summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorMarek Mlynar <marek.inq.mlynar@gmail.com>2020-01-15 10:27:20 +0000
committerTDE Weblate <weblate@mirror.git.trinitydesktop.org>2020-01-15 15:19:29 +0000
commit8092b9b2fd03ea2fc3a1059b8665785b2841fece (patch)
treed3ff05011a3877a1f2d94ddb94f73979256f9ff1
parentaabd39df6d55ca99ab57ec8ba01d42993f0c225f (diff)
downloadtde-i18n-8092b9b2.zip
tde-i18n-8092b9b2.tar.gz
Translated using Weblate (Slovak)
Currently translated at 99.3% (287 of 289 strings) Translation: tdebase/konsole Translate-URL: https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/projects/tdebase/konsole/sk/
-rw-r--r--tde-i18n-sk/messages/tdebase/konsole.po246
1 files changed, 130 insertions, 116 deletions
diff --git a/tde-i18n-sk/messages/tdebase/konsole.po b/tde-i18n-sk/messages/tdebase/konsole.po
index da31002..7cf351d 100644
--- a/tde-i18n-sk/messages/tdebase/konsole.po
+++ b/tde-i18n-sk/messages/tdebase/konsole.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: konsole\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-02 01:12+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-01-14 20:07+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-01-15 15:19+0000\n"
"Last-Translator: Marek Mlynar <marek.inq.mlynar@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/"
"projects/tdebase/konsole/sk/>\n"
@@ -293,7 +293,7 @@ msgid ""
"Click and hold for session menu"
msgstr ""
"Kliknutím vytvoríte nové štandardné sedenie\n"
-"Kliknutím a držaním tlačidla myši sa zobrazí menu sedení"
+"Kliknutím a podržaním tlačidla myši sa zobrazí ponuka sedení"
#: konsole.cpp:979
msgid "Close the current session"
@@ -461,15 +461,15 @@ msgid ""
"\n"
"You are currently using the following Ctrl+<key> combinations:"
msgstr ""
-"Vybrali ste minimálne jednu klávesovú skratku obsahujúcu Ctrl+<kľúč>. Preto "
-"už nie je možné ďalej posielať tieto klávesové skratky aplikáciám bežiacim v "
-"Konsole. To môže spôsobiť, že niektoré funkcie týchto aplikácií už nemusia "
-"fungovať.\n"
+"Vybrali ste minimálne jednu klávesovú skratku obsahujúcu Ctrl+<kláves>. "
+"Preto už nie je možné ďalej posielať tieto klávesové skratky aplikáciám "
+"bežiacim v Konsole. To môže spôsobiť, že niektoré funkcie týchto aplikácií "
+"už nemusia fungovať.\n"
"\n"
-"Mali by ste zvážiť použitie skratiek s Alt+Ctrl+<kľúč> alebo Ctrl+Shift"
-"+<kľúč>.\n"
+"Mali by ste zvážiť použitie skratiek s Alt+Ctrl+<kláves> alebo "
+"Ctrl+Shift+<kláves>.\n"
"\n"
-"Momentálne máte nastavené tieto kombinácie Ctrl+<kľúč>:"
+"Momentálne máte nastavené tieto kombinácie Ctrl+<kláves>:"
#: konsole.cpp:2114
msgid "Choice of Shortcut Keys"
@@ -491,11 +491,11 @@ msgstr "Naozaj chcete zatvoriť aktuálne sedenie?"
