summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/ca/messages/k3bsetup.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'ca/messages/k3bsetup.po')
-rw-r--r--ca/messages/k3bsetup.po155
1 files changed, 68 insertions, 87 deletions
diff --git a/ca/messages/k3bsetup.po b/ca/messages/k3bsetup.po
index ea998b2..3c970a5 100644
--- a/ca/messages/k3bsetup.po
+++ b/ca/messages/k3bsetup.po
@@ -6,22 +6,23 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: k3bsetup\n"
-"POT-Creation-Date: 2007-03-23 14:09+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-12-20 17:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-05-28 18:45+0200\n"
"Last-Translator: \n"
"Language-Team: <ca@li.org>\n"
+"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
-#: _translatorinfo.cpp:1
+#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Marc Coll Carrillo"
-#: _translatorinfo.cpp:3
+#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
@@ -29,20 +30,19 @@ msgstr "marcoll@ya.com"
#: k3bsetup2.cpp:130
msgid ""
-"<p>This simple setup assistant is able to set the permissions needed by K3b in "
-"order to burn CDs and DVDs. "
-"<p>It does not take things like devfs or resmgr into account. In most cases "
-"this is not a problem but on some systems the permissions may be altered the "
-"next time you login or restart your computer. In those cases it is best to "
-"consult the distribution documentation."
-"<p><b>Caution:</b> Although K3bSetup 2 should not be able to mess up your "
-"system no guarantee can be given."
+"<p>This simple setup assistant is able to set the permissions needed by K3b "
+"in order to burn CDs and DVDs. <p>It does not take things like devfs or "
+"resmgr into account. In most cases this is not a problem but on some systems "
+"the permissions may be altered the next time you login or restart your "
+"computer. In those cases it is best to consult the distribution "
+"documentation.<p><b>Caution:</b> Although K3bSetup 2 should not be able to "
+"mess up your system no guarantee can be given."
msgstr ""
"<p>Aquest senzill assistent de configuració es capaç d'establir els permisos "
-"necessaris per tal de poder gravar CDs i DVDs amb el K3b."
-"<p>No té en compte coses com «devfs» o «resmgr». En la majoria de casos això no "
-"suposa cap problema, però en alguns sistemes els permisos podrien ser alterats "
-"la propera vegada que entreu al vostre compte o reinicieu l'ordinador. En "
+"necessaris per tal de poder gravar CDs i DVDs amb el K3b.<p>No té en compte "
+"coses com «devfs» o «resmgr». En la majoria de casos això no suposa cap "
+"problema, però en alguns sistemes els permisos podrien ser alterats la "
+"propera vegada que entreu al vostre compte o reinicieu l'ordinador. En "
"aquests casos el millor és consultar la documentació de la distribució."
"<p><b>Precaució:</b> encara que el K3bSetup 2 no hauria de ser capaç de "
"espatllar la configuració del vostre sistema, no es pot garantir res."
@@ -67,8 +67,8 @@ msgstr "Tots els permisos s'han actualitzat correctament."
#: k3bsetup2.cpp:482
msgid "Could not update all permissions. You should run K3bSetup 2 as root."
msgstr ""
-"No s'han pogut actualitzar tots els permisos. Hauríeu d'executar el K3bSetup 2 "
-"com a root."
+"No s'han pogut actualitzar tots els permisos. Hauríeu d'executar el K3bSetup "
+"2 com a root."
#: k3bsetup2.cpp:484
msgid "Could not update all permissions."
@@ -76,29 +76,26 @@ msgstr "No s'han pogut actualitzar tots els permisos."
#: k3bsetup2.cpp:495
msgid ""
-"<h2>K3bSetup 2</h2>"
-"<p>This simple setup assistant is able to set the permissions needed by K3b in "
-"order to burn CDs and DVDs."
-"<p>It does not take into account devfs or resmgr, or similar. In most cases "
-"this is not a problem, but on some systems the permissions may be altered the "
-"next time you login or restart your computer. In these cases it is best to "
-"consult the distribution's documentation."
