summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorMarek Mlynar <marek.inq.mlynar@gmail.com>2020-10-15 14:31:19 +0000
committerTDE Weblate <weblate@mirror.git.trinitydesktop.org>2020-10-15 23:43:33 +0000
commit852e77126c0a66fa76967441c526e36b72fbcc88 (patch)
tree74322dcc7b898727835083a7fcd0b94fbc5d95ac
parent0aef5eeae65f7b660e97025faa5e86e9d91de41f (diff)
downloadtde-i18n-852e7712.tar.gz
tde-i18n-852e7712.zip
Translated using Weblate (Slovak)
Currently translated at 100.0% (64 of 64 strings) Translation: tdebase/filetypes Translate-URL: https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/projects/tdebase/filetypes/sk/
-rw-r--r--tde-i18n-sk/messages/tdebase/filetypes.po94
1 files changed, 49 insertions, 45 deletions
diff --git a/tde-i18n-sk/messages/tdebase/filetypes.po b/tde-i18n-sk/messages/tdebase/filetypes.po
index 380aa3fc5d..1bb20c9c91 100644
--- a/tde-i18n-sk/messages/tdebase/filetypes.po
+++ b/tde-i18n-sk/messages/tdebase/filetypes.po
@@ -6,35 +6,38 @@
# Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2002, 2004.
# Stanislav Visnovsky <visnovsky@kde.org>, 2003, 2004.
# Richard Fric <Richard.Fric@kdemail.net>, 2006.
+# Marek Mlynar <marek.inq.mlynar@gmail.com>, 2020.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: filetypes\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:01+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-03-23 21:17+0100\n"
-"Last-Translator: Richard Fric <Richard.Fric@kdemail.net>\n"
-"Language-Team: Slovak <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-10-15 23:43+0000\n"
+"Last-Translator: Marek Mlynar <marek.inq.mlynar@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Slovak <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/"
+"projects/tdebase/filetypes/sk/>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 1.11.1\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"X-Generator: Weblate 4.2.2\n"
#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
-msgstr "Peter Strelec,Stanislav Višňovský"
+msgstr "Peter Strelec,Stanislav Višňovský, Marek Mlynár"
#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
-msgstr "beko@profi.sk,visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz"
+msgstr ""
+"beko@profi.sk,visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz, marek.inq.mlynar@gmail.com"
#: filegroupdetails.cpp:34 filetypedetails.cpp:99
msgid "Left Click Action"
-msgstr "Vykonať po kliknutí ľavým tlačidlom"
+msgstr "Činnosť ľavého tlačidla"
#: filegroupdetails.cpp:38 filetypedetails.cpp:106
msgid "Show file in embedded viewer"
@@ -67,7 +70,7 @@ msgstr ""
#: filetypedetails.cpp:41
msgid "Filename Patterns"
-msgstr "Meno typu súboru "
+msgstr "Vzorky názvu súboru"
#: filetypedetails.cpp:55
msgid ""
@@ -78,7 +81,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Toto okno obsahuje zoznam vzoriek ktoré môžu byť použité k identifikácii "
"súborov zvoleného typu. Napríklad, vzorka *.txt je priradená k typu súboru "
-"'text/plain'; všetky súbory končiace príponou '.txt' sú rozoznané ako "
+"\"text/plain\"; všetky súbory končiace príponou \".txt\" sú rozoznané ako "
"jednoduché textové súbory."
#: filetypedetails.cpp:60 filetypesview.cpp:95 kservicelistwidget.cpp:123
@@ -103,13 +106,13 @@ msgid ""
"'HTML Page'). This description will be used by applications like Konqueror "
"to display directory content."
msgstr ""
-"Môžte vložiť krátky popis súborov zvoleného typu (napr. 'HTML Stránka'). "
+"Môžte vložiť krátky popis súborov zvoleného typu (napr. \"HTML Stránka\"). "
"Tento popis bude použitý aplikáciami ako Konqueror pri zobrazení obsahu "
"adresára."
#: filetypedetails.cpp:108 filetypedetails.cpp:276
msgid "Use settings for '%1' group"
-msgstr "Použiť nastavenie pre skupinu '%1'"
+msgstr "Použiť nastavenie pre skupinu \"%1\""
#: filetypedetails.cpp:111
msgid "Ask whether to save to disk instead"
@@ -123,11 +126,12 @@ msgid ""
"group', Konqueror will behave according to the settings of the group G this "
"type belongs to, for instance 'image' if the current file type is image/png."
msgstr ""
-"Tu môžte nastaviť čo vykoná súborový manažér Konqueror keď kliknete na súbor "
-"tohto typu. Konqueror môže zobraziť súbor v integrovanom prehliadači, alebo "
-"spustiť samostatnú aplikáciu. Pokiaľ je nastavené 'Použiť nastavenie pre "
-"skupinu 'G'', Konqueror sa bude riadiť podľa nastavenia skupiny do ktorej "
-"tento súbor patrí, napríklad 'obrázok' ak je typ súboru 'image/png'."
