summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/ca/messages/k3bsetup.po
blob: dc06d952539af35183a438a26a7a08fcf4c718ff (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
# translation of k3bsetup.po to
# translation of k3bsetup.po to Catalan
# Albert Astals Cid <astals11@terra.es>, 2004.
# Marc Coll Carrillo <marcoll@ya.com>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: k3bsetup\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-05-28 18:45+0200\n"
"Last-Translator: \n"
"Language-Team:  <ca@li.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.10.2\n"

#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Marc Coll Carrillo"

#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "marcoll@ya.com"

#: k3bsetup2.cpp:130
msgid ""
"<p>This simple setup assistant is able to set the permissions needed by K3b "
"in order to burn CDs and DVDs. <p>It does not take things like devfs or "
"resmgr into account. In most cases this is not a problem but on some systems "
"the permissions may be altered the next time you login or restart your "
"computer. In those cases it is best to consult the distribution "
"documentation.<p><b>Caution:</b> Although K3bSetup 2 should not be able to "
"mess up your system no guarantee can be given."
msgstr ""
"<p>Aquest senzill assistent de configuració es capaç d'establir els permisos "
"necessaris per tal de poder gravar CDs i DVDs amb el K3b.<p>No té en compte "
"coses com «devfs» o «resmgr». En la majoria de casos això no suposa cap "
"problema, però en alguns sistemes els permisos podrien ser alterats la "
"propera vegada que entreu al vostre compte o reinicieu l'ordinador. En "
"aquests casos el millor és consultar la documentació de la distribució."
"<p><b>Precaució:</b> encara que el K3bSetup 2 no hauria de ser capaç de "
"espatllar la configuració del vostre sistema, no es pot garantir res."

#: k3bsetup2.cpp:268 k3bsetup2.cpp:335 k3bsetup2.cpp:345
msgid "no change"
msgstr "cap canvi"

#: k3bsetup2.cpp:298
msgid "Generic SCSI Device"
msgstr "Dispositiu SCSI genèric"

#: k3bsetup2.cpp:408
#, c-format
msgid "There is no group %1."
msgstr "No existeix el grup %1."

#: k3bsetup2.cpp:479
msgid "Successfully updated all permissions."
msgstr "Tots els permisos s'han actualitzat correctament."

#: k3bsetup2.cpp:482
msgid "Could not update all permissions. You should run K3bSetup 2 as root."
msgstr ""
"No s'han pogut actualitzar tots els permisos. Hauríeu d'executar el K3bSetup "
"2 com a root."

#: k3bsetup2.cpp:484
msgid "Could not update all permissions."
msgstr "No s'han pogut actualitzar tots els permisos."

#: k3bsetup2.cpp:495
msgid ""
"<h2>K3bSetup 2</h2><p>This simple setup assistant is able to set the "
"permissions needed by K3b in order to burn CDs and DVDs.<p>It does not take "
"into account devfs or resmgr, or similar. In most cases this is not a "
"problem, but on some systems the permissions may be altered the next time "
"you login or restart your computer. In these cases it is best to consult the "
"distribution's documentation.<p>The important task that K3bSetup 2 performs "
"is grant write access to the CD and DVD devices.<p><b>Caution:</b> Although "
"K3bSetup 2 should not be able to damage your system, no guarantee can be "
"given."
msgstr ""
"<h2>K3bSetup 2</h2><p>Aquest senzill assistent de configuració es capaç "
"d'establir els permisos necessaris per tal de poder gravar CDs i DVDs amb el "
"K3b.<p>No té en compte coses com «devfs» o «resmgr». En la majoria de casos "
"això no suposa cap problema, però en alguns sistemes els permisos podrien "
"ser alterats la propera vegada que entreu al vostre compte o reinicieu "
"l'ordinador. En aquests casos el millor és consultar la documentació de la "
"distribució. <p>La important tasca que realitza el K3bSetup 2 és concedir "
"permís d'escriptura als dispositius de CD i DVD.<p><b>Precaució:</b> encara "
"que el K3bSetup 2 no hauria de ser capaç d'espatllar el vostre sistema, no "
"es pot garantir res."

