+
+#: jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:270 jobs/k3bverificationjob.cpp:269
+#: jobs/k3bverificationjob.cpp:355
+msgid "Unable to determine the ISO9660 filesystem size."
+msgstr "No s'ha pogut determinar la mida del sistema de fitxers ISO-9660."
+
+#: jobs/k3bverificationjob.cpp:307
+msgid "Written data in track %1 differs from original."
+msgstr "Les dades escrites a la pista %1 difereixen de les originals."
+
+#: jobs/k3bverificationjob.cpp:311
+msgid "Written data verified."
+msgstr "Les dades escrites han estat verificades."
+
+#: jobs/k3bdvdformattingjob.cpp:102
+msgid "Formatting DVD"
+msgstr "S'està formatant el DVD"
+
+#: jobs/k3bdvdformattingjob.cpp:109
+msgid "Quick Format"
+msgstr "Formatat ràpid"
+
+#: jobs/k3bdvdformattingjob.cpp:124 projects/datadvd/k3bdvdbooktypejob.cpp:105
+msgid "No device set"
+msgstr "No s'ha configurat cap dispositiu"
+
+#: jobs/k3bdvdformattingjob.cpp:132 projects/k3bcdrdaowriter.cpp:568
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:330 projects/k3bgrowisofswriter.cpp:361
+msgid "Unmounting medium"
+msgstr "S'està desmuntant el suport"
+
+#: jobs/k3bdvdformattingjob.cpp:144
+msgid "Please insert a rewritable DVD medium into drive<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
+msgstr "Inseriu un DVD reescrivible a la unitat<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
+
+#: jobs/k3bdvdformattingjob.cpp:152 projects/datadvd/k3bdvdbooktypejob.cpp:128
+msgid "Checking media..."
+msgstr "Comprovant el suport..."
+
+#: jobs/k3bdvdformattingjob.cpp:153 projects/datadvd/k3bdvdbooktypejob.cpp:129
+msgid "Checking media"
+msgstr "Comprovant el suport"
+
+#: jobs/k3bdvdformattingjob.cpp:260
+msgid "Formatting successfully completed"
+msgstr "El formatat ha acabat correctament"
+
+#: jobs/k3bdvdformattingjob.cpp:263
+#, c-format
+msgid "Do not be concerned with the progress stopping before 100%."
+msgstr "No us preocupeu si el progrés s'atura abans del 100%."
+
+#: jobs/k3bdvdformattingjob.cpp:264
+msgid "The formatting will continue in the background while writing."
+msgstr "El formatat continuarà en segon terme mentre s'escriu."
+
+#: jobs/k3bcdda2wavreader.cpp:248 jobs/k3bdvdformattingjob.cpp:278
+#: projects/audiocd/k3baudionormalizejob.cpp:200
+#: projects/datacd/k3bisoimager.cpp:223
+#: projects/datadvd/k3bdvdbooktypejob.cpp:200 projects/k3bcdrdaowriter.cpp:797
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:798 projects/videocd/k3bvcdjob.cpp:364
+msgid "%1 did not exit cleanly."
+msgstr "%1 no ha acabat correctament."
+
+#: jobs/k3bdvdformattingjob.cpp:289 projects/datadvd/k3bdvdbooktypejob.cpp:217
+msgid "Ejecting DVD..."
+msgstr "S'està expulsant el DVD..."
+
+#: jobs/k3bdvdformattingjob.cpp:301 projects/datadvd/k3bdvdbooktypejob.cpp:234
+#: projects/k3babstractwriter.cpp:88 projects/k3bgrowisofswriter.cpp:594
+msgid "Unable to eject media."
+msgstr "No s'ha pogut expulsar el suport."
+
+#: jobs/k3bdvdformattingjob.cpp:320 projects/datadvd/k3bdvdbooktypejob.cpp:270
+msgid "Unable to determine media state."
+msgstr "No s'ha pogut determinar l'estat del suport."
+
+#: jobs/k3bdvdformattingjob.cpp:344
+msgid "No rewritable DVD media found. Unable to format."
+msgstr "No s'ha trobat cap suport de DVD reescrivible. No es pot formatar."
+
+#: jobs/k3bdvdformattingjob.cpp:365 jobs/k3bdvdformattingjob.cpp:404
+msgid "Found %1 media."
+msgstr "S'ha trobat un suport %1."
+
+#: jobs/k3bdvdformattingjob.cpp:377 jobs/k3bdvdformattingjob.cpp:430
+msgid "No need to format %1 media more than once."
+msgstr "No cal formatar el suport %1 més d'una vegada."
+
+#: jobs/k3bdvdformattingjob.cpp:379 jobs/k3bdvdformattingjob.cpp:432
+msgid "It may simply be overwritten."
+msgstr "Només cal sobreescriure'l."
+
+#: jobs/k3bdvdformattingjob.cpp:382 jobs/k3bdvdformattingjob.cpp:424
+#: jobs/k3bdvdformattingjob.cpp:435
+msgid "Forcing formatting anyway."
+msgstr "S'està forçant el formatat de totes maneres."
+
+#: jobs/k3bdvdformattingjob.cpp:383
+msgid "It is not recommended to force formatting of DVD+RW media."
+msgstr "No es recomana forçar el formatat d'un suport DVD+RW."
+
+#: jobs/k3bdvdformattingjob.cpp:384
+msgid "Already after 10-20 reformats the media might be unusable."
+msgstr "El suport podria tornar-se inusable desprès de 10-20 reformataments."
+
+#: jobs/k3bdvdformattingjob.cpp:393
+msgid "Formatting DVD+RW"
+msgstr "S'està formatant el DVD+RW"
+
+#: jobs/k3bdvdformattingjob.cpp:408
+msgid "Formatted in %1 mode."
+msgstr "Formatat en mode %1."
+
+#: jobs/k3bdvdformattingjob.cpp:422
+msgid "Media is already empty."
+msgstr "El suport ja és buit."
+
+#: jobs/k3bdvdformattingjob.cpp:450
+msgid "Formatting DVD-RW in %1 mode."
+msgstr "S'està formatant el DVD-RW en mode %1."
+
+#: jobs/k3bdvdformattingjob.cpp:457
+msgid "Unable to determine the current formatting state of the DVD-RW media."
+msgstr ""
+"No s'ha pogut determinar l'estat actual del formatament del suport de DVD-RW."
+
+#: jobs/k3bcdda2wavreader.cpp:98 jobs/k3bclonejob.cpp:88
+#: jobs/k3bdvdformattingjob.cpp:475 jobs/k3breadcdreader.cpp:107
+#: projects/datacd/k3bmsinfofetcher.cpp:56
+#: projects/datacd/k3bmsinfofetcher.cpp:92
+#: projects/datadvd/k3bdvdbooktypejob.cpp:288 projects/k3bcdrdaowriter.cpp:478
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:296 projects/k3bgrowisofswriter.cpp:158
+#: projects/videocd/k3bvcdjob.cpp:187
+msgid "Could not find %1 executable."
+msgstr "No s'ha pogut trobar l'executable %1."
+
+#: jobs/k3bdvdformattingjob.cpp:525
+msgid "Formatting"
+msgstr "S'està formatant"
+
+#: jobs/k3biso9660imagewritingjob.cpp:86 projects/audiocd/k3baudiojob.cpp:157
+#: projects/datacd/k3bdatajob.cpp:145 projects/mixedcd/k3bmixedjob.cpp:219
+msgid "Preparing data"
+msgstr "S'estan preparant les dades"
+
+#: jobs/k3biso9660imagewritingjob.cpp:89
+#, c-format
+msgid "Could not find image %1"
+msgstr "No s'ha pogut trobar la imatge %1"
+
+#: jobs/k3biso9660imagewritingjob.cpp:134 projects/datacd/k3bdatajob.cpp:458
+msgid "Verifying written data"
+msgstr "S'estan verificant les dades escrites"
+
+#: jobs/k3biso9660imagewritingjob.cpp:136
+msgid "Verifying written copy %1 of %2"
+msgstr "S'està verificant la còpia escrita %1 de %2"
+
+#: jobs/k3biso9660imagewritingjob.cpp:201
+msgid "Writing image"
+msgstr "S'està escrivint la imatge"
+
+#: jobs/k3biso9660imagewritingjob.cpp:203
+msgid "Writing copy %1 of %2"
+msgstr "S'està escrivint la còpia %1 de %2"
+
+#: jobs/k3biso9660imagewritingjob.cpp:222
+msgid "Waiting for medium"
+msgstr "S'està esperant el suport"
+
+#: jobs/k3biso9660imagewritingjob.cpp:389 projects/audiocd/k3baudiojob.cpp:549
+#: projects/datacd/k3bdatajob.cpp:672 projects/mixedcd/k3bmixedjob.cpp:632
+#: projects/mixedcd/k3bmixedjob.cpp:673
+msgid "IO Error"
+msgstr "Error E/S"
+
+#: jobs/k3biso9660imagewritingjob.cpp:401 projects/datadvd/k3bdvdjob.cpp:211
+msgid ""
+"K3b does not support simulation with DVD+R(W) media. Do you really want to "
+"continue? The media will be written for real."
+msgstr ""
+"El K3b no permet la simulació amb suports de DVD+R(W). Realment voleu "
+"continuar? El suport serà escrit realment."
+
+#: jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:765 jobs/k3biso9660imagewritingjob.cpp:404
+#: projects/datadvd/k3bdvdjob.cpp:214
+msgid "No Simulation with DVD+R(W)"
+msgstr "Sense simulació amb DVD+R(W)"
+
+#: jobs/k3biso9660imagewritingjob.cpp:443
+msgid "Simulating ISO9660 Image"
+msgstr "S'està simulant la imatge ISO-9660"
+
+#: jobs/k3biso9660imagewritingjob.cpp:445
+msgid "Burning ISO9660 Image"
+msgstr "S'està gravant la imatge ISO-9660"
+
+#: jobs/k3bbinimagewritingjob.cpp:218 jobs/k3biso9660imagewritingjob.cpp:447
+#, c-format
+msgid ""
+"_n: - %n Copy\n"
+" - %n Copies"
+msgstr ""
+" - %n còpia\n"
+" - %n còpies"
+
+#: jobs/k3bvideodvdtitledetectclippingjob.cpp:112
+msgid "Analysing Title %1 of Video DVD %2"
+msgstr "S'està analitzant la pista %1 del DVD de vídeo %2"
+
+#: jobs/k3bvideodvdtitledetectclippingjob.cpp:188
+msgid "Analysing Chapter %1 of %2"
+msgstr "S'està analitzant el capítol %1 de %2"
+
+#: jobs/k3bvideodvdtitledetectclippingjob.cpp:265
+msgid "Ignoring last chapter due to its short playback time."
+msgstr "S'ignorarà el darrer capítol degut a la seva curta durada."
+
+#: jobs/k3bclonejob.cpp:94
+msgid "Cdrecord version %1 does not have cloning support."
+msgstr "El «cdrecord» versió %1 no permet fer còpies exactes."
+
+#: jobs/k3bclonejob.cpp:102
+msgid "No device set."
+msgstr "No hi ha cap dispositiu configurat."
+
+#: jobs/k3bclonejob.cpp:111
+msgid "CD writer %1 does not support cloning."
+msgstr "La gravadora de CD %1 no permet fer còpies exactes."
+
+#: jobs/k3bclonejob.cpp:144
+msgid "Reading clone image"
+msgstr "S'està llegint la imatge a clonar"
+
+#: jobs/k3bclonejob.cpp:225 projects/datacd/k3bdatajob.cpp:411
+#: projects/videocd/k3bvcdjob.cpp:464
+msgid "Writing Track %1 of %2"
+msgstr "S'està escrivint la pista %1 de %2"
+
+#: jobs/k3bclonejob.cpp:242
+#, c-format
+msgid "Successfully written clone copy %1."
+msgstr "S'ha escrit correctament la còpia exacta %1."
+
+#: jobs/k3bclonejob.cpp:286
+msgid "Successfully read disk."
+msgstr "El disc s'ha llegit correctament."
+
+#: jobs/k3bclonejob.cpp:298
+msgid "Failed to read disk completely in clone mode."
+msgstr "No s'ha pogut llegir completament el disc en mode de còpia exacta."
+
+#: jobs/k3bclonejob.cpp:305
+msgid "Error while reading disk."
+msgstr "S'ha produït un error mentre es llegia el disc."
+
+#: jobs/k3bclonejob.cpp:331
+msgid "Simulating clone copy"
+msgstr "S'està simulant la còpia exacta"
+
+#: jobs/k3bclonejob.cpp:333
+#, c-format
+msgid "Writing clone copy %1"
+msgstr "S'està escrivint la còpia exacta %1"
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:1081 jobs/k3bclonejob.cpp:342
+msgid "Removing image files."
+msgstr "S'estan eliminant els fitxers d'imatge."
+
+#: jobs/k3bclonejob.cpp:354
+msgid "Creating Clone Image"
+msgstr "S'està creant la imatge exacta"
+
+#: jobs/k3bclonejob.cpp:357
+msgid "Simulating Clone Image"
+msgstr "S'està simulant la clonació de la imatge"
+
+#: jobs/k3bclonejob.cpp:359
+msgid "Burning Clone Image"
+msgstr "S'està gravant la imatge exacta"
+
+#: jobs/k3bclonejob.cpp:362
+msgid "Simulating CD Cloning"
+msgstr "S'està simulant la clonació del CD"
+
+#: jobs/k3bclonejob.cpp:364
+msgid "Cloning CD"
+msgstr "S'està clonant el CD"
+
+#: jobs/k3bclonejob.cpp:371
+#, c-format
+msgid ""
+"_n: Creating 1 clone copy\n"
+"Creating %n clone copies"
+msgstr ""
+"S'està creant 1 còpia exacta\n"
+"S'estan creant %n còpies exactes"
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:159 jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:119
+msgid "Checking Source Medium"
+msgstr "S'està comprovant el suport d'origen"
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:162 jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:129
+msgid "Waiting for source medium"
+msgstr "S'està esperant al suport d'origen"
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:172 jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:141
+msgid "Checking source medium"
+msgstr "S'està comprovant el suport d'origen"
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:200
+msgid "K3b does not copy CDs containing multiple data tracks."
+msgstr "El K3b no copia CD que contenen múltiples pistes de dades."
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:204
+msgid "Copying Multisession Data CD."
+msgstr "S'està copiant el CD de dades multisessió."
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:206
+msgid "Copying Data CD."
+msgstr "S'està copiant el CD de dades."
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:212
+msgid "K3b can only copy CD-Extra mixed mode CDs."
+msgstr "El K3b només pot copiar CD en mode mixt de tipus CD-Extra."
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:216
+msgid "Copying Enhanced Audio CD (CD-Extra)."
+msgstr "S'està copiant el CD d'àudio millorat (CD-Extra)."
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:221
+msgid "Copying Audio CD."
+msgstr "S'està copiant el CD d'àudio."
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:226
+msgid "The source disk is empty."
+msgstr "El disc d'origen és buit."
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:268
+msgid "K3b needs cdrecord 2.01a12 or newer to copy Mode2 data tracks."
+msgstr ""
+"El K3b necessita el «cdrecord» versió 2.01a12 o superior per copiar pistes de "
+"dades en mode 2."
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:280
+msgid ""
+"You will only be able to copy the first session in raw writing mode. Continue "
+"anyway?"
+msgstr ""
+"Només podreu copiar la primera sessió en mode d'escriptura en brut. Voleu "
+"continuar de totes maneres?"
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:282
+msgid "Multisession CD"
+msgstr "CD multisessió"
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:287
+msgid "Only copying first session."
+msgstr "S'està copiant només la primera sessió."
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:316 jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:319
+msgid "Unable to determine free space in temporary directory '%1'."
+msgstr "No s'ha pogut determinar l'espai lliure al directori temporal '%1'."
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:322 jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:326
+msgid "Not enough space left in temporary directory."
+msgstr "No hi ha prou espai lliure al directori temporal."
