summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/translations/messages/sv.po
blob: c84ca630f8e13a0bd755e7f947cdd8741de99eaa (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
# translation of keep.po to Swedish
#
# Stefan Asserhäll <stefan.asserhall@comhem.se>, 2006.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: keep\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:20+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-09-30 18:31+0200\n"
"Last-Translator: Stefan Asserhäll <stefan.asserhall@comhem.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Stefan Asserhäll"

#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "stefan.asserhall@comhem.se"

#: app/advancedbackupconfigdialog.cpp:34
msgid "Advanced Backup Configuration"
msgstr "Avancerad  säkerhetskopieringsinställning"

#: app/backupconfigdialog.cpp:43 app/keepmainwindow.cpp:83
msgid "Configure backups"
msgstr "Anpassa säkerhetskopior"

#: app/forcebackupdialog.cpp:45
msgid "Backup now"
msgstr "Säkerhetskopiera nu"

#: app/forcebackupdialog.cpp:96 kded/keepkded.cpp:59
msgid "<p><b>An error occured making %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
msgstr ""
"<p><b>Ett fel uppstod när säkerhetskopieringen %1 utfördes:</b></p><p>%2</p>"

#: app/includeexcludedialog.cpp:39
msgid "Inclusion/Exclusion Configuration"
msgstr "Inställning av inkludera och undanta"

#: app/keepmainwindow.cpp:49
msgid "Backup System"
msgstr "Säkerhetskopieringssystem"

#: app/keepmainwindow.cpp:82
msgid "Check rdiff-backup"
msgstr "Kontrollera rdiff-backup"

#: app/keepmainwindow.cpp:85
msgid "Add Backup"
msgstr "Lägg till säkerhetskopia"

#: app/keepmainwindow.cpp:86
msgid "Restore Backup"
msgstr "Återställ säkerhetskopiering"

#: app/keepmainwindow.cpp:87
msgid "Backup Now"
msgstr "Säkerhetskopiera nu"

#: app/keepmainwindow.cpp:88 app/logdialog.cpp:42
msgid "View log"
msgstr "Visa logg"

#: app/keepmainwindow.cpp:108
msgid "<p align=\"right\"><b>Ok</b></p>"
msgstr "<p align=\"right\"><b>Ok</b></p>"

#: app/keepmainwindow.cpp:116
msgid "<p align=\"right\"><b>Not Running</b></p>"
msgstr "<p align=\"right\"><b>Kör inte</b></p>"

#: app/keepmainwindow.cpp:128
msgid ""
"<b>The application rdiff-backup has been detected on your system.</"
"b><br><br> You're running version %1 of rdiff-backup."
msgstr ""
"<b>Programmet rdiff-backup har detekterats på systemet.</b><br><br>Du kör "
"version %1 av rdiff-backup."

#: app/keepmainwindow.cpp:130
msgid ""
"<b>The application rdiff-backup has not been detected on your system.</"
"b><br><br>If rdiff-backup is not installed, Keep will not be able to make "
"backups. To fix this problem, install rdiff-backup on your system."
msgstr ""
"<b>Programmet rdiff-backup har inte detekterats på ditt system.</"
"b><br><br>Om rdiff-backup inte är installerad, kommer inte Keep att kunna "
"göra säkerhetskopior. Installera paketet rdiff-backup i systemet för att "
"rätta till problemet."

#: app/keepmainwindow.cpp:164
msgid "General"
msgstr "Allmänt"

#: app/keepmainwindow.cpp:249
msgid "Incorrect reply from KDED."
msgstr "Felaktigt svar från KDED."

#: app/keepmainwindow.cpp:255
msgid "Unable to contact KDED."
msgstr "Kunde inte kontakta KDED."

#: app/keepmainwindow.cpp:271
msgid "Unable to stop service."
msgstr "Kan inte stoppa tjänst."

