summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorMarek Mlynar <marek.inq.mlynar@gmail.com>2020-01-14 13:59:54 +0000
committerTDE Weblate <weblate@mirror.git.trinitydesktop.org>2020-01-14 20:07:41 +0000
commitaabd39df6d55ca99ab57ec8ba01d42993f0c225f (patch)
treea567ba05307e16c59a74a10c2ccc0e608a987d62
parent61b0055b187021f0abf6f8fc5537472b7024ea04 (diff)
downloadtde-i18n-aabd39df.zip
tde-i18n-aabd39df.tar.gz
Translated using Weblate (Slovak)
Currently translated at 99.0% (587 of 593 strings) Translation: tdebase/konqueror Translate-URL: https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/projects/tdebase/konqueror/sk/
-rw-r--r--tde-i18n-sk/messages/tdebase/konqueror.po167
1 files changed, 84 insertions, 83 deletions
diff --git a/tde-i18n-sk/messages/tdebase/konqueror.po b/tde-i18n-sk/messages/tdebase/konqueror.po
index 0ba6c3d..9a7eab3 100644
--- a/tde-i18n-sk/messages/tdebase/konqueror.po
+++ b/tde-i18n-sk/messages/tdebase/konqueror.po
@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: konqueror\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-13 18:47+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-01-13 22:54+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-01-14 20:07+0000\n"
"Last-Translator: Marek Mlynar <marek.inq.mlynar@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/"
"projects/tdebase/konqueror/sk/>\n"
@@ -450,7 +450,7 @@ msgid ""
"Use a caching <a href=\"%1\">proxy</a> to speed up your Internet connection."
msgstr ""
"Použite <a href=\"%1\">zástupcu</a> pre vyrovnávaciu pamäť pre zrýchlenie "
-"vašeho pripojenia na Internet."
+"Vášho pripojenia na Internet."
#: about/konq_aboutpage.cc:394
msgid ""
@@ -1202,7 +1202,7 @@ msgstr "vývojár (zobrazovacie jadro HTML, V/V knižnica)"
#: konq_factory.cc:238
msgid "developer (HTML rendering engine, I/O lib, regression test framework)"
-msgstr "vývojár (zobrazovacie jadro HTML, V/V knižnica, testovací framework)"
+msgstr "vývojár (zobrazovacie jadro HTML, V/V knižnica, testovací framework)"
#: konq_factory.cc:244
msgid "developer (HTML rendering engine, JavaScript)"
@@ -1272,15 +1272,16 @@ msgid ""
"useful with different types of views, such as a directory tree with an icon "
"view or detailed view, and possibly a terminal emulator window."
msgstr ""
-"Zaškrtnutie tohto boxu aspoň na dvoch miestach \"spojí\" tieto pohľady. "
-"Potom , keď zmeníte priečinok v jednom pohľade, ostatné pohľady s ním "
-"spojené sa automaticky obnovia aby zobrazovali aktuálny adresár. Toto je "
-"veľmi užitočné pri rozdielnych typoch pohľadov, ako je strom priečinkov a "
-"pohľad s ikonami alebo detailný pohľad a možno aj okno emulácie terminálu."
+"Zaškrtnutie tohto boxu aspoň na dvoch miestach \"spojí\" tieto zobrazenia. "
+"Potom, keď zmeníte priečinok v jednom zobrazení, ostatné zobrazenia s ním "
+"spojené sa automaticky obnovia, aby zobrazovali aktuálny priečinok. Toto je "
+"veľmi užitočné pri rozdielnych typoch zobrazenia, ako je strom priečinkov, "
+"zobrazenie s ikonami, alebo detailné zobrazenia a možno aj okno emulácie "
+"terminálu."