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:331 jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:343
+msgid "Unmounting source medium"
+msgstr "S'està desmuntant el suport d'origen"
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:360
+msgid "Unable to read TOC"
+msgstr "No s'ha pogut llegir el TOC"
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:368
+msgid "Searching CD-TEXT"
+msgstr "S'està cercant el CD-Text"
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:382
+msgid "Found CD-TEXT (%1 - %2)."
+msgstr "S'ha trobat el CD-Text (%1 - %2)."
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:387
+msgid "Found corrupted CD-TEXT. Ignoring it."
+msgstr "S'ha trobat un CD-Text corrupte. S'ignora."
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:397
+msgid "No CD-TEXT found."
+msgstr "No s'ha trobat el CD-Text."
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:408
+msgid "Querying Cddb"
+msgstr "S'està consultant CDDB"
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:432
+msgid "Found Cddb entry (%1 - %2)."
+msgstr "S'ha trobat l'entrada CDDB (%1 - %2)."
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:441
+msgid "No Cddb entry found."
+msgstr "No s'ha trobat cap entrada CDDB."
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:444
+msgid "Cddb error (%1)."
+msgstr "Error de CDDB (%1)."
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:457 projects/k3bcdrdaowriter.cpp:556
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:326 projects/k3bgrowisofswriter.cpp:357
+msgid "Preparing write process..."
+msgstr "S'està preparant el procés d'escriptura..."
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:516 jobs/k3bcdcopyjob.cpp:562
+#: jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:303
+msgid "Specified an unusable temporary path. Using default."
+msgstr ""
+"S'ha especificat una ruta temporal inusable. Es farà servir la ruta per "
+"defecte."
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:527 projects/videodvd/k3bvideodvdimager.cpp:111
+#: projects/videodvd/k3bvideodvdimager.cpp:117
+msgid "Unable to create temporary directory '%1'."
+msgstr "No s'ha pogut crear el directori temporal '%1'."
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:534
+#, c-format
+msgid "Using temporary directory %1."
+msgstr "S'està fent servir el directori temporal %1."
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:557 jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:298
+msgid "Do you want to overwrite %1?"
+msgstr "Voleu sobreescriure %1?"
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:558 jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:299
+msgid "File Exists"
+msgstr "El fitxer ja existeix"
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:567 jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:308
+#, c-format
+msgid "Writing image file to %1."
+msgstr "S'està escrivint el fitxer d'imatge a %1."
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:583
+#, c-format
+msgid "Reading Session %1"
+msgstr "S'està llegint la sessió %1"
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:585
+msgid "Reading Source Medium"
+msgstr "S'està llegint el suport d'origen"
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:588 jobs/k3bcdcopyjob.cpp:1162
+msgid "Reading track %1 of %2"
+msgstr "S'està llegint la pista %1 de %2"
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:680
+#, c-format
+msgid "Simulating Session %1"
+msgstr "S'està simulant la sessió %1"
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:682
+msgid "Writing Copy %1 (Session %2)"
+msgstr "S'està escrivint la còpia %1 (sessió %2)"
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:684
+msgid "Writing Copy (Session %2)"
+msgstr "S'està escrivint la còpia (sessió %2)"
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:688 projects/audiocd/k3baudiojob.cpp:651
+#: projects/datacd/k3bdatajob.cpp:371 projects/k3bcdrdaowriter.cpp:597
+#: projects/k3bcdrdaowriter.cpp:613 projects/k3bcdrecordwriter.cpp:351
+#: projects/k3bgrowisofswriter.cpp:382 projects/mixedcd/k3bmixedjob.cpp:1006
+msgid "Simulating"
+msgstr "S'està simulant"
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:690 projects/audiocd/k3baudiojob.cpp:653
+#: projects/datacd/k3bdatajob.cpp:373 projects/mixedcd/k3bmixedjob.cpp:1008
+#, c-format
+msgid "Writing Copy %1"
+msgstr "S'està escrivint la còpia %1"
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:692
+msgid "Writing Copy"
+msgstr "S'està escrivint la còpia"
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:695 projects/audiocd/k3baudiojob.cpp:658
+#: projects/datadvd/k3bdvdbooktypejob.cpp:116
+#: projects/datadvd/k3bdvdjob.cpp:190 projects/mixedcd/k3bmixedjob.cpp:1015
+msgid "Waiting for media"
+msgstr "S'està esperant el suport"
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:836 projects/audiocd/k3baudiojob.cpp:304
+msgid "It is not possible to write CD-Text in TAO mode."
+msgstr "No es pot escriure CD-Text en mode TAO."
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:956
+#, c-format
+msgid "Successfully read session %1."
+msgstr "S'ha llegit la sessió %1 correctament."
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:958
+msgid "Successfully read source disk."
+msgstr "S'ha llegit el disc d'origen correctament."
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:973 jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:543
+msgid "K3b was unable to eject the source disk. Please do so manually."
+msgstr ""
+"El K3b no ha estat capaç d'expulsar el disc d'origen. Feu-ho manualment, si us "
+"plau."
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:990
+#, c-format
+msgid "Error while reading session %1."
+msgstr "S'ha produït un error llegint la sessió %1."
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:1060 projects/k3bcdrecordwriter.cpp:624
+#: projects/mixedcd/k3bmixedjob.cpp:538
+msgid "Please reload the medium and press 'ok'"
+msgstr "Torneu a carregar el suport i premeu 'Bé'"
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:1061 projects/k3bcdrecordwriter.cpp:625
+#: projects/mixedcd/k3bmixedjob.cpp:539
+msgid "Unable to close the tray"
+msgstr "No s'ha pogut tancar la safata"
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:1075 projects/audiocd/k3baudiojob.cpp:696
+msgid "Removing temporary files."
+msgstr "S'estan esborrant els fitxers temporals."
+
+#: jobs/k3bbinimagewritingjob.cpp:210 jobs/k3bcdcopyjob.cpp:1140
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:1142 jobs/k3bcdcopyjob.cpp:1145
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:1147
+msgid "Writing track %1 of %2"
+msgstr "S'està escrivint la pista %1 de %2"
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:1170
+msgid "Creating CD Image"
+msgstr "S'està creant la imatge de CD"
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:1174
+msgid "Simulating CD Copy On-The-Fly"
+msgstr "S'està simulant la còpia del CD al vol"
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:1176
+msgid "Simulating CD Copy"
+msgstr "S'està simulant la còpia del CD"
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:1180
+msgid "Copying CD On-The-Fly"
+msgstr "S'està copiant el CD al vol"
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:1182
+msgid "Copying CD"
+msgstr "S'està copiant el CD"
+
+#: jobs/k3bcdcopyjob.cpp:1190 jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:884
+#, c-format
+msgid ""
+"_n: Creating 1 copy\n"
+"Creating %n copies"
+msgstr ""
+"S'està creant 1 còpia\n"
+"S'estan creant %n còpies"
+
+#: jobs/k3baudiosessionreadingjob.cpp:96 jobs/k3bdatatrackreader.cpp:112
+#: jobs/k3bdatatrackreader.cpp:145
+#, c-format
+msgid "Could not open device %1"
+msgstr "No s'ha pogut obrir el dispositiu %1"
+
+#: jobs/k3bdatatrackreader.cpp:139
+msgid "Unable to open libdvdcss."
+msgstr "No s'ha pogut obrir libdvdcss."
+
+#: jobs/k3bdatatrackreader.cpp:150
+msgid "Retrieving all CSS keys. This might take a while."
+msgstr "S'estan obtenint totes les claus CSS. Això pot trigar una mica."
+
+#: jobs/k3bdatatrackreader.cpp:153
+msgid "Failed to retrieve all CSS keys."
+msgstr "No s'han pogut obtenir totes les claus CSS."
+
+#: jobs/k3bdatatrackreader.cpp:154
+msgid "Video DVD decryption failed."
+msgstr "El desxifrat del DVD de vídeo ha fallat."
+
+#: jobs/k3bdatatrackreader.cpp:176
+msgid "No support for reading formless Mode2 sectors."
+msgstr "No es permet llegir sectors sense forma del Mode2."
+
+#: jobs/k3bdatatrackreader.cpp:178
+msgid "Unsupported sector type."
+msgstr "Tipus de sector no acceptat."
+
+#: jobs/k3bdatatrackreader.cpp:186
+#, c-format
+msgid "Reading with sector size %1."
+msgstr "S'està llegint amb una mida de sector de %1."
+
+#: jobs/k3baudiosessionreadingjob.cpp:157 jobs/k3bdatatrackreader.cpp:202
+#: jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:335
+msgid "Unable to open '%1' for writing."
+msgstr "No s'ha pogut obrir '%1' per escriptura."
+
+#: jobs/k3bdatatrackreader.cpp:234 jobs/k3bdatatrackreader.cpp:414
+#, c-format
+msgid "Error while reading sector %1."
+msgstr "Error llegint el sector %1."
+
+#: jobs/k3bdatatrackreader.cpp:317
+#, c-format
+msgid ""
+"_n: Ignored %n erroneous sector.\n"
+"Ignored a total of %n erroneous sectors."
+msgstr ""
+"S'ha ignorat %n sector erroni .\n"
+"S'han ignorat un total de %n sectors erronis."
+
+#: jobs/k3bdatatrackreader.cpp:390
+#, c-format
+msgid "Problem while reading. Retrying from sector %1."
+msgstr ""
+"Hi ha hagut un problema mentre es llegia. S'intentarà de nou des del sector %1."
+
+#: jobs/k3bdatatrackreader.cpp:406
+#, c-format
+msgid "Ignoring read error in sector %1."
+msgstr "S'està ignorant un error de lectura al sector %1."
+
+#: jobs/k3bbinimagewritingjob.cpp:59
+msgid "Write Binary Image"
+msgstr "Escriu imatge binària"
+
+#: jobs/k3bbinimagewritingjob.cpp:195
+#, c-format
+msgid ""
+"_n: %n copy successfully created\n"
+"%n copies successfully created"
+msgstr ""
+"%n còpia creada correctament\n"
+"%n còpies creades correctament"
+
+#: jobs/k3bbinimagewritingjob.cpp:216
+msgid "Writing cue/bin Image"
+msgstr "S'està escrivint la imatge CUE/BIN"
+
+#: jobs/k3breadcdreader.cpp:123
+msgid "Using readcd %1 instead of default version for clone support."
+msgstr ""
+"S'està fent servir el «readcd» versió %1 en comptes de la versió per omissió "
+"per tal de permetre fer còpies exactes."
+
+#: jobs/k3breadcdreader.cpp:130
+msgid "Could not find readcd executable with cloning support."
+msgstr ""
+"No s'ha pogut trobar cap executable de «readcd» que permeti fer còpies exactes."
+
+#: jobs/k3breadcdreader.cpp:163 jobs/k3breadcdreader.cpp:164
+#, c-format
+msgid "Writing image to %1."
+msgstr "S'està escrivint la imatge a %1."
+
+#: jobs/k3breadcdreader.cpp:211
+msgid "Could not start readcd."
+msgstr "No s'ha pogut iniciar readcd."
+
+#: jobs/k3breadcdreader.cpp:267
+msgid "Cannot read source disk."
+msgstr "No es pot llegir el disc d'origen."
+
+#: jobs/k3breadcdreader.cpp:279
+#, c-format
+msgid "Retrying from sector %1."
+msgstr "S'està tornant a provar des del sector %1."
+
+#: jobs/k3breadcdreader.cpp:294
+#, c-format
+msgid "Uncorrected error in sector %1"
+msgstr "Error sense corregir al sector %1"
+
+#: jobs/k3breadcdreader.cpp:297
+#, c-format
+msgid "Corrected error in sector %1"
+msgstr "Error corregit al sector %1"
+
+#: jobs/k3breadcdreader.cpp:317
+msgid "%1 returned error: %2"
+msgstr "%1 ha retornat error: %2"
+
+#: jobs/k3breadcdreader.cpp:322
+msgid "Readcd exited abnormally."
+msgstr "El «readcd» ha acabat de manera anormal."
+
+#: jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:124
+#, c-format
+msgid "K3b does not support writing on-the-fly with growisofs %1."
+msgstr "El K3b no permet escriure al vol amb el «growisofs» versió %1."
+
+#: jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:126
+msgid "Disabling on-the-fly writing."
+msgstr "Deshabilitant l'escriptura al vol."
+
+#: jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:161
+msgid "No source medium found."
+msgstr "No s'ha trobat el suport d'origen."
+
+#: jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:167
+msgid "Found encrypted DVD."
+msgstr "S'ha trobat un DVD xifrat."
+
+#: jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:183
+msgid "Cannot copy encrypted DVDs."
+msgstr "No es poden copiar DVD xifrats."
+
+#: jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:219
+msgid "The writer does not support writing Double Layer DVD."
+msgstr "La gravadora no permet l'escriptura de DVD de doble capa."
+
+#: jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:227
+msgid "Growisofs >= 5.20 is needed to write Double Layer DVD+R."
+msgstr ""
+"Es necessita el «growisofs» >= 5.20 per poder escriure DVD+R de doble capa."
+
+#: jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:241
+msgid "K3b does not support copying multi-session DVDs."
+msgstr "El K3b no permet la còpia de DVD multisessió."
+
+#: jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:262
+msgid "K3b relies on the size saved in the ISO9660 header."
+msgstr "El K3b depèn de la mida desada a la capçalera ISO-9660."
+
+#: jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:263
+msgid ""
+"This might result in a corrupt copy if the source was mastered with buggy "
+"software."
+msgstr ""
+"Això pot provocar una còpia corrupta si l'origen va ser creat amb un programa "
+"defectuós."
+
+#: jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:279
+msgid "K3b does not support copying DVD-RAM."
+msgstr "El K3b no permet la còpia de DVD-RAM."
+
+#: jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:285
+msgid "Unable to determine DVD media type."
+msgstr "No s'ha pogut determinar el tipus de suport DVD."
+
+#: jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:309
+msgid "Reading source medium."
+msgstr "S'està llegint el suport d'origen."
+
+#: jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:348
+msgid "Creating DVD image"
+msgstr "S'està creant una imatge de DVD"
+
+#: jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:354
+msgid "Simulating DVD copy"
+msgstr "S'està simulant la còpia del DVD"
+
+#: jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:356 jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:551
+#: jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:640 jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:689
+#, c-format
+msgid "Writing DVD copy %1"
+msgstr "S'està escrivint la còpia %1 del DVD"
+
+#: jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:358 jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:553
+#: jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:771
+msgid "Writing DVD copy"
+msgstr "S'està escrivint la còpia del DVD"
+
+#: jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:532
+msgid "Successfully read source DVD."
+msgstr "El DVD d'origen s'ha llegit correctament."
+
+#: jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:600
+#, c-format
+msgid "Successfully written DVD copy %1."
+msgstr "La còpia %1 del DVD s'ha realitzat correctament."
+
+#: jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:623
+#, c-format
+msgid "Verifying DVD copy %1"
+msgstr "S'està verificant la còpia %1 del DVD"
+
+#: jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:625
+msgid "Verifying DVD copy"
+msgstr "S'està verificant la còpia del DVD"
+
+#: jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:635
+msgid "K3b was unable to eject the written disk. Please do so manually."
+msgstr ""
+"El K3b no ha estat capaç d'expulsar el disc gravat. Feu-ho manualment, si us "
+"plau."
+
+#: jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:750 projects/datadvd/k3bdvdjob.cpp:202
+msgid "Forced by user. Growisofs will be called without further tests."
+msgstr "Forçat per l'usuari. El «growisofs» serà cridat sense fer més proves."
+
+#: jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:762
+msgid ""
+"K3b does not support simulation with DVD+R(W) media. Do you really want to "
+"continue? The media will actually be written to."
+msgstr ""
+"El K3b no permet la simulació amb suports de DVD+R(W). Realment voleu "
+"continuar? El suport serà escrit realment."
+
+#: jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:775 projects/datadvd/k3bdvdjob.cpp:223
+msgid "Writing mode ignored when writing DVD+R(W) media."
+msgstr "El mode d'escriptura s'ignora quan s'escriuen suports de DVD+R(W)."
+
+#: jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:778 projects/datadvd/k3bdvdjob.cpp:228
+msgid "Writing DVD+RW."
