summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/nn
diff options
context:
space:
mode:
authorTDE Weblate <weblate@mirror.git.trinitydesktop.org>2018-12-20 17:46:49 +0000
committerTDE Weblate <weblate@mirror.git.trinitydesktop.org>2018-12-20 17:46:49 +0000
commit8b883fc2f35ff54361c3673c7e82bdd019813a87 (patch)
tree3144e27f84740d076a140a74ce2691eaad6ca5c7 /nn
parentd5087a02dd8dd96deec9e45a0771a8a35d0690db (diff)
downloadk3b-i18n-8b883fc2f35ff54361c3673c7e82bdd019813a87.tar.gz
k3b-i18n-8b883fc2f35ff54361c3673c7e82bdd019813a87.zip
Update translation files
Updated by Update PO files to match POT (msgmerge) hook in Weblate.
Diffstat (limited to 'nn')
-rw-r--r--nn/messages/k3bsetup.po154
1 files changed, 67 insertions, 87 deletions
diff --git a/nn/messages/k3bsetup.po b/nn/messages/k3bsetup.po
index 3480252..d999e8a 100644
--- a/nn/messages/k3bsetup.po
+++ b/nn/messages/k3bsetup.po
@@ -5,23 +5,24 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: k3bsetup\n"
-"POT-Creation-Date: 2007-03-23 14:09+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-12-20 17:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-08-09 19:32+0200\n"
"Last-Translator: Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>\n"
"Language-Team: Norwegian Nynorsk <nn@li.org>\n"
+"Language: nn\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
-#: _translatorinfo.cpp:1
+#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Håvard Korsvoll"
-#: _translatorinfo.cpp:3
+#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
@@ -29,23 +30,21 @@ msgstr "korsvoll@skulelinux.no"
#: k3bsetup2.cpp:130
msgid ""
-"<p>This simple setup assistant is able to set the permissions needed by K3b in "
-"order to burn CDs and DVDs. "
-"<p>It does not take things like devfs or resmgr into account. In most cases "
-"this is not a problem but on some systems the permissions may be altered the "
-"next time you login or restart your computer. In those cases it is best to "
-"consult the distribution documentation."
-"<p><b>Caution:</b> Although K3bSetup 2 should not be able to mess up your "
-"system no guarantee can be given."
+"<p>This simple setup assistant is able to set the permissions needed by K3b "
+"in order to burn CDs and DVDs. <p>It does not take things like devfs or "
+"resmgr into account. In most cases this is not a problem but on some systems "
+"the permissions may be altered the next time you login or restart your "
+"computer. In those cases it is best to consult the distribution "
+"documentation.<p><b>Caution:</b> Although K3bSetup 2 should not be able to "
+"mess up your system no guarantee can be given."
msgstr ""
"<p>Denne enkle oppsettsrettleiaren gjer det mogeleg å setja dei løyva som "
-"trengst for at K3b skal kunne brenna CDar og DVDar. "
-"<p>Det tek ikkje hensyn til ting som devfs eller resmgr. I dei fleste tilfelle "
-"er dette ikkje noko problem, men på somme system kan løyva bli endra neste gong "
-"du loggar inn eller startar opp maskina. I dei tilfella er det best om du "
-"sjekkar dokumentasjonen til distrubisjonen din."
-"<p><b>Åtvaring:</b> Sjølv om K3bSetup 2 ikkje skal øydeleggja systemet ditt så "
-"vert det ikkje gjeven nokon garanti."
+"trengst for at K3b skal kunne brenna CDar og DVDar. <p>Det tek ikkje hensyn "
+"til ting som devfs eller resmgr. I dei fleste tilfelle er dette ikkje noko "
+"problem, men på somme system kan løyva bli endra neste gong du loggar inn "
+"eller startar opp maskina. I dei tilfella er det best om du sjekkar "
+"dokumentasjonen til distrubisjonen din.<p><b>Åtvaring:</b> Sjølv om K3bSetup "
+"2 ikkje skal øydeleggja systemet ditt så vert det ikkje gjeven nokon garanti."
#: k3bsetup2.cpp:268 k3bsetup2.cpp:335 k3bsetup2.cpp:345
msgid "no change"
@@ -74,29 +73,25 @@ msgstr "Klarte ikkje oppdatere alle løyva."