#: konq_frame.cc:154
msgid "Close View"
-msgstr "Zavrieť zobrazenie"
+msgstr "Zatvoriť zobrazenie"
#: konq_frame.cc:235
msgid "%1/s"
@@ -1297,7 +1298,7 @@ msgstr "Ukážka v %1"
#: konq_guiclients.cc:84
msgid "Preview In"
-msgstr "Náhľad v"
+msgstr "Ukážka v"
#: konq_guiclients.cc:195
#, c-format
@@ -1311,11 +1312,11 @@ msgstr "Skryť %1"
#: konq_main.cc:41
msgid "Start without a default window"
-msgstr "Štart bez štandardného okna"
+msgstr "Štart bez predvoleného okna"
#: konq_main.cc:42
msgid "Preload for later use"
-msgstr "Prednahranie pre neskoršie použitie"
+msgstr "Prednahratie pre neskoršie použitie"
#: konq_main.cc:43
msgid "Profile to open"
@@ -1328,7 +1329,7 @@ msgstr "Zoznam dostupných profilov"
#: konq_main.cc:45
msgid "Mimetype to use for this URL (e.g. text/html or inode/directory)"
msgstr ""
-"Typ MIME používaný pre toto URL, (napr. text/html alebo inode/directory)"
+"Typ MIME používaný pre toto URL, (napr. text/html alebo prípojný bod/adresár)"
#: konq_main.cc:46
msgid ""
@@ -1340,7 +1341,7 @@ msgstr ""
#: konq_main.cc:47
msgid "Location to open"
-msgstr "Otvoriť túto adresu"
+msgstr "Otvoriť toto umiestnenie"
#: konq_mainwindow.cc:556
#, c-format
@@ -1374,7 +1375,7 @@ msgstr "Otvoriť umiestnenie"
#: konq_mainwindow.cc:1505
msgid "Cannot create the find part, check your installation."
-msgstr "Nie je možné vytvoriť part, overte inštaláciu."
+msgstr "Nie je možné vytvoriť časť pre vyhľadávanie, overte Vašu inštaláciu."
#: konq_mainwindow.cc:1781
msgid "Canceled."
@@ -1400,7 +1401,7 @@ msgstr "Zahodiť zmeny?"
#: konq_mainwindow.cc:2867 konq_mainwindow.cc:2900 konq_mainwindow.cc:5322
#: konq_mainwindow.cc:5340 konq_viewmgr.cc:1164 konq_viewmgr.cc:1182
msgid "&Discard Changes"
-msgstr "Za&hodiť"
+msgstr "Za&hodiť zmeny"
#: konq_mainwindow.cc:1849 konq_mainwindow.cc:4042
msgid ""
@@ -1462,11 +1463,11 @@ msgid ""
"Closing the tab will discard these changes."
msgstr ""
"Táto karta obsahuje zmeny, ktoré neboli poslané.\n"
-"Odpojením karty zmeny zahodíte."
+"Zavretím karty zmeny zahodíte."
#: konq_mainwindow.cc:2851
msgid "Do you really want to close all other tabs?"
-msgstr "Naozaj chcete zavrieť všetky ostatné karty?"
+msgstr "Naozaj chcete zatvoriť všetky ostatné karty?"
#: konq_mainwindow.cc:2852
msgid "Close Other Tabs Confirmation"
@@ -1523,7 +1524,7 @@ msgstr "Nové &Okno"
#: konq_mainwindow.cc:3803
msgid "&Duplicate Window"
-msgstr "&Duplikovať okno"
+msgstr "&Zdvojiť okno"
#: konq_mainwindow.cc:3804
msgid "Send &Link Address..."
@@ -1539,7 +1540,7 @@ msgstr "Otvoriť &terminál"
#: konq_mainwindow.cc:3810
msgid "&Open Location..."
-msgstr "Prejsť na &adresu..."
+msgstr "&Otvoriť umiestnenie..."
#: konq_mainwindow.cc:3812
msgid "&Find File..."
@@ -1619,11 +1620,11 @@ msgstr "Nastaviť kontrolu pravopisu..."
