summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorMarek Mlynar <marek.inq.mlynar@gmail.com>2020-10-16 12:51:37 +0000
committerTDE Weblate <weblate@mirror.git.trinitydesktop.org>2020-10-16 15:13:09 +0000
commit8088c73c23d0ecafebd2fca7599701752d10317b (patch)
tree1fd923648465933cd7ee443a98e09a4d777c8534
parentaf8f8f4154b8e595f79f083653da31c767162308 (diff)
downloadtde-i18n-8088c73c.tar.gz
tde-i18n-8088c73c.zip
Translated using Weblate (Slovak)
Currently translated at 100.0% (43 of 43 strings) Translation: tdebase/joystick Translate-URL: https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/projects/tdebase/joystick/sk/
-rw-r--r--tde-i18n-sk/messages/tdebase/joystick.po77
1 files changed, 38 insertions, 39 deletions
diff --git a/tde-i18n-sk/messages/tdebase/joystick.po b/tde-i18n-sk/messages/tdebase/joystick.po
index 7609672e22..5d377d8365 100644
--- a/tde-i18n-sk/messages/tdebase/joystick.po
+++ b/tde-i18n-sk/messages/tdebase/joystick.po
@@ -1,11 +1,12 @@
# translation of joystick.po to Slovak
# Stanislav Visnovsky <visnovsky@kde.org>, 2004.
# Richard Fric <Richard.Fric@kdemail.net>, 2006.
+# Marek Mlynar <marek.inq.mlynar@gmail.com>, 2020.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: joystick\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:01+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-12-06 20:56+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-10-16 15:13+0000\n"
"Last-Translator: Marek Mlynar <marek.inq.mlynar@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/"
"projects/tdebase/joystick/sk/>\n"
@@ -14,13 +15,13 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
-"X-Generator: Weblate 3.9.1\n"
+"X-Generator: Weblate 4.2.2\n"
#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
-msgstr "Stanislav Višňovský, Marek Mlynár"
+msgstr "Stanislav Višňovský, Marek Mlynár"
#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
@@ -55,10 +56,10 @@ msgid ""
"position.<br><br>Press any button on the device or click on the 'Next' "
"button to continue with the next step.</qt>"
msgstr ""
-"<qt>Kalibrácia skontroluje rozsah hodnôt, ktoré zariadenie vracia."
-"<br><br>Prosím, presuňte <b>osy %1 %2</b> vašeho zariadenia na <b>minimum</"
-"b>. <br><br>Stlačte ľubovolné tlačidlo na zariadení alebo 'Ďalej' pre "
-"nasledujúci krok.</qt>"
+"<qt>Kalibrácia skontroluje rozsah hodnôt, ktoré zariadenie "
+"vracia.<br><br>Prosím, presuňte <b>osy %1 %2</b> Vášho zariadenia na "
+"<b>minimum</b>. <br><br>Stlačte ľubovolné tlačidlo na zariadení alebo \"Ďalej"
+"\" pre nasledujúci krok.</qt>"
#: caldialog.cpp:107
msgid ""
@@ -67,10 +68,10 @@ msgid ""
"position.<br><br>Press any button on the device or click on the 'Next' "
"button to continue with the next step.</qt>"
msgstr ""
-"<qt>Kalibrácia skontroluje rozsah hodnôt, ktoré zariadenie vracia."
-"<br><br>Prosím, presuňte <b>os %1 %2</b> vašeho zariadenia na <b>stred</b>. "
-"<br><br>Stlačte ľubovolné tlačidlo na zariadení alebo 'Ďalej' pre "
-"nasledujúci krok.</qt>"
+"<qt>Kalibrácia skontroluje rozsah hodnôt, ktoré zariadenie "
+"vracia.<br><br>Prosím, presuňte <b>os %1 %2</b> Vášho zariadenia na "
+"<b>stred</b>. <br><br>Stlačte ľubovolné tlačidlo na zariadení alebo \"Ďalej\""
+" pre nasledujúci krok.</qt>"
#: caldialog.cpp:124
msgid ""
@@ -79,10 +80,10 @@ msgid ""
"position.<br><br>Press any button on the device or click on the 'Next' "
"button to continue with the next step.</qt>"
msgstr ""
-"<qt>Kalibrácia skontroluje rozsah hodnôt, ktoré zariadenie vracia."
