summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorMarek Mlynar <marek.inq.mlynar@gmail.com>2020-11-12 15:39:01 +0000
committerTDE Weblate <weblate@mirror.git.trinitydesktop.org>2020-11-13 14:59:54 +0000
commit45bef55db5cd8713e0ae72c20611064a89e1b994 (patch)
tree3ebb460fdfc8bb4fa2854773c7ed2287a7322706
parent005811bf92c73a4bede6ec6e43d6d417731e9364 (diff)
downloadtde-i18n-45bef55d.tar.gz
tde-i18n-45bef55d.zip
Translated using Weblate (Slovak)
Currently translated at 98.9% (193 of 195 strings) Translation: tdebase/kcmkeys Translate-URL: https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/projects/tdebase/kcmkeys/sk/
-rw-r--r--tde-i18n-sk/messages/tdebase/kcmkeys.po54
1 files changed, 26 insertions, 28 deletions
diff --git a/tde-i18n-sk/messages/tdebase/kcmkeys.po b/tde-i18n-sk/messages/tdebase/kcmkeys.po
index 32df84495d..44c7986801 100644
--- a/tde-i18n-sk/messages/tdebase/kcmkeys.po
+++ b/tde-i18n-sk/messages/tdebase/kcmkeys.po
@@ -7,11 +7,12 @@
# Stanislav Višňovský <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2002.
# Stanislav Visnovsky <visnovsky@kde.org>, 2003, 2004.
# Richard Fric <Richard.Fric@kdemail.net>, 2006, 2007.
+# Marek Mlynar <marek.inq.mlynar@gmail.com>, 2020.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kcmkeys\n"
"POT-Creation-Date: 2020-09-27 19:35+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-12-13 07:56+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-11-13 14:59+0000\n"
"Last-Translator: Marek Mlynar <marek.inq.mlynar@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/"
"projects/tdebase/kcmkeys/sk/>\n"
@@ -20,7 +21,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
-"X-Generator: Weblate 3.9.1\n"
+"X-Generator: Weblate 4.3.2\n"
#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
@@ -39,8 +40,9 @@ msgid ""
"<h1>Command Shortcuts</h1> Using key bindings you can configure applications "
"and commands to be triggered when you press a key or a combination of keys."
msgstr ""
-"<h1>Skratky pre príkazy</h1>Tu môžete nastaviť spustenie aplikácií a "
-"príkazov pomocou klávesových skratiek."
+"<h1>Skratky pre príkazy</h1>Pomocou klávesových skratiek môžete "
+"nakonfigurovať aplikácie a príkazy, ktoré sa majú spúšťať pri stlačení "
+"klávesu, alebo kombinácie klávesov."
#: commandShortcuts.cpp:83
msgid ""
@@ -48,9 +50,9 @@ msgid ""
"shortcuts to. To edit, add or remove entries from this list use the <a href="
"\"launchMenuEditor\">TDE menu editor</a>.</qt>"
msgstr ""
-"<qt>Dole je zoznam známych príkazov, ktoré majú definovanú klávesovú "
-"skratku. Ak ich chcete zmeniť, použite <a href=\"LaunchMenuEditor\">Editor "
-"menu TDE</a>.</qt>"
+"<qt>Dolej je uvedený zoznam známych príkazov, ktorým môžete priradiť "
+"klávesové skratky. Na úpravu, pridanie alebo odstránenie záznamov z tohto "
+"zoznamu použite <a href=\"LaunchMenuEditor\">Editor ponuky TDE</a>.</qt>"
#: commandShortcuts.cpp:96
msgid ""
@@ -62,7 +64,7 @@ msgstr ""
"Toto je zoznam všetkých aplikácií prostredia a príkazov, ktoré sú pre tento "
"systém práve nadefinované. V zozname vyberte príkaz, ktorému chcete pridať "
"klávesovú skratku. Úplné nastavenie týchto položiek je možné pomocou editora "
-"menu."
+"ponuky."
#: commandShortcuts.cpp:104
msgid "Shortcut for Selected Command"
@@ -76,11 +78,11 @@ msgstr "Žia&dna"
#: commandShortcuts.cpp:110
msgid "The selected command will not be associated with any key."
-msgstr "Označený príkaz nie je asociovaný so žiadnou skratkou."
+msgstr "Vybraný príkaz nebude priradený k žiadnemu klávesu."