#: konq_mainwindow.cc:3891
msgid "Split View &Left/Right"
-msgstr "Rozdeliť pohľad zv&isle"
+msgstr "Rozdeliť zobrazenie zv&isle"
#: konq_mainwindow.cc:3892
msgid "Split View &Top/Bottom"
-msgstr "Rozdeliť pohľad &vodorovne"
+msgstr "Rozdeliť zobrazenie &vodorovne"
#: konq_mainwindow.cc:3893 konq_tabs.cc:86
msgid "&New Tab"
@@ -1631,7 +1632,7 @@ msgstr "&Nová karta"
#: konq_mainwindow.cc:3894
msgid "&Duplicate Current Tab"
-msgstr "&Duplikovať aktuálnu kartu"
+msgstr "&Zdvojiť aktuálnu kartu"
#: konq_mainwindow.cc:3895
msgid "Detach Current Tab"
@@ -1639,7 +1640,7 @@ msgstr "Odpojiť aktuálnu kartu"
#: konq_mainwindow.cc:3896
msgid "&Close Active View"
-msgstr "&Zavrieť aktívne zobrazenie"
+msgstr "&Zatvoriť aktívne zobrazenie"
#: konq_mainwindow.cc:3897
msgid "Close Current Tab"
@@ -1676,7 +1677,7 @@ msgstr "Nas&taviť profily zobrazení..."
#: konq_mainwindow.cc:3917
msgid "Load &View Profile"
-msgstr "Načítať profil &zobrazenie"
+msgstr "Načítať profil &zobrazenia"
#: konq_mainwindow.cc:3930 konq_tabs.cc:467
msgid "&Reload All Tabs"
@@ -1785,13 +1786,13 @@ msgid ""
"button takes you to in the <b>Trinity Control Center</b>, under <b>File "
"Manager</b>/<b>Behavior</b>."
msgstr ""
-"Kliknutím na toto tlačidlo zobrazíte vašu \"Domácu stránku\"<p>Vašu domácu "
+"Kliknutím na toto tlačidlo zobrazíte Vašu \"Domácu stránku\"<p>Vašu domácu "
"stránku môžete nastaviť v <b>\"Ovládacom centre TDE\"</b> v časti <b>Správca "
"súborov</b>/<b>Správanie</b>."
#: konq_mainwindow.cc:4030
msgid "Navigate to your 'Home Location'"
-msgstr "Prejsť na vašu \"Domovskú stránku\""
+msgstr "Prejsť na Vašu \"Domovskú stránku\""
#: konq_mainwindow.cc:4037
msgid ""
@@ -1901,7 +1902,7 @@ msgstr "Otvoriť na novej karte"
#: konq_mainwindow.cc:4415
msgid "&Save View Profile \"%1\"..."
-msgstr "&Uložiť profil pohľadu \"%1\"..."
+msgstr "&Uložiť profil zobrazenia \"%1\"..."
#: konq_mainwindow.cc:4756
msgid "Open in T&his Window"
@@ -1922,11 +1923,11 @@ msgstr "Otvoriť dokument v novom okne"
#: konq_mainwindow.cc:4770 konq_mainwindow.cc:4774
msgid "Open in &Background Tab"
-msgstr "Otvoriť na &novej karte"
+msgstr "Otvoriť na karte na &pozadí"
#: konq_mainwindow.cc:4771 konq_mainwindow.cc:4776
msgid "Open the document in a new background tab"
-msgstr "Otvoriť dokument na novej karte"
+msgstr "Otvoriť dokument na novej karte na pozadí"
#: konq_mainwindow.cc:4772 konq_mainwindow.cc:4775
msgid "Open in &New Tab"
@@ -1934,7 +1935,7 @@ msgstr "Otvoriť na &novej karte"
#: konq_mainwindow.cc:4773 konq_mainwindow.cc:4777
msgid "Open the document in a new foreground tab"
-msgstr "Otvoriť dokument na novej karte"
+msgstr "Otvoriť dokument na novej karte na popredí"
#: konq_mainwindow.cc:5019
#, c-format
@@ -1988,7 +1989,7 @@ msgstr "Bočný Web panel"
#: konq_mainwindow.cc:5436
msgid "Add new web extension \"%1\" to your sidebar?"
