summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorMarek W <coronzon88@gmail.com>2019-11-19 21:00:11 +0000
committerTDE Weblate <weblate@mirror.git.trinitydesktop.org>2019-11-20 19:27:27 +0000
commit01ea7d15b75e54a617c3ce4e2b11930b26463cc1 (patch)
tree06c3b214410fdb8bd93fb5b0bf475b65cd397b95
parent6280cd99eae549406d12c581b78a54c7775863fd (diff)
downloadtde-i18n-01ea7d15.zip
tde-i18n-01ea7d15.tar.gz
Translated using Weblate (Polish)
Currently translated at 98.1% (101 of 103 strings) Translation: tdebase/ktip Translate-URL: https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/projects/tdebase/ktip/pl/
-rw-r--r--tde-i18n-pl/messages/tdebase/ktip.po190
1 files changed, 91 insertions, 99 deletions
diff --git a/tde-i18n-pl/messages/tdebase/ktip.po b/tde-i18n-pl/messages/tdebase/ktip.po
index c6e077b..8f2489b 100644
--- a/tde-i18n-pl/messages/tdebase/ktip.po
+++ b/tde-i18n-pl/messages/tdebase/ktip.po
@@ -9,16 +9,17 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ktip\n"
"POT-Creation-Date: 2019-07-14 23:40+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-01-17 00:17+0100\n"
-"Last-Translator: mcbx\n"
-"Language-Team: <pl@li.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-11-20 19:27+0000\n"
+"Last-Translator: Marek W <coronzon88@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/"
+"projects/tdebase/ktip/pl/>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n"
-"%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
+"X-Generator: Weblate 3.9.1\n"
#: _translatorinfo:1
msgid ""
@@ -86,7 +87,6 @@ msgstr ""
"<p align=\"right\"><em>Podpowiedź zaproponował Andrea Rizzi</em></p>\n"
#: tips:28
-#, fuzzy
msgid ""
"<p>\n"
"You can minimize all your windows on the current desktop at once and\n"
@@ -104,15 +104,14 @@ msgstr ""
"Możesz zminimalizować wszystkie okna na bieżącym pulpicie, klikając na ikonę "
"pulpitu na panelu.</p>\n"
"<p>Jeśli na panelu nie ma takiej ikony, możesz ją dodać, klikając prawym "
-"przyciskiem na panelu i wybierając: Dodaj do panelu->Przycisk specjalny-"
-">Dostęp do pulpitu.</p>\n"
+"przyciskiem na panelu i wybierając: Dodaj do panelu->Przycisk specjalny->"
+"Dostęp do pulpitu.</p>\n"
"<br>\n"
"<center>\n"
"<img src=\"crystalsvg/48x48/places/desktop.png\">\n"
"</center>\n"
#: tips:43
-#, fuzzy
msgid ""
"<p>\n"
"If you temporarily need more screen real-estate, you can <strong>\"fold\n"
@@ -136,7 +135,6 @@ msgstr ""
"</p>\n"
#: tips:58
-#, fuzzy
msgid ""
"<p>\n"
"The program Klipper, which is started by default and resides in the\n"
@@ -155,9 +153,9 @@ msgstr ""
"tacce\n"
"systemowej na prawym końcu panelu, przechowuje pewną liczbę zaznaczonych "
"tekstów.\n"
-"Teksty te można odtworzyć lub (w wypadku adresów URL) nawet wywołać.</"
-"p><p>Więcej informacji o Kickerze - panelu TDE znajdziesz w <a href=\"help:/"
-"kicker\">podręczniku Kickera</a>.</p>\n"
+"Teksty te można odtworzyć lub (w wypadku adresów URL) nawet wywołać.</p>\n"
+"<p>Więcej informacji o Klipperze znajdziesz w <a href=\"help:/klipper\">"
+"podręczniku Klippera</a>.</p>\n"
"<br>\n"
"<center>\n"
"<img src=\"hicolorg/48x48/apps/klipper.png\">\n"
@@ -247,7 +245,6 @@ msgstr ""
"użytkownika TDE</a>.</p>\n"
#: tips:127
-#, fuzzy
msgid ""
"<p>\n"
"You can cycle through the windows on a virtual desktop by holding the\n"
@@ -262,8 +259,8 @@ msgstr ""
"można cyklicznie wywoływać kolejne okienka, znajdujące się na wirtualnym "
"pulpicie.</p><br>\n"
