summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/nn/messages/k3bsetup.po
blob: e45b4667d4f188607e4adfcd96fbdc61821f7cdb (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
# translation of k3bsetup.po to Norwegian Nynorsk
#
# Håvard Korsvoll <korsvoll@skulelinux.no>, 2005, 2006.
# Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: k3bsetup\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-08-09 19:32+0200\n"
"Last-Translator: Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>\n"
"Language-Team: Norwegian Nynorsk <nn@li.org>\n"
"Language: nn\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms:  nplurals=2; plural=n != 1;\n"

#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Håvard Korsvoll"

#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "korsvoll@skulelinux.no"

#: k3bsetup2.cpp:130
msgid ""
"<p>This simple setup assistant is able to set the permissions needed by K3b "
"in order to burn CDs and DVDs. <p>It does not take things like devfs or "
"resmgr into account. In most cases this is not a problem but on some systems "
"the permissions may be altered the next time you login or restart your "
"computer. In those cases it is best to consult the distribution "
"documentation.<p><b>Caution:</b> Although K3bSetup 2 should not be able to "
"mess up your system no guarantee can be given."
msgstr ""
"<p>Denne enkle oppsettsrettleiaren gjer det mogeleg å setja dei løyva som "
"trengst for at K3b skal kunne brenna CDar og DVDar. <p>Det tek ikkje hensyn "
"til ting som devfs eller resmgr. I dei fleste tilfelle er dette ikkje noko "
"problem, men på somme system kan løyva bli endra neste gong du loggar inn "
"eller startar opp maskina. I dei tilfella er det best om du sjekkar "
"dokumentasjonen til distrubisjonen din.<p><b>Åtvaring:</b> Sjølv om K3bSetup "
"2 ikkje skal øydeleggja systemet ditt så vert det ikkje gjeven nokon garanti."

#: k3bsetup2.cpp:268 k3bsetup2.cpp:335 k3bsetup2.cpp:345
msgid "no change"
msgstr "inga endring"

#: k3bsetup2.cpp:298
msgid "Generic SCSI Device"
msgstr "Generel SCSI-eining"

#: k3bsetup2.cpp:408
#, c-format
msgid "There is no group %1."
msgstr "Det finst inga gruppe %1"

#: k3bsetup2.cpp:479
msgid "Successfully updated all permissions."
msgstr "Alle løyva blei oppdatert."

#: k3bsetup2.cpp:482
msgid "Could not update all permissions. You should run K3bSetup 2 as root."
msgstr "Klarte ikkje oppdatere alle løyva. Du må køyre K3bSetup 2 som root."

#: k3bsetup2.cpp:484
msgid "Could not update all permissions."
msgstr "Klarte ikkje oppdatere alle løyva."

#: k3bsetup2.cpp:495
msgid ""
"<h2>K3bSetup 2</h2><p>This simple setup assistant is able to set the "
"permissions needed by K3b in order to burn CDs and DVDs.<p>It does not take "
"into account devfs or resmgr, or similar. In most cases this is not a "
"problem, but on some systems the permissions may be altered the next time "
"you login or restart your computer. In these cases it is best to consult the "
"distribution's documentation.<p>The important task that K3bSetup 2 performs "
"is grant write access to the CD and DVD devices.<p><b>Caution:</b> Although "
"K3bSetup 2 should not be able to damage your system, no guarantee can be "
"given."
msgstr ""
"<h2>K3bSetup 2</h2><p>Denne enkle oppsettsrettleiaren er i stand til å setje "
"dei løyva som trengst for K3b for å kunne brenne CDar og DVDar. <p>Det tek "
"ikkje hensyn til ting som devfs eller resmgr. I dei fleste tilfelle er dette "
"ikkje noko problem, men på somme system kan løyva bli endra neste gong du "
"loggar inn eller startar opp maskina. I dei tilfella er det best om du "
"sjekkar dokumentasjonen til distrubisjonen din. <p>Den viktige oppgåva som "
"K3bSetup 2 utfører er å gje skriveløyve til CD og DVD-einingar. "
"<p><b>Åtvaring:</b> Sjølv om K3bSetup 2 ikkje skal øydeleggja systemet ditt "
"så vert det ikkje gjeven nokon garanti."

