summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorMarek Mlynar <marek.inq.mlynar@gmail.com>2020-01-08 09:30:39 +0000
committerTDE Weblate <weblate@mirror.git.trinitydesktop.org>2020-01-09 01:19:59 +0000
commitc05ad2b5ffa55dc07150a8391ef1e5efaa70834d (patch)
tree9259fe364f84429c6c66c812a2171bd277451fef
parent36c191bf1bf2bdc510fd79eb5f3fdd0271ebdff9 (diff)
downloadtde-i18n-c05ad2b5.zip
tde-i18n-c05ad2b5.tar.gz
Translated using Weblate (Slovak)
Currently translated at 97.4% (227 of 233 strings) Translation: tdebase/kdesktop Translate-URL: https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/projects/tdebase/kdesktop/sk/
-rw-r--r--tde-i18n-sk/messages/tdebase/kdesktop.po306
1 files changed, 166 insertions, 140 deletions
diff --git a/tde-i18n-sk/messages/tdebase/kdesktop.po b/tde-i18n-sk/messages/tdebase/kdesktop.po
index ad9013b..7289aa6 100644
--- a/tde-i18n-sk/messages/tdebase/kdesktop.po
+++ b/tde-i18n-sk/messages/tdebase/kdesktop.po
@@ -11,27 +11,28 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kdesktop\n"
"POT-Creation-Date: 2019-07-07 18:55+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-11-01 11:59+0100\n"
-"Last-Translator: Richard Fric <Richard.Fric@kdemail.net>\n"
-"Language-Team: Slovak <sk@li.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-01-09 01:19+0000\n"
+"Last-Translator: Marek Mlynar <marek.inq.mlynar@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Slovak <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/"
+"projects/tdebase/kdesktop/sk/>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"X-Generator: Weblate 3.10\n"
#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
-msgstr "Juraj Sucik,Stanislav Višňovský,Jozef Říha"
+msgstr "Juraj Sucik, Stanislav Višňovský, Jozef Říha, Marek Mlynár"
#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
-msgstr "?,visnovsky@kde.org,jose1711@gmail.com"
+msgstr "?,visnovsky@kde.org, jose1711@gmail.com, marek.inq.mlynar@gmail.com"
#: desktop.cc:937
msgid "Set as Primary Background Color"
@@ -51,7 +52,7 @@ msgstr "Nastaviť ako &tapetu"
#: desktop.cc:965
msgid "Enter a name for the image below:"
-msgstr "Zadajte meno pre obrázok:"
+msgstr "Vložte názov obrázku:"
#: desktop.cc:974
msgid "image.png"
@@ -64,7 +65,7 @@ msgid ""
"pressing Ctrl+Alt+Backspace; note, however, that your current session will "
"not be saved with a forced shutdown."
msgstr ""
-"Nedá sa v poriadku odhlásiť.\n"
+"Nedá sa správne odhlásiť.\n"
"Spojenie so správcom sedenia nie je možné. Môžte skúsiť vynútené odhlásenie "
"súčasným stlačením Ctrl, Alt a Backspace. V prípade vynúteného odhlásenia "
"nebude aktuálne sedenie uložené."
@@ -91,7 +92,7 @@ msgid ""
"desktop to use another path."
msgstr ""
"Priečinok %1 sa nedá vytvoriť, skontrolujte práva alebo prekonfigurujte "
-"pracovnú plochu aby použivala inú cestu."
+"pracovnú plochu aby používala inú cestu."
#: kdesktopbindings.cpp:14 krootwm.cc:508
msgid "Desktop"
@@ -124,17 +125,16 @@ msgid "Lock Session (Hotkey)"
msgstr "Zamknúť sedenie"
#: kdesktopbindings.cpp:38
-#, fuzzy
msgid "Start Screen Saver"
-msgstr "Iba spustiť šetrič obrazovky"
+msgstr "Spustiť šetrič obrazovky"
#: kdesktopbindings.cpp:44
msgid "Log Out"
-msgstr "Odhlásiť"
+msgstr "Odhlásiť sa"
#: kdesktopbindings.cpp:45
msgid "Log Out Without Confirmation"
-msgstr "Odhlásiť bez potvrdenia"
+msgstr "Odhlásiť sa bez potvrdenia"
#: kdesktopbindings.cpp:46
msgid "Halt without Confirmation"
@@ -158,23 +158,23 @@ msgstr "&Presunúť do koša"
#: kdiconview.cc:808
msgid "You have chosen to remove a system icon"
-msgstr ""
+msgstr "Rozhodli ste sa odstrániť systémovú ikonu"
#: kdiconview.cc:808
msgid "You can restore this icon in the future through the"
-msgstr ""
+msgstr "Túto ikonu môžete v budúcnosti obnoviť pomocou"
#: kdiconview.cc:808
msgid "tab in the"
-msgstr ""
+msgstr "kartu v"
#: kdiconview.cc:808
msgid "Behavior"
-msgstr ""
+msgstr "Správanie"
#: kdiconview.cc:808
msgid "pane of the Desktop Settings control module."
