summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/translations/messages/pl.po
blob: 5ef79afa4ea5f0d8f2bd7f5bf16b5f30e38ee390 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
# translation of keep.po to Polish
#
# Micheal Bendowski <bendowski@gmail.com>, 2006.
# Krzysztof Lichota <lichota@mimuw.edu.pl>, 2006.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: keep\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:20+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-05-24 16:16+0200\n"
"Last-Translator: Krzysztof Lichota <lichota@mimuw.edu.pl>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"

#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Michał Bendowski"

#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "bendowski@gmail.com"

#: app/advancedbackupconfigdialog.cpp:34
msgid "Advanced Backup Configuration"
msgstr "Zaawansowana konfiguracja kopii zapasowych"

#: app/backupconfigdialog.cpp:43 app/keepmainwindow.cpp:83
msgid "Configure backups"
msgstr "Konfiguruj kopie zapasowe"

#: app/forcebackupdialog.cpp:45
msgid "Backup now"
msgstr "Stwórz kopię zapasową"

#: app/forcebackupdialog.cpp:96 kded/keepkded.cpp:59
msgid "<p><b>An error occured making %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
msgstr ""
"<p><b>Wystąpił błąd przy tworzeniu kopii zapasowej %1:</b></p><p>%2</p>"

#: app/includeexcludedialog.cpp:39
msgid "Inclusion/Exclusion Configuration"
msgstr "Konfiguracja dołączonych/wyłączonych"

#: app/keepmainwindow.cpp:49
msgid "Backup System"
msgstr "Kopia zapasowa systemu"

#: app/keepmainwindow.cpp:82
msgid "Check rdiff-backup"
msgstr "Sprawdź rdiff-backup"

#: app/keepmainwindow.cpp:85
msgid "Add Backup"
msgstr "Dodaj kopię zapasową"

#: app/keepmainwindow.cpp:86
msgid "Restore Backup"
msgstr "Przywróć kopię zapasową"

#: app/keepmainwindow.cpp:87
msgid "Backup Now"
msgstr "Stwórz kopię zapasową"

#: app/keepmainwindow.cpp:88 app/logdialog.cpp:42
msgid "View log"
msgstr "Zobacz dziennik"

#: app/keepmainwindow.cpp:108
msgid "<p align=\"right\"><b>Ok</b></p>"
msgstr "<p align=\"right\"><b>Ok</b></p>"

#: app/keepmainwindow.cpp:116
msgid "<p align=\"right\"><b>Not Running</b></p>"
msgstr "<p align=\"right\"><b>Nie działa</b></p>"

#: app/keepmainwindow.cpp:128
msgid ""
"<b>The application rdiff-backup has been detected on your system.</"
"b><br><br> You're running version %1 of rdiff-backup."
msgstr ""
"<b>Program rdiff-backup został wykryty w Twoim systemie.</b><br><br>Używasz "
"programu rdiff-backup w wersji %1."

#: app/keepmainwindow.cpp:130
msgid ""
"<b>The application rdiff-backup has not been detected on your system.</"
"b><br><br>If rdiff-backup is not installed, Keep will not be able to make "
"backups. To fix this problem, install rdiff-backup on your system."
msgstr ""
"<b>Program rdiff-backup nie został wykryty w Twoim systemie.</"
"b><br><br>Jeżeli rdiff-backup nie jest zainstalowany, Keep nie będzie mógł "
"tworzyć kopii zapasowych. Żeby rozwiązać ten problem, zainstaluj rdiff-"
"backup w Twoim systemie."

#: app/keepmainwindow.cpp:164
msgid "General"
msgstr "Ogólne"

#: app/keepmainwindow.cpp:249
msgid "Incorrect reply from KDED."
msgstr "Niewłaściwa odpowiedź od KDED."

#: app/keepmainwindow.cpp:255
msgid "Unable to contact KDED."
msgstr "Połączenie z KDED niemożliwe."

#: app/keepmainwindow.cpp:271
msgid "Unable to stop service."
msgstr "Zatrzymanie usługi niemożliwe."

