summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/sv/messages/k3b.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'sv/messages/k3b.po')
-rw-r--r--sv/messages/k3b.po15460
1 files changed, 7511 insertions, 7949 deletions
diff --git a/sv/messages/k3b.po b/sv/messages/k3b.po
index 241d8fc..e1672d4 100644
--- a/sv/messages/k3b.po
+++ b/sv/messages/k3b.po
@@ -7,1598 +7,338 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: k3b\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-05-01 02:05+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-12-20 17:32+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-09-03 18:13+0200\n"
"Last-Translator: Stefan Asserhäll <stefan.asserhall@comhem.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
+"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:80
-msgid "Audio Project Conversion"
-msgstr "Konvertering av ljudprojekt"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:571 rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:81
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:108 rip/k3bvideocdview.cpp:317
-msgid ""
-"_n: 1 track (%1)\n"
-"%n tracks (%1)"
-msgstr ""
-"1 spår (%1)\n"
-"%n spår (%1)"
-
-#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:102
-msgid "Filename (relative to base directory)"
-msgstr "Filnamn (relativt till baskatalog)"
-
-#: k3baudioplayer.cpp:117 k3bdiskinfoview.cpp:223
-#: projects/k3baudiotrackview.cpp:134 rip/k3baudiocdlistview.cpp:38
-#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:103
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:128 rip/k3bvideocdview.cpp:168
-msgid "Length"
-msgstr "Längd"
-
-#: projects/k3bvcdlistview.cpp:89 rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:104
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:129
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:82
-msgid "File Size"
-msgstr "Filstorlek"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 166
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:121 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:262
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:275 misc/k3bdvdcopydialog.cpp:104
-#: misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:68 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:205
-#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:218 option/k3boptiondialog.cpp:44
-#: projects/k3baudioburndialog.cpp:82 projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:177
-#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:271 projects/k3bvcdburndialog.cpp:446
-#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:476 projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:452
-#: rc.cpp:748 rc.cpp:1175 rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:112
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:138 rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:108
-#, no-c-format
-msgid "Settings"
-msgstr "Inställningar"
-
-#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:118
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:144
-msgid "File Naming"
-msgstr "Filnamngivning"
-
-#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:148
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:224
-msgid "Please check the naming pattern. All filenames need to be unique."
-msgstr "Kontrollera namnmönstret. Alla filnamn måste vara unika."
-
-#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:166
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:242
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:583
-msgid "Do you want to overwrite these files?"
-msgstr "Vill du skriva över dessa filer?"
-
-#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:168
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:244 rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:181
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:585
-msgid "Files Exist"
-msgstr "Filen finns redan"
-
-#: k3b.cpp:944 k3bdebuggingoutputdialog.cpp:142 k3bemptydiscwaiter.cpp:346
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:416 misc/k3bcdcopydialog.cpp:299
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:307 option/k3bthemeoptiontab.cpp:191
-#: projects/k3bdataburndialog.cpp:185 projects/k3bdvdburndialog.cpp:287
-#: projects/k3bmovixburndialog.cpp:230 projects/k3bmovixdvdburndialog.cpp:197
-#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:583 projects/k3bvideodvdburndialog.cpp:185
-#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:168
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:244
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:585
-msgid "Overwrite"
-msgstr "Skriv över"
-
-#: k3bdiskinfoview.cpp:353 rip/k3baudioconvertingoptionwidget.cpp:154
-#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:248
-#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:286
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:337 rip/k3baudiorippingdialog.cpp:395
-#: rip/k3bpatternparser.cpp:122 rip/k3bpatternparser.cpp:156
-#: rip/k3bpatternparser.cpp:164 rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:275
-msgid "unknown"
-msgstr "okänd"
-
-#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:259
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:347
-msgid "Cue-file"
-msgstr "Indexfil"
-
-#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:307
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:414 rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:56
-msgid "Playlist"
-msgstr "Spellista"
-
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:50
-msgid "Video CD Ripping"
-msgstr "Lagring av video-cd"
-
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:75
-msgid "Destination Directory"
-msgstr "Målkatalog"
-
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:82
-msgid "Rip files to:"
-msgstr "Lagra filer till:"
-
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 219
-#: rc.cpp:63 rc.cpp:123 rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:91
-#, no-c-format
-msgid "Free space in directory:"
-msgstr "Ledigt utrymme i katalog:"
-
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:97
-msgid "Necessary storage size:"
-msgstr "Nödvändig lagringsstorlek:"
-
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:110
-msgid "Ignore /EXT/PSD_X.VCD"
-msgstr "Ignorera /EXT/PSD_X.VCD"
-
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:112
-msgid "Use 2336 byte sector mode for image file"
-msgstr "Använd 2336-byte sektorläge för bildfil"
-
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:117
-msgid "Extract XML structure"
-msgstr "Extrahera XML-struktur"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:248 rip/k3baudiorippingdialog.cpp:177
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:124 rip/k3bvideocdview.cpp:337
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:233
-msgid "Start Ripping"
-msgstr "Starta lagring"
-
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:124
-msgid "Starts extracting the selected VideoCd tracks"
-msgstr "Börjar kopiera markerade spår från video-cd:n"
-
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:135
-#, c-format
-msgid "Free space on destination directory: %1"
-msgstr "Ledigt utrymme i målkatalog: %1"
-
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:137
-msgid "Necessary space for extracted files"
-msgstr "Nödvändigt utrymme för extraherade filer"
-
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:139
-msgid "Ignore extended PSD"
-msgstr "Ignorera utökad PSD"
-
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:140
-msgid ""
-"<p>Ignore extended PSD (located in the ISO-9660 filesystem under "
-"`/EXT/PSD_X.VCD') and use the <em>standard</em> PSD.</p>"
-msgstr ""
-"<p>Ignorera utökad PSD (placerad under \"/EXT/PSD_X.VCD\" i ISO "
-"9660-filsystemet) och använd <em>standard</em> PSD.</p>"
-
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:142
-msgid "Assume a 2336-byte sector mode"
-msgstr "Antag ett 2336-byte-sektorläge"
-
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:143
-msgid ""
-"<p>This option only makes sense if you are reading from a BIN CD disk image. "
-"This indicates to `vcdxrip' to assume a 2336-byte sector mode for image "
-"file.</p><b>Note: This option is slated to disappear.</b>"
-msgstr ""
-"<p>Det här alternativet är bara vettigt om du läser från en binär cd-avbild. "
-"Det anger för \"vcdxrip\" att anta en 2336-bytesektorsläge för avbildsfilen.</p>"
-"<b>Observera: Det är tänkt att alternativet ska försvinna.</b>"
-
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:146
-msgid "Create XML description file."
-msgstr "Skapa XML-beskrivningsfil."
-
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:147
-msgid ""
-"<p>This option creates an XML description file with all video CD "
-"information.</p>"
-"<p>This file will always contain all of the information.</p>"
-"<p>Example: If you only extract sequences, the description file will also hold "
-"the information for files and segments.</p>"
-"<p>The filename is the same as the video CD name, with a .xml extension. The "
-"default is VIDEOCD.xml.</p>"
-msgstr ""
-"<p>Det här alternativet skapar en XML-beskrivningsfil med all "
-"video-cd-information.</p>"
-"<p>All information finns alltid i den här beskrivningsfilen.</p>"
-"<p>Till exempel om du bara extraherar sekvenser, innehåller ändå "
-"beskrivningsfilen information om filer och segment.</p> "
-"<p>Filnamnet är samma som namnet på video-cd:n med filändelsen .xml. Förvalt "
-"värde är VIDEOCD.xml</p>"
-
-#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:202 rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:160
-msgid "Image folder '%1' does not exist. Do you want K3b to create it?"
-msgstr "Avbildskatalogen '%1' finns inte. Vill du att K3b ska skapa den?"
-
-#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:205 rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:163
-msgid "Failed to create folder '%1'."
-msgstr "Misslyckades att skapa katalogen '%1'."
-
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:179
-msgid "Continue although the folder is not empty?"
-msgstr "Fortsätt även om katalogen inte är tom?"
-
-#: rip/k3baudioconvertingoptionwidget.cpp:107
-msgid "Wave"
-msgstr "Vågor"
-
-#: rip/k3bvideocdview.cpp:166
-msgid "Item Name"
-msgstr "Objektnamn"
-
-#: rip/k3bvideocdview.cpp:167
-msgid "Extracted Name"
-msgstr "Extraherat namn"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 77
-#: projects/k3bdatafileview.cpp:72 projects/k3bmovixlistview.cpp:176
-#: rc.cpp:721 rip/k3baudiocdlistview.cpp:39 rip/k3bvideocdview.cpp:169
-#, no-c-format
-msgid "Size"
-msgstr "Storlek"
-
-#: rip/k3bvideocdview.cpp:216 rip/k3bvideocdview.cpp:393
-msgid "Video CD MPEG tracks"
-msgstr "Video-cd MPEG-spår"
-
-#: rip/k3bvideocdview.cpp:217
-msgid "Video CD DATA track"
-msgstr "Video-cd DATA-spår"
-
-#: rip/k3bvideocdview.cpp:235
-#, c-format
-msgid "Sequence-%1"
-msgstr "Sekvens-%1"
-
-#: rip/k3bvideocdview.cpp:241 rip/k3bvideocdview.cpp:401
-msgid "Segments"
-msgstr "Segment"
-
-#: k3bdirview.cpp:250 k3bdirview.cpp:251 k3bmedium.cpp:323
-#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:68 rip/k3bvideocdrippingoptions.h:28
-#: rip/k3bvideocdview.cpp:315
-msgid "Video CD"
-msgstr "Video-cd"
-
-#: rip/k3bvideocdview.cpp:329
-msgid "Dese&lect All"
-msgstr "Avmar&kera alla"
-
-#: rip/k3bvideocdview.cpp:330
-msgid "Select Track"
-msgstr "Markera spår"
-
-#: rip/k3bvideocdview.cpp:333
-msgid "Deselect Track"
-msgstr "Avmarkera spår"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:318 rip/k3bvideocdview.cpp:409
-msgid "Please select the tracks to rip."
-msgstr "Välj spår som ska lagras."
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:319 rip/k3bvideocdview.cpp:409
-msgid "No Tracks Selected"
-msgstr "Inga spår markerade"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:70 rip/k3bpatternparser.cpp:131
-#, c-format
-msgid "Track %1"
-msgstr "Spår %1"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:144
-msgid "Searching for Artist information..."
-msgstr "Söker efter artistinformation..."
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:214
-msgid "Found Cd-Text. Do you want to use it instead of querying CDDB?"
-msgstr "Hittade cd-text. Vill du använda den istället för att hämta från CDDB?"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:215
-msgid "Found Cd-Text"
-msgstr "Hittade cd-text"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:216
-msgid "Use CD-Text"
-msgstr "Använd Cd-text"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:217
-msgid "Query CDDB"
-msgstr "Skicka fråga till CDDB"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:229 rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:221
-msgid "Check All"
-msgstr "Markera alla"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:232 rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:224
-msgid "Uncheck All"
-msgstr "Avmarkera alla"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:235 rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:227
-msgid "Check Track"
-msgstr "Markera spår"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:238 rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:230
-msgid "Uncheck Track"
-msgstr "Avmarkera spår"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:241
-msgid "Edit Track cddb Info"
-msgstr "Redigera spårets CDDB-information"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:244
-msgid "Edit Album cddb Info"
-msgstr "Redigera skivans CDDB-information"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:251
-msgid "Query cddb"
-msgstr "Skicka fråga till CDDB"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:254
-msgid "Save Cddb Entry Locally"
-msgstr "Spara CDDB-post lokalt"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:338
-#, c-format
-msgid "Cddb Track %1"
-msgstr "CDDB-spår %1"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:352 rip/k3baudiocdview.cpp:402
-msgid "Title:"
-msgstr "Titel:"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:355 rip/k3baudiocdview.cpp:405
-msgid "Artist:"
-msgstr "Artist:"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:357 rip/k3baudiocdview.cpp:407
-msgid "Extra info:"
-msgstr "Extra information:"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:376
-msgid "Album Cddb"
-msgstr "Album-CDDB"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:409
-msgid "Genre:"
-msgstr "Genre:"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:411
-msgid "Year:"
-msgstr "År:"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:413
-msgid "Category:"
-msgstr "Kategori:"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:465
-msgid ""
-"<p>No CDDB entry found. Enable remote CDDB queries in the K3b settings to get "
-"access to more entries through the internet."
-msgstr ""
-"<p>Någon CDDB-post hittades inte. Aktivera CDDB-fjärrförfrågan i "
-"inställningarna av K3b för att komma åt flera poster via Internet."
-
-#: ../plugins/project/audioprojectcddb/k3baudioprojectcddbplugin.cpp:137
-#: option/k3boptiondialog.cpp:157 rip/k3baudiocdview.cpp:466
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:468 rip/k3baudiocdview.cpp:521
-msgid "CDDB"
-msgstr "CDDB"
-
-#: ../plugins/project/audioprojectcddb/k3baudioprojectcddbplugin.cpp:137
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:468
-msgid "No CDDB entry found."
-msgstr "Ingen CDDB-post hittades."
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:471
-msgid "CDDB Error"
-msgstr "CDDB-fel"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:482
-msgid "Please set the category before saving."
-msgstr "Ange kategori innan du sparar."
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:487
-msgid "Please set CD artist and title before saving."
-msgstr "Ange cd-artist och titel innan du sparar."
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:505
-msgid "Please set at least artist and title on all tracks before saving."
-msgstr "Ange minst artist och titel för alla spår innan du sparar."
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:518
-msgid "Saved entry (%1) in category %2."
-msgstr "Sparade post (%1) i kategorin %2."
-
-#: k3bdirview.cpp:263 k3bdirview.cpp:264 k3bmedium.cpp:307 k3bmedium.cpp:310
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:568
-msgid "Audio CD"
-msgstr "Ljud-cd"
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:61
-msgid "Job canceled by user."
-msgstr "Jobb avbrutet av användaren."
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:90
-msgid "Check files"
-msgstr "Kontrollera filer"
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:100
-msgid "Could not find %1 executable."
-msgstr "Det körbara programmet %1 hittades inte."
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:101
-#, c-format
-msgid "To rip VideoCD's you must install VcdImager Version %1."
-msgstr "För att lagra video-cd måste du installera Vcdimager %1."
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:102 rip/k3bvideocdrip.cpp:111
-msgid ""
-"You can find this on your distribution disks or download it from "
-"http://www.vcdimager.org"
-msgstr ""
-"Du hittar den på distributionsdisken, eller så kan den laddas ner från "
-"http://www.vcdimager.org."
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:110
-msgid "%1 executable too old! Need version %2 or greater"
-msgstr "Den körbara filen %1 är för gammal. Version %2 eller senare behövs."
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:118
-msgid "Using %1 %2 - Copyright (C) %3"
-msgstr "Använder %1 %2 - Copyright © %3"
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:173
-msgid "Extracting"
-msgstr "Extraherar"
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:174
-msgid "Start extracting."
-msgstr "Starta extrahering."
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:175
-msgid "Extract files from %1 to %2."
-msgstr "Extrahera filer från %1 till %2."
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:179
-#, c-format
-msgid "Could not start %1."
-msgstr "Kunde inte starta %1."
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:269
-msgid "Files successfully extracted."
-msgstr "Filer extraherades."
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:272
-msgid "%1 returned an unknown error (code %2)."
-msgstr "%1 returnerade ett okänt fel (kod %2)."
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:273
-msgid "Please send me an email with the last output..."
-msgstr "Skicka e-post till mig med den senaste utmatningen..."
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:279
-msgid "%1 did not exit cleanly."
-msgstr "%1 avslutades inte normalt."
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:293
-msgid "%1 encountered non-form2 sector"
-msgstr "%1 påträffade sektor som inte var av formen 2"
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:294
-msgid "leaving loop"
-msgstr "lämnar upprepning"
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:302
-msgid "detected extended VCD2.0 PBC files"
-msgstr "Identifierade utökade VCD 2.0-filer för uppspelningsstyrning"
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:329 rip/k3bvideocdrip.cpp:347
-#, c-format
-msgid "Extracting %1"
-msgstr "Extraherar %1"
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:340
-msgid "Extracting %1 to %2"
-msgstr "Extraherar %1 till %2"
-
-#: rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:50
-msgid "%A - %T/%n - !a='%A'{%a - }%t"
-msgstr "%A - %T/%n - !a='%A'{%a - }%t"
-
-#: rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:51
-msgid "%{albumartist} - %{albumtitle}/%{number} - %{artist} - %{title}"
-msgstr "%{albumartist} - %{albumtitle}/%{nummer} - %{artist} - %{title}"
-
-#: rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:52
-msgid "%{genre}/%{albumartist} - %{albumtitle}/Track%{number}"
-msgstr "%{genre}/%{albumartist} - %{albumtitle}/Spår%{number}"
-
-#: rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:53
-msgid "music/ripped-tracks/%a - %t"
-msgstr "musik/lagrade spår/%a - %t"
-
-#: rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:55
-msgid "%{albumartist} - %{albumtitle}"
-msgstr "%{albumartist} - %{albumtitle}"
-
-#: rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:57
-msgid "playlists/%{albumartist}/%{albumtitle }"
-msgstr "spellistor/%{albumartist}/%{albumtitle }"
-
-#: rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:132
-msgid ""
-"<p><b>Pattern special strings:</b>"
-"<p>The following strings will be replaced with their respective meaning in "
-"every track name."
-"<br><em>Hint:</em> %A differs from %a only on soundtracks or compilations."
-"<p><table border=\"0\">"
-"<tr>"
-"<td></td>"
-"<td><em>Meaning</em></td>"
-"<td><em>Alternatives</em></td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%a</td>"
-"<td>artist of the track</td>"
-"<td>%{a} or %{artist}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%t</td>"
-"<td>title of the track</td>"
-"<td>%{t} or %{title}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%n</td>"
-"<td>track number</td>"
-"<td>%{n} or %{number}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%y</td>"
-"<td>year of the CD</td>"
-"<td>%{y} or %{year}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%c</td>"
-"<td>extended track information</td>"
-"<td>%{c} or %{comment}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%g</td>"
-"<td>genre of the CD</td>"
-"<td>%{g} or %{genre}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%A</td>"
-"<td>album artist</td>"
-"<td>%{A} or %{albumartist}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%T</td>"
-"<td>album title</td>"
-"<td>%{T} or %{albumtitle}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%C</td>"
-"<td>extended CD information</td>"
-"<td>%{C} or %{albumcomment}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%d</td>"
-"<td>current date</td>"
-"<td>%{d} or %{date}</td></tr></table>"
-msgstr ""
-"<p><b>Specialsträngar i mönster:</b>"
-"<p>Följande strängar ersätts med respektive betydelse i varje spårnamn."
-"<br><em>Tips:</em> %A skiljer sig från %a bara för filmmusik och samlingar."
-"<p><table border=\"0\">"
-"<tr>"
-"<td></td>"
-"<td><em>Betydelse</em></td>"
-"<td><em>Alternativ</em></td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%a</td>"
-"<td>spårets artist</td>"
-"<td>%{a} eller %{artist}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%t</td>"
-"<td>spårets titel</td>"
-"<td>%{t} eller %{title}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%n</td>"
-"<td>spårets nummer</td>"
-"<td>%{n} eller %{number}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%y</td>"
-"<td>cd:ns år</td>"
-"<td>%{y} eller %{year}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%c</td>"
-"<td>utökad spårinformation</td>"
-"<td>%{c} eller %{comment}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%g</td>"
-"<td>cd:ns genre</td>"
-"<td>%{g} eller %{genre}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%A</td>"
-"<td>albumets artist</td>"
-"<td>%{A} eller %{albumartist}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%T</td>"
-"<td>albumets titel</td>"
-"<td>%{T} eller %{albumtitle}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%C</td>"
-"<td>utökad information om cd:n</td>"
-"<td>%{C} eller %{albumcomment}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%d</td>"
-"<td>dagens datum</td>"
-"<td>%{d} eller %{date}</td></tr></table>"
-
-#: rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:153
-msgid ""
-"<p><b>Conditional inclusion:</b>"
-"<p>These patterns make it possible to selectively include texts, depending on "
-"the value of CDDB entries. You can choose only to include or exclude texts if "
-"one of the entries is empty, or if it has a specific value. Examples:"
-"<ul>"
-"<li>@T{TEXT} includes TEXT if the album title is specified"
-"<li>!T{TEXT} includes TEXT if the album title is not specified"
-"<li>@C='Soundtrack'{TEXT} includes TEXT if the CD's extended information is "
-"named Soundtrack"
-"<li>!C='Soundtrack'{TEXT} includes TEXT if the CD's extended information is "
-"anything else but Soundtrack"
-"<li>It is also possible to include special strings in texts and conditions, "
-"e.g. !a='%A'{%a} only includes the title's artist information if it does not "
-"differ from the album artist.</ul>"
-"<p>Conditional includes make use of the same characters as the special strings, "
-"which means that the X in @X{...} can be one character out of [atnycgATCd]."
-msgstr ""
-"<p><b>Villkorlig inkludering:</b>"
-"<p>Följande mönster gör det möjligt att valfritt inkludera texter, beroende på "
-"värdet av CDDB-poster. Du kan välja att bara inkludera eller exkludera texter "
-"om en av posterna är tomma, eller om den har ett särskilt värde. Exempel:"
-"<ul>"
-"<li>@T{TEXT} inkluderar TEXT om albumets titel är angiven"
-"<li>!T{TEXT} inkluderar TEXT om albumets titel inte är angiven"
-"<li>@C='Soundtrack'{TEXT} inkluderar TEXT om cd:ns utökade information kallas "
-"Soundtrack"
-"<li>!C='Soundtrack'{TEXT} inkluderar TEXT om cd:ns utökade information är vad "
-"som helst utom Soundtrack"
-"<li>Det är också möjligt att inkludera specialsträngar i texter och villkor, "
-"t.ex. inkluderar !a='%A'{%a} bara titelns artistinformation om den inte skiljer "
-"sig från albumets artist.</ul>"
-"<p>Villkorlig inkludering använder samma tecken som specialsträngar, vilket "
-"betyder att X i @X{...} kan vara ett av tecknen från [atnycgATCd]."
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:129
-msgid "Extracting Digital Audio"
-msgstr "Extraherar digitalljud"
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:136
-msgid "Could not load libcdparanoia."
-msgstr "Kunde inte ladda libcdparanoia."
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:149
-msgid "Reading CD table of contents."
-msgstr "Läser cd-innehållsförteckning."
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:153
-#, c-format
-msgid "Could not open device %1"
-msgstr "Kunde inte öppna enheten %1"
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:161
-#, c-format
-msgid "You need write access to %1"
-msgstr "Du måste ha skrivåtkomst till %1"
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:178 rip/k3baudioripthread.cpp:267
-msgid "Searching index 0 for all tracks"
-msgstr "Söker index 0 för alla spår"
-
-#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:130 rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:113
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:199
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:307 rip/k3baudioripthread.cpp:200
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:303 rip/k3baudioripthread.cpp:450
-#, c-format
-msgid "Unable to create directory %1"
-msgstr "Kan inte skapa katalogen %1"
-
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:140
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:229
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:365 rip/k3baudioripthread.cpp:229
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:333 rip/k3baudioripthread.cpp:508
-msgid "Unable to open '%1' for writing."
-msgstr "Kan inte öppna \"%1\" för skrivning."
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:235
-msgid "Ripping to single file '%1'."
-msgstr "Lagrar till ensam fil \"%1\"."
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:238
-msgid "Starting digital audio extraction (ripping)."
-msgstr "Startar extraktion av digitalljud (lagring)."
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:257
-#, c-format
-msgid "Successfully ripped to %2."
-msgstr "Lagrade till %2."
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:340
-msgid "Ripping track %1 (%2 - %3)"
-msgstr "Lagrar spår %1 (%2 - %3)"
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:342
-#, c-format
-msgid "Ripping track %1"
-msgstr "Lagrar spår %1"
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:355
-#, c-format
-msgid "Successfully ripped track %1."
-msgstr "Lagrade spår %1."
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:357
-msgid "Successfully ripped track %1 to %2."
-msgstr "Lagrade spår %1 till %2."
-
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:268 rip/k3baudioripthread.cpp:374
-#, c-format
-msgid "Error while encoding track %1."
-msgstr "Fel vid avkodning av ljudspår %1."
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:390
-#, c-format
-msgid "Unrecoverable error while ripping track %1."
-msgstr "Fel som ej kan återställas vid lagring av spår %1."
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:397
-msgid "Error while initializing audio ripping."
-msgstr "Fel vid initiering av ljudlagring."
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:411
-msgid "Cancellation could take a while..."
-msgstr "Att avbryta kan ta en stund..."
-
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:183 rip/k3baudioripthread.cpp:438
-msgid "Removed partial file '%1'."
-msgstr "Tog bort delvis fil \"%1\"."
-
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:311 rip/k3baudioripthread.cpp:454
-#, c-format
-msgid "Writing playlist to %1."
-msgstr "Skriver spellista till %1."
-
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:412 rip/k3baudioripthread.cpp:554
-#, c-format
-msgid "Writing cue file to %1."
-msgstr "Skriver indexfil till %1."
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:587
-msgid "Ripping Audio Tracks"
-msgstr "Lagrar ljudspår"
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:589
-msgid "Ripping Audio Tracks From '%1'"
-msgstr "Lagrar ljudspår från \"%1\""
-
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:454 rip/k3baudioripthread.cpp:596
-msgid ""
-"_n: 1 track (encoding to %1)\n"
-"%n tracks (encoding to %1)"
-msgstr ""
-"1 spår (kodar till %1)\n"
-"%n spår (kodar till %1)"
-
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:457 rip/k3baudioripthread.cpp:599
-#, c-format
-msgid ""
-"_n: 1 track\n"
-"%n tracks"
-msgstr ""
-"1 spår\n"
-"%n spår"
-
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:107
-msgid "CD Ripping"
-msgstr "Cd-lagring"
-
-#: k3baudioplayer.cpp:116 projects/k3baudiotrackview.cpp:135
-#: projects/k3bvcdlistview.cpp:90 projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:389
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:127
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:83
-msgid "Filename"
-msgstr "Filnamn"
-
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 262
-#: k3bdiskinfoview.cpp:220 projects/k3baudiotrackview.cpp:133
-#: projects/k3bdatafileview.cpp:71 projects/k3bmovixlistview.cpp:175
-#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:437 projects/k3bvcdlistview.cpp:83 rc.cpp:411
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:130
-#, no-c-format
-msgid "Type"
-msgstr "Typ"
-
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 421
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:309 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:770
-#: option/k3boptiondialog.cpp:129 projects/k3baudioburndialog.cpp:104
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:178 projects/k3bvcdburndialog.cpp:429
-#: rc.cpp:444 rc.cpp:1202 rip/k3baudiorippingdialog.cpp:154
-#, no-c-format
-msgid "Advanced"
-msgstr "Avancerat"
-
-#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:163 projects/k3baudioburndialog.cpp:97
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:158
-msgid "Ignore read errors"
-msgstr "Ignorera läsfel"
-
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:159
-msgid "Don't read pregaps"
-msgstr "Läs inte inledande mellanrum"
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:182 projects/k3baudioburndialog.cpp:91
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:161
-msgid "Paranoia mode:"
-msgstr "Paranoidläge:"
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:167 misc/k3bcdcopydialog.cpp:177
-#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:161 projects/k3baudioburndialog.cpp:95
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:163
-msgid "Read retries:"
-msgstr "Läsposter:"
-
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:177
-msgid "Starts copying the selected tracks"
-msgstr "Börjar kopiera markerade spår"
-
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:186
-msgid "Maximal number of read retries"
-msgstr "Maximalt antal försök till omläsning"
-
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:187
+#: _translatorinfo:1
msgid ""
-"<p>This specifies the maximum number of retries to read a sector of audio data "
-"from the cd. After that K3b will either skip the sector if the <em>"
-"Ignore Read Errors</em> option is enabled or stop the process."
-msgstr ""
-"<p>Det här anger maximalt antal försök att läsa en sektor med ljuddata från "
-"cd-skivan. Därefter hoppar K3b över sektorn, om alternativet <em>"
-"Ignorera läsfel</em> är aktiverat, eller eller stoppar processen."
-
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:191
-msgid "Do not read the pregaps at the end of every track"
-msgstr "Läs inte inledande mellanrum vid slutet av varje spår"
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Stefan Asserhäll,Mattias Newzella"
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:192
+#: _translatorinfo:2
msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will not rip the audio data in the pregaps. "
-"Most audio tracks contain an empty pregap which does not belong to the track "
-"itself.</p>"
-"<p>Although the default behaviour of nearly all ripping software is to include "
-"the pregaps for most CDs it makes more sense to ignore them. When creating a "
-"K3b audio project you will regenerate these pregaps anyway.</p>"
-msgstr ""
-"<p>Om det här alternativet är markerat, lagrar inte K3b ljuddata från inledande "
-"mellanrum. De flesta ljudspår innehåller ett tomt inledande mellanrum, som inte "
-"hör till själva spåret.</p>"
-"<p>Även om normalbeteendet hos nästan all programvara som lagrar ljuddata är "
-"att ta med inledande mellanrum, är det riktigare att ignorera dem. När du "
-"skapar ett K3b ljudprojekt, återskapas ändå mellanrummen.</p>"
-
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:328
-msgid "Album"
-msgstr "Album"
-
-#: k3bdiskinfoview.cpp:258 misc/k3bcdcopydialog.cpp:172
-#: projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:638 rip/k3baudiorippingdialog.cpp:338
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:396
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:345
-msgid "Audio"
-msgstr "Ljud"
-
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:386
-#, c-format
-msgid "Track%1"
-msgstr "Spår %1"
-
-#: k3bdiskinfoview.cpp:270 misc/k3bcdcopydialog.cpp:162
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:396
-msgid "Data"
-msgstr "Data"
-
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:98
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:445
-msgid "Converting Audio Tracks"
-msgstr "Konverterar ljudspår"
-
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:145
-msgid "Converting to single file '%1'."
-msgstr "Konverterar till enstaka fil \"%1\"."
-
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:158
-#, c-format
-msgid "Successfully converted track %1."
-msgstr "Konverterade spår %1 med lyckat resultat."
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "stefan.asserhall@comhem.se,newzella@linux.se"
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:237
-msgid "Converting track %1 (%2 - %3)"
-msgstr "Konverterar spår %1 (%2 - %3)"
+#: k3b.cpp:155
+msgid "K3b - The CD and DVD Kreator"
+msgstr "K3b - Cd och dvd-skaparen"
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:242
-#, c-format
-msgid "Converting track %1"
-msgstr "Konverterar spår %1"
+#: k3b.cpp:218
+msgid "Save All"
+msgstr "Spara alla"
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:447
-msgid "Converting Audio Tracks From '%1'"
-msgstr "Konverterar ljudspår från \"%1\""
+#: k3b.cpp:221
+msgid "Close All"
+msgstr "Stäng alla"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:68
-msgid "Keep original dimensions"
-msgstr "Behåll originaldimensioner"
+#: k3b.cpp:235
+msgid "&New Project"
+msgstr "&Nytt projekt"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:69
-msgid "640x? (automatic height)"
-msgstr "640x? (automatisk höjd)"
+#: k3b.cpp:236
+msgid "New &Audio CD Project"
+msgstr "Nytt lj&ud-cd-projekt"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:70
-msgid "320x? (automatic height)"
-msgstr "320x? (automatisk höjd)"
+#: k3b.cpp:238
+msgid "New Data &CD Project"
+msgstr "Nytt &data-cd-projekt"
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:50
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:71
-msgid "Custom"
-msgstr "Eget"
+#: k3b.cpp:240
+msgid "New &Mixed Mode CD Project"
+msgstr "Nytt &blandat cd-projekt"
-#: k3bdiskinfoview.cpp:310 projects/k3bvcdlistview.cpp:82
-#: rip/k3baudiocdlistview.cpp:37
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:342
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:80
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:89
-msgid "Title"
-msgstr "Titel"
+#: k3b.cpp:242
+msgid "New &Video CD Project"
+msgstr "Nytt &video-cd-projekt"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:81
-msgid "Video Size"
-msgstr "Videostorlek"
+#: k3b.cpp:244
+msgid "New &eMovix CD Project"
+msgstr "Nytt &eMovix cd-projekt"
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:414
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:417
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:420
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:510
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:511
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:512
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:97
-msgid "%1 kbps"
-msgstr "%1 kbit/s"
+#: k3b.cpp:246
+msgid "New &eMovix DVD Project"
+msgstr "Nytt eMovix dvd-&projekt"
-#: option/k3bdevicewidget.cpp:130
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:190
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:191
-msgid "auto"
-msgstr "automatiskt"
+#: k3b.cpp:248
+msgid "New Data &DVD Project"
+msgstr "&Nytt data-dvd-projekt"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:283
-msgid ""
-"<p><b>Pattern special strings:</b>"
-"<p>The following strings will be replaced with their respective meaning in "
-"every track name."
-"<br>"
-"<p><table border=\"0\">"
-"<tr>"
-"<td></td>"
-"<td><em>Meaning</em></td>"
-"<td><em>Alternatives</em></td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%t</td>"
-"<td>title number</td>"
-"<td>%{t} or %{title_number}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%i</td>"
-"<td>volume id (mostly the name of the Video DVD)</td>"
-"<td>%{i} or %{volume_id}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%b</td>"
-"<td>beautified volume id</td>"
-"<td>%{b} or %{beautified_volume_id}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%l</td>"
-"<td>two chars language code</td>"
-"<td>%{l} or %{lang_code}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%n</td>"
-"<td>language name</td>"
-"<td>%{n} or %{lang_name}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%a</td>"
-"<td>audio format (on the Video DVD)</td>"
-"<td>%{a} or %{audio_format}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%c</td>"
-"<td>number of audio channels (on the Video DVD)</td>"
-"<td>%{c} or %{channels}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%v</td>"
-"<td>size of the original video</td>"
-"<td>%{v} or %{orig_video_size}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%s</td>"
-"<td>size of the resulting video (<em>Caution: auto-clipping values are not "
-"taken into account!</em>)</td>"
-"<td>%{s} or %{video_size}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%r</td>"
-"<td>aspect ratio of the original video</td>"
-"<td>%{r} or %{aspect_ratio}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%d</td>"
-"<td>current date</td>"
-"<td>%{d} or %{date}</td></tr></table>"
-"<p><em>Hint: K3b also accepts slight variations of the long special strings. "
-"One can, for example, leave out the underscores.</em>"
-msgstr ""
-"<p><b>Specialsträngar i mönster:</b>"
-"<p>Följande strängar ersätts med respektive betydelse i varje spårnamn."
-"<br>"
-"<p><table border=\"0\">"
-"<tr>"
-"<td></td>"
-"<td><em>Betydelse</em></td>"
-"<td><em>Alternativ</em></td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%t</td>"
-"<td>titelnummer</td>"
-"<td>%{t} eller %{title_number}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%i</td>"
-"<td>volymidentifikation (oftast namnet på video-dvd:n)</td>"
-"<td>%{i} eller %{volume_id}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%b</td>"
-"<td>förskönad volymidentifikation</td>"
-"<td>%{b} eller %{beautified_volume_id}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%l</td>"
-"<td>språkkod med två tecken</td>"
-"<td>%{l} eller %{lang_code}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%n</td>"
-"<td>språkets namn</td>"
-"<td>%{n} eller %{lang_name}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%a</td>"
-"<td>ljudformat (på video-dvd:n)</td>"
-"<td>%{a} eller %{audio_format}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%c</td>"
-"<td>antal ljudkanaler (på video-dvd:n)</td>"
-"<td>%{c} eller %{channels}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%v</td>"
-"<td>originalvideons storlek</td>"
-"<td>%{v} eller %{video_size}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%s</td>"
-"<td>resultatvideons storlek (<em>Varning: värden för automatisk beskärning tas "
-"inte hänsyn till!</em>)</td>"
-"<td>%{s} eller %{video_size}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%r</td>"
-"<td>originalvideons proportion</td>"
-"<td>%{r} eller %{aspect_ratio}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%d</td>"
-"<td>dagens datum</td>"
-"<td>%{d} eller %{date}</td></tr></table>"
-"<p><em>Tips: K3b accepterar också mindre variation av de långa "
-"specialsträngarna. Man kan till exempel utelämna understrecken.</em>"
+#: k3b.cpp:250
+msgid "New V&ideo DVD Project"
+msgstr "N&ytt video-dvd-projekt"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:335
-msgid "Video Picture Size"
-msgstr "Videobildstorlek"
+#: k3b.cpp:252
+msgid "Continue Multisession Project"
+msgstr "Fortsätt flersessionsprojekt"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:342
-msgid ""
-"<p>Please choose the width and height of the resulting video. If one value is "
-"set to <em>Auto</em> K3b will choose this value depending on the aspect ratio "
-"of the video picture."
-"<br>Be aware that setting both the width and the height to fixed values will "
-"result in no aspect ratio correction to be performed."
-msgstr ""
-"<p>Välj resultatvideons bredd och höjd. Om ett värde ställs in som <em>"
-"Automatiskt</em> väljer K3b det beroende på videobildens proportion."
-"<br>Var medveten om att inställning av både bredd och höjd till fasta värden "
-"gör att ingen korrigering av proportionen utförs."
+#: k3b.cpp:274
+msgid "&Add Files..."
+msgstr "&Lägg till filer..."
-#: k3bdatamodewidget.cpp:34 k3bwriterselectionwidget.cpp:260
-#: k3bwriterselectionwidget.cpp:486 k3bwritingmodewidget.cpp:153
-#: projects/k3bdatamultisessioncombobox.cpp:75
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:389
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:350
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:351
-msgid "Auto"
-msgstr "Automatisk"
+#: k3b.cpp:277
+msgid "&Clear Project"
+msgstr "&Rensa projekt"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:111
-msgid "Ripping Video DVD Titles"
-msgstr "Lagrar titlar från video-dvd"
+#: k3b.cpp:280
+msgid "Show Directories"
+msgstr "Visa kataloger"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:117
-msgid ""
-"_n: Transcoding %n title to %1/%2\n"
-"Transcoding %n titles to %1/%2"
-msgstr ""
-"Kodar om %n titel till %1/%2\n"
-"Kodar om %n titlar till %1/%2"
+#: k3b.cpp:283
+msgid "Show Contents"
+msgstr "Visa innehåll"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:146
-#, c-format
-msgid "Successfully ripped title %1"
-msgstr "Lagrade titeln %1 med lyckat resultat"
+#: k3b.cpp:286
+msgid "Show Document Header"
+msgstr "Visa dokumenthuvud"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:149
-#, c-format
-msgid "Failed to rip title %1"
-msgstr "Misslyckades lagra titeln %1"
+#: k3b.cpp:289
+msgid "&Erase CD-RW..."
+msgstr "&Radera cd-rw..."
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:179
-#, c-format
-msgid "Determined clipping values for title %1"
-msgstr "Bestämda beskärningsvärden för titeln %1"
+#: k3b.cpp:291
+msgid "&Format DVD%1RW..."
+msgstr "&Formatera dvd%1rw..."
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:180
-msgid "Top: %1, Bottom: %2"
-msgstr "Överkant: %1, underkant: %2"
+#: k3b.cpp:293
+msgid "&Burn CD Image..."
+msgstr "&Bränn cd-avbild..."
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:182
-msgid "Left: %1, Right: %2"
-msgstr "Vänsterkant: %1, högerkant: %2"
+#: k3b.cpp:295
+msgid "&Burn DVD ISO Image..."
+msgstr "&Bränn ISO-avbild till dvd..."
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:190
-msgid "Insane clipping values. No clipping will be done at all."
-msgstr "Orimliga beskärningsvärden. Någon beskärning görs inte alls."
+#: k3b.cpp:298
+msgid "&Copy CD..."
+msgstr "&Kopiera cd..."
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:200
-#, c-format
-msgid "Failed to determine clipping values for title %1"
-msgstr "Misslyckades bestämma beskärningsvärden för titeln %1"
+#: k3b.cpp:301
+msgid "Copy &DVD..."
+msgstr "Kopiera &dvd..."
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:151
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:173
-msgid "Video DVD Ripping"
-msgstr "Lagring av video-dvd"
+#: k3b.cpp:304
+msgid "Rip Audio CD..."
+msgstr "Lagra ljud-cd..."
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:174
-msgid ""
-"_n: 1 title from %1\n"
-"%n titles from %1"
-msgstr ""
-"1 titel från %1\n"
-"%n titlar från %1"
+#: k3b.cpp:306
+msgid "Rip Video DVD..."
+msgstr "Lagra video-dvd..."
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:197
-msgid "Title %1 (%2)"
-msgstr "Titel %1 (%2)"
+#: k3b.cpp:308
+msgid "Rip Video CD..."
+msgstr "Lagra video-cd..."
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:224
-msgid "%1 %2Ch (%3%4)"
-msgstr "%1 %2 kapitel (%3%4)"
+#: k3b.cpp:311
+msgid "System Check"
+msgstr "Systemkontroll"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:228
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:51
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:76
-msgid "unknown language"
-msgstr "okänt språk"
+#: k3b.cpp:315
+msgid "&Setup System Permissions..."
+msgstr "Anpassa &systemrättigheter..."
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:239
-msgid "not supported"
-msgstr "stöds inte"
+#: k3b.cpp:325
+msgid "Creates a new project"
+msgstr "Skapar ett nytt projekt"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:452
-#, c-format
-msgid ""
-"_n: %nCh\n"
-"%nCh"
-msgstr ""
-"%n kan\n"
-"%n kan"
+#: k3b.cpp:326
+msgid "Creates a new data CD project"
+msgstr "Skapar ett nytt data-cd projekt"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:564
-msgid ""
-"<p>When using the <em>AC3 pass-through</em> audio codec all selected audio "
-"streams need to be in AC3 format. Please select another audio codec or choose "
-"AC3 audio streams for all ripped titles."
-msgstr ""
-"<p>När ljudavkodaren <em>AC3-vidareskickningsläge</em> "
-"används måste alla ljudströmmar som väljes ha AC3-format. Välj en annan "
-"ljudavkodare eller välj AC3-ljudströmmar för alla lagrade titlar."
+#: k3b.cpp:327
+msgid "Creates a new audio CD project"
+msgstr "Skapar ett nytt ljud-cd projekt"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:567
-msgid "AC3 Pass-through"
-msgstr "AC3-vidareskickningsläge"
+#: k3b.cpp:328
+msgid "Creates a new eMovix DVD project"
+msgstr "Skapar ett nytt eMovix-dvd projekt"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:95
-msgid ""
-"K3b was unable to unmount device '%1' containing medium '%2'. Video DVD ripping "
-"will not work if the device is mounted. Please unmount manually."
-msgstr ""
-"K3b kunde inte avmontera enheten '%1' som innehåller '%2'. Lagring av video-dvd "
-"fungerar inte om enheten är monterad. Avmontera den manuellt."
+#: k3b.cpp:329
+msgid "Creates a new data DVD project"
+msgstr "Skapar ett nytt data-dvd projekt"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:98
-msgid "Unmounting failed"
-msgstr "Avmontering misslyckades"
+#: k3b.cpp:330
+msgid "Creates a new eMovix CD project"
+msgstr "Skapar ett nytt eMovix-cd projekt"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:108
-msgid ""
-"<p>Unable to read Video DVD contents: Found encrypted Video DVD."
-"<p>Install <i>libdvdcss</i> to get Video DVD decryption support."
-msgstr ""
-"<p>Kunde inte läsa innehållet på video-dvd: Hittade krypterad video-dvd. "
-"<p>Installera <i>libdvdcss</i> för att få stöd för avkodning av video-dvd."
+#: k3b.cpp:331
+msgid "Creates a new Video CD project"
+msgstr "Skapar ett nytt video-cd projekt"
-#: k3bmedium.cpp:320 rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:119
-msgid "Video DVD"
-msgstr "Video-dvd"
+#: k3b.cpp:332
+msgid "Open the CD-RW erasing dialog"
+msgstr "Öppna dialogrutan för radering av cd-rw"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:120
-#, c-format
-msgid ""
-"_n: %n title\n"
-"%n titles"
-msgstr ""
-"%n titel\n"
-"%n titlar"
+#: k3b.cpp:333
+msgid "Open the DVD%1RW formatting dialog"
+msgstr "Öppna dialogrutan för formatering av dvd%1rw"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:128
-msgid "K3b uses transcode to rip Video DVDs. Please make sure it is installed."
-msgstr ""
-"K3b använder transcode för att lagra video-dvd:er. Försäkra dig om att det är "
-"installerat."
+#: k3b.cpp:334
+msgid "Open the CD copy dialog"
+msgstr "Öppna dialogrutan för kopiering av cd"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:142
-msgid ""
-"<p>K3b uses transcode to rip Video DVDs. Your installation of transcode (<em>"
-"%1</em>) lacks support for any of the codecs supported by K3b."
-"<p>Please make sure it is installed properly."
+#: k3b.cpp:335
+msgid "Write an Iso9660, cue/bin, or cdrecord clone image to CD"
msgstr ""
-"<p>K3b använder transcode för att lagra video-dvd:er. Din installation av "
-"transcode (<em>%1</em>) saknar stöd för alla kodare som K3b stöder."
-"<p>Försäkra dig om att det är riktigt installerat."
-
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:155
-msgid "Unable to read Video DVD contents."
-msgstr "Kan inte läsa innehållet på video-dvd."
-
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:169
-msgid "Please select the titles to rip."
-msgstr "Välj spår som ska lagras."
-
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:170
-msgid "No Titles Selected"
-msgstr "Inga spår markerade"
-
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:236
-msgid "Open the Video DVD ripping dialog"
-msgstr "Öppna lagringsdialogrutan för video-dvd"
-
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:47
-msgid "%1 %2Ch (%3<em>%4</em>)"
-msgstr "%1 %2 kapitel (%3<em>%4</em>)"
-
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:73
-msgid "RLE"
-msgstr "RLE"
+"Skriv en ISO9660, index/binär eller cdrecord duplicerad avbild till en cd"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:74
-msgid "Extended"
-msgstr "Utökad"
+#: k3b.cpp:336
+msgid "Write an Iso9660 image to DVD"
+msgstr "Skriv en ISO9660-avbild till en dvd"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:244
-msgid "<p><b>Title %1 (%2)</b><br>%3"
-msgstr "<p><b>Titel %1 (%2)</b><br>%3"
+#: k3b.cpp:337 main.cpp:60
+msgid "Open the DVD copy dialog"
+msgstr "Öppna dvd-kopieringsdialogrutan"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:248
-#, c-format
-msgid ""
-"_n: %n chapter\n"
-"%n chapters"
-msgstr ""
-"%n kapitel\n"
-"%n kapitel"
+#: k3b.cpp:338
+msgid "Opens an existing project"
+msgstr "Öppnar ett befintligt projekt"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:253
-msgid "MPEG1"
-msgstr "MPEG-1"
+#: k3b.cpp:339
+msgid "Opens a recently used file"
+msgstr "Öppnar en nyligen använd fil"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:253
-msgid "MPEG2"
-msgstr "MPEG-2"
+#: k3b.cpp:340
+msgid "Saves the current project"
+msgstr "Sparar aktuellt projekt"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:257
-msgid "letterboxed"
-msgstr "brevlådeformat"
+#: k3b.cpp:341
+msgid "Saves the current project to a new url"
+msgstr "Sparar aktuellt projekt med en ny webbadress"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:259
-msgid "anamorph"
-msgstr "anamorf"
+#: k3b.cpp:342
+msgid "Saves all open projects"
+msgstr "Sparar alla öppna projekt"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:266
-msgid "No audio streams"
-msgstr "Inga ljudströmmar"
+#: k3b.cpp:343
+msgid "Closes the current project"
+msgstr "Stänger aktuellt projekt"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:273
-msgid "No Subpicture streams"
-msgstr "Inga delbildsströmmar"
+#: k3b.cpp:344
+msgid "Closes all open projects"
+msgstr "Stänger alla öppna projekt"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:318
-msgid "Audio Streams"
-msgstr "Ljudströmmar"
+#: k3b.cpp:345
+msgid "Quits the application"
+msgstr "Avslutar programmet"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:322
-msgid "Subpicture Streams"
-msgstr "Delbildsströmmar"
+#: k3b.cpp:346
+msgid "Configure K3b settings"
+msgstr "Anpassa K3b-inställningar"
-#. i18n: file ./option/base_k3bthemeoptiontab.ui line 93
-#: rc.cpp:350 rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:343
-#, no-c-format
-msgid "Preview"
-msgstr "Förhandsgranskning"
+#: k3b.cpp:348
+msgid "Setup the system permissions (requires root privileges)"
+msgstr "Ställ in systemrättigheter (kräver behörighet som systemadministratör)"
-#: projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:702
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:344
-msgid "Video"
-msgstr "Video"
+#: k3b.cpp:350
+msgid "Digitally extract tracks from an audio CD"
+msgstr "Extrahera spår digitalt från en ljud-cd"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:346
-msgid "Subpicture"
-msgstr "Delbild"
+#: k3b.cpp:351
+msgid "Transcode Video DVD titles"
+msgstr "Koda om titlar från video-dvd"
-#: rip/k3baudiocdlistview.cpp:36
-msgid "Artist"
-msgstr "Artist"
+#: k3b.cpp:352
+msgid "Extract tracks from a Video CD"
+msgstr "Extrahera spår från en video-cd"
-#: rip/k3baudiocdlistview.cpp:50
-msgid "Check the tracks that should be ripped"
-msgstr "Markera spåren som ska lagras"
+#: k3b.cpp:353
+msgid "Add files to the current project"
+msgstr "Lägg till filer i aktuellt projekt"
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:72
-msgid "Erase CD-RW"
-msgstr "Radera cd-rw"
+#: k3b.cpp:354
+msgid "Clear the current project"
+msgstr "Rensa aktuellt projekt"
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:111
-msgid "&Erase Type"
-msgstr "T&yp av radering"
+#: k3b.cpp:383
+msgid "Project View"
+msgstr "Projektvy"
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:554 misc/k3bblankingdialog.cpp:151
-msgid "Erasing CD-RW"
-msgstr "Raderar cd-rw"
+#: k3b.cpp:400
+msgid "Current Projects"
+msgstr "Aktuellt projekt"
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:179
-msgid "Successfully erased CD-RW."
-msgstr "Raderade cd-rw."
+#: k3b.cpp:414
+msgid "Quickstart"
+msgstr "Snabbstart"
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:180
-msgid "Success"
-msgstr "Lyckades"
+#: k3b.cpp:422
+msgid "Sidepanel"
+msgstr "Sidopanel"
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:183
-msgid "Erasing CD-RW canceled."
-msgstr "Radering av cd-rw avbruten."
+#: k3b.cpp:436
+msgid "Contents View"
+msgstr "Innehållsvy"
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:184
-msgid "Canceled"
-msgstr "Avbruten"
+#: k3b.cpp:455
+msgid "&Quick Dir Selector"
+msgstr "Snabb &katalogväljare"
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:186
-msgid "The Erasing process failed. Do you want to see the debugging output?"
-msgstr "Raderingsprocessen misslyckades. Vill du se felsökningsutmatning?"
+#: k3b.cpp:459
+msgid "Go"
+msgstr "OK"
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:673 misc/k3bblankingdialog.cpp:187
-msgid "Erasing failed."
-msgstr "Radering misslyckades."
+#: k3b.cpp:531 k3b.cpp:860 k3b.cpp:874
+msgid "Opening file..."
+msgstr "Öppnar fil..."
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:203
-msgid "%1 does not support CD-RW writing."
-msgstr "%1 stödjer inte cd-rw-skrivning."
+#: k3b.cpp:556
+msgid "Could not open document!"
+msgstr "Kunde inte öppna dokument."
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:212
-msgid ""
-"Erases the complete disk. This takes as long as writing the complete CD."
-msgstr ""
-"Raderar hela skivan. Det här tar lika lång tid som att skriva hela cd:n."
+#: k3b.cpp:556
+msgid "Error!"
+msgstr "Fel."
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:214
-msgid "Erases just the TOC, the PMA, and the pregap."
-msgstr "Raderar bara innehållsförteckningen, PMA och inledande mellanrum."
+#: k3b.cpp:829
+msgid "%1 has unsaved data."
+msgstr "%1 har osparad data."
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:215
-msgid "Erases just the last track."
-msgstr "Raderar bara sista spåret."
+#: k3b.cpp:830
+msgid "Closing Project"
+msgstr "Stänger projektet"
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:216
-msgid "Reopen the last session to make it possible to append further data."
+#: k3b.cpp:832
+msgid "&Discard"
msgstr ""
-"Öppna senaste session igen för att göra det möjligt att lägga till ytterligare "
-"data."
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:218
-msgid "Erases the last session of a multisession CD."
-msgstr "Raderar senaste sessionen på en flersessions-cd."
-
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:226 misc/k3bblankingdialog.cpp:234
-msgid "Fast"
-msgstr "Snabb"
-
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:229 misc/k3bblankingdialog.cpp:235
-msgid "Complete"
-msgstr "Fullständig"
-
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:233
-msgid "Blanking mode:"
-msgstr "Raderingsläge:"
-
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:238 misc/k3bblankingdialog.cpp:241
-msgid "Erase Last Track"
-msgstr "Radera sista spåret"
-
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:242 misc/k3bblankingdialog.cpp:245
-msgid "Reopen Last Session"
-msgstr "Öppna senaste session igen"
-
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:246 misc/k3bblankingdialog.cpp:249
-msgid "Erase Last Session"
-msgstr "Radera senaste sessionen"
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:67
-msgid "CD Copy"
-msgstr "Cd-kopiering"
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:67
-msgid "and CD Cloning"
-msgstr "och cd-duplicering"
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:79 misc/k3bdvdcopydialog.cpp:72
-msgid "Source Medium"
-msgstr "Källmedium"
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:102
-msgid "Copy Mode"
-msgstr "Kopieringsläge"
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:106 misc/k3bcdcopydialog.cpp:230
-msgid "Normal Copy"
-msgstr "Normal kopiering"
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:107 misc/k3bcdcopydialog.cpp:235
-msgid "Clone Copy"
-msgstr "Kopiering med duplicering"
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:109 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:245
-#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:100 misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:61
-#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:188 projects/k3bprojectburndialog.cpp:267
-msgid "Writing Mode"
-msgstr "Skrivläge"
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:113 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:251
-#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:113 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:194
-#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:289
-msgid "Copies"
-msgstr "Kopior"
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:151 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:288
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:789 misc/k3bdvdcopydialog.cpp:145
-msgid "&Image"
-msgstr "&Avbild"
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:170
-msgid "No error correction"
-msgstr "Ingen felkorrigering"
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:184
-msgid "Copy CD-Text"
-msgstr "Kopiera cd-text"
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:185
-msgid "Prefer CD-Text"
-msgstr "Föredra cd-text"
-
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 577
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:190 misc/k3bdvdcopydialog.cpp:167 rc.cpp:183
-#, no-c-format
-msgid "&Advanced"
-msgstr "Avan&cerat"
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:211
-msgid "Skip unreadable data sectors"
-msgstr "Hoppa över oläsbara datasektorer"
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:212
-msgid "Disable the source drive's error correction"
-msgstr "Inaktivera källenhetens felkorrigering"
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:213
-msgid "Use CD-Text instead of cddb if available."
-msgstr "Använd cd-text istället för CDDB om tillgänglig."
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:214
-msgid "Copy CD-Text from the source CD if available."
-msgstr "Kopiera cd-text från käll-cd:n om tillgänglig."
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:216
-msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will disable the source drive's ECC/EDC error "
-"correction. This way sectors that are unreadable by intention can be read."
-"<p>This may be useful for cloning CDs with copy protection based on corrupted "
-"sectors."
-msgstr ""
-"<p>Om det här alternativet är markerat kommer K3b inaktivera källenhetens "
-"ECC/EDC-felkorrigering. På så sätt kan sektorer som är oläsbara med avsikt "
-"läsas."
-"<p>Detta kan vara användbart för att duplicera cd-skivor med kopieringsskydd "
-"baserat på felaktiga sektorer."
+#: k3b.cpp:863 k3b.cpp:930
+msgid "*.k3b|K3b Projects"
+msgstr "*.k3b|K3b-projekt"
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:221
-msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will search for CD-Text on the source CD. "
-"Disable it if your CD drive has problems with reading CD-Text or you want to "
-"stick to Cddb info."
-msgstr ""
-"<p>Om det här alternativet är markerat söker K3b efter cd-text på käll-cd:n. "
-"Inaktivera det om din cd-enhet har problem med att läsa cd-text, eller om du "
-"vill hålla dig till CDDB-information."
+#: k3b.cpp:865
+msgid "Open Files"
+msgstr "Öppna filer"
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:224
-msgid ""
-"<p>If this option is checked and K3b finds CD-Text on the source media it will "
-"be copied to the resulting CD ignoring any potentially existing Cddb entries."
-msgstr ""
-"<p>Om det här alternativet är markerat och K3b hittar cd-text på källmedia, "
-"kopieras det till resultatet på skivan, och eventuella befintliga cddb-poster "
-"ignoreras."
+#: k3b.cpp:898
+msgid "Saving file..."
+msgstr "Sparar fil..."
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:226
-msgid ""
-"<p>If this option is checked and K3b is not able to read a data sector from the "
-"source CD/DVD it will be replaced with zeros on the resulting copy."
-msgstr ""
-"<p>Om det här alternativet är markerat, och K3b inte kan läsa en datasektor "
-"från käll-cd:n eller dvd:n ersätts den med nollor på kopian."
+#: k3b.cpp:907 k3b.cpp:948
+msgid "Could not save the current document!"
+msgstr "Kunde inte spara aktuellt dokument."
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:231
-msgid ""
-"<p>This is the normal copy mode recommended for most CD types. It allows "
-"copying Audio CDs, multi and single session Data CDs, and Enhanced Audio CDs "
-"(an Audio CD containing an additional data session)."
-"<p>For VideoCDs please use the CD Cloning mode."
-msgstr ""
-"<p>Det här är det normala kopieringsläget som rekommenderas för de flesta typer "
-"av cd. Det tillåter kopiering av ljud-cd, fler- och enkelsessions data-cd och "
-"utökade ljud-cd (en ljud-cd som innehåller en ytterligare datasession)."
-"<p>För video-cd, använd cd-dupliceringsläget."
+#: k3b.cpp:907 k3b.cpp:948
+msgid "I/O Error"
+msgstr "I/O-fel."
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:236
-msgid ""
-"<p>In CD Cloning mode K3b performs a raw copy of the CD. That means it does not "
-"care about the content but simply copies the CD bit by bit. It may be used to "
-"copy VideoCDs or CDs which contain erroneous sectors."
-"<p><b>Caution:</b> Only single session CDs can be cloned."
-msgstr ""
-"<p>I cd-dupliceringsläge utför K3b en obehandlad kopiering av cd:n. Det "
-"betyderatt innehållet inte spelar någon roll, utan kopiering av cd:n är "
-"bitbaserad. Det kan användas för att kopiera en video-cd eller en cd som "
-"innehåller felaktiga sektorer."
-"<p><b>Varning:</b> Bara enkelsessions-cd kan dupliceras."
+#: k3b.cpp:922
+msgid "Saving file with a new filename..."
+msgstr "Sparar fil med ett nytt namn..."
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:273 misc/k3bdvdcopydialog.cpp:238
-#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:217
-msgid ""
-"There seems to be not enough free space in temporary directory. Write anyway?"
-msgstr ""
-"Det verkar inte finnas tillräckligt med ledigt utrymme i tillfällig katalog. "
-"Skriv ändå?"
+#: k3b.cpp:931
+#, fuzzy
+msgid "Save As"
+msgstr "Spara alla"
#: k3b.cpp:943 k3bdebuggingoutputdialog.cpp:141 misc/k3bcdcopydialog.cpp:298
#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:306 projects/k3bdataburndialog.cpp:184
@@ -1616,384 +356,255 @@ msgstr "Vill du skriva över %1?"
msgid "File Exists"
msgstr "Filen finns redan"
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:453 misc/k3bdvdcopydialog.cpp:437
-msgid "Use the same device for burning"
-msgstr "Använd samma enhet för bränning"
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:454 misc/k3bdvdcopydialog.cpp:438
-msgid "<qt>Use the same device for burning <i>(Or insert another medium)</i>"
-msgstr ""
-"<qt>Använd samma enhet för bränning <i>(eller mata in ett annat medium)</i>"
-
-#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:60
-msgid "DVD Copy"
-msgstr "Dvd-kopiering"
-
-#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:61
-msgid "No video transcoding!"
-msgstr "Ingen videokodning."
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui line 28
-#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:156 rc.cpp:1284
-#, no-c-format
-msgid "General"
-msgstr "Allmänt"
+#: k3b.cpp:944 k3bdebuggingoutputdialog.cpp:142 k3bemptydiscwaiter.cpp:346
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:416 misc/k3bcdcopydialog.cpp:299
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:307 option/k3bthemeoptiontab.cpp:191
+#: projects/k3bdataburndialog.cpp:185 projects/k3bdvdburndialog.cpp:287
+#: projects/k3bmovixburndialog.cpp:230 projects/k3bmovixdvdburndialog.cpp:197
+#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:583 projects/k3bvideodvdburndialog.cpp:185
+#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:168
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:244
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:585
+msgid "Overwrite"
+msgstr "Skriv över"
-#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:202
-msgid "Skip unreadable sectors"
-msgstr "Hoppa över oläsbara sektorer"
+#: k3b.cpp:961
+msgid "Closing file..."
+msgstr "Stänger fil..."
-#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:203
-msgid ""
-"<p>If this option is checked and K3b is not able to read a sector from the "
-"source CD/DVD it will be replaced with zeros on the resulting copy."
-msgstr ""
-"<p>Om det här alternativet är markerat, och K3b inte kan läsa en sektor från "
-"käll-cd:n eller dvd:n ersätts den med nollor på kopian."
+#: k3b.cpp:1072
+msgid "Creating new Audio CD Project."
+msgstr "Skapar nytt ljud-cd-projekt."
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:116
-msgid "Burn CD Image"
-msgstr "Bränn cd-avbild"
+#: k3b.cpp:1081
+msgid "Creating new Data CD Project."
+msgstr "Skapar nytt data-cd-projekt."
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:181 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:152
-msgid "Image to Burn"
-msgstr "Avbild att bränna"
+#: k3b.cpp:1091
+msgid "Creating new Data DVD Project."
+msgstr "Skapar nytt data-dvd-projekt."
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:184 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:155
-msgid "Choose Image File"
-msgstr "Välj avbildsfil"
+#: k3b.cpp:1107
+msgid "Creating new VideoDVD Project."
+msgstr "Skapar nytt video-dvd-projekt."
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:185
-msgid "*.iso *.toc *.ISO *.TOC *.cue *.CUE|Image Files"
-msgstr "*.iso *.toc *.ISO *.TOC *.cue *.CUE|Avbildsfiler"
+#: k3b.cpp:1117
+msgid "Creating new Mixed Mode CD Project."
+msgstr "Skapar nytt blandat cd-projekt."
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:187 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:156
-msgid "*.iso *.ISO|ISO9660 Image Files"
-msgstr "*.iso *.ISO|ISO9660-avbildsfiler"
+#: k3b.cpp:1126
+msgid "Creating new Video CD Project."
+msgstr "Skapar nytt video-cd-projekt."
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:189
-msgid "*.cue *.CUE|Cue Files"
-msgstr "*.cue *.CUE|Index-filer"
+#: k3b.cpp:1136
+msgid "Creating new eMovix CD Project."
+msgstr "Skapar nytt eMovix cd-projekt."
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:191
-msgid "*.toc *.TOC|Cdrdao TOC Files and Cdrecord Clone Images"
-msgstr ""
-"*.toc *.TOC|Cdrdao-innehållsförteckningsfiler och cdrecord duplicerade "
-"avbildsfiler"
+#: k3b.cpp:1146
+msgid "Creating new eMovix DVD Project."
+msgstr "Skapar nytt eMovix dvd-projekt."
#: k3b.cpp:1271 k3bfileview.cpp:103 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:193
#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:157
msgid "*|All Files"
msgstr "*|Alla filer"
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:195
-msgid "Image Type"
-msgstr "Avbildstyp"
-
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:197
-msgid "Auto Detection"
-msgstr "Automatisk identifiering"
-
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:198
-msgid "ISO9660 Image"
-msgstr "ISO9660-avbild"
-
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:199
-msgid "Cue/Bin Image"
-msgstr "Index/binär-avbild"
-
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:200
-msgid "Audio Cue File"
-msgstr "Ljud-indexfil"
-
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:201
-msgid "Cdrdao TOC File"
-msgstr "Cdrdao-innehållsförteckningsfil"
-
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:202
-msgid "Cdrecord Clone Image"
-msgstr "Cdrecord duplicerad avbild"
+#: k3b.cpp:1273
+msgid "Select Files to Add to Project"
+msgstr "Välj filer att lägga till i projektet"
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:221 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:167
-msgid "No image file selected"
-msgstr "Ingen avbildsfil vald"
+#: k3b.cpp:1287
+msgid "Please create a project before adding files"
+msgstr "Skapa ett projekt innan filer läggs till"
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:303
-msgid "Data mode:"
-msgstr "Dataläge:"
+#: k3b.cpp:1287
+msgid "No Active Project"
+msgstr "Inget aktivt projekt"
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:409 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:249
+#: k3b.cpp:1296
msgid ""
-"<p>This image has an invalid file size.If it has been downloaded make sure the "
-"download is complete."
-"<p>Only continue if you know what you are doing."
+"Could not find tdesu to run K3bSetup with root privileges. Please run it "
+"manually as root."
msgstr ""
-"<p>Avbilden har en ogiltig filstorlek. Om den har laddats ner, försäkra dig om "
-"att nerladdningen är fullständig."
-"<p>Fortsätt bara om du vet vad du gör."
-
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:570
-msgid "Seems not to be a usable image"
-msgstr "Verkar inte vara en användbar avbild"
-
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:577
-msgid "File not found"
-msgstr "Filen hittades inte"
-
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:589 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:654
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:682 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:710
-msgid "Detected:"
-msgstr "Identifierade:"
-
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:590 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:321
-msgid "Iso9660 image"
-msgstr "ISO9660-avbild"
-
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:596 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:660
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:688 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:326
-msgid "Filesize:"
-msgstr "Filstorlek:"
-
-#: k3bdiskinfoview.cpp:447 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:602
-#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:331
-msgid "System Id:"
-msgstr "System-id:"
-
-#: k3bdiskinfoview.cpp:452 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:610
-#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:339
-msgid "Volume Id:"
-msgstr "Volym-id:"
-
-#: k3bdiskinfoview.cpp:457 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:618
-#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:347
-msgid "Volume Set Id:"
-msgstr "Volymuppsättnings-id:"
-
-#: k3bdiskinfoview.cpp:462 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:626
-#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:355
-msgid "Publisher Id:"
-msgstr "Utgivar-id:"
-
-#: k3bdiskinfoview.cpp:467 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:634
-#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:363
-msgid "Preparer Id:"
-msgstr "Förberedar-id:"
-
-#: k3bdiskinfoview.cpp:472 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:641
-#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:370
-msgid "Application Id:"
-msgstr "Program-id:"
+"Kunde inte hitta tdesu för att köra Ställ in K3b med "
+"administratörsbehörighet. Kör det manuellt som systemadministratör."
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:655
-msgid "Cdrecord clone image"
-msgstr "Cdrecord duplicerad avbild"
-
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:665 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:693
-msgid "Image file:"
-msgstr "Avbildsfil:"
-
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:671
-msgid "TOC file:"
-msgstr "Innehållsförteckningsfil:"
-
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:683
-msgid "Cue/bin image"
-msgstr "Index/binär-avbild"
-
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:699
-msgid "Cue file:"
-msgstr "Indexfil:"
+#: k3b.cpp:1532
+msgid "Do you really want to clear the current project?"
+msgstr "Vill du verkligen rensa aktuellt projekt?"
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:711
-msgid "Audio Cue Image"
-msgstr "Ljud-indexavbild"
+#: k3b.cpp:1533
+msgid "Clear Project"
+msgstr "Rensa projekt"
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:716
-#, c-format
-msgid ""
-"_n: %n track\n"
-"%n tracks"
-msgstr ""
-"%n spår\n"
-"%n spår"
+#: k3b.cpp:1534
+#, fuzzy
+msgid "Clear"
+msgstr "Rensa lista"
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:731
-msgid "Track"
-msgstr "Spår"
+#: k3b.cpp:1575
+msgid "Audio CD Rip"
+msgstr "Lagring av ljud-cd"
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:841 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:443
-msgid "Md5 Sum:"
-msgstr "MD5-summa:"
+#: k3b.cpp:1590
+msgid "Video DVD Rip"
+msgstr "Lagring av video-dvd"
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:871 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:473
-msgid "Calculation cancelled"
-msgstr "Beräkning avbruten"
+#: k3b.cpp:1611
+msgid "Video CD Rip"
+msgstr "Lagring av video-cd"
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:873 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:475
-msgid "Calculation failed"
-msgstr "Beräkning misslyckades"
+#: k3b.cpp:1626
+msgid "Audio Output Problem"
+msgstr "Ljudutmatningsproblem"
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:888 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:490
-msgid "Copy checksum to clipboard"
-msgstr "Kopiera checksumma till klippbordet"
+#: k3bappdevicemanager.cpp:45
+msgid "Media &Info"
+msgstr "Media&information"
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:889 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:491
-msgid "Compare checksum..."
-msgstr "Jämför checksumma..."
+#: k3bappdevicemanager.cpp:47
+msgid "&Unmount"
+msgstr "A&vmontera"
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:895 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:497
-msgid "MD5 Sum Check"
-msgstr "Kontroll av MD5-summa"
+#: k3bappdevicemanager.cpp:49
+msgid "&Mount"
+msgstr "&Montera"
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:896 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:498
-msgid "Please insert the MD5 Sum to compare:"
-msgstr "Ange MD5-summa att jämföra:"
+#: k3bappdevicemanager.cpp:51
+msgid "&Eject"
+msgstr "&Mata ut"
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:902 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:504
-msgid "The MD5 Sum of %1 equals the specified."
-msgstr "MD5-summan för %1 är lika med den angivna."
+#: k3bappdevicemanager.cpp:53
+msgid "L&oad"
+msgstr "La&dda"
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:903 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:505
-msgid "MD5 Sums Equal"
-msgstr "MD5-summorna är lika"
+#: k3bappdevicemanager.cpp:59
+msgid "Set Read Speed..."
+msgstr "Ange läshastighet"
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:905 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:507
-msgid "The MD5 Sum of %1 differs from the specified."
-msgstr "MD5-summan för %1 skiljer sig från den angivna."
+#: k3bappdevicemanager.cpp:62
+msgid "Display generic medium information"
+msgstr "Vissa allmän mediuminformation"
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:906 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:508
-msgid "MD5 Sums Differ"
-msgstr "MD5-summor skiljer sig åt"
+#: k3bappdevicemanager.cpp:63
+msgid "Unmount the medium"
+msgstr "Avmontera medium"
-#: misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:43
-msgid "DVD Formatting"
-msgstr "Dvd-formatering"
+#: k3bappdevicemanager.cpp:64
+msgid "Mount the medium"
+msgstr "Montera medium"
-#: misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:44
-msgid "DVD%1RW"
-msgstr "Dvd%1rw"
+#: k3bappdevicemanager.cpp:65
+msgid "Eject the medium"
+msgstr "Mata ut medium"
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:90 misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:71
-msgid "Force"
-msgstr "Tvinga"
+#: k3bappdevicemanager.cpp:66
+msgid "(Re)Load the medium"
+msgstr "Ladda (om) medium"
-#: misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:72
-msgid "Quick format"
-msgstr "Snabbformatering"
+#: k3bappdevicemanager.cpp:67
+msgid "Force the drive's read speed"
+msgstr "Tvinga enhetens läshastighet"
-#: misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:84
-msgid "Force formatting of empty DVDs"
-msgstr "Tvinga formatering av tomma dvd:er"
+#: k3bappdevicemanager.cpp:224
+msgid "CD Read Speed"
+msgstr "Cd-läshastighet"
-#: misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:85
+#: k3bappdevicemanager.cpp:225
msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will format a DVD-RW even if it is empty. It "
-"may also be used to force K3b to format a DVD+RW or a DVD-RW in restricted "
-"overwrite mode."
-"<p><b>Caution:</b> It is not recommended to often format a DVD since it may "
-"already be unusable after 10-20 reformat procedures."
-"<p>DVD+RW media only needs to be formatted once. After that it just needs to be "
-"overwritten. The same applies to DVD-RW in restricted overwrite mode."
-msgstr ""
-"<p>Om det här alternativet är markerat, kommer K3b formatera en dvd-rw även om "
-"den är tom. Det kan också användas för att tvinga K3b att formatera en dvd+rw "
-"eller en dvd-rw med begränsat överskrivningsläge."
-"<p><b>Varning:</b> Det rekommenderas att inte ofta formatera en dvd, eftersom "
-"den kan bli oanvändbar redan efter 10-20 omformateringar."
-"<p>Dvd+rw-media behöver bara formateras en gång. Därefter behöver det bara "
-"skrivas över. Samma sak gäller för dvd-rw med begränsat överskrivningsläge."
+"<p>Please enter the preferred read speed for <b>%1</b>. This speed will be "
+"used for the currently mounted medium.<p>This is especially useful to slow "
+"down the drive when watching movies which are read directly from the drive "
+"and the spinning noise is intrusive.<p>Be aware that this has no influence "
+"on K3b since it will change the reading speed again when copying CDs or DVDs."
+msgstr ""
+"<p>Skriv in önskad läshastighet för <b>%1</b>. Hastigheten används för media "
+"som för närvarande är monterat. <p>Det är särskilt användbart för att sakta "
+"ner enheten när filmer visas som läses direkt från enheten och spinnljudet "
+"är störande.<p>Var medveten om att det inte har någon betydelse för K3b, "
+"eftersom läshastigheten ändras igen vid kopiering av en cd eller dvd."
-#: misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:95
-msgid "Try to perform quick formatting"
-msgstr "Försök utföra snabbformatering"
+#: k3bappdevicemanager.cpp:243
+msgid "Setting the read speed failed."
+msgstr "Misslyckades ange läshastighet."
-#: misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:96
-msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will tell the writer to perform a quick "
-"format."
-"<p>Formatting a DVD-RW completely can take a very long time and some DVD "
-"writers perform a full format even if quick format is enabled."
-msgstr ""
-"<p>Om det här alternativet är markerat, kommer K3b be brännaren att utföra en "
-"snabbformatering."
-"<p>Att formatera en dvd-rw helt och hållet kan ta mycket lång tid och vissa "
-"dvd-brännare utför en fullständig formatering även om snabbformatering är "
-"aktiverad."
+#: k3bapplication.cpp:127
+msgid "Creating GUI..."
+msgstr "Skapar grafiskt gränssnitt..."
-#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:88
-msgid "Burn Iso9660 Image"
-msgstr "Bränn ISO9660-avbildsfil"
+#: k3bapplication.cpp:142
+msgid "Ready."
+msgstr "Klar."
-#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:89
-msgid "to DVD"
-msgstr "till dvd"
+#: k3bapplication.cpp:149
+msgid "Checking System"
+msgstr "Kontrollerar systemet"
-#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:238
-msgid ""
-"The image you selected is not a valid ISO9660 image. Are you sure you want to "
-"burn it anyway? (There may exist other valid image types that are not detected "
-"by K3b but will work fine.)"
-msgstr ""
-"Avbilden du markerade är inte en giltig ISO9660-avbild. Är du säker på att du "
-"vill bränna den ändå? (Det finns andra giltiga avbildstyper som inte detekteras "
-"av K3b, men som fungerar utmärkt.)"
+#: k3bapplication.cpp:184
+msgid "K3b is currently busy and cannot start any other operations."
+msgstr "K3b är upptagen och kan inte starta några andra åtgärder."
-#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:241 projects/k3bprojectburndialog.cpp:158
-msgid "Burn"
-msgstr "Bränn"
+#: k3bapplication.cpp:185
+msgid "K3b is busy"
+msgstr "K3b är upptagen"
-#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:382
-msgid "Not an Iso9660 image"
-msgstr "Inte en ISO9660-avbild"
+#: k3bapplication.cpp:300
+msgid "Could not find Audio Output plugin '%1'"
+msgstr "Kunde inte hitta insticksprogrammet för ljudutmatning \"%1\""
-#: k3btempdirselectionwidget.cpp:57
-msgid "Free space in temporary directory:"
-msgstr "Ledigt utrymme i tillfällig katalog:"
+#: k3bapplication.cpp:301
+msgid "Initialization Problem"
+msgstr "Initieringsproblem"
-#: k3btempdirselectionwidget.cpp:77
-msgid "The directory in which to save the image files"
-msgstr "Katalogen där avbildsfiler ska lagras"
+#: k3baudioplayer.cpp:116 projects/k3baudiotrackview.cpp:135
+#: projects/k3bvcdlistview.cpp:90 projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:389
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:127
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:83
+msgid "Filename"
+msgstr "Filnamn"
-#: k3btempdirselectionwidget.cpp:81
-msgid ""
-"<p>This is the directory in which K3b will save the <em>image files</em>."
-"<p>Please make sure that it resides on a partition that has enough free space."
-msgstr ""
-"<p>Det här är katalogen där K3b sparar <em>avbildsfiler</em>."
-"<p>Försäkra dig om att den finns på en partition som har tillräckligt med "
-"ledigt utrymme."
+#: k3baudioplayer.cpp:117 k3bdiskinfoview.cpp:223
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:134 rip/k3baudiocdlistview.cpp:38
+#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:103
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:128 rip/k3bvideocdview.cpp:168
+msgid "Length"
+msgstr "Längd"
-#: k3btempdirselectionwidget.cpp:126
-msgid "Select Temporary Directory"
-msgstr "Välj tillfällig katalog"
+#: k3baudioplayer.cpp:166 k3baudioplayer.cpp:547
+msgid "no file"
+msgstr "ingen fil"
-#: k3btempdirselectionwidget.cpp:130
-msgid "Select Temporary File"
-msgstr "Välj tillfällig fil"
+#: ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencoderconfigwidget.ui:119
+#: k3baudioplayer.cpp:225 projects/k3baudiotrackview.cpp:160
+#: projects/k3bdatadirtreeview.cpp:287 projects/k3bdatafileview.cpp:326
+#: projects/k3bmovixview.cpp:56 projects/k3bvcdlistview.cpp:98
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Remove"
+msgstr "Fjärr"
-#: k3btempdirselectionwidget.cpp:197
-msgid "Wri&te image files to:"
-msgstr "Skriv avbildsfiler &till:"
+#: k3baudioplayer.cpp:228
+msgid "Clear List"
+msgstr "Rensa lista"
-#: k3btempdirselectionwidget.cpp:198
-msgid "Temporary Directory"
-msgstr "Tillfällig katalog"
+#: k3baudioplayer.cpp:348
+msgid "No running aRtsd found"
+msgstr "Ingen startad Artsd hittades"
-#: k3btempdirselectionwidget.cpp:201
-msgid "Wri&te image file to:"
-msgstr "Skriv avbildsfil &till:"
+#: k3baudioplayer.cpp:355
+msgid "Unknown file format"
+msgstr "Okänt filformat"
-#: k3btempdirselectionwidget.cpp:202
-msgid "Temporary File"
-msgstr "Tillfälliga fil"
+#: k3baudioplayer.cpp:589
+msgid "playing"
+msgstr "spelar"
-#: k3btempdirselectionwidget.cpp:213
-msgid "Size of project:"
-msgstr "Projektets storlek:"
+#: k3baudioplayer.cpp:592
+msgid "paused"
+msgstr "paus"
-#: k3bjobprogressosd.cpp:220
-msgid "Hide OSD"
-msgstr "Dölj skärmmeddelanden"
+#: k3baudioplayer.cpp:595
+msgid "stopped"
+msgstr "stoppad"
#: k3bburnprogressdialog.cpp:44
msgid "Estimated writing speed:"
@@ -2016,139 +627,170 @@ msgstr "Brännare: %1 %2"
msgid "no info"
msgstr "Ingen information"
-#: k3bservicemenuinstaller.cpp:96
-msgid "Failed to copy service menu files"
-msgstr "Misslyckades med att kopiera tjänstmenyfiler"
+#: k3bdatamodewidget.cpp:34 k3bwriterselectionwidget.cpp:260
+#: k3bwriterselectionwidget.cpp:486 k3bwritingmodewidget.cpp:153
+#: projects/k3bdatamultisessioncombobox.cpp:75
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:389
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:350
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:351
+msgid "Auto"
+msgstr "Automatisk"
-#: k3bservicemenuinstaller.cpp:116
-msgid "Failed to remove service menu files"
-msgstr "Misslyckades med att ta bort tjänstmenyfiler"
+#: k3bdatamodewidget.cpp:35
+msgid "Mode1"
+msgstr "Läge 1"
-#: k3bappdevicemanager.cpp:45
-msgid "Media &Info"
-msgstr "Media&information"
+#: k3bdatamodewidget.cpp:36
+msgid "Mode2"
+msgstr "Läge 2"
-#: k3bappdevicemanager.cpp:47
-msgid "&Unmount"
-msgstr "A&vmontera"
+#: k3bdatamodewidget.cpp:38
+msgid "Select the mode for the data-track"
+msgstr "Välj läge för dataspåret"
-#: k3bappdevicemanager.cpp:49
-msgid "&Mount"
-msgstr "&Montera"
+#: k3bdatamodewidget.cpp:39
+msgid ""
+"<p><b>Data Mode</b><p>Data tracks may be written in two different modes:</"
+"p><p><b>Auto</b><br>Let K3b select the best suited data mode.</p><p><b>Mode "
+"1</b><br>This is the <em>original</em> writing mode as introduced in the "
+"<em>Yellow Book</em> standard. It is the preferred mode when writing pure "
+"data CDs.</p><p><b>Mode 2</b><br>To be exact <em>XA Mode 2 Form 1</em>, but "
+"since the other modes are rarely used it is common to refer to it as "
+"<em>Mode 2</em>.</p><p><b>Be aware:</b> Do not mix different modes on one "
+"CD. Some older drives may have problems reading mode 1 multisession CDs."