-"<p>The important task that K3bSetup 2 performs is grant write access to the CD "
-"and DVD devices."
-"<p><b>Caution:</b> Although K3bSetup 2 should not be able to damage your "
-"system, no guarantee can be given."
+"<h2>K3bSetup 2</h2><p>This simple setup assistant is able to set the "
+"permissions needed by K3b in order to burn CDs and DVDs.<p>It does not take "
+"into account devfs or resmgr, or similar. In most cases this is not a "
+"problem, but on some systems the permissions may be altered the next time "
+"you login or restart your computer. In these cases it is best to consult the "
+"distribution's documentation.<p>The important task that K3bSetup 2 performs "
+"is grant write access to the CD and DVD devices.<p><b>Caution:</b> Although "
+"K3bSetup 2 should not be able to damage your system, no guarantee can be "
+"given."
msgstr ""
-"<h2>K3bSetup 2</h2>"
-"<p>Aquest senzill assistent de configuració es capaç d'establir els permisos "
-"necessaris per tal de poder gravar CDs i DVDs amb el K3b."
-"<p>No té en compte coses com «devfs» o «resmgr». En la majoria de casos això no "
-"suposa cap problema, però en alguns sistemes els permisos podrien ser alterats "
-"la propera vegada que entreu al vostre compte o reinicieu l'ordinador. En "
-"aquests casos el millor és consultar la documentació de la distribució. "
-"<p>La important tasca que realitza el K3bSetup 2 és concedir permís "
-"d'escriptura als dispositius de CD i DVD."
-"<p><b>Precaució:</b> encara que el K3bSetup 2 no hauria de ser capaç "
-"d'espatllar el vostre sistema, no es pot garantir res."
+"<h2>K3bSetup 2</h2><p>Aquest senzill assistent de configuració es capaç "
+"d'establir els permisos necessaris per tal de poder gravar CDs i DVDs amb el "
+"K3b.<p>No té en compte coses com «devfs» o «resmgr». En la majoria de casos "
+"això no suposa cap problema, però en alguns sistemes els permisos podrien "
+"ser alterats la propera vegada que entreu al vostre compte o reinicieu "
+"l'ordinador. En aquests casos el millor és consultar la documentació de la "
+"distribució. <p>La important tasca que realitza el K3bSetup 2 és concedir "
+"permís d'escriptura als dispositius de CD i DVD.<p><b>Precaució:</b> encara "
+"que el K3bSetup 2 no hauria de ser capaç d'espatllar el vostre sistema, no "
+"es pot garantir res."
#: k3bsetup2.cpp:527
msgid "Location of New Drive"
@@ -121,139 +118,123 @@ msgstr ""
"No s'ha pogut trobar un dispositiu addicional a\n"
"%1"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 35
-#: rc.cpp:3
+#: k3bsetup2.cpp:540
+msgid "Error"
+msgstr ""
+
+#: base_k3bsetup2.ui:35
#, no-c-format
msgid "Settings"
msgstr "Arranjament"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 54
-#: rc.cpp:6
+#: base_k3bsetup2.ui:54
#, no-c-format
msgid "Use burning group:"
msgstr "Fes servir el grup de gravació:"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 58
-#: rc.cpp:9
+#: base_k3bsetup2.ui:57
#, no-c-format
msgid ""
"<p>If this option is checked, only the users in the specified group will be "
-"able to burn CDs and DVDs, since only they will have access to the devices and "
-"the CD recording programs used by K3b.</p>\n"
-"<p>Otherwise all users on the system have access to the devices and to all K3b "
-"functionality."
+"able to burn CDs and DVDs, since only they will have access to the devices "
+"and the CD recording programs used by K3b.</p>\n"
+"<p>Otherwise all users on the system have access to the devices and to all "
+"K3b functionality."
msgstr ""
"<p>Si aquesta opció està marcada, només els usuaris que pertanyin al grup "
"indicat podran gravar CDs i DVDs, ja que només ells tindran accés als "
"dispositius i als programes de gravació emprats pel K3b.</p>\n"
-"<p>En cas contrari, tots els usuaris del sistema tindran accés als dispositius "
-"i a tota la funcionalitat del K3b."