#: app/main.cpp:29
#, fuzzy
msgid "TDE Backup System"
msgstr "System kopii zapasowych dla KDE"

#: app/main.cpp:33
msgid "Keep"
msgstr "Keep"

#: app/main.cpp:35
msgid "Maintainer"
msgstr "Opiekun"

#: app/main.cpp:37
msgid "Ubuntu packages"
msgstr "Pakiety dla Ubuntu"

#: app/main.cpp:38
msgid "Application wording"
msgstr "Formuła programu"

#: app/main.cpp:39
msgid "Useful patches"
msgstr ""

#: app/restorebackupwizard.cpp:50
msgid "Menu"
msgstr "Menu"

#: app/restorebackupwizard.cpp:51
msgid "Show differences destination/backup"
msgstr "Pokaż różnice pomiędzy celem i kopią zapasową"

#: app/restorebackupwizard.cpp:52
msgid "List changed files"
msgstr "Wypisz zmienione pliki"

#: app/restorebackupwizard.cpp:53
msgid "List files"
msgstr "Wypisz pliki"

#: app/restorebackupwizard.cpp:251
msgid "List of modifications since the selected increment:"
msgstr "Lista modyfikacji od wybranej kopii przyrostowej:"

#: app/restorebackupwizard.cpp:252
msgid "Modifications"
msgstr "Zmiany"

#: app/restorebackupwizard.cpp:263
msgid "Nothing."
msgstr "Nic."

#: app/restorebackupwizard.cpp:264
msgid "List of changed files since the selected increment:"
msgstr "Lista plików zmienionych od wybranej kopii przyrostowej:"

#: app/restorebackupwizard.cpp:265
msgid "Changed files"
msgstr "Zmienione pliki"

#: app/restorebackupwizard.cpp:275
#, fuzzy
msgid "List of files in the selected increment:"
msgstr "Lista plików w wybranej kopii przyrostowej:"

#: app/restorebackupwizard.cpp:276
msgid "List of files"
msgstr "Lista plików"

#: app/restorebackupwizard.cpp:290
msgid "<p><b>An error occured restoring %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
msgstr ""
"<p><b>Wystąpił błąd przy przywracaniu kopii zapasowej %1:</b></p><p>%2</p>"

#: app/addbackupwizard3view.ui:271 common/backup.cpp:161
#, no-c-format
msgid "Never delete"
msgstr "Nigdy nie usuwaj"

#: common/backup.cpp:163 common/backup.cpp:170 common/backuplistviewitem.cpp:49
#: common/backuplistviewitem.cpp:54
msgid "%1 days"
msgstr "%1 dni"

#: common/backup.cpp:168
msgid "Source directory:"
msgstr "Katalog źródłowy:"

#: app/restorebackupwizard2view.ui:100 common/backup.cpp:169
#, no-c-format
msgid "Destination directory:"
msgstr "Katalog docelowy:"

#: common/backup.cpp:170
msgid "Interval:"
msgstr "Odstęp czasu:"

#: common/backup.cpp:171
msgid "Delete after:"
msgstr "Usuń po:"

#: common/backup.cpp:172
msgid "Use compression:"
msgstr "Użyj kompresji:"

#: common/backuplistviewitem.cpp:52
msgid "Never"
msgstr "Nigdy"

#: common/includeexcludeitem.cpp:57
msgid "Included"
msgstr "Dołączone"

#: common/includeexcludeitem.cpp:59
msgid "Excluded"
msgstr "Wyłączone"

#: kded/keepkded.cpp:68
msgid "<p><b>Backup %1 successfully backuped to %2</b></p>"
msgstr "<p><b>Kopia zapasowa %1 została pomyślnie utworzona w %2</b></p>"

#: app/actionview.ui:51
#, no-c-format
msgid "Backup system:"
msgstr "System kopii zapasowych:"

#: app/actionview.ui:114
#, no-c-format
msgid "<i>Add directory to backup</i>"
msgstr "<i>Dodaj tworzenie kopii zapasowej katalogu</i>"

#: app/actionview.ui:168
#, no-c-format
msgid "<i>Restore a backup</i>"
msgstr "<i>Przywróć kopię zapasową</i>"

#: app/actionview.ui:222
#, no-c-format
msgid "<i>Backup now</i>"
msgstr "<i>Stwórz kopię zapasową</i>"

#: app/actionview.ui:276
#, no-c-format
msgid "<i>Edit backup list</i>"
msgstr "<i>Zmień listę kopii zapasowych</i>"

#: app/actionview.ui:330
#, no-c-format
msgid "<i>View backup log</i>"
msgstr "<i>Zobacz dziennik tworzenia kopii zapasowych</i>"

#: app/actionview.ui:352
#, no-c-format
msgid "Backup daemon:"
msgstr "Usługa kopii zapasowych:"