-"<br><br>Prosím, presuňte <b>os %1 %2</b> vašeho zariadenia na <b>maximum</"
-"b>. <br><br>Stlačte ľubovolné tlačidlo na zariadení alebo 'Ďalej' pre "
-"nasledujúci krok.</qt>"
+"<qt>Kalibrácia skontroluje rozsah hodnôt, ktoré zariadenie "
+"vracia.<br><br>Prosím, presuňte <b>os %1 %2</b> Vášho zariadenia na "
+"<b>maximum</b>. <br><br>Stlačte ľubovolné tlačidlo na zariadení alebo \"Ďalej"
+"\"pre nasledujúci krok.</qt>"
#: caldialog.cpp:147 joywidget.cpp:332 joywidget.cpp:367
msgid "Communication Error"
@@ -90,7 +91,7 @@ msgstr "Chyba komunikácie"
#: caldialog.cpp:151
msgid "You have successfully calibrated your device"
-msgstr "Vaše zariadenie je úspešne nakalibrované"
+msgstr "Vaše zariadenie bolo úspešne nakalibrované"
#: caldialog.cpp:151 joywidget.cpp:373
msgid "Calibration Success"
@@ -111,7 +112,7 @@ msgstr "Zadané zariadenie %1 nie je joystick."
#: joydevice.cpp:66
msgid "Could not get kernel driver version for joystick device %1: %2"
msgstr ""
-"Nepodarilo sa získať verziu ovládača jadra pre zariadenie joysticku %1: %2"
+"Nepodarilo sa získať verziu ovládača jadra pre zariadenie joysticka %1: %2"
#: joydevice.cpp:80
msgid ""
@@ -119,36 +120,34 @@ msgid ""
"module was compiled for (%4.%5.%6)."
msgstr ""
"Verzia práve bežiaceho ovládača jadra (%1.%2.%3) nie je tá, pre ktorú bol "
-"tento modul preložený (%4.%5.%6)."
+"tento modul prekompilovaný (%4.%5.%6)."
#: joydevice.cpp:87
msgid "Could not get number of buttons for joystick device %1: %2"
-msgstr "Nepodarilo sa získať počet tlačidiel pre zariadenie joysticku %1: %2"
+msgstr "Nepodarilo sa získať počet tlačidiel pre zariadenie joysticka %1: %2"
#: joydevice.cpp:93
msgid "Could not get number of axes for joystick device %1: %2"
-msgstr "Nepodarilo sa získať počet osí pre zariadenie joysticku %1: %2"
+msgstr "Nepodarilo sa získať počet osí pre zariadenie joysticka %1: %2"
#: joydevice.cpp:99
msgid "Could not get calibration values for joystick device %1: %2"
-msgstr ""
-"Nepodarilo sa získať hodnoty kalibrácie pre zariadenie joysticku %1: %2"
+msgstr "Nepodarilo sa získať hodnoty kalibrácie pre zariadenie joysticka %1: %2"
#: joydevice.cpp:105
msgid "Could not restore calibration values for joystick device %1: %2"
msgstr ""
-"Nepodarilo sa obnoviť hodnoty kalibrácie pre zariadenie joysticku %1: %2"
+"Nepodarilo sa obnoviť hodnoty kalibrácie pre zariadenie joysticka %1: %2"
#: joydevice.cpp:111
msgid "Could not initialize calibration values for joystick device %1: %2"
msgstr ""
-"Nepodarilo sa inicializovať hodnoty kalibrácie pre zariadenie joysticku %1: "
+"Nepodarilo sa inicializovať hodnoty kalibrácie pre zariadenie joysticka %1: "
"%2"
#: joydevice.cpp:117
msgid "Could not apply calibration values for joystick device %1: %2"
-msgstr ""
-"Nepodarilo sa použiť hodnoty kalibrácie pre zariadenie joysticku %1: %2"
+msgstr "Nepodarilo sa použiť hodnoty kalibrácie pre zariadenie joysticka %1: %2"
#: joydevice.cpp:121
msgid "internal error - code %1 unknown"
@@ -176,15 +175,15 @@ msgid ""
"Cyborg 'digital' joysticks</li></ul>(For details you can check your Linux "
"source/Documentation/input/joystick.txt)"
msgstr ""
-"<h1>Joystick</h1>Tento modul pomáha overiť, či váš joystick správne funguje."
