summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/translations/messages/bg.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'translations/messages/bg.po')
-rw-r--r--translations/messages/bg.po562
1 files changed, 562 insertions, 0 deletions
diff --git a/translations/messages/bg.po b/translations/messages/bg.po
new file mode 100644
index 0000000..fcd965b
--- /dev/null
+++ b/translations/messages/bg.po
@@ -0,0 +1,562 @@
+# translation of keep.po to Bulgarian
+#
+# Zlatko Popov <zlatkopopov@fsa-bg.org>, 2006.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: keep\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:20+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-10-28 11:31+0300\n"
+"Last-Translator: Zlatko Popov <zlatkopopov@fsa-bg.org>\n"
+"Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
+"Language: bg\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+
+#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Златко Попов"
+
+#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "zlatkopopov@fsa-bg.org"
+
+#: app/advancedbackupconfigdialog.cpp:34
+msgid "Advanced Backup Configuration"
+msgstr "Разширени настройки на резервните копия"
+
+#: app/backupconfigdialog.cpp:43 app/keepmainwindow.cpp:83
+msgid "Configure backups"
+msgstr "Конфигуриране на резервните копия"
+
+#: app/forcebackupdialog.cpp:45
+msgid "Backup now"
+msgstr "Резервно копие сега"
+
+#: app/forcebackupdialog.cpp:96 kded/keepkded.cpp:59
+msgid "<p><b>An error occured making %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
+msgstr ""
+"<p><b>Възникна грешка при възстановяването на резервно копие %1:</b></p><p>"
+"%2</p>"
+
+#: app/includeexcludedialog.cpp:39
+msgid "Inclusion/Exclusion Configuration"
+msgstr "Конфигуриране на включително/изключено"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:49
+msgid "Backup System"
+msgstr "Резервно копие на системата"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:82
+msgid "Check rdiff-backup"
+msgstr "Проверка на rdiff-backup"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:85
+msgid "Add Backup"
+msgstr "Добавяне на резервно копие"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:86
+msgid "Restore Backup"
+msgstr "Възстановяване на резервно копие"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:87
+msgid "Backup Now"
+msgstr "Създаване на резервно копие сега"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:88 app/logdialog.cpp:42
+msgid "View log"
+msgstr "Преглед на лог"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:108
+msgid "<p align=\"right\"><b>Ok</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>ОК</b></p>"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:116
+msgid "<p align=\"right\"><b>Not Running</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>Не е стартиран</b></p>"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:128
+msgid ""
+"<b>The application rdiff-backup has been detected on your system.</"
+"b><br><br> You're running version %1 of rdiff-backup."
+msgstr ""
+"<b>На компютъра е открито приложението rdiff-backup.</b><br><br> Вие "
+"работите с версия %1 на rdiff-backup."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:130
+msgid ""
+"<b>The application rdiff-backup has not been detected on your system.</"
+"b><br><br>If rdiff-backup is not installed, Keep will not be able to make "
+"backups. To fix this problem, install rdiff-backup on your system."
+msgstr ""
+"<b>На компютъра не е открито приложението rdiff-backup.</b><br><br>Ако rdiff-"
+"backup не е инсталиран, Keep няма да може да прави резервни копия. За да "
+"оправите този проблем, инсталирайте rdiff-backup на компютъра."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:164
+msgid "General"
+msgstr "Общи"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:249
+msgid "Incorrect reply from KDED."
+msgstr "Неправилен отговор от KDED."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:255
+msgid "Unable to contact KDED."
+msgstr "Контактът с KDED е невъзможен."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:271
+msgid "Unable to stop service."
+msgstr "Услугата не може да бъде спряна."
+
+#: app/main.cpp:29
+#, fuzzy
+msgid "TDE Backup System"
+msgstr "Система за резервни копия в KDE"
+
+#: app/main.cpp:33
+msgid "Keep"
+msgstr "Keep"
+
+#: app/main.cpp:35
+msgid "Maintainer"
+msgstr "Maintainer"
+
+#: app/main.cpp:37
+msgid "Ubuntu packages"
+msgstr "Пакети за Ubuntu"
+
+#: app/main.cpp:38
+msgid "Application wording"
+msgstr "Думи за приложенията"
+
+#: app/main.cpp:39
+msgid "Useful patches"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:50
+msgid "Menu"
+msgstr "Меню"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:51
+msgid "Show differences destination/backup"
+msgstr "Показване на разликите в направлението/резервното копие"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:52
+msgid "List changed files"
+msgstr "Списък с променените файлове"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:53
+msgid "List files"
+msgstr "Списък с файлове"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:251
+msgid "List of modifications since the selected increment:"
+msgstr "Списък с промени от нарастването:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:252
+msgid "Modifications"
+msgstr "Промени"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:263
+msgid "Nothing."
+msgstr "Нищо."