+"Tu môžete nastaviť čo vykoná súborový manažér Konqueror, keď kliknete na "
+"súbor tohoto typu. Konqueror môže zobraziť súbor v integrovanom prehliadači, "
+"alebo spustiť samostatnú aplikáciu. Pokiaľ je nastavené \"Použiť nastavenie "
+"pre skupinu G\", Konqueror sa bude riadiť podľa nastavenia skupiny, do "
+"ktorej tento súbor patrí, napríklad \"obrázok\" ak je typ súboru \"image/"
+"png\"."
#: filetypedetails.cpp:127
msgid "&General"
@@ -167,19 +171,19 @@ msgid ""
msgstr ""
"<h1>Asociácia súborov</h1> Tento modul Vám umožní zvoliť, ktoré aplikácie sú "
"priradené k vybranému typu súboru. Typy súborov sa taktiež odvolávajú na "
-"MIME typy (MIME znamená \"Viacúčelové rozšírenia internetovej pošty\".)<p> "
+"MIME typy (MIME znamená \"Viacúčelové rozšírenia internetovej pošty.\")<p> "
"Priradenie súborov pozostáva z týchto častí: <ul><li>Pravidlá rozoznávanie "
-"MIME typu súboru. Napríklad, vzorka mena súboru *.kwd, ktorá znamená 'všetky "
-"súbory s menom, ktoré končí na .kwd', sú priradené ku MIME typu \"x-kword\"."
-"</li> <li> Krátky popis typu MIME. Napríklad, popis MIME typu \"x-kword\" je "
-"jednoducho 'KWord dokument'.)</li> <li>Ikona ktorá sa použije pri zobrazení "
-"súborov s týmto MIME typom - aby ste ľahko mohli rozpoznať typ súboru "
-"napríklad v Konquerore (aspoň pre typy súborov, s ktorými často pracujete)</"
-"li> <li>Zoznam aplikácií, ktoré môžu byť použité na otvorenie súborov s "
-"daným MIME typom. Pokiaľ môže byť použitých viac aplikácií, zoznam bude "
-"utriedený podľa priority.</li></ul> Môže sa Vám zdať zvláštne, že niektoré "
-"MIME typy nemajú priradené vzorky mien súborov! V týchto prípadoch Konqueror "
-"je schopný rozoznať MIME typ podľa náhľadu priamo do tela súboru."
+"MIME typu súboru. Napríklad, vzorka názvu súboru *.kwd, ktorá znamená "
+"\"všetky súbory s názvom, ktorý končí na .kwd\", je priradená ku MIME typu "
+"\"x-kword\".</li> <li> Krátky popis typu MIME. Napríklad, popis MIME typu \"x"
+"-kword\" je jednoducho \"KWord dokument.\")</li> <li>Ikona ktorá sa použije "
+"pri zobrazení súborov s týmto MIME typom - aby ste ľahko mohli rozpoznať typ "
+"súboru napríklad v Konquerore (aspoň pre typy súborov, s ktorými často "
+"pracujete)</li> <li>Zoznam aplikácií, ktoré môžu byť použité na otvorenie "
+"súborov s daným MIME typom. Pokiaľ môže byť použitých viac aplikácií, zoznam "
+"bude utriedený podľa priority.</li></ul> Môže sa Vám zdať zvláštne, že "
+"niektoré MIME typy nemajú priradené vzorky mien súborov! V týchto prípadoch "
+"je Konqueror schopný rozoznať MIME typ podľa náhľadu priamo do tela súboru."
#: filetypesview.cpp:62
msgid "F&ind filename pattern:"
@@ -190,7 +194,7 @@ msgid ""
"Enter a part of a filename pattern. Only file types with a matching file "
"pattern will appear in the list."
msgstr ""
-"Vložte časť vzorky mena súboru. V zozname sa zobrazia iba súbory zhodné s "
+"Vložte časť vzorky názvu súboru. V zozname sa zobrazia iba súbory zhodné so "
"vzorkou."