#: k3bsetup2.cpp:527
msgid "Location of New Drive"
msgstr "Localització de la nova unitat"

#: k3bsetup2.cpp:528
msgid ""
"Please enter the device name where K3b should search\n"
"for a new drive (example: /dev/mebecdrom):"
msgstr ""
"Introduïu el dispositiu on el K3b hauria de buscar\n"
"una nova unitat (exemple: /dev/mebecdrom):"

#: k3bsetup2.cpp:539
#, c-format
msgid ""
"Could not find an additional device at\n"
"%1"
msgstr ""
"No s'ha pogut trobar un dispositiu addicional a\n"
"%1"

#: base_k3bsetup2.ui:35
#, no-c-format
msgid "Settings"
msgstr "Arranjament"

#: base_k3bsetup2.ui:54
#, no-c-format
msgid "Use burning group:"
msgstr "Fes servir el grup de gravació:"

#: base_k3bsetup2.ui:57
#, no-c-format
msgid ""
"<p>If this option is checked, only the users in the specified group will be "
"able to burn CDs and DVDs, since only they will have access to the devices "
"and the CD recording programs used by K3b.</p>\n"
"<p>Otherwise all users on the system have access to the devices and to all "
"K3b functionality."
msgstr ""
"<p>Si aquesta opció està marcada, només els usuaris que pertanyin al grup "
"indicat podran gravar CDs i DVDs, ja que només ells tindran accés als "
"dispositius i als programes de gravació emprats pel K3b.</p>\n"
"<p>En cas contrari, tots els usuaris del sistema tindran accés als "
"dispositius i a tota la funcionalitat del K3b."

#: base_k3bsetup2.ui:69
#, no-c-format
msgid "burning"
msgstr "gravant"

#: base_k3bsetup2.ui:104
#, no-c-format
msgid "Users allowed to burn (separated by space):"
msgstr "Usuaris autoritzats a gravar (separats per espais):"

#: base_k3bsetup2.ui:124
#, no-c-format
msgid "Devices"
msgstr "Dispositius"

#: base_k3bsetup2.ui:135
#, no-c-format
msgid "Check the devices whose permissions you want to be changed"
msgstr "Comprova els dispositius dels quals en voleu canviar els permisos"

#: base_k3bsetup2.ui:141
#, no-c-format
msgid "Device"
msgstr "Dispositiu"

#: base_k3bsetup2.ui:152
#, no-c-format
msgid "Devicenode"
msgstr "Node de dispositiu"

#: base_k3bsetup2.ui:163 base_k3bsetup2.ui:294
#, no-c-format
msgid "Permissions"
msgstr "Permisos"

#: base_k3bsetup2.ui:174 base_k3bsetup2.ui:305
#, no-c-format
msgid "New Permissions"
msgstr "Nous permisos"

#: base_k3bsetup2.ui:217
#, no-c-format
msgid "Add Device..."
msgstr "Afegeix dispositiu..."

#: base_k3bsetup2.ui:229
#, no-c-format
msgid "External Programs"
msgstr "Programes externs"

#: base_k3bsetup2.ui:244
#, no-c-format
msgid "Found Programs"
msgstr "Programes trobats"

#: base_k3bsetup2.ui:255
#, no-c-format
msgid "Check the programs whose permissions you want to be changed"
msgstr "Comprova els programes dels quals en voleu canviar els permisos"

#: base_k3bsetup2.ui:261
#, no-c-format
msgid "Program"
msgstr "Programa"

#: base_k3bsetup2.ui:272
#, no-c-format
msgid "Version"
msgstr "Versió"

#: base_k3bsetup2.ui:283
#, no-c-format
msgid "Path"
msgstr "Ruta"

#: base_k3bsetup2.ui:325 base_k3bsetup2.ui:336
#, no-c-format
msgid "Search Path"
msgstr "Ruta de cerca"

#: base_k3bsetup2.ui:347
#, no-c-format
msgid ""
"<qt><b>Hint:</b> to force K3b to use another than the default name for the "
"executable specify it in the search path.</qt>"
msgstr ""
"<qt><b>Consell:</b> per obligar el K3b a fer servir un nom diferent del nom "
"per defecte de l'executable, especifiqueu-lo en la ruta de cerca.</qt>"

#~ msgid "k3bsetup2"
#~ msgstr "k3bsetup2"

#~ msgid "K3bSetup 2"
#~ msgstr "K3bSetup 2"

#, fuzzy
#~ msgid "(C) 2003-2007 Sebastian Trueg"
#~ msgstr "(C) 2003-2004 Sebastian Trueg"

#~ msgid "K3bSetup"
#~ msgstr "K3bSetup"