-msgstr ""
+msgstr "panel Ovládacieho centra pre Pracovnú plochu."
#: krootwm.cc:137
msgid "Run Command..."
@@ -182,7 +182,7 @@ msgstr "Spustiť príkaz..."
#: krootwm.cc:138
msgid "Open Terminal Here..."
-msgstr ""
+msgstr "Tu otvoriť terminál..."
#: krootwm.cc:144
msgid "Configure Desktop..."
@@ -190,7 +190,7 @@ msgstr "Nastaviť pracovnú plochu..."
#: krootwm.cc:146 krootwm.cc:377
msgid "Disable Desktop Menu"
-msgstr "Zakázať menu na ploche"
+msgstr "Zakázať ponuku na ploche"
#: krootwm.cc:150
msgid "Unclutter Windows"
@@ -226,11 +226,11 @@ msgstr "Najskôr priečinky"
#: krootwm.cc:172
msgid "Line Up Horizontally"
-msgstr "Zoradiť ikony horizontálne"
+msgstr "Vyrovnať vodorovne"
#: krootwm.cc:175
msgid "Line Up Vertically"
-msgstr "Zoradiť ikony vertikálne"
+msgstr "Vyrovnať zvisle"
#: krootwm.cc:178
msgid "Align to Grid"
@@ -263,11 +263,11 @@ msgstr "Usporiadať ikony"
#: krootwm.cc:357
msgid "Line Up Icons"
-msgstr "Zoradiť ikony"
+msgstr "Zarovnať ikony"
#: krootwm.cc:384
msgid "Enable Desktop Menu"
-msgstr "Povoliť menu na ploche"
+msgstr "Povoliť ponuku na ploche"
#: krootwm.cc:447
msgid "Icons"
@@ -294,12 +294,12 @@ msgid ""
"Ctrl, Alt and the appropriate F-key at the same time. Additionally, the TDE "
"Panel and Desktop menus have actions for switching between sessions.</p>"
msgstr ""
-"<p>Zvolili ste si otvorenie iného sedenia a nie obnovu aktuálneho."
-"<br>Aktuálne sedenie bude skryté a zobrazí sa nové prihlasovacie okno."
-"<br>Pre každé sedenie je pridelený F-kláves; F%1 obvykle pre prvé sedenie, F"
-"%2 pre druhé a tak ďalej. Medzi sedeniami sa môžete prepínať pomocou Ctrl, "
-"Alt a príslušného F-klávesu naraz. Taktiež TDE panel a menu obsahujú akcie "
-"pre prepínanie medzi sedeniami.</p>"
+"<p>Zvolili ste si otvorenie iného sedenia a nie obnovu aktuálneho.<br>"
+"Aktuálne sedenie bude skryté a zobrazí sa nové prihlasovacie okno.<br>Pre "
+"každé sedenie je pridelený F-kláves; F%1 obvykle pre prvé sedenie, F%2 pre "
+"druhé a tak ďalej. Medzi sedeniami sa môžete prepínať pomocou Ctrl, Alt a "
+"príslušného F-klávesu naraz. Taktiež Panel TDE a Ponuka Plochy obsahujú "
+"akcie pre prepínanie medzi sedeniami.</p>"
#: krootwm.cc:902
msgid "Warning - New Session"
@@ -311,19 +311,20 @@ msgstr "Spustiť &nové sedenie"
#: kwebdesktop/kwebdesktop.cpp:43
msgid "Width of the image to create"
-msgstr ""
+msgstr "Šírka obrázku, ktorý sa vytvorí"
#: kwebdesktop/kwebdesktop.cpp:44
msgid "Height of the image to create"
-msgstr ""
+msgstr "Výška obrázku, ktorý sa vytvorí"
#: kwebdesktop/kwebdesktop.cpp:45
msgid "File sname where to dump the output in png format"
-msgstr ""
+msgstr "Názov súboru, kam sa má ukladať formát png"
#: kwebdesktop/kwebdesktop.cpp:46
msgid "URL to open (if not specified, it is read from kwebdesktoprc)"
msgstr ""
+"Adresa URL ktorá sa má otvoriť (ak nie je uvedená načíta sa z kwebdesktoprc)"
#: kwebdesktop/kwebdesktop.cpp:89
#, fuzzy
@@ -332,61 +333,64 @@ msgstr "Pracovná plocha TDE"