+msgstr "S'està escrivint el DVD+RW."
+
+#: jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:780 projects/datadvd/k3bdvdjob.cpp:233
+msgid "Writing Double Layer DVD+R."
+msgstr "S'està escrivint el DVD+R de doble capa."
+
+#: jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:782 projects/datadvd/k3bdvdjob.cpp:235
+msgid "Writing DVD+R."
+msgstr "S'està escrivint el DVD+R."
+
+#: jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:790 projects/datadvd/k3bdvdjob.cpp:243
+msgid ""
+"Your writer (%1 %2) does not support simulation with DVD-R(W) media. Do you "
+"really want to continue? The media will be written for real."
+msgstr ""
+"La vostra gravadora (%1 %2) no permet la simulació amb suports de DVD-R(W). "
+"Realment voleu continuar? El suport serà escrit realment."
+
+#: jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:795 projects/datadvd/k3bdvdjob.cpp:248
+msgid "No Simulation with DVD-R(W)"
+msgstr "Sense simulació per als DVD-R(W)"
+
+#: jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:816 projects/datadvd/k3bdvdjob.cpp:260
+msgid "Writing DVD-RW in restricted overwrite mode."
+msgstr "S'està escrivint el DVD-RW en mode de sobreescriptura restringida."
+
+#: jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:824
+msgid "Writing DVD-RW in DAO mode."
+msgstr "S'està escrivint el DVD-RW en mode DAO."
+
+#: jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:828
+msgid "Writing DVD-RW in incremental mode."
+msgstr "S'està escrivint el DVD-RW en mode incremental."
+
+#: jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:837 projects/datadvd/k3bdvdjob.cpp:295
+msgid "Restricted Overwrite is not possible with DVD-R media."
+msgstr ""
+"La sobreescriptura restringida no és possible amb els suports de DVD-R."
+
+#: jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:842 projects/datadvd/k3bdvdjob.cpp:274
+#: projects/datadvd/k3bdvdjob.cpp:289
+msgid "Writing %1 in DAO mode."
+msgstr "S'està escrivint %1 en mode DAO."
+
+#: jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:846 projects/datadvd/k3bdvdjob.cpp:297
+msgid "Writing %1 in incremental mode."
+msgstr "S'està escrivint %1 en mode incremental."
+
+#: jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:862 projects/datacd/k3bdatajob.cpp:956
+#, c-format
+msgid "Removed image file %1"
+msgstr "S'ha eliminat el fitxer d'imatge %1"
+
+#: jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:870
+msgid "Creating DVD Image"
+msgstr "S'està creant la imatge del DVD"
+
+#: jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:874
+msgid "Copying DVD On-The-Fly"
+msgstr "S'està copiant el DVD al vol"
+
+#: jobs/k3bdvdcopyjob.cpp:876
+msgid "Copying DVD"
+msgstr "S'està copiant el DVD"
+
+#: jobs/k3baudiosessionreadingjob.cpp:87
+msgid "Could not load libcdparanoia."
+msgstr "No s'ha pogut carregar «libcdparanoia»."
+
+#: jobs/k3baudiosessionreadingjob.cpp:103
+msgid "Error while initializing audio ripping."
+msgstr "S'ha produït un error mentre s'inicialitzava l'extracció d'àudio."
+
+#: jobs/k3baudiosessionreadingjob.cpp:191
+#, c-format
+msgid "Unrecoverable error while ripping track %1."
+msgstr "Error irrecuperable mentre s'extreia la pista %1."
+
+#: tools/k3bprogressdialog.cpp:88
+msgid "Disk successfully erased. Please reload the disk."
+msgstr "El disc s'ha esborrat correctament. Torneu a carregar-lo."
+
+#: tools/k3bprogressdialog.cpp:90
+msgid "K3b was unable to erase the disk."
+msgstr "El K3b no ha pogut esborrar el disc."
+
+#: tools/k3bdeviceselectiondialog.cpp:45
+msgid "Device Selection"
+msgstr "Selecció de dispositiu"
+
+#: tools/k3bdeviceselectiondialog.cpp:56
+msgid "Please select a device:"
+msgstr "Si us plau, seleccioneu un dispositiu:"
+
+#: tools/k3bmd5job.cpp:100
+#, c-format
+msgid "Could not find file %1"
+msgstr "No s'ha pogut trobar el fitxer %1"
+
+#: tools/k3bmd5job.cpp:107
+#, c-format
+msgid "Could not open file %1"
+msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer %1"
+
+#: tools/k3bmd5job.cpp:255
+#, c-format
+msgid "Error while reading from file %1"
+msgstr "Error mentre es llegia del fitxer %1"
+
+#: tools/k3bstdguiitems.cpp:30
+msgid "Simulate"
+msgstr "Simula"
+
+#: tools/k3bstdguiitems.cpp:31
+msgid ""
+"<p>If this option is checked K3b will perform all writing steps with the laser "
+"turned off."
+"<p>This is useful, for example, to test a higher writing speed or whether your "
+"system is able to write on-the-fly."
+"<p><b>Caution:</b> DVD+R(W) does not support simulated writing."
+msgstr ""
+"<p>Si aquesta opció està marcada, el K3b realitzarà tots els passos de la "
+"gravació amb el làser apagat. "
+"<p>Això és útil, per exemple, per provar una velocitat d'escriptura més alta o "
+"si el vostre sistema és capaç de gravar al vol. "
+"<p><b>Precaució:</b> els DVD+R(W) no permeten l'escriptura simulada."
+
+#: tools/k3bstdguiitems.cpp:36
+msgid "Only simulate the writing process"
+msgstr "Simula només el procés d'escriptura"
+
+#: tools/k3bstdguiitems.cpp:42
+msgid "Disk at once"
+msgstr "Tot el disc alhora"
+
+#: tools/k3bstdguiitems.cpp:43
+msgid ""
+"<p>If this option is checked, K3b will write the CD in 'disk at once' mode as "
+"compared to 'track at once' (TAO)."
+"<p>It is always recommended to use DAO where possible."
+"<p><b>Caution:</b> Track pregaps with a length other than 2 seconds are only "
+"supported in DAO mode."
+msgstr ""
+"<p>Si aquesta opció està marcada, el K3b escriurà el CD en mode 'tot el disc "
+"alhora' en comptes de 'una pista alhora' (TAO). "
+"<p>Sempre és recomanable fer servir DAO quan sigui possible. "
+"<p><b>Precaució:</b> els pre-intervals de pista amb una longitud diferent de 2 "
+"segons només estan permesos en mode DAO."
+
+#: tools/k3bstdguiitems.cpp:48
+msgid "Write in disk at once mode"
+msgstr "Escriu el disc en mode 'tot el disc alhora'"
+
+#: tools/k3bstdguiitems.cpp:54
+msgid "Use Burnfree"
+msgstr "Fes servir el «Burnfree»"
+
+#: tools/k3bstdguiitems.cpp:55
+msgid "Enable Burnfree (or Just Link) to avoid buffer underruns"
+msgstr ""
+"Activa el «Burnfree» (o «Just link») per evitar els buidats de la memòria "
+"intermèdia"
+
+#: tools/k3bstdguiitems.cpp:56
+msgid ""
+"<p>If this option is checked, K3b enables <em>Burnfree</em> (or <em>"
+"Just Link</em>). This is a feature of the CD writer which avoids buffer "
+"underruns."
+"<p>Without <em>burnfree</em>, if the writer cannot get any more data a buffer "
+"underrun would occurs, since the writer needs a constant stream of data to "
+"write the CD."
+"<p>With <em>burnfree</em> the writer can <em>mark</em> "
+"the current position of the laser and get back to it when the buffer is filled "
+"again;but, since this means having little data gaps on the CD, <b>"
+"it is highly recommended to always choose an appropriate writing speed to "
+"prevent the usage of burnfree, especially for audio CDs</b> "
+"(in the worst case one would hear the gap)."
+"<p><em>Burnfree</em> was formerly known as <em>Burnproof</em>"
+", but has since been renamed when it became part of the MMC standard."
+msgstr ""
+"<p>Si aquesta opció està marcada, el K3b activa el <em>Burnfree</em> (o <em>"
+"Just Link</em>). Això és una característica de la gravadora de CD que evita els "
+"buidats de la memòria intermèdia. "
+"<p>Sense el <em>Burnfree</em>, si la gravadora no pot obtenir més dades es "
+"produeix un buidat de la memòria intermèdia, ja que la gravadora necessita d'un "
+"flux constant de dades per escriure el CD. "
+"<p>Amb el <em>Burnfree</em> la gravadora pot <em>marcar</em>"
+"la posició actual del làser i tornar a ella quan la memòria intermèdia estigui "
+"plena de nou; però, com que això significa tenir petits intervals de dades "
+"buits al CD, <b>es recomana triar sempre una velocitat de gravació adequada per "
+"evitar l'ús del <em>Burnfree</em>, especialment per als CD d'àudio</b> "
+"(en el cas pitjor, l'interval se sentiria). "
+"<p>El <em>Burnfree</em> era conegut formalment com a <em>Burnproof</em>"
+", però el seu nom va canviar quan va passar a formar part de l'estàndard MMC."
+
+#: tools/k3bstdguiitems.cpp:75
+msgid "Only create image"
+msgstr "Crea la imatge i prou"
+
+#: tools/k3bstdguiitems.cpp:76
+msgid ""
+"<p>If this option is checked, K3b will only create an image and not do any "
+"actual writing."
+"<p>The image can later be written to a CD/DVD with most current writing "
+"programs (including K3b of course)."
+msgstr ""
+"<p>Si aquesta opció està marcada, El K3b només crearà una imatge i no gravarà "
+"res. "
+"<p>La imatge pot ser escrita a un CD/DVD més tard amb la majoria de programes "
+"de gravació actuals (incloent el K3b, evidentment)."
+
+#: tools/k3bstdguiitems.cpp:80
+msgid "Only create an image"
+msgstr "Crea una imatge i prou"
+
+#: tools/k3bstdguiitems.cpp:86
+msgid "Create image"
+msgstr "Crea la imatge"
+
+#: tools/k3bstdguiitems.cpp:87
+msgid ""
+"<p>If this option is checked, K3b will create an image before writing the files "
+"to the CD/DVD. Otherwise the data will be written <em>on-the-fly</em>"
+", i.e. no intermediate image will be created."
+"<p><b>Caution:</b> Although writing on-the-fly should work on most systems, "
+"make sure the data is sent to the writer fast enough."
+msgstr ""
+"<p>Si aquesta opció està marcada, el K3b crearà una imatge abans d'escriure els "
+"fitxers al CD/DVD. En cas contrari les dades s'escriuran <em>al vol</em>"
+", i no es crearà cap imatge."
+"<p><b>Precaució:</b> encara que l'escriptura al vol hauria de funcionar en la "
+"majoria de sistemes, assegureu-vos que les dades s'envien a la gravadora prou "
+"de pressa."
+
+#: tools/k3bstdguiitems.cpp:92 tools/k3bstdguiitems.cpp:114
+msgid "<p>It is recommended to try a simulation first."
+msgstr "<p>Es recomana intentar primer una simulació."
+
+#: tools/k3bstdguiitems.cpp:93
+msgid "Cache the data to be written on the harddisk"
+msgstr "Desa al cau del disc dur les dades a escriure"
+
+#: tools/k3bstdguiitems.cpp:99
+msgid "Remove image"
+msgstr "Elimina la imatge"
+
+#: tools/k3bstdguiitems.cpp:100
+msgid ""
+"<p>If this option is checked, K3b will remove any created images after the "
+"writing has finished."
+"<p>Uncheck this if you want to keep the images."
+msgstr ""
+"<p>Si aquesta opció està marcada, el K3b eliminarà qualsevol imatge creada un "
+"cop acabada l'escriptura. "
+"<p>Desmarqueu això si voleu conservar les imatges."
+
+#: tools/k3bstdguiitems.cpp:103
+msgid "Remove images from disk when finished"
+msgstr "Elimina les imatges del disc un cop acabat"
+
+#: tools/k3bstdguiitems.cpp:109
+msgid "On the fly"
+msgstr "Al vol"
+
+#: tools/k3bstdguiitems.cpp:110
+msgid ""
+"<p>If this option is checked, K3b will not create an image first but write the "
+"files directly to the CD/DVD."
+"<p><b>Caution:</b> Although this should work on most systems, make sure the "
+"data is sent to the writer fast enough."
+msgstr ""
+"<p>Si aquesta opció està marcada, el K3b no crearà primer una imatge sinó que "
+"escriurà els fitxers directament al CD/DVD. "
+"<p><b>Precaució:</b> encara que això hauria de funcionar en la majoria de "
+"sistemes, assegureu-vos que les dades s'envien a la gravadora prou ràpid."
+
+#: tools/k3bstdguiitems.cpp:115
+msgid "Write files directly to CD/DVD without creating an image"
+msgstr "Escriu els fitxers directament al CD/DVD sense crear cap imatge"
+
+#: tools/k3bstdguiitems.cpp:121
+msgid "Write CD-TEXT"
+msgstr "Escriu CD-Text"
+
+#: tools/k3bstdguiitems.cpp:122
+msgid "Create CD-TEXT entries"
+msgstr "Crea entrades de CD-Text"
+
+#: tools/k3bstdguiitems.cpp:123
+msgid ""
+"<p>If this option is checked K3b uses some otherwise-unused space on the audio "
+"CD to store additional information, like the artist or the CD title."
+"<p>CD-TEXT is an extension to the audio CD standard introduced by Sony."
+"<p>CD-TEXT will only be usable on CD players that support this extension "
+"(mostly car CD players)."
+"<p>Since a CD-TEXT-enhanced CDs will work in any CD player it is never a bad "
+"idea to enable this (if you specify CD-TEXT data)."
+msgstr ""
+"<p>Si aquesta opció està activada, el K3b fa servir un espai dels CD d'àudio "
+"que d'altra banda es desaprofitaria per desar informació addicional, com ara "
+"l'artista o el títol del CD. "
+"<p>CD-Text és una extensió a l'estàndard de CD d'àudio introduïda per Sony. "
+"<p>CD-Text només es podrà fer servir en reproductors de CD que admetin aquesta "
+"extensió (majoritàriament reproductors de CD de cotxe). "
+"<p>Ja que els CD millorats amb CD-Text funcionaran en qualsevol reproductor, "
+"sempre és bona idea activar això (si especifiqueu dades CD-Text)."
+
+#: tools/k3bstdguiitems.cpp:142
+msgid "Set the paranoia level for reading audio CDs"
+msgstr "Estableix el nivell de paranoia a l'hora de llegir CD d'àudio"
+
+#: tools/k3bstdguiitems.cpp:143
+msgid ""
+"<p>Sets the correction mode for digital audio extraction."
+"<ul>"
+"<li>0: No checking, data is copied directly from the drive. "
+"<li>1: Perform overlapped reading to avoid jitter.</li>"
+"<li>2: Like 1 but with additional checks of the read audio data.</li>"
+"<li>3: Like 2 but with additional scratch detection and repair.</li></ul>"
+"<p><b>The extraction speed reduces from 0 to 3.</b>"
+msgstr ""
+"<p>Estableix el mode de correcció per a l'extracció digital d'àudio. "
+"<ul> "
+"<li>0: cap comprovació, les dades es copien directament de la unitat.</li>"
+"<li>1: efectuar lectura superposada per evitar l'efecte de jitter.</li> "
+"<li>2: com el 1, però amb comprovacions addicionals de les dades d'àudio "
+"llegides.</li> "
+"<li>3: com el 2 però amb detecció i reparació de ratllades addicional.</li> "
+"</ul>"
+"<p><b>La velocitat d'extracció es redueix del 0 al 3.</b>"
+
+#: tools/k3bstdguiitems.cpp:155
+msgid "Start multisession CD"
+msgstr "Comença un CD multisessió"
+
+#: tools/k3bstdguiitems.cpp:156
+msgid "Do not close the disk to allow additional sessions to be added later"
+msgstr ""
+"No tanquis el disc per tal de permetre afegir sessions addicionals més endavant"
+
+#: tools/k3bstdguiitems.cpp:157
+msgid ""
+"<p>If this option is checked K3b will not close the CD, and will write a "
+"temporary table of contents.</p>"
+"<p>This allows further sessions to be appended to the CD later.</p>"
+msgstr ""
+"<p>Si aquesta opció està marcada, el K3b no tancarà el CD, i escriurà una taula "
+"de continguts temporal.</p> "
+"<p>Això permet que s'afegeixin més sessions al CD posteriorment.</p>"
+
+#: tools/k3bstdguiitems.cpp:166
+msgid "Normalize volume levels"
+msgstr "Normalitza els nivells de volum"
+
+#: tools/k3bstdguiitems.cpp:167
+msgid "Adjust the volume levels of all tracks"
+msgstr "Ajusta els nivells de volum de totes les pistes"
+
+#: tools/k3bstdguiitems.cpp:168
+msgid ""
+"<p>If this option is checked K3b will adjust the volume of all tracks to a "
+"standard level. This is useful for things like creating mixes, where different "
+"recording levels on different albums can cause the volume to vary greatly from "
+"song to song."
