summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/translations
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'translations')
-rw-r--r--translations/CMakeLists.txt1
-rw-r--r--translations/messages/CMakeLists.txt14
-rw-r--r--translations/messages/bg.po562
-rw-r--r--translations/messages/br.po552
-rw-r--r--translations/messages/cs.po546
-rw-r--r--translations/messages/da.po560
-rw-r--r--translations/messages/de.po566
-rw-r--r--translations/messages/el.po570
-rw-r--r--translations/messages/es.po565
-rw-r--r--translations/messages/ga.po592
-rw-r--r--translations/messages/gl.po560
-rw-r--r--translations/messages/it.po552
-rw-r--r--translations/messages/ja.po558
-rw-r--r--translations/messages/ka.po556
-rw-r--r--translations/messages/keep.pot538
-rw-r--r--translations/messages/lt.po553
-rw-r--r--translations/messages/nl.po561
-rw-r--r--translations/messages/pl.po562
-rw-r--r--translations/messages/pt.po559
-rw-r--r--translations/messages/ru.po563
-rw-r--r--translations/messages/sk.po536
-rw-r--r--translations/messages/sr.po553
-rw-r--r--translations/messages/sr@Latn.po553
-rw-r--r--translations/messages/sv.po560
-rw-r--r--translations/messages/tr.po551
25 files changed, 12843 insertions, 0 deletions
diff --git a/translations/CMakeLists.txt b/translations/CMakeLists.txt
new file mode 100644
index 0000000..42b186a
--- /dev/null
+++ b/translations/CMakeLists.txt
@@ -0,0 +1 @@
+tde_auto_add_subdirectories()
diff --git a/translations/messages/CMakeLists.txt b/translations/messages/CMakeLists.txt
new file mode 100644
index 0000000..75c89f8
--- /dev/null
+++ b/translations/messages/CMakeLists.txt
@@ -0,0 +1,14 @@
+file( GLOB_RECURSE po_files RELATIVE ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR} *.po )
+string( REGEX REPLACE "[ \r\n\t]+" ";" _linguas "$ENV{LINGUAS}" )
+
+foreach( _po ${po_files} )
+ get_filename_component( _lang ${_po} NAME_WE )
+ if( "${_linguas}" MATCHES "^;*$" OR ";${_linguas};" MATCHES ";${_lang};" )
+ if( "${_po}" MATCHES "^([^/]*)/.*" )
+ string( REGEX REPLACE "^([^/]*)/.*" "\\1" _component "${_po}" )
+ else( )
+ set( _component "${PROJECT_NAME}" )
+ endif( )
+ tde_create_translation( FILES ${_po} LANG ${_lang} OUTPUT_NAME ${_component} )
+ endif( )
+endforeach( )
diff --git a/translations/messages/bg.po b/translations/messages/bg.po
new file mode 100644
index 0000000..fcd965b
--- /dev/null
+++ b/translations/messages/bg.po
@@ -0,0 +1,562 @@
+# translation of keep.po to Bulgarian
+#
+# Zlatko Popov <zlatkopopov@fsa-bg.org>, 2006.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: keep\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:20+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-10-28 11:31+0300\n"
+"Last-Translator: Zlatko Popov <zlatkopopov@fsa-bg.org>\n"
+"Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
+"Language: bg\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+
+#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Златко Попов"
+
+#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "zlatkopopov@fsa-bg.org"
+
+#: app/advancedbackupconfigdialog.cpp:34
+msgid "Advanced Backup Configuration"
+msgstr "Разширени настройки на резервните копия"
+
+#: app/backupconfigdialog.cpp:43 app/keepmainwindow.cpp:83
+msgid "Configure backups"
+msgstr "Конфигуриране на резервните копия"
+
+#: app/forcebackupdialog.cpp:45
+msgid "Backup now"
+msgstr "Резервно копие сега"
+
+#: app/forcebackupdialog.cpp:96 kded/keepkded.cpp:59
+msgid "<p><b>An error occured making %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
+msgstr ""
+"<p><b>Възникна грешка при възстановяването на резервно копие %1:</b></p><p>"
+"%2</p>"
+
+#: app/includeexcludedialog.cpp:39
+msgid "Inclusion/Exclusion Configuration"
+msgstr "Конфигуриране на включително/изключено"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:49
+msgid "Backup System"
+msgstr "Резервно копие на системата"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:82
+msgid "Check rdiff-backup"
+msgstr "Проверка на rdiff-backup"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:85
+msgid "Add Backup"
+msgstr "Добавяне на резервно копие"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:86
+msgid "Restore Backup"
+msgstr "Възстановяване на резервно копие"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:87
+msgid "Backup Now"
+msgstr "Създаване на резервно копие сега"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:88 app/logdialog.cpp:42
+msgid "View log"
+msgstr "Преглед на лог"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:108
+msgid "<p align=\"right\"><b>Ok</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>ОК</b></p>"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:116
+msgid "<p align=\"right\"><b>Not Running</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>Не е стартиран</b></p>"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:128
+msgid ""
+"<b>The application rdiff-backup has been detected on your system.</"
+"b><br><br> You're running version %1 of rdiff-backup."
+msgstr ""
+"<b>На компютъра е открито приложението rdiff-backup.</b><br><br> Вие "
+"работите с версия %1 на rdiff-backup."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:130
+msgid ""
+"<b>The application rdiff-backup has not been detected on your system.</"
+"b><br><br>If rdiff-backup is not installed, Keep will not be able to make "
+"backups. To fix this problem, install rdiff-backup on your system."
+msgstr ""
+"<b>На компютъра не е открито приложението rdiff-backup.</b><br><br>Ако rdiff-"
+"backup не е инсталиран, Keep няма да може да прави резервни копия. За да "
+"оправите този проблем, инсталирайте rdiff-backup на компютъра."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:164
+msgid "General"
+msgstr "Общи"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:249
+msgid "Incorrect reply from KDED."
+msgstr "Неправилен отговор от KDED."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:255
+msgid "Unable to contact KDED."
+msgstr "Контактът с KDED е невъзможен."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:271
+msgid "Unable to stop service."
+msgstr "Услугата не може да бъде спряна."
+
+#: app/main.cpp:29
+#, fuzzy
+msgid "TDE Backup System"
+msgstr "Система за резервни копия в KDE"
+
+#: app/main.cpp:33
+msgid "Keep"
+msgstr "Keep"
+
+#: app/main.cpp:35
+msgid "Maintainer"
+msgstr "Maintainer"
+
+#: app/main.cpp:37
+msgid "Ubuntu packages"
+msgstr "Пакети за Ubuntu"
+
+#: app/main.cpp:38
+msgid "Application wording"
+msgstr "Думи за приложенията"
+
+#: app/main.cpp:39
+msgid "Useful patches"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:50
+msgid "Menu"
+msgstr "Меню"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:51
+msgid "Show differences destination/backup"
+msgstr "Показване на разликите в направлението/резервното копие"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:52
+msgid "List changed files"
+msgstr "Списък с променените файлове"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:53
+msgid "List files"
+msgstr "Списък с файлове"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:251
+msgid "List of modifications since the selected increment:"
+msgstr "Списък с промени от нарастването:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:252
+msgid "Modifications"
+msgstr "Промени"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:263
+msgid "Nothing."
+msgstr "Нищо."
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:264
+msgid "List of changed files since the selected increment:"
+msgstr "Списък с променени файлове от нарастването:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:265
+msgid "Changed files"
+msgstr "Променени файлове"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:275
+msgid "List of files in the selected increment:"
+msgstr "Списък с файлове от нарастването:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:276
+msgid "List of files"
+msgstr "Списък с файлове"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:290
+msgid "<p><b>An error occured restoring %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
+msgstr ""
+"<p><b>Възникна грешка при възстановяването на резервно копие %1:</b></p><p>"
+"%2</p>"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:271 common/backup.cpp:161
+#, no-c-format
+msgid "Never delete"
+msgstr "Изтриване - никога"
+
+#: common/backup.cpp:163 common/backup.cpp:170 common/backuplistviewitem.cpp:49
+#: common/backuplistviewitem.cpp:54
+msgid "%1 days"
+msgstr "%1 дни"
+
+#: common/backup.cpp:168
+msgid "Source directory:"
+msgstr "Директория източник:"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:100 common/backup.cpp:169
+#, no-c-format
+msgid "Destination directory:"
+msgstr "Целева директория:"
+
+#: common/backup.cpp:170
+msgid "Interval:"
+msgstr "Интервал:"
+
+#: common/backup.cpp:171
+msgid "Delete after:"
+msgstr "Изтриване след:"
+
+#: common/backup.cpp:172
+msgid "Use compression:"
+msgstr "Използване на компресия:"
+
+#: common/backuplistviewitem.cpp:52
+msgid "Never"
+msgstr "Никога"
+
+#: common/includeexcludeitem.cpp:57
+msgid "Included"
+msgstr "Включени"
+
+#: common/includeexcludeitem.cpp:59
+msgid "Excluded"
+msgstr "Изключени"
+
+#: kded/keepkded.cpp:68
+msgid "<p><b>Backup %1 successfully backuped to %2</b></p>"
+msgstr "<p><b>Резервно копие %1 беше успешно създадено в %2</b></p>"
+
+#: app/actionview.ui:51
+#, no-c-format
+msgid "Backup system:"
+msgstr "Резервно копие на система:"
+
+#: app/actionview.ui:114
+#, no-c-format
+msgid "<i>Add directory to backup</i>"
+msgstr "<i>Добавяне на директория към резервно копие</i>"
+
+#: app/actionview.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "<i>Restore a backup</i>"
+msgstr "<i>Възстановяване на резервно копие</i>"
+
+#: app/actionview.ui:222
+#, no-c-format
+msgid "<i>Backup now</i>"
+msgstr "<i>Резервно копие сега</i>"
+
+#: app/actionview.ui:276
+#, no-c-format
+msgid "<i>Edit backup list</i>"
+msgstr "<i>Редактиране на списъка с резервни копия</i>"
+
+#: app/actionview.ui:330
+#, no-c-format
+msgid "<i>View backup log</i>"
+msgstr "<i>Преглед на логовете на резервно копие</i>"
+
+#: app/actionview.ui:352
+#, no-c-format
+msgid "Backup daemon:"
+msgstr "Демон за резервно копие:"
+
+#: app/actionview.ui:408
+#, no-c-format
+msgid "Keep daemon state:"
+msgstr "Състояние на Keep демон:"
+
+#: app/actionview.ui:429
+#, no-c-format
+msgid "<p align=\"right\"><b>unknown</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>неизвестен</b></p>"
+
+#: app/actionview.ui:461
+#, no-c-format
+msgid "&Load"
+msgstr "&Зареждане"
+
+#: app/actionview.ui:469
+#, no-c-format
+msgid "Unload"
+msgstr "Сваляне"
+
+#: app/addbackupwizard1view.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Select a directory for backup."
+msgstr "Изберете директория за резервните копия."
+
+#: app/addbackupwizard1view.ui:137
+#, no-c-format
+msgid "Use inclusion/exclusion list"
+msgstr "Използване на списък за включително/изключено"
+
+#: app/addbackupwizard2view.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Select a location to place the backup."
+msgstr "Изберете местоположение за резервното копие."
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:108
+#, no-c-format
+msgid "Set the desired options for your backup."
+msgstr "Задайте желаните опции за резервното си копие."
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:124
+#, no-c-format
+msgid "General options:"
+msgstr "Основни опции:"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:167
+#, no-c-format
+msgid "Backup interval (days):"
+msgstr "Интервал за резервни копия (дни):"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:183
+#, no-c-format
+msgid "Delete after (days):"
+msgstr "Изтриване след (дни):"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:293
+#, no-c-format
+msgid "Extra options:"
+msgstr "Допълнителни опции:"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:320
+#, no-c-format
+msgid "Use compression"
+msgstr "Използване на компресия"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:331
+#, no-c-format
+msgid "Exclude special files"
+msgstr "Изключване на специалните файлове"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:358
+#, no-c-format
+msgid "Use advanced configuration"
+msgstr "Използване на разширени настройки"
+
+#: app/advancedbackupconfigview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Choose the options you want to use during the backup process:"
+msgstr ""
+"Изберете опциите, които искате да използвате по време на създаването на "
+"резервно копие:"
+
+#: app/backuplistview.ui:44 app/forcebackupdialogview.ui:66
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:106
+#, no-c-format
+msgid "Source"
+msgstr "Източник"
+
+#: app/backuplistview.ui:55 app/forcebackupdialogview.ui:77
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Destination"
+msgstr "Направление"
+
+#: app/backuplistview.ui:66 app/forcebackupdialogview.ui:88
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:128
+#, no-c-format
+msgid "Backup Interval"
+msgstr "Интервал за резервно копие"
+
+#: app/backuplistview.ui:77 app/forcebackupdialogview.ui:99
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:139
+#, no-c-format
+msgid "Delete After"
+msgstr "Изтриване след"
+
+#: app/forcebackupdialogview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Select the sources to backup now."
+msgstr "Изберете източника, на който да бъде направено резервно копие."
+
+#: app/generalconfigview.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "GeneralConfigView"
+msgstr "GeneralConfigView"
+
+#: app/generalconfigview.ui:35
+#, no-c-format
+msgid "Notifications"
+msgstr "Уведомяване"
+
+#: app/generalconfigview.ui:54
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup error"
+msgstr "Грешка при уведомяване за резервно копие"
+
+#: app/generalconfigview.ui:62
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup success"
+msgstr "Успех при уведомяване за резервно копие"
+
+#: app/generalconfigview.ui:74 common/keepsettings.kcfg:24
+#, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup priority"
+msgstr "Приоритет за резервно копие"
+
+#: app/generalconfigview.ui:93 common/keepsettings.kcfg:17
+#: common/keepsettings.kcfg:19
+#, no-c-format
+msgid "Control rdiff-backup priority"
+msgstr "Контрол на приоритета на резервно копие"
+
+#: app/generalconfigview.ui:131
+#, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup niceness"
+msgstr "Успех на резервно копие"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Select the files/directories you want to include/exclude. You can use * "
+"(wildcard) generic character. You can drag and drop the items to tune the "
+"priority order."
+msgstr ""
+"Изберете файловете/директориите които искате да включите изключите. Можете "
+"да използвате * (wildcard) основни символи."
+
+#: app/includeexcludeview.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Include"
+msgstr "Включително"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Exclude"
+msgstr "Изключение"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:110
+#, no-c-format
+msgid "Include/Exclude list:"
+msgstr "Списък включително/изключено:"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Item"
+msgstr "Елемент"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:138
+#, no-c-format
+msgid "Action"
+msgstr "Действие"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:173
+#, no-c-format
+msgid "remove"
+msgstr "премахване"
+
+#: app/logview.ui:38 app/restorebackupwizard3view.ui:195
+#, no-c-format
+msgid "Date"
+msgstr "Дата"
+
+#: app/logview.ui:49
+#, no-c-format
+msgid "Event"
+msgstr "Събитие"
+
+#: app/logview.ui:60
+#, no-c-format
+msgid "Backup"
+msgstr "Резервно копие"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Select the backup to restore."
+msgstr "Изберете резервно копие за възстановяване."
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "Custom backup directory:"
+msgstr "Потребителска директория за резервни копия:"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:187
+#, no-c-format
+msgid "Use custom backup directory"
+msgstr "Използване на потребителска директория за резервни копия"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:211 app/restorebackupwizard2view.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "Directory:"
+msgstr "Директория:"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Choose a location to restore the selected backup."
+msgstr ""
+"Изберете местоположение за възстановяване на маркираното резервно копие."
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:119
+#, no-c-format
+msgid "Use default directory"
+msgstr "Използване на директория по подразбиране"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:144
+#, no-c-format
+msgid "Use custom directory:"
+msgstr "Използване на потребителска директория:"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "RestoreBackupWizard2View"
+msgstr "RestoreBackupWizard2View"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:95
+#, no-c-format
+msgid "Set the date to restore the selected backup."
+msgstr "Задайте дата, за която да бъде възстановено резервното копие."
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Current date:"
+msgstr "Текуща дата:"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:143
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Last backup:"
+msgstr "Възстановяване на резервно копие"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:169 app/restorebackupwizard3view.ui:185
+#, no-c-format
+msgid "unknown"
+msgstr "неизвестно"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:7 common/keepsettings.kcfg:9
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Notify backup error."
+msgstr "Грешка при уведомяване за резервно копие"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:12 common/keepsettings.kcfg:14
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Notify backup success."
+msgstr "Успех при уведомяване за резервно копие"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:22
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup priority\""
+msgstr "Приоритет за резервно копие"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Configure"
+#~ msgstr "Конфигуриране на резервните копия"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "&Reload"
+#~ msgstr "Сваляне"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Remove"
+#~ msgstr "премахване"
diff --git a/translations/messages/br.po b/translations/messages/br.po
new file mode 100644
index 0000000..31fce3c
--- /dev/null
+++ b/translations/messages/br.po
@@ -0,0 +1,552 @@
+# KDE breton translation
+# Thierry Vignaud <tvignaud@mandriva.com>, 2006
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: all2.po\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:20+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-20 15:44+0200\n"
+"Last-Translator: Thierry Vignaud <tvignaud@mandrakesoft.com>\n"
+"Language-Team: br <LL@li.org>\n"
+"Language: \n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Thierry Vignaud, Jañ-Mai Drapier"
+
+#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "tvignaud@mandriva.com, jdrapier@club-internet.fr"
+
+#: app/advancedbackupconfigdialog.cpp:34
+msgid "Advanced Backup Configuration"
+msgstr "Kefluniadur gwareziñ barek"
+
+#: app/backupconfigdialog.cpp:43 app/keepmainwindow.cpp:83
+msgid "Configure backups"
+msgstr "Kefluniañ ar gwareziñ"
+
+#: app/forcebackupdialog.cpp:45
+msgid "Backup now"
+msgstr "Gwareziñ bremañ"
+
+#: app/forcebackupdialog.cpp:96 kded/keepkded.cpp:59
+msgid "<p><b>An error occured making %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
+msgstr ""
+
+#: app/includeexcludedialog.cpp:39
+msgid "Inclusion/Exclusion Configuration"
+msgstr ""
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:49
+msgid "Backup System"
+msgstr "Gwareziñ ar reizhiad"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:82
+msgid "Check rdiff-backup"
+msgstr ""
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:85
+msgid "Add Backup"
+msgstr "Ouzhpennañ ur gwareziñ"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:86
+msgid "Restore Backup"
+msgstr "Assevel ur gwareziñ"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:87
+msgid "Backup Now"
+msgstr "Gwareziñ bremañ"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:88 app/logdialog.cpp:42
+msgid "View log"
+msgstr ""
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:108
+msgid "<p align=\"right\"><b>Ok</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>Mat eo</b></p>"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:116
+msgid "<p align=\"right\"><b>Not Running</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>N'eo ket bev</b></p>"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:128
+msgid ""
+"<b>The application rdiff-backup has been detected on your system.</"
+"b><br><br> You're running version %1 of rdiff-backup."
+msgstr ""
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:130
+msgid ""
+"<b>The application rdiff-backup has not been detected on your system.</"
+"b><br><br>If rdiff-backup is not installed, Keep will not be able to make "
+"backups. To fix this problem, install rdiff-backup on your system."
+msgstr ""
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:164
+msgid "General"
+msgstr "Pennañ"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:249
+msgid "Incorrect reply from KDED."
+msgstr ""
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:255
+msgid "Unable to contact KDED."
+msgstr "N'hellan ket kevreañ ouzh KDED."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:271
+msgid "Unable to stop service."
+msgstr "N'hellan ket herzel ar servij."
+
+#: app/main.cpp:29
+#, fuzzy
+msgid "TDE Backup System"
+msgstr "Reizhiad gwareziñ KDE"
+
+#: app/main.cpp:33
+msgid "Keep"
+msgstr "Mirout"
+
+#: app/main.cpp:35
+msgid "Maintainer"
+msgstr "Ratreer"
+
+#: app/main.cpp:37
+msgid "Ubuntu packages"
+msgstr "Pakadoù Ubuntu"
+
+#: app/main.cpp:38
+msgid "Application wording"
+msgstr ""
+
+#: app/main.cpp:39
+msgid "Useful patches"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:50
+msgid "Menu"
+msgstr "Meuziad"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:51
+msgid "Show differences destination/backup"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:52
+msgid "List changed files"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:53
+msgid "List files"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:251
+msgid "List of modifications since the selected increment:"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:252
+msgid "Modifications"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:263
+msgid "Nothing."
+msgstr "Netra."
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:264
+msgid "List of changed files since the selected increment:"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:265
+msgid "Changed files"
+msgstr "Restroù cheñchet"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:275
+msgid "List of files in the selected increment:"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:276
+msgid "List of files"
+msgstr "Roll ar restroù"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:290
+msgid "<p><b>An error occured restoring %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
+msgstr ""
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:271 common/backup.cpp:161
+#, no-c-format
+msgid "Never delete"
+msgstr "Biken vo lemet"
+
+#: common/backup.cpp:163 common/backup.cpp:170 common/backuplistviewitem.cpp:49
+#: common/backuplistviewitem.cpp:54
+msgid "%1 days"
+msgstr "%1 deiz"
+
+#: common/backup.cpp:168
+msgid "Source directory:"
+msgstr "Renkell tarzh :"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:100 common/backup.cpp:169
+#, no-c-format
+msgid "Destination directory:"
+msgstr "Renkell dehaezadur :"
+
+#: common/backup.cpp:170
+msgid "Interval:"
+msgstr ""
+
+#: common/backup.cpp:171
+msgid "Delete after:"
+msgstr "Lemel goude :"
+
+#: common/backup.cpp:172
+msgid "Use compression:"
+msgstr "Implijit ar waskerezh :"
+
+#: common/backuplistviewitem.cpp:52
+msgid "Never"
+msgstr "Gwech ebet"
+
+#: common/includeexcludeitem.cpp:57
+msgid "Included"
+msgstr ""
+
+#: common/includeexcludeitem.cpp:59
+msgid "Excluded"
+msgstr ""
+
+#: kded/keepkded.cpp:68
+msgid "<p><b>Backup %1 successfully backuped to %2</b></p>"
+msgstr ""
+
+#: app/actionview.ui:51
+#, no-c-format
+msgid "Backup system:"
+msgstr "Gwareziñ ar reizhiad :"
+
+#: app/actionview.ui:114
+#, no-c-format
+msgid "<i>Add directory to backup</i>"
+msgstr "<i>Ouzhpennañ ur renkell d'ar gwareziñ</i>"
+
+#: app/actionview.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "<i>Restore a backup</i>"
+msgstr "<i>Assevel ur gwareziñ</i>"
+
+#: app/actionview.ui:222
+#, no-c-format
+msgid "<i>Backup now</i>"
+msgstr "<i>Gwareziñ bremañ</i>"
+
+#: app/actionview.ui:276
+#, no-c-format
+msgid "<i>Edit backup list</i>"
+msgstr ""
+
+#: app/actionview.ui:330
+#, no-c-format
+msgid "<i>View backup log</i>"
+msgstr "<i>Sell ouzh kerzlevr ar gwareziñ</i>"
+
+#: app/actionview.ui:352
+#, no-c-format
+msgid "Backup daemon:"
+msgstr "Diaoul gwareziñ :"
+
+#: app/actionview.ui:408
+#, no-c-format
+msgid "Keep daemon state:"
+msgstr "Stad diaoul Keep :"
+
+#: app/actionview.ui:429
+#, no-c-format
+msgid "<p align=\"right\"><b>unknown</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>Dianav</b></p>"
+
+#: app/actionview.ui:461
+#, no-c-format
+msgid "&Load"
+msgstr "&Kargañ"
+
+#: app/actionview.ui:469
+#, no-c-format
+msgid "Unload"
+msgstr "Digargañ"
+
+#: app/addbackupwizard1view.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Select a directory for backup."
+msgstr "Dibabit ur renkell evit gwareziñ."
+
+#: app/addbackupwizard1view.ui:137
+#, no-c-format
+msgid "Use inclusion/exclusion list"
+msgstr ""
+
+#: app/addbackupwizard2view.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Select a location to place the backup."
+msgstr "Dibabit ul lec'hiadur evit ar gwareziñ."
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:108
+#, no-c-format
+msgid "Set the desired options for your backup."
+msgstr ""
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:124
+#, no-c-format
+msgid "General options:"
+msgstr "Dibarzhoù hollek :"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:167
+#, no-c-format
+msgid "Backup interval (days):"
+msgstr ""
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:183
+#, no-c-format
+msgid "Delete after (days):"
+msgstr "Lemel goude (deiz) ::"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:293
+#, no-c-format
+msgid "Extra options:"
+msgstr "Dibarzhoù ouzhpenn :"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:320
+#, no-c-format
+msgid "Use compression"
+msgstr "Implijit ar waskerezh"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:331
+#, no-c-format
+msgid "Exclude special files"
+msgstr ""
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:358
+#, no-c-format
+msgid "Use advanced configuration"
+msgstr "Implijiet ar gefluniadur barek"
+
+#: app/advancedbackupconfigview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Choose the options you want to use during the backup process:"
+msgstr ""
+
+#: app/backuplistview.ui:44 app/forcebackupdialogview.ui:66
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:106
+#, no-c-format
+msgid "Source"
+msgstr "Tarzh"
+
+#: app/backuplistview.ui:55 app/forcebackupdialogview.ui:77
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Destination"
+msgstr "Dehaezadur"
+
+#: app/backuplistview.ui:66 app/forcebackupdialogview.ui:88
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:128
+#, no-c-format
+msgid "Backup Interval"
+msgstr ""
+
+#: app/backuplistview.ui:77 app/forcebackupdialogview.ui:99
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:139
+#, no-c-format
+msgid "Delete After"
+msgstr "Lemel goude"
+
+#: app/forcebackupdialogview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Select the sources to backup now."
+msgstr ""
+
+#: app/generalconfigview.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "GeneralConfigView"
+msgstr ""
+
+#: app/generalconfigview.ui:35
+#, no-c-format
+msgid "Notifications"
+msgstr "Kemennadoù"
+
+#: app/generalconfigview.ui:54
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup error"
+msgstr ""
+
+#: app/generalconfigview.ui:62
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup success"
+msgstr ""
+
+#: app/generalconfigview.ui:74 common/keepsettings.kcfg:24
+#, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup priority"
+msgstr ""
+
+#: app/generalconfigview.ui:93 common/keepsettings.kcfg:17
+#: common/keepsettings.kcfg:19
+#, no-c-format
+msgid "Control rdiff-backup priority"
+msgstr ""
+
+#: app/generalconfigview.ui:131
+#, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup niceness"
+msgstr ""
+
+#: app/includeexcludeview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Select the files/directories you want to include/exclude. You can use * "
+"(wildcard) generic character. You can drag and drop the items to tune the "
+"priority order."
+msgstr ""
+
+#: app/includeexcludeview.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Include"
+msgstr ""
+
+#: app/includeexcludeview.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Exclude"
+msgstr ""
+
+#: app/includeexcludeview.ui:110
+#, no-c-format
+msgid "Include/Exclude list:"
+msgstr ""
+
+#: app/includeexcludeview.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Item"
+msgstr "Tra"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:138
+#, no-c-format
+msgid "Action"
+msgstr "Gwezhiad"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:173
+#, no-c-format
+msgid "remove"
+msgstr "lemel"
+
+#: app/logview.ui:38 app/restorebackupwizard3view.ui:195
+#, no-c-format
+msgid "Date"
+msgstr "Deiziad"
+
+#: app/logview.ui:49
+#, no-c-format
+msgid "Event"
+msgstr "Degouezh"
+
+#: app/logview.ui:60
+#, no-c-format
+msgid "Backup"
+msgstr "Gwareziñ"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Select the backup to restore."
+msgstr "Dibabit ar gwareziñ d'assevel."
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "Custom backup directory:"
+msgstr "Renkell gwareziñ diouzhoc'h :"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:187
+#, no-c-format
+msgid "Use custom backup directory"
+msgstr "Implijit ur renkell gwareziñ diouzhoc'h"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:211 app/restorebackupwizard2view.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "Directory:"
+msgstr "Renkell :"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Choose a location to restore the selected backup."
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:119
+#, no-c-format
+msgid "Use default directory"
+msgstr "Implijit ar renkell dre ziouer"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:144
+#, no-c-format
+msgid "Use custom directory:"
+msgstr "Implijit ar renkell diouzhoc'h :"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "RestoreBackupWizard2View"
+msgstr "RestoreBackupWizard2View"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:95
+#, no-c-format
+msgid "Set the date to restore the selected backup."
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Current date:"
+msgstr "Deiziad red :"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:143
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Last backup:"
+msgstr "Assevel ur gwareziñ"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:169 app/restorebackupwizard3view.ui:185
+#, no-c-format
+msgid "unknown"
+msgstr "dianav"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:7 common/keepsettings.kcfg:9
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup error."
+msgstr ""
+
+#: common/keepsettings.kcfg:12 common/keepsettings.kcfg:14
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup success."
+msgstr ""
+
+#: common/keepsettings.kcfg:22
+#, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup priority\""
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Configure"
+#~ msgstr "Kefluniañ ar gwareziñ"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "&Reload"
+#~ msgstr "Digargañ"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Remove"
+#~ msgstr "lemel"
+
+#~ msgid "Custom destination directory:"
+#~ msgstr "Renkell dehaezadur diouzhoc'h :"
+
+#~ msgid "Backup directory"
+#~ msgstr "Renkell gwareziñ"
diff --git a/translations/messages/cs.po b/translations/messages/cs.po
new file mode 100644
index 0000000..ba1612d
--- /dev/null
+++ b/translations/messages/cs.po
@@ -0,0 +1,546 @@
+# translation of keep.po to Czech
+#
+# Klara Cihlarova <koty@seznam.cz>, 2006.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: keep\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:20+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-05-21 17:17+0200\n"
+"Last-Translator: Klara Cihlarova <koty@seznam.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <suse@suse.cz>\n"
+"Language: cs\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
+"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+
+#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Klára Cihlářová"
+
+#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "koty@seznam.cz"
+
+#: app/advancedbackupconfigdialog.cpp:34
+msgid "Advanced Backup Configuration"
+msgstr "Pokročilé nastavení zálohování"
+
+#: app/backupconfigdialog.cpp:43 app/keepmainwindow.cpp:83
+msgid "Configure backups"
+msgstr "Nastavení záloh"
+
+#: app/forcebackupdialog.cpp:45
+msgid "Backup now"
+msgstr "Zálohovat"
+
+#: app/forcebackupdialog.cpp:96 kded/keepkded.cpp:59
+msgid "<p><b>An error occured making %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
+msgstr "<p><b>Při vytváření zálohy %1 došlo k chybě:</b></p><p>%2</p>"
+
+#: app/includeexcludedialog.cpp:39
+msgid "Inclusion/Exclusion Configuration"
+msgstr ""
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:49
+msgid "Backup System"
+msgstr "Zálohovat systém"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:82
+msgid "Check rdiff-backup"
+msgstr "Překontrolovat rdiff-backup"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:85
+msgid "Add Backup"
+msgstr "Přidat zálohu"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:86
+msgid "Restore Backup"
+msgstr "Obnovit zálohu"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:87
+msgid "Backup Now"
+msgstr "Zálohovat"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:88 app/logdialog.cpp:42
+msgid "View log"
+msgstr "Zobrazit záznam"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:108
+msgid "<p align=\"right\"><b>Ok</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>OK</b></p>"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:116
+msgid "<p align=\"right\"><b>Not Running</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>Neběží</b></p>"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:128
+msgid ""
+"<b>The application rdiff-backup has been detected on your system.</"
+"b><br><br> You're running version %1 of rdiff-backup."
+msgstr ""
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:130
+msgid ""
+"<b>The application rdiff-backup has not been detected on your system.</"
+"b><br><br>If rdiff-backup is not installed, Keep will not be able to make "
+"backups. To fix this problem, install rdiff-backup on your system."
+msgstr ""
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:164
+msgid "General"
+msgstr "Obecné"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:249
+msgid "Incorrect reply from KDED."
+msgstr "Nesprávná odpověď KDED."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:255
+msgid "Unable to contact KDED."
+msgstr "Nelze kontaktovat KDED."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:271
+msgid "Unable to stop service."
+msgstr "Službu nelze zastavit."
+
+#: app/main.cpp:29
+#, fuzzy
+msgid "TDE Backup System"
+msgstr "Zálohovací systém KDE"
+
+#: app/main.cpp:33
+msgid "Keep"
+msgstr "Ponechat"
+
+#: app/main.cpp:35
+msgid "Maintainer"
+msgstr "Správce"
+
+#: app/main.cpp:37
+msgid "Ubuntu packages"
+msgstr "Ubuntu balíčky"
+
+#: app/main.cpp:38
+msgid "Application wording"
+msgstr ""
+
+#: app/main.cpp:39
+msgid "Useful patches"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:50
+msgid "Menu"
+msgstr "Nabídka"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:51
+msgid "Show differences destination/backup"
+msgstr "Zobrazit rozdíl umístění/záloha"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:52
+msgid "List changed files"
+msgstr "Seznam změněných souborů"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:53
+msgid "List files"
+msgstr "Seznam souborů"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:251
+msgid "List of modifications since the selected increment:"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:252
+msgid "Modifications"
+msgstr "Změny"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:263
+msgid "Nothing."
+msgstr "Nic."
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:264
+msgid "List of changed files since the selected increment:"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:265
+msgid "Changed files"
+msgstr "Změněné soubory"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:275
+msgid "List of files in the selected increment:"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:276
+msgid "List of files"
+msgstr "Seznam souborů"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:290
+msgid "<p><b>An error occured restoring %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
+msgstr "<p><b>Při obnově zálohy %1 došlo k chybě:</b></p><p>%2</p>"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:271 common/backup.cpp:161
+#, no-c-format
+msgid "Never delete"
+msgstr "Nikdy nemazat"
+
+#: common/backup.cpp:163 common/backup.cpp:170 common/backuplistviewitem.cpp:49
+#: common/backuplistviewitem.cpp:54
+msgid "%1 days"
+msgstr "Dny: %1"
+
+#: common/backup.cpp:168
+msgid "Source directory:"
+msgstr "Zdrojový adresář:"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:100 common/backup.cpp:169
+#, no-c-format
+msgid "Destination directory:"
+msgstr "C9lový adresář:"
+
+#: common/backup.cpp:170
+msgid "Interval:"
+msgstr "Interval:"
+
+#: common/backup.cpp:171
+msgid "Delete after:"
+msgstr "Smazat po:"
+
+#: common/backup.cpp:172
+msgid "Use compression:"
+msgstr "Komprimovat:"
+
+#: common/backuplistviewitem.cpp:52
+msgid "Never"
+msgstr "Nikdy"
+
+#: common/includeexcludeitem.cpp:57
+msgid "Included"
+msgstr "Přidané"
+
+#: common/includeexcludeitem.cpp:59
+msgid "Excluded"
+msgstr "Vyloučené"
+
+#: kded/keepkded.cpp:68
+msgid "<p><b>Backup %1 successfully backuped to %2</b></p>"
+msgstr "<p><b>Záloha %1 úspěšně zazálohována do %2</b></p>"
+
+#: app/actionview.ui:51
+#, no-c-format
+msgid "Backup system:"
+msgstr "Záloha systému:"
+
+#: app/actionview.ui:114
+#, no-c-format
+msgid "<i>Add directory to backup</i>"
+msgstr "<i>Přidat adresář do zálohy</i>"
+
+#: app/actionview.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "<i>Restore a backup</i>"
+msgstr "<i>Obnovit zálohu</i>"
+
+#: app/actionview.ui:222
+#, no-c-format
+msgid "<i>Backup now</i>"
+msgstr "<i>Zálohovat</i>"
+
+#: app/actionview.ui:276
+#, no-c-format
+msgid "<i>Edit backup list</i>"
+msgstr "<i>Upravit seznam zálohování</i>"
+
+#: app/actionview.ui:330
+#, no-c-format
+msgid "<i>View backup log</i>"
+msgstr "<i>Zobrazit záznam zálohování</i>"
+
+#: app/actionview.ui:352
+#, no-c-format
+msgid "Backup daemon:"
+msgstr "Zálohovací démon:"
+
+#: app/actionview.ui:408
+#, no-c-format
+msgid "Keep daemon state:"
+msgstr ""
+
+#: app/actionview.ui:429
+#, no-c-format
+msgid "<p align=\"right\"><b>unknown</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>neznámý</b></p>"
+
+#: app/actionview.ui:461
+#, no-c-format
+msgid "&Load"
+msgstr "Na&hrát"
+
+#: app/actionview.ui:469
+#, no-c-format
+msgid "Unload"
+msgstr ""
+
+#: app/addbackupwizard1view.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Select a directory for backup."
+msgstr "Zvolte adresář pro zálohu."
+
+#: app/addbackupwizard1view.ui:137
+#, no-c-format
+msgid "Use inclusion/exclusion list"
+msgstr ""
+
+#: app/addbackupwizard2view.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Select a location to place the backup."
+msgstr "Zvolte umístění zálohy."
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:108
+#, no-c-format
+msgid "Set the desired options for your backup."
+msgstr "Zvolte volby zálohy."
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:124
+#, no-c-format
+msgid "General options:"
+msgstr "Obecné volby:"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:167
+#, no-c-format
+msgid "Backup interval (days):"
+msgstr "Interval zálohování (dny):"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:183
+#, no-c-format
+msgid "Delete after (days):"
+msgstr "Smazat po (dny):"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:293
+#, no-c-format
+msgid "Extra options:"
+msgstr "Další volby:"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:320
+#, no-c-format
+msgid "Use compression"
+msgstr "Komprimovat"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:331
+#, no-c-format
+msgid "Exclude special files"
+msgstr "Vyloučit zvláštní soubory"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:358
+#, no-c-format
+msgid "Use advanced configuration"
+msgstr "Použít expertní nastavení"
+
+#: app/advancedbackupconfigview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Choose the options you want to use during the backup process:"
+msgstr "Zvolte volby, které chcete použít během zálohování:"
+
+#: app/backuplistview.ui:44 app/forcebackupdialogview.ui:66
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:106
+#, no-c-format
+msgid "Source"
+msgstr "Zdroj"
+
+#: app/backuplistview.ui:55 app/forcebackupdialogview.ui:77
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Destination"
+msgstr "Cíl"
+
+#: app/backuplistview.ui:66 app/forcebackupdialogview.ui:88
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:128
+#, no-c-format
+msgid "Backup Interval"
+msgstr "Interval zálohování"
+
+#: app/backuplistview.ui:77 app/forcebackupdialogview.ui:99
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:139
+#, no-c-format
+msgid "Delete After"
+msgstr "Smazat po"
+
+#: app/forcebackupdialogview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Select the sources to backup now."
+msgstr ""
+
+#: app/generalconfigview.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "GeneralConfigView"
+msgstr ""
+
+#: app/generalconfigview.ui:35
+#, no-c-format
+msgid "Notifications"
+msgstr "Oznámení"
+
+#: app/generalconfigview.ui:54
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup error"
+msgstr "Oznámit chybu zálohování"
+
+#: app/generalconfigview.ui:62
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup success"
+msgstr "Oznámit úspěch zálohování"
+
+#: app/generalconfigview.ui:74 common/keepsettings.kcfg:24
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup priority"
+msgstr "Oznámit chybu zálohování"
+
+#: app/generalconfigview.ui:93 common/keepsettings.kcfg:17
+#: common/keepsettings.kcfg:19
+#, no-c-format
+msgid "Control rdiff-backup priority"
+msgstr ""
+
+#: app/generalconfigview.ui:131
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup niceness"
+msgstr "Oznámit úspěch zálohování"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Select the files/directories you want to include/exclude. You can use * "
+"(wildcard) generic character. You can drag and drop the items to tune the "
+"priority order."
+msgstr ""
+
+#: app/includeexcludeview.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Include"
+msgstr "Vložit"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Exclude"
+msgstr "Vyloučit"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:110
+#, no-c-format
+msgid "Include/Exclude list:"
+msgstr "Seznam přidání/vyloučení:"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Item"
+msgstr "Položka"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:138
+#, no-c-format
+msgid "Action"
+msgstr "Akce"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:173
+#, no-c-format
+msgid "remove"
+msgstr "odstranit"
+
+#: app/logview.ui:38 app/restorebackupwizard3view.ui:195
+#, no-c-format
+msgid "Date"
+msgstr "Datum"
+
+#: app/logview.ui:49
+#, no-c-format
+msgid "Event"
+msgstr "Událost"
+
+#: app/logview.ui:60
+#, no-c-format
+msgid "Backup"
+msgstr "Zálohování"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Select the backup to restore."
