summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/nb/messages/k3bsetup.po
blob: 41bbdaf41e6d439cbc105f38f80501c3cbaf1afb (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
# translation of k3bsetup.po to Norwegian Bokmaal
# translation of k3bsetup.po to Norsk Bokmål
# translation of k3bsetup.po to
# translation of k3bsetup.po to
# Copyright (C) 2002, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
# , 2002
# , 2002
# Nils Kristian Tomren <project@nilsk.net>, 2005, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: k3bsetup\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-02-22 18:20+0100\n"
"Last-Translator: Nils Kristian Tomren <project@nilsk.net>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmaal <i18n-no@lister.ping.uio.no>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.10.2\n"

#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Knut Yrvin,Nils Kristian Tomren"

#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "axelb@skolelinux.no,project@nilsk.net"

#: k3bsetup2.cpp:130
msgid ""
"<p>This simple setup assistant is able to set the permissions needed by K3b "
"in order to burn CDs and DVDs. <p>It does not take things like devfs or "
"resmgr into account. In most cases this is not a problem but on some systems "
"the permissions may be altered the next time you login or restart your "
"computer. In those cases it is best to consult the distribution "
"documentation.<p><b>Caution:</b> Although K3bSetup 2 should not be able to "
"mess up your system no guarantee can be given."
msgstr ""
"<p>Denne enkle oppsettsveiviseren gjør det mulig å sette de tillatelsene som "
"trengs for at K3b skal kunne brenne CD-er og DVD-er. <p>Den tar ikke hensyn "
"til ting som devfs eller resmgr. I de fleste tilfellene er dette ikke noe "
"problem, men på enkelte system kan tillatelsene bli endret neste gang du "
"logger inn eller starter opp maskinen. I de tilfellene er det best om du "
"sjekker dokumentasjonen til distribusjonen din.<p><b>Advarsel:</b> Selv om "
"K3bSetup 2 ikke skal ødelegge systemet ditt så blir det ikke gitt noen "
"garanti."

#: k3bsetup2.cpp:268 k3bsetup2.cpp:335 k3bsetup2.cpp:345
msgid "no change"
msgstr "ingen endring"

#: k3bsetup2.cpp:298
msgid "Generic SCSI Device"
msgstr ""

#: k3bsetup2.cpp:408
#, c-format
msgid "There is no group %1."
msgstr "Det finnes ingen gruppe %1"

#: k3bsetup2.cpp:479
msgid "Successfully updated all permissions."
msgstr "Alle tillatelsene ble oppdatert."

#: k3bsetup2.cpp:482
msgid "Could not update all permissions. You should run K3bSetup 2 as root."
msgstr ""
"Kunne ikke oppdatere alle tillatelsene. Du må kjøre K3bSetup 2 som root."

#: k3bsetup2.cpp:484
msgid "Could not update all permissions."
msgstr "Kunne ikke oppdatere alle tillatelsene."

#: k3bsetup2.cpp:495
msgid ""
"<h2>K3bSetup 2</h2><p>This simple setup assistant is able to set the "
"permissions needed by K3b in order to burn CDs and DVDs.<p>It does not take "
"into account devfs or resmgr, or similar. In most cases this is not a "
"problem, but on some systems the permissions may be altered the next time "
"you login or restart your computer. In these cases it is best to consult the "
"distribution's documentation.<p>The important task that K3bSetup 2 performs "
"is grant write access to the CD and DVD devices.<p><b>Caution:</b> Although "
"K3bSetup 2 should not be able to damage your system, no guarantee can be "
"given."
msgstr ""
"<h2>K3bSetup 2</h2><p>Denne enkle oppsettsveiviseren gjør det mulig å sette "
"de tillatelsene som trengs for at K3b skal kunne brenne CD-er og DVD-er. "
"<p>Den tar ikke hensyn til ting som devfs eller resmgr. I de fleste "
"tilfellene er dette ikke noe problem, men på enkelte system kan tillatelsene "
"bli endret neste gang du logger inn eller starter opp maskinen. I de "
"tilfellene er det best om du sjekker dokumentasjonen til distribusjonen din."
"<p><b>Advarsel:</b> Selv om K3bSetup 2 ikke skal ødelegge systemet ditt så "
"blir det ikke gitt noen garanti."