+"<p><b>Be aware that K3b currently does not support normalizing when writing on "
+"the fly.</b>"
+msgstr ""
+"<p>Si aquesta opció està marcada, el K3b ajustarà el volum de totes les pistes "
+"a un nivell estàndard. Això és útil per coses com ara crear barreges, on "
+"diferents nivells de gravació en àlbums diferents poden fer que el volum variï "
+"molt de cançó a cançó. "
+"<p><b>Tingueu en compte que, actualment, el K3b no permet la normalització quan "
+"es grava al vol.</b>"
+
+#: tools/k3bstdguiitems.cpp:180
+msgid "Verify written data"
+msgstr "Verifica les dades escrites"
+
+#: tools/k3bstdguiitems.cpp:181
+msgid "Compare original with written data"
+msgstr "Compara les dades originals amb les escrites"
+
+#: tools/k3bstdguiitems.cpp:182
+msgid ""
+"<p>If this option is checked, then after successfully writing the disk K3b will "
+"compare the original source data with the written data to verify that the disk "
+"has been written correctly."
+msgstr ""
+"<p>Si aquesta opció està marcada, després d'escriure el disc el K3b compararà "
+"les dades originals amb les dades escrites per verificar que el disc s'ha "
+"gravat correctament."
+
+#: tools/k3bstdguiitems.cpp:192
+msgid "Ignore read errors"
+msgstr "Ignora els errors de lectura"
+
+#: tools/k3bstdguiitems.cpp:193
+msgid "Skip unreadable audio sectors"
+msgstr "Omet els sectors d'àudio il·legibles"
+
+#: tools/k3bstdguiitems.cpp:194
+msgid ""
+"<p>If this option is checked and K3b is not able to read an audio sector from "
+"the source CD it will be replaced with zeros on the resulting copy."
+"<p>Since audio CD Player are able to interpolate small errors in the data it is "
+"no problem to let K3b skip unreadable sectors."
+msgstr ""
+"<p>Si aquesta opció està marcada i el K3b no és capaç de llegir un sector "
+"d'àudio del disc d'origen, serà substituït per zeros a la còpia resultant. "
+"<p>Com que els reproductors de CD són capaços d'interpolar petits errors en les "
+"dades, deixar que el K3b ometi els sectors il·legibles no dóna problemes."
+
+#: _translatorinfo.cpp:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Marc Coll Carrillo"
+
+#: _translatorinfo.cpp:3
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "marcoll@ya.com"
+
+#: plugin/k3bpluginmanager.cpp:171
+#, c-format
+msgid "Configure plugin %1"
+msgstr "Configura el connector %1"
+
+#: plugin/k3bpluginmanager.cpp:184
+#, c-format
+msgid "No settings available for plugin %1."
+msgstr "El connector %1 no té cap arranjament disponible."
+
+#: plugin/k3baudioserver.cpp:155
+msgid "Could not initialize Audio Output plugin %1 (%2)"
+msgstr "No s'ha pogut inicialitzar el connector de sortida d'àudio %1 (%2)"
+
+#: plugin/k3baudioencoder.cpp:170
+msgid "An unknown error occurred."
+msgstr "S'ha produït un error desconegut."
+
+#: projects/datadvd/k3bdvdbooktypejob.cpp:87
+msgid "Changing DVD Booktype"
+msgstr "S'està canviant el format del DVD"
+
+#: projects/datadvd/k3bdvdbooktypejob.cpp:120
+msgid ""
+"Please insert an empty DVD+R or a DVD+RW medium into drive"
+"<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
+msgstr ""
+"Introduïu un suport buit de DVD+R o DVD+RW a la unitat "
+"<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
+
+#: projects/datadvd/k3bdvdbooktypejob.cpp:188
+msgid "Booktype successfully changed"
+msgstr "El format s'ha canviat correctament"
+
+#: projects/datadvd/k3bdvdbooktypejob.cpp:257
+msgid "Cannot change booktype on non-empty DVD+R media."
+msgstr "No es pot canviar el format d'un suport de DVD+R no buit."
+
+#: projects/datadvd/k3bdvdbooktypejob.cpp:265
+msgid "No DVD+R(W) media found."
+msgstr "No s'ha trobat cap suport de DVD+R(W)."
+
+#: projects/datadvd/k3bdvdbooktypejob.cpp:346
+msgid "Changing Booktype"
+msgstr "S'està canviant el format"
+
+#: projects/datadvd/k3bdvdview.cpp:32
+msgid ""
+"Use drag'n'drop to add files and directories to the project.\n"
+"To remove or rename files use the context menu.\n"
+"After that press the burn button to write the DVD."
+msgstr ""
+"Feu servir arrossegar i deixar anar per afegir fitxers i directoris al "
+"projecte.\n"
+"Per eliminar o reanomenar fitxers feu servir el menú contextual.\n"
+"Després d'això, premeu el botó de gravar per escriure el DVD."
+
+#: projects/audiocd/k3baudiojob.cpp:655 projects/datacd/k3bdatajob.cpp:375
+#: projects/datadvd/k3bdvdjob.cpp:219 projects/k3bcdrdaowriter.cpp:602
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:358 projects/k3bgrowisofswriter.cpp:387
+msgid "Writing"
+msgstr "S'està escrivint"
+
+#: projects/datadvd/k3bdvdjob.cpp:230
+msgid "Growing ISO9660 filesystem on DVD+RW."
+msgstr "S'està fent créixer el sistema de fitxers ISO-9660 en el DVD+RW."
+
+#: projects/datadvd/k3bdvdjob.cpp:262
+msgid "Growing ISO9660 filesystem on DVD-RW in restricted overwrite mode."
+msgstr ""
+"S'està fent créixer el sistema de fitxers ISO-9660 en el DVD-RW en mode de "
+"sobreescriptura restringida."
+
+#: projects/datadvd/k3bdvdjob.cpp:280
+msgid ""
+"Your writer (%1 %2) does not support Incremental Streaming with %3 media. "
+"Multisession will not be possible. Continue anyway?"
+msgstr ""
+"La vostra gravadora (%1 %2) no admet el flux incremental amb el suport %3. La "
+"multisessió no serà possible. Voleu continuar de totes maneres?"
+
+#: projects/datadvd/k3bdvdjob.cpp:285
+msgid "No Incremental Streaming"
+msgstr "Sense flux incremental"
+
+#: projects/datacd/k3bdatajob.cpp:911 projects/datadvd/k3bdvdjob.cpp:311
+msgid "Creating Data Image File"
+msgstr "S'està creant el fitxer de la imatge de dades"
+
+#: projects/datadvd/k3bdvdjob.cpp:315
+msgid "Writing Data DVD"
+msgstr "S'està escrivint el DVD de dades"
+
+#: projects/datadvd/k3bdvdjob.cpp:321
+msgid "Writing Multisession DVD"
+msgstr "S'està escrivint el DVD multisessió"
+
+#: projects/datacd/k3bdatajob.cpp:936 projects/datadvd/k3bdvdjob.cpp:336
+msgid ""
+"_n: ISO9660 Filesystem (Size: %1) - %n copy\n"
+"ISO9660 Filesystem (Size: %1) - %n copies"
+msgstr ""
+"Sistema de fitxers ISO-9660 (mida: %1) - %n còpia\n"
+"Sistema de fitxers ISO-9660 (mida: %1) - %n còpies"
+
+#: projects/datacd/k3bdatajob.cpp:940 projects/datadvd/k3bdvdjob.cpp:340
+msgid "ISO9660 Filesystem (Size: %1)"
+msgstr "Sistema de fitxers ISO-9660 (mida: %1)"
+
+#: projects/k3bdvdrecordwriter.cpp:90
+msgid "Writer does not support buffer underrun free recording (BURNPROOF)"
+msgstr ""
+"La gravadora no permet la gravació a prova de buidats de memòria intermèdia "
+"(«Burnproof»)"
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:260 projects/k3bdvdrecordwriter.cpp:106
+msgid "Cdrecord %1 does not support overburning."
+msgstr "El «cdrecord» %1 no permet la sobregravació."
+
+#: projects/k3babstractwriter.cpp:57
+msgid "Unlocking drive..."
+msgstr "S'està desbloquejant la unitat..."
+
+#: projects/k3babstractwriter.cpp:71
+msgid "Could not unlock CD drive."
+msgstr "No s'ha pogut desbloquejar la unitat de CD."
+
+#: projects/k3babstractwriter.cpp:74
+msgid "Ejecting CD"
+msgstr "S'està expulsant el CD"
+
+#: projects/audiocd/k3baudiojob.cpp:176
+#: projects/datacd/k3bdatapreparationjob.cpp:225
+#: projects/mixedcd/k3bmixedjob.cpp:185
+msgid ""
+"The following files could not be found. Do you want to remove them from the "
+"project and continue without adding them to the image?"
+msgstr ""
+"Els següents fitxers no s'han pogut trobar. Voleu eliminar-los del projecte i "
+"continuar sense afegir-los a la imatge?"
+
+#: projects/audiocd/k3baudiojob.cpp:180
+#: projects/datacd/k3bdatapreparationjob.cpp:229
+#: projects/mixedcd/k3bmixedjob.cpp:189
+msgid "Remove missing files and continue"
+msgstr "Elimina els fitxers que falten i continua"
+
+#: projects/audiocd/k3baudiojob.cpp:181
+#: projects/datacd/k3bdatapreparationjob.cpp:213
+#: projects/datacd/k3bdatapreparationjob.cpp:230
+#: projects/datacd/k3bdatapreparationjob.cpp:254
+#: projects/mixedcd/k3bmixedjob.cpp:190
+msgid "Cancel and go back"
+msgstr "Cancel·la i torna enrere"
+
+#: projects/audiocd/k3baudiojob.cpp:199 projects/mixedcd/k3bmixedjob.cpp:208
+msgid "Please add files to your project first."
+msgstr "Si us plau, primer afegiu fitxers al projecte."
+
+#: projects/audiocd/k3baudiojob.cpp:314 projects/mixedcd/k3bmixedjob.cpp:243
+msgid "Determining maximum writing speed"
+msgstr "S'està determinant la màxima velocitat d'escriptura"
+
+#: projects/mixedcd/k3bmixedjob.cpp:274
+#, c-format
+msgid "Creating audio image files in %1"
+msgstr "S'estan creant fitxers d'imatge d'àudio a %1"
+
+#: projects/mixedcd/k3bmixedjob.cpp:291 projects/mixedcd/k3bmixedjob.cpp:487
+msgid "Creating audio image files"
+msgstr "S'estan creant fitxers d'imatge d'àudio"
+
+#: projects/audiocd/k3baudiojob.cpp:366 projects/mixedcd/k3bmixedjob.cpp:303
+msgid "Unable to determine maximum speed for some reason. Ignoring."
+msgstr "No s'ha pogut determinar la velocitat màxima per alguna raó. S'ignora."
+
+#: projects/audiocd/k3baudiojob.cpp:394 projects/datacd/k3bdatajob.cpp:254
+#: projects/mixedcd/k3bmixedjob.cpp:361
+msgid "Writing canceled."
+msgstr "S'ha cancel·lat l'escriptura."
+
+#: projects/mixedcd/k3bmixedjob.cpp:462
+msgid "Error while creating ISO image."
+msgstr "S'ha produït un error mentre es creava la imatge ISO."
+
+#: projects/mixedcd/k3bmixedjob.cpp:476
+msgid "ISO image successfully created."
+msgstr "La imatge ISO s'ha creat correctament."
+
+#: projects/audiocd/k3baudiojob.cpp:450 projects/mixedcd/k3bmixedjob.cpp:576
+msgid "Error while decoding audio tracks."
+msgstr "S'ha produït un error mentre es descodificaven les pistes d'àudio."
+
+#: projects/mixedcd/k3bmixedjob.cpp:589
+msgid "Audio images successfully created."
+msgstr "Les imatges d'àudio s'han creat correctament."
+
+#: projects/audiocd/k3baudiojob.cpp:482 projects/mixedcd/k3bmixedjob.cpp:613
+msgid "Decoding audio track %1 of %2%3"
+msgstr "S'està descodificant la pista d'àudio %1 de %2%3"
+
+#: projects/audiocd/k3baudiojob.cpp:590 projects/mixedcd/k3bmixedjob.cpp:877
+msgid "Writing track %1 of %2%3"
+msgstr "S'està escrivint la pista %1 de %2%3"
+
+#: projects/mixedcd/k3bmixedjob.cpp:884
+msgid "Writing track %1 of %2 (%3)"
+msgstr "S'està escrivint la pista %1 de %2 (%3)"
+
+#: projects/mixedcd/k3bmixedjob.cpp:884
+msgid "ISO9660 data"
+msgstr "Dades ISO-9660"
+
+#: projects/mixedcd/k3bmixedjob.cpp:990
+msgid "Simulating second session"
+msgstr "S'està simulant la segona sessió"
+
+#: projects/mixedcd/k3bmixedjob.cpp:992
+#, c-format
+msgid "Writing second session of copy %1"
+msgstr "S'està escrivint la segona sessió de la còpia %1"
+
+#: projects/mixedcd/k3bmixedjob.cpp:994
+msgid "Writing second session"
+msgstr "S'està escrivint la segona sessió"
+
+#: projects/mixedcd/k3bmixedjob.cpp:998
+msgid "Simulating first session"
+msgstr "S'està simulant la primera sessió"
+
+#: projects/mixedcd/k3bmixedjob.cpp:1000
+#, c-format
+msgid "Writing first session of copy %1"
+msgstr "S'està escrivint la primera sessió de la còpia %1"
+
+#: projects/mixedcd/k3bmixedjob.cpp:1002
+msgid "Writing first session"
+msgstr "S'està escrivint la primera sessió"
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:505 projects/k3bgrowisofshandler.cpp:102
+#: projects/mixedcd/k3bmixedjob.cpp:1031
+msgid "Trying to write more than the official disk capacity"
+msgstr "S'està intentant escriure més enllà de la capacitat oficial del disc"
+
+#: projects/k3bcdrdaowriter.cpp:911 projects/k3bcdrecordwriter.cpp:703
+#: projects/k3bgrowisofshandler.cpp:239 projects/mixedcd/k3bmixedjob.cpp:1034
+msgid "Data does not fit on disk."
+msgstr "Les dades no hi caben al disc."
+
+#: projects/mixedcd/k3bmixedjob.cpp:1072
+msgid "Creating ISO image file"
+msgstr "S'està creant el fitxer de la imatge ISO"
+
+#: projects/mixedcd/k3bmixedjob.cpp:1073 projects/mixedcd/k3bmixedjob.cpp:1074
+#, c-format
+msgid "Creating ISO image in %1"
+msgstr "S'està creant la imatge ISO a %1"
+
+#: projects/mixedcd/k3bmixedjob.cpp:1100
+msgid "Removing buffer files."
+msgstr "S'estan esborrant els fitxers de la memòria intermèdia."