+msgstr "Zvolte zálohu k obnově."
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "Custom backup directory:"
+msgstr "Vlastní zálohovací adresář:"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:187
+#, no-c-format
+msgid "Use custom backup directory"
+msgstr "Použít vlastní zálohovací adresář"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:211 app/restorebackupwizard2view.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "Directory:"
+msgstr "Adresář:"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Choose a location to restore the selected backup."
+msgstr "Zvolte umístění uložení zvolené zálohy."
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:119
+#, no-c-format
+msgid "Use default directory"
+msgstr "Použít výchozí adresář"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:144
+#, no-c-format
+msgid "Use custom directory:"
+msgstr "Vlastní adresář:"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "RestoreBackupWizard2View"
+msgstr "RestoreBackupWizard2View"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:95
+#, no-c-format
+msgid "Set the date to restore the selected backup."
+msgstr "Zvolte datum obnovy zvolené zálohy."
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Current date:"
+msgstr "Aktuální datum:"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:143
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Last backup:"
+msgstr "Obnovit zálohu"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:169 app/restorebackupwizard3view.ui:185
+#, no-c-format
+msgid "unknown"
+msgstr "neznámý"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:7 common/keepsettings.kcfg:9
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Notify backup error."
+msgstr "Oznámit chybu zálohování"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:12 common/keepsettings.kcfg:14
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Notify backup success."
+msgstr "Oznámit úspěch zálohování"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:22
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup priority\""
+msgstr "Oznámit chybu zálohování"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Configure"
+#~ msgstr "Nastavení záloh"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Remove"
+#~ msgstr "odstranit"
diff --git a/translations/messages/da.po b/translations/messages/da.po
new file mode 100644
index 0000000..aaac1ed
--- /dev/null
+++ b/translations/messages/da.po
@@ -0,0 +1,560 @@
+# Danish translation of keep
+#
+# Erik Kjær Pedersen <erik@binghamton.edu>, 2006.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: keep\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:20+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-10-08 16:23-0400\n"
+"Last-Translator: Erik Kjær Pedersen <erik@binghamton.edu>\n"
+"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
+"Language: da\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
+
+#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Erik Kjær Pedersen"
+
+#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "erik@binghamton.edu"
+
+#: app/advancedbackupconfigdialog.cpp:34
+msgid "Advanced Backup Configuration"
+msgstr "Avanceret sikkerhedskopieringsindstilling"
+
+#: app/backupconfigdialog.cpp:43 app/keepmainwindow.cpp:83
+msgid "Configure backups"
+msgstr "Indstil sikkerhedskopier"
+
+#: app/forcebackupdialog.cpp:45
+msgid "Backup now"
+msgstr "Sikkerhedskopiering nu"
+
+#: app/forcebackupdialog.cpp:96 kded/keepkded.cpp:59
+msgid "<p><b>An error occured making %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
+msgstr ""
+"<p><b>En fejl opstod da sikkerhedskopieringen %1 blev udført:</b></p><p>%2</"
+"p>"
+
+#: app/includeexcludedialog.cpp:39
+msgid "Inclusion/Exclusion Configuration"
+msgstr "Indstilling af inkludér og undtag"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:49
+msgid "Backup System"
+msgstr "Sikkerhedskopieringssystem"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:82
+msgid "Check rdiff-backup"
+msgstr "Kontrollér rdiff-backup"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:85
+msgid "Add Backup"
+msgstr "Tilføj sikkerhedskopi"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:86
+msgid "Restore Backup"
+msgstr "Genopret sikkerhedskopiering"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:87
+msgid "Backup Now"
+msgstr "Sikkerhedskopiering nu"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:88 app/logdialog.cpp:42
+msgid "View log"
+msgstr "Vis log"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:108
+msgid "<p align=\"right\"><b>Ok</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>O.k.</b></p>"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:116
+msgid "<p align=\"right\"><b>Not Running</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>Kør ikke</b></p>"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:128
+msgid ""
+"<b>The application rdiff-backup has been detected on your system.</"
+"b><br><br> You're running version %1 of rdiff-backup."
+msgstr ""
+"<b>Programmet rdiff-backup er detekteret på systemet.</b><br><br>Du kører "
+"version %1 af rdiff-backup."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:130
+msgid ""
+"<b>The application rdiff-backup has not been detected on your system.</"
+"b><br><br>If rdiff-backup is not installed, Keep will not be able to make "
+"backups. To fix this problem, install rdiff-backup on your system."
+msgstr ""
+"<b>Programmet rdiff-backup er ikke detekteret på dit system.</b><br><br>Hvis "
+"rdiff-backup ikke er installeret, kan Keep ikke lave sikkerhedskopier. "
+"Installér pakken rdiff-backup på systemet for at ordne dette problem."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:164
+msgid "General"
+msgstr "Generelt"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:249
+msgid "Incorrect reply from KDED."
+msgstr "Forkert svar fra KDED."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:255
+msgid "Unable to contact KDED."
+msgstr "Kunne ikke kontakte KDED."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:271
+msgid "Unable to stop service."
+msgstr "Kan ikke stoppe tjeneste."
+
+#: app/main.cpp:29
+#, fuzzy
+msgid "TDE Backup System"
+msgstr "Sikkerhedskopieringssystem for KDE"
+
+#: app/main.cpp:33
+msgid "Keep"
+msgstr "Keep"
+
+#: app/main.cpp:35
+msgid "Maintainer"
+msgstr "Udvikler"
+
+#: app/main.cpp:37
+msgid "Ubuntu packages"
+msgstr "Pakke for Ubuntu"
+
+#: app/main.cpp:38
+msgid "Application wording"
+msgstr "Formuleringer i programmet"
+
+#: app/main.cpp:39
+msgid "Useful patches"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:50
+msgid "Menu"
+msgstr "Menu"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:51
+msgid "Show differences destination/backup"
+msgstr "Vis forskelle mellem mål og sikkerhedskopi"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:52
+msgid "List changed files"
+msgstr "List ændrede filer"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:53
+msgid "List files"
+msgstr "List filer"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:251
+msgid "List of modifications since the selected increment:"
+msgstr "Liste over ændringer siden den valgte forøgelse:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:252
+msgid "Modifications"
+msgstr "Ændringer"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:263
+msgid "Nothing."
+msgstr "Ingenting."
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:264
+msgid "List of changed files since the selected increment:"
+msgstr "Liste over ændrede filer siden den valgte forøgelse:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:265
+msgid "Changed files"
+msgstr "Ændrede filer"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:275
+msgid "List of files in the selected increment:"
+msgstr "Liste over filer i den valgte forøgelse:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:276
+msgid "List of files"
+msgstr "Liste over filer"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:290
+msgid "<p><b>An error occured restoring %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
+msgstr ""
+"<p><b>En fejl opstod da sikkerhedskopien %1 blev genoprettet:</b></p><p>%2</"
+"p>"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:271 common/backup.cpp:161
+#, no-c-format
+msgid "Never delete"
+msgstr "Slet aldrig"
+
+#: common/backup.cpp:163 common/backup.cpp:170 common/backuplistviewitem.cpp:49
+#: common/backuplistviewitem.cpp:54
+msgid "%1 days"
+msgstr "%1 dage"
+
+#: common/backup.cpp:168
+msgid "Source directory:"
+msgstr "Kildemappe:"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:100 common/backup.cpp:169
+#, no-c-format
+msgid "Destination directory:"
+msgstr "Målmappe:"
+
+#: common/backup.cpp:170
+msgid "Interval:"
+msgstr "Interval:"
+
+#: common/backup.cpp:171
+msgid "Delete after:"
+msgstr "Slet efter:"
+
+#: common/backup.cpp:172
+msgid "Use compression:"
+msgstr "Brug komprimering:"
+
+#: common/backuplistviewitem.cpp:52
+msgid "Never"
+msgstr "Aldrig"
+
+#: common/includeexcludeitem.cpp:57
+msgid "Included"
+msgstr "Inkluderet"
+
+#: common/includeexcludeitem.cpp:59
+msgid "Excluded"
+msgstr "Undtaget"
+
+#: kded/keepkded.cpp:68
+msgid "<p><b>Backup %1 successfully backuped to %2</b></p>"
+msgstr "<p><b>Sikkerhedskopien %1 til %2 er udført med godt resultat</b></p>"
+
+#: app/actionview.ui:51
+#, no-c-format
+msgid "Backup system:"
+msgstr "Sikkerhedskopieringssystem:"
+
+#: app/actionview.ui:114
+#, no-c-format
+msgid "<i>Add directory to backup</i>"
+msgstr "<i>Tilføj mappe til sikkerhedskopien</i>"
+
+#: app/actionview.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "<i>Restore a backup</i>"
+msgstr "<i>Genopret en sikkerhedskopi</i>"
+
+#: app/actionview.ui:222
+#, no-c-format
+msgid "<i>Backup now</i>"
+msgstr "<i>Sikkerhedskopiering nu</i>"
+
+#: app/actionview.ui:276
+#, no-c-format
+msgid "<i>Edit backup list</i>"
+msgstr "<i>Redigér liste for sikkerhedskopiering</i>"
+
+#: app/actionview.ui:330
+#, no-c-format
+msgid "<i>View backup log</i>"
+msgstr "<i>Vis sikkerhedskopieringslog</i>"
+
+#: app/actionview.ui:352
+#, no-c-format
+msgid "Backup daemon:"
+msgstr "Sikkerhedskopieringsdæmon:"
+
+#: app/actionview.ui:408
+#, no-c-format
+msgid "Keep daemon state:"
+msgstr "Behold dæmonens tilstand:"
+
+#: app/actionview.ui:429
+#, no-c-format
+msgid "<p align=\"right\"><b>unknown</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>ukendt</b></p>"
+
+#: app/actionview.ui:461
+#, no-c-format
+msgid "&Load"
+msgstr "&Indlæs"
+
+#: app/actionview.ui:469
+#, no-c-format
+msgid "Unload"
+msgstr "Afindlæs"
+
+#: app/addbackupwizard1view.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Select a directory for backup."
+msgstr "Vælg en mappe til sikkerhedskopiering."
+
+#: app/addbackupwizard1view.ui:137
+#, no-c-format
+msgid "Use inclusion/exclusion list"
+msgstr "Brug liste med inkludér og undtag"
+
+#: app/addbackupwizard2view.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Select a location to place the backup."
+msgstr "Vælg et sted at placere sikkerhedskopien."
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:108
+#, no-c-format
+msgid "Set the desired options for your backup."
+msgstr "Vælg ønskede tilvalg for sikkerhedskopien."
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:124
+#, no-c-format
+msgid "General options:"
+msgstr "Generelle tilvalg:"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:167
+#, no-c-format
+msgid "Backup interval (days):"
+msgstr "Sikkerhedskopieringsinterval (dage):"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:183
+#, no-c-format
+msgid "Delete after (days):"
+msgstr "Slet efter (dage):"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:293
+#, no-c-format
+msgid "Extra options:"
+msgstr "Yderligere tilvalg:"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:320
+#, no-c-format
+msgid "Use compression"
+msgstr "Brug komprimering"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:331
+#, no-c-format
+msgid "Exclude special files"
+msgstr "Undtag specialfiler"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:358
+#, no-c-format
+msgid "Use advanced configuration"
+msgstr "Brug avanceret indstilling"
+
+#: app/advancedbackupconfigview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Choose the options you want to use during the backup process:"
+msgstr "Vælg de tilvalg du vil bruge under sikkerhedskopieringen:"
+
+#: app/backuplistview.ui:44 app/forcebackupdialogview.ui:66
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:106
+#, no-c-format
+msgid "Source"
+msgstr "Kilde"
+
+#: app/backuplistview.ui:55 app/forcebackupdialogview.ui:77
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Destination"
+msgstr "Mål"
+
+#: app/backuplistview.ui:66 app/forcebackupdialogview.ui:88
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:128
+#, no-c-format
+msgid "Backup Interval"
+msgstr "Sikkerhedskopieringsinterval"
+
+#: app/backuplistview.ui:77 app/forcebackupdialogview.ui:99
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:139
+#, no-c-format
+msgid "Delete After"
+msgstr "Slet efter"
+
+#: app/forcebackupdialogview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Select the sources to backup now."
+msgstr "Vælg kilder at sikkerhedskopiere nu."
+
+#: app/generalconfigview.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "GeneralConfigView"
+msgstr "GeneralConfigView"
+
+#: app/generalconfigview.ui:35
+#, no-c-format
+msgid "Notifications"
+msgstr "Meddelelser"
+
+#: app/generalconfigview.ui:54
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup error"
+msgstr "Meddel fejl ved sikkerhedskopiering"
+
+#: app/generalconfigview.ui:62
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup success"
+msgstr "Meddel at sikkerhedskopiering lykkedes"
+
+#: app/generalconfigview.ui:74 common/keepsettings.kcfg:24
+#, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup priority"
+msgstr "Sikkerhedskopieringsprioritet for Rdiff"
+
+#: app/generalconfigview.ui:93 common/keepsettings.kcfg:17
+#: common/keepsettings.kcfg:19
+#, no-c-format
+msgid "Control rdiff-backup priority"
+msgstr "Kontrollerer sikkerhedskopieringsprioritet for Rdiff"
+
+#: app/generalconfigview.ui:131
+#, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup niceness"
+msgstr "Pænhed for sikkerhedskopiering med Rdiff"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Select the files/directories you want to include/exclude. You can use * "
+"(wildcard) generic character. You can drag and drop the items to tune the "
+"priority order."
+msgstr ""
+"Vælg filerne eller mapperne du vil inkludere eller undtage. Du kan bruge det "
+"generelle tegn * (jokertegnet). Du kan trække og slippe objekter for at "
+"finjustere prioritetsrækkefølgen."
+
+#: app/includeexcludeview.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Include"
+msgstr "Inkludér"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Exclude"
+msgstr "Undtag"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:110
+#, no-c-format
+msgid "Include/Exclude list:"
+msgstr "Liste af inkludere og undtage:"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Item"
+msgstr "Punkt"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:138
+#, no-c-format
+msgid "Action"
+msgstr "Handling"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:173
+#, no-c-format
+msgid "remove"
+msgstr "fjern"
+
+#: app/logview.ui:38 app/restorebackupwizard3view.ui:195
+#, no-c-format
+msgid "Date"
+msgstr "Dato"
+
+#: app/logview.ui:49
+#, no-c-format
+msgid "Event"
+msgstr "Begivenhed"
+
+#: app/logview.ui:60
+#, no-c-format
+msgid "Backup"
+msgstr "Sikkerhedskopi"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Select the backup to restore."
+msgstr "Vælg sikkerhedskopi at genoprette."
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "Custom backup directory:"
+msgstr "Egen sikkerhedskopieringsmappe:"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:187
+#, no-c-format
+msgid "Use custom backup directory"
+msgstr "Brug egen sikkerhedskopieringsmappe"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:211 app/restorebackupwizard2view.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "Directory:"
+msgstr "Mappe:"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Choose a location to restore the selected backup."
+msgstr "Vælg et sted at genoprette valgt sikkerhedskopi."
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:119
+#, no-c-format
+msgid "Use default directory"
+msgstr "Brug standardmappe"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:144
+#, no-c-format
+msgid "Use custom directory:"
+msgstr "Brug egen mappe:"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "RestoreBackupWizard2View"
+msgstr "RestoreBackupWizard2View"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:95
+#, no-c-format
+msgid "Set the date to restore the selected backup."
+msgstr "Vælg dato at genoprette den valgte sikkerhedskopi."
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Current date:"
+msgstr "Nuværende dato:"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:143
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Last backup:"
+msgstr "Genopret sikkerhedskopiering"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:169 app/restorebackupwizard3view.ui:185
+#, no-c-format
+msgid "unknown"
+msgstr "ukendt"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:7 common/keepsettings.kcfg:9
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Notify backup error."
+msgstr "Meddel fejl ved sikkerhedskopiering"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:12 common/keepsettings.kcfg:14
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Notify backup success."
+msgstr "Meddel at sikkerhedskopiering lykkedes"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:22
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup priority\""
+msgstr "Sikkerhedskopieringsprioritet for Rdiff"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Configure"
+#~ msgstr "Indstil sikkerhedskopier"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "&Reload"
+#~ msgstr "Afindlæs"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Remove"
+#~ msgstr "fjern"
diff --git a/translations/messages/de.po b/translations/messages/de.po
new file mode 100644
index 0000000..2969e76
--- /dev/null
+++ b/translations/messages/de.po
@@ -0,0 +1,566 @@
+# translation of keep.po to Deutsch
+#
+# Oliver Dörr <digikam-de@doerr-privat.de>, 2006.
+# Thomas Reitelbach <tr@erdfunkstelle.de>, 2006.
+# Oliver Dörr <kde@doerr-privat.de>, 2006.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: keep\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:20+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-12-03 20:56+0000\n"
+"Last-Translator: Chris <xchrisx@uber.space>\n"
+"Language-Team: German <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/"
+"projects/applications/keep/de/>\n"
+"Language: de\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
+"X-Generator: Weblate 3.9.1\n"
+
+#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Oliver Dörr, Chris (TDE)"
+
+#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "digikam-de@doerr-privat.de"
+
+#: app/advancedbackupconfigdialog.cpp:34
+msgid "Advanced Backup Configuration"
+msgstr "Einrichtung der Parameter für Fortgeschrittene"
+
+#: app/backupconfigdialog.cpp:43 app/keepmainwindow.cpp:83
+msgid "Configure backups"
+msgstr "Sicherungen einrichten"
+
+#: app/forcebackupdialog.cpp:45
+msgid "Backup now"
+msgstr "Jetzt sichern"
+
+#: app/forcebackupdialog.cpp:96 kded/keepkded.cpp:59
+msgid "<p><b>An error occured making %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
+msgstr ""
+"<p><b>Ein Fehler trat auf während der Erstellung der Sicherung %1:</b></p><p>"
+"%2</p>"
+
+#: app/includeexcludedialog.cpp:39
+msgid "Inclusion/Exclusion Configuration"
+msgstr "Einrichtung von Enthalten/Ausschliessen"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:49
+msgid "Backup System"
+msgstr "System sichern"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:82
+msgid "Check rdiff-backup"
+msgstr "rdiff-backup überprüfen"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:85
+msgid "Add Backup"
+msgstr "Sicherung hinzufügen"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:86
+msgid "Restore Backup"
+msgstr "Sicherung zurückspielen"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:87
+msgid "Backup Now"
+msgstr "Jetzt sichern"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:88 app/logdialog.cpp:42
+msgid "View log"
+msgstr "Log ansehen"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:108
+msgid "<p align=\"right\"><b>Ok</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>OK</b></p>"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:116
+msgid "<p align=\"right\"><b>Not Running</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>Läuft nicht</b></p>"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:128
+msgid ""
+"<b>The application rdiff-backup has been detected on your system.</"
+"b><br><br> You're running version %1 of rdiff-backup."
+msgstr ""
+"<b>Das Programm rdiff-backup wurde auf Ihrem Rechner gefunden.</b><br><br> "
+"Sie benutzen die Version %1 von rdiff-backup."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:130
+msgid ""
+"<b>The application rdiff-backup has not been detected on your system.</"
+"b><br><br>If rdiff-backup is not installed, Keep will not be able to make "
+"backups. To fix this problem, install rdiff-backup on your system."
+msgstr ""
+"<b>Das Programm rdiff-backup konnte auf Ihrem Rechner nicht gefunden werden."
+"</b><br><br>Falls rdiff-backup nicht installiert wurde kann Keep keine "
+"Backups erstellen. Um dieses Problem zu lösen müssen Sie rdiff-backup auf "
+"Ihrem System installieren."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:164
+msgid "General"
+msgstr "Allgemein"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:249
+msgid "Incorrect reply from KDED."
+msgstr "Ungültige Antwort vom KDED."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:255
+msgid "Unable to contact KDED."
+msgstr "Kann KDED nicht erreichen."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:271
+msgid "Unable to stop service."
+msgstr "Kann den Dienst nicht stoppen."
+
+#: app/main.cpp:29
+msgid "TDE Backup System"
+msgstr "TDE Backup System"
+
+#: app/main.cpp:33
+msgid "Keep"
+msgstr "Keep"
+
+#: app/main.cpp:35
+msgid "Maintainer"
+msgstr "Betreuer"
+
+#: app/main.cpp:37
+msgid "Ubuntu packages"
+msgstr "Ubuntu Packete"
+
+#: app/main.cpp:38
+msgid "Application wording"
+msgstr "Programmformulierungen"
+
+#: app/main.cpp:39
+msgid "Useful patches"
+msgstr "Nützliche Patches"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:50
+msgid "Menu"
+msgstr "Menü"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:51
+msgid "Show differences destination/backup"
+msgstr "Zeige Unterschiede zwischen dem Ziel und der Sicherung"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:52
+msgid "List changed files"
+msgstr "Zeige die geänderten Dateien"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:53
+msgid "List files"
+msgstr "Zeige Dateien"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:251
+msgid "List of modifications since the selected increment:"
+msgstr "Zeige die Änderungen seit der ausgewählten inkrementellen Sicherung:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:252
+msgid "Modifications"
+msgstr "Änderungen"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:263
+msgid "Nothing."
+msgstr "Nichts."
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:264
+msgid "List of changed files since the selected increment:"
+msgstr ""
+"Liste der geänderten Dateien seit der ausgewählten inkrementellen Sicherung:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:265
+msgid "Changed files"
+msgstr "Geänderte Dateien"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:275
+msgid "List of files in the selected increment:"
+msgstr "Liste der Dateien in der ausgewählten inkrementellen Sicherung:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:276
+msgid "List of files"
+msgstr "Liste der Dateien"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:290
+msgid "<p><b>An error occured restoring %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
+msgstr ""
+"<p><b>Ein Fehler trat auf beim zurückspielen der Sicherung %1:</b></p><p>%2</"
+"p>"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:271 common/backup.cpp:161
+#, no-c-format
+msgid "Never delete"
+msgstr "Niemals löschen"
+
+#: common/backup.cpp:163 common/backup.cpp:170 common/backuplistviewitem.cpp:49
+#: common/backuplistviewitem.cpp:54
+msgid "%1 days"
+msgstr "%1 Tag(e)"
+
+#: common/backup.cpp:168
+msgid "Source directory:"
+msgstr "Quellordner:"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:100 common/backup.cpp:169
+#, no-c-format
+msgid "Destination directory:"
+msgstr "Zielordner:"
+
+#: common/backup.cpp:170
+msgid "Interval:"
+msgstr "Intervall:"
+
+#: common/backup.cpp:171
+msgid "Delete after:"
+msgstr "Löschen nach:"
+
+#: common/backup.cpp:172
+msgid "Use compression:"
+msgstr "Komprimierung benutzen:"
+
+#: common/backuplistviewitem.cpp:52
+msgid "Never"
+msgstr "Niemals"
+
+#: common/includeexcludeitem.cpp:57
+msgid "Included"
+msgstr "Enthalten"
+
+#: common/includeexcludeitem.cpp:59
+msgid "Excluded"
+msgstr "Ausschliessen"
+
+#: kded/keepkded.cpp:68
+msgid "<p><b>Backup %1 successfully backuped to %2</b></p>"
+msgstr "<p><b>Backup %1 erfolgreich nach %2 gesichert</b></p>"
+
+#: app/actionview.ui:51
+#, no-c-format
+msgid "Backup system:"
+msgstr "Sicherungssystem:"
+
+#: app/actionview.ui:114
+#, no-c-format
+msgid "<i>Add directory to backup</i>"
+msgstr "<i>Fügen Sie einen Ordner zur Sicherung hinzu</i>"
+
+#: app/actionview.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "<i>Restore a backup</i>"
+msgstr "<i>Sicherung zurückspielen</i>"
+
+#: app/actionview.ui:222
+#, no-c-format
+msgid "<i>Backup now</i>"
+msgstr "<i>Jetzt sichern</i>"
+
+#: app/actionview.ui:276
+#, no-c-format
+msgid "<i>Edit backup list</i>"
+msgstr "<i>Sicherungsliste bearbeiten</i>"
+
+#: app/actionview.ui:330
+#, no-c-format
+msgid "<i>View backup log</i>"
+msgstr "<i>Sicherungslog ansehen</i>"
+
+#: app/actionview.ui:352
+#, no-c-format
+msgid "Backup daemon:"
+msgstr "Sicherungsdienst:"
+
+#: app/actionview.ui:408
+#, no-c-format
+msgid "Keep daemon state:"
+msgstr "Status des Keep Dienstes:"
+
+#: app/actionview.ui:429
+#, no-c-format
+msgid "<p align=\"right\"><b>unknown</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>unbekannt</b></p>"
+
+#: app/actionview.ui:461
+#, no-c-format
+msgid "&Load"
+msgstr "&Laden"
+
+#: app/actionview.ui:469
+#, no-c-format
+msgid "Unload"
+msgstr "Entladen"
+
+#: app/addbackupwizard1view.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Select a directory for backup."
+msgstr "Wählen Sie einen Ordner für die Sicherung."
+
+#: app/addbackupwizard1view.ui:137
+#, no-c-format
+msgid "Use inclusion/exclusion list"
+msgstr "Enthalten/Ausschliessen-Liste benutzen"
+
+#: app/addbackupwizard2view.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Select a location to place the backup."
+msgstr "Geben Sie einen Ordner für den Backup an."
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:108
+#, no-c-format
+msgid "Set the desired options for your backup."
+msgstr "Setzen Sie die gewünschten Optionen für Ihre Sicherung."
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:124
+#, no-c-format
+msgid "General options:"
+msgstr "Allgemeine Einstellungen:"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:167
+#, no-c-format
+msgid "Backup interval (days):"
+msgstr "Sicherungsintervall (Tage):"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:183
+#, no-c-format
+msgid "Delete after (days):"
+msgstr "Löschen nach (Tagen):"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:293
+#, no-c-format
+msgid "Extra options:"
+msgstr "Weitere Optionen:"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:320
+#, no-c-format
+msgid "Use compression"
+msgstr "Komprimierung benutzen"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:331
+#, no-c-format
+msgid "Exclude special files"
+msgstr "Dateien ausschliessen"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:358
+#, no-c-format
+msgid "Use advanced configuration"
+msgstr "Fortgeschrittene Einstellungen benutzen"
+
+#: app/advancedbackupconfigview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Choose the options you want to use during the backup process:"
+msgstr "Wählen Sie die Optionen für die Sicherung:"
+
+#: app/backuplistview.ui:44 app/forcebackupdialogview.ui:66
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:106
+#, no-c-format
+msgid "Source"
+msgstr "Quelle"
+
+#: app/backuplistview.ui:55 app/forcebackupdialogview.ui:77
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Destination"
+msgstr "Ziel"
+
+#: app/backuplistview.ui:66 app/forcebackupdialogview.ui:88
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:128
+#, no-c-format
+msgid "Backup Interval"
+msgstr "Sicherungsintervall"
+
+#: app/backuplistview.ui:77 app/forcebackupdialogview.ui:99
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:139
+#, no-c-format
+msgid "Delete After"
+msgstr "Löschen nach"
+
+#: app/forcebackupdialogview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Select the sources to backup now."
+msgstr "Wählen Sie die Quellen für die jetzige Sicherung."
+
+#: app/generalconfigview.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "GeneralConfigView"
+msgstr "AllgemeineEinrichtungsAnsicht"
+
+#: app/generalconfigview.ui:35
+#, no-c-format
+msgid "Notifications"
+msgstr "Benachrichtigungen"
+
+#: app/generalconfigview.ui:54
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup error"
+msgstr "Nachricht bei fehlerhafter Sicherung"
+
+#: app/generalconfigview.ui:62
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup success"
+msgstr "Nachricht bei erfolgreicher Sicherung"
+
+#: app/generalconfigview.ui:74 common/keepsettings.kcfg:24
+#, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup priority"
+msgstr "Priorität der Rdiff-Sicherung"
+
+#: app/generalconfigview.ui:93 common/keepsettings.kcfg:17
+#: common/keepsettings.kcfg:19
+#, no-c-format
+msgid "Control rdiff-backup priority"
+msgstr "Priorität der rdiff-Sicherung kontrollieren"
+
+#: app/generalconfigview.ui:131
+#, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup niceness"
+msgstr "Nettigkeit der Rdiff-Sicherung"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Select the files/directories you want to include/exclude. You can use * "
+"(wildcard) generic character. You can drag and drop the items to tune the "
+"priority order."
+msgstr ""
+"Wählen Sie die Dateien/Ordner die Sie enthalten/ausschliessen wollen. Sie "
+"können * als Platzhalter benutzen. Sie können Einträge ziehen und ablegen um "
+"die Reihenfolge zu ändern."
+
+#: app/includeexcludeview.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Include"
+msgstr "Enthalten"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Exclude"
+msgstr "Ausschliessen"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:110
+#, no-c-format
+msgid "Include/Exclude list:"
+msgstr "Enthalten/Ausschliessen-Liste:"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Item"
+msgstr "Eintrag"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:138
+#, no-c-format
+msgid "Action"
+msgstr "Aktion"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:173
+#, no-c-format
+msgid "remove"
+msgstr "entfernen"
+
+#: app/logview.ui:38 app/restorebackupwizard3view.ui:195
+#, no-c-format
+msgid "Date"
+msgstr "Datum"
+
+#: app/logview.ui:49
+#, no-c-format
+msgid "Event"
+msgstr "Ereignis"
+
+#: app/logview.ui:60
+#, no-c-format
+msgid "Backup"
+msgstr "Sicherung"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Select the backup to restore."
+msgstr "Wählen Sie die Sicherung die zurückgespielt werden soll."
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "Custom backup directory:"
+msgstr "Eigener Sicherungsordner:"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:187
+#, no-c-format
+msgid "Use custom backup directory"
+msgstr "Eigenen Sicherungsordner benutzen"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:211 app/restorebackupwizard2view.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "Directory:"
+msgstr "Ordner:"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Choose a location to restore the selected backup."
+msgstr ""
+"Wählen Sie einen Ordner in den die gewählte Sicherung zurückgespielt wird."
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:119
+#, no-c-format
+msgid "Use default directory"
+msgstr "Standardordner benutzen"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:144
+#, no-c-format
+msgid "Use custom directory:"
+msgstr "Ordner auswählen:"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "RestoreBackupWizard2View"
+msgstr "RestoreBackupWizard2View"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:95
+#, no-c-format
+msgid "Set the date to restore the selected backup."
+msgstr "Setzen Sie das Datum um die ausgewählte Sicherung zurückzuspielen."
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Current date:"
+msgstr "Aktuelles Datum:"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:143
+#, no-c-format
+msgid "Last backup:"
+msgstr "Letzte Sicherung:"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:169 app/restorebackupwizard3view.ui:185
+#, no-c-format
+msgid "unknown"
+msgstr "Unbekannt"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:7 common/keepsettings.kcfg:9
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup error."
+msgstr "Nachricht bei fehlerhafter Sicherung."
+
+#: common/keepsettings.kcfg:12 common/keepsettings.kcfg:14
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup success."
+msgstr "Nachricht bei erfolgreicher Sicherung."
+
+#: common/keepsettings.kcfg:22
+#, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup priority\""
+msgstr "Priorität der Rdiff-Sicherung"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Configure"
+#~ msgstr "Sicherungen konfigurieren"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "&Reload"
+#~ msgstr "Entladen"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Remove"
+#~ msgstr "entfernen"
diff --git a/translations/messages/el.po b/translations/messages/el.po
new file mode 100644
index 0000000..21b6820
--- /dev/null
+++ b/translations/messages/el.po
@@ -0,0 +1,570 @@
+# translation of keep.po to Greek
+#
+# Spiros Georgaras <sngeorgaras@otenet.gr>, 2006.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: keep\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:20+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-04-25 15:48+0300\n"
+"Last-Translator: Spiros Georgaras <sngeorgaras@otenet.gr>\n"
+"Language-Team: Greek <i18ngr@lists.hellug.gr>\n"
+"Language: el\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
+
+#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Σπύρος Γεωργαράς"
+
+#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "sngeorgaras@otenet.gr"
+
+#: app/advancedbackupconfigdialog.cpp:34
+msgid "Advanced Backup Configuration"
+msgstr "Προχωρημένη ρύθμιση αντιγράφων ασφαλείας"
+
+#: app/backupconfigdialog.cpp:43 app/keepmainwindow.cpp:83
+msgid "Configure backups"
+msgstr "Ρύθμιση αντιγράφων ασφαλείας"
+
+#: app/forcebackupdialog.cpp:45
+msgid "Backup now"
+msgstr "Λήψη αντιγράφου ασφαλείας τώρα"
+
+#: app/forcebackupdialog.cpp:96 kded/keepkded.cpp:59
+msgid "<p><b>An error occured making %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
+msgstr ""
+"<p><b>Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη λήψη του αντιγράφου ασφαλείας του %1:</"
+"b></p><p>%2</p>"
+
+#: app/includeexcludedialog.cpp:39
+msgid "Inclusion/Exclusion Configuration"
+msgstr "Ρύθμιση συμπερίληψης/εξαίρεσης"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:49
+msgid "Backup System"
+msgstr "Σύστημα λήψης αντιγράφων ασφαλείας"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:82
+msgid "Check rdiff-backup"
+msgstr "Έλεγχος για το rdiff-backup"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:85
+msgid "Add Backup"
+msgstr "Προσθήκη αντιγράφου ασφαλείας"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:86
+msgid "Restore Backup"
+msgstr "Επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:87
+msgid "Backup Now"
+msgstr "Λήψη αντιγράφου ασφαλείας τώρα"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:88 app/logdialog.cpp:42
+msgid "View log"
+msgstr "Εμφάνιση καταγραφής"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:108
+msgid "<p align=\"right\"><b>Ok</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>Εντάξει</b></p>"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:116
+msgid "<p align=\"right\"><b>Not Running</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>Δεν εκτελείται</b></p>"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:128
+msgid ""
+"<b>The application rdiff-backup has been detected on your system.</"
+"b><br><br> You're running version %1 of rdiff-backup."
+msgstr ""
+"<b>Η εφαρμογή rdiff-backup ανιχνεύτηκε στο σύστημά σας.</b><br><br> Βρέθηκε "
+"η έκδοση %1 του rdiff-backup."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:130
+msgid ""
+"<b>The application rdiff-backup has not been detected on your system.</"
+"b><br><br>If rdiff-backup is not installed, Keep will not be able to make "
+"backups. To fix this problem, install rdiff-backup on your system."
+msgstr ""
+"<b>Η εφαρμογή rdiff-backup δεν ανιχνεύτηκε στο σύστημά σας.</b><br><br>Αν το "
+"rdiff-backup δεν είναι εγκατεστημένο, το Keep δε θα μπορεί να λάβει "
+"αντίγραφα ασφαλείας. Για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα, εγκαταστήστε το "
+"rdiff-backup."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:164
+msgid "General"
+msgstr "Γενικά"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:249
+msgid "Incorrect reply from KDED."
+msgstr "Εσφαλμένη απάντηση από το KDED."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:255
+msgid "Unable to contact KDED."
+msgstr "Αδύνατη η επικοινωνία με το KDED."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:271
+msgid "Unable to stop service."
+msgstr "Αδύνατος ο τερματισμός της υπηρεσίας."
+
+#: app/main.cpp:29
+#, fuzzy
+msgid "TDE Backup System"
+msgstr "Σύστημα λήψης αντιγράφων ασφαλείας του KDE"
+
+#: app/main.cpp:33
+msgid "Keep"
+msgstr "Keep"
+
+#: app/main.cpp:35
+msgid "Maintainer"
+msgstr "Συντηρητής"
+
+#: app/main.cpp:37
+msgid "Ubuntu packages"
+msgstr "Πακέτα Ubuntu"
+
+#: app/main.cpp:38
+msgid "Application wording"
+msgstr ""
+
+#: app/main.cpp:39
+msgid "Useful patches"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:50
+msgid "Menu"
+msgstr "Μενού"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:51
+msgid "Show differences destination/backup"
+msgstr "Εμφάνιση διαφορών μεταξύ προορισμού/αντιγράφου ασφαλείας"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:52
+msgid "List changed files"
+msgstr "Εμφάνιση τροποποιημένων αρχείων"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:53
+msgid "List files"
+msgstr "Εμφάνιση αρχείων"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:251
+msgid "List of modifications since the selected increment:"
+msgstr ""
+"Λίστα τροποποιήσεων σε σχέση με το επιλεγμένο αυξητικό αντίγραφο ασφαλείας:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:252
+msgid "Modifications"
+msgstr "Τροποποιήσεις"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:263
+msgid "Nothing."
+msgstr "Καμία."
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:264
+msgid "List of changed files since the selected increment:"
+msgstr ""
+"Λίστα τροποποιημένων αρχείων σε σχέση με το επιλεγμένο αυξητικό αντίγραφο "
+"ασφαλείας:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:265
+msgid "Changed files"
+msgstr "Τροποποιημένα αρχεία"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:275
+#, fuzzy
+msgid "List of files in the selected increment:"
+msgstr "Λίστα αρχείων στο επιλεγμένο αυξητικό αντίγραφο ασφαλείας:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:276
+msgid "List of files"
+msgstr "Λίστα αρχείων"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:290
+msgid "<p><b>An error occured restoring %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
+msgstr ""
+"<p><b>Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την επαναφορά του αντιγράφου ασφαλείας του "
+"%1:</b></p><p>%2</p>"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:271 common/backup.cpp:161
+#, no-c-format
+msgid "Never delete"
+msgstr "Να μη διαγραφεί"
+
+#: common/backup.cpp:163 common/backup.cpp:170 common/backuplistviewitem.cpp:49
+#: common/backuplistviewitem.cpp:54
+msgid "%1 days"
+msgstr "%1 ημέρες"
+
+#: common/backup.cpp:168
+msgid "Source directory:"
+msgstr "Κατάλογος προέλευσης:"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:100 common/backup.cpp:169
+#, no-c-format
+msgid "Destination directory:"
+msgstr "Κατάλογος προορισμού:"
+
+#: common/backup.cpp:170
+msgid "Interval:"
+msgstr "Μεσοδιάστημα:"
+
+#: common/backup.cpp:171
+msgid "Delete after:"
+msgstr "Διαγραφή μετά από:"
+
+#: common/backup.cpp:172
+msgid "Use compression:"
+msgstr "Χρήση συμπίεσης:"
+
+#: common/backuplistviewitem.cpp:52
+msgid "Never"
+msgstr "Ποτέ"
+
+#: common/includeexcludeitem.cpp:57
+msgid "Included"
+msgstr "Περιλήφθηκαν"
+
+#: common/includeexcludeitem.cpp:59
+msgid "Excluded"
+msgstr "Εξαιρέθηκαν"
+
+#: kded/keepkded.cpp:68
+msgid "<p><b>Backup %1 successfully backuped to %2</b></p>"
+msgstr ""
+"<p><b>Η λήψη του αντιγράφου ασφαλείας του %1 στο %2 ολοκληρώθηκε με "
+"επιτυχία</b></p>"
+
+#: app/actionview.ui:51
+#, no-c-format
+msgid "Backup system:"
+msgstr "Σύστημα λήψης αντιγράφων ασφαλείας:"
+
+#: app/actionview.ui:114
+#, no-c-format
+msgid "<i>Add directory to backup</i>"
+msgstr "<i>Προσθήκη καταλόγου σε αντίγραφο ασφαλείας</i>"
+
+#: app/actionview.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "<i>Restore a backup</i>"
+msgstr "<i>Επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας</i>"
+
+#: app/actionview.ui:222
+#, no-c-format
+msgid "<i>Backup now</i>"
+msgstr "<i>Λήψη αντιγράφου ασφαλείας τώρα</i>"
+
+#: app/actionview.ui:276
+#, no-c-format
+msgid "<i>Edit backup list</i>"
+msgstr "<i>Επεξεργασία λίστας αντιγράφων ασφαλείας</i>"
+
+#: app/actionview.ui:330
+#, no-c-format
+msgid "<i>View backup log</i>"
+msgstr "<i>Εμφάνιση καταγραφής αντιγράφων ασφαλείας</i>"
+
+#: app/actionview.ui:352
+#, no-c-format
+msgid "Backup daemon:"
+msgstr "Δαίμονας λήψης αντιγράφων ασφαλείας:"
+
+#: app/actionview.ui:408
+#, no-c-format
+msgid "Keep daemon state:"
+msgstr "Κατάσταση του δαίμονα Keep:"
+
+#: app/actionview.ui:429
+#, no-c-format
+msgid "<p align=\"right\"><b>unknown</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>άγνωστη</b></p>"
+
+#: app/actionview.ui:461
+#, no-c-format
+msgid "&Load"
+msgstr "&Φόρτωση"
+
+#: app/actionview.ui:469
+#, no-c-format
+msgid "Unload"
+msgstr "Αποφόρτωση"
+
+#: app/addbackupwizard1view.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Select a directory for backup."
