summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorMarek Mlynar <marek.inq.mlynar@gmail.com>2020-02-10 14:52:31 +0000
committerTDE Weblate <weblate@mirror.git.trinitydesktop.org>2020-02-11 04:07:35 +0000
commit799a8ace72f6cd6ffcb4f59365bac128f7f9b088 (patch)
tree824a7a1a46f496bca341f3654a38f47e925ecca0
parent59e6d301f8870715662ec175ddc8dde9afda1e6f (diff)
downloadtde-i18n-799a8ace.zip
tde-i18n-799a8ace.tar.gz
Translated using Weblate (Slovak)
Currently translated at 100.0% (126 of 126 strings) Translation: tdebase/tdmgreet Translate-URL: https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/projects/tdebase/tdmgreet/sk/
-rw-r--r--tde-i18n-sk/messages/tdebase/tdmgreet.po113
1 files changed, 55 insertions, 58 deletions
diff --git a/tde-i18n-sk/messages/tdebase/tdmgreet.po b/tde-i18n-sk/messages/tdebase/tdmgreet.po
index 7f3f06e..c27c9c4 100644
--- a/tde-i18n-sk/messages/tdebase/tdmgreet.po
+++ b/tde-i18n-sk/messages/tdebase/tdmgreet.po
@@ -9,27 +9,28 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tdmgreet\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-13 18:47+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-09-29 18:46+0200\n"
-"Last-Translator: Richard Fric <Richard.Fric@kdemail.net>\n"
-"Language-Team: Slovak <sk@li.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-02-11 04:07+0000\n"
+"Last-Translator: Marek Mlynar <marek.inq.mlynar@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Slovak <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/"
+"projects/tdebase/tdmgreet/sk/>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"X-Generator: Weblate 3.10.3\n"
#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
-msgstr ""
+msgstr "Marek Mlynár"
#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
-msgstr ""
+msgstr "marek.inq.mlynar@gmail.com"
#: kchooser.cpp:57
msgid "&Local Login"
@@ -37,7 +38,7 @@ msgstr "&Lokálne prihlásenie"
#: kchooser.cpp:61
msgid "XDMCP Host Menu"
-msgstr "Menu hostiteľov XDMCP"
+msgstr "Ponuka hostiteľov XDMCP"
#: kchooser.cpp:66
msgid "Hostname"
@@ -57,7 +58,7 @@ msgstr "Pri&dať"
#: kchooser.cpp:85
msgid "&Accept"
-msgstr "&Akceptovať"
+msgstr "&Prijať"
#: kchooser.cpp:87
msgid "&Refresh"
@@ -65,7 +66,7 @@ msgstr "O&bnoviť"
#: kchooser.cpp:95 kgreeter.cpp:1045
msgid "&Menu"
-msgstr "&Menu"
+msgstr "&Ponuka"
#: kchooser.cpp:177
msgid "<unknown>"
@@ -86,15 +87,15 @@ msgid ""
"*** Cannot open console log source ***"
msgstr ""
"\n"
-"*** Nepodarilo sa otvoriť zdroj záznamu konzole ***"
+"*** Nepodarilo sa otvoriť zdroj záznamu konzoly ***"
#: kfdialog.cpp:167
msgid "Question"
-msgstr ""
+msgstr "Otázka"
#: kgdialog.cpp:62
msgid "Sw&itch User"
-msgstr "Vymen&iť užívateľa"
+msgstr "&Prepnúť užívateľa"
#: kgdialog.cpp:74
msgid "R&estart X Server"
@@ -102,11 +103,11 @@ msgstr "&Reštartovať X server"
#: kgdialog.cpp:74
msgid "Clos&e Connection"
-msgstr "Zrušiť &spojenie"
+msgstr "Zatvoriť &spojenie"
#: kgdialog.cpp:85
msgid "Co&nsole Login"
-msgstr "&Konzola"
+msgstr "Prihlásenie z &Konzoly"
#: kgdialog.cpp:89
msgid "&Shutdown..."