+
+#: projects/mixedcd/k3bmixedjob.cpp:1105
+#, c-format
+msgid "Could not delete file %1."
+msgstr "No s'ha pogut esborrar el fitxer %1."
+
+#: projects/audiocd/k3baudiojob.cpp:292 projects/mixedcd/k3bmixedjob.cpp:1210
+msgid "On-the-fly writing with cdrecord < 2.01a13 not supported."
+msgstr "L'escriptura al vol no està permesa amb el «cdrecord» < 2.01a13."
+
+#: projects/audiocd/k3baudiojob.cpp:299 projects/mixedcd/k3bmixedjob.cpp:1216
+msgid "Cdrecord %1 does not support CD-Text writing."
+msgstr "El «cdrecord» %1 no permet l'escriptura de CD-Text."
+
+#: projects/mixedcd/k3bmixedjob.cpp:1219
+msgid "It is not possible to write CD-Text in TAO mode. Try DAO or RAW."
+msgstr ""
+"No es pot escriure CD-Text en mode TAO. Proveu amb el mode DAO, o el mode en "
+"brut."
+
+#: projects/audiocd/k3baudiojob.cpp:730 projects/mixedcd/k3bmixedjob.cpp:1251
+msgid "Normalizing volume levels"
+msgstr "S'estan normalitzant els nivells de volum"
+
+#: projects/mixedcd/k3bmixedjob.cpp:1316
+msgid "Writing Enhanced Audio CD"
+msgstr "S'està escrivint el CD d'àudio millorat"
+
+#: projects/mixedcd/k3bmixedjob.cpp:1321
+msgid "Writing Mixed Mode CD"
+msgstr "S'està escrivint el CD en mode mixt"
+
+#: projects/mixedcd/k3bmixedjob.cpp:1330
+msgid "%1 tracks (%2 minutes audio data, %3 ISO9660 data)"
+msgstr "%1 pistes (%2 minuts de dades d'àudio, %3 de dades ISO-9660)"
+
+#: projects/audiocd/k3baudiojob.cpp:860 projects/mixedcd/k3bmixedjob.cpp:1335
+#: projects/movixcd/k3bmovixjob.cpp:128
+#: projects/movixdvd/k3bmovixdvdjob.cpp:127 projects/videocd/k3bvcdjob.cpp:563
+#: projects/videodvd/k3bvideodvdjob.cpp:97
+#, c-format
+msgid ""
+"_n: - %n copy\n"
+" - %n copies"
+msgstr ""
+" - %n còpia\n"
+" - %n còpies"
+
+#: projects/k3bgrowisofshandler.cpp:84
+msgid "OPC failed. Please try writing speed 1x."
+msgstr "La calibració ha fallat. Proveu la velocitat de gravació 1x."
+
+#: projects/k3bgrowisofshandler.cpp:89
+msgid "Please try again with writing mode DAO."
+msgstr "Torneu-ho a intentar en mode d'escriptura DAO."
+
+#: projects/k3bgrowisofshandler.cpp:125
+msgid "Flushing Cache"
+msgstr "S'està buidant la memòria cau"
+
+#: projects/k3bgrowisofshandler.cpp:126
+msgid "Flushing the cache may take some time."
+msgstr "Buidar la memòria cau pot trigar una mica."
+
+#: projects/k3bgrowisofshandler.cpp:135
+msgid "Closing Track"
+msgstr "S'està tancant la pista"
+
+#: projects/k3bgrowisofshandler.cpp:138
+msgid "Closing Disk"
+msgstr "S'està tancant el disc"
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:597 projects/k3bgrowisofshandler.cpp:141
+#: projects/k3bgrowisofshandler.cpp:148 projects/k3bgrowisofshandler.cpp:149
+msgid "Closing Session"
+msgstr "S'està tancant la sessió"
+
+#: projects/k3bgrowisofshandler.cpp:144 projects/k3bgrowisofshandler.cpp:145
+msgid "Updating RMA"
+msgstr "S'està actualitzant el RMA"
+
+#: projects/k3bgrowisofshandler.cpp:152
+msgid "Writing Lead-out"
+msgstr "S'està escrivint el 'lead-out'"
+
+#: projects/k3bgrowisofshandler.cpp:153
+msgid "Writing the lead-out may take some time."
+msgstr "Escriure el 'lead-out' pot trigar una mica."
+
+#: projects/k3bgrowisofshandler.cpp:156
+msgid "Removing reference to lead-out."
+msgstr "S'està eliminant la referència al 'lead-out'."
+
+#: projects/k3bgrowisofshandler.cpp:159
+msgid "Modifying ISO9660 volume descriptor"
+msgstr "S'està modificant el descriptor de volum ISO-9660"
+
+#: projects/k3bgrowisofshandler.cpp:166
+msgid "Writing mode Incremental Streaming not available"
+msgstr "El mode d'escriptura de flux incremental no està disponible"
+
+#: projects/k3bgrowisofshandler.cpp:167
+msgid "Engaging DAO"
+msgstr "S'està començant el DAO"
+
+#: projects/k3bgrowisofshandler.cpp:179
+msgid "Writing speed: %1 KB/s (%2x)"
+msgstr "Velocitat d'escriptura: %1 KB/s (%2x)"
+
+#: projects/k3bgrowisofshandler.cpp:230
+msgid "K3b detected a problem with the media."
+msgstr "El K3b ha detectat un problema amb el suport."
+
+#: projects/k3bgrowisofshandler.cpp:231
+msgid ""
+"Please try another media brand, preferably one explicitly recommended by your "
+"writer's vendor."
+msgstr ""
+"Proveu amb un suport d'una altra marca, preferiblement una recomanada pel "
+"fabricant de la vostra gravadora."
+
+#: projects/k3bgrowisofshandler.cpp:232
+msgid "Report the problem if it persists anyway."
+msgstr "Informeu del problema si persisteix de totes maneres."
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:701 projects/k3bgrowisofshandler.cpp:237
+msgid "Data did not fit on disk."
+msgstr "Les dades no han cabut al disc."
+
+#: projects/k3bgrowisofshandler.cpp:243
+msgid "Unable to set writing speed."
+msgstr "No s'ha pogut establir la velocitat d'escriptura."
+
+#: projects/k3bgrowisofshandler.cpp:244
+msgid "Please try again with the 'ignore speed' setting."
+msgstr "Torneu-ho a provar amb l'opció 'ignora la velocitat'."
+
+#: projects/k3bgrowisofshandler.cpp:248
+msgid "Optimum Power Calibration failed."
+msgstr "La Calibració Òptima de Potència (OPC) ha fallat."
+
+#: projects/k3bgrowisofshandler.cpp:249
+msgid ""
+"Try adding '-use-the-force-luke=noopc' to the growisofs user parameters in the "
+"K3b settings."
+msgstr ""
+"Proveu d'afegir '-use-the-force-luke=noopc' als paràmetres d'usuari del "
+"«growisofs» en l'arranjament del K3b."
+
+#: projects/k3bgrowisofshandler.cpp:254
+msgid "Unable to allocate software buffer."
+msgstr "No s'ha pogut reservar la memòria intermèdia per programari."
+
+#: projects/k3bgrowisofshandler.cpp:255
+msgid "This error is caused by the low memorylocked resource limit."
+msgstr "Aquest error és causat per un valor baix del recurs \"memorylocked\"."
+
+#: projects/k3bgrowisofshandler.cpp:256
+msgid "It can be solved by issuing the command 'ulimit -l unlimited'..."
+msgstr "Es pot resoldre fent servir l'ordre 'ulimit -l unlimited'..."
+
+#: projects/k3bgrowisofshandler.cpp:257
+msgid ""
+"...or by lowering the used software buffer size in the advanced K3b settings."
+msgstr ""
+"...o bé reduint la mida de la memòria intermèdia per programari a la "
+"configuració avançada del K3b."
+
+#: projects/k3bgrowisofshandler.cpp:261
+msgid "Write error"
+msgstr "Error d'escriptura"
+
+#: projects/k3bgrowisofshandler.cpp:277
+#, c-format
+msgid "Fatal error at startup: %1"
+msgstr "Error fatal en iniciar: %1"
+
+#: projects/k3bgrowisofshandler.cpp:285
+msgid "Warning at exit: (1)"
+msgstr "Avís en sortir: (1)"
+
+#: projects/k3bgrowisofshandler.cpp:286
+msgid "Most likely mkisofs failed in some way."
+msgstr "Segurament el «mkisofs» ha fallat d'alguna manera."
+
+#: projects/k3bgrowisofshandler.cpp:289
+#, c-format
+msgid "Fatal error during recording: %1"
+msgstr "S'ha produït un error crític durant la gravació: %1"
+
+#: projects/audiocd/k3baudiodoc.cpp:933 projects/datacd/k3bdatadoc.cpp:1121
+#: projects/videocd/k3bvcddoc.cpp:406
+msgid "Could not find the following files:"
+msgstr "No s'han pogut trobar els següents fitxers:"
+
+#: projects/audiocd/k3baudiodoc.cpp:935 projects/datacd/k3bdatadoc.cpp:1122
+#: projects/videocd/k3bvcddoc.cpp:407
+msgid "Not Found"
+msgstr "No trobat"
+
+#: projects/datacd/k3bdatadoc.cpp:1127
+msgid "No permission to read the following files:"
+msgstr "Sense permisos per llegir els següents fitxers:"
+
+#: projects/datacd/k3bdatadoc.cpp:1128
+msgid "No Read Permission"
+msgstr "Sense permís de lectura"
+
+#: projects/datacd/k3bdatadoc.cpp:1241 projects/datacd/k3bdatadoc.cpp:1254
+msgid "From previous session"
+msgstr "De la sessió anterior"
+
+#: projects/datacd/k3bdatadoc.cpp:1354
+msgid "El Torito boot catalog file"
+msgstr "Fitxer de catàleg d'arrencada 'El Torito'"
+
+#: projects/datacd/k3bdatadoc.cpp:1355
+msgid "Boot catalog"
+msgstr "Catàleg d'arrencada"
+
+#: projects/datacd/k3bmsinfofetcher.cpp:52
+msgid "Searching previous session"
+msgstr "S'està cercant la sessió anterior"
+
+#: projects/datacd/k3bmsinfofetcher.cpp:163
+#, c-format
+msgid "Could not open Iso9660 filesystem in %1."
+msgstr "No s'ha pogut obrir el sistema de fitxers ISO-9660 a %1."
+
+#: projects/datacd/k3bmsinfofetcher.cpp:175
+msgid "Could not determine next writable address."
+msgstr "No s'ha pogut determinar la següent adreça escrivible."
+
+#: projects/datacd/k3bmsinfofetcher.cpp:211
+msgid "Could not retrieve multisession information from disk."
+msgstr "No s'ha pogut obtenir la informació de la multisessió del disc."
+
+#: projects/datacd/k3bmsinfofetcher.cpp:212
+msgid "The disk is either empty or not appendable."
+msgstr "El disc és buit o bé no és afegible."
+
+#: projects/datacd/k3bmkisofshandler.cpp:72
+msgid "Mkisofs executable not found."
+msgstr "No s'ha trobat l'executable del «mkisofs»."
+
+#: projects/datacd/k3bmkisofshandler.cpp:86
+msgid "Read error from file '%1'"
+msgstr "Error de lectura al fitxer '%1'"
+
+#: projects/datacd/k3bmkisofshandler.cpp:91
+msgid "Used version of mkisofs does not have large file support."
+msgstr "La versió emprada del «mkisofs» no permet fer servir fitxers grans."
+
+#: projects/datacd/k3bmkisofshandler.cpp:92
+msgid "Files bigger than 2 GB cannot be handled."
+msgstr "Els fitxers més grans de 2 GB no es poden gestionar."
+
+#: projects/datacd/k3bmkisofshandler.cpp:105
+msgid "Encountered an incorrectly encoded filename '%1'"
+msgstr "S'ha trobat un nom de fitxer amb una codificació incorrecta '%1'"
+
+#: projects/datacd/k3bmkisofshandler.cpp:107
+msgid ""
+"This may be caused by a system update which changed the local character set."
+msgstr ""
+"Això pot ser degut a una actualització del sistema que hagi canviat el joc de "
+"caràcters local."
+
+#: projects/datacd/k3bmkisofshandler.cpp:108
+msgid ""
+"You may use convmv (http://j3e.de/linux/convmv/) to fix the filename encoding."
+msgstr ""
+"Podeu fer servir el «convmv» (http://j3e.de/linux/convmv/) per corregir la "
+"codificació del nom de fitxer."
+
+#: projects/datacd/k3bmkisofshandler.cpp:112
+msgid "The boot image has an invalid size."
+msgstr "La imatge d'arrencada té una mida incorrecta."
+
+#: projects/datacd/k3bmkisofshandler.cpp:116
+msgid "The boot image contains multiple partitions.."
+msgstr "La imatge d'arrencada conté vàries particions."
+
+#: projects/datacd/k3bmkisofshandler.cpp:117
+msgid "A hard-disk boot image has to contain a single partition."
+msgstr "Una imatge d'arrencada de disc dur ha de contenir una única partició."
+
+#: projects/datacd/k3bisoimager.cpp:175
+#, c-format
+msgid "Removed incomplete image file %1."
+msgstr "S'està eliminant el fitxer d'imatge incomplet %1."
+
+#: projects/datacd/k3bisoimager.cpp:204
+msgid ""
+"Due to a bug in mkisofs <= 1.15a40, K3b is unable to handle filenames that "
+"contain more than one backslash:"
+msgstr ""
+"Degut a un error al «mkisofs» <= 1.15a40, el K3b no és capaç de manegar noms de "
+"fitxer que contenen més d'una barra invertida:"
+
+#: projects/datacd/k3bisoimager.cpp:425
+msgid "Could not determine size of resulting image file."
+msgstr "No s'ha pogut determinar la mida del fitxer d'imatge resultant."
+
+#: projects/audiocd/k3baudioimager.cpp:104
+#: projects/datacd/k3bisoimager.cpp:499
+msgid "Could not open %1 for writing"
+msgstr "No s'ha pogut obrir %1 per escriure"
+
+#: projects/datacd/k3bisoimager.cpp:596
+msgid "No volume id specified. Using default."
+msgstr ""
+"No s'ha especificat cap identificador de volum. Es farà servir l'identificador "
+"per omissió."
+
+#: projects/datacd/k3bisoimager.cpp:682
+msgid ""
+"Found files bigger than 2 GB. These files will only be fully accessible if "
+"mounted with UDF."
+msgstr ""
+"S'han trobat fitxers més grans de 2 GB. Aquests fitxers només seran "
+"completament accessibles si es munten amb UDF."
+
+#: projects/datacd/k3bisoimager.cpp:693
+msgid "Enabling UDF extension."
+msgstr "S'està activant l'extensió UDF."
+
+#: projects/datacd/k3bisoimager.cpp:830
+msgid "Could not follow link %1 to non-existing file %2. Skipping..."
+msgstr ""
+"No s'ha pogut seguir l'enllaç %1 cap a un fitxer inexistent %2. Saltant..."
+
+#: projects/datacd/k3bisoimager.cpp:836
+msgid ""
+"Ignoring link %1 to folder %2. K3b is unable to follow links to folders."
+msgstr ""
+"S'està ignorant l'enllaç %1 a la carpeta %2. El K3b no és capaç de seguir "
+"enllaços a carpetes."
+
+#: projects/datacd/k3bisoimager.cpp:846
+msgid "Could not find file %1. Skipping..."
+msgstr "No s'ha pogut trobar %1. Saltant..."
+
+#: projects/datacd/k3bisoimager.cpp:850
+msgid "Could not read file %1. Skipping..."
+msgstr "No s'ha pogut llegir el fitxer %1. Saltant..."
+
+#: projects/datacd/k3bisoimager.cpp:898
+#, c-format
+msgid "Failed to backup boot image file %1"
+msgstr "No s'ha pogut fer una còpia de seguretat del fitxer d'imatge %1"
+
+#: projects/datacd/k3bisoimager.cpp:1065 projects/datacd/k3bisoimager.cpp:1075
+#: projects/datacd/k3bisoimager.cpp:1082 projects/datacd/k3bisoimager.cpp:1088
+msgid "Could not write temporary file"
+msgstr "No s'ha pogut escriure el fitxer temporal"
+
+#: projects/datacd/k3bisoimager.cpp:1069
+msgid "No files to be written."