+msgstr "Επιλέξτε έναν κατάλογο για λήψη αντιγράφου ασφαλείας."
+
+#: app/addbackupwizard1view.ui:137
+#, no-c-format
+msgid "Use inclusion/exclusion list"
+msgstr "Χρήση λίστας συμπερίληψης/εξαίρεσης"
+
+#: app/addbackupwizard2view.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Select a location to place the backup."
+msgstr "Επιλέξτε την τοποθεσία αποθήκευσης του αντιγράφου ασφαλείας."
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:108
+#, no-c-format
+msgid "Set the desired options for your backup."
+msgstr "Καθορίστε τις επιθυμητές επιλογές για το αντίγραφο ασφαλείας."
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:124
+#, no-c-format
+msgid "General options:"
+msgstr "Γενικές επιλογές:"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:167
+#, no-c-format
+msgid "Backup interval (days):"
+msgstr "Μεσοδιάστημα λήψης αντιγράφου (ημέρες):"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:183
+#, no-c-format
+msgid "Delete after (days):"
+msgstr "Διαγραφή μετά από (ημέρες):"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:293
+#, no-c-format
+msgid "Extra options:"
+msgstr "Επιπλέον επιλογές:"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:320
+#, no-c-format
+msgid "Use compression"
+msgstr "Χρήση συμπίεσης"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:331
+#, no-c-format
+msgid "Exclude special files"
+msgstr "Εξαίρεση ειδικών αρχείων"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:358
+#, no-c-format
+msgid "Use advanced configuration"
+msgstr "Χρήση προχωρημένων ρυθμίσεων"
+
+#: app/advancedbackupconfigview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Choose the options you want to use during the backup process:"
+msgstr ""
+"Καθορίστε τις επιλογές που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη λήψη του αντιγράφου "
+"ασφαλείας:"
+
+#: app/backuplistview.ui:44 app/forcebackupdialogview.ui:66
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:106
+#, no-c-format
+msgid "Source"
+msgstr "Προέλευση"
+
+#: app/backuplistview.ui:55 app/forcebackupdialogview.ui:77
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Destination"
+msgstr "Προορισμός"
+
+#: app/backuplistview.ui:66 app/forcebackupdialogview.ui:88
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:128
+#, no-c-format
+msgid "Backup Interval"
+msgstr "Μεσοδιάστημα λήψης αντιγράφου ασφαλείας"
+
+#: app/backuplistview.ui:77 app/forcebackupdialogview.ui:99
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:139
+#, no-c-format
+msgid "Delete After"
+msgstr "Διαγραφή μετά από"
+
+#: app/forcebackupdialogview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Select the sources to backup now."
+msgstr "Επιλέξτε την προέλευση για τη λήψη του αντιγράφου ασφαλείας."
+
+#: app/generalconfigview.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "GeneralConfigView"
+msgstr ""
+
+#: app/generalconfigview.ui:35
+#, no-c-format
+msgid "Notifications"
+msgstr "Ειδοποιήσεις"
+
+#: app/generalconfigview.ui:54
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup error"
+msgstr "Ειδοποίηση για σφάλμα λήψης αντιγράφου ασφαλείας"
+
+#: app/generalconfigview.ui:62
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup success"
+msgstr "Ειδοποίηση για επιτυχή ολοκλήρωση λήψης αντιγράφου ασφαλείας"
+
+#: app/generalconfigview.ui:74 common/keepsettings.kcfg:24
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup priority"
+msgstr "Ειδοποίηση για σφάλμα λήψης αντιγράφου ασφαλείας"
+
+#: app/generalconfigview.ui:93 common/keepsettings.kcfg:17
+#: common/keepsettings.kcfg:19
+#, no-c-format
+msgid "Control rdiff-backup priority"
+msgstr ""
+
+#: app/generalconfigview.ui:131
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup niceness"
+msgstr "Ειδοποίηση για επιτυχή ολοκλήρωση λήψης αντιγράφου ασφαλείας"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Select the files/directories you want to include/exclude. You can use * "
+"(wildcard) generic character. You can drag and drop the items to tune the "
+"priority order."
+msgstr ""
+"Επιλέξτε τα αρχεία/τους καταλόγους που θέλετε να συμπεριληφθούν/εξαιρεθούν. "
+"Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χαρακτήρα *. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη "
+"σειρά των αρχείων για να ρυθμίσετε την προτεραιότητά τους."
+
+#: app/includeexcludeview.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Include"
+msgstr "Συμπερίληψη"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Exclude"
+msgstr "Εξαίρεση"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:110
+#, no-c-format
+msgid "Include/Exclude list:"
+msgstr "Λίστα συμπερίληψης/εξαίρεσης:"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Item"
+msgstr "Αντικείμενο"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:138
+#, no-c-format
+msgid "Action"
+msgstr "Ενέργεια"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:173
+#, no-c-format
+msgid "remove"
+msgstr "αφαίρεση"
+
+#: app/logview.ui:38 app/restorebackupwizard3view.ui:195
+#, no-c-format
+msgid "Date"
+msgstr "Ημερομηνία"
+
+#: app/logview.ui:49
+#, no-c-format
+msgid "Event"
+msgstr "Γεγονός"
+
+#: app/logview.ui:60
+#, no-c-format
+msgid "Backup"
+msgstr "Αντίγραφο ασφαλείας"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Select the backup to restore."
+msgstr "Επιλέξτε αντίγραφο ασφαλείας για επαναφορά."
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "Custom backup directory:"
+msgstr "Προσαρμοσμένος κατάλογος αποθήκευσης:"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:187
+#, no-c-format
+msgid "Use custom backup directory"
+msgstr "Χρήση προσαρμοσμένου καταλόγου αντιγράφου ασφαλείας"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:211 app/restorebackupwizard2view.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "Directory:"
+msgstr "Κατάλογος:"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Choose a location to restore the selected backup."
+msgstr ""
+"Επιλέξτε την τοποθεσία επαναφοράς του επιλεγμένου αντιγράφου ασφαλείας."
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:119
+#, no-c-format
+msgid "Use default directory"
+msgstr "Χρήση προκαθορισμένου καταλόγου"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:144
+#, no-c-format
+msgid "Use custom directory:"
+msgstr "Χρήση προσαρμοσμένου καταλόγου:"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "RestoreBackupWizard2View"
+msgstr "RestoreBackupWizard2View"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:95
+#, no-c-format
+msgid "Set the date to restore the selected backup."
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Current date:"
+msgstr "Τρέχουσα ημερομηνία:"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:143
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Last backup:"
+msgstr "Επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:169 app/restorebackupwizard3view.ui:185
+#, no-c-format
+msgid "unknown"
+msgstr "άγνωστη"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:7 common/keepsettings.kcfg:9
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Notify backup error."
+msgstr "Ειδοποίηση για σφάλμα λήψης αντιγράφου ασφαλείας"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:12 common/keepsettings.kcfg:14
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Notify backup success."
+msgstr "Ειδοποίηση για επιτυχή ολοκλήρωση λήψης αντιγράφου ασφαλείας"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:22
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup priority\""
+msgstr "Ειδοποίηση για σφάλμα λήψης αντιγράφου ασφαλείας"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Configure"
+#~ msgstr "Ρύθμιση αντιγράφων ασφαλείας"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "&Reload"
+#~ msgstr "Αποφόρτωση"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Remove"
+#~ msgstr "αφαίρεση"
diff --git a/translations/messages/es.po b/translations/messages/es.po
new file mode 100644
index 0000000..423707b
--- /dev/null
+++ b/translations/messages/es.po
@@ -0,0 +1,565 @@
+# translation of keep.po to Español
+#
+# santi <santi@kde-es.org>, 2006.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: keep\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:20+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-10-08 17:48+0200\n"
+"Last-Translator: santi <santi@kde-es.org>\n"
+"Language-Team: Español <kde-es@kybs.de>\n"
+"Language: \n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+
+#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Santiago Fernández Sancho"
+
+#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "santi@kde-es.org"
+
+#: app/advancedbackupconfigdialog.cpp:34
+msgid "Advanced Backup Configuration"
+msgstr "Configuración avanzada de copia de seguridad"
+
+#: app/backupconfigdialog.cpp:43 app/keepmainwindow.cpp:83
+msgid "Configure backups"
+msgstr "Configurar copias de seguridad"
+
+#: app/forcebackupdialog.cpp:45
+msgid "Backup now"
+msgstr "Hacer copia de seguridad ahora"
+
+#: app/forcebackupdialog.cpp:96 kded/keepkded.cpp:59
+msgid "<p><b>An error occured making %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
+msgstr ""
+"<p><b>Se produjo un error al hacer la copia de seguridad %1:</b></p><p>%2</p>"
+
+#: app/includeexcludedialog.cpp:39
+msgid "Inclusion/Exclusion Configuration"
+msgstr "Configuración de inclusión/exclusión"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:49
+msgid "Backup System"
+msgstr "Sistema de copia de seguridad"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:82
+msgid "Check rdiff-backup"
+msgstr "Comprobar rdiff-backup"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:85
+msgid "Add Backup"
+msgstr "Añadir copia de seguridad"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:86
+msgid "Restore Backup"
+msgstr "Restaurar copia de seguridad"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:87
+msgid "Backup Now"
+msgstr "Hacer copia de seguridad ahora"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:88 app/logdialog.cpp:42
+msgid "View log"
+msgstr "Vista de registro"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:108
+msgid "<p align=\"right\"><b>Ok</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>Aceptar</b></p>"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:116
+msgid "<p align=\"right\"><b>Not Running</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>No ejecutándose</b></p>"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:128
+msgid ""
+"<b>The application rdiff-backup has been detected on your system.</"
+"b><br><br> You're running version %1 of rdiff-backup."
+msgstr ""
+"<b>La aplicación rdiff-backup se ha detectado en su sistema.</b><br><br> "
+"Está ejecutando la versión %1 de rdiff-backup."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:130
+msgid ""
+"<b>The application rdiff-backup has not been detected on your system.</"
+"b><br><br>If rdiff-backup is not installed, Keep will not be able to make "
+"backups. To fix this problem, install rdiff-backup on your system."
+msgstr ""
+"<b>La aplicación rdiff-backup no se ha detectado en su sistema.</"
+"b><br><br>Si rdiff-backup no está instalado, Keep no será capaz de hacer "
+"copias de seguridad. Para eliminar el problema, instale rdiff-backup en su "
+"sistema."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:164
+msgid "General"
+msgstr "General"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:249
+msgid "Incorrect reply from KDED."
+msgstr "Réplica incorrecta en KDED."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:255
+msgid "Unable to contact KDED."
+msgstr "Imposible contactar con KDED."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:271
+msgid "Unable to stop service."
+msgstr "Imposible detener el servicio."
+
+#: app/main.cpp:29
+#, fuzzy
+msgid "TDE Backup System"
+msgstr "Sistema de copia de seguridad de KDE"
+
+#: app/main.cpp:33
+msgid "Keep"
+msgstr "Keep"
+
+#: app/main.cpp:35
+msgid "Maintainer"
+msgstr "Mantenedor"
+
+#: app/main.cpp:37
+msgid "Ubuntu packages"
+msgstr "Paquetes Ubuntu"
+
+#: app/main.cpp:38
+msgid "Application wording"
+msgstr "Aplicación de formulación"
+
+#: app/main.cpp:39
+msgid "Useful patches"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:50
+msgid "Menu"
+msgstr "Menú"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:51
+msgid "Show differences destination/backup"
+msgstr "Mostrar diferencias de destino/copia de seguridad"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:52
+msgid "List changed files"
+msgstr "Lista de archivos modificados"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:53
+msgid "List files"
+msgstr "Lista de archivos"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:251
+msgid "List of modifications since the selected increment:"
+msgstr "Lista de modificaciones desde el incremento seleccionado:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:252
+msgid "Modifications"
+msgstr "Modificaciones"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:263
+msgid "Nothing."
+msgstr "Ninguna."
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:264
+msgid "List of changed files since the selected increment:"
+msgstr "Lista de los archivos modificados desde el incremento seleccionado:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:265
+msgid "Changed files"
+msgstr "Archivos modificados"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:275
+msgid "List of files in the selected increment:"
+msgstr "Lista de archivos en el incremento seleccionado:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:276
+msgid "List of files"
+msgstr "Lista de archivos"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:290
+msgid "<p><b>An error occured restoring %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
+msgstr ""
+"<p><b>Se produjo un error al restaurar la copia de seguridad %1:</b></p><p>"
+"%2</p>"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:271 common/backup.cpp:161
+#, no-c-format
+msgid "Never delete"
+msgstr "No borrar nunca"
+
+#: common/backup.cpp:163 common/backup.cpp:170 common/backuplistviewitem.cpp:49
+#: common/backuplistviewitem.cpp:54
+msgid "%1 days"
+msgstr "%1 días"
+
+#: common/backup.cpp:168
+msgid "Source directory:"
+msgstr "Directorio fuente:"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:100 common/backup.cpp:169
+#, no-c-format
+msgid "Destination directory:"
+msgstr "Directorio destino:"
+
+#: common/backup.cpp:170
+msgid "Interval:"
+msgstr "Intervalo:"
+
+#: common/backup.cpp:171
+msgid "Delete after:"
+msgstr "Borrar después de:"
+
+#: common/backup.cpp:172
+msgid "Use compression:"
+msgstr "Uso de compresión:"
+
+#: common/backuplistviewitem.cpp:52
+msgid "Never"
+msgstr "Nunca"
+
+#: common/includeexcludeitem.cpp:57
+msgid "Included"
+msgstr "Incluída"
+
+#: common/includeexcludeitem.cpp:59
+msgid "Excluded"
+msgstr "Excluída"
+
+#: kded/keepkded.cpp:68
+msgid "<p><b>Backup %1 successfully backuped to %2</b></p>"
+msgstr ""
+"<p><b>Se realizó la copia de seguridad %1 de forma correcta para %2</b></p>"
+
+#: app/actionview.ui:51
+#, no-c-format
+msgid "Backup system:"
+msgstr "Sistema de copia de seguridad:"
+
+#: app/actionview.ui:114
+#, no-c-format
+msgid "<i>Add directory to backup</i>"
+msgstr "<i>Añadir directorio a la copia de seguridad</i>"
+
+#: app/actionview.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "<i>Restore a backup</i>"
+msgstr "<i>Restaurar copia de seguridad</i>"
+
+#: app/actionview.ui:222
+#, no-c-format
+msgid "<i>Backup now</i>"
+msgstr "<i>Hacer copia de seguridad ahora</i>"
+
+#: app/actionview.ui:276
+#, no-c-format
+msgid "<i>Edit backup list</i>"
+msgstr "<i>Editar lista de copias de seguridad</i>"
+
+#: app/actionview.ui:330
+#, no-c-format
+msgid "<i>View backup log</i>"
+msgstr "<i>Ver registro de la copia de seguridad</i>"
+
+#: app/actionview.ui:352
+#, no-c-format
+msgid "Backup daemon:"
+msgstr "Demonio de copia de seguridad:"
+
+#: app/actionview.ui:408
+#, no-c-format
+msgid "Keep daemon state:"
+msgstr "Estado del demonio keep:"
+
+#: app/actionview.ui:429
+#, no-c-format
+msgid "<p align=\"right\"><b>unknown</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>desconocido</b></p>"
+
+#: app/actionview.ui:461
+#, no-c-format
+msgid "&Load"
+msgstr "&Cargar"
+
+#: app/actionview.ui:469
+#, no-c-format
+msgid "Unload"
+msgstr "Descargar"
+
+#: app/addbackupwizard1view.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Select a directory for backup."
+msgstr "Selecciona un directorio para la copia de seguridad."
+
+#: app/addbackupwizard1view.ui:137
+#, no-c-format
+msgid "Use inclusion/exclusion list"
+msgstr "Utilizar lista de inclusión/exclusión"
+
+#: app/addbackupwizard2view.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Select a location to place the backup."
+msgstr "Seleccionar una ubicación para colocar la copia de seguridad."
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:108
+#, no-c-format
+msgid "Set the desired options for your backup."
+msgstr "Establece las opciones deseadas para su copia de seguridad."
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:124
+#, no-c-format
+msgid "General options:"
+msgstr "Opciones generales:"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:167
+#, no-c-format
+msgid "Backup interval (days):"
+msgstr "Intervalo de la copia de seguridad (días):"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:183
+#, no-c-format
+msgid "Delete after (days):"
+msgstr "Borrar después de (días):"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:293
+#, no-c-format
+msgid "Extra options:"
+msgstr "Opciones adicionales:"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:320
+#, no-c-format
+msgid "Use compression"
+msgstr "Utilizar compresión"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:331
+#, no-c-format
+msgid "Exclude special files"
+msgstr "Excluir archivos especiales"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:358
+#, no-c-format
+msgid "Use advanced configuration"
+msgstr "Utilizar la configuración avanzada"
+
+#: app/advancedbackupconfigview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Choose the options you want to use during the backup process:"
+msgstr ""
+"Seleccionar las opciones que desee utilizar durante el proceso de copia de "
+"seguridad:"
+
+#: app/backuplistview.ui:44 app/forcebackupdialogview.ui:66
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:106
+#, no-c-format
+msgid "Source"
+msgstr "Fuente"
+
+#: app/backuplistview.ui:55 app/forcebackupdialogview.ui:77
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Destination"
+msgstr "Destino"
+
+#: app/backuplistview.ui:66 app/forcebackupdialogview.ui:88
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:128
+#, no-c-format
+msgid "Backup Interval"
+msgstr "Intervalo de copia de seguridad"
+
+#: app/backuplistview.ui:77 app/forcebackupdialogview.ui:99
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:139
+#, no-c-format
+msgid "Delete After"
+msgstr "Borrar después de"
+
+#: app/forcebackupdialogview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Select the sources to backup now."
+msgstr "Seleccionar las fuentes de la copia de seguridad."
+
+#: app/generalconfigview.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "GeneralConfigView"
+msgstr "VistaGeneralConfiguración"
+
+#: app/generalconfigview.ui:35
+#, no-c-format
+msgid "Notifications"
+msgstr "Notificaciones"
+
+#: app/generalconfigview.ui:54
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup error"
+msgstr "Notificar error de copia de seguridad"
+
+#: app/generalconfigview.ui:62
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup success"
+msgstr "Notificar copia de seguridad correcta"
+
+#: app/generalconfigview.ui:74 common/keepsettings.kcfg:24
+#, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup priority"
+msgstr "Prioridad de copia de seguridad rdiff"
+
+#: app/generalconfigview.ui:93 common/keepsettings.kcfg:17
+#: common/keepsettings.kcfg:19
+#, no-c-format
+msgid "Control rdiff-backup priority"
+msgstr "Control de copia de seguridad rdiff"
+
+#: app/generalconfigview.ui:131
+#, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup niceness"
+msgstr "copia de seguridad correcta rdiff"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Select the files/directories you want to include/exclude. You can use * "
+"(wildcard) generic character. You can drag and drop the items to tune the "
+"priority order."
+msgstr ""
+"Seleccione los archivos/directorios que desee incluir/excluir. Puede "
+"utilizar el caracter genérico * (comodín). Puede arrastrar y soltar los "
+"elementos para afinar el orden de prioridad."
+
+#: app/includeexcludeview.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Include"
+msgstr "Incluir"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Exclude"
+msgstr "Excluir"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:110
+#, no-c-format
+msgid "Include/Exclude list:"
+msgstr "Lista de inclusión/exclusión:"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Item"
+msgstr "Elemento"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:138
+#, no-c-format
+msgid "Action"
+msgstr "Acción"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:173
+#, no-c-format
+msgid "remove"
+msgstr "eliminar"
+
+#: app/logview.ui:38 app/restorebackupwizard3view.ui:195
+#, no-c-format
+msgid "Date"
+msgstr "Fecha"
+
+#: app/logview.ui:49
+#, no-c-format
+msgid "Event"
+msgstr "Evento"
+
+#: app/logview.ui:60
+#, no-c-format
+msgid "Backup"
+msgstr "Copia de seguridad"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Select the backup to restore."
+msgstr "Seleccionar la copia de seguridad a restaurar."
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "Custom backup directory:"
+msgstr "Directorio de copias de seguridad personalizado:"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:187
+#, no-c-format
+msgid "Use custom backup directory"
+msgstr "Utilizar directorio de copias de seguridad personalizado"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:211 app/restorebackupwizard2view.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "Directory:"
+msgstr "Directorio:"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Choose a location to restore the selected backup."
+msgstr ""
+"Seleccione la ubicación en la que habrá de restaurarse la copia de seguridad "
+"seleccionada."
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:119
+#, no-c-format
+msgid "Use default directory"
+msgstr "Utilizar el directorio predeterminado"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:144
+#, no-c-format
+msgid "Use custom directory:"
+msgstr "Utilizar el directorio personalizado:"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "RestoreBackupWizard2View"
+msgstr "VistaAsistenteCopiaSeguridadRestauración2"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:95
+#, no-c-format
+msgid "Set the date to restore the selected backup."
+msgstr "Establecer la fecha para restaurar la copia de seguridad seleccionada."
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Current date:"
+msgstr "Fecha actual:"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:143
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Last backup:"
+msgstr "Restaurar copia de seguridad"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:169 app/restorebackupwizard3view.ui:185
+#, no-c-format
+msgid "unknown"
+msgstr "desconocido"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:7 common/keepsettings.kcfg:9
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Notify backup error."
+msgstr "Notificar error de copia de seguridad"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:12 common/keepsettings.kcfg:14
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Notify backup success."
+msgstr "Notificar copia de seguridad correcta"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:22
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup priority\""
+msgstr "Prioridad de copia de seguridad rdiff"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Configure"
+#~ msgstr "Configurar copias de seguridad"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "&Reload"
+#~ msgstr "Descargar"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Remove"
+#~ msgstr "eliminar"
diff --git a/translations/messages/ga.po b/translations/messages/ga.po
new file mode 100644
index 0000000..9071e99
--- /dev/null
+++ b/translations/messages/ga.po
@@ -0,0 +1,592 @@
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: playground-sysadmin/keep.po\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:20+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-12-29 13:30-0500\n"
+"Last-Translator: Kevin Patrick Scannell <scannell@SLU.EDU>\n"
+"Language-Team: Irish <gaeilge-gnulinux@lists.sourceforge.net>\n"
+"Language: ga\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Kevin Scannell"
+
+#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "scannell at slu dot edu"
+
+#: app/advancedbackupconfigdialog.cpp:34
+msgid "Advanced Backup Configuration"
+msgstr "Ardchumraíocht Cúltaca"
+
+#: app/backupconfigdialog.cpp:43 app/keepmainwindow.cpp:83
+msgid "Configure backups"
+msgstr "Cumraigh cúltacaí"
+
+#: app/forcebackupdialog.cpp:45
+msgid "Backup now"
+msgstr "Déan cúltaca anois"
+
+#: app/forcebackupdialog.cpp:96 kded/keepkded.cpp:59
+msgid "<p><b>An error occured making %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
+msgstr ""
+
+#: app/includeexcludedialog.cpp:39
+msgid "Inclusion/Exclusion Configuration"
+msgstr ""
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:49
+msgid "Backup System"
+msgstr "Córas Cúltaca"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:82
+msgid "Check rdiff-backup"
+msgstr ""
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:85
+msgid "Add Backup"
+msgstr "Cuir Cúltaca Leis"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:86
+msgid "Restore Backup"
+msgstr "Athshlánaigh Cúltaca"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:87
+msgid "Backup Now"
+msgstr "Déan Cúltaca Anois"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:88 app/logdialog.cpp:42
+msgid "View log"
+msgstr "Amharc ar logchomhad"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:108
+msgid "<p align=\"right\"><b>Ok</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>Ok</b></p>"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:116
+msgid "<p align=\"right\"><b>Not Running</b></p>"
+msgstr ""
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:128
+msgid ""
+"<b>The application rdiff-backup has been detected on your system.</"
+"b><br><br> You're running version %1 of rdiff-backup."
+msgstr ""
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:130
+msgid ""
+"<b>The application rdiff-backup has not been detected on your system.</"
+"b><br><br>If rdiff-backup is not installed, Keep will not be able to make "
+"backups. To fix this problem, install rdiff-backup on your system."
+msgstr ""
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:164
+msgid "General"
+msgstr "Ginearálta"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:249
+msgid "Incorrect reply from KDED."
+msgstr "Freagra mícheart ó KDED"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:255
+msgid "Unable to contact KDED."
+msgstr "Ní féidir dul i dteagmháil le KDED."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:271
+msgid "Unable to stop service."
+msgstr "Ní féidir seirbhís a stopadh."
+
+#: app/main.cpp:29
+#, fuzzy
+msgid "TDE Backup System"
+msgstr "Córas Cúltaca KDE"
+
+#: app/main.cpp:33
+msgid "Keep"
+msgstr "Coimeád"
+
+#: app/main.cpp:35
+msgid "Maintainer"
+msgstr "Cothaitheoir"
+
+#: app/main.cpp:37
+msgid "Ubuntu packages"
+msgstr "Pacáistí Ubuntu"
+
+#: app/main.cpp:38
+msgid "Application wording"
+msgstr ""
+
+#: app/main.cpp:39
+msgid "Useful patches"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:50
+msgid "Menu"
+msgstr "Roghchlár"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:51
+msgid "Show differences destination/backup"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:52
+msgid "List changed files"
+msgstr "Taispeáin na comhaid a athraíodh"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:53
+msgid "List files"
+msgstr "Taispeáin na comhaid"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:251
+msgid "List of modifications since the selected increment:"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:252
+msgid "Modifications"
+msgstr "Mionathruithe"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:263
+msgid "Nothing."
+msgstr "Neamhní."
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:264
+msgid "List of changed files since the selected increment:"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:265
+msgid "Changed files"
+msgstr "Comhaid a athraíodh"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:275
+msgid "List of files in the selected increment:"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:276
+msgid "List of files"
+msgstr "Liosta comhad"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:290
+msgid "<p><b>An error occured restoring %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
+msgstr ""
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:271 common/backup.cpp:161
+#, no-c-format
+msgid "Never delete"
+msgstr "Ná scrios riamh"
+
+#: common/backup.cpp:163 common/backup.cpp:170 common/backuplistviewitem.cpp:49
+#: common/backuplistviewitem.cpp:54
+msgid "%1 days"
+msgstr "%1 lá"
+
+#: common/backup.cpp:168
+msgid "Source directory:"
+msgstr "Comhadlann fhoinse:"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:100 common/backup.cpp:169
+#, no-c-format
+msgid "Destination directory:"
+msgstr "Sprioc-chomhadlann:"
+
+#: common/backup.cpp:170
+msgid "Interval:"
+msgstr "Eatramh:"
+
+#: common/backup.cpp:171
+msgid "Delete after:"
+msgstr "Scrios tar éis:"
+
+#: common/backup.cpp:172
+msgid "Use compression:"
+msgstr "Úsáid comhbhrú:"
+
+#: common/backuplistviewitem.cpp:52
+msgid "Never"
+msgstr "Ná húsáid riamh"
+
+#: common/includeexcludeitem.cpp:57
+msgid "Included"
+msgstr ""
+
+#: common/includeexcludeitem.cpp:59
+msgid "Excluded"
+msgstr "Eisiata"
+
+#: kded/keepkded.cpp:68
+msgid "<p><b>Backup %1 successfully backuped to %2</b></p>"
+msgstr ""
+
+#: app/actionview.ui:51
+#, no-c-format
+msgid "Backup system:"
+msgstr "Córas cúltaca:"
+
+#: app/actionview.ui:114
+#, no-c-format
+msgid "<i>Add directory to backup</i>"
+msgstr ""
+
+#: app/actionview.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "<i>Restore a backup</i>"
+msgstr ""
+
+#: app/actionview.ui:222
+#, no-c-format
+msgid "<i>Backup now</i>"
+msgstr "<i>Déan cúltaca anois</i>"
+
+#: app/actionview.ui:276
+#, no-c-format
+msgid "<i>Edit backup list</i>"
+msgstr ""
+
+#: app/actionview.ui:330
+#, no-c-format
+msgid "<i>View backup log</i>"
+msgstr ""
+
+#: app/actionview.ui:352
+#, no-c-format
+msgid "Backup daemon:"
+msgstr "Deamhan cúltaca:"
+
+#: app/actionview.ui:408
+#, no-c-format
+msgid "Keep daemon state:"
+msgstr ""
+
+#: app/actionview.ui:429
+#, no-c-format
+msgid "<p align=\"right\"><b>unknown</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>anaithnid</b></p>"
+
+#: app/actionview.ui:461
+#, no-c-format
+msgid "&Load"
+msgstr "&Luchtaigh"
+
+#: app/actionview.ui:469
+#, no-c-format
+msgid "Unload"
+msgstr "Díluchtaigh"
+
+#: app/addbackupwizard1view.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Select a directory for backup."
+msgstr ""
+
+#: app/addbackupwizard1view.ui:137
+#, no-c-format
+msgid "Use inclusion/exclusion list"
+msgstr ""
+
+#: app/addbackupwizard2view.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Select a location to place the backup."
+msgstr ""
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:108
+#, no-c-format
+msgid "Set the desired options for your backup."
+msgstr ""
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:124
+#, no-c-format
+msgid "General options:"
+msgstr "Roghanna ginearálta:"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:167
+#, no-c-format
+msgid "Backup interval (days):"
+msgstr "Eatramh cúltaca (laethanta):"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:183
+#, no-c-format
+msgid "Delete after (days):"
+msgstr "Scrios tar éis (laethanta):"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:293
+#, no-c-format
+msgid "Extra options:"
+msgstr "Roghanna breise:"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:320
+#, no-c-format
+msgid "Use compression"
+msgstr "Úsáid comhbhrú"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:331
+#, no-c-format
+msgid "Exclude special files"
+msgstr "Fág comhaid speisialta as"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:358
+#, no-c-format
+msgid "Use advanced configuration"
+msgstr "Úsáid ardchumraíocht"
+
+#: app/advancedbackupconfigview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Choose the options you want to use during the backup process:"
+msgstr ""
+
+#: app/backuplistview.ui:44 app/forcebackupdialogview.ui:66
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:106
+#, no-c-format
+msgid "Source"
+msgstr "Foinse"
+
+#: app/backuplistview.ui:55 app/forcebackupdialogview.ui:77
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Destination"
+msgstr "Sprioc"
+
+#: app/backuplistview.ui:66 app/forcebackupdialogview.ui:88
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:128
+#, no-c-format
+msgid "Backup Interval"
+msgstr "Eatramh Cúltaca"
+
+#: app/backuplistview.ui:77 app/forcebackupdialogview.ui:99
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:139
+#, no-c-format
+msgid "Delete After"
+msgstr "Scrios Tar Éis"
+
+#: app/forcebackupdialogview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Select the sources to backup now."
+msgstr ""
+
+#: app/generalconfigview.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "GeneralConfigView"
+msgstr ""
+
+#: app/generalconfigview.ui:35
+#, no-c-format
+msgid "Notifications"
+msgstr "Fógairt"
+
+#: app/generalconfigview.ui:54
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup error"
+msgstr ""
+
+#: app/generalconfigview.ui:62
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup success"
+msgstr ""
+
+#: app/generalconfigview.ui:74 common/keepsettings.kcfg:24
+#, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup priority"
+msgstr ""
+
+#: app/generalconfigview.ui:93 common/keepsettings.kcfg:17
+#: common/keepsettings.kcfg:19
+#, no-c-format
+msgid "Control rdiff-backup priority"
+msgstr ""
+
+#: app/generalconfigview.ui:131
+#, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup niceness"
+msgstr ""
+
+#: app/includeexcludeview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Select the files/directories you want to include/exclude. You can use * "
+"(wildcard) generic character. You can drag and drop the items to tune the "
+"priority order."
+msgstr ""
+
+#: app/includeexcludeview.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Include"
+msgstr "Cuir San Áireamh"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Exclude"
+msgstr "Fág as"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:110
+#, no-c-format
+msgid "Include/Exclude list:"
+msgstr ""
+
+#: app/includeexcludeview.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Item"
+msgstr "Mír"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:138
+#, no-c-format
+msgid "Action"
+msgstr "Gníomh"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:173
+#, no-c-format
+msgid "remove"
+msgstr "bain"
+
+#: app/logview.ui:38 app/restorebackupwizard3view.ui:195
+#, no-c-format
+msgid "Date"
+msgstr "Dáta"
+
+#: app/logview.ui:49
+#, no-c-format
+msgid "Event"
+msgstr "Teagmhas"
+
+#: app/logview.ui:60
+#, no-c-format
+msgid "Backup"
+msgstr "Cúltaca"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Select the backup to restore."
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "Custom backup directory:"
+msgstr "Comhadlann saincheaptha chúltaca:"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:187
+#, no-c-format
+msgid "Use custom backup directory"
+msgstr "Úsáid comhadlann saincheaptha chúltaca"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:211 app/restorebackupwizard2view.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "Directory:"
+msgstr "Comhadlann:"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Choose a location to restore the selected backup."
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:119
+#, no-c-format
+msgid "Use default directory"
+msgstr "Úsáid comhadlann réamhshocraithe"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:144
+#, no-c-format
+msgid "Use custom directory:"
+msgstr "Úsáid comhadlann saincheaptha:"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "RestoreBackupWizard2View"
+msgstr "RestoreBackupWizard2View"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:95
+#, no-c-format
+msgid "Set the date to restore the selected backup."
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Current date:"
+msgstr "Dáta reatha:"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:143
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Last backup:"
+msgstr "Athshlánaigh Cúltaca"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:169 app/restorebackupwizard3view.ui:185
+#, no-c-format
+msgid "unknown"
+msgstr "anaithnid"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:7 common/keepsettings.kcfg:9
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup error."
+msgstr ""
+
+#: common/keepsettings.kcfg:12 common/keepsettings.kcfg:14
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup success."
+msgstr ""
+
+#: common/keepsettings.kcfg:22
+#, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup priority\""
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Configure"
+#~ msgstr "Cumraigh cúltacaí"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "&Reload"
+#~ msgstr "Díluchtaigh"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Remove"
+#~ msgstr "bain"
+
+#~ msgid "RestoreBackupWizard1View"
+#~ msgstr "RestoreBackupWizard1View"
+
+#~ msgid "Backup policies:"
+#~ msgstr "Polasaithe cúltaca:"
+
+#~ msgid "Custom destination directory:"
+#~ msgstr "Sprioc-chomhadlann shaincheaptha:"
+
+#~ msgid "Backup directory"
+#~ msgstr "Comhadlann chúltaca"
+
+#~ msgid "Never delete backups"
+#~ msgstr "Ná scrios cúltacaí riamh"
+
+#~ msgid "Type of backup."
+#~ msgstr "Cineál an chúltaca."
+
+#~ msgid "Use the KDE default browser"
+#~ msgstr "Úsáid an brabhsálaí réamhshocraithe KDE"
+
+#~ msgid "BackupListView"
+#~ msgstr "BackupListView"
+
+#~ msgid "AddBackupWizard1View"
+#~ msgstr "AddBackupWizard1View"
+
+#~ msgid "AddBackupWizard3View"
+#~ msgstr "AddBackupWizard3View"
+
+#~ msgid "Informations"
+#~ msgstr "Eolas"
+
+#~ msgid "<p align=\"right\"><b>Not Working</b></p>"
+#~ msgstr "<p align=\"right\"><b>As Feidhm</b></p>"
+
+#~ msgid "<p align=\"right\"><b>Running</b></p>"
+#~ msgstr "<p align=\"right\"><b>Á Rith</b></p>"
+
+#~ msgid "<p align=\"right\"><b>%1 Mb</b></p>"
+#~ msgstr "<p align=\"right\"><b>%1 MB</b></p>"
+
+#~ msgid "Launch Wizard"
+#~ msgstr "Tosaigh an Draoi"
+
+#~ msgid "Launch Daemon"
+#~ msgstr "Tosaigh an Deamhan"
diff --git a/translations/messages/gl.po b/translations/messages/gl.po
new file mode 100644
index 0000000..e845410
--- /dev/null
+++ b/translations/messages/gl.po
@@ -0,0 +1,560 @@
+# translation of keep.po to Galician
+# mvillarino <mvillarino@users.sourceforge.net>, 2005, 2006.
+# Xabi G. Feal <xabigf@gmx.net>, 2006.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: keep\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:20+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-06-02 13:55+0200\n"
+"Last-Translator: Xabi G. Feal <xabigf@gmx.net>\n"
+"Language-Team: Galician <trasno@ceu.fi.udc.es>\n"
+"Language: gl\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
+
+#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "mvillarino"
+
+#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "mvillarino@users.sourceforge.net"
+
+#: app/advancedbackupconfigdialog.cpp:34
+msgid "Advanced Backup Configuration"
+msgstr "Configurazón Avanzada do Sistema de Cópias"
+
+#: app/backupconfigdialog.cpp:43 app/keepmainwindow.cpp:83
+msgid "Configure backups"
+msgstr "Configurar o Copiado"
+
+#: app/forcebackupdialog.cpp:45
+msgid "Backup now"
+msgstr "Copiar agora"
+
+#: app/forcebackupdialog.cpp:96 kded/keepkded.cpp:59
+msgid "<p><b>An error occured making %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
+msgstr "<p><b>Aconteceu un erro ao facer a cópia %1:</b></p><p>%2</p>"
+
+#: app/includeexcludedialog.cpp:39
+msgid "Inclusion/Exclusion Configuration"
+msgstr "Configurazón de Inclusións/Exclusións"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:49
+msgid "Backup System"
+msgstr "Sistema de Cópias de Seguridade"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:82
+msgid "Check rdiff-backup"
+msgstr "Comprobar cópia rdiff"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:85
+msgid "Add Backup"
+msgstr "Engadir Cópia de Seguridade"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:86
+msgid "Restore Backup"
+msgstr "Restaurar Cópia de Seguridade"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:87
+msgid "Backup Now"
+msgstr "Facer unha Cópia Agora"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:88 app/logdialog.cpp:42
+msgid "View log"
+msgstr "Ver rexisto"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:108
+msgid "<p align=\"right\"><b>Ok</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>Ok</b></p>"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:116
+msgid "<p align=\"right\"><b>Not Running</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>Parado</b></p>"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:128
+msgid ""
+"<b>The application rdiff-backup has been detected on your system.</"
+"b><br><br> You're running version %1 of rdiff-backup."
+msgstr ""
+"<b>Detectou-se a aplicazón rdiff-backup no seu sistema.</b><br><br> Está a "
+"executar a versión %1 de rdiff-backup."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:130
+msgid ""
+"<b>The application rdiff-backup has not been detected on your system.</"
+"b><br><br>If rdiff-backup is not installed, Keep will not be able to make "
+"backups. To fix this problem, install rdiff-backup on your system."
+msgstr ""
+"<b>A aplicazón rdiff-backup non parece estar instalada no seu sistema.</"
+"b><br><br>Se non ten rdiff-backup instalada, Keep non será quen de facer "
+"cópias de seguridade. Para arranxar isto, instale rdiff-backup."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:164
+msgid "General"
+msgstr "Xeral"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:249
+msgid "Incorrect reply from KDED."
+msgstr "Resposta incorrecta de KDED."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:255
+msgid "Unable to contact KDED."
+msgstr "Non foi posíbel contactar con KDED."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:271
+msgid "Unable to stop service."
+msgstr "Non foi posíbel parar o servizo."