#: konsole.cpp:3080
msgid "Close Confirmation"
-msgstr "Potvrdenie pre zatvorenie"
+msgstr "Potvrdiť zatvorenie"
#: konsole.cpp:3459 konsole.cpp:3517 konsole.cpp:3538
msgid "New "
-msgstr "Nový"
+msgstr "Nový "
#: konsole.cpp:3503 konsole.cpp:3505 konsole.cpp:3521 konsole.cpp:3523
msgid "New &Window"
@@ -510,11 +510,11 @@ msgid "Shell at Bookmark"
msgstr "Shell na záložke"
#: konsole.cpp:3561
-#, c-format
+#, c-format, fuzzy
msgid ""
"_: Screen is a program controlling screens!\n"
"Screen at %1"
-msgstr "Program screen na %1"
+msgstr "Program na obrazovku %1"
#: konsole.cpp:3880
msgid "Rename Session"
@@ -522,7 +522,7 @@ msgstr "Premenovať sedenie"
#: konsole.cpp:3881
msgid "Session name:"
-msgstr "Meno sedenia:"
+msgstr "Názov sedenia:"
#: konsole.cpp:3916 konsole_part.cpp:1011
msgid "History Configuration"
@@ -544,12 +544,12 @@ msgstr "Neobmedzený"
#: konsole.cpp:3935 konsole_part.cpp:1028
msgid "&Set Unlimited"
-msgstr "Nastaviť &bez obmedzenia"
+msgstr "Nastav &neobmedzene"
#: konsole.cpp:4063
#, c-format
msgid "%1"
-msgstr ""
+msgstr "%1"
#: konsole.cpp:4120
msgid ""
@@ -561,7 +561,7 @@ msgstr ""
#: konsole.cpp:4121 konsole.cpp:4129 konsole.cpp:4138
msgid "Find"
-msgstr "Nájsť"
+msgstr "Hľadať"
#: konsole.cpp:4128
msgid ""
@@ -573,7 +573,7 @@ msgstr ""
#: konsole.cpp:4137
msgid "Search string '%1' not found."
-msgstr "Hľadaný reťazec '%1' nenájdený."
+msgstr "Hľadaný reťazec \"%1\" nebol nájdený."
#: konsole.cpp:4154
msgid "Save History"
@@ -588,7 +588,7 @@ msgid ""
"A file with this name already exists.\n"
"Do you want to overwrite it?"
msgstr ""
-"Súbor s týmto menom už existuje.\n"
+"Súbor s týmto názvom už existuje.\n"
"Chcete ho prepísať?"
#: konsole.cpp:4170
@@ -609,7 +609,7 @@ msgstr "Nepodarilo sa uložiť históriu."
#: konsole.cpp:4196
msgid "<p>The current session already has a ZModem file transfer in progress."
-msgstr "<p>Aktuálne sedenie už má spustený ZModem prenos súbor."
+msgstr "<p>Aktuálne sedenie už má spustený prenos súborov cez ZModem."
#: konsole.cpp:4205
msgid ""
@@ -617,11 +617,11 @@ msgid ""
"<p>You may wish to install the 'rzsz' or 'lrzsz' package.\n"
msgstr ""
"<p>V systéme nebol nájdený žiaden ZModem softvér.\n"
-"<p>Asi budete chcieť nainštalovať 'rzsz' alebo 'lrzsz' balík.\n"
+"<p>Asi budete chcieť nainštalovať balík \"rzsz\" alebo \"lrzsz\".\n"
#: konsole.cpp:4212
msgid "Select Files to Upload"
-msgstr "Vyberte súbory pre nahranie"
+msgstr "Vyberte súbory pre nahratie"
#: konsole.cpp:4232
msgid ""
@@ -629,17 +629,17 @@ msgid ""
"software was found on the system.\n"
"<p>You may wish to install the 'rzsz' or 'lrzsz' package.\n"
msgstr ""
-"<p>Bol zistený pokus o ZModem prenos súborov, avšak v systéme nebol nájdený "
-"ZModem softvér.\n"
-"<p>Asi bude potrebné nainštalovať 'rzsz' alebo 'lrzsz' balík.\n"
+"<p>Bol zistený pokus o prenos súborov pomocou aplikácie ZModem, avšak v "
+"systéme nebol nájdený softvér ZModem.\n"
+"<p>Asi bude potrebné nainštalovať balík \"rzsz\" alebo \"lrzsz\".\n"
#: konsole.cpp:4239
msgid ""
"A ZModem file transfer attempt has been detected.\n"
"Please specify the folder you want to store the file(s):"
msgstr ""
-"Bol zistený pokus o ZModem prenos súborov.\n"
-"Prosím zadajte priečinok kam chcete uložiť súbor(y):"
+"Bol zistený pokus o prenos súborov pomocou aplikácie ZModem.\n"
+"Prosím zadajte priečinok, kam chcete uložiť súbor(y):"
#: konsole.cpp:4242
msgid "&Download"
@@ -647,7 +647,7 @@ msgstr "S&tiahnuť"
#: konsole.cpp:4243 konsole.cpp:4244
msgid "Start downloading file to specified folder."