-msgstr "Pridať nové webové rozšírenie \"%1\" do vašeho bočného panelu?"
+msgstr "Pridať nové webové rozšírenie \"%1\" do Vášho bočného panelu?"
#: konq_mainwindow.cc:5438
msgid "Do Not Add"
@@ -2040,7 +2041,7 @@ msgstr "Znovu nah&rať kartu"
#: konq_tabs.cc:96
msgid "&Duplicate Tab"
-msgstr "&Duplikovať kartu"
+msgstr "&Zdvojiť kartu"
#: konq_tabs.cc:102
msgid "D&etach Tab"
@@ -2092,7 +2093,7 @@ msgid ""
"Loading a view profile will close them."
msgstr ""
"Toto okno obsahuje niekoľko otvorených kariet.\n"
-"Načítanie profilu ich všetky zavrie."
+"Načítanie profilu ich všetky zatvorí ."
#: konq_viewmgr.cc:1147
msgid "Load View Profile"
@@ -2104,7 +2105,7 @@ msgid ""
"Loading a profile will discard these changes."
msgstr ""
"Táto karta obsahuje zmeny, ktoré neboli poslané.\n"
-"Načítaním zobrazenia zmeny zahodíte."
+"Načítaním profilu zmeny zahodíte."
#: konq_viewmgr.cc:1181
msgid ""
@@ -2112,7 +2113,7 @@ msgid ""
"Loading a profile will discard these changes."
msgstr ""
"Táto stránka obsahuje zmeny, ktoré neboli poslané.\n"
-"Načítaním zobrazenia zmeny zahodíte."
+"Načítaním profilu zmeny zahodíte."
#: listview/konq_infolistviewwidget.cc:40
msgid "View &As"
@@ -2354,7 +2355,7 @@ msgstr "Zobraziť tlačidlo nastavenia"
#: sidebar/sidebar_widget.cpp:294
msgid "Close Navigation Panel"
-msgstr "Zavrieť navigačný panel"
+msgstr "Zatvoriť navigačný panel"
#: sidebar/sidebar_widget.cpp:357
msgid "This entry already exists."
@@ -2378,11 +2379,11 @@ msgstr "<qt>Naozaj chcete odstrániť kartu <b>%1</b>?</qt>"
#: sidebar/sidebar_widget.cpp:557
msgid "Set Name"
-msgstr "Nastaviť meno"
+msgstr "Nastaviť názov"
#: sidebar/sidebar_widget.cpp:557
msgid "Enter the name:"
-msgstr "Zadajte meno:"
+msgstr "Zadajte názov:"
#: sidebar/sidebar_widget.cpp:645
msgid ""
@@ -2400,7 +2401,7 @@ msgstr "Nastavenie bočného panelu"
#: sidebar/sidebar_widget.cpp:878
msgid "Set Name..."
-msgstr "Nastaviť meno..."
+msgstr "Nastaviť názov..."
#: sidebar/sidebar_widget.cpp:879
msgid "Set URL..."
