summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorSlávek Banko <slavek.banko@axis.cz>2021-09-06 17:50:32 +0000
committerTDE Weblate <weblate@mirror.git.trinitydesktop.org>2021-09-07 05:14:58 +0000
commit2b66c630566323fc17045e0af506e34d29e62070 (patch)
tree80534c1937d5dca595a31f5852790723baba5f84
parent75970616f1121af359603f9187174c35360a75dd (diff)
downloadtde-i18n-2b66c630.tar.gz
tde-i18n-2b66c630.zip
Translated using Weblate (Czech)
Currently translated at 100.0% (20 of 20 strings) Translation: tdebase/kcmiccconfig Translate-URL: https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/projects/tdebase/kcmiccconfig/cs/
-rw-r--r--tde-i18n-cs/messages/tdebase/kcmiccconfig.po53
1 files changed, 33 insertions, 20 deletions
diff --git a/tde-i18n-cs/messages/tdebase/kcmiccconfig.po b/tde-i18n-cs/messages/tdebase/kcmiccconfig.po
index e6c49e6d37..71a58bbf2c 100644
--- a/tde-i18n-cs/messages/tdebase/kcmiccconfig.po
+++ b/tde-i18n-cs/messages/tdebase/kcmiccconfig.po
@@ -1,42 +1,47 @@
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
-# Slávek Banko <slavek.banko@axis.cz>, 2020.
+# Slávek Banko <slavek.banko@axis.cz>, 2020, 2021.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:01+0200\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
-"Last-Translator: Automatically generated\n"
-"Language-Team: none\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-09-07 05:14+0000\n"
+"Last-Translator: Slávek Banko <slavek.banko@axis.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/projects/"
+"tdebase/kcmiccconfig/cs/>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"X-Generator: Weblate 4.8\n"
#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
-msgstr ""
+msgstr "Slávek Banko"
#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
-msgstr ""
+msgstr "slavek.banko@axis.cz"
#: iccconfig.cpp:77
msgid "kcmiccconfig"
-msgstr ""
+msgstr "kcmiccconfig"
#: iccconfig.cpp:77
msgid "TDE Color Profile Control Module"
-msgstr ""
+msgstr "Ovládací modul barevných profilů"
#: iccconfig.cpp:79
msgid ""
"(c) 2009, 2010 Timothy Pearson\n"
"(c) 2019 The Trinity Desktop Project"
msgstr ""
+"© 2009, 2010 Timothy Pearson\n"
+"© 2019 The Trinity Desktop Project"
#: iccconfig.cpp:87
msgid ""
@@ -44,19 +49,22 @@ msgid ""
"administrator access</b><br>To alter the system's global profile, click on "
"the \"Administrator Mode\" button below."
msgstr ""
+"<b>Globální barevný profil je systémové nastavení a vyžaduje oprávnění "
+"administrátora</b><br>Chcete-li změnit globální profil systému, klikněte na "
+"tlačítko „Administrátorský režim“ níže."
#: iccconfig.cpp:164 iccconfig.cpp:199
msgid "Please enter the new profile name below:"
-msgstr ""
+msgstr "Zadejte níže nový název profilu:"
#: iccconfig.cpp:168 iccconfig.cpp:203 iccconfigbase.ui:23
#, no-c-format
msgid "Color Profile Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavení barevného profilu"
#: iccconfig.cpp:175 iccconfig.cpp:210
msgid "Error: A profile with that name already exists"
-msgstr ""
+msgstr "Chyba: Profil s tímto názvem již existuje"
#: iccconfig.cpp:432
msgid ""
@@ -64,16 +72,19 @@ msgid ""
"support for ICC color profiles. This allows you to easily color correct your "
"monitor for a more lifelike and vibrant image."
msgstr ""
+"<h1>Nastavení barevného profilu</h1> Tento modul umožňuje nastavit podporu "
+"TDE pro barevné profily ICC. To vám umožní udělat snadno korekci barev "
+"monitoru, aby více odpovídaly realitě a obraz byl živější."
#: iccconfigbase.ui:34
#, no-c-format
msgid "System Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavení systému"
#: iccconfigbase.ui:45
#, no-c-format
msgid "&Enable global color profile support"
-msgstr ""
+msgstr "Povolit &globální barevný profil"
#: iccconfigbase.ui:53 iccconfigbase.ui:141
#, no-c-format
@@ -81,38 +92,40 @@ msgid ""
"*.icc|ICC Standard Color Profiles (*.icc)\n"
"*.icm|Windows(R) Color Profiles (*.icm)"
msgstr ""
+"*.icc|Standardní barevné profily ICC (*.icc)\n"
+"*.icm|Barevné profily Windows® (*.icm)"
#: iccconfigbase.ui:62 iccconfigbase.ui:150
#, no-c-format
msgid "Color Profile"
-msgstr ""
+msgstr "Barevný profil"
#: iccconfigbase.ui:72
#, no-c-format
msgid "User Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Uživatelské nastavení"
#: iccconfigbase.ui:83
#, no-c-format
msgid "&Enable user color profile support"
-msgstr ""
+msgstr "Povolit &uživatelský barevný profil"
#: iccconfigbase.ui:96
#, no-c-format
msgid "Current Profile"
-msgstr ""
+msgstr "Současný profil"
#: iccconfigbase.ui:104
#, no-c-format
msgid "Create New"
-msgstr ""
+msgstr "Vytvořit nový"
#: iccconfigbase.ui:112
#, no-c-format
msgid "Rename"
-msgstr ""
+msgstr "Přejmenovat"
#: iccconfigbase.ui:133
#, no-c-format
msgid "Settings for output"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavení pro výstup"