"<center><img src=\"crystalsvg/48x48/apps/kcmkwm.png\"></center></p>\n"
-"<p>Więcej informacji o sposobie manipulowania oknami w TDE można znaleźć w "
-"<a href=\"help:/khelpcenter/userguide/windows-how-to-work.html\">Podręczniku "
+"<p>Więcej informacji o sposobie manipulowania oknami w TDE można znaleźć w <"
+"a href=\"help:/khelpcenter/userguide/windows-how-to-work.html\">Podręczniku "
"użytkownika TDE</a>.</p>\n"
#: tips:140
@@ -286,7 +283,6 @@ msgstr ""
"</p><p>To wszystko. Teraz możesz otwierać Konsole wciskając Ctrl+Alt+K.</p>\n"
#: tips:151
-#, fuzzy
msgid ""
"<p>\n"
"You can configure the number of virtual desktops by adjusting the \"Number\n"
@@ -298,14 +294,14 @@ msgid ""
"TDE User Guide</a>.</p>\n"
msgstr ""
"<p>\n"
-"Możesz zmienić liczbę wirtualnych pulpitów za pomocą suwaka \"Liczba pulpitów"
-"\" w Centrum Sterowania (Pulpit->Wiele pulpitów).</p>\n"
-"<p>Więcej informacji na temat używania pulpitów wirtualnych można znaleźć w "
-"<a href=\"help:/khelpcenter/userguide/windows-how-to-work.html#using-"
-"multiple-desktops\">Podręczniku użytkownika TDE</a>.</p>\n"
+"Możesz zmienić liczbę wirtualnych pulpitów za pomocą suwaka \"Liczba "
+"pulpitów\" w Centrum Sterowania (Pulpit->Wiele pulpitów).\n"
+"</p>\n"
+"<p>Więcej informacji na temat używania pulpitów wirtualnych można znaleźć w <"
+"a href=\"help:/khelpcenter/userguide/windows-how-to-work.html#using-multiple-"
+"desktops\">Podręczniku użytkownika TDE</a>.</p>\n"
#: tips:164
-#, fuzzy
msgid ""
"<p>The <b>Trinity Desktop Environment</b> was born as a fork of the\n"
"K Desktop Environment version 3.5, which was originally written by the KDE "
@@ -332,8 +328,8 @@ msgid ""
"donating, or if you would like to contribute in other ways.</p>\n"
msgstr ""
"<p> <b>Trinity Desktop Environment</b> jest odgałęzieniem środowiska\n"
-"K Desktop Environment w wersji 3.5, pierwotnie rozwijanego przez zespół "
-"KDE,\n"
+"K Desktop Environment w wersji 3.5, pierwotnie rozwijanego przez zespół KDE,"
+"\n"
"międzynarodową grupę twórców rozwijających Wolne Oprogramowanie.\n"
"Nazwa <i>Trinity</i> została wybrana ze względu na znaczenia <i>Trzy</i> "
"jako\n"
@@ -345,10 +341,10 @@ msgstr ""
"<p>Projekt KDE został założony w październiku 1996 a pierwsze KDE wydano\n"
"12 lipca 1998.</p>\n"
"<p>Pierwsze wydania TDE zostały opublikowane w kwietniu 2010.</p>\n"
-"<p>Możesz <em>wspierać projekt TDE</em> zarówno pomagając twórcom "
-"(programowanie, projektowanie, dokumentacja, tłumaczenie itd.),\n"
-"jak i przez wsparcie materialne i finansowe. Jeżeli jesteś zainteresowany "
-"wspomaganiem projektu,\n"
+"<p>Możesz <em>wspierać projekt TDE</em> zarówno pomagając twórcom ("
+"programowanie, projektowanie, dokumentacja, tłumaczenie itd.), jak i przez "
+"wsparcie materialne i finansowe. Jeżeli jesteś zainteresowany wspomaganiem "
+"projektu,\n"
"możesz skontaktować się z zespołem TDE.</p>\n"
#: tips:188
@@ -419,7 +415,6 @@ msgstr ""
"</ul>\n"
#: tips:229
-#, fuzzy
msgid ""
"<p align=\"center\"><strong>TDEPrinting (II)</strong></p>\n"
"<p>Not all print subsystems provide equal abilities\n"
@@ -435,16 +430,13 @@ msgid ""
"<p align=\"right\"><em>Contributed by Kurt Pfeifle</em></p>\n"
msgstr ""
"<p align=\"center\"><strong>Drukowanie w TDE (II)</strong></p>\n"
-"\n"
"<p>Nie wszystkie podsystemy drukowania dostarczają takich samych funkcji "
"drukowania w TDE.</p>\n"
-"<p>Grupa TDEPrinting\n"
-"zaleca instalowanie oprogramowania <a HREF=\"http://www.cups.org"