+msgstr ""
+"<p><b>Dataläge</b><p>Dataspår kan skrivas med två olika lägen:</p> "
+"<p><b>Automatiskt</b><br>Låter K3b välja dataläget som passar bäst.</"
+"p><p><b>Läge 1</b><br>Det här är det <em>ursprungliga</em> skrivläget, som "
+"introducerades i standarden <em>Gula boken</em>. Det är läget att föredra "
+"när rena data-cd skrivs.</p><p><b>Läge 2</b><br>Mer noggrant <em>XA-läge 2 "
+"form 1</em>, men eftersom övriga lägen sällan används, kallas det vanligtvis "
+"<em>Läge 2</em>.</p><p><b>Observera:</b> Blanda inte olika lägen på en cd. "
+"Vissa äldre enheter kan ha problem med att läsa flersessions-cd med läge 1."
-#: k3bappdevicemanager.cpp:51
-msgid "&Eject"
-msgstr "&Mata ut"
+#: k3bdebuggingoutputdialog.cpp:39
+msgid "Debugging Output"
+msgstr "Felsökningsutmatning"
-#: k3bappdevicemanager.cpp:53
-msgid "L&oad"
-msgstr "La&dda"
+#: k3bdebuggingoutputdialog.cpp:42
+#, fuzzy
+msgid "Copy"
+msgstr "Cd-kopiering"
-#: k3bappdevicemanager.cpp:59
-msgid "Set Read Speed..."
-msgstr "Ange läshastighet"
+#: k3bdebuggingoutputdialog.cpp:44
+msgid "Save to file"
+msgstr "Spara till fil"
-#: k3bappdevicemanager.cpp:62
-msgid "Display generic medium information"
-msgstr "Vissa allmän mediuminformation"
+#: k3bdebuggingoutputdialog.cpp:45
+msgid "Copy to clipboard"
+msgstr "Kopiera till klippbordet"
-#: k3bappdevicemanager.cpp:63
-msgid "Unmount the medium"
-msgstr "Avmontera medium"
+#: k3bdebuggingoutputdialog.cpp:150
+#, c-format
+msgid "Could not open file %1"
+msgstr "Kunde inte öppna filen %1"
-#: k3bappdevicemanager.cpp:64
-msgid "Mount the medium"
-msgstr "Montera medium"
+#: k3bdiroperator.cpp:48
+msgid "K3b Bookmarks"
+msgstr "K3b-bokmärken"
-#: k3bappdevicemanager.cpp:65
-msgid "Eject the medium"
-msgstr "Mata ut medium"
+#: k3bdiroperator.cpp:52
+#, fuzzy
+msgid "Bookmarks"
+msgstr "K3b-bokmärken"
-#: k3bappdevicemanager.cpp:66
-msgid "(Re)Load the medium"
-msgstr "Ladda (om) medium"
+#: k3bdiroperator.cpp:55
+msgid "&Add to Project"
+msgstr "&Lägg till i projekt"
-#: k3bappdevicemanager.cpp:67
-msgid "Force the drive's read speed"
-msgstr "Tvinga enhetens läshastighet"
+#: k3bdirview.cpp:204
+msgid ""
+"<p>You have selected the K3b Video DVD ripping tool.<p>It is intended to "
+"<em>rip single titles</em> from a video DVD into a compressed format such as "
+"XviD. Menu structures are completely ignored.<p>If you intend to copy the "
+"plain Video DVD vob files from the DVD (including decryption) for further "
+"processing with another application, please use the following link to access "
+"the Video DVD file structure: <a href=\"videodvd:/\">videodvd:/</a><p>If you "
+"intend to make a copy of the entire Video DVD including all menus and extras "
+"it is recommended to use the K3b DVD Copy tool."
+msgstr ""
+"<p>Du har valt K3bs lagringsverktyg för video-dvd.<p>Det är avsett att "
+"<em>lagra enstaka titlar</em> från en video-dvd till ett komprimerat format, "
+"som XviD. Menystrukturer ignoreras helt och hållet. <p>Om du avser att "
+"kopiera de enkla vob-filerna på en video-dvd från dvd:n (inklusive "
+"kryptering) för ytterligare behandling med ett annat program använd följande "
+"länk för att komma åt filstrukturen på video-dvd:n: <a href=\"videodvd:/"
+"\">videodvd:/</a> <p>Om du avser att göra en kopia av hela video-dvd:n "
+"inklusive alla menyer och extramaterial, rekommenderas användning av K3b:s "
+"kopieringsverktyg för dvd."
-#: k3bappdevicemanager.cpp:224
-msgid "CD Read Speed"
-msgstr "Cd-läshastighet"
+#: k3bdirview.cpp:213
+msgid "Video DVD ripping"
+msgstr "Lagring av video-dvd"
-#: k3bappdevicemanager.cpp:225
+#: k3bdirview.cpp:214 k3blsofwrapperdialog.cpp:54
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:413 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:253
+msgid "Continue"
+msgstr ""
+
+#: k3bdirview.cpp:215
+msgid "Open DVD Copy Dialog"
+msgstr "Öppna dvd-kopieringsdialogruta"
+
+#: k3bdirview.cpp:244
msgid ""
-"<p>Please enter the preferred read speed for <b>%1</b>"
-". This speed will be used for the currently mounted medium."
-"<p>This is especially useful to slow down the drive when watching movies which "
-"are read directly from the drive and the spinning noise is intrusive."
-"<p>Be aware that this has no influence on K3b since it will change the reading "
-"speed again when copying CDs or DVDs."
+"K3b uses vcdxrip from the vcdimager package to rip Video CDs. Please make "
+"sure it is installed."
msgstr ""
-"<p>Skriv in önskad läshastighet för <b>%1</b>. Hastigheten används för media "
-"som för närvarande är monterat. "
-"<p>Det är särskilt användbart för att sakta ner enheten när filmer visas som "
-"läses direkt från enheten och spinnljudet är störande."
-"<p>Var medveten om att det inte har någon betydelse för K3b, eftersom "
-"läshastigheten ändras igen vid kopiering av en cd eller dvd."
+"K3b använder vcdxrip från paketet vcdimager för att lagra video-cd:er. "
+"Försäkra dig om att det är installerat."
-#: k3bappdevicemanager.cpp:243
-msgid "Setting the read speed failed."
-msgstr "Misslyckades ange läshastighet."
+#: k3bdirview.cpp:249 k3bdirview.cpp:262
+msgid ""
+"Found %1. Do you want K3b to mount the data part or show all the tracks?"
+msgstr ""
+"Hittade %1. Vill du att K3b ska montera datadelen eller visa alla spår?"
-#: k3bdatamodewidget.cpp:35
-msgid "Mode1"
-msgstr "Läge 1"
+#: k3bdirview.cpp:250 k3bdirview.cpp:251 k3bmedium.cpp:323
+#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:68 rip/k3bvideocdrippingoptions.h:28
+#: rip/k3bvideocdview.cpp:315
+msgid "Video CD"
+msgstr "Video-cd"
-#: k3bdatamodewidget.cpp:36
-msgid "Mode2"
-msgstr "Läge 2"
+#: k3bdirview.cpp:252 k3bdirview.cpp:265
+msgid "Mount CD"
+msgstr "Montera cd"
-#: k3bdatamodewidget.cpp:38
-msgid "Select the mode for the data-track"
-msgstr "Välj läge för dataspåret"
+#: k3bdirview.cpp:253
+msgid "Show Video Tracks"
+msgstr "Visa videospår"
-#: k3bdatamodewidget.cpp:39
-msgid ""
-"<p><b>Data Mode</b>"
-"<p>Data tracks may be written in two different modes:</p>"
-"<p><b>Auto</b>"
-"<br>Let K3b select the best suited data mode.</p>"
-"<p><b>Mode 1</b>"
-"<br>This is the <em>original</em> writing mode as introduced in the <em>"
-"Yellow Book</em> standard. It is the preferred mode when writing pure data "
-"CDs.</p>"
-"<p><b>Mode 2</b>"
-"<br>To be exact <em>XA Mode 2 Form 1</em>, but since the other modes are rarely "
-"used it is common to refer to it as <em>Mode 2</em>.</p>"
-"<p><b>Be aware:</b> Do not mix different modes on one CD. Some older drives may "
-"have problems reading mode 1 multisession CDs."
-msgstr ""
-"<p><b>Dataläge</b>"
-"<p>Dataspår kan skrivas med två olika lägen:</p> "
-"<p><b>Automatiskt</b>"
-"<br>Låter K3b välja dataläget som passar bäst.</p>"
-"<p><b>Läge 1</b>"
-"<br>Det här är det <em>ursprungliga</em> skrivläget, som introducerades i "
-"standarden <em>Gula boken</em>. Det är läget att föredra när rena data-cd "
-"skrivs.</p>"
-"<p><b>Läge 2</b>"
-"<br>Mer noggrant <em>XA-läge 2 form 1</em>, men eftersom övriga lägen sällan "
-"används, kallas det vanligtvis <em>Läge 2</em>.</p>"
-"<p><b>Observera:</b> Blanda inte olika lägen på en cd. Vissa äldre enheter kan "
-"ha problem med att läsa flersessions-cd med läge 1."
+#: k3bdirview.cpp:263 k3bdirview.cpp:264 k3bmedium.cpp:307 k3bmedium.cpp:310
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:568
+msgid "Audio CD"
+msgstr "Ljud-cd"
-#: k3bsidepanel.cpp:36
-msgid "Folders"
-msgstr "Kataloger"
+#: k3bdirview.cpp:266
+msgid "Show Audio Tracks"
+msgstr "Visa ljudspår"
-#: k3bsidepanel.cpp:40
-msgid "CD Tasks"
-msgstr "Cd-aktiviteter"
+#: k3bdirview.cpp:300
+msgid "<p>K3b was unable to mount medium <b>%1</b> in device <em>%2 - %3</em>"
+msgstr "<p>K3b kunde inte montera mediet <b>%1</b> i enheten <em>%2 - %3</em>"
-#: k3bsidepanel.cpp:55
-msgid "DVD Tasks"
-msgstr "Dvd-aktiviteter"
+#: k3bdirview.cpp:304
+msgid "Mount Failed"
+msgstr "Montering misslyckades"
+
+#: k3bdirview.cpp:316
+msgid ""
+"<p>K3b was unable to unmount medium <b>%1</b> in device <em>%2 - %3</em>"
+msgstr ""
+"<p>K3b kunde inte avmontera mediet <b>%1</b> i enheten <em>%2 - %3</em>"
+
+#: k3bdirview.cpp:320
+msgid "Unmount Failed"
+msgstr "Avmontering misslyckades"
#: k3bdiskinfoview.cpp:169 k3bmedium.cpp:291
msgid "No medium present"
@@ -2162,6 +804,14 @@ msgstr "Okänd disktyp"
msgid "Tracks"
msgstr "Spår"
+#: k3bdiskinfoview.cpp:220 option/base_k3bcddboptiontab.ui:262
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:133 projects/k3bdatafileview.cpp:71
+#: projects/k3bmovixlistview.cpp:175 projects/k3bvcdburndialog.cpp:437
+#: projects/k3bvcdlistview.cpp:83 rip/k3baudiorippingdialog.cpp:130
+#, no-c-format
+msgid "Type"
+msgstr "Typ"
+
#: k3bdiskinfoview.cpp:221
msgid "Attributes"
msgstr "Egenskaper"
@@ -2175,6 +825,13 @@ msgstr "Första-sista sektor"
msgid "Session %1"
msgstr "Session %1"
+#: k3bdiskinfoview.cpp:258 misc/k3bcdcopydialog.cpp:172
+#: projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:638 rip/k3baudiorippingdialog.cpp:338
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:396
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:345
+msgid "Audio"
+msgstr "Ljud"
+
#: k3bdiskinfoview.cpp:262
msgid "Data/Mode1"
msgstr "Data/läge 1"
@@ -2191,6 +848,11 @@ msgstr "Data/läge 2 XA form 1"
msgid "Data/Mode2 XA Form2"
msgstr "Data/läge 2 XA form 2"
+#: k3bdiskinfoview.cpp:270 misc/k3bcdcopydialog.cpp:162
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:396
+msgid "Data"
+msgstr "Data"
+
#: k3bdiskinfoview.cpp:272
msgid "%1 (%2)"
msgstr "%1 (%2)"
@@ -2227,6 +889,14 @@ msgstr "Cd-text (utdrag)"
msgid "Performer"
msgstr "Artist"
+#: k3bdiskinfoview.cpp:310 projects/k3bvcdlistview.cpp:82
+#: rip/k3baudiocdlistview.cpp:37
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:342
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:80
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:89
+msgid "Title"
+msgstr "Titel"
+
#: k3bdiskinfoview.cpp:311
msgid "Songwriter"
msgstr "Låtskrivare"
@@ -2256,6 +926,15 @@ msgstr "Typ:"
msgid "Media ID:"
msgstr "Media-identifikation:"
+#: k3bdiskinfoview.cpp:353 rip/k3baudioconvertingoptionwidget.cpp:154
+#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:248
+#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:286
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:337 rip/k3baudiorippingdialog.cpp:395
+#: rip/k3bpatternparser.cpp:122 rip/k3bpatternparser.cpp:156
+#: rip/k3bpatternparser.cpp:164 rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:275
+msgid "unknown"
+msgstr "okänd"
+
#: k3bdiskinfoview.cpp:357
msgid "Capacity:"
msgstr "Kapacitet:"
@@ -2341,107 +1020,297 @@ msgstr "Uppskattade skrivhastigheter:"
msgid "ISO9660 Filesystem Info"
msgstr "ISO9660-filsysteminformation"
-#: k3bdirview.cpp:204
-msgid ""
-"<p>You have selected the K3b Video DVD ripping tool."
-"<p>It is intended to <em>rip single titles</em> from a video DVD into a "
-"compressed format such as XviD. Menu structures are completely ignored."
-"<p>If you intend to copy the plain Video DVD vob files from the DVD (including "
-"decryption) for further processing with another application, please use the "
-"following link to access the Video DVD file structure: <a href=\"videodvd:/\">"
-"videodvd:/</a>"
-"<p>If you intend to make a copy of the entire Video DVD including all menus and "
-"extras it is recommended to use the K3b DVD Copy tool."
-msgstr ""
-"<p>Du har valt K3bs lagringsverktyg för video-dvd."
-"<p>Det är avsett att <em>lagra enstaka titlar</em> från en video-dvd till ett "
-"komprimerat format, som XviD. Menystrukturer ignoreras helt och hållet. "
-"<p>Om du avser att kopiera de enkla vob-filerna på en video-dvd från dvd:n "
-"(inklusive kryptering) för ytterligare behandling med ett annat program använd "
-"följande länk för att komma åt filstrukturen på video-dvd:n: <a "
-"href=\"videodvd:/\">videodvd:/</a> "
-"<p>Om du avser att göra en kopia av hela video-dvd:n inklusive alla menyer och "
-"extramaterial, rekommenderas användning av K3b:s kopieringsverktyg för dvd."
+#: k3bdiskinfoview.cpp:447 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:602
+#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:331
+msgid "System Id:"
+msgstr "System-id:"
-#: k3bdirview.cpp:213
-msgid "Video DVD ripping"
-msgstr "Lagring av video-dvd"
+#: k3bdiskinfoview.cpp:452 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:610
+#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:339
+msgid "Volume Id:"
+msgstr "Volym-id:"
-#: k3bdirview.cpp:215
-msgid "Open DVD Copy Dialog"
-msgstr "Öppna dvd-kopieringsdialogruta"
+#: k3bdiskinfoview.cpp:457 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:618
+#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:347
+msgid "Volume Set Id:"
+msgstr "Volymuppsättnings-id:"
-#: k3bdirview.cpp:244
-msgid ""
-"K3b uses vcdxrip from the vcdimager package to rip Video CDs. Please make sure "
-"it is installed."
+#: k3bdiskinfoview.cpp:462 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:626
+#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:355
+msgid "Publisher Id:"
+msgstr "Utgivar-id:"
+
+#: k3bdiskinfoview.cpp:467 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:634
+#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:363
+msgid "Preparer Id:"
+msgstr "Förberedar-id:"
+
+#: k3bdiskinfoview.cpp:472 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:641
+#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:370
+msgid "Application Id:"
+msgstr "Program-id:"
+
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:88
+msgid "Waiting for Disk"
+msgstr "Väntar på skiva"
+
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:90 misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:71
+msgid "Force"
+msgstr "Tvinga"
+
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:90
+msgid "Eject"
+msgstr "Mata ut"
+
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:90
+msgid "Load"
+msgstr "Ladda"
+
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:113
+msgid "Found media:"
+msgstr "Hittade media:"
+
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:124
+msgid "Force K3b to continue if it seems not to detect your empty CD/DVD."
msgstr ""
-"K3b använder vcdxrip från paketet vcdimager för att lagra video-cd:er. Försäkra "
-"dig om att det är installerat."
+"Tvinga K3b att fortsätta om det inte verkar som om tomma cd eller dvd "
+"upptäcks."
-#: k3bdirview.cpp:249 k3bdirview.cpp:262
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:155 k3bmediaselectioncombobox.cpp:481
+msgid "CD-R(W) or DVD%1R(W)"
+msgstr "cd-r(w) eller dvd%1r(w)"
+
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:157 k3bmediaselectioncombobox.cpp:483
+msgid "DVD%1R(W)"
+msgstr "dvd%1r(w)"
+
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:159 k3bmediaselectioncombobox.cpp:485
+msgid "Double Layer DVD%1R"
+msgstr "dvd%1r med dubbla lager"
+
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:161 k3bmediaselectioncombobox.cpp:487
+msgid "CD-R(W)"
+msgstr "cd-r(w)"
+
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:165
msgid ""
-"Found %1. Do you want K3b to mount the data part or show all the tracks?"
+"Please insert a complete or appendable %4 medium into drive<p><b>%1 %2 (%3)</"
+"b>."
msgstr ""
-"Hittade %1. Vill du att K3b ska montera datadelen eller visa alla spår?"
+"Mata in fullständigt eller tilläggbart %4 media i enheten<p><b>%1 %2 (%3)</"
+"b>."
-#: k3bdirview.cpp:252 k3bdirview.cpp:265
-msgid "Mount CD"
-msgstr "Montera cd"
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:172
+msgid "Please insert a complete %4 medium into drive<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
+msgstr "Mata in fullständigt %4 media i enheten<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
-#: k3bdirview.cpp:253
-msgid "Show Video Tracks"
-msgstr "Visa videospår"
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:179
+msgid ""
+"Please insert an empty or appendable %4 medium into drive<p><b>%1 %2 (%3)</"
+"b>."
+msgstr "Mata in tomt eller tilläggbart %4 media i enheten<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
-#: k3bdirview.cpp:266
-msgid "Show Audio Tracks"
-msgstr "Visa ljudspår"
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:186
+msgid "Please insert an appendable %4 medium into drive<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
+msgstr "Mata in tilläggbart %4 media i enheten<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
-#: k3bdirview.cpp:300
-msgid "<p>K3b was unable to mount medium <b>%1</b> in device <em>%2 - %3</em>"
-msgstr "<p>K3b kunde inte montera mediet <b>%1</b> i enheten <em>%2 - %3</em>"
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:193
+msgid "Please insert an empty %4 medium into drive<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
+msgstr "Mata in tomt %4 media i enheten<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
-#: k3bdirview.cpp:304
-msgid "Mount Failed"
-msgstr "Montering misslyckades"
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:200
+msgid "Please insert a suitable medium into drive<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
+msgstr "Mata in lämpligt media i enheten<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
-#: k3bdirview.cpp:316
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:316
+msgid "Preformatting DVD+RW"
+msgstr "Förformaterar dvd+rw"
+
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:341 k3bemptydiscwaiter.cpp:411
+msgid "Found %1 media in %2 - %3. Should it be overwritten?"
+msgstr "Hittade %1 media i %2 - %3. Ska det skrivas över?"
+
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:346 k3bemptydiscwaiter.cpp:416
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:473
+#, c-format
+msgid "Found %1"
+msgstr "Hittade %1"
+
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:468
+msgid "Found %1 media in %2 - %3. Should it be formatted?"
+msgstr "Hittade %1 media i %2 - %3. Ska det formateras?"
+
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:473
+msgid "Format"
+msgstr "Formatera"
+
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:494
+msgid "Formatting DVD-RW"
+msgstr "Formaterar dvd-rw"
+
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:544
+msgid "Found rewritable media in %1 - %2. Should it be erased?"
+msgstr "Hittade omskrivningsbar media i %1 - %2. Ska det raderas?"
+
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:546
+msgid "Found Rewritable Disk"
+msgstr "Hittade omskrivningsbar skiva"
+
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:547
+msgid "&Erase"
+msgstr "Rad&era"
+
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:548
+msgid "E&ject"
+msgstr "&Mata ut"
+
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:554 misc/k3bblankingdialog.cpp:151
+msgid "Erasing CD-RW"
+msgstr "Raderar cd-rw"
+
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:600
+msgid "Waiting for Medium"
+msgstr "Väntar på skiva"
+
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:673 misc/k3bblankingdialog.cpp:187
+msgid "Erasing failed."
+msgstr "Radering misslyckades."
+
+#: k3bfiletreeview.cpp:406
+msgid "Directories"
+msgstr "Kataloger"
+
+#: k3bfiletreeview.cpp:472
+msgid "Root"
+msgstr "Rot"
+
+#: k3bfiletreeview.cpp:473
+msgid "Home"
+msgstr "Hem"
+
+#: k3bfileview.cpp:95
+msgid "Filter:"
+msgstr "Filter:"
+
+#: k3bfileview.cpp:104
+msgid "audio/x-mp3 audio/x-wav application/x-ogg |Sound Files"
+msgstr "audio/x-mp3 audio/x-wav application/x-ogg |Ljudfiler"
+
+#: k3bfileview.cpp:105
+msgid "audio/x-wav |Wave Sound Files"
+msgstr "audio/x-wav |Wave-ljudfiler"
+
+#: k3bfileview.cpp:106
+msgid "audio/x-mp3 |MP3 Sound Files"
+msgstr "audio/x-mp3 |MP3-ljudfiler"
+
+#: k3bfileview.cpp:107
+msgid "application/x-ogg |Ogg Vorbis Sound Files"
+msgstr "application/x-ogg |Ogg Vorbis-ljudfiler"
+
+#: k3bfileview.cpp:108
+msgid "video/mpeg |MPEG Video Files"
+msgstr "video/mpeg |MPEG-videofiler"
+
+#: k3bfirstrun.cpp:52
+msgid "First Run"
+msgstr "Första körning"
+
+#: k3bfirstrun.cpp:60
+msgid "Enable Konqueror integration"
+msgstr "Aktivera integrering med Konqueror"
+
+#: k3bfirstrun.cpp:61
+msgid "No Konqueror integration"
+msgstr "Ingen integrering med Konqueror"
+
+#: k3bfirstrun.cpp:64
msgid ""
-"<p>K3b was unable to unmount medium <b>%1</b> in device <em>%2 - %3</em>"
+"<p>K3b can integrate itself into Konqueror. This integration allows to start "
+"K3b from the context menu in the file manager.<p><em>The Konqueror "
+"integration can always be disabled and enabled again from the K3b settings.</"
+"em>"
msgstr ""
-"<p>K3b kunde inte avmontera mediet <b>%1</b> i enheten <em>%2 - %3</em>"
+"<p>K3b kan integreras med Konqueror. Integreringen gör det möjligt att "
+"starta K3b från den sammanhangsberoende menyn i filhanteraren.\n"
+"<p><em>Integrering med Konqueror kan alltid inaktiveras och aktiveras igen i "
+"K3b:s inställningar.</em>"
-#: k3bdirview.cpp:320
-msgid "Unmount Failed"
-msgstr "Avmontering misslyckades"
+#: k3binteractiondialog.cpp:89
+msgid "Load default settings"
+msgstr "Ladda standardinställningar"
-#: k3bdiroperator.cpp:48
-msgid "K3b Bookmarks"
-msgstr "K3b-bokmärken"
+#: k3binteractiondialog.cpp:90
+msgid "Load saved settings"
+msgstr "Ladda sparade inställningar"
-#: k3bdiroperator.cpp:55
-msgid "&Add to Project"
-msgstr "&Lägg till i projekt"
+#: k3binteractiondialog.cpp:91
+msgid "Load last used settings"
+msgstr "Ladda senast använda inställningar"
-#: k3bmediaselectiondialog.cpp:32
-msgid "Medium Selection"
-msgstr "Val av medium"
+#: k3binteractiondialog.cpp:116 projects/k3bprojectburndialog.cpp:155
+msgid "Start"
+msgstr "Starta"
-#: k3bmediaselectiondialog.cpp:41
-msgid "Please select a medium:"
-msgstr "Välj ett medium:"
+#: k3binteractiondialog.cpp:117
+msgid "Start the task"
+msgstr "Starta uppgiften"
+
+#: k3binteractiondialog.cpp:243
+msgid "Load default or saved settings"
+msgstr "Ladda sparade eller standardinställningar"
+
+#: k3binteractiondialog.cpp:244
+msgid "Save current settings to reuse them later"
+msgstr "Spara aktuella inställningar för senare återanvändning"
-#: _translatorinfo.cpp:1
+#: k3binteractiondialog.cpp:248
msgid ""
-"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
-"Your names"
-msgstr "Stefan Asserhäll,Mattias Newzella"
+"<p>Load a set of settings either from the default K3b settings, settings "
+"saved before, or the last used ones."
+msgstr ""
+"<p>Ladda en uppsättningar inställningar direkt från standardinställningarna "
+"i K3b, från tidigare sparade inställningar eller från de senast använda."
-#: _translatorinfo.cpp:3
+#: k3binteractiondialog.cpp:250
msgid ""
-"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
-"Your emails"
-msgstr "stefan.asserhall@comhem.se,newzella@linux.se"
+"<p>Saves the current settings of the action dialog.<p>These settings can be "
+"loaded with the <em>Load saved settings</em> button.<p><b>The K3b defaults "
+"are not overwritten by this.</b>"
+msgstr ""
+"<p>Sparar åtgärdsdialogrutans aktuella inställningar.<p>Inställningarna kan "
+"laddas med knappen <em>Ladda sparade inställningar</em>.<p><b>Standardvärden "
+"i K3b skrivs inte över av detta.</b>"
+
+#: k3binteractiondialog.cpp:320
+msgid "Action Dialog Settings"
+msgstr "Åtgärdsdialoginställningar"
+
+#: k3binteractiondialog.cpp:321
+msgid ""
+"<p>K3b handles three sets of settings in action dialogs: the defaults, the "
+"saved settings, and the last used settings. Please choose which of these "
+"sets should be loaded if an action dialog is opened again.<p><em>Be aware "
+"that this choice can always be changed from the K3b configuration dialog.</"
+"em>"
+msgstr ""
+"<p>K3b hanterar tre olika uppsättningar med inställningar i "
+"åtgärdsdialogrutor: standardinställningar, sparade inställningar och senast "
+"använda inställningar. Välj vilken av dessa uppsättningar som ska laddas om "
+"en åtgärdsdialogruta visas igen.<p><em>Var medveten om att valet alltid kan "
+"ändras från inställningsdialogrutan i K3b.</em>"
+
+#: k3binteractiondialog.cpp:331 option/k3bmiscoptiontab.cpp:49
+msgid "Default Settings"
+msgstr "Standardinställningar"
+
+#: k3binteractiondialog.cpp:332 option/k3bmiscoptiontab.cpp:52
+msgid "Saved Settings"
+msgstr "Sparade inställningar"
+
+#: k3binteractiondialog.cpp:333 option/k3bmiscoptiontab.cpp:55
+msgid "Last Used Settings"
+msgstr "Senast använda inställningar"
#: k3bjobprogressdialog.cpp:160
msgid "Message"
@@ -2495,580 +1364,328 @@ msgstr "Förfluten tid: %1 t"
msgid "Remaining: %1 h"
msgstr "Återstår: %1 t"
-#: main.cpp:44
-msgid "A CD and DVD burning application"
-msgstr "Program för att bränna cd och dvd"
+#: k3bjobprogressosd.cpp:220
+msgid "Hide OSD"
+msgstr "Dölj skärmmeddelanden"
-#: main.cpp:49
-msgid "file(s) to open"
-msgstr "fil(er) att öppna"
+#: k3blsofwrapperdialog.cpp:44
+msgid "Device in use"
+msgstr "Enheten används"
-#: main.cpp:50
-msgid "Create a new data CD project and add all given files"
-msgstr "Skapa ett nytt data-cd-projekt och lägg till alla angivna filer"
+#: k3blsofwrapperdialog.cpp:51
+msgid "Quit the other applications"
+msgstr "Avsluta andra program"
-#: main.cpp:51
-msgid "Create a new audio CD project and add all given files"
-msgstr "Skapa ett nytt ljud-cd-projekt och lägg till alla angivna filer"
+#: k3blsofwrapperdialog.cpp:52
+msgid "Check again"
+msgstr "Kontrollera igen"
-#: main.cpp:52
-msgid "Create a new video CD project and add all given files"
-msgstr "Skapa ett nytt video-cd-projekt och lägg till alla angivna filer"
+#: k3blsofwrapperdialog.cpp:75
+msgid ""
+"<p>Device <b>'%1'</b> is already in use by other applications (<em>%2</em>)."
+"<p>It is highly recommended to quit those before continuing. Otherwise K3b "
+"might not be able to fully access the device.<p><em>Hint: Sometimes shutting "
+"down an application does not happen instantly. In that case you might have "
+"to use the '%3' button."
+msgstr ""
+"<p>Enheten <b>'%1'</b> används redan av andra program (<em>%2</em>) <p>Du "
+"rekommenderas starkt att avsluta dem innan du fortsätter. Annars kanske inte "
+"K3b kan komma åt enheten helt och hållet.<p><b>Tips: Ibland avslutas inte "
+"ett program omedelbart. I detta fall kanske du måste använda knappen '%3'."
-#: main.cpp:53
-msgid "Create a new mixed mode CD project and add all given files"
-msgstr "Skapa ett nytt blandat cd-projekt och lägg till alla angivna filer"
+#: k3blsofwrapperdialog.cpp:103
+msgid "<p>Do you really want K3b to kill the following processes: <em>"
+msgstr "<p>Vill du verkligen att K3b ska döda följande processer: <em>"
-#: main.cpp:54
-msgid "Create a new eMovix CD project and add all given files"
-msgstr "Skapa ett nytt eMovix cd-projekt och lägg till alla angivna filer"
+#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:439 k3bmediaselectioncombobox.cpp:467
+msgid "an empty %1 medium"
+msgstr "ett tomt %1 medium"
-#: main.cpp:55
-msgid "Create a new data DVD project and add all given files"
-msgstr "Skapa ett nytt data-dvd-projekt och lägg till alla angivna filer"
+#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:441
+msgid "an appendable %1 medium"
+msgstr "ett tilläggbart %1 medium"
-#: main.cpp:56
-msgid "Create a new eMovix DVD project and add all given files"
-msgstr "Skapa ett nytt eMovix dvd-projekt och lägg till alla angivna filer"
+#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:443
+msgid "a complete %1 medium"
+msgstr "ett fullständigt %1 medium"
-#: main.cpp:57
-msgid "Create a new Video DVD project and add all given files"
-msgstr "Skapa ett nytt video-dvd-projekt och lägg till alla angivna filer"
+#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:446
+msgid "an empty or appendable %1 medium"
+msgstr "ett tomt eller tilläggbart %1 medium"
-#: main.cpp:58
-msgid "Open the project burn dialog for the current project"
-msgstr "Öppna projektets bränndialogruta för aktuellt projekt"
+#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:448
+msgid "a complete or appendable %1 medium"
+msgstr "ett fullständigt eller tilläggbart %1 medium"
-#: main.cpp:59
-msgid "Open the CD copy dialog, optionally specify the source device"
-msgstr "Öppna cd-kopieringsdialogrutan, och ange valfritt källenheten"
+#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:450
+msgid "a %1 medium"
+msgstr "ett %1 medium"
-#: k3b.cpp:337 main.cpp:60
-msgid "Open the DVD copy dialog"
-msgstr "Öppna dvd-kopieringsdialogrutan"
+#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:458
+msgid "a Video %1 medium"
+msgstr "ett %1 medium med video"
-#: main.cpp:61
-msgid "Write a CD image to a CD-R(W)"
-msgstr "Skriv en avbild till en cd-r(w)"
+#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:461
+msgid "a Mixed Mode %1 medium"
+msgstr "ett %1 medium med blandat läge"
-#: main.cpp:62
-msgid "Write a DVD ISO9660 image to a DVD"
-msgstr "Skriv en ISO9660 dvd-avbild till en dvd"
+#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:463
+msgid "an Audio %1 medium"
+msgstr "ett %1 medium med ljud"
-#: main.cpp:63
-msgid "Write a CD or DVD image to a CD-R(W) or DVD depending on the size"
-msgstr ""
-"Skriv en cd- eller dvd-avbild till en cd-r(w) eller dvd beroende på storlek"
+#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:465
+msgid "a Data %1 medium"
+msgstr "ett %1 medium med data"
-#: main.cpp:64
-msgid "Erase a CDRW"
-msgstr "Radera cd-rw"
+#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:474
+msgid "CD or DVD"
+msgstr "cd eller dvd"
-#: main.cpp:65
-msgid "Format a DVD-RW or DVD+RW"
-msgstr "Formatera en dvd-rw eller dvd+rw"
+#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:476
+msgid "CD"
+msgstr "cd"
-#: main.cpp:66
-msgid "Extract Audio tracks digitally (+encoding)"
-msgstr "Lagra ljudspår digitalt (inklusive kodning)"
+#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:478
+msgid "DVD"
+msgstr "dvd"
-#: main.cpp:67
-msgid "Rip Video DVD Titles (+transcoding)"
-msgstr "Lagra titlar från video-dvd (inklusive omkodning)"
+#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:489
+msgid "DVD-ROM"
+msgstr "dvd-rom"
-#: main.cpp:68
-msgid "Rip Video CD Tracks"
-msgstr "Lagra video-cd spår"
+#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:491
+msgid "CD-ROM"
+msgstr "cd-rom"
-#: main.cpp:69
-msgid "Set the GUI language"
-msgstr "Ställ in språk för grafiskt gränssnitt"
+#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:493
+msgid "Please insert %1..."
+msgstr "Mata in %1..."
-#: main.cpp:70
-msgid "Disable the splash screen"
-msgstr "Inaktivera startskärm"
+#: k3bmediaselectiondialog.cpp:32
+msgid "Medium Selection"
+msgstr "Val av medium"
-#: main.cpp:71
-msgid ""
-"Set the audio output method (like arts or alsa depending on the installed "
-"plugins)"
-msgstr ""
-"Ställ in ljudutmatningsmetod (som aRts eller ALSA beroende på de installerade "
-"insticksprogrammen)"
+#: k3bmediaselectiondialog.cpp:41
+msgid "Please select a medium:"
+msgstr "Välj ett medium:"
-#: main.cpp:72
-msgid ""
-"Set the device to be used for new projects (This option has no effect. Its main "
-"purpose is to enable handling of empty media from the TDE Media Manager)."
-msgstr ""
-"Ange enheten som ska användas för nya projekt (Alternativet har ingen effekt. "
-"Dess huvudsakliga syfte är att möjliggöra hantering av tomma media från TDE:s "
-"mediahanterare)."
+#: k3bmedium.cpp:287
+msgid "No medium information"
+msgstr "Ingen mediuminformation"
-#: main.cpp:82
-msgid "Maintainer and Lead Developer"
-msgstr "Underhåll och huvudutvecklare"
+#: k3bmedium.cpp:295
+msgid "Empty %1 medium"
+msgstr "Tomt %1 medium"
-#: main.cpp:83
-msgid "VideoCD Project and VideoCD ripping"
-msgstr "Video-cd projekt och lagring av video-cd"
+#: k3bmedium.cpp:307
+msgid "Mixed CD"
+msgstr "Blandad cd"
-#: main.cpp:84
-msgid "Advanced Cdrdao integration"
-msgstr "Avancerad integrering av cdrdao"
+#: k3bmedium.cpp:313
+msgid "%1 (Mixed CD)"
+msgstr "%1 (blandad cd)"
-#: main.cpp:87
-msgid "VideoDVD ripping and video encoding in pre-1.0 versions."
-msgstr "Lagring och kodning av video-dvd i versioner innan 1.0."
+#: k3bmedium.cpp:320 rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:119
+msgid "Video DVD"
+msgstr "Video-dvd"
-#: main.cpp:90
-msgid "For his bombastic artwork."
-msgstr "För hans bombastiska grafik."
+#: k3bmedium.cpp:326
+msgid "%1 (Appendable Data %2)"
+msgstr "%1 (tilläggbar data %2)"
-#: main.cpp:93
-msgid "For extensive testing and the first German translation."
-msgstr "För ingående tester och den första översättningen till tyska."
+#: k3bmedium.cpp:329
+msgid "%1 (Complete Data %2)"
+msgstr "%1 (fullständig data %2)"
-#: main.cpp:96
-msgid "For the great dvd+rw-tools and the nice cooperation."
-msgstr "För enastående dvd+rw-verktyg och det trevliga samarbetet."
+#: k3bmedium.cpp:334
+#, c-format
+msgid "Appendable Data %1"
+msgstr "Tilläggbar data %1"
-#: main.cpp:99
-msgid "For the very cool eMovix package and his accommodating work."
-msgstr "För det riktigt häftiga eMovix-paketet och tillhörande arbete."
+#: k3bmedium.cpp:337
+#, c-format
+msgid "Complete Data %1"
+msgstr "Fullständig data %1"
-#: main.cpp:102
-msgid "For the flac decoding plugin."
-msgstr "För insticksprogrammet för avkodning FLAC"
+#: k3bmedium.cpp:345
+msgid "Appendable %1 medium"
+msgstr "Tilläggbart %1 medium"
-#: main.cpp:105
-msgid "For the very useful isofslib."
-msgstr "För det mycket användbara isofslib."
+#: k3bmedium.cpp:348
+msgid "Complete %1 medium"
+msgstr "Fullständigt %1 medium"
-#: main.cpp:108
+#: k3bmedium.cpp:366
msgid ""
-"For libsamplerate which is used for generic resampling in the audio decoder "
-"framework."
+"_n: %1 in %n track\n"
+"%1 in %n tracks"
msgstr ""
-"För libsamplerate, som används för generell omsampling i ljudavkodarens "
-"ramverk."
-
-#: main.cpp:111
-msgid "For the very cool conditional audio ripping pattern."
-msgstr "För ett mycket häftigt villkorligt ljudlagringsmönster."
+"%1 i %n spår\n"
+"%1 i %n spår"
-#: main.cpp:114
-msgid "For his work on the BSD port and some great patches."
+#: k3bmedium.cpp:369
+#, c-format
+msgid ""
+"_n: and %n session\n"
+" and %n sessions"
msgstr ""
-"För hans arbete med överföringen till BSD och några utmärkta programfixar."
-
-#: main.cpp:117
-msgid "For his work on the BSD port."
-msgstr "För hans arbete med överföring till BSD."
-
-#: main.cpp:120
-msgid "For his help with the many invalid k3b entries on bugs.kde.org."
-msgstr "För hans hjälp med de många ogiltiga posterna för K3b på bugs.kde.org."
-
-#: main.cpp:123
-msgid "For the great K3b icon eyecandy."
-msgstr "För den fantastiska K3b-ikonens ögongodis."
+" och %n session\n"
+" och %n sessioner"
-#: main.cpp:126
-msgid "For his neverending help cleaning out the K3b bug database."
-msgstr ""
-"För hans aldrig sinande hjälp med att städa K3b:s databas med felrapporter."
+#: k3bmedium.cpp:374
+#, c-format
+msgid "Free space: %1"
+msgstr "Ledigt utrymme: %1"
-#: main.cpp:129
-msgid ""
-"Rob created a great theme and came up with the idea for transparent themes."
-msgstr ""
-"Rob skapade ett storartat tema och kom på idén med genomskinliga teman."
+#: k3bmedium.cpp:378
+#, c-format
+msgid "Capacity: %1"
+msgstr "Kapacitet: %1"
-#: main.cpp:132
-msgid "For the amazing K3b 1.0 theme."
-msgstr "För det fantastiska K3b 1.0 temat."
+#: k3bpassivepopup.cpp:135 k3bsystemproblemdialog.cpp:95
+#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:75
+#, fuzzy
+msgid "Close"
+msgstr "Stäng alla"
#: k3bpassivepopup.cpp:142
msgid "Keep Open"
msgstr "Behåll öppen"
-#: k3b.cpp:155
-msgid "K3b - The CD and DVD Kreator"
-msgstr "K3b - Cd och dvd-skaparen"
-
-#: k3b.cpp:218
-msgid "Save All"
-msgstr "Spara alla"
-
-#: k3b.cpp:221
-msgid "Close All"
-msgstr "Stäng alla"
-
-#: k3b.cpp:235
-msgid "&New Project"
-msgstr "&Nytt projekt"
-
-#: k3b.cpp:236
-msgid "New &Audio CD Project"
-msgstr "Nytt lj&ud-cd-projekt"
-
-#: k3b.cpp:238
-msgid "New Data &CD Project"
-msgstr "Nytt &data-cd-projekt"
-
-#: k3b.cpp:240
-msgid "New &Mixed Mode CD Project"
-msgstr "Nytt &blandat cd-projekt"
-
-#: k3b.cpp:242
-msgid "New &Video CD Project"
-msgstr "Nytt &video-cd-projekt"
-
-#: k3b.cpp:244
-msgid "New &eMovix CD Project"
-msgstr "Nytt &eMovix cd-projekt"
-
-#: k3b.cpp:246
-msgid "New &eMovix DVD Project"
-msgstr "Nytt eMovix dvd-&projekt"
-
-#: k3b.cpp:248
-msgid "New Data &DVD Project"
-msgstr "&Nytt data-dvd-projekt"
-
-#: k3b.cpp:250
-msgid "New V&ideo DVD Project"
-msgstr "N&ytt video-dvd-projekt"
-
-#: k3b.cpp:252
-msgid "Continue Multisession Project"
-msgstr "Fortsätt flersessionsprojekt"
-
-#: k3b.cpp:274
-msgid "&Add Files..."
-msgstr "&Lägg till filer..."
-
-#: k3b.cpp:277
-msgid "&Clear Project"
-msgstr "&Rensa projekt"
-
-#: k3b.cpp:280
-msgid "Show Directories"
-msgstr "Visa kataloger"
-
-#: k3b.cpp:283
-msgid "Show Contents"
-msgstr "Visa innehåll"
-
-#: k3b.cpp:286
-msgid "Show Document Header"
-msgstr "Visa dokumenthuvud"
-
-#: k3b.cpp:289
-msgid "&Erase CD-RW..."
-msgstr "&Radera cd-rw..."
-
-#: k3b.cpp:291
-msgid "&Format DVD%1RW..."
-msgstr "&Formatera dvd%1rw..."
-
-#: k3b.cpp:293
-msgid "&Burn CD Image..."
-msgstr "&Bränn cd-avbild..."
-
-#: k3b.cpp:295
-msgid "&Burn DVD ISO Image..."
-msgstr "&Bränn ISO-avbild till dvd..."
-
-#: k3b.cpp:298
-msgid "&Copy CD..."
-msgstr "&Kopiera cd..."
-
-#: k3b.cpp:301
-msgid "Copy &DVD..."
-msgstr "Kopiera &dvd..."
+#: k3bprojectmanager.cpp:202
+#, c-format
+msgid "AudioCD%1"
+msgstr "Ljud-cd%1"
-#: k3b.cpp:304
-msgid "Rip Audio CD..."
-msgstr "Lagra ljud-cd..."
+#: k3bprojectmanager.cpp:208
+#, c-format
+msgid "DataCD%1"
+msgstr "Data-cd%1"
-#: k3b.cpp:306
-msgid "Rip Video DVD..."
-msgstr "Lagra video-dvd..."
+#: k3bprojectmanager.cpp:214
+#, c-format
+msgid "MixedCD%1"
+msgstr "Blandad cd%1"
-#: k3b.cpp:308
-msgid "Rip Video CD..."
-msgstr "Lagra video-cd..."
+#: k3bprojectmanager.cpp:220
+#, c-format
+msgid "VideoCD%1"
+msgstr "Video-cd%1"
-#: k3b.cpp:311
-msgid "System Check"
-msgstr "Systemkontroll"
+#: k3bprojectmanager.cpp:226
+#, c-format
+msgid "eMovixCD%1"
+msgstr "eMovix-cd%1"
-#: k3b.cpp:315
-msgid "&Setup System Permissions..."
-msgstr "Anpassa &systemrättigheter..."
+#: k3bprojectmanager.cpp:232
+#, c-format
+msgid "eMovixDVD%1"
+msgstr "eMovix-dvd%1"
-#: k3b.cpp:325
-msgid "Creates a new project"
-msgstr "Skapar ett nytt projekt"
+#: k3bprojectmanager.cpp:238
+#, c-format
+msgid "DataDVD%1"
+msgstr "Data-dvd%1"
-#: k3b.cpp:326
-msgid "Creates a new data CD project"
-msgstr "Skapar ett nytt data-cd projekt"
+#: k3bprojectmanager.cpp:244
+#, c-format
+msgid "VideoDVD%1"
+msgstr "Video-dvd%1"
-#: k3b.cpp:327
-msgid "Creates a new audio CD project"
-msgstr "Skapar ett nytt ljud-cd projekt"
+#: k3bprojecttabwidget.cpp:63 projects/k3bprojectburndialog.cpp:55
+msgid "Project"
+msgstr "Projekt"
-#: k3b.cpp:328
-msgid "Creates a new eMovix DVD project"
-msgstr "Skapar ett nytt eMovix-dvd projekt"
+#: k3bservicemenuinstaller.cpp:96
+msgid "Failed to copy service menu files"
+msgstr "Misslyckades med att kopiera tjänstmenyfiler"
-#: k3b.cpp:329
-msgid "Creates a new data DVD project"
-msgstr "Skapar ett nytt data-dvd projekt"
+#: k3bservicemenuinstaller.cpp:116
+msgid "Failed to remove service menu files"
+msgstr "Misslyckades med att ta bort tjänstmenyfiler"
-#: k3b.cpp:330
-msgid "Creates a new eMovix CD project"
-msgstr "Skapar ett nytt eMovix-cd projekt"
+#: k3bsidepanel.cpp:36
+msgid "Folders"
+msgstr "Kataloger"
-#: k3b.cpp:331
-msgid "Creates a new Video CD project"
-msgstr "Skapar ett nytt video-cd projekt"
+#: k3bsidepanel.cpp:40
+msgid "CD Tasks"
+msgstr "Cd-aktiviteter"
-#: k3b.cpp:332
-msgid "Open the CD-RW erasing dialog"
-msgstr "Öppna dialogrutan för radering av cd-rw"
+#: k3bsidepanel.cpp:55
+msgid "DVD Tasks"
+msgstr "Dvd-aktiviteter"
-#: k3b.cpp:333
-msgid "Open the DVD%1RW formatting dialog"
-msgstr "Öppna dialogrutan för formatering av dvd%1rw"
+#: k3bstatusbarmanager.cpp:60
+msgid "Temp:"
+msgstr "Tillfällig katalog:"
-#: k3b.cpp:334
-msgid "Open the CD copy dialog"
-msgstr "Öppna dialogrutan för kopiering av cd"
+#: k3bstatusbarmanager.cpp:113
+msgid "No info"
+msgstr "Ingen information"
-#: k3b.cpp:335
-msgid "Write an Iso9660, cue/bin, or cdrecord clone image to CD"
+#: k3bstatusbarmanager.cpp:169
+msgid ""
+"_n: 1 file in %1\n"
+"%n files in %1"
msgstr ""
-"Skriv en ISO9660, index/binär eller cdrecord duplicerad avbild till en cd"
-
-#: k3b.cpp:336
-msgid "Write an Iso9660 image to DVD"
-msgstr "Skriv en ISO9660-avbild till en dvd"
-
-#: k3b.cpp:338
-msgid "Opens an existing project"
-msgstr "Öppnar ett befintligt projekt"
-
-#: k3b.cpp:339
-msgid "Opens a recently used file"
-msgstr "Öppnar en nyligen använd fil"
-
-#: k3b.cpp:340
-msgid "Saves the current project"
-msgstr "Sparar aktuellt projekt"
-
-#: k3b.cpp:341
-msgid "Saves the current project to a new url"
-msgstr "Sparar aktuellt projekt med en ny webbadress"
-
-#: k3b.cpp:342
-msgid "Saves all open projects"
-msgstr "Sparar alla öppna projekt"
-
-#: k3b.cpp:343
-msgid "Closes the current project"
-msgstr "Stänger aktuellt projekt"
-
-#: k3b.cpp:344
-msgid "Closes all open projects"
-msgstr "Stänger alla öppna projekt"
-
-#: k3b.cpp:345
-msgid "Quits the application"
-msgstr "Avslutar programmet"
-
-#: k3b.cpp:346
-msgid "Configure K3b settings"
-msgstr "Anpassa K3b-inställningar"
-
-#: k3b.cpp:348
-msgid "Setup the system permissions (requires root privileges)"
-msgstr "Ställ in systemrättigheter (kräver behörighet som systemadministratör)"
-
-#: k3b.cpp:350
-msgid "Digitally extract tracks from an audio CD"
-msgstr "Extrahera spår digitalt från en ljud-cd"
-
-#: k3b.cpp:351
-msgid "Transcode Video DVD titles"
-msgstr "Koda om titlar från video-dvd"
-
-#: k3b.cpp:352
-msgid "Extract tracks from a Video CD"
-msgstr "Extrahera spår från en video-cd"
-
-#: k3b.cpp:353
-msgid "Add files to the current project"
-msgstr "Lägg till filer i aktuellt projekt"
-
-#: k3b.cpp:354
-msgid "Clear the current project"
-msgstr "Rensa aktuellt projekt"
-
-#: k3b.cpp:383
-msgid "Project View"
-msgstr "Projektvy"
-
-#: k3b.cpp:400
-msgid "Current Projects"
-msgstr "Aktuellt projekt"
-
-#: k3b.cpp:414
-msgid "Quickstart"
-msgstr "Snabbstart"
-
-#: k3b.cpp:422
-msgid "Sidepanel"
-msgstr "Sidopanel"
-
-#: k3b.cpp:436
-msgid "Contents View"
-msgstr "Innehållsvy"
-
-#: k3b.cpp:455
-msgid "&Quick Dir Selector"
-msgstr "Snabb &katalogväljare"
-
-#: k3b.cpp:459
-msgid "Go"
-msgstr "OK"
-
-#: k3b.cpp:531 k3b.cpp:860 k3b.cpp:874
-msgid "Opening file..."
-msgstr "Öppnar fil..."
-
-#: k3b.cpp:556
-msgid "Could not open document!"
-msgstr "Kunde inte öppna dokument."
-
-#: k3b.cpp:556
-msgid "Error!"
-msgstr "Fel."
-
-#: k3b.cpp:829
-msgid "%1 has unsaved data."
-msgstr "%1 har osparad data."
-
-#: k3b.cpp:830
-msgid "Closing Project"
-msgstr "Stänger projektet"
-
-#: k3b.cpp:863 k3b.cpp:930
-msgid "*.k3b|K3b Projects"
-msgstr "*.k3b|K3b-projekt"
-
-#: k3b.cpp:865
-msgid "Open Files"
-msgstr "Öppna filer"
-
-#: k3b.cpp:898
-msgid "Saving file..."
-msgstr "Sparar fil..."
-
-#: k3b.cpp:907 k3b.cpp:948
-msgid "Could not save the current document!"
-msgstr "Kunde inte spara aktuellt dokument."
-
-#: k3b.cpp:907 k3b.cpp:948
-msgid "I/O Error"
-msgstr "I/O-fel."
-
-#: k3b.cpp:922
-msgid "Saving file with a new filename..."
-msgstr "Sparar fil med ett nytt namn..."
-
-#: k3b.cpp:961
-msgid "Closing file..."
-msgstr "Stänger fil..."
-
-#: k3b.cpp:1072
-msgid "Creating new Audio CD Project."
-msgstr "Skapar nytt ljud-cd-projekt."
-
-#: k3b.cpp:1081
-msgid "Creating new Data CD Project."
-msgstr "Skapar nytt data-cd-projekt."
-
-#: k3b.cpp:1091
-msgid "Creating new Data DVD Project."
-msgstr "Skapar nytt data-dvd-projekt."
-
-#: k3b.cpp:1107
-msgid "Creating new VideoDVD Project."
-msgstr "Skapar nytt video-dvd-projekt."
-
-#: k3b.cpp:1117
-msgid "Creating new Mixed Mode CD Project."
-msgstr "Skapar nytt blandat cd-projekt."
-
-#: k3b.cpp:1126
-msgid "Creating new Video CD Project."
-msgstr "Skapar nytt video-cd-projekt."
-
-#: k3b.cpp:1136
-msgid "Creating new eMovix CD Project."
-msgstr "Skapar nytt eMovix cd-projekt."
-
-#: k3b.cpp:1146
-msgid "Creating new eMovix DVD Project."
-msgstr "Skapar nytt eMovix dvd-projekt."
+"1 fil i %1\n"
+"%n filer i %1"
-#: k3b.cpp:1273
-msgid "Select Files to Add to Project"
-msgstr "Välj filer att lägga till i projektet"
+#: k3bstatusbarmanager.cpp:170
+#, c-format
+msgid ""
+"_n: 1 folder\n"
+"%n folders"
+msgstr ""
+"1 katalog\n"
+"%n kataloger"
-#: k3b.cpp:1287
-msgid "Please create a project before adding files"
-msgstr "Skapa ett projekt innan filer läggs till"
+#: k3bstatusbarmanager.cpp:196
+#, c-format
+msgid ""
+"_n: Audio CD (1 track)\n"
+"Audio CD (%n tracks)"
+msgstr ""
+"Ljud-cd (1 spår)\n"
+"Ljud-cd (%n spår)"
-#: k3b.cpp:1287
-msgid "No Active Project"
-msgstr "Inget aktivt projekt"
+#: k3bstatusbarmanager.cpp:202
+msgid "Data CD (%1)"
+msgstr "Data-cd (%1)"
-#: k3b.cpp:1296
+#: k3bstatusbarmanager.cpp:209
msgid ""
-"Could not find tdesu to run K3bSetup with root privileges. Please run it "
-"manually as root."
+"_n: Mixed CD (1 track and %1)\n"
+"Mixed CD (%n tracks and %1)"
msgstr ""
-"Kunde inte hitta tdesu för att köra Ställ in K3b med administratörsbehörighet. "
-"Kör det manuellt som systemadministratör."
-
-#: k3b.cpp:1532
-msgid "Do you really want to clear the current project?"
-msgstr "Vill du verkligen rensa aktuellt projekt?"
+"Blandad cd (1 spår och %1)\n"
+"Blandad cd (%n spår och %1)"
-#: k3b.cpp:1533
-msgid "Clear Project"
-msgstr "Rensa projekt"
+#: k3bstatusbarmanager.cpp:216
+#, c-format
+msgid ""
+"_n: Video CD (1 track)\n"
+"Video CD (%n tracks)"
+msgstr ""
+"Video-cd (1 spår)\n"
+"Video-cd (%n spår)"
-#: k3b.cpp:1575
-msgid "Audio CD Rip"
-msgstr "Lagring av ljud-cd"
+#: k3bstatusbarmanager.cpp:222
+msgid "eMovix CD (%1)"
+msgstr "eMovix-cd (%1)"
-#: k3b.cpp:1590
-msgid "Video DVD Rip"
-msgstr "Lagring av video-dvd"
+#: k3bstatusbarmanager.cpp:228
+msgid "eMovix DVD (%1)"
+msgstr "eMovix-dvd (%1)"
-#: k3b.cpp:1611
-msgid "Video CD Rip"
-msgstr "Lagring av video-cd"
+#: k3bstatusbarmanager.cpp:234
+msgid "Data DVD (%1)"
+msgstr "Data-dvd (%1)"
-#: k3b.cpp:1626
-msgid "Audio Output Problem"
-msgstr "Ljudutmatningsproblem"
+#: k3bstatusbarmanager.cpp:240
+msgid "Video DVD (%1)"
+msgstr "Video-dvd (%1)"
#: k3bsystemproblemdialog.cpp:87 k3bsystemproblemdialog.cpp:92
msgid "System Configuration Problems"
@@ -3105,95 +1722,56 @@ msgstr "Någon cd- eller dvd-brännare hittades inte."
#: k3bsystemproblemdialog.cpp:179
msgid ""
-"K3b did not find an optical writing device in your system. Thus, you will not "
-"be able to burn CDs or DVDs. However, you can still use other K3b features like "
-"audio track extraction or audio transcoding or ISO9660 image creation."
+"K3b did not find an optical writing device in your system. Thus, you will "
+"not be able to burn CDs or DVDs. However, you can still use other K3b "
+"features like audio track extraction or audio transcoding or ISO9660 image "
+"creation."
msgstr ""
-"K3b hittade inte någon optisk brännenhet på systemet. Alltså kommer du inte att "
-"kunna bränna någon cd eller dvd. Du kan dock använda andra K3b-funktioner som "
-"att extrahera ljudspår, koda om ljud eller skapa ISO 9660-avbilder."
+"K3b hittade inte någon optisk brännenhet på systemet. Alltså kommer du inte "
+"att kunna bränna någon cd eller dvd. Du kan dock använda andra K3b-"
+"funktioner som att extrahera ljudspår, koda om ljud eller skapa ISO 9660-"
+"avbilder."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:189 k3bsystemproblemdialog.cpp:244
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:269 k3bsystemproblemdialog.cpp:318
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:190 k3bsystemproblemdialog.cpp:246
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:272 k3bsystemproblemdialog.cpp:321
msgid "Unable to find %1 executable"
msgstr "Det körbara programmet %1 hittades inte"
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:190
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:191
msgid "K3b uses cdrecord to actually write CDs."
msgstr "K3b använder cdrecord för att göra själva bränningen av en cd."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:191
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:192
msgid "Install the cdrtools package which contains cdrecord."
msgstr "Installera cdrtools-paketet som innehåller cdrecord."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:198 k3bsystemproblemdialog.cpp:279
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:287 k3bsystemproblemdialog.cpp:296
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:330 k3bsystemproblemdialog.cpp:438
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:199 k3bsystemproblemdialog.cpp:282
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:290 k3bsystemproblemdialog.cpp:299
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:333 k3bsystemproblemdialog.cpp:441
msgid "Used %1 version %2 is outdated"
msgstr "Använd %1 version %2 är för gammal"
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:199
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:200
msgid ""
-"Although K3b supports all cdrtools versions since 1.10 it is highly recommended "
-"to at least use version 2.0."
+"Although K3b supports all cdrtools versions since 1.10 it is highly "
+"recommended to at least use version 2.0."
msgstr ""
"Även om K3b stöder alla versioner av cdrtools sedan 1.10, rekommenderas att "
"använda åtminstone version 2.0."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:202
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:203
msgid "Install a more recent version of the cdrtools."
msgstr "Installera en nyare version av cdrtools."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:219
-msgid "%1 will be run with root privileges on kernel >= 2.6.8"
-msgstr ""
-"%1 kommer att köras med administratörsbehörighet på version 2.6.8 eller senare "
-"av kärnan"
-
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:220
-msgid ""
-"Since Linux kernel 2.6.8 %1 will not work when run suid root for security "
-"reasons anymore."
-msgstr ""
-"Från och med Linux-kärnan med version 2.6.8 fungerar inte %1 längre när den kör "
-"suid som systemadministratör, av säkerhetsskäl."
-
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:228 k3bsystemproblemdialog.cpp:254
-msgid "%1 will be run without root privileges"
-msgstr "%1 kommer att köras utan administratörsbehörighet"
-
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:229
-msgid ""
-"It is highly recommended to configure cdrecord to run with root privileges. "
-"Only then cdrecord runs with high priority which increases the overall "
-"stability of the burning process. Apart from that it allows changing the size "
-"of the used burning buffer. A lot of user problems could be solved this way. "
-"This is also true when using SuSE's resmgr."
-msgstr ""
-"Det rekommenderas att anpassa cdrecord så att det kör med "
-"administratörsbehörighet. Bara då kör cdrecord med hög prioritet, vilket "
-"förbättrar den allmänna stabiliteten hos brännprocessen, förutom att det ger "
-"möjlighet att ändra storlek på den använda brännbuffern. Många användarproblem "
-"kan lösas på detta sätt. Det gäller också när SuSE:s resmgr används."
-
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:245
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:247
msgid "K3b uses cdrdao to actually write CDs."
msgstr "K3b använder cdrdao för att göra själva bränningen av en cd."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:246
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:248
msgid "Install the cdrdao package."
msgstr "Installera cdrdao-paketet."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:255
-msgid ""
-"It is highly recommended to configure cdrdao to run with root privileges to "
-"increase the overall stability of the burning process."
-msgstr ""
-"Det rekommenderas att anpassa cdrdao så att det kör med "
-"administratörsbehörighet, för att förbättra den allmänna stabiliteten hos "
-"brännprocessen."
-
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:270
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:273
msgid ""
"K3b uses growisofs to actually write dvds. Without growisofs you will not be "
"able to write dvds. Make sure to install at least version 5.10."
@@ -3202,11 +1780,11 @@ msgstr ""
"growisofs kan du inte skriva dvd-skivor. Försäkra dig om att du installerar "
"åtminstone version 5.10."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:273 k3bsystemproblemdialog.cpp:320
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:276 k3bsystemproblemdialog.cpp:323
msgid "Install the dvd+rw-tools package."
msgstr "Installera dvd+rw-tools-paketet."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:280
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:283
msgid ""
"K3b needs at least growisofs version 5.10 to write dvds. All older versions "
"will not work and K3b will refuse to use them."
@@ -3214,68 +1792,70 @@ msgstr ""
"K3b behöver growisofs version 5.10 eller senare för att skriva dvd-skivor. "
"Ingen tidigare version fungerar, och K3b vägrar använda dem."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:282 k3bsystemproblemdialog.cpp:291
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:300 k3bsystemproblemdialog.cpp:335
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:285 k3bsystemproblemdialog.cpp:294
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:303 k3bsystemproblemdialog.cpp:338
#, c-format
msgid "Install a more recent version of %1."
msgstr "Installera en nyare version av %1."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:288
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:291
msgid ""
"K3b will not be able to copy DVDs on-the-fly or write a DVD+RW in multiple "
"sessions using a growisofs version older than 5.12."
msgstr ""
-"K3b kommer inte att kunna kopiera dvd-skivor i farten eller skriva en dvd+rw i "
-"flera sessioner med en version av growisofs äldre än 5.12."
+"K3b kommer inte att kunna kopiera dvd-skivor i farten eller skriva en dvd+rw "
+"i flera sessioner med en version av growisofs äldre än 5.12."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:297
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:300
msgid ""
-"It is highly recommended to use growisofs 7.0 or higher. K3b won't be able to "
-"write a DVD+RW in multiple sessions using a growisofs version older than 7.0."
+"It is highly recommended to use growisofs 7.0 or higher. K3b won't be able "
+"to write a DVD+RW in multiple sessions using a growisofs version older than "
+"7.0."
msgstr ""
"Det rekommenderas starkt att använda growisofs 7.0 eller senare. K3b kommer "
-"inte att kunna skriva en dvd+rw i flera sessioner med en version av growisofs "
-"äldre än 7.0."
+"inte att kunna skriva en dvd+rw i flera sessioner med en version av "
+"growisofs äldre än 7.0."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:319
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:322
msgid "K3b uses dvd+rw-format to format DVD-RWs and DVD+RWs."
msgstr "K3b använder dvd+rw-format för att formatera dvd-rw och dvd+rw."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:333
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:336
msgid ""
-"K3b needs at least mkisofs version 1.14. Older versions may introduce problems "
-"when creating data projects."
+"K3b needs at least mkisofs version 1.14. Older versions may introduce "
+"problems when creating data projects."
msgstr ""
"K3b behöver mkisofs version 1.14. Äldre versioner kan orsaka problem när "
"dataprojekt skapas."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:357
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:360
msgid "Device %1 - %2 is automounted."
msgstr "Enhet %1 - %2 är automatiskt monterad."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:359
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:362
msgid ""
"K3b is not able to unmount automounted devices. Thus, especially DVD+RW "
-"rewriting might fail. There is no need to report this as a bug or feature wish; "
-"it is not possible to solve this problem from within K3b."
+"rewriting might fail. There is no need to report this as a bug or feature "
+"wish; it is not possible to solve this problem from within K3b."
msgstr ""
"K3b kan inte avmontera automatiskt monterade enheter. Därför kan i synnerhet "
-"ombränning av dvd+rw misslyckas. Det finns ingen anledning att rapportera det "
-"som ett fel eller önskemål: det är inte möjligt att lösa problemet inne i K3b."
+"ombränning av dvd+rw misslyckas. Det finns ingen anledning att rapportera "
+"det som ett fel eller önskemål: det är inte möjligt att lösa problemet inne "
+"i K3b."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:363
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:366
msgid ""
-"Replace the automounting entries in /etc/fstab with old-fashioned ones or use a "
-"user-space mounting solution like pmount or ivman."
+"Replace the automounting entries in /etc/fstab with old-fashioned ones or "
+"use a user-space mounting solution like pmount or ivman."
msgstr ""
-"Ersätt automatiskt monterade poster i /etc/fstab med gammaldags eller välj en "
-"lösning med montering på användarsidan såsom pmount eller ivman."
+"Ersätt automatiskt monterade poster i /etc/fstab med gammaldags eller välj "
+"en lösning med montering på användarsidan såsom pmount eller ivman."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:373
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:376
msgid "No ATAPI writing support in kernel"
msgstr "Inget stöd för ATAPI-bränning i kärnan"
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:374
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:377
msgid ""
"Your kernel does not support writing without SCSI emulation but there is at "
"least one writer in your system not configured to use SCSI emulation."
@@ -3283,61 +1863,61 @@ msgstr ""
"Kärnan stöder inte bränning utan SCSI-emulering, men det finns minst en "
"brännare i systemet som inte är inställd för att använda SCSI-emulering."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:378
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:381
msgid ""
"The best and recommended solution is to enable ide-scsi (SCSI emulation) for "
-"all devices. This way you won't have any problems.Be aware that you may still "
-"enable DMA on ide-scsi emulated drives."
+"all devices. This way you won't have any problems.Be aware that you may "
+"still enable DMA on ide-scsi emulated drives."
msgstr ""
-"Den bästa och rekommenderade lösningen är att aktivera ide-scsi "
-"(SCSI-emulering) för alla enheter. På så sätt undviker du alla problem. Var "
-"medveten om att du fortfarande kan aktivera direkt minnesåtkomst för "
-"SCSI-emulerade enheter."
+"Den bästa och rekommenderade lösningen är att aktivera ide-scsi (SCSI-"
+"emulering) för alla enheter. På så sätt undviker du alla problem. Var "
+"medveten om att du fortfarande kan aktivera direkt minnesåtkomst för SCSI-"
+"emulerade enheter."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:395 k3bsystemproblemdialog.cpp:415
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:398 k3bsystemproblemdialog.cpp:418
msgid "%1 %2 does not support ATAPI"
msgstr "%1 %2 stödjer inte ATAPI"
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:396 k3bsystemproblemdialog.cpp:417
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:399 k3bsystemproblemdialog.cpp:420
msgid ""
-"The configured version of %1 does not support writing to ATAPI devices without "
-"SCSI emulation and there is at least one writer in your system not configured "
-"to use SCSI emulation."
+"The configured version of %1 does not support writing to ATAPI devices "
+"without SCSI emulation and there is at least one writer in your system not "
+"configured to use SCSI emulation."
msgstr ""
"Den angivna versionen av %1, stöder inte bränning till ATAPI-enheter utan "
-"SCSI-emulering, och det finns minst en brännare i systemet som inte är inställd "
-"för att använda SCSI-emulering."
+"SCSI-emulering, och det finns minst en brännare i systemet som inte är "
+"inställd för att använda SCSI-emulering."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:401
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:404
#, c-format
msgid ""
"The best and recommended solution is to enable ide-scsi (SCSI emulation) for "
-"all devices. This way you won't have any problems. Or you install (or select as "
-"the default) a more recent version of %1."
+"all devices. This way you won't have any problems. Or you install (or select "
+"as the default) a more recent version of %1."
msgstr ""
-"Den bästa och rekommenderade lösningen är att aktivera ide-scsi "
-"(SCSI-emulering) för alla enheter. På så sätt undviker du alla problem. Du kan "
+"Den bästa och rekommenderade lösningen är att aktivera ide-scsi (SCSI-"
+"emulering) för alla enheter. På så sätt undviker du alla problem. Du kan "
"också installera (eller ange som förval) en nyare version av %1."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:423
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:426
msgid ""
"Install cdrdao >= 1.1.8 which supports writing to ATAPI devices directly."
msgstr ""
-"Installera cdrdao version 1.1.8 eller senare, som stöder bränning direkt till "
-"ATAPI-enheter."
+"Installera cdrdao version 1.1.8 eller senare, som stöder bränning direkt "
+"till ATAPI-enheter."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:425
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:428
#, c-format
msgid ""
-"The best, and recommended, solution is to use ide-scsi (SCSI emulation) for all "
-"writer devices: this way you will not have any problems; or, you can install "
-"(or select as the default) a more recent version of %1."
+"The best, and recommended, solution is to use ide-scsi (SCSI emulation) for "
+"all writer devices: this way you will not have any problems; or, you can "
+"install (or select as the default) a more recent version of %1."
msgstr ""
-"Den bästa och rekommenderade lösningen är att använda ide-scsi (SCSI-emulering) "
-"för alla brännare. På så sätt undviker du alla problem. Du kan också installera "
-"(eller ange som förval) en nyare version av %1."
+"Den bästa och rekommenderade lösningen är att använda ide-scsi (SCSI-"
+"emulering) för alla brännare. På så sätt undviker du alla problem. Du kan "
+"också installera (eller ange som förval) en nyare version av %1."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:439
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:442
msgid ""
"K3b won't be able to write DVD-R Dual Layer media using a growisofs version "
"older than 6.0."
@@ -3345,37 +1925,37 @@ msgstr ""
"K3b kommer inte att kunna kopiera dvd-r med två lager med en version av "
"growisofs äldre än 6.0."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:441
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:444
msgid "Install a more recent version of growisofs."
msgstr "Installera en nyare version av growisofs."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:451
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:454
#, c-format
msgid "No write access to device %1"
msgstr "Ingen skrivåtkomst till enheten %1"
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:452
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:455
msgid ""
-"K3b needs write access to all the devices to perform certain tasks. Without it "
-"you might encounter problems with %1 - %2"
+"K3b needs write access to all the devices to perform certain tasks. Without "
+"it you might encounter problems with %1 - %2"
msgstr ""
-"K3b behöver skrivåtkomst till alla enheter för att utföra vissa åtgärder. Utan "
-"det kan du stöta på problem med %1 - %2"
+"K3b behöver skrivåtkomst till alla enheter för att utföra vissa åtgärder. "
+"Utan det kan du stöta på problem med %1 - %2"
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:454 k3bsystemproblemdialog.cpp:465
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:457 k3bsystemproblemdialog.cpp:468
msgid ""
-"Make sure you have write access to %1. In case you are not using devfs or udev "
-"K3bSetup is able to do this for you."
+"Make sure you have write access to %1. In case you are not using devfs or "
+"udev K3bSetup is able to do this for you."
msgstr ""
"Försäkra dig om att du har skrivåtkomst till %1. Om du inte använder devfs "
"eller udev, kan Ställ in K3b ge dig det."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:462
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:465
#, c-format
msgid "No write access to generic SCSI device %1"
msgstr "Ingen skrivåtkomst till generell SCSI-enhet %1"
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:463
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:466
msgid ""
"Without write access to the generic device you might encounter problems with "
"Audio CD ripping from %1 - %2"
@@ -3383,115 +1963,89 @@ msgstr ""
"Utan skrivåtkomst till den generella enheten kan du stöta på problem med "
"lagring av ljud-cd från %1 - %2"
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:471
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:474
msgid "DMA disabled on device %1 - %2"
msgstr "Direkt minnesåtkomst inaktiverad för enheten %1 - %2"
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:472
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:475
msgid ""
"With most modern CD/DVD devices enabling DMA highly increases read/write "
"performance. If you experience very low writing speeds this is probably the "
"cause."
msgstr ""
"Med de flesta moderna cd- och dvd-enheter ökas läs- och skrivprestanda "
-"väsentligt genom att aktivera direkt minnesåtkomst. Om du råkar ut för mycket "
-"låga skrivhastigheter är det troligen orsaken."
+"väsentligt genom att aktivera direkt minnesåtkomst. Om du råkar ut för "
+"mycket låga skrivhastigheter är det troligen orsaken."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:475
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:478
msgid "Enable DMA temporarily as root with 'hdparm -d 1 %1'."
msgstr ""
-"Aktivera tillfälligt direkt minnesåtkomst som systemadministratör med 'hdparm "
-"-d 1 %1'."
+"Aktivera tillfälligt direkt minnesåtkomst som systemadministratör med "
+"'hdparm -d 1 %1'."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:488
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:491
#, c-format
msgid "User parameters specified for external program %1"
msgstr "Användarparametrar angivna för det externa programmet %1"
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:489
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:492
msgid ""
"Sometimes it may be nessessary to specify user parameters in addition to the "
-"parameters generated by K3b. This is simply a warning to make sure that these "
-"parameters are really wanted and won't be part of some bug report."
+"parameters generated by K3b. This is simply a warning to make sure that "
+"these parameters are really wanted and won't be part of some bug report."
msgstr ""
"Ibland kan det vara nödvändigt att ange användarparametrar förutom de "
"parametrar som skapas av K3b. Det här är helt enkelt en varning för att vara "
"säker på att parametrarna verkligen är önskade, och inte kommer att ingå i "
"någon felrapport."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:492
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:495
msgid ""
-"To remove the user parameters for the external program %1 open the K3b settings "
-"page 'Programs' and choose the tab 'User Parameters'."
+"To remove the user parameters for the external program %1 open the K3b "
+"settings page 'Programs' and choose the tab 'User Parameters'."
msgstr ""
"För att ta bort användarparametrar för det externa programmet %1, öppna "
"inställningsidan 'Program' i K3b och välj fliken 'Användarparametrar'."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:513
-msgid "Mp3 Audio Decoder plugin not found."
-msgstr "Insticksprogram för MP3-ljudavkodning hittades inte."
-
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:514
-msgid ""
-"K3b could not load or find the Mp3 decoder plugin. This means that you will not "
-"be able to create Audio CDs from Mp3 files. Many Linux distributions do not "
-"include Mp3 support for legal reasons."
-msgstr ""
-"K3b kunde inte ladda eller hitta insticksprogrammet för MP3-kodning. Det "
-"betyder att du inte kommer att kunna skapa ljud-cd från MP3-filer. Många "
-"distributioner av Linux inkluderar inte stöd för MP3 av juridiska skäl."
-
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:517
-msgid ""
-"To enable Mp3 support, please install the MAD Mp3 decoding library as well as "
-"the K3b MAD Mp3 decoder plugin (the latter may already be installed but not "
-"functional due to the missing libmad). Some distributions allow installation of "
-"Mp3 support via an online update tool (i.e. SuSE's YOU)."
-msgstr ""
-"Installera MP3-kodningsbiblioteket MAD samt insticksprogrammet för MP3-kodning "
-"i K3b (den senare kanske redan är installerad, men fungerar inte på grund av "
-"att libmad saknas). Vissa distributioner tillåter att MP3-stöd installeras via "
-"ett direktuppdateringsverktyg (dvs. SuSE:s YOU)."
-
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:533
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:538
msgid "System locale charset is ANSI_X3.4-1968"
msgstr "Systemets teckenuppsättning i landsinställningarna är ANSI_X3.4-1968"
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:534
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:539
msgid ""
-"Your system's locale charset (i.e. the charset used to encode filenames) is set "
-"to ANSI_X3.4-1968. It is highly unlikely that this has been done intentionally. "
-"Most likely the locale is not set at all. An invalid setting will result in "
-"problems when creating data projects."
+"Your system's locale charset (i.e. the charset used to encode filenames) is "
+"set to ANSI_X3.4-1968. It is highly unlikely that this has been done "
+"intentionally. Most likely the locale is not set at all. An invalid setting "
+"will result in problems when creating data projects."
msgstr ""
-"Systemets teckenuppsättning i landsinställningarna (alltså teckenuppsättningen "
-"som används för att koda filnamn) är inställd till ANSI_X3.4-1968. Det är "
-"mycket osannolikt att det har gjorts med avsikt. Troligen är några "
-"landsinställningar inte inställda alls. En ogiltig inställning kommer att "
-"orsaka problem när dataprojekt skapas."
+"Systemets teckenuppsättning i landsinställningarna (alltså "
+"teckenuppsättningen som används för att koda filnamn) är inställd till "
+"ANSI_X3.4-1968. Det är mycket osannolikt att det har gjorts med avsikt. "
+"Troligen är några landsinställningar inte inställda alls. En ogiltig "
+"inställning kommer att orsaka problem när dataprojekt skapas."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:538
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:543
msgid ""
-"To properly set the locale charset make sure the LC_* environment variables are "
-"set. Normally the distribution setup tools take care of this."
+"To properly set the locale charset make sure the LC_* environment variables "
+"are set. Normally the distribution setup tools take care of this."
msgstr ""
-"För att ställa in teckenuppsättning i landsinställningarna, försäkra dig om att "
-"miljövariablerna LC_* är angivna. Normalt tar distributionens "
+"För att ställa in teckenuppsättning i landsinställningarna, försäkra dig om "
+"att miljövariablerna LC_* är angivna. Normalt tar distributionens "
"inställningsverktyg hand om detta."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:551
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:556
msgid "Running K3b as root user"
msgstr "K3b körs som systemadministratör"
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:552
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:557
msgid ""
-"It is not recommended to run K3b under the root user account. This introduces "
-"unnecessary security risks."
+"It is not recommended to run K3b under the root user account. This "
+"introduces unnecessary security risks."
msgstr ""
"Du rekommenderas att inte köra K3b från systemadministratörens konto. Det "
"orsakar onödiga säkerhetsrisker."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:554
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:559
msgid ""
"Run K3b from a proper user account and setup the device and external tool "
"permissions appropriately."
@@ -3499,727 +2053,1187 @@ msgstr ""
"Kör K3b från ett riktigt användarkonto, och ställ in rättigheter för externa "
"verktyg på lämpligt sätt."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:557
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:562
msgid "The latter can be done via K3bSetup."
msgstr "Det senare kan göras via Ställ in K3b."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:587
-msgid "No problems found in system configuration."
-msgstr "Inga problem hittades i systeminställningarna."
-
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:587
-msgid "System Problems"
-msgstr "Systemproblem"
-
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:609
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:614
msgid "Unable to start K3bSetup2."
msgstr "Kunde inte starta Ställ in K3b 2."
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:88
-msgid "Waiting for Disk"
-msgstr "Väntar på skiva"
+#: k3btempdirselectionwidget.cpp:57
+msgid "Free space in temporary directory:"
+msgstr "Ledigt utrymme i tillfällig katalog:"
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:90
-msgid "Eject"
-msgstr "Mata ut"
+#: k3btempdirselectionwidget.cpp:77
+msgid "The directory in which to save the image files"
+msgstr "Katalogen där avbildsfiler ska lagras"
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:90
-msgid "Load"
-msgstr "Ladda"
+#: k3btempdirselectionwidget.cpp:81
+msgid ""
+"<p>This is the directory in which K3b will save the <em>image files</em>."
+"<p>Please make sure that it resides on a partition that has enough free "
+"space."
+msgstr ""
+"<p>Det här är katalogen där K3b sparar <em>avbildsfiler</em>.<p>Försäkra dig "
+"om att den finns på en partition som har tillräckligt med ledigt utrymme."
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:113
-msgid "Found media:"
-msgstr "Hittade media:"
+#: k3btempdirselectionwidget.cpp:126
+msgid "Select Temporary Directory"
+msgstr "Välj tillfällig katalog"
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:124
-msgid "Force K3b to continue if it seems not to detect your empty CD/DVD."