-msgstr "Začať sťahovanie súboru do zadaného priečinku."
+msgstr "Začať sťahovanie súboru do zadaného priečinka."
#: konsole.cpp:4260
#, c-format
@@ -736,7 +736,7 @@ msgstr "Skryť &rám"
#: konsole_part.cpp:446
msgid "Me&ta key as Alt key"
-msgstr ""
+msgstr "Kláves Me&ta ako Alt kláves"
#: konsole_part.cpp:451
msgid "Wor&d Connectors..."
@@ -744,7 +744,7 @@ msgstr "Spo&jovače slov..."
#: konsole_part.cpp:457
msgid "&Use Konsole's Settings"
-msgstr "Po&užiť nastavenia Konsole"
+msgstr "Po&užiť nastavenia aplikácie Konsole"
#: konsole_part.cpp:496
msgid "&Close Terminal Emulator"
@@ -791,7 +791,9 @@ msgstr "Nastaviť titulok okna"
msgid ""
"Specify terminal type as set in the TERM\n"
"environment variable"
-msgstr "Nastaviť typ terminálu podľa premennej prostredia TERM"
+msgstr ""
+"Nastaviť typ terminálu\n"
+"(podobne ako je nastavená premenná prostredia TERM)"
#: main.cpp:70
msgid "Do not close Konsole when command exits"
@@ -799,11 +801,11 @@ msgstr "Nezatvárať Konsole po dokončení príkazu"
#: main.cpp:71
msgid "Do not save lines in history"
-msgstr "Neukladať riadky v bufferi pre posun späť"
+msgstr "Neukladať riadky do histórie"
#: main.cpp:72
msgid "Do not display menubar"
-msgstr "Nezobrazovať menu"
+msgstr "Nezobrazovať panel s ponukou"
#: main.cpp:74
msgid "Do not display tab bar"
@@ -839,7 +841,7 @@ msgstr "Zoznam dostupných typov sedení"
#: main.cpp:82
msgid "Set keytab to 'name'"
-msgstr "Nastaviť schému na 'meno'"
+msgstr "Nastaviť schému na \"názov\""
#: main.cpp:83
msgid "List available keytabs"
@@ -855,7 +857,7 @@ msgstr "Zoznam dostupných typov sedení"
#: main.cpp:86
msgid "Set schema to 'name' or use 'file'"
-msgstr "Nastaviť schému na 'meno' alebo použiť 'súbor'"
+msgstr "Nastaviť schému na \"názov\" alebo použiť \"súbor\""
#: main.cpp:88
msgid "List available schemata"
@@ -867,24 +869,23 @@ msgstr "Povoliť rozšírené TQt funkcie DCOP"
#: main.cpp:90
msgid "Change working directory to 'dir'"
-msgstr "Zmeniť pracovný priečinok na 'dir'"
+msgstr "Zmeniť pracovný priečinok na \"dir\""
#: main.cpp:91
msgid "Execute 'command' instead of shell"
-msgstr "Vykonať 'príkaz' miesto shellu"
+msgstr "Vykonať \"príkaz\" namiesto shellu"
#: main.cpp:93
msgid "Arguments for 'command'"
-msgstr "Argumenty pre 'príkaz'"
+msgstr "Argumenty pre \"príkaz\""
#: main.cpp:168
msgid "Maintainer, Trinity bugfixes"
-msgstr ""
+msgstr "Správca, opravy v Trinity"
#: main.cpp:169
-#, fuzzy
msgid "Previous Maintainer"
-msgstr "Správca"
+msgstr "Predchádzajúci správca"
#: main.cpp:170
msgid "Author"
@@ -908,7 +909,7 @@ msgstr "rýchlejší štart, opravy chýb"
#: main.cpp:190
msgid "decent marking"
-msgstr "jemné označenie"
+msgstr "jemné označovanie"
#: main.cpp:193
msgid ""
@@ -916,7 +917,7 @@ msgid ""
"Toolbar and session names"
msgstr ""
"komponenty\n"
-"Panel nástrojov a mená sedení"
+"Panel nástrojov a názvy sedení"
#: main.cpp:197
msgid ""
@@ -924,7 +925,7 @@ msgid ""
"overall improvements"
msgstr ""
"komponenty\n"
-"celkové zlepšenia"
+"celkové vylepšenia"
#: main.cpp:201
msgid "transparency"
@@ -936,11 +937,11 @@ msgid ""
"overall improvements"
msgstr ""
"väčšina main.C dodané z kvt\n"
-"celkové zlepšenia"
+"celkové vylepšenia"
#: main.cpp:208
msgid "schema and selection improvements"
-msgstr "zlepšenie schém a výberu"
+msgstr "vylepšenia schém a výberu"
#: main.cpp:211
msgid "SGI Port"
@@ -956,13 +957,13 @@ msgid ""
"The above list only reflects the contributors\n"
"I managed to keep track of."