+
+#: app/main.cpp:29
+#, fuzzy
+msgid "TDE Backup System"
+msgstr "Sistema de Cópias de Seguridade de KDE"
+
+#: app/main.cpp:33
+msgid "Keep"
+msgstr "Manter"
+
+#: app/main.cpp:35
+msgid "Maintainer"
+msgstr "Mantedor"
+
+#: app/main.cpp:37
+msgid "Ubuntu packages"
+msgstr "Pacotes Ubuntu"
+
+#: app/main.cpp:38
+msgid "Application wording"
+msgstr "Comprobazón de textos"
+
+#: app/main.cpp:39
+msgid "Useful patches"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:50
+msgid "Menu"
+msgstr "Menu"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:51
+msgid "Show differences destination/backup"
+msgstr "Mostrar as diferenzas entre o destino e a cópia"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:52
+msgid "List changed files"
+msgstr "Listar os ficheiros modificados"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:53
+msgid "List files"
+msgstr "Listar ficheiros"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:251
+msgid "List of modifications since the selected increment:"
+msgstr "Lista de modificazóns desde o incremento escollido:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:252
+msgid "Modifications"
+msgstr "Modificazóns"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:263
+msgid "Nothing."
+msgstr "Nada."
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:264
+msgid "List of changed files since the selected increment:"
+msgstr "Lista de ficheiros modificados desde o incremento escollido:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:265
+msgid "Changed files"
+msgstr "Ficheiros modificados"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:275
+#, fuzzy
+msgid "List of files in the selected increment:"
+msgstr "Lista de ficheiros no incremento escollido:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:276
+msgid "List of files"
+msgstr "Lista de ficheiros"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:290
+msgid "<p><b>An error occured restoring %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
+msgstr ""
+"<p><b>Aconteceu un erro ao restaurar a cópia de seguridade %1:</b></p><p>%2</"
+"p>"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:271 common/backup.cpp:161
+#, no-c-format
+msgid "Never delete"
+msgstr "Non borrar nunca"
+
+#: common/backup.cpp:163 common/backup.cpp:170 common/backuplistviewitem.cpp:49
+#: common/backuplistviewitem.cpp:54
+msgid "%1 days"
+msgstr "%1 dias"
+
+#: common/backup.cpp:168
+msgid "Source directory:"
+msgstr "Directório Orixe:"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:100 common/backup.cpp:169
+#, no-c-format
+msgid "Destination directory:"
+msgstr "Directório de destino:"
+
+#: common/backup.cpp:170
+msgid "Interval:"
+msgstr "Intervalo:"
+
+#: common/backup.cpp:171
+msgid "Delete after:"
+msgstr "Borrar após:"
+
+#: common/backup.cpp:172
+msgid "Use compression:"
+msgstr "Usar compresión:"
+
+#: common/backuplistviewitem.cpp:52
+msgid "Never"
+msgstr "Nunca"
+
+#: common/includeexcludeitem.cpp:57
+msgid "Included"
+msgstr "Incluido"
+
+#: common/includeexcludeitem.cpp:59
+msgid "Excluded"
+msgstr "Excluído"
+
+#: kded/keepkded.cpp:68
+msgid "<p><b>Backup %1 successfully backuped to %2</b></p>"
+msgstr "<p><b>A cópia de seguridade %1 foi completada con éxito en %2</b></p>"
+
+#: app/actionview.ui:51
+#, no-c-format
+msgid "Backup system:"
+msgstr "Sistema de Copiado:"
+
+#: app/actionview.ui:114
+#, no-c-format
+msgid "<i>Add directory to backup</i>"
+msgstr "<i>Engadir directório á cópia</i>"
+
+#: app/actionview.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "<i>Restore a backup</i>"
+msgstr "<i>Restaurar unha cópia de seguridade</i>"
+
+#: app/actionview.ui:222
+#, no-c-format
+msgid "<i>Backup now</i>"
+msgstr "<i>Facer unha Cópia de Seguridade Agora</i>"
+
+#: app/actionview.ui:276
+#, no-c-format
+msgid "<i>Edit backup list</i>"
+msgstr "<i>Editar lista de ítens a copiar</i>"
+
+#: app/actionview.ui:330
+#, no-c-format
+msgid "<i>View backup log</i>"
+msgstr "<i>Ver rexisto do copiado</i>"
+
+#: app/actionview.ui:352
+#, no-c-format
+msgid "Backup daemon:"
+msgstr "Daemon de Cópias de Seguridade:"
+
+#: app/actionview.ui:408
+#, no-c-format
+msgid "Keep daemon state:"
+msgstr "Estado do daemon Keep:"
+
+#: app/actionview.ui:429
+#, no-c-format
+msgid "<p align=\"right\"><b>unknown</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>descoñecido</b></p>"
+
+#: app/actionview.ui:461
+#, no-c-format
+msgid "&Load"
+msgstr "&Carregar"
+
+#: app/actionview.ui:469
+#, no-c-format
+msgid "Unload"
+msgstr "Descarregar"
+
+#: app/addbackupwizard1view.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Select a directory for backup."
+msgstr "Escolla un cartafol para copiar."
+
+#: app/addbackupwizard1view.ui:137
+#, no-c-format
+msgid "Use inclusion/exclusion list"
+msgstr "Usar lista de incluidos/excluidos"
+
+#: app/addbackupwizard2view.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Select a location to place the backup."
+msgstr "Escolla un lugar onde pór a cópia de seguridade."
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:108
+#, no-c-format
+msgid "Set the desired options for your backup."
+msgstr "Axuste as opzóns para as suas cópias."
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:124
+#, no-c-format
+msgid "General options:"
+msgstr "Opzóns Xerais:"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:167
+#, no-c-format
+msgid "Backup interval (days):"
+msgstr "Intervalo de copiado (dias):"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:183
+#, no-c-format
+msgid "Delete after (days):"
+msgstr "Borrar após (dias):"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:293
+#, no-c-format
+msgid "Extra options:"
+msgstr "Opzóns Adicionais:"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:320
+#, no-c-format
+msgid "Use compression"
+msgstr "Usar compresión"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:331
+#, no-c-format
+msgid "Exclude special files"
+msgstr "Excluir ficheiros especiais"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:358
+#, no-c-format
+msgid "Use advanced configuration"
+msgstr "Usar configurazón Avanzada"
+
+#: app/advancedbackupconfigview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Choose the options you want to use during the backup process:"
+msgstr "Escolla as opzóns que queira usar ao facer a cópia de seguridade:"
+
+#: app/backuplistview.ui:44 app/forcebackupdialogview.ui:66
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:106
+#, no-c-format
+msgid "Source"
+msgstr "Orixe"
+
+#: app/backuplistview.ui:55 app/forcebackupdialogview.ui:77
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Destination"
+msgstr "Destino"
+
+#: app/backuplistview.ui:66 app/forcebackupdialogview.ui:88
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:128
+#, no-c-format
+msgid "Backup Interval"
+msgstr "Intervalo de Copiado"
+
+#: app/backuplistview.ui:77 app/forcebackupdialogview.ui:99
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:139
+#, no-c-format
+msgid "Delete After"
+msgstr "Borrar Após"
+
+#: app/forcebackupdialogview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Select the sources to backup now."
+msgstr "Escolla as orixes a copiar agora."
+
+#: app/generalconfigview.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "GeneralConfigView"
+msgstr ""
+
+#: app/generalconfigview.ui:35
+#, no-c-format
+msgid "Notifications"
+msgstr "Notificazóns"
+
+#: app/generalconfigview.ui:54
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup error"
+msgstr "Notificar erros ao copiar"
+
+#: app/generalconfigview.ui:62
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup success"
+msgstr "Notificar éxitos ao copiar"
+
+#: app/generalconfigview.ui:74 common/keepsettings.kcfg:24
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup priority"
+msgstr "Notificar erros ao copiar"
+
+#: app/generalconfigview.ui:93 common/keepsettings.kcfg:17
+#: common/keepsettings.kcfg:19
+#, no-c-format
+msgid "Control rdiff-backup priority"
+msgstr ""
+
+#: app/generalconfigview.ui:131
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup niceness"
+msgstr "Notificar éxitos ao copiar"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Select the files/directories you want to include/exclude. You can use * "
+"(wildcard) generic character. You can drag and drop the items to tune the "
+"priority order."
+msgstr ""
+"Escolla os ficheiros/cartafoles que queira incluir/excluir. Pode utilizar o "
+"carácter xenérico (comodin) *. Pode arrastar e soltar os ítens para axustar "
+"a orden de prioridade."
+
+#: app/includeexcludeview.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Include"
+msgstr "Incluir"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Exclude"
+msgstr "Excluir"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:110
+#, no-c-format
+msgid "Include/Exclude list:"
+msgstr "Lista de Incluidos/Excluidos:"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Item"
+msgstr "Ítem"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:138
+#, no-c-format
+msgid "Action"
+msgstr "Aczón"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:173
+#, no-c-format
+msgid "remove"
+msgstr "borrar"
+
+#: app/logview.ui:38 app/restorebackupwizard3view.ui:195
+#, no-c-format
+msgid "Date"
+msgstr "Data"
+
+#: app/logview.ui:49
+#, no-c-format
+msgid "Event"
+msgstr "Evento"
+
+#: app/logview.ui:60
+#, no-c-format
+msgid "Backup"
+msgstr "Cópia de Seguridade"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Select the backup to restore."
+msgstr "Escolla a cópia de seguridade a restaurar."
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "Custom backup directory:"
+msgstr "Cartafol das cópias personalizado:"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:187
+#, no-c-format
+msgid "Use custom backup directory"
+msgstr "Usar un cartafol personalizado para as cópias"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:211 app/restorebackupwizard2view.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "Directory:"
+msgstr "Cartafol:"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Choose a location to restore the selected backup."
+msgstr "Escolla unha localizazón para restaurar a cópia escollida."
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:119
+#, no-c-format
+msgid "Use default directory"
+msgstr "Usar o cartafol predeterminado"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:144
+#, no-c-format
+msgid "Use custom directory:"
+msgstr "Usar un cartafol personalizado:"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "RestoreBackupWizard2View"
+msgstr "RestoreBackupWizard2View"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:95
+#, no-c-format
+msgid "Set the date to restore the selected backup."
+msgstr "Escolla a data d cópia de seguridade para restaurar."
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Current date:"
+msgstr "Data actual:"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:143
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Last backup:"
+msgstr "Restaurar Cópia de Seguridade"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:169 app/restorebackupwizard3view.ui:185
+#, no-c-format
+msgid "unknown"
+msgstr "descoñecida"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:7 common/keepsettings.kcfg:9
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Notify backup error."
+msgstr "Notificar erros ao copiar"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:12 common/keepsettings.kcfg:14
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Notify backup success."
+msgstr "Notificar éxitos ao copiar"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:22
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup priority\""
+msgstr "Notificar erros ao copiar"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Configure"
+#~ msgstr "Configurar o Copiado"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "&Reload"
+#~ msgstr "Descarregar"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Remove"
+#~ msgstr "borrar"
diff --git a/translations/messages/it.po b/translations/messages/it.po
new file mode 100644
index 0000000..41b7c4a
--- /dev/null
+++ b/translations/messages/it.po
@@ -0,0 +1,552 @@
+# translation of keep.po to Italian
+#
+# Nicola Ruggero <nixprog.adsl@tiscali.it>, 2006.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: keep\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:20+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-05-30 19:15+0000\n"
+"Last-Translator: stefano <ifx@lazytux.it>\n"
+"Language-Team: Italian <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/"
+"projects/applications/keep/it/>\n"
+"Language: it\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
+"X-Generator: Weblate 3.6.1\n"
+
+#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Nicola Ruggero"
+
+#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "nixprog.adsl@tiscali.it"
+
+#: app/advancedbackupconfigdialog.cpp:34
+msgid "Advanced Backup Configuration"
+msgstr "Configurazione di backup avanzata"
+
+#: app/backupconfigdialog.cpp:43 app/keepmainwindow.cpp:83
+msgid "Configure backups"
+msgstr "Configura backup"
+
+#: app/forcebackupdialog.cpp:45
+msgid "Backup now"
+msgstr "Effettua il backup ora"
+
+#: app/forcebackupdialog.cpp:96 kded/keepkded.cpp:59
+msgid "<p><b>An error occured making %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
+msgstr "<p><b>Si è verificato un errore durante %1 il backup:</b></p><p>%2</p>"
+
+#: app/includeexcludedialog.cpp:39
+msgid "Inclusion/Exclusion Configuration"
+msgstr "Inclusione/Configurazione di esclusione"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:49
+msgid "Backup System"
+msgstr "Sistema di backup"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:82
+msgid "Check rdiff-backup"
+msgstr "Controlla rdiff-backup"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:85
+msgid "Add Backup"
+msgstr "Aggiungi backup"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:86
+msgid "Restore Backup"
+msgstr "Ripristina backup"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:87
+msgid "Backup Now"
+msgstr "Esegui backup adesso"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:88 app/logdialog.cpp:42
+msgid "View log"
+msgstr "Visualizza registro"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:108
+msgid "<p align=\"right\"><b>Ok</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>Ok</b></p>"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:116
+msgid "<p align=\"right\"><b>Not Running</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>Non in esecuzione</b></p>"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:128
+msgid ""
+"<b>The application rdiff-backup has been detected on your system.</"
+"b><br><br> You're running version %1 of rdiff-backup."
+msgstr ""
+"<b>L'applicazione rdiff-backup è stata rilevata sul tuo sistema.</b><br><br> "
+"Stai eseguendo la versione %1 di rdiff-backup."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:130
+msgid ""
+"<b>The application rdiff-backup has not been detected on your system.</"
+"b><br><br>If rdiff-backup is not installed, Keep will not be able to make "
+"backups. To fix this problem, install rdiff-backup on your system."
+msgstr ""
+"<b>L'applicazione rdiff-backup non è stata rilevata sul sistema.</b><br><br> "
+"Se rdiff-backup non è installato, Keep non sarà in grado di eseguire backup. "
+"Per risolvere questo problema, installa rdiff-backup sul tuo sistema."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:164
+msgid "General"
+msgstr "Generale"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:249
+msgid "Incorrect reply from KDED."
+msgstr "Risposta errata da KDED."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:255
+msgid "Unable to contact KDED."
+msgstr "Impossibile contattare KDED."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:271
+msgid "Unable to stop service."
+msgstr "Impossibile interrompere il servizio."
+
+#: app/main.cpp:29
+msgid "TDE Backup System"
+msgstr "Sistema di backup TDE"
+
+#: app/main.cpp:33
+msgid "Keep"
+msgstr "keep"
+
+#: app/main.cpp:35
+msgid "Maintainer"
+msgstr "Responsabile"
+
+#: app/main.cpp:37
+msgid "Ubuntu packages"
+msgstr "Pacchetti Ubuntu"
+
+#: app/main.cpp:38
+msgid "Application wording"
+msgstr "Formulazione dell'applicazione"
+
+#: app/main.cpp:39
+msgid "Useful patches"
+msgstr "correzzioni utili"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:50
+msgid "Menu"
+msgstr "Menu"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:51
+msgid "Show differences destination/backup"
+msgstr "Mostra differenze di destinazione/backup"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:52
+msgid "List changed files"
+msgstr "Elenca i file modificati"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:53
+msgid "List files"
+msgstr "lista file"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:251
+msgid "List of modifications since the selected increment:"
+msgstr "Elenco di modifiche dall'incremento selezionato:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:252
+msgid "Modifications"
+msgstr "Modifiche"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:263
+msgid "Nothing."
+msgstr "Nessuna."
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:264
+msgid "List of changed files since the selected increment:"
+msgstr "Elenco dei file modificati dall'incremento selezionato:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:265
+msgid "Changed files"
+msgstr "File modificati"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:275
+msgid "List of files in the selected increment:"
+msgstr "File modificati:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:276
+msgid "List of files"
+msgstr "Elenco di file"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:290
+msgid "<p><b>An error occured restoring %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
+msgstr ""
+"<p><b>Si è verificato un errore durante il ripristino %1 del backup:</b></"
+"p><p>%2 </p>"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:271 common/backup.cpp:161
+#, no-c-format
+msgid "Never delete"
+msgstr "Non eliminare"
+
+#: common/backup.cpp:163 common/backup.cpp:170 common/backuplistviewitem.cpp:49
+#: common/backuplistviewitem.cpp:54
+msgid "%1 days"
+msgstr "%1 giorni"
+
+#: common/backup.cpp:168
+msgid "Source directory:"
+msgstr "Cartella origine:"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:100 common/backup.cpp:169
+#, no-c-format
+msgid "Destination directory:"
+msgstr "Cartella destinazione:"
+
+#: common/backup.cpp:170
+msgid "Interval:"
+msgstr "Intervallo:"
+
+#: common/backup.cpp:171
+msgid "Delete after:"
+msgstr "Elimina dopo:"
+
+#: common/backup.cpp:172
+msgid "Use compression:"
+msgstr "Usa compressione:"
+
+#: common/backuplistviewitem.cpp:52
+msgid "Never"
+msgstr "Mai"
+
+#: common/includeexcludeitem.cpp:57
+msgid "Included"
+msgstr "Incluso"
+
+#: common/includeexcludeitem.cpp:59
+msgid "Excluded"
+msgstr "Escluso"
+
+#: kded/keepkded.cpp:68
+msgid "<p><b>Backup %1 successfully backuped to %2</b></p>"
+msgstr "<p><b>Backup %1 eseguito correttamente il backup a %2</b></p>"
+
+#: app/actionview.ui:51
+#, no-c-format
+msgid "Backup system:"
+msgstr "Sistema di backup:"
+
+#: app/actionview.ui:114
+#, no-c-format
+msgid "<i>Add directory to backup</i>"
+msgstr "<i>Aggiungi directory al backup</i>"
+
+#: app/actionview.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "<i>Restore a backup</i>"
+msgstr "<i>Ripristina un backup</i>"
+
+#: app/actionview.ui:222
+#, no-c-format
+msgid "<i>Backup now</i>"
+msgstr "<i>Esegui il backup ora</i>"
+
+#: app/actionview.ui:276
+#, no-c-format
+msgid "<i>Edit backup list</i>"
+msgstr "<i>Modifica elenco di backup</i>"
+
+#: app/actionview.ui:330
+#, no-c-format
+msgid "<i>View backup log</i>"
+msgstr "<i>Visualizza registro di backup</i>"
+
+#: app/actionview.ui:352
+#, no-c-format
+msgid "Backup daemon:"
+msgstr "Demone backup:"
+
+#: app/actionview.ui:408
+#, no-c-format
+msgid "Keep daemon state:"
+msgstr "Stato demone Keep:"
+
+#: app/actionview.ui:429
+#, no-c-format
+msgid "<p align=\"right\"><b>unknown</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>sconosciuto</b></p>"
+
+#: app/actionview.ui:461
+#, no-c-format
+msgid "&Load"
+msgstr "&Carica"
+
+#: app/actionview.ui:469
+#, no-c-format
+msgid "Unload"
+msgstr "Scaricare"
+
+#: app/addbackupwizard1view.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Select a directory for backup."
+msgstr "Seleziona una directory per il backup."
+
+#: app/addbackupwizard1view.ui:137
+#, no-c-format
+msgid "Use inclusion/exclusion list"
+msgstr "Utilizzare l'elenco di inclusione/esclusione"
+
+#: app/addbackupwizard2view.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Select a location to place the backup."
+msgstr "Selezionare un percorso per posizionare il backup."
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:108
+#, no-c-format
+msgid "Set the desired options for your backup."
+msgstr "Imposta le opzioni desiderate per il tuo backup."
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:124
+#, no-c-format
+msgid "General options:"
+msgstr "Opzioni generali:"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:167
+#, no-c-format
+msgid "Backup interval (days):"
+msgstr "Intervallo di backup (giorni):"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:183
+#, no-c-format
+msgid "Delete after (days):"
+msgstr "Elimina dopo (giorni):"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:293
+#, no-c-format
+msgid "Extra options:"
+msgstr "opzioni extra:"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:320
+#, no-c-format
+msgid "Use compression"
+msgstr "Usa compressione"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:331
+#, no-c-format
+msgid "Exclude special files"
+msgstr "Escludi file speciali"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:358
+#, no-c-format
+msgid "Use advanced configuration"
+msgstr "Usa configurazione avanzata"
+
+#: app/advancedbackupconfigview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Choose the options you want to use during the backup process:"
+msgstr ""
+"Scegli le opzioni che desideri utilizzare durante la procedura di backup:"
+
+#: app/backuplistview.ui:44 app/forcebackupdialogview.ui:66
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:106
+#, no-c-format
+msgid "Source"
+msgstr "Origine"
+
+#: app/backuplistview.ui:55 app/forcebackupdialogview.ui:77
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Destination"
+msgstr "Destinazione"
+
+#: app/backuplistview.ui:66 app/forcebackupdialogview.ui:88
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:128
+#, no-c-format
+msgid "Backup Interval"
+msgstr "Intervallo Backup"
+
+#: app/backuplistview.ui:77 app/forcebackupdialogview.ui:99
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:139
+#, no-c-format
+msgid "Delete After"
+msgstr "elimina dopo"
+
+#: app/forcebackupdialogview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Select the sources to backup now."
+msgstr "Seleziona la origine per eseguire il backup ora."
+
+#: app/generalconfigview.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "GeneralConfigView"
+msgstr "ConfigView Generale"
+
+#: app/generalconfigview.ui:35
+#, no-c-format
+msgid "Notifications"
+msgstr "Notifiche"
+
+#: app/generalconfigview.ui:54
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup error"
+msgstr "Notifica l'errore di backup"
+
+#: app/generalconfigview.ui:62
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup success"
+msgstr "Notifica il successo del backup"
+
+#: app/generalconfigview.ui:74 common/keepsettings.kcfg:24
+#, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup priority"
+msgstr "Priorità di backup di Rdiff"
+
+#: app/generalconfigview.ui:93 common/keepsettings.kcfg:17
+#: common/keepsettings.kcfg:19
+#, no-c-format
+msgid "Control rdiff-backup priority"
+msgstr "Controlla la priorità del backup rdiff"
+
+#: app/generalconfigview.ui:131
+#, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup niceness"
+msgstr "cordialita di Rdiff-backup"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Select the files/directories you want to include/exclude. You can use * "
+"(wildcard) generic character. You can drag and drop the items to tune the "
+"priority order."
+msgstr ""
+"Seleziona i file/le directory che vuoi includere/escludere. Puoi usare il "
+"carattere generico * (carattere jolly). È possibile trascinare e rilasciare "
+"gli elementi per sintonizzare l'ordine di priorita."
+
+#: app/includeexcludeview.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Include"
+msgstr "Includi"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Exclude"
+msgstr "Escludi"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:110
+#, no-c-format
+msgid "Include/Exclude list:"
+msgstr "Includi/escludi lista:"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Item"
+msgstr "Articolo"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:138
+#, no-c-format
+msgid "Action"
+msgstr "Azione"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:173
+#, no-c-format
+msgid "remove"
+msgstr "rimuovi"
+
+#: app/logview.ui:38 app/restorebackupwizard3view.ui:195
+#, no-c-format
+msgid "Date"
+msgstr "Data"
+
+#: app/logview.ui:49
+#, no-c-format
+msgid "Event"
+msgstr "evento"
+
+#: app/logview.ui:60
+#, no-c-format
+msgid "Backup"
+msgstr "backup"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Select the backup to restore."
+msgstr "Seleziona il backup da ripristinare."
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "Custom backup directory:"
+msgstr "Directory di backup personalizzata:"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:187
+#, no-c-format
+msgid "Use custom backup directory"
+msgstr "Utilizzare la directory di backup personalizzata"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:211 app/restorebackupwizard2view.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "Directory:"
+msgstr "Cartella:"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Choose a location to restore the selected backup."
+msgstr "Scegli un percorso per ripristinare il backup selezionato."
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:119
+#, no-c-format
+msgid "Use default directory"
+msgstr "Usa cartella predefinita"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:144
+#, no-c-format
+msgid "Use custom directory:"
+msgstr "Usa cartella personalizzata:"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "RestoreBackupWizard2View"
+msgstr "RestoreBackupwizard2view"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:95
+#, no-c-format
+msgid "Set the date to restore the selected backup."
+msgstr "Imposta la data per ripristinare il backup selezionato."
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Current date:"
+msgstr "Data attuale:"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:143
+#, no-c-format
+msgid "Last backup:"
+msgstr "Ultimo backup:"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:169 app/restorebackupwizard3view.ui:185
+#, no-c-format
+msgid "unknown"
+msgstr "sconosciuta"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:7 common/keepsettings.kcfg:9
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup error."
+msgstr "Notifica l'errore di backup."
+
+#: common/keepsettings.kcfg:12 common/keepsettings.kcfg:14
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup success."
+msgstr "Notifica il successo del backup."
+
+#: common/keepsettings.kcfg:22
+#, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup priority\""
+msgstr "Priorita di backup di Rdiff\""
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Configure"
+#~ msgstr "Configura backup"
diff --git a/translations/messages/ja.po b/translations/messages/ja.po
new file mode 100644
index 0000000..eee9037
--- /dev/null
+++ b/translations/messages/ja.po
@@ -0,0 +1,558 @@
+# translation of keep.pot to Japanese
+# Yukiko Bando <ybando@k6.dion.ne.jp>, 2006.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: keep\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:20+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-10-20 23:00+0900\n"
+"Last-Translator: Yukiko Bando <ybando@k6.dion.ne.jp>\n"
+"Language-Team: Japanese <Kdeveloper@kde.gr.jp>\n"
+"Language: ja\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+
+#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Yukiko Bando"
+
+#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "ybando@k6.dion.ne.jp"
+
+#: app/advancedbackupconfigdialog.cpp:34
+msgid "Advanced Backup Configuration"
+msgstr "バックアップの詳細設定"
+
+#: app/backupconfigdialog.cpp:43 app/keepmainwindow.cpp:83
+msgid "Configure backups"
+msgstr "バックアップを設定"
+
+#: app/forcebackupdialog.cpp:45
+msgid "Backup now"
+msgstr "今すぐバックアップ"
+
+#: app/forcebackupdialog.cpp:96 kded/keepkded.cpp:59
+msgid "<p><b>An error occured making %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
+msgstr "<p>%1 バックアップの作成中にエラー発生:</p><p>%2</p>"
+
+#: app/includeexcludedialog.cpp:39
+msgid "Inclusion/Exclusion Configuration"
+msgstr "含める/除外するアイテムを設定"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:49
+msgid "Backup System"
+msgstr "バックアップシステム"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:82
+msgid "Check rdiff-backup"
+msgstr "rdiff-backup をチェック"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:85
+msgid "Add Backup"
+msgstr "バックアップを追加"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:86
+msgid "Restore Backup"
+msgstr "バックアップを復元"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:87
+msgid "Backup Now"
+msgstr "今すぐバックアップ"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:88 app/logdialog.cpp:42
+msgid "View log"
+msgstr "ログを見る"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:108
+msgid "<p align=\"right\"><b>Ok</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\">OK</p>"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:116
+msgid "<p align=\"right\"><b>Not Running</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\">実行されていません</p>"
+
+# TAGS changed by translator
+#: app/keepmainwindow.cpp:128
+msgid ""
+"<b>The application rdiff-backup has been detected on your system.</"
+"b><br><br> You're running version %1 of rdiff-backup."
+msgstr ""
+"<p>アプリケーション rdiff-backup をシステム上に検出しました。</p><p>お使いの"
+"バージョンは rdiff-backup %1 です。"
+
+# TAGS changed by translator
+#: app/keepmainwindow.cpp:130
+msgid ""
+"<b>The application rdiff-backup has not been detected on your system.</"
+"b><br><br>If rdiff-backup is not installed, Keep will not be able to make "
+"backups. To fix this problem, install rdiff-backup on your system."
+msgstr ""
+"<p>アプリケーション rdiff-backup をシステム上に検出できませんでした。</"
+"p><p>rdiff-backup がないと Keep はバックアップを作成できません。 rdiff-"
+"backup をインストールしてください。"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:164
+msgid "General"
+msgstr "全般"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:249
+msgid "Incorrect reply from KDED."
+msgstr "KDED から不正な応答"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:255
+msgid "Unable to contact KDED."
+msgstr "KDED と通信できません。"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:271
+msgid "Unable to stop service."
+msgstr "サービスを停止できません。"
+
+#: app/main.cpp:29
+#, fuzzy
+msgid "TDE Backup System"
+msgstr "KDE バックアップシステム"
+
+#: app/main.cpp:33
+msgid "Keep"
+msgstr "Keep"
+
+#: app/main.cpp:35
+msgid "Maintainer"
+msgstr "メンテナ"
+
+#: app/main.cpp:37
+msgid "Ubuntu packages"
+msgstr "Ubuntu パッケージ"
+
+#: app/main.cpp:38
+msgid "Application wording"
+msgstr ""
+
+#: app/main.cpp:39
+msgid "Useful patches"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:50
+msgid "Menu"
+msgstr "メニュー"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:51
+msgid "Show differences destination/backup"
+msgstr "行き先とバックアップの差分を表示"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:52
+msgid "List changed files"
+msgstr "変更されたファイルを表示"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:53
+msgid "List files"
+msgstr "ファイルを表示"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:251
+msgid "List of modifications since the selected increment:"
+msgstr "選択した増分以降の変更:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:252
+msgid "Modifications"
+msgstr "変更"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:263
+msgid "Nothing."
+msgstr "なし"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:264
+msgid "List of changed files since the selected increment:"
+msgstr "選択した増分以降に変更されたファイル:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:265
+msgid "Changed files"
+msgstr "変更されたファイル"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:275
+msgid "List of files in the selected increment:"
+msgstr "選択した増分の中のファイル:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:276
+msgid "List of files"
+msgstr "ファイルのリスト"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:290
+msgid "<p><b>An error occured restoring %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
+msgstr "<p>%1 バックアップの復元中にエラー発生 :</p><p>%2</p>"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:271 common/backup.cpp:161
+#, no-c-format
+msgid "Never delete"
+msgstr "削除しない"
+
+#: common/backup.cpp:163 common/backup.cpp:170 common/backuplistviewitem.cpp:49
+#: common/backuplistviewitem.cpp:54
+msgid "%1 days"
+msgstr "%1 日"
+
+#: common/backup.cpp:168
+msgid "Source directory:"
+msgstr "ソースディレクトリ:"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:100 common/backup.cpp:169
+#, no-c-format
+msgid "Destination directory:"
+msgstr "行き先ディレクトリ:"
+
+#: common/backup.cpp:170
+msgid "Interval:"
+msgstr "間隔:"
+
+#: common/backup.cpp:171
+msgid "Delete after:"
+msgstr "保存期間:"
+
+#: common/backup.cpp:172
+msgid "Use compression:"
+msgstr "圧縮を使う:"
+
+#: common/backuplistviewitem.cpp:52
+msgid "Never"
+msgstr "しない"
+
+#: common/includeexcludeitem.cpp:57
+msgid "Included"
+msgstr "含める"
+
+#: common/includeexcludeitem.cpp:59
+msgid "Excluded"
+msgstr "除外する"
+
+#: kded/keepkded.cpp:68
+msgid "<p><b>Backup %1 successfully backuped to %2</b></p>"
+msgstr "<p>バックアップ %1 を %2 にバックアップしました</p>"
+
+#: app/actionview.ui:51
+#, no-c-format
+msgid "Backup system:"
+msgstr "バックアップシステム:"
+
+#: app/actionview.ui:114
+#, no-c-format
+msgid "<i>Add directory to backup</i>"
+msgstr "<i>バックアップするディレクトリを追加</i>"
+
+#: app/actionview.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "<i>Restore a backup</i>"
+msgstr "<i>バックアップを復元</i>"
+
+#: app/actionview.ui:222
+#, no-c-format
+msgid "<i>Backup now</i>"
+msgstr "<i>今すぐバックアップ</i>"
+
+#: app/actionview.ui:276
+#, no-c-format
+msgid "<i>Edit backup list</i>"
+msgstr "<i>バックアップリストを編集</i>"
+
+#: app/actionview.ui:330
+#, no-c-format
+msgid "<i>View backup log</i>"
+msgstr "<i>バックアップログを見る</i>"
+
+#: app/actionview.ui:352
+#, no-c-format
+msgid "Backup daemon:"
+msgstr "バックアップデーモン:"
+
+#: app/actionview.ui:408
+#, no-c-format
+msgid "Keep daemon state:"
+msgstr "Keep デーモンの状態:"
+
+#: app/actionview.ui:429
+#, no-c-format
+msgid "<p align=\"right\"><b>unknown</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\">不明</p>"
+
+#: app/actionview.ui:461
+#, no-c-format
+msgid "&Load"
+msgstr "ロード(&L)"
+
+#: app/actionview.ui:469
+#, no-c-format
+msgid "Unload"
+msgstr "アンロード"
+
+#: app/addbackupwizard1view.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Select a directory for backup."
+msgstr "バックアップするディレクトリを選んでください。"
+
+#: app/addbackupwizard1view.ui:137
+#, no-c-format
+msgid "Use inclusion/exclusion list"
+msgstr "含める/除外するアイテムを指定する"
+
+#: app/addbackupwizard2view.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Select a location to place the backup."
+msgstr "バックアップを保存する場所を選んでください。"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:108
+#, no-c-format
+msgid "Set the desired options for your backup."
+msgstr "バックアップのオプションを設定してください。"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:124
+#, no-c-format
+msgid "General options:"
+msgstr "全般オプション:"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:167
+#, no-c-format
+msgid "Backup interval (days):"
+msgstr "バックアップの間隔 (日):"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:183
+#, no-c-format
+msgid "Delete after (days):"
+msgstr "保存期間 (日):"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:293
+#, no-c-format
+msgid "Extra options:"
+msgstr "その他のオプション:"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:320
+#, no-c-format
+msgid "Use compression"
+msgstr "圧縮を使う"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:331
+#, no-c-format
+msgid "Exclude special files"
+msgstr "特別なファイルを除外"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:358
+#, no-c-format
+msgid "Use advanced configuration"
+msgstr "詳細設定を使う"
+
+#: app/advancedbackupconfigview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Choose the options you want to use during the backup process:"
+msgstr "バックアップ処理に使うオプションを選択:"
+
+#: app/backuplistview.ui:44 app/forcebackupdialogview.ui:66
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:106
+#, no-c-format
+msgid "Source"
+msgstr "ソース"
+
+#: app/backuplistview.ui:55 app/forcebackupdialogview.ui:77
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Destination"
+msgstr "行き先"
+
+#: app/backuplistview.ui:66 app/forcebackupdialogview.ui:88
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:128
+#, no-c-format
+msgid "Backup Interval"
+msgstr "バックアップの間隔"
+
+#: app/backuplistview.ui:77 app/forcebackupdialogview.ui:99
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:139
+#, no-c-format
+msgid "Delete After"
+msgstr "保存期間"
+
+#: app/forcebackupdialogview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Select the sources to backup now."
+msgstr "今すぐバックアップするソースを選んでください。"
+
+#: app/generalconfigview.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "GeneralConfigView"
+msgstr "GeneralConfigView"
+
+#: app/generalconfigview.ui:35
+#, no-c-format
+msgid "Notifications"
+msgstr "通知"
+
+#: app/generalconfigview.ui:54
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup error"
+msgstr "バックアップエラーを通知"
+
+#: app/generalconfigview.ui:62
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup success"
+msgstr "バックアップの完了を通知"
+
+#: app/generalconfigview.ui:74 common/keepsettings.kcfg:24
+#, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup priority"
+msgstr "rdiff-backup の優先度"
+
+#: app/generalconfigview.ui:93 common/keepsettings.kcfg:17
+#: common/keepsettings.kcfg:19
+#, no-c-format
+msgid "Control rdiff-backup priority"
+msgstr "rdiff-backup の優先度を指定する"
+
+#: app/generalconfigview.ui:131
+#, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup niceness"
+msgstr "rdiff-backup の優先度 (nice)"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Select the files/directories you want to include/exclude. You can use * "
+"(wildcard) generic character. You can drag and drop the items to tune the "
+"priority order."
+msgstr ""
+"バックアップに含める、または除外するファイルおよびディレクトリを選んでくださ"
+"い。ワイルドカード (*) も使用できます。アイテムをドラッグ&ドロップして優先順"
+"位を調整できます。"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Include"
+msgstr "含める"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Exclude"
+msgstr "除外する"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:110
+#, no-c-format
+msgid "Include/Exclude list:"
+msgstr "含める/除外するアイテム:"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Item"
+msgstr "アイテム"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:138
+#, no-c-format
+msgid "Action"
+msgstr "動作"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:173
+#, no-c-format
+msgid "remove"
+msgstr "削除"
+
+#: app/logview.ui:38 app/restorebackupwizard3view.ui:195
+#, no-c-format
+msgid "Date"
+msgstr "日付"
+
+#: app/logview.ui:49
+#, no-c-format
+msgid "Event"
+msgstr "イベント"
+
+#: app/logview.ui:60
+#, no-c-format
+msgid "Backup"
+msgstr "バックアップ"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Select the backup to restore."
+msgstr "復元するバックアップを選んでください。"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "Custom backup directory:"
+msgstr "バックアップディレクトリを指定:"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:187
+#, no-c-format
+msgid "Use custom backup directory"
+msgstr "復元するバックアップディレクトリを指定する"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:211 app/restorebackupwizard2view.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "Directory:"
+msgstr "ディレクトリ:"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Choose a location to restore the selected backup."
+msgstr "選択したバックアップを復元する場所を選んでください。"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:119
+#, no-c-format
+msgid "Use default directory"
+msgstr "標準のディレクトリを使う"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:144
+#, no-c-format
+msgid "Use custom directory:"
+msgstr "指定したディレクトリを使う:"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "RestoreBackupWizard2View"
+msgstr "RestoreBackupWizard2View"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:95
+#, no-c-format
+msgid "Set the date to restore the selected backup."
+msgstr "選択したバックアップを復元する日付を選んでください。"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Current date:"
+msgstr "現在の日付:"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:143
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Last backup:"
+msgstr "バックアップを復元"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:169 app/restorebackupwizard3view.ui:185
+#, no-c-format
+msgid "unknown"
+msgstr "不明"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:7 common/keepsettings.kcfg:9
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Notify backup error."
+msgstr "バックアップエラーを通知"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:12 common/keepsettings.kcfg:14
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Notify backup success."
+msgstr "バックアップの完了を通知"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:22
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup priority\""
+msgstr "rdiff-backup の優先度"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Configure"
+#~ msgstr "バックアップを設定"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "&Reload"
+#~ msgstr "アンロード"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Remove"
+#~ msgstr "削除"
diff --git a/translations/messages/ka.po b/translations/messages/ka.po
new file mode 100644
index 0000000..3c123f9
--- /dev/null
+++ b/translations/messages/ka.po
@@ -0,0 +1,556 @@
+# translation of keep.po to ქართული
+#
+# Rusudan Tsiskreli <tsiskreli@gmail.com>, 2006.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: keep\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:20+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-04-16 19:50+0000\n"
+"Last-Translator: Rusudan Tsiskreli <tsiskreli@gmail.com>\n"
+"Language-Team: ქართული <Georgianization@googlegroups.com>\n"
+"Language: \n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
+
+#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "რუსუდან ცისკრელი"
+
+#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "tsiskreli@gmail.com"
+
+#: app/advancedbackupconfigdialog.cpp:34
+msgid "Advanced Backup Configuration"
+msgstr "სარეზერვო ასლის დეტალური კონფიგურაცია"
+
+#: app/backupconfigdialog.cpp:43 app/keepmainwindow.cpp:83
+msgid "Configure backups"
+msgstr "სარეზერვო ასლის კონფიგურაცია"
+
+#: app/forcebackupdialog.cpp:45
+msgid "Backup now"
+msgstr "სარეზერვო ასლის ახლა გაკეთება"
+
+#: app/forcebackupdialog.cpp:96 kded/keepkded.cpp:59
+msgid "<p><b>An error occured making %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
+msgstr "<p><b>%1 სარეზერვო ასლის შექმნისას მოხდა შეცდომა</b></p><p>%2</p>"
+
+#: app/includeexcludedialog.cpp:39
+msgid "Inclusion/Exclusion Configuration"
+msgstr "ჩართვის/გამოტოვების კონფიგურაცია"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:49
+msgid "Backup System"
+msgstr "სისტემის სარეზერვო ასლი"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:82
+msgid "Check rdiff-backup"
+msgstr "rdiff-სარეზერვო ასლის შემოწმება"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:85
+msgid "Add Backup"
+msgstr "სარეზერვო ასლის დამატება"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:86
+msgid "Restore Backup"
+msgstr "სარეზერვო ასლის აღდგენა"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:87
+msgid "Backup Now"
+msgstr "სარეზერვო ასლის ახლა გაკეთება"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:88 app/logdialog.cpp:42
+msgid "View log"
+msgstr "ჟურნალის ხილვა"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:108
+msgid "<p align=\"right\"><b>Ok</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>ოკ</b></p>"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:116
+msgid "<p align=\"right\"><b>Not Running</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>არაა გაშვებულია</b></p>"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:128
+msgid ""
+"<b>The application rdiff-backup has been detected on your system.</"
+"b><br><br> You're running version %1 of rdiff-backup."