+#: k3btempdirselectionwidget.cpp:130
+msgid "Select Temporary File"
+msgstr "Välj tillfällig fil"
+
+#: k3btempdirselectionwidget.cpp:197
+msgid "Wri&te image files to:"
+msgstr "Skriv avbildsfiler &till:"
+
+#: k3btempdirselectionwidget.cpp:198
+msgid "Temporary Directory"
+msgstr "Tillfällig katalog"
+
+#: k3btempdirselectionwidget.cpp:201
+msgid "Wri&te image file to:"
+msgstr "Skriv avbildsfil &till:"
+
+#: k3btempdirselectionwidget.cpp:202
+msgid "Temporary File"
+msgstr "Tillfälliga fil"
+
+#: k3btempdirselectionwidget.cpp:213
+msgid "Size of project:"
+msgstr "Projektets storlek:"
+
+#: k3bwelcomewidget.cpp:87
+msgid "Welcome to K3b - The CD and DVD Kreator"
+msgstr "Välkommen till K3b - Cd och dvd-skaparen"
+
+#: k3bwelcomewidget.cpp:98
+msgid "Further actions..."
+msgstr "Ytterligare åtgärder..."
+
+#: k3bwelcomewidget.cpp:449
+msgid "Remove Button"
+msgstr "Ta bort knapp"
+
+#: k3bwelcomewidget.cpp:451 k3bwelcomewidget.cpp:456
+msgid "Add Button"
+msgstr "Lägg till knapp"
+
+#: k3bwriterselectionwidget.cpp:85
+msgid "Medium will be overwritten."
+msgstr "Mediet kommer att skrivas över."
+
+#: k3bwriterselectionwidget.cpp:122
+msgid "Burn Medium"
+msgstr "Bränn medium"
+
+#: k3bwriterselectionwidget.cpp:133
+msgid "Speed:"
+msgstr "Hastighet:"
+
+#: k3bwriterselectionwidget.cpp:141
+msgid "Writing app:"
+msgstr "Skrivprogram:"
+
+#: k3bwriterselectionwidget.cpp:174
+msgid "The medium that will be used for burning"
+msgstr "Mediet som används för bränning"
+
+#: k3bwriterselectionwidget.cpp:175
+msgid "The speed at which to burn the medium"
+msgstr "Hastigheten som mediet skrivs med"
+
+#: k3bwriterselectionwidget.cpp:176
+msgid "The external application to actually burn the medium"
+msgstr "Det yttre program som gör själva bränningen av mediet"
+
+#: k3bwriterselectionwidget.cpp:178
+msgid ""
+"<p>Select the medium that you want to use for burning.<p>In most cases there "
+"will only be one medium available which does not leave much choice."
msgstr ""
-"Tvinga K3b att fortsätta om det inte verkar som om tomma cd eller dvd upptäcks."
+"<p>Välj medium som du vill använda för bränning. <p>I de flesta fall finns "
+"det bara ett medium tillgänglig, så att det egentligen inte finns något val."
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:155 k3bmediaselectioncombobox.cpp:481
-msgid "CD-R(W) or DVD%1R(W)"
-msgstr "cd-r(w) eller dvd%1r(w)"
+#: k3bwriterselectionwidget.cpp:181
+msgid ""
+"<p>Select the speed with which you want to burn.<p><b>Auto</b><br>This will "
+"choose the maximum writing speed possible with the used medium. This is the "
+"recommended selection for most media.</p><p><b>Ignore</b> (DVD only)<br>This "
+"will leave the speed selection to the writer device. Use this if K3b is "
+"unable to set the writing speed.<p>1x refers to 1385 KB/s for DVD and 175 KB/"
+"s for CD.</p><p><b>Caution:</b> Make sure your system is able to send the "
+"data fast enough to prevent buffer underruns."
+msgstr ""
+"<p>Välj hastighet som du vill bränna med.<p><b>Automatisk</b><br>Det här "
+"väljer maximal skrivhastighet som är möjlig med det använda mediet. Det är "
+"det rekommenderade valet för de flesta media.</p> <p><b>Ignorera</b><br>Det "
+"här lämnar valet av hastighet till brännaren. Använd det om K3b inte kan "
+"ställa in skrivhastigheten.<p>1x motsvarar 1385 Kibyte/s för dvd och 175 "
+"Kibyte/s för cd.</p><p><b>Varning:</b> Försäkra dig om att datorn kan skicka "
+"data snabbt nog för att förhindra att buffern blir tom."
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:157 k3bmediaselectioncombobox.cpp:483
-msgid "DVD%1R(W)"
-msgstr "dvd%1r(w)"
+#: k3bwriterselectionwidget.cpp:192
+msgid ""
+"<p>K3b uses the command line tools cdrecord, growisofs, and cdrdao to "
+"actually write a CD or DVD.<p>Normally K3b chooses the best suited "
+"application for every task automatically but in some cases it may be "
+"possible that one of the applications does not work as intended with a "
+"certain writer. In this case one may select the application manually."
+msgstr ""
+"<p>K3b använder kommandoradsverktygen cdrecord, growisofs och cdrdao för att "
+"göra själva skrivningen av en cd eller dvd. Normalt väljer K3b automatiskt "
+"programmet som passar bäst för varje uppgift, men i vissa fall kan det vara "
+"möjligt att något av programmen inte fungerar som avsett med en viss "
+"brännare. I sådana fall kan man välja program manuellt."
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:159 k3bmediaselectioncombobox.cpp:485
-msgid "Double Layer DVD%1R"
-msgstr "dvd%1r med dubbla lager"
+#: k3bwriterselectionwidget.cpp:262 projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:440
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:676
+msgid "Ignore"
+msgstr "Ignorera"
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:161 k3bmediaselectioncombobox.cpp:487
-msgid "CD-R(W)"
-msgstr "cd-r(w)"
+#: k3bwriterselectionwidget.cpp:293
+msgid "More..."
+msgstr "Mer..."
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:165
+#: k3bwriterselectionwidget.cpp:575
+msgid "Set writing speed manually"
+msgstr "Ställ in skrivhastighet manuellt"
+
+#: k3bwriterselectionwidget.cpp:576
msgid ""
-"Please insert a complete or appendable %4 medium into drive"
-"<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
+"<p>K3b is not able to perfectly determine the maximum writing speed of an "
+"optical writer. Writing speed is always reported subject to the inserted "
+"medium.<p>Please enter the writing speed here and K3b will remember it for "
+"future sessions (Example: 16x)."
msgstr ""
-"Mata in fullständigt eller tilläggbart %4 media i enheten"
-"<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
+"<p>K3b kan inte avgöra maximal skrivhastighet för en optisk brännare. "
+"Skrivhastigheten rapporteras alltid med hänsyn till inmatat medium.<p>Ange "
+"skrivhastigheten här, så kommer K3b ihåg den för framtida sessioner "
+"(Exempel: 16x)."
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:172
-msgid "Please insert a complete %4 medium into drive<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
-msgstr "Mata in fullständigt %4 media i enheten<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
+#: k3bwritingmodewidget.cpp:28
+msgid "Let K3b select the best-suited mode. This is the recommended selection."
+msgstr "Låt K3b välja läget som passar bäst. Det här är rekommenderat val."
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:179
+#: k3bwritingmodewidget.cpp:29
msgid ""
-"Please insert an empty or appendable %4 medium into drive"
-"<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
-msgstr "Mata in tomt eller tilläggbart %4 media i enheten<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
+"<em>Disk At Once</em> or more properly <em>Session At Once</em>. The laser "
+"is never turned off while writing the CD or DVD. This is the preferred mode "
+"to write audio CDs since it allows pregaps other than 2 seconds. Not all "
+"writers support DAO.<br>DVD-R(W)s written in DAO provide the best DVD-Video "
+"compatibility."
+msgstr ""
+"<em>Disk-at-once</em> eller riktigare <em>Session-at-once</em>. Lasern "
+"stängs aldrig av medan cd- eller dvd-skivan skrivs. Det är läget att föredra "
+"för att skriva ljudskivor, eftersom det tillåter andra inledande mellanrum "
+"än 2 sekunder. Alla brännare stödjer inte disk-at-once.<br>Dvd-r(w) skivor "
+"som skrivs med disk-at-once fungerar bäst som dvd-video."
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:186
-msgid "Please insert an appendable %4 medium into drive<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
-msgstr "Mata in tilläggbart %4 media i enheten<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
+#: k3bwritingmodewidget.cpp:34
+msgid ""
+"<em>Track At Once</em> should be supported by every CD writer. The laser "
+"will be turned off after every track.<br>Most CD writers need this mode for "
+"writing multisession CDs."
+msgstr ""
+"<em>Track-at-once</em> ska stödjas av alla cd-brännare. Lasern stängs av "
+"efter varje spår.<br>De flesta cd-brännare behöver det här läget för att "
+"kunna skriva en flersessions-cd."
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:193
-msgid "Please insert an empty %4 medium into drive<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
-msgstr "Mata in tomt %4 media i enheten<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
+#: k3bwritingmodewidget.cpp:39
+msgid ""
+"RAW writing mode. The error correction data is created by the software "
+"instead of the writer device.<br>Try this if your CD writer fails to write "
+"in DAO and TAO."
+msgstr ""
+"Obehandlat skrivläge. Felkorrigeringsdata skapas av programvara istället för "
+"brännaren.<br>Prova det här om cd-brännaren misslyckas med att skriva med "
+"disk-at-once eller track-at-once."
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:200
-msgid "Please insert a suitable medium into drive<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
-msgstr "Mata in lämpligt media i enheten<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
+#: k3bwritingmodewidget.cpp:42
+msgid ""
+"Incremental sequential is the default writing mode for DVD-R(W). It allows "
+"multisession DVD-R(W)s. It only applies to DVD-R(W)."
+msgstr ""
+"Inkrementell sekventiell är standardskrivläget för dvd-r(w). Det tillåter "
+"flersessions dvd-r(w). Det gäller bara för dvd-r(w)."
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:316
-msgid "Preformatting DVD+RW"
-msgstr "Förformaterar dvd+rw"
+#: k3bwritingmodewidget.cpp:44
+msgid ""
+"Restricted Overwrite allows to use a DVD-RW just like a DVD-RAM or a DVD+RW. "
+"The media may just be overwritten. It is not possible to write multisession "
+"DVD-RWs in this mode but K3b uses growisofs to grow an ISO9660 filesystem "
+"within the first session, thus allowing new files to be added to an already "
+"burned disk."
+msgstr ""
+"Begränsad överskrivning tillåter att en dvd-rw används precis som en dvd-ram "
+"eller en dvd+rw. Skivan kan bara skrivas över. Det är inte möjligt att "
+"skriva en flersession dvd-rw med läget, men K3b använder growisofs för att "
+"låta ett ISO9660-filsystem växa inne i den första sessionen, och tillåter på "
+"så sätt att nya filer läggs till på en skiva som redan är bränd."
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:341 k3bemptydiscwaiter.cpp:411
-msgid "Found %1 media in %2 - %3. Should it be overwritten?"
-msgstr "Hittade %1 media i %2 - %3. Ska det skrivas över?"
+#: k3bwritingmodewidget.cpp:93
+msgid "Select the writing mode to use"
+msgstr "Välj skrivläge att använda"
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:346 k3bemptydiscwaiter.cpp:416
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:473
-#, c-format
-msgid "Found %1"
-msgstr "Hittade %1"
+#: k3bwritingmodewidget.cpp:101
+msgid "Writing mode"
+msgstr "Skrivläge"
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:468
-msgid "Found %1 media in %2 - %3. Should it be formatted?"
-msgstr "Hittade %1 media i %2 - %3. Ska det formateras?"
+#: k3bwritingmodewidget.cpp:102
+msgid ""
+"Be aware that the writing mode is ignored when writing DVD+R(W) since there "
+"is only one way to write them."
+msgstr ""
+"Var medveten om att skrivläget ignoreras när dvd+r(w) skrivs, eftersom det "
+"bara finns ett sätt att skriva dem."
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:473
-msgid "Format"
-msgstr "Formatera"
+#: k3bwritingmodewidget.cpp:105
+msgid "The selection of writing modes depends on the inserted burning medium."
+msgstr "Valet av skrivlägen beror på inmatat medium att bränna."
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:494
-msgid "Formatting DVD-RW"
-msgstr "Formaterar dvd-rw"
+#: k3bwritingmodewidget.cpp:155
+msgid "DAO"
+msgstr "Disk-at-once"
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:544
-msgid "Found rewritable media in %1 - %2. Should it be erased?"
-msgstr "Hittade omskrivningsbar media i %1 - %2. Ska det raderas?"
+#: k3bwritingmodewidget.cpp:157
+msgid "TAO"
+msgstr "Track-at-once"
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:546
-msgid "Found Rewritable Disk"
-msgstr "Hittade omskrivningsbar skiva"
+#: k3bwritingmodewidget.cpp:159
+msgid "RAW"
+msgstr "Obehandlat"
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:547
-msgid "&Erase"
-msgstr "Rad&era"
+#: k3bwritingmodewidget.cpp:161
+msgid "Restricted Overwrite"
+msgstr "Begränsad överskrivning"
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:548
-msgid "E&ject"
-msgstr "&Mata ut"
+#: k3bwritingmodewidget.cpp:163
+msgid "Incremental"
+msgstr "Inkrementell"
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:600
-msgid "Waiting for Medium"
-msgstr "Väntar på skiva"
+#: main.cpp:44
+msgid "A CD and DVD burning application"
+msgstr "Program för att bränna cd och dvd"
-#: k3bdebuggingoutputdialog.cpp:39
-msgid "Debugging Output"
-msgstr "Felsökningsutmatning"
+#: main.cpp:49
+msgid "file(s) to open"
+msgstr "fil(er) att öppna"
-#: k3bdebuggingoutputdialog.cpp:44
-msgid "Save to file"
-msgstr "Spara till fil"
+#: main.cpp:50
+msgid "Create a new data CD project and add all given files"
+msgstr "Skapa ett nytt data-cd-projekt och lägg till alla angivna filer"
-#: k3bdebuggingoutputdialog.cpp:45
-msgid "Copy to clipboard"
-msgstr "Kopiera till klippbordet"
+#: main.cpp:51
+msgid "Create a new audio CD project and add all given files"
+msgstr "Skapa ett nytt ljud-cd-projekt och lägg till alla angivna filer"
-#: k3bdebuggingoutputdialog.cpp:150
-#, c-format
-msgid "Could not open file %1"
-msgstr "Kunde inte öppna filen %1"
+#: main.cpp:52
+msgid "Create a new video CD project and add all given files"
+msgstr "Skapa ett nytt video-cd-projekt och lägg till alla angivna filer"
-#: k3bmedium.cpp:287
-msgid "No medium information"
-msgstr "Ingen mediuminformation"
+#: main.cpp:53
+msgid "Create a new mixed mode CD project and add all given files"
+msgstr "Skapa ett nytt blandat cd-projekt och lägg till alla angivna filer"
-#: k3bmedium.cpp:295
-msgid "Empty %1 medium"
-msgstr "Tomt %1 medium"
+#: main.cpp:54
+msgid "Create a new eMovix CD project and add all given files"
+msgstr "Skapa ett nytt eMovix cd-projekt och lägg till alla angivna filer"
-#: k3bmedium.cpp:307
-msgid "Mixed CD"
-msgstr "Blandad cd"
+#: main.cpp:55
+msgid "Create a new data DVD project and add all given files"
+msgstr "Skapa ett nytt data-dvd-projekt och lägg till alla angivna filer"
-#: k3bmedium.cpp:313
-msgid "%1 (Mixed CD)"
-msgstr "%1 (blandad cd)"
+#: main.cpp:56
+msgid "Create a new eMovix DVD project and add all given files"
+msgstr "Skapa ett nytt eMovix dvd-projekt och lägg till alla angivna filer"
-#: k3bmedium.cpp:326
-msgid "%1 (Appendable Data %2)"
-msgstr "%1 (tilläggbar data %2)"
+#: main.cpp:57
+msgid "Create a new Video DVD project and add all given files"
+msgstr "Skapa ett nytt video-dvd-projekt och lägg till alla angivna filer"
-#: k3bmedium.cpp:329
-msgid "%1 (Complete Data %2)"
-msgstr "%1 (fullständig data %2)"
+#: main.cpp:58
+msgid "Open the project burn dialog for the current project"
+msgstr "Öppna projektets bränndialogruta för aktuellt projekt"
-#: k3bmedium.cpp:334
-#, c-format
-msgid "Appendable Data %1"
-msgstr "Tilläggbar data %1"
+#: main.cpp:59
+msgid "Open the CD copy dialog, optionally specify the source device"
+msgstr "Öppna cd-kopieringsdialogrutan, och ange valfritt källenheten"
-#: k3bmedium.cpp:337
-#, c-format
-msgid "Complete Data %1"
-msgstr "Fullständig data %1"
+#: main.cpp:61
+msgid "Write a CD image to a CD-R(W)"
+msgstr "Skriv en avbild till en cd-r(w)"
-#: k3bmedium.cpp:345
-msgid "Appendable %1 medium"
-msgstr "Tilläggbart %1 medium"
+#: main.cpp:62
+msgid "Write a DVD ISO9660 image to a DVD"
+msgstr "Skriv en ISO9660 dvd-avbild till en dvd"
-#: k3bmedium.cpp:348
-msgid "Complete %1 medium"
-msgstr "Fullständigt %1 medium"
+#: main.cpp:63
+msgid "Write a CD or DVD image to a CD-R(W) or DVD depending on the size"
+msgstr ""
+"Skriv en cd- eller dvd-avbild till en cd-r(w) eller dvd beroende på storlek"
-#: k3bmedium.cpp:366
+#: main.cpp:64
+msgid "Erase a CDRW"
+msgstr "Radera cd-rw"
+
+#: main.cpp:65
+msgid "Format a DVD-RW or DVD+RW"
+msgstr "Formatera en dvd-rw eller dvd+rw"
+
+#: main.cpp:66
+msgid "Extract Audio tracks digitally (+encoding)"
+msgstr "Lagra ljudspår digitalt (inklusive kodning)"
+
+#: main.cpp:67
+msgid "Rip Video DVD Titles (+transcoding)"
+msgstr "Lagra titlar från video-dvd (inklusive omkodning)"
+
+#: main.cpp:68
+msgid "Rip Video CD Tracks"
+msgstr "Lagra video-cd spår"
+
+#: main.cpp:69
+msgid "Set the GUI language"
+msgstr "Ställ in språk för grafiskt gränssnitt"
+
+#: main.cpp:70
+msgid "Disable the splash screen"
+msgstr "Inaktivera startskärm"
+
+#: main.cpp:71
msgid ""
-"_n: %1 in %n track\n"
-"%1 in %n tracks"
+"Set the audio output method (like arts or alsa depending on the installed "
+"plugins)"
msgstr ""
-"%1 i %n spår\n"
-"%1 i %n spår"
+"Ställ in ljudutmatningsmetod (som aRts eller ALSA beroende på de "
+"installerade insticksprogrammen)"
-#: k3bmedium.cpp:369
-#, c-format
+#: main.cpp:72
msgid ""
-"_n: and %n session\n"
-" and %n sessions"
+"Set the device to be used for new projects (This option has no effect. Its "
+"main purpose is to enable handling of empty media from the TDE Media "
+"Manager)."
msgstr ""
-" och %n session\n"
-" och %n sessioner"
+"Ange enheten som ska användas för nya projekt (Alternativet har ingen "
+"effekt. Dess huvudsakliga syfte är att möjliggöra hantering av tomma media "
+"från TDE:s mediahanterare)."
-#: k3bmedium.cpp:374
-#, c-format
-msgid "Free space: %1"
-msgstr "Ledigt utrymme: %1"
+#: main.cpp:82
+msgid "Maintainer and Lead Developer"
+msgstr "Underhåll och huvudutvecklare"
-#: k3bmedium.cpp:378
-#, c-format
-msgid "Capacity: %1"
-msgstr "Kapacitet: %1"
+#: main.cpp:83
+msgid "VideoCD Project and VideoCD ripping"
+msgstr "Video-cd projekt och lagring av video-cd"
-#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:439 k3bmediaselectioncombobox.cpp:467
-msgid "an empty %1 medium"
-msgstr "ett tomt %1 medium"
+#: main.cpp:84
+msgid "Advanced Cdrdao integration"
+msgstr "Avancerad integrering av cdrdao"
-#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:441
-msgid "an appendable %1 medium"
-msgstr "ett tilläggbart %1 medium"
+#: main.cpp:87
+msgid "VideoDVD ripping and video encoding in pre-1.0 versions."
+msgstr "Lagring och kodning av video-dvd i versioner innan 1.0."
-#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:443
-msgid "a complete %1 medium"
-msgstr "ett fullständigt %1 medium"
+#: main.cpp:90
+msgid "For his bombastic artwork."
+msgstr "För hans bombastiska grafik."
-#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:446
-msgid "an empty or appendable %1 medium"
-msgstr "ett tomt eller tilläggbart %1 medium"
+#: main.cpp:93
+msgid "For extensive testing and the first German translation."
+msgstr "För ingående tester och den första översättningen till tyska."
-#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:448
-msgid "a complete or appendable %1 medium"
-msgstr "ett fullständigt eller tilläggbart %1 medium"
+#: main.cpp:96
+msgid "For the great dvd+rw-tools and the nice cooperation."
+msgstr "För enastående dvd+rw-verktyg och det trevliga samarbetet."
-#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:450
-msgid "a %1 medium"
-msgstr "ett %1 medium"
+#: main.cpp:99
+msgid "For the very cool eMovix package and his accommodating work."
+msgstr "För det riktigt häftiga eMovix-paketet och tillhörande arbete."
-#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:458
-msgid "a Video %1 medium"
-msgstr "ett %1 medium med video"
+#: main.cpp:102
+msgid "For the flac decoding plugin."
+msgstr "För insticksprogrammet för avkodning FLAC"
-#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:461
-msgid "a Mixed Mode %1 medium"
-msgstr "ett %1 medium med blandat läge"
+#: main.cpp:105
+msgid "For the very useful isofslib."
+msgstr "För det mycket användbara isofslib."
-#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:463
-msgid "an Audio %1 medium"
-msgstr "ett %1 medium med ljud"
+#: main.cpp:108
+msgid ""
+"For libsamplerate which is used for generic resampling in the audio decoder "
+"framework."
+msgstr ""
+"För libsamplerate, som används för generell omsampling i ljudavkodarens "
+"ramverk."
-#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:465
-msgid "a Data %1 medium"
-msgstr "ett %1 medium med data"
+#: main.cpp:111
+msgid "For the very cool conditional audio ripping pattern."
+msgstr "För ett mycket häftigt villkorligt ljudlagringsmönster."
-#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:474
-msgid "CD or DVD"
-msgstr "cd eller dvd"
+#: main.cpp:114
+msgid "For his work on the BSD port and some great patches."
+msgstr ""
+"För hans arbete med överföringen till BSD och några utmärkta programfixar."
-#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:476
-msgid "CD"
-msgstr "cd"
+#: main.cpp:117
+msgid "For his work on the BSD port."
+msgstr "För hans arbete med överföring till BSD."
-#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:478
-msgid "DVD"
-msgstr "dvd"
+#: main.cpp:120
+msgid "For his help with the many invalid k3b entries on bugs.kde.org."
+msgstr "För hans hjälp med de många ogiltiga posterna för K3b på bugs.kde.org."
-#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:489
-msgid "DVD-ROM"
-msgstr "dvd-rom"
+#: main.cpp:123
+msgid "For the great K3b icon eyecandy."
+msgstr "För den fantastiska K3b-ikonens ögongodis."
-#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:491
-msgid "CD-ROM"
-msgstr "cd-rom"
+#: main.cpp:126
+msgid "For his neverending help cleaning out the K3b bug database."
+msgstr ""
+"För hans aldrig sinande hjälp med att städa K3b:s databas med felrapporter."
-#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:493
-msgid "Please insert %1..."
-msgstr "Mata in %1..."
+#: main.cpp:129
+msgid ""
+"Rob created a great theme and came up with the idea for transparent themes."
+msgstr ""
+"Rob skapade ett storartat tema och kom på idén med genomskinliga teman."
-#: k3bwriterselectionwidget.cpp:85
-msgid "Medium will be overwritten."
-msgstr "Mediet kommer att skrivas över."
+#: main.cpp:132
+msgid "For the amazing K3b 1.0 theme."
+msgstr "För det fantastiska K3b 1.0 temat."
-#: k3bwriterselectionwidget.cpp:122
-msgid "Burn Medium"
-msgstr "Bränn medium"
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:72
+msgid "Erase CD-RW"
+msgstr "Radera cd-rw"
-#: k3bwriterselectionwidget.cpp:133
-msgid "Speed:"
-msgstr "Hastighet:"
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:111
+msgid "&Erase Type"
+msgstr "T&yp av radering"
-#: k3bwriterselectionwidget.cpp:141
-msgid "Writing app:"
-msgstr "Skrivprogram:"
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:179
+msgid "Successfully erased CD-RW."
+msgstr "Raderade cd-rw."
-#: k3bwriterselectionwidget.cpp:174
-msgid "The medium that will be used for burning"
-msgstr "Mediet som används för bränning"
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:180
+msgid "Success"
+msgstr "Lyckades"
-#: k3bwriterselectionwidget.cpp:175
-msgid "The speed at which to burn the medium"
-msgstr "Hastigheten som mediet skrivs med"
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:183
+msgid "Erasing CD-RW canceled."
+msgstr "Radering av cd-rw avbruten."
-#: k3bwriterselectionwidget.cpp:176
-msgid "The external application to actually burn the medium"
-msgstr "Det yttre program som gör själva bränningen av mediet"
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:184
+msgid "Canceled"
+msgstr "Avbruten"
-#: k3bwriterselectionwidget.cpp:178
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:186
+msgid "The Erasing process failed. Do you want to see the debugging output?"
+msgstr "Raderingsprocessen misslyckades. Vill du se felsökningsutmatning?"
+
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:203
+msgid "%1 does not support CD-RW writing."
+msgstr "%1 stödjer inte cd-rw-skrivning."
+
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:212
msgid ""
-"<p>Select the medium that you want to use for burning."
-"<p>In most cases there will only be one medium available which does not leave "
-"much choice."
+"Erases the complete disk. This takes as long as writing the complete CD."
msgstr ""
-"<p>Välj medium som du vill använda för bränning. "
-"<p>I de flesta fall finns det bara ett medium tillgänglig, så att det "
-"egentligen inte finns något val."
+"Raderar hela skivan. Det här tar lika lång tid som att skriva hela cd:n."
-#: k3bwriterselectionwidget.cpp:181
-msgid ""
-"<p>Select the speed with which you want to burn."
-"<p><b>Auto</b>"
-"<br>This will choose the maximum writing speed possible with the used medium. "
-"This is the recommended selection for most media.</p>"
-"<p><b>Ignore</b> (DVD only)"
-"<br>This will leave the speed selection to the writer device. Use this if K3b "
-"is unable to set the writing speed."
-"<p>1x refers to 1385 KB/s for DVD and 175 KB/s for CD.</p>"
-"<p><b>Caution:</b> Make sure your system is able to send the data fast enough "
-"to prevent buffer underruns."
-msgstr ""
-"<p>Välj hastighet som du vill bränna med."
-"<p><b>Automatisk</b>"
-"<br>Det här väljer maximal skrivhastighet som är möjlig med det använda mediet. "
-"Det är det rekommenderade valet för de flesta media.</p> "
-"<p><b>Ignorera</b>"
-"<br>Det här lämnar valet av hastighet till brännaren. Använd det om K3b inte "
-"kan ställa in skrivhastigheten."
-"<p>1x motsvarar 1385 Kibyte/s för dvd och 175 Kibyte/s för cd.</p>"
-"<p><b>Varning:</b> Försäkra dig om att datorn kan skicka data snabbt nog för "
-"att förhindra att buffern blir tom."
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:214
+msgid "Erases just the TOC, the PMA, and the pregap."
+msgstr "Raderar bara innehållsförteckningen, PMA och inledande mellanrum."
-#: k3bwriterselectionwidget.cpp:192
-msgid ""
-"<p>K3b uses the command line tools cdrecord, growisofs, and cdrdao to actually "
-"write a CD or DVD."
-"<p>Normally K3b chooses the best suited application for every task "
-"automatically but in some cases it may be possible that one of the applications "
-"does not work as intended with a certain writer. In this case one may select "
-"the application manually."
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:215
+msgid "Erases just the last track."
+msgstr "Raderar bara sista spåret."
+
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:216
+msgid "Reopen the last session to make it possible to append further data."
msgstr ""
-"<p>K3b använder kommandoradsverktygen cdrecord, growisofs och cdrdao för att "
-"göra själva skrivningen av en cd eller dvd. Normalt väljer K3b automatiskt "
-"programmet som passar bäst för varje uppgift, men i vissa fall kan det vara "
-"möjligt att något av programmen inte fungerar som avsett med en viss brännare. "
-"I sådana fall kan man välja program manuellt."
+"Öppna senaste session igen för att göra det möjligt att lägga till "
+"ytterligare data."
-#: k3bwriterselectionwidget.cpp:262 projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:440
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:676
-msgid "Ignore"
-msgstr "Ignorera"
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:218
+msgid "Erases the last session of a multisession CD."
+msgstr "Raderar senaste sessionen på en flersessions-cd."
-#: k3bwriterselectionwidget.cpp:293
-msgid "More..."
-msgstr "Mer..."
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:226 misc/k3bblankingdialog.cpp:234
+msgid "Fast"
+msgstr "Snabb"
-#: k3bwriterselectionwidget.cpp:575
-msgid "Set writing speed manually"
-msgstr "Ställ in skrivhastighet manuellt"
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:229 misc/k3bblankingdialog.cpp:235
+msgid "Complete"
+msgstr "Fullständig"
-#: k3bwriterselectionwidget.cpp:576
-msgid ""
-"<p>K3b is not able to perfectly determine the maximum writing speed of an "
-"optical writer. Writing speed is always reported subject to the inserted "
-"medium."
-"<p>Please enter the writing speed here and K3b will remember it for future "
-"sessions (Example: 16x)."
-msgstr ""
-"<p>K3b kan inte avgöra maximal skrivhastighet för en optisk brännare. "
-"Skrivhastigheten rapporteras alltid med hänsyn till inmatat medium."
-"<p>Ange skrivhastigheten här, så kommer K3b ihåg den för framtida sessioner "
-"(Exempel: 16x)."
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:233
+msgid "Blanking mode:"
+msgstr "Raderingsläge:"
-#: k3bapplication.cpp:127
-msgid "Creating GUI..."
-msgstr "Skapar grafiskt gränssnitt..."
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:238 misc/k3bblankingdialog.cpp:241
+msgid "Erase Last Track"
+msgstr "Radera sista spåret"
-#: k3bapplication.cpp:142
-msgid "Ready."
-msgstr "Klar."
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:242 misc/k3bblankingdialog.cpp:245
+msgid "Reopen Last Session"
+msgstr "Öppna senaste session igen"
-#: k3bapplication.cpp:149
-msgid "Checking System"
-msgstr "Kontrollerar systemet"
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:246 misc/k3bblankingdialog.cpp:249
+msgid "Erase Last Session"
+msgstr "Radera senaste sessionen"
-#: k3bapplication.cpp:184
-msgid "K3b is currently busy and cannot start any other operations."
-msgstr "K3b är upptagen och kan inte starta några andra åtgärder."
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:67
+msgid "CD Copy"
+msgstr "Cd-kopiering"
-#: k3bapplication.cpp:185
-msgid "K3b is busy"
-msgstr "K3b är upptagen"
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:67
+msgid "and CD Cloning"
+msgstr "och cd-duplicering"
-#: k3bapplication.cpp:300
-msgid "Could not find Audio Output plugin '%1'"
-msgstr "Kunde inte hitta insticksprogrammet för ljudutmatning \"%1\""
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:79 misc/k3bdvdcopydialog.cpp:72
+msgid "Source Medium"
+msgstr "Källmedium"
-#: k3bapplication.cpp:301
-msgid "Initialization Problem"
-msgstr "Initieringsproblem"
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:102
+msgid "Copy Mode"
+msgstr "Kopieringsläge"
-#: k3blsofwrapperdialog.cpp:44
-msgid "Device in use"
-msgstr "Enheten används"
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:106 misc/k3bcdcopydialog.cpp:230
+msgid "Normal Copy"
+msgstr "Normal kopiering"
-#: k3blsofwrapperdialog.cpp:51
-msgid "Quit the other applications"
-msgstr "Avsluta andra program"
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:107 misc/k3bcdcopydialog.cpp:235
+msgid "Clone Copy"
+msgstr "Kopiering med duplicering"
-#: k3blsofwrapperdialog.cpp:52
-msgid "Check again"
-msgstr "Kontrollera igen"
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:109 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:245
+#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:100 misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:61
+#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:188 projects/k3bprojectburndialog.cpp:267
+msgid "Writing Mode"
+msgstr "Skrivläge"
-#: k3blsofwrapperdialog.cpp:75
-msgid ""
-"<p>Device <b>'%1'</b> is already in use by other applications (<em>%2</em>)."
-"<p>It is highly recommended to quit those before continuing. Otherwise K3b "
-"might not be able to fully access the device."
-"<p><em>Hint: Sometimes shutting down an application does not happen instantly. "
-"In that case you might have to use the '%3' button."
-msgstr ""
-"<p>Enheten <b>'%1'</b> används redan av andra program (<em>%2</em>) "
-"<p>Du rekommenderas starkt att avsluta dem innan du fortsätter. Annars kanske "
-"inte K3b kan komma åt enheten helt och hållet."
-"<p><b>Tips: Ibland avslutas inte ett program omedelbart. I detta fall kanske du "
-"måste använda knappen '%3'."
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:113 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:251
+#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:113 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:194
+#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:289
+msgid "Copies"
+msgstr "Kopior"
-#: k3blsofwrapperdialog.cpp:103
-msgid "<p>Do you really want K3b to kill the following processes: <em>"
-msgstr "<p>Vill du verkligen att K3b ska döda följande processer: <em>"
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:32
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:121 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:262
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:275 misc/k3bdvdcopydialog.cpp:104
+#: misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:68 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:205
+#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:218 option/k3boptiondialog.cpp:44
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:166 projects/k3baudioburndialog.cpp:82
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:177
+#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:271 projects/k3bvcdburndialog.cpp:446
+#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:476 projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:452
+#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:112
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:138 rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:108
+#, no-c-format
+msgid "Settings"
+msgstr "Inställningar"
-#: k3bstatusbarmanager.cpp:60
-msgid "Temp:"
-msgstr "Tillfällig katalog:"
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:136 misc/k3bdvdcopydialog.cpp:129
+#: projects/base_k3baudiotrackwidget.ui:193
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "&Options"
+msgstr "CDDB-inställningar"
-#: k3bstatusbarmanager.cpp:113
-msgid "No info"
-msgstr "Ingen information"
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:151 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:288
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:789 misc/k3bdvdcopydialog.cpp:145
+msgid "&Image"
+msgstr "&Avbild"
-#: k3bstatusbarmanager.cpp:169
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:167 misc/k3bcdcopydialog.cpp:177
+#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:161 projects/k3baudioburndialog.cpp:95
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:163
+msgid "Read retries:"
+msgstr "Läsposter:"
+
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:170
+msgid "No error correction"
+msgstr "Ingen felkorrigering"
+
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:182 projects/k3baudioburndialog.cpp:91
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:161
+msgid "Paranoia mode:"
+msgstr "Paranoidläge:"
+
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:184
+msgid "Copy CD-Text"
+msgstr "Kopiera cd-text"
+
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:185
+msgid "Prefer CD-Text"
+msgstr "Föredra cd-text"
+
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:190 misc/k3bdvdcopydialog.cpp:167
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:577
+#, no-c-format
+msgid "&Advanced"
+msgstr "Avan&cerat"
+
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:211
+msgid "Skip unreadable data sectors"
+msgstr "Hoppa över oläsbara datasektorer"
+
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:212
+msgid "Disable the source drive's error correction"
+msgstr "Inaktivera källenhetens felkorrigering"
+
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:213
+msgid "Use CD-Text instead of cddb if available."
+msgstr "Använd cd-text istället för CDDB om tillgänglig."
+
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:214
+msgid "Copy CD-Text from the source CD if available."
+msgstr "Kopiera cd-text från käll-cd:n om tillgänglig."
+
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:216
msgid ""
-"_n: 1 file in %1\n"
-"%n files in %1"
+"<p>If this option is checked K3b will disable the source drive's ECC/EDC "
+"error correction. This way sectors that are unreadable by intention can be "
+"read.<p>This may be useful for cloning CDs with copy protection based on "
+"corrupted sectors."
msgstr ""
-"1 fil i %1\n"
-"%n filer i %1"
+"<p>Om det här alternativet är markerat kommer K3b inaktivera källenhetens "
+"ECC/EDC-felkorrigering. På så sätt kan sektorer som är oläsbara med avsikt "
+"läsas.<p>Detta kan vara användbart för att duplicera cd-skivor med "
+"kopieringsskydd baserat på felaktiga sektorer."
-#: k3bstatusbarmanager.cpp:170
-#, c-format
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:221
msgid ""
-"_n: 1 folder\n"
-"%n folders"
+"<p>If this option is checked K3b will search for CD-Text on the source CD. "
+"Disable it if your CD drive has problems with reading CD-Text or you want to "
+"stick to Cddb info."
msgstr ""
-"1 katalog\n"
-"%n kataloger"
+"<p>Om det här alternativet är markerat söker K3b efter cd-text på käll-cd:n. "
+"Inaktivera det om din cd-enhet har problem med att läsa cd-text, eller om du "
+"vill hålla dig till CDDB-information."
-#: k3bstatusbarmanager.cpp:196
-#, c-format
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:224
msgid ""
-"_n: Audio CD (1 track)\n"
-"Audio CD (%n tracks)"
+"<p>If this option is checked and K3b finds CD-Text on the source media it "
+"will be copied to the resulting CD ignoring any potentially existing Cddb "
+"entries."
msgstr ""
-"Ljud-cd (1 spår)\n"
-"Ljud-cd (%n spår)"
+"<p>Om det här alternativet är markerat och K3b hittar cd-text på källmedia, "
+"kopieras det till resultatet på skivan, och eventuella befintliga cddb-"
+"poster ignoreras."
-#: k3bstatusbarmanager.cpp:202
-msgid "Data CD (%1)"
-msgstr "Data-cd (%1)"
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:226
+msgid ""
+"<p>If this option is checked and K3b is not able to read a data sector from "
+"the source CD/DVD it will be replaced with zeros on the resulting copy."
+msgstr ""
+"<p>Om det här alternativet är markerat, och K3b inte kan läsa en datasektor "
+"från käll-cd:n eller dvd:n ersätts den med nollor på kopian."
-#: k3bstatusbarmanager.cpp:209
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:231
msgid ""
-"_n: Mixed CD (1 track and %1)\n"
-"Mixed CD (%n tracks and %1)"
+"<p>This is the normal copy mode recommended for most CD types. It allows "
+"copying Audio CDs, multi and single session Data CDs, and Enhanced Audio CDs "
+"(an Audio CD containing an additional data session).<p>For VideoCDs please "
+"use the CD Cloning mode."
msgstr ""
-"Blandad cd (1 spår och %1)\n"
-"Blandad cd (%n spår och %1)"
+"<p>Det här är det normala kopieringsläget som rekommenderas för de flesta "
+"typer av cd. Det tillåter kopiering av ljud-cd, fler- och enkelsessions data-"
+"cd och utökade ljud-cd (en ljud-cd som innehåller en ytterligare "
+"datasession).<p>För video-cd, använd cd-dupliceringsläget."
-#: k3bstatusbarmanager.cpp:216
-#, c-format
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:236
msgid ""
-"_n: Video CD (1 track)\n"
-"Video CD (%n tracks)"
+"<p>In CD Cloning mode K3b performs a raw copy of the CD. That means it does "
+"not care about the content but simply copies the CD bit by bit. It may be "
+"used to copy VideoCDs or CDs which contain erroneous sectors.<p><b>Caution:</"
+"b> Only single session CDs can be cloned."
msgstr ""
-"Video-cd (1 spår)\n"
-"Video-cd (%n spår)"
+"<p>I cd-dupliceringsläge utför K3b en obehandlad kopiering av cd:n. Det "
+"betyderatt innehållet inte spelar någon roll, utan kopiering av cd:n är "
+"bitbaserad. Det kan användas för att kopiera en video-cd eller en cd som "
+"innehåller felaktiga sektorer.<p><b>Varning:</b> Bara enkelsessions-cd kan "
+"dupliceras."
-#: k3bstatusbarmanager.cpp:222
-msgid "eMovix CD (%1)"
-msgstr "eMovix-cd (%1)"
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:273 misc/k3bdvdcopydialog.cpp:238
+#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:217
+msgid ""
+"There seems to be not enough free space in temporary directory. Write anyway?"
+msgstr ""
+"Det verkar inte finnas tillräckligt med ledigt utrymme i tillfällig katalog. "
+"Skriv ändå?"
-#: k3bstatusbarmanager.cpp:228
-msgid "eMovix DVD (%1)"
-msgstr "eMovix-dvd (%1)"
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:453 misc/k3bdvdcopydialog.cpp:437
+msgid "Use the same device for burning"
+msgstr "Använd samma enhet för bränning"
-#: k3bstatusbarmanager.cpp:234
-msgid "Data DVD (%1)"
-msgstr "Data-dvd (%1)"
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:454 misc/k3bdvdcopydialog.cpp:438
+msgid "<qt>Use the same device for burning <i>(Or insert another medium)</i>"
+msgstr ""
+"<qt>Använd samma enhet för bränning <i>(eller mata in ett annat medium)</i>"
-#: k3bstatusbarmanager.cpp:240
-msgid "Video DVD (%1)"
-msgstr "Video-dvd (%1)"
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:116
+msgid "Burn CD Image"
+msgstr "Bränn cd-avbild"
-#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:117
-msgid "K3b - The CD/DVD Kreator"
-msgstr "K3b - Cd/dvd-skaparen"
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:181 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:152
+msgid "Image to Burn"
+msgstr "Avbild att bränna"
-#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:135
-msgid "Drag or Type Theme URL"
-msgstr "Dra eller skriv in webbadress för tema"
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:184 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:155
+msgid "Choose Image File"
+msgstr "Välj avbildsfil"
-#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:146
-#, c-format
-msgid "Unable to find the icon theme archive %1."
-msgstr "Kunde inte hitta ikontemats arkiv %1."
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:185
+msgid "*.iso *.toc *.ISO *.TOC *.cue *.CUE|Image Files"
+msgstr "*.iso *.toc *.ISO *.TOC *.cue *.CUE|Avbildsfiler"
-#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:148
-msgid ""
-"Unable to download the icon theme archive.\n"
-"Please check that address %1 is correct."
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:187 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:156
+msgid "*.iso *.ISO|ISO9660 Image Files"
+msgstr "*.iso *.ISO|ISO9660-avbildsfiler"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:189
+msgid "*.cue *.CUE|Cue Files"
+msgstr "*.cue *.CUE|Index-filer"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:191
+msgid "*.toc *.TOC|Cdrdao TOC Files and Cdrecord Clone Images"
msgstr ""
-"Kan inte ladda ner ikontemats arkiv.\n"
-"Kontrollera att adressen %1 är riktig."
+"*.toc *.TOC|Cdrdao-innehållsförteckningsfiler och cdrecord duplicerade "
+"avbildsfiler"
-#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:180
-msgid "The file is not a valid K3b theme archive."
-msgstr "Filen är inte ett giltigt temaarkiv för K3b."
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:195
+msgid "Image Type"
+msgstr "Avbildstyp"
-#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:188
-msgid "A theme with the name '%1' already exists. Do you want to overwrite it?"
-msgstr "Ett tema med namnet '%1' finns redan. Vill du skriva över det?"
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:197
+msgid "Auto Detection"
+msgstr "Automatisk identifiering"
-#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:190
-msgid "Theme exists"
-msgstr "Temat finns"
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:198
+msgid "ISO9660 Image"
+msgstr "ISO9660-avbild"
-#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:209
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:199
+msgid "Cue/Bin Image"
+msgstr "Index/binär-avbild"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:200
+msgid "Audio Cue File"
+msgstr "Ljud-indexfil"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:201
+msgid "Cdrdao TOC File"
+msgstr "Cdrdao-innehållsförteckningsfil"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:202
+msgid "Cdrecord Clone Image"
+msgstr "Cdrecord duplicerad avbild"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:221 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:167
+msgid "No image file selected"
+msgstr "Ingen avbildsfil vald"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:303
+msgid "Data mode:"
+msgstr "Dataläge:"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:291
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:309 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:770
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:421 option/k3boptiondialog.cpp:129
+#: projects/k3baudioburndialog.cpp:104 projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:178
+#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:429 rip/k3baudiorippingdialog.cpp:154
+#, no-c-format
+msgid "Advanced"
+msgstr "Avancerat"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:409 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:249
msgid ""
-"<qt>Are you sure you want to remove the <strong>%1</strong> icon theme?"
-"<br>"
-"<br>This will delete the files installed by this theme.</qt>"
+"<p>This image has an invalid file size.If it has been downloaded make sure "
+"the download is complete.<p>Only continue if you know what you are doing."
msgstr ""
-"<qt>Är du säker på att du vill ta bort ikontemat <strong>%1</strong>?"
-"<br>"
-"<br>Det tar bort filerna som installerats för temat.</qt>"
+"<p>Avbilden har en ogiltig filstorlek. Om den har laddats ner, försäkra dig "
+"om att nerladdningen är fullständig.<p>Fortsätt bara om du vet vad du gör."
-#: k3binteractiondialog.cpp:331 option/k3bmiscoptiontab.cpp:49
-msgid "Default Settings"
-msgstr "Standardinställningar"
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:412 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:252
+#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:143
+#, fuzzy
+msgid "Warning"
+msgstr "Bränning"
-#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:50
-msgid "Load the K3b Defaults at dialog startup."
-msgstr "Ladda K3b:s standardvärden när dialogrutan visas."
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:414 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:254
+#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:192 projects/k3bprojectburndialog.cpp:80
+#, fuzzy
+msgid "Cancel"
+msgstr "Avbruten"
-#: k3binteractiondialog.cpp:332 option/k3bmiscoptiontab.cpp:52
-msgid "Saved Settings"
-msgstr "Sparade inställningar"
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:570
+msgid "Seems not to be a usable image"
+msgstr "Verkar inte vara en användbar avbild"
-#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:53
-msgid "Load the settings saved by the user at dialog startup."
-msgstr "Ladda inställningar sparade av användaren när dialogrutan visades."
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:577
+msgid "File not found"
+msgstr "Filen hittades inte"
-#: k3binteractiondialog.cpp:333 option/k3bmiscoptiontab.cpp:55
-msgid "Last Used Settings"
-msgstr "Senast använda inställningar"
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:589 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:654
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:682 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:710
+msgid "Detected:"
+msgstr "Identifierade:"
-#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:56
-msgid "Load the last used settings at dialog startup."
-msgstr "Ladda senast använda inställningar när dialogrutan visas."
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:590 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:321
+msgid "Iso9660 image"
+msgstr "ISO9660-avbild"
-#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:57
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:596 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:660
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:688 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:326
+msgid "Filesize:"
+msgstr "Filstorlek:"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:655
+msgid "Cdrecord clone image"
+msgstr "Cdrecord duplicerad avbild"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:665 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:693
+msgid "Image file:"
+msgstr "Avbildsfil:"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:671
+msgid "TOC file:"
+msgstr "Innehållsförteckningsfil:"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:683
+msgid "Cue/bin image"
+msgstr "Index/binär-avbild"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:699
+msgid "Cue file:"
+msgstr "Indexfil:"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:711
+msgid "Audio Cue Image"
+msgstr "Ljud-indexavbild"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:716
+#, c-format
msgid ""
-"K3b handles three sets of settings in action dialogs (action dialogs include "
-"the CD Copy dialog or the Audio CD project dialog):"
+"_n: %n track\n"
+"%n tracks"
msgstr ""
-"K3b hanterar tre olika uppsättningar med inställningar i åtgärdsdialogrutor "
-"(åtgärdsdialogrutor är exempelvis dialogrutan för cd-kopiering och "
-"projektdialogrutan för ljud-cd):"
+"%n spår\n"
+"%n spår"
-#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:60
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:731
+msgid "Track"
+msgstr "Spår"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:841 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:443
+msgid "Md5 Sum:"
+msgstr "MD5-summa:"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:871 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:473
+msgid "Calculation cancelled"
+msgstr "Beräkning avbruten"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:873 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:475
+msgid "Calculation failed"
+msgstr "Beräkning misslyckades"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:888 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:490
+msgid "Copy checksum to clipboard"
+msgstr "Kopiera checksumma till klippbordet"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:889 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:491
+msgid "Compare checksum..."
+msgstr "Jämför checksumma..."
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:895 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:497
+msgid "MD5 Sum Check"
+msgstr "Kontroll av MD5-summa"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:896 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:498
+msgid "Please insert the MD5 Sum to compare:"
+msgstr "Ange MD5-summa att jämföra:"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:902 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:504
+msgid "The MD5 Sum of %1 equals the specified."
+msgstr "MD5-summan för %1 är lika med den angivna."
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:903 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:505
+msgid "MD5 Sums Equal"
+msgstr "MD5-summorna är lika"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:905 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:507
+msgid "The MD5 Sum of %1 differs from the specified."
+msgstr "MD5-summan för %1 skiljer sig från den angivna."
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:906 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:508
+msgid "MD5 Sums Differ"
+msgstr "MD5-summor skiljer sig åt"
+
+#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:60
+msgid "DVD Copy"
+msgstr "Dvd-kopiering"
+
+#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:61
+msgid "No video transcoding!"
+msgstr "Ingen videokodning."
+
+#: ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui:28
+#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:156
+#, no-c-format
+msgid "General"
+msgstr "Allmänt"
+
+#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:163 projects/k3baudioburndialog.cpp:97
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:158
+msgid "Ignore read errors"
+msgstr "Ignorera läsfel"
+
+#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:202
+msgid "Skip unreadable sectors"
+msgstr "Hoppa över oläsbara sektorer"
+
+#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:203
msgid ""
-"One of these sets is loaded once an action dialog is opened. This setting "
-"defines which set it will be."
+"<p>If this option is checked and K3b is not able to read a sector from the "
+"source CD/DVD it will be replaced with zeros on the resulting copy."
msgstr ""
-"En av uppsättningarna laddas när en åtgärdsdialogruta visas. Denna inställning "
-"definierar vilken uppsättning som används."
+"<p>Om det här alternativet är markerat, och K3b inte kan läsa en sektor från "
+"käll-cd:n eller dvd:n ersätts den med nollor på kopian."
-#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:127
-msgid "Directory (%1) does not exist. Create?"
-msgstr "Katalogen (%1) finns inte. Skapa den?"
+#: misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:43
+msgid "DVD Formatting"
+msgstr "Dvd-formatering"
-#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:128
-msgid "Create Directory"
-msgstr "Skapa katalog"
+#: misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:44
+msgid "DVD%1RW"
+msgstr "Dvd%1rw"
-#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:128
-msgid "Create"
-msgstr "Skapa"
+#: misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:72
+msgid "Quick format"
+msgstr "Snabbformatering"
-#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:141
+#: misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:84
+msgid "Force formatting of empty DVDs"
+msgstr "Tvinga formatering av tomma dvd:er"
+
+#: misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:85
msgid ""
-"You specified a file for the temporary directory. K3b will use its base path as "
-"the temporary directory."
+"<p>If this option is checked K3b will format a DVD-RW even if it is empty. "
+"It may also be used to force K3b to format a DVD+RW or a DVD-RW in "
+"restricted overwrite mode.<p><b>Caution:</b> It is not recommended to often "
+"format a DVD since it may already be unusable after 10-20 reformat "
+"procedures.<p>DVD+RW media only needs to be formatted once. After that it "
+"just needs to be overwritten. The same applies to DVD-RW in restricted "
+"overwrite mode."
msgstr ""
-"Du angav en fil som tillfällig katalog. K3b kommer att använda sökvägen till "
-"filen som tillfällig katalog."
+"<p>Om det här alternativet är markerat, kommer K3b formatera en dvd-rw även "
+"om den är tom. Det kan också användas för att tvinga K3b att formatera en dvd"
+"+rw eller en dvd-rw med begränsat överskrivningsläge.<p><b>Varning:</b> Det "
+"rekommenderas att inte ofta formatera en dvd, eftersom den kan bli "
+"oanvändbar redan efter 10-20 omformateringar.<p>Dvd+rw-media behöver bara "
+"formateras en gång. Därefter behöver det bara skrivas över. Samma sak gäller "
+"för dvd-rw med begränsat överskrivningsläge."
-#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:150
-#, c-format
-msgid "You do not have permission to write to %1."
-msgstr "Du har inte behörighet att skriva till %1."
+#: misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:95
+msgid "Try to perform quick formatting"
+msgstr "Försök utföra snabbformatering"
-#: option/k3bdeviceoptiontab.cpp:47
+#: misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:96
msgid ""
-"K3b tries to detect all your devices properly. You can add devices that have "
-"not been detected and change the black values by clicking in the list. If K3b "
-"is unable to detect your drive, you need to modify their permissions to give "
-"K3b write access to all devices."
+"<p>If this option is checked K3b will tell the writer to perform a quick "
+"format.<p>Formatting a DVD-RW completely can take a very long time and some "
+"DVD writers perform a full format even if quick format is enabled."
msgstr ""
-"K3b försöker identifiera alla enheter på ett korrekt sätt. Du kan lägga till "
-"enheter som inte hittas, och ändra svarta värden genom att klicka i listan. Om "
-"K3b inte kan hitta din enhet, måste du ändra behörigheter så att K3b får "
-"skrivbehörighet till alla enheter."
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencoderconfigwidget.ui line 54
-#: option/k3bpluginoptiontab.cpp:67 projects/k3bdatafileview.cpp:70
-#: projects/k3bmovixlistview.cpp:174 rc.cpp:1266
-#, no-c-format
-msgid "Name"
-msgstr "Namn"
+"<p>Om det här alternativet är markerat, kommer K3b be brännaren att utföra "
+"en snabbformatering.<p>Att formatera en dvd-rw helt och hållet kan ta mycket "
+"lång tid och vissa dvd-brännare utför en fullständig formatering även om "
+"snabbformatering är aktiverad."
-#. i18n: file ./option/base_k3bthemeoptiontab.ui line 48
-#: option/k3bpluginoptiontab.cpp:68 rc.cpp:341
-#, no-c-format
-msgid "Author"
-msgstr "Upphovsman"
+#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:88
+msgid "Burn Iso9660 Image"
+msgstr "Bränn ISO9660-avbildsfil"
-#. i18n: file ./option/base_k3bthemeoptiontab.ui line 59
-#: ../plugins/decoder/ogg/k3boggvorbisdecoder.cpp:121
-#: option/k3bexternalbinwidget.cpp:134 option/k3bpluginoptiontab.cpp:69
-#: rc.cpp:344
-#, no-c-format
-msgid "Version"
-msgstr "Version"
+#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:89
+msgid "to DVD"
+msgstr "till dvd"
-#: option/k3bpluginoptiontab.cpp:70
-msgid "Description"
-msgstr "Beskrivning"
+#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:238
+msgid ""
+"The image you selected is not a valid ISO9660 image. Are you sure you want "
+"to burn it anyway? (There may exist other valid image types that are not "
+"detected by K3b but will work fine.)"
+msgstr ""
+"Avbilden du markerade är inte en giltig ISO9660-avbild. Är du säker på att "
+"du vill bränna den ändå? (Det finns andra giltiga avbildstyper som inte "
+"detekteras av K3b, men som fungerar utmärkt.)"
-#: option/k3bpluginoptiontab.cpp:71
-msgid "License"
-msgstr "Licens"
+#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:241 projects/k3bprojectburndialog.cpp:158
+msgid "Burn"
+msgstr "Bränn"
-#: option/k3boptiondialog.cpp:129
-msgid "Advanced Settings"
-msgstr "Avancerade inställningar"
+#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:382
+msgid "Not an Iso9660 image"
+msgstr "Inte en ISO9660-avbild"
-#: option/k3bexternalbinwidget.cpp:142 option/k3boptiondialog.cpp:143
-msgid "Programs"
-msgstr "Program"
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:62
+msgid "Burning"
+msgstr "Bränning"
-#: option/k3boptiondialog.cpp:143
-msgid "Setup External Programs"
-msgstr "Anpassa externa program"
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:69
+msgid "Allow overburning (&not supported by cdrecord <= 1.10)"
+msgstr "Tillåt överbrä&nning (stöds inte av cdrecord <= 1.10)"
-#: option/k3boptiondialog.cpp:157
-msgid "Setup the CDDB Server"
-msgstr "Ställ in CDDB-server"
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:70
+msgid "Force unsafe operations"
+msgstr "Tvinga osäkra åtgärder"
-#: option/k3boptiondialog.cpp:175
-msgid "Devices"
-msgstr "Enheter"
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:71
+msgid "&Manual writing buffer size"
+msgstr "Skriv&bufferstorlek inställd manuellt"
-#: option/k3boptiondialog.cpp:175
-msgid "Setup Devices"
-msgstr "Ställ in enheter"
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:73
+msgid "MB"
+msgstr "Mibyte"
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 19
-#: option/k3boptiondialog.cpp:188 projects/k3bdataburndialog.cpp:170
-#: projects/k3bdvdburndialog.cpp:105 projects/k3bmixedburndialog.cpp:100
-#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:145 projects/k3bmovixburndialog.cpp:109
-#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:405 rc.cpp:248
-#, no-c-format
-msgid "Misc"
-msgstr "Diverse"
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:74
+msgid "Manual writing application &selection"
+msgstr "Manuellt val av &skrivprogram"
-#: option/k3boptiondialog.cpp:188
-msgid "Miscellaneous Settings"
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:83
+#, fuzzy
+msgid "Miscellaneous"
msgstr "Diverse inställningar"
-#: option/k3boptiondialog.cpp:202
-msgid "Notifications"
-msgstr "Underrättelser"
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:84
+msgid "Do not &eject medium after write process"
+msgstr "&Mata inte ut skivan efter skrivprocessen"
-#: option/k3boptiondialog.cpp:202
-msgid "System Notifications"
-msgstr "Systemunderrättelser"
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:85
+msgid "Automatically erase CD-RWs and DVD-RWs"
+msgstr "Radera automatiskt cd-rw och dvd-rw"
-#: option/k3boptiondialog.cpp:216
-msgid "Plugins"
-msgstr "Insticksmoduler"
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:102
+msgid "Allow burning more than the official media capacity"
+msgstr "Tillåt att bränna mer än den officiella mediakapaciteten"
-#: option/k3boptiondialog.cpp:216
-msgid "K3b Plugin Configuration"
-msgstr "Anpassning av insticksprogram"
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:103
+msgid "Allow to choose between cdrecord and cdrdao"
+msgstr "Tillåt val mellan cdrecord och cdrdao"
-#: option/k3boptiondialog.cpp:230
-msgid "Themes"
-msgstr "Teman"
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:104
+msgid "Automatically erase CD-RWs and DVD-RWs without asking"
+msgstr "Radera automatiskt cd-rw och dvd-rw utan att fråga"
-#: option/k3boptiondialog.cpp:230
-msgid "K3b GUI Themes"
-msgstr "K3b grafiska teman"
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:105
+msgid "Do not eject the burn medium after a completed burn process"
+msgstr "Mata inte ut mediet efter en färdig brännprocess"
+
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:106
+msgid "Force K3b to continue some operations otherwise deemed as unsafe"
+msgstr "Tvinga K3b att fortsätta vissa åtgärder som annars anses vara osäkra."
+
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:108
+msgid ""
+"<p>If this option is checked K3b gives the possibility to choose between "
+"cdrecord and cdrdao when writing a cd.<p>This may be useful if one of the "
+"programs does not support the used writer.<p><b>Be aware that K3b does not "
+"support both programs in all project types.</b>"
+msgstr ""
+"<p>Om det här alternativet är markerat, ger K3b möjlighet att välja mellan "
+"cdrecord och cdrdao när en cd ska skrivas.<p>Det kan vara användbart om ett "
+"av programmen inte stöder brännaren som används.<p><b>Var medveten om att "
+"K3b inte stöder båda programmen i alla typer av projekt.</b>"
+
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:116
+msgid ""
+"<p>Each medium has an official maximum capacity which is stored in a read-"
+"only area of the medium and is guaranteed by the vendor. However, this "
+"official maximum is not always the actual maximum. Many media have an actual "
+"total capacity that is slightly larger than the official amount.<p>If this "
+"option is checked K3b will disable a safety check that prevents burning "
+"beyond the offical capacity.<p><b>Caution:</b> Enabling this option can "
+"cause failures in the end of the burning process if K3b attempts to write "
+"beyond the official capacity. It makes sense to first determine the actual "
+"maximum capacity of the media brand with a simulated burn."
+msgstr ""
+"<p>Alla medium har en officiell maximal kapacitet, som lagras i ett "
+"skrivskyddat område på mediet och garanteras av tillverkaren. Dock är inte "
+"den officiella maximala kapaciteten alltid den verkliga kapaciteten. Många "
+"media har en verklig total kapacitet som är något större än den officiella."
+"<p>Om alternativet markeras, stänger K3b av en säkerhetskontroll som "
+"förhindrar att bränna förbi den officiella kapaciteten. <p><b>Varning:</b> "
+"Att aktivera alternativet kan orsaka fel vid brännprocessens slut om K3b "
+"försöker skriva förbi den officiella kapaciteten. Det är bäst att först "
+"avgöra den verkliga maximala kapaciteten hos märket med en simulerad "
+"skrivning."
+
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:127
+msgid ""
+"<p>If this option is checked K3b will automatically erase CD-RWs and format "
+"DVD-RWs if one is found instead of an empty media before writing."
+msgstr ""
+"<p>Om det här alternativet är markerat, kommer K3b automatiskt att radera cd-"
+"rw och formatera dvd-rw om någon hittas istället för en tom skiva innan "
+"bränning."
+
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:131
+msgid ""
+"<p>K3b uses a software buffer during the burning process to avoid gaps in "
+"the data stream due to high system load. The default sizes used are %1 MB "
+"for CD and %2 MB for DVD burning.<p>If this option is checked the value "
+"specified will be used for both CD and DVD burning."
+msgstr ""
+"<p>K3b använder en programvarubuffer under brännprocessen för att undvika "
+"gap i dataströmmen på grund av hög systembelastning. Den förvalda storleken "
+"som används är %1 Mibyte för bränning av cd och %2 Mibyte för bränning av "
+"dvd.<p>Om alternativet markeras, används angivet värde både för bränning av "
+"cd och dvd."
+
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:137
+msgid ""
+"<p>If this option is checked K3b will not eject the medium once the burn "
+"process finishes. This can be helpful in case one leaves the computer after "
+"starting the burning and does not want the tray to be open all the time."
+"<p>However, on Linux systems a freshly burned medium has to be reloaded. "
+"Otherwise the system will not detect the changes and still treat it as an "
+"empty medium."
+msgstr ""
+"<p>Om alternativet är markerat kommer inte K3b att mata ut mediet när "
+"brännprocessen är färdig. Det kan vara till hjälp om man lämnar datorn när "
+"skrivningen har startats, och inte vill att luckan ska vara öppen hela tiden."
+"<p>Dock måste ett nyskrivet medium laddas om på Linux-system, annars "
+"detekterar inte systemet ändringarna och behandlar det fortfarande som ett "
+"tomt medium."
+
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:143
+msgid ""
+"<p>If this option is checked K3b will continue in some situations which "
+"would otherwise be deemed as unsafe.<p>This setting for example disables the "
+"check for medium speed verification. Thus, one can force K3b to burn a high "
+"speed medium on a low speed writer.<p><b>Caution:</b> Enabling this option "
+"may result in damaged media."
+msgstr ""
+"<p>Om alternativet är markerat fortsätter K3b i vissa situationer som annars "
+"skulle anses vara osäkra.<p>Inställningen stänger till exempel av kontrollen "
+"av mediahastighet. På så sätt kan man tvinga K3b att bränna ett "
+"höghastighetsmedium på en brännare med låg hastighet.<p><b>Varning:</b> Att "
+"aktivera alternativet kan orsaka att media skadas."
+
+#: option/k3bdeviceoptiontab.cpp:47
+msgid ""
+"K3b tries to detect all your devices properly. You can add devices that have "
+"not been detected and change the black values by clicking in the list. If "
+"K3b is unable to detect your drive, you need to modify their permissions to "
+"give K3b write access to all devices."
+msgstr ""
+"K3b försöker identifiera alla enheter på ett korrekt sätt. Du kan lägga till "
+"enheter som inte hittas, och ändra svarta värden genom att klicka i listan. "
+"Om K3b inte kan hitta din enhet, måste du ändra behörigheter så att K3b får "
+"skrivbehörighet till alla enheter."
#: option/k3bdevicewidget.cpp:97
msgid "Cdrdao driver:"
@@ -4229,6 +3243,11 @@ msgstr "Cdrdao-drivrutin:"
msgid "CD-Text capable:"
msgstr "Hanterar cd-text:"
+#: option/k3bdevicewidget.cpp:130 rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:190
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:191
+msgid "auto"
+msgstr "automatiskt"
+
#: option/k3bdevicewidget.cpp:160
msgid "Refresh"
msgstr "Uppdatera"
@@ -4346,6 +3365,19 @@ msgstr ""
"Kunde inte hitta en ytterligare enhet på\n"
"%1"
+#: ../plugins/encoder/sox/k3bsoxencoder.cpp:344 option/k3bdevicewidget.cpp:386
+#, fuzzy
+msgid "Error"
+msgstr "Fel."
+
+#: option/k3bexternalbinoptiontab.cpp:52
+msgid ""
+"Specify the paths to the external programs that K3b needs to work properly, "
+"or press \"Search\" to let K3b search for the programs."
+msgstr ""
+"Ange sökvägarna till de yttre program som K3b behöver för att fungera på ett "
+"korrekt sätt, eller klicka på \"Sök\" för att låta K3b söka efter programmen."
+
#: option/k3bexternalbinwidget.cpp:106
msgid "&Search"
msgstr "&Sök"
@@ -4360,13 +3392,14 @@ msgstr "Ändra versionerna som K3b ska använda."
#: option/k3bexternalbinwidget.cpp:122
msgid ""
-"<p>If K3b found more than one installed version of a program it will choose one "
-"as the <em>default</em> which will be used to do the work. If you want to "
-"change the default select the wanted version and press this button."
+"<p>If K3b found more than one installed version of a program it will choose "
+"one as the <em>default</em> which will be used to do the work. If you want "
+"to change the default select the wanted version and press this button."
msgstr ""
"<p>Om K3b hittade mer än en installerad version av ett program, kommer en av "
-"dem väljas som <em>standardversion</em>, som används för att utföra arbetet. Om "
-"du vill ändra standardversionen, välj önskad version och klicka på denna knapp."
+"dem väljas som <em>standardversion</em>, som används för att utföra arbetet. "
+"Om du vill ändra standardversionen, välj önskad version och klicka på denna "
+"knapp."
#: option/k3bexternalbinwidget.cpp:128
msgid "Use the 'Default' button to change the versions K3b should use."
@@ -4378,10 +3411,21 @@ msgstr ""
msgid "Path"
msgstr "Sökväg"
+#: ../plugins/decoder/ogg/k3boggvorbisdecoder.cpp:121
+#: option/base_k3bthemeoptiontab.ui:59 option/k3bexternalbinwidget.cpp:134
+#: option/k3bpluginoptiontab.cpp:69
+#, no-c-format
+msgid "Version"
+msgstr "Version"
+
#: option/k3bexternalbinwidget.cpp:135
msgid "Features"
msgstr "Funktioner"
+#: option/k3bexternalbinwidget.cpp:142 option/k3boptiondialog.cpp:143
+msgid "Programs"
+msgstr "Program"
+
#: option/k3bexternalbinwidget.cpp:153
msgid "User parameters have to be separated by space."
msgstr "Användarparametrar måste åtskiljas av mellanslag."
@@ -4407,3259 +3451,1585 @@ msgid ""
"<qt><b>Hint:</b> to force K3b to use another than the default name for the "
"executable specify it in the search path.</qt>"
msgstr ""
-"<qt><b>Tips:</b> För att tvinga K3b att använda något annat än standardnamnet "
-"på det körbara programmet, ange det i sökvägen.</qt>"
+"<qt><b>Tips:</b> För att tvinga K3b att använda något annat än "
+"standardnamnet på det körbara programmet, ange det i sökvägen.</qt>"
#: option/k3bexternalbinwidget.cpp:234
msgid " (not found)"
msgstr " (hittades inte)"
-#: option/k3bexternalbinoptiontab.cpp:52
-msgid ""
-"Specify the paths to the external programs that K3b needs to work properly, or "
-"press \"Search\" to let K3b search for the programs."
-msgstr ""
-"Ange sökvägarna till de yttre program som K3b behöver för att fungera på ett "
-"korrekt sätt, eller klicka på \"Sök\" för att låta K3b söka efter programmen."
-
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:62
-msgid "Burning"
-msgstr "Bränning"
-
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:69
-msgid "Allow overburning (&not supported by cdrecord <= 1.10)"
-msgstr "Tillåt överbrä&nning (stöds inte av cdrecord <= 1.10)"
-
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:70
-msgid "Force unsafe operations"
-msgstr "Tvinga osäkra åtgärder"
-
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:71
-msgid "&Manual writing buffer size"
-msgstr "Skriv&bufferstorlek inställd manuellt"
-
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:73
-msgid "MB"
-msgstr "Mibyte"
-
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:74
-msgid "Manual writing application &selection"
-msgstr "Manuellt val av &skrivprogram"
-
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:84
-msgid "Do not &eject medium after write process"
-msgstr "&Mata inte ut skivan efter skrivprocessen"
-
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:85
-msgid "Automatically erase CD-RWs and DVD-RWs"
-msgstr "Radera automatiskt cd-rw och dvd-rw"
-
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:102
-msgid "Allow burning more than the official media capacity"
-msgstr "Tillåt att bränna mer än den officiella mediakapaciteten"
-
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:103
-msgid "Allow to choose between cdrecord and cdrdao"
-msgstr "Tillåt val mellan cdrecord och cdrdao"
-
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:104
-msgid "Automatically erase CD-RWs and DVD-RWs without asking"
-msgstr "Radera automatiskt cd-rw och dvd-rw utan att fråga"
-
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:105
-msgid "Do not eject the burn medium after a completed burn process"
-msgstr "Mata inte ut mediet efter en färdig brännprocess"
-
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:106
-msgid "Force K3b to continue some operations otherwise deemed as unsafe"
-msgstr "Tvinga K3b att fortsätta vissa åtgärder som annars anses vara osäkra."
-
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:108
-msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b gives the possibility to choose between "
-"cdrecord and cdrdao when writing a cd."
-"<p>This may be useful if one of the programs does not support the used writer."
-"<p><b>Be aware that K3b does not support both programs in all project types.</b>"
-msgstr ""
-"<p>Om det här alternativet är markerat, ger K3b möjlighet att välja mellan "
-"cdrecord och cdrdao när en cd ska skrivas."
-"<p>Det kan vara användbart om ett av programmen inte stöder brännaren som "
-"används."
-"<p><b>Var medveten om att K3b inte stöder båda programmen i alla typer av "
-"projekt.</b>"
-
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:116
-msgid ""
-"<p>Each medium has an official maximum capacity which is stored in a read-only "
-"area of the medium and is guaranteed by the vendor. However, this official "
-"maximum is not always the actual maximum. Many media have an actual total "
-"capacity that is slightly larger than the official amount."
-"<p>If this option is checked K3b will disable a safety check that prevents "
-"burning beyond the offical capacity."
-"<p><b>Caution:</b> Enabling this option can cause failures in the end of the "
-"burning process if K3b attempts to write beyond the official capacity. It makes "
-"sense to first determine the actual maximum capacity of the media brand with a "
-"simulated burn."
-msgstr ""
-"<p>Alla medium har en officiell maximal kapacitet, som lagras i ett "
-"skrivskyddat område på mediet och garanteras av tillverkaren. Dock är inte den "
-"officiella maximala kapaciteten alltid den verkliga kapaciteten. Många media "
-"har en verklig total kapacitet som är något större än den officiella."
-"<p>Om alternativet markeras, stänger K3b av en säkerhetskontroll som förhindrar "
-"att bränna förbi den officiella kapaciteten. "
-"<p><b>Varning:</b> Att aktivera alternativet kan orsaka fel vid brännprocessens "
-"slut om K3b försöker skriva förbi den officiella kapaciteten. Det är bäst att "
-"först avgöra den verkliga maximala kapaciteten hos märket med en simulerad "
-"skrivning."
-
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:127
-msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will automatically erase CD-RWs and format "
-"DVD-RWs if one is found instead of an empty media before writing."
-msgstr ""
-"<p>Om det här alternativet är markerat, kommer K3b automatiskt att radera cd-rw "
-"och formatera dvd-rw om någon hittas istället för en tom skiva innan bränning."
+#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:50
+msgid "Load the K3b Defaults at dialog startup."
+msgstr "Ladda K3b:s standardvärden när dialogrutan visas."
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:131
-msgid ""
-"<p>K3b uses a software buffer during the burning process to avoid gaps in the "
-"data stream due to high system load. The default sizes used are %1 MB for CD "
-"and %2 MB for DVD burning."
-"<p>If this option is checked the value specified will be used for both CD and "
-"DVD burning."
-msgstr ""
-"<p>K3b använder en programvarubuffer under brännprocessen för att undvika gap i "
-"dataströmmen på grund av hög systembelastning. Den förvalda storleken som "
-"används är %1 Mibyte för bränning av cd och %2 Mibyte för bränning av dvd."
-"<p>Om alternativet markeras, används angivet värde både för bränning av cd och "
-"dvd."
+#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:53
+msgid "Load the settings saved by the user at dialog startup."
+msgstr "Ladda inställningar sparade av användaren när dialogrutan visades."
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:137
-msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will not eject the medium once the burn "
-"process finishes. This can be helpful in case one leaves the computer after "
-"starting the burning and does not want the tray to be open all the time."
-"<p>However, on Linux systems a freshly burned medium has to be reloaded. "
-"Otherwise the system will not detect the changes and still treat it as an empty "
-"medium."
-msgstr ""
-"<p>Om alternativet är markerat kommer inte K3b att mata ut mediet när "
-"brännprocessen är färdig. Det kan vara till hjälp om man lämnar datorn när "
-"skrivningen har startats, och inte vill att luckan ska vara öppen hela tiden."
-"<p>Dock måste ett nyskrivet medium laddas om på Linux-system, annars detekterar "
-"inte systemet ändringarna och behandlar det fortfarande som ett tomt medium."
+#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:56
+msgid "Load the last used settings at dialog startup."
+msgstr "Ladda senast använda inställningar när dialogrutan visas."
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:143
+#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:57
msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will continue in some situations which would "
-"otherwise be deemed as unsafe."
-"<p>This setting for example disables the check for medium speed verification. "
-"Thus, one can force K3b to burn a high speed medium on a low speed writer."
-"<p><b>Caution:</b> Enabling this option may result in damaged media."
+"K3b handles three sets of settings in action dialogs (action dialogs include "
+"the CD Copy dialog or the Audio CD project dialog):"
msgstr ""
-"<p>Om alternativet är markerat fortsätter K3b i vissa situationer som annars "
-"skulle anses vara osäkra."
-"<p>Inställningen stänger till exempel av kontrollen av mediahastighet. På så "
-"sätt kan man tvinga K3b att bränna ett höghastighetsmedium på en brännare med "
-"låg hastighet."
-"<p><b>Varning:</b> Att aktivera alternativet kan orsaka att media skadas."
-
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 25
-#: rc.cpp:3 rc.cpp:153
-#, no-c-format
-msgid "Filetype"
-msgstr "Filtyp"
-
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 49
-#: rc.cpp:6 rc.cpp:515 rc.cpp:524 rc.cpp:539 rc.cpp:551 rc.cpp:560 rc.cpp:961
-#: rc.cpp:967 rc.cpp:973 rc.cpp:1005 rc.cpp:1011
-#, no-c-format
-msgid "..."
-msgstr "..."
-
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 52
-#: rc.cpp:9
-#, no-c-format
-msgid "Configure Plugin"
-msgstr "Anpassa insticksprogram"
-
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 73
-#: rc.cpp:15
-#, no-c-format
-msgid "Create m&3u playlist"
-msgstr "Skapa m&3u-spellista"
-
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 76
-#: rc.cpp:18
-#, no-c-format
-msgid "Create playlist for the ripped files"
-msgstr "Skapa spellista för lagrade filer"
+"K3b hanterar tre olika uppsättningar med inställningar i åtgärdsdialogrutor "
+"(åtgärdsdialogrutor är exempelvis dialogrutan för cd-kopiering och "
+"projektdialogrutan för ljud-cd):"
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 81
-#: rc.cpp:21
-#, no-c-format
+#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:60
msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will create a playlist of the ripped files\n"
-"which can be used with programs like xmms or noatun.\n"
-"<p>You may use the special strings to give the playlist a unique filename."
+"One of these sets is loaded once an action dialog is opened. This setting "
+"defines which set it will be."
msgstr ""
-"<p>Om det här alternativet är markerat, skapar K3b en spellista med de lagrade "
-"filerna\n"
-"som kan användas med program som xmms eller noatun.\n"
-"<p>Du kan använda specialsträngarna för att ge spellistan ett unikt filnamn."
+"En av uppsättningarna laddas när en åtgärdsdialogruta visas. Denna "
+"inställning definierar vilken uppsättning som används."
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 117
-#: rc.cpp:26
-#, no-c-format
-msgid "&Use relative paths"
-msgstr "An&vänd relativa sökvägar"
-
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 120
-#: rc.cpp:29
-#, no-c-format
-msgid "Use relative paths instead of absolute"
-msgstr "Använd relativa sökvägar istället för absoluta"
+#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:127
+msgid "Directory (%1) does not exist. Create?"
+msgstr "Katalogen (%1) finns inte. Skapa den?"
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 126
-#: rc.cpp:32
-#, no-c-format
-msgid ""
-"<p>If this option is checked, the entries in the playlist will be relative to "
-"its location.\n"
-"<p>Example: If your playlist is located in <em>/home/myself/music</em> and\n"
-"your audio files are in <em>/home/myself/music/cool</em>"
-"; then the entries in the\n"
-"playlist will look something like: <em>cool/track1.ogg</em>."
-msgstr ""
-"<p>Om det här alternativet är markerat, är spellistans poster relativa till "
-"dess plats.\n"
-"<p>Till exempel om spellistan finns på <em>/home/jag/musik</em> och\n"
-"ljudfilerna i <em>/home/jag/musik/data</em>, ser posterna i spellistan\n"
-"ut som <em>data/spår1.ogg</em>."
+#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:128
+msgid "Create Directory"
+msgstr "Skapa katalog"
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 136
-#: rc.cpp:38
-#, no-c-format
-msgid "Create si&ngle file"
-msgstr "Skapa e&nsam fil"
+#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:128
+msgid "Create"
+msgstr "Skapa"
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 139
-#: rc.cpp:41
-#, no-c-format
-msgid "Rip all tracks to a single file"
-msgstr "Lagra alla spår till en ensam fil"
+#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:130 rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:113
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:199
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:307 rip/k3baudioripthread.cpp:200
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:303 rip/k3baudioripthread.cpp:450
+#, c-format
+msgid "Unable to create directory %1"
+msgstr "Kan inte skapa katalogen %1"
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 146
-#: rc.cpp:44
-#, no-c-format
+#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:141
msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will create only one\n"
-"audio file no matter how many tracks are ripped. This\n"
-"file will contain all tracks one after the other.\n"
-"<p>This might be useful to rip a live album or a radio play.\n"
-"<p><b>Caution:</b> The file will have the name of the first track."
+"You specified a file for the temporary directory. K3b will use its base path "
+"as the temporary directory."
msgstr ""
-"<p>Om det här alternativet är markerat skapar K3b bara en ljudfil,\n"
-"oberoende av hur många spår som lagras. Den här filen innehåller\n"
-"alla spår i en följd.\n"
-"<p>Detta kan vara användbart för att lagra ett live-album eller en radiopjäs.\n"
-"<p><b>Varning:</b> Filen får första spårets namn."
-
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 182
-#: rc.cpp:51
-#, no-c-format
-msgid "Write &cue file"
-msgstr "Skriv &indexfil"
-
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 185
-#: rc.cpp:54
-#, no-c-format
-msgid "Write a cuefile"
-msgstr "Skriv en indexfil"
+"Du angav en fil som tillfällig katalog. K3b kommer att använda sökvägen till "
+"filen som tillfällig katalog."
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 188
-#: rc.cpp:57
-#, no-c-format
-msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will create a CDRWIN cue file which allows to "
-"easily write a copy of the audio CD on other systems."
-msgstr ""
-"<p>Om det här alternativet markeras skapar K3b en CDRWIN indexfil, som gör det "
-"enkelt att skriva en kopia av ljud-cd:n på andra system."
+#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:150
+#, c-format
+msgid "You do not have permission to write to %1."
+msgstr "Du har inte behörighet att skriva till %1."
