summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorSlávek Banko <slavek.banko@axis.cz>2020-11-10 00:01:29 +0000
committerTDE Weblate <weblate@mirror.git.trinitydesktop.org>2020-11-10 04:59:48 +0000
commitbcb4a6a782c8a26584e45b30442287be85b5335a (patch)
treeb21ffa45dc580faa96ed953ee3b9ba49fdece540
parent4f110119c2043f6c04d8bd3fe7af0544e9e20910 (diff)
downloadtde-i18n-bcb4a6a782c8a26584e45b30442287be85b5335a.tar.gz
tde-i18n-bcb4a6a782c8a26584e45b30442287be85b5335a.zip
Translated using Weblate (Czech)
Currently translated at 80.9% (765 of 945 strings) Translation: tdelibs/katepart Translate-URL: https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/projects/tdelibs/katepart/cs/
-rw-r--r--tde-i18n-cs/messages/tdelibs/katepart.po70
1 files changed, 56 insertions, 14 deletions
diff --git a/tde-i18n-cs/messages/tdelibs/katepart.po b/tde-i18n-cs/messages/tdelibs/katepart.po
index 40887b9c0a..cc1122eb0a 100644
--- a/tde-i18n-cs/messages/tdelibs/katepart.po
+++ b/tde-i18n-cs/messages/tdelibs/katepart.po
@@ -15,7 +15,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: katepart\n"
"POT-Creation-Date: 2020-09-27 19:35+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-11-05 13:24+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-11-10 04:59+0000\n"
"Last-Translator: Slávek Banko <slavek.banko@axis.cz>\n"
"Language-Team: Czech <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/projects/"
"tdelibs/katepart/cs/>\n"
@@ -25,7 +25,7 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: Weblate 4.3.1\n"
+"X-Generator: Weblate 4.3.2\n"
#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
#: part/katefactory.cpp:115
@@ -176,7 +176,7 @@ msgid ""
"%n replacements done"
msgstr ""
"Provedeno 1 nahrazení\n"
-"Provedeny %n nahrazení\n"
+"Provedena %n nahrazení\n"
"Provedeno %n nahrazení"
#: part/katedialogs.cpp:152
@@ -474,6 +474,12 @@ msgid ""
"<i>visually wrapped</i> instead, according to the width of the view, enable "
"<b>Dynamic Word Wrap</b> in the <b>View Defaults</b> config page."
msgstr ""
+"Automaticky začít nový řádek textu, když řádek přesáhne délku určenou volbou "
+"<b>Lámat slova na znaku:</b>.<p>Tato volba nezalomí již existující řádky "
+"textu – k tomu použijte položku <b>Zalomit slova v dokumentu</b> z nabídky "
+"<b>Nástroje</b>.<p>Pokud chcete, aby řádky byly <i>vizuálně zalomeny</i> "
+"podle šířky pohledu, namísto statického zalomení, povolte <b>Dynamické "
+"lámání slov</b> na kartě <b>Editor / Vzhled</b> v natavení Kate."
#: part/katedialogs.cpp:549
msgid ""
@@ -518,6 +524,17 @@ msgid ""
"or cannot be determined, then the Find Text Dialog will fall back to the "
"last search text."
msgstr ""
+"Tato volba určuje, odkud KateView získá text pro hledání (bude automaticky "
+"vyplněn do dialogového okna Najít text):<br/><ul><li><b>Nikde:</b>Nehádat "
+"hledaný text.</li><li><b>Pouze výběr:</b> Použít aktuálně vybraný text, "
+"pokud je k dispozici.</li><li><b>Výběr, potom současné slovo:</b>Použít "
+"aktuálně vybraný text, pokud k dispozici, jinak použít současné slovo.</"
+"li><li><b>Pouze současné slovo: </b>Použít slovo, na kterém je aktuálně "
+"kurzor, pokud je k dispozici.</li><li><b>Současné slovo, potom výběr:</"
+"b>Použít současné slovo, pokud je k dispozici, jinak použít aktuálně vybraný "
+"text.</li></ul>Všimněte si, že ve všech výše uvedených režimech, pokud text "
+"pro hledání nebyl nebo nemůže být určen, dialog Najít text se vrátí zpět k "
+"poslednímu hledanému textu."
#: part/katedialogs.cpp:587
msgid ""
@@ -541,6 +558,10 @@ msgid ""
"column as defined in the <strong>Editing</strong> properties.<p>Note that "
"the word wrap marker is only drawn if you use a fixed pitch font."
msgstr ""
+"<p>Pokud je tato volba zapnuta, ve sloupci zalomení slov (jak je definován v "
+"nastavení <strong>Úpravy</strong>) bude kreslena svislá "
+"čára.<p>Upozorňujeme, že značka zalomení slov je kreslena, pouze pokud je "
+"použito písmo s pevnou šířkou."
#: part/katedialogs.cpp:650
msgid "Word Wrap"
@@ -617,7 +638,7 @@ msgstr "P&odle vytvoření"
#: part/katedialogs.cpp:694
msgid "Show indentation lines"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazit čáry odsazení"
#: part/katedialogs.cpp:701 part/kateview.cpp:365
msgid ""
@@ -641,6 +662,12 @@ msgid ""
"indentation levels are deeper than 50% of the width of the screen will not "
"have vertical alignment applied to subsequent wrapped lines.</p>"
msgstr ""
+"<p>Umožňuje začátek dynamicky zalomených řádků zarovnat svisle na úroveň "
+"odsazení prvního řádku. To může pomoci zlepšit čitelnost kódu a značek.</"
+"p><p>Navíc to umožňuje nastavit maximální šířku obrazovky v procentech, po "
+"které již nebudou dynamicky zalomené řádky svisle zarovnány. Například při "
+"50% nebude pro řádky, jejichž úrovně odsazení jsou hlubší než 50% šířky "
+"obrazovky, použito svislé zarovnání následujících zalomených řádků.</p>"
#: part/katedialogs.cpp:717
msgid ""
@@ -673,7 +700,7 @@ msgid ""
"folding, if code folding is available."
msgstr ""
"Je-li zvolena tato volba, pak v každém novém pohledu budou, v případě, že je "
-"to možné, zobrazovány značky skládaného kódu."