+msgstr ""
+"<b>პროგრამა rdiff-სარეზერვო ასლი მოიძებნა თქვენს სისტემაში.</b><br><br> "
+"თქვენ rdiff-სარეზერვო ასლის %1 ვერსია გაქვთ."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:130
+msgid ""
+"<b>The application rdiff-backup has not been detected on your system.</"
+"b><br><br>If rdiff-backup is not installed, Keep will not be able to make "
+"backups. To fix this problem, install rdiff-backup on your system."
+msgstr ""
+"<b>პროგრამა rdiff-სარეზერვო ასლი ვერ მოიძებნა თქვენს სისტემაში.</"
+"b><br><br>თუ rdiff-სარეზერვო ასლი არაა დაყენებული, Keep ვერ შექმნის "
+"სარეზერვო ასლებს. ამ პრობლემის აღმოსაფხვრელად დააყენეთ rdiff-სარეზერვო ასლი."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:164
+msgid "General"
+msgstr "საერთო"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:249
+msgid "Incorrect reply from KDED."
+msgstr "KDED-ისგან არასწორი პასუხი."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:255
+msgid "Unable to contact KDED."
+msgstr "KDED -თან დაკავშირება ვერ მოხერხდა."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:271
+msgid "Unable to stop service."
+msgstr "სერვისის გაჩერება ვერ მოხერხდა."
+
+#: app/main.cpp:29
+#, fuzzy
+msgid "TDE Backup System"
+msgstr "KDE სარეზერვო ასლთა სისტემა"
+
+#: app/main.cpp:33
+msgid "Keep"
+msgstr "დატოვება"
+
+#: app/main.cpp:35
+msgid "Maintainer"
+msgstr "მხარდამჭერი"
+
+#: app/main.cpp:37
+msgid "Ubuntu packages"
+msgstr "Ubuntu პაკეტები"
+
+#: app/main.cpp:38
+msgid "Application wording"
+msgstr "პროგრამის ფორმულირება"
+
+#: app/main.cpp:39
+msgid "Useful patches"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:50
+msgid "Menu"
+msgstr "მენიუ"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:51
+msgid "Show differences destination/backup"
+msgstr "სხვაობის ჩვენება დანიშნულება/სარეზერვო ასლი"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:52
+msgid "List changed files"
+msgstr "სიამ შეცვალა ფაილები"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:53
+msgid "List files"
+msgstr "ფაილთა ჩამოთვლა"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:251
+msgid "List of modifications since the selected increment:"
+msgstr "უკანასკნელი მომენტიდან ცვლილებათა სია:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:252
+msgid "Modifications"
+msgstr "ცვლილებები"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:263
+msgid "Nothing."
+msgstr "არაფერი."
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:264
+msgid "List of changed files since the selected increment:"
+msgstr "უკანასკნელი მომენტიდან ცვლილებათა სია:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:265
+msgid "Changed files"
+msgstr "შეცვლილი ფაილები"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:275
+#, fuzzy
+msgid "List of files in the selected increment:"
+msgstr "არჩეულ მომენტში ფაილთა სია:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:276
+msgid "List of files"
+msgstr "ფაილთა სია"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:290
+msgid "<p><b>An error occured restoring %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
+msgstr "<p><b>%1 საზერვო ასლის აღდგენისას მოხდა შეცდომა:</b></p><p>%2</p>"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:271 common/backup.cpp:161
+#, no-c-format
+msgid "Never delete"
+msgstr "არასდროს წაშლა"
+
+#: common/backup.cpp:163 common/backup.cpp:170 common/backuplistviewitem.cpp:49
+#: common/backuplistviewitem.cpp:54
+msgid "%1 days"
+msgstr "%1 დღე"
+
+#: common/backup.cpp:168
+msgid "Source directory:"
+msgstr "წყაროს დირექტორია:"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:100 common/backup.cpp:169
+#, no-c-format
+msgid "Destination directory:"
+msgstr "დაშორებული დირექტორია:"
+
+#: common/backup.cpp:170
+msgid "Interval:"
+msgstr "ინტერვალი:"
+
+#: common/backup.cpp:171
+msgid "Delete after:"
+msgstr "წაშლა შემდეგ:"
+
+#: common/backup.cpp:172
+msgid "Use compression:"
+msgstr "შეკუნშვის გამოყენება:"
+
+#: common/backuplistviewitem.cpp:52
+msgid "Never"
+msgstr "არასდროს"
+
+#: common/includeexcludeitem.cpp:57
+msgid "Included"
+msgstr "დაყოლებული"
+
+#: common/includeexcludeitem.cpp:59
+msgid "Excluded"
+msgstr "გამოტოვებული"
+
+#: kded/keepkded.cpp:68
+msgid "<p><b>Backup %1 successfully backuped to %2</b></p>"
+msgstr "<p><b>%1 სარეზერვო ასლი წარმატების შეიქმნა %2-ში</b></p>"
+
+#: app/actionview.ui:51
+#, no-c-format
+msgid "Backup system:"
+msgstr "სარეზერვო ასლის სისტემა:"
+
+#: app/actionview.ui:114
+#, no-c-format
+msgid "<i>Add directory to backup</i>"
+msgstr "<i>სარეზერვო ასლისთვის დირექტორიის დამატება</i>"
+
+#: app/actionview.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "<i>Restore a backup</i>"
+msgstr "<i>სარეზერვო ასლის აღდგენა</i>"
+
+#: app/actionview.ui:222
+#, no-c-format
+msgid "<i>Backup now</i>"
+msgstr "<i> სარეზერვო ასლის ახლა შექმნა</i>"
+
+#: app/actionview.ui:276
+#, no-c-format
+msgid "<i>Edit backup list</i>"
+msgstr "<i>სარეზერვო ასლის სიის რედაქტირება</i>"
+
+#: app/actionview.ui:330
+#, no-c-format
+msgid "<i>View backup log</i>"
+msgstr "<i>სარეზერვო ასლის ჟურნალის ხილვა</i>"
+
+#: app/actionview.ui:352
+#, no-c-format
+msgid "Backup daemon:"
+msgstr "სარეზერვო ასლის დემონი:"
+
+#: app/actionview.ui:408
+#, no-c-format
+msgid "Keep daemon state:"
+msgstr "Keep დემონის მდგომარეობა:"
+
+#: app/actionview.ui:429
+#, no-c-format
+msgid "<p align=\"right\"><b>unknown</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>უცნობი</b></p>"
+
+#: app/actionview.ui:461
+#, no-c-format
+msgid "&Load"
+msgstr "&ჩატვირთვა"
+
+#: app/actionview.ui:469
+#, no-c-format
+msgid "Unload"
+msgstr "ამოტვირთვა"
+
+#: app/addbackupwizard1view.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Select a directory for backup."
+msgstr "სარეზერვო ასლის დირექტორიის ამორჩევა."
+
+#: app/addbackupwizard1view.ui:137
+#, no-c-format
+msgid "Use inclusion/exclusion list"
+msgstr "ჩართვა/გამოტოვების სიის გამოყენება"
+
+#: app/addbackupwizard2view.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Select a location to place the backup."
+msgstr "სარეზერვო ასლის მოსათავსებელი მდებარეობის ამორჩევა."
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:108
+#, no-c-format
+msgid "Set the desired options for your backup."
+msgstr "მიუთითეთ სარეზერვო ასლისთვის სასურველი პარამეტრები."
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:124
+#, no-c-format
+msgid "General options:"
+msgstr "საერთო პარამეტრები:"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:167
+#, no-c-format
+msgid "Backup interval (days):"
+msgstr "სარეზერვო ასლის ინტერვალი (დღეები):"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:183
+#, no-c-format
+msgid "Delete after (days):"
+msgstr "წაშლა შემდეგ (დღეები):"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:293
+#, no-c-format
+msgid "Extra options:"
+msgstr "ექსტრა პარამეტრები:"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:320
+#, no-c-format
+msgid "Use compression"
+msgstr "შეკუნშვის გამოყენება"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:331
+#, no-c-format
+msgid "Exclude special files"
+msgstr "სპეციალური ფაილების გამოკლება"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:358
+#, no-c-format
+msgid "Use advanced configuration"
+msgstr "გაფართოებული კონფიგურაციის გამოყენება"
+
+#: app/advancedbackupconfigview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Choose the options you want to use during the backup process:"
+msgstr "აირჩიეთ სარეზერვო ასლის გაკეთების პროცესში გამოსაყენებელი პარაეტრები:"
+
+#: app/backuplistview.ui:44 app/forcebackupdialogview.ui:66
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:106
+#, no-c-format
+msgid "Source"
+msgstr "წყარო"
+
+#: app/backuplistview.ui:55 app/forcebackupdialogview.ui:77
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Destination"
+msgstr "დაშორება"
+
+#: app/backuplistview.ui:66 app/forcebackupdialogview.ui:88
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:128
+#, no-c-format
+msgid "Backup Interval"
+msgstr "სარეზერვო ასლის ინტერვალი"
+
+#: app/backuplistview.ui:77 app/forcebackupdialogview.ui:99
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:139
+#, no-c-format
+msgid "Delete After"
+msgstr "წაშლა შემდეგ"
+
+#: app/forcebackupdialogview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Select the sources to backup now."
+msgstr "ახლა სარეზერვო ასლის წყაროს ამორჩევა."
+
+#: app/generalconfigview.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "GeneralConfigView"
+msgstr ""
+
+#: app/generalconfigview.ui:35
+#, no-c-format
+msgid "Notifications"
+msgstr "შეტყობინებები"
+
+#: app/generalconfigview.ui:54
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup error"
+msgstr "შეტყობინება სარეზერვო ასლის შეცდომის შესახებ"
+
+#: app/generalconfigview.ui:62
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup success"
+msgstr "შეტყობინება სარეზერვო ასლის წარმატების შესახებ"
+
+#: app/generalconfigview.ui:74 common/keepsettings.kcfg:24
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup priority"
+msgstr "შეტყობინება სარეზერვო ასლის შეცდომის შესახებ"
+
+#: app/generalconfigview.ui:93 common/keepsettings.kcfg:17
+#: common/keepsettings.kcfg:19
+#, no-c-format
+msgid "Control rdiff-backup priority"
+msgstr ""
+
+#: app/generalconfigview.ui:131
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup niceness"
+msgstr "შეტყობინება სარეზერვო ასლის წარმატების შესახებ"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Select the files/directories you want to include/exclude. You can use * "
+"(wildcard) generic character. You can drag and drop the items to tune the "
+"priority order."
+msgstr ""
+"აირჩიეთ ფაილები/დირექტორიები, რომლის ჩართვა/გამოტოვება გსურთ. შეგიძლიათ "
+"გამოიყენოთ * (თარგი). შეგიძლიათ გადაათრიოთ და ჩააგდოთ ელემენტები."
+
+#: app/includeexcludeview.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Include"
+msgstr "ჩართვა"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Exclude"
+msgstr "გამოტოვება"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:110
+#, no-c-format
+msgid "Include/Exclude list:"
+msgstr "ჩართვა/გამოტოვების სია:"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:127
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Item"
+msgstr "ელემენტი"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:138
+#, no-c-format
+msgid "Action"
+msgstr "მოქმედება"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:173
+#, no-c-format
+msgid "remove"
+msgstr "წაშლა"
+
+#: app/logview.ui:38 app/restorebackupwizard3view.ui:195
+#, no-c-format
+msgid "Date"
+msgstr "თარიღი"
+
+#: app/logview.ui:49
+#, no-c-format
+msgid "Event"
+msgstr "მოვლენა"
+
+#: app/logview.ui:60
+#, no-c-format
+msgid "Backup"
+msgstr "სარეზერვო ასლი"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Select the backup to restore."
+msgstr "აირჩიეთ აღსადგენი სარეზერვო ასლი."
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "Custom backup directory:"
+msgstr "სხვა სარეზერვო ასლის დირექტორია:"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:187
+#, no-c-format
+msgid "Use custom backup directory"
+msgstr "სხვა სარეზერვო ასლის დირექტორიის გამოყენება"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:211 app/restorebackupwizard2view.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "Directory:"
+msgstr "დირექტორია:"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Choose a location to restore the selected backup."
+msgstr "აირჩიეთ არჩეული სარეზერვო ასლის ამოღების მდებარეობა."
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:119
+#, no-c-format
+msgid "Use default directory"
+msgstr "ნაგულისხმევი დირექტორიის გამოყენება"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:144
+#, no-c-format
+msgid "Use custom directory:"
+msgstr "მორგებული დირექტორიის გამოყენება:"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "RestoreBackupWizard2View"
+msgstr "RestoreBackupWizard2View"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:95
+#, no-c-format
+msgid "Set the date to restore the selected backup."
+msgstr "მიუთითეთ არჩეული სარეზერვო ასლის აღდგენის თარიღი."
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Current date:"
+msgstr "მიმდინარე თარიღი:"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:143
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Last backup:"
+msgstr "სარეზერვო ასლის აღდგენა"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:169 app/restorebackupwizard3view.ui:185
+#, no-c-format
+msgid "unknown"
+msgstr "უცნობი"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:7 common/keepsettings.kcfg:9
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Notify backup error."
+msgstr "შეტყობინება სარეზერვო ასლის შეცდომის შესახებ"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:12 common/keepsettings.kcfg:14
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Notify backup success."
+msgstr "შეტყობინება სარეზერვო ასლის წარმატების შესახებ"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:22
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup priority\""
+msgstr "შეტყობინება სარეზერვო ასლის შეცდომის შესახებ"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Configure"
+#~ msgstr "სარეზერვო ასლის კონფიგურაცია"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "&Reload"
+#~ msgstr "ამოტვირთვა"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Remove"
+#~ msgstr "წაშლა"
diff --git a/translations/messages/keep.pot b/translations/messages/keep.pot
new file mode 100644
index 0000000..260d802
--- /dev/null
+++ b/translations/messages/keep.pot
@@ -0,0 +1,538 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+#
+#, fuzzy
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:20+0200\n"
+"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
+"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
+#, ignore-inconsistent
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr ""
+
+#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
+#, ignore-inconsistent
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr ""
+
+#: app/advancedbackupconfigdialog.cpp:34
+msgid "Advanced Backup Configuration"
+msgstr ""
+
+#: app/backupconfigdialog.cpp:43 app/keepmainwindow.cpp:83
+msgid "Configure backups"
+msgstr ""
+
+#: app/forcebackupdialog.cpp:45
+msgid "Backup now"
+msgstr ""
+
+#: app/forcebackupdialog.cpp:96 kded/keepkded.cpp:59
+msgid "<p><b>An error occured making %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
+msgstr ""
+
+#: app/includeexcludedialog.cpp:39
+msgid "Inclusion/Exclusion Configuration"
+msgstr ""
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:49
+msgid "Backup System"
+msgstr ""
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:82
+msgid "Check rdiff-backup"
+msgstr ""
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:85
+msgid "Add Backup"
+msgstr ""
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:86
+msgid "Restore Backup"
+msgstr ""
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:87
+msgid "Backup Now"
+msgstr ""
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:88 app/logdialog.cpp:42
+msgid "View log"
+msgstr ""
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:108
+msgid "<p align=\"right\"><b>Ok</b></p>"
+msgstr ""
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:116
+msgid "<p align=\"right\"><b>Not Running</b></p>"
+msgstr ""
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:128
+msgid ""
+"<b>The application rdiff-backup has been detected on your "
+"system.</b><br><br> You're running version %1 of rdiff-backup."
+msgstr ""
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:130
+msgid ""
+"<b>The application rdiff-backup has not been detected on your "
+"system.</b><br><br>If rdiff-backup is not installed, Keep will not be able "
+"to make backups. To fix this problem, install rdiff-backup on your system."
+msgstr ""
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:164
+msgid "General"
+msgstr ""
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:249
+msgid "Incorrect reply from KDED."
+msgstr ""
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:255
+msgid "Unable to contact KDED."
+msgstr ""
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:271
+msgid "Unable to stop service."
+msgstr ""
+
+#: app/main.cpp:29
+msgid "TDE Backup System"
+msgstr ""
+
+#: app/main.cpp:33
+msgid "Keep"
+msgstr ""
+
+#: app/main.cpp:35
+msgid "Maintainer"
+msgstr ""
+
+#: app/main.cpp:37
+msgid "Ubuntu packages"
+msgstr ""
+
+#: app/main.cpp:38
+msgid "Application wording"
+msgstr ""
+
+#: app/main.cpp:39
+msgid "Useful patches"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:50
+msgid "Menu"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:51
+msgid "Show differences destination/backup"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:52
+msgid "List changed files"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:53
+msgid "List files"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:251
+msgid "List of modifications since the selected increment:"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:252
+msgid "Modifications"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:263
+msgid "Nothing."
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:264
+msgid "List of changed files since the selected increment:"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:265
+msgid "Changed files"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:275
+msgid "List of files in the selected increment:"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:276
+msgid "List of files"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:290
+msgid "<p><b>An error occured restoring %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
+msgstr ""
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:271 common/backup.cpp:161
+#, no-c-format
+msgid "Never delete"
+msgstr ""
+
+#: common/backup.cpp:163 common/backup.cpp:170
+#: common/backuplistviewitem.cpp:49 common/backuplistviewitem.cpp:54
+msgid "%1 days"
+msgstr ""
+
+#: common/backup.cpp:168
+msgid "Source directory:"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:100 common/backup.cpp:169
+#, no-c-format
+msgid "Destination directory:"
+msgstr ""
+
+#: common/backup.cpp:170
+msgid "Interval:"
+msgstr ""
+
+#: common/backup.cpp:171
+msgid "Delete after:"
+msgstr ""
+
+#: common/backup.cpp:172
+msgid "Use compression:"
+msgstr ""
+
+#: common/backuplistviewitem.cpp:52
+msgid "Never"
+msgstr ""
+
+#: common/includeexcludeitem.cpp:57
+msgid "Included"
+msgstr ""
+
+#: common/includeexcludeitem.cpp:59
+msgid "Excluded"
+msgstr ""
+
+#: kded/keepkded.cpp:68
+msgid "<p><b>Backup %1 successfully backuped to %2</b></p>"
+msgstr ""
+
+#: app/actionview.ui:51
+#, no-c-format
+msgid "Backup system:"
+msgstr ""
+
+#: app/actionview.ui:114
+#, no-c-format
+msgid "<i>Add directory to backup</i>"
+msgstr ""
+
+#: app/actionview.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "<i>Restore a backup</i>"
+msgstr ""
+
+#: app/actionview.ui:222
+#, no-c-format
+msgid "<i>Backup now</i>"
+msgstr ""
+
+#: app/actionview.ui:276
+#, no-c-format
+msgid "<i>Edit backup list</i>"
+msgstr ""
+
+#: app/actionview.ui:330
+#, no-c-format
+msgid "<i>View backup log</i>"
+msgstr ""
+
+#: app/actionview.ui:352
+#, no-c-format
+msgid "Backup daemon:"
+msgstr ""
+
+#: app/actionview.ui:408
+#, no-c-format
+msgid "Keep daemon state:"
+msgstr ""
+
+#: app/actionview.ui:429
+#, no-c-format
+msgid "<p align=\"right\"><b>unknown</b></p>"
+msgstr ""
+
+#: app/actionview.ui:461
+#, no-c-format
+msgid "&Load"
+msgstr ""
+
+#: app/actionview.ui:469
+#, no-c-format
+msgid "Unload"
+msgstr ""
+
+#: app/addbackupwizard1view.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Select a directory for backup."
+msgstr ""
+
+#: app/addbackupwizard1view.ui:137
+#, no-c-format
+msgid "Use inclusion/exclusion list"
+msgstr ""
+
+#: app/addbackupwizard2view.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Select a location to place the backup."
+msgstr ""
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:108
+#, no-c-format
+msgid "Set the desired options for your backup."
+msgstr ""
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:124
+#, no-c-format
+msgid "General options:"
+msgstr ""
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:167
+#, no-c-format
+msgid "Backup interval (days):"
+msgstr ""
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:183
+#, no-c-format
+msgid "Delete after (days):"
+msgstr ""
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:293
+#, no-c-format
+msgid "Extra options:"
+msgstr ""
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:320
+#, no-c-format
+msgid "Use compression"
+msgstr ""
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:331
+#, no-c-format
+msgid "Exclude special files"
+msgstr ""
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:358
+#, no-c-format
+msgid "Use advanced configuration"
+msgstr ""
+
+#: app/advancedbackupconfigview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Choose the options you want to use during the backup process:"
+msgstr ""
+
+#: app/backuplistview.ui:44 app/forcebackupdialogview.ui:66
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:106
+#, no-c-format
+msgid "Source"
+msgstr ""
+
+#: app/backuplistview.ui:55 app/forcebackupdialogview.ui:77
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Destination"
+msgstr ""
+
+#: app/backuplistview.ui:66 app/forcebackupdialogview.ui:88
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:128
+#, no-c-format
+msgid "Backup Interval"
+msgstr ""
+
+#: app/backuplistview.ui:77 app/forcebackupdialogview.ui:99
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:139
+#, no-c-format
+msgid "Delete After"
+msgstr ""
+
+#: app/forcebackupdialogview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Select the sources to backup now."
+msgstr ""
+
+#: app/generalconfigview.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "GeneralConfigView"
+msgstr ""
+
+#: app/generalconfigview.ui:35
+#, no-c-format
+msgid "Notifications"
+msgstr ""
+
+#: app/generalconfigview.ui:54
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup error"
+msgstr ""
+
+#: app/generalconfigview.ui:62
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup success"
+msgstr ""
+
+#: app/generalconfigview.ui:74 common/keepsettings.kcfg:24
+#, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup priority"
+msgstr ""
+
+#: app/generalconfigview.ui:93 common/keepsettings.kcfg:17
+#: common/keepsettings.kcfg:19
+#, no-c-format
+msgid "Control rdiff-backup priority"
+msgstr ""
+
+#: app/generalconfigview.ui:131
+#, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup niceness"
+msgstr ""
+
+#: app/includeexcludeview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Select the files/directories you want to include/exclude. You can use * "
+"(wildcard) generic character. You can drag and drop the items to tune the "
+"priority order."
+msgstr ""
+
+#: app/includeexcludeview.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Include"
+msgstr ""
+
+#: app/includeexcludeview.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Exclude"
+msgstr ""
+
+#: app/includeexcludeview.ui:110
+#, no-c-format
+msgid "Include/Exclude list:"
+msgstr ""
+
+#: app/includeexcludeview.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Item"
+msgstr ""
+
+#: app/includeexcludeview.ui:138
+#, no-c-format
+msgid "Action"
+msgstr ""
+
+#: app/includeexcludeview.ui:173
+#, no-c-format
+msgid "remove"
+msgstr ""
+
+#: app/logview.ui:38 app/restorebackupwizard3view.ui:195
+#, no-c-format
+msgid "Date"
+msgstr ""
+
+#: app/logview.ui:49
+#, no-c-format
+msgid "Event"
+msgstr ""
+
+#: app/logview.ui:60
+#, no-c-format
+msgid "Backup"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Select the backup to restore."
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "Custom backup directory:"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:187
+#, no-c-format
+msgid "Use custom backup directory"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:211
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "Directory:"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Choose a location to restore the selected backup."
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:119
+#, no-c-format
+msgid "Use default directory"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:144
+#, no-c-format
+msgid "Use custom directory:"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "RestoreBackupWizard2View"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:95
+#, no-c-format
+msgid "Set the date to restore the selected backup."
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Current date:"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:143
+#, no-c-format
+msgid "Last backup:"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:169
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:185
+#, no-c-format
+msgid "unknown"
+msgstr ""
+
+#: common/keepsettings.kcfg:7 common/keepsettings.kcfg:9
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup error."
+msgstr ""
+
+#: common/keepsettings.kcfg:12 common/keepsettings.kcfg:14
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup success."
+msgstr ""
+
+#: common/keepsettings.kcfg:22
+#, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup priority\""
+msgstr ""
diff --git a/translations/messages/lt.po b/translations/messages/lt.po
new file mode 100644
index 0000000..a13470c
--- /dev/null
+++ b/translations/messages/lt.po
@@ -0,0 +1,553 @@
+# translation of keep.po to Lithuanian
+#
+# Donatas Glodenis <dgvirtual@akl.lt>, 2006.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: keep\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:20+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-05-31 19:20+0300\n"
+"Last-Translator: Donatas Glodenis <dgvirtual@akl.lt>\n"
+"Language-Team: Lithuanian <lt@li.org>\n"
+"Language: lt\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n"
+"%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+
+#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Donatas Glodenis"
+
+#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "dgvirtual@akl.lt"
+
+#: app/advancedbackupconfigdialog.cpp:34
+msgid "Advanced Backup Configuration"
+msgstr "Sudėtingesni atsarginių kopijų nustatymai"
+
+#: app/backupconfigdialog.cpp:43 app/keepmainwindow.cpp:83
+msgid "Configure backups"
+msgstr "Konfigūruoti atsarginių kopijų darymą"
+
+#: app/forcebackupdialog.cpp:45
+msgid "Backup now"
+msgstr "Daryti atsarginę kopiją dabar"
+
+#: app/forcebackupdialog.cpp:96 kded/keepkded.cpp:59
+msgid "<p><b>An error occured making %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
+msgstr "<p><b>Darant %1 atsarginę kopiją įvyko klaida:</b></p><p>%2</p>"
+
+#: app/includeexcludedialog.cpp:39
+msgid "Inclusion/Exclusion Configuration"
+msgstr "Įterpimų/išskyrimų konfigūravimas"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:49
+msgid "Backup System"
+msgstr "Sistemos kopija"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:82
+msgid "Check rdiff-backup"
+msgstr "Patikrinti kopijos rdiff"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:85
+msgid "Add Backup"
+msgstr "Pridėti atsarginę kopiją"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:86
+msgid "Restore Backup"
+msgstr "Atstatyti iš atsarginės kopijos"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:87
+msgid "Backup Now"
+msgstr "Daryti kopiją dabar"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:88 app/logdialog.cpp:42
+msgid "View log"
+msgstr "Peržiūrėti žurnalą"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:108
+msgid "<p align=\"right\"><b>Ok</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>Gerai</b></p>"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:116
+msgid "<p align=\"right\"><b>Not Running</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>Neveikia</b></p>"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:128
+msgid ""
+"<b>The application rdiff-backup has been detected on your system.</"
+"b><br><br> You're running version %1 of rdiff-backup."
+msgstr ""
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:130
+msgid ""
+"<b>The application rdiff-backup has not been detected on your system.</"
+"b><br><br>If rdiff-backup is not installed, Keep will not be able to make "
+"backups. To fix this problem, install rdiff-backup on your system."
+msgstr ""
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:164
+msgid "General"
+msgstr "Bendra"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:249
+msgid "Incorrect reply from KDED."
+msgstr "Neteisingas atsakymas iš KDED"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:255
+msgid "Unable to contact KDED."
+msgstr "Nepavyksta susisiekti su KDED."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:271
+msgid "Unable to stop service."
+msgstr "Nepavyksta sustabdyti tarnybos."
+
+#: app/main.cpp:29
+#, fuzzy
+msgid "TDE Backup System"
+msgstr "KDE atsarginių kopijų sistema"
+
+#: app/main.cpp:33
+msgid "Keep"
+msgstr "Keep"
+
+#: app/main.cpp:35
+msgid "Maintainer"
+msgstr "Palaikytojas"
+
+#: app/main.cpp:37
+msgid "Ubuntu packages"
+msgstr "Ubuntu paketai"
+
+#: app/main.cpp:38
+msgid "Application wording"
+msgstr "Programos įvardijimas"
+
+#: app/main.cpp:39
+msgid "Useful patches"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:50
+msgid "Menu"
+msgstr "Meniu"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:51
+msgid "Show differences destination/backup"
+msgstr "Rodyti tikslo/kopijos skirtumus"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:52
+msgid "List changed files"
+msgstr "Pateikti pakeistų bylų sąrašą"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:53
+msgid "List files"
+msgstr "Pateikti bylų sąrašą"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:251
+msgid "List of modifications since the selected increment:"
+msgstr "Pakeitimų nuo referencinės kopijos padarymo sąrašas:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:252
+msgid "Modifications"
+msgstr "Pakeitimai"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:263
+msgid "Nothing."
+msgstr "Nieko."
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:264
+msgid "List of changed files since the selected increment:"
+msgstr ""
+"Sąrašas bylų, kurios pasikeitė nuo tada, kai buvo padaryta referencinė "
+"atsarginė kopija:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:265
+msgid "Changed files"
+msgstr "Pakeistos bylos"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:275
+#, fuzzy
+msgid "List of files in the selected increment:"
+msgstr "Bylų parinktoje referencinėje kopijoje sąrašas:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:276
+msgid "List of files"
+msgstr "Eilučių sąrašas"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:290
+msgid "<p><b>An error occured restoring %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
+msgstr "<p><Atstatant %1 ir atsarginės kopijos įvyko klaida:</b></p><p>%2</p>"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:271 common/backup.cpp:161
+#, no-c-format
+msgid "Never delete"
+msgstr "Niekuomet netrinti"
+
+#: common/backup.cpp:163 common/backup.cpp:170 common/backuplistviewitem.cpp:49
+#: common/backuplistviewitem.cpp:54
+msgid "%1 days"
+msgstr "%1 dienos"
+
+#: common/backup.cpp:168
+msgid "Source directory:"
+msgstr "Šaltinio aplankas:"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:100 common/backup.cpp:169
+#, no-c-format
+msgid "Destination directory:"
+msgstr "Tikslo aplankas:"
+
+#: common/backup.cpp:170
+msgid "Interval:"
+msgstr "Intervalas:"
+
+#: common/backup.cpp:171
+msgid "Delete after:"
+msgstr "Trinti po:"
+
+#: common/backup.cpp:172
+msgid "Use compression:"
+msgstr "Suspausti:"
+
+#: common/backuplistviewitem.cpp:52
+msgid "Never"
+msgstr "Niekada"
+
+#: common/includeexcludeitem.cpp:57
+msgid "Included"
+msgstr "Įtraukta"
+
+#: common/includeexcludeitem.cpp:59
+msgid "Excluded"
+msgstr "Neįtraukta"
+
+#: kded/keepkded.cpp:68
+msgid "<p><b>Backup %1 successfully backuped to %2</b></p>"
+msgstr "<p><b>Atsarginė %1 kopija sėkmingai padaryta ir padėta į %2</b></p>"
+
+#: app/actionview.ui:51
+#, no-c-format
+msgid "Backup system:"
+msgstr "Daryti sistemos atsarginę kopiją:"
+
+#: app/actionview.ui:114
+#, no-c-format
+msgid "<i>Add directory to backup</i>"
+msgstr "<i>Pridėti aplanką</i>"
+
+#: app/actionview.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "<i>Restore a backup</i>"
+msgstr "<i>Atstatyti iš atsarginės kopijos</i>"
+
+#: app/actionview.ui:222
+#, no-c-format
+msgid "<i>Backup now</i>"
+msgstr "<i>Daryti atsarginę kopiją dabar</i>"
+
+#: app/actionview.ui:276
+#, no-c-format
+msgid "<i>Edit backup list</i>"
+msgstr "<i>Redaguoti atsarginių kopijų sąrašą</i>"
+
+#: app/actionview.ui:330
+#, no-c-format
+msgid "<i>View backup log</i>"
+msgstr "<i>Peržiūrėti atsarginių kopijų žurnalą</i>"
+
+#: app/actionview.ui:352
+#, no-c-format
+msgid "Backup daemon:"
+msgstr "Atsarginių kopijų tarnyba:"
+
+#: app/actionview.ui:408
+#, no-c-format
+msgid "Keep daemon state:"
+msgstr "Keep tarybos būklę:"
+
+#: app/actionview.ui:429
+#, no-c-format
+msgid "<p align=\"right\"><b>unknown</b></p>"
+msgstr ""
+
+#: app/actionview.ui:461
+#, no-c-format
+msgid "&Load"
+msgstr "Į&kelti"
+
+#: app/actionview.ui:469
+#, no-c-format
+msgid "Unload"
+msgstr "Iškelti"
+
+#: app/addbackupwizard1view.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Select a directory for backup."
+msgstr "Pasirinkti aplanką atsarginėms kopijoms."
+
+#: app/addbackupwizard1view.ui:137
+#, no-c-format
+msgid "Use inclusion/exclusion list"
+msgstr "Naudoti įtraukimo/pašalinimo sąrašą"
+
+#: app/addbackupwizard2view.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Select a location to place the backup."
+msgstr "Parinkite vietą atsarginės kopijos padėjimui."
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:108
+#, no-c-format
+msgid "Set the desired options for your backup."
+msgstr "Nustatykite norimas parinktis atsarginių kopijų darymui."
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:124
+#, no-c-format
+msgid "General options:"
+msgstr "Bendrosios parinktys:"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:167
+#, no-c-format
+msgid "Backup interval (days):"
+msgstr "Kopijų darymo intervalas (dienos):"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:183
+#, no-c-format
+msgid "Delete after (days):"
+msgstr "Trinti po (dienos):"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:293
+#, no-c-format
+msgid "Extra options:"
+msgstr "Papildomos parinktys:"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:320
+#, no-c-format
+msgid "Use compression"
+msgstr "Naudoti glaudinimą"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:331
+#, no-c-format
+msgid "Exclude special files"
+msgstr "Išskirti specialiasias bylas"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:358
+#, no-c-format
+msgid "Use advanced configuration"
+msgstr "Naudoti sudėtingesnį konfigūravimą"
+
+#: app/advancedbackupconfigview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Choose the options you want to use during the backup process:"
+msgstr "Pasirinkite atsarginės kopijos darymo parinktis"
+
+#: app/backuplistview.ui:44 app/forcebackupdialogview.ui:66
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:106
+#, no-c-format
+msgid "Source"
+msgstr "Šaltinis"
+
+#: app/backuplistview.ui:55 app/forcebackupdialogview.ui:77
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Destination"
+msgstr "Paskiries vieta"
+
+#: app/backuplistview.ui:66 app/forcebackupdialogview.ui:88
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:128
+#, no-c-format
+msgid "Backup Interval"
+msgstr "Kopijų darymo intervalai"
+
+#: app/backuplistview.ui:77 app/forcebackupdialogview.ui:99
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:139
+#, no-c-format
+msgid "Delete After"
+msgstr "Trinti po"
+
+#: app/forcebackupdialogview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Select the sources to backup now."
+msgstr "Pažymėkite šaltinius,kurių atsargines kopijas darysite."
+
+#: app/generalconfigview.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "GeneralConfigView"
+msgstr ""
+
+#: app/generalconfigview.ui:35
+#, no-c-format
+msgid "Notifications"
+msgstr "Pranešimai"
+
+#: app/generalconfigview.ui:54
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup error"
+msgstr "Pranešti apie atsarginės kopijos klaidą"
+
+#: app/generalconfigview.ui:62
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup success"
+msgstr "Pranešti apie sėkmingą atsarginės kopijos sukūrimą"
+
+#: app/generalconfigview.ui:74 common/keepsettings.kcfg:24
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup priority"
+msgstr "Pranešti apie atsarginės kopijos klaidą"
+
+#: app/generalconfigview.ui:93 common/keepsettings.kcfg:17
+#: common/keepsettings.kcfg:19
+#, no-c-format
+msgid "Control rdiff-backup priority"
+msgstr ""
+
+#: app/generalconfigview.ui:131
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup niceness"
+msgstr "Pranešti apie sėkmingą atsarginės kopijos sukūrimą"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Select the files/directories you want to include/exclude. You can use * "
+"(wildcard) generic character. You can drag and drop the items to tune the "
+"priority order."
+msgstr ""
+
+#: app/includeexcludeview.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Include"
+msgstr "Įterpti"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Exclude"
+msgstr "Išskirti"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:110
+#, no-c-format
+msgid "Include/Exclude list:"
+msgstr "Įterpimo/išskyrimo sąrašas:"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Item"
+msgstr "Elementas"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:138
+#, no-c-format
+msgid "Action"
+msgstr "Veiksmas"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:173
+#, no-c-format
+msgid "remove"
+msgstr "pašalinti"
+
+#: app/logview.ui:38 app/restorebackupwizard3view.ui:195
+#, no-c-format
+msgid "Date"
+msgstr "Data"
+
+#: app/logview.ui:49
+#, no-c-format
+msgid "Event"
+msgstr "Įvykis"
+
+#: app/logview.ui:60
+#, no-c-format
+msgid "Backup"
+msgstr "Kopijavimas"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Select the backup to restore."
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "Custom backup directory:"
+msgstr "Pasirinktas atsarginių kopijų aplankas"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:187
+#, no-c-format
+msgid "Use custom backup directory"
+msgstr "Naudoti pasirinktą atsarginių kopijų aplanką"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:211 app/restorebackupwizard2view.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "Directory:"
+msgstr "Aplankas:"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Choose a location to restore the selected backup."
+msgstr "Pasirinkite, į kokią vietą atstatyti pasirinktą atsarginę kopiją"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:119
+#, no-c-format
+msgid "Use default directory"
+msgstr "Naudoti numatytąjį aplanką"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:144
+#, no-c-format
+msgid "Use custom directory:"
+msgstr "Naudoti kitą aplanką:"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "RestoreBackupWizard2View"
+msgstr "Atsarginės kopijos atstatymo vediklio vaizdas"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:95
+#, no-c-format
+msgid "Set the date to restore the selected backup."
+msgstr "Nustatykite pažymėtos atsarginės kopijos atstatymo datą."
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Current date:"
+msgstr "Šiandienos data:"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:143
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Last backup:"
+msgstr "Atstatyti iš atsarginės kopijos"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:169 app/restorebackupwizard3view.ui:185
+#, no-c-format
+msgid "unknown"
+msgstr "nežinoma"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:7 common/keepsettings.kcfg:9
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Notify backup error."
+msgstr "Pranešti apie atsarginės kopijos klaidą"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:12 common/keepsettings.kcfg:14
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Notify backup success."
+msgstr "Pranešti apie sėkmingą atsarginės kopijos sukūrimą"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:22
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup priority\""
+msgstr "Pranešti apie atsarginės kopijos klaidą"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Configure"
+#~ msgstr "Konfigūruoti atsarginių kopijų darymą"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "&Reload"
+#~ msgstr "Iškelti"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Remove"
+#~ msgstr "pašalinti"
diff --git a/translations/messages/nl.po b/translations/messages/nl.po
new file mode 100644
index 0000000..15790d9
--- /dev/null
+++ b/translations/messages/nl.po
@@ -0,0 +1,561 @@
+# translation of keep.po to Dutch
+#
+# Rinse de Vries <rinsedevries@kde.nl>, 2006.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: keep\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:20+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-10-04 13:23+0200\n"
+"Last-Translator: Rinse de Vries <rinsedevries@kde.nl>\n"
+"Language-Team: Dutch <kde-i18n-nl@kde.org>\n"
+"Language: nl\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+
+#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Rinse de Vries"
+
+#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "rinsedevries@kde.nl"
+
+#: app/advancedbackupconfigdialog.cpp:34
+msgid "Advanced Backup Configuration"
+msgstr "Geavanceerde backupconfiguratie"
+
+#: app/backupconfigdialog.cpp:43 app/keepmainwindow.cpp:83
+msgid "Configure backups"
+msgstr "Backups instellen"
+
+#: app/forcebackupdialog.cpp:45
+msgid "Backup now"
+msgstr "Nu backup uitvoeren"
+
+#: app/forcebackupdialog.cpp:96 kded/keepkded.cpp:59
+msgid "<p><b>An error occured making %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
+msgstr ""
+"<p><b>Er deed zich een fout voor tijdens het maken van %1 backup:</b></p><p>"
+"%2</p>"
+
+#: app/includeexcludedialog.cpp:39
+msgid "Inclusion/Exclusion Configuration"
+msgstr "Configuratie van insluiten/uitsluiten"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:49
+msgid "Backup System"
+msgstr "Systeem backuppen"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:82
+msgid "Check rdiff-backup"
+msgstr "rdiff-backup controleren"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:85
+msgid "Add Backup"
+msgstr "Backup toevoegen"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:86
+msgid "Restore Backup"
+msgstr "Backup terugzetten"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:87
+msgid "Backup Now"
+msgstr "Nu backup uitvoeren"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:88 app/logdialog.cpp:42
+msgid "View log"
+msgstr "Log tonen"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:108
+msgid "<p align=\"right\"><b>Ok</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>OK</b></p>"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:116
+msgid "<p align=\"right\"><b>Not Running</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>Niet actief</b></p>"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:128
+msgid ""
+"<b>The application rdiff-backup has been detected on your system.</"
+"b><br><br> You're running version %1 of rdiff-backup."