msgstr ""
-"Vďaka veľa iným.\n"
+"Vďaka mnohým ďalším.\n"
"Tento zoznam obsahuje iba ľudí,\n"
"o ktorých mám prehľad ja."
#: main.cpp:285
msgid "You can't use BOTH -ls and -e.\n"
-msgstr "Nemôžete používať obidva -ls a -e.\n"
+msgstr "Nemôžete používať obidva -ls aj -e.\n"
#: main.cpp:412
msgid "expected --vt_sz <#columns>x<#lines> e.g. 80x40\n"
@@ -982,11 +983,11 @@ msgstr "Tlač &hlavičky"
#: schema.cpp:170 schema.cpp:204
msgid "[no title]"
-msgstr "[bez mena]"
+msgstr "[bez názvu]"
#: schema.cpp:217
msgid "Konsole Default"
-msgstr "Konsole Štandard"
+msgstr "Predvolené pre Konsole"
#: session.cpp:137
msgid ""
@@ -1004,15 +1005,15 @@ msgstr "Nastala fatálna chyba"
#: session.cpp:257
msgid "Silence in session '%1'"
-msgstr "Ticho v sedení '%1'"
+msgstr "Ticho v sedení \"%1\""
#: session.cpp:266
msgid "Bell in session '%1'"
-msgstr "Zvonček v sedení '%1'"
+msgstr "Zvonček v sedení \"%1\""
#: session.cpp:274
msgid "Activity in session '%1'"
-msgstr "Aktivita v sedení '%1'"
+msgstr "Aktivita v sedení \"%1\""
#: session.cpp:373
msgid "<Finished>"
@@ -1020,20 +1021,21 @@ msgstr "<Dokončené>"
#: session.cpp:380
msgid "Session '%1' exited with status %2."
-msgstr "Sedenie '%1' sa ukončilo s stavom %2."
+msgstr "Sedenie \"%1\" sa ukončilo so stavom %2."
#: session.cpp:384
msgid "Session '%1' exited with signal %2 and dumped core."
msgstr ""
-"Sedenie '%1' sa ukončilo signálom %2 a uložilo súbor so stavom pamäti (core)."
+"Sedenie \"%1\" sa ukončilo signálom %2 a uložilo súbor so stavom pamäti ("
+"core dump)."
#: session.cpp:386
msgid "Session '%1' exited with signal %2."
-msgstr "Sedenie '%1' sa ukončilo signálm %2."
+msgstr "Sedenie \"%1\" sa ukončilo signálom %2."
#: session.cpp:389
msgid "Session '%1' exited unexpectedly."
-msgstr "Sedenie '%1' sa neočakávane ukončilo."
+msgstr "Sedenie \"%1\" sa neočakávane ukončilo."
