summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/et/doc/audiocd-howto.docbook
blob: a38cd857023a5ba87bc2301e3ddba64a697f824f (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
<sect1 id="audiocdcdreating">
	<title
>Kiirkursus: audio CD kirjutamine 4 sammuga </title>
	<para
>See kiirkursus õpetab &k3b; abil audio CD-d looma. Kõigi sammude läbitegemiseks peab &k3b; töötama ning sul peab olema kataloog, kus hoiad oma helifaile. </para>
	<sect2>
		<title
>Samm 1</title>
		<para
>&k3b; käivitades peaksid nägema umbes sellist pilti. <screenshot>
				<screeninfo
>Siin saab valida ühe neljast &k3b; pakutavast projektivõimalusest</screeninfo>
				<mediaobject>
					<imageobject>
						<imagedata fileref="select_project.png" format="PNG"/>
					</imageobject>
					<textobject>
						<phrase
>Pilt</phrase>
					</textobject>
				</mediaobject>
			</screenshot>
		</para>
	</sect2>
	<sect2>
		<title
>Samm 2</title>
		<para
>Vali "Uus audio CD projekt" <screenshot>
				<screeninfo
>Selles dialoogis saab valida, millised failid CD-le kirjutada</screeninfo>
				<mediaobject>
					<imageobject>
						<imagedata fileref="select_audiofiles.png" format="PNG"/>
					</imageobject>
					<textobject>
						<phrase
>Pilt</phrase>
					</textobject>
				</mediaobject>
			</screenshot>
		</para>
		<para
>Failid, mis on näha &k3b; ülemises osas, saab hiirega alumisse ossa lohistada. Teine võimalust on klõpsata failinimel hiire parema nupuga ja valida käsk <action
>Lisa projekti</action
>. Audioradade järjekorra muutmiseks liiguta radu hiire vasaku nupuga. Raja omadusi saab muuta, kui klõpsata raja nimel &HPN;ga ja valida <action
>Omadused</action
>. Kui kõik on sinu tahtmist mööda, klõpsa all paremal nupule <action
>Kirjuta...</action
>. </para>
		<note>
			<para
>Audio CD kirjutamisel <acronym
>MP3</acronym
>- või muude kadudega tihendatud muusikafailide vormingu puhul peane tähele, et kui kodeerid CD uuesti <acronym
>MP3</acronym
>-vormingusse, on sõltumata bitikiirusest tulemuseks kehvem kvaliteet. Kontrollimiseks, kas audio CD on kirjutatud kadudega vormingus failide põhjal, sobib <ulink url="http://true-audio.com/analyzer.project"
>auCDtect</ulink
>. </para>
		</note>
	</sect2>
	<sect2>
		<title
>Samm 3</title>
		<screenshot>
			<screeninfo
>Selles dialoogis saab seadistada CD omadusi ja võimalusi.</screeninfo>
			<mediaobject>
				<imageobject>
					<imagedata fileref="burndialog_audio.png" format="PNG"/>
				</imageobject>
				<textobject>
					<phrase
>Pilt</phrase>
				</textobject>
			</mediaobject>
		</screenshot>
		<para
>Selles dialoogis saab määrata, kuidas kirjutamine käib. Enamasti peaks &k3b; vaikeseadistused päris hästi sobima. Üleval paremal saab valida kiiruse. Enne kirjutamise alustamist võib veel valida <guibutton
>CD-tekst</guibutton
>i ja seejärel <guilabel
>Kirjuta CD-tekst</guilabel
>. Kaks vahest sulle tähtsaimat omadust on <guilabel
>Tiitel</guilabel
> ja <guilabel
>Esitaja</guilabel
>. Kui kõik võimalused on sinu meele järgi seatud, klõpsa nupule <guibutton
>Kirjuta</guibutton
>. </para>
	</sect2>
	<sect2>
		<title
>Samm 4</title>
		<para>
			<screenshot>
				<screeninfo
>Selles dialoogis näed kirjutamise edenemist</screeninfo>
				<mediaobject>
					<imageobject>
						<imagedata fileref="burndialog_progress.png" format="PNG"/>
					</imageobject>
					<textobject>
						<phrase
>Pilt</phrase>
					</textobject>
				</mediaobject>
			</screenshot>
Selles dialoogis ei saa midagi ette võtta: lihtsalt oota, kuni arvuti oma tegevuse lõpetab. </para>
	</sect2>
</sect1>