#: k3bsetup2.cpp:527
msgid "Location of New Drive"
msgstr "Plassering til ny lagringsenhet"

#: k3bsetup2.cpp:528
msgid ""
"Please enter the device name where K3b should search\n"
"for a new drive (example: /dev/mebecdrom):"
msgstr ""
"Skriv inn enhetsnavnet der K3b skal søke\n"
"etter en ny lagringsenhet (f.eks.: /dev/mebecdrom):"

#: k3bsetup2.cpp:539
#, c-format
msgid ""
"Could not find an additional device at\n"
"%1"
msgstr ""
"Fant ingen flere enheter på\n"
"%1"

#: base_k3bsetup2.ui:35
#, no-c-format
msgid "Settings"
msgstr "Innstilling"

#: base_k3bsetup2.ui:54
#, no-c-format
msgid "Use burning group:"
msgstr "Bruk gruppe for brenning:"

#: base_k3bsetup2.ui:57
#, no-c-format
msgid ""
"<p>If this option is checked, only the users in the specified group will be "
"able to burn CDs and DVDs, since only they will have access to the devices "
"and the CD recording programs used by K3b.</p>\n"
"<p>Otherwise all users on the system have access to the devices and to all "
"K3b functionality."
msgstr ""
"<p>Hvis dette er valgt vil bare brukere i den oppgitte gruppen være i stand "
"til å brenne CD-er og DVD-er. Dette fordi bare de vil ha tilgang til "
"enhetene og brenneprogrammene som blir brukt av K3b.</p>\n"
"<p>Hvis du ikke velger dette så vil alle brukere på systemet ha tilgang til "
"enhetene og all funksjonaliteten i K3b."

#: base_k3bsetup2.ui:69
#, no-c-format
msgid "burning"
msgstr "brenning"

#: base_k3bsetup2.ui:104
#, no-c-format
msgid "Users allowed to burn (separated by space):"
msgstr "Brukere som får lov til å brenne (delt med mellomrom):"

#: base_k3bsetup2.ui:124
#, no-c-format
msgid "Devices"
msgstr "Enheter"

#: base_k3bsetup2.ui:135
#, no-c-format
msgid "Check the devices whose permissions you want to be changed"
msgstr "Kryss av for de enhetene du vil endre tillatelsen for"

#: base_k3bsetup2.ui:141
#, no-c-format
msgid "Device"
msgstr "Enhet"

#: base_k3bsetup2.ui:152
#, no-c-format
msgid "Devicenode"
msgstr "Enhetsnode"

#: base_k3bsetup2.ui:163 base_k3bsetup2.ui:294
#, no-c-format
msgid "Permissions"
msgstr "Tillatelser"

#: base_k3bsetup2.ui:174 base_k3bsetup2.ui:305
#, no-c-format
msgid "New Permissions"
msgstr "Nye tillatelser"

#: base_k3bsetup2.ui:217
#, no-c-format
msgid "Add Device..."
msgstr "Legg til enhet …"

#: base_k3bsetup2.ui:229
#, no-c-format
msgid "External Programs"
msgstr "Eksterne programmer"

#: base_k3bsetup2.ui:244
#, no-c-format
msgid "Found Programs"
msgstr "Funnet programmer"

#: base_k3bsetup2.ui:255
#, no-c-format
msgid "Check the programs whose permissions you want to be changed"
msgstr "Kryss av for de programmene du vil endre tillatelsen for"

#: base_k3bsetup2.ui:261
#, no-c-format
msgid "Program"
msgstr "Program"

#: base_k3bsetup2.ui:272
#, no-c-format
msgid "Version"
msgstr "Versjon"

#: base_k3bsetup2.ui:283
#, no-c-format
msgid "Path"
msgstr "Sti"

#: base_k3bsetup2.ui:325 base_k3bsetup2.ui:336
#, no-c-format
msgid "Search Path"
msgstr "Søkesti"

#: base_k3bsetup2.ui:347
#, no-c-format
msgid ""
"<qt><b>Hint:</b> to force K3b to use another than the default name for the "
"executable specify it in the search path.</qt>"
msgstr ""
"<qt><b>Tips:</b> for å tving K3b til å bruke et annet navn enn standardnavn "
"for den kjørbare fila til programmet, så kan du oppgi det i søkestien.</qt>"

#~ msgid "k3bsetup2"
#~ msgstr "k3bsetup2"

#~ msgid "K3bSetup 2"
#~ msgstr "K3bSetup2"

#~ msgid "(C) 2003-2004 Sebastian Trueg"
#~ msgstr "© 2003–2004 Sebastian Trueg"

#~ msgid "K3bSetup"
#~ msgstr "K3bSetup2"