@@ -2454,11 +2455,11 @@ msgstr ""
#: sidebar/trees/bookmark_module/bookmark_module.cpp:310
msgid "Bookmark Folder Deletion"
-msgstr "Odstránenie priečinku záložiek"
+msgstr "Odstránenie priečinka záložiek"
#: sidebar/trees/bookmark_module/bookmark_module.cpp:311
msgid "Bookmark Deletion"
-msgstr "Odstránenie záložiek"
+msgstr "Odstránenie záložky"
#: sidebar/trees/bookmark_module/bookmark_module.cpp:353
msgid "Bookmark Properties"
@@ -2473,8 +2474,8 @@ msgid ""
"<qt><center><b>%4</b></center><hr>Last visited: %1<br>First visited: "
"%2<br>Number of times visited: %3</qt>"
msgstr ""
-"<qt><center><b>%1</b></center><hr>Naposledy navštívený: %2<br>Prvýkrát "
-"navštívený: %3<br>Počet návštev: %4</qt>"
+"<qt><center><b>%4</b></center><hr>Naposledy navštívený: %1<br>Prvýkrát "
+"navštívený: %2<br>Počet návštev: %3</qt>"
#: sidebar/trees/history_module/history_module.cpp:80
msgid "&Remove Entry"
@@ -2486,27 +2487,27 @@ msgstr "Vyči&stiť históriu"
#: sidebar/trees/history_module/history_module.cpp:88
msgid "By &Name"
-msgstr "podľa &mena"
+msgstr "Podľa &názvu"
#: sidebar/trees/history_module/history_module.cpp:93
msgid "By &Date"
-msgstr "podľa &dátumu"
+msgstr "Podľa &dátumu"
#: iconview/konq_multicolumnview.rc:25
#: sidebar/trees/history_module/history_module.cpp:242
#, no-c-format
msgid "Sort"
-msgstr "Utriediť"
+msgstr "Triediť"
#: sidebar/trees/history_module/history_module.cpp:351
#: sidebar/trees/history_module/kcmhistory.cpp:263
msgid "Do you really want to clear the entire history?"
-msgstr "Naozaj chcete spustiť vyčistiť celú históriu?"
+msgstr "Naozaj chcete vyčistiť celú históriu?"
#: sidebar/trees/history_module/history_module.cpp:353
#: sidebar/trees/history_module/kcmhistory.cpp:265
msgid "Clear History?"
-msgstr "Vymazať históriu?"
+msgstr "Vyčistiť históriu?"
#: sidebar/trees/history_module/kcmhistory.cpp:68
#: sidebar/trees/history_module/kcmhistory.cpp:73
@@ -2571,7 +2572,7 @@ msgstr "Vytvoriť nový priečinok"
#: sidebar/trees/konq_sidebartree.cpp:968
msgid "Enter folder name:"
-msgstr "Zadajte meno priečinku:"
+msgstr "Zadajte názov priečinka:"
#: sidebar/trees/konqsidebar_tree.cpp:32
msgid "Clear Search"
@@ -2620,7 +2621,7 @@ msgstr "&Veľkosť ikony"
#: iconview/konq_iconview.rc:25
#, no-c-format
msgid "S&ort"
-msgstr "U&triediť"
+msgstr "&Triediť"
#: iconview/konq_iconview.rc:44
#, no-c-format
@@ -2630,7 +2631,7 @@ msgstr "Pruh zoznamu ikon"
#: iconview/konq_iconview.rc:49
#, no-c-format
msgid "Iconview Extra Toolbar"
-msgstr "Extra panel nástrojov zoznamu ikon"
+msgstr "Panel nástrojov v zobrazení ikon"
#: iconview/konq_multicolumnview.rc:15 listview/konq_detailedlistview.rc:15
#: listview/konq_infolistview.rc:15 listview/konq_treeview.rc:15
@@ -2641,7 +2642,7 @@ msgstr "Veľkosť ikony"
#: iconview/konq_multicolumnview.rc:42
#, no-c-format
msgid "Multicolumn View Toolbar"
-msgstr "Pruh stĺpcového zoznamu"
+msgstr "Panel nástrojov vo viacstĺpcovom zobrazení"
#: keditbookmarks/keditbookmarks-genui.rc:32
#: keditbookmarks/keditbookmarksui.rc:54
@@ -2673,17 +2674,17 @@ msgstr "&Miesto"
#: konq-simplebrowser.rc:76 konqueror.rc:132
#, no-c-format
msgid "Extra Toolbar"
-msgstr "Extra nástroje"
+msgstr "Extra panel"
#: konq-simplebrowser.rc:79 konqueror.rc:139
#, no-c-format
msgid "Location Toolbar"
-msgstr "Pruh umiestnenia"
+msgstr "Panel umiestnenia"
#: konq-simplebrowser.rc:94 konqueror.rc:145
#, no-c-format
msgid "Bookmark Toolbar"
-msgstr "Pruh záložiek"
+msgstr "Panel záložiek"
#: konqueror.kcfg:14
#, no-c-format
@@ -2696,7 +2697,7 @@ msgid ""
"If this option is checked, Konqueror will open a new window when you open a "
"folder, rather than showing that folder's contents in the current window."
