summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/ne/messages/k3bsetup.po
blob: 7620469915f7301326d963312e9b15724be41b15 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
# translation of k3bsetup.po to Nepali
# shyam krishna bal <shyamkrishna_bal@yahoo.com>, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: k3bsetup\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-25 18:18+0300\n"
"Last-Translator: shyam krishna bal <shyamkrishna_bal@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Nepali <info@mpp.org.np>\n"
"Language: ne\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2;plural=(n!=1)\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "श्यामकृष्ण बल"

#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "shyamkrishna_bal@yahoo.com"

#: k3bsetup2.cpp:130
msgid ""
"<p>This simple setup assistant is able to set the permissions needed by K3b "
"in order to burn CDs and DVDs. <p>It does not take things like devfs or "
"resmgr into account. In most cases this is not a problem but on some systems "
"the permissions may be altered the next time you login or restart your "
"computer. In those cases it is best to consult the distribution "
"documentation.<p><b>Caution:</b> Although K3bSetup 2 should not be able to "
"mess up your system no guarantee can be given."
msgstr ""
"<p> यो साधारण सेटअप सहायक सीडी वा डीभीडीहरू बर्न गर्न K3b लाई आवश्यक अनुमतिहरू सेट "
"गर्न सक्षम हुन्छ । <p> यसले खातामा devfs वा resmgr लिदैन । प्राय केसहरूमा यो समस्या "
"होइन तर केही प्रणालीहरूमा तपाईँले कम्प्युटर पुन: सुरुआत गर्दा वा लगइन गर्दा पछिल्लो समयमा "
"अनुमतिहरू परिवर्तन हुन सक्छ । ती केसहरूमा वितरण मिसिलिकरणसँग परामर्श लिनु उत्तम हुन्छ ।"
"<p><b>सावधान:</b> K3bsetup 2 ले तपाईँको प्रणाली मेसअप गर्न सक्षम नहुँदा पनि कुनै "
"निश्चितता दिन सकिँदैन ।"

#: k3bsetup2.cpp:268 k3bsetup2.cpp:335 k3bsetup2.cpp:345
msgid "no change"
msgstr "कुनै परिवर्तन छैन"

#: k3bsetup2.cpp:298
msgid "Generic SCSI Device"
msgstr ""

#: k3bsetup2.cpp:408
#, c-format
msgid "There is no group %1."
msgstr "त्यहाँ समूह %1 छैन ।"

#: k3bsetup2.cpp:479
msgid "Successfully updated all permissions."
msgstr "सबै अनुमतिहरू सफलतापूर्वक अद्यावधिक गरियो ।"

#: k3bsetup2.cpp:482
msgid "Could not update all permissions. You should run K3bSetup 2 as root."
msgstr "सबै अनुमतिहरू अद्यावधिक गर्न सकेन । तपाईँले प्रमूलको रूपमा K3bsetup 2 चलाउनुपर्नेछ ।"

#: k3bsetup2.cpp:484
msgid "Could not update all permissions."
msgstr "सबै अनुमतिहरू अद्यावधिक गर्न सकेन ।"

#: k3bsetup2.cpp:495
msgid ""
"<h2>K3bSetup 2</h2><p>This simple setup assistant is able to set the "
"permissions needed by K3b in order to burn CDs and DVDs.<p>It does not take "
"into account devfs or resmgr, or similar. In most cases this is not a "
"problem, but on some systems the permissions may be altered the next time "
"you login or restart your computer. In these cases it is best to consult the "
"distribution's documentation.<p>The important task that K3bSetup 2 performs "
"is grant write access to the CD and DVD devices.<p><b>Caution:</b> Although "
"K3bSetup 2 should not be able to damage your system, no guarantee can be "
"given."
msgstr ""
"<h2>K3bSetup 2</h2><p> यो साधारण सेटअप सहायक सीडी वा डीभीडीहरू बर्न गर्न K3b लाई "
"आवश्यक अनुमतिहरू सेट गर्न सक्षम हुन्छ । <p> यसले खातामा devfs वा resmgr वा उस्तै लिदैन । "
"प्राय केसहरूमा यो समस्या होइन तर केही प्रणालीहरूमा तपाईँले कम्प्युटर पुन: सुरुआत गर्दा वा "
"लगइन गर्दा पछिल्लो समयमा अनुमतिहरू परिवर्तन हुन सक्छ । ती केसहरूमा वितरणको "
"मिसिलिकरणसँग परामर्श लिनु उत्तम हुन्छ ।<p>K3bsetup 2 ले सम्पादन गर्ने प्रमुख कार्य सीडी र "
"डीभीडी यन्त्रहरूमा पहुँच लेख्ने हो ।<p><b>सावधान:</b> K3bsetup 2 ले तपाईँको प्रणाली "
"मेसअप गर्न सक्षम नहुँदा पनि कुनै निश्चितता दिन सकिँदैन ।"

#: k3bsetup2.cpp:527
msgid "Location of New Drive"
msgstr "नयाँ ड्राइभको स्थान"

