summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/translations/messages/sv.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'translations/messages/sv.po')
-rw-r--r--translations/messages/sv.po560
1 files changed, 560 insertions, 0 deletions
diff --git a/translations/messages/sv.po b/translations/messages/sv.po
new file mode 100644
index 0000000..c84ca63
--- /dev/null
+++ b/translations/messages/sv.po
@@ -0,0 +1,560 @@
+# translation of keep.po to Swedish
+#
+# Stefan Asserhäll <stefan.asserhall@comhem.se>, 2006.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: keep\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:20+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-09-30 18:31+0200\n"
+"Last-Translator: Stefan Asserhäll <stefan.asserhall@comhem.se>\n"
+"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
+"Language: sv\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+
+#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Stefan Asserhäll"
+
+#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "stefan.asserhall@comhem.se"
+
+#: app/advancedbackupconfigdialog.cpp:34
+msgid "Advanced Backup Configuration"
+msgstr "Avancerad säkerhetskopieringsinställning"
+
+#: app/backupconfigdialog.cpp:43 app/keepmainwindow.cpp:83
+msgid "Configure backups"
+msgstr "Anpassa säkerhetskopior"
+
+#: app/forcebackupdialog.cpp:45
+msgid "Backup now"
+msgstr "Säkerhetskopiera nu"
+
+#: app/forcebackupdialog.cpp:96 kded/keepkded.cpp:59
+msgid "<p><b>An error occured making %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
+msgstr ""
+"<p><b>Ett fel uppstod när säkerhetskopieringen %1 utfördes:</b></p><p>%2</p>"
+
+#: app/includeexcludedialog.cpp:39
+msgid "Inclusion/Exclusion Configuration"
+msgstr "Inställning av inkludera och undanta"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:49
+msgid "Backup System"
+msgstr "Säkerhetskopieringssystem"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:82
+msgid "Check rdiff-backup"
+msgstr "Kontrollera rdiff-backup"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:85
+msgid "Add Backup"
+msgstr "Lägg till säkerhetskopia"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:86
+msgid "Restore Backup"
+msgstr "Återställ säkerhetskopiering"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:87
+msgid "Backup Now"
+msgstr "Säkerhetskopiera nu"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:88 app/logdialog.cpp:42
+msgid "View log"
+msgstr "Visa logg"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:108
+msgid "<p align=\"right\"><b>Ok</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>Ok</b></p>"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:116
+msgid "<p align=\"right\"><b>Not Running</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>Kör inte</b></p>"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:128
+msgid ""
+"<b>The application rdiff-backup has been detected on your system.</"
+"b><br><br> You're running version %1 of rdiff-backup."
+msgstr ""
+"<b>Programmet rdiff-backup har detekterats på systemet.</b><br><br>Du kör "
+"version %1 av rdiff-backup."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:130
+msgid ""
+"<b>The application rdiff-backup has not been detected on your system.</"
+"b><br><br>If rdiff-backup is not installed, Keep will not be able to make "
+"backups. To fix this problem, install rdiff-backup on your system."
+msgstr ""
+"<b>Programmet rdiff-backup har inte detekterats på ditt system.</"
+"b><br><br>Om rdiff-backup inte är installerad, kommer inte Keep att kunna "
+"göra säkerhetskopior. Installera paketet rdiff-backup i systemet för att "
+"rätta till problemet."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:164
+msgid "General"
+msgstr "Allmänt"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:249
+msgid "Incorrect reply from KDED."
+msgstr "Felaktigt svar från KDED."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:255
+msgid "Unable to contact KDED."
+msgstr "Kunde inte kontakta KDED."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:271
+msgid "Unable to stop service."
+msgstr "Kan inte stoppa tjänst."
+
+#: app/main.cpp:29
+#, fuzzy
+msgid "TDE Backup System"
+msgstr "Säkerhetskopieringssystem för KDE"
+
+#: app/main.cpp:33
+msgid "Keep"
+msgstr "Keep"
+
+#: app/main.cpp:35
+msgid "Maintainer"
+msgstr "Utvecklare"
+
+#: app/main.cpp:37
+msgid "Ubuntu packages"
+msgstr "Paket för Ubuntu"
+
+#: app/main.cpp:38
+msgid "Application wording"
+msgstr "Formuleringar i programmet"
+
+#: app/main.cpp:39
+msgid "Useful patches"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:50
+msgid "Menu"
+msgstr "Meny"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:51
+msgid "Show differences destination/backup"
+msgstr "Visa skillnader mellan mål och säkerhetskopia"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:52
+msgid "List changed files"
+msgstr "Lista ändrade filer"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:53
+msgid "List files"
+msgstr "Lista filer"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:251
+msgid "List of modifications since the selected increment:"
+msgstr "Lista över ändringar sedan det valda intervallet:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:252
+msgid "Modifications"
+msgstr "Ändringar"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:263
+msgid "Nothing."
+msgstr "Ingenting."
