summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorMarek Mlynar <marek.inq.mlynar@gmail.com>2020-02-07 16:13:01 +0000
committerTDE Weblate <weblate@mirror.git.trinitydesktop.org>2020-02-08 16:47:13 +0000
commitb5f93a35132d71f8e92d0b166ec454e68be3091d (patch)
tree9fdbb87d57472fe0d8d2917f04ade32fb0cfb4b0
parentbe177b1baa4751c83c98034b1360e129f2524d79 (diff)
downloadtde-i18n-b5f93a35.zip
tde-i18n-b5f93a35.tar.gz
Translated using Weblate (Slovak)
Currently translated at 100.0% (149 of 149 strings) Translation: tdebase/tdmconfig Translate-URL: https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/projects/tdebase/tdmconfig/sk/
-rw-r--r--tde-i18n-sk/messages/tdebase/tdmconfig.po67
1 files changed, 35 insertions, 32 deletions
diff --git a/tde-i18n-sk/messages/tdebase/tdmconfig.po b/tde-i18n-sk/messages/tdebase/tdmconfig.po
index 83e8c9d..9e92c13 100644
--- a/tde-i18n-sk/messages/tdebase/tdmconfig.po
+++ b/tde-i18n-sk/messages/tdebase/tdmconfig.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tdmconfig\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-13 18:47+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-02-07 16:07+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-02-08 16:47+0000\n"
"Last-Translator: Marek Mlynar <marek.inq.mlynar@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/"
"projects/tdebase/tdmconfig/sk/>\n"
@@ -692,8 +692,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Nastavuje, či má správca prihlásení reštartovať lokálny X-Server po ukončení "
"relácie namiesto znovunačítania. Túto voľbu použite, keď X-Server-u pretečie "
-"pamäť, spadne systém pri pokusoch o znovunačítanie, alebo má iné problémy so "
-"zobrazením či artefaktami."
+"pamäť, spadne systém pri pokusoch o znovun@ačítanie, alebo má iné problémy "
+"so zobrazením či artefaktami."
#: tdm-users.cpp:81
#, c-format
@@ -763,38 +763,40 @@ msgid ""
"only the checked users. If checked, select all non-system users, except the "
"checked ones."
msgstr ""
-"Táto voľba určuje, ako sa vyberú užívatelia v zozname \"Zobrazení užívatelia"
-"\" a \"Automatické doplnenie\" pomocou zoznamu \"Vybraní užívatelia a skupiny"
-"\". Ak nie je zapnutá, vyberú sa iba označení užívatelia. Inak sa vyberú "
-"neoznačení."
+"Táto voľba určuje, ako sa vyberú užívatelia zo zoznamu \"Zobrazení "
+"užívatelia\" a \"Automatické doplnenie\" pomocou \"Vybrať užívateľov a "
+"skupiny\". Ak nie je zapnutá, vyberú sa iba označení užívatelia. Inak sa "
+"vyberú neoznačení."
#: tdm-users.cpp:123
msgid "Sor&t users"
-msgstr "&Triediť užívateľov"
+msgstr "&Triediť používateľov"
#: tdm-users.cpp:125
msgid ""
"If this is checked, TDM will alphabetically sort the user list. Otherwise "
"users are listed in the order they appear in the password file."
msgstr ""
-"Ak je táto voľba použitá, TDM bude abecedne usporiadavať zoznam užívateľov. "
-"Inak budú užívatelia zobrazený v poradí ako sa nachádzajú v súbore hesiel."
+"Ak je táto voľba použitá, TDM bude abecedne usporiadavať zoznam "
+"používateľov. Inak budú používatelia zobrazení v poradí v akom sa nachádzajú "
+"v súbore hesiel."
#: tdm-users.cpp:129
msgid "S&elect users and groups:"
-msgstr "&Vybraní užívatelia a skupiny:"
+msgstr "&Vybrať používateľov a skupiny:"
#: tdm-users.cpp:131
msgid "Selected Users"
-msgstr "Vybraní užívatelia"
+msgstr "Vybraní používatelia"
#: tdm-users.cpp:133
msgid ""
"TDM will show all checked users. Entries denoted with '@' are user groups. "
"Checking a group is like checking all users in that group."
msgstr ""
-"TDM zobrazí všetkých označených užívateľov. Položky označené '@' sú skupiny. "
-"Označením skupiny je rovnaké ako označenie všetkých užívateľov v skupine."
