summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorSlávek Banko <slavek.banko@axis.cz>2020-10-10 17:30:00 +0000
committerTDE Weblate <weblate@mirror.git.trinitydesktop.org>2020-10-11 17:31:59 +0000
commit5d003b7d238f974cccd777e22a0208a2666f6890 (patch)
tree1b3e38ace287e182f9a0a1b127c6ad3a2270cf6c
parentc12c0f87a8141d9292b2840f879a07fd7dc13d4c (diff)
downloadtde-i18n-5d003b7d.tar.gz
tde-i18n-5d003b7d.zip
Translated using Weblate (Czech)
Currently translated at 100.0% (92 of 92 strings) Translation: tdemultimedia/artsbuilder Translate-URL: https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/projects/tdemultimedia/artsbuilder/cs/
-rw-r--r--tde-i18n-cs/messages/tdemultimedia/artsbuilder.po85
1 files changed, 44 insertions, 41 deletions
diff --git a/tde-i18n-cs/messages/tdemultimedia/artsbuilder.po b/tde-i18n-cs/messages/tdemultimedia/artsbuilder.po
index 853cb75eb3..c02f6824a3 100644
--- a/tde-i18n-cs/messages/tdemultimedia/artsbuilder.po
+++ b/tde-i18n-cs/messages/tdemultimedia/artsbuilder.po
@@ -2,41 +2,42 @@
# translation of @PACKAGE.po to @LANGUAGE
# Copyright (C) 2002,2003, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
# Lukáš Tinkl <lukas@kde.org>, 2002,2003, 2004, 2005.
-#
+# Slávek Banko <slavek.banko@axis.cz>, 2020.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: artsbuilder\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:03+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-08-11 19:11+0200\n"
-"Last-Translator: Lukáš Tinkl <lukas@kde.org>\n"
-"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-10-11 17:31+0000\n"
+"Last-Translator: Slávek Banko <slavek.banko@axis.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/projects/"
+"tdemultimedia/artsbuilder/cs/>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 1.11\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Weblate 4.2.2\n"
#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
-msgstr "Martin Vlk"
+msgstr "Martin Vlk, Slávek Banko"
#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
-msgstr "oro@poetic.com"
+msgstr "oro@poetic.com, slavek.banko@axis.cz"
#: createtool.cpp:322
msgid ""
"You can only connect an IN-port with an OUT-port,\n"
"not two ports with the same direction."
msgstr ""
-"Můžete spojit pouze IN-port s OUT-portem, \n"
-"ne dva porty stejného směru"
+"Můžete spojit pouze vstupní port (IN) s výstupním (OUT),\n"
+"ne dva porty stejného směru."
#: dirmanager.cpp:41
msgid "instrument map files"
@@ -44,7 +45,7 @@ msgstr "soubory map nástrojů"
#: dirmanager.cpp:50
msgid "sessions (save files of the positions of all sliders/buttons)"
-msgstr "relace (uložit soubory s pozicemi všech posuvníků/tlačítek)"
+msgstr "sezení (uložit soubory s pozicemi všech posuvníků/tlačítek)"
#: dirmanager.cpp:59
msgid "structures (signal flow graphs)"
@@ -61,7 +62,7 @@ msgid ""
"Should I create it now?"
msgstr ""
"Měla by existovat složka %1.\n"
-"Bude použit k ukládání %2.\n"
+"Bude použita k ukládání %2.\n"
"Mohu ji nyní vytvořit?"
#: dirmanager.cpp:88
@@ -82,7 +83,7 @@ msgstr "Spouštění modulu aRts"
#: execdlg.cpp:65
msgid "Synthesis running..."
-msgstr "Probíhá syntéza..."
+msgstr "Probíhá syntéza…"
#: execdlg.cpp:71
msgid "CPU usage: unknown"
@@ -144,7 +145,7 @@ msgstr "&Syntéza/&MIDI + sekvence"
#: main.cpp:221
msgid "&Synthesis/Sam&ples "
-msgstr "&Syntéza/V&zorky"
+msgstr "&Syntéza/V&zorky "
#: main.cpp:222 main.cpp:223 main.cpp:224 main.cpp:225 main.cpp:226
#: main.cpp:227
@@ -189,15 +190,15 @@ msgstr "&Ostatní"
#: main.cpp:297
msgid "Open Session..."
-msgstr "Otevřít relaci..."
+msgstr "Otevřít sezení…"
#: main.cpp:300
msgid "Open E&xample..."
-msgstr "Otevřít &příklad..."
+msgstr "Otevřít &příklad…"
#: main.cpp:304
msgid "&Retrieve From Server..."
-msgstr "Získat ze se&rveru..."
+msgstr "Získat ze se&rveru…"
#: main.cpp:306
msgid "&Execute Structure"
@@ -205,7 +206,7 @@ msgstr "V&ykonat strukturu"
#: main.cpp:308
msgid "&Rename Structure..."
-msgstr "Přejmenovat st&rukturu..."
+msgstr "Přejmenovat st&rukturu…"
#: main.cpp:310
msgid "&Publish Structure"
@@ -237,31 +238,31 @@ msgstr "50%"
#: main.cpp:333
msgid "Create IN Audio Signal"
-msgstr "Vytvořit IN audio signál"
+msgstr "Vytvořit vstupní (IN) audio signál"
#: main.cpp:335
msgid "Create OUT Audio Signal"
-msgstr "Vytvořit OUT audio signál"
+msgstr "Vytvořit výstupní (OUT) audio signál"
#: main.cpp:337
msgid "Create IN String Property"
-msgstr "Vytvořit IN vlastnost typu řetězec"
+msgstr "Vytvořit vstupní (IN) vlastnost typu řetězec"
#: main.cpp:339
msgid "Create IN Audio Property"
-msgstr "Vytvořit IN vlastnost typu audio"
+msgstr "Vytvořit vstupní (IN) vlastnost typu audio"
#: main.cpp:341
msgid "Implement Interface..."
