summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorSlávek Banko <slavek.banko@axis.cz>2020-10-16 01:15:04 +0200
committerSlávek Banko <slavek.banko@axis.cz>2020-10-16 01:39:30 +0200
commit0aef5eeae65f7b660e97025faa5e86e9d91de41f (patch)
treef2013226a1791d2449793bf7d7f3024647d7eca3
parent1984ce41f8b2b4680cf4c8d64c71c523bc5b75cc (diff)
downloadtde-i18n-0aef5eea.tar.gz
tde-i18n-0aef5eea.zip
Change the remaining 'relace' × 'sezení' in Czech terminology
that are not available in TDE Weblate. Signed-off-by: Slávek Banko <slavek.banko@axis.cz>
-rw-r--r--tde-i18n-cs/docs/tdebase/kcontrol/kcmsmserver/index.docbook8
-rw-r--r--tde-i18n-cs/docs/tdebase/kcontrol/tdm/index.docbook12
-rw-r--r--tde-i18n-cs/docs/tdebase/konsole/index.docbook30
-rw-r--r--tde-i18n-cs/docs/tdebase/tdm/index.docbook2
-rw-r--r--tde-i18n-cs/messages/tdebase/kate.po26
-rw-r--r--tde-i18n-cs/messages/tdebase/ksmserver.po2
-rw-r--r--tde-i18n-cs/messages/tdepim/kmail.po2
-rw-r--r--tde-i18n-cs/messages/tdevelop/tdevelop.po3
8 files changed, 42 insertions, 43 deletions
diff --git a/tde-i18n-cs/docs/tdebase/kcontrol/kcmsmserver/index.docbook b/tde-i18n-cs/docs/tdebase/kcontrol/kcmsmserver/index.docbook
index e16c911954..112899cfe7 100644
--- a/tde-i18n-cs/docs/tdebase/kcontrol/kcmsmserver/index.docbook
+++ b/tde-i18n-cs/docs/tdebase/kcontrol/kcmsmserver/index.docbook
@@ -19,19 +19,19 @@
<keywordset>
<keyword>KDE</keyword>
<keyword>KControl</keyword>
-<keyword>relace</keyword>
+<keyword>sezení</keyword>
</keywordset>
</articleinfo>
<sect1 id="sessions">
-<title>Správce relace</title>
+<title>Správce sezení</title>
<sect2 id="sessions-use">
<title>Použití</title>
-<para>Tento modul slouží k nastavení správy relace &kde;. Obsahuje dvě volby:</para>
+<para>Tento modul slouží k nastavení správy sezení &kde;. Obsahuje dvě volby:</para>
-<variablelist> <varlistentry> <term><guilabel>Potvrdit odhlášení</guilabel></term> <listitem> <para>Je-li zaškrtnuto, bude před odhlášením uživatel dotázan dialogovým oknem na potvrzení ukončení &kde;. Toto dialogové okno dále obsahuje přepínač, kterým lze zapnout obnovení relace při příštím přihlášení.</para> </listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><guilabel>Obnovit předchozí relaci při přihlášení.</guilabel></term> <listitem><para>Je-li zaškrtnuto, bude &kde; při odhlášení ukládat aktuální stav relace. Při dalším přihlášení se zobrazí pracovní plocha ve stejném stavu, ve kterém byla opuštěna.</para> </listitem> </varlistentry> </variablelist>
+<variablelist> <varlistentry> <term><guilabel>Potvrdit odhlášení</guilabel></term> <listitem> <para>Je-li zaškrtnuto, bude před odhlášením uživatel dotázan dialogovým oknem na potvrzení ukončení &kde;. Toto dialogové okno dále obsahuje přepínač, kterým lze zapnout obnovení sezení při příštím přihlášení.</para> </listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><guilabel>Obnovit předchozí sezení při přihlášení.</guilabel></term> <listitem><para>Je-li zaškrtnuto, bude &kde; při odhlášení ukládat aktuální stav sezení. Při dalším přihlášení se zobrazí pracovní plocha ve stejném stavu, ve kterém byla opuštěna.</para> </listitem> </varlistentry> </variablelist>
</sect2>
<sect2 id="sessions-author">
diff --git a/tde-i18n-cs/docs/tdebase/kcontrol/tdm/index.docbook b/tde-i18n-cs/docs/tdebase/kcontrol/tdm/index.docbook
index 5080f89da1..7e66279f4b 100644
--- a/tde-i18n-cs/docs/tdebase/kcontrol/tdm/index.docbook
+++ b/tde-i18n-cs/docs/tdebase/kcontrol/tdm/index.docbook
@@ -32,7 +32,7 @@
<para>Tímto modulem je možné měnit nastavení &kde; grafického správce přihlášení &tdm;. Můžete měnit vzhled přihlašovací obrazovky, uživatele mající právo na přihlášení nebo vypnutí počítače.</para>
-<para>Kvůli velkému počtu voleb je modul rozdělen do pěti částí: <link linkend="tdmconfig-appearance"><guilabel>Vzhled</guilabel></link>, <link linkend="tdmconfig-font"><guilabel>Písmo</guilabel></link>, <link linkend="tdmconfig-background"><guilabel>Pozadí</guilabel></link><link linkend="tdmconfig-users"><guilabel>Uživatelé</guilabel></link>, <link linkend="tdmconfig-sessions"><guilabel>Relace</guilabel></link> a <link linkend="tdmconfig-convenience"><guilabel>Pohodlí</guilabel></link>.</para>
+<para>Kvůli velkému počtu voleb je modul rozdělen do pěti částí: <link linkend="tdmconfig-appearance"><guilabel>Vzhled</guilabel></link>, <link linkend="tdmconfig-font"><guilabel>Písmo</guilabel></link>, <link linkend="tdmconfig-background"><guilabel>Pozadí</guilabel></link><link linkend="tdmconfig-users"><guilabel>Uživatelé</guilabel></link>, <link linkend="tdmconfig-sessions"><guilabel>Sezení</guilabel></link> a <link linkend="tdmconfig-convenience"><guilabel>Pohodlí</guilabel></link>.</para>
<para>Přepínání mezi jednotlivými částmi provedete pomocí záložek navrchu okna.</para>
@@ -95,7 +95,7 @@
</sect2>
<sect2 id="tdmconfig-sessions">
-<title>Relace</title>
+<title>Sezení</title>
<para><guilabel>Povolení k vypnutí</guilabel></para>
<para>Tento roletový seznam použijte k nastavení uživatelů, kteří mají právo vypnout počítač.</para>
@@ -119,13 +119,13 @@
<sect3 id="tdmconfig-sess">
-<title>Typy relace</title>
+<title>Typy sezení</title>
-<para>Určuje, jaké druhy relací budou dostupné z přihlašovacího okna.</para>
+<para>Určuje, jaké druhy sezení budou dostupné z přihlašovacího okna.</para>
-<para> Více informací naleznete v adresáří <filename class="directory">/etc/X11/xdm/Xsession</filename>, kde se nacházejí konfigurační soubory programu <application>xdm</application>. Také navštivte <ulink url="man:xdm">manuálovou stránku xdm</ulink>, obzvláště sekci SESSION PROGRAM.</para> <para>Pro přidání relace zadejte název nové relace do textového pole <guilabel>Nový typ</guilabel> a klikněte na <guibutton>Přidat nový</guibutton>. </para>
+<para> Více informací naleznete v adresáří <filename class="directory">/etc/X11/xdm/Xsession</filename>, kde se nacházejí konfigurační soubory programu <application>xdm</application>. Také navštivte <ulink url="man:xdm">manuálovou stránku xdm</ulink>, obzvláště sekci SESSION PROGRAM.</para> <para>Pro přidání sezení zadejte název nového sezení do textového pole <guilabel>Nový typ</guilabel> a klikněte na <guibutton>Přidat nové</guibutton>. </para>
-<para>Relaci odstraníte vybráním relace ze seznamu a kliknutím na <guibutton>Odstranit</guibutton>.</para>
+<para>Sezení odstraníte vybráním sezení ze seznamu a kliknutím na <guibutton>Odstranit</guibutton>.</para>