#: kwebdesktop/kwebdesktop.cpp:91
msgid "Displays an HTML page as the background of the desktop"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazí stránku HTML ako pozadie pracovnej plochy"
#: kwebdesktop/kwebdesktop.cpp:94
msgid "developer and maintainer"
-msgstr ""
+msgstr "vývojár a správca"
#: kxdglauncher.cpp:91
msgid "XDG variable name to open"
-msgstr ""
+msgstr "Názov premennej XDG, ktorá sa má otvoriť"
#: kxdglauncher.cpp:92
msgid "Do not launch Konqueror; instead print path to directory if it exists)"
msgstr ""
+"Nespúšťaj Konqueror; namiesto toho vypíš cestu k priečinku (ak existuje)"
#: kxdglauncher.cpp:98
msgid "TDE XDG File Browser Launcher and Prompter"
-msgstr ""
+msgstr "TDE priehliadač a spúšťač súborov XDG"
#: kxdglauncher.cpp:98
msgid "Prompts if directory does not exist, otherwise launches"
-msgstr ""
+msgstr "Opýtať sa ak priečinok neexistuje, inak spustiť"
#: kxdglauncher.cpp:123
msgid ""
"Please confirm your Documents directory location<br>Upon confimation a new "
"directory will be created"
msgstr ""
+"Prosím potvrďte umiestenie zložky Dokumenty<br>Po potvrdení sa vytvorí nový "
+"priečinok"
#: kxdglauncher.cpp:124
msgid "Create Documents directory"
-msgstr ""
+msgstr "Vytvoriť priečinok Dokumenty"
#: kxdglauncher.cpp:167
msgid "Unable to create directory "
-msgstr ""
+msgstr "Nie je možné vytvoriť priečinok "
#: kxdglauncher.cpp:167
msgid "Please check folder permissions and try again"
-msgstr ""
+msgstr "Skontrolujte oprávnenia k priečinku a skúste to znova"
#: kxdglauncher.cpp:167 kxdglauncher.cpp:172
msgid "Unable to create directory"
-msgstr ""
+msgstr "Nie je možné vytvoriť priečinok"
#: kxdglauncher.cpp:172
msgid "Unable to create the directory "
-msgstr ""
+msgstr "Nie je možné vytvoriť priečinok "
#: kxdglauncher.cpp:172
msgid "Directory path cannot be longer than 4096 characters"
-msgstr ""
+msgstr "Dĺžka cesty k priečinku nesmie byť väčšia ako 4096 znakov"
#: lock/autologout.cc:42
msgid "Automatic Logout Notification"
-msgstr ""
+msgstr "Oznámenie automatického odhlásenia"
#: lock/autologout.cc:56
msgid "<nobr><qt><b>Automatic Log Out</b></qt><nobr>"
@@ -397,7 +401,7 @@ msgid ""
"<qt>To prevent being logged out, resume using this session by moving the "
"mouse or pressing a key.</qt>"
msgstr ""
-"<qt>Aby ste predišli odhláseniu, pokračujte v tomto sedení pohybom myši "
+"<qt>Aby ste predišli odhláseniu, pokračujte v tomto sedení pohybom myši, "
"alebo stlačením klávesu.</qt>"
#: lock/autologout.cc:99
@@ -411,17 +415,16 @@ msgstr ""
"<nobr><qt>Automatické odhlásenie za %n sekúnd</qt></nobr>"
#: lock/lockdlg.cc:121 lock/sakdlg.cc:76
-#, fuzzy
msgid "Desktop Session Locked"
-msgstr "Zamykanie plochy"
+msgstr "Sedenie pracovnej plochy je uzamknuté"
#: lock/lockdlg.cc:142 lock/lockdlg.cc:143
msgid "This computer is in use and has been locked."
-msgstr ""
+msgstr "Tento počítač sa používa a je uzamknutý."
#: lock/lockdlg.cc:143
msgid "Only '%1' may unlock this session."