#: k3bsetup2.cpp:527
msgid "Location of New Drive"
msgstr "Plassering til nytt drev"

#: k3bsetup2.cpp:528
msgid ""
"Please enter the device name where K3b should search\n"
"for a new drive (example: /dev/mebecdrom):"
msgstr ""
"Skriv inn einingsnamnet der K3b skal søkja\n"
"etter eit nytt drev (døme: /dev/mebecdrom):"

#: k3bsetup2.cpp:539
#, c-format
msgid ""
"Could not find an additional device at\n"
"%1"
msgstr ""
"Fann ingen fleire einingar på\n"
"%1"

#: base_k3bsetup2.ui:35
#, no-c-format
msgid "Settings"
msgstr "Innstillingar"

#: base_k3bsetup2.ui:54
#, no-c-format
msgid "Use burning group:"
msgstr "Bruk gruppe for brenning:"

#: base_k3bsetup2.ui:57
#, no-c-format
msgid ""
"<p>If this option is checked, only the users in the specified group will be "
"able to burn CDs and DVDs, since only they will have access to the devices "
"and the CD recording programs used by K3b.</p>\n"
"<p>Otherwise all users on the system have access to the devices and to all "
"K3b functionality."
msgstr ""
"<p>Viss dette er valt vil berre brukarar i den oppgjevne gruppa vera i stand "
"til å brenne CDar og DVDar. Dette fordi berre dei vil ha tilgang til "
"einingane og CD-brenneprogramma som vert brukt av K3b.</p>\n"
"<p>Viss du ikkje vel dette så vil alle brukarar på systemet ha tilgang til "
"einingane og all funksjonaliteten i K3b."

#: base_k3bsetup2.ui:69
#, no-c-format
msgid "burning"
msgstr "brenning"

#: base_k3bsetup2.ui:104
#, no-c-format
msgid "Users allowed to burn (separated by space):"
msgstr "Brukarar som får lov til å brenne (skilde med mellomrom):"

#: base_k3bsetup2.ui:124
#, no-c-format
msgid "Devices"
msgstr "Einingar"

#: base_k3bsetup2.ui:135
#, no-c-format
msgid "Check the devices whose permissions you want to be changed"
msgstr "Kryss av for dei einingane du vil endra løyve for"

#: base_k3bsetup2.ui:141
#, no-c-format
msgid "Device"
msgstr "Eining"

#: base_k3bsetup2.ui:152
#, no-c-format
msgid "Devicenode"
msgstr "Einingsnode"

#: base_k3bsetup2.ui:163 base_k3bsetup2.ui:294
#, no-c-format
msgid "Permissions"
msgstr "Løyve"

#: base_k3bsetup2.ui:174 base_k3bsetup2.ui:305
#, no-c-format
msgid "New Permissions"
msgstr "Nye løyve"

#: base_k3bsetup2.ui:217
#, no-c-format
msgid "Add Device..."
msgstr "Legg til eining …"

#: base_k3bsetup2.ui:229
#, no-c-format
msgid "External Programs"
msgstr "Eksterne program"

#: base_k3bsetup2.ui:244
#, no-c-format
msgid "Found Programs"
msgstr "Program som er funne"

#: base_k3bsetup2.ui:255
#, no-c-format
msgid "Check the programs whose permissions you want to be changed"
msgstr "Kryss av for dei programma du vil endra løyve for"

#: base_k3bsetup2.ui:261
#, no-c-format
msgid "Program"
msgstr "Program"

#: base_k3bsetup2.ui:272
#, no-c-format
msgid "Version"
msgstr "Versjon"

#: base_k3bsetup2.ui:283
#, no-c-format
msgid "Path"
msgstr "Stig"

#: base_k3bsetup2.ui:325 base_k3bsetup2.ui:336
#, no-c-format
msgid "Search Path"
msgstr "Søkjestig"

#: base_k3bsetup2.ui:347
#, no-c-format
msgid ""
"<qt><b>Hint:</b> to force K3b to use another than the default name for the "
"executable specify it in the search path.</qt>"
msgstr ""
"<qt><b>Tips:</b> for å tvinga K3b til å bruka eit anna namn enn standardnamn "
"for den køyrbare fila til programmet, så kan du oppgje det i søkjestigen.</"
"qt>"