summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorMarek Mlynar <marek.inq.mlynar@gmail.com>2020-01-10 10:18:01 +0000
committerTDE Weblate <weblate@mirror.git.trinitydesktop.org>2020-01-10 15:07:20 +0000
commit7464a8e3cd6a69ac9c297abc4a93b3cd2b44c4d2 (patch)
tree0e9b80a6de93230ef8fe0d6d44301ee32b79d83f
parentda7d69e10c9f4e0225d86276e2e2dc195f9deb76 (diff)
downloadtde-i18n-7464a8e3.zip
tde-i18n-7464a8e3.tar.gz
Translated using Weblate (Slovak)
Currently translated at 98.6% (70 of 71 strings) Translation: tdebase/klipper Translate-URL: https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/projects/tdebase/klipper/sk/
-rw-r--r--tde-i18n-sk/messages/tdebase/klipper.po78
1 files changed, 41 insertions, 37 deletions
diff --git a/tde-i18n-sk/messages/tdebase/klipper.po b/tde-i18n-sk/messages/tdebase/klipper.po
index cb4863f..8ce9a7e 100644
--- a/tde-i18n-sk/messages/tdebase/klipper.po
+++ b/tde-i18n-sk/messages/tdebase/klipper.po
@@ -8,27 +8,30 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: klipper\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-13 18:47+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-09-24 16:46+0200\n"
-"Last-Translator: Richard Fric <Richard.Fric@kdemail.net>\n"
-"Language-Team: Slovak <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-01-10 15:07+0000\n"
+"Last-Translator: Marek Mlynar <marek.inq.mlynar@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Slovak <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/"
+"projects/tdebase/klipper/sk/>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"X-Generator: Weblate 3.10\n"
#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
-msgstr "Tomáš Horníček,Stanislav Višňovský,Pavol Cvengroš"
+msgstr "Tomáš Horníček, Stanislav Višňovský, Pavol Cvengroš, Marek Mlynár"
#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
-msgstr "hornicek@globtel.sk,visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz,orpheus@hq.alert.sk"
+msgstr ""
+"hornicek@globtel.sk, visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz, orpheus@hq.alert.sk, "
+"marek.inq.mlynar@gmail.com"
#: configdialog.cpp:49
msgid "&General"
@@ -40,7 +43,7 @@ msgstr "Ak&cie"
#: configdialog.cpp:55
msgid "Global &Shortcuts"
-msgstr "Globálne &skratky"
+msgstr "Všeobecné &skratky"
#: configdialog.cpp:99
msgid "&Popup menu at mouse-cursor position"
@@ -62,16 +65,17 @@ msgid ""
"original clipboard contents will not be modified)."
msgstr ""
"Niekedy má vybraný text tzv. \"biele medzery\" na konci, čo môže spôsobiť "
-"problém ak je to napríklad URL. Povolením tejto voľby budú tieto medzery na "
-"začiatku a konci reťazca zrušené (originálny obsah schránky nebude porušený)"
+"problém ak je to napríklad URL. Povolením voľby budú tieto medzery na "
+"začiatku a konci reťazca odstránené (originálny obsah schránky nebude "
+"porušený)"
#: configdialog.cpp:107
msgid "&Replay actions on an item selected from history"
-msgstr "&Prehrať akcie na vybranej položke z histórie"
+msgstr "&Zopakovať akcie na vybranej položke z histórie"
#: configdialog.cpp:110
msgid "Pre&vent empty clipboard"
-msgstr "&Zabrániť prázdnej schránke"
+msgstr "&Zabrániť vyprázdneniu schránky"
#: configdialog.cpp:112
msgid ""
@@ -96,7 +100,7 @@ msgstr ""
#: configdialog.cpp:123
msgid "Clipboard/Selection Behavior"
-msgstr "Správanie Clipboardu/Výberu"
+msgstr "Správanie Schránky/Výberu"
#: configdialog.cpp:127
msgid ""
@@ -109,11 +113,11 @@ msgid ""
msgstr ""
"<qt>K dispozícii máte dve rôzne vyrovnávacie pamäti:<br><br><b>Schránku</b>, "
"ktorú naplníte výberom niečoho<br>a stlačením Ctrl-C alebo stlačením "
-"možnosti \"Kopírovať\" v panely alebo v menu.<br><br>A <b>Výber</b>, ktorý "
-"je k dispozícii okamžite po tom, ako vyberiete nejaký text.<br>Jediný "
-"spôsob, ako sa dostať k výberu je pomocou <br>stredného tlačidla myši."
-"<br><br>Pomocou tejto voľby môžete tieto dve rôzne pamäti synchronizovať.</"
-"qt>"
+"možnosti \"Kopírovať\" na panely alebo v ponuke.<br><br>A <b>Výber</b>, "
+"ktorý je k dispozícii okamžite po tom, ako vyberiete nejaký text.<br>Jediný "
+"spôsob, ako sa dostať k výberu je pomocou <br>stredného tlačidla "
+"myši.<br><br>Pomocou tejto voľby môžete tieto dve rôzne pamäti "
+"synchronizovať.</qt>"
#: configdialog.cpp:138
msgid "Sy&nchronize contents of the clipboard and the selection"
@@ -135,12 +139,12 @@ msgid ""
"Using this option will only set the selection when highlighting something "
"and the clipboard when choosing e.g. \"Copy\" in a menubar."
msgstr ""
-"Táto voľba nastaví výber len pri vysvietení niečoho a schránku pri výbere "
-"\"Kopírovať\" z menu."