</sect3>
diff --git a/tde-i18n-cs/docs/tdebase/konsole/index.docbook b/tde-i18n-cs/docs/tdebase/konsole/index.docbook
index 9e20d68fc9..5733be005c 100644
--- a/tde-i18n-cs/docs/tdebase/konsole/index.docbook
+++ b/tde-i18n-cs/docs/tdebase/konsole/index.docbook
@@ -74,14 +74,14 @@
<title>Čím je &konsole; speciální?</title> <para>Pokročilé funkce &konsole; obsahují jednoduché nastavení a možnost použít více terminálů v jednom okně.</para>
<para>Pomocí &konsole; může uživatel otevřít:</para>
-<itemizedlist> <listitem><para>Relace konsole &Linux;</para></listitem> <listitem><para>Relace v shellu</para></listitem> <listitem><para>Relaci <application>Screen</application></para></listitem> <listitem><para>Relaci správce souborů <application>Midnight Commander</application></para></listitem> <listitem><para>Relaci konsole pro uživatele <systemitem class="username">Root</systemitem></para></listitem> <listitem><para>Relaci <application>Midnight Commander</application> pro uživatele <systemitem class="username">Root</systemitem></para></listitem> </itemizedlist>
+<itemizedlist> <listitem><para>Sezení konsole &Linux;</para></listitem> <listitem><para>Sezení v shellu</para></listitem> <listitem><para>Sezení <application>Screen</application></para></listitem> <listitem><para>Sezení správce souborů <application>Midnight Commander</application></para></listitem> <listitem><para>Sezení konsole pro uživatele <systemitem class="username">Root</systemitem></para></listitem> <listitem><para>Sezení <application>Midnight Commander</application> pro uživatele <systemitem class="username">Root</systemitem></para></listitem> </itemizedlist>
-<para>Tyto relace je možné přejmenovat, aby jste si pamatovali, na co jsou, nebo jim můžete poslat signály (<errorcode>STOP</errorcode>, <errorcode>CONT</errorcode>, <errorcode>HUP</errorcode>, <errorcode>INT</errorcode>, <errorcode>TERM</errorcode>, <errorcode>KILL</errorcode>).</para>
+<para>Tato sezení je možné přejmenovat, aby jste si pamatovali, na co jsou, nebo jim můžete poslat signály (<errorcode>STOP</errorcode>, <errorcode>CONT</errorcode>, <errorcode>HUP</errorcode>, <errorcode>INT</errorcode>, <errorcode>TERM</errorcode>, <errorcode>KILL</errorcode>).</para>
<para>Aby mohl uživatel lépe ovládat &konsole;, má tyto možnosti:</para>
<itemizedlist> <listitem><para>skrýt/zobrazit menu, panel nástrojů, posuvník a rám</para></listitem> <listitem><para>vybrat velikost okna &konsole;, písma, barevná schémata a mapovaní kláves</para></listitem> <listitem><para>změnit pozici posuvníku nebo ho skrýt</para></listitem> </itemizedlist>
-<para>Všechny tyto nastavení lze uložit pro použití v následujících relacích. </para>
+<para>Všechny tyto nastavení lze uložit pro použití v následujících sezeních. </para>
<para>Pro ty, které zajímá podrobná historie volně šiřitelných X terminálů, tu máme ještě dva typy: originální <application>xterm</application>, napsaný ještě před samotným systémem X (asi o měsíc) a <application>xvt</application>, klon <application>xterm</application>, na kterém jsou založené dnes nejdostupnější odvozeniny (asi nejznámější je <application>eterm</application>).</para>
@@ -113,7 +113,7 @@
<title>Tlačítka myši</title>
-<variablelist> <varlistentry> <term><mousebutton>Levé</mousebutton></term> <listitem><para>Kliknutí <mousebutton>levým</mousebutton> tlačítkem myši se předá jako událost do aplikace, která běží v emulátoru, v případě, že aplikace myš podporuje. Pokud tomu tak je, &konsole; vám to dá vědět kurzorem ve tvaru šipky. Pokud ale aplikace myš nepodporuje, zobrazí se kurzor ve tvaru I.</para> <para>Držením <mousebutton>levého</mousebutton> tlačítka myši a táhnutím kurzoru myši nad aplikací, která nepodporuje myš, označíte danou oblast. V době táhnutí se označený text zobrazuje v opačných barvách. Po puštění tlačítka se označený text zkopíruje do schránky, odkud ho můžete použít buď v &konsole; nebo v jiné aplikaci. Vybraný text je možné přetáhnout myší do jiné aplikace. Klikněte na vybraný text a přetáhněte ho tam, kam chcete.</para> <para>Normálně jsou znaky nového řádku vkládané na konec každého vybraného řádku. To se hodí při práci se zdrojovým kódem nebo výstupem nějakého příkazu. Konce řádku obvykle nejsou pro normální text moc důležité. Pokud ale chcete, aby se text vložil bez znaků konce řádků, držte po dobu výběru tlačítko &Ctrl;. To se hodí například pokud máte aplikaci, která si vložený text naformátuje.</para> <para>Pokud se při označování dostanete na horní nebo dolní okraj textové oblasti, &konsole; bude se text posouvat nahoru nebo dolů, takže zobrazí i text v historii. Posun skončí, jakmile se myš přestane posouvat.</para> <para>Po uvolnění myši se &konsole; pokusí udržet text ve schránce a zobrazí ho jako reverzní. Označená plocha se vrátí do normálního zobrazení při změně obsahu schránky, při změně textu v označené oblasti nebo po kliknutí <mousebutton>levým</mousebutton> tlačítkem myši.</para> <para>Pro označení textu v aplikaci, která podporuje myš, musíte držet &Shift;.</para> </listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><mousebutton>Střední</mousebutton></term> <listitem><para>Stisknutím <mousebutton>středního</mousebutton> tlačítka vložíte text, který je právě ve schránce. Podržením &Ctrl; při stisknutí <mousebutton>středního</mousebutton> tlačítka vložíte text a pošlete ho do &konsole;.</para> <note><para>Pokud má vaše myš pouze dvě tlačítka, současné stisknutí <mousebutton>levého</mousebutton> a <mousebutton>pravého</mousebutton> tlačítka emuluje <mousebutton>střední</mousebutton> tlačítko.</para></note> </listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><mousebutton>Pravé</mousebutton></term> <listitem> <para> <mousebutton>Pravé</mousebutton> tlačítko myši zobrazí menu <guimenu>Nastavení</guimenu>. Pomocí <keycombo action="simul">&Ctrl; <mousebutton>pravé</mousebutton></keycombo> tlačítko zobrazíte menu <guimenu>Soubor</guimenu> a <keycombo action="simul">&Shift; <mousebutton>pravé</mousebutton></keycombo> tlačítko zobrazí menu <guimenu>Relace</guimenu>. </para> </listitem> </varlistentry> </variablelist>