@@ -124,23 +125,23 @@ msgstr "Vlastné"
#: kgreeter.cpp:626
msgid "Failsafe"
-msgstr "Záchranné"
+msgstr "Núdzový režim"
#: kgreeter.cpp:702
msgid " (previous)"
-msgstr " (predchádzajúce)"
+msgstr " (predchádzajúci)"
#: kgreeter.cpp:775
msgid ""
"Your saved session type '%1' is not valid any more.\n"
"Please select a new one, otherwise 'default' will be used."
msgstr ""
-"Váš uložený typ sedenia '%1' už nie je platný.\n"
-"Prosím, vyberte nový typ, inak sa použije štandardný typ."
+"Vaše uložené sedenie \"%1\" už nie je platné.\n"
+"Prosím, vyberte iné, inak sa použije \"predvolené\"."
#: kgreeter.cpp:931 kgreeter.cpp:1334
msgid "PIN:"
-msgstr ""
+msgstr "PIN:"
#: kgreeter.cpp:977
msgid "Warning: this is an unsecured session"
@@ -153,7 +154,7 @@ msgid ""
"open windows on it or intercept your input."
msgstr ""
"Tento displej nevyžaduje autorizáciu pomocou X.\n"
-"To znamená, že sa k nemu môže kdokoľvek pripojiť,\n"
+"To znamená, že sa k nemu môže ktokoľvek pripojiť,\n"
"otvárať okná alebo zachytiť všetko, čo sa deje."
#: kgreeter.cpp:1042
@@ -166,7 +167,7 @@ msgstr "&Typ sedenia"
#: kgreeter.cpp:1080 kgreeter.cpp:1234
msgid "&Authentication Method"
-msgstr "Metóda &overenia"
+msgstr "Spôsob &overenia"
#: kgreeter.cpp:1085 kgreeter.cpp:1239
msgid "&Remote Login"
@@ -179,7 +180,7 @@ msgstr "Prihlásenie zlyhalo."
#: kgverify.cpp:187
msgid "No greeter widget plugin loaded. Check the configuration."
msgstr ""
-"Nenačítaný žiadny modul pre ovládacie prvky uvítania. Skontrolujte "
+"Nebol načítaný žiadny modul pre ovládacie prvky uvítania. Skontrolujte "
"nastavenie."
#: kgverify.cpp:493
@@ -210,7 +211,7 @@ msgstr "Domáci priečinok nie je k dispozícii."
msgid ""
"Logins are not allowed at the moment.\n"
"Try again later."
-msgstr "Momentálne prihlásenia nie sú povolené."
+msgstr "Prihlásenia momentálne nie sú povolené."
#: kgverify.cpp:502
msgid "Your login shell is not listed in /etc/shells."
@@ -222,7 +223,7 @@ msgstr "Prihlásenie ako root nie je povolené."
#: kgverify.cpp:504
msgid "Your account has expired; please contact your system administrator."
-msgstr "Platnosť vášho účtu vypršala. Prosím, kontaktujte správcu systému."
+msgstr "Platnosť Vášho účtu vypršala. Prosím, kontaktujte správcu systému."
#: kgverify.cpp:514
msgid ""
@@ -233,7 +234,7 @@ msgstr ""
"Nastala kritická chyba.\n"
"Prosím, ďalšie informácie nájdete v súbore\n"
"so záznamom TDM alebo kontaktujte\n"
-"administrátora."
+"správcu systému."
#: kgverify.cpp:540
#, c-format
@@ -255,7 +256,7 @@ msgid ""
"_n: Your password expires tomorrow.\n"
"Your password expires in %n days."
msgstr ""
-"Vaše heslo vyprší za %n deň.\n"
+"Vaše heslo zajtra vyprší.\n"
"Vaše heslo vyprší za %n dni.\n"
"Vaše heslo vyprší za %n dní."