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 208
-#: rc.cpp:60 rc.cpp:120
-#, no-c-format
-msgid "Target Folder"
-msgstr "Målkatalog"
+#: option/k3boptiondialog.cpp:129
+msgid "Advanced Settings"
+msgstr "Avancerade inställningar"
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 232
-#: rc.cpp:66 rc.cpp:72 rc.cpp:126 rc.cpp:132
-#, no-c-format
-msgid "-"
-msgstr "-"
+#: option/k3boptiondialog.cpp:143
+msgid "Setup External Programs"
+msgstr "Anpassa externa program"
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 243
-#: rc.cpp:69 rc.cpp:129
-#, no-c-format
-msgid "Space needed:"
-msgstr "Nödvändigt utrymme:"
+#: ../plugins/project/audioprojectcddb/k3baudioprojectcddbplugin.cpp:137
+#: option/k3boptiondialog.cpp:157 rip/k3baudiocdview.cpp:466
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:468 rip/k3baudiocdview.cpp:521
+msgid "CDDB"
+msgstr "CDDB"
-#. i18n: file ./rip/base_k3bcddbpatternwidget.ui line 16
-#: rc.cpp:75
-#, no-c-format
-msgid "Ripping Pattern"
-msgstr "Lagringsmönster"
+#: option/k3boptiondialog.cpp:157
+msgid "Setup the CDDB Server"
+msgstr "Ställ in CDDB-server"
-#. i18n: file ./rip/base_k3bcddbpatternwidget.ui line 41
-#: rc.cpp:78
-#, no-c-format
-msgid "Replace all blan&ks with:"
-msgstr "Ersätt alla &mellanslag med:"
+#: option/k3boptiondialog.cpp:175
+msgid "Devices"
+msgstr "Enheter"
-#. i18n: file ./rip/base_k3bcddbpatternwidget.ui line 52
-#: rc.cpp:81 rc.cpp:180 rc.cpp:866
-#, no-c-format
-msgid "_"
-msgstr "_"
+#: option/k3boptiondialog.cpp:175
+msgid "Setup Devices"
+msgstr "Ställ in enheter"
-#. i18n: file ./rip/base_k3bcddbpatternwidget.ui line 62
-#: rc.cpp:84
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:19 option/k3boptiondialog.cpp:188
+#: projects/k3bdataburndialog.cpp:170 projects/k3bdvdburndialog.cpp:105
+#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:100 projects/k3bmixedburndialog.cpp:145
+#: projects/k3bmovixburndialog.cpp:109 projects/k3bvcdburndialog.cpp:405
#, no-c-format
-msgid "Playlist pattern:"
-msgstr "Spellistmönster:"
+msgid "Misc"
+msgstr "Diverse"
-#. i18n: file ./rip/base_k3bcddbpatternwidget.ui line 86
-#: rc.cpp:87 rc.cpp:171
-#, no-c-format
-msgid "Ripped files pattern:"
-msgstr "Lagringsmönster:"
+#: option/k3boptiondialog.cpp:188
+msgid "Miscellaneous Settings"
+msgstr "Diverse inställningar"
-#. i18n: file ./rip/base_k3bcddbpatternwidget.ui line 105
-#: rc.cpp:90
-#, no-c-format
-msgid "Insert your custom pattern here"
-msgstr "Infoga eget mönster här"
+#: option/k3boptiondialog.cpp:202
+msgid "Notifications"
+msgstr "Underrättelser"
-#. i18n: file ./rip/base_k3bcddbpatternwidget.ui line 138
-#: rc.cpp:93 rc.cpp:174
-#, no-c-format
-msgid "See special strings"
-msgstr "Se specialsträngar"
+#: option/k3boptiondialog.cpp:202
+msgid "System Notifications"
+msgstr "Systemunderrättelser"
-#. i18n: file ./rip/base_k3bcddbpatternwidget.ui line 149
-#: rc.cpp:96
-#, no-c-format
-msgid "About conditional inclusion"
-msgstr "Om villkorlig inkludering"
+#: option/k3boptiondialog.cpp:216
+msgid "Plugins"
+msgstr "Insticksmoduler"
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 28
-#: rc.cpp:99
-#, no-c-format
-msgid ""
-"Please select the audio streams you want to include in every ripped title"
-msgstr "Välj ljudströmmar du vill ska ingå i varje lagrad titel"
+#: option/k3boptiondialog.cpp:216
+msgid "K3b Plugin Configuration"
+msgstr "Anpassning av insticksprogram"
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 51
-#: rc.cpp:102
-#, no-c-format
-msgid "Setti&ngs"
-msgstr "In&ställningar"
+#: option/k3boptiondialog.cpp:230
+msgid "Themes"
+msgstr "Teman"
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 62
-#: rc.cpp:105
-#, no-c-format
-msgid "Video Quality"
-msgstr "Videokvalitet"
+#: option/k3boptiondialog.cpp:230
+msgid "K3b GUI Themes"
+msgstr "K3b grafiska teman"
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 81
-#: rc.cpp:108
+#: ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencoderconfigwidget.ui:54
+#: option/k3bpluginoptiontab.cpp:67 projects/k3bdatafileview.cpp:70
+#: projects/k3bmovixlistview.cpp:174
#, no-c-format
-msgid "Video Size:"
-msgstr "Videostorlek:"
+msgid "Name"
+msgstr "Namn"
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 102
-#: rc.cpp:111 rc.cpp:796
+#: option/base_k3bthemeoptiontab.ui:48 option/k3bpluginoptiontab.cpp:68
#, no-c-format
-msgid "&Custom..."
-msgstr "E&get..."
+msgid "Author"
+msgstr "Upphovsman"
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 120
-#: rc.cpp:114
-#, no-c-format
-msgid "Video Bitrate:"
-msgstr "Video-bithastighet:"
+#: option/k3bpluginoptiontab.cpp:70
+msgid "Description"
+msgstr "Beskrivning"
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 139
-#: rc.cpp:117 rc.cpp:150 rc.cpp:1148
-#, no-c-format
-msgid " kbps"
-msgstr " kbit/s"
+#: option/k3bpluginoptiontab.cpp:71
+msgid "License"
+msgstr "Licens"
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 221
-#: rc.cpp:135
-#, no-c-format
-msgid "Audio Quality"
-msgstr "Ljudkvalitet"
+#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:117
+msgid "K3b - The CD/DVD Kreator"
+msgstr "K3b - Cd/dvd-skaparen"
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 250
-#: rc.cpp:138
-#, no-c-format
-msgid "Variable &Bitrate"
-msgstr "Variabel &bithastighet"
+#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:135
+msgid "Drag or Type Theme URL"
+msgstr "Dra eller skriv in webbadress för tema"
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 266
-#: rc.cpp:141 rc.cpp:147
-#, no-c-format
-msgid "Audio Bitrate:"
-msgstr "Ljud-bithastighet:"
+#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:146
+#, c-format
+msgid "Unable to find the icon theme archive %1."
+msgstr "Kunde inte hitta ikontemats arkiv %1."
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 308
-#: rc.cpp:144
-#, no-c-format
+#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:148
msgid ""
-"<p>No Audio Quality settings available for <em>AC3 pass-through</em>"
-". The audio stream from the Video DVD is used without any changes."
+"Unable to download the icon theme archive.\n"
+"Please check that address %1 is correct."
msgstr ""
-"<p>Några inställningar av ljudkvalitet är inte tillgängliga för <em>"
-"AC3-vidareskickningsläge</em>. Ljudströmmen från video-dvd:n används utan några "
-"ändringar."
-
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 411
-#: rc.cpp:156
-#, no-c-format
-msgid "Video Codec:"
-msgstr "Videokodare:"
-
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 419
-#: rc.cpp:159
-#, no-c-format
-msgid "Select the Video codec used to encode the DVD titles"
-msgstr "Välj videokodare som används för att koda dvd-avsnitten"
-
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 437
-#: rc.cpp:162
-#, no-c-format
-msgid "Audio Codec:"
-msgstr "Ljudkodare:"
-
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 445
-#: rc.cpp:165
-#, no-c-format
-msgid "Select the Audio codec used to encode the DVD titles"
-msgstr "Välj ljudkodare som används för att koda dvd-avsnitten"
-
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 459
-#: rc.cpp:168
-#, no-c-format
-msgid "File Namin&g"
-msgstr "Filnamn&givning"
-
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 529
-#: rc.cpp:177
-#, no-c-format
-msgid "Replace all &blanks with:"
-msgstr "Ersätt alla &mellanslag med:"
+"Kan inte ladda ner ikontemats arkiv.\n"
+"Kontrollera att adressen %1 är riktig."
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 588
-#: rc.cpp:186
-#, no-c-format
-msgid "&2-pass encoding"
-msgstr "Kodning med &2 genomgångar"
+#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:180
+msgid "The file is not a valid K3b theme archive."
+msgstr "Filen är inte ett giltigt temaarkiv för K3b."
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 591
-#: rc.cpp:189
-#, no-c-format
-msgid "Alt+2"
-msgstr "Alt+2"
+#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:188
+msgid "A theme with the name '%1' already exists. Do you want to overwrite it?"
+msgstr "Ett tema med namnet '%1' finns redan. Vill du skriva över det?"
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 597
-#: rc.cpp:192
-#, no-c-format
-msgid "Enable 2-pass encoding"
-msgstr "Aktivera kodning med 2 genomgångar"
+#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:190
+msgid "Theme exists"
+msgstr "Temat finns"
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 602
-#: rc.cpp:195
-#, no-c-format
+#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:209
msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b encodes the video titles in two passes. The "
-"first pass is used to gather information about the video in order to improve "
-"the distribution of bits in the second pass. The resulting video will have a "
-"higher quality using a variable bitrate.\n"
-"<p>If this option is not checked K3b will create video files with a constant "
-"bitrate and a lower quality.\n"
-"<p>2-pass encoding results in a doubled encoding time."
+"<qt>Are you sure you want to remove the <strong>%1</strong> icon theme?"
+"<br><br>This will delete the files installed by this theme.</qt>"
msgstr ""
-"<p>Om alternativet är markerat kodar K3b videotitlar med två genomgångar. Den "
-"första genomgången används för att samla in information om videon för att "
-"förbättra fördelningen av bitar i den andra genomgången. Den resulterande "
-"videon har högre kvalitet med en variabel bithastighet.\n"
-"<p>Om alternativet inte är markerat skapar K3b videofiler med konstant "
-"bithastighet och lägre kvalitet.\n"
-"<p>Kodning med 2 genomgångar resulterar i dubbel kodningstid."
-
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 610
-#: rc.cpp:200
-#, no-c-format
-msgid "Automatic &Video Clipping"
-msgstr "Automatisk beskärning av &video"
-
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 616
-#: rc.cpp:203
-#, no-c-format
-msgid "Automatically detect the black borders of the video"
-msgstr "Detektera automatiskt svarta kanter i video"
+"<qt>Är du säker på att du vill ta bort ikontemat <strong>%1</strong>?"
+"<br><br>Det tar bort filerna som installerats för temat.</qt>"
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 621
-#: rc.cpp:206
-#, no-c-format
-msgid ""
-"<p>Most Video DVDs are encoded in a letterboxed format. <em>Letterboxed</em> "
-"refers to black bars used at the top and bottom (and sometimes at the sides) of "
-"the video to force it into one of the aspect ratios supported by the Video DVD "
-"standard.\n"
-"<p>If this option is checked K3b will automatically detect and remove these "
-"black bars from the resulting video.\n"
-"<p>Although this method is very reliable there may be problems if the source "
-"material is exceptionally short or dark."
+#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:215
+msgid "Delete"
msgstr ""
-"<p>De flesta video-dvd är kodade med ett brevlådeformat. <em>Brevlådeformat</em> "
-"innebär att svarta fält används i videons över- och underkant (och ibland vid "
-"sidorna), för att tvinga den till en av de proportioner som stöds av video-dvd "
-"standarden.\n"
-"<p>Om alternativet är markerat detekterar K3b automatiskt de svarta fälten och "
-"tar bort dem från den resulterande videon.\n"
-"<p>Även om metoden är mycket tillförlitlig kan det uppstå problem om "
-"källmaterialet är ovanligt kort eller mörkt."
-
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 629
-#: rc.cpp:211
-#, no-c-format
-msgid "Resample Audio to &44.1 KHz"
-msgstr "Omsampla ljud till &44,1 kHz"
-
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 632
-#: rc.cpp:214
-#, no-c-format
-msgid "Alt+4"
-msgstr "Alt+4"
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 638
-#: rc.cpp:217
-#, no-c-format
-msgid "Change the sample rate of the audio stream to 44.1 KHz"
-msgstr "Ändra samplingsfrekvens för ljudströmmen till 44,1 KHz"
+#: ../plugins/project/audioprojectcddb/k3baudioprojectcddbplugin.cpp:80
+#: projects/k3baudioburndialog.cpp:64
+#: projects/k3baudiotracktrmlookupdialog.cpp:126
+msgid "Audio Project"
+msgstr "Ljudprojekt"
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 642
-#: rc.cpp:220
-#, no-c-format
+#: projects/k3baudioburndialog.cpp:65 projects/k3bmixedburndialog.cpp:68
msgid ""
-"<p>Video DVD audio streams normally are encoded with a sampling rate of 48000 "
-"Hz. Audio CDs on the other hand are encoded with a sampling rate of 44100 Hz.\n"
-"<p>If this option is checked K3b will change the sampling rate of the audio "
-"stream to 44100 Hz."
+"_n: 1 track (%1 minutes)\n"
+"%n tracks (%1 minutes)"
msgstr ""
-"<p>Ljudströmmar på en video-dvd kodas normalt med samplingsfrekvensen 48000 Hz. "
-"Ljud-cd kodas å andra sidan med samplingsfrekvensen 44100 Hz.\n"
-"<p>Om alternativet markeras, ändrar K3b ljudströmmens samplingsfrekvens till "
-"44100 Hz."
-
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 650
-#: rc.cpp:224
-#, no-c-format
-msgid "Low s&cheduling priority for the video transcoding process"
-msgstr "Låg s&chemaläggningsprioritet för videokodningsprocessen"
-
-#. i18n: file ./k3bui.rc line 4
-#: rc.cpp:227
-#, no-c-format
-msgid "&Project"
-msgstr "&Projekt"
-
-#. i18n: file ./k3bui.rc line 24
-#: rc.cpp:233
-#, no-c-format
-msgid "&Device"
-msgstr "&Enhet"
-
-#. i18n: file ./k3bui.rc line 56
-#: rc.cpp:242
-#, no-c-format
-msgid "Tools"
-msgstr "Verktyg"
+"1 spår (%1 minuter)\n"
+"%n spår (%1 minuter)"
-#. i18n: file ./k3bui.rc line 63
-#: rc.cpp:245
-#, no-c-format
-msgid "Quick Dir Selector"
-msgstr "Snabb katalogväljare"
+#: projects/k3baudioburndialog.cpp:73 projects/k3baudiocdtextwidget.cpp:43
+#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:75
+msgid "CD-Text"
+msgstr "Cd-text"
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 30
-#: rc.cpp:251
-#, no-c-format
-msgid "&Ask to save projects on exit"
-msgstr "&Fråga om projektet ska sparas vid avslutning"
+#: projects/k3baudioburndialog.cpp:85
+msgid "Gimmicks"
+msgstr "Trick"
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 33
-#: rc.cpp:254
-#, no-c-format
-msgid "Ask to save modified projects on exit"
-msgstr "Fråga om ändrade projekt ska sparas vid avslutning"
+#: projects/k3baudioburndialog.cpp:86
+msgid "Hide first track"
+msgstr "Dölj första spåret"
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 49
-#: rc.cpp:257
-#, no-c-format
-msgid "Default Temporary Directory:"
-msgstr "Förvald tillfällig katalog:"
+#: projects/k3baudioburndialog.cpp:88
+msgid "Audio Ripping"
+msgstr "Ljudlagring"
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 57
-#: rc.cpp:260
-#, no-c-format
-msgid "The directory where K3b stores temporary files"
-msgstr "Katalogen där K3b lagrar tillfälliga filer"
+#: projects/k3baudioburndialog.cpp:113
+msgid "Hide the first track in the first pregap"
+msgstr "Dölj första spåret i första inledande mellanrummet"
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 61
-#: rc.cpp:263
-#, no-c-format
+#: projects/k3baudioburndialog.cpp:118
msgid ""
-"<p>This is the default temporary directory. This is where K3b will store "
-"temporary files like iso images or decoded audio files.\n"
-"<p>Be aware that the temporary directory may also be changed in every project "
-"burn dialog."
+"<p>If this option is checked K3b will <em>hide</em> the first track.<p>The "
+"audio CD standard uses pregaps before every track on the CD. By default "
+"these last for 2 seconds and are silent. In DAO mode it is possible to have "
+"longer pregaps that contain some audio. In this case the first pregap will "
+"contain the complete first track.<p>You will need to seek back from the "
+"beginning of the CD to listen to the first track. Try it, it is quite "
+"amusing.<p><b>This feature is only available in DAO mode when writing with "
+"cdrdao."
msgstr ""
-"<p>Det här är standardkatalog för tillfälliga filer. Här lagrar K3b tillfälliga "
-"filer som ISO-avbilder eller avkodade ljudfiler.\n"
-"<p>Var medveten om att katalogen också kan ändras i varje projekts "
-"bränndialogruta."
-
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 73
-#: rc.cpp:267
-#, no-c-format
-msgid "System"
-msgstr "System"
-
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 84
-#: rc.cpp:270
-#, no-c-format
-msgid "&Check system configuration"
-msgstr "&Kontrollera systeminställning"
-
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 87
-#: rc.cpp:273
-#, no-c-format
-msgid "Check system Configuration"
-msgstr "Kontrollera systeminställning"
+"<p>Om det här alternativet är markerat, <em>döljer</em> K3b första spåret."
+"<p>Standarden för ljud-cd använder inledande mellanrum för varje spår på cd:"
+"n. Normalt är dessa 2 sekunder långa och tysta. Med läget disk-at-once är "
+"det möjligt att ha längre inledande mellanrum som innehåller en del ljud. I "
+"det här fallet innehåller det första inledande mellanrummet hela första "
+"spåret.<p>Du måste söka bakåt från början på cd:n för att höra första "
+"spåret. Prova, det är ganska roligt.<p><b>Den här funktionen är bara "
+"tillgänglig i läget disk-at-once vid skrivning med cdrdao."
+
+#: projects/k3baudioburndialog.cpp:301
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<p><b>External program <em>normalize-audio</em> is not installed.</b><p>K3b "
+"uses <em>normalize-audio</em> (http://www1.cs.columbia.edu/~cvaill/"
+"normalize/) to normalize audio tracks. In order to use this functionality, "
+"please install it first. (sudo apt-get install normalize-audio)"
+msgstr ""
+"<p><b>Det externa programmet <em>normalize</em> är inte installerat.</"
+"b><p>K3b använder <em>normalize</em> (http://www1.cs.columbia.edu/~cvaill/"
+"normalize/) för att normalisera ljudspår. För att använda funktionen, "
+"installera det först."
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 90
-#: rc.cpp:276
-#, no-c-format
+#: projects/k3baudioburndialog.cpp:308 projects/k3baudioburndialog.cpp:327
+#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:318 projects/k3bmixedburndialog.cpp:337
msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will check the system configuration for any "
-"problems on startup and when the the user changes the settings."
+"<p>K3b is not able to normalize audio tracks when burning on-the-fly. The "
+"external program used for this task only supports normalizing a set of audio "
+"files."
msgstr ""
-"<p>Om det här alternativet markeras, kontrollerar K3b systeminställningarna vid "
-"start och när användaren ändrar inställningarna, för att hitta eventuella "
-"problem."
-
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 106
-#: rc.cpp:279
-#, no-c-format
-msgid "Used audio output system:"
-msgstr "Använt ljudutmatningssystem:"
-
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 119
-#: rc.cpp:282
-#, no-c-format
-msgid "Confi&gure..."
-msgstr "&Ställ in..."
-
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 131
-#: rc.cpp:285
-#, no-c-format
-msgid "GUI Settings"
-msgstr "Grafikinställningar"
+"<p>K3b kan inte normalisera ljuspår vid bränning i farten. Det externa "
+"programmet som används för uppgiften stöder bara normalisering av en "
+"uppsättning ljudfiler."
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 142
-#: rc.cpp:288
-#, no-c-format
-msgid "Show progress &OSD"
-msgstr "Visa skärm&meddelande med förlopp"
+#: projects/k3baudioburndialog.cpp:312 projects/k3baudioburndialog.cpp:331
+#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:322 projects/k3bmixedburndialog.cpp:341
+msgid "Disable normalization"
+msgstr "Inaktivera normalisering"
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 145
-#: rc.cpp:291
-#, no-c-format
-msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will display the progress in an OSD which "
-"always stays on top of all other windows."
-msgstr ""
-"<p>Om det här alternativet markeras visar K3b förloppet med ett skärmmeddelande "
-"som alltid visas ovanför alla andra fönster."
+#: projects/k3baudioburndialog.cpp:313 projects/k3baudioburndialog.cpp:332
+#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:323 projects/k3bmixedburndialog.cpp:342
+msgid "Disable on-the-fly burning"
+msgstr "Inaktivera bränning i farten"
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 153
-#: rc.cpp:294
-#, no-c-format
-msgid "Hide &main window while writing"
-msgstr "Dölj &huvudfönster under bränning"
+#: projects/k3baudiodatasourceeditwidget.cpp:38
+msgid "Start Offset"
+msgstr "Startposition"
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 156
-#: rc.cpp:297
-#, no-c-format
-msgid "Hide the main window while displaying the progress window"
-msgstr "Dölj huvudfönstret medan förloppsfönstret visas"
+#: projects/k3baudiodatasourceeditwidget.cpp:39
+msgid "End Offset"
+msgstr "Slutposition"
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 159
-#: rc.cpp:300
-#, no-c-format
+#: projects/k3baudiodatasourceeditwidget.cpp:63
msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will hide the main window while displaying the "
-"progress dialog."
+"Drag the edges of the highlighted area to define the portion of the audio "
+"source you want to include in the Audio CD track. You can also use the input "
+"windows to fine-tune your selection."
msgstr ""
-"<p>Om det här alternativet markeras döljer K3b huvudfönstret medan "
-"förloppsdialogrutan visas."
+"Dra det markerade områdets kanter för att definiera delen av ljudkällan som "
+"du vill ska ingå i ljud-cdspåret. Du kan också använda inmatningsfönstren "
+"för att finjustera markeringen."
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 167
-#: rc.cpp:303
-#, no-c-format
-msgid "Show splash screen"
-msgstr "Visa startskärm"
+#: projects/k3baudiodatasourceeditwidget.cpp:103
+msgid "Used part of the audio source"
+msgstr "Använd del av ljudkällan"
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 170
-#: rc.cpp:306
-#, no-c-format
-msgid "Show the splash screen when K3b starts"
-msgstr "Visa startskärm när K3b startar"
+#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:59
+msgid "Please be patient..."
+msgstr "Vänta..."
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 178
-#: rc.cpp:309
-#, no-c-format
-msgid "E&nable Konqueror integration"
-msgstr "Aktivera integrering med &Konqueror"
+#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:107
+msgid "Adding files to project \"%1\"..."
+msgstr "Lägger till filer i projektet \"%1\"..."
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 181
-#: rc.cpp:312
-#, no-c-format
-msgid "Enable integration of K3b actions into Konqueror menus"
-msgstr "Aktivera integrering av K3b-åtgärder i Konquerors menyer"
+#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:116
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:172
+msgid "Insufficient permissions to read the following files"
+msgstr "Otillräckliga rättigheter för att läsa följande filer"
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 186
-#: rc.cpp:315
-#, no-c-format
-msgid ""
-"<p>K3b can integrate itself into Konqueror. This integration allows to start "
-"K3b from the context menu in the file manager.\n"
-"<p>A typical example is: in order to burn a folder to a data CD one clicks on "
-"the folder using the right mouse button. In the appearing context menu one "
-"selects \"Create Data CD with K3b...\" and a new K3b project containing the "
-"folder is created.\n"
-"<p><em>Konqueror integration is not enabled by default to prevent unwanted "
-"cluttering of the Konqueror menus.</em>"
-msgstr ""
-"<p>K3b kan integreras med Konqueror. Integreringen gör det möjligt att starta "
-"K3b från den sammanhangsberoende menyn i filhanteraren.\n"
-"<p>Ett typexempel är att klicka på en katalog med höger musknapp för att bränna "
-"katalogen på en data-cd. I den sammanhangsberoende menyn som visas, väljer man "
-"\"Skapa data-cd med K3b...\" för att skapa ett nytt K3b-projekt som innehåller "
-"katalogen.\n"
-"<p><em>Integrering med Konqueror är inte normalt aktiverad för att förhindra "
-"oönskad belamring av Konquerors menyer.</em>"
+#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:120
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:176
+msgid "Unable to find the following files"
+msgstr "Kunde inte hitta följande filer"
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 194
-#: rc.cpp:320
-#, no-c-format
-msgid "&Keep action dialogs open"
-msgstr "&Behåll åtgärdsdialogrutor öppna"
+#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:124
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:180
+msgid "No non-local files supported"
+msgstr "Icke-lokala filer stöds inte"
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 197
-#: rc.cpp:323
-#, no-c-format
-msgid "Do not close action dialogs after finishing the process"
-msgstr "Stäng inte åtgärdsdialogrutor efter processen är klar"
+#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:128
+msgid "Unable to handle the following files due to an unsupported format"
+msgstr "Kunde inte hantera följande filer på grund av att formatet inte stöds"
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 200
-#: rc.cpp:326
-#, no-c-format
+#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:129
msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will not close action dialogs such as the CD "
-"Copy dialog after the process has been finished. It will be kept open to start "
-"a new process like copying another CD."
+"You may manually convert these audio files to wave using another application "
+"supporting the audio format and then add the wave files to the K3b project."
msgstr ""
-"<p>Om alternativet är markerat stänger inte K3b åtgärdsdialogrutor som "
-"cd-kopieringsdialogrutan efter processen är klar. Den hålls öppen för att "
-"starta en ny process, som att kopiera en ny cd."
-
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 216
-#: rc.cpp:329
-#, no-c-format
-msgid "&Default action dialog settings:"
-msgstr "Standard&inställning för åtgärdsdialogrutor:"
-
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 227
-#: rc.cpp:332
-#, no-c-format
-msgid "Settings to load when opening an action dialog"
-msgstr "Inställningar att ladda när en åtgärdsdialogruta visas"
-
-#. i18n: file ./option/base_k3bthemeoptiontab.ui line 28
-#: rc.cpp:335
-#, no-c-format
-msgid "Theme Selection"
-msgstr "Val av tema"
+"Du kan konvertera ljudfilerna till Wave för hand med ett annat program som "
+"stöder ljudformatat och därefter lägga till Wave-filerna i K3b-projektet."
-#. i18n: file ./option/base_k3bthemeoptiontab.ui line 37
-#: rc.cpp:338
-#, no-c-format
-msgid "Theme"
-msgstr "Tema"
+#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:135
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:161
+msgid "Problems while adding files to the project."
+msgstr "Problem med att lägga till filer i projektet."
-#. i18n: file ./option/base_k3bthemeoptiontab.ui line 70
-#: rc.cpp:347
-#, no-c-format
-msgid "Comment"
-msgstr "Kommentar"
+#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:165
+msgid "Analysing file '%1'..."
+msgstr "Analyserar filen '%1'..."
-#. i18n: file ./option/base_k3bthemeoptiontab.ui line 136
-#: rc.cpp:354
-#, no-c-format
-msgid "no Theme selected"
-msgstr "inget tema valt"
+#: projects/k3baudiotrackdialog.cpp:58
+msgid "Audio Track Properties"
+msgstr "Ljudspåregenskaper"
-#. i18n: file ./option/base_k3bthemeoptiontab.ui line 187
-#: rc.cpp:358
-#, no-c-format
-msgid "Install New Theme..."
-msgstr "Installera nytt tema..."
+#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:70 projects/k3baudiotrackplayer.cpp:143
+msgid "Play"
+msgstr "Spela"
-#. i18n: file ./option/base_k3bthemeoptiontab.ui line 195
-#: rc.cpp:361
-#, no-c-format
-msgid "Remove Theme"
-msgstr "Ta bort tema"
+#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:76 projects/k3baudiotrackplayer.cpp:145
+msgid "Pause"
+msgstr "Paus"
-#. i18n: file ./option/base_k3bpluginoptiontab.ui line 28
-#: rc.cpp:364
-#, no-c-format
-msgid "Configure..."
-msgstr "Ställ in..."
+#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:82
+msgid "Play/Pause"
+msgstr "Spela/paus"
-#. i18n: file ./option/base_k3bpluginoptiontab.ui line 58
-#: rc.cpp:367
-#, no-c-format
-msgid ""
-"<p>Here all <em>K3b Plugins</em> may be configured. Be aware that this does not "
-"include the <em>KPart Plugins</em> which embed themselves in the K3b menu "
-"structure.</p>"
+#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:89 projects/k3baudiotrackplayer.cpp:144
+msgid "Stop"
msgstr ""
-"<p>Här kan alla <em>K3b-insticksmoduler</em> ställas in. Var medveten om att "
-"detta inte omfattar <em>Kpart-insticksmoduler</em>, som infogas i K3b:s "
-"menystruktur av sig själv.</p>"
-
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 17
-#: rc.cpp:370
-#, no-c-format
-msgid "CDDB Options"
-msgstr "CDDB-inställningar"
-
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 46
-#: rc.cpp:373
-#, no-c-format
-msgid "Local"
-msgstr "Lokal"
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 57
-#: rc.cpp:376
-#, no-c-format
-msgid "Use local CDDB directory"
-msgstr "Använd lokal CDDB-katalog"
-
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 68
-#: rc.cpp:379
-#, no-c-format
-msgid "Save entries in local directory (the first directory in the list)"
-msgstr "Spara poster i lokal katalog (första katalogen i listan)"
+#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:95 projects/k3baudiotrackplayer.cpp:146
+msgid "Next"
+msgstr "Nästa"
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 102
-#: rc.cpp:382
-#, no-c-format
-msgid "Directory:"
-msgstr "Katalog:"
+#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:101
+msgid "Prev"
+msgstr "Föregående"
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 108
-#: projects/k3bdatadirtreeview.cpp:84 projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:108
-#: projects/k3bdataviewitem.cpp:170 rc.cpp:385
-#, no-c-format
-msgid "Directory"
-msgstr "Katalog"
+#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:114
+msgid "Seek"
+msgstr "Sök"
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 135
-#: rc.cpp:389
-#, no-c-format
-msgid "Move directory down"
-msgstr "Flytta ner katalog"
+#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:147
+msgid "Previous"
+msgstr "Föregående"
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 149
-#: rc.cpp:393
-#, no-c-format
-msgid "Add directory"
-msgstr "Lägg till katalog"
+#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:187
+msgid "Playing track %1: %2 - %3"
+msgstr "Spelar spår %1: %2 - %3"
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 171
-#: rc.cpp:398
-#, no-c-format
-msgid "Remove directory"
-msgstr "Ta bort katalog"
+#: projects/k3baudiotracksplitdialog.cpp:34
+msgid "Split Audio Track"
+msgstr "Dela ljudspår"
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 185
-#: rc.cpp:402
-#, no-c-format
-msgid "Move directory up"
-msgstr "Flytta upp katalog"
+#: projects/k3baudiotracksplitdialog.cpp:50
+msgid "Please select the position where the track should be split."
+msgstr "Välj positionen där spåret ska delas."
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 214
-#: rc.cpp:405
-#, no-c-format
-msgid "Remote"
-msgstr "Fjärr"
+#: projects/k3baudiotracksplitdialog.cpp:56
+msgid "Split track at:"
+msgstr "Dela spår vid:"
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 251
-#: rc.cpp:408
-#, no-c-format
-msgid "Server:"
-msgstr "Server:"
+#: projects/k3baudiotracksplitdialog.cpp:96
+msgid "Split Here"
+msgstr "Dela här"
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 273
-#: rc.cpp:414
-#, no-c-format
-msgid "Server"
-msgstr "Server"
+#: projects/k3baudiotracksplitdialog.cpp:100
+msgid "Remove this Range"
+msgstr "Ta bort intervallet"
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 284
-#: rc.cpp:417
-#, no-c-format
-msgid "Port"
-msgstr "Port"
+#: projects/k3baudiotracktrmlookupdialog.cpp:46
+#: projects/k3bmusicbrainzjob.cpp:254
+msgid "MusicBrainz Query"
+msgstr "MusicBrainz förfrågan"
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 328
-#: rc.cpp:422
-#, no-c-format
-msgid "Port "
-msgstr "Port "
+#: projects/k3baudiotracktrmlookupdialog.cpp:124
+msgid "Track %1 was not found in the MusicBrainz database."
+msgstr "Spår %1 hittades inte i MusicBrainz databas."
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 342
-#: rc.cpp:426
-#, no-c-format
-msgid "Add server"
-msgstr "Lägg till server"
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:87
+msgid "Use drag'n'drop to add audio files to the project."
+msgstr "Använd drag och släpp för att lägga till ljudfiler i projektet."
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 356
-#: rc.cpp:430
-#, no-c-format
-msgid "Remove server"
-msgstr "Ta bort server"
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:88 projects/k3bmovixlistview.cpp:190
+#: projects/k3bvcdlistview.cpp:53
+msgid "After that press the burn button to write the CD."
+msgstr "Klicka därefter på brännknappen för att skriva cd:n."
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 370
-#: rc.cpp:434
-#, no-c-format
-msgid "Move server up"
-msgstr "Flytta upp server"
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:130 projects/k3bmovixlistview.cpp:173
+#: projects/k3bvcdlistview.cpp:81
+msgid "No."
+msgstr "Nr."
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 384
-#: rc.cpp:438
-#, no-c-format
-msgid "Move server down"
-msgstr "Flytta ner server"
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:131
+msgid "Artist (CD-Text)"
+msgstr "Artist (cd-text)"
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 411
-#: rc.cpp:441
-#, no-c-format
-msgid "Enable remote CDDB queries"
-msgstr "Aktivera CDDB-fjärrförfrågan"
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:132
+msgid "Title (CD-Text)"
+msgstr "Titel (cd-text)"
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 440
-#: rc.cpp:447
-#, no-c-format
-msgid "CGI Path"
-msgstr "CGI-sökväg"
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:157 projects/k3bdatadirtreeview.cpp:283
+#: projects/k3bdatafileview.cpp:322 projects/k3bmovixview.cpp:53
+#: projects/k3bvcdlistview.cpp:97
+#, fuzzy
+msgid "Properties"
+msgstr "&Egenskaper"
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 460
-#: rc.cpp:450
-#, no-c-format
-msgid "~/cddb/cddb.cgi"
-msgstr "~/cddb/cddb.cgi"
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:164 projects/k3baudiotrackview.cpp:766
+msgid "Add Silence"
+msgstr "Lägg till tystnad"
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 471
-#: rc.cpp:453
-#, no-c-format
-msgid "Path:"
-msgstr "Sökväg:"
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:167
+msgid "Merge Tracks"
+msgstr "Sammanfoga spår"
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 479
-#: rc.cpp:456
-#, no-c-format
-msgid "Manual CGI path"
-msgstr "Manuell CGI-sökväg"
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:170
+msgid "Source to Track"
+msgstr "Källa till spår"
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiotrackwidget.ui line 9
-#: rc.cpp:459
-#, no-c-format
-msgid "K3bAudioTrackWidget"
-msgstr "K3bLjudspårningskomponent"
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:173
+msgid "Split Track..."
+msgstr "Dela spår..."
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiotrackwidget.ui line 27
-#: rc.cpp:462
-#, no-c-format
-msgid "C&D-Text"
-msgstr "C&d-text"
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:176
+msgid "Edit Source..."
+msgstr "Redigera källa..."
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiotrackwidget.ui line 51
-#: rc.cpp:465 rc.cpp:530
-#, no-c-format
-msgid "So&ngwriter:"
-msgstr "&Låtskrivare:"
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:179
+msgid "Play Track"
+msgstr "Spela spår"
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiotrackwidget.ui line 91
-#: rc.cpp:468 rc.cpp:545
-#, no-c-format
-msgid "&Arranger:"
-msgstr "&Arrangör:"
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:183
+msgid "Musicbrainz Lookup"
+msgstr "Uppslagning med MusizBrainz"
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiotrackwidget.ui line 102
-#: rc.cpp:471 rc.cpp:533
-#, no-c-format
-msgid "&Composer:"
-msgstr "&Kompositör:"
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:186
+msgid "Try to determine meta information over the internet"
+msgstr "Försök avgöra metainformation via Internet"
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiotrackwidget.ui line 113
-#: rc.cpp:474
-#, no-c-format
-msgid "&Message:"
-msgstr "&Meddelande:"
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:772
+msgid "Length of silence:"
+msgstr "Tystnadens längd:"
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiotrackwidget.ui line 129
-#: rc.cpp:477 rc.cpp:548
-#, no-c-format
-msgid "&Performer:"
-msgstr "&Artist:"
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:852
+msgid "Edit Audio Track Source"
+msgstr "Redigera ljudspårskälla"
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiotrackwidget.ui line 140
-#: rc.cpp:480
-#, no-c-format
-msgid "&ISRC:"
-msgstr "&ISRC:"
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:990
+msgid "Please select an audio track."
+msgstr "Välj ett ljudspår."
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiotrackwidget.ui line 151
-#: rc.cpp:483 rc.cpp:557 rc.cpp:1017
-#, no-c-format
-msgid "&Title:"
-msgstr "&Titel:"
+#: projects/k3baudioview.cpp:62
+msgid "Convert Tracks"
+msgstr "Konverterar spår"
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiotrackwidget.ui line 204
-#: rc.cpp:489
-#, no-c-format
-msgid "Preemph&asis"
-msgstr "För&betoning"
+#: projects/k3baudioview.cpp:64
+msgid "Convert audio tracks to other audio formats."
+msgstr "Konverterar ljudspår till andra ljudformat."
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiotrackwidget.ui line 207
-#: rc.cpp:492
-#, no-c-format
+#: projects/k3baudioview.cpp:113
msgid ""
-"<p>Preemphasis is mainly used in audio processing. Higher frequencies in audio "
-"signals usually have lower amplitudes. This can lead to bad signal quality on "
-"noisy transmission because the high frequencies might become too weak. To avoid "
-"this effect, high frequencies are amplified before transmission (preemphasis); "
-"the receiver will then weaken them accordingly for playback."
+"No audio decoder plugins found. You will not be able to add any files to the "
+"audio project!"
msgstr ""
-"<p>Förbetoning används oftast i ljudbehandling. Högre frekvenser i ljudsignaler "
-"har oftast lägre amplituder. Det kan orsaka dålig signalkvalitet vid brusig "
-"överföring eftersom de höga frekvenserna kan bli för svaga. För att undvika "
-"effekten, förstärks höga frekvenser innan överföring (förbetoning). Mottagaren "
-"försvagar dem på motsvarande sätt vid uppspelning."
+"Inga insticksprogram för ljudavkodning hittades. Du kommer inte att kunna "
+"lägga till några filer i ljudprojektet."
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiotrackwidget.ui line 215
-#: rc.cpp:495
-#, no-c-format
-msgid "&Copy permitted"
-msgstr "&Kopiering tillåten"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiotrackwidget.ui line 231
-#: rc.cpp:498
-#, no-c-format
-msgid "Post-Gap:"
-msgstr "Efterföljande mellanrum:"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiotrackwidget.ui line 239
-#: rc.cpp:501
-#, no-c-format
-msgid "Set the length of the track's post-gap"
-msgstr "Ställ in längden på spårets efterföljande mellanrum"
+#: projects/k3bbootimagedialog.cpp:27
+msgid "Boot Images"
+msgstr "Startavbilder"
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiotrackwidget.ui line 247
-#: rc.cpp:504
-#, no-c-format
-msgid ""
-"<p>On an audio CD each track (except for the last) can have a post-gap.\n"
-"This does not mean that K3b adds an additional gap of silence to the track. "
-"This setting simply influences the display on a Hifi audio CD player. The part "
-"of an audio track that is marked as post-gap is counted backwards.\n"
-"<p>This setting is irrelevant for most users as todays CD burners can put "
-"arbitrary audio data in the post-gap when burning in DAO mode.\n"
-"<p><i>In other CD-burning applications the post-gap might be called the "
-"pre-gap. The pre-gap of track 2 is the same as the post-gap of track 1.\n"
-"<p><b>Changing the post-gap does not change the length of the track!</b>\n"
-"<p><b>When writing in TAO writing mode (not recommended for Audio CDs) the "
-"post-gap will most likely be muted and on some burners forced to 2 seconds.</b>"
-msgstr ""
-"<p>På en ljud-cd kan alla spår (utom det sista) ha ett efterföljande "
-"mellanrum.\n"
-"Det betyder inte att K3b lägger till ett ytterligare mellanrum med tystnad till "
-"spåret. Inställningen påverkar bara displayen på en HIFI cd-spelare. Den del av "
-"ett ljudspår som är markerad som efterföljande mellanrum räknas baklänges.\n"
-"<p>Inställningen spelar ingen roll för de flesta användare eftersom dagens "
-"cd-brännare kan lägga till godtycklig ljud-data i det efterföljande "
-"mellanrummet vid bränning med disk-at-once.\n"
-"<p><i>I andra cd-brännprogram kanske det efterföljande mellanrummet kallas för "
-"inledande mellanrum. Det inledande mellanrummet för spår 2 är samma som det "
-"efterföljande mellanrummet för spår 1.\n"
-"<p><b>Att ändra det efterföljande mellanrummet ändrar inte spårets längd.</b>\n"
-"<p><b>Vid skrivning med track-at-once (som inte rekommenderas för ljud-cd) blir "
-"det efterföljande mellanrummet troligen tyst, och för vissa brännare tvingas "
-"längden till två sekunder.</b>"
+#: projects/k3bbootimageview.cpp:57
+msgid "Floppy"
+msgstr "Diskett"
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui line 20
-#: rc.cpp:512
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:134 projects/k3bbootimageview.cpp:59
#, no-c-format
-msgid "Messa&ge:"
-msgstr "Me&ddelande:"
+msgid "Harddisk"
+msgstr "Hårddisk"
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui line 47
-#: rc.cpp:518 rc.cpp:527 rc.cpp:542 rc.cpp:554 rc.cpp:563 rc.cpp:1008
-#: rc.cpp:1014
+#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:440
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:145 projects/k3bbootimageview.cpp:61
#, no-c-format
-msgid "Copy to all tracks"
-msgstr "Kopiera till alla spår"
+msgid "None"
+msgstr "Ingen"
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui line 57
-#: rc.cpp:521
-#, no-c-format
-msgid "&UPC EAN:"
-msgstr "&UPC EAN:"
+#: projects/k3bbootimageview.cpp:118
+msgid "Hide Advanced Options"
+msgstr "Dölj avancerade alternativ"
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui line 116
-#: rc.cpp:536
-#, no-c-format
-msgid "&Disk id:"
-msgstr "Skivi&dentifikation:"
+#: projects/k3bbootimageview.cpp:122
+msgid "Show Advanced Options"
+msgstr "Visa avancerade alternativ"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 23
-#: rc.cpp:566
-#, no-c-format
-msgid "Playback Settings"
-msgstr "Uppspelningsalternativ"
+#: projects/k3bbootimageview.cpp:129
+msgid "Please Choose Boot Image"
+msgstr "Välj en startavbild"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 34
-#: rc.cpp:569
-#, no-c-format
-msgid "MPlayer subtitle fontset:"
-msgstr "Mplayers textningsteckensnitt:"
+#: projects/k3bbootimageview.cpp:137
+msgid ""
+"<p>The file you selected is not a floppy image (floppy images are of size "
+"1200 KB, 1440 KB, or 2880 KB). You may still use boot images of other sizes "
+"by emulating a harddisk or disabling emulation completely. <p>If you are not "
+"familiar with terms like 'harddisk emulation' you most likely want to use a "
+"floppy image here. Floppy images can be created by directly extracting them "
+"from a real floppy disk:<pre>dd if=/dev/floppy of=/tmp/floppy.img</pre>or by "
+"using one of the many boot floppy generators that can be found on <a href="
+"\"http://www.google.com/search?q=linux+boot+floppy&ie=UTF-8&oe=UTF-8\">the "
+"internet</a>."
+msgstr ""
+"<p>Filen du markerade är inte en diskettavbild (diskettavbilder har "
+"storleken 1200 Kibyte, 1440 Kibyte eller 2880 Kibyte). Du kan dock använda "
+"startavbilder med andra storlekar genom att emulera en hårddisk eller "
+"inaktivera emulering helt och hållet. <p>Om du inte är bekant med uttryck "
+"som 'hårddiskemulering' är det troligt att du bör använda en diskettavbild "
+"här. Diskettavbilder kan skapas genom att direkt extrahera dem från en "
+"riktigt diskett:<pre>dd if=/dev/floppy of=/tmp/floppy.img</pre> eller genom "
+"att använda någon av de många programmen för diskettgenerering som kan "
+"hittas på <a href=\"http://www.google.com/search?q=linux+boot"
+"+floppy&ie=UTF-8&oe=UTF-8\">Internet</a>."
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 42
-#: rc.cpp:572
-#, no-c-format
-msgid "Select the font to be used to render subtitles"
-msgstr "Välj teckensnitt som används för att visa textning"
+#: projects/k3bbootimageview.cpp:146
+msgid "No Floppy image selected"
+msgstr "Ingen diskettavbild vald"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 50
-#: rc.cpp:575
-#, no-c-format
-msgid "Unwanted MPlayer options:"
-msgstr "Oönskade väljare till Mplayer:"
+#: projects/k3bbootimageview.cpp:147
+msgid "Use harddisk emulation"
+msgstr "Använd hårddiskemulering"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 69
-#: rc.cpp:579
-#, no-c-format
-msgid "Pla&y files randomly"
-msgstr "Spela filer sl&umpmässigt"
+#: projects/k3bbootimageview.cpp:148
+msgid "Use no emulation"
+msgstr "Använd inte någon emulering"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 72
-#: rc.cpp:582
-#, no-c-format
-msgid "The files are played in random order"
-msgstr "Filerna spelas i slumpmässig ordning"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:94
+msgid "Force all options below"
+msgstr "Tvinga alla alternativ nedan"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 75
-#: rc.cpp:585
-#, no-c-format
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:99
msgid ""
-"<p>If this option is checked the order in which the files are played is "
-"determined randomly every time it is played."
+"<p>Set the ISO-9660 conformance level.\n"
+"<ul>\n"
+"<li>Level 1: Files may only consist of one section and filenames are "
+"restricted to 8.3 characters.</li>\n"
+"<li>Level 2: Files may only consist of one section.</li>\n"
+"<li>Level 3: No restrictions.</li>\n"
+"</ul>\n"
+"<p>With all ISO-9660 levels, all filenames are restricted to upper case "
+"letters, numbers and the underscore (_). The maximum filename length is 31 "
+"characters, the directory nesting level is restricted to 8 and the maximum "
+"path length is limited to 255 characters. (These restrictions may be "
+"violated with the additional ISO-9660 K3b offers)."
msgstr ""
-"<p>Om det här alternativet markeras, avgörs ordningen som filerna spelas "
-"slumpmässigt varje gång de spelas."
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 83
-#: rc.cpp:588
-#, no-c-format
-msgid "&Do not use DMA"
-msgstr "Använd inte &direkt minnesåtkomst"
+"<p>Ange nivå enligt ISO9660.\n"
+"<ul>\n"
+"<li>Nivå 1: Filer får bara ha en avdelning och filnamn är begränsade till "
+"8.3 tecken.</li>\n"
+"<li>Nivå 2: Filer får bara ha en avdelning.</li>\n"
+"<li>Nivå 3: Inga begränsningar.</li>\n"
+"</ul>\n"
+"<p>I alla ISO9660-nivåer är filnamn begränsade till stora bokstäver, siffror "
+"och understreck (_). Den maximala längden för ett filnamn är 31 tecken, "
+"katalogdjupet är begränsat till 8 och den maximala längden för en sökväg är "
+"begränsad till 255 tecken. (Dessa begränsningar kan brytas mot med de "
+"utökningar till ISO9660 som K3b erbjuder.)"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 86
-#: rc.cpp:591
-#, no-c-format
-msgid "Do not use DMA for media access"
-msgstr "Använd inte direkt minnesåtkomst för mediaåtkomst"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:111
+msgid "Set special ISO9660 Filesystem preferences."
+msgstr "Ange särskilda inställningar av ISO9660-filsystem."
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 89
-#: rc.cpp:594
-#, no-c-format
-msgid ""
-"<p>If this option is checked the resulting eMovix CD/DVD will not use DMA for "
-"accessing the drive. This will slow down reading from the CD/DVD but may be "
-"necessary on some systems that do not support DMA.</p>"
-msgstr ""
-"<p>Om det här alternativet är markerat, använder inte den resulterande "
-"eMovix-cd:n eller dvd:n direkt minnesåtkomst för att komma åt enheten. Det gör "
-"läsning från cd:n eller dvd:n långsammare, men kan vara nödvändigt på vissa "
-"system som inte stöder direkt minnesåtkomst.</p>"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:155
+msgid "IS09660 Settings"
+msgstr "ISO9660-inställningar"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 99
-#: rc.cpp:597
-#, no-c-format
-msgid "MPlayer options you want to be sure MPlayer will not use"
-msgstr ""
-"Väljare till Mplayer som du vill vara säker på att Mplayer inte använder"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:159
+msgid "Rock Ridge Settings"
+msgstr "Rock Ridge-inställningar"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 104
-#: rc.cpp:600
-#, no-c-format
-msgid ""
-"<p>Here one can specify MPlayer options that should never be used.\n"
-"<p>They have to be separated by spaces:\n"
-"<pre>opt1 opt2 opt3</pre>"
-msgstr ""
-"<p>Här kan väljare till Mplayer som aldrig ska användas anges.\n"
-"<p>De måste skiljas åt med mellanslag:\n"
-"<pre>väljare1 väljare2 väljare3</pre>"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:163
+msgid "Joliet Settings"
+msgstr "Joliet-inställningar"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 112
-#: rc.cpp:605
-#, no-c-format
-msgid "Additional MPlayer options"
-msgstr "Ytterligare väljare till Mplayer"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:167
+msgid "Misc Settings"
+msgstr "Diverse inställningar"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 117
-#: rc.cpp:608
-#, no-c-format
-msgid ""
-"<p>MPlayer options that should be used in any case.\n"
-"<p>They have to be separated by spaces:\n"
-"<pre>opt1 opt2 opt3</pre>"
-msgstr ""
-"<p>Väljare till Mplayer som i alla fall ska användas.\n"
-"<p>De måste skiljas åt med mellanslag:\n"
-"<pre>väljare1 väljare2 väljare3</pre>"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:172
+msgid "Allow untranslated ISO9660 filenames"
+msgstr "Tillåt oöversatta ISO9660-filnamn"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 125
-#: rc.cpp:613
-#, no-c-format
-msgid "Additional MPlayer options:"
-msgstr "Ytterligare väljare till Mplayer:"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:175
+msgid "Allow max length ISO9660 filenames (37 characters)"
+msgstr "Tillåt maximal längd på ISO9660-filnamn (37 tecken)"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 133
-#: rc.cpp:616
-#, no-c-format
-msgid "Loop playlist:"
-msgstr "Upprepa spellista:"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:178
+msgid "Allow full ASCII charset for ISO9660 filenames"
+msgstr "Tillåt fullständig ASCII-teckenuppsättning för ISO9660-filnamn"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 141
-#: projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:476 rc.cpp:619
-#, no-c-format
-msgid " time(s)"
-msgstr " gång(er)"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:181
+msgid "Allow ~ and # in ISO9660 filenames"
+msgstr "Tillåt ~ och # i ISO9660-filnamn"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 144
-#: rc.cpp:622
-#, no-c-format
-msgid "infinity"
-msgstr "oändlig"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:184
+msgid "Allow lowercase characters in ISO9660 filenames"
+msgstr "Tillåt små bokstäver i ISO9660-filnamn"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 150
-#: rc.cpp:625
-#, no-c-format
-msgid "How many times should the playlist be looped"
-msgstr "Hur många gånger ska spellistan upprepas"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:187
+msgid "Allow multiple dots in ISO9660 filenames"
+msgstr "Tillåt flera punkter i ISO9660-filnamn"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 158
-#: rc.cpp:628
-#, no-c-format
-msgid "Audio Player Background:"
-msgstr "Ljudspelarens bakgrund:"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:190
+msgid "Allow 31 character ISO9660 filenames"
+msgstr "Tillåt 31 tecken i ISO9660-filnamn"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 166
-#: rc.cpp:631
-#, no-c-format
-msgid "Background video to show during audio playback"
-msgstr "Bakgrundsvideo att visa under ljuduppspelning"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:193
+msgid "Allow leading period in ISO9660 filenames"
+msgstr "Tillåt inledande punkt i ISO9660-filnamn"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 171
-#: rc.cpp:634
-#, no-c-format
-msgid ""
-"<p><b>Audio Player Background</b>\n"
-"<p>During audio playback normally the screen would be black. However, if a "
-"background movie has been selected, eMovix will display it during playback.\n"
-"<p>Additional background movies can be installed. However, this is not as "
-"simple as a few mouse clicks. The background movies are stored in the emovix "
-"shared data folder (mostly <i>/usr/share/emovix</i> or <i>"
-"/usr/local/share/emovix</i>) under <em>backgrounds</em>"
-". So to add a background one has to copy the file to that folder."
-msgstr ""
-"<p><b>Bakgrund vid ljuduppspelning</b>\n"
-"<p>Under ljuduppspelning skulle skärmen normalt vara tom. Om en bakgrundsvideo "
-"dock har valts, visar eMovix den under uppspelningen.\n"
-"<p>Ytterligare bakgrundsvideor kan installeras, men det är dock inte så enkelt "
-"som några få musklick. Bakgrundsvideor lagars i eMovix delade datakatalog "
-"(oftast <i>/usr/share/emovix</i> eller <i>/usr/local/share/emovix</i>"
-") under <em>backgrounds</em>. För att lägga till en bakgrund måste man alltså "
-"kopiera filen till denna katalog."
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:196
+msgid "Omit version numbers in ISO9660 filenames"
+msgstr "Utelämna versionsnummer i ISO9660-filnamn"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 181
-#: rc.cpp:639
-#, no-c-format
-msgid "Startup Behavior"
-msgstr "Startbeteende"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:199
+msgid "Omit trailing period in ISO9660 filenames"
+msgstr "Utelämna avslutande punkt i ISO9660-filnamn"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 192
-#: rc.cpp:642
-#, no-c-format
-msgid "Keyboard Layout:"
-msgstr "Tangentbordslayout:"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:205
+msgid "ISO Level"
+msgstr "ISO-nivå"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 200
-#: rc.cpp:645
-#, no-c-format
-msgid "eMovix boot messages language:"
-msgstr "Språk för eMovix-startmeddelande:"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:208
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:211
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:214
+#, c-format
+msgid "Level %1"
+msgstr "Nivå %1"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 208
-#: rc.cpp:648
-#, no-c-format
-msgid "Select the language of the eMovix help screens"
-msgstr "Välj språk för eMovix hjälpsidor"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:221
+msgid "Allow 103 character Joliet filenames"
+msgstr "Tillåt Joliet-filnamn med 103 tecken"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 216
-#: rc.cpp:651
-#, no-c-format
-msgid "Default boot label:"
-msgstr "Förvald startetikett:"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:226
+msgid "Create TRANS.TBL files"
+msgstr "Skapa TRANS.TBL-filer"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 224
-#: rc.cpp:654
-#, no-c-format
-msgid "Select the default Linux kernel configuration"
-msgstr "Välj förvald inställning av Linux-kärnan"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:229
+msgid "Hide TRANS.TBL files in Joliet"
+msgstr "Dölj TRANS.TBL-filer i Joliet"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 234
-#: rc.cpp:657
-#, no-c-format
-msgid ""
-"<p><b>eMovix Boot Labels</b>\n"
-"<p>eMovix provides are variety or different boot configurations which can be "
-"selected at boot time via a boot label (compare Lilo or Grub). The many "
-"different boot configurations mainly influence the Video output.\n"
-"<p>The <b>default</b>, <b>movix</b>, or <b>MoviX</b> "
-"labels start a general Vesa video driver.\n"
-"<p>The <b>TV</b> labels can be used to direct video to the TV output of the "
-"graphic board. eMovix provides TVout drivers for different brands of graphic "
-"boards.\n"
-"<p>The <b>FB</b> labels refer to configurations that start a Frame Buffer "
-"driver in different screen resolutions.\n"
-"<p>The <b>AA</b> labels make eMovix output the video through the Ascii-Art "
-"library which displays the picture in text mode through the usage of simple "
-"Acsii characters.\n"
-"<p>The <b>hd</b> label makes eMovix boot from the local harddisk instead of the "
-"medium. This can be used to prevent accidental starting of an eMovix medium.\n"
-"<p>The <b>floppy</b> label makes eMovix boot from the local floppy drive "
-"instead of the medium."
-msgstr ""
-"<p><b>Startetikett för eMovix</b>\n"
-"<p>eMovix tillhandahåller en mängd olika startkonfigurationer som kan välja vid "
-"start via en startetikett (jämför med Lilo eller Grub). De många olika "
-"startinställningarna påverkar i huvudsak visningen av video.\n"
-"<p>Etiketterna <b>default</b>, <b>movix</b> eller <b>MoviX</b> "
-"startar en generell Vesa-videodrivrutin.\n"
-"<p>Etiketterna <b>TV</b> kan användas för att skicka video till grafikkortets "
-"tv-utgång. eMovix tillhandahåller drivrutin för tv-visning för olika märken av "
-"grafikkort.\n"
-"<p>Etiketterna <b>FB</b> hänvisar till inställningar som startar en "
-"rambufferdrivrutin med olika skärmupplösningar.\n"
-"<p>Etiketterna <b>AA</b> gör att eMovix visar video via biblioteket för "
-"ASCII-konst, som visar bilden i textläge genom att använda enkla ASCII-tecken.\n"
-"<p>Etiketten <b>hd</b> gör att eMovix startar från den lokala hårddisken "
-"istället för från sitt medium. Det kan användas för att förhindra att eMovix "
-"medium startas av misstag.\n"
-"<p>Etiketten <b>floppy</b> gör att eMovix startar från den lokala disketten "
-"istället från sitt medium."
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:238
+msgid "Do not cache inodes"
+msgstr "Lagra inte i-noder i cache"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 242
-#: rc.cpp:667
-#, no-c-format
-msgid "Select the layout of the keyboard"
-msgstr "Välj tangentbordets layout"
+#: projects/k3bdataburndialog.cpp:72
+msgid "Data Project"
+msgstr "Dataprojekt"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 245
-#: rc.cpp:670
-#, no-c-format
-msgid ""
-"<p>The keyboard layout selected here will be used for the eMovix commands like "
-"controlling the media player."
-msgstr ""
-"<p>Tangentbordslayout som väljes här kommer att användas för eMovix-kommandon, "
-"som att styra mediaspelaren."
+#: projects/k3bdataburndialog.cpp:72 projects/k3bdvdburndialog.cpp:53
+#: projects/k3bvideodvdburndialog.cpp:49
+#, c-format
+msgid "Size: %1"
+msgstr "Storlek: %1"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 263
-#: rc.cpp:673
-#, no-c-format
-msgid "Behavior After Playing"
-msgstr "Beteende efter uppspelning"
+#: projects/k3bdataburndialog.cpp:83 projects/k3bdvdburndialog.cpp:64
+#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:79 projects/k3bmovixburndialog.cpp:62
+#: projects/k3bmovixdvdburndialog.cpp:64 projects/k3bvideodvdburndialog.cpp:62
+msgid "Filesystem"
+msgstr "Filsystem"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 274
-#: rc.cpp:676
-#, no-c-format
-msgid "E&ject disk"
-msgstr "&Mata ut skiva"
+#: projects/k3bdataburndialog.cpp:160 projects/k3bmixedburndialog.cpp:97
+#: projects/k3bmovixburndialog.cpp:99
+msgid "Datatrack Mode"
+msgstr "Dataspårläge"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 277
-#: rc.cpp:679
-#, no-c-format
-msgid "Eject the disk after playing has finished"
-msgstr "Mata ut skivan efter uppspelningen är klar"
+#: projects/k3bdataburndialog.cpp:163 projects/k3bdvdburndialog.cpp:99
+msgid "Multisession Mode"
+msgstr "Flersessionsläge"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 280
-#: rc.cpp:682
-#, no-c-format
-msgid ""
-"<p>If this option is checked the disk will be ejected after MPlayer has "
-"finished."
+#: projects/k3bdataburndialog.cpp:199 projects/k3bmovixburndialog.cpp:240
+msgid "Most writers do not support writing multisession CDs in DAO mode."
msgstr ""
-"<p>Om det här alternativet markeras matas skivan ut efter Mplayer har avslutat "
-"uppspelningen."
+"De flesta brännare stöder inte att skriva flersessions-cd med läget disk-at-"
+"once."
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 288
-#: rc.cpp:685
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:108 projects/k3bdatadirtreeview.cpp:84
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:108 projects/k3bdataviewitem.cpp:170
#, no-c-format
-msgid "Sh&utdown"
-msgstr "&Stäng av"
+msgid "Directory"
+msgstr "Katalog"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 291
-#: rc.cpp:688
-#, no-c-format
-msgid "Shutdown after playing has finished"
-msgstr "Stäng av datorn efter uppspelning är klar"
+#: projects/k3bdatadirtreeview.cpp:285 projects/k3bdatafileview.cpp:324
+msgid "New Directory..."
+msgstr "Ny katalog..."
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 294
-#: rc.cpp:691
-#, no-c-format
-msgid ""
-"<p>If this option is checked the PC will be shut down after MPlayer has "
-"finished playing."
-msgstr ""
-"<p>Om det här alternativet markeras stängs datorn av efter Mplayer har spelat "
-"färdigt."
+#: projects/k3bdatadirtreeview.cpp:291 projects/k3bdatafileview.cpp:330
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:446
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:682
+msgid "Rename"
+msgstr "Byt namn"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 302
-#: rc.cpp:694
-#, no-c-format
-msgid "Re&boot"
-msgstr "S&tarta om"
+#: projects/k3bdatadirtreeview.cpp:336 projects/k3bdatadirtreeview.cpp:338
+#: projects/k3bdatadirtreeview.cpp:341 projects/k3bdatadirtreeview.cpp:344
+#: projects/k3bdatafileview.cpp:381 projects/k3bdatafileview.cpp:383
+#: projects/k3bdatafileview.cpp:386 projects/k3bdatafileview.cpp:389
+msgid "New Directory"
+msgstr "Ny katalog"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 305
-#: rc.cpp:697
-#, no-c-format
-msgid "Reboot after playing has finished"
-msgstr "Starta om datorn efter uppspelningen är klar"
+#: projects/k3bdatadirtreeview.cpp:337 projects/k3bdatafileview.cpp:382
+msgid "Please insert the name for the new directory:"
+msgstr "Ange den nya katalogens namn:"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 308
-#: rc.cpp:700
-#, no-c-format
+#: projects/k3bdatadirtreeview.cpp:342 projects/k3bdatafileview.cpp:387
msgid ""
-"<p>If this option is checked the PC will be rebooted after MPlayer has finished "
-"playing."
-msgstr ""
-"<p>Om det här alternativet markeras startas datorn om efter Mplayer har "
-"avslutat uppspelningen."
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 36
-#: rc.cpp:703
-#, no-c-format
-msgid "Boot images:"
-msgstr "Startavbilder:"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 44
-#: rc.cpp:706
-#, no-c-format
-msgid "&New..."
-msgstr "&Ny..."
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 47
-#: rc.cpp:709
-#, no-c-format
-msgid "Add new boot image"
-msgstr "Lägg till ny startavbild"
+"A file with that name already exists. Please insert the name for the new "
+"directory:"
+msgstr "En fil med det namnet finns redan. Ange namnet på den nya katalogen:"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 58
-#: rc.cpp:715
-#, no-c-format
-msgid "Remove selected boot image"
-msgstr "Ta bort markerad startavbild"
+#: projects/k3bdatafileview.cpp:65
+msgid ""
+"Use drag'n'drop to add files and directories to the project.\n"
+"To remove or rename files use the context menu.\n"
+"After that press the burn button to write the CD."
+msgstr ""
+"Använd drag och släpp för att lägga till filer och kataloger i projektet.\n"
+"För att ta bort eller byta namn på filer, använd den sammanhangsberoende "
+"menyn.\n"
+"Klicka därefter på brännknappen för att skriva cd:n."
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 66
-#: rc.cpp:718 rc.cpp:727
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:77 projects/k3bdatafileview.cpp:72
+#: projects/k3bmovixlistview.cpp:176 rip/k3baudiocdlistview.cpp:39
+#: rip/k3bvideocdview.cpp:169
#, no-c-format
-msgid "Emulation Type"
-msgstr "Emuleringstyp"
+msgid "Size"
+msgstr "Storlek"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 88
-#: projects/k3bdatafileview.cpp:73 projects/k3bmovixlistview.cpp:177
-#: rc.cpp:724
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:88 projects/k3bdatafileview.cpp:73
+#: projects/k3bmovixlistview.cpp:177
#, no-c-format
msgid "Local Path"
msgstr "Lokal sökväg"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 123
-#: rc.cpp:730
-#, no-c-format
-msgid "Flopp&y"
-msgstr "&Diskett"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 126
-#: rc.cpp:733
-#, no-c-format
-msgid "Emulate a 1440/2880 kb floppy"
-msgstr "Emulera en 1440/2880-kibyte diskett"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 134
-#: projects/k3bbootimageview.cpp:59 rc.cpp:736
-#, no-c-format
-msgid "Harddisk"
-msgstr "Hårddisk"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 137
-#: rc.cpp:739
-#, no-c-format
-msgid "Emulate a harddisk"
-msgstr "Emulera en hårddisk"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 145
-#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:440
-#: projects/k3bbootimageview.cpp:61 rc.cpp:742
-#, no-c-format
-msgid "None"
-msgstr "Ingen"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 148
-#: rc.cpp:745
-#, no-c-format
-msgid "No emulation at all"
-msgstr "Ingen emulering alls"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 177
-#: rc.cpp:751
-#, no-c-format
-msgid "No boot image"
-msgstr "Ingen startavbild"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 180
-#: rc.cpp:754
-#, no-c-format
-msgid "Do not boot from the emulated floppy/harddisk"
-msgstr "Starta inte från emulerad diskett/hårddisk"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 188
-#: rc.cpp:757
-#, no-c-format
-msgid "Boot-info-table"
-msgstr "Startladdningstabell"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 207
-#: rc.cpp:760 rc.cpp:763
-#, no-c-format
-msgid "0"
-msgstr "0"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 229
-#: rc.cpp:766
-#, no-c-format
-msgid "Boot load segment:"
-msgstr "Startladdningssegment:"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 240
-#: rc.cpp:769
-#, no-c-format
-msgid "Boot load size:"
-msgstr "Startladdningsstorlek:"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 260
-#: rc.cpp:772
-#, no-c-format
-msgid "Show Advanced Op&tions"
-msgstr "Visa avancerade al&ternativ"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 295
-#: rc.cpp:775
-#, no-c-format
-msgid "Boot catalog:"
-msgstr "Startkatalog:"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 303
-#: rc.cpp:778
-#, no-c-format
-msgid "boot/boot.catalog"
-msgstr "start/start.katalog"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 9
-#: rc.cpp:781
-#, no-c-format
-msgid "Data Image Settings"
-msgstr "Dataavbildsinställningar"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 23
-#: rc.cpp:784
-#, no-c-format
-msgid "Volume Name"
-msgstr "Volymnamn"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 42
-#: rc.cpp:787
-#, no-c-format
-msgid "&More fields..."
-msgstr "&Fler fält..."
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 52
-#: rc.cpp:790
-#, no-c-format
-msgid "File System"
-msgstr "Filsystem"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 77
-#: rc.cpp:793
-#, no-c-format
-msgid "File system presets"
-msgstr "Förinställda filsystem"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 103
-#: rc.cpp:799
-#, no-c-format
-msgid "Symbolic Links"
-msgstr "Symboliska länkar"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 112
-#: rc.cpp:802 rc.cpp:838
-#, no-c-format
-msgid "No Change"
-msgstr "Ingen ändring"
+#: projects/k3bdatafileview.cpp:74 projects/k3bmovixlistview.cpp:178
+msgid "Link"
+msgstr "Länk"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 117
-#: rc.cpp:805
-#, no-c-format
-msgid "Discard broken symlinks"
-msgstr "Kasta felaktiga symboliska länkar"
+#: projects/k3bdatafileview.cpp:332
+msgid "Parent Directory"
+msgstr "Överliggande katalog"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 122
-#: rc.cpp:808
-#, no-c-format
-msgid "Discard all symlinks"
-msgstr "Kasta alla symboliska länkar"
+#: projects/k3bdatafileview.cpp:334
+#, fuzzy
+msgid "Open"
+msgstr "Behåll öppen"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 127
-#: rc.cpp:811
-#, no-c-format
-msgid "Follow symlinks"
-msgstr "Följ symboliska länkar"
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:46
+msgid "Linux/Unix only"
+msgstr "Bara Linux, Unix"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 142
-#: rc.cpp:814
-#, no-c-format
-msgid "Symbolic link handling in the project"
-msgstr "Hantering av symboliska länkar i projektet"
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:47
+msgid "Linux/Unix + Windows"
+msgstr "Linux, Unix + Windows"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 160
-#: rc.cpp:817
-#, no-c-format
-msgid ""
-"<p>K3b can create ISO9660 filesystems that contain symlinks if the Rock Ridge "
-"extensions are enabled (they are by default). You can change the way symlinks "
-"are handled in a K3b project.\n"
-"\n"
-"<p><b>No Change</b>"
-"<br>\n"
-"Symlinks are used as they have been added to the project. \n"
-"\n"
-"<p><b>Discard broken symlinks</b>"
-"<br>\n"
-"K3b will discard all symbolic links that do not point to a file inside the "
-"project. That includes all links to absolute paths like "
-"'/home/myhome/testfile'.\n"
-"\n"
-"<p><b>Discard all symlinks</b>"
-"<br>\n"
-"K3b will discard all symbolic links that have been added to the project; "
-"meaning that the resulting file system will have no links at all.\n"
-"\n"
-"<p><b>Follow symlinks</b>"
-"<br>\n"
-"Each symbolic link in the project will be replaced with the contents of the "
-"file it is pointing to. Thus, the resulting filesystem will not contain any "
-"symbolic links."
-"<br>\n"
-"Be aware that in case Rock Ridge extensions are disabled (which is not "
-"recommended) symbolic links are always followed because ISO9660 does not "
-"support symbolic links.\n"
-"\n"
-"<p><b>Caution:</b> Symbolic links require Rock Ridge extensions."
-msgstr ""
-"<p>K3b kan skapa ISO 9660-filsystem som innehåller symboliska länkar om Rock "
-"Ridge-utökningar är aktiverade (det är de normalt). Du kan ändra sättet som "
-"symboliska länkar hanteras i ett K3b-projekt.\n"
-"\n"
-"<p><b>Ingen ändring</b>"
-"<br>\n"
-"Symboliska länkar används som de har lagts till i projektet.\n"
-"\n"
-"<p><b>Kasta felaktiga symboliska länkar</b>"
-"<br>\n"
-"K3b kastar alla symboliska länkar som inte pekar på en fil inne i projektet. "
-"Det omfattar alla länkar till absoluta sökvägar som '/home/mitt_hem/testfil'.\n"
-"\n"
-"<p><b>Kasta alla symboliska länkar</b>"
-"<br>\n"
-"K3b kastar alla symboliska länkar som har lagts till i projektet, vilket "
-"betyder att det resulterande filsystemet inte har några länkar alls.\n"
-"\n"
-"<p><b>Följ symboliska länkar</b>"
-"<br>\n"
-"Varje symbolisk länk i projektet ersätts med innehållet i filen den pekar på. "
-"Alltså innehåller inte det resulterande filsystemet några symboliska länkar. "
-"<br>\n"
-"\n"
-"<p><b>Varning:</b> Symboliska länkar kräver Rock Ridge-utökningar."
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:48
+msgid "Very large files (UDF)"
+msgstr "Mycket stora filer (UDF)"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 170
-#: rc.cpp:835
-#, no-c-format
-msgid "White space handling"
-msgstr "Hantering av blanktecken"
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:49
+msgid "DOS Compatibility"
+msgstr "Kompatibilitet med DOS"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 184
-#: rc.cpp:841
-#, no-c-format
-msgid "Strip"
-msgstr "Ta bort"
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:50
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:71
+msgid "Custom"
+msgstr "Eget"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 189
-#: rc.cpp:844
-#, no-c-format
-msgid "Extended Strip"
-msgstr "Utökad borttagning"
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:133
+msgid "Custom Data Project Filesystems"
+msgstr "Eget dataprojektfilsystem"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 209
-#: rc.cpp:850
+#: projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui:9
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:152
+#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:575
#, no-c-format
-msgid "Handling of spaces in filenames"
-msgstr "Hantering av mellanslag i filnamn"
+msgid "Volume Descriptor"
+msgstr "Volymbeskrivning"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 222
-#: rc.cpp:853
-#, no-c-format
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:193
msgid ""
-"<p><b>No Change</b>"
-"<br>\n"
-"If this option is checked, K3b will leave all spaces in filenames as they are.\n"
-"<p><b>Strip</b>"
-"<br>\n"
-"If this option is checked, K3b will remove all spaces from all filenames."
-"<br>\n"
-"Example: 'my good file.ext' becomes 'mygoodfile.ext'\n"
-"<p><b>Extended Strip</b>"
-"<br>\n"
-"If this option is checked K3b will remove all spaces in all filenames and "
-"capitalize all letters following a space."
-"<br>\n"
-"Example: 'my good file.ext' becomes 'myGoodFile.ext'\n"
-"<p><b>Replace</b>"
-"<br>\n"
-"If this option is checked, K3b will replace all spaces in all filenames with "
-"the specified characters."
-"<br>\n"
-"Example: 'my good file.ext' becomes 'my_good_file.ext'"
+"<p><b>File System Presets</b><p>K3b provides the following file system "
+"Presets which allow for a quick selection of the most frequently used "
+"settings."
msgstr ""
-"<p><b>Ingen ändring</b>"
-"<br>\n"
-"Om alternativet markeras, lämnar K3b alla mellanslag i filnamn som de är.\n"
-"<p><b>Ta bort</b>"
-"<br>\n"
-"Om alternativet markeras, tar K3b bort alla mellanslag från alla filnamn."
-"<br>\n"
-"Exempel: 'min fina fil.ext' blir 'minfinafil.ext'\n"
-"<p><b>Utökad borttagning</b>"
-"<br>\n"
-"Om alternativet markeras, tar K3b bort alla mellanslag från alla filnamn och "
-"ändrar alla bokstäver till stora om de följer efter ett mellanslag."
-"<br>\n"
-"Exempel: 'min fina fil.ext' blir 'minFinaFil.ext'\n"
-"<p><b>Ersätt</b>"
-"<br>\n"
-"Om alternativet markeras, ersätter K3b alla mellanslag i alla filnamn med de "
-"angivna tecknen."
-"<br>\n"
-"Exempel: 'min fina fil.ext' blir 'min_fina_fil.ext'"
+"<p><b>Förinställda filsystem</b><p>K3b tillhandahåller följande förinställda "
+"filsystem, som möjliggör ett snabbval av de oftast använda inställningarna."
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 244
-#: rc.cpp:869
-#, no-c-format
-msgid "The string to replace spaces with"
-msgstr "Strängen som ersätter mellanslag"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui line 9
-#: rc.cpp:872
-#, no-c-format
-msgid "Custom Data Filesystems"
-msgstr "Egna datafilsystem"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui line 26
-#: rc.cpp:875
-#, no-c-format
-msgid "File System Settings"
-msgstr "Filsystemsinställningar"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui line 35
-#: rc.cpp:878
-#, no-c-format
-msgid "ISO9660 Filesystem"
-msgstr "ISO9660-filsystem"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui line 58
-#: rc.cpp:881
-#, no-c-format
-msgid "File Systems"
-msgstr "Filsystem"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui line 69
-#: rc.cpp:884
-#, no-c-format
-msgid "&Generate Rock Ridge extensions"
-msgstr "&Skapa Rock Ridge-utökningar"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui line 75
-#: rc.cpp:887
-#, no-c-format
-msgid "Add Rock Ridge extensions to the file system"
-msgstr "Lägg till Rock Ridge-utökningar i filsystemet"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui line 81
-#: rc.cpp:890
-#, no-c-format
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:197
msgid ""
-"<p>If this option is checked, K3b will generate the System Use Sharing Protocol "
-"records (SUSP) specified by the Rock Ridge Interchange Protocol (IEEE-P1282).\n"
-"<p>Rock Ridge extends the ISO-9660 filesystem by features equal to the UNIX "
-"filesystems (permissions, symbolic links, very long filenames, ...). It uses "
-"ISO-8859 or UTF-16 based characters and allows 255 octets.\n"
-"<p>Rock Ridge extensions are located at the end of each ISO-9660 directory "
-"record. This makes the Rock Ridge tree closely coupled to the ISO-9660 tree.\n"
-"<p><b>It is highly recommended to use Rock Ridge extensions on every data CD or "
-"DVD.</b>"
+"The file system is optimized for usage on Linux/Unix systems. This mainly "
+"means that it uses the Rock Ridge extensions to provide long filenames, "
+"symbolic links, and POSIX compatible file permissions."
msgstr ""
-"<p>Om det här alternativet är markerat, skapar K3b SUSP-posterna (System Use "
-"Sharing Protocol) som anges av Rock Ridge-utbytesprotokollet (IEEE-P1282).\n"
-"<p>Rock Ridge utökar ISO9660-filsystemet med funktioner som motsvarar "
-"Unix-filsystem (behörigheter, symboliska länkar, mycket långa filnamn, ...). "
-"Det använder ISO-8859 eller UTF-16 baserade tecken och tillåter 255 oktetter.\n"
-"<p>Rock Ridge-utökningar placeras sist i varje ISO9660-katalogpost. Det gör att "
-"Rock Ridge-trädet är nära kopplat till ISO9660-trädet.\n"
-"<p><b>Du rekommenderas att använda Rock Ridge-utökningen på alla data-cd eller "
-"data-dvd.</b>"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui line 89
-#: rc.cpp:896
-#, no-c-format
-msgid "Generate &Joliet extensions"
-msgstr "Skapa &Joliet-utökningar"
+"Filsystemet är optimerat för användning på Linux- och Unix-system. Det "
+"betyder i huvudsak att det använder Rock Ridge-utökningar för att "
+"tillhandahålla långa filnamn, symboliska länkar och filrättigheter som "
+"fungerar med POSIX."
-#. i18n: file ./projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui line 92
-#: rc.cpp:899
-#, no-c-format
-msgid "Add Joliet extensions to the file system"
-msgstr "Lägg till Joliet-utökning i filsystemet"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui line 99
-#: rc.cpp:902
-#, no-c-format
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:201
msgid ""
-"<p>If this option is checked, K3b will add additional Joliet extensions to the "
-"ISO-9660 file system.\n"
-"<p>Joliet is not an accepted independent international standard like ISO-9660 "
-"or Rock Ridge. It is mainly used on Windows systems.\n"
-"<p>Joliet does not allow all characters, so the Joliet filenames are not "
-"identical to the filenames on disk (as compared to Rock Ridge). Joliet has a "
-"filename length limitation of 64 chars (independent from the character coding "
-"and type e.g. European vs. Japanese). This is annoying, as modern file systems "
-"all allow 255 characters per path name component.\n"
-"<p>Joliet uses UTF-16 coding.\n"
-"<p><b>Caution:</b> With the exception of Linux and FreeBSD, there is no "
-"POSIX-like OS that supports Joliet. So <b>never create Joliet-only CDs or "
-"DVDs</b> for that reason."
+"In addition to the settings for Linux/Unix the file system contains a Joliet "
+"tree which allows for long file names on Windows which does not support the "
+"Rock Ridget extensions. Be aware that the file name length is restricted to "
+"103 characters."
msgstr ""
-"<p>Om det här alternativet är markerat, lägger K3b till ytterligare "
-"Joliet-utökningar till ISO 9660-filsystemet.\n"
-"<p>Joliet är inte en accepterad oberoende internationell standard som ISO 9660 "
-"eller Rock Ridge, och används i huvudsak på Windows-system.\n"
-"<p>Joliet tillåter inte alla tecken så Joliet-filnamn är inte identiska med "
-"filnamn på disk (i jämförelse med Rock Ridge). Joliet har en begränsning av "
-"filnamnslängden på 64 tecken (oberoende av teckenkodningen och -typen, t ex "
-"europeisk eller japansk). Detta är irriterande, eftersom moderna filsystem "
-"tillåter 255 tecken för varje komponent i en sökväg.\n"
-"<p>Joliet använder UTF-16-kodning.\n"
-"<p><b>Varning:</b> Förutom Linux och FreeBSD, finns det inte något "
-"POSIX-liknande operativsystem som stöder Joliet. <b>"
-"Skapa därför aldrig rena Joliet-cd eller Joliet-dvd</b> av denna anledning."