+<variablelist> <varlistentry> <term><mousebutton>Levé</mousebutton></term> <listitem><para>Kliknutí <mousebutton>levým</mousebutton> tlačítkem myši se předá jako událost do aplikace, která běží v emulátoru, v případě, že aplikace myš podporuje. Pokud tomu tak je, &konsole; vám to dá vědět kurzorem ve tvaru šipky. Pokud ale aplikace myš nepodporuje, zobrazí se kurzor ve tvaru I.</para> <para>Držením <mousebutton>levého</mousebutton> tlačítka myši a táhnutím kurzoru myši nad aplikací, která nepodporuje myš, označíte danou oblast. V době táhnutí se označený text zobrazuje v opačných barvách. Po puštění tlačítka se označený text zkopíruje do schránky, odkud ho můžete použít buď v &konsole; nebo v jiné aplikaci. Vybraný text je možné přetáhnout myší do jiné aplikace. Klikněte na vybraný text a přetáhněte ho tam, kam chcete.</para> <para>Normálně jsou znaky nového řádku vkládané na konec každého vybraného řádku. To se hodí při práci se zdrojovým kódem nebo výstupem nějakého příkazu. Konce řádku obvykle nejsou pro normální text moc důležité. Pokud ale chcete, aby se text vložil bez znaků konce řádků, držte po dobu výběru tlačítko &Ctrl;. To se hodí například pokud máte aplikaci, která si vložený text naformátuje.</para> <para>Pokud se při označování dostanete na horní nebo dolní okraj textové oblasti, &konsole; bude se text posouvat nahoru nebo dolů, takže zobrazí i text v historii. Posun skončí, jakmile se myš přestane posouvat.</para> <para>Po uvolnění myši se &konsole; pokusí udržet text ve schránce a zobrazí ho jako reverzní. Označená plocha se vrátí do normálního zobrazení při změně obsahu schránky, při změně textu v označené oblasti nebo po kliknutí <mousebutton>levým</mousebutton> tlačítkem myši.</para> <para>Pro označení textu v aplikaci, která podporuje myš, musíte držet &Shift;.</para> </listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><mousebutton>Střední</mousebutton></term> <listitem><para>Stisknutím <mousebutton>středního</mousebutton> tlačítka vložíte text, který je právě ve schránce. Podržením &Ctrl; při stisknutí <mousebutton>středního</mousebutton> tlačítka vložíte text a pošlete ho do &konsole;.</para> <note><para>Pokud má vaše myš pouze dvě tlačítka, současné stisknutí <mousebutton>levého</mousebutton> a <mousebutton>pravého</mousebutton> tlačítka emuluje <mousebutton>střední</mousebutton> tlačítko.</para></note> </listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><mousebutton>Pravé</mousebutton></term> <listitem> <para> <mousebutton>Pravé</mousebutton> tlačítko myši zobrazí menu <guimenu>Nastavení</guimenu>. Pomocí <keycombo action="simul">&Ctrl; <mousebutton>pravé</mousebutton></keycombo> tlačítko zobrazíte menu <guimenu>Soubor</guimenu> a <keycombo action="simul">&Shift; <mousebutton>pravé</mousebutton></keycombo> tlačítko zobrazí menu <guimenu>Sezení</guimenu>. </para> </listitem> </varlistentry> </variablelist>
</sect1>
@@ -123,25 +123,25 @@
<para>Hlavní nabídka je v horní části okna &konsole;. Můžete ji skrýt a zobrazit přepínáním <guimenuitem>Zobrazit hlavní nabídku</guimenuitem> v <guimenu>Nastavení</guimenu>. Pokud je nabídka skrytá, <guimenuitem>Zobrazit hlavní nabídku</guimenuitem> získáte po kliknutí <mousebutton>pravým</mousebutton> tlačítkem myši v okně nebo pomocí <keycombo action="simul">&Alt;&Ctrl;<keycap>M</keycap></keycombo>.</para>
<sect2 id="session-menu">
-<title>Nabídka <guimenu>Relace</guimenu></title>
+<title>Nabídka <guimenu>Sezení</guimenu></title>
-<variablelist> <varlistentry> <term><menuchoice><guimenu>Relace</guimenu> <guimenuitem>Nový Shell</guimenuitem></menuchoice></term> <listitem><para><action>Otevře novou relaci</action> s terminálových shellem. Dá se také použít <keycombo action="simul">&Alt;&Ctrl;<keycap>N</keycap> </keycombo>. </para></listitem></varlistentry> <varlistentry> <term><menuchoice><guimenu>Relace</guimenu> <guimenuitem> Nové sezení Screen...</guimenuitem></menuchoice></term> <listitem><para><action>Otevře novou relaci</action> s virtuálním správcem terminálů <application>Screen</application>. Detaily najdete v manuálové stránce <userinput><command>man</command> <option>screen</option></userinput>. </para></listitem></varlistentry> <varlistentry> <term> <menuchoice><guimenu>Relace</guimenu> <guimenuitem>Nová konsole superuživatele</guimenuitem></menuchoice> </term> <listitem> <para> <action>Otevře novou relaci s terminálovým shellem</action> jako uživatel <systemitem class="username">root</systemitem>. </para> <para> Po zadaní hesla pro uživatele <systemitem class="username">root</systemitem> se objeví příkazový řádek <prompt>#</prompt>, který naznačuje, že aktuální uživatel má práva jako <systemitem class="username">root</systemitem>. To je často nutné při instalaci nového softwaru a správě systému, ale je nutné dávat si pozor, protože je možné výrazně poškodit systém. </para> </listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><menuchoice><guimenu>Relace</guimenu><guimenuitem>Nový Midnight Commander</guimenuitem></menuchoice></term> <listitem><para><action>Otevře novou relaci</action> se správcem souborů <application>Midnight Commander</application></para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><menuchoice><guimenu>Relace</guimenu><guimenuitem>Nová Linuxová konzole</guimenuitem></menuchoice></term> <listitem><para><action> Otevře novou relaci s emulátorem systému &Linux; v textovém režimu.</action></para> <note><para>Detailní popis toho, jak se konzole pro &Linux; liší od typické konzole &UNIX; najdete ve zdrojovém balíku &konsole; v souboru <filename>README.linux.console</filename>. Pokud vám to nic neříká, nemusíte se tím trápit.</para></note> </listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term> <menuchoice><guimenu>Relace</guimenu> <guimenuitem>Nový Midnight Commander pro superuživatele</guimenuitem></menuchoice> </term> <listitem> <para> <action>Otevře novou relaci</action> se správcem souborů <application>Midnight Commander</application> s právy uživatele <systemitem class="username">root</systemitem>. </para> <para> Po zadaní hesla pro uživatele <systemitem class="username">root</systemitem> se objeví příkazový řádek <prompt>#</prompt>, který naznačuje, že aktuální uživatel má práva jako <systemitem class="username">root</systemitem>. To je často nutné při instalaci nového software a správě systému, ale je nutné dávat si pozor, protože je možné výrazně poškodit systém. </para> </listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><menuchoice><guimenu>Relace</guimenu> <guimenuitem>Uzavřít relaci</guimenuitem></menuchoice></term> <listitem><para><action>Zavře</action> aktuální relaci. </para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><menuchoice><guimenu>Relace</guimenu> <guimenuitem>Ukončit</guimenuitem></menuchoice></term> <listitem><para><action>Ukončí</action> &konsole; zavřením všech relací a všech programů, které v nich byly spuštěné.</para></listitem> </varlistentry> </variablelist>