-msgstr ""
+msgstr "Iba \"%1\"môže odomknúť toto sedenie."
#: lock/lockdlg.cc:147
msgid "<nobr><b>The session is locked</b><br>"
@@ -434,7 +437,7 @@ msgstr "<nobr><b>Sedenie zamkol %1</b><br>"
#: lock/lockdlg.cc:153
#, c-format
msgid "This session has been locked since %1"
-msgstr ""
+msgstr "Toto sedenie je uzamknuté od %1"
#: lock/lockdlg.cc:164
msgid "Sw&itch User..."
@@ -457,12 +460,12 @@ msgid ""
"Cannot unlock the session because the authentication system failed to work;\n"
"you must kill kdesktop_lock (pid %1) manually."
msgstr ""
-"Nie je možné odomknúť sedenie, pretože systém pre overenie nefunguje,\n"
+"Nie je možné odomknúť sedenie, pretože systém pre overenie nefunguje;\n"
"musíte ručne zastaviť proces kdesktop_lock (pid %1)."
#: lock/lockdlg.cc:691 lock/lockprocess.cc:2421
msgid "Authentication Subsystem Notice"
-msgstr ""
+msgstr "Oznámenie overovacieho subsystému"
#: lock/lockdlg.cc:750
#, fuzzy
@@ -483,8 +486,8 @@ msgstr ""
"sedenie bude skryté a zobrazí sa nové prihlasovacie okno.<br>Pre každé "
"sedenie je pridelený F-kláves; F%1 obvykle pre prvé sedenie, F%2 pre druhé a "
"tak ďalej. Medzi sedeniami sa môžete prepínať pomocou Ctrl, Alt a "
-"príslušného F-klávesu naraz. Taktiež TDE panel a menu obsahujú akcie pre "
-"prepínanie medzi sedeniami."
+"príslušného F-klávesu naraz. Taktiež TDE panel a Ponuka Plochy obsahujú "
+"akcie pre prepínanie medzi sedeniami."
#: lock/lockdlg.cc:790
msgid "&Do not ask again"
@@ -510,11 +513,11 @@ msgstr "Spustiť &nové sedenie"
#: lock/lockdlg.cc:997
msgid "PIN:"
-msgstr ""
+msgstr "PIN:"
#: lock/lockprocess.cc:557 lock/lockprocess.cc:713
msgid "Securing desktop session"
-msgstr ""
+msgstr "Zabezpečenie sedenia pracovnej plochy"
#: lock/lockprocess.cc:1457
msgid "Will not lock the session, as unlocking would be impossible:\n"
@@ -526,11 +529,11 @@ msgstr "Nepodarilo sa spustiť <i>kcheckpass</i>."
#: lock/lockprocess.cc:1462
msgid "<i>kcheckpass</i> is unable to operate. Possibly it is not SetUID root."
-msgstr "<i>kcheckpass</i> nefunguje. Možno nie je nastavený ako SetUID root."
+msgstr "<i>kcheckpass</i> nefunguje. Možno nie je nastavený SetUID root bit."
#: lock/lockprocess.cc:1504
msgid "No appropriate greeter plugin configured."
-msgstr "Nenastavený žiadny modul pre uvítanie."
+msgstr "Nebol nastavený žiadny modul pre uvítanie."
#: lock/main.cc:207
msgid "Force session locking"
@@ -542,7 +545,7 @@ msgstr "Iba spustiť šetrič obrazovky"
#: lock/main.cc:209
msgid "Launch the secure dialog"
-msgstr ""
+msgstr "Spustiť dialógové okno zabezpečenia"
#: lock/main.cc:210
msgid "Only use the blank screensaver"
@@ -550,7 +553,7 @@ msgstr "Použiť len prázdny šetrič obrazovky"
#: lock/main.cc:211
msgid "TDE internal command for background process loading"
-msgstr ""
+msgstr "Interný príkaz TDE pre načítanie procesu na pozadí"
#: lock/main.cc:229
msgid "KDesktop Locker"
@@ -562,41 +565,40 @@ msgstr "Zamknutie sedenia pre KDestop"
#: lock/querydlg.cc:74
msgid "Information Needed"
-msgstr ""
+msgstr "Potrebná informácia"
#: lock/sakdlg.cc:104
msgid "Press Ctrl+Alt+Del to begin."
-msgstr ""
+msgstr "Začnite stlačením kláves Ctrl+Alt+Del."
#: lock/sakdlg.cc:104
msgid "This process helps keep your password secure."