#: app/main.cpp:29
#, fuzzy
msgid "TDE Backup System"
msgstr "Säkerhetskopieringssystem för KDE"

#: app/main.cpp:33
msgid "Keep"
msgstr "Keep"

#: app/main.cpp:35
msgid "Maintainer"
msgstr "Utvecklare"

#: app/main.cpp:37
msgid "Ubuntu packages"
msgstr "Paket för Ubuntu"

#: app/main.cpp:38
msgid "Application wording"
msgstr "Formuleringar i programmet"

#: app/main.cpp:39
msgid "Useful patches"
msgstr ""

#: app/restorebackupwizard.cpp:50
msgid "Menu"
msgstr "Meny"

#: app/restorebackupwizard.cpp:51
msgid "Show differences destination/backup"
msgstr "Visa skillnader mellan mål och säkerhetskopia"

#: app/restorebackupwizard.cpp:52
msgid "List changed files"
msgstr "Lista ändrade filer"

#: app/restorebackupwizard.cpp:53
msgid "List files"
msgstr "Lista filer"

#: app/restorebackupwizard.cpp:251
msgid "List of modifications since the selected increment:"
msgstr "Lista över ändringar sedan det valda intervallet:"

#: app/restorebackupwizard.cpp:252
msgid "Modifications"
msgstr "Ändringar"

#: app/restorebackupwizard.cpp:263
msgid "Nothing."
msgstr "Ingenting."

#: app/restorebackupwizard.cpp:264
msgid "List of changed files since the selected increment:"
msgstr "Lista över ändrade filer sedan det valda intervallet:"

#: app/restorebackupwizard.cpp:265
msgid "Changed files"
msgstr "Ändrade filer"

#: app/restorebackupwizard.cpp:275
msgid "List of files in the selected increment:"
msgstr "Lista över filer i det valda intervallet:"

#: app/restorebackupwizard.cpp:276
msgid "List of files"
msgstr "Lista över filer"

#: app/restorebackupwizard.cpp:290
msgid "<p><b>An error occured restoring %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
msgstr ""
"<p><b>Ett fel uppstod när säkerhetskopian %1 återställdes:</b></p><p>%2</p>"

#: app/addbackupwizard3view.ui:271 common/backup.cpp:161
#, no-c-format
msgid "Never delete"
msgstr "Ta aldrig bort"

#: common/backup.cpp:163 common/backup.cpp:170 common/backuplistviewitem.cpp:49
#: common/backuplistviewitem.cpp:54
msgid "%1 days"
msgstr "%1 dagar"

#: common/backup.cpp:168
msgid "Source directory:"
msgstr "Källkatalog:"

#: app/restorebackupwizard2view.ui:100 common/backup.cpp:169
#, no-c-format
msgid "Destination directory:"
msgstr "Målkatalog:"

#: common/backup.cpp:170
msgid "Interval:"
msgstr "Intervall:"

#: common/backup.cpp:171
msgid "Delete after:"
msgstr "Ta bort efter:"

#: common/backup.cpp:172
msgid "Use compression:"
msgstr "Använd komprimering:"

#: common/backuplistviewitem.cpp:52
msgid "Never"
msgstr "Aldrig"

#: common/includeexcludeitem.cpp:57
msgid "Included"
msgstr "Inkluderad"

#: common/includeexcludeitem.cpp:59
msgid "Excluded"
msgstr "Undantagen"

#: kded/keepkded.cpp:68
msgid "<p><b>Backup %1 successfully backuped to %2</b></p>"
msgstr ""
"<p><b>Säkerhetskopian %1 till %2 har utförts med lyckat resultat</b></p>"

#: app/actionview.ui:51
#, no-c-format
msgid "Backup system:"
msgstr "Säkerhetskopieringssystem:"

#: app/actionview.ui:114
#, no-c-format
msgid "<i>Add directory to backup</i>"
msgstr "<i>Lägg till katalog i säkerhetskopian</i>"

#: app/actionview.ui:168
#, no-c-format
msgid "<i>Restore a backup</i>"
msgstr "<i>Återställ en säkerhetskopia</i>"

#: app/actionview.ui:222
#, no-c-format
msgid "<i>Backup now</i>"
msgstr "<i>Säkerhetskopiera nu</i>"

#: app/actionview.ui:276
#, no-c-format
msgid "<i>Edit backup list</i>"
msgstr "<i>Redigera lista för säkerhetskopiering</i>"

#: app/actionview.ui:330
#, no-c-format
msgid "<i>View backup log</i>"
msgstr "<i>Visa säkerhetskopieringslogg</i>"

#: app/actionview.ui:352
#, no-c-format
msgid "Backup daemon:"
msgstr "Säkerhetskopieringsdemon:"

#: app/actionview.ui:408
#, no-c-format
msgid "Keep daemon state:"
msgstr "Behåll demonens tillstånd:"

#: app/actionview.ui:429
#, no-c-format
msgid "<p align=\"right\"><b>unknown</b></p>"
msgstr "<p align=\"right\"><b>okänt</b></p>"

#: app/actionview.ui:461
#, no-c-format
msgid "&Load"
msgstr "&Ladda"

#: app/actionview.ui:469
#, no-c-format
msgid "Unload"
msgstr "Ladda ur"

#: app/addbackupwizard1view.ui:100
#, no-c-format
msgid "Select a directory for backup."
msgstr "Välj en katalog för säkerhetskopiering."