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui line 107
-#: rc.cpp:909
-#, no-c-format
-msgid "Generate &UDF structures"
-msgstr "Skapa &UDF-strukturer"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui line 110
-#: rc.cpp:912
-#, no-c-format
-msgid "Add UDF structures to the file system"
-msgstr "Lägg till UDF-strukturer i filsystemet"
+"Förutom inställningarna för Linux och Unix, innehåller filsystemet ett "
+"Joliet-träd, som möjliggör långa filnamn på Windows där Rock Ridge-"
+"utökningarna inte stöds. Var medveten om att filnamnslängden är begränsad "
+"till 103 tecken."
-#. i18n: file ./projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui line 114
-#: rc.cpp:915
-#, no-c-format
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:205
msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will create UDF filesystem structures in "
-"addition to the ISO9660 filesystem.\n"
-"<p>The UDF (<em><b>U</b>niversal <b>D</b>isk <b>F</b>ormat</em>"
-") is mainly used for DVDs."
+"The file system has additional UDF entries attached to it. This raises the "
+"maximal file size to 4 GB. Be aware that the UDF support in K3b is limited."
msgstr ""
-"<p>Om det här alternativet markeras, skapar K3b UDF-filsystemstrukturer förutom "
-"ISO9660-filsystemet.\n"
-"<p>UDF (<em><b>U</b>niversal <b>D</b>isk <b>F</b>ormat</em>"
-") används i huvudsak av dvd:er."
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui line 124
-#: rc.cpp:919
-#, no-c-format
-msgid "Other Settings"
-msgstr "Andra inställningar"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui line 143
-#: rc.cpp:922
-#, no-c-format
-msgid "F&orce input charset:"
-msgstr "&Tvinga teckenuppsättning för indata:"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui line 164
-#: rc.cpp:925
-#, no-c-format
-msgid "Preserve file permissions (bac&kup)"
-msgstr "&Bevara filrättigheter (säkerhetskopia)"
+"Filsystemet har ytterligare UDF-poster bilagda. Det ökar den maximala "
+"filstorleken till 4 Gibyte. Var medveten om att stödet för UDF i K3b är "
+"begränsat."
-#. i18n: file ./projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui line 168
-#: rc.cpp:928
-#, no-c-format
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:208
msgid ""
-"<p>If this option is checked, all files in the resulting file system will have "
-"exactly the same permissions as the source files. (Otherwise, all files will "
-"have equal permissions and be owned by root).\n"
-"<p>This is mainly useful for backups."
-"<p><b>Caution:</b> The permissions may not make much sense on other file "
-"systems; for example, if a user that owns a file on the CD or DVD does not "
-"exist."
+"The file system is optimized for compatibility with old systems. That means "
+"file names are restricted to 8.3 characters and no symbolic links or file "
+"permissions are supported."
msgstr ""
-"<p>Om det här alternativet är markerat, får alla filer som resultat på skivan "
-"exakt samma rättigheter som källfilerna. (Annars får alla filer samma "
-"rättigheter och ägs av root.)\n"
-"<p>Detta är i huvudsak användbart för säkerhetskopior."
-"<p><b>Varning:</b> Rättigheterna kanske inte är rimliga på andra filsystem, "
-"till exempel om ägaren till en fil på cd:n eller dvd:n inte finns."
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui line 9
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:152
-#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:575 rc.cpp:932
-#, no-c-format
-msgid "Volume Descriptor"
-msgstr "Volymbeskrivning"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui line 42
-#: rc.cpp:935
-#, no-c-format
-msgid "V&olume set name:"
-msgstr "Volymu&ppsättningsnamn:"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui line 53
-#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:500 rc.cpp:938
-#, no-c-format
-msgid "&Volume name:"
-msgstr "&Volymnamn:"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui line 80
-#: rc.cpp:941
-#, no-c-format
-msgid "P&reparer:"
-msgstr "Fö&rberedare:"
+"Filsystemet är optimerat för att fungera ihop med gamla system. Det betyder "
+"att filnamn är begränsade till 8.3 tecken och att inga symboliska länkar "
+"eller filrättigheter stöds."
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui line 91
-#: rc.cpp:944
-#, no-c-format
-msgid "P&ublisher:"
-msgstr "&Utgivare:"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui line 102
-#: rc.cpp:947
-#, no-c-format
-msgid "Volu&me set size:"
-msgstr "Volymuppsättnings&storlek:"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui line 135
-#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:503 rc.cpp:951
-#, no-c-format
-msgid "Volume set &number:"
-msgstr "Volymuppsättnings&nummer:"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui line 168
-#: rc.cpp:955
-#, no-c-format
-msgid "S&ystem:"
-msgstr "S&ystem:"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui line 187
-#: rc.cpp:958
-#, no-c-format
-msgid "&Application:"
-msgstr "Pro&gram:"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui line 256
-#: rc.cpp:964
-#, no-c-format
-msgid "Select a bibliographic file from the project"
-msgstr "Välj en bibliografisk fil från projektet"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui line 285
-#: rc.cpp:970
-#, no-c-format
-msgid "Select an abstract file from the project"
-msgstr "Välj en sammanfattningsfil från projektet"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui line 314
-#: rc.cpp:976
-#, no-c-format
-msgid "Select a copyright file from the project"
-msgstr "Välj en copyright-fil från projektet"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui line 324
-#: rc.cpp:979
-#, no-c-format
-msgid "Abstract file:"
-msgstr "Sammanfattningsfil:"
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:263
+msgid "Rock Ridge"
+msgstr "Rock Ridge"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui line 332
-#: rc.cpp:982
-#, no-c-format
-msgid "Copyright file:"
-msgstr "Copyright-fil:"
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:265
+msgid "Joliet"
+msgstr "Joliet"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui line 340
-#: rc.cpp:985
-#, no-c-format
-msgid "Bibliographic file:"
-msgstr "Bibliografisk fil:"
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:267
+msgid "UDF"
+msgstr "UDF"
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiocdtextwidget.ui line 10
-#: rc.cpp:988
-#, no-c-format
-msgid "K3bAudioCDTextWidget"
-msgstr "K3bLjudCDTextkomponent"
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:269
+msgid "Custom (ISO9660 only)"
+msgstr "Eget (bara ISO9660)"
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiocdtextwidget.ui line 21
-#: rc.cpp:991
-#, no-c-format
-msgid "Write CD-Text"
-msgstr "Skriv cd-text"
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:271
+msgid "Custom (%1)"
+msgstr "Eget (%1)"
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiocdtextwidget.ui line 37
-#: rc.cpp:995
-#, no-c-format
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:288
msgid ""
-"<p><b>CD-Text</b>\n"
-"<p>If this option is checked K3b uses some otherwise unused space on the Audio "
-"CD to store additional information, like the artist or the CD title.\n"
-"<p>CD-Text is an extension to the audio CD standard introduced by Sony.\n"
-"<p>CD-Text will only be usable on CD players that support this extension "
-"(mostly car CD players) and software like K3b, of course.\n"
-"<p>Since a CD-Text-enhanced Audio CD will work in any Hifi CD or DVD player "
-"even if the player does not support CD-Text explicitly, enabling it is never a "
-"bad idea (just remember to fill in the CD-Text information)."
+"<p>Be aware that it is not recommended to disable the Rock Ridge Extensions. "
+"There is no disadvantage in enabling Rock Ridge (except for a very small "
+"space overhead) but a lot of advantages.<p>Without Rock Ridge Extensions "
+"symbolic links are not supported and will always be followed as if the "
+"\"Follow Symbolic Links\" option was enabled."
msgstr ""
-"<p><b>Cd-text</b>\n"
-"<p>Om det här alternativet är markerat använder K3b en del annars oanvänt "
-"utrymme på en ljud-cd för att lagra ytterligare information, som artisten och "
-"titeln.\n"
-"<p>Cd-text är en utökning av ljud-cd-standarden som introducerats av Sony.\n"
-"<p>Cd-text är bara användbar på cd-spelare som stöder utökningen (i huvudsak "
-"cd-spelare i bilstereo).\n"
-"<p>Eftersom en cd utökad med cd-text fungerar i alla HIFI cd- eller "
-"dvd-spelare, även om spelaren inte explicit stöder cd-text, är det aldrig fel "
-"att aktivera det (kom bara ihåg att fylla i cd-text informationen)."
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiocdtextwidget.ui line 65
-#: rc.cpp:1002
-#, no-c-format
-msgid "Perf&ormer:"
-msgstr "&Artist:"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiocdtextwidget.ui line 166
-#: rc.cpp:1020
-#, no-c-format
-msgid "More Fiel&ds..."
-msgstr "F&ler fält..."
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui line 28
-#: rc.cpp:1023
-#, no-c-format
-msgid "File Quality"
-msgstr "Filkvalitet"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui line 47
-#: rc.cpp:1026
-#, no-c-format
-msgid "&Quality level:"
-msgstr "&Kvalitetsnivå:"
+"<p>Var medveten om att det inte rekommenderas att inaktivera Rock Ridge-"
+"utökningarna. Det finns ingen nackdel med att aktivera Rock Ridge (utom en "
+"mycket litet extra utrymme), men många fördelar.<p>Utan Rock Ridge-"
+"utökningar stöds inte symboliska länkar, och de följs alltid som om "
+"alternativet \"Följ symboliska länkar\" var aktiverat."
-#. i18n: file ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui line 53
-#: rc.cpp:1029
-#, no-c-format
-msgid "Controls the quality of the encoded files"
-msgstr "Styr kvaliteten hos de kodade filerna"
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:294
+msgid "Rock Ridge Extensions Disabled"
+msgstr "Rock Ridge-utökningar inaktiverade"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui line 56
-#: rc.cpp:1032
-#, no-c-format
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:300
msgid ""
-"<p>Vorbis' audio quality is not best measured in kilobits per second, but on a "
-"scale from -1 to 10 called \"quality\". "
-"<p>For now, quality -1 is roughly equivalent to 45kbps average, 5 is roughly "
-"160kbps, and 10 gives about 400kbps. Most people seeking very-near-CD-quality "
-"audio encode at a quality of 5 or, for lossless stereo coupling, 6. The default "
-"setting is quality 3, which at approximately 110kbps gives a smaller filesize "
-"and significantly better fidelity than .mp3 compression at 128kbps. "
-"<p><em>This explanation was copied from the www.vorbis.com FAQ.</em>"
+"<p>Be aware that without the Joliet extensions Windows systems will not be "
+"able to display long filenames. You will only see the ISO9660 filenames."
+"<p>If you do not intend to use the CD/DVD on a Windows system it is safe to "
+"disable Joliet."
msgstr ""
-"<p>Vorbis ljudkvalitet mäts inte bäst i kilobit per sekund, utan enligt en "
-"skala från -1 till 10 som kallas \"kvalitet\". "
-"<p>För tillfället motsvarar -1 grovt 45 kbit/s i medeltal, 5 är grovt 160 "
-"kbit/s och 10 ger ungefär 400 kbit/s. De flesta som vill åstadkomma nära "
-"cd-kvalitet kodar med kvaliteten 5 eller, för förlustfri stereokoppling, 6. "
-"Förvald inställning är 3, som med ungefär 110 kbit/s ger en mindre filstorlek "
-"och betydligt bättre trohet än MP3-komprimering vid 128 kbit/s. "
-"<p><em>Förklaringen är kopierad från vanliga frågor på www.vorbis.com.</em>"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui line 69
-#: rc.cpp:1035 rc.cpp:1184
-#, no-c-format
-msgid "textLabel1"
-msgstr "textetikett1"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui line 149
-#: rc.cpp:1038 rc.cpp:1187 rc.cpp:1222
-#, no-c-format
-msgid "high quality"
-msgstr "hög kvalitet"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui line 165
-#: rc.cpp:1041 rc.cpp:1190
-#, no-c-format
-msgid "small file"
-msgstr "liten fil"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui line 194
-#: rc.cpp:1044
-#, no-c-format
-msgid "M&anual settings:"
-msgstr "M&anuella inställningar:"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui line 247
-#: rc.cpp:1047
-#, no-c-format
-msgid "&Upper bitrate:"
-msgstr "Ö&vre bithastighet:"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui line 255
-#: rc.cpp:1050
-#, no-c-format
-msgid "Lower &bitrate:"
-msgstr "Undre &bithastighet:"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui line 303
-#: rc.cpp:1053 rc.cpp:1056 rc.cpp:1059
-#, no-c-format
-msgid "kbps"
-msgstr "kbit/s"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui line 335
-#: rc.cpp:1062
-#, no-c-format
-msgid "&Nominal bitrate:"
-msgstr "&Nominell bithastighet:"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 28
-#: rc.cpp:1065
-#, no-c-format
-msgid "Manual settings (used for all file types)"
-msgstr "Manuella inställningar (används för alla filtyper)"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 69
-#: rc.cpp:1068
-#, no-c-format
-msgid "Sample rate:"
-msgstr "Samplingstakt:"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 75
-#: rc.cpp:1071
-#, no-c-format
-msgid "Signed Linear"
-msgstr "Linjär med tecken"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 80
-#: rc.cpp:1074
-#, no-c-format
-msgid "Unsigned Linear"
-msgstr "Linjär utan tecken"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 85
-#: rc.cpp:1077
-#, no-c-format
-msgid "u-law (logarithmic)"
-msgstr "u-lag (logaritmisk)"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 90
-#: rc.cpp:1080
-#, no-c-format
-msgid "A-law (logarithmic)"
-msgstr "A-lag (logaritmisk)"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 95
-#: rc.cpp:1083
-#, no-c-format
-msgid "ADPCM"
-msgstr "ADPCM"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 100
-#: rc.cpp:1086
-#, no-c-format
-msgid "IMA_ADPCM"
-msgstr "IMA_ADPCM"
+"<p>Var medveten om att utan Joliet-utökningar kan inte Windows-system visa "
+"långa filnamn. Du ser bara ISO9660-filnamnen.<p>Om du inte avser att använda "
+"cd:n eller dvd:n på ett Windows-system är det ofarligt att inaktivera Joliet."
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 105
-#: rc.cpp:1089
-#, no-c-format
-msgid "GSM"
-msgstr "GSM"
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:305
+msgid "Joliet Extensions Disabled"
+msgstr "Joliet-utökningar inaktiverade"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 110
-#: rc.cpp:1092
-#, no-c-format
-msgid "Floating-Point"
-msgstr "Flyttal"
+#: projects/k3bdatamultisessioncombobox.cpp:38
+msgid "Select the Multisession Mode for the project."
+msgstr "Välj flersessionsläge för projektet."
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 121
-#: rc.cpp:1095
-#, no-c-format
+#: projects/k3bdatamultisessioncombobox.cpp:39
msgid ""
-"<p>The sample data encoding is signed linear (2's complement), unsigned linear, "
-"u-law (logarithmic), A-law (logarithmic), ADPCM, IMA_ADPCM, GSM, or "
-"Floating-point.</p>\n"
-"<p><b>U-law</b> (actually shorthand for mu-law) and <b>A-law</b> "
-"are the U.S. and international standards for logarithmic telephone sound "
-"compression. When uncompressed u-law has roughly the precision of 14-bit PCM "
-"audio and A-law has roughly the precision of 13-bit PCM audio. A-law and u-law "
-"data is sometimes encoded using a reversed bit-ordering (i.e. MSB becomes LSB)."
-"<br> <b>ADPCM </b> is a form of sound compression that has a good compromise "
-"between good sound quality and fast encoding/decoding time. It is used for "
-"telephone sound compression and places where full fidelity is not as important. "
-"When uncompressed it has roughly the precision of 16-bit PCM audio. Popular "
-"versions of ADPCM include G.726, MS ADPCM, and IMA ADPCM. It has different "
-"meanings in different file handlers. In .wav files it represents MS ADPCM "
-"files, in all others it means G.726 ADPCM. "
-"<br> <b>IMA ADPCM</b> is a specific form of ADPCM compression, slightly simpler "
-"and slightly lower fidelity than Microsoft's flavor of ADPCM. IMA ADPCM is also "
-"called DVI ADPCM."
-"<br> <b>GSM</b> is a standard used for telephone sound compression in European "
-"countries and is gaining popularity because of its good quality. It is usually "
-"CPU intensive to work with GSM audio data.</p> "
-"<p><em>Description based on the SoX manpage</em></p>"
-msgstr ""
-"<p>Kodningen av samplingsdata är linjär med tecken (2-komplement), linjär utan "
-"tecken, u-lag (logaritmisk), A-lag (logaritmisk), ADPCM, IMA_ADPCM, GSM eller "
-"flyttal.</p>\n"
-"<p><b>U-lag</b> (egentligen kort för my-lag) och <b>A-lag</b> "
-"är amerikanska och internationella standarder för logaritmisk komprimering av "
-"telefonljud. Okomprimerad har u-lag grovt noggrannheten hos 14-bitars PCM-ljud "
-"och A-lag har grovt noggrannheten 13-bitars PCM-ljud. Data med A-lag och u-lag "
-"kodas ibland med omvänd bitordning (dvs mest signifikant bit blir minst "
-"signifikant bit)."
-"<br><b>ADPCM</b> är en form av ljudkomprimering som ger en bra kompromiss "
-"mellan ljudkvalitet och snabb kodnings- och avkodningstid. Den används för "
-"telefonljudkomprimering och platser där fullständig trohet inte är så viktig. "
-"Okomprimerad har den grovt noggrannheten hos 16-bitars PCM-ljud. Populära "
-"versioner av ADPCM omfattar G.726, MS ADPCM och IMA ADPCM. Den har olika "
-"betydelse i olika filhanterare. För .wav-filer representerar den MS "
-"ADPCM-filer, medan i andra den G.726 ADPCM. "
-"<br><b>IMA ADPCM</b> är en särskild form av ADPCM-komprimering, något enklare "
-"och med något lägre trohet än Microsofts variant av ADPCM. IMA ADPCM kallas "
-"också DVI ADPCM."
-"<br><b>GSM</b> är en standard som används för komprimering av telefonljud i "
-"europeiska länder, och som ökar i popularitet på grund av sin goda kvalitet. "
-"Det går oftast åt mycket processorkraft att arbeta med GSM-ljuddata.</p> "
-"<p><em>Beskrivningen är baserad på SoX manualsida</em></p>"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 132
-#: rc.cpp:1099
-#, no-c-format
-msgid "14400"
-msgstr "14400"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 143
-#: rc.cpp:1103
-#, no-c-format
-msgid "Data size:"
-msgstr "Datastorlek:"
+"<p><b>Multisession Mode</b><p><b>Auto</b><br>Let K3b decide which mode to "
+"use. The decision will be based on the size of the project (does it fill the "
+"whole media) and the state of the inserted media (appendable or not)."
+"<p><b>No Multisession</b><br>Create a single-session CD or DVD and close the "
+"disk.<p><b>Start Multisession</b><br>Start a multisession CD or DVD, not "
+"closing the disk to allow further sessions to be apppended.<p><b>Continue "
+"Multisession</b><br>Continue an appendable data CD (as for example created "
+"in <em>Start Multisession</em> mode) and add another session without closing "
+"the disk to allow further sessions to be apppended.<p><b>Finish "
+"Multisession</b><br>Continue an appendable data CD (as for example created "
+"in <em>Start Multisession</em> mode), add another session, and close the "
+"disk.<p><em>In the case of DVD+RW and DVD-RW restricted overwrite media K3b "
+"will not actually create multiple sessions but grow the file system to "
+"include the new data.</em>"
+msgstr ""
+"<p><b>Flersessionsläge</b><p><b>Automatiskt</b><br>Låt K3b bestämma vilket "
+"läge som ska användas. Beslutet baseras på projektets storlek (fyller det "
+"hela media) och tillståndet hos inmatat media (tilläggbart eller inte)."
+"<p><b>Ingen flersession</b><br>Skapa en cd eller dvd med en enda session och "
+"stäng skivan.<p><b>Starta flersession</b><br>Starta en flersessions-cd eller "
+"-dvd, och stäng inte skivan för att tillåta att flera sessioner läggs till."
+"<p><b>Fortsätt flersession</b><br>Fortsätt med en tilläggbar data-cd (som "
+"till exempel skapades med läget <em>Starta flersession</em>) och lägg till "
+"en ny session utan att stänga skivan för att tillåta att flera sessioner "
+"läggs till.<p><b>Avsluta flersession</b><br>Fortsätt med en tilläggbar data-"
+"cd (som till exempel skapades med läget <em>Starta flersession</em>), lägg "
+"till en ny session och stäng skivan.<p><em>I fallet med dvd+rw och dvd-rw "
+"med begränsad överskrivning kommer K3b i själva verket inte skapa flera "
+"sessioner utan låter istället filsystemet växa för att inkludera ny data.</"
+"em>"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 151
-#: rc.cpp:1106
-#, no-c-format
-msgid "Data encoding:"
-msgstr "Datakodning:"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 159
-#: rc.cpp:1109
-#, no-c-format
-msgid "Channels:"
-msgstr "Kanaler:"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 165
-#: rc.cpp:1112
-#, no-c-format
-msgid "1 (mono)"
-msgstr "1 (mono)"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 170
-#: rc.cpp:1115
-#, no-c-format
-msgid "2 (stereo)"
-msgstr "2 (stereo)"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 175
-#: rc.cpp:1118
-#, no-c-format
-msgid "4 (quad sound)"
-msgstr "4 (fyrkanalstereo)"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 188
-#: rc.cpp:1121
-#, no-c-format
-msgid "Bytes"
-msgstr "byte"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 193
-#: rc.cpp:1124
-#, no-c-format
-msgid "16-bit Words"
-msgstr "16-bitars ord"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 198
-#: rc.cpp:1127
-#, no-c-format
-msgid "32-bit Words"
-msgstr "32-bitars ord"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui line 24
-#: rc.cpp:1130
-#, no-c-format
-msgid "Quality"
-msgstr "Kvalitet"
+#: projects/k3bdatamultisessioncombobox.cpp:76
+msgid "No Multisession"
+msgstr "Ingen flersession"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui line 38
-#: rc.cpp:1133
-#, no-c-format
-msgid "Constant Bitrate"
-msgstr "Konstant bithastighet"
+#: projects/k3bdatamultisessioncombobox.cpp:78
+msgid "Start Multisession"
+msgstr "Starta flersession"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui line 81
-#: rc.cpp:1136
-#, no-c-format
-msgid "Variable Bitrate"
-msgstr "Variabel bithastighet"
+#: projects/k3bdatamultisessioncombobox.cpp:79
+msgid "Continue Multisession "
+msgstr "Fortsätt flersession "
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui line 142
-#: rc.cpp:1139
-#, no-c-format
-msgid "Maximum bitrate:"
-msgstr "Maximal bithastighet:"
+#: projects/k3bdatamultisessioncombobox.cpp:80
+msgid "Finish Multisession "
+msgstr "Avsluta flersession "
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui line 150
-#: rc.cpp:1142
-#, no-c-format
-msgid "Minimum bitrate:"
-msgstr "Minimal bithastighet:"
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:45
+msgid "File Properties"
+msgstr "Filegenskaper"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui line 166
-#: rc.cpp:1145
-#, no-c-format
-msgid "Average bitrate:"
-msgstr "Medelbithastighet:"
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:70
+msgid "Location:"
+msgstr "Plats:"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui line 198
-#: rc.cpp:1151
-#, no-c-format
-msgid "Channel Mode"
-msgstr "Kanalläge"
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:71 projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:392
+msgid "Size:"
+msgstr "Storlek:"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui line 207
-#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:412
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:119 rc.cpp:1154
-#, no-c-format
-msgid "Stereo"
-msgstr "Stereo"
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:72
+msgid "Used blocks:"
+msgstr "Använda block:"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui line 212
-#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:410
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:120 rc.cpp:1157
-#, no-c-format
-msgid "Joint Stereo"
-msgstr "Gemensam stereo"
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:81
+msgid "Local name:"
+msgstr "Lokalt namn:"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui line 217
-#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:406
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:121 rc.cpp:1160
-#, no-c-format
-msgid "Mono"
-msgstr "Mono"
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:83
+msgid "Local location:"
+msgstr "Lokal plats:"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui line 224
-#: rc.cpp:1163
-#, no-c-format
-msgid "Select the channel mode."
-msgstr "Välj kanalläge."
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:97 projects/k3bdataviewitem.cpp:231
+#: projects/k3bmovixlistview.cpp:87 projects/k3bmovixlistview.cpp:142
+#, c-format
+msgid "Link to %1"
+msgstr "Länk till %1"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui line 233
-#: rc.cpp:1166
-#, no-c-format
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:115
+#, c-format
msgid ""
-"<p>Select the channel mode of the resulting Mp3 file:\n"
-"<p><b>Stereo</b>"
-"<br>\n"
-"In this mode, the encoder makes no use of potential correlations between the "
-"two input channels; it can, however, negotiate the bit demand between both "
-"channel, i.e. give one channel more bits if the other contains silence or needs "
-"fewer bits because of a lower complexity.\n"
-"<p><b>Joint-Stereo</b>"
-"<br>\n"
-"In this mode, the encoder will make use of correlations between both channels. "
-"The signal will be matrixed into a sum (\"mid\"), computed by L+R, and "
-"difference (\"side\") signal, computed by L-R, and more bits are allocated to "
-"the mid channel. This will effectively increase the bandwidth if the signal "
-"does not have too much stereo separation, thus giving a significant gain in "
-"encoding quality.\n"
-"<p><b>Mono</b>"
-"<br>\n"
-"The input will be encoded as a mono signal. If it was a stereo signal, it will "
-"be downsampled to mono. The downmix is calculated as the sum of the left and "
-"right channel, attenuated by 6 dB."
+"_n: in 1 file\n"
+"in %n files"
msgstr ""
-"<p>Välj kanalläge för den resulterande MP3-filen:\n"
-"<p><b>Stereo</b>"
-"<br>\n"
-"Med det här läget använder inte kodaren någon möjlig korrelation mellan de två "
-"indatakanalerna. Den kan dock förhandla bitkraven mellan båda kanaler, dvs. ge "
-"en kanal fler bitar om den andra är tyst eller behöver färre bitar på grund av "
-"lägre komplexitet.\n"
-"<p><b>Gemensam stereo</b>"
-"<br>\n"
-"Med det här läget använder kodaren korrelation mellan båda kanaler. En matris "
-"skapas med signalens summa (\"mitten\"), som beräknas som V+H, och signalens "
-"skillnad (\"sidoband\"), som beräknas som V-H, och flera bitar tilldelas "
-"mittenkanalen. Det får effekten av ökad bandbredd om signalen inte har för stor "
-"stereoseparation, och ger på så sätt en väsentlig ökning i kodningskvalitet.\n"
-"<p><b>Mono</b>"
-"<br>\n"
-"Indata kodas som en monosignal. Om den var en stereosignal, sker nersampling "
-"till mono. Nermixningen beräknas som summan av vänstra och högra kanalen, "
-"dämpad med 6 dB."
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 43
-#: rc.cpp:1178
-#, no-c-format
-msgid "Quality Settings"
-msgstr "Kvalitetsinställningar"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 62
-#: rc.cpp:1181
-#, no-c-format
-msgid "Preset:"
-msgstr "Förinställning:"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 214
-#: rc.cpp:1193
-#, no-c-format
-msgid "Manual settings:"
-msgstr "Manuella inställningar:"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 230
-#: rc.cpp:1196
-#, no-c-format
-msgid "textLabel2"
-msgstr "textetikett2"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 277
-#: rc.cpp:1199
-#, no-c-format
-msgid "Change Settings..."
-msgstr "Ändra inställningar..."
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 302
-#: rc.cpp:1205
-#, no-c-format
-msgid "Encoder Quality"
-msgstr "Kodningskvalitet"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 316
-#: rc.cpp:1208
-#, no-c-format
-msgid "Choose the noise shaping & psycho acoustic algorithm."
-msgstr "Välj brusformnings- och psykoakustisk algoritm."
+"i 1 fil\n"
+"i %n filer"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 324
-#: rc.cpp:1211
-#, no-c-format
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:116
+#, c-format
msgid ""
-"<p>Bitrate is of course the main influence on quality. The higher the bitrate, "
-"the higher the quality. But for a given bitrate, we have a choice of algorithms "
-"to determine the best scalefactors and huffman encoding (noise shaping).\n"
-"<p>The quality increases from 0 to 9 while the encoding speed drops.\n"
-"<p>9 uses the slowest & best possible version of all algorithms.\n"
-"<p><b>7 is the recommended setting</b> while 4 still produced reasonable "
-"quality at good speed.\n"
-"<p>0 disables almost all algorithms including psy-model resulting in poor "
-"quality.\n"
-"<p><b>This setting has no influence on the size of the resulting file.</b>"
+"_n: and 1 directory\n"
+"and %n directories"
msgstr ""
-"<p>Bithastigheten har förstås störst betydelse för kvaliteten. Ju högre "
-"bithastighet desto bättre kvalitet. Men för en given bithastighet finns ett val "
-"av algoritm för att avgöra bäst skalningsfaktorer och Huffman-kodning "
-"(brusformning).\n"
-"<p>Kvaliteten ökar från 0 till 9 medan kodningshastigheten minskar.\n"
-"<p>Värdet 9 använder den långsammaste och bästa möjliga version av alla "
-"algoritmer.\n"
-"<p><b>Den rekommenderade inställningen är 7</b> medan 4 fortfarande ger rimlig "
-"kvalitet med bra hastighet.\n"
-"<p>Värdet 0 inaktiverar nästan alla algoritmer, inklusive psykomodellering, "
-"vilket ger dålig kvalitet.\n"
-"<p><b>Inställningen har ingen påverkan på den resulterande filens storlek.</b>"
+"och 1 katalog\n"
+"och %n kataloger"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 348
-#: rc.cpp:1219
-#, no-c-format
-msgid "fast encoding"
-msgstr "snabb kodning"
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:120
+msgid "Special file"
+msgstr "Specialfil"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 395
-#: rc.cpp:1228
-#, no-c-format
-msgid "Mark copyrighted"
-msgstr "Markera copyright"
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:157
+msgid "Hide on Rockridge"
+msgstr "Dölj med Rockridge"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 398
-#: rc.cpp:1231
-#, no-c-format
-msgid "Mark the encoded file as being copyrighted."
-msgstr "Markera att den kodade filen har copyright."
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:158
+msgid "Hide on Joliet"
+msgstr "Dölj med Joliet"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 406
-#: rc.cpp:1234
-#, no-c-format
-msgid "Mark as original"
-msgstr "Markera som original"
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:172
+msgid "Sort weight:"
+msgstr "Sorteringsvikt:"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 409
-#: rc.cpp:1237
-#, no-c-format
-msgid "Mark the encoded file as being a copy."
-msgstr "Markera att den kodade filen är en kopia."
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:197
+msgid "Hide this file in the RockRidge filesystem"
+msgstr "Dölj den här filen i Rock Ridge-filsystem"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 417
-#: rc.cpp:1240
-#, no-c-format
-msgid "Strict ISO compliance"
-msgstr "Följ ISO strikt"
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:198
+msgid "Hide this file in the Joliet filesystem"
+msgstr "Dölj den här filen i Joliet-filsystem"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 420
-#: rc.cpp:1243
-#, no-c-format
-msgid "Enforce strict ISO compliance"
-msgstr "Tvinga att ISO följs strikt"
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:199
+msgid "Modify the physical sorting"
+msgstr "Ändra fysisk sortering"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 424
-#: rc.cpp:1246
-#, no-c-format
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:200
msgid ""
-"<p>If this option is checked LAME will enforce the 7680 bit limitation on total "
-"frame size."
-"<br>\n"
-"This results in many wasted bits for high bitrate encodings but will ensure "
-"strict ISO compatibility. This compatibility might be important for hardware "
-"players."
+"<p>If this option is checked, the file or directory (and its entire "
+"contents) will be hidden on the ISO9660 and RockRidge filesystem.</p><p>This "
+"is useful, for example, for having different README files for RockRidge and "
+"Joliet, which can be managed by hiding README.joliet on RockRidge and README."
+"rr on the Joliet filesystem.</p>"
msgstr ""
-"<p>Om det här alternativet är markerat, tvingar LAME en 7680-bitars begränsning "
-"av total ramstorlek."
-"<br>\n"
-"Det resulterar i många bortslösade bitar vid kodning med högre bithastighet, "
-"men försäkrar att ISO följs strikt. Att följa ISO strikt kan vara viktigt för "
-"hårdvaruspelare."
+"<p>Om det här alternativet är markerat, kommer filen eller katalogen (och "
+"hela dess innehåll) att döljas på ISO9660- och Rockridge-filsystem.</"
+"p><p>Detta är användbart för att till exempel ha olika README-filer för "
+"Rockridge och Joliet, vilket kan hanteras genom att dölja README.joliet på "
+"Rockridge- och README.rr på Joliet-filsystemet.</p>"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 432
-#: rc.cpp:1250
-#, no-c-format
-msgid "Error protection"
-msgstr "Felupptäckning"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 435
-#: rc.cpp:1253
-#, no-c-format
-msgid "Turn on CRC error protection."
-msgstr "Aktivera felupptäckning med CRC."
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 438
-#: rc.cpp:1256
-#, no-c-format
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:207
msgid ""
-"<p>If this option is checked a cyclic redundancy check (CRC) code will be added "
-"to each frame, allowing transmission errors that could occur on the MP3 stream "
-"to be detected; however, it takes 16 bits per frame that would otherwise be "
-"used for encoding, thus slightly reducing the sound quality."
+"<p>If this option is checked, the file or directory (and its entire "
+"contents) will be hidden on the Joliet filesystem.</p><p>This is useful, for "
+"example, for having different README files for RockRidge and Joliet, which "
+"can be managed by hiding README.joliet on RockRidge and README.rr on the "
+"Joliet filesystem.</p>"
msgstr ""
-"<p>Om det här alternativet är markerat läggs en cyklisk redundanskontrollkod "
-"(CRC) till i varje ram, vilket tillåter att överföringsfel som skulle kunna "
-"uppstå i MP3-strömmen kan upptäckas. Dock använder den 16 bitar per ram som "
-"annars skulle kunna användas för kodning, och minskar därför ljudkvaliteten "
-"något."
+"<p>Om det här alternativet är markerat, kommer filen eller katalogen (och "
+"hela dess innehåll) att döljas på Joliet-filsystemet.</p> <p>Detta är "
+"användbart för att till exempel ha olika README-filer för Rockridge och "
+"Joliet, vilket kan hanteras genom att dölja README.joliet på Rockridge- och "
+"README.rr på Joliet-filsystemet.</p>"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencoderconfigwidget.ui line 29
-#: rc.cpp:1259
-#, no-c-format
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:214
msgid ""
-"<p>This dialog can be used to setup external command line applications as audio "
-"encoders. These can then be used by K3b to encode audio data (Tracks from an "
-"audio CD or the titles from an audio project) to formats that are normally not "
-"supported (i.e. no encoder plugin exists).\n"
-"<p>K3b comes with a selection of predefined external applications that depends "
-"on the installed applications."
-msgstr ""
-"<p>Dialogrutan kan användas för att ställa in externa kommandoradprogram som "
-"ljudkodare. De kan därefter användas av K3b för att koda ljuddata (spår från en "
-"ljud-cd eller titlar från ett ljudprojekt) till format som normalt inte stöds "
-"(dvs. ingen kodningsinsticksmodul finns).\n"
-"<p>K3b levereras med en uppsättning fördefinierade externa program som beror på "
-"installerade program."
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencoderconfigwidget.ui line 45
-#: rc.cpp:1263
-#, no-c-format
-msgid "Configured Encoders"
-msgstr "Anpassa kodning"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencoderconfigwidget.ui line 65
-#: rc.cpp:1269
-#, no-c-format
-msgid "Extension"
-msgstr "Filändelse"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencoderconfigwidget.ui line 76
-#: rc.cpp:1272 rc.cpp:1293
-#, no-c-format
-msgid "Command"
-msgstr "Kommando"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencoderconfigwidget.ui line 127
-#: rc.cpp:1278
-#, no-c-format
-msgid "Edit..."
-msgstr "Redigera..."
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencoderconfigwidget.ui line 135
-#: rc.cpp:1281
-#, no-c-format
-msgid "Add..."
-msgstr "Lägg till..."
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui line 49
-#: rc.cpp:1287
-#, no-c-format
-msgid "Name:"
-msgstr "Namn:"
+"<p>This value modifies the physical sort order of the files in the ISO9660 "
+"filesystem. A higher weighting means that the file will be located closer to "
+"the beginning of the image (and the disk).<p>This option is useful in order "
+"to optimize the data layout on a CD/DVD.<p><b>Caution:</b> This does not "
+"sort the order of the file names that appear in the ISO9660 directory.It "
+"sorts the order in which the file data is written to the image."
+msgstr ""
+"<p>Det här värdet ändrar den fysiska sorteringsordningen av filer i ISO9660-"
+"filsystemet. En större vikt betyder att filen kommer att vara placerad "
+"tidigare i avbilden (och på skivan).<p>Det här alternativet är användbart "
+"för att optimera datalayouten på en cd eller dvd.<p><b>Varning:</b> Det här "
+"sorterar inte filnamnens ordning i ISO9660-katalogen. Det sorterar ordningen "
+"som filernas data skrivs till avbilden."
-#. i18n: file ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui line 57
-#: rc.cpp:1290
-#, no-c-format
-msgid "Filename extension:"
-msgstr "Filnamnsändelse:"
+#: projects/k3bdatasessionimportdialog.cpp:37
+msgid "Session Import"
+msgstr "Import av session"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui line 90
-#: rc.cpp:1296
-#, no-c-format
+#: projects/k3bdatasessionimportdialog.cpp:88
msgid ""
-"<p><b>Command</b>"
-"<br>\n"
-"Please insert the command used to encode the audio data. The command has to "
-"read raw little endian (see <em>Swap Byte Order</em>"
-") 16bit stereo audio frames from stdin.\n"
-"<p>The following strings will be replaced by K3b:"
-"<br>\n"
-"<b>%f</b> - The filename of the resulting file. This is where the command has "
-"to write its output to."
-"<br>\n"
-"<em>The following refer to metadata stored for example in the ID3 tag of am mp3 "
-"file (Be aware that these values might be empty).</em>"
-"<br>\n"
-"<b>%t</b> - Title"
-"<br>\n"
-"<b>%a</b> - Artist"
-"<br>\n"
-"<b>%c</b> - Comment"
-"<br>\n"
-"<b>%n</b> - Track number"
-"<br>\n"
-"<b>%m</b> - Album Title"
-"<br>\n"
-"<b>%r</b> - Album Artist"
-"<br>\n"
-"<b>%x</b> - Album comment"
-"<br>\n"
-"<b>%y</b> - Release Year"
+"<p>K3b found session containing Joliet information for long filenames but no "
+"Rock Ridge extensions.<p>The filenames in the imported session will be "
+"converted to a restricted character set in the new session. This character "
+"set is based on the ISO9660 settings in the K3b project. K3b is not able to "
+"display these converted filenames yet."
msgstr ""
-"<p><b>Kommando</b>"
-"<br>\n"
-"Ange kommandot som används för att koda ljuddata. Kommandot måste läsa "
-"obehandlad 'little-endian' 16-bitars stereoljudramar från standardinmatningen "
-"(se <em>Byt byte-ordning</em>).\n"
-"<p>Följande strängar ersätts av K3b:"
-"<br>\n"
-"<b>%f</b> - Resultatfilens filnamn. Det är här kommandot måste skriva utdata."
-"<br>\n"
-"<em>Följande anger metadata som till exempel lagras i ID3-taggen i en MP3-fil "
-"(var medveten om att värden kan vara tomma).</em>"
-"<br>\n"
-"<b>%t</b> - Titel "
-"<br>\n"
-"<b>%a</b> - Artist"
-"<br>\n"
-"<b>%c</b> - Kommentar"
-"<br>\n"
-"<b>%n</b> - Spårnummer"
-"<br>\n"
-"<b>%m</b>- Albumets titel"
-"<br>\n"
-"<b>%r</b> - Albumets artist"
-"<br>\n"
-"<b>%x</b> - Albumets kommentar"
-"<br>\n"
-"<b>%y</b> - Utgivningsår"
+"<p>K3b hittade en session som innehåller Joliet-information för långa "
+"filnamn, men inga Rock Ridge-utökningar.<p>Filnamnen i den importerade "
+"sessionen kommer att konverteras till en begränsad teckenuppsättning i den "
+"nya sessionen. Denna teckenuppsättning är baserad på inställningarna av "
+"ISO9660 i K3b-projektet. K3b kan ännu inte visa de konverterade filnamnen."
-#. i18n: file ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui line 124
-#: rc.cpp:1314
-#, no-c-format
-msgid "Swap &Byte Order"
-msgstr "&Byt byte-ordning"
+#: projects/k3bdatasessionimportdialog.cpp:93
+msgid "Session Import Warning"
+msgstr "Varning vid import av session"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui line 127
-#: rc.cpp:1317
-#, no-c-format
-msgid "Swap the byte order of the input data"
-msgstr "Byt byte-ordning för indata"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:60
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:86
+msgid "Adding files to project '%1'"
+msgstr "Lägger till filer i projektet '%1'"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui line 131
-#: rc.cpp:1320
-#, no-c-format
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:124
msgid ""
-"<p> If this option is checked K3b will swap the byte order of the input data. "
-"Thus, the command has to read big endian audio frames.\n"
-"<p>If the resulting audio file sounds bad it is highly likely that the byte "
-"order is wrong and this option has to be checked."
+"<p>The file you are about to add to the project is an ISO9660 image. As such "
+"it can be burned to a medium directly since it already contains a file "
+"system.<br>Are you sure you want to add this file to the project?"
msgstr ""
-"<p>Om alternativet markeras byter K3b byte-ordning på indata. Alltså måste "
-"kommandot läsa 'big-endian' ljudramar.\n"
-"<p>Om den resulterande ljudfilen låter konstigt är det mycket troligt att "
-"byte-ordningen är fel och detta alternativ måste markeras."
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui line 139
-#: rc.cpp:1324
-#, no-c-format
-msgid "Write W&ave Header"
-msgstr "Skriv w&ave-huvud"
+"<p>Filen som du nu lägger till i projektet är en ISO9660-avbild. Som sådan "
+"kan den direkt brännas till ett medium, eftersom den redan innehåller ett "
+"filsystem.<br>Är du säker på att du vill lägga till filen i projektet?"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui line 142
-#: rc.cpp:1327
-#, no-c-format
-msgid "Create a wave header for the input data"
-msgstr "Skapa ett wave-huvud för indata"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:128
+msgid "Adding image file to project"
+msgstr "Lägger till bildfil i projektet"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui line 145
-#: rc.cpp:1330
-#, no-c-format
-msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will write a wave header. This is useful in "
-"case the encoder application cannot read plain raw audio data."
-msgstr ""
-"<p>Om alternativet är markerat skriver K3b ett wave-huvud. Det är användbart om "
-"kodningsprogrammet inte kan läsa enkel obehandlad ljuddata."
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:129
+msgid "Add the file to the project"
+msgstr "Lägg till filen i projektet"
-#: k3bfirstrun.cpp:52
-msgid "First Run"
-msgstr "Första körning"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:130
+msgid "Burn the image directly"
+msgstr "Bränn avbilden direkt"
-#: k3bfirstrun.cpp:60
-msgid "Enable Konqueror integration"
-msgstr "Aktivera integrering med Konqueror"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:184
+#, c-format
+msgid "It is not possible to add files bigger than %1"
+msgstr "Det är inte möjligt att lägga till filer större än %1"
-#: k3bfirstrun.cpp:61
-msgid "No Konqueror integration"
-msgstr "Ingen integrering med Konqueror"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:188
+msgid "Some filenames had to be modified due to limitations in mkisofs"
+msgstr "Vissa filnamn behövde ändras på grund av begränsningar i mkisofs"
-#: k3bfirstrun.cpp:64
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:192
msgid ""
-"<p>K3b can integrate itself into Konqueror. This integration allows to start "
-"K3b from the context menu in the file manager."
-"<p><em>The Konqueror integration can always be disabled and enabled again from "
-"the K3b settings.</em>"
+"The following filenames have an invalid encoding. You may fix this with the "
+"convmv tool"
msgstr ""
-"<p>K3b kan integreras med Konqueror. Integreringen gör det möjligt att starta "
-"K3b från den sammanhangsberoende menyn i filhanteraren.\n"
-"<p><em>Integrering med Konqueror kan alltid inaktiveras och aktiveras igen i "
-"K3b:s inställningar.</em>"
+"Följande filnamn har en ogiltig kodning. Du kan rätta det med verktyget "
+"convmv"
-#: k3bfileview.cpp:95
-msgid "Filter:"
-msgstr "Filter:"
-
-#: k3bfileview.cpp:104
-msgid "audio/x-mp3 audio/x-wav application/x-ogg |Sound Files"
-msgstr "audio/x-mp3 audio/x-wav application/x-ogg |Ljudfiler"
-
-#: k3bfileview.cpp:105
-msgid "audio/x-wav |Wave Sound Files"
-msgstr "audio/x-wav |Wave-ljudfiler"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:225
+msgid "Moving files to project \"%1\"..."
+msgstr "Flyttar filer till projektet \"%1\"..."
-#: k3bfileview.cpp:106
-msgid "audio/x-mp3 |MP3 Sound Files"
-msgstr "audio/x-mp3 |MP3-ljudfiler"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:425
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:661
+msgid "File already exists"
+msgstr "Filen finns redan"
-#: k3bfileview.cpp:107
-msgid "application/x-ogg |Ogg Vorbis Sound Files"
-msgstr "application/x-ogg |Ogg Vorbis-ljudfiler"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:426
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:662
+msgid "<p>File <em>%1</em> already exists in project folder <em>%2</em>."
+msgstr "<p>Filen <em>%1</em> finns redan i projektkatalogen <em>%2</em>."
-#: k3bfileview.cpp:108
-msgid "video/mpeg |MPEG Video Files"
-msgstr "video/mpeg |MPEG-videofiler"
+#: projects/base_k3bdataimagesettings.ui:194
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:434
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:670
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Replace"
+msgstr "Ersätt alla"
-#: k3binteractiondialog.cpp:89
-msgid "Load default settings"
-msgstr "Ladda standardinställningar"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:436
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:672
+msgid "Replace the existing file"
+msgstr "Ersätt befintlig fil"
-#: k3binteractiondialog.cpp:90
-msgid "Load saved settings"
-msgstr "Ladda sparade inställningar"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:437
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:673
+msgid "Replace All"
+msgstr "Ersätt alla"
-#: k3binteractiondialog.cpp:91
-msgid "Load last used settings"
-msgstr "Ladda senast använda inställningar"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:439
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:675
+msgid "Always replace existing files"
+msgstr "Ersätt alltid befintliga filer"
-#: k3binteractiondialog.cpp:116 projects/k3bprojectburndialog.cpp:155
-msgid "Start"
-msgstr "Starta"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:442
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:678
+msgid "Keep the existing file"
+msgstr "Behåll befintlig fil"
-#: k3binteractiondialog.cpp:117
-msgid "Start the task"
-msgstr "Starta uppgiften"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:443
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:679
+msgid "Ignore All"
+msgstr "Ignorera alla"
-#: k3binteractiondialog.cpp:243
-msgid "Load default or saved settings"
-msgstr "Ladda sparade eller standardinställningar"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:445
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:681
+msgid "Always keep the existing file"
+msgstr "Behåll alltid befintlig fil"
-#: k3binteractiondialog.cpp:244
-msgid "Save current settings to reuse them later"
-msgstr "Spara aktuella inställningar för senare återanvändning"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:448
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:684
+msgid "Rename the new file"
+msgstr "Byt namn på den nya filen"
-#: k3binteractiondialog.cpp:248
-msgid ""
-"<p>Load a set of settings either from the default K3b settings, settings saved "
-"before, or the last used ones."
-msgstr ""
-"<p>Ladda en uppsättningar inställningar direkt från standardinställningarna i "
-"K3b, från tidigare sparade inställningar eller från de senast använda."
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:489
+msgid "Adding link to folder"
+msgstr "Lägger till länk till katalog"
-#: k3binteractiondialog.cpp:250
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:490
msgid ""
-"<p>Saves the current settings of the action dialog."
-"<p>These settings can be loaded with the <em>Load saved settings</em> button."
-"<p><b>The K3b defaults are not overwritten by this.</b>"
+"<p>'%1' is a symbolic link to folder '%2'.<p>If you intend to make K3b "
+"follow symbolic links you should consider letting K3b do this now since K3b "
+"will not be able to do so afterwards because symbolic links to folders "
+"inside a K3b project cannot be resolved.<p><b>If you do not intend to enable "
+"the option <em>follow symbolic links</em> you may safely ignore this warning "
+"and choose to add the link to the project.</b>"
msgstr ""
-"<p>Sparar åtgärdsdialogrutans aktuella inställningar."
-"<p>Inställningarna kan laddas med knappen <em>Ladda sparade inställningar</em>."
-"<p><b>Standardvärden i K3b skrivs inte över av detta.</b>"
+"<p>'%1' är en symbolisk länk till katalogen '%2'.<p>Om du avser att låta K3b "
+"följa symboliska länkar bör du fundera på att låta K3b göra det nu, eftersom "
+"K3b inte kommer att kunna göra det senare, eftersom symboliska länkar till "
+"kataloger inne i ett K3b-projekt inte kan lösas upp.<p><b>Om du inte avser "
+"att aktivera alternativet <em>följ symboliska länkar</em> kan du utan "
+"problem ignorera varningen och välja att lägga till länken i projektet.</b>"
-#: k3binteractiondialog.cpp:320
-msgid "Action Dialog Settings"
-msgstr "Åtgärdsdialoginställningar"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:502
+msgid "Follow link now"
+msgstr "Följ länk nu"
-#: k3binteractiondialog.cpp:321
-msgid ""
-"<p>K3b handles three sets of settings in action dialogs: the defaults, the "
-"saved settings, and the last used settings. Please choose which of these sets "
-"should be loaded if an action dialog is opened again."
-"<p><em>Be aware that this choice can always be changed from the K3b "
-"configuration dialog.</em>"
-msgstr ""
-"<p>K3b hanterar tre olika uppsättningar med inställningar i åtgärdsdialogrutor: "
-"standardinställningar, sparade inställningar och senast använda inställningar. "
-"Välj vilken av dessa uppsättningar som ska laddas om en åtgärdsdialogruta visas "
-"igen."
-"<p><em>Var medveten om att valet alltid kan ändras från inställningsdialogrutan "
-"i K3b.</em>"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:503
+msgid "Always follow links"
+msgstr "Följ alltid länkar"
-#: k3baudioplayer.cpp:166 k3baudioplayer.cpp:547
-msgid "no file"
-msgstr "ingen fil"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:504
+msgid "Add link to project"
+msgstr "Lägg till länk i projekt"
-#: k3baudioplayer.cpp:228
-msgid "Clear List"
-msgstr "Rensa lista"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:505
+msgid "Always add links"
+msgstr "Lägg alltid till länkar"
-#: k3baudioplayer.cpp:348
-msgid "No running aRtsd found"
-msgstr "Ingen startad Artsd hittades"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:750
+msgid "Enter New Filename"
+msgstr "Ange nytt filnamn"
-#: k3baudioplayer.cpp:355
-msgid "Unknown file format"
-msgstr "Okänt filformat"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:751
+msgid "A file with that name already exists. Please enter a new name:"
+msgstr "En fil med det namnet finns redan. Ange ett nytt namn:"
-#: k3baudioplayer.cpp:589
-msgid "playing"
-msgstr "spelar"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:767
+msgid "Do you also want to add hidden files?"
+msgstr "Vill du också lägga till dolda filer?"
-#: k3baudioplayer.cpp:592
-msgid "paused"
-msgstr "paus"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:768
+msgid "Hidden Files"
+msgstr "Dolda filer"
-#: k3baudioplayer.cpp:595
-msgid "stopped"
-msgstr "stoppad"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:768
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:784
+#, fuzzy
+msgid "Add"
+msgstr "Lägg till..."
-#: k3bwritingmodewidget.cpp:28
-msgid "Let K3b select the best-suited mode. This is the recommended selection."
-msgstr "Låt K3b välja läget som passar bäst. Det här är rekommenderat val."
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:768
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:784
+msgid "Do Not Add"
+msgstr "Lägg inte till"
-#: k3bwritingmodewidget.cpp:29
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:782
msgid ""
-"<em>Disk At Once</em> or more properly <em>Session At Once</em>"
-". The laser is never turned off while writing the CD or DVD. This is the "
-"preferred mode to write audio CDs since it allows pregaps other than 2 seconds. "
-"Not all writers support DAO."
-"<br>DVD-R(W)s written in DAO provide the best DVD-Video compatibility."
+"Do you also want to add system files (FIFOs, sockets, device files, and "
+"broken symlinks)?"
msgstr ""
-"<em>Disk-at-once</em> eller riktigare <em>Session-at-once</em>"
-". Lasern stängs aldrig av medan cd- eller dvd-skivan skrivs. Det är läget att "
-"föredra för att skriva ljudskivor, eftersom det tillåter andra inledande "
-"mellanrum än 2 sekunder. Alla brännare stödjer inte disk-at-once."
-"<br>Dvd-r(w) skivor som skrivs med disk-at-once fungerar bäst som dvd-video."
+"Vill du också lägga till systemfiler (FIFO, uttag, enhetsfiler och felaktiga "
+"symboliska länkar)?"
-#: k3bwritingmodewidget.cpp:34
-msgid ""
-"<em>Track At Once</em> should be supported by every CD writer. The laser will "
-"be turned off after every track."
-"<br>Most CD writers need this mode for writing multisession CDs."
-msgstr ""
-"<em>Track-at-once</em> ska stödjas av alla cd-brännare. Lasern stängs av efter "
-"varje spår."
-"<br>De flesta cd-brännare behöver det här läget för att kunna skriva en "
-"flersessions-cd."
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:784
+msgid "System Files"
+msgstr "Systemfiler"
-#: k3bwritingmodewidget.cpp:39
-msgid ""
-"RAW writing mode. The error correction data is created by the software instead "
-"of the writer device."
-"<br>Try this if your CD writer fails to write in DAO and TAO."
-msgstr ""
-"Obehandlat skrivläge. Felkorrigeringsdata skapas av programvara istället för "
-"brännaren."
-"<br>Prova det här om cd-brännaren misslyckas med att skriva med disk-at-once "
-"eller track-at-once."
+#: projects/k3bdataview.cpp:78
+msgid "&Import Session..."
+msgstr "&Importera session..."
-#: k3bwritingmodewidget.cpp:42
-msgid ""
-"Incremental sequential is the default writing mode for DVD-R(W). It allows "
-"multisession DVD-R(W)s. It only applies to DVD-R(W)."
-msgstr ""
-"Inkrementell sekventiell är standardskrivläget för dvd-r(w). Det tillåter "
-"flersessions dvd-r(w). Det gäller bara för dvd-r(w)."
+#: projects/k3bdataview.cpp:80
+msgid "&Clear Imported Session"
+msgstr "&Rensa importerad session"
-#: k3bwritingmodewidget.cpp:44
-msgid ""
-"Restricted Overwrite allows to use a DVD-RW just like a DVD-RAM or a DVD+RW. "
-"The media may just be overwritten. It is not possible to write multisession "
-"DVD-RWs in this mode but K3b uses growisofs to grow an ISO9660 filesystem "
-"within the first session, thus allowing new files to be added to an already "
-"burned disk."
-msgstr ""
-"Begränsad överskrivning tillåter att en dvd-rw används precis som en dvd-ram "
-"eller en dvd+rw. Skivan kan bara skrivas över. Det är inte möjligt att skriva "
-"en flersession dvd-rw med läget, men K3b använder growisofs för att låta ett "
-"ISO9660-filsystem växa inne i den första sessionen, och tillåter på så sätt att "
-"nya filer läggs till på en skiva som redan är bränd."
+#: projects/k3bdataview.cpp:83
+msgid "&Edit Boot Images..."
+msgstr "R&edigera startavbilder..."
-#: k3bwritingmodewidget.cpp:93
-msgid "Select the writing mode to use"
-msgstr "Välj skrivläge att använda"
+#: projects/k3bdataview.cpp:87
+msgid "Import a previously burned session into the current project"
+msgstr "Öppna en tidigare bränd session i aktuellt projekt"
-#: k3bwritingmodewidget.cpp:101
-msgid "Writing mode"
-msgstr "Skrivläge"
+#: projects/k3bdataview.cpp:88
+msgid "Remove the imported items from a previous session"
+msgstr "Ta bort importerade objekt från en tidigare session"
-#: k3bwritingmodewidget.cpp:102
-msgid ""
-"Be aware that the writing mode is ignored when writing DVD+R(W) since there is "
-"only one way to write them."
-msgstr ""
-"Var medveten om att skrivläget ignoreras när dvd+r(w) skrivs, eftersom det bara "
-"finns ett sätt att skriva dem."
+#: projects/k3bdataview.cpp:89
+msgid "Modify the bootable settings of the current project"
+msgstr "Ändra inställningar av startavbilder för aktuellt projekt"
-#: k3bwritingmodewidget.cpp:105
-msgid "The selection of writing modes depends on the inserted burning medium."
-msgstr "Valet av skrivlägen beror på inmatat medium att bränna."
+#: projects/k3bdataview.cpp:104 projects/k3bmovixview.cpp:81
+msgid "Volume Name:"
+msgstr "Volymnamn:"
-#: k3bwritingmodewidget.cpp:155
-msgid "DAO"
-msgstr "Disk-at-once"
+#: projects/k3bdataview.cpp:151
+msgid "Edit Boot Images"
+msgstr "Redigera startavbilder"
-#: k3bwritingmodewidget.cpp:157
-msgid "TAO"
-msgstr "Track-at-once"
+#: projects/k3bdataview.cpp:172 projects/k3bview.cpp:97
+msgid "Please add files to your project first."
+msgstr "Lägg till filer i projektet först."
-#: k3bwritingmodewidget.cpp:159
-msgid "RAW"
-msgstr "Obehandlat"
+#: projects/k3bdataview.cpp:173 projects/k3bmixedview.cpp:126
+#: projects/k3bview.cpp:98
+msgid "No Data to Burn"
+msgstr "Ingen data att bränna"
-#: k3bwritingmodewidget.cpp:161
-msgid "Restricted Overwrite"
-msgstr "Begränsad överskrivning"
+#: projects/k3bdataviewitem.cpp:253
+msgid "outside of project"
+msgstr "utanför projektet"
-#: k3bwritingmodewidget.cpp:163
-msgid "Incremental"
-msgstr "Inkrementell"
+#: projects/k3bdataviewitem.cpp:284
+msgid "root"
+msgstr "rot"
-#: projects/k3baudioburndialog.cpp:73 projects/k3baudiocdtextwidget.cpp:43
-#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:75
-msgid "CD-Text"
-msgstr "Cd-text"
+#: projects/k3bdataviewitem.cpp:334
+msgid "From previous session"
+msgstr "Från föregående session"
-#: projects/k3bmusicbrainzjob.cpp:190 projects/k3bmusicbrainzjob.cpp:275
-#, c-format
-msgid "Generating fingerprint for track %1."
-msgstr "Skapar fingeravtryck för spår %1."
+#: projects/k3bdvdburndialog.cpp:53
+msgid "DVD Project"
+msgstr "Dvd-projekt"
-#: projects/k3bmusicbrainzjob.cpp:217
-#, c-format
-msgid "Querying MusicBrainz for track %1."
-msgstr "Frågar MusicBrainz om spår %1."
+#: projects/k3bdvdburndialog.cpp:170
+msgid ""
+"It is not possible to write multisession DVDs in DAO mode.Multisession has "
+"been disabled."
+msgstr ""
+"Det är inte möjligt att skriva flersessions-dvd med läget disk-at-once. "
+"Flersession har inaktiverats."
-#: projects/k3baudiotracktrmlookupdialog.cpp:46
-#: projects/k3bmusicbrainzjob.cpp:254
-msgid "MusicBrainz Query"
-msgstr "MusicBrainz förfrågan"
+#: projects/k3bdvdburndialog.cpp:172
+msgid "DVD multisession"
+msgstr "Flersessions-dvd"
-#: projects/k3bmusicbrainzjob.cpp:255
-msgid "Found multiple matches for track %1 (%2). Please select one."
-msgstr "Hittade flera träffar för spår %1 (%2). Välj en av dem."
+#: projects/k3bdvdview.cpp:32
+msgid ""
+"Use drag'n'drop to add files and directories to the project.\n"
+"To remove or rename files use the context menu.\n"
+"After that press the burn button to write the DVD."
+msgstr ""
+"Använd drag och släpp för att lägga till filer och kataloger i projektet.\n"
+"För att ta bort eller byta namn på filer, använd den sammanhangsberoende "
+"menyn.\n"
+"Klicka därefter på brännknappen för att skriva dvd:n."
-#: projects/k3bmixeddirtreeview.cpp:45
-msgid "Audio Tracks"
-msgstr "Ljudspår"
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:195 projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:291
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:543
+msgid "min"
+msgstr "min"
-#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:59
-msgid "Please be patient..."
-msgstr "Vänta..."
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:201
+msgid "Available: %1 of %2"
+msgstr "Tillgängliga: %1 av %2"
-#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:107
-msgid "Adding files to project \"%1\"..."
-msgstr "Lägger till filer i projektet \"%1\"..."
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:209
+#, c-format
+msgid "Capacity exceeded by %1"
+msgstr "Kapacitet överskriden med %1"
-#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:116
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:172
-msgid "Insufficient permissions to read the following files"
-msgstr "Otillräckliga rättigheter för att läsa följande filer"
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:292
+msgid "Right click for media sizes"
+msgstr "Högerklicka för mediastorlekar"
-#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:120
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:176
-msgid "Unable to find the following files"
-msgstr "Kunde inte hitta följande filer"
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:381
+msgid "Minutes"
+msgstr "Minuter"
-#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:124
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:180
-msgid "No non-local files supported"
-msgstr "Icke-lokala filer stöds inte"
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:383
+msgid "Megabytes"
+msgstr "Mibyte"
-#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:128
-msgid "Unable to handle the following files due to an unsupported format"
-msgstr "Kunde inte hantera följande filer på grund av att formatet inte stöds"
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:391 projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:393
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:395 projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:463
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:464 projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:465
+msgid "%1 MB"
+msgstr "%1 Mibyte"
-#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:129
-msgid ""
-"You may manually convert these audio files to wave using another application "
-"supporting the audio format and then add the wave files to the K3b project."
-msgstr ""
-"Du kan konvertera ljudfilerna till Wave för hand med ett annat program som "
-"stöder ljudformatat och därefter lägga till Wave-filerna i K3b-projektet."
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:402
+msgid "Custom..."
+msgstr "Eget..."
-#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:135
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:161
-msgid "Problems while adding files to the project."
-msgstr "Problem med att lägga till filer i projektet."
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:405
+msgid "From Medium..."
+msgstr "Från medium..."
-#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:165
-msgid "Analysing file '%1'..."
-msgstr "Analyserar filen '%1'..."
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:419
+msgid "User Defaults"
+msgstr "Användarvärden"
-#: projects/k3bmovixview.cpp:59
-msgid "Remove Subtitle File"
-msgstr "Ta bort textningsfil"
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:422
+msgid "Save User Defaults"
+msgstr "Spara användarvärden"
-#: projects/k3bmovixview.cpp:62
-msgid "Add Subtitle File..."
-msgstr "Lägg till textningsfil..."
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:426
+msgid "Why 4.4 instead of 4.7?"
+msgstr "Varför 4,4 istället för 4,7?"
-#: projects/k3bdataview.cpp:104 projects/k3bmovixview.cpp:81
-msgid "Volume Name:"
-msgstr "Volymnamn:"
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:430
+msgid "Show Size In"
+msgstr "Visa storlek med"
-#: projects/k3bmovixview.cpp:173
-msgid "K3b currently only supports local files."
-msgstr "K3b stöder för närvarande bara lokala filer."
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:433
+msgid "CD Size"
+msgstr "Cd-storlek"
-#: projects/k3baudiotracktrmlookupdialog.cpp:124
-msgid "Track %1 was not found in the MusicBrainz database."
-msgstr "Spår %1 hittades inte i MusicBrainz databas."
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:444
+msgid "DVD Size"
+msgstr "Dvd-storlek"
-#: ../plugins/project/audioprojectcddb/k3baudioprojectcddbplugin.cpp:80
-#: projects/k3baudioburndialog.cpp:64
-#: projects/k3baudiotracktrmlookupdialog.cpp:126
-msgid "Audio Project"
-msgstr "Ljudprojekt"
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:475 projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:476
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:477
+#, c-format
+msgid ""
+"_n: unused\n"
+"%n minutes"
+msgstr ""
+"1 minut\n"
+"%n minuter"
-#: projects/k3bview.cpp:60
-msgid "&Burn"
-msgstr "&Bränn"
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:529
+msgid ""
+"<p><b>Why does K3b offer 4.4 GB and 8.0 GB instead of 4.7 and 8.5 like it "
+"says on the media?</b><p>A single layer DVD media has a capacity of "
+"approximately 4.4 GB which equals 4.4*1024<sup>3</sup> bytes. Media "
+"producers just calculate with 1000 instead of 1024 for advertising reasons."
+"<br>This results in 4.4*1024<sup>3</sup>/1000<sup>3</sup> = 4.7 GB."
+msgstr ""
+"<p><b>Varför erbjuder K3b 4,4 Gibyte och 8,0 Gibyte istället för 4,7 och 8,5 "
+"som media anger?</b><p>Dvd-media med ett lager har en kapacitet som är "
+"ungefär 4,4 Gibyte vilket är samma sak som 4,4*1024<sup>3</sup> byte. "
+"Mediatillverkare räknar bara med 1000 istället för 1024 i reklamsyfte."
+"<br>Det ger 4,4*1024<sup>3</sup>/1000<sup>3</sup> = 4,7 Gbyte."
-#: projects/k3bview.cpp:62
-msgid "Open the burn dialog for the current project"
-msgstr "Öppna bränndialogruta för aktuellt projekt"
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:541
+msgid "gb"
+msgstr "gb"
-#: projects/k3bview.cpp:63
-msgid "&Properties"
-msgstr "&Egenskaper"
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:542
+msgid "mb"
+msgstr "mb"
-#: projects/k3bview.cpp:65
-msgid "Open the properties dialog"
-msgstr "Öppna egenskapsdialogrutan"
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:547
+msgid "Custom Size"
+msgstr "Egen storlek"
-#: projects/k3bdataview.cpp:172 projects/k3bview.cpp:97
-msgid "Please add files to your project first."
-msgstr "Lägg till filer i projektet först."
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:548
+msgid ""
+"<p>Please specify the size of the media. Use suffixes <b>gb</b>,<b>mb</b>, "
+"and <b>min</b> for <em>gigabytes</em>, <em>megabytes</em>, and <em>minutes</"
+"em> respectively."
+msgstr ""
+"<p>Välj mediastorlek. Använd enheterna <b>gb</b>, <b>mb</b> och <b>min</b> "
+"för <em>Gibyte</em>, <em>Mibyte</em> och <em>minuter</em>."
-#: projects/k3bdataview.cpp:173 projects/k3bmixedview.cpp:126
-#: projects/k3bview.cpp:98
-msgid "No Data to Burn"
-msgstr "Ingen data att bränna"
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:611
+msgid "Medium is not empty."
+msgstr "Medium är inte tomt."
-#: projects/k3bbootimageview.cpp:57
-msgid "Floppy"
-msgstr "Diskett"
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:614
+msgid "No usable medium found."
+msgstr "Inget användbart medium hittades."
-#: projects/k3bbootimageview.cpp:118
-msgid "Hide Advanced Options"
-msgstr "Dölj avancerade alternativ"
+#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:67
+msgid "Mixed Project"
+msgstr "Blandat projekt"
-#: projects/k3bbootimageview.cpp:122
-msgid "Show Advanced Options"
-msgstr "Visa avancerade alternativ"
+#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:103
+msgid "Mixed Mode Type"
+msgstr "Blandad typ"
-#: projects/k3bbootimageview.cpp:129
-msgid "Please Choose Boot Image"
-msgstr "Välj en startavbild"
+#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:107
+msgid "Data in second session (CD-Extra)"
+msgstr "Data i andra sessionen (cd-extra)"
-#: projects/k3bbootimageview.cpp:137
+#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:108
msgid ""
-"<p>The file you selected is not a floppy image (floppy images are of size 1200 "
-"KB, 1440 KB, or 2880 KB). You may still use boot images of other sizes by "
-"emulating a harddisk or disabling emulation completely. "
-"<p>If you are not familiar with terms like 'harddisk emulation' you most likely "
-"want to use a floppy image here. Floppy images can be created by directly "
-"extracting them from a real floppy disk:"
-"<pre>dd if=/dev/floppy of=/tmp/floppy.img</pre>or by using one of the many boot "
-"floppy generators that can be found on <a "
-"href=\"http://www.google.com/search?q=linux+boot+floppy&ie=UTF-8&oe=UTF-8\">"
-"the internet</a>."
-msgstr ""
-"<p>Filen du markerade är inte en diskettavbild (diskettavbilder har storleken "
-"1200 Kibyte, 1440 Kibyte eller 2880 Kibyte). Du kan dock använda startavbilder "
-"med andra storlekar genom att emulera en hårddisk eller inaktivera emulering "
-"helt och hållet. "
-"<p>Om du inte är bekant med uttryck som 'hårddiskemulering' är det troligt att "
-"du bör använda en diskettavbild här. Diskettavbilder kan skapas genom att "
-"direkt extrahera dem från en riktigt diskett:"
-"<pre>dd if=/dev/floppy of=/tmp/floppy.img</pre> eller genom att använda någon "
-"av de många programmen för diskettgenerering som kan hittas på <a "
-"href=\"http://www.google.com/search?q=linux+boot+floppy&ie=UTF-8&oe=UTF-8\">"
-"Internet</a>."
+"<em>Blue book CD</em><br>K3b will create a multisession CD with 2 sessions. "
+"The first session will contain all audio tracks and the second session will "
+"contain a mode 2 form 1 data track.<br>This mode is based on the <em>Blue "
+"book</em> standard (also known as <em>Extended Audio CD</em>, <em>CD-Extra</"
+"em>, or <em>CD Plus</em>) and has the advantage that a hifi audio CD player "
+"will only recognize the first session and ignore the second session with the "
+"data track.<br>If the CD is intended to be used in a hifi audio CD player "
+"this is the recommended mode.<br>Some older CD-ROMs may have problems "
+"reading a blue book CD since it is a multisession CD."
+msgstr ""
+"<p><b>Blå bok-cd</b><p>K3b skapar en flersessions-cd med två sessioner. Den "
+"första sessionen innehåller alla ljudspår och den andra sessionen innehåller "
+"ett dataspår med läge 2 formulär 1.<p>Det här läget är baserat på <em>Blå "
+"bok</em>-standarden (också känd som <em>Utökad ljud-cd</em>, <em>Cd-extra</"
+"em>, eller <em>Cd-plus</em>) och fördelen är att en HIFI cd-spelare bara "
+"känner igen den första sessionen, och ignorerar den andra sessionen med "
+"dataspåret.<p>Om cd-skivan är avsedd att användas i HIFI cd-spelare, är det "
+"är det rekommenderade läget.<p>Vissa äldre cdrom-spelare kan ha problem att "
+"läsa en Blå bok-cd, eftersom det är en flersessions-cd."
-#: projects/k3bbootimageview.cpp:146
-msgid "No Floppy image selected"
-msgstr "Ingen diskettavbild vald"
+#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:124
+msgid "Data in first track"
+msgstr "Data i första spåret"
-#: projects/k3bbootimageview.cpp:147
-msgid "Use harddisk emulation"
-msgstr "Använd hårddiskemulering"
+#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:125
+msgid "K3b will write the data track before all audio tracks."
+msgstr "K3b skriver dataspåret före alla ljudspår."
-#: projects/k3bbootimageview.cpp:148
-msgid "Use no emulation"
-msgstr "Använd inte någon emulering"
+#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:128
+msgid "Data in last track"
+msgstr "Data i sista spåret"
-#: projects/k3bmovixoptionswidget.cpp:46 projects/k3bmovixoptionswidget.cpp:62
-msgid "default"
-msgstr "förval"
+#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:129
+msgid "K3b will write the data track after all audio tracks."
+msgstr "K3b skriver dataspåret efter alla ljudspår."
-#: projects/k3bmovixdvdview.cpp:32 projects/k3bmovixlistview.cpp:188
-msgid "Use drag'n'drop to add files to the project."
-msgstr "Använd drag och släpp för att lägga till filer i projektet."
+#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:132
+msgid ""
+"<b>Caution:</b> The last two modes should only be used for CDs that are "
+"unlikely to be played on a hifi audio CD player.<br>It could lead to "
+"problems with some older hifi audio CD players that try to play the data "
+"track."
+msgstr ""
+"<b>Varning:</b> De två sista lägen bör bara användas för cd-skivor som "
+"troligen inte kommer att spelas på en HIFI cd-spelare. <br>Det kan leda till "
+"problem med vissa äldre HIFI cd-spelare som försöker spela dataspåret."
-#: projects/k3bmovixdvdview.cpp:33 projects/k3bmovixlistview.cpp:189
-msgid "To remove or rename files use the context menu."
+#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:311
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<p><b>External program <em>normalize-audio</em> is not installed.</b><p>K3b "
+"uses <em>normalize-audio</em> (http://www1.cs.columbia.edu/~cvaill/"
+"normalize/) to normalize audio tracks. In order to use this functionality, "
+"please install it first (sudo apt-get install normalize-audio."
msgstr ""
-"Använd den sammanhangsberoende menyn för att ta bort eller byta namn på filer."
+"<p><b>Det externa programmet <em>normalize</em> är inte installerat.</"
+"b><p>K3b använder <em>normalize</em> (http://www1.cs.columbia.edu/~cvaill/"
+"normalize/) för att normalisera ljudspår. För att använda funktionen, "
+"installera det först."
-#: projects/k3bmovixdvdview.cpp:34
-msgid "After that press the burn button to write the DVD."
-msgstr "Klicka därefter på brännknappen för att skriva dvd:n."
+#: projects/k3bmixeddirtreeview.cpp:45
+msgid "Audio Tracks"
+msgstr "Ljudspår"
+
+#: projects/k3bmixedview.cpp:125
+msgid "Please add files and audio titles to your project first."
+msgstr "Lägg till filer och ljudtitlar i projektet först."
#: projects/k3bmovixburndialog.cpp:54
msgid "eMovix CD Project"
@@ -7677,17 +5047,6 @@ msgstr ""
msgid "eMovix"
msgstr "eMovix"
-#: projects/k3bdataburndialog.cpp:83 projects/k3bdvdburndialog.cpp:64
-#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:79 projects/k3bmovixburndialog.cpp:62
-#: projects/k3bmovixdvdburndialog.cpp:64 projects/k3bvideodvdburndialog.cpp:62
-msgid "Filesystem"
-msgstr "Filsystem"
-
-#: projects/k3bdataburndialog.cpp:160 projects/k3bmixedburndialog.cpp:97
-#: projects/k3bmovixburndialog.cpp:99
-msgid "Datatrack Mode"
-msgstr "Dataspårläge"
-
#: projects/k3bmovixburndialog.cpp:102
msgid "Multisession"
msgstr "Flersession"
@@ -7696,90 +5055,97 @@ msgstr "Flersession"
msgid "Could not find a valid eMovix installation."
msgstr "Kunde inte hitta en riktig eMovix-installation."
-#: projects/k3bdataburndialog.cpp:199 projects/k3bmovixburndialog.cpp:240
-msgid "Most writers do not support writing multisession CDs in DAO mode."
-msgstr ""
-"De flesta brännare stöder inte att skriva flersessions-cd med läget "
-"disk-at-once."
+#: projects/k3bmovixdvdburndialog.cpp:56
+msgid "eMovix DVD Project"
+msgstr "eMovix dvd-projekt"
-#: projects/k3bvcdlistview.cpp:52
-msgid "Use drag'n'drop to add MPEG video files to the project."
-msgstr "Använd drag och släpp för att lägga till MPEG-videofiler i projektet."
+#: projects/k3bmovixdvdview.cpp:32 projects/k3bmovixlistview.cpp:188
+msgid "Use drag'n'drop to add files to the project."
+msgstr "Använd drag och släpp för att lägga till filer i projektet."
-#: projects/k3baudiotrackview.cpp:88 projects/k3bmovixlistview.cpp:190
-#: projects/k3bvcdlistview.cpp:53
-msgid "After that press the burn button to write the CD."
-msgstr "Klicka därefter på brännknappen för att skriva cd:n."
+#: projects/k3bmovixdvdview.cpp:33 projects/k3bmovixlistview.cpp:189
+msgid "To remove or rename files use the context menu."
+msgstr ""
+"Använd den sammanhangsberoende menyn för att ta bort eller byta namn på "
+"filer."
-#: projects/k3baudiotrackview.cpp:130 projects/k3bmovixlistview.cpp:173
-#: projects/k3bvcdlistview.cpp:81
-msgid "No."
-msgstr "Nr."
+#: projects/k3bmovixdvdview.cpp:34
+msgid "After that press the burn button to write the DVD."
+msgstr "Klicka därefter på brännknappen för att skriva dvd:n."
-#: projects/k3bvcdlistview.cpp:84
-msgid "Resolution"
-msgstr "Upplösning"
+#: projects/k3bmovixlistview.cpp:96 projects/k3bmovixlistview.cpp:153
+msgid " (broken)"
+msgstr " (felaktig)"
-#: projects/k3bvcdlistview.cpp:85
-msgid "High Resolution"
-msgstr "Hög upplösning"
+#: projects/k3bmovixoptionswidget.cpp:46 projects/k3bmovixoptionswidget.cpp:62
+msgid "default"
+msgstr "förval"
-#: projects/k3bvcdlistview.cpp:86
-msgid "Framerate"
-msgstr "Bildtakt"
+#: projects/k3bmovixview.cpp:59
+msgid "Remove Subtitle File"
+msgstr "Ta bort textningsfil"
-#: projects/k3bvcdlistview.cpp:87
-msgid "Muxrate"
-msgstr "Multiplextakt"
+#: projects/k3bmovixview.cpp:62
+msgid "Add Subtitle File..."
+msgstr "Lägg till textningsfil..."
-#: projects/k3bvcdlistview.cpp:88
-msgid "Duration"
-msgstr "Längd"
+#: projects/k3bmovixview.cpp:173
+msgid "K3b currently only supports local files."
+msgstr "K3b stöder för närvarande bara lokala filer."
-#: projects/k3bvideodvdburndialog.cpp:49
-msgid "Video DVD Project"
-msgstr "Video-dvd-projekt"
+#: projects/k3bmusicbrainzjob.cpp:190 projects/k3bmusicbrainzjob.cpp:275
+#, c-format
+msgid "Generating fingerprint for track %1."
+msgstr "Skapar fingeravtryck för spår %1."
-#: projects/k3bdataburndialog.cpp:72 projects/k3bdvdburndialog.cpp:53
-#: projects/k3bvideodvdburndialog.cpp:49
+#: projects/k3bmusicbrainzjob.cpp:217
#, c-format
-msgid "Size: %1"
-msgstr "Storlek: %1"
+msgid "Querying MusicBrainz for track %1."
+msgstr "Frågar MusicBrainz om spår %1."
-#: projects/k3bdatadirtreeview.cpp:285 projects/k3bdatafileview.cpp:324
-msgid "New Directory..."
-msgstr "Ny katalog..."
+#: projects/k3bmusicbrainzjob.cpp:255
+msgid "Found multiple matches for track %1 (%2). Please select one."
+msgstr "Hittade flera träffar för spår %1 (%2). Välj en av dem."
-#: projects/k3bdatadirtreeview.cpp:291 projects/k3bdatafileview.cpp:330
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:446
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:682
-msgid "Rename"
-msgstr "Byt namn"
+#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:76
+msgid "Save Settings and close"
+msgstr "Spara inställningar och stäng"
-#: projects/k3bdatadirtreeview.cpp:336 projects/k3bdatadirtreeview.cpp:338
-#: projects/k3bdatadirtreeview.cpp:341 projects/k3bdatadirtreeview.cpp:344
-#: projects/k3bdatafileview.cpp:381 projects/k3bdatafileview.cpp:383
-#: projects/k3bdatafileview.cpp:386 projects/k3bdatafileview.cpp:389
-msgid "New Directory"
-msgstr "Ny katalog"
+#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:77
+msgid "Saves the settings to the project and closes the dialog."
+msgstr "Sparar inställningarna i projektet, och stänger dialogrutan."
-#: projects/k3bdatadirtreeview.cpp:337 projects/k3bdatafileview.cpp:382
-msgid "Please insert the name for the new directory:"
-msgstr "Ange den nya katalogens namn:"
+#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:81
+msgid "Discard all changes and close"
+msgstr "Kasta alla ändringar och stäng"
-#: projects/k3bdatadirtreeview.cpp:342 projects/k3bdatafileview.cpp:387
-msgid ""
-"A file with that name already exists. Please insert the name for the new "
-"directory:"
-msgstr "En fil med det namnet finns redan. Ange namnet på den nya katalogen:"
+#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:82
+msgid "Discards all changes made in the dialog and closes it."
+msgstr "Kastar alla ändringar gjorda i dialogrutan och stänger den."