#: app/actionview.ui:408
#, no-c-format
msgid "Keep daemon state:"
msgstr "Stan usługi Keep:"

#: app/actionview.ui:429
#, no-c-format
msgid "<p align=\"right\"><b>unknown</b></p>"
msgstr "<p align=\"right\"><b>nieznany</b></p>"

#: app/actionview.ui:461
#, no-c-format
msgid "&Load"
msgstr "&Włącz"

#: app/actionview.ui:469
#, no-c-format
msgid "Unload"
msgstr "Wyłącz"

#: app/addbackupwizard1view.ui:100
#, no-c-format
msgid "Select a directory for backup."
msgstr "Wybierz katalog, z którego utworzona zostanie kopia zapasowa."

#: app/addbackupwizard1view.ui:137
#, no-c-format
msgid "Use inclusion/exclusion list"
msgstr "Użyj listy dołączonych/wyłączonych"

#: app/addbackupwizard2view.ui:117
#, no-c-format
msgid "Select a location to place the backup."
msgstr "Wybierz lokalizację, gdzie utworzona zostanie kopia zapasowa."

#: app/addbackupwizard3view.ui:108
#, no-c-format
msgid "Set the desired options for your backup."
msgstr "Ustaw pożądane opcje kopii zapasowej."

#: app/addbackupwizard3view.ui:124
#, no-c-format
msgid "General options:"
msgstr "Opcje ogólne:"

#: app/addbackupwizard3view.ui:167
#, no-c-format
msgid "Backup interval (days):"
msgstr "Odstęp pomiędzy kopiami zapasowymi (w dniach):"

#: app/addbackupwizard3view.ui:183
#, no-c-format
msgid "Delete after (days):"
msgstr "Usuń po (w dniach):"

#: app/addbackupwizard3view.ui:293
#, no-c-format
msgid "Extra options:"
msgstr "Opcje dodatkowe:"

#: app/addbackupwizard3view.ui:320
#, no-c-format
msgid "Use compression"
msgstr "Użyj kompresji"

#: app/addbackupwizard3view.ui:331
#, no-c-format
msgid "Exclude special files"
msgstr "Wyłącz pliki specjalne"

#: app/addbackupwizard3view.ui:358
#, no-c-format
msgid "Use advanced configuration"
msgstr "Użyj zaawansowanej konfiguracji"

#: app/advancedbackupconfigview.ui:46
#, no-c-format
msgid "Choose the options you want to use during the backup process:"
msgstr "Wybierz opcje, których chcesz używać przy tworzeniu kopii zapasowej:"

#: app/backuplistview.ui:44 app/forcebackupdialogview.ui:66
#: app/restorebackupwizard1view.ui:106
#, no-c-format
msgid "Source"
msgstr "Źródło"

#: app/backuplistview.ui:55 app/forcebackupdialogview.ui:77
#: app/restorebackupwizard1view.ui:117
#, no-c-format
msgid "Destination"
msgstr "Cel"

#: app/backuplistview.ui:66 app/forcebackupdialogview.ui:88
#: app/restorebackupwizard1view.ui:128
#, no-c-format
msgid "Backup Interval"
msgstr "Odstęp czasu"

#: app/backuplistview.ui:77 app/forcebackupdialogview.ui:99
#: app/restorebackupwizard1view.ui:139
#, no-c-format
msgid "Delete After"
msgstr "Usuń po"

#: app/forcebackupdialogview.ui:46
#, no-c-format
msgid "Select the sources to backup now."
msgstr "Wybierz kopie zapasowe do utworzenia."

#: app/generalconfigview.ui:16
#, no-c-format
msgid "GeneralConfigView"
msgstr ""

#: app/generalconfigview.ui:35
#, no-c-format
msgid "Notifications"
msgstr "Powiadomienia"

#: app/generalconfigview.ui:54
#, no-c-format
msgid "Notify backup error"
msgstr "Powiadom o błędzie"

#: app/generalconfigview.ui:62
#, no-c-format
msgid "Notify backup success"
msgstr "Powiadom o powodzeniu"

#: app/generalconfigview.ui:74 common/keepsettings.kcfg:24
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Rdiff-backup priority"
msgstr "Powiadom o błędzie"

#: app/generalconfigview.ui:93 common/keepsettings.kcfg:17
#: common/keepsettings.kcfg:19
#, no-c-format
msgid "Control rdiff-backup priority"
msgstr ""

#: app/generalconfigview.ui:131
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Rdiff-backup niceness"
msgstr "Powiadom o powodzeniu"

#: app/includeexcludeview.ui:46
#, no-c-format
msgid ""
"Select the files/directories you want to include/exclude. You can use * "
"(wildcard) generic character. You can drag and drop the items to tune the "
"priority order."
msgstr ""
"Wybierz pliki/katalogi, które chcesz dołączyć/wyłączyć z kopii zapasowej. "
"Możesz używać wieloznacznego znaku *. Możesz przeciągać i upuszczać "
"elementy, by zmienić ich priorytet."