+<variablelist> <varlistentry> <term><menuchoice><guimenu>Sezení</guimenu> <guimenuitem>Nový Shell</guimenuitem></menuchoice></term> <listitem><para><action>Otevře nové sezení</action> s terminálových shellem. Dá se také použít <keycombo action="simul">&Alt;&Ctrl;<keycap>N</keycap> </keycombo>. </para></listitem></varlistentry> <varlistentry> <term><menuchoice><guimenu>Sezení</guimenu> <guimenuitem> Nové sezení Screen...</guimenuitem></menuchoice></term> <listitem><para><action>Otevře nové sezení</action> s virtuálním správcem terminálů <application>Screen</application>. Detaily najdete v manuálové stránce <userinput><command>man</command> <option>screen</option></userinput>. </para></listitem></varlistentry> <varlistentry> <term> <menuchoice><guimenu>Sezení</guimenu> <guimenuitem>Nová konsole superuživatele</guimenuitem></menuchoice> </term> <listitem> <para> <action>Otevře nové sezení s terminálovým shellem</action> jako uživatel <systemitem class="username">root</systemitem>. </para> <para> Po zadaní hesla pro uživatele <systemitem class="username">root</systemitem> se objeví příkazový řádek <prompt>#</prompt>, který naznačuje, že aktuální uživatel má práva jako <systemitem class="username">root</systemitem>. To je často nutné při instalaci nového softwaru a správě systému, ale je nutné dávat si pozor, protože je možné výrazně poškodit systém. </para> </listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><menuchoice><guimenu>Sezení</guimenu><guimenuitem>Nový Midnight Commander</guimenuitem></menuchoice></term> <listitem><para><action>Otevře nové sezení</action> se správcem souborů <application>Midnight Commander</application></para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><menuchoice><guimenu>Sezení</guimenu><guimenuitem>Nová Linuxová konzole</guimenuitem></menuchoice></term> <listitem><para><action> Otevře nové sezení s emulátorem systému &Linux; v textovém režimu.</action></para> <note><para>Detailní popis toho, jak se konzole pro &Linux; liší od typické konzole &UNIX; najdete ve zdrojovém balíku &konsole; v souboru <filename>README.linux.console</filename>. Pokud vám to nic neříká, nemusíte se tím trápit.</para></note> </listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term> <menuchoice><guimenu>Sezení</guimenu> <guimenuitem>Nový Midnight Commander pro superuživatele</guimenuitem></menuchoice> </term> <listitem> <para> <action>Otevře nové sezení</action> se správcem souborů <application>Midnight Commander</application> s právy uživatele <systemitem class="username">root</systemitem>. </para> <para> Po zadaní hesla pro uživatele <systemitem class="username">root</systemitem> se objeví příkazový řádek <prompt>#</prompt>, který naznačuje, že aktuální uživatel má práva jako <systemitem class="username">root</systemitem>. To je často nutné při instalaci nového software a správě systému, ale je nutné dávat si pozor, protože je možné výrazně poškodit systém. </para> </listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><menuchoice><guimenu>Sezení</guimenu> <guimenuitem>Uzavřít sezení</guimenuitem></menuchoice></term> <listitem><para><action>Zavře</action> současné sezení. </para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><menuchoice><guimenu>Sezení</guimenu> <guimenuitem>Ukončit</guimenuitem></menuchoice></term> <listitem><para><action>Ukončí</action> &konsole; zavřením všech sezení a všech programů, které v nich byly spuštěné.</para></listitem> </varlistentry> </variablelist>
-<para> Novou relaci si můžete otevřít také pomocí klávesové zkratky, standardně <keycombo action="simul">&Alt;&Ctrl;<keycap>N</keycap></keycombo>. Tuto zkratku si ale můžete předefinovat. Klávesové zkratky jsou definované v souborech s příponou <literal role="extension">*.keytab</literal> v adresáři <filename class="directory">$<envar>TDEDIR</envar>/share/apps/konsole</filename>. </para>
+<para> Nové sezení si můžete otevřít také pomocí klávesové zkratky, standardně <keycombo action="simul">&Alt;&Ctrl;<keycap>N</keycap></keycombo>. Tuto zkratku si ale můžete předefinovat. Klávesové zkratky jsou definované v souborech s příponou <literal role="extension">*.keytab</literal> v adresáři <filename class="directory">$<envar>TDEDIR</envar>/share/apps/konsole</filename>. </para>
-<para> Například, pokud přidáte definici: <userinput>key F12 + Shift : newSession</userinput> do souboru aktivního mapování kláves, bude se po stisknutí <keycombo action="simul">&Shift;<keycap>F12</keycap></keycombo> Spouštět nová relace. Soubor s mapováním vyberete v nabídce <menuchoice><guimenu>Nastavení</guimenu> <guimenuitem>Klávesnice</guimenuitem></menuchoice>. Detailní informace o definování klávesových zkratek najdete v souboru <filename>README.KeyTab</filename>. </para>
+<para> Například, pokud přidáte definici: <userinput>key F12 + Shift : newSession</userinput> do souboru aktivního mapování kláves, bude se po stisknutí <keycombo action="simul">&Shift;<keycap>F12</keycap></keycombo> Spouštět nová sezení. Soubor s mapováním vyberete v nabídce <menuchoice><guimenu>Nastavení</guimenu> <guimenuitem>Klávesnice</guimenuitem></menuchoice>. Detailní informace o definování klávesových zkratek najdete v souboru <filename>README.KeyTab</filename>. </para>
-<para>Nakonec nezapomeňte, že typy relací je možné změnit a vytvořit nové pomocí modulu &kcontrolcenter; <menuchoice><guisubmenu>Systém</guisubmenu> <guimenuitem>Konsole</guimenuitem></menuchoice>.</para>
+<para>Nakonec nezapomeňte, že typy sezení je možné změnit a vytvořit nové pomocí modulu &kcontrolcenter; <menuchoice><guisubmenu>Systém</guisubmenu> <guimenuitem>Konsole</guimenuitem></menuchoice>.</para>
</sect2>
<sect2 id="edit-menu">
<title>Menu <guimenu>Úpravy</guimenu></title>
