summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/et/doc/index.docbook
blob: 304e064a0c6f05930d323b72fcd01d2cce789888 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE book PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.2-Based Variant V1.1//EN" "dtd/kdex.dtd" [
<!ENTITY k3b "<application
>K3b</application
>">
<!ENTITY cdrdao "<application
>cdrdao</application
>">
<!ENTITY dvdtools "<application
>DVD+RW-Tools</application
>">
<!ENTITY mkisofs "<application
>mkisofs</application
>">
<!ENTITY cdrecord "<application
>cdrecord</application
>">
<!ENTITY k3bsetup "<application
>K3bSetup</application
>">
<!ENTITY k3b-commands SYSTEM "commands.docbook">
<!ENTITY k3b-audiocd-howto SYSTEM "audiocd-howto.docbook">
<!ENTITY k3b-cdcopy-howto SYSTEM "cdcopy-howto.docbook">
<!ENTITY k3b-dcop SYSTEM "dcop.docbook">
 <!ENTITY kappname "&k3b;">
 <!ENTITY package "kdeextragear-1">
 <!ENTITY % addindex "IGNORE">
 <!ENTITY % Estonian "INCLUDE">
]>

<book lang="&language;">

<bookinfo>
<title
>&k3b; käsiraamat</title>

<authorgroup>
 <author
><firstname
>Carsten</firstname
> <surname
>Niehaus</surname
> </author>
 <author
><firstname
>Jakob</firstname
> <surname
>Petsovits</surname
> </author>

<othercredit role="translator"
><firstname
>Marek</firstname
><surname
>Laane</surname
><affiliation
><address
><email
>bald@starman.ee</email
></address
></affiliation
><contrib
>Tõlge eesti keelde</contrib
></othercredit
> 

</authorgroup>


<copyright>
 <year
>2003-2004</year>
<holder
>Carsten Niehaus</holder>
</copyright>
<!-- Translators: put here the copyright notice of the translation -->
<legalnotice
>&FDLNotice;</legalnotice>

<date
>2005-06-21</date>
<releaseinfo
>0.03.00</releaseinfo>

<!-- Abstract about this handbook -->

<abstract>
<para
>&k3b; on &kde; mugava kasutajaliidesega CD-de ja DVD-de kirjutamise rakendus. </para>
</abstract>

<keywordset>
<keyword
>KDE</keyword>
<keyword
>kdeextragear</keyword>
<keyword
>cdrecord</keyword>
<keyword
>DVD</keyword>
<keyword
>CD</keyword>
<keyword
>kirjutamine</keyword>
<keyword
>rippimine</keyword>
<keyword
>iso</keyword>
<keyword
>K3b</keyword>
</keywordset>

</bookinfo>

<chapter id="introduction">
<title
>Sissejuhatus</title>

<para
>&k3b; on &kde; jaoks optimeeritud Linuxi CD-de ja DVD-de kirjutamise rakendus. See pakub mugava kasutajaliidese peaaegu igasugusele CD/DVD kirjutamisega seotud tegevusele, näiteks audio CD loomine paljudest helifailidest või CD kopeerimine. Kogenud kasutajad võivad tunda rõõmu võimaluse üle määrata ise kõiki kirjutamise võimalusi, kuid algajatele pakub &k3b; kiiret alustamist võimaldavaid mõistlikke vaikeväärtusi. K3b kasutab tegelikuks kirjutamiseks käsureaprogramme <application
>cdrecord</application
>, <application
>cdrdao</application
> ja <application
>growisofs</application
>. </para>
</chapter>

<!-- the GUI comands -->
&k3b-commands;

<chapter id="howtos">
 <title
>&k3b; lühiõpetused</title>
&k3b-audiocd-howto; &k3b-cdcopy-howto; </chapter>

<!-- now the desciption of the DCOP-Interface -->
&k3b-dcop;


<chapter id="faq">
<title
>Küsimused ja vastused</title>
&reporting.bugs; &updating.documentation; <qandaset id="faqlist"
> <qandaentry>
  <question>
   <para
>&k3b; kompileerimine ebaõnnestub, teatatakse defineerimata tüübist "struct KComoboBox". </para>
  </question>
  <answer>
   <para
>QT disaineri tööriist <application
>uic</application
> ei suuda leida KDE elemendi pluginaid. Selle lahendamiseks käivita <application
>qtconfig</application
> ja lisa <filename class="directory"
>$<envar
>TDEDIR</envar
>/lib/trinity/plugins</filename
> plugina otsinguteele (asenda $<envar
>TDEDIR</envar
> oma KDE baaskataloogiga). </para>
  </answer>
 </qandaentry>
 <!-- This is a template for a new Q&A-set
 <qandaentry>
  <question>
   <para>
    QUESTION
   </para>
  </question>
  <answer>
   <para>
     ANSWER
   </para>
  </answer>
 </qandaentry>
 -->
</qandaset>
</chapter>

<chapter id="credits">

<!-- Include credits for the programmers, documentation writers, and
contributors here. The license for your software should then be included below
the credits with a reference to the appropriate license file included in the KDE
distribution. -->

<title
>Autorid ja litsents</title>

<para
>&k3b; </para>
<para
>Rakenduse autoriõigus 1999-2005: Sebastian Trueg <email
>trueg@k3b.org</email
> </para>
<para
>Kaasautorid: <itemizedlist>
 <listitem
><para
>Thomas Froescher <email
>tfroescher@k3b.org</email
></para>
</listitem>
<listitem
><para
>Christian Kvasny <email
>chris@k3b.org</email
></para>
</listitem>
<listitem
><para
>Klaus-Dieter Krannich <email
>kd@k3b.org</email
></para>
</listitem>
</itemizedlist>
</para>