#: app/addbackupwizard1view.ui:137
#, no-c-format
msgid "Use inclusion/exclusion list"
msgstr "Använd lista med inkludera och undanta"

#: app/addbackupwizard2view.ui:117
#, no-c-format
msgid "Select a location to place the backup."
msgstr "Välj en plats att placera säkerhetskopian."

#: app/addbackupwizard3view.ui:108
#, no-c-format
msgid "Set the desired options for your backup."
msgstr "Välj önskade alternativ för säkerhetskopian."

#: app/addbackupwizard3view.ui:124
#, no-c-format
msgid "General options:"
msgstr "Allmänna alternativ:"

#: app/addbackupwizard3view.ui:167
#, no-c-format
msgid "Backup interval (days):"
msgstr "Säkerhetskopieringsintervall (dagar):"

#: app/addbackupwizard3view.ui:183
#, no-c-format
msgid "Delete after (days):"
msgstr "Ta bort efter (dagar):"

#: app/addbackupwizard3view.ui:293
#, no-c-format
msgid "Extra options:"
msgstr "Ytterligare alternativ:"

#: app/addbackupwizard3view.ui:320
#, no-c-format
msgid "Use compression"
msgstr "Använd komprimering"

#: app/addbackupwizard3view.ui:331
#, no-c-format
msgid "Exclude special files"
msgstr "Undanta specialfiler"

#: app/addbackupwizard3view.ui:358
#, no-c-format
msgid "Use advanced configuration"
msgstr "Använd avancerad inställning"

#: app/advancedbackupconfigview.ui:46
#, no-c-format
msgid "Choose the options you want to use during the backup process:"
msgstr "Välj alternativ du vill använda under säkerhetskopieringen:"

#: app/backuplistview.ui:44 app/forcebackupdialogview.ui:66
#: app/restorebackupwizard1view.ui:106
#, no-c-format
msgid "Source"
msgstr "Källa"

#: app/backuplistview.ui:55 app/forcebackupdialogview.ui:77
#: app/restorebackupwizard1view.ui:117
#, no-c-format
msgid "Destination"
msgstr "Mål"

#: app/backuplistview.ui:66 app/forcebackupdialogview.ui:88
#: app/restorebackupwizard1view.ui:128
#, no-c-format
msgid "Backup Interval"
msgstr "Säkerhetskopieringsintervall"

#: app/backuplistview.ui:77 app/forcebackupdialogview.ui:99
#: app/restorebackupwizard1view.ui:139
#, no-c-format
msgid "Delete After"
msgstr "Ta bort efter"

#: app/forcebackupdialogview.ui:46
#, no-c-format
msgid "Select the sources to backup now."
msgstr "Välj källor att säkerhetskopiera nu."

#: app/generalconfigview.ui:16
#, no-c-format
msgid "GeneralConfigView"
msgstr "Allmäninställningsvy"

#: app/generalconfigview.ui:35
#, no-c-format
msgid "Notifications"
msgstr "Meddelanden"

#: app/generalconfigview.ui:54
#, no-c-format
msgid "Notify backup error"
msgstr "Meddela fel vid säkerhetskopiering"

#: app/generalconfigview.ui:62
#, no-c-format
msgid "Notify backup success"
msgstr "Meddela lyckad säkerhetskopiering"

#: app/generalconfigview.ui:74 common/keepsettings.kcfg:24
#, no-c-format
msgid "Rdiff-backup priority"
msgstr "Säkerhetskopieringsprioritet för Rdiff"

#: app/generalconfigview.ui:93 common/keepsettings.kcfg:17
#: common/keepsettings.kcfg:19
#, no-c-format
msgid "Control rdiff-backup priority"
msgstr "Styr säkerhetskopieringsprioritet för Rdiff"

#: app/generalconfigview.ui:131
#, no-c-format
msgid "Rdiff-backup niceness"
msgstr "Snällhet för säkerhetskopiering med Rdiff"

#: app/includeexcludeview.ui:46
#, no-c-format
msgid ""
"Select the files/directories you want to include/exclude. You can use * "
"(wildcard) generic character. You can drag and drop the items to tune the "
"priority order."
msgstr ""
"Välj filerna eller katalogerna du vill inkludera eller undanta. Du kan "
"använda det generella tecknet * (jokertecknet). Du kan dra och släppa objekt "
"för att finjustera prioritetsordningen."