+msgstr ""
+"<b>Het programma rdiff-backup is op uw computer gevonden.</b><br><br>U "
+"gebruikt versie %1 van rdiff-backup."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:130
+msgid ""
+"<b>The application rdiff-backup has not been detected on your system.</"
+"b><br><br>If rdiff-backup is not installed, Keep will not be able to make "
+"backups. To fix this problem, install rdiff-backup on your system."
+msgstr ""
+"<b>Het programma rdiff-backup is niet gevonden op uw computer.</"
+"b><br><br>Als rdiff-backup niet is geïnstalleerd, dan kunt u geen backups "
+"maken. Om dit probleem te verhelpen, installeer rdiff-backup op uw computer."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:164
+msgid "General"
+msgstr "Algemeen"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:249
+msgid "Incorrect reply from KDED."
+msgstr "Onjuiste reactie van KDED."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:255
+msgid "Unable to contact KDED."
+msgstr "Er kon geen contact worden gemaakt met KDED."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:271
+msgid "Unable to stop service."
+msgstr "De dienst kon niet worden gestopt."
+
+#: app/main.cpp:29
+#, fuzzy
+msgid "TDE Backup System"
+msgstr "KDE Backupsysteem"
+
+#: app/main.cpp:33
+msgid "Keep"
+msgstr "Keep"
+
+#: app/main.cpp:35
+msgid "Maintainer"
+msgstr "Onderhouder"
+
+#: app/main.cpp:37
+msgid "Ubuntu packages"
+msgstr "Ubuntu-pakketten"
+
+#: app/main.cpp:38
+msgid "Application wording"
+msgstr "Programmawording"
+
+#: app/main.cpp:39
+msgid "Useful patches"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:50
+msgid "Menu"
+msgstr "Menu"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:51
+msgid "Show differences destination/backup"
+msgstr "Verschil tussen doel en backup tonen"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:52
+msgid "List changed files"
+msgstr "Gewijzigde bestanden tonen"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:53
+msgid "List files"
+msgstr "Bestanden tonen"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:251
+msgid "List of modifications since the selected increment:"
+msgstr "Wijzigingen sinds de gekozen increment tonen:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:252
+msgid "Modifications"
+msgstr "Wijzigingen"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:263
+msgid "Nothing."
+msgstr "Niets."
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:264
+msgid "List of changed files since the selected increment:"
+msgstr "Lijst met wijzigingen sinds de laatste increment:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:265
+msgid "Changed files"
+msgstr "Gewijzigde bestanden"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:275
+msgid "List of files in the selected increment:"
+msgstr "Lijst met bestanden in de gekozen increment:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:276
+msgid "List of files"
+msgstr "Lijst met bestanden"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:290
+msgid "<p><b>An error occured restoring %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
+msgstr ""
+"<p><b>Er deed zich een fout voor tijdens het herstellen van %1 backup:</b></"
+"p><p>%2</p>"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:271 common/backup.cpp:161
+#, no-c-format
+msgid "Never delete"
+msgstr "Nooit verwijderen"
+
+#: common/backup.cpp:163 common/backup.cpp:170 common/backuplistviewitem.cpp:49
+#: common/backuplistviewitem.cpp:54
+msgid "%1 days"
+msgstr "%1 dagen"
+
+#: common/backup.cpp:168
+msgid "Source directory:"
+msgstr "Bronmap:"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:100 common/backup.cpp:169
+#, no-c-format
+msgid "Destination directory:"
+msgstr "Bestemmingsmap:"
+
+#: common/backup.cpp:170
+msgid "Interval:"
+msgstr "Interval:"
+
+#: common/backup.cpp:171
+msgid "Delete after:"
+msgstr "Verwijderen na:"
+
+#: common/backup.cpp:172
+msgid "Use compression:"
+msgstr "Compressie gebruiken:"
+
+#: common/backuplistviewitem.cpp:52
+msgid "Never"
+msgstr "Nooit"
+
+#: common/includeexcludeitem.cpp:57
+msgid "Included"
+msgstr "Ingesloten"
+
+#: common/includeexcludeitem.cpp:59
+msgid "Excluded"
+msgstr "Uitgesloten"
+
+#: kded/keepkded.cpp:68
+msgid "<p><b>Backup %1 successfully backuped to %2</b></p>"
+msgstr "<p><b>Met succes backup gemaakt van %1 naar %2</b></p>"
+
+#: app/actionview.ui:51
+#, no-c-format
+msgid "Backup system:"
+msgstr "Backupsysteem:"
+
+#: app/actionview.ui:114
+#, no-c-format
+msgid "<i>Add directory to backup</i>"
+msgstr "<i>Map toevoegen aan backup</i>"
+
+#: app/actionview.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "<i>Restore a backup</i>"
+msgstr "<i>Een backup terugzetten</i>"
+
+#: app/actionview.ui:222
+#, no-c-format
+msgid "<i>Backup now</i>"
+msgstr "<i>Nu backup uitvoeren</i>"
+
+#: app/actionview.ui:276
+#, no-c-format
+msgid "<i>Edit backup list</i>"
+msgstr "<i>Backuplijst bewerken</i>"
+
+#: app/actionview.ui:330
+#, no-c-format
+msgid "<i>View backup log</i>"
+msgstr "<i>Backuplog tonen</i>"
+
+#: app/actionview.ui:352
+#, no-c-format
+msgid "Backup daemon:"
+msgstr "Backupdaemon:"
+
+#: app/actionview.ui:408
+#, no-c-format
+msgid "Keep daemon state:"
+msgstr "Status van Keep-daemon:"
+
+#: app/actionview.ui:429
+#, no-c-format
+msgid "<p align=\"right\"><b>unknown</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>onbekend</b></p>"
+
+#: app/actionview.ui:461
+#, no-c-format
+msgid "&Load"
+msgstr "&Laden"
+
+#: app/actionview.ui:469
+#, no-c-format
+msgid "Unload"
+msgstr "Ontladen"
+
+#: app/addbackupwizard1view.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Select a directory for backup."
+msgstr "Selecteer een map voor de backup."
+
+#: app/addbackupwizard1view.ui:137
+#, no-c-format
+msgid "Use inclusion/exclusion list"
+msgstr "Insluiten/uitsluitenlijst gebruiken"
+
+#: app/addbackupwizard2view.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Select a location to place the backup."
+msgstr "Selecteer een locatie om de backup te plaatsen."
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:108
+#, no-c-format
+msgid "Set the desired options for your backup."
+msgstr "Stel de gewenste opties voor uw backup in."
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:124
+#, no-c-format
+msgid "General options:"
+msgstr "Algemene opties:"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:167
+#, no-c-format
+msgid "Backup interval (days):"
+msgstr "Backupinterval (dagen):"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:183
+#, no-c-format
+msgid "Delete after (days):"
+msgstr "Verwijderen na (dagen):"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:293
+#, no-c-format
+msgid "Extra options:"
+msgstr "Extra opties:"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:320
+#, no-c-format
+msgid "Use compression"
+msgstr "Compressie gebruiken"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:331
+#, no-c-format
+msgid "Exclude special files"
+msgstr "Speciale bestanden uitsluiten"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:358
+#, no-c-format
+msgid "Use advanced configuration"
+msgstr "Geavanceerde configuratie gebruiken"
+
+#: app/advancedbackupconfigview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Choose the options you want to use during the backup process:"
+msgstr "Kies de opties die u wilt gebruiken tijdens het backupproces:"
+
+#: app/backuplistview.ui:44 app/forcebackupdialogview.ui:66
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:106
+#, no-c-format
+msgid "Source"
+msgstr "Bron"
+
+#: app/backuplistview.ui:55 app/forcebackupdialogview.ui:77
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Destination"
+msgstr "Bestemming"
+
+#: app/backuplistview.ui:66 app/forcebackupdialogview.ui:88
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:128
+#, no-c-format
+msgid "Backup Interval"
+msgstr "Backupinterval"
+
+#: app/backuplistview.ui:77 app/forcebackupdialogview.ui:99
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:139
+#, no-c-format
+msgid "Delete After"
+msgstr "Verwijderen na"
+
+#: app/forcebackupdialogview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Select the sources to backup now."
+msgstr "Selecteer de bronnen om nu te backuppen."
+
+#: app/generalconfigview.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "GeneralConfigView"
+msgstr "GeneralConfigView"
+
+#: app/generalconfigview.ui:35
+#, no-c-format
+msgid "Notifications"
+msgstr "Meldingen"
+
+#: app/generalconfigview.ui:54
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup error"
+msgstr "Backupfout melden"
+
+#: app/generalconfigview.ui:62
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup success"
+msgstr "Backupsucces melden"
+
+#: app/generalconfigview.ui:74 common/keepsettings.kcfg:24
+#, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup priority"
+msgstr "Prioriteit rdiff-backup"
+
+#: app/generalconfigview.ui:93 common/keepsettings.kcfg:17
+#: common/keepsettings.kcfg:19
+#, no-c-format
+msgid "Control rdiff-backup priority"
+msgstr "Prioriteit van rdiff-backup bepalen"
+
+#: app/generalconfigview.ui:131
+#, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup niceness"
+msgstr "Prioriteit rdiff-backup"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Select the files/directories you want to include/exclude. You can use * "
+"(wildcard) generic character. You can drag and drop the items to tune the "
+"priority order."
+msgstr ""
+"Selecteer de bestanden/mappen die u wilt insluiten/uitsluiten. U kunt "
+"gebruik maken van het generieke jokerteken (*). U kunt de items verslepen om "
+"de prioriteitsvolgorde te veranderen."
+
+#: app/includeexcludeview.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Include"
+msgstr "Insluiten"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Exclude"
+msgstr "Uitsluiten"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:110
+#, no-c-format
+msgid "Include/Exclude list:"
+msgstr "Insluit/uitsluitlijst:"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Item"
+msgstr "Item"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:138
+#, no-c-format
+msgid "Action"
+msgstr "Actie"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:173
+#, no-c-format
+msgid "remove"
+msgstr "verwijderen"
+
+#: app/logview.ui:38 app/restorebackupwizard3view.ui:195
+#, no-c-format
+msgid "Date"
+msgstr "Datum"
+
+#: app/logview.ui:49
+#, no-c-format
+msgid "Event"
+msgstr "Gebeurtenis"
+
+#: app/logview.ui:60
+#, no-c-format
+msgid "Backup"
+msgstr "Backup"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Select the backup to restore."
+msgstr "Selecteer de backup die u wilt terugzetten."
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "Custom backup directory:"
+msgstr "Aangepaste backupmap:"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:187
+#, no-c-format
+msgid "Use custom backup directory"
+msgstr "Aangepaste backupmap gebruiken"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:211 app/restorebackupwizard2view.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "Directory:"
+msgstr "Map:"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Choose a location to restore the selected backup."
+msgstr "Kies een locatie om de gekozen backup terug te zetten."
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:119
+#, no-c-format
+msgid "Use default directory"
+msgstr "Standaardmap gebruiken"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:144
+#, no-c-format
+msgid "Use custom directory:"
+msgstr "Aangepaste map gebruiken:"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "RestoreBackupWizard2View"
+msgstr "RestoreBackupWizard2View"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:95
+#, no-c-format
+msgid "Set the date to restore the selected backup."
+msgstr "Geef de datum op om de geselecteerde backup terug te zetten."
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Current date:"
+msgstr "Huidige datum:"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:143
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Last backup:"
+msgstr "Backup terugzetten"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:169 app/restorebackupwizard3view.ui:185
+#, no-c-format
+msgid "unknown"
+msgstr "onbekend"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:7 common/keepsettings.kcfg:9
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Notify backup error."
+msgstr "Backupfout melden"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:12 common/keepsettings.kcfg:14
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Notify backup success."
+msgstr "Backupsucces melden"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:22
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup priority\""
+msgstr "Prioriteit rdiff-backup"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Configure"
+#~ msgstr "Backups instellen"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "&Reload"
+#~ msgstr "Ontladen"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Remove"
+#~ msgstr "verwijderen"
diff --git a/translations/messages/pl.po b/translations/messages/pl.po
new file mode 100644
index 0000000..5ef79af
--- /dev/null
+++ b/translations/messages/pl.po
@@ -0,0 +1,562 @@
+# translation of keep.po to Polish
+#
+# Micheal Bendowski <bendowski@gmail.com>, 2006.
+# Krzysztof Lichota <lichota@mimuw.edu.pl>, 2006.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: keep\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:20+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-05-24 16:16+0200\n"
+"Last-Translator: Krzysztof Lichota <lichota@mimuw.edu.pl>\n"
+"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
+"Language: pl\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
+
+#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Michał Bendowski"
+
+#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "bendowski@gmail.com"
+
+#: app/advancedbackupconfigdialog.cpp:34
+msgid "Advanced Backup Configuration"
+msgstr "Zaawansowana konfiguracja kopii zapasowych"
+
+#: app/backupconfigdialog.cpp:43 app/keepmainwindow.cpp:83
+msgid "Configure backups"
+msgstr "Konfiguruj kopie zapasowe"
+
+#: app/forcebackupdialog.cpp:45
+msgid "Backup now"
+msgstr "Stwórz kopię zapasową"
+
+#: app/forcebackupdialog.cpp:96 kded/keepkded.cpp:59
+msgid "<p><b>An error occured making %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
+msgstr ""
+"<p><b>Wystąpił błąd przy tworzeniu kopii zapasowej %1:</b></p><p>%2</p>"
+
+#: app/includeexcludedialog.cpp:39
+msgid "Inclusion/Exclusion Configuration"
+msgstr "Konfiguracja dołączonych/wyłączonych"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:49
+msgid "Backup System"
+msgstr "Kopia zapasowa systemu"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:82
+msgid "Check rdiff-backup"
+msgstr "Sprawdź rdiff-backup"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:85
+msgid "Add Backup"
+msgstr "Dodaj kopię zapasową"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:86
+msgid "Restore Backup"
+msgstr "Przywróć kopię zapasową"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:87
+msgid "Backup Now"
+msgstr "Stwórz kopię zapasową"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:88 app/logdialog.cpp:42
+msgid "View log"
+msgstr "Zobacz dziennik"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:108
+msgid "<p align=\"right\"><b>Ok</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>Ok</b></p>"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:116
+msgid "<p align=\"right\"><b>Not Running</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>Nie działa</b></p>"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:128
+msgid ""
+"<b>The application rdiff-backup has been detected on your system.</"
+"b><br><br> You're running version %1 of rdiff-backup."
+msgstr ""
+"<b>Program rdiff-backup został wykryty w Twoim systemie.</b><br><br>Używasz "
+"programu rdiff-backup w wersji %1."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:130
+msgid ""
+"<b>The application rdiff-backup has not been detected on your system.</"
+"b><br><br>If rdiff-backup is not installed, Keep will not be able to make "
+"backups. To fix this problem, install rdiff-backup on your system."
+msgstr ""
+"<b>Program rdiff-backup nie został wykryty w Twoim systemie.</"
+"b><br><br>Jeżeli rdiff-backup nie jest zainstalowany, Keep nie będzie mógł "
+"tworzyć kopii zapasowych. Żeby rozwiązać ten problem, zainstaluj rdiff-"
+"backup w Twoim systemie."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:164
+msgid "General"
+msgstr "Ogólne"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:249
+msgid "Incorrect reply from KDED."
+msgstr "Niewłaściwa odpowiedź od KDED."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:255
+msgid "Unable to contact KDED."
+msgstr "Połączenie z KDED niemożliwe."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:271
+msgid "Unable to stop service."
+msgstr "Zatrzymanie usługi niemożliwe."
+
+#: app/main.cpp:29
+#, fuzzy
+msgid "TDE Backup System"
+msgstr "System kopii zapasowych dla KDE"
+
+#: app/main.cpp:33
+msgid "Keep"
+msgstr "Keep"
+
+#: app/main.cpp:35
+msgid "Maintainer"
+msgstr "Opiekun"
+
+#: app/main.cpp:37
+msgid "Ubuntu packages"
+msgstr "Pakiety dla Ubuntu"
+
+#: app/main.cpp:38
+msgid "Application wording"
+msgstr "Formuła programu"
+
+#: app/main.cpp:39
+msgid "Useful patches"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:50
+msgid "Menu"
+msgstr "Menu"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:51
+msgid "Show differences destination/backup"
+msgstr "Pokaż różnice pomiędzy celem i kopią zapasową"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:52
+msgid "List changed files"
+msgstr "Wypisz zmienione pliki"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:53
+msgid "List files"
+msgstr "Wypisz pliki"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:251
+msgid "List of modifications since the selected increment:"
+msgstr "Lista modyfikacji od wybranej kopii przyrostowej:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:252
+msgid "Modifications"
+msgstr "Zmiany"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:263
+msgid "Nothing."
+msgstr "Nic."
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:264
+msgid "List of changed files since the selected increment:"
+msgstr "Lista plików zmienionych od wybranej kopii przyrostowej:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:265
+msgid "Changed files"
+msgstr "Zmienione pliki"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:275
+#, fuzzy
+msgid "List of files in the selected increment:"
+msgstr "Lista plików w wybranej kopii przyrostowej:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:276
+msgid "List of files"
+msgstr "Lista plików"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:290
+msgid "<p><b>An error occured restoring %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
+msgstr ""
+"<p><b>Wystąpił błąd przy przywracaniu kopii zapasowej %1:</b></p><p>%2</p>"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:271 common/backup.cpp:161
+#, no-c-format
+msgid "Never delete"
+msgstr "Nigdy nie usuwaj"
+
+#: common/backup.cpp:163 common/backup.cpp:170 common/backuplistviewitem.cpp:49
+#: common/backuplistviewitem.cpp:54
+msgid "%1 days"
+msgstr "%1 dni"
+
+#: common/backup.cpp:168
+msgid "Source directory:"
+msgstr "Katalog źródłowy:"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:100 common/backup.cpp:169
+#, no-c-format
+msgid "Destination directory:"
+msgstr "Katalog docelowy:"
+
+#: common/backup.cpp:170
+msgid "Interval:"
+msgstr "Odstęp czasu:"
+
+#: common/backup.cpp:171
+msgid "Delete after:"
+msgstr "Usuń po:"
+
+#: common/backup.cpp:172
+msgid "Use compression:"
+msgstr "Użyj kompresji:"
+
+#: common/backuplistviewitem.cpp:52
+msgid "Never"
+msgstr "Nigdy"
+
+#: common/includeexcludeitem.cpp:57
+msgid "Included"
+msgstr "Dołączone"
+
+#: common/includeexcludeitem.cpp:59
+msgid "Excluded"
+msgstr "Wyłączone"
+
+#: kded/keepkded.cpp:68
+msgid "<p><b>Backup %1 successfully backuped to %2</b></p>"
+msgstr "<p><b>Kopia zapasowa %1 została pomyślnie utworzona w %2</b></p>"
+
+#: app/actionview.ui:51
+#, no-c-format
+msgid "Backup system:"
+msgstr "System kopii zapasowych:"
+
+#: app/actionview.ui:114
+#, no-c-format
+msgid "<i>Add directory to backup</i>"
+msgstr "<i>Dodaj tworzenie kopii zapasowej katalogu</i>"
+
+#: app/actionview.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "<i>Restore a backup</i>"
+msgstr "<i>Przywróć kopię zapasową</i>"
+
+#: app/actionview.ui:222
+#, no-c-format
+msgid "<i>Backup now</i>"
+msgstr "<i>Stwórz kopię zapasową</i>"
+
+#: app/actionview.ui:276
+#, no-c-format
+msgid "<i>Edit backup list</i>"
+msgstr "<i>Zmień listę kopii zapasowych</i>"
+
+#: app/actionview.ui:330
+#, no-c-format
+msgid "<i>View backup log</i>"
+msgstr "<i>Zobacz dziennik tworzenia kopii zapasowych</i>"
+
+#: app/actionview.ui:352
+#, no-c-format
+msgid "Backup daemon:"
+msgstr "Usługa kopii zapasowych:"
+
+#: app/actionview.ui:408
+#, no-c-format
+msgid "Keep daemon state:"
+msgstr "Stan usługi Keep:"
+
+#: app/actionview.ui:429
+#, no-c-format
+msgid "<p align=\"right\"><b>unknown</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>nieznany</b></p>"
+
+#: app/actionview.ui:461
+#, no-c-format
+msgid "&Load"
+msgstr "&Włącz"
+
+#: app/actionview.ui:469
+#, no-c-format
+msgid "Unload"
+msgstr "Wyłącz"
+
+#: app/addbackupwizard1view.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Select a directory for backup."
+msgstr "Wybierz katalog, z którego utworzona zostanie kopia zapasowa."
+
+#: app/addbackupwizard1view.ui:137
+#, no-c-format
+msgid "Use inclusion/exclusion list"
+msgstr "Użyj listy dołączonych/wyłączonych"
+
+#: app/addbackupwizard2view.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Select a location to place the backup."
+msgstr "Wybierz lokalizację, gdzie utworzona zostanie kopia zapasowa."
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:108
+#, no-c-format
+msgid "Set the desired options for your backup."
+msgstr "Ustaw pożądane opcje kopii zapasowej."
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:124
+#, no-c-format
+msgid "General options:"
+msgstr "Opcje ogólne:"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:167
+#, no-c-format
+msgid "Backup interval (days):"
+msgstr "Odstęp pomiędzy kopiami zapasowymi (w dniach):"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:183
+#, no-c-format
+msgid "Delete after (days):"
+msgstr "Usuń po (w dniach):"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:293
+#, no-c-format
+msgid "Extra options:"
+msgstr "Opcje dodatkowe:"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:320
+#, no-c-format
+msgid "Use compression"
+msgstr "Użyj kompresji"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:331
+#, no-c-format
+msgid "Exclude special files"
+msgstr "Wyłącz pliki specjalne"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:358
+#, no-c-format
+msgid "Use advanced configuration"
+msgstr "Użyj zaawansowanej konfiguracji"
+
+#: app/advancedbackupconfigview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Choose the options you want to use during the backup process:"
+msgstr "Wybierz opcje, których chcesz używać przy tworzeniu kopii zapasowej:"
+
+#: app/backuplistview.ui:44 app/forcebackupdialogview.ui:66
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:106
+#, no-c-format
+msgid "Source"
+msgstr "Źródło"
+
+#: app/backuplistview.ui:55 app/forcebackupdialogview.ui:77
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Destination"
+msgstr "Cel"
+
+#: app/backuplistview.ui:66 app/forcebackupdialogview.ui:88
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:128
+#, no-c-format
+msgid "Backup Interval"
+msgstr "Odstęp czasu"
+
+#: app/backuplistview.ui:77 app/forcebackupdialogview.ui:99
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:139
+#, no-c-format
+msgid "Delete After"
+msgstr "Usuń po"
+
+#: app/forcebackupdialogview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Select the sources to backup now."
+msgstr "Wybierz kopie zapasowe do utworzenia."
+
+#: app/generalconfigview.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "GeneralConfigView"
+msgstr ""
+
+#: app/generalconfigview.ui:35
+#, no-c-format
+msgid "Notifications"
+msgstr "Powiadomienia"
+
+#: app/generalconfigview.ui:54
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup error"
+msgstr "Powiadom o błędzie"
+
+#: app/generalconfigview.ui:62
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup success"
+msgstr "Powiadom o powodzeniu"
+
+#: app/generalconfigview.ui:74 common/keepsettings.kcfg:24
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup priority"
+msgstr "Powiadom o błędzie"
+
+#: app/generalconfigview.ui:93 common/keepsettings.kcfg:17
+#: common/keepsettings.kcfg:19
+#, no-c-format
+msgid "Control rdiff-backup priority"
+msgstr ""
+
+#: app/generalconfigview.ui:131
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup niceness"
+msgstr "Powiadom o powodzeniu"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Select the files/directories you want to include/exclude. You can use * "
+"(wildcard) generic character. You can drag and drop the items to tune the "
+"priority order."
+msgstr ""
+"Wybierz pliki/katalogi, które chcesz dołączyć/wyłączyć z kopii zapasowej. "
+"Możesz używać wieloznacznego znaku *. Możesz przeciągać i upuszczać "
+"elementy, by zmienić ich priorytet."
+
+#: app/includeexcludeview.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Include"
+msgstr "Włącz"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Exclude"
+msgstr "Wyłącz"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:110
+#, no-c-format
+msgid "Include/Exclude list:"
+msgstr "Lista dołączonych/wyłączonych:"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Item"
+msgstr "Element"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:138
+#, no-c-format
+msgid "Action"
+msgstr "Akcja"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:173
+#, no-c-format
+msgid "remove"
+msgstr "usuń"
+
+#: app/logview.ui:38 app/restorebackupwizard3view.ui:195
+#, no-c-format
+msgid "Date"
+msgstr "Data"
+
+#: app/logview.ui:49
+#, no-c-format
+msgid "Event"
+msgstr "Zdarzenie"
+
+#: app/logview.ui:60
+#, no-c-format
+msgid "Backup"
+msgstr "Kopia zapasowa"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Select the backup to restore."
+msgstr "Wybierz kopie zapasowe do przywrócenia."
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "Custom backup directory:"
+msgstr "Własny katalog kopii zapasowej:"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:187
+#, no-c-format
+msgid "Use custom backup directory"
+msgstr "Użyj własnego katalogu kopii zapasowej"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:211 app/restorebackupwizard2view.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "Directory:"
+msgstr "Katalog:"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Choose a location to restore the selected backup."
+msgstr ""
+"Wybierz lokalizację, gdzie wybrana kopia zapasowa ma zostać odtworzona."
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:119
+#, no-c-format
+msgid "Use default directory"
+msgstr "Użyj domyślnego katalogu"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:144
+#, no-c-format
+msgid "Use custom directory:"
+msgstr "Użyj własnego katalogu:"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "RestoreBackupWizard2View"
+msgstr "Asystent przywracania kopii zapasowych"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:95
+#, no-c-format
+msgid "Set the date to restore the selected backup."
+msgstr "Wybierz datę kopii zapasowej, która ma zostać przywrócona."
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Current date:"
+msgstr "Bieżąca data:"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:143
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Last backup:"
+msgstr "Przywróć kopię zapasową"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:169 app/restorebackupwizard3view.ui:185
+#, no-c-format
+msgid "unknown"
+msgstr "nieznane"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:7 common/keepsettings.kcfg:9
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Notify backup error."
+msgstr "Powiadom o błędzie"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:12 common/keepsettings.kcfg:14
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Notify backup success."
+msgstr "Powiadom o powodzeniu"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:22
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup priority\""
+msgstr "Powiadom o błędzie"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Configure"
+#~ msgstr "Konfiguruj kopie zapasowe"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "&Reload"
+#~ msgstr "Wyłącz"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Remove"
+#~ msgstr "usuń"
diff --git a/translations/messages/pt.po b/translations/messages/pt.po
new file mode 100644
index 0000000..1a1652b
--- /dev/null
+++ b/translations/messages/pt.po
@@ -0,0 +1,559 @@
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: keep\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:20+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-09-25 19:08+0100\n"
+"Last-Translator: José Nuno Coelho Pires <jncp@netcabo.pt>\n"
+"Language-Team: pt <kde-i18n-pt@kde.org>\n"
+"Language: \n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-POFile-SpellExtra: Keep Ubuntu KDED Mb rdiff Destabilizar Gmail\n"
+"X-POFile-SpellExtra: ActionView AddBackupWizard View BackupListView\n"
+"X-POFile-SpellExtra: RestoreBackupWizard GeneralConfigView\n"
+"X-POFile-IgnoreConsistency: Never\n"
+
+#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "José Nuno Pires,Pedro Morais"
+
+#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "jncp@netcabo.pt,morais@kde.org"
+
+#: app/advancedbackupconfigdialog.cpp:34
+msgid "Advanced Backup Configuration"
+msgstr "Configuração Avançada das Cópias de Segurança"
+
+#: app/backupconfigdialog.cpp:43 app/keepmainwindow.cpp:83
+msgid "Configure backups"
+msgstr "Configurar as cópias de segurança"
+
+#: app/forcebackupdialog.cpp:45
+msgid "Backup now"
+msgstr "Salvaguardar agora"
+
+#: app/forcebackupdialog.cpp:96 kded/keepkded.cpp:59
+msgid "<p><b>An error occured making %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
+msgstr ""
+"<p><b>Ocorreu um erro ao criar a cópia de segurança %1:</b></p><p>%2</p>"
+
+#: app/includeexcludedialog.cpp:39
+msgid "Inclusion/Exclusion Configuration"
+msgstr "Configuração da Inclusão/Exclusão"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:49
+msgid "Backup System"
+msgstr "Sistema de Cópia de Segurança"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:82
+msgid "Check rdiff-backup"
+msgstr "Verificar o rdiff-backup"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:85
+msgid "Add Backup"
+msgstr "Forçar a Salvaguarda"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:86
+msgid "Restore Backup"
+msgstr "Repor a Cópia de Segurança"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:87
+msgid "Backup Now"
+msgstr "Salvaguardar Agora"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:88 app/logdialog.cpp:42
+msgid "View log"
+msgstr "Ver o registo"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:108
+msgid "<p align=\"right\"><b>Ok</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>Ok</b></p>"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:116
+msgid "<p align=\"right\"><b>Not Running</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>Não Está em Execução</b></p>"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:128
+msgid ""
+"<b>The application rdiff-backup has been detected on your system.</"
+"b><br><br> You're running version %1 of rdiff-backup."
+msgstr ""
+"<b>A aplicação rdiff-backup foi detectada no seu sistema.</b><br><br> Você "
+"está correr a versão %1 do rdiff-backup."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:130
+msgid ""
+"<b>The application rdiff-backup has not been detected on your system.</"
+"b><br><br>If rdiff-backup is not installed, Keep will not be able to make "
+"backups. To fix this problem, install rdiff-backup on your system."
+msgstr ""
+"<b>A aplicação 'rdiff-backup' não foi detectada no seu sistema.</"
+"b><br><br>Como tal, o Keep não será capaz de criar cópias de segurança. "
+"Instale o pacote rdiff-backup da sua distribuição para corrigir isso."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:164
+msgid "General"
+msgstr "Geral"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:249
+msgid "Incorrect reply from KDED."
+msgstr "Foi recebida uma resposta inválida do KDED."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:255
+msgid "Unable to contact KDED."
+msgstr "Não foi possível contactar o KDED."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:271
+msgid "Unable to stop service."
+msgstr "Não foi possível parar o serviço."
+
+#: app/main.cpp:29
+#, fuzzy
+msgid "TDE Backup System"
+msgstr "Sistema de Cópias de Segurança do KDE"
+
+#: app/main.cpp:33
+msgid "Keep"
+msgstr "Manter"
+
+#: app/main.cpp:35
+msgid "Maintainer"
+msgstr "Manutenção"
+
+#: app/main.cpp:37
+msgid "Ubuntu packages"
+msgstr "Pacotes do Ubuntu"
+
+#: app/main.cpp:38
+msgid "Application wording"
+msgstr "Textos da aplicação"
+
+#: app/main.cpp:39
+msgid "Useful patches"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:50
+msgid "Menu"
+msgstr "Menu"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:51
+msgid "Show differences destination/backup"
+msgstr "Mostrar o destino/salvaguarda das diferenças"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:52
+msgid "List changed files"
+msgstr "Listar os ficheiros alterados"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:53
+msgid "List files"
+msgstr "Listar os ficheiros"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:251
+msgid "List of modifications since the selected increment:"
+msgstr "Lista das modificações desde o incremento seleccionado:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:252
+msgid "Modifications"
+msgstr "Modificações"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:263
+msgid "Nothing."
+msgstr "Nada."
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:264
+msgid "List of changed files since the selected increment:"
+msgstr "Lista dos ficheiros alterados desde o incremento seleccionado:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:265
+msgid "Changed files"
+msgstr "Ficheiros alterados"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:275
+msgid "List of files in the selected increment:"
+msgstr "Lista dos ficheiros no incremento seleccionado:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:276
+msgid "List of files"
+msgstr "Lista dos itens salvaguardados."
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:290
+msgid "<p><b>An error occured restoring %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
+msgstr ""
+"<p><b>Ocorreu um erro ao repor a cópia de segurança %1:</b></p><p>%2</p>"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:271 common/backup.cpp:161
+#, no-c-format
+msgid "Never delete"
+msgstr "Nunca apagar"
+
+#: common/backup.cpp:163 common/backup.cpp:170 common/backuplistviewitem.cpp:49
+#: common/backuplistviewitem.cpp:54
+msgid "%1 days"
+msgstr "%1 dias"
+
+#: common/backup.cpp:168
+msgid "Source directory:"
+msgstr "Tamanho da pasta de cópias de segurança:"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:100 common/backup.cpp:169
+#, no-c-format
+msgid "Destination directory:"
+msgstr "Pasta de destino:"
+
+#: common/backup.cpp:170
+msgid "Interval:"
+msgstr "Intervalo:"
+
+#: common/backup.cpp:171
+msgid "Delete after:"
+msgstr "Apagar após:"
+
+#: common/backup.cpp:172
+msgid "Use compression:"
+msgstr "Usar a compressão:"
+
+#: common/backuplistviewitem.cpp:52
+msgid "Never"
+msgstr "Nunca"
+
+#: common/includeexcludeitem.cpp:57
+msgid "Included"
+msgstr "Incluído"
+
+#: common/includeexcludeitem.cpp:59
+msgid "Excluded"
+msgstr "Excluído"
+
+#: kded/keepkded.cpp:68
+msgid "<p><b>Backup %1 successfully backuped to %2</b></p>"
+msgstr ""
+"<p><b>A cópia de segurança %1 foi salvaguardada com sucesso em %2</b></p>"
+
+#: app/actionview.ui:51
+#, no-c-format
+msgid "Backup system:"
+msgstr "Sistema de cópias de segurança:"
+
+#: app/actionview.ui:114
+#, no-c-format
+msgid "<i>Add directory to backup</i>"
+msgstr "<i>Adicionar uma pasta à cópia de segurança</i>"
+
+#: app/actionview.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "<i>Restore a backup</i>"
+msgstr "<i>Repor uma cópia de segurança</i>"
+
+#: app/actionview.ui:222
+#, no-c-format
+msgid "<i>Backup now</i>"
+msgstr "<i>Salvaguardar agora</i>"
+
+#: app/actionview.ui:276
+#, no-c-format
+msgid "<i>Edit backup list</i>"
+msgstr "<i>Editar a lista da cópia de segurança</i>"
+
+#: app/actionview.ui:330
+#, no-c-format
+msgid "<i>View backup log</i>"
+msgstr "<i>Ver o registo da cópia de segurança</i>"
+
+#: app/actionview.ui:352
+#, no-c-format
+msgid "Backup daemon:"
+msgstr "Servidor de salvaguarda:"
+
+#: app/actionview.ui:408
+#, no-c-format
+msgid "Keep daemon state:"
+msgstr "Manter o estado do servidor:"
+
+#: app/actionview.ui:429
+#, no-c-format
+msgid "<p align=\"right\"><b>unknown</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>desconhecido</b></p>"
+
+#: app/actionview.ui:461
+#, no-c-format
+msgid "&Load"
+msgstr "&Carregar"
+
+#: app/actionview.ui:469
+#, no-c-format
+msgid "Unload"
+msgstr "Fechar"
+
+#: app/addbackupwizard1view.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Select a directory for backup."
+msgstr "Seleccione uma pasta para a cópia de segurança."
+
+#: app/addbackupwizard1view.ui:137
+#, no-c-format
+msgid "Use inclusion/exclusion list"
+msgstr "Usar a lista de inclusão/exclusão"
+
+#: app/addbackupwizard2view.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Select a location to place the backup."
+msgstr "Seleccione um local onde colocar a cópia de segurança."
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:108
+#, no-c-format
+msgid "Set the desired options for your backup."
+msgstr "Configure as opções desejadas para a sua cópia de segurança."
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:124
+#, no-c-format
+msgid "General options:"
+msgstr "Opções gerais:"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:167
+#, no-c-format
+msgid "Backup interval (days):"
+msgstr "Intervalo entre cópias de segurança (dias):"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:183
+#, no-c-format
+msgid "Delete after (days):"
+msgstr "Apagar após (dias):"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:293
+#, no-c-format
+msgid "Extra options:"
+msgstr "Opções extra:"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:320
+#, no-c-format
+msgid "Use compression"
+msgstr "Usar a compressão"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:331
+#, no-c-format
+msgid "Exclude special files"
+msgstr "Excluir os ficheiros especiais"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:358
+#, no-c-format
+msgid "Use advanced configuration"
+msgstr "Usar a configuração avançada"
+
+#: app/advancedbackupconfigview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Choose the options you want to use during the backup process:"
+msgstr "Escolha as opções que deseja usar o processo de cópias de segurança:"
+
+#: app/backuplistview.ui:44 app/forcebackupdialogview.ui:66
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:106
+#, no-c-format
+msgid "Source"
+msgstr "Origem"
+
+#: app/backuplistview.ui:55 app/forcebackupdialogview.ui:77
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Destination"
+msgstr "Destino"
+
+#: app/backuplistview.ui:66 app/forcebackupdialogview.ui:88
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:128
+#, no-c-format
+msgid "Backup Interval"
+msgstr "Sistema de Cópia de Segurança"
+
+#: app/backuplistview.ui:77 app/forcebackupdialogview.ui:99
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:139
+#, no-c-format
+msgid "Delete After"
+msgstr "Apagar Após"
+
+#: app/forcebackupdialogview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Select the sources to backup now."
+msgstr "Seleccione os originais a salvaguardar agora."
+
+#: app/generalconfigview.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "GeneralConfigView"
+msgstr "GeneralConfigView"
+
+#: app/generalconfigview.ui:35
+#, no-c-format
+msgid "Notifications"
+msgstr "Notificações"
+
+#: app/generalconfigview.ui:54
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup error"
+msgstr "Notificar os erros da cópia de segurança"
+
+#: app/generalconfigview.ui:62
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup success"
+msgstr "Notificar o sucesso da cópia de segurança"
+
+#: app/generalconfigview.ui:74 common/keepsettings.kcfg:24
+#, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup priority"
+msgstr "Prioridade da salvaguarda do 'rdiff'"
+
+#: app/generalconfigview.ui:93 common/keepsettings.kcfg:17
+#: common/keepsettings.kcfg:19
+#, no-c-format
+msgid "Control rdiff-backup priority"
+msgstr "Controlar a prioridade de salvaguarda do 'rdiff'"
+
+#: app/generalconfigview.ui:131
+#, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup niceness"
+msgstr "Prioridade da salvaguarda do 'rdiff'"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Select the files/directories you want to include/exclude. You can use * "
+"(wildcard) generic character. You can drag and drop the items to tune the "
+"priority order."
+msgstr ""
+"Seleccione os ficheiros/pastas que deseja incluir/excluir. Poderá usar o "
+"carácter genérico *. Poderá também arrastar e largar os itens para definir a "
+"ordem de prioridades."
+
+#: app/includeexcludeview.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Include"
+msgstr "Incluir"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Exclude"
+msgstr "Excluir"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:110
+#, no-c-format
+msgid "Include/Exclude list:"
+msgstr "Lista de inclusão/exclusão:"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Item"
+msgstr "Item"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:138
+#, no-c-format
+msgid "Action"
+msgstr "Acção"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:173
+#, no-c-format
+msgid "remove"
+msgstr "remover"
+
+#: app/logview.ui:38 app/restorebackupwizard3view.ui:195
+#, no-c-format
+msgid "Date"
+msgstr "Data"
+
+#: app/logview.ui:49
+#, no-c-format
+msgid "Event"
+msgstr "Evento"
+
+#: app/logview.ui:60
+#, no-c-format
+msgid "Backup"
+msgstr "Cópia de Segurança"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Select the backup to restore."