-<variablelist> <varlistentry> <term><menuchoice><guimenu>Úpravy</guimenu><guimenuitem>Vložit</guimenuitem></menuchoice></term> <listitem><para><action>Vloží text ze schránky na aktuální pozici kurzoru.</action></para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><menuchoice><guimenu>Úpravy</guimenu><guisubmenu>Poslat signál</guisubmenu></menuchoice></term> <listitem><para><action>Poslat signál - pošle zadaný signál procesu shellu, nebo jinému procesu, který byl spuštěný při vytvoření nové relace.</action></para><para>Momentálně dostupné signály jsou:</para> <informaltable> <tgroup cols="2"> <tbody> <row> <entry><errorcode>STOP</errorcode></entry> <entry>zastaví proces</entry> </row> <row> <entry><errorcode>CONT</errorcode></entry> <entry>pokračování, pokud byl pozastaven</entry> </row> <row> <entry><errorcode>HUP</errorcode></entry> <entry>zachycené zavěšení připojení terminálu nebo byl ovládající proces zabit</entry> </row> <row> <entry><errorcode>INT</errorcode></entry> <entry>přerušení z klávesnice</entry> </row> <row> <entry><errorcode>TERM</errorcode></entry> <entry>signál pro ukončení</entry> </row> <row> <entry><errorcode>KILL</errorcode></entry> <entry>signál Kill</entry> </row> </tbody> </tgroup> </informaltable> <para>Detailní popis signálů najdete v manuálových stránkách vašeho systému pomocí příkazu <userinput><command>man</command> <option>7 signal</option></userinput>.</para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><menuchoice><guimenu>Úpravy</guimenu><guimenuitem>Najít v historii</guimenuitem></menuchoice></term> <listitem><para><action>Najde řetězec textu</action> v aktuální historii. Volby umožňují rozlišovat velikost písmen nebo hledat zpět.</para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><menuchoice><guimenu>Úpravy</guimenu><guimenuitem>Uložit historii jako</guimenuitem></menuchoice></term> <listitem><para><action>Uloží aktuální historii</action> jako textový soubor.</para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><menuchoice><guimenu>Úpravy</guimenu><guimenuitem>Vyčistit historii</guimenuitem></menuchoice></term> <listitem><para><action>Vyčistí historii pro aktuální relaci.</action></para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><menuchoice><guimenu>Úpravy</guimenu><guimenuitem>Vyčistit veškerou historii</guimenuitem></menuchoice></term> <listitem><para><action>Vyčistí historii všech relací.</action> </para></listitem> </varlistentry> </variablelist>
+<variablelist> <varlistentry> <term><menuchoice><guimenu>Úpravy</guimenu><guimenuitem>Vložit</guimenuitem></menuchoice></term> <listitem><para><action>Vloží text ze schránky na aktuální pozici kurzoru.</action></para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><menuchoice><guimenu>Úpravy</guimenu><guisubmenu>Poslat signál</guisubmenu></menuchoice></term> <listitem><para><action>Poslat signál - pošle zadaný signál procesu shellu, nebo jinému procesu, který byl spuštěný při vytvoření nového sezení.</action></para><para>Momentálně dostupné signály jsou:</para> <informaltable> <tgroup cols="2"> <tbody> <row> <entry><errorcode>STOP</errorcode></entry> <entry>zastaví proces</entry> </row> <row> <entry><errorcode>CONT</errorcode></entry> <entry>pokračování, pokud byl pozastaven</entry> </row> <row> <entry><errorcode>HUP</errorcode></entry> <entry>zachycené zavěšení připojení terminálu nebo byl ovládající proces zabit</entry> </row> <row> <entry><errorcode>INT</errorcode></entry> <entry>přerušení z klávesnice</entry> </row> <row> <entry><errorcode>TERM</errorcode></entry> <entry>signál pro ukončení</entry> </row> <row> <entry><errorcode>KILL</errorcode></entry> <entry>signál Kill</entry> </row> </tbody> </tgroup> </informaltable> <para>Detailní popis signálů najdete v manuálových stránkách vašeho systému pomocí příkazu <userinput><command>man</command> <option>7 signal</option></userinput>.</para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><menuchoice><guimenu>Úpravy</guimenu><guimenuitem>Najít v historii</guimenuitem></menuchoice></term> <listitem><para><action>Najde řetězec textu</action> v aktuální historii. Volby umožňují rozlišovat velikost písmen nebo hledat zpět.</para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><menuchoice><guimenu>Úpravy</guimenu><guimenuitem>Uložit historii jako</guimenuitem></menuchoice></term> <listitem><para><action>Uloží aktuální historii</action> jako textový soubor.</para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><menuchoice><guimenu>Úpravy</guimenu><guimenuitem>Vyčistit historii</guimenuitem></menuchoice></term> <listitem><para><action>Vyčistí historii pro současné sezení.</action></para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><menuchoice><guimenu>Úpravy</guimenu><guimenuitem>Vyčistit veškerou historii</guimenuitem></menuchoice></term> <listitem><para><action>Vyčistí historii všech sezení.</action> </para></listitem> </varlistentry> </variablelist>
</sect2>
<sect2 id="view-menu">
<title>Menu <guimenu>Pohled</guimenu></title>
-<variablelist> <varlistentry> <term><menuchoice><guimenu>Pohled</guimenu><guimenuitem>Přejmenovat relaci</guimenuitem></menuchoice></term> <listitem><para><action>Otevře dialog umožňující změnit jméno aktuální relace.</action> Jméno je zobrazené na tlačítku relace. Můžete použít i <keycombo action="simul">&Alt;&Ctrl;<keycap>S</keycap></keycombo>.</para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><menuchoice><guimenu>Pohled</guimenu><guimenuitem>Monitorovat aktivitu</guimenuitem></menuchoice></term> <listitem><para><action>Označí aktuální relaci, takže bude zobrazovat alarm pokud se objeví aktivita.</action> V záložce relace se zobrazí ikona svítící žárovky. Můžete to použít pokud se něco stane v té době, kdy pracujete v jiné relaci.</para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><menuchoice><guimenu>Pohled</guimenu><guimenuitem>Monitorovat ticho</guimenuitem></menuchoice></term> <listitem><para><action>Označí aktuální relaci, takže bude zobrazovat alarm pokud se nic nestane 10 sekund.</action>V záložce relace se zobrazí ikona tmavé žárovky. Můžete to použít když úloha přestane pracovat v té době, když pracujete v jiné relaci.</para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><menuchoice><guimenu>Pohled</guimenu><guimenuitem>Poslat vstup všem relacím</guimenuitem></menuchoice></term> <listitem><para><action>Označí aktuální relaci, takže každý zadaný příkaz se bude posílat i do ostatních relací.</action> Relace bude mít malou ikonu v záložce, aby jste byli opatrní a nezapomněli na tuto volbu. <userinput><command>rm </command><parameter>-rf *</parameter></userinput> je příklad dost špatného nápadu.