#: app/includeexcludeview.ui:92
#, no-c-format
msgid "Include"
msgstr "Włącz"

#: app/includeexcludeview.ui:100
#, no-c-format
msgid "Exclude"
msgstr "Wyłącz"

#: app/includeexcludeview.ui:110
#, no-c-format
msgid "Include/Exclude list:"
msgstr "Lista dołączonych/wyłączonych:"

#: app/includeexcludeview.ui:127
#, no-c-format
msgid "Item"
msgstr "Element"

#: app/includeexcludeview.ui:138
#, no-c-format
msgid "Action"
msgstr "Akcja"

#: app/includeexcludeview.ui:173
#, no-c-format
msgid "remove"
msgstr "usuń"

#: app/logview.ui:38 app/restorebackupwizard3view.ui:195
#, no-c-format
msgid "Date"
msgstr "Data"

#: app/logview.ui:49
#, no-c-format
msgid "Event"
msgstr "Zdarzenie"

#: app/logview.ui:60
#, no-c-format
msgid "Backup"
msgstr "Kopia zapasowa"

#: app/restorebackupwizard1view.ui:100
#, no-c-format
msgid "Select the backup to restore."
msgstr "Wybierz kopie zapasowe do przywrócenia."

#: app/restorebackupwizard1view.ui:168
#, no-c-format
msgid "Custom backup directory:"
msgstr "Własny katalog kopii zapasowej:"

#: app/restorebackupwizard1view.ui:187
#, no-c-format
msgid "Use custom backup directory"
msgstr "Użyj własnego katalogu kopii zapasowej"

#: app/restorebackupwizard1view.ui:211 app/restorebackupwizard2view.ui:168
#, no-c-format
msgid "Directory:"
msgstr "Katalog:"

#: app/restorebackupwizard2view.ui:92
#, no-c-format
msgid "Choose a location to restore the selected backup."
msgstr ""
"Wybierz lokalizację, gdzie wybrana kopia zapasowa ma zostać odtworzona."

#: app/restorebackupwizard2view.ui:119
#, no-c-format
msgid "Use default directory"
msgstr "Użyj domyślnego katalogu"

#: app/restorebackupwizard2view.ui:144
#, no-c-format
msgid "Use custom directory:"
msgstr "Użyj własnego katalogu:"

#: app/restorebackupwizard3view.ui:16
#, no-c-format
msgid "RestoreBackupWizard2View"
msgstr "Asystent przywracania kopii zapasowych"

#: app/restorebackupwizard3view.ui:95
#, no-c-format
msgid "Set the date to restore the selected backup."
msgstr "Wybierz datę kopii zapasowej, która ma zostać przywrócona."

#: app/restorebackupwizard3view.ui:127
#, no-c-format
msgid "Current date:"
msgstr "Bieżąca data:"

#: app/restorebackupwizard3view.ui:143
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Last backup:"
msgstr "Przywróć kopię zapasową"

#: app/restorebackupwizard3view.ui:169 app/restorebackupwizard3view.ui:185
#, no-c-format
msgid "unknown"
msgstr "nieznane"

#: common/keepsettings.kcfg:7 common/keepsettings.kcfg:9
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Notify backup error."
msgstr "Powiadom o błędzie"

#: common/keepsettings.kcfg:12 common/keepsettings.kcfg:14
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Notify backup success."
msgstr "Powiadom o powodzeniu"

#: common/keepsettings.kcfg:22
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Rdiff-backup priority\""
msgstr "Powiadom o błędzie"

#, fuzzy
#~ msgid "Configure"
#~ msgstr "Konfiguruj kopie zapasowe"

#, fuzzy
#~ msgid "&Reload"
#~ msgstr "Wyłącz"

#, fuzzy
#~ msgid "Remove"
#~ msgstr "usuń"