#: session.cpp:655
msgid "ZModem Progress"
@@ -1041,7 +1043,7 @@ msgstr "Stav ZModem-u"
#: zmodem_dialog.cpp:28
msgid "&Stop"
-msgstr "&Zastaviť"
+msgstr "Za&staviť"
#: ../other/BlackOnLightColor.schema:5
msgid "Black on Light Color"
@@ -1049,7 +1051,7 @@ msgstr "Čierne na svetlej"
#: ../other/BlackOnLightYellow.schema:5
msgid "Black on Light Yellow"
-msgstr "Čierne na svetložltej"
+msgstr "Čierna na svetložltej"
#: ../other/BlackOnWhite.schema:5
msgid "Black on White"
@@ -1061,7 +1063,7 @@ msgstr "Mramorové"
#: ../other/Example.Schema:5
msgid "Ugly 1"
-msgstr ""
+msgstr "Škaredé 1"
#: ../other/GreenOnBlack.schema:5
msgid "Green on Black"
@@ -1088,13 +1090,12 @@ msgid "Linux Colors"
msgstr "Farby Linuxu"
#: ../other/README.default.Schema:5
-#, fuzzy
msgid "Konsole Defaults"
-msgstr "Konsole Štandard"
+msgstr "Predvolené pre Konsole"
#: ../other/Transparent.schema:3
msgid "Transparent Konsole"
-msgstr "Priehľadná konzola"
+msgstr "Priehľadné Konsole"
#: ../other/Transparent_MC.schema:3
msgid "Transparent for MC"
@@ -1196,8 +1197,8 @@ msgid ""
"Shift key and\n"
"pressing the Left or Right Arrow keys?\n"
msgstr ""
-"<p>...že môžete prepínať medzi sedeniami Konsole držaním klávesu Shift\n"
-"a stlačením šipky vľavo alebo vpravo?\n"
+"<p>...že môžete prepínať medzi sedeniami Konsole podržaním klávesu Shift\n"
+"a stlačením šípky vľavo alebo vpravo?\n"
#: ../tips:47
msgid ""
@@ -1207,9 +1208,9 @@ msgid ""
"want to set the TDE panel to auto-hide.\n"
msgstr ""
"<p>...že môžete spustiť terminál podobný konzole Linuxu?\n"
-"<p>Skryte menu, panel nástrojov a posuvník, vyberte písmo Linux\n"
-"a farebnú schému Linux a spustte celoobrazovkový mód.\n"
-"Možno budete navyše chcieť, aby sa automaticky skrýval panel.\n"
+"<p>Skryte panel Konsole, panel nástrojov a posuvník, vyberte písmo Linux\n"
+"a farebnú schému Linux a spustite celoobrazovkový mód.\n"
+"Možno tiež budete chcieť, aby sa automaticky skrýval panel TDE.\n"
#: ../tips:56
msgid ""
@@ -1219,21 +1220,20 @@ msgid ""
"the\n"
"Konsole tabbar, making it easier to remember the content of the session.\n"
msgstr ""
-"<p>...že môžete premenovať sedia Konsole kliknutím pravým tlačidlom myši\n"
-"na výberom \"Premenovať sedenie\"? Zmena sa objaví v paneli\n"
-"nástrojov Konsole, takže si môžete lepšie zapamätať obsah sedenia.\n"
+"<p>...že môžete premenovať sedenia Konsole kliknutím pravým tlačidlom myši\n"
+"a výberom \"Premenovať sedenie\"? Zmena sa objaví v paneli\n"
+"nástrojov Konsole, takto si môžete lepšie zapamätať obsah sedenia.\n"
#: ../tips:64
msgid ""
"<p>...that you can rename a Konsole session by double-clicking its tab?\n"
msgstr ""
-"<p>...že môžete premenovať sedenie Konsole dvojitým kliknutím na jeho "
-"tlačidlo\n"
-"v paneli nástrojov?\n"
+"<p>...že môžete premenovať sedenie Konsole dvojitým kliknutím na jeho kartu?"