+"Táto voľba nastaví výber len pri vysvietení niečoho a schránku pri výbere \""
+"Kopírovať\" z ponuky."
#: configdialog.cpp:154
msgid "Tim&eout for action popups:"
-msgstr "&Interval pre zobrazenie akcií:"
+msgstr "Časové zdržani&e pre zobrazenie akcií:"
#: configdialog.cpp:156
msgid " sec"
@@ -148,7 +152,7 @@ msgstr " sek"
#: configdialog.cpp:157
msgid "A value of 0 disables the timeout"
-msgstr "Hodnota 0 vypne interval"
+msgstr "Hodnota 0 vypne časové zdržanie"
#: configdialog.cpp:160
msgid "C&lipboard history size:"
@@ -160,8 +164,8 @@ msgid ""
" entries"
msgstr ""
"záznam\n"
-"záznamy\n"
-"záznamov"
+" záznamy\n"
+" záznamov"
#: configdialog.cpp:228
msgid "Action &list (right click to add/remove commands):"
@@ -177,15 +181,15 @@ msgstr "Popis"
#: configdialog.cpp:285
msgid "&Use graphical editor for editing regular expressions"
-msgstr "&Použiť grafický editor pre úpravu regulárnych výrazov"
+msgstr "Po&užiť grafický editor pre úpravu regulárnych výrazov"
#: configdialog.cpp:294
msgid "&Add Action"
-msgstr "&Pridať akciu"
+msgstr "Prid&ať akciu"
#: configdialog.cpp:297
msgid "&Delete Action"
-msgstr "&Odstrániť akciu"
+msgstr "O&dstrániť akciu"
#: configdialog.cpp:300
#, c-format
@@ -226,7 +230,7 @@ msgstr "<nová akcia>"
#: configdialog.cpp:406
msgid "Advanced Settings"
-msgstr "Pokročilé nastavenie"
+msgstr "Pokročilé nastavenia"
#: configdialog.cpp:423
msgid "D&isable Actions for Windows of Type WM_CLASS"
@@ -240,11 +244,11 @@ msgid ""
"you want to examine. The first string it outputs after the equal sign is the "
"one you need to enter here.</qt>"
msgstr ""
-"<qt>Toto vám umožní nastaviť okná, pre ktoré klipper nemá zobrazovať\"akcie"
-"\". Zadajte v termináli <br><br><center><b>xprop | grep WM_CLASS</b></"
-"center> a zistíte triedu <br>okna KWM_CLASS. Ďalej, kliknite na okno, o "
-"ktorom chcete informáciu. Prvý reťazec výstupu za znamienkom = je to, čo "
-"potrebujete zadať sem.</qt>"
+"<qt>Toto vám umožní nastaviť okná, pre ktoré Klipper nemá zobrazovať \""
+"akcie\". Zadajte v termináli <br><br><center><b>xprop | grep "
+"WM_CLASS</b></center> a zistíte triedu <br>okna KWM_CLASS. Ďalej, kliknite "
+"na okno, o ktorom chcete informáciu. Prvý reťazec výstupu za znamienkom = je "
+"to, čo potrebujete zadať sem.</qt>"
#: klipperbindings.cpp:29
msgid "Clipboard"
@@ -296,7 +300,7 @@ msgid ""
"selecting 'Enable Actions'"
msgstr ""
"URL akcie môžete povoliť neskôr kliknutím pravého tlačidla na ikone Klipper "
-"a vybraním 'Povoliť akcie'"
+"a vybraním \"Povoliť akcie\""
#: toplevel.cpp:610
msgid ""
@@ -326,7 +330,7 @@ msgstr "&Akcie zapnuté"
#: toplevel.cpp:1104
msgid "TDE cut & paste history utility"
-msgstr "TDE nástroj na históriu Kopíruj & Vlož"
+msgstr "TDE nástroj na históriu Vystrihni a Vlož"
#: toplevel.cpp:1108
msgid "Klipper"
@@ -350,7 +354,7 @@ msgstr "Opravy chýb a optimalizácie"
#: toplevel.cpp:1131
msgid "Maintainer"
-msgstr "Údržbár"
+msgstr "Správca"
#: urlgrabber.cpp:174
msgid " - Actions For: "
@@ -358,7 +362,7 @@ msgstr " - Akcie pre: "
#: urlgrabber.cpp:196
msgid "Disable This Popup"
-msgstr "Zákazať tento popup"
+msgstr "Zákazať toto vyskakovacie okno"
#: urlgrabber.cpp:200
msgid "&Edit Contents..."