#: k3bsetup2.cpp:495
msgid ""
-"<h2>K3bSetup 2</h2>"
-"<p>This simple setup assistant is able to set the permissions needed by K3b in "
-"order to burn CDs and DVDs."
-"<p>It does not take into account devfs or resmgr, or similar. In most cases "
-"this is not a problem, but on some systems the permissions may be altered the "
-"next time you login or restart your computer. In these cases it is best to "
-"consult the distribution's documentation."
-"<p>The important task that K3bSetup 2 performs is grant write access to the CD "
-"and DVD devices."
-"<p><b>Caution:</b> Although K3bSetup 2 should not be able to damage your "
-"system, no guarantee can be given."
+"<h2>K3bSetup 2</h2><p>This simple setup assistant is able to set the "
+"permissions needed by K3b in order to burn CDs and DVDs.<p>It does not take "
+"into account devfs or resmgr, or similar. In most cases this is not a "
+"problem, but on some systems the permissions may be altered the next time "
+"you login or restart your computer. In these cases it is best to consult the "
+"distribution's documentation.<p>The important task that K3bSetup 2 performs "
+"is grant write access to the CD and DVD devices.<p><b>Caution:</b> Although "
+"K3bSetup 2 should not be able to damage your system, no guarantee can be "
+"given."
msgstr ""
-"<h2>K3bSetup 2</h2>"
-"<p>Denne enkle oppsettsrettleiaren er i stand til å setje dei løyva som trengst "
-"for K3b for å kunne brenne CDar og DVDar. "
-"<p>Det tek ikkje hensyn til ting som devfs eller resmgr. I dei fleste tilfelle "
-"er dette ikkje noko problem, men på somme system kan løyva bli endra neste gong "
-"du loggar inn eller startar opp maskina. I dei tilfella er det best om du "
-"sjekkar dokumentasjonen til distrubisjonen din. "
-"<p>Den viktige oppgåva som K3bSetup 2 utfører er å gje skriveløyve til CD og "
-"DVD-einingar. "
-"<p><b>Åtvaring:</b> Sjølv om K3bSetup 2 ikkje skal øydeleggja systemet ditt så "
-"vert det ikkje gjeven nokon garanti."
+"<h2>K3bSetup 2</h2><p>Denne enkle oppsettsrettleiaren er i stand til å setje "
+"dei løyva som trengst for K3b for å kunne brenne CDar og DVDar. <p>Det tek "
+"ikkje hensyn til ting som devfs eller resmgr. I dei fleste tilfelle er dette "
+"ikkje noko problem, men på somme system kan løyva bli endra neste gong du "
+"loggar inn eller startar opp maskina. I dei tilfella er det best om du "
+"sjekkar dokumentasjonen til distrubisjonen din. <p>Den viktige oppgåva som "
+"K3bSetup 2 utfører er å gje skriveløyve til CD og DVD-einingar. "
+"<p><b>Åtvaring:</b> Sjølv om K3bSetup 2 ikkje skal øydeleggja systemet ditt "
+"så vert det ikkje gjeven nokon garanti."
#: k3bsetup2.cpp:527
msgid "Location of New Drive"
@@ -119,136 +114,121 @@ msgstr ""
"Fann ingen fleire einingar på\n"
"%1"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 35
-#: rc.cpp:3
+#: k3bsetup2.cpp:540
+msgid "Error"
+msgstr ""
+
+#: base_k3bsetup2.ui:35
#, no-c-format
msgid "Settings"
msgstr "Innstillingar"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 54
-#: rc.cpp:6
+#: base_k3bsetup2.ui:54
#, no-c-format
msgid "Use burning group:"
msgstr "Bruk gruppe for brenning:"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 58
-#: rc.cpp:9
+#: base_k3bsetup2.ui:57
#, no-c-format
msgid ""
"<p>If this option is checked, only the users in the specified group will be "
-"able to burn CDs and DVDs, since only they will have access to the devices and "
-"the CD recording programs used by K3b.</p>\n"
-"<p>Otherwise all users on the system have access to the devices and to all K3b "
-"functionality."