-"\"><strong>opartego na CUPS</strong></a></p>\n"
+"<p>Twórcy TDE zalecają zainstalowanie oprogramowania <A HREF=\""
+"http://www.cups.org\"><strong>opartego na CUPS</strong></A></p>\n"
"<p>CUPS ma prostą obsługę, wiele użytecznych opcji i obsługuje większość "
"drukarek. Jest nowoczesny (oparty na IPP - \"Internet Printing Protocol\") i "
-"przydatny zarówno dla komputerów domowych, jak i dużych sieci.\n"
-"</p>\n"
+"przydatny zarówno dla komputerów domowych, jak i dużych sieci.</p>\n"
"<p align=\"right\"><em>Podpowiedź zaproponował Kurt Pfeifle</em></p>\n"
#: tips:247
@@ -535,7 +527,6 @@ msgstr ""
"<p align=\"right\"><em>Podpowiedź zaproponował Kurt Pfeifle</em></p>\n"
#: tips:303
-#, fuzzy
msgid ""
"<P>\n"
"TDE's help system can display TDE's HTML-based help, but\n"
@@ -551,8 +542,8 @@ msgstr ""
"w formacie HTML, ale także strony podręcznika (man) i strony informacyjne "
"(info).</P>\n"
"<p>Więcej informacji o uzyskiwaniu pomocy można znaleźć w <ahref=\"help:/"
-"khelpcenter/userguide/getting-help.html\">Podręczniku użytkownika TDE</a>.</"
-"p>\n"
+"khelpcenter/userguide/getting-help.html\">Podręczniku użytkownika "
+"TDE</a>.</p>\n"
"<br>\n"
"<center><img src=\"hicolor/48x48/apps/khelpcenter.png\"></center>\n"
@@ -842,16 +833,6 @@ msgstr ""
"<p>Oczywiście możesz zmienić to zachowanie w Centrum sterowania TDE.</p>\n"
#: tips:509
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<p> Want TDE's printing power in non-TDE apps? </p>\n"
-#| "<p> Then use <strong>'tdeprinter'</strong> as \"print command\".\n"
-#| "Works with Firefox, Seamonkey, PaleMoon, Chrome/Chromium, Epiphany, gv, "
-#| "Acrobat Reader,\n"
-#| "LibreOffice, OpenOffice, any GNOME application and many more...</p>\n"
-#| "<center>\n"
-#| "<img src=\"crystalsvg/48x48/devices/printer.png\">\n"
-#| "<p align=\"right\"><em>Contributed by Kurt Pfeifle</em></p>\n"
msgid ""
"<p> Want TDE's printing power in non-TDE apps? </p>\n"
"<p> Then use <strong>'tdeprinter'</strong> as \"print command\".\n"
@@ -862,13 +843,13 @@ msgid ""
"<img src=\"crystalsvg/48x48/devices/printer.png\">\n"
"<p align=\"right\"><em>Contributed by Kurt Pfeifle</em></p>\n"
msgstr ""
-"<p>Chcesz używać potężnego systemu drukowania TDE w programach spoza TDE? </"
-"p>\n"
+"<p>Chcesz używać potężnego systemu drukowania TDE w programach spoza TDE? "
+"</p>\n"
"<p> Podaj <strong>'tdeprinter'</strong> jako \"polecenie drukowania\"....\n"
-"Działa to w programach Firefox, Seamonkey, PaleMoon, Chrome/Chromium, "
+"Działa to w programach Firefox, SeaMonkey, PaleMoon, Chrome/Chromium, "
"Epiphany, gv, Acrobat Reader,\n"
-" LibreOffice, OpenOffice, każdym programie z GNOME i z wieloma innymi...</"
-"p>\n"
+" LibreOffice, OpenOffice, każdym programie z GNOME i z wieloma innymi...</p>"
+"\n"
"<center>\n"
"<img src=\"crystalsvg/48x48/devices/printer.png\">\n"
"<p align=\"right\"><em>Podpowiedź zaproponował Kurt Pfeifle</em></p>\n"
@@ -1029,7 +1010,6 @@ msgstr ""
"Można tam ustawiać również inne właściwości.</p>\n"
#: tips:614
-#, fuzzy
msgid ""
"<p>\n"
"The K in KDE did not stand for anything special. The K was the\n"
@@ -1044,8 +1024,8 @@ msgstr ""
"<p>\n"
"Litera K w KDE nie oznacza niczego specyficznego. Znak ten występuje\n"
"w alfabecie łacińskim przed literą L, jak Linux.\n"
-"K została wybrana ponieważ KDE działał na różnych typach systemów Unix i "
-"BSD.\n"
+"K została wybrana ponieważ KDE działał na różnych typach systemów Unix i BSD."