</para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><menuchoice><guimenu>Pohled</guimenu><guimenuitem>Přesunou relaci doleva</guimenuitem></menuchoice></term> <listitem><para><action>Přesune záložku aktuální relace o jednu vlevo.</action></para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><menuchoice><guimenu>Pohled</guimenu><guimenuitem>Přesunout relaci doprava</guimenuitem></menuchoice></term> <listitem><para><action>Přesune záložku aktuální relace o jednu vpravo.</action></para> <para>Mezi relacemi můžete přepínat i pomocí klávesových zkratek <keycombo action="simul">&Shift; <keycap>Šipka vlevo</keycap></keycombo> a <keycombo action="simul">&Shift; <keycap>Šipka vpravo</keycap></keycombo></para></listitem></varlistentry> <varlistentry> <term><menuchoice><guimenu>Pohled</guimenu> <guimenuitem> Ikony relací...</guimenuitem></menuchoice></term> <listitem><para>Na dolní části menu je seznam dostupných relací. Jeho vybráním se přepnete do dané relace a ta se stane aktivní.</para><para>Na přepínání mezi momentálními relacemi můžete použít i klávesové zkratky <keycombo action="simul">&Shift;<keycap>Šipka vlevo</keycap></keycombo>/<keycombo action="simul">&Shift;<keycap>Šipka vpravo</keycap></keycombo>.</para> </listitem> </varlistentry> </variablelist>
+<variablelist> <varlistentry> <term><menuchoice><guimenu>Pohled</guimenu><guimenuitem>Přejmenovat sezení</guimenuitem></menuchoice></term> <listitem><para><action>Otevře dialog umožňující změnit jméno současného sezení.</action> Jméno je zobrazené na tlačítku sezení. Můžete použít i <keycombo action="simul">&Alt;&Ctrl;<keycap>S</keycap></keycombo>.</para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><menuchoice><guimenu>Pohled</guimenu><guimenuitem>Monitorovat aktivitu</guimenuitem></menuchoice></term> <listitem><para><action>Označí současné sezení, takže bude zobrazovat alarm pokud se objeví aktivita.</action> V záložce sezení se zobrazí ikona svítící žárovky. Můžete to použít pokud se něco stane v té době, kdy pracujete v jiném sezení.</para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><menuchoice><guimenu>Pohled</guimenu><guimenuitem>Monitorovat ticho</guimenuitem></menuchoice></term> <listitem><para><action>Označí současné sezení, takže bude zobrazovat alarm pokud se nic nestane 10 sekund.</action>V kartě sezení se zobrazí ikona tmavé žárovky. Můžete to použít když úloha přestane pracovat v té době, když pracujete v jiném sezení.</para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><menuchoice><guimenu>Pohled</guimenu><guimenuitem>Poslat vstup všem sezením</guimenuitem></menuchoice></term> <listitem><para><action>Označí současné sezení, takže každý zadaný příkaz se bude posílat i do ostatních sezení.</action> Sezení bude mít malou ikonu v kartě, aby jste byli opatrní a nezapomněli na tuto volbu. <userinput><command>rm </command><parameter>-rf *</parameter></userinput> je příklad dost špatného nápadu.</para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><menuchoice><guimenu>Pohled</guimenu><guimenuitem>Přesunou sezení doleva</guimenuitem></menuchoice></term> <listitem><para><action>Přesune kartu aktuálního sezení o jednu vlevo.</action></para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><menuchoice><guimenu>Pohled</guimenu><guimenuitem>Přesunout sezení doprava</guimenuitem></menuchoice></term> <listitem><para><action>Přesune kartu aktuálního sezení o jednu vpravo.</action></para> <para>Mezi sezeními můžete přepínat i pomocí klávesových zkratek <keycombo action="simul">&Shift; <keycap>Šipka vlevo</keycap></keycombo> a <keycombo action="simul">&Shift; <keycap>Šipka vpravo</keycap></keycombo></para></listitem></varlistentry> <varlistentry> <term><menuchoice><guimenu>Pohled</guimenu> <guimenuitem> Ikony sezení...</guimenuitem></menuchoice></term> <listitem><para>Na dolní části menu je seznam dostupných sezení. Jeho vybráním se přepnete do daného sezení a to se stane aktivní.</para><para>Na přepínání mezi momentálními sezeními můžete použít i klávesové zkratky <keycombo action="simul">&Shift;<keycap>Šipka vlevo</keycap></keycombo>/<keycombo action="simul">&Shift;<keycap>Šipka vpravo</keycap></keycombo>.</para> </listitem> </varlistentry> </variablelist>
</sect2>
<sect2 id="settings-menu">
@@ -164,9 +164,9 @@
<para>Nástrojová lišta je na spodním okraji okna &konsole;.</para>
-<para>Můžete ji skrýt a zobrazit přepnutím <guimenuitem>Zobrazovat nástrojovou lištu</guimenuitem> v menu <guimenu>Nastavení</guimenu> nebo kliknutím na ovládací svislé čáry na její levé straně. Lišta obsahuje ikonu <guiicon>Nová</guiicon> a ikony pro aktuální relace. Stisknutím <guiicon>Nová</guiicon> otevřete nový <quote>shell</quote>.</para>
-<para>Dvojité kliknutí na záložku relace zobrazí dialog pro změnu jména relace. Pro přejmenování aktivní relace můžete použít i <keycombo action="simul">&Alt;&Ctrl;<keycap>S</keycap></keycombo>.</para>
-<para>Kliknutím na ikonu existujícího sezení se do této relace přepnete.</para> <para>Pokud je nástrojová lišta skryta, můžete se mezi relacemi přepínat pomocí klávesových zkratek <keycombo action="simul">&Shift; <keycap>Šipka vlevo</keycap></keycombo> a <keycombo action="simul">&Shift; <keycap>Šipka vpravo</keycap></keycombo></para>
+<para>Můžete ji skrýt a zobrazit přepnutím <guimenuitem>Zobrazovat nástrojovou lištu</guimenuitem> v menu <guimenu>Nastavení</guimenu> nebo kliknutím na ovládací svislé čáry na její levé straně. Lišta obsahuje ikonu <guiicon>Nové</guiicon> a ikony pro současná sezení. Stisknutím <guiicon>Nové</guiicon> otevřete nový <quote>shell</quote>.</para>
+<para>Dvojklik na kartu sezení zobrazí dialog pro změnu jména sezení. Pro přejmenování současného sezení můžete použít i <keycombo action="simul">&Alt;&Ctrl;<keycap>S</keycap></keycombo>.</para>
+<para>Kliknutím na ikonu existujícího sezení se do tohoto sezení přepnete.</para> <para>Pokud je nástrojová lišta skryta, můžete se mezi sezeními přepínat pomocí klávesových zkratek <keycombo action="simul">&Shift; <keycap>Šipka vlevo</keycap></keycombo> a <keycombo action="simul">&Shift; <keycap>Šipka vpravo</keycap></keycombo></para>
</sect1>
@@ -175,7 +175,7 @@
<para>Při startu &konsole; z příkazového řádku jsou dostupné různé možnosti, jak ovlivnit chování.</para>
