summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/sk/abakus.po
blob: aa77d8c82dd81bd6dfeef152bb2b4700774768a0 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-13 19:05+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-02-13 02:05+0000\n"
"Last-Translator: Marek Mlynar <marek.inq.mlynar@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/"
"projects/applications/abakus/sk/>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 3.10.3\n"

#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Marek Mlynár"

#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "marek.inq.mlynar@gmail.com"

#: abakus.cpp:36
msgid "abakus"
msgstr "abakus"

#: abakus.cpp:37
msgid "A simple keyboard-driven calculator"
msgstr "Jednoduchá kalkulačka ovládaná klávesnicou"

#: abakus.cpp:42
msgid "Developer"
msgstr "Vývojár"

#: abakus.cpp:46
msgid ""
"High precision math routines, and inspiration for the new design came from "
"his C++ implementation (SpeedCrunch)"
msgstr ""
"Vysoko presné matematické postupy a inšpirácia pre nový dizajn pochádzajú z "
"jeho implementácie C ++ (SpeedCrunch)"

#: abakus.cpp:50
msgid "Came up with the initial idea, along with a Python implementation."
msgstr "Prišiel s prvotnou myšlienkou a implementáciou v Python-e."

#: abakus.cpp:54
msgid ""
"Inspiration/code for the initial design came from his Ruby implementation."
msgstr ""
"Inšpirácia/kód pre prvotný dizajn pochádza z jeho implementácie v jazyku "
"Ruby."

#: abakuslistview.cpp:158
msgid "Remove selected variable"
msgstr "Odstráň zvolenú premennú"

#: abakuslistview.cpp:173
#, c-format
msgid ""
"_n: Remove all variables (1 variable)\n"
"Remove all variables (%n variables)"
msgstr ""
"_n: Odstráň všetky premenné (1 premenná)\n"
"Odstráň všetky premenné (%n premenných)"

#: abakuslistview.cpp:200
msgid "Remove selected function"
msgstr "Odober zvolenú funkciu"

#: abakuslistview.cpp:206
#, c-format
msgid ""
"_n: Remove all functions (1 function)\n"
"Remove all functions (%n functions)"
msgstr ""
"_n: Odstráň všetky funkcie (1 funkcia)\n"
"Odstráň všetky funkcie (%n funkcií)"

#: mainwindow.cpp:69
msgid "History: "
msgstr "História: "

#: mainwindow.cpp:81 mainwindow.cpp:509
msgid "&Degrees"
msgstr "&Stupne"

#: mainwindow.cpp:87 mainwindow.cpp:513
msgid "&Radians"
msgstr "&Radiány"

#: mainwindow.cpp:116
msgid "&Evaluate"
msgstr "&Vyčísli"

#: mainwindow.cpp:225
#, c-format
msgid "Error: %1"
msgstr "Chyba: %1"

#: mainwindow.cpp:517
msgid "Show &History List"
msgstr "Ukáž zoznam &histórie"

#: mainwindow.cpp:520
msgid "Show &Variables"
msgstr "Zobraz &premenné"

#: mainwindow.cpp:523
msgid "Show &Functions"
msgstr "Zobraz &funkcie"

#: mainwindow.cpp:526
msgid "Activate &Compact Mode"
msgstr "Zapni &kompaktný mód"

#: mainwindow.cpp:529
msgid "Use R&PN Mode"
msgstr "Použi R&PN Mód"

#: mainwindow.cpp:533
msgid "&Automatic Precision"
msgstr "&Automatická presnosť"

#: mainwindow.cpp:537
msgid "&3 Decimal Digits"
msgstr "&3 Desiatkové číslice"

#: mainwindow.cpp:541
msgid "&8 Decimal Digits"
msgstr "&8 Desiatkových číslic"

#: mainwindow.cpp:545
msgid "&15 Decimal Digits"
msgstr "&15 Desiatkových číslic"

#: mainwindow.cpp:549
msgid "&50 Decimal Digits"
msgstr "&50 Desiatkových číslic"

#: mainwindow.cpp:553
msgid "C&ustom Precision..."
msgstr "U&žívateľská presnosť..."

#: mainwindow.cpp:557 resultlistview.cpp:118
msgid "Clear &History"
msgstr "Vyčisti &históriu"

#: mainwindow.cpp:559
msgid "Select Editor"
msgstr "Vyber editor"

#: mainwindow.cpp:717
msgid "Marker %1 isn't set"
msgstr "Zvýrazňovač %1 nie je nastavený"

#: mainwindow.cpp:760
msgid "Select number of decimal digits to display"
msgstr "Vyber počet desiatkových číslic na zobrazenie"

#: mainwindow.cpp:761
msgid "Decimal precision:"
msgstr "Presnosť desiatkových číslic:"

#: resultlistview.cpp:43
msgid "Expression"
msgstr "Výraz"

#: resultlistview.cpp:44
msgid "Result"
msgstr "Výsledok"

#: resultlistview.cpp:45
msgid "Shortcut"
msgstr "Odkaz"

#: resultlistview.cpp:120
msgid "Copy Result to Clipboard"
msgstr "Kopíruj výsledok do schránky"

#: rpnmuncher.cpp:104
msgid "Can't pop from an empty stack."
msgstr "Nemôžem vybrať z prázdneho zásobníka."

#: rpnmuncher.cpp:118
#, c-format
msgid "Insufficient operands for function %1"
msgstr "Nedostatočný počet operandov pre funkciu %1"

#: rpnmuncher.cpp:135
msgid "The set and remove commands can only be used in normal mode."
msgstr "Príkazy nastav a odstráň sa môžu používať iba v normálnom móde."

#: rpnmuncher.cpp:142
msgid "Insufficient operands for exponentiation operator."
msgstr "Nedostatok operandov pre operáciu umocňovania."

#: rpnmuncher.cpp:153
#, c-format
msgid "Unknown token %1"
msgstr "Neznámy token %1"

#: rpnmuncher.cpp:168
msgid "Insufficient operands for addition operator."
msgstr "Nedostatočný počet operandov pre operáciu sčítania."

#: rpnmuncher.cpp:180
msgid "Insufficient operands for subtraction operator."
msgstr "Nedostatočný počet operandov pre operáciu odčítania."

#: rpnmuncher.cpp:192
msgid "Insufficient operands for multiplication operator."
msgstr "Nedostatočný počet operandov pre operáciu násobenia."

#: rpnmuncher.cpp:204
msgid "Insufficient operands for division operator."
msgstr "Nedostatočný počet operandov pre operáciu delenia."

#: valuemanager.cpp:96
msgid "Natural exponential base - 2.7182818"
msgstr "Eulerovo číslo - 2,7182818"

#: valuemanager.cpp:98
msgid "pi (π) - 3.1415926"
msgstr "pi (π) - 3,1415926"

#: abakusui.rc:26
#, no-c-format
msgid "&Mode"
msgstr "&Mód"