+"\n"
"Litera T w TDE oznacza Trinity - \"Trójca\", bowiem TDE jest kontynuacją "
"środowiska\n"
"KDE w wersji 3.5. T oznacza również nazwę projektu. TDE, jak KDE, działa na "
@@ -1344,7 +1324,6 @@ msgstr ""
"<p align=\"right\"><em>Podpowiedź zaproponował Jeff Tranter</em></p><br>\n"
#: tips:808
-#, fuzzy
msgid ""
"<p>\n"
"Most non-TDE sound applications that do not know about the sound server can "
@@ -1523,7 +1502,6 @@ msgstr ""
"wpisz help:/kwrite.</p> \n"
#: tips:924
-#, fuzzy
msgid ""
"<p>Thanks to the original KSVG project, TDE has full support for Scalable\n"
"Vector Graphics (SVG) image filetypes. You can view these images in\n"
@@ -1534,19 +1512,17 @@ msgid ""
"href=\"http://trinity-look.org\" title=\"trinitylook\">trinity-look.org</a>."
"</p>\n"
msgstr ""
-"<p>Dzięki <a href=\"http://svg.kde.org\" title=\"ksvg\">projektowi KSVG</a>, "
-"TDE obsługuje\n"
+"<p>Dzięki projektowi KSVG, TDE obsługuje\n"
"teraz w pełni pliki obrazków SVG (Skalowalnej grafiki wektorowej). Możesz\n"
"przeglądać takie obrazki w Konquerorze, a nawet możesz ustawić obrazek SVG\n"
"jako tło Twojego pulpitu.</p>\n"
"<p>Jest wiele <a\n"
"href=\"http://trinity-look.org\" title=\"trinitylook\n"
"SVG\">tapet SVG</a> dla Twojego pulpitu udostępnionych na <a\n"
-"href=\"http://trinity-look.org\" title=\"trinitylook\">stronie trinity-look."
-"org</a>.</p>\n"
+"href=\"http://trinity-look.org\" title=\"trinitylook\">stronie trinity-"
+"look.org</a>.</p>\n"
#: tips:937
-#, fuzzy
msgid ""
"<p>Konqueror's Web Shortcuts feature lets you submit a query directly\n"
"to a search engine without having to visit the website\n"
@@ -1567,7 +1543,6 @@ msgstr ""
"co otworzy okno ustawień, a następnie wybierz ikonę Skróty sieciowe.</p>\n"
#: tips:951
-#, fuzzy
msgid ""
"<p>TDE developers are always looking to improve accessibility, and with\n"
"KTTS (TDE Text-to-Speech) you have the power to convert\n"
@@ -1594,7 +1569,6 @@ msgstr ""
"KTTSD\">Podręczniku KTTSD</a>.</p>\n"
#: tips:970
-#, fuzzy
msgid ""
"<p>Though TDE is a very stable desktop environment, programs may\n"
"occasionally freeze or crash, particularly if you are running the\n"
@@ -1619,7 +1593,6 @@ msgstr ""
"Ta metoda powinna być używana tylko jeśli inne metody zawiodą.</p>\n"
#: tips:987
-#, fuzzy
msgid ""
"<p>KMail is TDE's email client, but did you know that you can\n"
"integrate it -- along with other programs -- to bring them all under\n"
@@ -1640,7 +1613,6 @@ msgstr ""
"kalendarzem).</p>\n"
#: tips:1001
-#, fuzzy
msgid ""
"<p>You can use the mouse wheel to quickly perform a number of tasks;\n"
"here are a few you might not have known of:\n"
@@ -1655,15 +1627,13 @@ msgid ""
msgstr ""
"<p>Możesz używać kółka myszy, aby szybko wykonywać różne zadania.\n"
"Oto kilka, o których prawdopodobnie nie wiesz:\n"
-"<ul><li><em>Ctrl+Kółko myszy</em> przy przeglądaniu stron WWW w Konquerorze\n"
+"<ul><li>Ctrl+Kółko myszy przy przeglądaniu stron WWW w Konquerorze\n"
"umożliwia zmianę rozmiaru czcionki, a przy przeglądaniu plików\n"
"zmienia rozmiar ikon.</li>\n"
-"<li><em>Shift+Kółko myszy</em> umożliwia szybkie przewijanie w programach "
-"TDE.</li>\n"
+"<li>Shift+Kółko myszy umożliwia szybkie przewijanie w programach TDE.</li>\n"
"<li>Kółko myszy użyte nad paskiem zadań w panelu umożliwia szybkie\n"
"przełączanie pomiędzy oknami.</li>\n"
-"<li>Kółko myszy użyte na <em>Przełączniku i przeglądarce pulpitów</em> w "
-"panelu\n"