-<variablelist> <varlistentry> <term><option>--help</option></term> <listitem><para><action>Vypíše různé možnosti</action></para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><option>--name</option> <parameter>jméno</parameter></term> <listitem><para><action>Nastaví jméno, které se vypisuje v titulku</action></para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><option>--ls</option></term> <listitem><para><action>Spustí prostředí jako po přihlášení.</action> Co to znamená závisí na vašem systému, ale obvykle to znamená, že se načítají soubory jako <filename>~/.profile</filename> nebo <filename>~/.bash_profile</filename>. (Pokud vám to nic neříká, netrapte se tím, asi to nepotřebujete).</para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><option>-T</option> <parameter>titulek</parameter></term> <listitem><para><action>Nastaví titulek okna</action></para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><option>--tn</option> <parameter>terminál</parameter></term> <listitem><para><action>Nastaví proměnnou prostředí TERM na danou hodnotu.</action> Pro podrobnosti o TERM si přečtěte si <userinput><command>man</command> <option>xterm</option></userinput>.</para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><option>--xwin</option></term> <listitem><para><action>Ignorované</action></para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><option>--nohist</option></term> <listitem><para><action>Vypne ukládání řádků, které zmizí v horní části okna</action></para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><option>--nomenubar</option></term> <listitem><para><action>Spustí &konsole; bez menu</action></para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><option>--notoolbar</option></term> <listitem><para><action>Spustí &konsole; bez panelu nástrojů</action></para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><option>--noframe</option></term> <listitem><para><action>Spustí &konsole; bez rámu</action></para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><option>--noscrollbar</option></term> <listitem><para><action>Spustí &konsole; bez posuvníku</action></para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><option>--noxft</option></term> <listitem><para><action>Spustí &konsole; bez antialiasingu Xft.</action> Antialiasing malých písmen může být těžko čitelný.</para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><option>--vt_sz</option> <parameter>CCxLL</parameter></term> <listitem><para><action>Spustí okno terminálu s CC sloupci a LL řádky</action></para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><option>--type</option> <parameter>typ</parameter></term> <listitem><para><action>Spustí daný typ relace namísto výchozí.</action></para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><option>--workdir</option> <parameter>adresář</parameter></term> <listitem><para><action>Otevře</action> <parameter>adresář</parameter> jako pracovní adresář.</para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><option>-e</option> <parameter>příkaz</parameter></term> <listitem><para><action>Vykoná</action> <parameter>příkaz</parameter> namísto spuštění shellu.</para></listitem> </varlistentry> </variablelist>
+<variablelist> <varlistentry> <term><option>--help</option></term> <listitem><para><action>Vypíše různé možnosti</action></para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><option>--name</option> <parameter>jméno</parameter></term> <listitem><para><action>Nastaví jméno, které se vypisuje v titulku</action></para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><option>--ls</option></term> <listitem><para><action>Spustí prostředí jako po přihlášení.</action> Co to znamená závisí na vašem systému, ale obvykle to znamená, že se načítají soubory jako <filename>~/.profile</filename> nebo <filename>~/.bash_profile</filename>. (Pokud vám to nic neříká, netrapte se tím, asi to nepotřebujete).</para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><option>-T</option> <parameter>titulek</parameter></term> <listitem><para><action>Nastaví titulek okna</action></para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><option>--tn</option> <parameter>terminál</parameter></term> <listitem><para><action>Nastaví proměnnou prostředí TERM na danou hodnotu.</action> Pro podrobnosti o TERM si přečtěte si <userinput><command>man</command> <option>xterm</option></userinput>.</para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><option>--xwin</option></term> <listitem><para><action>Ignorované</action></para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><option>--nohist</option></term> <listitem><para><action>Vypne ukládání řádků, které zmizí v horní části okna</action></para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><option>--nomenubar</option></term> <listitem><para><action>Spustí &konsole; bez menu</action></para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><option>--notoolbar</option></term> <listitem><para><action>Spustí &konsole; bez panelu nástrojů</action></para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><option>--noframe</option></term> <listitem><para><action>Spustí &konsole; bez rámu</action></para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><option>--noscrollbar</option></term> <listitem><para><action>Spustí &konsole; bez posuvníku</action></para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><option>--noxft</option></term> <listitem><para><action>Spustí &konsole; bez antialiasingu Xft.</action> Antialiasing malých písmen může být těžko čitelný.</para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><option>--vt_sz</option> <parameter>CCxLL</parameter></term> <listitem><para><action>Spustí okno terminálu s CC sloupci a LL řádky</action></para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><option>--type</option> <parameter>typ</parameter></term> <listitem><para><action>Spustí daný typ sezení namísto výchozího.</action></para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><option>--workdir</option> <parameter>adresář</parameter></term> <listitem><para><action>Otevře</action> <parameter>adresář</parameter> jako pracovní adresář.</para></listitem> </varlistentry> <varlistentry> <term><option>-e</option> <parameter>příkaz</parameter></term> <listitem><para><action>Vykoná</action> <parameter>příkaz</parameter> namísto spuštění shellu.</para></listitem> </varlistentry> </variablelist>
<para>Například:</para>
diff --git a/tde-i18n-cs/docs/tdebase/tdm/index.docbook b/tde-i18n-cs/docs/tdebase/tdm/index.docbook
index c5c3be04db..ed705f1eeb 100644
--- a/tde-i18n-cs/docs/tdebase/tdm/index.docbook
