summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/translations/messages/nb.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'translations/messages/nb.po')
-rw-r--r--translations/messages/nb.po506
1 files changed, 506 insertions, 0 deletions
diff --git a/translations/messages/nb.po b/translations/messages/nb.po
new file mode 100644
index 0000000..b23ca95
--- /dev/null
+++ b/translations/messages/nb.po
@@ -0,0 +1,506 @@
+# translation of katapult.po to Norwegian Bokmål
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: katapult\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-01-13 19:07+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-08-09 14:14+0200\n"
+"Last-Translator: Bjørn Steensrud <bjornst@powertech.no>\n"
+"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-no@lister.ping.uio.no>\n"
+"Language: \n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
+
+#: _translatorinfo:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Bjørn Steensrud"
+
+#: _translatorinfo:2
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "bjornst@skogkatt.homelinux.org"
+
+#: common/imagedisplay.cpp:272
+msgid "No items matched."
+msgstr "Fant ingen treff."
+
+#: katapult/katapult.cpp:86
+msgid ""
+"Application successfully started !\n"
+"Press %1 to use it..."
+msgstr ""
+"Programmet startet!\n"
+"Trykk %1 for å bruke det ..."
+
+#: katapult/katapult.cpp:88
+msgid "Katapult Notification"
+msgstr "Katapult-varslilng"
+
+#: katapult/katapult.cpp:122
+msgid "Show Launcher"
+msgstr "Vis oppstarter"
+
+#: katapult/katapult.cpp:122
+msgid "Shows the Katapult launcher"
+msgstr "Viser Katapult-oppstarteren"
+
+#: katapult/katapult.cpp:132 plugins/catalogs/execcatalog/actionrun.cpp:49
+msgid "Execute"
+msgstr "Kjør"
+
+#: katapult/katapult.cpp:135
+msgid "Complete Query"
+msgstr "Fullstendig forespørsel"
+
+#: katapult/katapult.cpp:136
+msgid "Show Context Menu"
+msgstr "Vis kontekstmeny"
+
+#: katapult/katapult.cpp:139
+msgid "Configure &Global Shortcuts..."
+msgstr "Sett opp &Globale snarveier ..."
+
+#: katapult/confgeneral.ui:16 katapult/katapultconfigdlg.cpp:50
+#, no-c-format
+msgid "General Settings"
+msgstr "Generelle innstillinger"
+
+#: katapult/confcatalogs.ui:16 katapult/katapultconfigdlg.cpp:67
+#: katapult/katapultconfigdlg.cpp:157
+#, no-c-format
+msgid "Catalogs"
+msgstr "Kataloger"
+
+#: katapult/katapultconfigdlg.cpp:67
+msgid "Enabled Catalogs"
+msgstr "Aktiverte kataloger"
+
+#: katapult/confdisplay.ui:16 katapult/katapultconfigdlg.cpp:87
+#, no-c-format
+msgid "Display"
+msgstr "Vis"
+
+#: katapult/main.cpp:31
+msgid ""
+"A plugin-driven utility that can launch applications, bookmarks, or anything "
+"else that you can find a plugin for."
+msgstr ""
+"Et verktøy basert på programtillegg, som kan starte programmer, bokmerker "
+"eller alt annet som det finnes programtillegg for."