-msgstr ""
+msgstr "Tento proces pomáha ochrániť Vaše heslo."
#: lock/sakdlg.cc:104
msgid "It prevents unauthorized users from emulating the login screen."
msgstr ""
+"Zabraňuje neoprávneným používateľom napodobňovať prihlasovaciu obrazovku."
#: lock/securedlg.cc:76
-#, fuzzy
msgid "Secure Desktop Area"
-msgstr "Obnoviť plochu"
+msgstr "Zabezpečená pracovná plocha"
#: lock/securedlg.cc:97
msgid "'%1' is currently logged on"
-msgstr ""
+msgstr "Momentálne je prihlásený \"%1\""
#: lock/securedlg.cc:100
msgid "You are currently logged on"
-msgstr ""
+msgstr "Vy ste momentálne prihlásený"
#: lock/securedlg.cc:109
-#, fuzzy
msgid "Task Manager"
-msgstr "Zobraziť Správcu úloh"
+msgstr "Správca úloh"
#: lock/securedlg.cc:112
msgid "Logoff Menu"
-msgstr ""
+msgstr "Odhlasovacia ponuka"
#: main.cc:58
msgid "The TDE desktop"
@@ -604,7 +606,7 @@ msgstr "Pracovná plocha TDE"
#: main.cc:64
msgid "Use this if the desktop window appears as a real window"
-msgstr "Použite, ak sa okno plochy zobrazuje ako skutočné okno"
+msgstr "Použiť, ak sa okno plochy zobrazuje ako skutočné okno"
#: main.cc:65
msgid "Obsolete"
@@ -612,12 +614,11 @@ msgstr "Zastarané"
#: main.cc:66
msgid "Wait for kded to finish building database"
-msgstr "Počkajte kým kded dokončí vytvorenie databáze"
+msgstr "Počkajte kým kded dokončí vytvorenie databázy"
#: main.cc:68
-#, fuzzy
msgid "Enable background transparency"
-msgstr "Kresliť pozadia pre každú obrazovku"
+msgstr "Povoliť priehľadné pozadie"
#: main.cc:171
msgid "KDesktop"
@@ -633,7 +634,7 @@ msgstr "&Spustiť"
#: minicli.cpp:453
msgid "<qt>The user <b>%1</b> does not exist on this system.</qt>"
-msgstr "<qt>Užívateľ <b>%1</b> neexistuje v tomto systéme.</qt>"
+msgstr "<qt>Užívateľ <b>%1</b> v tomto systéme neexistuje.</qt>"
#: minicli.cpp:463
msgid "You do not exist.\n"
@@ -641,7 +642,7 @@ msgstr "Neexistujete.\n"
#: minicli.cpp:488
msgid "Incorrect password; please try again."
-msgstr "Nesprávne heslo. Prosím skúste to znovu."
+msgstr "Nesprávne heslo. Prosím skúste to znova."
#: minicli.cpp:599
msgid ""
@@ -649,7 +650,7 @@ msgid ""
"You do not have permission to execute this command."
msgstr ""
"<center><b>%1</b></center>\n"
-"Nemáte právo spustiť zadaný príkaz."
+"Nemáte oprávnenie spustiť tento príkaz."
#: minicli.cpp:627
msgid ""
@@ -687,7 +688,7 @@ msgstr "Varovanie - Vykonať príkaz"
#: minicli.cpp:1004
msgid "&Run Realtime"
-msgstr "&Spustiť ako realtime"
+msgstr "&Spustiť v reálnom čase"
#: kdesktop.kcfg:11
#, no-c-format
@@ -714,13 +715,13 @@ msgid ""
"If you want the same background settings to be applied to all screens enable "
"this option."
msgstr ""
-"Povoľte túto možnosť, ak chcete, aby sa rovnaké nastavenia použili pre "
-"všetky obrazovky."
+"Povoľte túto možnosť, ak chcete, aby sa rovnaké nastavenia pozadia použili "
+"pre všetky obrazovky."
#: kdesktop.kcfg:21
#, no-c-format
msgid "Draw backgrounds per screen"
-msgstr "Kresliť pozadia pre každú obrazovku"
+msgstr "Kresliť pozadia pre každú obrazovku jednotlivo"
#: kdesktop.kcfg:22
#, no-c-format
@@ -741,12 +742,13 @@ msgstr "Limit pre zálohu pozadia"
msgid ""
"Enable this option if you want to limit the cache size for the background."
msgstr ""
-"Povoľte túto možnosť, ak chcete nastaviť limit veľkosti zálohy pozadia."