+"\n"
#: ../tips:70
msgid "<p>...that you can activate the menu with the Ctrl+Alt+M shortcut?\n"
-msgstr "<p>...že môžete aktivovať menu klávesovou skratkou Ctrl+Alt+M?\n"
+msgstr "<p>...že môžete aktivovať ponuku klávesovou skratkou Ctrl+Alt+M?\n"
#: ../tips:76
msgid ""
@@ -1267,8 +1267,9 @@ msgid ""
"over the tab?\n"
"</p>\n"
msgstr ""
-"<p> ...že môžete spustiť nové sedenia Konsole stlačením tlačidla \"Nový\" v "
-"paneli nástrojov?\n"
+"<p> ...že môžete sedenia presúvať ponad karty podržaním prostredného "
+"tlačidla myši?\n"
+"</p>\n"
#: ../tips:104
msgid ""
@@ -1279,8 +1280,9 @@ msgid ""
"Arrow keys?\n"
"</p>\n"
msgstr ""
-"<p>...že môžete zmeniť poradie tlačidiel sedení na paneli nástrojov pomocou\n"
-"menu \"Zobraziť\" alebo držaním Shift a Ctrl a šipiek vľavo a vpravo?\n"
+"<p>...že môžete zmeniť poradie kariet sedení pomocou\n"
+"ponuky \"Zobraziť->Premiestniť sedenie Vľavo/Vpravo\" alebo podržaním Shift "
+"a Ctrl a šípky Vľavo a šípky Vpravo?\n"
"</p>\n"
#: ../tips:113
@@ -1289,7 +1291,7 @@ msgid ""
"key \n"
"and pressing the Page Up or Page Down keys?\n"
msgstr ""
-"<p>...že môžete zobraziť históriu okna po stránkach držaním Shift a "
+"<p>...že môžete prezerať históriu okna po stránkach podržaním Shift a "
"stlačením kláves\n"
"Page Up alebo Page Down?\n"
@@ -1299,16 +1301,16 @@ msgid ""
"key \n"
"and pressing the Up or Down Arrow keys?\n"
msgstr ""
-"<p>...že môžete zobraziť históriu okna po riadkoch držaním Shift a stlačením "
-"kláves\n"
-"šipka hore a šipka dolu?\n"
+"<p>...že môžete prezerať históriu okna po riadkoch podržaním Shift a "
+"stlačením kláves\n"
+"šípka Hore a šípka Dolu?\n"
#: ../tips:127
msgid ""
"<p>...that you can insert the clipboard by holding down the Shift key and \n"
"pressing the Insert key?\n"
msgstr ""
-"<p>...že môžete vložiť obsah schránky držaním Shift a stlačením klávesu "
+"<p>...že môžete vložiť obsah schránky podržaním Shift a stlačením klávesu "
"Insert?\n"
#: ../tips:134
@@ -1316,23 +1318,23 @@ msgid ""
"<p>...that you can insert the X selection by holding down the Shift and\n"
"Ctrl keys and pressing the Insert key?\n"
msgstr ""
-"<p>...že môžete vložiť výber X držaním Shift a Ctrl a stlačením klávesy "
-"Insert?\n"
+"<p>...že môžete vložiť výber zo systému X podržaním Shift a Ctrl a stlačením "
+"klávesu Insert?\n"
#: ../tips:141
msgid ""
"<p>...that pressing Ctrl while pasting the selection with the middle mouse\n"
"button will append a carriage return after pasting the selection buffer?\n"
msgstr ""
-"<p>...že držaním Ctrl pri vkladaní výberu stredným tlačidlom myši\n"
-"pridá koniec riadku po vložení obsahu schránky?\n"
+"<p>...že podržaním Ctrl pri vkladaní výberu prostredným tlačidlom myši\n"
+"pridá znak koniec riadku po vložení obsahu zo schránky?\n"
#: ../tips:148
msgid ""
"<p>...that you can turn off the terminal size hint under \"Settings-"
">Configure Konsole...\"?\n"
msgstr ""
-"<p>...že môžete vypnúť zobrazovanie veľkosti terminálu v \"Nastavenia/"
+"<p>...že môžete vypnúť zobrazovanie tipov veľkosti terminálu v \"Nastavenia/"
"Nastaviť Konsole...\"?\n"
#: ../tips:154
@@ -1340,7 +1342,7 @@ msgid ""
"<p>...that pressing Ctrl while selecting text will let Konsole ignore line "