+
+#: katapult/main.cpp:42
+msgid "Katapult"
+msgstr "Katapult"
+
+#: katapult/main.cpp:43
+msgid ""
+"(C) until 2005, Joe Ferris\n"
+"(C) 2005, the Katapult development team"
+msgstr ""
+"(C) til 2005, Joe Ferris\n"
+"(C) 2005, Katapult utviklingslag"
+
+#: katapult/main.cpp:44
+msgid "Project Manager"
+msgstr "Prosjektleder"
+
+#: katapult/main.cpp:45
+msgid "Lead Developer"
+msgstr "Hovedutvikler"
+
+#: katapult/main.cpp:46
+msgid "Developer"
+msgstr "Utvikler"
+
+#: katapult/main.cpp:47
+msgid "Graphics"
+msgstr "Grafikk"
+
+#: katapult/main.cpp:50
+msgid "Original Author"
+msgstr "Opprinnelig forfatter"
+
+#: katapult/settings.cpp:93
+msgid "MyDialog1"
+msgstr "MyDialog1"
+
+#: katapult/settings.cpp:95
+msgid "New Item"
+msgstr " Ny oppføring"
+
+#: katapult/settings.cpp:96 katapult/settings.cpp:97
+msgid "Tab"
+msgstr "Tab"
+
+#: katapult/settings.cpp:99
+msgid "F1"
+msgstr "F1"
+
+#: plugins/catalogs/amarokcatalog/actionplaysong.cpp:43
+msgid "Play Song"
+msgstr "Spill melodi"
+
+#: plugins/catalogs/bookmarkcatalog/actionopenbookmark.cpp:43
+msgid "Open Bookmark"
+msgstr "Åpne bokmerke"
+
+#: plugins/catalogs/calculatorcatalog/actionevalexpr.cpp:109
+msgid "Evaluate Expression"
+msgstr "Evaluer uttrykket"
+
+#: plugins/catalogs/execcatalog/execcatalog.cpp:87
+#, fuzzy
+msgid ""
+"_: Should be short, easy and quick to type\n"
+"exec"
+msgstr "stav"
+
+#: plugins/catalogs/execcatalog/execcatalog.cpp:102
+#, fuzzy
+msgid "Use with \"%1 exec query\""
+msgstr "Bruk med «%1 mitt_ord»"
+
+#: plugins/catalogs/googlecatalog/actionsearch.cpp:50
+msgid "Search Google"
+msgstr ""
+
+#: plugins/catalogs/googlecatalog/googlecatalog.cpp:87
+#, fuzzy
+msgid ""
+"_: Should be short, easy and quick to type\n"
+"google"
+msgstr "stav"
+
+#: plugins/catalogs/googlecatalog/googlecatalog.cpp:102
+#, fuzzy
+msgid "Use with \"%1 search query\""
+msgstr "Bruk med «%1 mitt_ord»"
+
+#: plugins/catalogs/programcatalog/actionrunprogram.cpp:43
+msgid "Run Program"
+msgstr "Kjør program"
+
+#: plugins/catalogs/spellcatalog/actioncopyspelling.cpp:48
+msgid "Parse Error"
+msgstr "Tolkingsfeil"
+
+#: plugins/catalogs/spellcatalog/spellcatalog.cpp:87
+msgid ""
+"_: Should be short, easy and quick to type\n"
+"spell"
+msgstr "stav"
+
+#: plugins/catalogs/spellcatalog/spellcatalog.cpp:102
+msgid "Use with \"%1 myword\""
+msgstr "Bruk med «%1 mitt_ord»"
+
+#: common/imagedisplaysettings.ui:16
+#: plugins/catalogs/amarokcatalog/settings.ui:16
+#: plugins/catalogs/bookmarkcatalog/settings.ui:16
+#: plugins/catalogs/calculatorcatalog/settings.ui:16
+#: plugins/catalogs/documentcatalog/settings.ui:16
+#: plugins/catalogs/execcatalog/settings.ui:16
+#: plugins/catalogs/googlecatalog/settings.ui:16
+#: plugins/catalogs/programcatalog/settings.ui:16
+#: plugins/catalogs/spellcatalog/settings.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "Settings"
+msgstr "Innstillinger"
+
+#: common/imagedisplaysettings.ui:27
+#, no-c-format
+msgid "Length of fade-in/fade-out:"
+msgstr "Lengde på inn/utblending:"
+
+#: common/imagedisplaysettings.ui:58
+#, no-c-format
+msgid "Display Font"
+msgstr "Skrift for visning"
+
+#: common/imagedisplaysettings.ui:80
+#, no-c-format
+msgid "Font face:"
+msgstr "Skrift:"
+
+#: common/imagedisplaysettings.ui:120
+#, no-c-format
+msgid "Minimum font size:"
+msgstr "Minste skriftstørrelse:"
+
+#: common/imagedisplaysettings.ui:160
+#, no-c-format
+msgid "Maximum font size:"
+msgstr "Største skriftstørrelse:"
+
+#: katapult/confgeneral.ui:35
+#, no-c-format
+msgid "Executing Actions"
+msgstr "Handlinger utføres"
+
+#: katapult/confgeneral.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Delay before hiding &launcher:"
+msgstr "Forsinkelse før &oppstarter skjules:"
+
+#: katapult/confgeneral.ui:52
+#, no-c-format
+msgid "How long Katapult waits before hiding the launcher"
+msgstr "Hvor lenge Katapult venter for den skjuler oppstarteren"
+
+#: katapult/confgeneral.ui:55
+#, no-c-format
+msgid ""
+"After an action is performed or no results were found, the Katapult launcher "
+"will be hidden.\n"
+"\n"
+"This sets how long Katapult will wait before hiding the launcher."
+msgstr ""
+"Når en handling er utført, eller ingen resultater ble funnet, så blir "
+"Katapult-starteren skjult.\n"
+"\n"
+"Dette bestemmer hvor lenge Katapult venter før starteren skjules."