+++ b/tde-i18n-cs/docs/tdebase/tdm/index.docbook
@@ -59,7 +59,7 @@
<para> &tdm; poskytuje grafické rozhraní, které umožňuje přihlášení do systému. Čeká na zadaní loginu (uživatelského jména) a hesla, ověří uživatele a spustí jeho "sezení". &tdm; je náhrada za <application>xdm</application>, X Display Manager a je ve více směrech výrazně lepší.</para> <para> Uživatelské rozhraní &tdm; má dva dialogy. Hlavní okno má tyto funkce:</para>
-<itemizedlist> <listitem><para>Pole "<guilabel>Přihlášení</guilabel>" kam máte zadat uživatelské jméno.</para></listitem> <listitem><para>Pole "<guilabel>Heslo</guilabel>" pro zadání vašeho hesla.</para></listitem> <listitem><para>Oblast vlevo od "<guilabel>Přihlášení</guilabel>" a "<guilabel>Heslo</guilabel>" se dá použít pro zobrazení statického obrázku nebo analogových hodin.</para></listitem> <listitem><para>(Nepovinný) obrázek pro každého uživatele (například naskenovaná fotografie). Kliknutí na obrázek je stejné jako zadaní uživatelského jména do pole <guilabel>Přihlášení</guilabel>. (Toto je imitace přihlášení na systému IRIX).</para></listitem> <listitem><para><guilabel>Typ relace</guilabel> umožňuje vybrat v &tdm;, aby spustil relaci s různými správci oken nebo prostředími, které máte nainstalované, včetně KDE, KDE2 a GNOME.</para></listitem> <listitem><para>Tlačítko <guibutton>Start</guibutton> ověří kombinaci jméno/heslo a pokusí se spustit relaci podle vybraného typu.</para></listitem> <listitem><para>Tlačítko <guibutton>Zrušit</guibutton> vymaže texty z polí <guilabel>Přihlášení</guilabel> a <guilabel>Heslo</guilabel>.</para></listitem> <listitem><para>(Nepovinné) tlačítko <guibutton>Vypnout</guibutton> zobrazí dialog <guibutton>Vypnout</guibutton>.</para></listitem> </itemizedlist>
+<itemizedlist> <listitem><para>Pole "<guilabel>Přihlášení</guilabel>" kam máte zadat uživatelské jméno.</para></listitem> <listitem><para>Pole "<guilabel>Heslo</guilabel>" pro zadání vašeho hesla.</para></listitem> <listitem><para>Oblast vlevo od "<guilabel>Přihlášení</guilabel>" a "<guilabel>Heslo</guilabel>" se dá použít pro zobrazení statického obrázku nebo analogových hodin.</para></listitem> <listitem><para>(Nepovinný) obrázek pro každého uživatele (například naskenovaná fotografie). Kliknutí na obrázek je stejné jako zadaní uživatelského jména do pole <guilabel>Přihlášení</guilabel>. (Toto je imitace přihlášení na systému IRIX).</para></listitem> <listitem><para><guilabel>Typ sezení</guilabel> umožňuje vybrat v &tdm;, aby spustil sezení s různými správci oken nebo prostředími, které máte nainstalované, včetně KDE, KDE2 a GNOME.</para></listitem> <listitem><para>Tlačítko <guibutton>Start</guibutton> ověří kombinaci jméno/heslo a pokusí se spustit sezení podle vybraného typu.</para></listitem> <listitem><para>Tlačítko <guibutton>Zrušit</guibutton> vymaže texty z polí <guilabel>Přihlášení</guilabel> a <guilabel>Heslo</guilabel>.</para></listitem> <listitem><para>(Nepovinné) tlačítko <guibutton>Vypnout</guibutton> zobrazí dialog <guibutton>Vypnout</guibutton>.</para></listitem> </itemizedlist>
<para>Dialog <guilabel>Vypnout</guilabel> zobrazuje skupinu voleb, které umožňují vybrat jednu z těchto akcí:</para>
diff --git a/tde-i18n-cs/messages/tdebase/kate.po b/tde-i18n-cs/messages/tdebase/kate.po
index 79b0d396ea..bf9613c1a9 100644
--- a/tde-i18n-cs/messages/tdebase/kate.po
+++ b/tde-i18n-cs/messages/tdebase/kate.po
@@ -2054,34 +2054,34 @@ msgstr ""
#~ msgstr "Nástrojová lišta"
#~ msgid "Unnamed Session"
-#~ msgstr "Nepojmenovaná relace"
+#~ msgstr "Nepojmenované sezení"
#~ msgid "Session (%1)"
-#~ msgstr "Relace (%1)"
+#~ msgstr "Sezení (%1)"
#~ msgid "No session selected to open."
-#~ msgstr "Není vybrána žádná relace k otevření."
+#~ msgstr "Není vybráno žádné sezení k otevření."
#~ msgid "No Session Selected"
-#~ msgstr "Žádná vybraná relace"
+#~ msgstr "Žádné vybrané sezení"
#~ msgid "Specify Name for Current Session"
-#~ msgstr "Zadejte název aktuální relace"
+#~ msgstr "Zadejte název současného sezení"
#~ msgid "Session name:"
-#~ msgstr "Název relace:"
+#~ msgstr "Název sezení:"
#~ msgid "To save a new session, you must specify a name."
-#~ msgstr "K uložení relace je třeba zadat název."
+#~ msgstr "K uložení sezení je třeba zadat název."
#~ msgid "Missing Session Name"
-#~ msgstr "Chybějící název relace"
+#~ msgstr "Chybějící název sezení"
#~ msgid "Specify New Name for Current Session"
-#~ msgstr "Zadat název pro aktuální relaci"
+#~ msgstr "Zadat název pro současné sezení"
#~ msgid "To save a session, you must specify a name."
-#~ msgstr "K uložení relace je třeba nejprve zadat název."
+#~ msgstr "K uložení sezení je třeba nejprve zadat název."
#~ msgid "&Always use this choice"
#~ msgstr "Vždy použív&at tento výběr"
@@ -2090,15 +2090,15 @@ msgstr ""
#~ msgstr "&Otevřít"
#~ msgid "Manage Sessions"
-#~ msgstr "Správa relací"
+#~ msgstr "Správa sezení"
#~ msgid "Specify New Name for Session"
-#~ msgstr "Zadat název nové relace"
+#~ msgstr "Zadat název nového sezení"
#~ msgid ""
#~ "_: Menu entry Session->New\n"
#~ "&New"
-#~ msgstr "&Nová"
+#~ msgstr "&Nové"
#~ msgid "&Manage..."
#~ msgstr "&Spravovat..."
diff --git a/tde-i18n-cs/messages/tdebase/ksmserver.po b/tde-i18n-cs/messages/tdebase/ksmserver.po
index fc6961d910..0a41e982b0 100644
--- a/tde-i18n-cs/messages/tdebase/ksmserver.po
+++ b/tde-i18n-cs/messages/tdebase/ksmserver.po
@@ -330,7 +330,7 @@ msgid "Confirm"
msgstr "Potvrdit"
#~ msgid "&End Current Session"
-#~ msgstr "Ukončit současnou r&elaci"
+#~ msgstr "Ukončit současné s&ezení"
#, fuzzy
#~ msgid "&Turn Off"
diff --git a/tde-i18n-cs/messages/tdepim/kmail.po b/tde-i18n-cs/messages/tdepim/kmail.po
index 094c0ea881..6ea0074fc3 100644
--- a/tde-i18n-cs/messages/tdepim/kmail.po
+++ b/tde-i18n-cs/messages/tdepim/kmail.po
@@ -15497,7 +15497,7 @@ msgstr ""
#~ "</qt>"
#~ msgid "Once per session"
-#~ msgstr "Jednou za relaci"
+#~ msgstr "Jednou za sezení"
#~ msgid "Always when signing"
#~ msgstr "Vždy při podepisování"
diff --git a/tde-i18n-cs/messages/tdevelop/tdevelop.po b/tde-i18n-cs/messages/tdevelop/tdevelop.po
index c03b2a8f72..f06e6ef6b9 100644
--- a/tde-i18n-cs/messages/tdevelop/tdevelop.po
+++ b/tde-i18n-cs/messages/tdevelop/tdevelop.po
@@ -27414,9 +27414,8 @@ msgstr ""
#~ msgid "New Project View..."
#~ msgstr "&Nový projekt..."
-#, fuzzy
#~ msgid "Suggestion"
-#~ msgstr "Relace"
+#~ msgstr "Návrh"
#, fuzzy
#~ msgid "Add Annotation"