-#: projects/k3bdataburndialog.cpp:72
-msgid "Data Project"
-msgstr "Dataprojekt"
+#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:156
+msgid "Start the image creation"
+msgstr "Starta att skapa avbild"
-#: projects/k3bdataburndialog.cpp:163 projects/k3bdvdburndialog.cpp:99
-msgid "Multisession Mode"
-msgstr "Flersessionsläge"
+#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:159
+msgid "Start the burning process"
+msgstr "Starta brännprocessen"
+
+#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:202 rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:160
+msgid "Image folder '%1' does not exist. Do you want K3b to create it?"
+msgstr "Avbildskatalogen '%1' finns inte. Vill du att K3b ska skapa den?"
+
+#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:205 rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:163
+msgid "Failed to create folder '%1'."
+msgstr "Misslyckades att skapa katalogen '%1'."
+
+#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:265
+msgid "Writing"
+msgstr "Bränning"
+
+#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:313
+msgid "Image"
+msgstr "Avbild"
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:60
msgid "Video CD (Version 1.1)"
@@ -7877,11 +5243,11 @@ msgstr ""
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:137
msgid ""
-"This element allows to set viewing restrictions which may be interpreted by the "
-"playing device."
+"This element allows to set viewing restrictions which may be interpreted by "
+"the playing device."
msgstr ""
-"Det här elementet tillåter inställning av visningsbegränsningar som kan tolkas "
-"vid uppspelning."
+"Det här elementet tillåter inställning av visningsbegränsningar som kan "
+"tolkas vid uppspelning."
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:140
msgid "This option allows customization of Gaps and Margins."
@@ -7889,7 +5255,8 @@ msgstr "Detta alternativ gör det möjligt att anpassa gap och marginaler."
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:142
msgid ""
-"Used to set the number of empty sectors added before the lead-out area begins."
+"Used to set the number of empty sectors added before the lead-out area "
+"begins."
msgstr ""
"Används för att ställa in antalet tomma sektorer som läggs till innan "
"avslutningområdet börjar."
@@ -7909,365 +5276,290 @@ msgstr "Ställer in marginalen efter sekvensposter."
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:153
msgid ""
"<p>This is the most basic <b>Video CD</b> specification dating back to 1993, "
-"which has the following characteristics:"
-"<ul>"
-"<li>One mode2 mixed form ISO-9660 track containing file pointers to the "
-"information areas.</li>"
-"<li>Up to 98 multiplex-ed MPEG-1 audio/video streams or CD-DA audio tracks.</li>"
-"<li>Up to 500 MPEG sequence entry points used as chapter divisions.</li></ul>"
-"<p>The Video CD specification requires the multiplex-ed MPEG-1 stream to have a "
-"CBR of less than 174300 bytes (1394400 bits) per second in order to accommodate "
-"single speed CD-ROM drives."
-"<br>The specification allows for the following two resolutions:"
-"<ul>"
-"<li>352 x 240 @ 29.97 Hz (NTSC SIF).</li>"
-"<li>352 x 240 @ 23.976 Hz (FILM SIF).</li></ul>"
-"<p>The CBR MPEG-1, layer II audio stream is fixed at 224 kbps with 1 stereo or "
-"2 mono channels."
+"which has the following characteristics:<ul><li>One mode2 mixed form "
+"ISO-9660 track containing file pointers to the information areas.</li><li>Up "
+"to 98 multiplex-ed MPEG-1 audio/video streams or CD-DA audio tracks.</"
+"li><li>Up to 500 MPEG sequence entry points used as chapter divisions.</li></"
+"ul><p>The Video CD specification requires the multiplex-ed MPEG-1 stream to "
+"have a CBR of less than 174300 bytes (1394400 bits) per second in order to "
+"accommodate single speed CD-ROM drives.<br>The specification allows for the "
+"following two resolutions:<ul><li>352 x 240 @ 29.97 Hz (NTSC SIF).</"
+"li><li>352 x 240 @ 23.976 Hz (FILM SIF).</li></ul><p>The CBR MPEG-1, layer "
+"II audio stream is fixed at 224 kbps with 1 stereo or 2 mono channels."
"<p><b>It is recommended to keep the video bit-rate under 1151929.1 bps.</b>"
msgstr ""
-"<p>Det här är den mest grundläggande specifikationen av <b>video-cd</b> "
-"som går tillbaka till 1993, som har följande egenskaper:"
-"<ul>"
-"<li>Ett läge-2 blandat ISO-9660-spår som innehåller filpekare till "
-"informationsområden.</li>"
-"<li>Upp till 98 multiplexade MPEG-1 ljud/video-strömmar eller "
-"CD-DA-ljudspår.</li>"
-"<li>Upp till 500 MPEG-sekvensstartpunkter som används för uppdelning i "
-"kapitel.</li></ul>"
-"<p>Specifikationen av video-cd kräver att multiplexade MPEG-1-strömmar har en "
-"konstant bithastighet mindre än 174300 byte (1394400 bitar) per sekund, för att "
-"kunna hanteras av cd-rom-enheter med enkel hastighet."
-"<br>Specifikationen tillåter följande två upplösningar:"
-"<ul>"
-"<li>352 x 240 @ 29.97 Hz (NTSC SIF).</li>"
-"<li>352 x 240 med 23,976 Hz (FILM SIF).</li></ul>"
-"<p>MPEG-1, lager 2-ljudströmmen med konstant bihastighet är låst till 224 "
-"kbit/s med en stereo- eller två monokanaler."
-"<p><b>Det rekommenderas att videobithastigheten hålls under 1151929,1 "
-"bitar/s.</b>"
+"<p>Det här är den mest grundläggande specifikationen av <b>video-cd</b> som "
+"går tillbaka till 1993, som har följande egenskaper:<ul><li>Ett läge-2 "
+"blandat ISO-9660-spår som innehåller filpekare till informationsområden.</"
+"li><li>Upp till 98 multiplexade MPEG-1 ljud/video-strömmar eller CD-DA-"
+"ljudspår.</li><li>Upp till 500 MPEG-sekvensstartpunkter som används för "
+"uppdelning i kapitel.</li></ul><p>Specifikationen av video-cd kräver att "
+"multiplexade MPEG-1-strömmar har en konstant bithastighet mindre än 174300 "
+"byte (1394400 bitar) per sekund, för att kunna hanteras av cd-rom-enheter "
+"med enkel hastighet.<br>Specifikationen tillåter följande två upplösningar:"
+"<ul><li>352 x 240 @ 29.97 Hz (NTSC SIF).</li><li>352 x 240 med 23,976 Hz "
+"(FILM SIF).</li></ul><p>MPEG-1, lager 2-ljudströmmen med konstant "
+"bihastighet är låst till 224 kbit/s med en stereo- eller två monokanaler."
+"<p><b>Det rekommenderas att videobithastigheten hålls under 1151929,1 bitar/"
+"s.</b>"
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:165
msgid ""
-"<p>About two years after the Video CD 1.1 specification came out, an improved "
-"<b>Video CD 2.0</b> standard was published in 1995."
-"<p>This one added the following items to the features already available in the "
-"Video CD 1.1 specification:"
-"<ul>"
-"<li>Support for MPEG segment play items (<b>\"SPI\"</b>"
-"), consisting of still pictures, motion pictures and/or audio (only) streams "
-"was added.</li>"
-"<li>Note Segment Items::.</li>"
-"<li>Support for interactive playback control (<b>\"PBC\"</b>) was added.</li>"
-"<li>Support for playing related access by providing a scan point index file was "
-"added. (<b>\"/EXT/SCANDATA.DAT\"</b>)</li>"
-"<li>Support for closed captions.</li>"
-"<li>Support for mixing NTSC and PAL content.</li></ul>"
-"<p>By adding PAL support to the Video CD 1.1 specification, the following "
-"resolutions became available:"
-"<ul>"
-"<li>352 x 240 @ 29.97 Hz (NTSC SIF).</li>"
-"<li>352 x 240 @ 23.976 Hz (FILM SIF).</li>"
-"<li>352 x 288 @ 25 Hz (PAL SIF).</li></ul>"
-"<p>For segment play items the following audio encodings became available:"
-"<ul>"
-"<li>Joint stereo, stereo or dual channel audio streams at 128, 192, 224 or 384 "
-"kbit/sec bit-rate.</li>"
-"<li>Mono audio streams at 64, 96 or 192 kbit/sec bit-rate.</li></ul>"
-"<p>Also the possibility to have audio only streams and still pictures was "
-"provided."
-"<p><b>The bit-rate of multiplex-ed streams should be kept under 174300 "
-"bytes/sec (except for single still picture items) in order to accommodate "
-"single speed drives.</b>"
-msgstr ""
-"<p>Omkring två år efter specifikationen av video-cd 1.1 gavs ut, publicerades "
-"en förbättrad <b>video-cd 2.0</b> standard år 1995."
-"<p>Denna lägger till följande funktioner till de som redan var tillgängliga i "
-"specifikationen av video-cd 1.1:"
-"<ul>"
-"<li>Stöd för uppspelningposter av MPEG-segment (<b>\"SPI\"</b>"
-"), som består av stillbilder, rörliga bilder och/eller (enbart) "
-"ljudströmmar</li>"
-"<li>Stöd för interaktiv uppspelningsstyrning (</b>\"PBC\"</b>).</li>"
-"<li>Stöd för att spela upp intilliggande delar genom att tillhandahålla en "
-"indexfil för sökpunkter (<b>\"/EXT/SCANDATA.DAT\"</b>)</li>"
-"<li>Stöd för textning.</li>"
-"<li>Stöd för att blanda NTSC- och PAL-innehåll.</li></ul>"
-"<p>Genom att lägga till PAL-stöd i specifikationen av video-cd 1.1, blev "
-"följande upplösningar tillgängliga:"
-"<ul>"
-"<li>352 x 240 med 29,97 Hz (NTSC SIF).</li>"
-"<li>352 x 240 med 23,976 Hz (FILM SIF).</li>"
-"<li>352 x 288 med 25 Hz (PAL SIF).</li></ul>"
-"<p>För uppspelningposter av segment är följande ljudkodningar tillgängliga:"
-"<ul>"
-"<li>Ljudströmmar med gemensam stereo, stereo eller dubbla kanaler och "
-"bittakterna 128, 192, 224 eller 384 kbit/s.</li>"
-"<li>Mono-ljudströmmar med bittakterna 64, 96 eller 192 kbit/s.</li></ul>"
-"<p>Dessutom finns möjlighet att använda strömmar endast med ljud och "
-"stillbilder."
-"<p><b>Bittakten för multiplexade strömmar bör hållas under 174300 bytes/s (utom "
-"för poster med ensamma stillbilder) för att hantera enheter med enkel "
-"hastighet.</b>"
+"<p>About two years after the Video CD 1.1 specification came out, an "
+"improved <b>Video CD 2.0</b> standard was published in 1995.<p>This one "
+"added the following items to the features already available in the Video CD "
+"1.1 specification:<ul><li>Support for MPEG segment play items (<b>\"SPI\"</"
+"b>), consisting of still pictures, motion pictures and/or audio (only) "
+"streams was added.</li><li>Note Segment Items::.</li><li>Support for "
+"interactive playback control (<b>\"PBC\"</b>) was added.</li><li>Support for "
+"playing related access by providing a scan point index file was added. (<b>"
+"\"/EXT/SCANDATA.DAT\"</b>)</li><li>Support for closed captions.</"
+"li><li>Support for mixing NTSC and PAL content.</li></ul><p>By adding PAL "
+"support to the Video CD 1.1 specification, the following resolutions became "
+"available:<ul><li>352 x 240 @ 29.97 Hz (NTSC SIF).</li><li>352 x 240 @ "
+"23.976 Hz (FILM SIF).</li><li>352 x 288 @ 25 Hz (PAL SIF).</li></ul><p>For "
+"segment play items the following audio encodings became available:"
+"<ul><li>Joint stereo, stereo or dual channel audio streams at 128, 192, 224 "
+"or 384 kbit/sec bit-rate.</li><li>Mono audio streams at 64, 96 or 192 kbit/"
+"sec bit-rate.</li></ul><p>Also the possibility to have audio only streams "
+"and still pictures was provided.<p><b>The bit-rate of multiplex-ed streams "
+"should be kept under 174300 bytes/sec (except for single still picture "
+"items) in order to accommodate single speed drives.</b>"
+msgstr ""
+"<p>Omkring två år efter specifikationen av video-cd 1.1 gavs ut, "
+"publicerades en förbättrad <b>video-cd 2.0</b> standard år 1995.<p>Denna "
+"lägger till följande funktioner till de som redan var tillgängliga i "
+"specifikationen av video-cd 1.1:<ul><li>Stöd för uppspelningposter av MPEG-"
+"segment (<b>\"SPI\"</b>), som består av stillbilder, rörliga bilder och/"
+"eller (enbart) ljudströmmar</li><li>Stöd för interaktiv uppspelningsstyrning "
+"(</b>\"PBC\"</b>).</li><li>Stöd för att spela upp intilliggande delar genom "
+"att tillhandahålla en indexfil för sökpunkter (<b>\"/EXT/SCANDATA.DAT\"</"
+"b>)</li><li>Stöd för textning.</li><li>Stöd för att blanda NTSC- och PAL-"
+"innehåll.</li></ul><p>Genom att lägga till PAL-stöd i specifikationen av "
+"video-cd 1.1, blev följande upplösningar tillgängliga:<ul><li>352 x 240 med "
+"29,97 Hz (NTSC SIF).</li><li>352 x 240 med 23,976 Hz (FILM SIF).</li><li>352 "
+"x 288 med 25 Hz (PAL SIF).</li></ul><p>För uppspelningposter av segment är "
+"följande ljudkodningar tillgängliga:<ul><li>Ljudströmmar med gemensam "
+"stereo, stereo eller dubbla kanaler och bittakterna 128, 192, 224 eller 384 "
+"kbit/s.</li><li>Mono-ljudströmmar med bittakterna 64, 96 eller 192 kbit/s.</"
+"li></ul><p>Dessutom finns möjlighet att använda strömmar endast med ljud och "
+"stillbilder.<p><b>Bittakten för multiplexade strömmar bör hållas under "
+"174300 bytes/s (utom för poster med ensamma stillbilder) för att hantera "
+"enheter med enkel hastighet.</b>"
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:184
msgid ""
-"<p>With the upcoming of the DVD-V media, a new VCD standard had to be published "
-"in order to be able to keep up with technology, so the Super Video CD "
-"specification was called into life 1999."
-"<p>In the midst of 2000 a full subset of this <b>Super Video CD</b> "
-"specification was published as <b>IEC-62107</b>."
-"<p>As the most notable change over Video CD 2.0 is a switch from MPEG-1 CBR to "
-"MPEG-2 VBR encoding for the video stream was performed."
-"<p>The following new features--building upon the Video CD 2.0 "
-"specification--are:"
-"<ul>"
-"<li>Use of MPEG-2 encoding instead of MPEG-1 for the video stream.</li>"
-"<li>Allowed VBR encoding of MPEG-1 audio stream.</li>"
-"<li>Higher resolutions (see below) for video stream resolution.</li>"
-"<li>Up to 4 overlay graphics and text (<b>\"OGT\"</b>"
-") sub-channels for user switchable subtitle displaying in addition to the "
-"already existing closed caption facility.</li>"
-"<li>Command lists for controlling the SVCD virtual machine.</li></ul>"
-"<p>For the <b>Super Video CD</b>, only the following two resolutions are "
-"supported for motion video and (low resolution) still pictures:"
-"<ul>"
-"<li>480 x 480 @ 29.97 Hz (NTSC 2/3 D-2).</li>"
-"<li>480 x 576 @ 25 Hz (PAL 2/3 D-2).</li></ul>"
-msgstr ""
-"<p>När DVD-V-media togs fram behövde en ny video-cdstandard publiceras för att "
-"hänga med i teknologin, så specifikationen av supervideo-cd väcktes till liv "
-"under 1999."
-"<p>I mitten av 2000 publicerades en fullständig delmängd av specifikationen av "
-"<b>supervideo-cd</b> som <b>IEC-62107</b>."
-"<p>Den viktigaste ändringen från video-cd 2.0 som utfördes är bytet från MPEG-1 "
-"med konstant bittakt till MPEG-2 med varierad bittakt för kodning av "
-"videoströmmar."
-"<p>Följande nya funktioner, som bygger vidare från specifikationen av video-cd "
-"2.0, är:"
-"<ul>"
-"<li>Användning av MPEG-2 kodning istället för MPEG-1 för videoströmmen.</li>"
-"<li>Tillåtelse att använda kodning med variabel bittakt för "
-"MPEG-1-ljudströmmar.</li>"
-"<li>Högre upplösningar (se nedan) för upplösningen av videoströmmar.</li>"
-"<li>Upp till fyra överliggande delkanaler med grafik och text (<b>\"OGT\"</b>"
-"), för att visa textremsor som kan bytas av användaren, förutom det befintliga "
-"stödet för textning.</li>"
-"<li>Styrlistor för att hantera SVCD-virtuell maskin.</li></ul>"
-"<p>För <b>supervideo-cd</b>, stöds bara följande två upplösningar för rörliga "
-"bilder och stillbilder (med låg upplösning):"
-"<ul>"
-"<li>480 x 480 med 29,97 Hz (NTSC 2/3 D-2).</li>"
-"<li>480 x 576 med 25 Hz (PAL 2/3 D-2).</li></ul>"
+"<p>With the upcoming of the DVD-V media, a new VCD standard had to be "
+"published in order to be able to keep up with technology, so the Super Video "
+"CD specification was called into life 1999.<p>In the midst of 2000 a full "
+"subset of this <b>Super Video CD</b> specification was published as "
+"<b>IEC-62107</b>.<p>As the most notable change over Video CD 2.0 is a switch "
+"from MPEG-1 CBR to MPEG-2 VBR encoding for the video stream was performed."
+"<p>The following new features--building upon the Video CD 2.0 specification--"
+"are:<ul><li>Use of MPEG-2 encoding instead of MPEG-1 for the video stream.</"
+"li><li>Allowed VBR encoding of MPEG-1 audio stream.</li><li>Higher "
+"resolutions (see below) for video stream resolution.</li><li>Up to 4 overlay "
+"graphics and text (<b>\"OGT\"</b>) sub-channels for user switchable subtitle "
+"displaying in addition to the already existing closed caption facility.</"
+"li><li>Command lists for controlling the SVCD virtual machine.</li></"
+"ul><p>For the <b>Super Video CD</b>, only the following two resolutions are "
+"supported for motion video and (low resolution) still pictures:<ul><li>480 x "
+"480 @ 29.97 Hz (NTSC 2/3 D-2).</li><li>480 x 576 @ 25 Hz (PAL 2/3 D-2).</"
+"li></ul>"
+msgstr ""
+"<p>När DVD-V-media togs fram behövde en ny video-cdstandard publiceras för "
+"att hänga med i teknologin, så specifikationen av supervideo-cd väcktes till "
+"liv under 1999.<p>I mitten av 2000 publicerades en fullständig delmängd av "
+"specifikationen av <b>supervideo-cd</b> som <b>IEC-62107</b>.<p>Den "
+"viktigaste ändringen från video-cd 2.0 som utfördes är bytet från MPEG-1 med "
+"konstant bittakt till MPEG-2 med varierad bittakt för kodning av "
+"videoströmmar.<p>Följande nya funktioner, som bygger vidare från "
+"specifikationen av video-cd 2.0, är:<ul><li>Användning av MPEG-2 kodning "
+"istället för MPEG-1 för videoströmmen.</li><li>Tillåtelse att använda "
+"kodning med variabel bittakt för MPEG-1-ljudströmmar.</li><li>Högre "
+"upplösningar (se nedan) för upplösningen av videoströmmar.</li><li>Upp till "
+"fyra överliggande delkanaler med grafik och text (<b>\"OGT\"</b>), för att "
+"visa textremsor som kan bytas av användaren, förutom det befintliga stödet "
+"för textning.</li><li>Styrlistor för att hantera SVCD-virtuell maskin.</li></"
+"ul><p>För <b>supervideo-cd</b>, stöds bara följande två upplösningar för "
+"rörliga bilder och stillbilder (med låg upplösning):<ul><li>480 x 480 med "
+"29,97 Hz (NTSC 2/3 D-2).</li><li>480 x 576 med 25 Hz (PAL 2/3 D-2).</li></ul>"
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:198
msgid ""
"<p>This is actually just a minor variation defined in IEC-62107 on the Super "
"Video CD 1.0 format for compatibility with current products in the market."
"<p>It differs from the Super Video CD 1.0 format in the following items:"
-"<ul>"
-"<li>The system profile tag field in <b>/SVCD/INFO.SVD</b> is set to <b>1</b> "
-"instead of <b>0</b>.</li>"
-"<li>The system identification field value in <b>/SVCD/INFO.SVD</b> is set to <b>"
-"HQ-VCD</b> instead of <b>SUPERVCD</b>.</li>"
-"<li><b>/EXT/SCANDATA.DAT</b> is mandatory instead of being optional.</li>"
-"<li><b>/SVCD/SEARCH.DAT</b> is optional instead of being mandatory.</li></ul>"
+"<ul><li>The system profile tag field in <b>/SVCD/INFO.SVD</b> is set to "
+"<b>1</b> instead of <b>0</b>.</li><li>The system identification field value "
+"in <b>/SVCD/INFO.SVD</b> is set to <b>HQ-VCD</b> instead of <b>SUPERVCD</b>."
+"</li><li><b>/EXT/SCANDATA.DAT</b> is mandatory instead of being optional.</"
+"li><li><b>/SVCD/SEARCH.DAT</b> is optional instead of being mandatory.</li></"
+"ul>"
msgstr ""
"<p>Det här är i själva verket bara en mindre variation som definieras av "
-"IEC-62107 för formatet supervideo-cd 1.0, så att det ska fungera med produkter "
-"som nu finns på marknaden."
-"<p>Det skiljer sig från formatet supervideo-cd 1.0 på följande sätt:"
-"<ul>"
-"<li>Taggfältet för systemprofilen i <b>/SVCD/INFO.SVD</b> är satt till <b>1</b> "
-"istället för <b>0</b>.</li>"
-"<li>Värdet på systemidentifikationsfältet i <b>/SVCD/INFO.SVD</b> "
-"är satt till <b>HQ-VCD</b> istället för <b>SUPERVCD</b>.</li>"
-"<li><b>/EXT/SCANDATA.DAT</b> krävs istället för att vara valfri.</li>"
-"<li><b>/SVCD/SEARCH.DAT</b> är valfri istället för att krävas.</li></ul>"
+"IEC-62107 för formatet supervideo-cd 1.0, så att det ska fungera med "
+"produkter som nu finns på marknaden.<p>Det skiljer sig från formatet "
+"supervideo-cd 1.0 på följande sätt:<ul><li>Taggfältet för systemprofilen i "
+"<b>/SVCD/INFO.SVD</b> är satt till <b>1</b> istället för <b>0</b>.</"
+"li><li>Värdet på systemidentifikationsfältet i <b>/SVCD/INFO.SVD</b> är satt "
+"till <b>HQ-VCD</b> istället för <b>SUPERVCD</b>.</li><li><b>/EXT/SCANDATA."
+"DAT</b> krävs istället för att vara valfri.</li><li><b>/SVCD/SEARCH.DAT</b> "
+"är valfri istället för att krävas.</li></ul>"
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:206
msgid ""
-"<p>If Autodetect is:</p>"
-"<ul>"
-"<li>ON then K3b will set the correct VideoCD type.</li>"
-"<li>OFF then the correct VideoCD type needs to be set by the user.</li></ul>"
-"<p>If you are not sure about the correct VideoCD type, it is best to turn "
-"Autodetect ON.</p>"
-"<p>If you want to force the VideoCD type, you must turn Autodetect OFF. This is "
-"useful for some standalone DVD players without SVCD support.</p>"
-msgstr ""
-"<p>Om automatisk identifiering är:</p>"
-"<ul>"
-"<li>på, ställer K3b in rätt typ av video-cd.</li>"
-"<li>av, måste användaren ange rätt typ av video-cd.</li></ul>"
-"<p>Om du inte är säker på vad den rätt typ av video-cd är, är bäst att använda "
-"automatisk identifiering.</p>"
-"<p>Om du vill tvinga fram en viss typ av video-cd, måste du stänga av "
-"automatisk identifiering. Det här är användbart för vissa dvd-spelare som "
-"saknar stöd för SVCD.</p>"
+"<p>If Autodetect is:</p><ul><li>ON then K3b will set the correct VideoCD "
+"type.</li><li>OFF then the correct VideoCD type needs to be set by the user."
+"</li></ul><p>If you are not sure about the correct VideoCD type, it is best "
+"to turn Autodetect ON.</p><p>If you want to force the VideoCD type, you must "
+"turn Autodetect OFF. This is useful for some standalone DVD players without "
+"SVCD support.</p>"
+msgstr ""
+"<p>Om automatisk identifiering är:</p><ul><li>på, ställer K3b in rätt typ av "
+"video-cd.</li><li>av, måste användaren ange rätt typ av video-cd.</li></"
+"ul><p>Om du inte är säker på vad den rätt typ av video-cd är, är bäst att "
+"använda automatisk identifiering.</p><p>Om du vill tvinga fram en viss typ "
+"av video-cd, måste du stänga av automatisk identifiering. Det här är "
+"användbart för vissa dvd-spelare som saknar stöd för SVCD.</p>"
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:213
msgid ""
-"<ul>"
-"<li>Rename <b>\"/MPEG2\"</b> folder on SVCDs to (non-compliant) "
-"\"/MPEGAV\".</li>"
-"<li>Enables the use of the (deprecated) signature <b>\"ENTRYSVD\"</b> "
-"instead of <b>\"ENTRYVCD\"</b> for the file <b>\"/SVCD/ENTRY.SVD\"</b>.</li>"
-"</ul>"
+"<ul><li>Rename <b>\"/MPEG2\"</b> folder on SVCDs to (non-compliant) \"/MPEGAV"
+"\".</li><li>Enables the use of the (deprecated) signature <b>\"ENTRYSVD\"</"
+"b> instead of <b>\"ENTRYVCD\"</b> for the file <b>\"/SVCD/ENTRY.SVD\"</b>.</"
+"li></ul>"
msgstr ""
-"<ul>"
-"<li>Byt namn på <b>\"/MPEG2\"</b>-kataloger på en supervideo-cd till (inte "
-"överensstämmande) \"/MPEGAV\".</li>"
-"<li>Aktiverar användning av (avrådda) signaturen <b>\"ENTRYSVD\"</b> "
-"istället för <b>\"ENTRYVCD\"</b> för filen <b>\"/SVCD/ENTRY.SVD\"</b>.</li></ul>"
+"<ul><li>Byt namn på <b>\"/MPEG2\"</b>-kataloger på en supervideo-cd till "
+"(inte överensstämmande) \"/MPEGAV\".</li><li>Aktiverar användning av "
+"(avrådda) signaturen <b>\"ENTRYSVD\"</b> istället för <b>\"ENTRYVCD\"</b> "
+"för filen <b>\"/SVCD/ENTRY.SVD\"</b>.</li></ul>"
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:216
msgid ""
-"<ul>"
-"<li>Enables the use of the (deprecated) Chinese <b>\"/SVCD/TRACKS.SVD\"</b> "
-"format which differs from the format defined in the <b>IEC-62107</b> "
-"specification.</li></ul>"
-"<p><b>The differences are most exposed on SVCDs containing more than one video "
-"track.</b>"
+"<ul><li>Enables the use of the (deprecated) Chinese <b>\"/SVCD/TRACKS.SVD\"</"
+"b> format which differs from the format defined in the <b>IEC-62107</b> "
+"specification.</li></ul><p><b>The differences are most exposed on SVCDs "
+"containing more than one video track.</b>"
msgstr ""
-"<ul>"
-"<li>Aktiverar användning av (avrådd) kinesiska <b>\"/SVCD/TRACKS.SVD\"</b>"
-"-formatet, som skiljer sig från formatet som definieras av specifikationen <b>"
-"IEC-62107</b>.</li></ul>"
-"<p><b>Skillnaderna syns mest på supervideo-cd som innehåller mer än ett "
-"videospår.</b>"
+"<ul><li>Aktiverar användning av (avrådd) kinesiska <b>\"/SVCD/TRACKS.SVD\"</"
+"b>-formatet, som skiljer sig från formatet som definieras av specifikationen "
+"<b>IEC-62107</b>.</li></ul><p><b>Skillnaderna syns mest på supervideo-cd som "
+"innehåller mer än ett videospår.</b>"
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:220
msgid ""
"<p>though most devices will have problems with such an out-of-specification "
-"media."
-"<p><b>You may want use this option for images longer than 80 minutes</b>"
+"media.<p><b>You may want use this option for images longer than 80 minutes</"
+"b>"
msgstr ""
"<p>även om de flesta media får problem med sådana media utanför "
-"specifikationen."
-"<p><b>Du kan vilja använda det här alternativet för avbilder längre än 80 "
-"minuter.</b>"
+"specifikationen.<p><b>Du kan vilja använda det här alternativet för avbilder "
+"längre än 80 minuter.</b>"
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:224
msgid ""
"<p>To allow the play of Video-CDs on a CD-i player, the Video-CD standard "
-"requires that a CD-i application program must be present."
-"<p>This program is designed to:"
-"<ul>"
-"<li>provide full play back control as defined in the PSD of the standard</l>"
-"<li>be extremely simple to use and easy-to-learn for the end-user</li></ul>"
-"<p>The program runs on CD-i players equipped with the CDRTOS 1.1(.1) operating "
-"system and a Digital Video extension cartridge."
-msgstr ""
-"<p>För att tillåta uppspelning av video-cd på en cd-i-spelare, kräver "
-"video-cd-standarden att ett cd-i-tillämpningsprogram måste finnas."
-"<p>Det här programmet är konstruerat för att:"
-"<ul>"
-"<li>tillhandahålla fullständig uppspelningsstyrning som definieras av "
-"standardens PSD</li>"
-"<li>vara mycket enkelt att använda och lätt att lära för slutanvändaren</li>"
-"</ul>"
-"<p>Programmet körs på cd-i-spelare som är utrustade med operativsystemet CDRTOS "
-"1.1(.1) och en digitalvideokassett."
+"requires that a CD-i application program must be present.<p>This program is "
+"designed to:<ul><li>provide full play back control as defined in the PSD of "
+"the standard</l><li>be extremely simple to use and easy-to-learn for the end-"
+"user</li></ul><p>The program runs on CD-i players equipped with the CDRTOS "
+"1.1(.1) operating system and a Digital Video extension cartridge."
+msgstr ""
+"<p>För att tillåta uppspelning av video-cd på en cd-i-spelare, kräver video-"
+"cd-standarden att ett cd-i-tillämpningsprogram måste finnas.<p>Det här "
+"programmet är konstruerat för att:<ul><li>tillhandahålla fullständig "
+"uppspelningsstyrning som definieras av standardens PSD</li><li>vara mycket "
+"enkelt att använda och lätt att lära för slutanvändaren</li></"
+"ul><p>Programmet körs på cd-i-spelare som är utrustade med operativsystemet "
+"CDRTOS 1.1(.1) och en digitalvideokassett."
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:231
msgid ""
-"<p>Configuration parameters only available for VideoCD 2.0"
-"<p>The engine works perfectly well when used as-is."
-"<p>You have the option to configure the VCD application."
-"<p>You can adapt the color and/or the shape of the cursor and lots more."
+"<p>Configuration parameters only available for VideoCD 2.0<p>The engine "
+"works perfectly well when used as-is.<p>You have the option to configure the "
+"VCD application.<p>You can adapt the color and/or the shape of the cursor "
+"and lots more."
msgstr ""
"<p>Inställningsparametrar är bara tillgängliga för video-cd 2.0."
-"<p>Gränssnittet fungerar perfekt när den används som den är."
-"<p>Du har möjlighet att anpassa video-cd-tillämpningen."
-"<p>Du kan anpassa markörens färg och/eller form och mycket mer."
+"<p>Gränssnittet fungerar perfekt när den används som den är.<p>Du har "
+"möjlighet att anpassa video-cd-tillämpningen.<p>Du kan anpassa markörens "
+"färg och/eller form och mycket mer."
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:238 projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:233
msgid ""
-"<p>Playback control, PBC, is available for Video CD 2.0 and Super Video CD 1.0 "
-"disc formats."
-"<p>PBC allows control of the playback of play items and the possibility of "
-"interaction with the user through the remote control or some other input device "
-"available."
+"<p>Playback control, PBC, is available for Video CD 2.0 and Super Video CD "
+"1.0 disc formats.<p>PBC allows control of the playback of play items and the "
+"possibility of interaction with the user through the remote control or some "
+"other input device available."
msgstr ""
"<p>Uppspelningsstyrning, PBC, är tillgängligt för skrivformaten video-cd 2.0 "
-"och supervideo-cd 1.0."
-"<p>Uppspelningsstyrning gör det möjligt att styra uppspelning av objekt och ger "
-"möjlighet till interaktion med användaren via fjärrkontroll eller någon annan "
-"tillgänglig inmatningsenhet."
+"och supervideo-cd 1.0.<p>Uppspelningsstyrning gör det möjligt att styra "
+"uppspelning av objekt och ger möjlighet till interaktion med användaren via "
+"fjärrkontroll eller någon annan tillgänglig inmatningsenhet."
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:242
msgid ""
-"<p>Here you can specify that the folder <b>SEGMENT</b> "
-"should always be present."
-"<p>Some DVD players need the folder to give a faultless rendition."
+"<p>Here you can specify that the folder <b>SEGMENT</b> should always be "
+"present.<p>Some DVD players need the folder to give a faultless rendition."
msgstr ""
-"<p>Här kan du ange att katalogen <b>SEGMENT</b> alltid ska finnas."
-"<p>Vissa dvd-spelare kräver att katalogen finns för att kunna spela upp utan "
-"fel."
+"<p>Här kan du ange att katalogen <b>SEGMENT</b> alltid ska finnas.<p>Vissa "
+"dvd-spelare kräver att katalogen finns för att kunna spela upp utan fel."
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:246
msgid ""
-"<p>An Access Point Sector, APS, is an MPEG video sector on the VCD/SVCD which "
-"is suitable to be jumped to directly."
-"<p>APS are required for entry points and scantables. APS have to fulfil the "
-"requirement to precede every I-frame by a GOP header which shall be preceded by "
-"a sequence header in its turn."
-"<p>The start codes of these 3 items are required to be contained all in the "
-"same MPEG pack/sector, thus forming a so-called access point sector."
+"<p>An Access Point Sector, APS, is an MPEG video sector on the VCD/SVCD "
+"which is suitable to be jumped to directly.<p>APS are required for entry "
+"points and scantables. APS have to fulfil the requirement to precede every I-"
+"frame by a GOP header which shall be preceded by a sequence header in its "
+"turn.<p>The start codes of these 3 items are required to be contained all in "
+"the same MPEG pack/sector, thus forming a so-called access point sector."
"<p>This requirement can be relaxed by enabling the relaxed aps option, i.e. "
-"every sector containing an I-frame will be regarded as an APS."
-"<p><b>Warning:</b> The sequence header is needed for a playing device to figure "
-"out display parameters, such as display resolution and frame rate, relaxing the "
+"every sector containing an I-frame will be regarded as an APS.<p><b>Warning:"
+"</b> The sequence header is needed for a playing device to figure out "
+"display parameters, such as display resolution and frame rate, relaxing the "
"aps requirement may lead to non-working entry points."
msgstr ""
"<p>En åtkomstpunktsektor, APS, är en MPEG-videosektor på en VCD/SVCD som är "
-"lämplig att direkt gå till."
-"<p>Åtkomstpunktsektorer krävs för startpunkter och söktabeller. Sektorerna "
-"måste uppfylla kravet att inleda varje I-bild med ett GOP-huvud, som i sin tur "
-"ska föregås av ett sekvenshuvud."
-"<p>Det krävs att startkoderna för dessa tre objekt alla måste finnas i samma "
-"MPEG-del/sektor, och på så sätt skapa en så kallad åtkomstpunktsektor."
-"<p>Kravet kan mildras genom att aktivera alternativet med mildrade "
-"åtkomstpunktsegment, dvs. varje sektor som innehåller en I-bild kommer att ses "
-"som ett åtkomstpunktsegment."
-"<p><b>Varning:</b> Sekvenshuvudet krävs av en spelare för att räkna ut "
-"skärminformation, som upplösning och bildtakt, så att mildra kravet på "
-"åtkomstpunktsegment kan leda till åtkomstpunkter som inte fungerar."
+"lämplig att direkt gå till.<p>Åtkomstpunktsektorer krävs för startpunkter "
+"och söktabeller. Sektorerna måste uppfylla kravet att inleda varje I-bild "
+"med ett GOP-huvud, som i sin tur ska föregås av ett sekvenshuvud.<p>Det "
+"krävs att startkoderna för dessa tre objekt alla måste finnas i samma MPEG-"
+"del/sektor, och på så sätt skapa en så kallad åtkomstpunktsektor.<p>Kravet "
+"kan mildras genom att aktivera alternativet med mildrade "
+"åtkomstpunktsegment, dvs. varje sektor som innehåller en I-bild kommer att "
+"ses som ett åtkomstpunktsegment.<p><b>Varning:</b> Sekvenshuvudet krävs av "
+"en spelare för att räkna ut skärminformation, som upplösning och bildtakt, "
+"så att mildra kravet på åtkomstpunktsegment kan leda till åtkomstpunkter som "
+"inte fungerar."
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:253
msgid ""
"<p>According to the specification, it is mandatory for Super Video CDs to "
-"encode scan information data into user data blocks in the picture layer of all "
-"intra coded picture."
-"<p>It can be used by playing devices for implementing fast forward & fast "
-"reverse scanning."
-"<p>The already existing scan information data can be updated by enabling the "
-"update scan offsets option."
+"encode scan information data into user data blocks in the picture layer of "
+"all intra coded picture.<p>It can be used by playing devices for "
+"implementing fast forward & fast reverse scanning.<p>The already existing "
+"scan information data can be updated by enabling the update scan offsets "
+"option."
msgstr ""
"<p>Enligt specifikationen krävs det att supervideo-cd kodar sökinformation i "
-"användardatablock i bildlagret för alla mellankodade bilder."
-"<p>Det kan användas av spelare för att hantera snabbsökning framåt och bakåt."
+"användardatablock i bildlagret för alla mellankodade bilder.<p>Det kan "
+"användas av spelare för att hantera snabbsökning framåt och bakåt."
"<p>Sökinformationen som redan finns kan uppdateras, genom att aktivera "
"alternativet för att uppdatera sökindex."
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:258
msgid ""
-"<p>Viewing Restriction may be interpreted by the playing device."
-"<p>The allowed range goes from 0 to 3."
-"<ul>"
-"<li>0 = unrestricted, free to view for all</li>"
-"<li>3 = restricted, content not suitable for ages under 18</li></ul>"
-"<p>Actually, the exact meaning is not defined and is player dependant."
+"<p>Viewing Restriction may be interpreted by the playing device.<p>The "
+"allowed range goes from 0 to 3.<ul><li>0 = unrestricted, free to view for "
+"all</li><li>3 = restricted, content not suitable for ages under 18</li></"
+"ul><p>Actually, the exact meaning is not defined and is player dependant."
"<p><b>Most players ignore that value.<b>"
msgstr ""
-"<p>Visningsbegränsningar kan tolkas vid uppspelning."
-"<p>Det tillåtna området omfattar 0 till 3."
-"<ul>"
-"<li>0=obegränsad, fritt att titta på för alla.</li>"
-"<li>3=begränsad, innehållet ej lämpligt för åldrar under 18</li></ul>"
-"<p>I själva verket är den exakta betydelsen inte definierad och beror på "
-"spelaren."
+"<p>Visningsbegränsningar kan tolkas vid uppspelning.<p>Det tillåtna området "
+"omfattar 0 till 3.<ul><li>0=obegränsad, fritt att titta på för alla.</"
+"li><li>3=begränsad, innehållet ej lämpligt för åldrar under 18</li></ul><p>I "
+"själva verket är den exakta betydelsen inte definierad och beror på spelaren."
"<p><b>De flesta spelare ignorerar värdet.<b>"
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:266
@@ -8278,48 +5570,44 @@ msgstr ""
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:268
msgid ""
"<p>This option allows to set the number of empty sectors added before the "
-"lead-out area begins, i.e. the number of post-gap sectors."
-"<p>The ECMA-130 specification requires the last data track before the lead-out "
-"to carry a post-gap of at least 150 sectors, which is used as default for this "
-"parameter."
-"<p>Some operating systems may encounter I/O errors due to read-ahead issues "
-"when reading the last MPEG track if this parameter is set too low."
-"<p>Allowed value content: [0..300]. Default: 150."
-msgstr ""
-"<p>Det här alternativet gör det möjligt att ställa in antal tomma sektorer som "
-"läggs till innan avslutningområdet börjar, dvs. antalet sektorer efter gapet."
-"<p>Specifikationen ECMA-130 kräver att det sista dataspåret innan "
+"lead-out area begins, i.e. the number of post-gap sectors.<p>The ECMA-130 "
+"specification requires the last data track before the lead-out to carry a "
+"post-gap of at least 150 sectors, which is used as default for this "
+"parameter.<p>Some operating systems may encounter I/O errors due to read-"
+"ahead issues when reading the last MPEG track if this parameter is set too "
+"low.<p>Allowed value content: [0..300]. Default: 150."
+msgstr ""
+"<p>Det här alternativet gör det möjligt att ställa in antal tomma sektorer "
+"som läggs till innan avslutningområdet börjar, dvs. antalet sektorer efter "
+"gapet.<p>Specifikationen ECMA-130 kräver att det sista dataspåret innan "
"avslutningområdet har ett gap efter spåret på minst 150 sektorer, vilket "
-"används som standardvärde för alternativet."
-"<p>Vissa operativsystem kan stöta på läsfel på grund av problem med att läsa "
-"det sista MPEG-spåret i förväg, om värdet är för litet."
-"<p>Tillåtna värden: [0..300]. Standardvärde 150."
+"används som standardvärde för alternativet.<p>Vissa operativsystem kan stöta "
+"på läsfel på grund av problem med att läsa det sista MPEG-spåret i förväg, "
+"om värdet är för litet.<p>Tillåtna värden: [0..300]. Standardvärde 150."
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:274
msgid ""
-"<p>Used to set the track pre-gap for all tracks in sectors globally."
-"<p>The specification requires the pre-gaps to be at least 150 sectors long."
+"<p>Used to set the track pre-gap for all tracks in sectors globally.<p>The "
+"specification requires the pre-gaps to be at least 150 sectors long."
"<p>Allowed value content: [0..300]. Default: 150."
msgstr ""
-"<p>Används för att ställa in gapet innan alla spår i alla sektorer överallt.</p> "
-"<p>Specifikationen kräver att gapet innan alla spår är minst 150 sektorer "
-"långt.</p>"
-"<p>Tillåtna värden: [0..300]. Standardvärde 150.</p>"
+"<p>Används för att ställa in gapet innan alla spår i alla sektorer överallt."
+"</p> <p>Specifikationen kräver att gapet innan alla spår är minst 150 "
+"sektorer långt.</p><p>Tillåtna värden: [0..300]. Standardvärde 150.</p>"
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:279
msgid ""
-"Margins are used to compensate for inaccurate sector-addressing issues on "
-"CD-ROM media. Interestingly, they have been abandoned for Super Video CDs."
+"Margins are used to compensate for inaccurate sector-addressing issues on CD-"
+"ROM media. Interestingly, they have been abandoned for Super Video CDs."
"<p>For Video CD 1.0/1.1/2.0 this margin should be at least 15 sectors long."
"<p>Allowed value content: [0..150]. Default: 30 for Video CD 1.0/1.1/2.0, "
"otherwise (i.e. Super Video CD 1.0 and HQ-VCD 1.0) 0."
msgstr ""
"Marginaler används för att kompensera för problem med noggrannhet i "
"sektoradressering för cd-rom media. Intressant nog, har de övergetts för "
-"supervideo-cd."
-"<p>För video-cd 1.0/1.1/2.0 ska marginalen vara minst 15 sektorer lång."
-"<p>Tillåtna värden: [0..150]. Standardvärde 30 för video-cd 1.0/1.1/2.0, annars "
-"0 (t.ex. för supervideo-cd och HQ-VCD 1.0)."
+"supervideo-cd.<p>För video-cd 1.0/1.1/2.0 ska marginalen vara minst 15 "
+"sektorer lång.<p>Tillåtna värden: [0..150]. Standardvärde 30 för video-cd "
+"1.0/1.1/2.0, annars 0 (t.ex. för supervideo-cd och HQ-VCD 1.0)."
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:284
msgid ""
@@ -8331,10 +5619,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"<p>Marginaler används för att kompensera för problem med noggrannhet i "
"sektoradressering för cd-rom media. Intressant nog, har de övergetts för "
-"supervideo-cd."
-"<p>För video-cd 1.0/1.1/2.0 ska marginalen vara minst 15 sektorer lång."
-"<p>Tillåtna värden: [0..150]. Standardvärde 45 för video-cd 1.0/1.1/2.0, annars "
-"0."
+"supervideo-cd.<p>För video-cd 1.0/1.1/2.0 ska marginalen vara minst 15 "
+"sektorer lång.<p>Tillåtna värden: [0..150]. Standardvärde 45 för video-cd "
+"1.0/1.1/2.0, annars 0."
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:299
msgid "Generic"
@@ -8436,6 +5723,12 @@ msgstr "Program:"
msgid "ISO application id for VideoCD"
msgstr "ISO-programidentifikation för video-cd"
+#: projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui:53
+#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:500
+#, no-c-format
+msgid "&Volume name:"
+msgstr "&Volymnamn:"
+
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:501
msgid "Volume &set name:"
msgstr "Volymu&ppsättningsnamn:"
@@ -8444,6 +5737,12 @@ msgstr "Volymu&ppsättningsnamn:"
msgid "Volume set s&ize:"
msgstr "Volymuppsättnings&storlek:"
+#: projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui:135
+#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:503
+#, no-c-format
+msgid "Volume set &number:"
+msgstr "Volymuppsättnings&nummer:"
+
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:504
msgid "&Publisher:"
msgstr "&Utgivare:"
@@ -8453,645 +5752,35 @@ msgstr "&Utgivare:"
msgid "Do you want to overwrite %1"
msgstr "Vill du skriva över %1?"
-#: projects/k3bdataview.cpp:78
-msgid "&Import Session..."
-msgstr "&Importera session..."
-
-#: projects/k3bdataview.cpp:80
-msgid "&Clear Imported Session"
-msgstr "&Rensa importerad session"
-
-#: projects/k3bdataview.cpp:83
-msgid "&Edit Boot Images..."
-msgstr "R&edigera startavbilder..."
-
-#: projects/k3bdataview.cpp:87
-msgid "Import a previously burned session into the current project"
-msgstr "Öppna en tidigare bränd session i aktuellt projekt"
-
-#: projects/k3bdataview.cpp:88
-msgid "Remove the imported items from a previous session"
-msgstr "Ta bort importerade objekt från en tidigare session"
-
-#: projects/k3bdataview.cpp:89
-msgid "Modify the bootable settings of the current project"
-msgstr "Ändra inställningar av startavbilder för aktuellt projekt"
-
-#: projects/k3bdataview.cpp:151
-msgid "Edit Boot Images"
-msgstr "Redigera startavbilder"
-
-#: projects/k3baudiodatasourceeditwidget.cpp:38
-msgid "Start Offset"
-msgstr "Startposition"
-
-#: projects/k3baudiodatasourceeditwidget.cpp:39
-msgid "End Offset"
-msgstr "Slutposition"
-
-#: projects/k3baudiodatasourceeditwidget.cpp:63
-msgid ""
-"Drag the edges of the highlighted area to define the portion of the audio "
-"source you want to include in the Audio CD track. You can also use the input "
-"windows to fine-tune your selection."
-msgstr ""
-"Dra det markerade områdets kanter för att definiera delen av ljudkällan som du "
-"vill ska ingå i ljud-cdspåret. Du kan också använda inmatningsfönstren för att "
-"finjustera markeringen."
-
-#: projects/k3baudiodatasourceeditwidget.cpp:103
-msgid "Used part of the audio source"
-msgstr "Använd del av ljudkällan"
-
-#: projects/k3bdatasessionimportdialog.cpp:37
-msgid "Session Import"
-msgstr "Import av session"
-
-#: projects/k3bdatasessionimportdialog.cpp:88
-msgid ""
-"<p>K3b found session containing Joliet information for long filenames but no "
-"Rock Ridge extensions."
-"<p>The filenames in the imported session will be converted to a restricted "
-"character set in the new session. This character set is based on the ISO9660 "
-"settings in the K3b project. K3b is not able to display these converted "
-"filenames yet."
-msgstr ""
-"<p>K3b hittade en session som innehåller Joliet-information för långa filnamn, "
-"men inga Rock Ridge-utökningar."
-"<p>Filnamnen i den importerade sessionen kommer att konverteras till en "
-"begränsad teckenuppsättning i den nya sessionen. Denna teckenuppsättning är "
-"baserad på inställningarna av ISO9660 i K3b-projektet. K3b kan ännu inte visa "
-"de konverterade filnamnen."
-
-#: projects/k3bdatasessionimportdialog.cpp:93
-msgid "Session Import Warning"
-msgstr "Varning vid import av session"
-
-#: projects/k3bmixedview.cpp:125
-msgid "Please add files and audio titles to your project first."
-msgstr "Lägg till filer och ljudtitlar i projektet först."
-
-#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:70 projects/k3baudiotrackplayer.cpp:143
-msgid "Play"
-msgstr "Spela"
-
-#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:76 projects/k3baudiotrackplayer.cpp:145
-msgid "Pause"
-msgstr "Paus"
-
-#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:82
-msgid "Play/Pause"
-msgstr "Spela/paus"
-
-#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:95 projects/k3baudiotrackplayer.cpp:146
-msgid "Next"
-msgstr "Nästa"
-
-#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:101
-msgid "Prev"
-msgstr "Föregående"
-
-#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:114
-msgid "Seek"
-msgstr "Sök"
-
-#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:147
-msgid "Previous"
-msgstr "Föregående"
-
-#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:187
-msgid "Playing track %1: %2 - %3"
-msgstr "Spelar spår %1: %2 - %3"
-
-#: projects/k3baudiotracksplitdialog.cpp:34
-msgid "Split Audio Track"
-msgstr "Dela ljudspår"
-
-#: projects/k3baudiotracksplitdialog.cpp:50
-msgid "Please select the position where the track should be split."
-msgstr "Välj positionen där spåret ska delas."
-
-#: projects/k3baudiotracksplitdialog.cpp:56
-msgid "Split track at:"
-msgstr "Dela spår vid:"
-
-#: projects/k3baudiotracksplitdialog.cpp:96
-msgid "Split Here"
-msgstr "Dela här"
-
-#: projects/k3baudiotracksplitdialog.cpp:100
-msgid "Remove this Range"
-msgstr "Ta bort intervallet"
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:46
-msgid "Linux/Unix only"
-msgstr "Bara Linux, Unix"
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:47
-msgid "Linux/Unix + Windows"
-msgstr "Linux, Unix + Windows"
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:48
-msgid "Very large files (UDF)"
-msgstr "Mycket stora filer (UDF)"
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:49
-msgid "DOS Compatibility"
-msgstr "Kompatibilitet med DOS"
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:133
-msgid "Custom Data Project Filesystems"
-msgstr "Eget dataprojektfilsystem"
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:193
-msgid ""
-"<p><b>File System Presets</b>"
-"<p>K3b provides the following file system Presets which allow for a quick "
-"selection of the most frequently used settings."
-msgstr ""
-"<p><b>Förinställda filsystem</b>"
-"<p>K3b tillhandahåller följande förinställda filsystem, som möjliggör ett "
-"snabbval av de oftast använda inställningarna."
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:197
-msgid ""
-"The file system is optimized for usage on Linux/Unix systems. This mainly means "
-"that it uses the Rock Ridge extensions to provide long filenames, symbolic "
-"links, and POSIX compatible file permissions."
-msgstr ""
-"Filsystemet är optimerat för användning på Linux- och Unix-system. Det betyder "
-"i huvudsak att det använder Rock Ridge-utökningar för att tillhandahålla långa "
-"filnamn, symboliska länkar och filrättigheter som fungerar med POSIX."
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:201
-msgid ""
-"In addition to the settings for Linux/Unix the file system contains a Joliet "
-"tree which allows for long file names on Windows which does not support the "
-"Rock Ridget extensions. Be aware that the file name length is restricted to 103 "
-"characters."
-msgstr ""
-"Förutom inställningarna för Linux och Unix, innehåller filsystemet ett "
-"Joliet-träd, som möjliggör långa filnamn på Windows där Rock Ridge-utökningarna "
-"inte stöds. Var medveten om att filnamnslängden är begränsad till 103 tecken."
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:205
-msgid ""
-"The file system has additional UDF entries attached to it. This raises the "
-"maximal file size to 4 GB. Be aware that the UDF support in K3b is limited."
-msgstr ""
-"Filsystemet har ytterligare UDF-poster bilagda. Det ökar den maximala "
-"filstorleken till 4 Gibyte. Var medveten om att stödet för UDF i K3b är "
-"begränsat."
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:208
-msgid ""
-"The file system is optimized for compatibility with old systems. That means "
-"file names are restricted to 8.3 characters and no symbolic links or file "
-"permissions are supported."
-msgstr ""
-"Filsystemet är optimerat för att fungera ihop med gamla system. Det betyder att "
-"filnamn är begränsade till 8.3 tecken och att inga symboliska länkar eller "
-"filrättigheter stöds."
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:263
-msgid "Rock Ridge"
-msgstr "Rock Ridge"
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:265
-msgid "Joliet"
-msgstr "Joliet"
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:267
-msgid "UDF"
-msgstr "UDF"
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:269
-msgid "Custom (ISO9660 only)"
-msgstr "Eget (bara ISO9660)"
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:271
-msgid "Custom (%1)"
-msgstr "Eget (%1)"
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:288
-msgid ""
-"<p>Be aware that it is not recommended to disable the Rock Ridge Extensions. "
-"There is no disadvantage in enabling Rock Ridge (except for a very small space "
-"overhead) but a lot of advantages."
-"<p>Without Rock Ridge Extensions symbolic links are not supported and will "
-"always be followed as if the \"Follow Symbolic Links\" option was enabled."
-msgstr ""
-"<p>Var medveten om att det inte rekommenderas att inaktivera Rock "
-"Ridge-utökningarna. Det finns ingen nackdel med att aktivera Rock Ridge (utom "
-"en mycket litet extra utrymme), men många fördelar."
-"<p>Utan Rock Ridge-utökningar stöds inte symboliska länkar, och de följs alltid "
-"som om alternativet \"Följ symboliska länkar\" var aktiverat."
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:294
-msgid "Rock Ridge Extensions Disabled"
-msgstr "Rock Ridge-utökningar inaktiverade"
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:300
-msgid ""
-"<p>Be aware that without the Joliet extensions Windows systems will not be able "
-"to display long filenames. You will only see the ISO9660 filenames."
-"<p>If you do not intend to use the CD/DVD on a Windows system it is safe to "
-"disable Joliet."
-msgstr ""
-"<p>Var medveten om att utan Joliet-utökningar kan inte Windows-system visa "
-"långa filnamn. Du ser bara ISO9660-filnamnen."
-"<p>Om du inte avser att använda cd:n eller dvd:n på ett Windows-system är det "
-"ofarligt att inaktivera Joliet."
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:305
-msgid "Joliet Extensions Disabled"
-msgstr "Joliet-utökningar inaktiverade"
-
-#: projects/k3bdvdview.cpp:32
-msgid ""
-"Use drag'n'drop to add files and directories to the project.\n"
-"To remove or rename files use the context menu.\n"
-"After that press the burn button to write the DVD."
-msgstr ""
-"Använd drag och släpp för att lägga till filer och kataloger i projektet.\n"
-"För att ta bort eller byta namn på filer, använd den sammanhangsberoende "
-"menyn.\n"
-"Klicka därefter på brännknappen för att skriva dvd:n."
-
-#: projects/k3bbootimagedialog.cpp:27
-msgid "Boot Images"
-msgstr "Startavbilder"
-
-#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:67
-msgid "Mixed Project"
-msgstr "Blandat projekt"
-
-#: projects/k3baudioburndialog.cpp:65 projects/k3bmixedburndialog.cpp:68
-msgid ""
-"_n: 1 track (%1 minutes)\n"
-"%n tracks (%1 minutes)"
-msgstr ""
-"1 spår (%1 minuter)\n"
-"%n spår (%1 minuter)"
-
-#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:103
-msgid "Mixed Mode Type"
-msgstr "Blandad typ"
-
-#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:107
-msgid "Data in second session (CD-Extra)"
-msgstr "Data i andra sessionen (cd-extra)"
-
-#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:108
-msgid ""
-"<em>Blue book CD</em>"
-"<br>K3b will create a multisession CD with 2 sessions. The first session will "
-"contain all audio tracks and the second session will contain a mode 2 form 1 "
-"data track."
-"<br>This mode is based on the <em>Blue book</em> standard (also known as <em>"
-"Extended Audio CD</em>, <em>CD-Extra</em>, or <em>CD Plus</em>"
-") and has the advantage that a hifi audio CD player will only recognize the "
-"first session and ignore the second session with the data track."
-"<br>If the CD is intended to be used in a hifi audio CD player this is the "
-"recommended mode."
-"<br>Some older CD-ROMs may have problems reading a blue book CD since it is a "
-"multisession CD."
-msgstr ""
-"<p><b>Blå bok-cd</b>"
-"<p>K3b skapar en flersessions-cd med två sessioner. Den första sessionen "
-"innehåller alla ljudspår och den andra sessionen innehåller ett dataspår med "
-"läge 2 formulär 1."
-"<p>Det här läget är baserat på <em>Blå bok</em>-standarden (också känd som <em>"
-"Utökad ljud-cd</em>, <em>Cd-extra</em>, eller <em>Cd-plus</em>"
-") och fördelen är att en HIFI cd-spelare bara känner igen den första sessionen, "
-"och ignorerar den andra sessionen med dataspåret."
-"<p>Om cd-skivan är avsedd att användas i HIFI cd-spelare, är det är det "
-"rekommenderade läget."
-"<p>Vissa äldre cdrom-spelare kan ha problem att läsa en Blå bok-cd, eftersom "
-"det är en flersessions-cd."
-
-#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:124
-msgid "Data in first track"
-msgstr "Data i första spåret"
-
-#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:125
-msgid "K3b will write the data track before all audio tracks."
-msgstr "K3b skriver dataspåret före alla ljudspår."
-
-#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:128
-msgid "Data in last track"
-msgstr "Data i sista spåret"
-
-#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:129
-msgid "K3b will write the data track after all audio tracks."
-msgstr "K3b skriver dataspåret efter alla ljudspår."
-
-#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:132
-msgid ""
-"<b>Caution:</b> The last two modes should only be used for CDs that are "
-"unlikely to be played on a hifi audio CD player."
-"<br>It could lead to problems with some older hifi audio CD players that try to "
-"play the data track."
-msgstr ""
-"<b>Varning:</b> De två sista lägen bör bara användas för cd-skivor som troligen "
-"inte kommer att spelas på en HIFI cd-spelare. "
-"<br>Det kan leda till problem med vissa äldre HIFI cd-spelare som försöker "
-"spela dataspåret."
-
-#: projects/k3baudioburndialog.cpp:301 projects/k3bmixedburndialog.cpp:311
-msgid ""
-"<p><b>External program <em>normalize</em> is not installed.</b>"
-"<p>K3b uses <em>normalize</em> (http://www1.cs.columbia.edu/~cvaill/normalize/) "
-"to normalize audio tracks. In order to use this functionality, please install "
-"it first."
-msgstr ""
-"<p><b>Det externa programmet <em>normalize</em> är inte installerat.</b>"
-"<p>K3b använder <em>normalize</em> "
-"(http://www1.cs.columbia.edu/~cvaill/normalize/) för att normalisera ljudspår. "
-"För att använda funktionen, installera det först."
-
-#: projects/k3baudioburndialog.cpp:308 projects/k3baudioburndialog.cpp:327
-#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:318 projects/k3bmixedburndialog.cpp:337
-msgid ""
-"<p>K3b is not able to normalize audio tracks when burning on-the-fly. The "
-"external program used for this task only supports normalizing a set of audio "
-"files."
-msgstr ""
-"<p>K3b kan inte normalisera ljuspår vid bränning i farten. Det externa "
-"programmet som används för uppgiften stöder bara normalisering av en "
-"uppsättning ljudfiler."
-
-#: projects/k3baudioburndialog.cpp:312 projects/k3baudioburndialog.cpp:331
-#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:322 projects/k3bmixedburndialog.cpp:341
-msgid "Disable normalization"
-msgstr "Inaktivera normalisering"
-
-#: projects/k3baudioburndialog.cpp:313 projects/k3baudioburndialog.cpp:332
-#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:323 projects/k3bmixedburndialog.cpp:342
-msgid "Disable on-the-fly burning"
-msgstr "Inaktivera bränning i farten"
-
-#: projects/k3bdvdburndialog.cpp:53
-msgid "DVD Project"
-msgstr "Dvd-projekt"
-
-#: projects/k3bdvdburndialog.cpp:170
-msgid ""
-"It is not possible to write multisession DVDs in DAO mode.Multisession has been "
-"disabled."
-msgstr ""
-"Det är inte möjligt att skriva flersessions-dvd med läget disk-at-once. "
-"Flersession har inaktiverats."
-
-#: projects/k3bdvdburndialog.cpp:172
-msgid "DVD multisession"
-msgstr "Flersessions-dvd"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:60
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:86
-msgid "Adding files to project '%1'"
-msgstr "Lägger till filer i projektet '%1'"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:124
-msgid ""
-"<p>The file you are about to add to the project is an ISO9660 image. As such it "
-"can be burned to a medium directly since it already contains a file system."
-"<br>Are you sure you want to add this file to the project?"
-msgstr ""
-"<p>Filen som du nu lägger till i projektet är en ISO9660-avbild. Som sådan kan "
-"den direkt brännas till ett medium, eftersom den redan innehåller ett "
-"filsystem."
-"<br>Är du säker på att du vill lägga till filen i projektet?"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:128
-msgid "Adding image file to project"
-msgstr "Lägger till bildfil i projektet"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:129
-msgid "Add the file to the project"
-msgstr "Lägg till filen i projektet"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:130
-msgid "Burn the image directly"
-msgstr "Bränn avbilden direkt"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:184
-#, c-format
-msgid "It is not possible to add files bigger than %1"
-msgstr "Det är inte möjligt att lägga till filer större än %1"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:188
-msgid "Some filenames had to be modified due to limitations in mkisofs"
-msgstr "Vissa filnamn behövde ändras på grund av begränsningar i mkisofs"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:192
-msgid ""
-"The following filenames have an invalid encoding. You may fix this with the "
-"convmv tool"
-msgstr ""
-"Följande filnamn har en ogiltig kodning. Du kan rätta det med verktyget convmv"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:225
-msgid "Moving files to project \"%1\"..."
-msgstr "Flyttar filer till projektet \"%1\"..."
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:425
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:661
-msgid "File already exists"
-msgstr "Filen finns redan"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:426
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:662
-msgid "<p>File <em>%1</em> already exists in project folder <em>%2</em>."
-msgstr "<p>Filen <em>%1</em> finns redan i projektkatalogen <em>%2</em>."
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:436
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:672
-msgid "Replace the existing file"
-msgstr "Ersätt befintlig fil"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:437
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:673
-msgid "Replace All"
-msgstr "Ersätt alla"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:439
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:675
-msgid "Always replace existing files"
-msgstr "Ersätt alltid befintliga filer"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:442
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:678
-msgid "Keep the existing file"
-msgstr "Behåll befintlig fil"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:443
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:679
-msgid "Ignore All"
-msgstr "Ignorera alla"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:445
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:681
-msgid "Always keep the existing file"
-msgstr "Behåll alltid befintlig fil"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:448
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:684
-msgid "Rename the new file"
-msgstr "Byt namn på den nya filen"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:489
-msgid "Adding link to folder"
-msgstr "Lägger till länk till katalog"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:490
-msgid ""
-"<p>'%1' is a symbolic link to folder '%2'."
-"<p>If you intend to make K3b follow symbolic links you should consider letting "
-"K3b do this now since K3b will not be able to do so afterwards because symbolic "
-"links to folders inside a K3b project cannot be resolved."
-"<p><b>If you do not intend to enable the option <em>follow symbolic links</em> "
-"you may safely ignore this warning and choose to add the link to the "
-"project.</b>"
-msgstr ""
-"<p>'%1' är en symbolisk länk till katalogen '%2'."
-"<p>Om du avser att låta K3b följa symboliska länkar bör du fundera på att låta "
-"K3b göra det nu, eftersom K3b inte kommer att kunna göra det senare, eftersom "
-"symboliska länkar till kataloger inne i ett K3b-projekt inte kan lösas upp."
-"<p><b>Om du inte avser att aktivera alternativet <em>följ symboliska länkar</em> "
-"kan du utan problem ignorera varningen och välja att lägga till länken i "
-"projektet.</b>"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:502
-msgid "Follow link now"
-msgstr "Följ länk nu"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:503
-msgid "Always follow links"
-msgstr "Följ alltid länkar"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:504
-msgid "Add link to project"
-msgstr "Lägg till länk i projekt"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:505
-msgid "Always add links"
-msgstr "Lägg alltid till länkar"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:750
-msgid "Enter New Filename"
-msgstr "Ange nytt filnamn"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:751
-msgid "A file with that name already exists. Please enter a new name:"
-msgstr "En fil med det namnet finns redan. Ange ett nytt namn:"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:767
-msgid "Do you also want to add hidden files?"
-msgstr "Vill du också lägga till dolda filer?"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:768
-msgid "Hidden Files"
-msgstr "Dolda filer"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:768
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:784
-msgid "Do Not Add"
-msgstr "Lägg inte till"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:782
-msgid ""
-"Do you also want to add system files (FIFOs, sockets, device files, and broken "
-"symlinks)?"
-msgstr ""
-"Vill du också lägga till systemfiler (FIFO, uttag, enhetsfiler och felaktiga "
-"symboliska länkar)?"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:784
-msgid "System Files"
-msgstr "Systemfiler"
-
-#: projects/k3bdatamultisessioncombobox.cpp:38
-msgid "Select the Multisession Mode for the project."
-msgstr "Välj flersessionsläge för projektet."
-
-#: projects/k3bdatamultisessioncombobox.cpp:39
-msgid ""
-"<p><b>Multisession Mode</b>"
-"<p><b>Auto</b>"
-"<br>Let K3b decide which mode to use. The decision will be based on the size of "
-"the project (does it fill the whole media) and the state of the inserted media "
-"(appendable or not)."
-"<p><b>No Multisession</b>"
-"<br>Create a single-session CD or DVD and close the disk."
-"<p><b>Start Multisession</b>"
-"<br>Start a multisession CD or DVD, not closing the disk to allow further "
-"sessions to be apppended."
-"<p><b>Continue Multisession</b>"
-"<br>Continue an appendable data CD (as for example created in <em>"
-"Start Multisession</em> mode) and add another session without closing the disk "
-"to allow further sessions to be apppended."
-"<p><b>Finish Multisession</b>"
-"<br>Continue an appendable data CD (as for example created in <em>"
-"Start Multisession</em> mode), add another session, and close the disk."
-"<p><em>In the case of DVD+RW and DVD-RW restricted overwrite media K3b will not "
-"actually create multiple sessions but grow the file system to include the new "
-"data.</em>"
-msgstr ""
-"<p><b>Flersessionsläge</b>"
-"<p><b>Automatiskt</b>"
-"<br>Låt K3b bestämma vilket läge som ska användas. Beslutet baseras på "
-"projektets storlek (fyller det hela media) och tillståndet hos inmatat media "
-"(tilläggbart eller inte)."
-"<p><b>Ingen flersession</b>"
-"<br>Skapa en cd eller dvd med en enda session och stäng skivan."
-"<p><b>Starta flersession</b>"
-"<br>Starta en flersessions-cd eller -dvd, och stäng inte skivan för att tillåta "
-"att flera sessioner läggs till."
-"<p><b>Fortsätt flersession</b>"
-"<br>Fortsätt med en tilläggbar data-cd (som till exempel skapades med läget <em>"
-"Starta flersession</em>) och lägg till en ny session utan att stänga skivan för "
-"att tillåta att flera sessioner läggs till."
-"<p><b>Avsluta flersession</b>"
-"<br>Fortsätt med en tilläggbar data-cd (som till exempel skapades med läget <em>"
-"Starta flersession</em>), lägg till en ny session och stäng skivan."
-"<p><em>I fallet med dvd+rw och dvd-rw med begränsad överskrivning kommer K3b i "
-"själva verket inte skapa flera sessioner utan låter istället filsystemet växa "
-"för att inkludera ny data.</em>"
-
-#: projects/k3bdatamultisessioncombobox.cpp:76
-msgid "No Multisession"
-msgstr "Ingen flersession"
-
-#: projects/k3bdatamultisessioncombobox.cpp:78
-msgid "Start Multisession"
-msgstr "Starta flersession"
+#: projects/k3bvcdlistview.cpp:52
+msgid "Use drag'n'drop to add MPEG video files to the project."
+msgstr "Använd drag och släpp för att lägga till MPEG-videofiler i projektet."
-#: projects/k3bdatamultisessioncombobox.cpp:79
-msgid "Continue Multisession "
-msgstr "Fortsätt flersession "
+#: projects/k3bvcdlistview.cpp:84
+msgid "Resolution"
+msgstr "Upplösning"
-#: projects/k3bdatamultisessioncombobox.cpp:80
-msgid "Finish Multisession "
-msgstr "Avsluta flersession "
+#: projects/k3bvcdlistview.cpp:85
+msgid "High Resolution"
+msgstr "Hög upplösning"
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:97 projects/k3bdataviewitem.cpp:231
-#: projects/k3bmovixlistview.cpp:87 projects/k3bmovixlistview.cpp:142
-#, c-format
-msgid "Link to %1"
-msgstr "Länk till %1"
+#: projects/k3bvcdlistview.cpp:86
+msgid "Framerate"
+msgstr "Bildtakt"
-#: projects/k3bdataviewitem.cpp:253
-msgid "outside of project"
-msgstr "utanför projektet"
+#: projects/k3bvcdlistview.cpp:87
+msgid "Muxrate"
+msgstr "Multiplextakt"
-#: projects/k3bdataviewitem.cpp:284
-msgid "root"
-msgstr "rot"
+#: projects/k3bvcdlistview.cpp:88
+msgid "Duration"
+msgstr "Längd"
-#: projects/k3bdataviewitem.cpp:334
-msgid "From previous session"
-msgstr "Från föregående session"
+#: projects/k3bvcdlistview.cpp:89 rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:104
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:129
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:82
+msgid "File Size"
+msgstr "Filstorlek"
#: projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:51
msgid "Video Track Properties"
@@ -9147,32 +5836,30 @@ msgstr "Tid att vänta efter uppspelning av \"uppspelningsspåret\" i sekunder."
#: projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:227
msgid ""
-"<p>Target to be jumped to on time-out of <wait>."
-"<p>If omitted (and <wait> is not set to an infinite time) one of the targets is "
-"selected at random."
+"<p>Target to be jumped to on time-out of <wait>.<p>If omitted (and <wait> is "
+"not set to an infinite time) one of the targets is selected at random."
msgstr ""
-"<p>Plats att gå till när tidsgräns nås efter väntan."
-"<p>Om den utelämnas (och väntan inte är inställd till oändlig tid) väljs en "
-"plats på måfå."
+"<p>Plats att gå till när tidsgräns nås efter väntan.<p>Om den utelämnas (och "
+"väntan inte är inställd till oändlig tid) väljs en plats på måfå."
#: projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:230
msgid ""
-"<p>When reactivity is set to delayed, it is recommended that the length of the "
-"referenced 'play track' is not more than 5 seconds."
-"<p>The recommended setting for a play item consisting of one still picture and "
-"no audio is to loop once and have a delayed reactivity."
+"<p>When reactivity is set to delayed, it is recommended that the length of "
+"the referenced 'play track' is not more than 5 seconds.<p>The recommended "
+"setting for a play item consisting of one still picture and no audio is to "
+"loop once and have a delayed reactivity."
msgstr ""
"<p>När omaktivering är fördröjd, rekommenderas att längden på angivet "
-"\"uppspelningsspåret\" inte är mer än fem sekunder."
-"<p>Rekommenderad inställning för ett objekt som består av en stillbild och "
-"inget ljud, är att upprepa en gång och att använda fördröjd omaktivering."
+"\"uppspelningsspåret\" inte är mer än fem sekunder.<p>Rekommenderad "
+"inställning för ett objekt som består av en stillbild och inget ljud, är att "
+"upprepa en gång och att använda fördröjd omaktivering."
#: projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:236
msgid ""
"These are actually pseudo keys, representing the numeric keys 0, 1, ..., 9."
msgstr ""
-"Det här är i själva verket pseudotangenter, som motsvarar de nummerknapparna 0, "
-"1, ..., 9."
+"Det här är i själva verket pseudotangenter, som motsvarar de nummerknapparna "
+"0, 1, ..., 9."
#: projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:238
msgid "<p>If numeric keys enabled, you can overwrite the default settings."
@@ -9182,22 +5869,20 @@ msgstr ""
#: projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:240
msgid ""
-"<p>Times to repeat the playback of 'play track'."
-"<p>The reactivity attribute controls whether the playback of 'play track' is "
-"finished, thus delayed, before executing user triggered action or an immediate "
-"jump is performed."
-"<p>After the specified number of repetitions have completed, the <wait> "
-"time begins to count down, unless set to an infinite wait time."
-"<p>If this element is omitted, a default of `1' is used, i.e. the 'play track' "
-"will be displayed once."
+"<p>Times to repeat the playback of 'play track'.<p>The reactivity attribute "
+"controls whether the playback of 'play track' is finished, thus delayed, "
+"before executing user triggered action or an immediate jump is performed."
+"<p>After the specified number of repetitions have completed, the <wait> time "
+"begins to count down, unless set to an infinite wait time.<p>If this element "
+"is omitted, a default of `1' is used, i.e. the 'play track' will be "
+"displayed once."
msgstr ""
"<p>Antal gånger som uppspelningen av \"uppspelningsspåret\" ska upprepas. "
"<p>Omaktivering styr om uppspelningen av \"uppspelningsspåret\" är klar, och "
"alltså fördröjd, innan en åtgärd orsakad av användaren eller ett omedelbart "
-"hopp utförs."
-"<p>Efter angivet antal upprepningar är färdiga, börjar väntetiden räknas ner, "
-"om den inte är inställt till oändlig tid."
-"<p>Om inställningen utelämnas, används standardvärdet \"1\", dvs. "
+"hopp utförs.<p>Efter angivet antal upprepningar är färdiga, börjar "
+"väntetiden räknas ner, om den inte är inställt till oändlig tid.<p>Om "
+"inställningen utelämnas, används standardvärdet \"1\", dvs. "
"\"uppspelningsspåret\" visas en gång."
#: projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:245
@@ -9221,10 +5906,6 @@ msgstr "Video-cd slut"
msgid "File Info"
msgstr "Filinformation"
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:71 projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:392
-msgid "Size:"
-msgstr "Storlek:"
-
#: projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:393
msgid "Length:"
msgstr "Längd:"
@@ -9253,6 +5934,12 @@ msgstr "Spela"
msgid "Playing track"
msgstr "Spela spår"
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:141
+#: projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:476
+#, no-c-format
+msgid " time(s)"
+msgstr " gång(er)"
+
#: projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:477
msgid "forever"
msgstr "för alltid"
@@ -9341,6 +6028,11 @@ msgstr "Upplösning:"
msgid "High resolution:"
msgstr "Hög upplösning:"
+#: projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:702
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:344
+msgid "Video"
+msgstr "Video"
+
#: projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:744
msgid "ItSelf"
msgstr "Sig själv"
@@ -9353,708 +6045,1155 @@ msgstr "Segment-%1 - %2"
msgid "Sequence-%1 - %2"
msgstr "Sekvens-%1 - %2"
-#: projects/k3bmovixlistview.cpp:96 projects/k3bmovixlistview.cpp:153
-msgid " (broken)"
-msgstr " (felaktig)"
+#: projects/k3bvcdview.cpp:67
+msgid ""
+"Could not find VcdImager executable. To create VideoCD's you must install "
+"VcdImager >= 0.7.12. You can find this on your distribution disks or "
+"download it from http://www.vcdimager.org"
+msgstr ""
+"Hittar inte det körbara programmet VcdImager. För att skapa en video-cd "
+"måste du installera Vcdimager >= 0.7.12. "
-#: projects/k3bdatafileview.cpp:74 projects/k3bmovixlistview.cpp:178
-msgid "Link"
-msgstr "Länk"
+#: projects/k3bvideodvdburndialog.cpp:49
+msgid "Video DVD Project"
+msgstr "Video-dvd-projekt"
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:45
-msgid "File Properties"
-msgstr "Filegenskaper"
+#: projects/k3bvideodvdview.cpp:70
+msgid ""
+"Be aware that you need to provide the complete Video DVD filestructure. K3b "
+"does not support video transcoding and preparation of video object files "
+"yet. That means you need to already have the VTS_X_YY.VOB and VTS_X_YY.IFO "
+"files."
+msgstr ""
+"Var medveten om att du måste tillhandahålla hela filstrukturen för video-dvd:"
+"n. K3b stöder inte kodning och förberedelse av objektfiler för video ännu. "
+"Det betyder att du redan måste ha filerna VTS_X_YY.VOB och VTS_X_YY.IFO."
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:70
-msgid "Location:"
-msgstr "Plats:"
+#: projects/k3bvideodvdview.cpp:74
+msgid "K3b Video DVD Restrictions"
+msgstr "K3b video-dvd begränsningar"
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:72
-msgid "Used blocks:"
-msgstr "Använda block:"
+#: projects/k3bview.cpp:60
+msgid "&Burn"
+msgstr "&Bränn"
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:81
-msgid "Local name:"
-msgstr "Lokalt namn:"
+#: projects/k3bview.cpp:62
+msgid "Open the burn dialog for the current project"
+msgstr "Öppna bränndialogruta för aktuellt projekt"
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:83
-msgid "Local location:"
-msgstr "Lokal plats:"
+#: projects/k3bview.cpp:63
+msgid "&Properties"
+msgstr "&Egenskaper"
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:115
-#, c-format
-msgid ""
-"_n: in 1 file\n"
-"in %n files"
+#: projects/k3bview.cpp:65
+msgid "Open the properties dialog"
+msgstr "Öppna egenskapsdialogrutan"
+
+#: projects/kostore/koStore.cc:161
+msgid "The directory mode is not supported for remote locations."
msgstr ""
-"i 1 fil\n"
-"i %n filer"
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:116
-#, c-format
-msgid ""
-"_n: and 1 directory\n"
-"and %n directories"
+#: projects/kostore/koStore.cc:162
+msgid "KOffice Storage"
msgstr ""
-"och 1 katalog\n"
-"och %n kataloger"
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:120
-msgid "Special file"
-msgstr "Specialfil"
+#: rip/k3baudiocdlistview.cpp:36
+msgid "Artist"
+msgstr "Artist"
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:157
-msgid "Hide on Rockridge"
-msgstr "Dölj med Rockridge"
+#: rip/k3baudiocdlistview.cpp:50
+msgid "Check the tracks that should be ripped"
+msgstr "Markera spåren som ska lagras"
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:158
-msgid "Hide on Joliet"
-msgstr "Dölj med Joliet"
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:70 rip/k3bpatternparser.cpp:131
+#, c-format
+msgid "Track %1"
+msgstr "Spår %1"
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:172
-msgid "Sort weight:"
-msgstr "Sorteringsvikt:"
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:144
+msgid "Searching for Artist information..."
+msgstr "Söker efter artistinformation..."
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:197
-msgid "Hide this file in the RockRidge filesystem"
-msgstr "Dölj den här filen i Rock Ridge-filsystem"
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:214
+msgid "Found Cd-Text. Do you want to use it instead of querying CDDB?"
+msgstr "Hittade cd-text. Vill du använda den istället för att hämta från CDDB?"