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:264
+msgid "List of changed files since the selected increment:"
+msgstr "Списък с променени файлове от нарастването:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:265
+msgid "Changed files"
+msgstr "Променени файлове"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:275
+msgid "List of files in the selected increment:"
+msgstr "Списък с файлове от нарастването:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:276
+msgid "List of files"
+msgstr "Списък с файлове"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:290
+msgid "<p><b>An error occured restoring %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
+msgstr ""
+"<p><b>Възникна грешка при възстановяването на резервно копие %1:</b></p><p>"
+"%2</p>"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:271 common/backup.cpp:161
+#, no-c-format
+msgid "Never delete"
+msgstr "Изтриване - никога"
+
+#: common/backup.cpp:163 common/backup.cpp:170 common/backuplistviewitem.cpp:49
+#: common/backuplistviewitem.cpp:54
+msgid "%1 days"
+msgstr "%1 дни"
+
+#: common/backup.cpp:168
+msgid "Source directory:"
+msgstr "Директория източник:"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:100 common/backup.cpp:169
+#, no-c-format
+msgid "Destination directory:"
+msgstr "Целева директория:"
+
+#: common/backup.cpp:170
+msgid "Interval:"
+msgstr "Интервал:"
+
+#: common/backup.cpp:171
+msgid "Delete after:"
+msgstr "Изтриване след:"
+
+#: common/backup.cpp:172
+msgid "Use compression:"
+msgstr "Използване на компресия:"
+
+#: common/backuplistviewitem.cpp:52
+msgid "Never"
+msgstr "Никога"
+
+#: common/includeexcludeitem.cpp:57
+msgid "Included"
+msgstr "Включени"
+
+#: common/includeexcludeitem.cpp:59
+msgid "Excluded"
+msgstr "Изключени"
+
+#: kded/keepkded.cpp:68
+msgid "<p><b>Backup %1 successfully backuped to %2</b></p>"
+msgstr "<p><b>Резервно копие %1 беше успешно създадено в %2</b></p>"
+
+#: app/actionview.ui:51
+#, no-c-format
+msgid "Backup system:"
+msgstr "Резервно копие на система:"
+
+#: app/actionview.ui:114
+#, no-c-format
+msgid "<i>Add directory to backup</i>"
+msgstr "<i>Добавяне на директория към резервно копие</i>"
+
+#: app/actionview.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "<i>Restore a backup</i>"
+msgstr "<i>Възстановяване на резервно копие</i>"
+
+#: app/actionview.ui:222
+#, no-c-format
+msgid "<i>Backup now</i>"
+msgstr "<i>Резервно копие сега</i>"
+
+#: app/actionview.ui:276
+#, no-c-format
+msgid "<i>Edit backup list</i>"
+msgstr "<i>Редактиране на списъка с резервни копия</i>"
+
+#: app/actionview.ui:330
+#, no-c-format
+msgid "<i>View backup log</i>"
+msgstr "<i>Преглед на логовете на резервно копие</i>"
+
+#: app/actionview.ui:352
+#, no-c-format
+msgid "Backup daemon:"
+msgstr "Демон за резервно копие:"
+
+#: app/actionview.ui:408
+#, no-c-format
+msgid "Keep daemon state:"
+msgstr "Състояние на Keep демон:"
+
+#: app/actionview.ui:429
+#, no-c-format
+msgid "<p align=\"right\"><b>unknown</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>неизвестен</b></p>"
+
+#: app/actionview.ui:461
+#, no-c-format
+msgid "&Load"
+msgstr "&Зареждане"
+
+#: app/actionview.ui:469
+#, no-c-format
+msgid "Unload"
+msgstr "Сваляне"
+
+#: app/addbackupwizard1view.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Select a directory for backup."
+msgstr "Изберете директория за резервните копия."
+
+#: app/addbackupwizard1view.ui:137
+#, no-c-format
+msgid "Use inclusion/exclusion list"
+msgstr "Използване на списък за включително/изключено"
+
+#: app/addbackupwizard2view.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Select a location to place the backup."
+msgstr "Изберете местоположение за резервното копие."
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:108
+#, no-c-format
+msgid "Set the desired options for your backup."
+msgstr "Задайте желаните опции за резервното си копие."