+"able to burn CDs and DVDs, since only they will have access to the devices "
+"and the CD recording programs used by K3b.</p>\n"
+"<p>Otherwise all users on the system have access to the devices and to all "
+"K3b functionality."
msgstr ""
"<p>Viss dette er valt vil berre brukarar i den oppgjevne gruppa vera i stand "
-"til å brenne CDar og DVDar. Dette fordi berre dei vil ha tilgang til einingane "
-"og CD-brenneprogramma som vert brukt av K3b.</p>\n"
+"til å brenne CDar og DVDar. Dette fordi berre dei vil ha tilgang til "
+"einingane og CD-brenneprogramma som vert brukt av K3b.</p>\n"
"<p>Viss du ikkje vel dette så vil alle brukarar på systemet ha tilgang til "
"einingane og all funksjonaliteten i K3b."
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 69
-#: rc.cpp:13
+#: base_k3bsetup2.ui:69
#, no-c-format
msgid "burning"
msgstr "brenning"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 104
-#: rc.cpp:16
+#: base_k3bsetup2.ui:104
#, no-c-format
msgid "Users allowed to burn (separated by space):"
msgstr "Brukarar som får lov til å brenne (skilde med mellomrom):"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 124
-#: rc.cpp:19
+#: base_k3bsetup2.ui:124
#, no-c-format
msgid "Devices"
msgstr "Einingar"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 135
-#: rc.cpp:22
+#: base_k3bsetup2.ui:135
#, no-c-format
msgid "Check the devices whose permissions you want to be changed"
msgstr "Kryss av for dei einingane du vil endra løyve for"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 141
-#: rc.cpp:25
+#: base_k3bsetup2.ui:141
#, no-c-format
msgid "Device"
msgstr "Eining"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 152
-#: rc.cpp:28
+#: base_k3bsetup2.ui:152
#, no-c-format
msgid "Devicenode"
msgstr "Einingsnode"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 163
-#: rc.cpp:31 rc.cpp:58
+#: base_k3bsetup2.ui:163 base_k3bsetup2.ui:294
#, no-c-format
msgid "Permissions"
msgstr "Løyve"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 174
-#: rc.cpp:34 rc.cpp:61
+#: base_k3bsetup2.ui:174 base_k3bsetup2.ui:305
#, no-c-format
msgid "New Permissions"
msgstr "Nye løyve"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 217
-#: rc.cpp:37
+#: base_k3bsetup2.ui:217
#, no-c-format
msgid "Add Device..."
msgstr "Legg til eining …"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 229
-#: rc.cpp:40
+#: base_k3bsetup2.ui:229
#, no-c-format
msgid "External Programs"
msgstr "Eksterne program"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 244
-#: rc.cpp:43
+#: base_k3bsetup2.ui:244
#, no-c-format
msgid "Found Programs"
msgstr "Program som er funne"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 255
-#: rc.cpp:46
+#: base_k3bsetup2.ui:255
#, no-c-format
msgid "Check the programs whose permissions you want to be changed"
msgstr "Kryss av for dei programma du vil endra løyve for"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 261
-#: rc.cpp:49
+#: base_k3bsetup2.ui:261
#, no-c-format
msgid "Program"
msgstr "Program"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 272
-#: rc.cpp:52
+#: base_k3bsetup2.ui:272
#, no-c-format
msgid "Version"
msgstr "Versjon"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 283
-#: rc.cpp:55
+#: base_k3bsetup2.ui:283
#, no-c-format
msgid "Path"
msgstr "Stig"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 325
-#: rc.cpp:64 rc.cpp:67
+#: base_k3bsetup2.ui:325 base_k3bsetup2.ui:336
#, no-c-format
msgid "Search Path"
msgstr "Søkjestig"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 347
-#: rc.cpp:70
+#: base_k3bsetup2.ui:347
#, no-c-format
msgid ""
"<qt><b>Hint:</b> to force K3b to use another than the default name for the "
"executable specify it in the search path.</qt>"
msgstr ""
"<qt><b>Tips:</b> for å tvinga K3b til å bruka eit anna namn enn standardnamn "
-"for den køyrbare fila til programmet, så kan du oppgje det i søkjestigen.</qt>"
+"for den køyrbare fila til programmet, så kan du oppgje det i søkjestigen.</"
+"qt>"