#: k3bsetup2.cpp:528
msgid ""
"Please enter the device name where K3b should search\n"
"for a new drive (example: /dev/mebecdrom):"
msgstr ""
"कृपया यन्त्रको नाम प्रविष्ट गर्नुहोस् जहाँ K3b ले\n"
"नयाँ ड्राइभ खोजी गर्नेछ (उदाहरणको लागि: /dev/mebecdrom):"

#: k3bsetup2.cpp:539
#, c-format
msgid ""
"Could not find an additional device at\n"
"%1"
msgstr ""
"यसमा एउटा अतिरिक्त यन्त्र फेला पार्न सकेन\n"
"%1"

#: base_k3bsetup2.ui:35
#, no-c-format
msgid "Settings"
msgstr "सेटिङ"

#: base_k3bsetup2.ui:54
#, no-c-format
msgid "Use burning group:"
msgstr "बर्निङ समूह प्रयोग गर्नुहोस्:"

#: base_k3bsetup2.ui:57
#, no-c-format
msgid ""
"<p>If this option is checked, only the users in the specified group will be "
"able to burn CDs and DVDs, since only they will have access to the devices "
"and the CD recording programs used by K3b.</p>\n"
"<p>Otherwise all users on the system have access to the devices and to all "
"K3b functionality."
msgstr ""
"<p> यदि यो विकल्प जाँच गरियो भने, प्रयोगकर्ताहरूले K3b द्वारा प्रयोग गरिएको सीडी "
"रेकर्डिङ कार्यक्रम र यन्त्रमा पहुँच गर्दा सम्म मात्र, उनीहरूले निर्दिष्ट गरिएको समूहमा "
"सीडीहरू र डीभीडीहरू बर्न गर्न सक्षम हुनेछन् ।</p>\n"
"<p>अन्यथा प्रणालीमा सबै प्रयोगकर्ताहरू यन्त्रमा र सबै K3b कार्यात्मकतामा पहुँच हुनेछन् ।"

#: base_k3bsetup2.ui:69
#, no-c-format
msgid "burning"
msgstr "बर्न गर्दै"

#: base_k3bsetup2.ui:104
#, no-c-format
msgid "Users allowed to burn (separated by space):"
msgstr "(खाली स्थानद्वारा विभाजन गरिएको) बर्न गर्न प्रयोगकर्तालाई अनुमति दिइयो:"

#: base_k3bsetup2.ui:124
#, no-c-format
msgid "Devices"
msgstr "यन्त्रहरू"

#: base_k3bsetup2.ui:135
#, no-c-format
msgid "Check the devices whose permissions you want to be changed"
msgstr "यन्त्रहरू जाँच गर्नुहोस् जसको अनुमतिहरू तपाईँ परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ"

#: base_k3bsetup2.ui:141
#, no-c-format
msgid "Device"
msgstr "यन्त्र"

#: base_k3bsetup2.ui:152
#, no-c-format
msgid "Devicenode"
msgstr "यन्त्र नोड"

#: base_k3bsetup2.ui:163 base_k3bsetup2.ui:294
#, no-c-format
msgid "Permissions"
msgstr "अनुमति"

#: base_k3bsetup2.ui:174 base_k3bsetup2.ui:305
#, no-c-format
msgid "New Permissions"
msgstr "नयाँ अनुमति"

#: base_k3bsetup2.ui:217
#, no-c-format
msgid "Add Device..."
msgstr "यन्त्र थप्नुहोस्..."

#: base_k3bsetup2.ui:229
#, no-c-format
msgid "External Programs"
msgstr "बाह्य कार्यक्रम"

#: base_k3bsetup2.ui:244
#, no-c-format
msgid "Found Programs"
msgstr "कार्यक्रम फेला पर्यो"

#: base_k3bsetup2.ui:255
#, no-c-format
msgid "Check the programs whose permissions you want to be changed"
msgstr "कार्यक्रम जाँच गर्नुहोस् जसको अनुमतिहरू तपाईँ परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ"

#: base_k3bsetup2.ui:261
#, no-c-format
msgid "Program"
msgstr "कार्यक्रम"

#: base_k3bsetup2.ui:272
#, no-c-format
msgid "Version"
msgstr "संस्करण"

#: base_k3bsetup2.ui:283
#, no-c-format
msgid "Path"
msgstr "मार्ग"

#: base_k3bsetup2.ui:325 base_k3bsetup2.ui:336
#, no-c-format
msgid "Search Path"
msgstr "मार्ग खोजी गर्नुहोस्"

#: base_k3bsetup2.ui:347
#, no-c-format
msgid ""
"<qt><b>Hint:</b> to force K3b to use another than the default name for the "
"executable specify it in the search path.</qt>"
msgstr ""
"<qt><b> सङ्केत:</b> कार्यान्वयनयोग्यका लागि पूर्वानिर्धारित नाम भन्दा अर्को प्रयोग गर्न "
"K3b लाई जोड दिन यसलाई खोजी मार्गमा निर्दिष्ट गर्नुहोस् ।</qt>"

#~ msgid "k3bsetup2"
#~ msgstr "k3bsetup2"

#~ msgid "K3bSetup 2"
#~ msgstr "K3bSetup 2"

#~ msgid "(C) 2003-2004 Sebastian Trueg"
#~ msgstr "(C) 2003-2004 Sebastian Trueg"

#~ msgid "K3bSetup"
#~ msgstr "K3bSetup"