+msgstr "Seleccione a cópia de segurança a repor."
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "Custom backup directory:"
+msgstr "Pasta de cópias de segurança:"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:187
+#, no-c-format
+msgid "Use custom backup directory"
+msgstr "Pasta de cópias de segurança"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:211 app/restorebackupwizard2view.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "Directory:"
+msgstr "Pasta:"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Choose a location to restore the selected backup."
+msgstr "Escolha um local onde repor a cópia de segurança seleccionada."
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:119
+#, no-c-format
+msgid "Use default directory"
+msgstr "Usar a pasta predefinida"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:144
+#, no-c-format
+msgid "Use custom directory:"
+msgstr "Usar uma pasta personalizada:"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "RestoreBackupWizard2View"
+msgstr "RestoreBackupWizard2View"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:95
+#, no-c-format
+msgid "Set the date to restore the selected backup."
+msgstr "Configure a data de onde repor a cópia de segurança seleccionada."
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Current date:"
+msgstr "Data actual:"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:143
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Last backup:"
+msgstr "Repor a Cópia de Segurança"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:169 app/restorebackupwizard3view.ui:185
+#, no-c-format
+msgid "unknown"
+msgstr "desconhecida"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:7 common/keepsettings.kcfg:9
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Notify backup error."
+msgstr "Notificar os erros da cópia de segurança"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:12 common/keepsettings.kcfg:14
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Notify backup success."
+msgstr "Notificar o sucesso da cópia de segurança"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:22
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup priority\""
+msgstr "Prioridade da salvaguarda do 'rdiff'"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Configure"
+#~ msgstr "Configurar as cópias de segurança"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "&Reload"
+#~ msgstr "Fechar"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Remove"
+#~ msgstr "remover"
diff --git a/translations/messages/ru.po b/translations/messages/ru.po
new file mode 100644
index 0000000..bfaa46d
--- /dev/null
+++ b/translations/messages/ru.po
@@ -0,0 +1,563 @@
+# translation of __ru.po to
+# Russian translation for keep
+# Copyright (c) (c) 2006 Canonical Ltd, and Rosetta Contributors 2006
+# This file is distributed under the same license as the keep package.
+#
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2006.
+# Nick Shaforostoff <shafff@ukr.net>, 2006.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: keep\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:20+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-01-03 16:07+0000\n"
+"Last-Translator: Serg Bormant <bormant@mail.ru>\n"
+"Language-Team: Russian <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/"
+"projects/applications/keep/ru/>\n"
+"Language: ru\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
+"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
+"X-Generator: Weblate 3.10\n"
+
+#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Николай Шафоростов"
+
+#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "shafff@ukr.net"
+
+#: app/advancedbackupconfigdialog.cpp:34
+msgid "Advanced Backup Configuration"
+msgstr "Дополнительные параметры резервного копирования"
+
+#: app/backupconfigdialog.cpp:43 app/keepmainwindow.cpp:83
+msgid "Configure backups"
+msgstr "Настройки заданий для резервного копирования"
+
+#: app/forcebackupdialog.cpp:45
+msgid "Backup now"
+msgstr "Создать резервную копию немедленно"
+
+#: app/forcebackupdialog.cpp:96 kded/keepkded.cpp:59
+msgid "<p><b>An error occured making %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
+msgstr ""
+"<p><b>При создании резервной копии %1 произошла ошибка:</b></p><p>%2</p>"
+
+#: app/includeexcludedialog.cpp:39
+msgid "Inclusion/Exclusion Configuration"
+msgstr "Параметры включения/исключения"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:49
+msgid "Backup System"
+msgstr "Система резервного копирования"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:82
+msgid "Check rdiff-backup"
+msgstr "Проверить наличие приложения rdiff-backup"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:85
+msgid "Add Backup"
+msgstr "Добавить задание для резервного копирования"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:86
+msgid "Restore Backup"
+msgstr "Восстановить из резервной копии"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:87
+msgid "Backup Now"
+msgstr "Создать резервную копию немедленно"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:88 app/logdialog.cpp:42
+msgid "View log"
+msgstr "Просмотреть протокол"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:108
+msgid "<p align=\"right\"><b>Ok</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>Ok</b></p>"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:116
+msgid "<p align=\"right\"><b>Not Running</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>Не запущен</b></p>"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:128
+msgid ""
+"<b>The application rdiff-backup has been detected on your system.</"
+"b><br><br> You're running version %1 of rdiff-backup."
+msgstr ""
+"<b>В Вашей системе обнаружено приложение rdiff-backup.</b><br><br> Версия "
+"rdiff-backup %1."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:130
+msgid ""
+"<b>The application rdiff-backup has not been detected on your system.</"
+"b><br><br>If rdiff-backup is not installed, Keep will not be able to make "
+"backups. To fix this problem, install rdiff-backup on your system."
+msgstr ""
+"<b>В Вашей системе НЕ обнаружено приложение rdiff-backup.</b><br><br> Если "
+"приложение rdiff-backup не установлено, Keep не может создавать резервные "
+"копии. Чтобы решить эту проблему установите rdiff-backup."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:164
+msgid "General"
+msgstr "Общие"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:249
+msgid "Incorrect reply from KDED."
+msgstr "Получен некорректный ответ от KDED."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:255
+msgid "Unable to contact KDED."
+msgstr "Не удалось подключиться к KDED."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:271
+msgid "Unable to stop service."
+msgstr "Невозможно остановить сервис."
+
+#: app/main.cpp:29
+#, fuzzy
+msgid "TDE Backup System"
+msgstr "Система резервного копирования KDE"
+
+#: app/main.cpp:33
+msgid "Keep"
+msgstr "Keep"
+
+#: app/main.cpp:35
+msgid "Maintainer"
+msgstr "Сопровождающий"
+
+#: app/main.cpp:37
+msgid "Ubuntu packages"
+msgstr "Пакеты Ubuntu"
+
+#: app/main.cpp:38
+msgid "Application wording"
+msgstr ""
+
+#: app/main.cpp:39
+msgid "Useful patches"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:50
+msgid "Menu"
+msgstr "Меню"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:51
+msgid "Show differences destination/backup"
+msgstr "Показать различия"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:52
+msgid "List changed files"
+msgstr "Показать изменённые файлы"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:53
+msgid "List files"
+msgstr "Показать файлы"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:251
+msgid "List of modifications since the selected increment:"
+msgstr "Список изменений с предыдущего обновления:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:252
+msgid "Modifications"
+msgstr "Модификации"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:263
+msgid "Nothing."
+msgstr "Нет."
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:264
+msgid "List of changed files since the selected increment:"
+msgstr "Список файлов, изменённых в предыдущий раз:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:265
+msgid "Changed files"
+msgstr "Изменённые файлы"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:275
+#, fuzzy
+msgid "List of files in the selected increment:"
+msgstr "Список файлов, изменённых в предыдущий раз:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:276
+msgid "List of files"
+msgstr "Список файлов"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:290
+msgid "<p><b>An error occured restoring %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
+msgstr "<p><b>При восстановлении %1 произошла ошибка:</b></p><p>%2</p>"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:271 common/backup.cpp:161
+#, no-c-format
+msgid "Never delete"
+msgstr "Не удалять"
+
+#: common/backup.cpp:163 common/backup.cpp:170 common/backuplistviewitem.cpp:49
+#: common/backuplistviewitem.cpp:54
+msgid "%1 days"
+msgstr "%1 дней"
+
+#: common/backup.cpp:168
+msgid "Source directory:"
+msgstr "Исходный каталог:"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:100 common/backup.cpp:169
+#, no-c-format
+msgid "Destination directory:"
+msgstr "Каталог назначения:"
+
+#: common/backup.cpp:170
+msgid "Interval:"
+msgstr "Интервал:"
+
+#: common/backup.cpp:171
+msgid "Delete after:"
+msgstr "Удалить после:"
+
+#: common/backup.cpp:172
+msgid "Use compression:"
+msgstr "Использовать сжатие:"
+
+#: common/backuplistviewitem.cpp:52
+msgid "Never"
+msgstr "Никогда"
+
+#: common/includeexcludeitem.cpp:57
+msgid "Included"
+msgstr "Включено"
+
+#: common/includeexcludeitem.cpp:59
+msgid "Excluded"
+msgstr "Исключено"
+
+#: kded/keepkded.cpp:68
+msgid "<p><b>Backup %1 successfully backuped to %2</b></p>"
+msgstr "<p><b>%1 успешно сохранено в %2</b></p>"
+
+#: app/actionview.ui:51
+#, no-c-format
+msgid "Backup system:"
+msgstr "Система резервного копирования:"
+
+#: app/actionview.ui:114
+#, no-c-format
+msgid "<i>Add directory to backup</i>"
+msgstr "<i>Добавить каталог</i>"
+
+#: app/actionview.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "<i>Restore a backup</i>"
+msgstr "<i>Восстановить из резервной копии</i>"
+
+#: app/actionview.ui:222
+#, no-c-format
+msgid "<i>Backup now</i>"
+msgstr "<i>Создать резервную копию немедленно</i>"
+
+#: app/actionview.ui:276
+#, no-c-format
+msgid "<i>Edit backup list</i>"
+msgstr "<i>Изменить список для резервного копирования</i>"
+
+#: app/actionview.ui:330
+#, no-c-format
+msgid "<i>View backup log</i>"
+msgstr "<i>Открыть протокол резервного копирования</i>"
+
+#: app/actionview.ui:352
+#, no-c-format
+msgid "Backup daemon:"
+msgstr "Служба резервного копирования:"
+
+#: app/actionview.ui:408
+#, no-c-format
+msgid "Keep daemon state:"
+msgstr "Состояние службы:"
+
+#: app/actionview.ui:429
+#, no-c-format
+msgid "<p align=\"right\"><b>unknown</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>неизвестно</b></p>"
+
+#: app/actionview.ui:461
+#, no-c-format
+msgid "&Load"
+msgstr "&Загрузить"
+
+#: app/actionview.ui:469
+#, no-c-format
+msgid "Unload"
+msgstr "Выгрузить"
+
+#: app/addbackupwizard1view.ui:100
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Select a directory for backup."
+msgstr "Выберите каталог, резервную копию которого следует создать."
+
+#: app/addbackupwizard1view.ui:137
+#, no-c-format
+msgid "Use inclusion/exclusion list"
+msgstr "Использовать список включения/исключения"
+
+#: app/addbackupwizard2view.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Select a location to place the backup."
+msgstr "Выберите каталог для размещения копии."
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:108
+#, no-c-format
+msgid "Set the desired options for your backup."
+msgstr "Задать параметры резервного копирования."
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:124
+#, no-c-format
+msgid "General options:"
+msgstr "Основные опции:"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:167
+#, no-c-format
+msgid "Backup interval (days):"
+msgstr "Интервал, дней:"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:183
+#, no-c-format
+msgid "Delete after (days):"
+msgstr "Удалять после, дней:"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:293
+#, no-c-format
+msgid "Extra options:"
+msgstr "Дополнительные опции:"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:320
+#, no-c-format
+msgid "Use compression"
+msgstr "Использовать сжатие"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:331
+#, no-c-format
+msgid "Exclude special files"
+msgstr "Исключить особые файлы"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:358
+#, no-c-format
+msgid "Use advanced configuration"
+msgstr "Дополнительные настройки"
+
+#: app/advancedbackupconfigview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Choose the options you want to use during the backup process:"
+msgstr "Выберите параметры резервного копирования:"
+
+#: app/backuplistview.ui:44 app/forcebackupdialogview.ui:66
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:106
+#, no-c-format
+msgid "Source"
+msgstr "Источник"
+
+#: app/backuplistview.ui:55 app/forcebackupdialogview.ui:77
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Destination"
+msgstr "Назначение"
+
+#: app/backuplistview.ui:66 app/forcebackupdialogview.ui:88
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:128
+#, no-c-format
+msgid "Backup Interval"
+msgstr "Интервал"
+
+#: app/backuplistview.ui:77 app/forcebackupdialogview.ui:99
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:139
+#, no-c-format
+msgid "Delete After"
+msgstr "Удалить по прошествии"
+
+#: app/forcebackupdialogview.ui:46
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Select the sources to backup now."
+msgstr "Выберите источник для резервирования"
+
+#: app/generalconfigview.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "GeneralConfigView"
+msgstr ""
+
+#: app/generalconfigview.ui:35
+#, no-c-format
+msgid "Notifications"
+msgstr "Уведомления"
+
+#: app/generalconfigview.ui:54
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup error"
+msgstr "Известить об ошибке при резервировании"
+
+#: app/generalconfigview.ui:62
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup success"
+msgstr "Известить об успешном создании резервной копии"
+
+#: app/generalconfigview.ui:74 common/keepsettings.kcfg:24
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup priority"
+msgstr "Известить об ошибке при резервировании"
+
+#: app/generalconfigview.ui:93 common/keepsettings.kcfg:17
+#: common/keepsettings.kcfg:19
+#, no-c-format
+msgid "Control rdiff-backup priority"
+msgstr ""
+
+#: app/generalconfigview.ui:131
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup niceness"
+msgstr "Известить об успешном создании резервной копии"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Select the files/directories you want to include/exclude. You can use * "
+"(wildcard) generic character. You can drag and drop the items to tune the "
+"priority order."
+msgstr ""
+
+#: app/includeexcludeview.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Include"
+msgstr "Включить"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Exclude"
+msgstr "Исключить"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:110
+#, no-c-format
+msgid "Include/Exclude list:"
+msgstr ""
+
+#: app/includeexcludeview.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Item"
+msgstr "Элемент"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:138
+#, no-c-format
+msgid "Action"
+msgstr "Действие"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:173
+#, no-c-format
+msgid "remove"
+msgstr "Удалить"
+
+#: app/logview.ui:38 app/restorebackupwizard3view.ui:195
+#, no-c-format
+msgid "Date"
+msgstr "Дата"
+
+#: app/logview.ui:49
+#, no-c-format
+msgid "Event"
+msgstr "Событие"
+
+#: app/logview.ui:60
+#, no-c-format
+msgid "Backup"
+msgstr "Создать резервную копию"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Select the backup to restore."
+msgstr "Выберите резервную копию для восстановления."
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "Custom backup directory:"
+msgstr "Папка резервных копий:"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:187
+#, no-c-format
+msgid "Use custom backup directory"
+msgstr "Указать собственную папку резервных копий"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:211 app/restorebackupwizard2view.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "Directory:"
+msgstr "Каталог:"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Choose a location to restore the selected backup."
+msgstr "Выберите каталог в который будет произведено восстановление."
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:119
+#, no-c-format
+msgid "Use default directory"
+msgstr "Использовать стандартную папку"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:144
+#, no-c-format
+msgid "Use custom directory:"
+msgstr "Использовать нестандартную папку"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "RestoreBackupWizard2View"
+msgstr "RestoreBackupWizard2View"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:95
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Set the date to restore the selected backup."
+msgstr "Выберите дату для создания резервной копии."
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Current date:"
+msgstr "Текущая дата:"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:143
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Last backup:"
+msgstr "Восстановить из резервной копии"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:169 app/restorebackupwizard3view.ui:185
+#, no-c-format
+msgid "unknown"
+msgstr "неизвестно"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:7 common/keepsettings.kcfg:9
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Notify backup error."
+msgstr "Известить об ошибке при резервировании"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:12 common/keepsettings.kcfg:14
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Notify backup success."
+msgstr "Известить об успешном создании резервной копии"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:22
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup priority\""
+msgstr "Известить об ошибке при резервировании"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Configure"
+#~ msgstr "Настройки заданий для резервного копирования"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "&Reload"
+#~ msgstr "Выгрузить"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Remove"
+#~ msgstr "Удалить"
diff --git a/translations/messages/sk.po b/translations/messages/sk.po
new file mode 100644
index 0000000..1f81f2f
--- /dev/null
+++ b/translations/messages/sk.po
@@ -0,0 +1,536 @@
+# translation of keep.po to Slovak
+#
+# Richard Fric <Richard.Fric@kdemail.net>, 2006.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: keep\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:20+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-09-15 20:46+0200\n"
+"Last-Translator: Richard Fric <Richard.Fric@kdemail.net>\n"
+"Language-Team: Slovak <sk@li.org>\n"
+"Language: sk\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+
+#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr ""
+
+#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr ""
+
+#: app/advancedbackupconfigdialog.cpp:34
+msgid "Advanced Backup Configuration"
+msgstr ""
+
+#: app/backupconfigdialog.cpp:43 app/keepmainwindow.cpp:83
+msgid "Configure backups"
+msgstr ""
+
+#: app/forcebackupdialog.cpp:45
+msgid "Backup now"
+msgstr ""
+
+#: app/forcebackupdialog.cpp:96 kded/keepkded.cpp:59
+msgid "<p><b>An error occured making %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
+msgstr ""
+
+#: app/includeexcludedialog.cpp:39
+msgid "Inclusion/Exclusion Configuration"
+msgstr ""
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:49
+msgid "Backup System"
+msgstr ""
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:82
+msgid "Check rdiff-backup"
+msgstr ""
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:85
+msgid "Add Backup"
+msgstr ""
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:86
+msgid "Restore Backup"
+msgstr ""
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:87
+msgid "Backup Now"
+msgstr ""
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:88 app/logdialog.cpp:42
+msgid "View log"
+msgstr ""
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:108
+msgid "<p align=\"right\"><b>Ok</b></p>"
+msgstr ""
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:116
+msgid "<p align=\"right\"><b>Not Running</b></p>"
+msgstr ""
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:128
+msgid ""
+"<b>The application rdiff-backup has been detected on your system.</"
+"b><br><br> You're running version %1 of rdiff-backup."
+msgstr ""
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:130
+msgid ""
+"<b>The application rdiff-backup has not been detected on your system.</"
+"b><br><br>If rdiff-backup is not installed, Keep will not be able to make "
+"backups. To fix this problem, install rdiff-backup on your system."
+msgstr ""
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:164
+msgid "General"
+msgstr ""
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:249
+msgid "Incorrect reply from KDED."
+msgstr ""
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:255
+msgid "Unable to contact KDED."
+msgstr ""
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:271
+msgid "Unable to stop service."
+msgstr ""
+
+#: app/main.cpp:29
+msgid "TDE Backup System"
+msgstr ""
+
+#: app/main.cpp:33
+msgid "Keep"
+msgstr ""
+
+#: app/main.cpp:35
+msgid "Maintainer"
+msgstr ""
+
+#: app/main.cpp:37
+msgid "Ubuntu packages"
+msgstr ""
+
+#: app/main.cpp:38
+msgid "Application wording"
+msgstr ""
+
+#: app/main.cpp:39
+msgid "Useful patches"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:50
+msgid "Menu"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:51
+msgid "Show differences destination/backup"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:52
+msgid "List changed files"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:53
+msgid "List files"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:251
+msgid "List of modifications since the selected increment:"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:252
+msgid "Modifications"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:263
+msgid "Nothing."
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:264
+msgid "List of changed files since the selected increment:"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:265
+msgid "Changed files"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:275
+msgid "List of files in the selected increment:"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:276
+msgid "List of files"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:290
+msgid "<p><b>An error occured restoring %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
+msgstr ""
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:271 common/backup.cpp:161
+#, no-c-format
+msgid "Never delete"
+msgstr ""
+
+#: common/backup.cpp:163 common/backup.cpp:170 common/backuplistviewitem.cpp:49
+#: common/backuplistviewitem.cpp:54
+msgid "%1 days"
+msgstr ""
+
+#: common/backup.cpp:168
+msgid "Source directory:"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:100 common/backup.cpp:169
+#, no-c-format
+msgid "Destination directory:"
+msgstr ""
+
+#: common/backup.cpp:170
+msgid "Interval:"
+msgstr ""
+
+#: common/backup.cpp:171
+msgid "Delete after:"
+msgstr ""
+
+#: common/backup.cpp:172
+msgid "Use compression:"
+msgstr ""
+
+#: common/backuplistviewitem.cpp:52
+msgid "Never"
+msgstr ""
+
+#: common/includeexcludeitem.cpp:57
+msgid "Included"
+msgstr ""
+
+#: common/includeexcludeitem.cpp:59
+msgid "Excluded"
+msgstr ""
+
+#: kded/keepkded.cpp:68
+msgid "<p><b>Backup %1 successfully backuped to %2</b></p>"
+msgstr ""
+
+#: app/actionview.ui:51
+#, no-c-format
+msgid "Backup system:"
+msgstr ""
+
+#: app/actionview.ui:114
+#, no-c-format
+msgid "<i>Add directory to backup</i>"
+msgstr ""
+
+#: app/actionview.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "<i>Restore a backup</i>"
+msgstr ""
+
+#: app/actionview.ui:222
+#, no-c-format
+msgid "<i>Backup now</i>"
+msgstr ""
+
+#: app/actionview.ui:276
+#, no-c-format
+msgid "<i>Edit backup list</i>"
+msgstr ""
+
+#: app/actionview.ui:330
+#, no-c-format
+msgid "<i>View backup log</i>"
+msgstr ""
+
+#: app/actionview.ui:352
+#, no-c-format
+msgid "Backup daemon:"
+msgstr ""
+
+#: app/actionview.ui:408
+#, no-c-format
+msgid "Keep daemon state:"
+msgstr ""
+
+#: app/actionview.ui:429
+#, no-c-format
+msgid "<p align=\"right\"><b>unknown</b></p>"
+msgstr ""
+
+#: app/actionview.ui:461
+#, no-c-format
+msgid "&Load"
+msgstr ""
+
+#: app/actionview.ui:469
+#, no-c-format
+msgid "Unload"
+msgstr ""
+
+#: app/addbackupwizard1view.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Select a directory for backup."
+msgstr ""
+
+#: app/addbackupwizard1view.ui:137
+#, no-c-format
+msgid "Use inclusion/exclusion list"
+msgstr ""
+
+#: app/addbackupwizard2view.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Select a location to place the backup."
+msgstr ""
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:108
+#, no-c-format
+msgid "Set the desired options for your backup."
+msgstr ""
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:124
+#, no-c-format
+msgid "General options:"
+msgstr ""
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:167
+#, no-c-format
+msgid "Backup interval (days):"
+msgstr ""
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:183
+#, no-c-format
+msgid "Delete after (days):"
+msgstr ""
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:293
+#, no-c-format
+msgid "Extra options:"
+msgstr ""
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:320
+#, no-c-format
+msgid "Use compression"
+msgstr ""
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:331
+#, no-c-format
+msgid "Exclude special files"
+msgstr ""
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:358
+#, no-c-format
+msgid "Use advanced configuration"
+msgstr ""
+
+#: app/advancedbackupconfigview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Choose the options you want to use during the backup process:"
+msgstr ""
+
+#: app/backuplistview.ui:44 app/forcebackupdialogview.ui:66
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:106
+#, no-c-format
+msgid "Source"
+msgstr ""
+
+#: app/backuplistview.ui:55 app/forcebackupdialogview.ui:77
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Destination"
+msgstr ""
+
+#: app/backuplistview.ui:66 app/forcebackupdialogview.ui:88
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:128
+#, no-c-format
+msgid "Backup Interval"
+msgstr ""
+
+#: app/backuplistview.ui:77 app/forcebackupdialogview.ui:99
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:139
+#, no-c-format
+msgid "Delete After"
+msgstr ""
+
+#: app/forcebackupdialogview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Select the sources to backup now."
+msgstr ""
+
+#: app/generalconfigview.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "GeneralConfigView"
+msgstr ""
+
+#: app/generalconfigview.ui:35
+#, no-c-format
+msgid "Notifications"
+msgstr ""
+
+#: app/generalconfigview.ui:54
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup error"
+msgstr ""
+
+#: app/generalconfigview.ui:62
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup success"
+msgstr ""
+
+#: app/generalconfigview.ui:74 common/keepsettings.kcfg:24
+#, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup priority"
+msgstr ""
+
+#: app/generalconfigview.ui:93 common/keepsettings.kcfg:17
+#: common/keepsettings.kcfg:19
+#, no-c-format
+msgid "Control rdiff-backup priority"
+msgstr ""
+
+#: app/generalconfigview.ui:131
+#, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup niceness"
+msgstr ""
+
+#: app/includeexcludeview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Select the files/directories you want to include/exclude. You can use * "
+"(wildcard) generic character. You can drag and drop the items to tune the "
+"priority order."
+msgstr ""
+
+#: app/includeexcludeview.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Include"
+msgstr ""
+
+#: app/includeexcludeview.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Exclude"
+msgstr ""
+
+#: app/includeexcludeview.ui:110
+#, no-c-format
+msgid "Include/Exclude list:"
+msgstr ""
+
+#: app/includeexcludeview.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Item"
+msgstr ""
+
+#: app/includeexcludeview.ui:138
+#, no-c-format
+msgid "Action"
+msgstr ""
+
+#: app/includeexcludeview.ui:173
+#, no-c-format
+msgid "remove"
+msgstr ""
+
+#: app/logview.ui:38 app/restorebackupwizard3view.ui:195
+#, no-c-format
+msgid "Date"
+msgstr ""
+
+#: app/logview.ui:49
+#, no-c-format
+msgid "Event"
+msgstr ""
+
+#: app/logview.ui:60
+#, no-c-format
+msgid "Backup"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Select the backup to restore."
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "Custom backup directory:"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:187
+#, no-c-format
+msgid "Use custom backup directory"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:211 app/restorebackupwizard2view.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "Directory:"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Choose a location to restore the selected backup."
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:119
+#, no-c-format
+msgid "Use default directory"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:144
+#, no-c-format
+msgid "Use custom directory:"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "RestoreBackupWizard2View"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:95
+#, no-c-format
+msgid "Set the date to restore the selected backup."
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Current date:"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:143
+#, no-c-format
+msgid "Last backup:"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:169 app/restorebackupwizard3view.ui:185
+#, no-c-format
+msgid "unknown"
+msgstr ""
+
+#: common/keepsettings.kcfg:7 common/keepsettings.kcfg:9
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup error."
+msgstr ""
+
+#: common/keepsettings.kcfg:12 common/keepsettings.kcfg:14
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup success."
+msgstr ""
+
+#: common/keepsettings.kcfg:22
+#, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup priority\""
+msgstr ""
diff --git a/translations/messages/sr.po b/translations/messages/sr.po
new file mode 100644
index 0000000..4d01a5d
--- /dev/null
+++ b/translations/messages/sr.po
@@ -0,0 +1,553 @@
+# translation of keep.po to Serbian
+#
+# Slobodan Simic <simicsl@verat.net>, 2006.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: keep\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:20+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-07-12 10:28+0200\n"
+"Last-Translator: Slobodan Simic <simicsl@verat.net>\n"
+"Language-Team: Serbian <kde-yu@kde.org.yu>\n"
+"Language: sr\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11\n"
+
+#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Слободан Симић"
+
+#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "simicsl@verat.net"
+
+#: app/advancedbackupconfigdialog.cpp:34
+msgid "Advanced Backup Configuration"
+msgstr "Напредна подешавања архивирања"
+
+#: app/backupconfigdialog.cpp:43 app/keepmainwindow.cpp:83
+msgid "Configure backups"
+msgstr "Подеси архивирања"
+
+#: app/forcebackupdialog.cpp:45
+msgid "Backup now"
+msgstr "Архивирај сада"
+
+#: app/forcebackupdialog.cpp:96 kded/keepkded.cpp:59
+msgid "<p><b>An error occured making %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
+msgstr "<p><b>Дошло је до грешке при прављењу %1 архиве:</b></p><p>%2</p>"
+
+#: app/includeexcludedialog.cpp:39
+msgid "Inclusion/Exclusion Configuration"
+msgstr ""
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:49
+msgid "Backup System"
+msgstr "Систем за архивирање"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:82
+msgid "Check rdiff-backup"
+msgstr "Провери rdiff-backup"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:85
+msgid "Add Backup"
+msgstr "Додај архивирање"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:86
+msgid "Restore Backup"
+msgstr "Поврати из архиве"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:87
+msgid "Backup Now"
+msgstr "Архивирај сада"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:88 app/logdialog.cpp:42
+msgid "View log"
+msgstr "Прикажи дневник"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:108
+msgid "<p align=\"right\"><b>Ok</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b> У реду</b></p>"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:116
+msgid "<p align=\"right\"><b>Not Running</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b> Не Ради</b></p>"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:128
+msgid ""
+"<b>The application rdiff-backup has been detected on your system.</"
+"b><br><br> You're running version %1 of rdiff-backup."
+msgstr ""
+"<b>Програм rdiff-backup је нађен на вашемсистему.</b><br><br> Верзија rdiff-"
+"backup-а је %1."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:130
+msgid ""
+"<b>The application rdiff-backup has not been detected on your system.</"
+"b><br><br>If rdiff-backup is not installed, Keep will not be able to make "
+"backups. To fix this problem, install rdiff-backup on your system."
+msgstr ""
+"<b>Програм rdiff-backup није нађен на вашемсистему.</b><br><br>Ако rdiff-"
+"backup није инсталиран, Keep неће моћи да ради архивирање. Да би решили овај "
+"проблем, инсталирајте rdiff-backup на ваш систем."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:164
+msgid "General"
+msgstr "Опште"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:249
+msgid "Incorrect reply from KDED."
+msgstr "Неисправан одговор од KDED."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:255
+msgid "Unable to contact KDED."
+msgstr "Не могу да контактирам KDED."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:271
+msgid "Unable to stop service."
+msgstr "Не могу да зауставим сервис."
+
+#: app/main.cpp:29
+#, fuzzy
+msgid "TDE Backup System"
+msgstr "KDE Систем за архивирање"
+
+#: app/main.cpp:33
+msgid "Keep"
+msgstr "Keep"
+
+#: app/main.cpp:35
+msgid "Maintainer"
+msgstr "Одржавалац"
+
+#: app/main.cpp:37
+msgid "Ubuntu packages"
+msgstr "Ubuntu пакети"
+
+#: app/main.cpp:38
+msgid "Application wording"
+msgstr "Речи програма"
+
+#: app/main.cpp:39
+msgid "Useful patches"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:50
+msgid "Menu"
+msgstr "Мени"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:51
+msgid "Show differences destination/backup"
+msgstr "Прикажи разлике одредишта/архиве"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:52
+msgid "List changed files"
+msgstr "Излистај промењене фајлове"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:53
+msgid "List files"
+msgstr "Излистај фајлове"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:251
+msgid "List of modifications since the selected increment:"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:252
+msgid "Modifications"
+msgstr "Измене"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:263
+msgid "Nothing."
+msgstr "Ништа."
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:264
+msgid "List of changed files since the selected increment:"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:265
+msgid "Changed files"
+msgstr "Измењени фајлови"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:275
+msgid "List of files in the selected increment:"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:276
+msgid "List of files"
+msgstr "Листа фајлова"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:290
+msgid "<p><b>An error occured restoring %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
+msgstr "<p><b>Дошло је до грешке при враћању %1 архиве:</b></p><p>%2</p>"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:271 common/backup.cpp:161
+#, no-c-format
+msgid "Never delete"
+msgstr "Никад не бриши"
+
+#: common/backup.cpp:163 common/backup.cpp:170 common/backuplistviewitem.cpp:49
+#: common/backuplistviewitem.cpp:54
+msgid "%1 days"
+msgstr "%1 дана"
+
+#: common/backup.cpp:168
+msgid "Source directory:"
+msgstr "Изворни директоријум:"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:100 common/backup.cpp:169
+#, no-c-format
+msgid "Destination directory:"
+msgstr "Одредишни директоријум:"
+
+#: common/backup.cpp:170
+msgid "Interval:"
+msgstr "Период:"
+
+#: common/backup.cpp:171
+msgid "Delete after:"
+msgstr "Избриши након:"
+
+#: common/backup.cpp:172
+msgid "Use compression:"
+msgstr "Користи компресију:"
+
+#: common/backuplistviewitem.cpp:52
+msgid "Never"
+msgstr "Никад"
+
+#: common/includeexcludeitem.cpp:57
+msgid "Included"
+msgstr "Укључено"
+
+#: common/includeexcludeitem.cpp:59
+msgid "Excluded"
+msgstr "Изостављено"
+
+#: kded/keepkded.cpp:68
+msgid "<p><b>Backup %1 successfully backuped to %2</b></p>"
+msgstr ""
+
+#: app/actionview.ui:51
+#, no-c-format
+msgid "Backup system:"
+msgstr "Систем архивирња:"
+
+#: app/actionview.ui:114
+#, no-c-format
+msgid "<i>Add directory to backup</i>"
+msgstr "<i>Додај директоријум у архивирање</i>"
+
+#: app/actionview.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "<i>Restore a backup</i>"
+msgstr "<i>Поврати архиву</i>"
+
+#: app/actionview.ui:222
+#, no-c-format
+msgid "<i>Backup now</i>"
+msgstr "<i>Архивирај сада</i>"
+
+#: app/actionview.ui:276
+#, no-c-format
+msgid "<i>Edit backup list</i>"
+msgstr "<i>Уреди листу архивирања</i>"
+
+#: app/actionview.ui:330
+#, no-c-format
+msgid "<i>View backup log</i>"
+msgstr "<i>Прикажи дневник архивирања</i>"
+
+#: app/actionview.ui:352
+#, no-c-format
+msgid "Backup daemon:"
+msgstr "Демон архивирања:"
+
+#: app/actionview.ui:408
+#, no-c-format
+msgid "Keep daemon state:"
+msgstr "Стање Keep демона:"
+
+#: app/actionview.ui:429
+#, no-c-format
+msgid "<p align=\"right\"><b>unknown</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>непознато</b></p>"
+
+#: app/actionview.ui:461
+#, no-c-format
+msgid "&Load"
+msgstr "&Учитај"
+
+#: app/actionview.ui:469
+#, no-c-format
+msgid "Unload"
+msgstr "Избаци"
+
+#: app/addbackupwizard1view.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Select a directory for backup."
+msgstr "Изаберите директоријум за архивирања."
+
+#: app/addbackupwizard1view.ui:137
+#, no-c-format
+msgid "Use inclusion/exclusion list"
+msgstr ""
+
+#: app/addbackupwizard2view.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Select a location to place the backup."
+msgstr "Изаберите локацију за смештање архиве."
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:108
+#, no-c-format
+msgid "Set the desired options for your backup."
+msgstr "Поставите жељене опције за архивирање."
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:124
+#, no-c-format
+msgid "General options:"
+msgstr "Опште опције:"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:167
+#, no-c-format
+msgid "Backup interval (days):"
+msgstr "Период архивирања (дани):"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:183
+#, no-c-format
+msgid "Delete after (days):"
+msgstr "Избриши након (дани):"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:293
+#, no-c-format
+msgid "Extra options:"
+msgstr "Додатне опције:"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:320
+#, no-c-format
+msgid "Use compression"
+msgstr "Користи компресију"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:331
+#, no-c-format
+msgid "Exclude special files"
+msgstr "Изостави посебне фајлове"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:358
+#, no-c-format
+msgid "Use advanced configuration"
+msgstr "Користи напредно подешавање"
+
+#: app/advancedbackupconfigview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Choose the options you want to use during the backup process:"
+msgstr "Изаберите опције које хоћете да користите при поступку архивирања:"
+
+#: app/backuplistview.ui:44 app/forcebackupdialogview.ui:66
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:106
+#, no-c-format
+msgid "Source"
+msgstr "Извор"
+
+#: app/backuplistview.ui:55 app/forcebackupdialogview.ui:77
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Destination"
+msgstr "Одредиште"
+
+#: app/backuplistview.ui:66 app/forcebackupdialogview.ui:88
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:128
+#, no-c-format
+msgid "Backup Interval"
+msgstr "Период архивирања"
+
+#: app/backuplistview.ui:77 app/forcebackupdialogview.ui:99
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:139
+#, no-c-format
+msgid "Delete After"
+msgstr "Избриши након"
+
+#: app/forcebackupdialogview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Select the sources to backup now."
+msgstr "Изаберите изворе да их архивирате сада."
+
+#: app/generalconfigview.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "GeneralConfigView"
+msgstr ""
+
+#: app/generalconfigview.ui:35
+#, no-c-format
+msgid "Notifications"
+msgstr "Обавештења"
+
+#: app/generalconfigview.ui:54
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup error"
+msgstr "Обавести о грешци архивирања"
+
+#: app/generalconfigview.ui:62
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup success"
+msgstr "Обавести о успешном архивирању"
+
+#: app/generalconfigview.ui:74 common/keepsettings.kcfg:24
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup priority"
+msgstr "Обавести о грешци архивирања"
+
+#: app/generalconfigview.ui:93 common/keepsettings.kcfg:17
+#: common/keepsettings.kcfg:19
+#, no-c-format
+msgid "Control rdiff-backup priority"
+msgstr ""
+
+#: app/generalconfigview.ui:131
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup niceness"
+msgstr "Обавести о успешном архивирању"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Select the files/directories you want to include/exclude. You can use * "
+"(wildcard) generic character. You can drag and drop the items to tune the "
+"priority order."
+msgstr ""
+
+#: app/includeexcludeview.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Include"
+msgstr "Укључи"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Exclude"
+msgstr "Изостави"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:110
+#, no-c-format
+msgid "Include/Exclude list:"
+msgstr ""
+
+#: app/includeexcludeview.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Item"
+msgstr "Ставка"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:138
+#, no-c-format
+msgid "Action"
+msgstr "Радња"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:173
+#, no-c-format
+msgid "remove"
+msgstr "уклони"
+
+#: app/logview.ui:38 app/restorebackupwizard3view.ui:195
+#, no-c-format
+msgid "Date"
+msgstr "Датум"
+
+#: app/logview.ui:49
+#, no-c-format
+msgid "Event"
+msgstr "Догађај"
+
+#: app/logview.ui:60
+#, no-c-format
+msgid "Backup"
+msgstr "Архива"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Select the backup to restore."
+msgstr "Изаберите архиву за повраћај."
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "Custom backup directory:"
+msgstr "Посебан директоријум архивирања:"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:187
+#, no-c-format
+msgid "Use custom backup directory"
+msgstr "Користи посебан директоријум"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:211 app/restorebackupwizard2view.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "Directory:"
+msgstr "Директоријум:"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Choose a location to restore the selected backup."
+msgstr "Изаберите локацију за повраћај изабране архиве."
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:119
+#, no-c-format
+msgid "Use default directory"
+msgstr "Користи подразумевани директоријум"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:144
+#, no-c-format
+msgid "Use custom directory:"
+msgstr "Користи посебан директоријум:"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "RestoreBackupWizard2View"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:95
+#, no-c-format
+msgid "Set the date to restore the selected backup."
+msgstr "Поставите датум за повраћај изабраног архивирања."
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Current date:"
+msgstr "Текући датум:"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:143
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Last backup:"
+msgstr "Поврати из архиве"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:169 app/restorebackupwizard3view.ui:185
+#, no-c-format
+msgid "unknown"
+msgstr "непознат"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:7 common/keepsettings.kcfg:9
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Notify backup error."
+msgstr "Обавести о грешци архивирања"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:12 common/keepsettings.kcfg:14
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Notify backup success."