-msgstr "Implementovat rozhraní..."
+msgstr "Implementovat rozhraní…"
#: main.cpp:343
msgid "Change Positions/Names..."
-msgstr "Změnit pozice/názvy..."
+msgstr "Změnit pozice/názvy…"
#: main.cpp:444
msgid "The structure has been published as: '%1' on the server."
-msgstr "Struktura byla publikována na serveru jako '%1'."
+msgstr "Struktura byla publikována na serveru jako ‚%1‘."
#: main.cpp:501
msgid ""
@@ -283,7 +284,7 @@ msgid ""
"Using the current folder instead."
msgstr ""
"Nelze nalézt složku s příklady.\n"
-"Bude použita současna složka."
+"Bude použita současná složka."
#: main.cpp:553 main.cpp:591 main.cpp:601 main.cpp:688 main.cpp:876
msgid "aRts Warning"
@@ -291,11 +292,11 @@ msgstr "Varování aRts"
#: main.cpp:589
msgid "The file '%1' could not be opened for writing: %2"
-msgstr "Soubor '%1' nelze otevřít soubor pro zápis: %2"
+msgstr "Soubor ‚%1‘ nelze otevřít soubor pro zápis: %2"
#: main.cpp:599
msgid "Saving to file '%1' could not be finished correctly: %2"
-msgstr "Ukládání do souboru '%1' nelze korektně dokončit: %2"
+msgstr "Ukládání do souboru ‚%1‘ nelze korektně dokončit: %2"
#: main.cpp:632
msgid "Rename Structure"
@@ -310,7 +311,7 @@ msgid ""
"Could not execute your structure. Make sure that the\n"
"sound server (artsd) is running.\n"
msgstr ""
-"Nelze spustit vyšší strukturu. Zkontrolujte, zdali\n"
+"Nelze spustit vaši strukturu. Zkontrolujte, zdali\n"
"běží zvukový server (artsd).\n"
#: main.cpp:841
@@ -319,15 +320,15 @@ msgid ""
"Would you like to save it?"
msgstr ""
"Současná struktura byl změněna.\n"
-"Přejete si jej uložit?"
+"Přejete si ji uložit?"
#: main.cpp:875
msgid "The specified file '%1' does not exist."
-msgstr "Daný soubor %1 neexistuje."
+msgstr "Daný soubor ‚%1‘ neexistuje."
#: main.cpp:908
msgid "Optional .arts file to be loaded"
-msgstr "Volitelný soubor .arts k otevření"
+msgstr "Volitelný soubor .arts k načtení"
#: main.cpp:919
msgid "artsbuilder"
@@ -351,9 +352,9 @@ msgid ""
"_n: Delete %n selected module, port or connection? (No undo possible.)\n"
"Delete %n selected modules, ports and connections? (No undo possible.)"
msgstr ""
-"Smazat vybraný modul, port nebo spojení (nelze vrátit zpět)?\n"
-"Smazat %n vybrané moduly, porty nebo spojení (nelze vrátit zpět)?\n"
-"Smazat %n vybraných modulů, portů nebo spojení (nelze vrátit zpět)?"
+"Smazat vybraný modul, port nebo spojení? (Nelze vrátit zpět.)\n"
+"Smazat %n vybrané moduly, porty nebo spojení? (Nelze vrátit zpět.)\n"
+"Smazat %n vybraných modulů, portů nebo spojení? (Nelze vrátit zpět.)"
#: portposdlg.cpp:118
msgid "&Raise"
@@ -365,7 +366,7 @@ msgstr "D&o pozadí"
#: portposdlg.cpp:126
msgid "R&ename..."
-msgstr "Př&ejmenovat..."
+msgstr "Př&ejmenovat…"
#: portposdlg.cpp:191
msgid "Rename Port"
@@ -373,21 +374,23 @@ msgstr "Přejmenovat port"
#: portposdlg.cpp:192
msgid "Enter port name:"
-msgstr "Zadejte číslo portu:"
+msgstr "Zadejte jméno portu:"
#: propertypanel.cpp:132
msgid "OUTPUT"
-msgstr "Výstup"
+msgstr "výstup"
#: propertypanel.cpp:132
msgid "INPUT"
-msgstr "Vstup"
+msgstr "vstup"
#: propertypanel.cpp:152
msgid ""
"Tip: Just typing numbers or alphabetic characters starts entering constant "
"values."
-msgstr "Tip: zadáním čísla nebo písmene zahájíte režim vkládání konstant"
+msgstr ""
+"Tip: Prostým psaním čísel nebo písmen zahájíte režim vkládání konstantních "
+"hodnot."
#: retrievedlg.cpp:45
msgid "Retrieve Structure From Server"
@@ -420,7 +423,7 @@ msgstr "&Port:"
#: propertypanelbase.ui:206
#, no-c-format
msgid "Port Value"
-msgstr "Hodnota portu:"
+msgstr "Hodnota portu"
#: propertypanelbase.ui:223
#, no-c-format