+
+#: katapult/confgeneral.ui:88
+#, no-c-format
+msgid "Automatically perform &default action"
+msgstr "Utfør stan&dardhandling automatisk"
+
+#: katapult/confgeneral.ui:91
+#, no-c-format
+msgid "Whether to wait for confirmation or automatically execute actions"
+msgstr "Om handlinger skal utføres automatisk eller vente på bekreftelse"
+
+#: katapult/confgeneral.ui:94
+#, no-c-format
+msgid ""
+"If enabled, Katapult will automatically perform the default action once all "
+"items but one have been eliminated. This avoids the extra keystroke after "
+"there is only one possibility."
+msgstr ""
+"Hvis dette er slått på vil Katapult automatisk utføre standardhandlingen når "
+"det bare er ett element igjen. Dette sparer et ekstra tastetrykk når det "
+"bare er én mulighet."
+
+#: katapult/confgeneral.ui:112
+#, no-c-format
+msgid "No Results"
+msgstr "Ingen resultater"
+
+#: katapult/confgeneral.ui:126
+#, no-c-format
+msgid "When there are no results:"
+msgstr "Når det ikke er noen resultater:"
+
+#: katapult/confgeneral.ui:134
+#, no-c-format
+msgid "&Clear the query after a delay"
+msgstr "&Tøm forespørselen etter en pause"
+
+#: katapult/confgeneral.ui:142
+#, no-c-format
+msgid "&Hide the display after a delay"
+msgstr "&Skjul visningen etter en pause"
+
+#: katapult/confgeneral.ui:150
+#, no-c-format
+msgid "Do &nothing"
+msgstr "Ikke gjør &noe"
+
+#: katapult/confgeneral.ui:158
+#, no-c-format
+msgid "&Delay before clearing or hiding:"
+msgstr "&Pause før tømming eller skjuling:"
+
+#: katapult/confgeneral.ui:202
+#, no-c-format
+msgid "System Tray"
+msgstr "Systemkurv"
+
+#: katapult/confgeneral.ui:220
+#, no-c-format
+msgid "&Show an icon in the systray"
+msgstr "Vi&s et ikon i systemkurven"
+
+#: katapult/confgeneral.ui:223
+#, no-c-format
+msgid "If activated, katapult shows an icon in the System Tray when running"
+msgstr ""
+"Hvis dette er slått på viser Katapult et ikon i systemkurven når det kjører"
+
+#: katapult/confgeneral.ui:226
+#, no-c-format
+msgid ""
+"If enabled, Katapult will automatically show an Icon in the System Tray."
+msgstr "Hvis dette er på vil Katapult automatisk vise et ikon i systemkurven."
+
+#: plugins/catalogs/amarokcatalog/settings.ui:35
+#: plugins/catalogs/bookmarkcatalog/settings.ui:35
+#: plugins/catalogs/documentcatalog/settings.ui:32
+#: plugins/catalogs/programcatalog/settings.ui:35
+#, no-c-format
+msgid "Number of characters before searching:"
+msgstr "Antall tegn før det søkes:"
+
+#: plugins/catalogs/amarokcatalog/settings.ui:52
+#: plugins/catalogs/bookmarkcatalog/settings.ui:49
+#: plugins/catalogs/documentcatalog/settings.ui:46
+#: plugins/catalogs/programcatalog/settings.ui:49
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Katapult will not search for programs until you have typed at least this "
+"many characters in the Katapult launcher."
+msgstr ""
+"Katapult leter ikke etter programmer før du har tastet minst så mange tegn i "
+"Katapult-starteren."
+
+#: plugins/catalogs/bookmarkcatalog/settings.ui:59
+#, no-c-format
+msgid "Import Mozilla bookmarks"
+msgstr "Importer Mozilla-bokmerker"
+
+#: plugins/catalogs/bookmarkcatalog/settings.ui:73
+#, no-c-format
+msgid "Automatically detect bookmark file"
+msgstr "Oppdag bokmerkefil automatisk"
+
+#: plugins/catalogs/bookmarkcatalog/settings.ui:81
+#, no-c-format
+msgid "Use the following file:"
+msgstr "Bruk følgende fil:"
+
+#: plugins/catalogs/calculatorcatalog/settings.ui:35
+#, no-c-format
+msgid "Number of fractional digits:"
+msgstr "Antall desimalsifre:"
+
+#: plugins/catalogs/calculatorcatalog/settings.ui:55
+#, no-c-format
+msgid "Katapult will show this number of fractional digits."
+msgstr "Katapult viser så mange sifre etter desimalkomma."