+msgstr "Обавести о успешном архивирању"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:22
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup priority\""
+msgstr "Обавести о грешци архивирања"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Configure"
+#~ msgstr "Подеси архивирања"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "&Reload"
+#~ msgstr "Избаци"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Remove"
+#~ msgstr "уклони"
diff --git a/translations/messages/sr@Latn.po b/translations/messages/sr@Latn.po
new file mode 100644
index 0000000..88b6c81
--- /dev/null
+++ b/translations/messages/sr@Latn.po
@@ -0,0 +1,553 @@
+# translation of keep.po to Serbian
+#
+# Slobodan Simic <simicsl@verat.net>, 2006.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: keep\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:20+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-07-12 10:28+0200\n"
+"Last-Translator: Slobodan Simic <simicsl@verat.net>\n"
+"Language-Team: Serbian <kde-yu@kde.org.yu>\n"
+"Language: sr\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11\n"
+
+#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Slobodan Simić"
+
+#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "simicsl@verat.net"
+
+#: app/advancedbackupconfigdialog.cpp:34
+msgid "Advanced Backup Configuration"
+msgstr "Napredna podešavanja arhiviranja"
+
+#: app/backupconfigdialog.cpp:43 app/keepmainwindow.cpp:83
+msgid "Configure backups"
+msgstr "Podesi arhiviranja"
+
+#: app/forcebackupdialog.cpp:45
+msgid "Backup now"
+msgstr "Arhiviraj sada"
+
+#: app/forcebackupdialog.cpp:96 kded/keepkded.cpp:59
+msgid "<p><b>An error occured making %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
+msgstr "<p><b>Došlo je do greške pri pravljenju %1 arhive:</b></p><p>%2</p>"
+
+#: app/includeexcludedialog.cpp:39
+msgid "Inclusion/Exclusion Configuration"
+msgstr ""
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:49
+msgid "Backup System"
+msgstr "Sistem za arhiviranje"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:82
+msgid "Check rdiff-backup"
+msgstr "Proveri rdiff-backup"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:85
+msgid "Add Backup"
+msgstr "Dodaj arhiviranje"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:86
+msgid "Restore Backup"
+msgstr "Povrati iz arhive"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:87
+msgid "Backup Now"
+msgstr "Arhiviraj sada"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:88 app/logdialog.cpp:42
+msgid "View log"
+msgstr "Prikaži dnevnik"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:108
+msgid "<p align=\"right\"><b>Ok</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b> U redu</b></p>"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:116
+msgid "<p align=\"right\"><b>Not Running</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b> Ne Radi</b></p>"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:128
+msgid ""
+"<b>The application rdiff-backup has been detected on your system.</"
+"b><br><br> You're running version %1 of rdiff-backup."
+msgstr ""
+"<b>Program rdiff-backup je nađen na vašemsistemu.</b><br><br> Verzija rdiff-"
+"backup-a je %1."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:130
+msgid ""
+"<b>The application rdiff-backup has not been detected on your system.</"
+"b><br><br>If rdiff-backup is not installed, Keep will not be able to make "
+"backups. To fix this problem, install rdiff-backup on your system."
+msgstr ""
+"<b>Program rdiff-backup nije nađen na vašemsistemu.</b><br><br>Ako rdiff-"
+"backup nije instaliran, Keep neće moći da radi arhiviranje. Da bi rešili "
+"ovaj problem, instalirajte rdiff-backup na vaš sistem."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:164
+msgid "General"
+msgstr "Opšte"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:249
+msgid "Incorrect reply from KDED."
+msgstr "Neispravan odgovor od KDED."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:255
+msgid "Unable to contact KDED."
+msgstr "Ne mogu da kontaktiram KDED."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:271
+msgid "Unable to stop service."
+msgstr "Ne mogu da zaustavim servis."
+
+#: app/main.cpp:29
+#, fuzzy
+msgid "TDE Backup System"
+msgstr "KDE Sistem za arhiviranje"
+
+#: app/main.cpp:33
+msgid "Keep"
+msgstr "Keep"
+
+#: app/main.cpp:35
+msgid "Maintainer"
+msgstr "Održavalac"
+
+#: app/main.cpp:37
+msgid "Ubuntu packages"
+msgstr "Ubuntu paketi"
+
+#: app/main.cpp:38
+msgid "Application wording"
+msgstr "Reči programa"
+
+#: app/main.cpp:39
+msgid "Useful patches"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:50
+msgid "Menu"
+msgstr "Meni"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:51
+msgid "Show differences destination/backup"
+msgstr "Prikaži razlike odredišta/arhive"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:52
+msgid "List changed files"
+msgstr "Izlistaj promenjene fajlove"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:53
+msgid "List files"
+msgstr "Izlistaj fajlove"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:251
+msgid "List of modifications since the selected increment:"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:252
+msgid "Modifications"
+msgstr "Izmene"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:263
+msgid "Nothing."
+msgstr "Ništa."
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:264
+msgid "List of changed files since the selected increment:"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:265
+msgid "Changed files"
+msgstr "Izmenjeni fajlovi"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:275
+msgid "List of files in the selected increment:"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:276
+msgid "List of files"
+msgstr "Lista fajlova"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:290
+msgid "<p><b>An error occured restoring %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
+msgstr "<p><b>Došlo je do greške pri vraćanju %1 arhive:</b></p><p>%2</p>"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:271 common/backup.cpp:161
+#, no-c-format
+msgid "Never delete"
+msgstr "Nikad ne briši"
+
+#: common/backup.cpp:163 common/backup.cpp:170 common/backuplistviewitem.cpp:49
+#: common/backuplistviewitem.cpp:54
+msgid "%1 days"
+msgstr "%1 dana"
+
+#: common/backup.cpp:168
+msgid "Source directory:"
+msgstr "Izvorni direktorijum:"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:100 common/backup.cpp:169
+#, no-c-format
+msgid "Destination directory:"
+msgstr "Odredišni direktorijum:"
+
+#: common/backup.cpp:170
+msgid "Interval:"
+msgstr "Period:"
+
+#: common/backup.cpp:171
+msgid "Delete after:"
+msgstr "Izbriši nakon:"
+
+#: common/backup.cpp:172
+msgid "Use compression:"
+msgstr "Koristi kompresiju:"
+
+#: common/backuplistviewitem.cpp:52
+msgid "Never"
+msgstr "Nikad"
+
+#: common/includeexcludeitem.cpp:57
+msgid "Included"
+msgstr "Uključeno"
+
+#: common/includeexcludeitem.cpp:59
+msgid "Excluded"
+msgstr "Izostavljeno"
+
+#: kded/keepkded.cpp:68
+msgid "<p><b>Backup %1 successfully backuped to %2</b></p>"
+msgstr ""
+
+#: app/actionview.ui:51
+#, no-c-format
+msgid "Backup system:"
+msgstr "Sistem arhivirnja:"
+
+#: app/actionview.ui:114
+#, no-c-format
+msgid "<i>Add directory to backup</i>"
+msgstr "<i>Dodaj direktorijum u arhiviranje</i>"
+
+#: app/actionview.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "<i>Restore a backup</i>"
+msgstr "<i>Povrati arhivu</i>"
+
+#: app/actionview.ui:222
+#, no-c-format
+msgid "<i>Backup now</i>"
+msgstr "<i>Arhiviraj sada</i>"
+
+#: app/actionview.ui:276
+#, no-c-format
+msgid "<i>Edit backup list</i>"
+msgstr "<i>Uredi listu arhiviranja</i>"
+
+#: app/actionview.ui:330
+#, no-c-format
+msgid "<i>View backup log</i>"
+msgstr "<i>Prikaži dnevnik arhiviranja</i>"
+
+#: app/actionview.ui:352
+#, no-c-format
+msgid "Backup daemon:"
+msgstr "Demon arhiviranja:"
+
+#: app/actionview.ui:408
+#, no-c-format
+msgid "Keep daemon state:"
+msgstr "Stanje Keep demona:"
+
+#: app/actionview.ui:429
+#, no-c-format
+msgid "<p align=\"right\"><b>unknown</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>nepoznato</b></p>"
+
+#: app/actionview.ui:461
+#, no-c-format
+msgid "&Load"
+msgstr "&Učitaj"
+
+#: app/actionview.ui:469
+#, no-c-format
+msgid "Unload"
+msgstr "Izbaci"
+
+#: app/addbackupwizard1view.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Select a directory for backup."
+msgstr "Izaberite direktorijum za arhiviranja."
+
+#: app/addbackupwizard1view.ui:137
+#, no-c-format
+msgid "Use inclusion/exclusion list"
+msgstr ""
+
+#: app/addbackupwizard2view.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Select a location to place the backup."
+msgstr "Izaberite lokaciju za smeštanje arhive."
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:108
+#, no-c-format
+msgid "Set the desired options for your backup."
+msgstr "Postavite željene opcije za arhiviranje."
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:124
+#, no-c-format
+msgid "General options:"
+msgstr "Opšte opcije:"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:167
+#, no-c-format
+msgid "Backup interval (days):"
+msgstr "Period arhiviranja (dani):"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:183
+#, no-c-format
+msgid "Delete after (days):"
+msgstr "Izbriši nakon (dani):"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:293
+#, no-c-format
+msgid "Extra options:"
+msgstr "Dodatne opcije:"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:320
+#, no-c-format
+msgid "Use compression"
+msgstr "Koristi kompresiju"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:331
+#, no-c-format
+msgid "Exclude special files"
+msgstr "Izostavi posebne fajlove"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:358
+#, no-c-format
+msgid "Use advanced configuration"
+msgstr "Koristi napredno podešavanje"
+
+#: app/advancedbackupconfigview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Choose the options you want to use during the backup process:"
+msgstr "Izaberite opcije koje hoćete da koristite pri postupku arhiviranja:"
+
+#: app/backuplistview.ui:44 app/forcebackupdialogview.ui:66
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:106
+#, no-c-format
+msgid "Source"
+msgstr "Izvor"
+
+#: app/backuplistview.ui:55 app/forcebackupdialogview.ui:77
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Destination"
+msgstr "Odredište"
+
+#: app/backuplistview.ui:66 app/forcebackupdialogview.ui:88
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:128
+#, no-c-format
+msgid "Backup Interval"
+msgstr "Period arhiviranja"
+
+#: app/backuplistview.ui:77 app/forcebackupdialogview.ui:99
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:139
+#, no-c-format
+msgid "Delete After"
+msgstr "Izbriši nakon"
+
+#: app/forcebackupdialogview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Select the sources to backup now."
+msgstr "Izaberite izvore da ih arhivirate sada."
+
+#: app/generalconfigview.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "GeneralConfigView"
+msgstr ""
+
+#: app/generalconfigview.ui:35
+#, no-c-format
+msgid "Notifications"
+msgstr "Obaveštenja"
+
+#: app/generalconfigview.ui:54
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup error"
+msgstr "Obavesti o grešci arhiviranja"
+
+#: app/generalconfigview.ui:62
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup success"
+msgstr "Obavesti o uspešnom arhiviranju"
+
+#: app/generalconfigview.ui:74 common/keepsettings.kcfg:24
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup priority"
+msgstr "Obavesti o grešci arhiviranja"
+
+#: app/generalconfigview.ui:93 common/keepsettings.kcfg:17
+#: common/keepsettings.kcfg:19
+#, no-c-format
+msgid "Control rdiff-backup priority"
+msgstr ""
+
+#: app/generalconfigview.ui:131
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup niceness"
+msgstr "Obavesti o uspešnom arhiviranju"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Select the files/directories you want to include/exclude. You can use * "
+"(wildcard) generic character. You can drag and drop the items to tune the "
+"priority order."
+msgstr ""
+
+#: app/includeexcludeview.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Include"
+msgstr "Uključi"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Exclude"
+msgstr "Izostavi"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:110
+#, no-c-format
+msgid "Include/Exclude list:"
+msgstr ""
+
+#: app/includeexcludeview.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Item"
+msgstr "Stavka"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:138
+#, no-c-format
+msgid "Action"
+msgstr "Radnja"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:173
+#, no-c-format
+msgid "remove"
+msgstr "ukloni"
+
+#: app/logview.ui:38 app/restorebackupwizard3view.ui:195
+#, no-c-format
+msgid "Date"
+msgstr "Datum"
+
+#: app/logview.ui:49
+#, no-c-format
+msgid "Event"
+msgstr "Događaj"
+
+#: app/logview.ui:60
+#, no-c-format
+msgid "Backup"
+msgstr "Arhiva"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Select the backup to restore."
+msgstr "Izaberite arhivu za povraćaj."
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "Custom backup directory:"
+msgstr "Poseban direktorijum arhiviranja:"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:187
+#, no-c-format
+msgid "Use custom backup directory"
+msgstr "Koristi poseban direktorijum"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:211 app/restorebackupwizard2view.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "Directory:"
+msgstr "Direktorijum:"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Choose a location to restore the selected backup."
+msgstr "Izaberite lokaciju za povraćaj izabrane arhive."
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:119
+#, no-c-format
+msgid "Use default directory"
+msgstr "Koristi podrazumevani direktorijum"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:144
+#, no-c-format
+msgid "Use custom directory:"
+msgstr "Koristi poseban direktorijum:"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "RestoreBackupWizard2View"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:95
+#, no-c-format
+msgid "Set the date to restore the selected backup."
+msgstr "Postavite datum za povraćaj izabranog arhiviranja."
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Current date:"
+msgstr "Tekući datum:"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:143
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Last backup:"
+msgstr "Povrati iz arhive"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:169 app/restorebackupwizard3view.ui:185
+#, no-c-format
+msgid "unknown"
+msgstr "nepoznat"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:7 common/keepsettings.kcfg:9
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Notify backup error."
+msgstr "Obavesti o grešci arhiviranja"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:12 common/keepsettings.kcfg:14
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Notify backup success."
+msgstr "Obavesti o uspešnom arhiviranju"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:22
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup priority\""
+msgstr "Obavesti o grešci arhiviranja"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Configure"
+#~ msgstr "Podesi arhiviranja"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "&Reload"
+#~ msgstr "Izbaci"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Remove"
+#~ msgstr "ukloni"
diff --git a/translations/messages/sv.po b/translations/messages/sv.po
new file mode 100644
index 0000000..c84ca63
--- /dev/null
+++ b/translations/messages/sv.po
@@ -0,0 +1,560 @@
+# translation of keep.po to Swedish
+#
+# Stefan Asserhäll <stefan.asserhall@comhem.se>, 2006.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: keep\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:20+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-09-30 18:31+0200\n"
+"Last-Translator: Stefan Asserhäll <stefan.asserhall@comhem.se>\n"
+"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
+"Language: sv\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+
+#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Stefan Asserhäll"
+
+#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "stefan.asserhall@comhem.se"
+
+#: app/advancedbackupconfigdialog.cpp:34
+msgid "Advanced Backup Configuration"
+msgstr "Avancerad säkerhetskopieringsinställning"
+
+#: app/backupconfigdialog.cpp:43 app/keepmainwindow.cpp:83
+msgid "Configure backups"
+msgstr "Anpassa säkerhetskopior"
+
+#: app/forcebackupdialog.cpp:45
+msgid "Backup now"
+msgstr "Säkerhetskopiera nu"
+
+#: app/forcebackupdialog.cpp:96 kded/keepkded.cpp:59
+msgid "<p><b>An error occured making %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
+msgstr ""
+"<p><b>Ett fel uppstod när säkerhetskopieringen %1 utfördes:</b></p><p>%2</p>"
+
+#: app/includeexcludedialog.cpp:39
+msgid "Inclusion/Exclusion Configuration"
+msgstr "Inställning av inkludera och undanta"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:49
+msgid "Backup System"
+msgstr "Säkerhetskopieringssystem"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:82
+msgid "Check rdiff-backup"
+msgstr "Kontrollera rdiff-backup"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:85
+msgid "Add Backup"
+msgstr "Lägg till säkerhetskopia"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:86
+msgid "Restore Backup"
+msgstr "Återställ säkerhetskopiering"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:87
+msgid "Backup Now"
+msgstr "Säkerhetskopiera nu"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:88 app/logdialog.cpp:42
+msgid "View log"
+msgstr "Visa logg"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:108
+msgid "<p align=\"right\"><b>Ok</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>Ok</b></p>"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:116
+msgid "<p align=\"right\"><b>Not Running</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>Kör inte</b></p>"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:128
+msgid ""
+"<b>The application rdiff-backup has been detected on your system.</"
+"b><br><br> You're running version %1 of rdiff-backup."
+msgstr ""
+"<b>Programmet rdiff-backup har detekterats på systemet.</b><br><br>Du kör "
+"version %1 av rdiff-backup."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:130
+msgid ""
+"<b>The application rdiff-backup has not been detected on your system.</"
+"b><br><br>If rdiff-backup is not installed, Keep will not be able to make "
+"backups. To fix this problem, install rdiff-backup on your system."
+msgstr ""
+"<b>Programmet rdiff-backup har inte detekterats på ditt system.</"
+"b><br><br>Om rdiff-backup inte är installerad, kommer inte Keep att kunna "
+"göra säkerhetskopior. Installera paketet rdiff-backup i systemet för att "
+"rätta till problemet."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:164
+msgid "General"
+msgstr "Allmänt"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:249
+msgid "Incorrect reply from KDED."
+msgstr "Felaktigt svar från KDED."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:255
+msgid "Unable to contact KDED."
+msgstr "Kunde inte kontakta KDED."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:271
+msgid "Unable to stop service."
+msgstr "Kan inte stoppa tjänst."
+
+#: app/main.cpp:29
+#, fuzzy
+msgid "TDE Backup System"
+msgstr "Säkerhetskopieringssystem för KDE"
+
+#: app/main.cpp:33
+msgid "Keep"
+msgstr "Keep"
+
+#: app/main.cpp:35
+msgid "Maintainer"
+msgstr "Utvecklare"
+
+#: app/main.cpp:37
+msgid "Ubuntu packages"
+msgstr "Paket för Ubuntu"
+
+#: app/main.cpp:38
+msgid "Application wording"
+msgstr "Formuleringar i programmet"
+
+#: app/main.cpp:39
+msgid "Useful patches"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:50
+msgid "Menu"
+msgstr "Meny"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:51
+msgid "Show differences destination/backup"
+msgstr "Visa skillnader mellan mål och säkerhetskopia"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:52
+msgid "List changed files"
+msgstr "Lista ändrade filer"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:53
+msgid "List files"
+msgstr "Lista filer"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:251
+msgid "List of modifications since the selected increment:"
+msgstr "Lista över ändringar sedan det valda intervallet:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:252
+msgid "Modifications"
+msgstr "Ändringar"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:263
+msgid "Nothing."
+msgstr "Ingenting."
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:264
+msgid "List of changed files since the selected increment:"
+msgstr "Lista över ändrade filer sedan det valda intervallet:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:265
+msgid "Changed files"
+msgstr "Ändrade filer"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:275
+msgid "List of files in the selected increment:"
+msgstr "Lista över filer i det valda intervallet:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:276
+msgid "List of files"
+msgstr "Lista över filer"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:290
+msgid "<p><b>An error occured restoring %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
+msgstr ""
+"<p><b>Ett fel uppstod när säkerhetskopian %1 återställdes:</b></p><p>%2</p>"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:271 common/backup.cpp:161
+#, no-c-format
+msgid "Never delete"
+msgstr "Ta aldrig bort"
+
+#: common/backup.cpp:163 common/backup.cpp:170 common/backuplistviewitem.cpp:49
+#: common/backuplistviewitem.cpp:54
+msgid "%1 days"
+msgstr "%1 dagar"
+
+#: common/backup.cpp:168
+msgid "Source directory:"
+msgstr "Källkatalog:"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:100 common/backup.cpp:169
+#, no-c-format
+msgid "Destination directory:"
+msgstr "Målkatalog:"
+
+#: common/backup.cpp:170
+msgid "Interval:"
+msgstr "Intervall:"
+
+#: common/backup.cpp:171
+msgid "Delete after:"
+msgstr "Ta bort efter:"
+
+#: common/backup.cpp:172
+msgid "Use compression:"
+msgstr "Använd komprimering:"
+
+#: common/backuplistviewitem.cpp:52
+msgid "Never"
+msgstr "Aldrig"
+
+#: common/includeexcludeitem.cpp:57
+msgid "Included"
+msgstr "Inkluderad"
+
+#: common/includeexcludeitem.cpp:59
+msgid "Excluded"
+msgstr "Undantagen"
+
+#: kded/keepkded.cpp:68
+msgid "<p><b>Backup %1 successfully backuped to %2</b></p>"
+msgstr ""
+"<p><b>Säkerhetskopian %1 till %2 har utförts med lyckat resultat</b></p>"
+
+#: app/actionview.ui:51
+#, no-c-format
+msgid "Backup system:"
+msgstr "Säkerhetskopieringssystem:"
+
+#: app/actionview.ui:114
+#, no-c-format
+msgid "<i>Add directory to backup</i>"
+msgstr "<i>Lägg till katalog i säkerhetskopian</i>"
+
+#: app/actionview.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "<i>Restore a backup</i>"
+msgstr "<i>Återställ en säkerhetskopia</i>"
+
+#: app/actionview.ui:222
+#, no-c-format
+msgid "<i>Backup now</i>"
+msgstr "<i>Säkerhetskopiera nu</i>"
+
+#: app/actionview.ui:276
+#, no-c-format
+msgid "<i>Edit backup list</i>"
+msgstr "<i>Redigera lista för säkerhetskopiering</i>"
+
+#: app/actionview.ui:330
+#, no-c-format
+msgid "<i>View backup log</i>"
+msgstr "<i>Visa säkerhetskopieringslogg</i>"
+
+#: app/actionview.ui:352
+#, no-c-format
+msgid "Backup daemon:"
+msgstr "Säkerhetskopieringsdemon:"
+
+#: app/actionview.ui:408
+#, no-c-format
+msgid "Keep daemon state:"
+msgstr "Behåll demonens tillstånd:"
+
+#: app/actionview.ui:429
+#, no-c-format
+msgid "<p align=\"right\"><b>unknown</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>okänt</b></p>"
+
+#: app/actionview.ui:461
+#, no-c-format
+msgid "&Load"
+msgstr "&Ladda"
+
+#: app/actionview.ui:469
+#, no-c-format
+msgid "Unload"
+msgstr "Ladda ur"
+
+#: app/addbackupwizard1view.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Select a directory for backup."
+msgstr "Välj en katalog för säkerhetskopiering."
+
+#: app/addbackupwizard1view.ui:137
+#, no-c-format
+msgid "Use inclusion/exclusion list"
+msgstr "Använd lista med inkludera och undanta"
+
+#: app/addbackupwizard2view.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Select a location to place the backup."
+msgstr "Välj en plats att placera säkerhetskopian."
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:108
+#, no-c-format
+msgid "Set the desired options for your backup."
+msgstr "Välj önskade alternativ för säkerhetskopian."
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:124
+#, no-c-format
+msgid "General options:"
+msgstr "Allmänna alternativ:"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:167
+#, no-c-format
+msgid "Backup interval (days):"
+msgstr "Säkerhetskopieringsintervall (dagar):"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:183
+#, no-c-format
+msgid "Delete after (days):"
+msgstr "Ta bort efter (dagar):"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:293
+#, no-c-format
+msgid "Extra options:"
+msgstr "Ytterligare alternativ:"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:320
+#, no-c-format
+msgid "Use compression"
+msgstr "Använd komprimering"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:331
+#, no-c-format
+msgid "Exclude special files"
+msgstr "Undanta specialfiler"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:358
+#, no-c-format
+msgid "Use advanced configuration"
+msgstr "Använd avancerad inställning"
+
+#: app/advancedbackupconfigview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Choose the options you want to use during the backup process:"
+msgstr "Välj alternativ du vill använda under säkerhetskopieringen:"
+
+#: app/backuplistview.ui:44 app/forcebackupdialogview.ui:66
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:106
+#, no-c-format
+msgid "Source"
+msgstr "Källa"
+
+#: app/backuplistview.ui:55 app/forcebackupdialogview.ui:77
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Destination"
+msgstr "Mål"
+
+#: app/backuplistview.ui:66 app/forcebackupdialogview.ui:88
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:128
+#, no-c-format
+msgid "Backup Interval"
+msgstr "Säkerhetskopieringsintervall"
+
+#: app/backuplistview.ui:77 app/forcebackupdialogview.ui:99
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:139
+#, no-c-format
+msgid "Delete After"
+msgstr "Ta bort efter"
+
+#: app/forcebackupdialogview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Select the sources to backup now."
+msgstr "Välj källor att säkerhetskopiera nu."
+
+#: app/generalconfigview.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "GeneralConfigView"
+msgstr "Allmäninställningsvy"
+
+#: app/generalconfigview.ui:35
+#, no-c-format
+msgid "Notifications"
+msgstr "Meddelanden"
+
+#: app/generalconfigview.ui:54
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup error"
+msgstr "Meddela fel vid säkerhetskopiering"
+
+#: app/generalconfigview.ui:62
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup success"
+msgstr "Meddela lyckad säkerhetskopiering"
+
+#: app/generalconfigview.ui:74 common/keepsettings.kcfg:24
+#, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup priority"
+msgstr "Säkerhetskopieringsprioritet för Rdiff"
+
+#: app/generalconfigview.ui:93 common/keepsettings.kcfg:17
+#: common/keepsettings.kcfg:19
+#, no-c-format
+msgid "Control rdiff-backup priority"
+msgstr "Styr säkerhetskopieringsprioritet för Rdiff"
+
+#: app/generalconfigview.ui:131
+#, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup niceness"
+msgstr "Snällhet för säkerhetskopiering med Rdiff"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Select the files/directories you want to include/exclude. You can use * "
+"(wildcard) generic character. You can drag and drop the items to tune the "
+"priority order."
+msgstr ""
+"Välj filerna eller katalogerna du vill inkludera eller undanta. Du kan "
+"använda det generella tecknet * (jokertecknet). Du kan dra och släppa objekt "
+"för att finjustera prioritetsordningen."
+
+#: app/includeexcludeview.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Include"
+msgstr "Inkludera"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Exclude"
+msgstr "Undanta"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:110
+#, no-c-format
+msgid "Include/Exclude list:"
+msgstr "Lista av inkludera och undanta:"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Item"
+msgstr "Objekt"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:138
+#, no-c-format
+msgid "Action"
+msgstr "Åtgärd"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:173
+#, no-c-format
+msgid "remove"
+msgstr "ta bort"
+
+#: app/logview.ui:38 app/restorebackupwizard3view.ui:195
+#, no-c-format
+msgid "Date"
+msgstr "Datum"
+
+#: app/logview.ui:49
+#, no-c-format
+msgid "Event"
+msgstr "Händelse"
+
+#: app/logview.ui:60
+#, no-c-format
+msgid "Backup"
+msgstr "Säkerhetskopia"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Select the backup to restore."
+msgstr "Välj säkerhetskopia att återställa."
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "Custom backup directory:"
+msgstr "Egen säkerhetskopieringskatalog:"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:187
+#, no-c-format
+msgid "Use custom backup directory"
+msgstr "Använd egen säkerhetskopieringskatalog"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:211 app/restorebackupwizard2view.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "Directory:"
+msgstr "Katalog:"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Choose a location to restore the selected backup."
+msgstr "Välj en plats att återställa vald säkerhetskopia."
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:119
+#, no-c-format
+msgid "Use default directory"
+msgstr "Använd förvald katalog"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:144
+#, no-c-format
+msgid "Use custom directory:"
+msgstr "Använd egen katalog:"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "RestoreBackupWizard2View"
+msgstr "RestoreBackupWizard2View"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:95
+#, no-c-format
+msgid "Set the date to restore the selected backup."
+msgstr "Välj datum att återställa vald säkerhetskopia."
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Current date:"
+msgstr "Aktuellt datum:"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:143
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Last backup:"
+msgstr "Återställ säkerhetskopiering"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:169 app/restorebackupwizard3view.ui:185
+#, no-c-format
+msgid "unknown"
+msgstr "okänd"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:7 common/keepsettings.kcfg:9
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Notify backup error."
+msgstr "Meddela fel vid säkerhetskopiering"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:12 common/keepsettings.kcfg:14
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Notify backup success."
+msgstr "Meddela lyckad säkerhetskopiering"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:22
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup priority\""
+msgstr "Säkerhetskopieringsprioritet för Rdiff"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Configure"
+#~ msgstr "Anpassa säkerhetskopior"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "&Reload"
+#~ msgstr "Ladda ur"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Remove"
+#~ msgstr "ta bort"
diff --git a/translations/messages/tr.po b/translations/messages/tr.po
new file mode 100644
index 0000000..0bbc04e
--- /dev/null
+++ b/translations/messages/tr.po
@@ -0,0 +1,551 @@
+# translation of keep.po to Türkçe
+# Engin Çağatay <engincagatay@yahoo.com>, 2006.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: keep\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:20+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-02-03 21:16+0200\n"
+"Last-Translator: Engin Çağatay <engincagatay@yahoo.com>\n"
+"Language-Team: Türkçe <tr@li.org>\n"
+"Language: \n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
+
+#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Engin Çağatay"
+
+#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "engincagatay@yahoo.com"
+
+#: app/advancedbackupconfigdialog.cpp:34
+msgid "Advanced Backup Configuration"
+msgstr "Gelişmiş Yedekleme Yapılandırması"
+
+#: app/backupconfigdialog.cpp:43 app/keepmainwindow.cpp:83
+#, fuzzy
+msgid "Configure backups"
+msgstr "Keep'i Yapılandır"
+
+#: app/forcebackupdialog.cpp:45
+msgid "Backup now"
+msgstr "Şimdi yedekle"
+
+#: app/forcebackupdialog.cpp:96 kded/keepkded.cpp:59
+msgid "<p><b>An error occured making %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
+msgstr ""
+
+#: app/includeexcludedialog.cpp:39
+msgid "Inclusion/Exclusion Configuration"
+msgstr ""
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:49
+msgid "Backup System"
+msgstr ""
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:82
+msgid "Check rdiff-backup"
+msgstr "rdiff-backup uygulamasını kontrol et"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:85
+msgid "Add Backup"
+msgstr "Yedek Ekle"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:86
+msgid "Restore Backup"
+msgstr "Yedeği Geri Yükle"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:87
+msgid "Backup Now"
+msgstr "Şimdi Yedekle"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:88 app/logdialog.cpp:42
+msgid "View log"
+msgstr ""
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:108
+msgid "<p align=\"right\"><b>Ok</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>Tamam</b></p>"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:116
+msgid "<p align=\"right\"><b>Not Running</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>Çalışmıyor</b></p>"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:128
+msgid ""
+"<b>The application rdiff-backup has been detected on your system.</"
+"b><br><br> You're running version %1 of rdiff-backup."
+msgstr ""
+"<b>Sisteminizde rdiff-backup uygulamasının kurulu olduğu algılandı. </"
+"b><br><br>rdiff-backup uygulamasının %1 sürümünü kullanıyorsunuz."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:130
+msgid ""
+"<b>The application rdiff-backup has not been detected on your system.</"
+"b><br><br>If rdiff-backup is not installed, Keep will not be able to make "
+"backups. To fix this problem, install rdiff-backup on your system."
+msgstr ""
+"<b>Sisteminizde rdiff-backup uygulaması bulunamadı. </b><br><br>rdiff-backup "
+"kurulu değilse, Keep yedekler oluşturamaz. Sorunu çözmek için sisteminize "
+"rdiff-backup uygulamasını kurun."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:164
+#, fuzzy
+msgid "General"
+msgstr "Aralık:"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:249
+msgid "Incorrect reply from KDED."
+msgstr "KDED'den geçersiz cevap."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:255
+msgid "Unable to contact KDED."
+msgstr "KDED ile iletişim kurulamıyor."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:271
+msgid "Unable to stop service."
+msgstr "Servis durdurulamıyor."
+
+#: app/main.cpp:29
+#, fuzzy
+msgid "TDE Backup System"
+msgstr "KDE Yedekleme Sistemi"
+
+#: app/main.cpp:33
+msgid "Keep"
+msgstr "Keep"
+
+#: app/main.cpp:35
+msgid "Maintainer"
+msgstr "Sağlayıcı"
+
+#: app/main.cpp:37
+msgid "Ubuntu packages"
+msgstr "Ubuntu paketleri"
+
+#: app/main.cpp:38
+msgid "Application wording"
+msgstr ""
+
+#: app/main.cpp:39
+msgid "Useful patches"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:50
+msgid "Menu"
+msgstr "Menü"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:51
+msgid "Show differences destination/backup"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:52
+msgid "List changed files"
+msgstr "Değişen dosyaları listele"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:53
+msgid "List files"
+msgstr "Dosyaları listele"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:251
+msgid "List of modifications since the selected increment:"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:252
+msgid "Modifications"
+msgstr "Değişiklikler"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:263
+msgid "Nothing."
+msgstr "Hiçbir şey."
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:264
+msgid "List of changed files since the selected increment:"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:265
+msgid "Changed files"
+msgstr "Değişen dosyalar"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:275
+msgid "List of files in the selected increment:"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:276
+msgid "List of files"
+msgstr "Dosya listesi"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:290
+msgid "<p><b>An error occured restoring %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
+msgstr ""
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:271 common/backup.cpp:161
+#, no-c-format
+msgid "Never delete"
+msgstr "Asla silme"
+
+#: common/backup.cpp:163 common/backup.cpp:170 common/backuplistviewitem.cpp:49
+#: common/backuplistviewitem.cpp:54
+msgid "%1 days"
+msgstr "%1 gün"
+
+#: common/backup.cpp:168
+msgid "Source directory:"
+msgstr "Kaynak dizin:"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:100 common/backup.cpp:169
+#, no-c-format
+msgid "Destination directory:"
+msgstr "Hedef dizin:"
+
+#: common/backup.cpp:170
+msgid "Interval:"
+msgstr "Aralık:"
+
+#: common/backup.cpp:171
+msgid "Delete after:"
+msgstr "Bundan sonra sil:"
+
+#: common/backup.cpp:172
+msgid "Use compression:"
+msgstr "Sıkıştırma kullan:"
+
+#: common/backuplistviewitem.cpp:52
+msgid "Never"
+msgstr "Asla"
+
+#: common/includeexcludeitem.cpp:57
+msgid "Included"
+msgstr ""
+
+#: common/includeexcludeitem.cpp:59
+msgid "Excluded"
+msgstr ""
+
+#: kded/keepkded.cpp:68
+msgid "<p><b>Backup %1 successfully backuped to %2</b></p>"
+msgstr ""
+
+#: app/actionview.ui:51
+#, no-c-format
+msgid "Backup system:"
+msgstr ""
+
+#: app/actionview.ui:114
+#, no-c-format
+msgid "<i>Add directory to backup</i>"
+msgstr "<i>Yedeklemek için dizin ekleyin</i>"
+
+#: app/actionview.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "<i>Restore a backup</i>"
+msgstr "<i>Bir yedeği geri al</i>"
+
+#: app/actionview.ui:222
+#, no-c-format
+msgid "<i>Backup now</i>"
+msgstr "<i>Şimdi Yedekle</i>"
+
+#: app/actionview.ui:276
+#, no-c-format
+msgid "<i>Edit backup list</i>"
+msgstr "<i>Yedek listesini düzenle</i>"
+
+#: app/actionview.ui:330
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "<i>View backup log</i>"
+msgstr "<i>Yedek listesini düzenle</i>"
+
+#: app/actionview.ui:352
+#, no-c-format
+msgid "Backup daemon:"
+msgstr ""
+
+#: app/actionview.ui:408
+#, no-c-format
+msgid "Keep daemon state:"
+msgstr ""
+
+#: app/actionview.ui:429
+#, no-c-format
+msgid "<p align=\"right\"><b>unknown</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>bilinmeyen</b></p>"
+
+#: app/actionview.ui:461
+#, no-c-format
+msgid "&Load"
+msgstr "&Yükle"
+
+#: app/actionview.ui:469
+#, no-c-format
+msgid "Unload"
+msgstr "Yüklemeyi Geri Al"
+
+#: app/addbackupwizard1view.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Select a directory for backup."
+msgstr "Yedek için bir dizin seçin."
+
+#: app/addbackupwizard1view.ui:137
+#, no-c-format
+msgid "Use inclusion/exclusion list"
+msgstr ""
+
+#: app/addbackupwizard2view.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Select a location to place the backup."
+msgstr "Yedeğin tutulacağı konumu belirtin."
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:108
+#, no-c-format
+msgid "Set the desired options for your backup."
+msgstr "Yedeğiniz için istediğiniz seçenekleri seçin."
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:124
+#, no-c-format
+msgid "General options:"
+msgstr "Genel seçenekler:"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:167
+#, no-c-format
+msgid "Backup interval (days):"
+msgstr "Yedek aralığı (gün):"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:183
+#, no-c-format
+msgid "Delete after (days):"
+msgstr "Bundan sonra sil (gün):"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:293
+#, no-c-format
+msgid "Extra options:"
+msgstr "Fazladan seçenekler:"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:320
+#, no-c-format
+msgid "Use compression"
+msgstr "Sıkıştırma kullan"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:331
+#, no-c-format
+msgid "Exclude special files"
+msgstr "Özel dosyaları dahil etme"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:358
+#, no-c-format
+msgid "Use advanced configuration"
+msgstr "Gelişmiş yapılandırma kullan"
+
+#: app/advancedbackupconfigview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Choose the options you want to use during the backup process:"
+msgstr "Yedekleme işlemi sırasında kullanmak istediğiniz seçenekleri seçin:"
+
+#: app/backuplistview.ui:44 app/forcebackupdialogview.ui:66
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:106
+#, no-c-format
+msgid "Source"
+msgstr "Kaynak"
+
+#: app/backuplistview.ui:55 app/forcebackupdialogview.ui:77
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Destination"
+msgstr "Hedef"
+
+#: app/backuplistview.ui:66 app/forcebackupdialogview.ui:88
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:128
+#, no-c-format
+msgid "Backup Interval"
+msgstr "Yedekleme Aralığı"
+
+#: app/backuplistview.ui:77 app/forcebackupdialogview.ui:99
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:139
+#, no-c-format
+msgid "Delete After"
+msgstr ""
+
+#: app/forcebackupdialogview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Select the sources to backup now."
+msgstr "Yedeklecek kaynakları seçin."
+
+#: app/generalconfigview.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "GeneralConfigView"
+msgstr ""
+
+#: app/generalconfigview.ui:35
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Notifications"
+msgstr "Değişiklikler"
+
+#: app/generalconfigview.ui:54
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup error"
+msgstr ""
+
+#: app/generalconfigview.ui:62
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup success"
+msgstr ""
+
+#: app/generalconfigview.ui:74 common/keepsettings.kcfg:24
+#, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup priority"
+msgstr ""
+
+#: app/generalconfigview.ui:93 common/keepsettings.kcfg:17
+#: common/keepsettings.kcfg:19
+#, no-c-format
+msgid "Control rdiff-backup priority"
+msgstr ""
+
+#: app/generalconfigview.ui:131
+#, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup niceness"
+msgstr ""
+
+#: app/includeexcludeview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Select the files/directories you want to include/exclude. You can use * "
+"(wildcard) generic character. You can drag and drop the items to tune the "
+"priority order."
+msgstr ""
+
+#: app/includeexcludeview.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Include"
+msgstr ""
+
+#: app/includeexcludeview.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Exclude"
+msgstr ""
+
+#: app/includeexcludeview.ui:110
+#, no-c-format
+msgid "Include/Exclude list:"
+msgstr ""
+
+#: app/includeexcludeview.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Item"
+msgstr ""
+
+#: app/includeexcludeview.ui:138
+#, no-c-format
+msgid "Action"
+msgstr ""
+
+#: app/includeexcludeview.ui:173
+#, no-c-format
+msgid "remove"
+msgstr ""
+
+#: app/logview.ui:38 app/restorebackupwizard3view.ui:195
+#, no-c-format
+msgid "Date"
+msgstr "Tarih"
+
+#: app/logview.ui:49
+#, no-c-format
+msgid "Event"
+msgstr ""
+
+#: app/logview.ui:60
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Backup"
+msgstr "Yedekler"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Select the backup to restore."
+msgstr "Geri yüklenecek yedeği seçin."
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "Custom backup directory:"
+msgstr "Özel yedek dizini:"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:187
+#, no-c-format
+msgid "Use custom backup directory"
+msgstr "Özel yedek dizini kullan"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:211 app/restorebackupwizard2view.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "Directory:"
+msgstr "Dizin:"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Choose a location to restore the selected backup."
+msgstr "Seçili yedeği geri yüklemek için bir konum seçin."
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:119
+#, no-c-format
+msgid "Use default directory"
+msgstr "Öntanımlı dizini kullan"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:144
+#, no-c-format
+msgid "Use custom directory:"
+msgstr "Özel dizin kullan:"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "RestoreBackupWizard2View"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:95
+#, no-c-format
+msgid "Set the date to restore the selected backup."
+msgstr "Seçili yedeğin geri yükleneceği tarihi ayarlayın."
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Current date:"
+msgstr "Mevcut tarih:"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:143
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Last backup:"
+msgstr "Yedeği Geri Yükle"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:169 app/restorebackupwizard3view.ui:185
+#, no-c-format
+msgid "unknown"
+msgstr "bilinmeyen"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:7 common/keepsettings.kcfg:9
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup error."
+msgstr ""
+
+#: common/keepsettings.kcfg:12 common/keepsettings.kcfg:14
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup success."
+msgstr ""
+
+#: common/keepsettings.kcfg:22
+#, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup priority\""
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Configure"
+#~ msgstr "Keep'i Yapılandır"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "&Reload"
+#~ msgstr "Yüklemeyi Geri Al"