+msgstr "No hi ha fitxers a escriure."
+
+#: projects/datacd/k3bdatapreparationjob.cpp:79
+msgid "<em>%1</em> renamed to <em>%2</em>"
+msgstr "<em>%1</em> s'ha reanomenat a <em>%2</em>"
+
+#: projects/datacd/k3bdatapreparationjob.cpp:181
+msgid ""
+"Some filenames need to be shortened due to the %1 char restriction of the "
+"Joliet extensions. If the Joliet extensions are disabled filenames do not have "
+"to be shortened but long filenames will not be available on Windows systems."
+msgstr ""
+"Alguns noms de fitxer s'han d'escurçar degut a la restricció de %1 caràcters de "
+"les extensions Joliet. Si les extensions Joliet estan deshabilitades no cal "
+"escurçar-los, però els noms de fitxer llargs no estaran disponibles en sistemes "
+"Windows."
+
+#: projects/datacd/k3bdatapreparationjob.cpp:188
+msgid "Shorten Filenames"
+msgstr "Escurça els noms de fitxer"
+
+#: projects/datacd/k3bdatapreparationjob.cpp:189
+msgid "Disable Joliet extensions"
+msgstr "Deshabilita les extensions Joliet"
+
+#: projects/datacd/k3bdatapreparationjob.cpp:206
+msgid ""
+"The Joliet extensions (which are needed for long filenames on Windows systems) "
+"restrict the length of the volume descriptior (the name of the filesystem) to "
+"%1 characters. The selected descriptor '%2' is longer than that. Do you want it "
+"to be cut or do you want to go back and change it manually?"
+msgstr ""
+"Les extensions Joliet (que són necessàries per als noms de fitxer llargs en "
+"sistemes Windows) limiten la longitud del descriptor de volum (el nom del "
+"sistema de fitxers) a %1 caràcters. El descriptor seleccionat ('%2') és massa "
+"llarg. Voleu retallar-lo o voleu tornar enrere i canviar-lo manualment?"
+
+#: projects/datacd/k3bdatapreparationjob.cpp:212
+msgid "Cut volume descriptor in the Joliet tree"
+msgstr "Retalla el descriptor del volum de l'arbre Joliet"
+
+#: projects/datacd/k3bdatapreparationjob.cpp:248
+msgid ""
+"K3b is not able to follow symbolic links to folders after they have been added "
+"to the project. Do you want to continue without writing the symbolic links to "
+"the image?"
+msgstr ""
+"El K3b no pot seguir els enllaços simbòlics a carpetes després d'haver-se "
+"afegit al projecte. Voleu continuar sense escriure els enllaços simbòlics a la "
+"imatge?"
+
+#: projects/datacd/k3bdatapreparationjob.cpp:253
+msgid "Discard symbolic links to folders"
+msgstr "Descarta els enllaços simbòlics a carpetes"
+
+#: projects/datacd/k3bbootitem.cpp:33
+msgid "El Torito Boot image"
+msgstr "Imatge d'arrencada 'El torito'"
+
+#: projects/datacd/k3bdatajob.cpp:175
+msgid "Unmounting disk"
+msgstr "S'està desmuntant el disc"
+
+#: projects/datacd/k3bdatajob.cpp:227
+msgid "Creating image file"
+msgstr "S'està creant el fitxer d'imatge"
+
+#: projects/datacd/k3bdatajob.cpp:228
+msgid "Track 1 of 1"
+msgstr "Pista 1 de 1"
+
+#: projects/datacd/k3bdatajob.cpp:229
+#, c-format
+msgid "Creating image file in %1"
+msgstr "S'està creant el fitxer d'imatge a %1"
+
+#: projects/datacd/k3bdatajob.cpp:327
+#, c-format
+msgid "Image successfully created in %1"
+msgstr "La imatge s'ha creat correctament a %1"
+
+#: projects/datacd/k3bdatajob.cpp:345
+msgid "Error while creating ISO image"
+msgstr "S'ha produït un error mentre es creava la imatge ISO"
+
+#: projects/datacd/k3bdatajob.cpp:607
+msgid "Most writers do not support writing multisession CDs in DAO mode."
+msgstr ""
+"La majoria de gravadores no permeten escriure CD multisessió en mode DAO."
+
+#: projects/datacd/k3bdatajob.cpp:708
+msgid "Unable to determine the last track's datamode. Using default."
+msgstr ""
+"No s'ha pogut determinar el mode de dades de la darrera pista. Es fa servir el "
+"mode per omissió."
+
+#: projects/datacd/k3bdatajob.cpp:771
+msgid "Searching for old session"
+msgstr "S'està cercant la sessió antiga"
+
+#: projects/datacd/k3bdatajob.cpp:894
+msgid "Waiting for a medium"
+msgstr "S'està esperant un suport"
+
+#: projects/datacd/k3bdatajob.cpp:915
+msgid "Writing Data CD"
+msgstr "S'està escrivint el CD de dades"
+
+#: projects/datacd/k3bdatajob.cpp:921
+msgid "Writing Multisession CD"
+msgstr "S'està escrivint el CD multisessió"
+
+#: projects/k3bgrowisofswriter.cpp:163
+msgid "Growisofs version %1 is too old. K3b needs at least version 5.10."
+msgstr ""
+"La versió %1 del «growisofs» és massa antiga. El K3b necessita al menys la "
+"versió 5.10."
+
+#: projects/k3bgrowisofswriter.cpp:237
+#, c-format
+msgid "Could not open file %1."
+msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer %1."
+
+#: projects/k3bgrowisofswriter.cpp:383
+msgid "Starting simulation..."
+msgstr "S'està començant la simulació..."
+
+#: projects/k3bgrowisofswriter.cpp:388
+msgid "Starting disc write..."
+msgstr "S'està començant a escriure el disc..."
+
+#: projects/k3bgrowisofswriter.cpp:472
+msgid "Writing data"
+msgstr "S'estan Escrivint les dades"
+
+#: projects/k3bcdrdaowriter.cpp:778 projects/k3bcdrecordwriter.cpp:685
+#: projects/k3bgrowisofswriter.cpp:553
+msgid "Average overall write speed: %1 KB/s (%2x)"
+msgstr "Velocitat mitjana d'escriptura global: %1 KB/s (%2x)"
+
+#: projects/k3bcdrdaowriter.cpp:758 projects/k3bcdrecordwriter.cpp:680
+#: projects/k3bgrowisofswriter.cpp:557
+msgid "Simulation successfully completed"
+msgstr "La simulació ha finalitzat correctament"
+
+#: projects/k3bcdrdaowriter.cpp:766 projects/k3bcdrecordwriter.cpp:682
+#: projects/k3bgrowisofswriter.cpp:559
+msgid "Writing successfully completed"
+msgstr "L'escriptura ha finalitzat correctament"
+
+#: projects/k3bgrowisofswriter.cpp:572
+msgid "Ejecting DVD"
+msgstr "S'està expulsant el DVD"
+
+#: projects/movixcd/k3bmovixdocpreparer.cpp:135
+msgid "Could not find a valid eMovix installation."
+msgstr "No s'ha pogut trobar una instal·lació vàlida de l'eMovix."
+
+#: projects/movixcd/k3bmovixdocpreparer.cpp:193
+#: projects/movixcd/k3bmovixdocpreparer.cpp:232
+#: projects/movixcd/k3bmovixdocpreparer.cpp:266
+#, c-format
+msgid "Could not write to temporary file %1"
+msgstr "No s'ha pogut escriure al fitxer temporal %1"
+
+#: projects/movixcd/k3bmovixdocpreparer.cpp:214
+#: projects/movixcd/k3bmovixprogram.cpp:184
+#: projects/movixcd/k3bmovixprogram.cpp:218
+#: projects/movixcd/k3bmovixprogram.cpp:253
+#: projects/movixcd/k3bmovixprogram.cpp:265
+#: projects/movixcd/k3bmovixprogram.cpp:274
+#: projects/movixcd/k3bmovixprogram.cpp:283
+#: projects/movixcd/k3bmovixprogram.cpp:290
+#: projects/movixcd/k3bmovixprogram.cpp:324
+#: projects/movixcd/k3bmovixprogram.cpp:326
+#: projects/movixcd/k3bmovixprogram.cpp:328
+#: projects/movixcd/k3bmovixprogram.cpp:330
+msgid "default"
+msgstr "per omissió"
+
+#: projects/movixcd/k3bmovixdocpreparer.cpp:331
+#: projects/movixcd/k3bmovixprogram.cpp:198
+#: projects/movixcd/k3bmovixprogram.cpp:242
+msgid "none"
+msgstr "cap"
+
+#: projects/movixcd/k3bmovixjob.cpp:116
+msgid "Writing eMovix CD"
+msgstr "S'està escrivint el CD eMovix"
+
+#: projects/movixcd/k3bmovixjob.cpp:118
+msgid "Writing eMovix CD (%1)"
+msgstr "S'està escrivint el CD eMovix (%1)"
+
+#: projects/movixcd/k3bmovixjob.cpp:125
+#: projects/movixdvd/k3bmovixdvdjob.cpp:124
+msgid ""
+"_n: 1 file (%1) and about 8 MB eMovix data\n"
+"%n files (%1) and about 8 MB eMovix data"
+msgstr ""
+"1 fitxer (%1) i uns 8MB de dades eMovix\n"
+"%n fitxers (%1) i uns 8MB de dades eMovix"
+
+#: projects/movixcd/k3bmovixdoc.cpp:95
+msgid "Enter New Filename"
+msgstr "Introduïu el nom del nou fitxer"
+
+#: projects/movixcd/k3bmovixdoc.cpp:96
+msgid "A file with that name already exists. Please enter a new name:"
+msgstr "Ja existeix un fitxer amb aquest nom. Introduïu-ne un altre:"
+
+#: projects/movixcd/k3bmovixdoc.cpp:420
+msgid ""
+"Could not rename subtitle file. File with requested name %1 already exists."
+msgstr ""
+"No s'ha pogut reanomenar el fitxer de subtítols. Ja existeix un fitxer amb el "
+"nom sol·licitat %1."
+
+#: projects/movixdvd/k3bmovixdvdjob.cpp:115
+msgid "Writing eMovix DVD"
+msgstr "S'està escrivint el DVD eMovix"
+
+#: projects/movixdvd/k3bmovixdvdjob.cpp:117
+msgid "Writing eMovix DVD (%1)"
+msgstr "S'està escrivint el DVD eMovix (%1)"
+
+#: projects/videocd/mpeginfo/k3bmpeginfo.cpp:65
+msgid "File %1 is empty."
+msgstr "El fitxer %1 és buit."
+
+#: projects/videocd/mpeginfo/k3bmpeginfo.cpp:97
+msgid ""
+"This looks like a elementary video stream but a multiplexed program stream was "
+"required."
+msgstr ""
+"Això sembla un flux de vídeo elemental, però es requeria un flux de programa "
+"multiplexat."
+
+#: projects/videocd/mpeginfo/k3bmpeginfo.cpp:102
+msgid ""
+"This looks like a elementary audio stream but a multiplexed program stream was "
+"required."
+msgstr ""
+"Això sembla un flux d'àudio elemental, però es requeria un flux de programa "
+"multiplexat."
+
+#: projects/videocd/mpeginfo/k3bmpeginfo.cpp:107
+msgid ""
+"This looks like a RIFF header but a plain multiplexed program stream was "
+"required."
+msgstr ""
+"Això sembla una capçalera RIFF, però es requeria un flux de programa "
+"multiplexat."
+
+#: projects/videocd/k3bvcdtrack.cpp:167 projects/videocd/k3bvcdtrack.cpp:177
+#: projects/videocd/k3bvcdtrack.cpp:190 projects/videocd/k3bvcdtrack.cpp:203
+#: projects/videocd/k3bvcdtrack.cpp:238 projects/videocd/k3bvcdtrack.cpp:266
+#: projects/videocd/k3bvcdtrack.cpp:279 projects/videocd/k3bvcdtrack.cpp:292
+#: projects/videocd/k3bvcdtrack.cpp:305 projects/videocd/k3bvcdtrack.cpp:317
+#: projects/videocd/k3bvcdtrack.cpp:331 projects/videocd/k3bvcdtrack.cpp:353
+#: projects/videocd/k3bvcdtrack.cpp:416
+msgid "n/a"
+msgstr "No disponible"
+
+#: projects/videocd/k3bvcdtrack.cpp:198 projects/videocd/k3bvcdtrack.cpp:287
+msgid "%1 bit/s"
+msgstr "%1 bit/s"
+
+#: projects/videocd/k3bvcdtrack.cpp:215
+msgid "Component"
+msgstr "Component"
+
+#: projects/videocd/k3bvcdtrack.cpp:231 videodvd/k3bvideodvd.cpp:270
+#: videodvd/k3bvideodvd.cpp:302
+msgid "Unspecified"
+msgstr "Sense especificar"
+
+#: projects/videocd/k3bvcdtrack.cpp:300
+msgid "%1 Hz"
+msgstr "%1 Hz"
+
+#: projects/videocd/k3bvcdtrack.cpp:326 projects/videocd/k3bvcdtrack.cpp:328
+msgid "original"
+msgstr "original"
+
+#: projects/videocd/k3bvcdtrack.cpp:326 projects/videocd/k3bvcdtrack.cpp:328
+msgid "duplicate"
+msgstr "duplicat"
+
+#: projects/videocd/k3bvcdtrack.cpp:340
+msgid "Motion Picture"
+msgstr "Imatge en moviment"
+
+#: projects/videocd/k3bvcdtrack.cpp:342
+msgid "Still Picture"
+msgstr "Imatge estàtica"
+
+#: projects/videocd/k3bvcdtrack.cpp:349
+#, c-format
+msgid "Layer %1"
+msgstr "Capa %1"
+
+#: projects/videocd/k3bvcdtrack.cpp:383
+msgid "unknown"
+msgstr "desconegut"
+
+#: projects/videocd/k3bvcdtrack.cpp:384
+msgid "invalid"
+msgstr "invàlid"
+
+#: projects/videocd/k3bvcdtrack.cpp:390
+msgid "stereo"
+msgstr "estèreo"
+
+#: projects/videocd/k3bvcdtrack.cpp:391
+msgid "joint stereo"
+msgstr "estèreo unit"
+
+#: projects/videocd/k3bvcdtrack.cpp:392 projects/videocd/k3bvcdtrack.cpp:397
+msgid "dual channel"
+msgstr "canal dual"
+
+#: projects/videocd/k3bvcdtrack.cpp:393
+msgid "single channel"
+msgstr "un sol canal"
+
+#: projects/videocd/k3bvcdtrack.cpp:398
+msgid "surround sound"
+msgstr "so surround"
+
+#: projects/videocd/k3bvcdjob.cpp:109 projects/videocd/k3bvcdjob.cpp:476
+#, c-format
+msgid "Removing Binary file %1"
+msgstr "S'està eliminant el fitxer binari %1"
+
+#: projects/videocd/k3bvcdjob.cpp:119 projects/videocd/k3bvcdjob.cpp:486
+#, c-format
+msgid "Removing Cue file %1"
+msgstr "S'està eliminant el fitxer CUE %1"
+
+#: projects/videocd/k3bvcdjob.cpp:162
+msgid "Could not write correct XML-file."
+msgstr "No s'ha pogut escriure el fitxer XML correcte."
+
+#: projects/audiocd/k3baudiojob.cpp:350 projects/videocd/k3bvcdjob.cpp:176
+msgid "Creating image files"
+msgstr "S'estan creant els fitxers d'imatge"
+
+#: projects/videocd/k3bvcdjob.cpp:183
+msgid "Creating Cue/Bin files ..."
+msgstr "S'estan creant els fitxers CUE/BIN..."
+
+#: projects/videocd/k3bvcdjob.cpp:188
+#, c-format
+msgid "To create VideoCDs you must install VcdImager Version %1."