msgstr ""
-"Ak je táto možnosť zvolená, Konqueror otvorí nové okno vždy keď otvoríte "
+"Ak je táto možnosť zvolená, Konqueror otvorí nové okno vždy, keď otvoríte "
"priečinok namiesto toho aby zobrazil obsah priečinku v aktuálnom okne."
#: konqueror.kcfg:21
@@ -2706,14 +2707,14 @@ msgid ""
"when the \\\"Home\\\" button is pressed. This is usually your home folder, "
"symbolized by a 'tilde' (~)."
msgstr ""
-"Toto je URL (napr. priečinok alebo web stránka) kam Konqueror skočí keď "
+"Toto je URL (napr. priečinok alebo web stránka) kam Konqueror skočí, keď "
"stlačíte tlačidlo \\\"Domov\\\". Zvyčajne je to Váš domovský priečinok "
-"symbolizovaný znakom 'tilde' (~)."
+"symbolizovaný znakom \"tilde\" (~)."
#: konqueror.kcfg:26
#, no-c-format
msgid "Show file tips"
-msgstr "Zobrazovať tipy súborov"
+msgstr "Zobrazovať tipy pre prácu so súbormi"
#: konqueror.kcfg:27
#, no-c-format
@@ -2721,7 +2722,7 @@ msgid ""
"Here you can control if, when moving the mouse over a file, you want to see "
"a small popup window with additional information about that file"
msgstr ""
-"Tu môžte nastaviť či pri prejdení kurzorom myši ponad súbor chcete vidieť "
+"Tu môžte nastaviť, či pri prejdení kurzorom myši ponad súbor chcete vidieť "
"okienko s dodatočnými informáciami o tomto súbore"
#: konqueror.kcfg:38
@@ -2735,7 +2736,7 @@ msgid ""
"Here you can control if you want the popup window to contain a larger "
"preview for the file, when moving the mouse over it"
msgstr ""
-"Tu môžte nastaviť či pri prejdení kurzorom ponad súbor chcete aby okienko "
+"Tu môžte nastaviť, či pri prejdení kurzorom ponad súbor chcete, aby okienko "
"obsahovalo väčší náhľad na súbor"
#: konqueror.kcfg:44
@@ -2749,13 +2750,13 @@ msgid ""
"Checking this option will allow files to be renamed by clicking directly on "
"the icon name."
msgstr ""
-"Zvolením tejto možnosti povolíte premenovávanie súborov priamo na mieste "
-"mena ikony."
+"Zvolením tejto možnosti povolíte premenovávanie súborov kliknutím priamo na "
+"názov ikony."
#: konqueror.kcfg:50
#, no-c-format
msgid "Show 'Delete' menu entries which bypass the trashcan"
-msgstr "Zobraziť položku menu 'Odstrániť', ktorá obchádza kôš"
+msgstr "Zobraziť položku menu \"Odstrániť'\", ktorá obchádza kôš"
#: konqueror.kcfg:51
#, no-c-format
@@ -2765,9 +2766,9 @@ msgid ""
"delete files when hidden by holding the Shift key while calling 'Move to "
"Trash'."
msgstr ""
-"Odznačte túto možnosť ak nechcete aby sa položka 'Odstrániť' zobrazila na "
-"pracovnej ploche, v menu súborového manažéra a v kontextovom menu. Súbory "
-"môžte potom vymazať podržaním klávesu Shift pri 'Presunúť do koša'."
+"Odznačte túto možnosť, ak nechcete aby sa položka \"Odstrániť\" zobrazila na "
+"pracovnej ploche, v ponuke súborového manažéra a v kontextovej ponuke. "
+"Súbory môžte potom vymazať podržaním klávesu Shift pri \"Presunúť do koša\"."