+"<li>Kółko myszy użyte na Przełączniku i przeglądarce pulpitów w panelu\n"
"umożliwia szybką zmianę pulpitu.</li></ul></p>\n"
#: tips:1020
@@ -1718,7 +1688,6 @@ msgstr ""
"programu pocztowego, kiedy chcesz wysłać komuś e-maila.</p>\n"
#: tips:1057
-#, fuzzy
msgid ""
"<p>While remembering passwords may be tedious, and writing them down\n"
"on paper or in a text file may be insecure and untidy, TDEWallet is an\n"
@@ -1740,8 +1709,8 @@ msgstr ""
"Bezpieczeństwo i prywatność->Portfel TDE w Centrum sterowania TDE.\n"
"Więcej informacji o Portfelu TDE i sposobach jego używania znajdziesz\n"
"w <a\n"
-"href=\"help:/tdewallet\" title=\"Portfel TDE\">podręczniku Portfela TDE</a>."
-"</p>\n"
+"href=\"help:/tdewallet\" title=\"Portfel TDE\">podręczniku Portfela "
+"TDE</a>.</p>\n"
#: tips:1073
msgid ""
@@ -1768,7 +1737,6 @@ msgstr ""
"i wybierz z menu Konfiguracja pulpitu.</p>\n"
#: tips:1091
-#, fuzzy
msgid ""
"<p>While tabbed browsing in Konqueror is very useful, you can take\n"
"this one step further if you choose to have a split view in order to\n"
@@ -1781,7 +1749,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"<p>Chociaż używanie przeglądania w kartach w Konquerorze jest\n"
"bardzo użyteczne, możesz jeszcze bardziej ułatwić sobie pracę\n"
-"używając podzielenia widoku, tak by przeglądać dwie rzeczy jednocześnie.\n"
+"używając podzielenia widoku, tak by przeglądać dwie strony jednocześnie.\n"
"Aby użyć tej funkcji, w Konquerorze wybierz z menu\n"
"Okno->Podziel widok w pionie/poziomie, zależnie od Twoich upodobań.</p>\n"
"<p>To ustawienie odnosi się tylko do określonej karty, a nie do wszystkich,\n"
@@ -1789,21 +1757,6 @@ msgstr ""
"to za przydatne.</p>\n"
#: tips:1105
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<p>\n"
-#| "You can let TDE turn the <b>NumLock</b> ON or OFF at startup.\n"
-#| "</p>\n"
-#| "<p>\n"
-#| "Open the Control Center, select Peripherals->Keyboard and make your\n"
-#| " choice.\n"
-#| "</p>\n"
-#| "<p>\n"
-#| "<hr><br><br>\n"
-#| "<i>This is the last tip in the tips database. Clicking \"Next\" will take "
-#| "you back to\n"
-#| " the first tip.</i>\n"
-#| "</p>\n"
msgid ""
"<p>\n"
"You can let TDE turn the <b>NumLock</b> ON or OFF at startup.\n"
@@ -1821,11 +1774,6 @@ msgstr ""
"wybierz,\n"
"jaki ma być domyślny stan.\n"
"</p>\n"
-"<p>\n"
-"<hr><br><br>\n"
-"<i>To jest ostatnia podpowiedź. Kliknięcie na \"Następna\" przeniesie \n"
-"Cię z powrotem do pierwszej podpowiedzi.</i>\n"
-"</p>\n"
#: tips:1117
msgid ""
@@ -1843,6 +1791,16 @@ msgid ""
"contributing to TDE.</p>\n"
"<p><b>Join now!</b></p>\n"
msgstr ""
+"<p>TDE posiada własny <i>Kanał IRC</i></p>\n"
+"<p>\n"
+"<b>Sieć:</b> chat.freenode.net\n"
+"<br />\n"
+"<b>Kanał:</b> #trinity-desktop\n"
+"<p>\n"
+"<p>Na kanale można zadawać pytania lub poznać innych użytkowników TDE.</p>\n"
+"<p>Istnieje tam grupa użytkowników, a także i deweloperów TDE. Można również "
+"uzyskać informacje na temat wspomagania projektu.</p>\n"
+"<p><b>Dołącz teraz!</b></p>\n"
#: tips:1136
msgid ""
@@ -1864,6 +1822,21 @@ msgid ""
"additional, modern TDE applications.</p>\n"
"<p><b>You can contribute this way too, to make TDE great again!</b></p>\n"
msgstr ""
+"<p>Możliwe jest tworzenie własnych <b>aplikacji TQt i TDE</b>.</p>\n"
+"<p>TDE oferuje wsparcie programistyczne i biblioteki. Rozpocznij z "
+"dokumentacją <a href=\"https://trinitydesktop.org/docs/qt3/\" title=\""
+"tqtapi\">TQt API</a> a następnie z opisem <a href=\"https://trinitydesktop."