+"to možné, zobrazovány značky skládaného kódu."
#: part/katedialogs.cpp:731
msgid ""
@@ -697,6 +724,8 @@ msgid ""
"If this is enabled, the editor will display vertical lines to help identify "
"indent lines."
msgstr ""
+"Pokud je vybrané, v editoru budou zobrazeny svislé čáry, aby pomohly poznat "
+"odsazení řádků."
#: part/katedialogs.cpp:854
msgid "File Format"
@@ -779,6 +808,8 @@ msgid ""
"The editor will automatically eliminate extra spaces at the ends of lines of "
"text while loading/saving the file."
msgstr ""
+"Editor při načítání / ukládání souboru automaticky odstraní nadbytečné "
+"mezery na koncích řádků."
#: part/katedialogs.cpp:919
msgid ""
@@ -787,14 +818,17 @@ msgid ""
"suffix defaults to <strong>~</strong> and prefix is empty by default"
msgstr ""
"<p>Zálohováním docílíte toho, že Kate ještě před uložením zkopíruje soubor "
-"na disku do jiného podle schématu: '&lt;předpona&gt;&lt;název_souboru&gt;&lt;"
-"přípona&gt;'. <p>Výchozí přípona je <strong>~</strong>, předpona je prázdná."
+"na disku do jiného podle schématu: "
+"„&lt;předpona&gt;&lt;název_souboru&gt;&lt;přípona&gt;“.<p>Výchozí přípona je "
+"<strong>~</strong>, předpona je prázdná"
#: part/katedialogs.cpp:923
msgid ""
"Check this if you want the editor to autodetect the end of line type.The "
"first found end of line type will be used for the whole file."
msgstr ""
+"Vyberte, pokud chcete, aby editor automaticky detekoval způsob ukončení "
+"řádků. První nalezený způsob ukončení řádku bude použit pro celý soubor."
#: part/katedialogs.cpp:926
msgid "Check this if you want backups of local files when saving"
@@ -817,6 +851,8 @@ msgid ""
"The editor will search the given number of folder levels upwards for ."
"kateconfig file and load the settings line from it."
msgstr ""
+"Editor prohledá daný počet úrovní nadřazených složek, aby našel soubor ."
+"kateconfig a načetl z něj řádek s nastavením."
#: part/katedialogs.cpp:937
msgid ""
@@ -828,6 +864,12 @@ msgid ""
"just choose the highest possible block count: limit it only if you have "
"problems with the memory usage."
msgstr ""
+"Editor načte daný počet bloků (přibližně 2048 řádků) textu do paměti. Pokud "
+"je soubor větší, ostatní bloky se odloží na disk a podle potřeby se "
+"transparentně načtou.<br/>To může při navigaci v dokumentu způsobovat malá "
+"zpoždění. Větší počet bloků zvyšuje rychlost úprav, ale za cenu vyššího "
+"využití paměti.<br/>Pro normální použití zvolte nejvyšší možný počet bloků: "
+"omezte jej pouze v případě, že máte problémy s využitím paměti."
#: part/katedialogs.cpp:976
msgid ""
@@ -1226,6 +1268,7 @@ msgid ""
"available."
msgstr ""
"Dokument nelze uložit, protože nelze zapisovat do %1.\n"
+"\n"
"Zkontrolujte, zda máte oprávnění k zápisu do tohoto souboru a že je na disku "
"dostatek místa."
@@ -1644,7 +1687,7 @@ msgstr "Vytisknout %1"
#: part/kateprinter.cpp:202
msgid "(Selection of) "
-msgstr "(Výběr z)"
+msgstr "(Výběr z) "
#: part/kateprinter.cpp:309 part/kateprinter.cpp:528
#, c-format
@@ -1806,9 +1849,8 @@ msgid ""
"<p>If enabled, the background color of the editor will be used.</p><p>This "
"may be useful if your color scheme is designed for a dark background.</p>"
msgstr ""
-"<p>Je-li zvoleno, pak bude bude použita barva pozadí editoru.</p><p>To může "
-"být užitečné v případě, že je vaše barevné schéma navržena pro tmavé pozadí."
-"</p>"
+"<p>Je-li zvoleno, pak bude použita barva pozadí editoru.</p><p>To může být "
+"užitečné v případě, že vaše barevné schéma je navrženo pro tmavé pozadí.</p>"
#: part/kateprinter.cpp:957
msgid ""
@@ -2127,7 +2169,7 @@ msgid ""
"%n replacements made."
msgstr ""
"Provedeno 1 nahrazení.\n"
-"Provedeny %n nahrazení.\n"
+"Provedena %n nahrazení.\n"
"Provedeno %n nahrazení."
#: part/katesearch.cpp:491
@@ -2621,8 +2663,8 @@ msgid ""
"You can choose if the codefolding marks should be shown, if codefolding is "
"possible."
msgstr ""
-"Můžete si vybrat zda mají být, v případě povoleného skládání kódu, "
-"zobrazovány značky skládání"
+"Můžete si vybrat, zda mají být, v případě povoleného skládání kódu, "
+"zobrazovány značky skládání."
#: part/kateview.cpp:382
msgid "Hide Folding &Markers"