#: commandShortcuts.cpp:112
msgid "C&ustom"
-msgstr "&Vlastná"
+msgstr "&Vlastné"
#: commandShortcuts.cpp:114
msgid ""
@@ -105,17 +107,16 @@ msgid ""
"The TDE menu editor (kmenuedit) could not be launched.\n"
"Perhaps it is not installed or not in your path."
msgstr ""
-"Editor menu TDE (kmenuedit) nie je možné spustiť.\n"
-"Možnost ho nemáte nainštalovaný, alebo ho nie je možné nájsť vo Vašej ceste."
+"Editor ponuky TDE (kmenuedit) nie je možné spustiť.\n"
+"Možno ho nemáte nainštalovaný, alebo ho nie je možné nájsť vo Vašej ceste."
#: commandShortcuts.cpp:144
msgid "Application Missing"
msgstr "Chýbajúca aplikácia"
#: keyconfig.cpp:118
-#, fuzzy
msgid "&Key Scheme"
-msgstr "Uložiť schému kláves"
+msgstr "&Schéma kláves"
#: keyconfig.cpp:120
msgid ""
@@ -123,14 +124,13 @@ msgid ""
"scheme' referring to the settings you are using right now. Select a scheme "
"to use, remove or change it."
msgstr ""
-"Tu nájdete zoznam existujúcich schém previazaných kľúčov s \"Aktuálnou "
-"schémou\" odkazujúcich na nastavenia, ktoré práve používate. Vyberte schému, "
-"ktorú chcete použiť, odstrániť alebo zmeniť."
+"Tu vidíte zoznam existujúcich schém viazania kláves s označením \"Aktuálna "
+"schéma\", ktoré odkazujú na nastavenia, ktoré práve používate. Vyberte "
+"schému, ktorú chcete použiť, odstrániť alebo zmeniť."
#: keyconfig.cpp:126
-#, fuzzy
msgid "&Save Scheme..."
-msgstr "Uložiť schému kláves"
+msgstr "&Uložiť schému..."
#: keyconfig.cpp:128 shortcuts.cpp:170
msgid ""
@@ -138,18 +138,16 @@ msgid ""
msgstr "Kliknite ak chcete pridať novú schému kláves. Bude nutné vložiť názov."
#: keyconfig.cpp:130
-#, fuzzy
msgid "&Remove Scheme"
-msgstr "Uložiť schému kláves"
+msgstr "&Odstrániť schému"
#: keyconfig.cpp:133
-#, fuzzy
msgid ""
"Click here to remove the selected key bindings scheme. You can not remove "
"the standard system wide schemes, 'Current scheme' and 'TDE default'."
msgstr ""
"Kliknite sem, ak chcete odstrániť zvolenú schému. Nemôžete odstrániť "
-"štandardné systémové schémy 'Súčasná schéma' a 'TDE štandardná'"
+"predvolené systémové schémy ako \"Súčasná schéma\" a \"TDE predvolená\"."
#: keyconfig.cpp:142
msgid "Prefer 4-modifier defaults"
@@ -233,10 +231,10 @@ msgid ""
msgstr ""
"Použitím tejto voľby zmeníte mapovanie modifikátorov X, aby lepšie "
"zodpovedali obvyklému použitiu modifikátorov v MacOS. Umožňuje napríklad "
-"použiť <i>Command+C</i> pre <i>Kopírovať</i> namiesto štandardného PC <i>Ctrl"
-"+C</I>. <b>Command</b> sa použije v aplikáciách a príkazoch konzole, "
-"<b>Option</b> ako modifikátor príkazu a pre menu a dialógy a <b>Control</b> "
-"pre príkazy správcu okien."
+"použiť <i>Command+C</i> pre <i>Kopírovať</i> namiesto štandardného PC "
+"<i>Ctrl+C</I>. <b>Command</b> sa použije v aplikáciách a príkazoch konzole, "
+"<b>Option</b> ako modifikátor príkazu a pre ponuky a dialógy a <b>Control</"
+"b> pre príkazy správcu okien."
#: modifiers.cpp:229
msgid "X Modifier Mapping"
@@ -299,7 +297,7 @@ msgid ""
"standard system-wide schemes 'Current scheme' and 'TDE default'."
msgstr ""
"Kliknite sem, ak chcete odstrániť zvolenú schému. Nemôžete odstrániť "
-"štandardné systémové schémy \"Súčasná schéma\" a \"TDE štandardná\""
+"štandardné systémové schémy ako \"Súčasná schéma\" a \"TDE predvolená\"."
#: shortcuts.cpp:163
msgid "New scheme"