+"<p>En cas contrari, tots els usuaris del sistema tindran accés als "
+"dispositius i a tota la funcionalitat del K3b."
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 69
-#: rc.cpp:13
+#: base_k3bsetup2.ui:69
#, no-c-format
msgid "burning"
msgstr "gravant"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 104
-#: rc.cpp:16
+#: base_k3bsetup2.ui:104
#, no-c-format
msgid "Users allowed to burn (separated by space):"
msgstr "Usuaris autoritzats a gravar (separats per espais):"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 124
-#: rc.cpp:19
+#: base_k3bsetup2.ui:124
#, no-c-format
msgid "Devices"
msgstr "Dispositius"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 135
-#: rc.cpp:22
+#: base_k3bsetup2.ui:135
#, no-c-format
msgid "Check the devices whose permissions you want to be changed"
msgstr "Comprova els dispositius dels quals en voleu canviar els permisos"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 141
-#: rc.cpp:25
+#: base_k3bsetup2.ui:141
#, no-c-format
msgid "Device"
msgstr "Dispositiu"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 152
-#: rc.cpp:28
+#: base_k3bsetup2.ui:152
#, no-c-format
msgid "Devicenode"
msgstr "Node de dispositiu"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 163
-#: rc.cpp:31 rc.cpp:58
+#: base_k3bsetup2.ui:163 base_k3bsetup2.ui:294
#, no-c-format
msgid "Permissions"
msgstr "Permisos"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 174
-#: rc.cpp:34 rc.cpp:61
+#: base_k3bsetup2.ui:174 base_k3bsetup2.ui:305
#, no-c-format
msgid "New Permissions"
msgstr "Nous permisos"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 217
-#: rc.cpp:37
+#: base_k3bsetup2.ui:217
#, no-c-format
msgid "Add Device..."
msgstr "Afegeix dispositiu..."
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 229
-#: rc.cpp:40
+#: base_k3bsetup2.ui:229
#, no-c-format
msgid "External Programs"
msgstr "Programes externs"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 244
-#: rc.cpp:43
+#: base_k3bsetup2.ui:244
#, no-c-format
msgid "Found Programs"
msgstr "Programes trobats"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 255
-#: rc.cpp:46
+#: base_k3bsetup2.ui:255
#, no-c-format
msgid "Check the programs whose permissions you want to be changed"
msgstr "Comprova els programes dels quals en voleu canviar els permisos"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 261
-#: rc.cpp:49
+#: base_k3bsetup2.ui:261
#, no-c-format
msgid "Program"
msgstr "Programa"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 272
-#: rc.cpp:52
+#: base_k3bsetup2.ui:272
#, no-c-format
msgid "Version"
msgstr "Versió"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 283
-#: rc.cpp:55
+#: base_k3bsetup2.ui:283
#, no-c-format
msgid "Path"
msgstr "Ruta"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 325
-#: rc.cpp:64 rc.cpp:67
+#: base_k3bsetup2.ui:325 base_k3bsetup2.ui:336
#, no-c-format
msgid "Search Path"
msgstr "Ruta de cerca"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 347
-#: rc.cpp:70
+#: base_k3bsetup2.ui:347
#, no-c-format
msgid ""
"<qt><b>Hint:</b> to force K3b to use another than the default name for the "
"executable specify it in the search path.</qt>"
msgstr ""
-"<qt><b>Consell:</b> per obligar el K3b a fer servir un nom diferent del nom per "
-"defecte de l'executable, especifiqueu-lo en la ruta de cerca.</qt>"
+"<qt><b>Consell:</b> per obligar el K3b a fer servir un nom diferent del nom "
+"per defecte de l'executable, especifiqueu-lo en la ruta de cerca.</qt>"
#~ msgid "k3bsetup2"
#~ msgstr "k3bsetup2"