<para
>Dokumentatsiooni autoriõigus &copy; 2003-2003: Carsten Niehaus <email
>cniehaus@kde.org</email
> </para>

<para
>Tõlge eesti keelde: Marek Laane <email
>bald@starman.ee</email
></para
> 
&underFDL; &underGPL; </chapter>

<appendix id="installation">
<title
>Paigaldamine</title>

<sect1 id="getting-kapp">
<title
>&k3b; hankimine</title>

<!-- This first entity contains boiler plate for applications that are
part of KDE CVS. You should remove it if you are releasing your
application -->
<!-- &install.intro.documentation; ok, removed -->

<para
>&k3b; peamine infosait on <ulink url="http://www.k3b.org/"
>www.k3b.org</ulink
>. Sealt leiab &k3b; uusima versiooni, saab anda tagasisidet ning hankida kogukonnalt abi. Samuti leiab sealt &k3b; uudiseid ja muud infot. </para>

</sect1>

<sect1 id="requirements">
<title
>Nõuded</title>

<para
>&k3b; edukaks kasutamiseks on vajalik &kde; &gt;= 3.1 ja &Qt; &gt;= 3.1 </para>
<para
>&cdrdao;: salvestab audio või andmed CD-R-id "plaat korraga" (DAO) režiimis, tuginedes CD sisu tekstilisele kirjeldusele (TOC-fail). </para>
<para
>&cdrecord;/&mkisofs;: salvestab igasuguseid CD-R-e. &cdrecord; sisaldab kõiki &cdrdao; omadusi ja rohkemgi, mistõttu on just see &k3b; standardvalik CD-de kirjutamisel. Üksikutel juhtudel tagab siiski &cdrdao; audio CD-de kirjutamisel parema kvaliteedi. </para>
<para
>&dvdtools;: &dvdtools; sobib DVD+R(W) ja DVD-R(W) kirjutamiseks ja vormindamiseks. </para>

<para
>Lisaks kuluvad &k3b;-le ära kõik järgmised teegid: </para>

<para
>cdparanoia: CD digitaalaudio (CDDA) ekstraktimisvahend, mida internetis nimetatakse enamasti 'rippijaks'. </para>

<para
>Ogg Vorbise teek: Ogg Vorbis on täielikult avatud, patendivaba, professionaalne audio kodeerimise ja voogude töötlemise vahend kõigi hüvedega, mida vaba tarkvara suudab pakkuda. See võistleb otseselt MP3 vorminguga. Seda kasutavad Ogg Vorbise dekodeerimis- ja kodeerimispluginad. </para>

<para
>MAD (MPEG audiodekoodri) teek - tippkvaliteediga MPEG audiodekooder, mis toetab MPEG-1, MPEG-2 ja MPEG 2.5 vormingut. Kõik kolm audiokihti (Layer I, Layer II ja Layer III ehk MP3) on täielikult toetatud. Seda kasutab MP3 dekodeerimisplugin. </para>

<para
>LAME: väga võimas MP3 kodeerija, mille kvaliteet ja kiirus võistlevad paljude kommertskodeerijatega. Seda kasutab MP3 kodeerimise plugin. </para>

<para
>FLAC: vaba, avatud tarkvara koodeks audio kadudeta tihendamiseks ja lahtipakkimiseks. Seda kasutab FLAC dekodeerimise plugin ning välise audio kodeerimise plugin, andes sulle võimaluse lugeda ja kirjutada FLAC-faile. </para>

<para
>Libsndfile, FFmpeg, FLAC, Musepack dekodeerijad: täiendavad teegid paljude audiofailivormingute töötlemiseks. Nii võimaldab FFmpeg näiteks dekodeerida WMA-faile, et neid siis audio CD-le kirjutada. Neid kasutavad vastavad pluginad. </para>

<para
>SoX: tööriist, mis teisendada ühest audiofailivormingust teise. Seda kasutab SoX audio kodeerimise plugin. </para>

<para
>transcode: Linuxi käsureatööriist videovoogude töötlemiseks. Seda läheb vaja DVD video rippimisel. </para>

<para
>VCDImager: kõigi võimalustega vahendite komplekt video CD-de ja Super Video CD-de loomiseks, rippimiseks ja analüüsimiseks. </para>

<para
>Normalize: tööriist helifailide helitugevuse kohendamiseks standardtasemele. See on üpris kasulik näiteks sega CD-de ja mp3-de kogumike loomisel, kus erinevad salvestused erinevatel albumitel võivad muidu helitugevuselt väga tugevasti kõikuda. </para>

<para
>eMovix: väike Linuxi CD distributsioon, mis sisaldab kogu tarkvara alglaadimise tegemiseks CD-lt ning automaatselt iga CD juurkataloogis asuva videofaili mägimiseks. </para>

<!-- For a list of updates, you may refer to the application web site
or the ChangeLog file, or ... -->
<para
>&k3b; muudatuse nimekirja leiab aadressil <ulink url="http://www.k3b.org"
>http://www.k3b.org</ulink
>. </para>
</sect1>

<sect1 id="compilation">
<title
>Kompileerimine ja paigaldamine</title>
&install.compile.documentation; </sect1>

</appendix>

&documentation.index;
</book>