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:124
+#, no-c-format
+msgid "General options:"
+msgstr "Основни опции:"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:167
+#, no-c-format
+msgid "Backup interval (days):"
+msgstr "Интервал за резервни копия (дни):"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:183
+#, no-c-format
+msgid "Delete after (days):"
+msgstr "Изтриване след (дни):"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:293
+#, no-c-format
+msgid "Extra options:"
+msgstr "Допълнителни опции:"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:320
+#, no-c-format
+msgid "Use compression"
+msgstr "Използване на компресия"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:331
+#, no-c-format
+msgid "Exclude special files"
+msgstr "Изключване на специалните файлове"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:358
+#, no-c-format
+msgid "Use advanced configuration"
+msgstr "Използване на разширени настройки"
+
+#: app/advancedbackupconfigview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Choose the options you want to use during the backup process:"
+msgstr ""
+"Изберете опциите, които искате да използвате по време на създаването на "
+"резервно копие:"
+
+#: app/backuplistview.ui:44 app/forcebackupdialogview.ui:66
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:106
+#, no-c-format
+msgid "Source"
+msgstr "Източник"
+
+#: app/backuplistview.ui:55 app/forcebackupdialogview.ui:77
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Destination"
+msgstr "Направление"
+
+#: app/backuplistview.ui:66 app/forcebackupdialogview.ui:88
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:128
+#, no-c-format
+msgid "Backup Interval"
+msgstr "Интервал за резервно копие"
+
+#: app/backuplistview.ui:77 app/forcebackupdialogview.ui:99
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:139
+#, no-c-format
+msgid "Delete After"
+msgstr "Изтриване след"
+
+#: app/forcebackupdialogview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Select the sources to backup now."
+msgstr "Изберете източника, на който да бъде направено резервно копие."
+
+#: app/generalconfigview.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "GeneralConfigView"
+msgstr "GeneralConfigView"
+
+#: app/generalconfigview.ui:35
+#, no-c-format
+msgid "Notifications"
+msgstr "Уведомяване"
+
+#: app/generalconfigview.ui:54
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup error"
+msgstr "Грешка при уведомяване за резервно копие"
+
+#: app/generalconfigview.ui:62
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup success"
+msgstr "Успех при уведомяване за резервно копие"
+
+#: app/generalconfigview.ui:74 common/keepsettings.kcfg:24
+#, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup priority"
+msgstr "Приоритет за резервно копие"
+
+#: app/generalconfigview.ui:93 common/keepsettings.kcfg:17
+#: common/keepsettings.kcfg:19
+#, no-c-format
+msgid "Control rdiff-backup priority"
+msgstr "Контрол на приоритета на резервно копие"
+
+#: app/generalconfigview.ui:131
+#, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup niceness"
+msgstr "Успех на резервно копие"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Select the files/directories you want to include/exclude. You can use * "
+"(wildcard) generic character. You can drag and drop the items to tune the "
+"priority order."
+msgstr ""
+"Изберете файловете/директориите които искате да включите изключите. Можете "
+"да използвате * (wildcard) основни символи."
+
+#: app/includeexcludeview.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Include"
+msgstr "Включително"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Exclude"
+msgstr "Изключение"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:110
+#, no-c-format
+msgid "Include/Exclude list:"
+msgstr "Списък включително/изключено:"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Item"
+msgstr "Елемент"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:138
+#, no-c-format
+msgid "Action"
+msgstr "Действие"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:173
+#, no-c-format
+msgid "remove"
+msgstr "премахване"
+
+#: app/logview.ui:38 app/restorebackupwizard3view.ui:195
+#, no-c-format
+msgid "Date"
+msgstr "Дата"
+
+#: app/logview.ui:49
+#, no-c-format
+msgid "Event"
+msgstr "Събитие"
+
+#: app/logview.ui:60
+#, no-c-format
+msgid "Backup"
+msgstr "Резервно копие"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Select the backup to restore."
+msgstr "Изберете резервно копие за възстановяване."
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "Custom backup directory:"
+msgstr "Потребителска директория за резервни копия:"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:187
+#, no-c-format
+msgid "Use custom backup directory"
+msgstr "Използване на потребителска директория за резервни копия"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:211 app/restorebackupwizard2view.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "Directory:"
+msgstr "Директория:"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Choose a location to restore the selected backup."
+msgstr ""
+"Изберете местоположение за възстановяване на маркираното резервно копие."
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:119
+#, no-c-format
+msgid "Use default directory"
+msgstr "Използване на директория по подразбиране"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:144
+#, no-c-format
+msgid "Use custom directory:"
+msgstr "Използване на потребителска директория:"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "RestoreBackupWizard2View"
+msgstr "RestoreBackupWizard2View"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:95
+#, no-c-format
+msgid "Set the date to restore the selected backup."
+msgstr "Задайте дата, за която да бъде възстановено резервното копие."
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Current date:"
+msgstr "Текуща дата:"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:143
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Last backup:"
+msgstr "Възстановяване на резервно копие"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:169 app/restorebackupwizard3view.ui:185
+#, no-c-format
+msgid "unknown"
+msgstr "неизвестно"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:7 common/keepsettings.kcfg:9
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Notify backup error."
+msgstr "Грешка при уведомяване за резервно копие"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:12 common/keepsettings.kcfg:14
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Notify backup success."
+msgstr "Успех при уведомяване за резервно копие"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:22
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup priority\""
+msgstr "Приоритет за резервно копие"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Configure"
+#~ msgstr "Конфигуриране на резервните копия"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "&Reload"
+#~ msgstr "Сваляне"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Remove"
+#~ msgstr "премахване"