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:198
-msgid "Hide this file in the Joliet filesystem"
-msgstr "Dölj den här filen i Joliet-filsystem"
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:215
+msgid "Found Cd-Text"
+msgstr "Hittade cd-text"
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:199
-msgid "Modify the physical sorting"
-msgstr "Ändra fysisk sortering"
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:216
+msgid "Use CD-Text"
+msgstr "Använd Cd-text"
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:200
-msgid ""
-"<p>If this option is checked, the file or directory (and its entire contents) "
-"will be hidden on the ISO9660 and RockRidge filesystem.</p>"
-"<p>This is useful, for example, for having different README files for RockRidge "
-"and Joliet, which can be managed by hiding README.joliet on RockRidge and "
-"README.rr on the Joliet filesystem.</p>"
-msgstr ""
-"<p>Om det här alternativet är markerat, kommer filen eller katalogen (och hela "
-"dess innehåll) att döljas på ISO9660- och Rockridge-filsystem.</p>"
-"<p>Detta är användbart för att till exempel ha olika README-filer för Rockridge "
-"och Joliet, vilket kan hanteras genom att dölja README.joliet på Rockridge- och "
-"README.rr på Joliet-filsystemet.</p>"
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:217
+msgid "Query CDDB"
+msgstr "Skicka fråga till CDDB"
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:207
-msgid ""
-"<p>If this option is checked, the file or directory (and its entire contents) "
-"will be hidden on the Joliet filesystem.</p>"
-"<p>This is useful, for example, for having different README files for RockRidge "
-"and Joliet, which can be managed by hiding README.joliet on RockRidge and "
-"README.rr on the Joliet filesystem.</p>"
-msgstr ""
-"<p>Om det här alternativet är markerat, kommer filen eller katalogen (och hela "
-"dess innehåll) att döljas på Joliet-filsystemet.</p> "
-"<p>Detta är användbart för att till exempel ha olika README-filer för Rockridge "
-"och Joliet, vilket kan hanteras genom att dölja README.joliet på Rockridge- och "
-"README.rr på Joliet-filsystemet.</p>"
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:229 rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:221
+msgid "Check All"
+msgstr "Markera alla"
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:214
-msgid ""
-"<p>This value modifies the physical sort order of the files in the ISO9660 "
-"filesystem. A higher weighting means that the file will be located closer to "
-"the beginning of the image (and the disk)."
-"<p>This option is useful in order to optimize the data layout on a CD/DVD."
-"<p><b>Caution:</b> This does not sort the order of the file names that appear "
-"in the ISO9660 directory.It sorts the order in which the file data is written "
-"to the image."
-msgstr ""
-"<p>Det här värdet ändrar den fysiska sorteringsordningen av filer i "
-"ISO9660-filsystemet. En större vikt betyder att filen kommer att vara placerad "
-"tidigare i avbilden (och på skivan)."
-"<p>Det här alternativet är användbart för att optimera datalayouten på en cd "
-"eller dvd."
-"<p><b>Varning:</b> Det här sorterar inte filnamnens ordning i "
-"ISO9660-katalogen. Det sorterar ordningen som filernas data skrivs till "
-"avbilden."
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:232 rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:224
+msgid "Uncheck All"
+msgstr "Avmarkera alla"
-#: projects/k3bvcdview.cpp:67
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:235 rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:227
+msgid "Check Track"
+msgstr "Markera spår"
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:238 rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:230
+msgid "Uncheck Track"
+msgstr "Avmarkera spår"
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:241
+msgid "Edit Track cddb Info"
+msgstr "Redigera spårets CDDB-information"
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:244
+msgid "Edit Album cddb Info"
+msgstr "Redigera skivans CDDB-information"
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:248 rip/k3baudiorippingdialog.cpp:177
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:124 rip/k3bvideocdview.cpp:337
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:233
+msgid "Start Ripping"
+msgstr "Starta lagring"
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:251
+msgid "Query cddb"
+msgstr "Skicka fråga till CDDB"
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:254
+msgid "Save Cddb Entry Locally"
+msgstr "Spara CDDB-post lokalt"
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:318 rip/k3bvideocdview.cpp:409
+msgid "Please select the tracks to rip."
+msgstr "Välj spår som ska lagras."
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:319 rip/k3bvideocdview.cpp:409
+msgid "No Tracks Selected"
+msgstr "Inga spår markerade"
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:338
+#, c-format
+msgid "Cddb Track %1"
+msgstr "CDDB-spår %1"
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:352 rip/k3baudiocdview.cpp:402
+msgid "Title:"
+msgstr "Titel:"
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:355 rip/k3baudiocdview.cpp:405
+msgid "Artist:"
+msgstr "Artist:"
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:357 rip/k3baudiocdview.cpp:407
+msgid "Extra info:"
+msgstr "Extra information:"
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:376
+msgid "Album Cddb"
+msgstr "Album-CDDB"
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:409
+msgid "Genre:"
+msgstr "Genre:"
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:411
+msgid "Year:"
+msgstr "År:"
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:413
+msgid "Category:"
+msgstr "Kategori:"
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:465
msgid ""
-"Could not find VcdImager executable. To create VideoCD's you must install "
-"VcdImager >= 0.7.12. You can find this on your distribution disks or download "
-"it from http://www.vcdimager.org"
+"<p>No CDDB entry found. Enable remote CDDB queries in the K3b settings to "
+"get access to more entries through the internet."
msgstr ""
-"Hittar inte det körbara programmet VcdImager. För att skapa en video-cd måste "
-"du installera Vcdimager >= 0.7.12. "
+"<p>Någon CDDB-post hittades inte. Aktivera CDDB-fjärrförfrågan i "
+"inställningarna av K3b för att komma åt flera poster via Internet."
-#: projects/k3bmovixdvdburndialog.cpp:56
-msgid "eMovix DVD Project"
-msgstr "eMovix dvd-projekt"
+#: ../plugins/project/audioprojectcddb/k3baudioprojectcddbplugin.cpp:137
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:468
+msgid "No CDDB entry found."
+msgstr "Ingen CDDB-post hittades."
-#: projects/k3bvideodvdview.cpp:70
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:471
+msgid "CDDB Error"
+msgstr "CDDB-fel"
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:482
+msgid "Please set the category before saving."
+msgstr "Ange kategori innan du sparar."
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:487
+msgid "Please set CD artist and title before saving."
+msgstr "Ange cd-artist och titel innan du sparar."
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:505
+msgid "Please set at least artist and title on all tracks before saving."
+msgstr "Ange minst artist och titel för alla spår innan du sparar."
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:518
+msgid "Saved entry (%1) in category %2."
+msgstr "Sparade post (%1) i kategorin %2."
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:571 rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:81
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:108 rip/k3bvideocdview.cpp:317
msgid ""
-"Be aware that you need to provide the complete Video DVD filestructure. K3b "
-"does not support video transcoding and preparation of video object files yet. "
-"That means you need to already have the VTS_X_YY.VOB and VTS_X_YY.IFO files."
+"_n: 1 track (%1)\n"
+"%n tracks (%1)"
msgstr ""
-"Var medveten om att du måste tillhandahålla hela filstrukturen för video-dvd:n. "
-"K3b stöder inte kodning och förberedelse av objektfiler för video ännu. Det "
-"betyder att du redan måste ha filerna VTS_X_YY.VOB och VTS_X_YY.IFO."
+"1 spår (%1)\n"
+"%n spår (%1)"
-#: projects/k3bvideodvdview.cpp:74
-msgid "K3b Video DVD Restrictions"
-msgstr "K3b video-dvd begränsningar"
+#: rip/k3baudioconvertingoptionwidget.cpp:107
+msgid "Wave"
+msgstr "Vågor"
-#: projects/k3baudiotrackview.cpp:87
-msgid "Use drag'n'drop to add audio files to the project."
-msgstr "Använd drag och släpp för att lägga till ljudfiler i projektet."
+#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:80
+msgid "Audio Project Conversion"
+msgstr "Konvertering av ljudprojekt"
-#: projects/k3baudiotrackview.cpp:131
-msgid "Artist (CD-Text)"
-msgstr "Artist (cd-text)"
+#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:102
+msgid "Filename (relative to base directory)"
+msgstr "Filnamn (relativt till baskatalog)"
-#: projects/k3baudiotrackview.cpp:132
-msgid "Title (CD-Text)"
-msgstr "Titel (cd-text)"
+#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:118
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:144
+msgid "File Naming"
+msgstr "Filnamngivning"
-#: projects/k3baudiotrackview.cpp:164 projects/k3baudiotrackview.cpp:766
-msgid "Add Silence"
-msgstr "Lägg till tystnad"
+#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:148
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:224
+msgid "Please check the naming pattern. All filenames need to be unique."
+msgstr "Kontrollera namnmönstret. Alla filnamn måste vara unika."
-#: projects/k3baudiotrackview.cpp:167
-msgid "Merge Tracks"
-msgstr "Sammanfoga spår"
+#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:166
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:242
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:583
+msgid "Do you want to overwrite these files?"
+msgstr "Vill du skriva över dessa filer?"
-#: projects/k3baudiotrackview.cpp:170
-msgid "Source to Track"
-msgstr "Källa till spår"
+#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:168
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:244 rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:181
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:585
+msgid "Files Exist"
+msgstr "Filen finns redan"
-#: projects/k3baudiotrackview.cpp:173
-msgid "Split Track..."
-msgstr "Dela spår..."
+#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:259
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:347
+msgid "Cue-file"
+msgstr "Indexfil"
-#: projects/k3baudiotrackview.cpp:176
-msgid "Edit Source..."
-msgstr "Redigera källa..."
+#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:307
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:414 rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:56
+msgid "Playlist"
+msgstr "Spellista"
-#: projects/k3baudiotrackview.cpp:179
-msgid "Play Track"
-msgstr "Spela spår"
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:98
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:445
+msgid "Converting Audio Tracks"
+msgstr "Konverterar ljudspår"
-#: projects/k3baudiotrackview.cpp:183
-msgid "Musicbrainz Lookup"
-msgstr "Uppslagning med MusizBrainz"
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:140
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:229
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:365 rip/k3baudioripthread.cpp:229
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:333 rip/k3baudioripthread.cpp:508
+msgid "Unable to open '%1' for writing."
+msgstr "Kan inte öppna \"%1\" för skrivning."
-#: projects/k3baudiotrackview.cpp:186
-msgid "Try to determine meta information over the internet"
-msgstr "Försök avgöra metainformation via Internet"
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:145
+msgid "Converting to single file '%1'."
+msgstr "Konverterar till enstaka fil \"%1\"."
-#: projects/k3baudiotrackview.cpp:772
-msgid "Length of silence:"
-msgstr "Tystnadens längd:"
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:158
+#, c-format
+msgid "Successfully converted track %1."
+msgstr "Konverterade spår %1 med lyckat resultat."
-#: projects/k3baudiotrackview.cpp:852
-msgid "Edit Audio Track Source"
-msgstr "Redigera ljudspårskälla"
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:183 rip/k3baudioripthread.cpp:438
+msgid "Removed partial file '%1'."
+msgstr "Tog bort delvis fil \"%1\"."
-#: projects/k3baudiotrackview.cpp:990
-msgid "Please select an audio track."
-msgstr "Välj ett ljudspår."
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:237
+msgid "Converting track %1 (%2 - %3)"
+msgstr "Konverterar spår %1 (%2 - %3)"
-#: projects/k3baudioview.cpp:62
-msgid "Convert Tracks"
-msgstr "Konverterar spår"
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:242
+#, c-format
+msgid "Converting track %1"
+msgstr "Konverterar spår %1"
-#: projects/k3baudioview.cpp:64
-msgid "Convert audio tracks to other audio formats."
-msgstr "Konverterar ljudspår till andra ljudformat."
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:268 rip/k3baudioripthread.cpp:374
+#, c-format
+msgid "Error while encoding track %1."
+msgstr "Fel vid avkodning av ljudspår %1."
-#: projects/k3baudioview.cpp:113
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:311 rip/k3baudioripthread.cpp:454
+#, c-format
+msgid "Writing playlist to %1."
+msgstr "Skriver spellista till %1."
+
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:412 rip/k3baudioripthread.cpp:554
+#, c-format
+msgid "Writing cue file to %1."
+msgstr "Skriver indexfil till %1."
+
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:447
+msgid "Converting Audio Tracks From '%1'"
+msgstr "Konverterar ljudspår från \"%1\""
+
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:454 rip/k3baudioripthread.cpp:596
msgid ""
-"No audio decoder plugins found. You will not be able to add any files to the "
-"audio project!"
+"_n: 1 track (encoding to %1)\n"
+"%n tracks (encoding to %1)"
msgstr ""
-"Inga insticksprogram för ljudavkodning hittades. Du kommer inte att kunna lägga "
-"till några filer i ljudprojektet."
+"1 spår (kodar till %1)\n"
+"%n spår (kodar till %1)"
-#: projects/k3baudiotrackdialog.cpp:58
-msgid "Audio Track Properties"
-msgstr "Ljudspåregenskaper"
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:457 rip/k3baudioripthread.cpp:599
+#, c-format
+msgid ""
+"_n: 1 track\n"
+"%n tracks"
+msgstr ""
+"1 spår\n"
+"%n spår"
-#: projects/k3baudioburndialog.cpp:85
-msgid "Gimmicks"
-msgstr "Trick"
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:107
+msgid "CD Ripping"
+msgstr "Cd-lagring"
-#: projects/k3baudioburndialog.cpp:86
-msgid "Hide first track"
-msgstr "Dölj första spåret"
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:159
+msgid "Don't read pregaps"
+msgstr "Läs inte inledande mellanrum"
-#: projects/k3baudioburndialog.cpp:88
-msgid "Audio Ripping"
-msgstr "Ljudlagring"
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:177
+msgid "Starts copying the selected tracks"
+msgstr "Börjar kopiera markerade spår"
-#: projects/k3baudioburndialog.cpp:113
-msgid "Hide the first track in the first pregap"
-msgstr "Dölj första spåret i första inledande mellanrummet"
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:186
+msgid "Maximal number of read retries"
+msgstr "Maximalt antal försök till omläsning"
-#: projects/k3baudioburndialog.cpp:118
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:187
msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will <em>hide</em> the first track."
-"<p>The audio CD standard uses pregaps before every track on the CD. By default "
-"these last for 2 seconds and are silent. In DAO mode it is possible to have "
-"longer pregaps that contain some audio. In this case the first pregap will "
-"contain the complete first track."
-"<p>You will need to seek back from the beginning of the CD to listen to the "
-"first track. Try it, it is quite amusing."
-"<p><b>This feature is only available in DAO mode when writing with cdrdao."
+"<p>This specifies the maximum number of retries to read a sector of audio "
+"data from the cd. After that K3b will either skip the sector if the "
+"<em>Ignore Read Errors</em> option is enabled or stop the process."
msgstr ""
-"<p>Om det här alternativet är markerat, <em>döljer</em> K3b första spåret."
-"<p>Standarden för ljud-cd använder inledande mellanrum för varje spår på cd:n. "
-"Normalt är dessa 2 sekunder långa och tysta. Med läget disk-at-once är det "
-"möjligt att ha längre inledande mellanrum som innehåller en del ljud. I det här "
-"fallet innehåller det första inledande mellanrummet hela första spåret."
-"<p>Du måste söka bakåt från början på cd:n för att höra första spåret. Prova, "
-"det är ganska roligt."
-"<p><b>Den här funktionen är bara tillgänglig i läget disk-at-once vid skrivning "
-"med cdrdao."
+"<p>Det här anger maximalt antal försök att läsa en sektor med ljuddata från "
+"cd-skivan. Därefter hoppar K3b över sektorn, om alternativet <em>Ignorera "
+"läsfel</em> är aktiverat, eller eller stoppar processen."
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:195 projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:291
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:543
-msgid "min"
-msgstr "min"
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:191
+msgid "Do not read the pregaps at the end of every track"
+msgstr "Läs inte inledande mellanrum vid slutet av varje spår"
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:201
-msgid "Available: %1 of %2"
-msgstr "Tillgängliga: %1 av %2"
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:192
+msgid ""
+"<p>If this option is checked K3b will not rip the audio data in the pregaps. "
+"Most audio tracks contain an empty pregap which does not belong to the track "
+"itself.</p><p>Although the default behaviour of nearly all ripping software "
+"is to include the pregaps for most CDs it makes more sense to ignore them. "
+"When creating a K3b audio project you will regenerate these pregaps anyway.</"
+"p>"
+msgstr ""
+"<p>Om det här alternativet är markerat, lagrar inte K3b ljuddata från "
+"inledande mellanrum. De flesta ljudspår innehåller ett tomt inledande "
+"mellanrum, som inte hör till själva spåret.</p><p>Även om normalbeteendet "
+"hos nästan all programvara som lagrar ljuddata är att ta med inledande "
+"mellanrum, är det riktigare att ignorera dem. När du skapar ett K3b "
+"ljudprojekt, återskapas ändå mellanrummen.</p>"
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:209
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:328
+msgid "Album"
+msgstr "Album"
+
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:386
#, c-format
-msgid "Capacity exceeded by %1"
-msgstr "Kapacitet överskriden med %1"
+msgid "Track%1"
+msgstr "Spår %1"
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:292
-msgid "Right click for media sizes"
-msgstr "Högerklicka för mediastorlekar"
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:129
+msgid "Extracting Digital Audio"
+msgstr "Extraherar digitalljud"
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:381
-msgid "Minutes"
-msgstr "Minuter"
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:136
+msgid "Could not load libcdparanoia."
+msgstr "Kunde inte ladda libcdparanoia."
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:383
-msgid "Megabytes"
-msgstr "Mibyte"
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:149
+msgid "Reading CD table of contents."
+msgstr "Läser cd-innehållsförteckning."
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:391 projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:393
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:395 projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:463
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:464 projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:465
-msgid "%1 MB"
-msgstr "%1 Mibyte"
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:153
+#, c-format
+msgid "Could not open device %1"
+msgstr "Kunde inte öppna enheten %1"
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:402
-msgid "Custom..."
-msgstr "Eget..."
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:161
+#, c-format
+msgid "You need write access to %1"
+msgstr "Du måste ha skrivåtkomst till %1"
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:405
-msgid "From Medium..."
-msgstr "Från medium..."
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:178 rip/k3baudioripthread.cpp:267
+msgid "Searching index 0 for all tracks"
+msgstr "Söker index 0 för alla spår"
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:419
-msgid "User Defaults"
-msgstr "Användarvärden"
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:235
+msgid "Ripping to single file '%1'."
+msgstr "Lagrar till ensam fil \"%1\"."
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:422
-msgid "Save User Defaults"
-msgstr "Spara användarvärden"
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:238
+msgid "Starting digital audio extraction (ripping)."
+msgstr "Startar extraktion av digitalljud (lagring)."
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:426
-msgid "Why 4.4 instead of 4.7?"
-msgstr "Varför 4,4 istället för 4,7?"
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:257
+#, c-format
+msgid "Successfully ripped to %2."
+msgstr "Lagrade till %2."
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:430
-msgid "Show Size In"
-msgstr "Visa storlek med"
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:340
+msgid "Ripping track %1 (%2 - %3)"
+msgstr "Lagrar spår %1 (%2 - %3)"
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:433
-msgid "CD Size"
-msgstr "Cd-storlek"
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:342
+#, c-format
+msgid "Ripping track %1"
+msgstr "Lagrar spår %1"
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:444
-msgid "DVD Size"
-msgstr "Dvd-storlek"
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:355
+#, c-format
+msgid "Successfully ripped track %1."
+msgstr "Lagrade spår %1."
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:475 projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:476
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:477
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:357
+msgid "Successfully ripped track %1 to %2."
+msgstr "Lagrade spår %1 till %2."
+
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:390
#, c-format
+msgid "Unrecoverable error while ripping track %1."
+msgstr "Fel som ej kan återställas vid lagring av spår %1."
+
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:397
+msgid "Error while initializing audio ripping."
+msgstr "Fel vid initiering av ljudlagring."
+
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:411
+msgid "Cancellation could take a while..."
+msgstr "Att avbryta kan ta en stund..."
+
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:587
+msgid "Ripping Audio Tracks"
+msgstr "Lagrar ljudspår"
+
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:589
+msgid "Ripping Audio Tracks From '%1'"
+msgstr "Lagrar ljudspår från \"%1\""
+
+#: rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:50
+msgid "%A - %T/%n - !a='%A'{%a - }%t"
+msgstr "%A - %T/%n - !a='%A'{%a - }%t"
+
+#: rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:51
+msgid "%{albumartist} - %{albumtitle}/%{number} - %{artist} - %{title}"
+msgstr "%{albumartist} - %{albumtitle}/%{nummer} - %{artist} - %{title}"
+
+#: rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:52
+msgid "%{genre}/%{albumartist} - %{albumtitle}/Track%{number}"
+msgstr "%{genre}/%{albumartist} - %{albumtitle}/Spår%{number}"
+
+#: rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:53
+msgid "music/ripped-tracks/%a - %t"
+msgstr "musik/lagrade spår/%a - %t"
+
+#: rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:55
+msgid "%{albumartist} - %{albumtitle}"
+msgstr "%{albumartist} - %{albumtitle}"
+
+#: rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:57
+msgid "playlists/%{albumartist}/%{albumtitle }"
+msgstr "spellistor/%{albumartist}/%{albumtitle }"
+
+#: rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:132
msgid ""
-"_n: unused\n"
-"%n minutes"
-msgstr ""
-"1 minut\n"
-"%n minuter"
+"<p><b>Pattern special strings:</b><p>The following strings will be replaced "
+"with their respective meaning in every track name.<br><em>Hint:</em> %A "
+"differs from %a only on soundtracks or compilations.<p><table border="
+"\"0\"><tr><td></td><td><em>Meaning</em></td><td><em>Alternatives</em></td></"
+"tr><tr><td>%a</td><td>artist of the track</td><td>%{a} or %{artist}</td></"
+"tr><tr><td>%t</td><td>title of the track</td><td>%{t} or %{title}</td></"
+"tr><tr><td>%n</td><td>track number</td><td>%{n} or %{number}</td></"
+"tr><tr><td>%y</td><td>year of the CD</td><td>%{y} or %{year}</td></"
+"tr><tr><td>%c</td><td>extended track information</td><td>%{c} or %{comment}</"
+"td></tr><tr><td>%g</td><td>genre of the CD</td><td>%{g} or %{genre}</td></"
+"tr><tr><td>%A</td><td>album artist</td><td>%{A} or %{albumartist}</td></"
+"tr><tr><td>%T</td><td>album title</td><td>%{T} or %{albumtitle}</td></"
+"tr><tr><td>%C</td><td>extended CD information</td><td>%{C} or %{albumcomment}"
+"</td></tr><tr><td>%d</td><td>current date</td><td>%{d} or %{date}</td></tr></"
+"table>"
+msgstr ""
+"<p><b>Specialsträngar i mönster:</b><p>Följande strängar ersätts med "
+"respektive betydelse i varje spårnamn.<br><em>Tips:</em> %A skiljer sig från "
+"%a bara för filmmusik och samlingar.<p><table border=\"0\"><tr><td></"
+"td><td><em>Betydelse</em></td><td><em>Alternativ</em></td></tr><tr><td>%a</"
+"td><td>spårets artist</td><td>%{a} eller %{artist}</td></tr><tr><td>%t</"
+"td><td>spårets titel</td><td>%{t} eller %{title}</td></tr><tr><td>%n</"
+"td><td>spårets nummer</td><td>%{n} eller %{number}</td></tr><tr><td>%y</"
+"td><td>cd:ns år</td><td>%{y} eller %{year}</td></tr><tr><td>%c</"
+"td><td>utökad spårinformation</td><td>%{c} eller %{comment}</td></tr><tr><td>"
+"%g</td><td>cd:ns genre</td><td>%{g} eller %{genre}</td></tr><tr><td>%A</"
+"td><td>albumets artist</td><td>%{A} eller %{albumartist}</td></tr><tr><td>"
+"%T</td><td>albumets titel</td><td>%{T} eller %{albumtitle}</td></tr><tr><td>"
+"%C</td><td>utökad information om cd:n</td><td>%{C} eller %{albumcomment}</"
+"td></tr><tr><td>%d</td><td>dagens datum</td><td>%{d} eller %{date}</td></"
+"tr></table>"
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:529
+#: rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:153
msgid ""
-"<p><b>Why does K3b offer 4.4 GB and 8.0 GB instead of 4.7 and 8.5 like it says "
-"on the media?</b>"
-"<p>A single layer DVD media has a capacity of approximately 4.4 GB which equals "
-"4.4*1024<sup>3</sup> bytes. Media producers just calculate with 1000 instead of "
-"1024 for advertising reasons."
-"<br>This results in 4.4*1024<sup>3</sup>/1000<sup>3</sup> = 4.7 GB."
-msgstr ""
-"<p><b>Varför erbjuder K3b 4,4 Gibyte och 8,0 Gibyte istället för 4,7 och 8,5 "
-"som media anger?</b>"
-"<p>Dvd-media med ett lager har en kapacitet som är ungefär 4,4 Gibyte vilket är "
-"samma sak som 4,4*1024<sup>3</sup> byte. Mediatillverkare räknar bara med 1000 "
-"istället för 1024 i reklamsyfte."
-"<br>Det ger 4,4*1024<sup>3</sup>/1000<sup>3</sup> = 4,7 Gbyte."
+"<p><b>Conditional inclusion:</b><p>These patterns make it possible to "
+"selectively include texts, depending on the value of CDDB entries. You can "
+"choose only to include or exclude texts if one of the entries is empty, or "
+"if it has a specific value. Examples:<ul><li>@T{TEXT} includes TEXT if the "
+"album title is specified<li>!T{TEXT} includes TEXT if the album title is not "
+"specified<li>@C='Soundtrack'{TEXT} includes TEXT if the CD's extended "
+"information is named Soundtrack<li>!C='Soundtrack'{TEXT} includes TEXT if "
+"the CD's extended information is anything else but Soundtrack<li>It is also "
+"possible to include special strings in texts and conditions, e.g. !"
+"a='%A'{%a} only includes the title's artist information if it does not "
+"differ from the album artist.</ul><p>Conditional includes make use of the "
+"same characters as the special strings, which means that the X in @X{...} "
+"can be one character out of [atnycgATCd]."
+msgstr ""
+"<p><b>Villkorlig inkludering:</b><p>Följande mönster gör det möjligt att "
+"valfritt inkludera texter, beroende på värdet av CDDB-poster. Du kan välja "
+"att bara inkludera eller exkludera texter om en av posterna är tomma, eller "
+"om den har ett särskilt värde. Exempel:<ul><li>@T{TEXT} inkluderar TEXT om "
+"albumets titel är angiven<li>!T{TEXT} inkluderar TEXT om albumets titel inte "
+"är angiven<li>@C='Soundtrack'{TEXT} inkluderar TEXT om cd:ns utökade "
+"information kallas Soundtrack<li>!C='Soundtrack'{TEXT} inkluderar TEXT om cd:"
+"ns utökade information är vad som helst utom Soundtrack<li>Det är också "
+"möjligt att inkludera specialsträngar i texter och villkor, t.ex. "
+"inkluderar !a='%A'{%a} bara titelns artistinformation om den inte skiljer "
+"sig från albumets artist.</ul><p>Villkorlig inkludering använder samma "
+"tecken som specialsträngar, vilket betyder att X i @X{...} kan vara ett av "
+"tecknen från [atnycgATCd]."
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:541
-msgid "gb"
-msgstr "gb"
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:61
+msgid "Job canceled by user."
+msgstr "Jobb avbrutet av användaren."
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:542
-msgid "mb"
-msgstr "mb"
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:90
+msgid "Check files"
+msgstr "Kontrollera filer"
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:547
-msgid "Custom Size"
-msgstr "Egen storlek"
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:100
+msgid "Could not find %1 executable."
+msgstr "Det körbara programmet %1 hittades inte."
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:548
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:101
+#, c-format
+msgid "To rip VideoCD's you must install VcdImager Version %1."
+msgstr "För att lagra video-cd måste du installera Vcdimager %1."
+
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:102 rip/k3bvideocdrip.cpp:111
msgid ""
-"<p>Please specify the size of the media. Use suffixes <b>gb</b>,<b>mb</b>"
-", and <b>min</b> for <em>gigabytes</em>, <em>megabytes</em>, and <em>"
-"minutes</em> respectively."
+"You can find this on your distribution disks or download it from http://www."
+"vcdimager.org"
msgstr ""
-"<p>Välj mediastorlek. Använd enheterna <b>gb</b>, <b>mb</b> och <b>min</b> "
-"för <em>Gibyte</em>, <em>Mibyte</em> och <em>minuter</em>."
+"Du hittar den på distributionsdisken, eller så kan den laddas ner från "
+"http://www.vcdimager.org."
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:611
-msgid "Medium is not empty."
-msgstr "Medium är inte tomt."
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:110
+msgid "%1 executable too old! Need version %2 or greater"
+msgstr "Den körbara filen %1 är för gammal. Version %2 eller senare behövs."
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:614
-msgid "No usable medium found."
-msgstr "Inget användbart medium hittades."
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:118
+msgid "Using %1 %2 - Copyright (C) %3"
+msgstr "Använder %1 %2 - Copyright © %3"
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:94
-msgid "Force all options below"
-msgstr "Tvinga alla alternativ nedan"
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:173
+msgid "Extracting"
+msgstr "Extraherar"
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:99
-msgid ""
-"<p>Set the ISO-9660 conformance level.\n"
-"<ul>\n"
-"<li>Level 1: Files may only consist of one section and filenames are restricted "
-"to 8.3 characters.</li>\n"
-"<li>Level 2: Files may only consist of one section.</li>\n"
-"<li>Level 3: No restrictions.</li>\n"
-"</ul>\n"
-"<p>With all ISO-9660 levels, all filenames are restricted to upper case "
-"letters, numbers and the underscore (_). The maximum filename length is 31 "
-"characters, the directory nesting level is restricted to 8 and the maximum path "
-"length is limited to 255 characters. (These restrictions may be violated with "
-"the additional ISO-9660 K3b offers)."
-msgstr ""
-"<p>Ange nivå enligt ISO9660.\n"
-"<ul>\n"
-"<li>Nivå 1: Filer får bara ha en avdelning och filnamn är begränsade till 8.3 "
-"tecken.</li>\n"
-"<li>Nivå 2: Filer får bara ha en avdelning.</li>\n"
-"<li>Nivå 3: Inga begränsningar.</li>\n"
-"</ul>\n"
-"<p>I alla ISO9660-nivåer är filnamn begränsade till stora bokstäver, siffror "
-"och understreck (_). Den maximala längden för ett filnamn är 31 tecken, "
-"katalogdjupet är begränsat till 8 och den maximala längden för en sökväg är "
-"begränsad till 255 tecken. (Dessa begränsningar kan brytas mot med de "
-"utökningar till ISO9660 som K3b erbjuder.)"
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:174
+msgid "Start extracting."
+msgstr "Starta extrahering."
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:111
-msgid "Set special ISO9660 Filesystem preferences."
-msgstr "Ange särskilda inställningar av ISO9660-filsystem."
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:175
+msgid "Extract files from %1 to %2."
+msgstr "Extrahera filer från %1 till %2."
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:155
-msgid "IS09660 Settings"
-msgstr "ISO9660-inställningar"
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:179
+#, c-format
+msgid "Could not start %1."
+msgstr "Kunde inte starta %1."
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:159
-msgid "Rock Ridge Settings"
-msgstr "Rock Ridge-inställningar"
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:269
+msgid "Files successfully extracted."
+msgstr "Filer extraherades."
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:163
-msgid "Joliet Settings"
-msgstr "Joliet-inställningar"
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:272
+msgid "%1 returned an unknown error (code %2)."
+msgstr "%1 returnerade ett okänt fel (kod %2)."
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:167
-msgid "Misc Settings"
-msgstr "Diverse inställningar"
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:273
+msgid "Please send me an email with the last output..."
+msgstr "Skicka e-post till mig med den senaste utmatningen..."
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:172
-msgid "Allow untranslated ISO9660 filenames"
-msgstr "Tillåt oöversatta ISO9660-filnamn"
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:279
+msgid "%1 did not exit cleanly."
+msgstr "%1 avslutades inte normalt."
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:175
-msgid "Allow max length ISO9660 filenames (37 characters)"
-msgstr "Tillåt maximal längd på ISO9660-filnamn (37 tecken)"
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:293
+msgid "%1 encountered non-form2 sector"
+msgstr "%1 påträffade sektor som inte var av formen 2"
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:178
-msgid "Allow full ASCII charset for ISO9660 filenames"
-msgstr "Tillåt fullständig ASCII-teckenuppsättning för ISO9660-filnamn"
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:294
+msgid "leaving loop"
+msgstr "lämnar upprepning"
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:181
-msgid "Allow ~ and # in ISO9660 filenames"
-msgstr "Tillåt ~ och # i ISO9660-filnamn"
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:302
+msgid "detected extended VCD2.0 PBC files"
+msgstr "Identifierade utökade VCD 2.0-filer för uppspelningsstyrning"
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:184
-msgid "Allow lowercase characters in ISO9660 filenames"
-msgstr "Tillåt små bokstäver i ISO9660-filnamn"
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:329 rip/k3bvideocdrip.cpp:347
+#, c-format
+msgid "Extracting %1"
+msgstr "Extraherar %1"
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:187
-msgid "Allow multiple dots in ISO9660 filenames"
-msgstr "Tillåt flera punkter i ISO9660-filnamn"
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:340
+msgid "Extracting %1 to %2"
+msgstr "Extraherar %1 till %2"
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:190
-msgid "Allow 31 character ISO9660 filenames"
-msgstr "Tillåt 31 tecken i ISO9660-filnamn"
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:50
+msgid "Video CD Ripping"
+msgstr "Lagring av video-cd"
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:193
-msgid "Allow leading period in ISO9660 filenames"
-msgstr "Tillåt inledande punkt i ISO9660-filnamn"
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:75
+msgid "Destination Directory"
+msgstr "Målkatalog"
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:196
-msgid "Omit version numbers in ISO9660 filenames"
-msgstr "Utelämna versionsnummer i ISO9660-filnamn"
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:82
+msgid "Rip files to:"
+msgstr "Lagra filer till:"
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:199
-msgid "Omit trailing period in ISO9660 filenames"
-msgstr "Utelämna avslutande punkt i ISO9660-filnamn"
+#: rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui:219
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:91
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:176
+#, no-c-format
+msgid "Free space in directory:"
+msgstr "Ledigt utrymme i katalog:"
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:205
-msgid "ISO Level"
-msgstr "ISO-nivå"
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:97
+msgid "Necessary storage size:"
+msgstr "Nödvändig lagringsstorlek:"
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:208
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:211
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:214
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:110
+msgid "Ignore /EXT/PSD_X.VCD"
+msgstr "Ignorera /EXT/PSD_X.VCD"
+
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:112
+msgid "Use 2336 byte sector mode for image file"
+msgstr "Använd 2336-byte sektorläge för bildfil"
+
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:117
+msgid "Extract XML structure"
+msgstr "Extrahera XML-struktur"
+
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:124
+msgid "Starts extracting the selected VideoCd tracks"
+msgstr "Börjar kopiera markerade spår från video-cd:n"
+
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:135
#, c-format
-msgid "Level %1"
-msgstr "Nivå %1"
+msgid "Free space on destination directory: %1"
+msgstr "Ledigt utrymme i målkatalog: %1"
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:221
-msgid "Allow 103 character Joliet filenames"
-msgstr "Tillåt Joliet-filnamn med 103 tecken"
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:137
+msgid "Necessary space for extracted files"
+msgstr "Nödvändigt utrymme för extraherade filer"
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:226
-msgid "Create TRANS.TBL files"
-msgstr "Skapa TRANS.TBL-filer"
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:139
+msgid "Ignore extended PSD"
+msgstr "Ignorera utökad PSD"
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:229
-msgid "Hide TRANS.TBL files in Joliet"
-msgstr "Dölj TRANS.TBL-filer i Joliet"
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:140
+msgid ""
+"<p>Ignore extended PSD (located in the ISO-9660 filesystem under `/EXT/PSD_X."
+"VCD') and use the <em>standard</em> PSD.</p>"
+msgstr ""
+"<p>Ignorera utökad PSD (placerad under \"/EXT/PSD_X.VCD\" i ISO 9660-"
+"filsystemet) och använd <em>standard</em> PSD.</p>"
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:238
-msgid "Do not cache inodes"
-msgstr "Lagra inte i-noder i cache"
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:142
+msgid "Assume a 2336-byte sector mode"
+msgstr "Antag ett 2336-byte-sektorläge"
-#: k3bprojecttabwidget.cpp:63 projects/k3bprojectburndialog.cpp:55
-msgid "Project"
-msgstr "Projekt"
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:143
+msgid ""
+"<p>This option only makes sense if you are reading from a BIN CD disk image. "
+"This indicates to `vcdxrip' to assume a 2336-byte sector mode for image file."
+"</p><b>Note: This option is slated to disappear.</b>"
+msgstr ""
+"<p>Det här alternativet är bara vettigt om du läser från en binär cd-avbild. "
+"Det anger för \"vcdxrip\" att anta en 2336-bytesektorsläge för avbildsfilen."
+"</p><b>Observera: Det är tänkt att alternativet ska försvinna.</b>"
-#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:76
-msgid "Save Settings and close"
-msgstr "Spara inställningar och stäng"
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:146
+msgid "Create XML description file."
+msgstr "Skapa XML-beskrivningsfil."
-#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:77
-msgid "Saves the settings to the project and closes the dialog."
-msgstr "Sparar inställningarna i projektet, och stänger dialogrutan."
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:147
+msgid ""
+"<p>This option creates an XML description file with all video CD information."
+"</p><p>This file will always contain all of the information.</p><p>Example: "
+"If you only extract sequences, the description file will also hold the "
+"information for files and segments.</p><p>The filename is the same as the "
+"video CD name, with a .xml extension. The default is VIDEOCD.xml.</p>"
+msgstr ""
+"<p>Det här alternativet skapar en XML-beskrivningsfil med all video-cd-"
+"information.</p><p>All information finns alltid i den här beskrivningsfilen."
+"</p><p>Till exempel om du bara extraherar sekvenser, innehåller ändå "
+"beskrivningsfilen information om filer och segment.</p> <p>Filnamnet är "
+"samma som namnet på video-cd:n med filändelsen .xml. Förvalt värde är "
+"VIDEOCD.xml</p>"
-#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:81
-msgid "Discard all changes and close"
-msgstr "Kasta alla ändringar och stäng"
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:179
+msgid "Continue although the folder is not empty?"
+msgstr "Fortsätt även om katalogen inte är tom?"
-#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:82
-msgid "Discards all changes made in the dialog and closes it."
-msgstr "Kastar alla ändringar gjorda i dialogrutan och stänger den."
+#: rip/k3bvideocdview.cpp:166
+msgid "Item Name"
+msgstr "Objektnamn"
-#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:156
-msgid "Start the image creation"
-msgstr "Starta att skapa avbild"
+#: rip/k3bvideocdview.cpp:167
+msgid "Extracted Name"
+msgstr "Extraherat namn"
-#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:159
-msgid "Start the burning process"
-msgstr "Starta brännprocessen"
+#: rip/k3bvideocdview.cpp:216 rip/k3bvideocdview.cpp:393
+msgid "Video CD MPEG tracks"
+msgstr "Video-cd MPEG-spår"
-#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:265
-msgid "Writing"
-msgstr "Bränning"
+#: rip/k3bvideocdview.cpp:217
+msgid "Video CD DATA track"
+msgstr "Video-cd DATA-spår"
-#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:313
-msgid "Image"
-msgstr "Avbild"
+#: rip/k3bvideocdview.cpp:235
+#, c-format
+msgid "Sequence-%1"
+msgstr "Sekvens-%1"
-#: projects/k3bdatafileview.cpp:65
+#: rip/k3bvideocdview.cpp:240 rip/k3bvideocdview.cpp:286
+#: rip/k3bvideocdview.cpp:397
+#, fuzzy
+msgid "Files"
+msgstr "Filstorlek:"
+
+#: rip/k3bvideocdview.cpp:241 rip/k3bvideocdview.cpp:401
+msgid "Segments"
+msgstr "Segment"
+
+#: rip/k3bvideocdview.cpp:329
+msgid "Dese&lect All"
+msgstr "Avmar&kera alla"
+
+#: rip/k3bvideocdview.cpp:330
+msgid "Select Track"
+msgstr "Markera spår"
+
+#: rip/k3bvideocdview.cpp:333
+msgid "Deselect Track"
+msgstr "Avmarkera spår"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:151
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:173
+msgid "Video DVD Ripping"
+msgstr "Lagring av video-dvd"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:174
msgid ""
-"Use drag'n'drop to add files and directories to the project.\n"
-"To remove or rename files use the context menu.\n"
-"After that press the burn button to write the CD."
+"_n: 1 title from %1\n"
+"%n titles from %1"
msgstr ""
-"Använd drag och släpp för att lägga till filer och kataloger i projektet.\n"
-"För att ta bort eller byta namn på filer, använd den sammanhangsberoende "
-"menyn.\n"
-"Klicka därefter på brännknappen för att skriva cd:n."
+"1 titel från %1\n"
+"%n titlar från %1"
-#: projects/k3bdatafileview.cpp:332
-msgid "Parent Directory"
-msgstr "Överliggande katalog"
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:197
+msgid "Title %1 (%2)"
+msgstr "Titel %1 (%2)"
-#: k3bfiletreeview.cpp:406
-msgid "Directories"
-msgstr "Kataloger"
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:224
+msgid "%1 %2Ch (%3%4)"
+msgstr "%1 %2 kapitel (%3%4)"
-#: k3bfiletreeview.cpp:472
-msgid "Root"
-msgstr "Rot"
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:228
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:51
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:76
+msgid "unknown language"
+msgstr "okänt språk"
-#: k3bfiletreeview.cpp:473
-msgid "Home"
-msgstr "Hem"
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:239
+msgid "not supported"
+msgstr "stöds inte"
-#: k3bprojectmanager.cpp:202
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:452
#, c-format
-msgid "AudioCD%1"
-msgstr "Ljud-cd%1"
+msgid ""
+"_n: %nCh\n"
+"%nCh"
+msgstr ""
+"%n kan\n"
+"%n kan"
-#: k3bprojectmanager.cpp:208
-#, c-format
-msgid "DataCD%1"
-msgstr "Data-cd%1"
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:564
+msgid ""
+"<p>When using the <em>AC3 pass-through</em> audio codec all selected audio "
+"streams need to be in AC3 format. Please select another audio codec or "
+"choose AC3 audio streams for all ripped titles."
+msgstr ""
+"<p>När ljudavkodaren <em>AC3-vidareskickningsläge</em> används måste alla "
+"ljudströmmar som väljes ha AC3-format. Välj en annan ljudavkodare eller välj "
+"AC3-ljudströmmar för alla lagrade titlar."
-#: k3bprojectmanager.cpp:214
-#, c-format
-msgid "MixedCD%1"
-msgstr "Blandad cd%1"
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:567
+msgid "AC3 Pass-through"
+msgstr "AC3-vidareskickningsläge"
-#: k3bprojectmanager.cpp:220
-#, c-format
-msgid "VideoCD%1"
-msgstr "Video-cd%1"
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:111
+msgid "Ripping Video DVD Titles"
+msgstr "Lagrar titlar från video-dvd"
-#: k3bprojectmanager.cpp:226
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:117
+msgid ""
+"_n: Transcoding %n title to %1/%2\n"
+"Transcoding %n titles to %1/%2"
+msgstr ""
+"Kodar om %n titel till %1/%2\n"
+"Kodar om %n titlar till %1/%2"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:146
#, c-format
-msgid "eMovixCD%1"
-msgstr "eMovix-cd%1"
+msgid "Successfully ripped title %1"
+msgstr "Lagrade titeln %1 med lyckat resultat"
-#: k3bprojectmanager.cpp:232
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:149
#, c-format
-msgid "eMovixDVD%1"
-msgstr "eMovix-dvd%1"
+msgid "Failed to rip title %1"
+msgstr "Misslyckades lagra titeln %1"
-#: k3bprojectmanager.cpp:238
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:179
#, c-format
-msgid "DataDVD%1"
-msgstr "Data-dvd%1"
+msgid "Determined clipping values for title %1"
+msgstr "Bestämda beskärningsvärden för titeln %1"
-#: k3bprojectmanager.cpp:244
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:180
+msgid "Top: %1, Bottom: %2"
+msgstr "Överkant: %1, underkant: %2"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:182
+msgid "Left: %1, Right: %2"
+msgstr "Vänsterkant: %1, högerkant: %2"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:190
+msgid "Insane clipping values. No clipping will be done at all."
+msgstr "Orimliga beskärningsvärden. Någon beskärning görs inte alls."
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:200
#, c-format
-msgid "VideoDVD%1"
-msgstr "Video-dvd%1"
+msgid "Failed to determine clipping values for title %1"
+msgstr "Misslyckades bestämma beskärningsvärden för titeln %1"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:47
+msgid "%1 %2Ch (%3<em>%4</em>)"
+msgstr "%1 %2 kapitel (%3<em>%4</em>)"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:73
+msgid "RLE"
+msgstr "RLE"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:74
+msgid "Extended"
+msgstr "Utökad"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:244
+msgid "<p><b>Title %1 (%2)</b><br>%3"
+msgstr "<p><b>Titel %1 (%2)</b><br>%3"
-#: tips.cpp:3
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:248
+#, c-format
msgid ""
-"<p>...that you do not need to erase a CDRW before rewriting it manually\n"
-"since K3b can do that automatically before writing.</p>\n"
+"_n: %n chapter\n"
+"%n chapters"
msgstr ""
-"<p>...att du inte behöver radera en cd-rw innan den skrivs över manuellt,\n"
-"eftersom K3b kan göra det automatiskt innan skrivning.</p>\n"
+"%n kapitel\n"
+"%n kapitel"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:253
+msgid "MPEG1"
+msgstr "MPEG-1"
-#: tips.cpp:9
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:253
+msgid "MPEG2"
+msgstr "MPEG-2"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:257
+msgid "letterboxed"
+msgstr "brevlådeformat"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:259
+msgid "anamorph"
+msgstr "anamorf"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:266
+msgid "No audio streams"
+msgstr "Inga ljudströmmar"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:273
+msgid "No Subpicture streams"
+msgstr "Inga delbildsströmmar"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:318
+msgid "Audio Streams"
+msgstr "Ljudströmmar"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:322
+msgid "Subpicture Streams"
+msgstr "Delbildsströmmar"
+
+#: option/base_k3bthemeoptiontab.ui:93
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:343
+#, no-c-format
+msgid "Preview"
+msgstr "Förhandsgranskning"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:346
+msgid "Subpicture"
+msgstr "Delbild"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:95
msgid ""
-"<p>...that you do not need to bother with any settings if you do not know\n"
-"what they mean. K3b is able to choose the settings best suited for you.</p>\n"
+"K3b was unable to unmount device '%1' containing medium '%2'. Video DVD "
+"ripping will not work if the device is mounted. Please unmount manually."
msgstr ""
-"<p>...att du inte behöver bry dig om några inställningar om du inte vet\n"
-"vad de betyder. K3b kan välja inställningar bäst lämpade för dig.</p>\n"
+"K3b kunde inte avmontera enheten '%1' som innehåller '%2'. Lagring av video-"
+"dvd fungerar inte om enheten är monterad. Avmontera den manuellt."
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:98
+msgid "Unmounting failed"
+msgstr "Avmontering misslyckades"
-#: tips.cpp:15
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:108
msgid ""
-"<p>...that K3b has two types of settings. On the one hand K3b has settings like "
-"most\n"
-"TDE applications have accessible through the configuration dialog via the "
-"settings menu;\n"
-"on the other hand every K3b action dialog has three buttons to load and save "
-"defaults\n"
-"for that action. This way one may, for example, set the defaults for CD Copy: "
-"these defaults\n"
-"will then be loaded every time the CD Copy dialog is opened. The button <em>"
-"K3b defaults</em>\n"
-"will restore the <em>factory settings</em> in case you do not know if the "
-"settings you chose\n"
-"are appropriate.</p>\n"
+"<p>Unable to read Video DVD contents: Found encrypted Video DVD.<p>Install "
+"<i>libdvdcss</i> to get Video DVD decryption support."
msgstr ""
-"<p>...att K3b har två sorters inställningar. Å ena sidan har K3b inställningar "
-"som de\n"
-"flesta TDE-program, tillgängliga via inställningsdialogrutan i menyn "
-"inställningar.\n"
-"Å andra sidan har varje dialogruta med åtgärder tre knappar, för att ladda och "
-"spara standardvärden\n"
-"för åtgärden. På så sätt kan man till exempel ställa in standardvärden för "
-"cd-kopiering. Dessa standardvärden\n"
-"laddas därefter varje gång dialogrutan för cd-kopiering öppnas. Knappen <em>"
-"K3b förval</em>\n"
-"återställer <em>fabriksinställningarna</em>, om du inte vet om inställningarna "
-"du valt är lämpliga.</p>\n"
+"<p>Kunde inte läsa innehållet på video-dvd: Hittade krypterad video-dvd. "
+"<p>Installera <i>libdvdcss</i> för att få stöd för avkodning av video-dvd."
-#: tips.cpp:26
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:120
+#, c-format
msgid ""
-"<p>...that you do not need to bother changing the settings marked as <em>"
-"advanced</em> if you \n"
-"do not know what they mean. K3b's defaults are suitable for most daily use.</p>"
-"\n"
+"_n: %n title\n"
+"%n titles"
msgstr ""
-"<p>...att du inte behöver bry dig om att ändra inställningar som är markerade "
-"som <em>avancerade</em> om du\n"
-"inte vet vad de betyder. K3bs förvalda inställningar är lämpliga för dagligt "
-"bruk.</p>\n"
+"%n titel\n"
+"%n titlar"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:128
+msgid "K3b uses transcode to rip Video DVDs. Please make sure it is installed."
+msgstr ""
+"K3b använder transcode för att lagra video-dvd:er. Försäkra dig om att det "
+"är installerat."
-#: tips.cpp:32
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:142
msgid ""
-"<p>Just left-click one of your devices in the device and file tree and see what "
-"happens. K3b opens a specific\n"
-"window based on the media's contents. For an audio CD for example you will be "
-"given a list of the tracks with\n"
-"the possibility to rip these tracks to any format supported by K3b (like mp3 or "
-"Ogg-Vorbis).</p>\n"
+"<p>K3b uses transcode to rip Video DVDs. Your installation of transcode (<em>"
+"%1</em>) lacks support for any of the codecs supported by K3b.<p>Please make "
+"sure it is installed properly."
msgstr ""
-"<p>Vänsterklicka bara på en av enheterna i enhets- och filträdet och se vad som "
-"händer. K3b öppnar ett särskilt\n"
-"fönster beroende på mediainnehållet. För en ljud-cd visas till exempel en lista "
-"med spår med\n"
-"möjlighet att lagra spåren till alla format som stöds av K3b (som MP3 eller Ogg "
-"Vorbis).</p>\n"
+"<p>K3b använder transcode för att lagra video-dvd:er. Din installation av "
+"transcode (<em>%1</em>) saknar stöd för alla kodare som K3b stöder."
+"<p>Försäkra dig om att det är riktigt installerat."
-#: tips.cpp:39
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:155
+msgid "Unable to read Video DVD contents."
+msgstr "Kan inte läsa innehållet på video-dvd."
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:169
+msgid "Please select the titles to rip."
+msgstr "Välj spår som ska lagras."
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:170
+msgid "No Titles Selected"
+msgstr "Inga spår markerade"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:236
+msgid "Open the Video DVD ripping dialog"
+msgstr "Öppna lagringsdialogrutan för video-dvd"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:68
+msgid "Keep original dimensions"
+msgstr "Behåll originaldimensioner"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:69
+msgid "640x? (automatic height)"
+msgstr "640x? (automatisk höjd)"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:70
+msgid "320x? (automatic height)"
+msgstr "320x? (automatisk höjd)"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:81
+msgid "Video Size"
+msgstr "Videostorlek"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:414
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:417
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:420
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:510
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:511
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:512
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:97
+msgid "%1 kbps"
+msgstr "%1 kbit/s"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:283
msgid ""
-"<p>...that K3b lets you choose media instead of devices for burning. So if you "
-"want to burn to a certain\n"
-"medium simply insert it and wait for K3b to detect it. It will then appear as "
-"your burning medium.</p>\n"
+"<p><b>Pattern special strings:</b><p>The following strings will be replaced "
+"with their respective meaning in every track name.<br><p><table border="
+"\"0\"><tr><td></td><td><em>Meaning</em></td><td><em>Alternatives</em></td></"
+"tr><tr><td>%t</td><td>title number</td><td>%{t} or %{title_number}</td></"
+"tr><tr><td>%i</td><td>volume id (mostly the name of the Video DVD)</td><td>"
+"%{i} or %{volume_id}</td></tr><tr><td>%b</td><td>beautified volume id</"
+"td><td>%{b} or %{beautified_volume_id}</td></tr><tr><td>%l</td><td>two chars "
+"language code</td><td>%{l} or %{lang_code}</td></tr><tr><td>%n</"
+"td><td>language name</td><td>%{n} or %{lang_name}</td></tr><tr><td>%a</"
+"td><td>audio format (on the Video DVD)</td><td>%{a} or %{audio_format}</td></"
+"tr><tr><td>%c</td><td>number of audio channels (on the Video DVD)</td><td>"
+"%{c} or %{channels}</td></tr><tr><td>%v</td><td>size of the original video</"
+"td><td>%{v} or %{orig_video_size}</td></tr><tr><td>%s</td><td>size of the "
+"resulting video (<em>Caution: auto-clipping values are not taken into "
+"account!</em>)</td><td>%{s} or %{video_size}</td></tr><tr><td>%r</"
+"td><td>aspect ratio of the original video</td><td>%{r} or %{aspect_ratio}</"
+"td></tr><tr><td>%d</td><td>current date</td><td>%{d} or %{date}</td></tr></"
+"table><p><em>Hint: K3b also accepts slight variations of the long special "
+"strings. One can, for example, leave out the underscores.</em>"
+msgstr ""
+"<p><b>Specialsträngar i mönster:</b><p>Följande strängar ersätts med "
+"respektive betydelse i varje spårnamn.<br><p><table border=\"0\"><tr><td></"
+"td><td><em>Betydelse</em></td><td><em>Alternativ</em></td></tr><tr><td>%t</"
+"td><td>titelnummer</td><td>%{t} eller %{title_number}</td></tr><tr><td>%i</"
+"td><td>volymidentifikation (oftast namnet på video-dvd:n)</td><td>%{i} eller "
+"%{volume_id}</td></tr><tr><td>%b</td><td>förskönad volymidentifikation</"
+"td><td>%{b} eller %{beautified_volume_id}</td></tr><tr><td>%l</"
+"td><td>språkkod med två tecken</td><td>%{l} eller %{lang_code}</td></"
+"tr><tr><td>%n</td><td>språkets namn</td><td>%{n} eller %{lang_name}</td></"
+"tr><tr><td>%a</td><td>ljudformat (på video-dvd:n)</td><td>%{a} eller "
+"%{audio_format}</td></tr><tr><td>%c</td><td>antal ljudkanaler (på video-dvd:"
+"n)</td><td>%{c} eller %{channels}</td></tr><tr><td>%v</"
+"td><td>originalvideons storlek</td><td>%{v} eller %{video_size}</td></"
+"tr><tr><td>%s</td><td>resultatvideons storlek (<em>Varning: värden för "
+"automatisk beskärning tas inte hänsyn till!</em>)</td><td>%{s} eller "
+"%{video_size}</td></tr><tr><td>%r</td><td>originalvideons proportion</td><td>"
+"%{r} eller %{aspect_ratio}</td></tr><tr><td>%d</td><td>dagens datum</td><td>"
+"%{d} eller %{date}</td></tr></table><p><em>Tips: K3b accepterar också mindre "
+"variation av de långa specialsträngarna. Man kan till exempel utelämna "
+"understrecken.</em>"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:335
+msgid "Video Picture Size"
+msgstr "Videobildstorlek"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:342
+msgid ""
+"<p>Please choose the width and height of the resulting video. If one value "
+"is set to <em>Auto</em> K3b will choose this value depending on the aspect "
+"ratio of the video picture.<br>Be aware that setting both the width and the "
+"height to fixed values will result in no aspect ratio correction to be "
+"performed."
msgstr ""
-"<p>...att K3b låter dig välja media istället för enheter att bränna. Om du "
-"alltså vill bränna ett visst\n"
-"medium, mata helt enkelt in det och vänta på att K3b detekterar det. Det visas "
-"därefter som brännmedium.</p>\n"
+"<p>Välj resultatvideons bredd och höjd. Om ett värde ställs in som "
+"<em>Automatiskt</em> väljer K3b det beroende på videobildens proportion."
+"<br>Var medveten om att inställning av både bredd och höjd till fasta värden "
+"gör att ingen korrigering av proportionen utförs."
-#: k3bwelcomewidget.cpp:87
-msgid "Welcome to K3b - The CD and DVD Kreator"
-msgstr "Välkommen till K3b - Cd och dvd-skaparen"
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:352
+msgid "Width"
+msgstr ""
-#: k3bwelcomewidget.cpp:98
-msgid "Further actions..."
-msgstr "Ytterligare åtgärder..."
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:353
+msgid "Height"
+msgstr ""
-#: k3bwelcomewidget.cpp:447
-msgid "Remove Button"
-msgstr "Ta bort knapp"
+#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:112
+#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:124
+#, c-format
+msgid "Internal Alsa problem: %1"
+msgstr "Internt problem i ALSA: %1"
-#: k3bwelcomewidget.cpp:449 k3bwelcomewidget.cpp:454
-msgid "Add Button"
-msgstr "Lägg till knapp"
+#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:156
+msgid "Could not open alsa audio device '%1' (%2)."
+msgstr "Kunde inte öppna ALSA-ljudenhet '%1' (%2)."
+
+#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:177
+msgid "Could not allocate hardware parameter structure (%1)"
+msgstr "Kunde inte skapa parameterstruktur för hårdvara (%1)"
+
+#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:183
+msgid "Could not initialize hardware parameter structure (%1)."
+msgstr "Kunde inte initiera parameterstruktur för hårdvara (%1)."
+
+#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:190
+msgid "Could not set access type (%1)."
+msgstr "Kunde inte tilldela åtkomsttyp (%1)."
+
+#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:198
+msgid "Could not set sample format (%1)."
+msgstr "Kunde inte ställa in samplingsformat (%1)."
+
+#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:211
+msgid "Could not set sample rate (%1)."
+msgstr "Kunde inte ställa in samplingsfrekvens (%1)."
+
+#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:220
+msgid "Could not set channel count (%1)."
+msgstr "Kunde inte ställa in kanalantal (%1)."
+
+#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:227
+msgid "Could not set parameters (%1)."
+msgstr "Kunde inte ställa in parametrar (%1)."
+
+#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:260
+msgid "Alsa device:"
+msgstr "ALSA-enhet:"
+
+#: ../plugins/decoder/ffmpeg/k3bffmpegwrapper.cpp:236
+msgid "Windows Media v1"
+msgstr "Windows Media version1"
+
+#: ../plugins/decoder/ffmpeg/k3bffmpegwrapper.cpp:238
+msgid "Windows Media v2"
+msgstr "Windows Media version 2"
+
+#: ../plugins/decoder/ffmpeg/k3bffmpegwrapper.cpp:240
+msgid "MPEG 1 Layer III"
+msgstr "MPEG 1 Lager III"
+
+#: ../plugins/decoder/ffmpeg/k3bffmpegwrapper.cpp:242
+msgid "Advanced Audio Coding (AAC)"
+msgstr "Avancerad ljudkodning (AAC)"
+
+#: ../plugins/decoder/flac/k3bflacdecoder.cpp:372
+msgid "FLAC"
+msgstr "FLAC"
#: ../plugins/decoder/flac/k3bflacdecoder.cpp:379
#: ../plugins/decoder/flac/k3bflacdecoder.cpp:394
@@ -10078,6 +7217,30 @@ msgstr "Kanaler"
msgid "Sampling Rate"
msgstr "Samplingsfrekvens"
+#: ../plugins/decoder/flac/k3bflacdecoder.cpp:381
+#: ../plugins/decoder/flac/k3bflacdecoder.cpp:398
+#: ../plugins/decoder/wave/k3bwavedecoder.cpp:344
+#: ../plugins/decoder/wave/k3bwavedecoder.cpp:354
+msgid "Sample Size"
+msgstr "Samplingsstorlek"
+
+#: ../plugins/decoder/flac/k3bflacdecoder.cpp:388
+msgid "Vendor"
+msgstr "Leverantör"
+
+#: ../plugins/decoder/flac/k3bflacdecoder.cpp:397
+#: ../plugins/decoder/libsndfile/k3blibsndfiledecoder.cpp:128
+#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:418
+#: ../plugins/decoder/ogg/k3boggvorbisdecoder.cpp:123
+#: ../plugins/decoder/wave/k3bwavedecoder.cpp:353
+msgid "%1 Hz"
+msgstr "%1 Hz"
+
+#: ../plugins/decoder/flac/k3bflacdecoder.cpp:399
+#: ../plugins/decoder/wave/k3bwavedecoder.cpp:355
+msgid "%1 bits"
+msgstr "%1 bitar"
+
#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:392
#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:419
msgid "Bitrate"
@@ -10108,17 +7271,30 @@ msgstr "Original"
msgid "CRC"
msgstr "CRC"
+#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:406
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui:217
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:121
+#, no-c-format
+msgid "Mono"
+msgstr "Mono"
+
#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:408
msgid "Dual"
msgstr "Dubbel"
-#: ../plugins/decoder/flac/k3bflacdecoder.cpp:397
-#: ../plugins/decoder/libsndfile/k3blibsndfiledecoder.cpp:128
-#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:418
-#: ../plugins/decoder/ogg/k3boggvorbisdecoder.cpp:123
-#: ../plugins/decoder/wave/k3bwavedecoder.cpp:353
-msgid "%1 Hz"
-msgstr "%1 Hz"
+#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:410
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui:212
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:120
+#, no-c-format
+msgid "Joint Stereo"
+msgstr "Gemensam stereo"
+
+#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:412
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui:207
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:119
+#, no-c-format
+msgid "Stereo"
+msgstr "Stereo"
#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:421
msgid "VBR"
@@ -10143,6 +7319,24 @@ msgstr "CCITT J. 17"
msgid "Unknown"
msgstr "Okänd"
+#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:450
+#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:452
+#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:454
+#, fuzzy
+msgid "Yes"
+msgstr "ja"
+
+#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:450
+#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:452
+#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:454
+#, fuzzy
+msgid "No"
+msgstr "Nr."
+
+#: ../plugins/decoder/musepack/k3bmpcdecoder.cpp:73
+msgid "Musepack"
+msgstr "Musepack"
+
#: ../plugins/decoder/ogg/k3boggvorbisdecoder.cpp:125
msgid "Bitrate Upper"
msgstr "Högre bithastighet"
@@ -10160,49 +7354,111 @@ msgstr "Lägre bithastighet"
msgid "Ogg-Vorbis"
msgstr "Ogg Vorbis"
-#: ../plugins/decoder/flac/k3bflacdecoder.cpp:372
-msgid "FLAC"
-msgstr "FLAC"
+#: ../plugins/decoder/wave/k3bwavedecoder.cpp:335
+msgid "WAVE"
+msgstr "WAVE"
-#: ../plugins/decoder/flac/k3bflacdecoder.cpp:381
-#: ../plugins/decoder/flac/k3bflacdecoder.cpp:398
-#: ../plugins/decoder/wave/k3bwavedecoder.cpp:344
-#: ../plugins/decoder/wave/k3bwavedecoder.cpp:354
-msgid "Sample Size"
-msgstr "Samplingsstorlek"
+#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoder.cpp:200
+msgid "Invalid command: the command is empty."
+msgstr "Felaktigt kommando: kommandot är tomt."
-#: ../plugins/decoder/flac/k3bflacdecoder.cpp:388
-msgid "Vendor"
-msgstr "Leverantör"
+#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoder.cpp:245
+#, c-format
+msgid "Command failed: %1"
+msgstr "Kommandot misslyckades: %1"
-#: ../plugins/decoder/flac/k3bflacdecoder.cpp:399
-#: ../plugins/decoder/wave/k3bwavedecoder.cpp:355
-msgid "%1 bits"
-msgstr "%1 bitar"
+#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoder.cpp:256
+msgid "Could not find program '%1'"
+msgstr "Kunde inte hitta programmet '%1'"
-#: ../plugins/decoder/wave/k3bwavedecoder.cpp:335
-msgid "WAVE"
-msgstr "WAVE"
+#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:35
+msgid "Editing external audio encoder"
+msgstr "Redigera extern ljudkodning"
-#: ../plugins/decoder/musepack/k3bmpcdecoder.cpp:73
-msgid "Musepack"
-msgstr "Musepack"
+#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:76
+msgid "Please specify a name for the command."
+msgstr "Ange kommandots namn."
-#: ../plugins/decoder/ffmpeg/k3bffmpegwrapper.cpp:194
-msgid "Windows Media v1"
-msgstr "Windows Media version1"
+#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:77
+msgid "No name specified"
+msgstr "Inget namn angivet"
-#: ../plugins/decoder/ffmpeg/k3bffmpegwrapper.cpp:196
-msgid "Windows Media v2"
-msgstr "Windows Media version 2"
+#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:81
+msgid "Please specify an extension for the command."
+msgstr "Ange kommandots filändelse."
-#: ../plugins/decoder/ffmpeg/k3bffmpegwrapper.cpp:198
-msgid "MPEG 1 Layer III"
-msgstr "MPEG 1 Lager III"
+#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:82
+msgid "No extension specified"
+msgstr "Ingen filändelse angiven"
-#: ../plugins/decoder/ffmpeg/k3bffmpegwrapper.cpp:200
-msgid "Advanced Audio Coding (AAC)"
-msgstr "Avancerad ljudkodning (AAC)"
+#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:86
+msgid "Please specify the command line."
+msgstr "Ange kommandoraden."
+
+#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:87
+msgid "No command line specified"
+msgstr "Ingen kommandorad angiven"
+
+#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:91
+#, c-format
+msgid "Please add the output filename (%f) to the command line."
+msgstr "Lägg till utdatafilnamnet (%f) på kommandoraden."
+
+#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:92
+msgid "No filename specified"
+msgstr "Ingen filnamn angivet"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:102
+msgid "Low quality (56 kbps)"
+msgstr "Låg kvalitet (56 kbit/s)"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:103
+msgid "Low quality (90 kbps)"
+msgstr "Låg kvalitet (90 kbit/s)"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:105
+msgid "Portable (average 115 kbps)"
+msgstr "Flyttbar (medeltal 115 kbit/s)"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:106
+msgid "Portable (average 130 kbps)"
+msgstr "Flyttbar (medeltal 130 kbit/s)"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:107
+msgid "Portable (average 160 kbps)"
+msgstr "Flyttbar (medeltal 160 kbit/s)"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:109
+msgid "HiFi (average 175 kbps)"
+msgstr "Hifi (medeltal 175 kbit/s)"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:110
+msgid "HiFi (average 190 kbps)"
+msgstr "Hifi (medeltal 190 kbit/s)"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:111
+msgid "HiFi (average 210 kbps)"
+msgstr "Hifi (medeltal 210 kbit/s)"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:112
+msgid "HiFi (average 230 kbps)"
+msgstr "Hifi (medeltal 230 kbit/s)"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:114
+msgid "Archiving (320 kbps)"
+msgstr "Arkivering (320 kbit/s)"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:409
+msgid "(Lame) Manual Quality Settings"
+msgstr "Manuella kvalitetsinställningar för Lame"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:471
+msgid "Constant Bitrate: %1 kbps (%2)"
+msgstr "Konstant bithastighet: %1 kbit/s (%2)"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:475
+msgid "Variable Bitrate (%1)"
+msgstr "Variabel bithastighet (%1)"
#: ../plugins/encoder/ogg/k3boggvorbisencoder.cpp:434
msgid "Controls the quality of the encoded files."
@@ -10210,23 +7466,23 @@ msgstr "Styr kvaliteten hos de kodade filerna."
#: ../plugins/encoder/ogg/k3boggvorbisencoder.cpp:435
msgid ""
-"<p>Vorbis' audio quality is not best measured in kilobits per second, but on a "
-"scale from -1 to 10 called <em>quality</em>."
-"<p>For now, quality -1 is roughly equivalent to 45kbps average, 5 is roughly "
-"160kbps, and 10 gives about 400kbps. Most people seeking very-near-CD-quality "
-"audio encode at a quality of 5 or, for lossless stereo coupling, 6. The quality "
-"3 gives, at approximately 110kbps a smaller filesize and significantly better "
-"fidelity than .mp3 compression at 128kbps."
-"<p><em>This explanation is based on the one from the www.vorbis.com FAQ.</em>"
+"<p>Vorbis' audio quality is not best measured in kilobits per second, but on "
+"a scale from -1 to 10 called <em>quality</em>.<p>For now, quality -1 is "
+"roughly equivalent to 45kbps average, 5 is roughly 160kbps, and 10 gives "
+"about 400kbps. Most people seeking very-near-CD-quality audio encode at a "
+"quality of 5 or, for lossless stereo coupling, 6. The quality 3 gives, at "
+"approximately 110kbps a smaller filesize and significantly better fidelity "
+"than .mp3 compression at 128kbps.<p><em>This explanation is based on the one "
+"from the www.vorbis.com FAQ.</em>"
msgstr ""
"<p>Vorbis ljudkvalitet mäts inte bäst i kilobit per sekund, utan enligt en "
-"skala från -1 till 10 som kallas <em>kvalitet</em>. "
-"<p>För tillfället motsvarar -1 grovt 45 kbit/s i medeltal, 5 är grovt 160 "
-"kbit/s och 10 ger ungefär 400 kbit/s. De flesta som vill åstadkomma nära "
-"cd-kvalitet kodar med kvaliteten 5 eller, för förlustfri stereokoppling, 6. "
-"Förvald inställning är 3, som med ungefär 110 kbit/s ger en mindre filstorlek "
-"och betydligt bättre trohet än MP3-komprimering vid 128 kbit/s. "
-"<p><em>Förklaringen är kopierad från vanliga frågor på www.vorbis.com.</em>"
+"skala från -1 till 10 som kallas <em>kvalitet</em>. <p>För tillfället "
+"motsvarar -1 grovt 45 kbit/s i medeltal, 5 är grovt 160 kbit/s och 10 ger "
+"ungefär 400 kbit/s. De flesta som vill åstadkomma nära cd-kvalitet kodar med "
+"kvaliteten 5 eller, för förlustfri stereokoppling, 6. Förvald inställning är "
+"3, som med ungefär 110 kbit/s ger en mindre filstorlek och betydligt bättre "
+"trohet än MP3-komprimering vid 128 kbit/s. <p><em>Förklaringen är kopierad "
+"från vanliga frågor på www.vorbis.com.</em>"
#: ../plugins/encoder/ogg/k3boggvorbisencoder.cpp:473
msgid "(targetted VBR of %1)"
@@ -10308,150 +7564,6 @@ msgstr "Psion 8-bitars A-lag"
msgid "Raw"
msgstr "Obehandlad"
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:102
-msgid "Low quality (56 kbps)"
-msgstr "Låg kvalitet (56 kbit/s)"
-
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:103
-msgid "Low quality (90 kbps)"
-msgstr "Låg kvalitet (90 kbit/s)"
-
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:105
-msgid "Portable (average 115 kbps)"
-msgstr "Flyttbar (medeltal 115 kbit/s)"
-
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:106
-msgid "Portable (average 130 kbps)"
-msgstr "Flyttbar (medeltal 130 kbit/s)"
-
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:107
-msgid "Portable (average 160 kbps)"
-msgstr "Flyttbar (medeltal 160 kbit/s)"
-
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:109
-msgid "HiFi (average 175 kbps)"
-msgstr "Hifi (medeltal 175 kbit/s)"
-
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:110
-msgid "HiFi (average 190 kbps)"
-msgstr "Hifi (medeltal 190 kbit/s)"
-
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:111
-msgid "HiFi (average 210 kbps)"
-msgstr "Hifi (medeltal 210 kbit/s)"
-
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:112
-msgid "HiFi (average 230 kbps)"
-msgstr "Hifi (medeltal 230 kbit/s)"
-
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:114
-msgid "Archiving (320 kbps)"
-msgstr "Arkivering (320 kbit/s)"
-
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:409
-msgid "(Lame) Manual Quality Settings"
-msgstr "Manuella kvalitetsinställningar för Lame"
-
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:471
-msgid "Constant Bitrate: %1 kbps (%2)"
-msgstr "Konstant bithastighet: %1 kbit/s (%2)"
-
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:475
-msgid "Variable Bitrate (%1)"
-msgstr "Variabel bithastighet (%1)"
-
-#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:35
-msgid "Editing external audio encoder"
-msgstr "Redigera extern ljudkodning"
-
-#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:76
-msgid "Please specify a name for the command."
-msgstr "Ange kommandots namn."
-
-#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:77
-msgid "No name specified"
-msgstr "Inget namn angivet"
-
-#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:81
-msgid "Please specify an extension for the command."
-msgstr "Ange kommandots filändelse."
-
-#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:82
-msgid "No extension specified"
-msgstr "Ingen filändelse angiven"
-
-#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:86
-msgid "Please specify the command line."
-msgstr "Ange kommandoraden."
-
-#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:87
-msgid "No command line specified"
-msgstr "Ingen kommandorad angiven"
-
-#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:91
-#, c-format
-msgid "Please add the output filename (%f) to the command line."
-msgstr "Lägg till utdatafilnamnet (%f) på kommandoraden."
-
-#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:92
-msgid "No filename specified"
-msgstr "Ingen filnamn angivet"
-
-#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoder.cpp:200
-msgid "Invalid command: the command is empty."
-msgstr "Felaktigt kommando: kommandot är tomt."
-
-#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoder.cpp:245
-#, c-format
-msgid "Command failed: %1"
-msgstr "Kommandot misslyckades: %1"
-
-#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoder.cpp:256
-msgid "Could not find program '%1'"
-msgstr "Kunde inte hitta programmet '%1'"
-
-#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:112
-#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:124
-#, c-format
-msgid "Internal Alsa problem: %1"
-msgstr "Internt problem i ALSA: %1"
-
-#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:156
-msgid "Could not open alsa audio device '%1' (%2)."
-msgstr "Kunde inte öppna ALSA-ljudenhet '%1' (%2)."
-
-#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:177
-msgid "Could not allocate hardware parameter structure (%1)"
-msgstr "Kunde inte skapa parameterstruktur för hårdvara (%1)"
-
-#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:183
-msgid "Could not initialize hardware parameter structure (%1)."
-msgstr "Kunde inte initiera parameterstruktur för hårdvara (%1)."
-
-#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:190
-msgid "Could not set access type (%1)."
-msgstr "Kunde inte tilldela åtkomsttyp (%1)."
-
-#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:198
-msgid "Could not set sample format (%1)."
-msgstr "Kunde inte ställa in samplingsformat (%1)."
-
-#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:211
-msgid "Could not set sample rate (%1)."
-msgstr "Kunde inte ställa in samplingsfrekvens (%1)."
-
-#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:220
-msgid "Could not set channel count (%1)."
-msgstr "Kunde inte ställa in kanalantal (%1)."
-
-#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:227
-msgid "Could not set parameters (%1)."
-msgstr "Kunde inte ställa in parametrar (%1)."
-
-#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:260
-msgid "Alsa device:"
-msgstr "ALSA-enhet:"
-
#: ../plugins/project/audiometainforenamer/k3baudiometainforenamerplugin.cpp:87
msgid "Rename Pattern"
msgstr "Namnbytesmönster"
@@ -10483,13 +7595,13 @@ msgstr "Avsök efter filer vars namn kan bytas"
#: ../plugins/project/audiometainforenamer/k3baudiometainforenamerplugin.cpp:118
msgid ""
-"<qt>This specifies how the files should be renamed. Currently only the special "
-"strings <em>%a</em> (Artist), <em>%n</em> (Track number), and <em>%t</em> "
-"(Title) ,are supported."
+"<qt>This specifies how the files should be renamed. Currently only the "
+"special strings <em>%a</em> (Artist), <em>%n</em> (Track number), and <em>"
+"%t</em> (Title) ,are supported."
msgstr ""
"<qt>Här anges hur filernas namn ska bytas. För närvarande stöds bara "
-"specialsträngarna <em>%a</em> (artist), <em>%n</em> (spårnummer) och <em>%t</em> "
-"(titel)."
+"specialsträngarna <em>%a</em> (artist), <em>%n</em> (spårnummer) och <em>%t</"
+"em> (titel)."
#: ../plugins/project/audiometainforenamer/k3baudiometainforenamerplugin.cpp:133
#: ../plugins/project/audiometainforenamer/k3baudiometainforenamerplugin.cpp:377
@@ -10532,3 +7644,2453 @@ msgstr "Ange ett ljudprojekt som inte är tomt för en CDDB-förfrågan."
#: ../plugins/project/audioprojectcddb/k3baudioprojectcddbplugin.cpp:140
msgid "Cddb error"
msgstr "CDDB-fel"
+
+#: k3bui.rc:4
+#, no-c-format
+msgid "&Project"
+msgstr "&Projekt"
+
+#: k3bui.rc:9
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "&Tools"
+msgstr "Verktyg"
+
+#: k3bui.rc:24
+#, no-c-format
+msgid "&Device"
+msgstr "&Enhet"
+
+#: k3bui.rc:45
+#, no-c-format
+msgid "&Help"
+msgstr ""
+
+#: k3bui.rc:50
+#, no-c-format
+msgid "Main Toolbar"
+msgstr ""
+
+#: k3bui.rc:56
+#, no-c-format
+msgid "Tools"
+msgstr "Verktyg"
+
+#: k3bui.rc:63
+#, no-c-format
+msgid "Quick Dir Selector"
+msgstr "Snabb katalogväljare"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:17
+#, no-c-format
+msgid "CDDB Options"
+msgstr "CDDB-inställningar"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Local"
+msgstr "Lokal"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:57
+#, no-c-format
+msgid "Use local CDDB directory"
+msgstr "Använd lokal CDDB-katalog"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:68
+#, no-c-format
+msgid "Save entries in local directory (the first directory in the list)"
+msgstr "Spara poster i lokal katalog (första katalogen i listan)"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:102
+#, no-c-format
+msgid "Directory:"
+msgstr "Katalog:"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:135
+#, no-c-format
+msgid "Move directory down"
+msgstr "Flytta ner katalog"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:149
+#, no-c-format
+msgid "Add directory"
+msgstr "Lägg till katalog"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:171
+#, no-c-format
+msgid "Remove directory"
+msgstr "Ta bort katalog"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:185
+#, no-c-format
+msgid "Move directory up"
+msgstr "Flytta upp katalog"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:214
+#, no-c-format
+msgid "Remote"
+msgstr "Fjärr"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:251
+#, no-c-format
+msgid "Server:"
+msgstr "Server:"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:273
+#, no-c-format
+msgid "Server"
+msgstr "Server"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:284
+#, no-c-format
+msgid "Port"
+msgstr "Port"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:328
+#, no-c-format
+msgid "Port "
+msgstr "Port "
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:342
+#, no-c-format
+msgid "Add server"
+msgstr "Lägg till server"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:356
+#, no-c-format
+msgid "Remove server"
+msgstr "Ta bort server"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:370
+#, no-c-format
+msgid "Move server up"
+msgstr "Flytta upp server"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:384
+#, no-c-format
+msgid "Move server down"
+msgstr "Flytta ner server"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:411
+#, no-c-format
+msgid "Enable remote CDDB queries"
+msgstr "Aktivera CDDB-fjärrförfrågan"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:440
+#, no-c-format
+msgid "CGI Path"
+msgstr "CGI-sökväg"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:460
+#, no-c-format
+msgid "~/cddb/cddb.cgi"
+msgstr "~/cddb/cddb.cgi"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:471
+#, no-c-format
+msgid "Path:"
+msgstr "Sökväg:"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:479
+#, no-c-format
+msgid "Manual CGI path"
+msgstr "Manuell CGI-sökväg"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:30
+#, no-c-format
+msgid "&Ask to save projects on exit"
+msgstr "&Fråga om projektet ska sparas vid avslutning"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:33
+#, no-c-format
+msgid "Ask to save modified projects on exit"
+msgstr "Fråga om ändrade projekt ska sparas vid avslutning"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:49
+#, no-c-format
+msgid "Default Temporary Directory:"
+msgstr "Förvald tillfällig katalog:"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:57
+#, no-c-format
+msgid "The directory where K3b stores temporary files"
+msgstr "Katalogen där K3b lagrar tillfälliga filer"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:60
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>This is the default temporary directory. This is where K3b will store "
+"temporary files like iso images or decoded audio files.\n"
+"<p>Be aware that the temporary directory may also be changed in every "
+"project burn dialog."
+msgstr ""
+"<p>Det här är standardkatalog för tillfälliga filer. Här lagrar K3b "
+"tillfälliga filer som ISO-avbilder eller avkodade ljudfiler.\n"
+"<p>Var medveten om att katalogen också kan ändras i varje projekts "
+"bränndialogruta."
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:73
+#, no-c-format
+msgid "System"
+msgstr "System"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:84
+#, no-c-format
+msgid "&Check system configuration"
+msgstr "&Kontrollera systeminställning"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:87
+#, no-c-format
+msgid "Check system Configuration"
+msgstr "Kontrollera systeminställning"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:90
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>If this option is checked K3b will check the system configuration for any "
+"problems on startup and when the the user changes the settings."
+msgstr ""
+"<p>Om det här alternativet markeras, kontrollerar K3b systeminställningarna "
+"vid start och när användaren ändrar inställningarna, för att hitta "
+"eventuella problem."
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:106
+#, no-c-format
+msgid "Used audio output system:"
+msgstr "Använt ljudutmatningssystem:"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:119
+#, no-c-format
+msgid "Confi&gure..."
+msgstr "&Ställ in..."
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:131
+#, no-c-format
+msgid "GUI Settings"
+msgstr "Grafikinställningar"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:142
+#, no-c-format
+msgid "Show progress &OSD"
+msgstr "Visa skärm&meddelande med förlopp"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:145
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>If this option is checked K3b will display the progress in an OSD which "
+"always stays on top of all other windows."