+
+#: plugins/catalogs/calculatorcatalog/settings.ui:84
+#, no-c-format
+msgid "Normal"
+msgstr "Normal"
+
+#: plugins/catalogs/calculatorcatalog/settings.ui:87
+#, no-c-format
+msgid "In normal mode, katapult will never show an exponent on a number."
+msgstr "I normal visning viser Katapult aldri en eksponent for et tall."
+
+#: plugins/catalogs/calculatorcatalog/settings.ui:95
+#, no-c-format
+msgid "Scientific"
+msgstr "Vitenskapelig"
+
+#: plugins/catalogs/calculatorcatalog/settings.ui:98
+#, no-c-format
+msgid ""
+"In scientific mode, katapult will show an exponent on very large or very "
+"small numbers."
+msgstr ""
+"I vitenskapelig visning vil Katapult vise eksponent på svært store eller "
+"svært små tall."
+
+#: plugins/catalogs/calculatorcatalog/settings.ui:119
+#, no-c-format
+msgid "Radians"
+msgstr "Radianer"
+
+#: plugins/catalogs/calculatorcatalog/settings.ui:122
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Trigonometric functions expect and return angles in radians (2 pi radians is "
+"a full circle)."
+msgstr ""
+"Trigonometriske funksjoner forventer og returnerer vinkler i radianer (2 pi "
+"radianer er en hel sirkel)."
+
+#: plugins/catalogs/calculatorcatalog/settings.ui:130
+#, no-c-format
+msgid "Degrees"
+msgstr "Grader"
+
+#: plugins/catalogs/calculatorcatalog/settings.ui:133
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Trigonometric functions expect and return angles in degrees (360 degrees is "
+"a full circle)."
+msgstr ""
+"Trigonometriske funksjoner forventer og returnerer vinkler i grader (360 "
+"grader er en hel sirkel)."
+
+#: plugins/catalogs/calculatorcatalog/settings.ui:145
+#, no-c-format
+msgid "Copy to clipboard on execute"
+msgstr "Kopier til utklippstavle ved kjøring"
+
+#: plugins/catalogs/calculatorcatalog/settings.ui:151
+#, no-c-format
+msgid ""
+"katapult can copy the expression or the result of the expression to the "
+"clipboard if you press the key assigned to \"execute action\" (by default, "
+"this is Enter)."
+msgstr ""
+"Katapult kan kopiere uttrykket eller resultatet av uttrykket til "
+"utklippstavla hvis du trykker tasten som er tilordnet «utfør handling» (som "
+"standard er dette Enter)."
+
+#: plugins/catalogs/calculatorcatalog/settings.ui:170
+#, no-c-format
+msgid "Copied text:"
+msgstr "Kopiert tekst:"
+
+#: plugins/catalogs/calculatorcatalog/settings.ui:188
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<i>Hint:</i> %1 is replaced by the expression, %2 is replaced by the result"
+msgstr "<i>Hint:</i> %1 erstattes av uttrykket, %2 erstattes av resultatet"
+
+#: plugins/catalogs/documentcatalog/settings.ui:56
+#, no-c-format
+msgid "Show Preview for Documents?"
+msgstr "Forhåndsvis dokumenter?"
+
+#: plugins/catalogs/execcatalog/settings.ui:32
+#: plugins/catalogs/googlecatalog/settings.ui:32
+#: plugins/catalogs/spellcatalog/settings.ui:32
+#, no-c-format
+msgid "Trigger Word:"
+msgstr "Utløserord:"
+
+#: plugins/catalogs/execcatalog/settings.ui:40
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Use with: \"run command\""
+msgstr "Bruk med «%1 mitt_ord»"
+
+#: plugins/catalogs/googlecatalog/settings.ui:40
+#, no-c-format
+msgid "Use with: \"google Search Query\""
+msgstr ""
+
+#: plugins/catalogs/programcatalog/settings.ui:59
+#, no-c-format
+msgid "Ignore applications without icons"
+msgstr "Ignorer programmer uten ikoner"
+
+#: plugins/catalogs/programcatalog/settings.ui:67
+#, no-c-format
+msgid "Ignore terminal applications"
+msgstr "Ignorer terminalprogrammer"
+
+#: plugins/catalogs/programcatalog/settings.ui:75
+#, no-c-format
+msgid "Catalog applications by executable name"
+msgstr "Katalogiser programmer etter navnet på programfila"
+
+#: plugins/catalogs/spellcatalog/settings.ui:40
+#, no-c-format
+msgid "Use with: \"spell myword\""
+msgstr "Bruk med: «spell mitt_ord»"