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:264
+msgid "List of changed files since the selected increment:"
+msgstr "Lista över ändrade filer sedan det valda intervallet:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:265
+msgid "Changed files"
+msgstr "Ändrade filer"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:275
+msgid "List of files in the selected increment:"
+msgstr "Lista över filer i det valda intervallet:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:276
+msgid "List of files"
+msgstr "Lista över filer"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:290
+msgid "<p><b>An error occured restoring %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
+msgstr ""
+"<p><b>Ett fel uppstod när säkerhetskopian %1 återställdes:</b></p><p>%2</p>"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:271 common/backup.cpp:161
+#, no-c-format
+msgid "Never delete"
+msgstr "Ta aldrig bort"
+
+#: common/backup.cpp:163 common/backup.cpp:170 common/backuplistviewitem.cpp:49
+#: common/backuplistviewitem.cpp:54
+msgid "%1 days"
+msgstr "%1 dagar"
+
+#: common/backup.cpp:168
+msgid "Source directory:"
+msgstr "Källkatalog:"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:100 common/backup.cpp:169
+#, no-c-format
+msgid "Destination directory:"
+msgstr "Målkatalog:"
+
+#: common/backup.cpp:170
+msgid "Interval:"
+msgstr "Intervall:"
+
+#: common/backup.cpp:171
+msgid "Delete after:"
+msgstr "Ta bort efter:"
+
+#: common/backup.cpp:172
+msgid "Use compression:"
+msgstr "Använd komprimering:"
+
+#: common/backuplistviewitem.cpp:52
+msgid "Never"
+msgstr "Aldrig"
+
+#: common/includeexcludeitem.cpp:57
+msgid "Included"
+msgstr "Inkluderad"
+
+#: common/includeexcludeitem.cpp:59
+msgid "Excluded"
+msgstr "Undantagen"
+
+#: kded/keepkded.cpp:68
+msgid "<p><b>Backup %1 successfully backuped to %2</b></p>"
+msgstr ""
+"<p><b>Säkerhetskopian %1 till %2 har utförts med lyckat resultat</b></p>"
+
+#: app/actionview.ui:51
+#, no-c-format
+msgid "Backup system:"
+msgstr "Säkerhetskopieringssystem:"
+
+#: app/actionview.ui:114
+#, no-c-format
+msgid "<i>Add directory to backup</i>"
+msgstr "<i>Lägg till katalog i säkerhetskopian</i>"
+
+#: app/actionview.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "<i>Restore a backup</i>"
+msgstr "<i>Återställ en säkerhetskopia</i>"
+
+#: app/actionview.ui:222
+#, no-c-format
+msgid "<i>Backup now</i>"
+msgstr "<i>Säkerhetskopiera nu</i>"
+
+#: app/actionview.ui:276
+#, no-c-format
+msgid "<i>Edit backup list</i>"
+msgstr "<i>Redigera lista för säkerhetskopiering</i>"
+
+#: app/actionview.ui:330
+#, no-c-format
+msgid "<i>View backup log</i>"
+msgstr "<i>Visa säkerhetskopieringslogg</i>"
+
+#: app/actionview.ui:352
+#, no-c-format
+msgid "Backup daemon:"
+msgstr "Säkerhetskopieringsdemon:"
+
+#: app/actionview.ui:408
+#, no-c-format
+msgid "Keep daemon state:"
+msgstr "Behåll demonens tillstånd:"
+
+#: app/actionview.ui:429
+#, no-c-format
+msgid "<p align=\"right\"><b>unknown</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>okänt</b></p>"
+
+#: app/actionview.ui:461
+#, no-c-format
+msgid "&Load"
+msgstr "&Ladda"
+
+#: app/actionview.ui:469
+#, no-c-format
+msgid "Unload"
+msgstr "Ladda ur"
+
+#: app/addbackupwizard1view.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Select a directory for backup."
+msgstr "Välj en katalog för säkerhetskopiering."
+
+#: app/addbackupwizard1view.ui:137
+#, no-c-format
+msgid "Use inclusion/exclusion list"
+msgstr "Använd lista med inkludera och undanta"
+
+#: app/addbackupwizard2view.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Select a location to place the backup."
+msgstr "Välj en plats att placera säkerhetskopian."
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:108
+#, no-c-format
+msgid "Set the desired options for your backup."
+msgstr "Välj önskade alternativ för säkerhetskopian."