@@ -279,11 +280,11 @@ msgid ""
msgstr ""
"Automatické prihlásenie za 1 sekundu...\n"
"Automatické prihlásenie za %n sekundy...\n"
-"Automatické prihlásenie za %n sekúnd"
+"Automatické prihlásenie za %n sekúnd..."
#: kgverify.cpp:1147
msgid "Warning: Caps Lock on"
-msgstr "Varovanie: Zapnutý Caps Lock"
+msgstr "Varovanie: Caps Lock je zapnutý"
#: kgverify.cpp:1152
msgid "Change failed"
@@ -291,11 +292,11 @@ msgstr "Zmena zlyhala"
#: kgverify.cpp:1154
msgid "Login failed"
-msgstr "Zlyhalo prihlásenie"
+msgstr "Prihlásenie zlyhalo"
#: kgverify.cpp:1188
msgid "Theme not usable with authentication method '%1'."
-msgstr "Téma nie je použiteľná s overovacou metódou '%1'."
+msgstr "Téma nie je použiteľná s overovacou metódou \"%1\"."
#: kgverify.cpp:1244
msgid "Changing authentication token"
@@ -303,11 +304,11 @@ msgstr "Mením overovací token"
#: krootimage.cpp:38
msgid "Fancy desktop background for tdm"
-msgstr "Ozdobené pozadie pracovnej plochy pre tdm"
+msgstr "Zdobené pozadie pracovnej plochy pre TDM"
#: krootimage.cpp:43
msgid "Name of the configuration file"
-msgstr "Meno konfiguračného súboru"
+msgstr "Názov konfiguračného súboru"
#: krootimage.cpp:121
msgid "KRootImage"
@@ -315,15 +316,15 @@ msgstr "KRootImage"
#: sakdlg.cc:129
msgid "Press Ctrl+Alt+Del to begin."
-msgstr ""
+msgstr "Začnite stlačením kláves Ctrl+Alt+Del."
#: sakdlg.cc:129
msgid "This process helps keep your password secure."
-msgstr ""
+msgstr "Tento proces pomáha ochrániť Vaše heslo."
#: sakdlg.cc:129
msgid "It prevents unauthorized users from emulating the login screen."
-msgstr ""
+msgstr "Zabraňuje neoprávneným používateľom emulovať prihlasovaciu obrazovku."
#: tdmconfig.cpp:141
msgid "[fix tdmrc!]"
@@ -364,9 +365,8 @@ msgid "&Schedule..."
msgstr "&Plánovať..."
#: tdmshutdown.cpp:247 tdmshutdown.cpp:473
-#, fuzzy
msgid "Shutdown TDE"
-msgstr "Typ vypnutia"
+msgstr "Vypnúť TDE"
#: tdmshutdown.cpp:253
msgid "Shutdown Type"
@@ -382,11 +382,11 @@ msgstr "&Reštartovať počítač"
#: tdmshutdown.cpp:289
msgid "Scheduling"
-msgstr "Plánuje sa"
+msgstr "Plánovanie"
#: tdmshutdown.cpp:293
msgid "&Start:"
-msgstr "&Spustiť:"
+msgstr "&Začiatok:"
#: tdmshutdown.cpp:296
msgid "T&imeout:"
@@ -402,12 +402,11 @@ msgstr "Zadaný dátum štartu je neplatný."
#: tdmshutdown.cpp:356
msgid "Entered timeout date is invalid."
-msgstr "Zadaný dátum vypršania je neplatný."
+msgstr "Zadaný dátum začiatku je neplatný."