+"TDM zobrazí všetkých označených používateľov. Položky označené \"@\" sú "
+"skupiny. Označením skupiny vyberiete všetkých jej členov rovnako, akoby ste "
+"označili jej jednotlivých členov."
#: tdm-users.cpp:140
msgid "Hidden Users"
@@ -805,9 +807,9 @@ msgid ""
"TDM will show all non-checked non-system users. Entries denoted with '@' are "
"user groups. Checking a group is like checking all users in that group."
msgstr ""
-"TDM zobrazí všetkých neoznačených užívateľov. Položky označené '@' sú "
-"skupiny. Označením skupiny je rovnaké ako označenie všetkých užívateľov v "
-"skupine."
+"TDM zobrazí všetkých neoznačených používateľov. Položky označené \"@\" sú "
+"skupiny. Označením skupiny vyberiete všetkých jej členov rovnako, akoby ste "
+"označili jej jednotlivých členov."
#: tdm-users.cpp:149
msgid "User Image Source"
@@ -821,10 +823,11 @@ msgid ""
"The two selections in the middle define the order of preference if both "
"sources are available."
msgstr ""
-"Tu môžete špecifikovať, kde TDM nájde obrázky pre užívateľov. \"Administrátor"
-"\" prezentuje globálny priečinok; tieto obrázky môžete nastaviť nižšie. "
-"\"Užívateľ\" znamená že TDM má prečítať užívateľský $HOME/.face.icon súbor. "
-"Tieto dva výbery v strede definujú poradie ak sú dostupné oba zdroje."
+"Tu môžete určiť, kde nájde TDM obrázky pre používateľov. \"Administrátor\" "
+"predstavuje všeobecný priečinok; tieto obrázky môžete nastaviť nižšie. \""
+"Užívateľ\" znamená, že TDM má prečítať užívateľský súbor \"$HOME/.face.icon\""
+". Dva výbery v strede určujú uprednostňované poradie, ak sú dostupné oba "
+"zdroje."
#: tdm-users.cpp:156
msgid "Admin"
@@ -832,31 +835,31 @@ msgstr "Administrátor"
#: tdm-users.cpp:157
msgid "Admin, user"
-msgstr "Administrátor, užívateľ"
+msgstr "Administrátor, používateľ"
#: tdm-users.cpp:158
msgid "User, admin"
-msgstr "Užívateľ, administrátor"
+msgstr "Používateľ, administrátor"
#: tdm-users.cpp:159
msgid "User"
-msgstr "Užívateľ"
+msgstr "Používateľ"
#: tdm-users.cpp:161
msgid "User Images"
-msgstr "Obrázky užívateľov"
+msgstr "Obrázky používateľov"
#: tdm-users.cpp:164
msgid "The user the image below belongs to."
-msgstr "Užívateľ ku ktorému patrí obrázok."
+msgstr "Používateľ ku ktorému patrí obrázok."
#: tdm-users.cpp:167
msgid "User:"
-msgstr "Užívateľ:"
+msgstr "Používateľ:"
#: tdm-users.cpp:175
msgid "Click or drop an image here"
-msgstr "Kliknite tu alebo sem pusťte obrázok"
+msgstr "Kliknite sem alebo sem pusťte obrázok"
#: tdm-users.cpp:176
msgid ""
@@ -864,7 +867,7 @@ msgid ""
"above. Click on the image button to select from a list of images or drag and "
"drop your own image on to the button (e.g. from Konqueror)."
msgstr ""
-"Tu sa zobrazuje meno a obrázok priradený práve vybranému užívateľovi. "
+"Tu sa zobrazuje meno a obrázok priradený práve vybranému používateľovi. "
"Kliknutím na tlačidlo s obrázkom môžete vybrať iný obrázok, alebo môžete "
"pretiahnuť obrázok na toto tlačidlo (napr. z Konquerora)."
@@ -876,12 +879,12 @@ msgstr "Nenastaviť"
msgid ""
"Click this button to make TDM use the default image for the selected user."
msgstr ""
-"Kliknite na toto tlačidlo pre použitie štandardného obrázku pre vybraných "
-"užívateľov v TDM."
+"Kliknite na toto tlačidlo pre použitie predvoleného obrázku pre vybraných "
+"používateľov v TDM."
#: tdm-users.cpp:278
msgid "Save image as default image?"
-msgstr "Uložiť obrázok ako štandardný?"
+msgstr "Uložiť obrázok ako predvolený?"
#: tdm-users.cpp:286
#, c-format