+msgstr "Per crear Vídeo CD heu d'instal·lar el «vcdimager» versió %1."
+
+#: projects/videocd/k3bvcdjob.cpp:189 projects/videocd/k3bvcdjob.cpp:198
+msgid ""
+"You can find this on your distribution disks or download it from "
+"http://www.vcdimager.org"
+msgstr ""
+"Podeu trobar-lo las discs de la vostra distribució o baixar-lo de "
+"http://www.vcdimager.org"
+
+#: projects/videocd/k3bvcdjob.cpp:197
+msgid "%1 executable too old: need version %2 or greater."
+msgstr "L'executable %1 és massa antic: cal la versió %2 o superior."
+
+#: projects/videocd/k3bvcdjob.cpp:293
+msgid "Scanning video file %1 of %2 (%3)"
+msgstr "S'està explorant el fitxer de vídeo %1 de %2 (%3)"
+
+#: projects/videocd/k3bvcdjob.cpp:329
+#, c-format
+msgid "Creating Image for track %1"
+msgstr "S'està creant la imatge de la pista %1"
+
+#: projects/videocd/k3bvcdjob.cpp:352
+msgid "Cue/Bin files successfully created."
+msgstr "Els fitxers CUE/BIN s'han creat correctament."
+
+#: projects/videocd/k3bvcdjob.cpp:395
+msgid "Writing Copy %1 of %2"
+msgstr "S'està escrivint la còpia %1 de %2"
+
+#: projects/videocd/k3bvcdjob.cpp:515
+#, c-format
+msgid "One or more BCD fields out of range for %1"
+msgstr "Un o més camps de BCD fora d'abast per %1"
+
+#: projects/videocd/k3bvcdjob.cpp:518
+msgid "From now on, scan information data errors will not be reported anymore"
+msgstr "A partir d'ara, ja no s'informarà dels errors d'exploració de dades"
+
+#: projects/videocd/k3bvcdjob.cpp:519
+msgid ""
+"Consider enabling the 'update scan offsets' option, if it is not enabled "
+"already."
+msgstr ""
+"Considereu la possibilitat d'activar l'opció 'actualitza els desplaçaments de "
+"l'exploració', si no està ja activada."
+
+#: projects/videocd/k3bvcdjob.cpp:526
+msgid "APS' pts seems out of order (actual pts %1, last seen pts %2)"
+msgstr ""
+"El PTS d'aquest APS sembla fora de servei (PTS actual %1, darrer PTS vist %2)"
+
+#: projects/videocd/k3bvcdjob.cpp:527
+msgid "Ignoring this aps"
+msgstr "S'està ignorant aquest APS"
+
+#: projects/videocd/k3bvcdjob.cpp:535
+msgid "Bad packet at packet #%1 (stream byte offset %2)"
+msgstr "Paquet erroni al paquet #%1 (posició %2 del flux de bytes)"
+
+#: projects/videocd/k3bvcdjob.cpp:536
+msgid "Remaining %1 bytes of stream will be ignored."
+msgstr "Els %1 bytes restants del flux seran ignorats."
+
+#: projects/videocd/k3bvcdjob.cpp:544
+msgid "Writing Video CD (Version 1.1)"
+msgstr "S'està escrivint el Vídeo CD (versió 1.1)"
+
+#: projects/videocd/k3bvcdjob.cpp:546
+msgid "Writing Video CD (Version 2.0)"
+msgstr "S'està escrivint el Vídeo CD (versió 2.0)"
+
+#: projects/videocd/k3bvcdjob.cpp:548
+msgid "Writing Super Video CD"
+msgstr "S'està escrivint el Super Vídeo CD"
+
+#: projects/videocd/k3bvcdjob.cpp:550
+msgid "Writing High-Quality Video CD"
+msgstr "S'està escrivint el Vídeo CD d'alta qualitat"
+
+#: projects/videocd/k3bvcdjob.cpp:552
+msgid "Writing Video CD"
+msgstr "S'està escrivint el Vídeo CD"
+
+#: projects/videocd/k3bvcdjob.cpp:560
+msgid ""
+"_n: 1 MPEG (%1)\n"
+"%n MPEGs (%1)"
+msgstr ""
+"1 MPEG (%1)\n"
+"%n MPEG (%1)"
+
+#: projects/videocd/k3bvcddoc.cpp:211 projects/videocd/k3bvcddoc.cpp:223
+msgid ""
+"K3b will create a %1 image from the given MPEG files, but these files must "
+"already be in %2 format. K3b does not yet resample MPEG files."
+msgstr ""
+"El K3b crearà una imatge %1 a partir dels fitxers MPEG donats, però aquests "
+"fitxers ja hauran d'estar en format %2. El K3b encara no és capaç de tornar a "
+"mostrejar fitxers MPEG."
+
+#: projects/videocd/k3bvcddoc.cpp:214 projects/videocd/k3bvcddoc.cpp:215
+msgid "VCD"
+msgstr "VCD"
+
+#: projects/videocd/k3bvcddoc.cpp:226 projects/videocd/k3bvcddoc.cpp:227
+msgid "SVCD"
+msgstr "SVCD"
+
+#: projects/videocd/k3bvcddoc.cpp:229
+msgid ""
+"Note: Forcing MPEG2 as VCD is not supported by some standalone DVD players."
+msgstr ""
+"Nota: forçar MPEG2 com a VCD no és compatible amb alguns reproductors de DVD."
+
+#: projects/videocd/k3bvcddoc.cpp:233
+msgid "Forcing VCD"
+msgstr "S'està forçant el VCD"
+
+#: projects/videocd/k3bvcddoc.cpp:246
+msgid ""
+"You cannot mix MPEG1 and MPEG2 video files.\n"
+"Please start a new Project for this filetype.\n"
+"Resample not implemented in K3b yet."
+msgstr ""
+"No podeu barrejar fitxers de vídeo MPEG1 i MPEG2.\n"
+"Comenceu un nou projecte per a aquest tipus de fitxer.\n"
+"El K3b encara no té implementada la capacitat de tornar a mostrejar."
+
+#: projects/videocd/k3bvcddoc.cpp:247
+msgid "Wrong File Type for This Project"
+msgstr "Tipus de fitxer incorrecte per aquest projecte"
+
+#: projects/videocd/k3bvcddoc.cpp:258
+msgid ""
+"PBC (Playback control) enabled.\n"
+"Videoplayers can not reach Segments (Mpeg Still Pictures) without Playback "
+"control ."
+msgstr ""
+"PBC (control de reproducció) activat.\n"
+"Els reproductors de vídeo no poden arribar als segments (imatges estàtiques "
+"MPEG) sense el control de reproducció."
+
+#: projects/videocd/k3bvcddoc.cpp:290
+msgid ""
+"Only MPEG1 and MPEG2 video files are supported.\n"
+msgstr ""
+"Només s'accepten els fitxers de vídeo MPEG1 i MPEG2.\n"
+
+#: projects/videocd/k3bvcddoc.cpp:291
+msgid "Wrong File Format"
+msgstr "Format de fitxer incorrecte"
+
+#: projects/audiocd/k3baudionormalizejob.cpp:58
+msgid "Could not find normalize executable."
+msgstr "No s'ha pogut trobar l'executable del «normalize»."
+
+#: projects/audiocd/k3baudionormalizejob.cpp:86
+msgid "Could not start normalize."
+msgstr "No s'ha pogut iniciar «normalize»."
+
+#: projects/audiocd/k3baudionormalizejob.cpp:126
+msgid "Track %1 is already normalized."
+msgstr "La pista %1 ja està normalitzada."
+
+#: projects/audiocd/k3baudionormalizejob.cpp:132
+msgid "Adjusting volume level for track %1 of %2"
+msgstr "S'està ajustant el nivell de volum per a la pista %1 de %2"
+
+#: projects/audiocd/k3baudionormalizejob.cpp:140
+msgid "Computing level for track %1 of %2"
+msgstr "S'està calculant el nivell de la pista %1 de %2"
+
+#: projects/audiocd/k3baudionormalizejob.cpp:183
+msgid "Successfully normalized all tracks."
+msgstr "Totes les pistes s'han normalitzat correctament."
+
+#: projects/audiocd/k3baudionormalizejob.cpp:191
+msgid "Error while normalizing tracks."
+msgstr "S'ha produït un error mentre es normalitzaven les pistes."
+
+#: projects/audiocd/k3baudiojob.cpp:205
+msgid "Unable to write on-the-fly with these audio sources."
+msgstr "No es pot escriure al vol amb aquests orígens d'àudio."
+
+#: projects/audiocd/k3baudiojob.cpp:254
+msgid "Tracklengths below 4 seconds violate the Red Book standard."
+msgstr ""
+"Les longituds de pista per sota dels 4 segons violen l'estàndard «Red Book»."
+
+#: projects/audiocd/k3baudiojob.cpp:349
+#, c-format
+msgid "Creating image files in %1"
+msgstr "S'estan creant els fitxers d'imatge en %1"
+
+#: projects/audiocd/k3baudiojob.cpp:458
+msgid "Successfully decoded all tracks."
+msgstr "Totes les pistes s'han descodificat correctament."
+
+#: projects/audiocd/k3baudiojob.cpp:500
+msgid "IO Error. Most likely no space left on harddisk."
+msgstr "Error d'entrada/sortida. Probablement no queda espai al disc."
+
+#: projects/audiocd/k3baudiojob.cpp:847
+msgid "Writing Audio CD"
+msgstr "S'està escrivint el CD d'àudio"
+
+#: projects/audiocd/k3baudiojob.cpp:857
+msgid ""
+"_n: 1 track (%1 minutes)\n"
+"%n tracks (%1 minutes)"
+msgstr ""
+"1 pista (%1 minuts)\n"
+"%n pistes (%1 minuts)"
+
+#: projects/audiocd/k3baudiozerodata.cpp:60
+msgid "Silence"
+msgstr "Silenci"
+
+#: projects/audiocd/k3baudiodoc.cpp:945
+msgid ""
+"<p>Unable to handle the following files due to an unsupported format:"
+"<p>You may manually convert these audio files to wave using another application "
+"supporting the audio format and then add the wave files to the K3b project."
+msgstr ""
+"<p>No s'han pogut gestionar els següents fitxers degut a un format no admès: "
+"<p>Podeu convertir manualment aquests fitxers d'àudio a format WAVE fent servir "
+"una altra aplicació que admeti el format d'àudio i desprès afegir els fitxers "
+"WAVE al projecte K3b."
+
+#: projects/audiocd/k3baudiodoc.cpp:950
+msgid "Unsupported Format"
+msgstr "Format no admès"
+
+#: projects/audiocd/k3baudioimager.cpp:88
+#, c-format
+msgid "Unable to seek in track %1."
+msgstr "No s'ha pogut cercar a la pista %1."
+
+#: projects/audiocd/k3baudioimager.cpp:145
+#, c-format
+msgid "Error while decoding track %1."
+msgstr "S'ha produït un error mentre es descodificava la pista %1."
+
+#: projects/audiocd/k3baudiocdtracksource.cpp:101
+msgid "Please insert Audio CD %1%2"
+msgstr "Inseriu el CD d'àudio %1%2"
+
+#: projects/audiocd/k3baudiocdtracksource.cpp:249
+msgid "CD Track"
+msgstr "Pista de CD"
+
+#: projects/audiocd/k3baudiocdtracksource.cpp:255
+msgid "Track %1 from Audio CD %2"
+msgstr "Pista %1 de l'àudio CD %2"
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:185
+msgid "Writer does not support disk at once (DAO) recording"
+msgstr "La gravadora no permet la gravació en mode tot el disc alhora (DAO)"
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:196
+msgid "Writer does not support raw writing."
+msgstr "La gravadora no permet l'escriptura en brut."
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:220
+msgid "Writer does not support buffer underrun free recording (Burnfree)"
+msgstr ""
+"La gravadora no permet la gravació a prova de buidats de memòria intermèdia "
+"(«Burnfree»)"
+
+#: projects/k3bcdrdaowriter.cpp:291 projects/k3bcdrecordwriter.cpp:225
+msgid "'Force unsafe operations' enabled."
+msgstr "'Força les operacions insegures' habilitat."
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:352
+msgid "Starting %1 simulation at %2x speed..."
+msgstr "S'està iniciant la simulació %1 a velocitat %2x..."
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:359
+msgid "Starting %1 writing at %2x speed..."
+msgstr "S'està iniciant l'escriptura %1 a velocitat %2x..."
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:480
+msgid "DAO (Disk At Once) recording not supported with this writer"
+msgstr ""
+"La gravació en mode DAO (tot el disc alhora) no està permesa amb aquesta "
+"gravadora"
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:481
+msgid "Please choose TAO (Track At Once) and try again"
+msgstr "Trieu TAO (una pista alhora) i torneu-ho a provar"
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:484
+msgid "RAW recording not supported with this writer"
+msgstr "L'escriptura en brut no està permesa amb aquesta gravadora"
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:487
+msgid "Input/output error. Not necessarily serious."
+msgstr "Error d'entrada/sortida. No necessàriament greu."
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:496
+msgid "Reloading of medium required"
+msgstr "Cal tornar a carregar el suport"
+
+#: projects/k3bcdrdaowriter.cpp:906 projects/k3bcdrecordwriter.cpp:513
+msgid "No valid %1 option: %2"
+msgstr "L'opció %1 no és vàlida: %2"
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:540
+msgid "Only session 1 will be cloned."
+msgstr "Només es clonarà la sessió 1."
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:543
+msgid "Unable to fixate the disk."
+msgstr "No s'ha pogut fixar el disc."
+
+#: projects/k3bcdrdaowriter.cpp:813 projects/k3bcdrecordwriter.cpp:565
+#, c-format
+msgid "Medium or burner do not support writing at %1x speed"
+msgstr "El suport o la gravadora no permeten l'escriptura a velocitat %1x"
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:567
+#, c-format
+msgid "Switching burn speed up to %1x"
+msgstr "S'està augmentant la velocitat de gravació a %1x"
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:569
+#, c-format
+msgid "Switching burn speed down to %1x"
+msgstr "S'està reduint la velocitat de gravació a %1x"
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:581
+msgid "Starting disc write"
+msgstr "S'està començant a escriure el disc"
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:601
+msgid "Writing Leadin"
+msgstr "S'està escrivint el 'lead-in'"
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:604
+msgid "Writing Leadout"
+msgstr "S'està escrivint el 'lead-out'"
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:607
+msgid "Writing pregap"
+msgstr "S'està escrivint el pre-interval"
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:610
+msgid "Performing Optimum Power Calibration"
+msgstr "S'està calibrant la potència òptima"
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:613
+msgid "Sending CUE sheet"
+msgstr "S'està enviant la llista CUE"
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:616
+msgid "Enabled Burnfree"
+msgstr "S'ha activat el «Burnfree»"
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:619
+msgid "Disabled Burnfree"
+msgstr "S'ha desactivat el «Burnfree»"
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:635
+#, c-format
+msgid ""
+"_n: Burnfree was used 1 time.\n"
+"Burnfree was used %n times."
+msgstr ""
+"El «Burnfree» s'ha fet servir 1 vegada.\n"
+"El «Burnfree» s'ha fet servir %n vegades."
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:641
+#, c-format
+msgid ""
+"_n: Buffer was low 1 time.\n"
+"Buffer was low %n times."
+msgstr ""
+"La memòria intermèdia s'ha buidat 1 vegada.\n"
+"La memòria intermèdia s'ha buidat %n vegades."
+
+#: projects/k3bcdrdaowriter.cpp:913 projects/k3bcdrecordwriter.cpp:705
+msgid "Enable overburning in the advanced K3b settings to burn anyway."
+msgstr ""
+"Activeu la sobregravació en l'arranjament avançat del K3b per gravar de totes "
+"maneres."
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:712
+msgid "%1 could not reserve shared memory segment of requested size."
+msgstr ""
+"%1 no ha pogut reservar un segment de memòria compartida de la mida requerida."
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:713
+msgid "Probably you chose a too large buffer size."