#: tdmshutdown.cpp:501
-#, fuzzy
msgid "&Restart"
-msgstr "&Spustiť:"
+msgstr "&Reštartovať"
#: tdmshutdown.cpp:521 tdmshutdown.cpp:590
msgid ""
@@ -416,7 +415,6 @@ msgid ""
msgstr "%1 (aktuálne)"
#: tdmshutdown.cpp:532
-#, fuzzy
msgid "&Turn Off"
msgstr "&Vypnúť počítač"
@@ -446,11 +444,11 @@ msgstr "<br>(Ďalšie zavedenie: %1)"
#: tdmshutdown.cpp:838
msgid "Abort active sessions:"
-msgstr "Prerušiť aktívne sedenia:"
+msgstr "Zrušiť aktívne sedenia:"
#: tdmshutdown.cpp:839
msgid "No permission to abort active sessions:"
-msgstr "Nemáte práva na prerušenie aktívnych sedení:"
+msgstr "Nemáte právo na prerušenie aktívnych sedení:"
#: tdmshutdown.cpp:846
msgid "Session"
@@ -462,11 +460,11 @@ msgstr "Umiestnenie"
#: tdmshutdown.cpp:878
msgid "Abort pending shutdown:"
-msgstr "Prerušiť bežiace vypnutie:"
+msgstr "Zrušiť bežiace vypnutie:"
#: tdmshutdown.cpp:879
msgid "No permission to abort pending shutdown:"
-msgstr "Nemáte práva na prerušenie bežiacich vypnutí:"
+msgstr "Nemáte právo na prerušenie bežiacich vypnutí:"
#: tdmshutdown.cpp:885
msgid "now"
@@ -532,7 +530,7 @@ msgstr "prerušiť vlastné sedenia"
#: tdmshutdown.cpp:919
msgid "cancel shutdown"
-msgstr "stornovať vypnutie"
+msgstr "zrušiť vypnutie"
#: themer/tdmlabel.cpp:214
msgid "Language"
@@ -544,24 +542,23 @@ msgstr "Typ sedenia"
#: themer/tdmlabel.cpp:216
msgid "Menu"
-msgstr "Menu"
+msgstr "Ponuka"
#: themer/tdmlabel.cpp:217
msgid "&Administration"
-msgstr ""
+msgstr "&Spravovanie"
#: themer/tdmlabel.cpp:218
msgid "Disconnect"
msgstr "Odpojiť"
#: themer/tdmlabel.cpp:220
-#, fuzzy
msgid "Power Off"
msgstr "Vypnúť"
#: themer/tdmlabel.cpp:221
msgid "Suspend"
-msgstr "Pozastaviť"
+msgstr "Uspať"
#: themer/tdmlabel.cpp:222
msgid "Reboot"
@@ -569,11 +566,11 @@ msgstr "Reštartovať"
#: themer/tdmlabel.cpp:223
msgid "XDMCP Chooser"
-msgstr "Voľba XDMCP"
+msgstr "Volič XDMCP"
#: themer/tdmlabel.cpp:225
msgid "Caps Lock is enabled."
-msgstr ""
+msgstr "Máte zapnutý Caps Lock."
#: themer/tdmlabel.cpp:226
#, c-format
@@ -587,7 +584,7 @@ msgstr "Vitajte v %h"
#: themer/tdmlabel.cpp:228
msgid "Username:"
-msgstr "Meno užívateľa:"
+msgstr "Meno používateľa:"
#: themer/tdmlabel.cpp:229
msgid "Password:"
@@ -595,7 +592,7 @@ msgstr "Heslo:"
#: themer/tdmlabel.cpp:230
msgid "Domain:"
-msgstr ""
+msgstr "Doména:"
#: themer/tdmlabel.cpp:231
msgid "Login"
@@ -616,7 +613,7 @@ msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súbor témy %1"
#: themer/tdmthemer.cpp:75
#, c-format
msgid "Cannot parse theme file %1"
-msgstr "Súbor témy %1 sa nedá analyzovať"
+msgstr "Súbor témy %1 nie je možné analyzovať"
#, fuzzy
#~ msgid "Information"