#: filetypesview.cpp:82
@@ -205,9 +209,9 @@ msgid ""
"the information for that file type using the controls on the right."
msgstr ""
"Tu si môžete prezrieť hierarchickú štruktúru typov súborov ktoré pozná váš "
-"systém. Kliknutím na '+' priradíte kategóriu, alebo '-' zrušíte.Vybrať typ "
-"súboru (napr. text/html pre HTML súbory) na prezeranie/úpravu informácií pre "
-"tento typ súboru použite ovládanie pravého tlačidla."
+"systém. Kliknutím na \"+\" priradíte kategóriu, alebo \"-\" zrušíte. Vybrať "
+"typ súboru (napr. text/html pre HTML súbory) na prezeranie/úpravu informácií "
+"pre tento typ súboru použite ovládanie pravého tlačidla."
#: filetypesview.cpp:99
msgid "Click here to add a new file type."
@@ -219,7 +223,7 @@ msgstr "Kliknite sem, aby ste odstránili zvolený typ súboru."
#: filetypesview.cpp:128
msgid "Select a file type by name or by extension"
-msgstr "Zvoľte typ súboru podľa mena alebo prípony"
+msgstr "Zvoľte typ súboru podľa názvu alebo prípony"
#: keditfiletype.cpp:106
msgid "Makes the dialog transient for the window specified by winid"
@@ -227,7 +231,7 @@ msgstr "Urobí dialóg podriadený oknu so zadaným winid"
#: keditfiletype.cpp:107
msgid "File type to edit (e.g. text/html)"
-msgstr "Typ súboru k editovaniu (napr. text/html)"
+msgstr "Typ súboru na úpravu (napr. text/html)"
#: keditfiletype.cpp:114
msgid "KEditFileType"
@@ -240,7 +244,6 @@ msgstr ""
"TDE editor typov súborov - zjednodušená verzia pre úpravu jedného typu súboru"
#: keditfiletype.cpp:117
-#, fuzzy
msgid "(c) 2000, KDE developers"
msgstr "(c) 2000, vývojári TDE"
@@ -268,7 +271,7 @@ msgstr "Poradie uprednostňovania aplikácií"
#: kservicelistwidget.cpp:62
msgid "Services Preference Order"
-msgstr "Služba prednosti príkazu"
+msgstr "Poradie uprednostňovania služieb"
#: kservicelistwidget.cpp:83
msgid ""
@@ -279,8 +282,8 @@ msgid ""
"precedence over the others."
msgstr ""
"Toto je zoznam aplikácií priradených k súborom zvoleného typu. Tento zoznam "
-"je zobrazený v menu Konquerora, keď zvolíte \"Otvoriť pomocou...\". Pokiaľ "
-"je viac ako jedna aplikácia priradená k tomuto typu súboru, potom je zoznam "
+"je zobrazený v ponuke Konquerora, keď zvolíte \"Otvoriť pomocou...\". Pokiaľ "
+"je k tomuto typu súboru priradená viac ako jedna aplikácia, potom je zoznam "
"utriedený podľa priority."
#: kservicelistwidget.cpp:88
@@ -307,9 +310,10 @@ msgid ""
"only affects the selected application if the file type is\n"
"associated with more than one application."
msgstr ""
-"Priradí vyššiu prioritu zvolenej aplikácii. \n"
-"Poznámka: Toto ovplyvní iba zvolenú aplikáciu, pokiaľ\n"
-"typ súboru nie je priradený viacerým aplikáciám."
+"Priradí vyššiu prioritu zvolenej aplikácii.\n"
+"Poznámka: Toto ovplyvní iba zvolenú aplikáciu,\n"
+"pokiaľ typ súboru nie je priradený\n"
+"viacerým aplikáciám."
#: kservicelistwidget.cpp:107
msgid ""
@@ -319,7 +323,7 @@ msgstr "Priradiť vyššiu prioritu zvolenej službe."
#: kservicelistwidget.cpp:110
msgid "Move &Down"
-msgstr "Presunúť &Dole"
+msgstr "Presunúť &Dolu"
#: kservicelistwidget.cpp:116
msgid ""
@@ -328,8 +332,8 @@ msgid ""
"only affects the selected application if the file type is\n"
"associated with more than one application."
msgstr ""
-"Priradiť nižšiu prioritu zvolenej aplikácii, čím sa posunie v zozname "
-"dolu. \n"
+"Priradiť nižšiu prioritu zvolenej aplikácii, \n"
+"čím sa posunie v zozname dolu. \n"
"Poznámka: Toto ovplyvní iba zvolenú aplikáciu, pokiaľ\n"
"typ súboru nie je priradený viacerým aplikáciám."