+msgstr ""
+"<p>Om det här alternativet markeras visar K3b förloppet med ett "
+"skärmmeddelande som alltid visas ovanför alla andra fönster."
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:153
+#, no-c-format
+msgid "Hide &main window while writing"
+msgstr "Dölj &huvudfönster under bränning"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:156
+#, no-c-format
+msgid "Hide the main window while displaying the progress window"
+msgstr "Dölj huvudfönstret medan förloppsfönstret visas"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:159
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>If this option is checked K3b will hide the main window while displaying "
+"the progress dialog."
+msgstr ""
+"<p>Om det här alternativet markeras döljer K3b huvudfönstret medan "
+"förloppsdialogrutan visas."
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:167
+#, no-c-format
+msgid "Show splash screen"
+msgstr "Visa startskärm"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:170
+#, no-c-format
+msgid "Show the splash screen when K3b starts"
+msgstr "Visa startskärm när K3b startar"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:178
+#, no-c-format
+msgid "E&nable Konqueror integration"
+msgstr "Aktivera integrering med &Konqueror"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:181
+#, no-c-format
+msgid "Enable integration of K3b actions into Konqueror menus"
+msgstr "Aktivera integrering av K3b-åtgärder i Konquerors menyer"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:184
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>K3b can integrate itself into Konqueror. This integration allows to start "
+"K3b from the context menu in the file manager.\n"
+"<p>A typical example is: in order to burn a folder to a data CD one clicks "
+"on the folder using the right mouse button. In the appearing context menu "
+"one selects \"Create Data CD with K3b...\" and a new K3b project containing "
+"the folder is created.\n"
+"<p><em>Konqueror integration is not enabled by default to prevent unwanted "
+"cluttering of the Konqueror menus.</em>"
+msgstr ""
+"<p>K3b kan integreras med Konqueror. Integreringen gör det möjligt att "
+"starta K3b från den sammanhangsberoende menyn i filhanteraren.\n"
+"<p>Ett typexempel är att klicka på en katalog med höger musknapp för att "
+"bränna katalogen på en data-cd. I den sammanhangsberoende menyn som visas, "
+"väljer man \"Skapa data-cd med K3b...\" för att skapa ett nytt K3b-projekt "
+"som innehåller katalogen.\n"
+"<p><em>Integrering med Konqueror är inte normalt aktiverad för att förhindra "
+"oönskad belamring av Konquerors menyer.</em>"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:194
+#, no-c-format
+msgid "&Keep action dialogs open"
+msgstr "&Behåll åtgärdsdialogrutor öppna"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:197
+#, no-c-format
+msgid "Do not close action dialogs after finishing the process"
+msgstr "Stäng inte åtgärdsdialogrutor efter processen är klar"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:200
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>If this option is checked K3b will not close action dialogs such as the "
+"CD Copy dialog after the process has been finished. It will be kept open to "
+"start a new process like copying another CD."
+msgstr ""
+"<p>Om alternativet är markerat stänger inte K3b åtgärdsdialogrutor som cd-"
+"kopieringsdialogrutan efter processen är klar. Den hålls öppen för att "
+"starta en ny process, som att kopiera en ny cd."
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:216
+#, no-c-format
+msgid "&Default action dialog settings:"
+msgstr "Standard&inställning för åtgärdsdialogrutor:"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:227
+#, no-c-format
+msgid "Settings to load when opening an action dialog"
+msgstr "Inställningar att ladda när en åtgärdsdialogruta visas"
+
+#: option/base_k3bpluginoptiontab.ui:28
+#, no-c-format
+msgid "Configure..."
+msgstr "Ställ in..."
+
+#: option/base_k3bpluginoptiontab.ui:58
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>Here all <em>K3b Plugins</em> may be configured. Be aware that this does "
+"not include the <em>KPart Plugins</em> which embed themselves in the K3b "
+"menu structure.</p>"
+msgstr ""
+"<p>Här kan alla <em>K3b-insticksmoduler</em> ställas in. Var medveten om att "
+"detta inte omfattar <em>Kpart-insticksmoduler</em>, som infogas i K3b:s "
+"menystruktur av sig själv.</p>"
+
+#: option/base_k3bthemeoptiontab.ui:28
+#, no-c-format
+msgid "Theme Selection"
+msgstr "Val av tema"
+
+#: option/base_k3bthemeoptiontab.ui:37
+#, no-c-format
+msgid "Theme"
+msgstr "Tema"
+
+#: option/base_k3bthemeoptiontab.ui:70
+#, no-c-format
+msgid "Comment"
+msgstr "Kommentar"
+
+#: option/base_k3bthemeoptiontab.ui:136
+#, no-c-format
+msgid "no Theme selected"
+msgstr "inget tema valt"
+
+#: option/base_k3bthemeoptiontab.ui:187
+#, no-c-format
+msgid "Install New Theme..."
+msgstr "Installera nytt tema..."
+
+#: option/base_k3bthemeoptiontab.ui:195
+#, no-c-format
+msgid "Remove Theme"
+msgstr "Ta bort tema"
+
+#: projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui:9
+#, no-c-format
+msgid "Custom Data Filesystems"
+msgstr "Egna datafilsystem"
+
+#: projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui:26
+#, no-c-format
+msgid "File System Settings"
+msgstr "Filsystemsinställningar"
+
+#: projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui:35
+#, no-c-format
+msgid "ISO9660 Filesystem"
+msgstr "ISO9660-filsystem"
+
+#: projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui:58
+#, no-c-format
+msgid "File Systems"
+msgstr "Filsystem"
+
+#: projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui:69
+#, no-c-format
+msgid "&Generate Rock Ridge extensions"
+msgstr "&Skapa Rock Ridge-utökningar"
+
+#: projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui:75
+#, no-c-format
+msgid "Add Rock Ridge extensions to the file system"
+msgstr "Lägg till Rock Ridge-utökningar i filsystemet"
+
+#: projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui:78
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>If this option is checked, K3b will generate the System Use Sharing "
+"Protocol records (SUSP) specified by the Rock Ridge Interchange Protocol "
+"(IEEE-P1282).\n"
+"<p>Rock Ridge extends the ISO-9660 filesystem by features equal to the UNIX "
+"filesystems (permissions, symbolic links, very long filenames, ...). It uses "
+"ISO-8859 or UTF-16 based characters and allows 255 octets.\n"
+"<p>Rock Ridge extensions are located at the end of each ISO-9660 directory "
+"record. This makes the Rock Ridge tree closely coupled to the ISO-9660 "
+"tree.\n"
+"<p><b>It is highly recommended to use Rock Ridge extensions on every data CD "
+"or DVD.</b>"
+msgstr ""
+"<p>Om det här alternativet är markerat, skapar K3b SUSP-posterna (System Use "
+"Sharing Protocol) som anges av Rock Ridge-utbytesprotokollet (IEEE-P1282).\n"
+"<p>Rock Ridge utökar ISO9660-filsystemet med funktioner som motsvarar Unix-"
+"filsystem (behörigheter, symboliska länkar, mycket långa filnamn, ...). Det "
+"använder ISO-8859 eller UTF-16 baserade tecken och tillåter 255 oktetter.\n"
+"<p>Rock Ridge-utökningar placeras sist i varje ISO9660-katalogpost. Det gör "
+"att Rock Ridge-trädet är nära kopplat till ISO9660-trädet.\n"
+"<p><b>Du rekommenderas att använda Rock Ridge-utökningen på alla data-cd "
+"eller data-dvd.</b>"
+
+#: projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui:89
+#, no-c-format
+msgid "Generate &Joliet extensions"
+msgstr "Skapa &Joliet-utökningar"
+
+#: projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Add Joliet extensions to the file system"
+msgstr "Lägg till Joliet-utökning i filsystemet"
+
+#: projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui:95
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>If this option is checked, K3b will add additional Joliet extensions to "
+"the ISO-9660 file system.\n"
+"<p>Joliet is not an accepted independent international standard like "
+"ISO-9660 or Rock Ridge. It is mainly used on Windows systems.\n"
+"<p>Joliet does not allow all characters, so the Joliet filenames are not "
+"identical to the filenames on disk (as compared to Rock Ridge). Joliet has a "
+"filename length limitation of 64 chars (independent from the character "
+"coding and type e.g. European vs. Japanese). This is annoying, as modern "
+"file systems all allow 255 characters per path name component.\n"
+"<p>Joliet uses UTF-16 coding.\n"
+"<p><b>Caution:</b> With the exception of Linux and FreeBSD, there is no "
+"POSIX-like OS that supports Joliet. So <b>never create Joliet-only CDs or "
+"DVDs</b> for that reason."
+msgstr ""
+"<p>Om det här alternativet är markerat, lägger K3b till ytterligare Joliet-"
+"utökningar till ISO 9660-filsystemet.\n"
+"<p>Joliet är inte en accepterad oberoende internationell standard som ISO "
+"9660 eller Rock Ridge, och används i huvudsak på Windows-system.\n"
+"<p>Joliet tillåter inte alla tecken så Joliet-filnamn är inte identiska med "
+"filnamn på disk (i jämförelse med Rock Ridge). Joliet har en begränsning av "
+"filnamnslängden på 64 tecken (oberoende av teckenkodningen och -typen, t ex "
+"europeisk eller japansk). Detta är irriterande, eftersom moderna filsystem "
+"tillåter 255 tecken för varje komponent i en sökväg.\n"
+"<p>Joliet använder UTF-16-kodning.\n"
+"<p><b>Varning:</b> Förutom Linux och FreeBSD, finns det inte något POSIX-"
+"liknande operativsystem som stöder Joliet. <b>Skapa därför aldrig rena "
+"Joliet-cd eller Joliet-dvd</b> av denna anledning."
+
+#: projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui:107
+#, no-c-format
+msgid "Generate &UDF structures"
+msgstr "Skapa &UDF-strukturer"
+
+#: projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui:110
+#, no-c-format
+msgid "Add UDF structures to the file system"
+msgstr "Lägg till UDF-strukturer i filsystemet"
+
+#: projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui:113
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>If this option is checked K3b will create UDF filesystem structures in "
+"addition to the ISO9660 filesystem.\n"
+"<p>The UDF (<em><b>U</b>niversal <b>D</b>isk <b>F</b>ormat</em>) is mainly "
+"used for DVDs."
+msgstr ""
+"<p>Om det här alternativet markeras, skapar K3b UDF-filsystemstrukturer "
+"förutom ISO9660-filsystemet.\n"
+"<p>UDF (<em><b>U</b>niversal <b>D</b>isk <b>F</b>ormat</em>) används i "
+"huvudsak av dvd:er."
+
+#: projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui:124
+#, no-c-format
+msgid "Other Settings"
+msgstr "Andra inställningar"
+
+#: projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui:143
+#, no-c-format
+msgid "F&orce input charset:"
+msgstr "&Tvinga teckenuppsättning för indata:"
+
+#: projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui:164
+#, no-c-format
+msgid "Preserve file permissions (bac&kup)"
+msgstr "&Bevara filrättigheter (säkerhetskopia)"
+
+#: projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui:167
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>If this option is checked, all files in the resulting file system will "
+"have exactly the same permissions as the source files. (Otherwise, all files "
+"will have equal permissions and be owned by root).\n"
+"<p>This is mainly useful for backups.<p><b>Caution:</b> The permissions may "
+"not make much sense on other file systems; for example, if a user that owns "
+"a file on the CD or DVD does not exist."
+msgstr ""
+"<p>Om det här alternativet är markerat, får alla filer som resultat på "
+"skivan exakt samma rättigheter som källfilerna. (Annars får alla filer samma "
+"rättigheter och ägs av root.)\n"
+"<p>Detta är i huvudsak användbart för säkerhetskopior.<p><b>Varning:</b> "
+"Rättigheterna kanske inte är rimliga på andra filsystem, till exempel om "
+"ägaren till en fil på cd:n eller dvd:n inte finns."
+
+#: projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui:20
+#, no-c-format
+msgid "Messa&ge:"
+msgstr "Me&ddelande:"
+
+#: projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui:44
+#: projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui:81
+#: projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui:140
+#: projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui:203
+#: projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui:254
+#: projects/base_k3baudiocdtextwidget.ui:89
+#: projects/base_k3baudiocdtextwidget.ui:115
+#: projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui:253
+#: projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui:282
+#: projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui:311
+#: rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui:49
+#, no-c-format
+msgid "..."
+msgstr "..."
+
+#: projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui:47
+#: projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui:84
+#: projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui:143
+#: projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui:206
+#: projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui:257
+#: projects/base_k3baudiocdtextwidget.ui:92
+#: projects/base_k3baudiocdtextwidget.ui:118
+#, no-c-format
+msgid "Copy to all tracks"
+msgstr "Kopiera till alla spår"
+
+#: projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui:57
+#, no-c-format
+msgid "&UPC EAN:"
+msgstr "&UPC EAN:"
+
+#: projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui:94
+#: projects/base_k3baudiotrackwidget.ui:51
+#, no-c-format
+msgid "So&ngwriter:"
+msgstr "&Låtskrivare:"
+
+#: projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui:105
+#: projects/base_k3baudiotrackwidget.ui:102
+#, no-c-format
+msgid "&Composer:"
+msgstr "&Kompositör:"
+
+#: projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui:116
+#, no-c-format
+msgid "&Disk id:"
+msgstr "Skivi&dentifikation:"
+
+#: projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui:153
+#: projects/base_k3baudiotrackwidget.ui:91
+#, no-c-format
+msgid "&Arranger:"
+msgstr "&Arrangör:"
+
+#: projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui:179
+#: projects/base_k3baudiotrackwidget.ui:129
+#, no-c-format
+msgid "&Performer:"
+msgstr "&Artist:"
+
+#: projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui:216
+#: projects/base_k3baudiocdtextwidget.ui:128
+#: projects/base_k3baudiotrackwidget.ui:151
+#, no-c-format
+msgid "&Title:"
+msgstr "&Titel:"
+
+#: projects/base_k3baudiocdtextwidget.ui:10
+#, no-c-format
+msgid "K3bAudioCDTextWidget"
+msgstr "K3bLjudCDTextkomponent"
+
+#: projects/base_k3baudiocdtextwidget.ui:21
+#, no-c-format
+msgid "Write CD-Text"
+msgstr "Skriv cd-text"
+
+#: projects/base_k3baudiocdtextwidget.ui:33
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p><b>CD-Text</b>\n"
+"<p>If this option is checked K3b uses some otherwise unused space on the "
+"Audio CD to store additional information, like the artist or the CD title.\n"
+"<p>CD-Text is an extension to the audio CD standard introduced by Sony.\n"
+"<p>CD-Text will only be usable on CD players that support this extension "
+"(mostly car CD players) and software like K3b, of course.\n"
+"<p>Since a CD-Text-enhanced Audio CD will work in any Hifi CD or DVD player "
+"even if the player does not support CD-Text explicitly, enabling it is never "
+"a bad idea (just remember to fill in the CD-Text information)."
+msgstr ""
+"<p><b>Cd-text</b>\n"
+"<p>Om det här alternativet är markerat använder K3b en del annars oanvänt "
+"utrymme på en ljud-cd för att lagra ytterligare information, som artisten "
+"och titeln.\n"
+"<p>Cd-text är en utökning av ljud-cd-standarden som introducerats av Sony.\n"
+"<p>Cd-text är bara användbar på cd-spelare som stöder utökningen (i huvudsak "
+"cd-spelare i bilstereo).\n"
+"<p>Eftersom en cd utökad med cd-text fungerar i alla HIFI cd- eller dvd-"
+"spelare, även om spelaren inte explicit stöder cd-text, är det aldrig fel "
+"att aktivera det (kom bara ihåg att fylla i cd-text informationen)."
+
+#: projects/base_k3baudiocdtextwidget.ui:65
+#, no-c-format
+msgid "Perf&ormer:"
+msgstr "&Artist:"
+
+#: projects/base_k3baudiocdtextwidget.ui:166
+#, no-c-format
+msgid "More Fiel&ds..."
+msgstr "F&ler fält..."
+
+#: projects/base_k3baudiotrackwidget.ui:9
+#, no-c-format
+msgid "K3bAudioTrackWidget"
+msgstr "K3bLjudspårningskomponent"
+
+#: projects/base_k3baudiotrackwidget.ui:27
+#, no-c-format
+msgid "C&D-Text"
+msgstr "C&d-text"
+
+#: projects/base_k3baudiotrackwidget.ui:113
+#, no-c-format
+msgid "&Message:"
+msgstr "&Meddelande:"
+
+#: projects/base_k3baudiotrackwidget.ui:140
+#, no-c-format
+msgid "&ISRC:"
+msgstr "&ISRC:"
+
+#: projects/base_k3baudiotrackwidget.ui:204
+#, no-c-format
+msgid "Preemph&asis"
+msgstr "För&betoning"
+
+#: projects/base_k3baudiotrackwidget.ui:207
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid ""
+"<p>Preemphasis is mainly used in audio processing. Higher frequencies in "
+"audio Q_SIGNALS usually have lower amplitudes. This can lead to bad signal "
+"quality on noisy transmission because the high frequencies might become too "
+"weak. To avoid this effect, high frequencies are amplified before "
+"transmission (preemphasis); the receiver will then weaken them accordingly "
+"for playback."
+msgstr ""
+"<p>Förbetoning används oftast i ljudbehandling. Högre frekvenser i "
+"ljudsignaler har oftast lägre amplituder. Det kan orsaka dålig "
+"signalkvalitet vid brusig överföring eftersom de höga frekvenserna kan bli "
+"för svaga. För att undvika effekten, förstärks höga frekvenser innan "
+"överföring (förbetoning). Mottagaren försvagar dem på motsvarande sätt vid "
+"uppspelning."
+
+#: projects/base_k3baudiotrackwidget.ui:215
+#, no-c-format
+msgid "&Copy permitted"
+msgstr "&Kopiering tillåten"
+
+#: projects/base_k3baudiotrackwidget.ui:231
+#, no-c-format
+msgid "Post-Gap:"
+msgstr "Efterföljande mellanrum:"
+
+#: projects/base_k3baudiotrackwidget.ui:239
+#, no-c-format
+msgid "Set the length of the track's post-gap"
+msgstr "Ställ in längden på spårets efterföljande mellanrum"
+
+#: projects/base_k3baudiotrackwidget.ui:242
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>On an audio CD each track (except for the last) can have a post-gap.\n"
+"This does not mean that K3b adds an additional gap of silence to the track. "
+"This setting simply influences the display on a Hifi audio CD player. The "
+"part of an audio track that is marked as post-gap is counted backwards.\n"
+"<p>This setting is irrelevant for most users as todays CD burners can put "
+"arbitrary audio data in the post-gap when burning in DAO mode.\n"
+"<p><i>In other CD-burning applications the post-gap might be called the pre-"
+"gap. The pre-gap of track 2 is the same as the post-gap of track 1.\n"
+"<p><b>Changing the post-gap does not change the length of the track!</b>\n"
+"<p><b>When writing in TAO writing mode (not recommended for Audio CDs) the "
+"post-gap will most likely be muted and on some burners forced to 2 seconds.</"
+"b>"
+msgstr ""
+"<p>På en ljud-cd kan alla spår (utom det sista) ha ett efterföljande "
+"mellanrum.\n"
+"Det betyder inte att K3b lägger till ett ytterligare mellanrum med tystnad "
+"till spåret. Inställningen påverkar bara displayen på en HIFI cd-spelare. "
+"Den del av ett ljudspår som är markerad som efterföljande mellanrum räknas "
+"baklänges.\n"
+"<p>Inställningen spelar ingen roll för de flesta användare eftersom dagens "
+"cd-brännare kan lägga till godtycklig ljud-data i det efterföljande "
+"mellanrummet vid bränning med disk-at-once.\n"
+"<p><i>I andra cd-brännprogram kanske det efterföljande mellanrummet kallas "
+"för inledande mellanrum. Det inledande mellanrummet för spår 2 är samma som "
+"det efterföljande mellanrummet för spår 1.\n"
+"<p><b>Att ändra det efterföljande mellanrummet ändrar inte spårets längd.</"
+"b>\n"
+"<p><b>Vid skrivning med track-at-once (som inte rekommenderas för ljud-cd) "
+"blir det efterföljande mellanrummet troligen tyst, och för vissa brännare "
+"tvingas längden till två sekunder.</b>"
+
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:36
+#, no-c-format
+msgid "Boot images:"
+msgstr "Startavbilder:"
+
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:44
+#, no-c-format
+msgid "&New..."
+msgstr "&Ny..."
+
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:47
+#, no-c-format
+msgid "Add new boot image"
+msgstr "Lägg till ny startavbild"
+
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:55
+#, no-c-format
+msgid "&Delete"
+msgstr ""
+
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:58
+#, no-c-format
+msgid "Remove selected boot image"
+msgstr "Ta bort markerad startavbild"
+
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:66 projects/base_k3bbootimageview.ui:112
+#, no-c-format
+msgid "Emulation Type"
+msgstr "Emuleringstyp"
+
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:123
+#, no-c-format
+msgid "Flopp&y"
+msgstr "&Diskett"
+
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:126
+#, no-c-format
+msgid "Emulate a 1440/2880 kb floppy"
+msgstr "Emulera en 1440/2880-kibyte diskett"
+
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:137
+#, no-c-format
+msgid "Emulate a harddisk"
+msgstr "Emulera en hårddisk"
+
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:148
+#, no-c-format
+msgid "No emulation at all"
+msgstr "Ingen emulering alls"
+
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:177
+#, no-c-format
+msgid "No boot image"
+msgstr "Ingen startavbild"
+
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:180
+#, no-c-format
+msgid "Do not boot from the emulated floppy/harddisk"
+msgstr "Starta inte från emulerad diskett/hårddisk"
+
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:188
+#, no-c-format
+msgid "Boot-info-table"
+msgstr "Startladdningstabell"
+
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:207 projects/base_k3bbootimageview.ui:218
+#, no-c-format
+msgid "0"
+msgstr "0"
+
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:229
+#, no-c-format
+msgid "Boot load segment:"
+msgstr "Startladdningssegment:"
+
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:240
+#, no-c-format
+msgid "Boot load size:"
+msgstr "Startladdningsstorlek:"
+
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:260
+#, no-c-format
+msgid "Show Advanced Op&tions"
+msgstr "Visa avancerade al&ternativ"
+
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:295
+#, no-c-format
+msgid "Boot catalog:"
+msgstr "Startkatalog:"
+
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:303
+#, no-c-format
+msgid "boot/boot.catalog"
+msgstr "start/start.katalog"
+
+#: projects/base_k3bdataimagesettings.ui:9
+#, no-c-format
+msgid "Data Image Settings"
+msgstr "Dataavbildsinställningar"
+
+#: projects/base_k3bdataimagesettings.ui:23
+#, no-c-format
+msgid "Volume Name"
+msgstr "Volymnamn"
+
+#: projects/base_k3bdataimagesettings.ui:42
+#, no-c-format
+msgid "&More fields..."
+msgstr "&Fler fält..."
+
+#: projects/base_k3bdataimagesettings.ui:52
+#, no-c-format
+msgid "File System"
+msgstr "Filsystem"
+
+#: projects/base_k3bdataimagesettings.ui:77
+#, no-c-format
+msgid "File system presets"
+msgstr "Förinställda filsystem"
+
+#: projects/base_k3bdataimagesettings.ui:85
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:102
+#, no-c-format
+msgid "&Custom..."
+msgstr "E&get..."
+
+#: projects/base_k3bdataimagesettings.ui:103
+#, no-c-format
+msgid "Symbolic Links"
+msgstr "Symboliska länkar"
+
+#: projects/base_k3bdataimagesettings.ui:112
+#: projects/base_k3bdataimagesettings.ui:179
+#, no-c-format
+msgid "No Change"
+msgstr "Ingen ändring"
+
+#: projects/base_k3bdataimagesettings.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Discard broken symlinks"
+msgstr "Kasta felaktiga symboliska länkar"
+
+#: projects/base_k3bdataimagesettings.ui:122
+#, no-c-format
+msgid "Discard all symlinks"
+msgstr "Kasta alla symboliska länkar"
+
+#: projects/base_k3bdataimagesettings.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Follow symlinks"
+msgstr "Följ symboliska länkar"
+
+#: projects/base_k3bdataimagesettings.ui:142
+#, no-c-format
+msgid "Symbolic link handling in the project"
+msgstr "Hantering av symboliska länkar i projektet"
+
+#: projects/base_k3bdataimagesettings.ui:145
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>K3b can create ISO9660 filesystems that contain symlinks if the Rock "
+"Ridge extensions are enabled (they are by default). You can change the way "
+"symlinks are handled in a K3b project.\n"
+"\n"
+"<p><b>No Change</b><br>\n"
+"Symlinks are used as they have been added to the project. \n"
+"\n"
+"<p><b>Discard broken symlinks</b><br>\n"
+"K3b will discard all symbolic links that do not point to a file inside the "
+"project. That includes all links to absolute paths like '/home/myhome/"
+"testfile'.\n"
+"\n"
+"<p><b>Discard all symlinks</b><br>\n"
+"K3b will discard all symbolic links that have been added to the project; "
+"meaning that the resulting file system will have no links at all.\n"
+"\n"
+"<p><b>Follow symlinks</b><br>\n"
+"Each symbolic link in the project will be replaced with the contents of the "
+"file it is pointing to. Thus, the resulting filesystem will not contain any "
+"symbolic links.<br>\n"
+"Be aware that in case Rock Ridge extensions are disabled (which is not "
+"recommended) symbolic links are always followed because ISO9660 does not "
+"support symbolic links.\n"
+"\n"
+"<p><b>Caution:</b> Symbolic links require Rock Ridge extensions."
+msgstr ""
+"<p>K3b kan skapa ISO 9660-filsystem som innehåller symboliska länkar om Rock "
+"Ridge-utökningar är aktiverade (det är de normalt). Du kan ändra sättet som "
+"symboliska länkar hanteras i ett K3b-projekt.\n"
+"\n"
+"<p><b>Ingen ändring</b><br>\n"
+"Symboliska länkar används som de har lagts till i projektet.\n"
+"\n"
+"<p><b>Kasta felaktiga symboliska länkar</b><br>\n"
+"K3b kastar alla symboliska länkar som inte pekar på en fil inne i projektet. "
+"Det omfattar alla länkar till absoluta sökvägar som '/home/mitt_hem/"
+"testfil'.\n"
+"\n"
+"<p><b>Kasta alla symboliska länkar</b><br>\n"
+"K3b kastar alla symboliska länkar som har lagts till i projektet, vilket "
+"betyder att det resulterande filsystemet inte har några länkar alls.\n"
+"\n"
+"<p><b>Följ symboliska länkar</b><br>\n"
+"Varje symbolisk länk i projektet ersätts med innehållet i filen den pekar "
+"på. Alltså innehåller inte det resulterande filsystemet några symboliska "
+"länkar. <br>\n"
+"\n"
+"<p><b>Varning:</b> Symboliska länkar kräver Rock Ridge-utökningar."
+
+#: projects/base_k3bdataimagesettings.ui:170
+#, no-c-format
+msgid "White space handling"
+msgstr "Hantering av blanktecken"
+
+#: projects/base_k3bdataimagesettings.ui:184
+#, no-c-format
+msgid "Strip"
+msgstr "Ta bort"
+
+#: projects/base_k3bdataimagesettings.ui:189
+#, no-c-format
+msgid "Extended Strip"
+msgstr "Utökad borttagning"
+
+#: projects/base_k3bdataimagesettings.ui:209
+#, no-c-format
+msgid "Handling of spaces in filenames"
+msgstr "Hantering av mellanslag i filnamn"
+
+#: projects/base_k3bdataimagesettings.ui:212
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p><b>No Change</b><br>\n"
+"If this option is checked, K3b will leave all spaces in filenames as they "
+"are.\n"
+"<p><b>Strip</b><br>\n"
+"If this option is checked, K3b will remove all spaces from all filenames."
+"<br>\n"
+"Example: 'my good file.ext' becomes 'mygoodfile.ext'\n"
+"<p><b>Extended Strip</b><br>\n"
+"If this option is checked K3b will remove all spaces in all filenames and "
+"capitalize all letters following a space.<br>\n"
+"Example: 'my good file.ext' becomes 'myGoodFile.ext'\n"
+"<p><b>Replace</b><br>\n"
+"If this option is checked, K3b will replace all spaces in all filenames with "
+"the specified characters.<br>\n"
+"Example: 'my good file.ext' becomes 'my_good_file.ext'"
+msgstr ""
+"<p><b>Ingen ändring</b><br>\n"
+"Om alternativet markeras, lämnar K3b alla mellanslag i filnamn som de är.\n"
+"<p><b>Ta bort</b><br>\n"
+"Om alternativet markeras, tar K3b bort alla mellanslag från alla filnamn."
+"<br>\n"
+"Exempel: 'min fina fil.ext' blir 'minfinafil.ext'\n"
+"<p><b>Utökad borttagning</b><br>\n"
+"Om alternativet markeras, tar K3b bort alla mellanslag från alla filnamn och "
+"ändrar alla bokstäver till stora om de följer efter ett mellanslag.<br>\n"
+"Exempel: 'min fina fil.ext' blir 'minFinaFil.ext'\n"
+"<p><b>Ersätt</b><br>\n"
+"Om alternativet markeras, ersätter K3b alla mellanslag i alla filnamn med de "
+"angivna tecknen.<br>\n"
+"Exempel: 'min fina fil.ext' blir 'min_fina_fil.ext'"
+
+#: projects/base_k3bdataimagesettings.ui:241
+#: rip/base_k3bcddbpatternwidget.ui:52
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:548
+#, no-c-format
+msgid "_"
+msgstr "_"
+
+#: projects/base_k3bdataimagesettings.ui:244
+#, no-c-format
+msgid "The string to replace spaces with"
+msgstr "Strängen som ersätter mellanslag"
+
+#: projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui:42
+#, no-c-format
+msgid "V&olume set name:"
+msgstr "Volymu&ppsättningsnamn:"
+
+#: projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui:80
+#, no-c-format
+msgid "P&reparer:"
+msgstr "Fö&rberedare:"
+
+#: projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui:91
+#, no-c-format
+msgid "P&ublisher:"
+msgstr "&Utgivare:"
+
+#: projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui:102
+#, no-c-format
+msgid "Volu&me set size:"
+msgstr "Volymuppsättnings&storlek:"
+
+#: projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "S&ystem:"
+msgstr "S&ystem:"
+
+#: projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui:187
+#, no-c-format
+msgid "&Application:"
+msgstr "Pro&gram:"
+
+#: projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui:256
+#, no-c-format
+msgid "Select a bibliographic file from the project"
+msgstr "Välj en bibliografisk fil från projektet"
+
+#: projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui:285
+#, no-c-format
+msgid "Select an abstract file from the project"
+msgstr "Välj en sammanfattningsfil från projektet"
+
+#: projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui:314
+#, no-c-format
+msgid "Select a copyright file from the project"
+msgstr "Välj en copyright-fil från projektet"
+
+#: projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui:324
+#, no-c-format
+msgid "Abstract file:"
+msgstr "Sammanfattningsfil:"
+
+#: projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui:332
+#, no-c-format
+msgid "Copyright file:"
+msgstr "Copyright-fil:"
+
+#: projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui:340
+#, no-c-format
+msgid "Bibliographic file:"
+msgstr "Bibliografisk fil:"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:23
+#, no-c-format
+msgid "Playback Settings"
+msgstr "Uppspelningsalternativ"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:34
+#, no-c-format
+msgid "MPlayer subtitle fontset:"
+msgstr "Mplayers textningsteckensnitt:"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:42
+#, no-c-format
+msgid "Select the font to be used to render subtitles"
+msgstr "Välj teckensnitt som används för att visa textning"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:50
+#, no-c-format
+msgid "Unwanted MPlayer options:"
+msgstr "Oönskade väljare till Mplayer:"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:69
+#, no-c-format
+msgid "Pla&y files randomly"
+msgstr "Spela filer sl&umpmässigt"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:72
+#, no-c-format
+msgid "The files are played in random order"
+msgstr "Filerna spelas i slumpmässig ordning"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:75
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>If this option is checked the order in which the files are played is "
+"determined randomly every time it is played."
+msgstr ""
+"<p>Om det här alternativet markeras, avgörs ordningen som filerna spelas "
+"slumpmässigt varje gång de spelas."
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:83
+#, no-c-format
+msgid "&Do not use DMA"
+msgstr "Använd inte &direkt minnesåtkomst"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:86
+#, no-c-format
+msgid "Do not use DMA for media access"
+msgstr "Använd inte direkt minnesåtkomst för mediaåtkomst"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:89
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>If this option is checked the resulting eMovix CD/DVD will not use DMA "
+"for accessing the drive. This will slow down reading from the CD/DVD but may "
+"be necessary on some systems that do not support DMA.</p>"
+msgstr ""
+"<p>Om det här alternativet är markerat, använder inte den resulterande "
+"eMovix-cd:n eller dvd:n direkt minnesåtkomst för att komma åt enheten. Det "
+"gör läsning från cd:n eller dvd:n långsammare, men kan vara nödvändigt på "
+"vissa system som inte stöder direkt minnesåtkomst.</p>"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:99
+#, no-c-format
+msgid "MPlayer options you want to be sure MPlayer will not use"
+msgstr ""
+"Väljare till Mplayer som du vill vara säker på att Mplayer inte använder"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:102
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>Here one can specify MPlayer options that should never be used.\n"
+"<p>They have to be separated by spaces:\n"
+"<pre>opt1 opt2 opt3</pre>"
+msgstr ""
+"<p>Här kan väljare till Mplayer som aldrig ska användas anges.\n"
+"<p>De måste skiljas åt med mellanslag:\n"
+"<pre>väljare1 väljare2 väljare3</pre>"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:112
+#, no-c-format
+msgid "Additional MPlayer options"
+msgstr "Ytterligare väljare till Mplayer"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:115
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>MPlayer options that should be used in any case.\n"
+"<p>They have to be separated by spaces:\n"
+"<pre>opt1 opt2 opt3</pre>"
+msgstr ""
+"<p>Väljare till Mplayer som i alla fall ska användas.\n"
+"<p>De måste skiljas åt med mellanslag:\n"
+"<pre>väljare1 väljare2 väljare3</pre>"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:125
+#, no-c-format
+msgid "Additional MPlayer options:"
+msgstr "Ytterligare väljare till Mplayer:"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:133
+#, no-c-format
+msgid "Loop playlist:"
+msgstr "Upprepa spellista:"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:144
+#, no-c-format
+msgid "infinity"
+msgstr "oändlig"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:150
+#, no-c-format
+msgid "How many times should the playlist be looped"
+msgstr "Hur många gånger ska spellistan upprepas"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:158
+#, no-c-format
+msgid "Audio Player Background:"
+msgstr "Ljudspelarens bakgrund:"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:166
+#, no-c-format
+msgid "Background video to show during audio playback"
+msgstr "Bakgrundsvideo att visa under ljuduppspelning"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:169
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p><b>Audio Player Background</b>\n"
+"<p>During audio playback normally the screen would be black. However, if a "
+"background movie has been selected, eMovix will display it during playback.\n"
+"<p>Additional background movies can be installed. However, this is not as "
+"simple as a few mouse clicks. The background movies are stored in the emovix "
+"shared data folder (mostly <i>/usr/share/emovix</i> or <i>/usr/local/share/"
+"emovix</i>) under <em>backgrounds</em>. So to add a background one has to "
+"copy the file to that folder."
+msgstr ""
+"<p><b>Bakgrund vid ljuduppspelning</b>\n"
+"<p>Under ljuduppspelning skulle skärmen normalt vara tom. Om en "
+"bakgrundsvideo dock har valts, visar eMovix den under uppspelningen.\n"
+"<p>Ytterligare bakgrundsvideor kan installeras, men det är dock inte så "
+"enkelt som några få musklick. Bakgrundsvideor lagars i eMovix delade "
+"datakatalog (oftast <i>/usr/share/emovix</i> eller <i>/usr/local/share/"
+"emovix</i>) under <em>backgrounds</em>. För att lägga till en bakgrund måste "
+"man alltså kopiera filen till denna katalog."
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:181
+#, no-c-format
+msgid "Startup Behavior"
+msgstr "Startbeteende"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:192
+#, no-c-format
+msgid "Keyboard Layout:"
+msgstr "Tangentbordslayout:"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:200
+#, no-c-format
+msgid "eMovix boot messages language:"
+msgstr "Språk för eMovix-startmeddelande:"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:208
+#, no-c-format
+msgid "Select the language of the eMovix help screens"
+msgstr "Välj språk för eMovix hjälpsidor"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:216
+#, no-c-format
+msgid "Default boot label:"
+msgstr "Förvald startetikett:"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:224
+#, no-c-format
+msgid "Select the default Linux kernel configuration"
+msgstr "Välj förvald inställning av Linux-kärnan"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:227
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p><b>eMovix Boot Labels</b>\n"
+"<p>eMovix provides are variety or different boot configurations which can be "
+"selected at boot time via a boot label (compare Lilo or Grub). The many "
+"different boot configurations mainly influence the Video output.\n"
+"<p>The <b>default</b>, <b>movix</b>, or <b>MoviX</b> labels start a general "
+"Vesa video driver.\n"
+"<p>The <b>TV</b> labels can be used to direct video to the TV output of the "
+"graphic board. eMovix provides TVout drivers for different brands of graphic "
+"boards.\n"
+"<p>The <b>FB</b> labels refer to configurations that start a Frame Buffer "
+"driver in different screen resolutions.\n"
+"<p>The <b>AA</b> labels make eMovix output the video through the Ascii-Art "
+"library which displays the picture in text mode through the usage of simple "
+"Acsii characters.\n"
+"<p>The <b>hd</b> label makes eMovix boot from the local harddisk instead of "
+"the medium. This can be used to prevent accidental starting of an eMovix "
+"medium.\n"
+"<p>The <b>floppy</b> label makes eMovix boot from the local floppy drive "
+"instead of the medium."
+msgstr ""
+"<p><b>Startetikett för eMovix</b>\n"
+"<p>eMovix tillhandahåller en mängd olika startkonfigurationer som kan välja "
+"vid start via en startetikett (jämför med Lilo eller Grub). De många olika "
+"startinställningarna påverkar i huvudsak visningen av video.\n"
+"<p>Etiketterna <b>default</b>, <b>movix</b> eller <b>MoviX</b> startar en "
+"generell Vesa-videodrivrutin.\n"
+"<p>Etiketterna <b>TV</b> kan användas för att skicka video till "
+"grafikkortets tv-utgång. eMovix tillhandahåller drivrutin för tv-visning för "
+"olika märken av grafikkort.\n"
+"<p>Etiketterna <b>FB</b> hänvisar till inställningar som startar en "
+"rambufferdrivrutin med olika skärmupplösningar.\n"
+"<p>Etiketterna <b>AA</b> gör att eMovix visar video via biblioteket för "
+"ASCII-konst, som visar bilden i textläge genom att använda enkla ASCII-"
+"tecken.\n"
+"<p>Etiketten <b>hd</b> gör att eMovix startar från den lokala hårddisken "
+"istället för från sitt medium. Det kan användas för att förhindra att eMovix "
+"medium startas av misstag.\n"
+"<p>Etiketten <b>floppy</b> gör att eMovix startar från den lokala disketten "
+"istället från sitt medium."
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:242
+#, no-c-format
+msgid "Select the layout of the keyboard"
+msgstr "Välj tangentbordets layout"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:245
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>The keyboard layout selected here will be used for the eMovix commands "
+"like controlling the media player."
+msgstr ""
+"<p>Tangentbordslayout som väljes här kommer att användas för eMovix-"
+"kommandon, som att styra mediaspelaren."
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:263
+#, no-c-format
+msgid "Behavior After Playing"
+msgstr "Beteende efter uppspelning"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:274
+#, no-c-format
+msgid "E&ject disk"
+msgstr "&Mata ut skiva"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:277
+#, no-c-format
+msgid "Eject the disk after playing has finished"
+msgstr "Mata ut skivan efter uppspelningen är klar"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:280
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>If this option is checked the disk will be ejected after MPlayer has "
+"finished."
+msgstr ""
+"<p>Om det här alternativet markeras matas skivan ut efter Mplayer har "
+"avslutat uppspelningen."
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:288
+#, no-c-format
+msgid "Sh&utdown"
+msgstr "&Stäng av"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:291
+#, no-c-format
+msgid "Shutdown after playing has finished"
+msgstr "Stäng av datorn efter uppspelning är klar"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:294
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>If this option is checked the PC will be shut down after MPlayer has "
+"finished playing."
+msgstr ""
+"<p>Om det här alternativet markeras stängs datorn av efter Mplayer har "
+"spelat färdigt."
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:302
+#, no-c-format
+msgid "Re&boot"
+msgstr "S&tarta om"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:305
+#, no-c-format
+msgid "Reboot after playing has finished"
+msgstr "Starta om datorn efter uppspelningen är klar"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:308
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>If this option is checked the PC will be rebooted after MPlayer has "
+"finished playing."
+msgstr ""
+"<p>Om det här alternativet markeras startas datorn om efter Mplayer har "
+"avslutat uppspelningen."
+
+#: rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui:25
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:392
+#, no-c-format
+msgid "Filetype"
+msgstr "Filtyp"
+
+#: rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui:52
+#, no-c-format
+msgid "Configure Plugin"
+msgstr "Anpassa insticksprogram"
+
+#: ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui:113
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:384
+#: rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui:62
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Options"
+msgstr "CDDB-inställningar"
+
+#: rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui:73
+#, no-c-format
+msgid "Create m&3u playlist"
+msgstr "Skapa m&3u-spellista"
+
+#: rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui:76
+#, no-c-format
+msgid "Create playlist for the ripped files"
+msgstr "Skapa spellista för lagrade filer"
+
+#: rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui:79
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>If this option is checked K3b will create a playlist of the ripped files\n"
+"which can be used with programs like xmms or noatun.\n"
+"<p>You may use the special strings to give the playlist a unique filename."
+msgstr ""
+"<p>Om det här alternativet är markerat, skapar K3b en spellista med de "
+"lagrade filerna\n"
+"som kan användas med program som xmms eller noatun.\n"
+"<p>Du kan använda specialsträngarna för att ge spellistan ett unikt filnamn."
+
+#: rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "&Use relative paths"
+msgstr "An&vänd relativa sökvägar"
+
+#: rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui:120
+#, no-c-format
+msgid "Use relative paths instead of absolute"
+msgstr "Använd relativa sökvägar istället för absoluta"
+
+#: rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui:123
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>If this option is checked, the entries in the playlist will be relative "
+"to its location.\n"
+"<p>Example: If your playlist is located in <em>/home/myself/music</em> and\n"
+"your audio files are in <em>/home/myself/music/cool</em>; then the entries "
+"in the\n"
+"playlist will look something like: <em>cool/track1.ogg</em>."
+msgstr ""
+"<p>Om det här alternativet är markerat, är spellistans poster relativa till "
+"dess plats.\n"
+"<p>Till exempel om spellistan finns på <em>/home/jag/musik</em> och\n"
+"ljudfilerna i <em>/home/jag/musik/data</em>, ser posterna i spellistan\n"
+"ut som <em>data/spår1.ogg</em>."
+
+#: rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui:136
+#, no-c-format
+msgid "Create si&ngle file"
+msgstr "Skapa e&nsam fil"
+
+#: rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui:139
+#, no-c-format
+msgid "Rip all tracks to a single file"
+msgstr "Lagra alla spår till en ensam fil"
+
+#: rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui:142
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>If this option is checked K3b will create only one\n"
+"audio file no matter how many tracks are ripped. This\n"
+"file will contain all tracks one after the other.\n"
+"<p>This might be useful to rip a live album or a radio play.\n"
+"<p><b>Caution:</b> The file will have the name of the first track."
+msgstr ""
+"<p>Om det här alternativet är markerat skapar K3b bara en ljudfil,\n"
+"oberoende av hur många spår som lagras. Den här filen innehåller\n"
+"alla spår i en följd.\n"
+"<p>Detta kan vara användbart för att lagra ett live-album eller en "
+"radiopjäs.\n"
+"<p><b>Varning:</b> Filen får första spårets namn."
+
+#: rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui:182
+#, no-c-format
+msgid "Write &cue file"
+msgstr "Skriv &indexfil"
+
+#: rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui:185
+#, no-c-format
+msgid "Write a cuefile"
+msgstr "Skriv en indexfil"
+
+#: rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui:188
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>If this option is checked K3b will create a CDRWIN cue file which allows "
+"to easily write a copy of the audio CD on other systems."
+msgstr ""
+"<p>Om det här alternativet markeras skapar K3b en CDRWIN indexfil, som gör "
+"det enkelt att skriva en kopia av ljud-cd:n på andra system."
+
+#: rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui:208
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:165
+#, no-c-format
+msgid "Target Folder"
+msgstr "Målkatalog"
+
+#: rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui:232
+#: rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui:251
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:189
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:208
+#, no-c-format
+msgid "-"
+msgstr "-"
+
+#: rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui:243
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:200
+#, no-c-format
+msgid "Space needed:"
+msgstr "Nödvändigt utrymme:"
+
+#: rip/base_k3bcddbpatternwidget.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "Ripping Pattern"
+msgstr "Lagringsmönster"
+
+#: rip/base_k3bcddbpatternwidget.ui:41
+#, no-c-format
+msgid "Replace all blan&ks with:"
+msgstr "Ersätt alla &mellanslag med:"
+
+#: rip/base_k3bcddbpatternwidget.ui:62
+#, no-c-format
+msgid "Playlist pattern:"
+msgstr "Spellistmönster:"
+
+#: rip/base_k3bcddbpatternwidget.ui:86
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:478
+#, no-c-format
+msgid "Ripped files pattern:"
+msgstr "Lagringsmönster:"
+
+#: rip/base_k3bcddbpatternwidget.ui:105
+#, no-c-format
+msgid "Insert your custom pattern here"
+msgstr "Infoga eget mönster här"
+
+#: rip/base_k3bcddbpatternwidget.ui:138
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:510
+#, no-c-format
+msgid "See special strings"
+msgstr "Se specialsträngar"
+
+#: rip/base_k3bcddbpatternwidget.ui:149
+#, no-c-format
+msgid "About conditional inclusion"
+msgstr "Om villkorlig inkludering"
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:28
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Please select the audio streams you want to include in every ripped title"
+msgstr "Välj ljudströmmar du vill ska ingå i varje lagrad titel"
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:51
+#, no-c-format
+msgid "Setti&ngs"
+msgstr "In&ställningar"
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:62
+#, no-c-format
+msgid "Video Quality"
+msgstr "Videokvalitet"
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:81
+#, no-c-format
+msgid "Video Size:"
+msgstr "Videostorlek:"
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:120
+#, no-c-format
+msgid "Video Bitrate:"
+msgstr "Video-bithastighet:"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui:177
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:139
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:348
+#, no-c-format
+msgid " kbps"
+msgstr " kbit/s"
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:221
+#, no-c-format
+msgid "Audio Quality"
+msgstr "Ljudkvalitet"
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:250
+#, no-c-format
+msgid "Variable &Bitrate"
+msgstr "Variabel &bithastighet"
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:266
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:340
+#, no-c-format
+msgid "Audio Bitrate:"
+msgstr "Ljud-bithastighet:"
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:308
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>No Audio Quality settings available for <em>AC3 pass-through</em>. The "
+"audio stream from the Video DVD is used without any changes."
+msgstr ""
+"<p>Några inställningar av ljudkvalitet är inte tillgängliga för <em>AC3-"
+"vidareskickningsläge</em>. Ljudströmmen från video-dvd:n används utan några "
+"ändringar."
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:411
+#, no-c-format
+msgid "Video Codec:"
+msgstr "Videokodare:"
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:419
+#, no-c-format
+msgid "Select the Video codec used to encode the DVD titles"
+msgstr "Välj videokodare som används för att koda dvd-avsnitten"
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:437
+#, no-c-format
+msgid "Audio Codec:"
+msgstr "Ljudkodare:"
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:445
+#, no-c-format
+msgid "Select the Audio codec used to encode the DVD titles"
+msgstr "Välj ljudkodare som används för att koda dvd-avsnitten"
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:459
+#, no-c-format
+msgid "File Namin&g"
+msgstr "Filnamn&givning"
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:529
+#, no-c-format
+msgid "Replace all &blanks with:"
+msgstr "Ersätt alla &mellanslag med:"
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:588
+#, no-c-format
+msgid "&2-pass encoding"
+msgstr "Kodning med &2 genomgångar"
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:591
+#, no-c-format
+msgid "Alt+2"
+msgstr "Alt+2"
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:597
+#, no-c-format
+msgid "Enable 2-pass encoding"
+msgstr "Aktivera kodning med 2 genomgångar"
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:600
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>If this option is checked K3b encodes the video titles in two passes. The "
+"first pass is used to gather information about the video in order to improve "
+"the distribution of bits in the second pass. The resulting video will have a "
+"higher quality using a variable bitrate.\n"
+"<p>If this option is not checked K3b will create video files with a constant "
+"bitrate and a lower quality.\n"
+"<p>2-pass encoding results in a doubled encoding time."
+msgstr ""
+"<p>Om alternativet är markerat kodar K3b videotitlar med två genomgångar. "
+"Den första genomgången används för att samla in information om videon för "
+"att förbättra fördelningen av bitar i den andra genomgången. Den "
+"resulterande videon har högre kvalitet med en variabel bithastighet.\n"
+"<p>Om alternativet inte är markerat skapar K3b videofiler med konstant "
+"bithastighet och lägre kvalitet.\n"
+"<p>Kodning med 2 genomgångar resulterar i dubbel kodningstid."
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:610
+#, no-c-format
+msgid "Automatic &Video Clipping"
+msgstr "Automatisk beskärning av &video"
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:616
+#, no-c-format
+msgid "Automatically detect the black borders of the video"
+msgstr "Detektera automatiskt svarta kanter i video"
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:619
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>Most Video DVDs are encoded in a letterboxed format. <em>Letterboxed</em> "
+"refers to black bars used at the top and bottom (and sometimes at the sides) "
+"of the video to force it into one of the aspect ratios supported by the "
+"Video DVD standard.\n"
+"<p>If this option is checked K3b will automatically detect and remove these "
+"black bars from the resulting video.\n"
+"<p>Although this method is very reliable there may be problems if the source "
+"material is exceptionally short or dark."
+msgstr ""
+"<p>De flesta video-dvd är kodade med ett brevlådeformat. <em>Brevlådeformat</"
+"em> innebär att svarta fält används i videons över- och underkant (och "
+"ibland vid sidorna), för att tvinga den till en av de proportioner som stöds "
+"av video-dvd standarden.\n"
+"<p>Om alternativet är markerat detekterar K3b automatiskt de svarta fälten "
+"och tar bort dem från den resulterande videon.\n"
+"<p>Även om metoden är mycket tillförlitlig kan det uppstå problem om "
+"källmaterialet är ovanligt kort eller mörkt."
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:629
+#, no-c-format
+msgid "Resample Audio to &44.1 KHz"
+msgstr "Omsampla ljud till &44,1 kHz"
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:632
+#, no-c-format
+msgid "Alt+4"
+msgstr "Alt+4"
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:638
+#, no-c-format
+msgid "Change the sample rate of the audio stream to 44.1 KHz"
+msgstr "Ändra samplingsfrekvens för ljudströmmen till 44,1 KHz"
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:641
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>Video DVD audio streams normally are encoded with a sampling rate of "
+"48000 Hz. Audio CDs on the other hand are encoded with a sampling rate of "
+"44100 Hz.\n"
+"<p>If this option is checked K3b will change the sampling rate of the audio "
+"stream to 44100 Hz."
+msgstr ""
+"<p>Ljudströmmar på en video-dvd kodas normalt med samplingsfrekvensen 48000 "
+"Hz. Ljud-cd kodas å andra sidan med samplingsfrekvensen 44100 Hz.\n"
+"<p>Om alternativet markeras, ändrar K3b ljudströmmens samplingsfrekvens till "
+"44100 Hz."
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:650
+#, no-c-format
+msgid "Low s&cheduling priority for the video transcoding process"
+msgstr "Låg s&chemaläggningsprioritet för videokodningsprocessen"
+
+#: ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencoderconfigwidget.ui:28
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>This dialog can be used to setup external command line applications as "
+"audio encoders. These can then be used by K3b to encode audio data (Tracks "
+"from an audio CD or the titles from an audio project) to formats that are "
+"normally not supported (i.e. no encoder plugin exists).\n"
+"<p>K3b comes with a selection of predefined external applications that "
+"depends on the installed applications."
+msgstr ""
+"<p>Dialogrutan kan användas för att ställa in externa kommandoradprogram som "
+"ljudkodare. De kan därefter användas av K3b för att koda ljuddata (spår från "
+"en ljud-cd eller titlar från ett ljudprojekt) till format som normalt inte "
+"stöds (dvs. ingen kodningsinsticksmodul finns).\n"
+"<p>K3b levereras med en uppsättning fördefinierade externa program som beror "
+"på installerade program."
+
+#: ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencoderconfigwidget.ui:45
+#, no-c-format
+msgid "Configured Encoders"
+msgstr "Anpassa kodning"
+
+#: ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencoderconfigwidget.ui:65
+#, no-c-format
+msgid "Extension"
+msgstr "Filändelse"
+
+#: ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencoderconfigwidget.ui:76
+#: ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui:67
+#, no-c-format
+msgid "Command"
+msgstr "Kommando"
+
+#: ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencoderconfigwidget.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Edit..."
+msgstr "Redigera..."
+
+#: ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencoderconfigwidget.ui:135
+#, no-c-format
+msgid "Add..."
+msgstr "Lägg till..."
+
+#: ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui:49
+#, no-c-format
+msgid "Name:"
+msgstr "Namn:"
+
+#: ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui:57
+#, no-c-format
+msgid "Filename extension:"
+msgstr "Filnamnsändelse:"
+
+#: ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui:78
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p><b>Command</b><br>\n"
+"Please insert the command used to encode the audio data. The command has to "
+"read raw little endian (see <em>Swap Byte Order</em>) 16bit stereo audio "
+"frames from stdin.\n"
+"<p>The following strings will be replaced by K3b:<br>\n"
+"<b>%f</b> - The filename of the resulting file. This is where the command "
+"has to write its output to.<br>\n"
+"<em>The following refer to metadata stored for example in the ID3 tag of am "
+"mp3 file (Be aware that these values might be empty).</em><br>\n"
+"<b>%t</b> - Title<br>\n"
+"<b>%a</b> - Artist<br>\n"
+"<b>%c</b> - Comment<br>\n"
+"<b>%n</b> - Track number<br>\n"
+"<b>%m</b> - Album Title<br>\n"
+"<b>%r</b> - Album Artist<br>\n"
+"<b>%x</b> - Album comment<br>\n"
+"<b>%y</b> - Release Year"
+msgstr ""
+"<p><b>Kommando</b><br>\n"
+"Ange kommandot som används för att koda ljuddata. Kommandot måste läsa "
+"obehandlad 'little-endian' 16-bitars stereoljudramar från "
+"standardinmatningen (se <em>Byt byte-ordning</em>).\n"
+"<p>Följande strängar ersätts av K3b:<br>\n"
+"<b>%f</b> - Resultatfilens filnamn. Det är här kommandot måste skriva utdata."
+"<br>\n"
+"<em>Följande anger metadata som till exempel lagras i ID3-taggen i en MP3-"
+"fil (var medveten om att värden kan vara tomma).</em><br>\n"
+"<b>%t</b> - Titel <br>\n"
+"<b>%a</b> - Artist<br>\n"
+"<b>%c</b> - Kommentar<br>\n"
+"<b>%n</b> - Spårnummer<br>\n"
+"<b>%m</b>- Albumets titel<br>\n"
+"<b>%r</b> - Albumets artist<br>\n"
+"<b>%x</b> - Albumets kommentar<br>\n"
+"<b>%y</b> - Utgivningsår"
+
+#: ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui:124
+#, no-c-format
+msgid "Swap &Byte Order"
+msgstr "&Byt byte-ordning"
+
+#: ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Swap the byte order of the input data"
+msgstr "Byt byte-ordning för indata"
+
+#: ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui:130
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p> If this option is checked K3b will swap the byte order of the input "
+"data. Thus, the command has to read big endian audio frames.\n"
+"<p>If the resulting audio file sounds bad it is highly likely that the byte "
+"order is wrong and this option has to be checked."
+msgstr ""
+"<p>Om alternativet markeras byter K3b byte-ordning på indata. Alltså måste "
+"kommandot läsa 'big-endian' ljudramar.\n"
+"<p>Om den resulterande ljudfilen låter konstigt är det mycket troligt att "
+"byte-ordningen är fel och detta alternativ måste markeras."
+
+#: ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui:139
+#, no-c-format
+msgid "Write W&ave Header"
+msgstr "Skriv w&ave-huvud"
+
+#: ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui:142
+#, no-c-format
+msgid "Create a wave header for the input data"
+msgstr "Skapa ett wave-huvud för indata"
+
+#: ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui:145
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>If this option is checked K3b will write a wave header. This is useful in "
+"case the encoder application cannot read plain raw audio data."
+msgstr ""
+"<p>Om alternativet är markerat skriver K3b ett wave-huvud. Det är användbart "
+"om kodningsprogrammet inte kan läsa enkel obehandlad ljuddata."
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:43
+#, no-c-format
+msgid "Quality Settings"
+msgstr "Kvalitetsinställningar"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:62
+#, no-c-format
+msgid "Preset:"
+msgstr "Förinställning:"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:78
+#: ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui:69
+#, no-c-format
+msgid "textLabel1"
+msgstr "textetikett1"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:144
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:361
+#: ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui:149
+#, no-c-format
+msgid "high quality"
+msgstr "hög kvalitet"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:160
+#: ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui:165
+#, no-c-format
+msgid "small file"
+msgstr "liten fil"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:214
+#, no-c-format
+msgid "Manual settings:"
+msgstr "Manuella inställningar:"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:230
+#, no-c-format
+msgid "textLabel2"
+msgstr "textetikett2"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:277
+#, no-c-format
+msgid "Change Settings..."
+msgstr "Ändra inställningar..."
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:302
+#, no-c-format
+msgid "Encoder Quality"
+msgstr "Kodningskvalitet"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:316
+#, no-c-format
+msgid "Choose the noise shaping & psycho acoustic algorithm."
+msgstr "Välj brusformnings- och psykoakustisk algoritm."
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:319
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>Bitrate is of course the main influence on quality. The higher the "
+"bitrate, the higher the quality. But for a given bitrate, we have a choice "
+"of algorithms to determine the best scalefactors and huffman encoding (noise "
+"shaping).\n"
+"<p>The quality increases from 0 to 9 while the encoding speed drops.\n"
+"<p>9 uses the slowest & best possible version of all algorithms.\n"
+"<p><b>7 is the recommended setting</b> while 4 still produced reasonable "
+"quality at good speed.\n"
+"<p>0 disables almost all algorithms including psy-model resulting in poor "
+"quality.\n"
+"<p><b>This setting has no influence on the size of the resulting file.</b>"
+msgstr ""
+"<p>Bithastigheten har förstås störst betydelse för kvaliteten. Ju högre "
+"bithastighet desto bättre kvalitet. Men för en given bithastighet finns ett "
+"val av algoritm för att avgöra bäst skalningsfaktorer och Huffman-kodning "
+"(brusformning).\n"
+"<p>Kvaliteten ökar från 0 till 9 medan kodningshastigheten minskar.\n"
+"<p>Värdet 9 använder den långsammaste och bästa möjliga version av alla "
+"algoritmer.\n"
+"<p><b>Den rekommenderade inställningen är 7</b> medan 4 fortfarande ger "
+"rimlig kvalitet med bra hastighet.\n"
+"<p>Värdet 0 inaktiverar nästan alla algoritmer, inklusive psykomodellering, "
+"vilket ger dålig kvalitet.\n"
+"<p><b>Inställningen har ingen påverkan på den resulterande filens storlek.</"
+"b>"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:348
+#, no-c-format
+msgid "fast encoding"
+msgstr "snabb kodning"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:395
+#, no-c-format
+msgid "Mark copyrighted"
+msgstr "Markera copyright"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:398
+#, no-c-format
+msgid "Mark the encoded file as being copyrighted."
+msgstr "Markera att den kodade filen har copyright."
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:406
+#, no-c-format
+msgid "Mark as original"
+msgstr "Markera som original"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:409
+#, no-c-format
+msgid "Mark the encoded file as being a copy."
+msgstr "Markera att den kodade filen är en kopia."
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:417
+#, no-c-format
+msgid "Strict ISO compliance"
+msgstr "Följ ISO strikt"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:420
+#, no-c-format
+msgid "Enforce strict ISO compliance"
+msgstr "Tvinga att ISO följs strikt"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:423
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>If this option is checked LAME will enforce the 7680 bit limitation on "
+"total frame size.<br>\n"
+"This results in many wasted bits for high bitrate encodings but will "
+"ensure strict ISO compatibility. This compatibility might be important for "
+"hardware players."
+msgstr ""
+"<p>Om det här alternativet är markerat, tvingar LAME en 7680-bitars "
+"begränsning av total ramstorlek.<br>\n"
+"Det resulterar i många bortslösade bitar vid kodning med högre bithastighet, "
+"men försäkrar att ISO följs strikt. Att följa ISO strikt kan vara viktigt "
+"för hårdvaruspelare."
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:432
+#, no-c-format
+msgid "Error protection"
+msgstr "Felupptäckning"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:435
+#, no-c-format
+msgid "Turn on CRC error protection."
+msgstr "Aktivera felupptäckning med CRC."
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:438
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>If this option is checked a cyclic redundancy check (CRC) code will be "
+"added to each frame, allowing transmission errors that could occur on the "
+"MP3 stream to be detected; however, it takes 16 bits per frame that would "
+"otherwise be used for encoding, thus slightly reducing the sound quality."
+msgstr ""
+"<p>Om det här alternativet är markerat läggs en cyklisk redundanskontrollkod "
+"(CRC) till i varje ram, vilket tillåter att överföringsfel som skulle kunna "
+"uppstå i MP3-strömmen kan upptäckas. Dock använder den 16 bitar per ram som "
+"annars skulle kunna användas för kodning, och minskar därför ljudkvaliteten "
+"något."
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui:24
+#, no-c-format
+msgid "Quality"
+msgstr "Kvalitet"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui:38
+#, no-c-format
+msgid "Constant Bitrate"
+msgstr "Konstant bithastighet"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui:81
+#, no-c-format
+msgid "Variable Bitrate"
+msgstr "Variabel bithastighet"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui:142
+#, no-c-format
+msgid "Maximum bitrate:"
+msgstr "Maximal bithastighet:"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui:150
+#, no-c-format
+msgid "Minimum bitrate:"
+msgstr "Minimal bithastighet:"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui:166
+#, no-c-format
+msgid "Average bitrate:"
+msgstr "Medelbithastighet:"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui:198
+#, no-c-format
+msgid "Channel Mode"
+msgstr "Kanalläge"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui:224
+#, no-c-format
+msgid "Select the channel mode."
+msgstr "Välj kanalläge."
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui:227
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>Select the channel mode of the resulting Mp3 file:\n"
+"<p><b>Stereo</b><br>\n"
+"In this mode, the encoder makes no use of potential correlations between the "
+"two input channels; it can, however, negotiate the bit demand between both "
+"channel, i.e. give one channel more bits if the other contains silence or "
+"needs fewer bits because of a lower complexity.\n"
+"<p><b>Joint-Stereo</b><br>\n"
+"In this mode, the encoder will make use of correlations between both "
+"channels. The signal will be matrixed into a sum (\"mid\"), computed by L+R, "
+"and difference (\"side\") signal, computed by L-R, and more bits are "
+"allocated to the mid channel. This will effectively increase the bandwidth "
+"if the signal does not have too much stereo separation, thus giving a "
+"significant gain in encoding quality.\n"
+"<p><b>Mono</b><br>\n"
+"The input will be encoded as a mono signal. If it was a stereo signal, it "
+"will be downsampled to mono. The downmix is calculated as the sum of the "
+"left and right channel, attenuated by 6 dB."
+msgstr ""
+"<p>Välj kanalläge för den resulterande MP3-filen:\n"
+"<p><b>Stereo</b><br>\n"
+"Med det här läget använder inte kodaren någon möjlig korrelation mellan de "
+"två indatakanalerna. Den kan dock förhandla bitkraven mellan båda kanaler, "
+"dvs. ge en kanal fler bitar om den andra är tyst eller behöver färre bitar "
+"på grund av lägre komplexitet.\n"
+"<p><b>Gemensam stereo</b><br>\n"
+"Med det här läget använder kodaren korrelation mellan båda kanaler. En "
+"matris skapas med signalens summa (\"mitten\"), som beräknas som V+H, och "
+"signalens skillnad (\"sidoband\"), som beräknas som V-H, och flera bitar "
+"tilldelas mittenkanalen. Det får effekten av ökad bandbredd om signalen inte "
+"har för stor stereoseparation, och ger på så sätt en väsentlig ökning i "
+"kodningskvalitet.\n"
+"<p><b>Mono</b><br>\n"
+"Indata kodas som en monosignal. Om den var en stereosignal, sker nersampling "
+"till mono. Nermixningen beräknas som summan av vänstra och högra kanalen, "
+"dämpad med 6 dB."
+
+#: ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui:28
+#, no-c-format
+msgid "File Quality"
+msgstr "Filkvalitet"
+
+#: ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui:47
+#, no-c-format
+msgid "&Quality level:"
+msgstr "&Kvalitetsnivå:"
+
+#: ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui:53
+#, no-c-format
+msgid "Controls the quality of the encoded files"
+msgstr "Styr kvaliteten hos de kodade filerna"
+
+#: ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui:56
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>Vorbis' audio quality is not best measured in kilobits per second, but on "
+"a scale from -1 to 10 called \"quality\". <p>For now, quality -1 is roughly "
+"equivalent to 45kbps average, 5 is roughly 160kbps, and 10 gives about "
+"400kbps. Most people seeking very-near-CD-quality audio encode at a quality "
+"of 5 or, for lossless stereo coupling, 6. The default setting is quality 3, "
+"which at approximately 110kbps gives a smaller filesize and significantly "
+"better fidelity than .mp3 compression at 128kbps. <p><em>This explanation "
+"was copied from the www.vorbis.com FAQ.</em>"
+msgstr ""
+"<p>Vorbis ljudkvalitet mäts inte bäst i kilobit per sekund, utan enligt en "
+"skala från -1 till 10 som kallas \"kvalitet\". <p>För tillfället motsvarar "
+"-1 grovt 45 kbit/s i medeltal, 5 är grovt 160 kbit/s och 10 ger ungefär 400 "
+"kbit/s. De flesta som vill åstadkomma nära cd-kvalitet kodar med kvaliteten "
+"5 eller, för förlustfri stereokoppling, 6. Förvald inställning är 3, som med "
+"ungefär 110 kbit/s ger en mindre filstorlek och betydligt bättre trohet än "
+"MP3-komprimering vid 128 kbit/s. <p><em>Förklaringen är kopierad från "
+"vanliga frågor på www.vorbis.com.</em>"
+
+#: ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui:194
+#, no-c-format
+msgid "M&anual settings:"
+msgstr "M&anuella inställningar:"
+
+#: ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui:247
+#, no-c-format
+msgid "&Upper bitrate:"
+msgstr "Ö&vre bithastighet:"
+
+#: ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui:255
+#, no-c-format
+msgid "Lower &bitrate:"
+msgstr "Undre &bithastighet:"
+
+#: ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui:303
+#: ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui:311
+#: ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui:319
+#, no-c-format
+msgid "kbps"
+msgstr "kbit/s"
+
+#: ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui:335
+#, no-c-format
+msgid "&Nominal bitrate:"
+msgstr "&Nominell bithastighet:"
+
+#: ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui:28
+#, no-c-format
+msgid "Manual settings (used for all file types)"
+msgstr "Manuella inställningar (används för alla filtyper)"
+
+#: ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui:69
+#, no-c-format
+msgid "Sample rate:"
+msgstr "Samplingstakt:"
+
+#: ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui:75
+#, no-c-format
+msgid "Signed Linear"
+msgstr "Linjär med tecken"
+
+#: ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui:80
+#, no-c-format
+msgid "Unsigned Linear"
+msgstr "Linjär utan tecken"
+
+#: ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui:85
+#, no-c-format
+msgid "u-law (logarithmic)"
+msgstr "u-lag (logaritmisk)"
+
+#: ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui:90
+#, no-c-format
+msgid "A-law (logarithmic)"
+msgstr "A-lag (logaritmisk)"
+
+#: ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui:95
+#, no-c-format
+msgid "ADPCM"
+msgstr "ADPCM"
+
+#: ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "IMA_ADPCM"
+msgstr "IMA_ADPCM"
+
+#: ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui:105
+#, no-c-format
+msgid "GSM"
+msgstr "GSM"
+
+#: ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui:110
+#, no-c-format
+msgid "Floating-Point"
+msgstr "Flyttal"
+
+#: ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui:120
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>The sample data encoding is signed linear (2's complement), unsigned "
+"linear, u-law (logarithmic), A-law (logarithmic), ADPCM, IMA_ADPCM, GSM, or "
+"Floating-point.</p>\n"
+"<p><b>U-law</b> (actually shorthand for mu-law) and <b>A-law</b> are the U."
+"S. and international standards for logarithmic telephone sound compression. "
+"When uncompressed u-law has roughly the precision of 14-bit PCM audio and A-"
+"law has roughly the precision of 13-bit PCM audio. A-law and u-law data is "
+"sometimes encoded using a reversed bit-ordering (i.e. MSB becomes LSB).<br> "
+"<b>ADPCM </b> is a form of sound compression that has a good compromise "
+"between good sound quality and fast encoding/decoding time. It is used for "
+"telephone sound compression and places where full fidelity is not as "
+"important. When uncompressed it has roughly the precision of 16-bit PCM "
+"audio. Popular versions of ADPCM include G.726, MS ADPCM, and IMA ADPCM. It "
+"has different meanings in different file handlers. In .wav files it "
+"represents MS ADPCM files, in all others it means G.726 ADPCM. <br> <b>IMA "
+"ADPCM</b> is a specific form of ADPCM compression, slightly simpler and "
+"slightly lower fidelity than Microsoft's flavor of ADPCM. IMA ADPCM is also "
+"called DVI ADPCM.<br> <b>GSM</b> is a standard used for telephone sound "
+"compression in European countries and is gaining popularity because of its "
+"good quality. It is usually CPU intensive to work with GSM audio data.</p> "
+"<p><em>Description based on the SoX manpage</em></p>"
+msgstr ""
+"<p>Kodningen av samplingsdata är linjär med tecken (2-komplement), linjär "
+"utan tecken, u-lag (logaritmisk), A-lag (logaritmisk), ADPCM, IMA_ADPCM, GSM "
+"eller flyttal.</p>\n"
+"<p><b>U-lag</b> (egentligen kort för my-lag) och <b>A-lag</b> är amerikanska "
+"och internationella standarder för logaritmisk komprimering av telefonljud. "
+"Okomprimerad har u-lag grovt noggrannheten hos 14-bitars PCM-ljud och A-lag "
+"har grovt noggrannheten 13-bitars PCM-ljud. Data med A-lag och u-lag kodas "
+"ibland med omvänd bitordning (dvs mest signifikant bit blir minst "
+"signifikant bit).<br><b>ADPCM</b> är en form av ljudkomprimering som ger en "
+"bra kompromiss mellan ljudkvalitet och snabb kodnings- och avkodningstid. "
+"Den används för telefonljudkomprimering och platser där fullständig trohet "
+"inte är så viktig. Okomprimerad har den grovt noggrannheten hos 16-bitars "
+"PCM-ljud. Populära versioner av ADPCM omfattar G.726, MS ADPCM och IMA "
+"ADPCM. Den har olika betydelse i olika filhanterare. För .wav-filer "
+"representerar den MS ADPCM-filer, medan i andra den G.726 ADPCM. <br><b>IMA "
+"ADPCM</b> är en särskild form av ADPCM-komprimering, något enklare och med "
+"något lägre trohet än Microsofts variant av ADPCM. IMA ADPCM kallas också "
+"DVI ADPCM.<br><b>GSM</b> är en standard som används för komprimering av "
+"telefonljud i europeiska länder, och som ökar i popularitet på grund av sin "
+"goda kvalitet. Det går oftast åt mycket processorkraft att arbeta med GSM-"
+"ljuddata.</p> <p><em>Beskrivningen är baserad på SoX manualsida</em></p>"
+
+#: ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui:132
+#, no-c-format
+msgid "14400"
+msgstr "14400"
+
+#: ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui:143
+#, no-c-format
+msgid "Data size:"
+msgstr "Datastorlek:"
+
+#: ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui:151
+#, no-c-format
+msgid "Data encoding:"
+msgstr "Datakodning:"
+
+#: ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui:159
+#, no-c-format
+msgid "Channels:"
+msgstr "Kanaler:"
+
+#: ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui:165
+#, no-c-format
+msgid "1 (mono)"
+msgstr "1 (mono)"
+
+#: ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui:170
+#, no-c-format
+msgid "2 (stereo)"
+msgstr "2 (stereo)"
+
+#: ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui:175
+#, no-c-format
+msgid "4 (quad sound)"
+msgstr "4 (fyrkanalstereo)"
+
+#: ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui:188
+#, no-c-format
+msgid "Bytes"
+msgstr "byte"
+
+#: ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui:193
+#, no-c-format
+msgid "16-bit Words"
+msgstr "16-bitars ord"
+
+#: ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui:198
+#, no-c-format
+msgid "32-bit Words"
+msgstr "32-bitars ord"
+
+#: tips:3
+msgid ""
+"<p>...that you do not need to erase a CDRW before rewriting it manually\n"
+"since K3b can do that automatically before writing.</p>\n"
+msgstr ""
+"<p>...att du inte behöver radera en cd-rw innan den skrivs över manuellt,\n"
+"eftersom K3b kan göra det automatiskt innan skrivning.</p>\n"
+
+#: tips:10
+msgid ""
+"<p>...that you do not need to bother with any settings if you do not know\n"
+"what they mean. K3b is able to choose the settings best suited for you.</p>\n"
+msgstr ""
+"<p>...att du inte behöver bry dig om några inställningar om du inte vet\n"
+"vad de betyder. K3b kan välja inställningar bäst lämpade för dig.</p>\n"
+
+#: tips:17
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<p>...that K3b has two types of settings. On the one hand K3b has settings "
+"like most\n"
+"TDE applications have accessable through the configuration dialog via the "
+"settings menu;\n"
+"on the other hand every K3b action dialog has three buttons to load and save "
+"defaults\n"
+"for that action. This way one may, for example, set the defaults for CD "
+"Copy: these defaults\n"
+"will then be loaded every time the CD Copy dialog is opened. The button "
+"<em>K3b defaults</em>\n"
+"will restore the <em>factory settings</em> in case you do not know if the "
+"settings you chose\n"
+"are appropriate.</p>\n"
+msgstr ""
+"<p>...att K3b har två sorters inställningar. Å ena sidan har K3b "
+"inställningar som de\n"
+"flesta TDE-program, tillgängliga via inställningsdialogrutan i menyn "
+"inställningar.\n"
+"Å andra sidan har varje dialogruta med åtgärder tre knappar, för att ladda "
+"och spara standardvärden\n"
+"för åtgärden. På så sätt kan man till exempel ställa in standardvärden för "
+"cd-kopiering. Dessa standardvärden\n"
+"laddas därefter varje gång dialogrutan för cd-kopiering öppnas. Knappen "
+"<em>K3b förval</em>\n"
+"återställer <em>fabriksinställningarna</em>, om du inte vet om "
+"inställningarna du valt är lämpliga.</p>\n"
+
+#: tips:29
+msgid ""
+"<p>...that you do not need to bother changing the settings marked as "
+"<em>advanced</em> if you \n"
+"do not know what they mean. K3b's defaults are suitable for most daily use.</"
+"p>\n"
+msgstr ""
+"<p>...att du inte behöver bry dig om att ändra inställningar som är "
+"markerade som <em>avancerade</em> om du\n"
+"inte vet vad de betyder. K3bs förvalda inställningar är lämpliga för dagligt "
+"bruk.</p>\n"
+
+#: tips:36
+msgid ""
+"<p>Just left-click one of your devices in the device and file tree and see "
+"what happens. K3b opens a specific\n"
+"window based on the media's contents. For an audio CD for example you will "
+"be given a list of the tracks with\n"
+"the possibility to rip these tracks to any format supported by K3b (like mp3 "
+"or Ogg-Vorbis).</p>\n"
+msgstr ""
+"<p>Vänsterklicka bara på en av enheterna i enhets- och filträdet och se vad "
+"som händer. K3b öppnar ett särskilt\n"
+"fönster beroende på mediainnehållet. För en ljud-cd visas till exempel en "
+"lista med spår med\n"
+"möjlighet att lagra spåren till alla format som stöds av K3b (som MP3 eller "
+"Ogg Vorbis).</p>\n"
+
+#: tips:44
+msgid ""
+"<p>...that K3b lets you choose media instead of devices for burning. So if "
+"you want to burn to a certain\n"
+"medium simply insert it and wait for K3b to detect it. It will then appear "
+"as your burning medium.</p>\n"
+msgstr ""
+"<p>...att K3b låter dig välja media istället för enheter att bränna. Om du "
+"alltså vill bränna ett visst\n"
+"medium, mata helt enkelt in det och vänta på att K3b detekterar det. Det "
+"visas därefter som brännmedium.</p>\n"
+
+#~ msgid "%1 will be run with root privileges on kernel >= 2.6.8"
+#~ msgstr ""
+#~ "%1 kommer att köras med administratörsbehörighet på version 2.6.8 eller "
+#~ "senare av kärnan"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Since Linux kernel 2.6.8 %1 will not work when run suid root for security "
+#~ "reasons anymore."
+#~ msgstr ""
+#~ "Från och med Linux-kärnan med version 2.6.8 fungerar inte %1 längre när "
+#~ "den kör suid som systemadministratör, av säkerhetsskäl."
+
+#~ msgid "%1 will be run without root privileges"
+#~ msgstr "%1 kommer att köras utan administratörsbehörighet"
+
+#~ msgid ""
+#~ "It is highly recommended to configure cdrecord to run with root "
+#~ "privileges. Only then cdrecord runs with high priority which increases "
+#~ "the overall stability of the burning process. Apart from that it allows "
+#~ "changing the size of the used burning buffer. A lot of user problems "
+#~ "could be solved this way. This is also true when using SuSE's resmgr."
+#~ msgstr ""
+#~ "Det rekommenderas att anpassa cdrecord så att det kör med "
+#~ "administratörsbehörighet. Bara då kör cdrecord med hög prioritet, vilket "
+#~ "förbättrar den allmänna stabiliteten hos brännprocessen, förutom att det "
+#~ "ger möjlighet att ändra storlek på den använda brännbuffern. Många "
+#~ "användarproblem kan lösas på detta sätt. Det gäller också när SuSE:s "
+#~ "resmgr används."
+
+#~ msgid ""
+#~ "It is highly recommended to configure cdrdao to run with root privileges "
+#~ "to increase the overall stability of the burning process."
+#~ msgstr ""
+#~ "Det rekommenderas att anpassa cdrdao så att det kör med "
+#~ "administratörsbehörighet, för att förbättra den allmänna stabiliteten hos "
+#~ "brännprocessen."
+
+#~ msgid "Mp3 Audio Decoder plugin not found."
+#~ msgstr "Insticksprogram för MP3-ljudavkodning hittades inte."
+
+#~ msgid ""
+#~ "K3b could not load or find the Mp3 decoder plugin. This means that you "
+#~ "will not be able to create Audio CDs from Mp3 files. Many Linux "
+#~ "distributions do not include Mp3 support for legal reasons."
+#~ msgstr ""
+#~ "K3b kunde inte ladda eller hitta insticksprogrammet för MP3-kodning. Det "
+#~ "betyder att du inte kommer att kunna skapa ljud-cd från MP3-filer. Många "
+#~ "distributioner av Linux inkluderar inte stöd för MP3 av juridiska skäl."
+
+#~ msgid ""
+#~ "To enable Mp3 support, please install the MAD Mp3 decoding library as "
+#~ "well as the K3b MAD Mp3 decoder plugin (the latter may already be "
+#~ "installed but not functional due to the missing libmad). Some "
+#~ "distributions allow installation of Mp3 support via an online update tool "
+#~ "(i.e. SuSE's YOU)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Installera MP3-kodningsbiblioteket MAD samt insticksprogrammet för MP3-"
+#~ "kodning i K3b (den senare kanske redan är installerad, men fungerar inte "
+#~ "på grund av att libmad saknas). Vissa distributioner tillåter att MP3-"
+#~ "stöd installeras via ett direktuppdateringsverktyg (dvs. SuSE:s YOU)."
+
+#~ msgid "No problems found in system configuration."
+#~ msgstr "Inga problem hittades i systeminställningarna."
+
+#~ msgid "System Problems"
+#~ msgstr "Systemproblem"