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:124
+#, no-c-format
+msgid "General options:"
+msgstr "Allmänna alternativ:"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:167
+#, no-c-format
+msgid "Backup interval (days):"
+msgstr "Säkerhetskopieringsintervall (dagar):"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:183
+#, no-c-format
+msgid "Delete after (days):"
+msgstr "Ta bort efter (dagar):"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:293
+#, no-c-format
+msgid "Extra options:"
+msgstr "Ytterligare alternativ:"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:320
+#, no-c-format
+msgid "Use compression"
+msgstr "Använd komprimering"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:331
+#, no-c-format
+msgid "Exclude special files"
+msgstr "Undanta specialfiler"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:358
+#, no-c-format
+msgid "Use advanced configuration"
+msgstr "Använd avancerad inställning"
+
+#: app/advancedbackupconfigview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Choose the options you want to use during the backup process:"
+msgstr "Välj alternativ du vill använda under säkerhetskopieringen:"
+
+#: app/backuplistview.ui:44 app/forcebackupdialogview.ui:66
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:106
+#, no-c-format
+msgid "Source"
+msgstr "Källa"
+
+#: app/backuplistview.ui:55 app/forcebackupdialogview.ui:77
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Destination"
+msgstr "Mål"
+
+#: app/backuplistview.ui:66 app/forcebackupdialogview.ui:88
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:128
+#, no-c-format
+msgid "Backup Interval"
+msgstr "Säkerhetskopieringsintervall"
+
+#: app/backuplistview.ui:77 app/forcebackupdialogview.ui:99
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:139
+#, no-c-format
+msgid "Delete After"
+msgstr "Ta bort efter"
+
+#: app/forcebackupdialogview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Select the sources to backup now."
+msgstr "Välj källor att säkerhetskopiera nu."
+
+#: app/generalconfigview.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "GeneralConfigView"
+msgstr "Allmäninställningsvy"
+
+#: app/generalconfigview.ui:35
+#, no-c-format
+msgid "Notifications"
+msgstr "Meddelanden"
+
+#: app/generalconfigview.ui:54
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup error"
+msgstr "Meddela fel vid säkerhetskopiering"
+
+#: app/generalconfigview.ui:62
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup success"
+msgstr "Meddela lyckad säkerhetskopiering"
+
+#: app/generalconfigview.ui:74 common/keepsettings.kcfg:24
+#, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup priority"
+msgstr "Säkerhetskopieringsprioritet för Rdiff"
+
+#: app/generalconfigview.ui:93 common/keepsettings.kcfg:17
+#: common/keepsettings.kcfg:19
+#, no-c-format
+msgid "Control rdiff-backup priority"
+msgstr "Styr säkerhetskopieringsprioritet för Rdiff"
+
+#: app/generalconfigview.ui:131
+#, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup niceness"
+msgstr "Snällhet för säkerhetskopiering med Rdiff"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Select the files/directories you want to include/exclude. You can use * "
+"(wildcard) generic character. You can drag and drop the items to tune the "
+"priority order."
+msgstr ""
+"Välj filerna eller katalogerna du vill inkludera eller undanta. Du kan "
+"använda det generella tecknet * (jokertecknet). Du kan dra och släppa objekt "
+"för att finjustera prioritetsordningen."
+
+#: app/includeexcludeview.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Include"
+msgstr "Inkludera"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Exclude"
+msgstr "Undanta"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:110
+#, no-c-format
+msgid "Include/Exclude list:"
+msgstr "Lista av inkludera och undanta:"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Item"
+msgstr "Objekt"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:138
+#, no-c-format
+msgid "Action"
+msgstr "Åtgärd"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:173
+#, no-c-format
+msgid "remove"
+msgstr "ta bort"
+
+#: app/logview.ui:38 app/restorebackupwizard3view.ui:195
+#, no-c-format
+msgid "Date"
+msgstr "Datum"
+
+#: app/logview.ui:49
+#, no-c-format
+msgid "Event"
+msgstr "Händelse"
+
+#: app/logview.ui:60
+#, no-c-format
+msgid "Backup"
+msgstr "Säkerhetskopia"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Select the backup to restore."
+msgstr "Välj säkerhetskopia att återställa."
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "Custom backup directory:"
+msgstr "Egen säkerhetskopieringskatalog:"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:187
+#, no-c-format
+msgid "Use custom backup directory"
+msgstr "Använd egen säkerhetskopieringskatalog"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:211 app/restorebackupwizard2view.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "Directory:"
+msgstr "Katalog:"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Choose a location to restore the selected backup."
+msgstr "Välj en plats att återställa vald säkerhetskopia."
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:119
+#, no-c-format
+msgid "Use default directory"
+msgstr "Använd förvald katalog"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:144
+#, no-c-format
+msgid "Use custom directory:"
+msgstr "Använd egen katalog:"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "RestoreBackupWizard2View"
+msgstr "RestoreBackupWizard2View"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:95
+#, no-c-format
+msgid "Set the date to restore the selected backup."
+msgstr "Välj datum att återställa vald säkerhetskopia."
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Current date:"
+msgstr "Aktuellt datum:"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:143
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Last backup:"
+msgstr "Återställ säkerhetskopiering"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:169 app/restorebackupwizard3view.ui:185
+#, no-c-format
+msgid "unknown"
+msgstr "okänd"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:7 common/keepsettings.kcfg:9
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Notify backup error."
+msgstr "Meddela fel vid säkerhetskopiering"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:12 common/keepsettings.kcfg:14
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Notify backup success."
+msgstr "Meddela lyckad säkerhetskopiering"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:22
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup priority\""
+msgstr "Säkerhetskopieringsprioritet för Rdiff"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Configure"
+#~ msgstr "Anpassa säkerhetskopior"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "&Reload"
+#~ msgstr "Ladda ur"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Remove"
+#~ msgstr "ta bort"