+msgstr ""
+"Probablement heu triat una mida massa gran per a la memòria intermèdia."
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:716
+msgid "OPC failed. Probably the writer does not like the medium."
+msgstr ""
+"La calibració ha fallat. Probablement a la gravadora no li agrada el suport."
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:719
+#, c-format
+msgid "Unable to set write speed to %1."
+msgstr "No s'ha pogut establir la velocitat d'escriptura a %1."
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:720
+msgid "Probably this is lower than your writer's lowest writing speed."
+msgstr ""
+"Probablement això és més baix que la velocitat mínima de la vostra gravadora."
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:723
+msgid "Unable to send CUE sheet."
+msgstr "No s'ha pogut enviar la llista CUE."
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:725 projects/k3bcdrecordwriter.cpp:766
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:783
+msgid "Sometimes using TAO writing mode solves this issue."
+msgstr ""
+"A vegades, fer servir el mode d'escriptura TAO soluciona aquest problema."
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:728
+msgid "Unable to open new session."
+msgstr "No s'ha pogut obrir una nova sessió."
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:729
+msgid "Probably a problem with the medium."
+msgstr "Probablement sigui un problema amb el suport."
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:732
+msgid "The disk might still be readable."
+msgstr "Pot ser que el disc encara es pugui llegir."
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:734
+msgid "Try DAO writing mode."
+msgstr "Proveu el mode d'escriptura DAO."
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:737
+msgid "%1 has no permission to open the device."
+msgstr "%1 no té permisos per obrir el dispositiu."
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:739
+msgid "You may use K3bsetup2 to solve this problem."
+msgstr "Podeu fer servir el K3bsetup2 per resoldre aquest problema."
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:743
+msgid "Probably a buffer underrun occurred."
+msgstr "Probablement s'ha produït un buidat de la memòria intermèdia."
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:745
+msgid "Please enable Burnfree or choose a lower burning speed."
+msgstr "Activeu el «Burnfree» o trieu una velocitat de gravació més baixa."
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:747
+msgid "Please choose a lower burning speed."
+msgstr "Trieu una velocitat de gravació més baixa."
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:750
+msgid "Found a high-speed medium not suitable for the writer being used."
+msgstr ""
+"S'ha trobat un suport d'alta velocitat no adequat per la gravadora que s'està "
+"fent servir."
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:751 projects/k3bcdrecordwriter.cpp:755
+msgid "Use the 'force unsafe operations' option to ignore this."
+msgstr "Feu servir l'opció 'força les operacions insegures' per ignorar això."
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:754
+msgid "Found a low-speed medium not suitable for the writer being used."
+msgstr ""
+"S'ha trobat un suport de baixa velocitat no adequat per la gravadora que s'està "
+"fent servir."
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:758
+msgid "Most likely the burning failed due to low-quality media."
+msgstr ""
+"Probablement la gravació ha fallat degut a un suport de baixa qualitat."
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:761
+msgid "Another application is blocking the device (most likely automounting)."
+msgstr ""
+"Una altra aplicació està bloquejant el dispositiu (segurament l'automuntatge)."
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:764
+msgid "A write error occurred."
+msgstr "S'ha produït un error d'escriptura."
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:769
+msgid "Some drives do not support all erase types."
+msgstr "Algunes gravadores no permeten tots els tipus d'esborrat."
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:770
+msgid "Try again using 'Complete' erasing."
+msgstr "Torneu-ho a provar fent servir l'esborrat 'Complet'."
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:774
+msgid ""
+"Since kernel version 2.6.8 cdrecord cannot use SCSI transport when running suid "
+"root anymore."
+msgstr ""
+"Des de la versió 2.6.8 del nucli, el «cdrecord» ja no pot fer servir més el "
+"transport SCSI quan s'executa amb el SUID root."
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:775
+msgid ""
+"You may use K3bSetup to solve this problem or remove the suid bit manually."
+msgstr ""
+"Podeu fer servir el K3bSetup per resoldre aquest problema, o eliminar el bit de "
+"SUID manualment."
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:786
+msgid "If you are running an unpatched cdrecord version..."
+msgstr "Si esteu executant una versió sense apedaçar del «cdrecord»..."
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:787
+msgid "...and this error also occurs with high quality media..."
+msgstr "...i aquest error també es produeix amb suports d'alta qualitat..."
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:788
+msgid "...and the K3b FAQ does not help you..."
+msgstr "...i les PMF del K3b no us ajuden..."
+
+#: projects/k3bcdrecordwriter.cpp:789
+msgid "...please include the debugging output in your problem report."
+msgstr ""
+"...si us plau, inclogueu les traces de depuració en el vostre informe del "
+"problema."
+
+#: projects/k3bcdrdaowriter.cpp:286
+msgid "Cdrdao %1 does not support disabling burnfree."
+msgstr "El «cdrdao» versió %1 no permet la desactivació del «Burnfree»."
+
+#: projects/k3bcdrdaowriter.cpp:310
+msgid "Cdrdao %1 does not support overburning."
+msgstr "El «cdrdao» versió %1 no permet la sobregravació."
+
+#: projects/k3bcdrdaowriter.cpp:522
+msgid "Could not backup tocfile."
+msgstr ""
+"No s'ha pogut fer còpia de seguretat del fitxer de la taula de continguts "
+"(TOC)."
+
+#: projects/k3bcdrdaowriter.cpp:553
+msgid "Preparing read process..."
+msgstr "S'està preparant el procés de lectura..."
+
+#: projects/k3bcdrdaowriter.cpp:559
+msgid "Preparing copy process..."
+msgstr "S'està preparant el procés de còpia..."
+
+#: projects/k3bcdrdaowriter.cpp:562
+msgid "Preparing blanking process..."
+msgstr "S'està preparant el procés d'esborrat..."
+
+#: projects/k3bcdrdaowriter.cpp:595
+#, c-format
+msgid "Starting DAO simulation at %1x speed..."
+msgstr "S'està començant la simulació DAO a velocitat %1x..."
+
+#: projects/k3bcdrdaowriter.cpp:601
+#, c-format
+msgid "Starting DAO writing at %1x speed..."
+msgstr "S'està començant l'escriptura DAO a velocitat %1x..."
+
+#: projects/k3bcdrdaowriter.cpp:606
+msgid "Starting reading..."
+msgstr "S'està començant la lectura..."
+
+#: projects/k3bcdrdaowriter.cpp:607
+msgid "Reading"
+msgstr "S'està llegint"
+
+#: projects/k3bcdrdaowriter.cpp:612
+#, c-format
+msgid "Starting simulation copy at %1x speed..."
+msgstr "S'està començant la simulació de la còpia a velocitat %1x..."
+
+#: projects/k3bcdrdaowriter.cpp:617
+#, c-format
+msgid "Starting copy at %1x speed..."
+msgstr "S'està començant la còpia a velocitat %1x..."
+
+#: projects/k3bcdrdaowriter.cpp:618
+msgid "Copying"
+msgstr "S'està copiant"
+
+#: projects/k3bcdrdaowriter.cpp:622
+msgid "Starting blanking..."
+msgstr "S'està començant a esborrar..."
+
+#: projects/k3bcdrdaowriter.cpp:623
+msgid "Blanking"
+msgstr "S'està esborrant"
+
+#: projects/k3bcdrdaowriter.cpp:735
+msgid ""
+"Due to a bug in cdrdao the toc/cue file %1 has been deleted. K3b was unable to "
+"restore it from the backup %2."
+msgstr ""
+"Degut a un error en el «cdrdao» el fitxer TOC/CUE %1 ha estat esborrat. El K3b "
+"no l'ha pogut restaurar a partir de la còpia de seguretat %2."
+
+#: projects/k3bcdrdaowriter.cpp:763
+msgid "Reading successfully completed"
+msgstr "La lectura ha finalitzat correctament"
+
+#: projects/k3bcdrdaowriter.cpp:769
+msgid "Copying successfully completed"
+msgstr "La còpia ha finalitzat correctament"
+
+#: projects/k3bcdrdaowriter.cpp:772
+msgid "Blanking successfully completed"
+msgstr "L'esborrat ha finalitzat correctament"
+
+#: projects/k3bcdrdaowriter.cpp:788
+msgid "Please include the debugging output in your problem report."
+msgstr ""
+"Si us plau, inclogueu les traces de depuració en el vostre informe d'errors."
+
+#: projects/k3bcdrdaowriter.cpp:814
+#, c-format
+msgid "Switching down burn speed to %1x"
+msgstr "S'està reduint la velocitat de gravació a %1x"
+
+#: projects/k3bcdrdaowriter.cpp:844
+msgid "Executing Power calibration"
+msgstr "S'està executant la calibració de la potència"
+
+#: projects/k3bcdrdaowriter.cpp:848
+msgid "Power calibration successful"
+msgstr "Calibració de potència correcta"
+
+#: projects/k3bcdrdaowriter.cpp:849
+msgid "Preparing burn process..."
+msgstr "S'està preparant el procés de gravació..."
+
+#: projects/k3bcdrdaowriter.cpp:853
+msgid "Flushing cache"
+msgstr "S'està buidant la memòria cau"
+
+#: projects/k3bcdrdaowriter.cpp:857
+msgid "Writing CD-Text lead-in..."
+msgstr "S'està escrivint el 'lead-in' del CD-Text..."
+
+#: projects/k3bcdrdaowriter.cpp:861
+msgid "Turning BURN-Proof on"
+msgstr "S'està activant el «Burnproof»"
+
+#: projects/k3bcdrdaowriter.cpp:869
+msgid "Found ISRC code"
+msgstr "S'ha trobat codi ISRC"
+
+#: projects/k3bcdrdaowriter.cpp:873
+#, c-format
+msgid "Found pregap: %1"
+msgstr "S'ha trobat un pre-interval: %1"
+
+#: projects/k3bcdrdaowriter.cpp:886
+msgid "No cdrdao driver found."
+msgstr "No s'ha trobat cap controlador de «cdrdao»."
+
+#: projects/k3bcdrdaowriter.cpp:887
+msgid "Please select one manually in the device settings."
+msgstr "Seleccioneu-ne un manualment en la configuració de dispositius."
+
+#: projects/k3bcdrdaowriter.cpp:888
+msgid "For most current drives this would be 'generic-mmc'."
+msgstr "Per a la majoria de dispositius actuals seria 'generic-mmc'."
+
+#: projects/k3bcdrdaowriter.cpp:897
+msgid "Device not ready, waiting."
+msgstr "El dispositiu no està llest, s'està esperant."
+
+#: projects/k3bcdrdaowriter.cpp:901
+msgid "Cue sheet not accepted."
+msgstr "La llista CUE no s'ha acceptat."
+
+#: projects/k3bcdrdaowriter.cpp:998
+msgid "Writing leadin "
+msgstr "S'està escrivint el 'lead-in'"
+
+#: projects/k3bcdrdaowriter.cpp:1004
+msgid "Writing leadout "
+msgstr "S'està escrivint el 'lead-out'"
+
+#: projects/videodvd/k3bvideodvdimager.cpp:123
+msgid "Found invalid entry in the VIDEO_TS folder (%1)."
+msgstr "S'ha trobat una entrada no vàlida en la carpeta VIDEO_TS (%1)."
+
+#: projects/videodvd/k3bvideodvdimager.cpp:130
+#, c-format
+msgid "Unable to link temporary file in folder %1."
+msgstr "No s'ha pogut enllaçar el fitxer temporal en la carpeta %1."
+
+#: projects/videodvd/k3bvideodvdimager.cpp:214
+msgid "The project does not contain all necessary VideoDVD files."
+msgstr "El projecte no conté tots els fitxers de DVD de vídeo necessaris."
+
+#: projects/videodvd/k3bvideodvdimager.cpp:215
+msgid ""
+"The resulting DVD will most likely not be playable on a Hifi DVD player."
+msgstr ""
+"El DVD resultant segurament no es podrà reproduir en un reproductor de DVD "
+"d'alta fidelitat."
+
+#: projects/videodvd/k3bvideodvdjob.cpp:82
+msgid "Creating Video DVD Image File"
+msgstr "S'està creant el fitxer d'imatge del DVD de vídeo"
+
+#: projects/videodvd/k3bvideodvdjob.cpp:85
+msgid "Writing Video DVD"
+msgstr "S'està escrivint el DVD de vídeo"
+
+#: projects/videodvd/k3bvideodvdjob.cpp:95
+msgid "ISO9660/Udf Filesystem (Size: %1)"
+msgstr "Sistema de fitxers ISO-9660/UDF (Mida: %1)"
+
+#: videodvd/k3bvideodvd.cpp:251
+msgid "AC3"
+msgstr "AC3"
+
+#: videodvd/k3bvideodvd.cpp:253
+msgid "MPEG1"
+msgstr "MPEG1"
+
+#: videodvd/k3bvideodvd.cpp:255
+msgid "MPEG2 Extended"
+msgstr "MPEG2 Estès"
+
+#: videodvd/k3bvideodvd.cpp:257
+msgid "LPCM"
+msgstr "LPCM"
+
+#: videodvd/k3bvideodvd.cpp:259
+msgid "DTS"
+msgstr "DTS"
+
+#: videodvd/k3bvideodvd.cpp:261
+msgid "unknown audio format"
+msgstr "format d'àudio desconegut"
+
+#: videodvd/k3bvideodvd.cpp:272
+msgid "Normal"
+msgstr "Normal"
+
+#: videodvd/k3bvideodvd.cpp:274
+msgid "For the visually impaired"
+msgstr "Per als que tenen deficiències visuals"
+
+#: videodvd/k3bvideodvd.cpp:276
+msgid "Director's comments 1"
+msgstr "Comentaris del director 1"
+
+#: videodvd/k3bvideodvd.cpp:278
+msgid "Director's comments 2"
+msgstr "Comentaris del director 2"
+
+#: videodvd/k3bvideodvd.cpp:280
+msgid "unknown audio code extension"
+msgstr "extensió del codi d'àudio desconeguda"
+
+#: videodvd/k3bvideodvd.cpp:289
+msgid "RLE"
+msgstr "RLE"
+
+#: videodvd/k3bvideodvd.cpp:291
+msgid "Extended"
+msgstr "Estès"
+
+#: videodvd/k3bvideodvd.cpp:293
+msgid "unknown coding mode"
+msgstr "mode de codificació desconegut"
+
+#: videodvd/k3bvideodvd.cpp:304
+msgid "Caption with normal size character"
+msgstr "Capçalera amb caràcters de mida normal"
+
+#: videodvd/k3bvideodvd.cpp:306
+msgid "Caption with bigger size character"
+msgstr "Capçalera amb caràcters de mida més gran"
+
+#: videodvd/k3bvideodvd.cpp:308
+msgid "Caption for children"
+msgstr "Capçalera per a nens"
+
+#: videodvd/k3bvideodvd.cpp:310
+msgid "Closed caption with normal size character"
+msgstr "Subtítols amb caràcters de mida normal"
+
+#: videodvd/k3bvideodvd.cpp:312
+msgid "Closed caption with bigger size character"
+msgstr "Subtítols amb caràcters de mida més gran"
+
+#: videodvd/k3bvideodvd.cpp:314
+msgid "Closed caption for children"
+msgstr "Subtítols per a nens"
+
+#: videodvd/k3bvideodvd.cpp:316
+msgid "Forced caption"
+msgstr "Capçalera obligatòria"
+
+#: videodvd/k3bvideodvd.cpp:318
+msgid "Director's comments with normal size characters"
+msgstr "Comentaris del director amb caràcters de mida normal"
+
+#: videodvd/k3bvideodvd.cpp:320
+msgid "Director's comments with bigger size characters"
+msgstr "Comentaris del director amb caràcters de mida més gran"
+
+#: videodvd/k3bvideodvd.cpp:322
+msgid "Director's comments for children"
+msgstr "Comentaris del director per a nens"
+
+#: videodvd/k3bvideodvd.cpp:324
+msgid "unknown code extension"
+msgstr "extensió de codi desconeguda"
+
+#~ msgid "Unable to Close the Tray"
+#~ msgstr "No s'ha pogut tancar la safata"