+"org/docs/trinity/index.html\" title=\"tdeapi\">API w TDE</a>.<p>\n"
+"<p>Możesz również użyć <a href=\"https://wiki.trinitydesktop.org/Category:"
+"Developers\" title=\"tdewiki\">TDE wiki dla programistów</a>.</p>\n"
+"<p>TDE pozwala na wsparcie projektu dołączając do <a href=\""
+"https://mirror.git.trinitydesktop.org/gitea/\" title=\"tgw\">TDE Gitea "
+"Workspace (TGW)</a>. Można zgłaszać poprawki, łatki, zmiany a także pełne "
+"aplikacje. Możliwe jest również zgłaszanie błędów.</p>\n"
+"<p>Jeżeli tworzysz pożyteczne aplikacje, mogą być one umieszczone w TDE. "
+"Dokładnie jak w projekcie KDE3! W TDE istnieje potrzeba nowoczesnych "
+"aplikacji.</p>\n"
+"<p><b>W ten sposób można udoskonalać TDE!</b></p>\n"
#: tips:1153
msgid ""
@@ -1879,6 +1852,16 @@ msgid ""
"different Unix variants (BSD and Solaris for example) too.</p>\n"
"<p>Isn't that wonderful?</p>\n"
msgstr ""
+"<p>W projekcie TDE chodzi o <b>wolność</b> oraz <b>wybór</b>. TDE nie "
+"naciska na specyficzne konfiguracje i nie zmusza do używania konkretnych "
+"zestawów narzędzi lub systemów uruchamiania.</p>\n"
+"<p>Wspierane są za to <i>różnorodne interfejsy</i> by możliwy był wybór, "
+"zgodnie z tradycją Uniksa/Linuksa.</p>\n"
+"<p>Na przykład, Menedżer sprzętu TDE, wspiera narzędzia udisks, udevil czy "
+"pmount, networkmanager, może być również rozbudowywany o kolejne.</p>\n"
+"<p>Nie ma również ograniczeń do systemów Linuksowych, TDE bowiem wspiera "
+"warianty Uniksa (przykładowo BSD i Solaris).</p>\n"
+"<p>I o to w tym chodzi!</p>\n"
#: tips:1168
msgid ""
@@ -1893,6 +1876,15 @@ msgid ""
"TDE.</p>\n"
"<p><b>The TDE community will be thankful for your contribution!</b></p>\n"
msgstr ""
+"<p>W projekcie istnieje <a href=\"https://wiki.trinitydesktop.org\" title=\""
+"tdewiki\">TDE wiki.</a><p>\n"
+"<p>Jest ot miejsce przeznaczone do przekazywania informacji o środowisku, "
+"podobnie jak przy KDE3 wiki.</p>\n"
+"<p>Wiki zawiera wiele <i>użytecznych informacji</i>. Możesz również ją "
+"edytować.</p>\n"
+"<p>Aby udostępniać porady, instrukcje czy dokumentację należy zacząć od "
+"rejestracji na Wiki TDE.</p>\n"
+"<p><b>Społeczność TDE dziękuję za wkład!</b></p>\n"
#: tips:1183
msgid ""