"breaks?\n"
msgstr ""
-"<p>...že držaním Ctrl pri výbere textu bude Konsole ignorovať konce "
+"<p>...že podržaním Ctrl pri výbere textu bude Konsole ignorovať konce "
"riadkov?\n"
#: ../tips:160
@@ -1348,7 +1350,7 @@ msgid ""
"<p>...that pressing the Ctrl and Alt keys while selecting text will let "
"Konsole select columns?\n"
msgstr ""
-"<p>...že držaním Ctrl a Alt kláves pri výbere textu bude Konsole vyberať "
+"<p>...že podržaním Ctrl a Alt kláves pri výbere textu bude Konsole vyberať "
"stĺpce?\n"
#: ../tips:166
@@ -1356,8 +1358,8 @@ msgid ""
"<p>...that when a program evaluates the right mouse button you can still\n"
"get the right mouse button pop-up menu while pressing the Shift key?\n"
msgstr ""
-"<p>...že ak program vyhodnocuje pravé tlačidlo myši, môžete zobraziť\n"
-"kontextové menu pomocou držania klávesy Shift?\n"
+"<p>...že ak program vyhodnocuje pravé tlačidlo myši, stále môžete zobraziť\n"
+"kontextovú ponuku pomocou podržania klávesu Shift?\n"
#: ../tips:173
msgid ""
@@ -1365,11 +1367,10 @@ msgid ""
"select\n"
"text while pressing the Shift key?\n"
msgstr ""
-"<p>...že ak program vyhodnocuje ľavé tlačidlo myši, môžete označiť\n"
-"text pomocou držania klávesy Shift?\n"
+"<p>...že ak program vyhodnocuje ľavé tlačidlo myši, stále môžete označiť\n"
+"text pomocou podržania klávesu Shift?\n"
#: ../tips:180
-#, fuzzy
msgid ""
"<p>...that you can let Konsole set the current directory as the window "
"title?\n"
@@ -1378,24 +1379,22 @@ msgid ""
msgstr ""
"<p>...že môžete nechať Konsole, aby nastavil aktuálny priečinok ako titulok "
"okna?\n"
-"Pre Bash vložte do vášho ~/.bashrc 'export PS1=$PS1\"\\[\\e]0;\\H:\\w\\a"
-"\\]'.\n"
+"Pre Bash vložte do vášho ~/.bashrc \"export PS1=$PS1\"\\[\\e]0;\\H:\\w\\a\\]"
+"\".\n"
#: ../tips:187
-#, fuzzy
msgid ""
"<p>...that you can let Konsole set the current directory as the session "
"name?\n"
"For Bash, put 'export PS1=$PS1\"\\[\\e[30m\\H:\\w\\a\\]\"' in your ~/."
"bashrc .\n"
msgstr ""
-"<p>...že môžete nechať Konsole, aby nastavil aktuálny priečinok ako meno "
+"<p>...že môžete nechať Konsole, aby nastavil aktuálny priečinok ako názov "
"sedenia?\n"
-"Pre Bash vložte do vášho ~/.bashrc 'export PS1=$PS1\"\\[\\e]30;\\H:\\w\\a"
-"\\]\"'.\n"
+"Pre Bash vložte do vášho ~/.bashrc \"export PS1=$PS1\"\\[\\e]30;\\H:\\w\\a\\]"
+"\"\".\n"
#: ../tips:194
-#, fuzzy
msgid ""
"<p>...that if you let your shell pass the current directory to Konsole "
"within the prompt\n"
@@ -1405,9 +1404,9 @@ msgid ""
"working directory\n"
"on non-Linux systems too?\n"
msgstr ""
-"<p>...že ak necháte, aby váš shell predával aktuálny priečinok do Konsole\n"
-"pomocou premennej výzvy, napríklad pre Bash pomocou\n"
-"'export PS1=$PS1\"\\[\\e]31;\\w\\a\\]\"' v súbore ~/.bashrc,\n"
+"<p>...že ak necháte, aby Váš shell odovzdával aktuálny priečinok do Konsole\n"
+"pomocou príkazovej premennej, napríklad pre Bash pomocou\n"
+"\"export PS1=$PS1\"\\[\\e]31;\\w\\a\\]\"\" v súbore ~/.bashrc,\n"
"Konsole ho dokáže uložiť ako záložku a správa sedenia si zapamätá\n"
"aktuálny pracovný priečinok aj na iných systémoch, než je Linux?\n"
@@ -1422,6 +1421,14 @@ msgid ""
"press middle-mouse to paste it as the source or destination on the command "