#: konqueror.kcfg:57
#, no-c-format
@@ -2777,12 +2778,12 @@ msgstr "Štandardné písmo"
#: konqueror.kcfg:58
#, no-c-format
msgid "This is the font used to display text in Konqueror windows."
-msgstr "Toto je písmo použité na zobrazenie textu v oknách Konqueror-u."
+msgstr "Toto je písmo použité na zobrazenie textu v oknách Konqueror-a."
#: konqueror.kcfg:604
#, no-c-format
msgid "Ask confirmation for deleting a file."
-msgstr "Opýtať sa na potvrdenie pri odtránení súboru."
+msgstr "Opýtať sa na potvrdenie pri odstránení súboru."
#: konqueror.kcfg:610
#, no-c-format
@@ -2796,7 +2797,7 @@ msgid ""
"the file to your trash folder, from where it can be recovered very easily."
msgstr ""
"Táto možnosť nastaví, či sa Konqueror má opýtať na potvrdenie pri presunutí "
-"súboru do koša odkiaľ môže byť jednoducho obnovený."
+"súboru do koša, odkiaľ môže byť jednoducho obnovený."
#: konqueror.kcfg:621
#, no-c-format
@@ -2804,7 +2805,7 @@ msgid ""
"This option tells Konqueror whether to ask for a confirmation when you "
"simply delete the file."
msgstr ""
-"Táto možnosť nastaví, či sa KOnqueror má opýtať na potvrdenie pri odstránení "
+"Táto možnosť nastaví, či sa Konqueror má opýtať na potvrdenie pri odstránení "
"súboru."
#: konqueror.rc:49
@@ -2826,52 +2827,52 @@ msgstr "Zobraziť detaily"
#: listview/konq_detailedlistview.rc:47
#, no-c-format
msgid "Detailed Listview Toolbar"
-msgstr "Pruh detailného zoznamu"
+msgstr "Panel detailného zoznamu"
#: listview/konq_infolistview.rc:34
#, no-c-format
msgid "Info Listview Toolbar"
-msgstr "Pruh informačného zoznamu"
+msgstr "Informačný panel v zobrazení zoznamu"
#: listview/konq_listview.kcfg:14
#, no-c-format
msgid "List is sorted by this item"
-msgstr ""
+msgstr "Triediť podľa tejto položky"
#: listview/konq_listview.kcfg:19
#, no-c-format
msgid "Sort Order"
-msgstr ""
+msgstr "Zoradiť podľa"
#: listview/konq_listview.kcfg:24
#, no-c-format
msgid "Width of the FileName Column"
-msgstr ""
+msgstr "Šírka stĺpca s názvom súboru"
#: listview/konq_listview.kcfg:28
#, no-c-format
msgid "Columns"
-msgstr ""
+msgstr "Stĺpce"
#: listview/konq_listview.kcfg:32
#, no-c-format
msgid "Widths of the Columns"
-msgstr ""
+msgstr "Šírky stĺpcov"
#: listview/konq_treeview.rc:47
#, no-c-format
msgid "Treeview Toolbar"
-msgstr "Pruh stromu"
+msgstr "Informačný panel v stromovom zobrazení"
#: sidebar/trees/history_module/history_dlg.ui:27
#, no-c-format
msgid "Limits"
-msgstr "Limity"
+msgstr "Obmedzenia"
#: sidebar/trees/history_module/history_dlg.ui:55
#, no-c-format
msgid "URLs e&xpire after"
-msgstr "URL vy&pršia za"
+msgstr "URL vy&pršia po"
#: sidebar/trees/history_module/history_dlg.ui:68
#, no-c-format
@@ -2902,7 +2903,7 @@ msgstr "URL staršie ako"
#: sidebar/trees/history_module/history_dlg.ui:162
#, no-c-format
msgid "Detailed tooltips"
-msgstr "Detailné rady"
+msgstr "Detailné tipy"
#: sidebar/trees/history_module/history_dlg.ui:165
#, no-c-format