-"<br>Ak zistí nepsrávne hodnoty pre osi, pokúsi sa ich opraviť pomocou "
-"kalibrácie.<br>Tento modul sa pokúsi nájsť všetky dostupné zariadenia "
-"joystickov kontrolou súborov /dev/js[0-4] a /dev/input/js[0-4]<br>Ak máte "
-"iný súbor zariadenia, zadajte ho priamo.<br>Zoznam tlačidiel ukazuje stav "
-"tlačidiel joysticku. Zoznam os obsahuje aktuálne hodnoty pre všetky osi."
-"<br>Poznámka: aktuálny ovládač v jadre Linuxu (Kernel 2.4, 2.6) dokáže "
-"automaticky určiť iba <ul><li>joystick s 2 osami, 4 tlačidlami</li><li>3 "
-"osami, 4 tlačidlami</li><li>4 osami, 4 tlačidlami</li><li>Digitálne "
+"<h1>Joystick</h1>Tento modul pomáha overiť, či váš joystick správne "
+"funguje.<br>Ak zistí nepsrávne hodnoty pre osi, pokúsi sa ich opraviť "
+"pomocou kalibrácie.<br>Tento modul sa pokúsi nájsť všetky dostupné "
+"zariadenia joystickov kontrolou súborov /dev/js[0-4] a /dev/input/js[0-4]"
+"<br>Ak máte iný súbor zariadenia, zadajte ho priamo.<br>Zoznam tlačidiel "
+"ukazuje stav tlačidiel joysticka. Zoznam os obsahuje aktuálne hodnoty pre "
+"všetky osi.<br>Poznámka: aktuálny ovládač v jadre Linuxu (Kernel 2.4, 2.6) "
+"dokáže automaticky určiť iba <ul><li>joystick s 2 osami, 4 tlačidlami</"
+"li><li>3 osami, 4 tlačidlami</li><li>4 osami, 4 tlačidlami</li><li>Digitálne "
"joysticky Saitek Cyborg</li></ul>(Detaily nájdete v zdrojových kódoch jadra "
"Linuxu v súbore Documentation/input/joystick.txt)"
@@ -240,8 +239,8 @@ msgid ""
"Please select a device from the list or\n"
"enter a device file, like /dev/js0."
msgstr ""
-"Zadané meno zariadenia nie je platné (neobsahuje /dev).\n"
-"Prosím, vyberte zariadenie zo zoznamu alebo zadajte\n"
+"Zadaný názov zariadenia nie je platný (neobsahuje /dev).\n"
+"Prosím, vyberte zariadenie zo zoznamu, alebo zadajte\n"
"súbor zariadenia, napr. /dev/js0."
#: joywidget.cpp:238
@@ -259,10 +258,10 @@ msgid ""
"b><br><br>Click OK to start the calibration.</qt>"
msgstr ""
"<qt>Kalibrácia je o kontrole presnosti.<br><br><b>Prosím, presuňte všetky "
-"osi do stredovej pozície a potom sa už joysticku nedotýkajte.</"
+"osi do stredovej pozície a potom sa už joysticka nedotýkajte.</"
"b><br><br>Stlačením OK spustíte kalibráciu.</qt>"
#: joywidget.cpp:372
#, c-format
msgid "Restored all calibration values for joystick device %1."
-msgstr "Hodnoty kalibrácie pre zariadenie joysticku %1 boli obnovené."
+msgstr "Hodnoty kalibrácie pre zariadenie joysticka %1 boli obnovené."