#: app/includeexcludeview.ui:92
#, no-c-format
msgid "Include"
msgstr "Inkludera"

#: app/includeexcludeview.ui:100
#, no-c-format
msgid "Exclude"
msgstr "Undanta"

#: app/includeexcludeview.ui:110
#, no-c-format
msgid "Include/Exclude list:"
msgstr "Lista av inkludera och undanta:"

#: app/includeexcludeview.ui:127
#, no-c-format
msgid "Item"
msgstr "Objekt"

#: app/includeexcludeview.ui:138
#, no-c-format
msgid "Action"
msgstr "Åtgärd"

#: app/includeexcludeview.ui:173
#, no-c-format
msgid "remove"
msgstr "ta bort"

#: app/logview.ui:38 app/restorebackupwizard3view.ui:195
#, no-c-format
msgid "Date"
msgstr "Datum"

#: app/logview.ui:49
#, no-c-format
msgid "Event"
msgstr "Händelse"

#: app/logview.ui:60
#, no-c-format
msgid "Backup"
msgstr "Säkerhetskopia"

#: app/restorebackupwizard1view.ui:100
#, no-c-format
msgid "Select the backup to restore."
msgstr "Välj säkerhetskopia att återställa."

#: app/restorebackupwizard1view.ui:168
#, no-c-format
msgid "Custom backup directory:"
msgstr "Egen säkerhetskopieringskatalog:"

#: app/restorebackupwizard1view.ui:187
#, no-c-format
msgid "Use custom backup directory"
msgstr "Använd egen säkerhetskopieringskatalog"

#: app/restorebackupwizard1view.ui:211 app/restorebackupwizard2view.ui:168
#, no-c-format
msgid "Directory:"
msgstr "Katalog:"

#: app/restorebackupwizard2view.ui:92
#, no-c-format
msgid "Choose a location to restore the selected backup."
msgstr "Välj en plats att återställa vald säkerhetskopia."

#: app/restorebackupwizard2view.ui:119
#, no-c-format
msgid "Use default directory"
msgstr "Använd förvald katalog"

#: app/restorebackupwizard2view.ui:144
#, no-c-format
msgid "Use custom directory:"
msgstr "Använd egen katalog:"

#: app/restorebackupwizard3view.ui:16
#, no-c-format
msgid "RestoreBackupWizard2View"
msgstr "RestoreBackupWizard2View"

#: app/restorebackupwizard3view.ui:95
#, no-c-format
msgid "Set the date to restore the selected backup."
msgstr "Välj datum att återställa vald säkerhetskopia."

#: app/restorebackupwizard3view.ui:127
#, no-c-format
msgid "Current date:"
msgstr "Aktuellt datum:"

#: app/restorebackupwizard3view.ui:143
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Last backup:"
msgstr "Återställ säkerhetskopiering"

#: app/restorebackupwizard3view.ui:169 app/restorebackupwizard3view.ui:185
#, no-c-format
msgid "unknown"
msgstr "okänd"

#: common/keepsettings.kcfg:7 common/keepsettings.kcfg:9
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Notify backup error."
msgstr "Meddela fel vid säkerhetskopiering"

#: common/keepsettings.kcfg:12 common/keepsettings.kcfg:14
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Notify backup success."
msgstr "Meddela lyckad säkerhetskopiering"

#: common/keepsettings.kcfg:22
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Rdiff-backup priority\""
msgstr "Säkerhetskopieringsprioritet för Rdiff"

#, fuzzy
#~ msgid "Configure"
#~ msgstr "Anpassa säkerhetskopior"

#, fuzzy
#~ msgid "&Reload"
#~ msgstr "Ladda ur"

#, fuzzy
#~ msgid "Remove"
#~ msgstr "ta bort"