"line.\n"
msgstr ""
+"<p>...že práca so vzdialenými hostiteľmi v Konsole môže byť oveľa "
+"jednoduchšia, ak nastavíte\n"
+"príkaz aby sa správne zobrazoval názov hostiteľa a aktuálna cesta? Skúste "
+"nastaviť príkaz do\n"
+"~/.bashrc s parametrom: \"export PS1='\\[\\e[0m\\h:\\w> '\" potom môžete "
+"vybrať príkaz a \n"
+"stlačiť prostredné tlačidlo myši a vložiť ho ako zdroj alebo cieľ do "
+"príkazového riadku.\n"
#: ../tips:212
msgid ""
@@ -1433,6 +1440,13 @@ msgid ""
"PS1='\\[\\e[0;37m\\]\\A\\[\\e[1;34m\\] \\[\\e[1;34m\\]\\h:\\w> \\[\\e[0m"
"\\]'\n"
msgstr ""
+"<p>...že môžete dočasne nastaviť príkaz pre Konsole nastavením premennej \""
+"PS1 =\"\n"
+"bez toho, aby ste museli upravovať svoje ~/.bashrc. Skúste do príkazového "
+"riadku zadať nasledujúce\n"
+"nastaviť výzvu. Bude tiež obsahovať aktuálny čas pred cestou:\n"
+"PS1='\\[\\e[0;37m\\]\\A\\[\\e[1;34m\\] \\[\\e[1;34m\\]\\h:\\w> \\[\\e[0m\\]'"
+"\n"
#: ../tips:221
msgid ""
@@ -1442,7 +1456,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"<p>...že dvojité kliknutie vyberie celé slovo?\n"
"<p>Ak nepustíte tlačidlo myši po druhom kliknutí, môžete výber rozšíriť\n"
-"na ďalšie slová pohybom myši.\n"
+"o ďalšie slová pohybom myši.\n"
#: ../tips:229
msgid ""
@@ -1452,10 +1466,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"<p>...že trojité kliknutie vyberie celý riadok?\n"
"<p>Ak nepustíte tlačidlo myši po treťom kliknutí, môžete výber rozšíriť\n"
-"na ďalšie riadky pohybom myši.\n"
+"o ďalšie riadky pohybom myši.\n"
#: ../tips:238
-#, fuzzy
msgid ""
"<p>...that if you drag &amp; drop a URL into a Konsole window you are "
"presented with a\n"
@@ -1464,10 +1477,10 @@ msgid ""
"as well as just pasting the URL as text.\n"
"<p>This works with any type of URL which TDE supports.\n"
msgstr ""
-"<p>...že ak do okna Konsole pustíte URL, zobrazí sa menu, či chcete "
+"<p>...že ak do okna Konsole pustíte URL, zobrazí sa ponuka, či chcete "
"skopírovať\n"
-"alebo presunúť daný súboro do aktuálneho pracovného priečinku, alebo\n"
-"či chcete iba vložiť URL ako text.\n"
+"alebo presunúť daný súbor do aktuálneho pracovného priečinka, alebo\n"
+"či chcete iba vložiť URL ako text.\n"
"<p>Toto funguje so všetkými typmi URL, ktoré TDE podporuje.\n"
#: ../tips:248
@@ -1479,7 +1492,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"<p>...že dialóg \"Nastavenia -> Nastaviť klávesové skratky...\" umožňuje "
"nastaviť\n"
-"klávesy pre akcie, ktoré nie sú v menu, ako je aktivácia menu,\n"
+"klávesové skratky pre akcie, ktoré nie sú v ponuke, ako napríklad aktivácia "
+"ponuky,\n"
"zmena písma alebo výpis a prepínanie medzi sedeniami?\n"
#: ../tips:256
@@ -1488,9 +1502,9 @@ msgid ""
"tabbar or in an empty tabbar space displays a menu where you can set several "
"tab options?\n"
msgstr ""
-"<p>...že klinutím pravým tlačidlom na \"Nové\" v ľavom rohu panelu kariet "
-"alebo v prázdnom panely kariet zobrazí menu, kde môžete nastaviť niekoľko "
-"možností karty?\n"
+"<p>...že kliknutím pravým tlačidlom na \"Nové\" v ľavom rohu panelu kariet "
+"alebo na prázdnom panely kariet sa zobrazí ponuka, kde môžete nastaviť "
+"niekoľko možností karty?\n"
#, fuzzy
#~ msgid "&Edit"