+"Povoľte túto možnosť, ak chcete nastaviť limit veľkosti vyrovnávacej pamäti "
+"pozadia."
#: kdesktop.kcfg:31
#, no-c-format
msgid "Background cache size"
-msgstr "Veľkosť zálohy pozadia"
+msgstr "Veľkosť vyrovnávacej pamäti pozadia"
#: kdesktop.kcfg:32
#, no-c-format
@@ -756,14 +758,15 @@ msgid ""
"caching can make switching desktops smoother at the expense of higher memory "
"use."
msgstr ""
-"Tu môžte zadať ako veľa pamäte by malo TDE použiť na zálohu pozadia(í). Ak "
-"máte rozdielne pozadia na rôznych pracovných plochách zálohovanie môže "
-"vyhladiť prepínanie pracovných plôch za cenu vyššej spotreby pamäte."
+"Tu môžte zadať koľko pamäti by malo TDE použiť na vyrovnávaciu pamäť "
+"pozadia(í). Ak máte rozdielne pozadia na rôznych pracovných plochách "
+"vyrovnávacia pamäť môže vyhladiť prepínanie pracovných plôch za cenu vyššej "
+"spotreby pamäti."
#: kdesktop.kcfg:36
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
msgid "Background Opacity"
-msgstr "Veľkosť zálohy pozadia"
+msgstr "Nepriehľadnosť pozadia"
#: kdesktop.kcfg:37
#, no-c-format
@@ -771,6 +774,8 @@ msgid ""
"Here you can set the opacity of the background (0-100). A composite manager "
"can then render something behind it."
msgstr ""
+"Tu môžete nastaviť nepriehľadnosť pozadia (0-100). Kompozitný správca za ním "
+"môže niečo vykresliť."
#: kdesktop.kcfg:43
#, no-c-format
@@ -784,9 +789,9 @@ msgid ""
"icons the desktop will be somewhat faster but you will no longer be able to "
"drag files to the desktop."
msgstr ""
-"Odznačte túto možnosť, ak nechcete mať ikony na pracovnej ploche. Bez ikôn "
-"je pracovná plocha trocha rýchlejšia, ale nebudete mať možnosť presúvať "
-"súboru na pracovnú plochu."
+"Odznačte túto možnosť, ak nechcete mať ikony na pracovnej ploche. Bez ikon "
+"bude pracovná plocha trocha rýchlejšia, ale nebudete mať možnosť presúvať "
+"súbory na pracovnú plochu."
#: kdesktop.kcfg:48
#, no-c-format
@@ -801,8 +806,8 @@ msgid ""
"like netscape that check the root window for running instances, disable this "
"option."
msgstr ""
-"Povoľte túto možnosť, ak chcete, aby spúštať X11 programy kresliace do "
-"pracovnej plochy ako sú xsnow, xpenguin alebo xmountain. Ak máte problémy s "
+"Povoľte túto možnosť, ak chcete spúštať programy X11 kresliace do pracovnej "
+"plochy ako sú xsnow, xpenguin alebo xmountain. Ak máte problémy s "
"aplikáciami typu netscape, ktoré kontrolujú bežiace inštancie v koreňovom "
"okne, tak túto možnosť zakážte."
@@ -817,8 +822,8 @@ msgid ""
"Check this option if you want to see your icons automatically aligned to the "
"grid when you move them."
msgstr ""
-"Povoľte túto možnosť, ak chcete, aby sa ikony automaticky zarovnávali keď "
-"nimi pohnete."
+"Povoľte túto možnosť, ak chcete, aby sa ikony automaticky zarovnávali ku "
+"mriežke, keď nimi pohnete."
#: kdesktop.kcfg:65 kdesktop.kcfg:180
#, no-c-format
@@ -828,7 +833,7 @@ msgstr "Najskôr triediť priečinky"
#: kdesktop.kcfg:76
#, no-c-format
msgid "Mouse wheel over desktop background switches desktop"
-msgstr "Kolečko myši nad pozadím pracovnej plochy prepne pracovnú plochu"
+msgstr "Koliesko myši nad pozadím pracovnej plochy prepne pracovnú plochu"
#: kdesktop.kcfg:77
#, no-c-format
@@ -836,18 +841,18 @@ msgid ""
"You can switch between the virtual desktops by using the mouse wheel over "
"the desktop background."
msgstr ""
-"Môžte prepínať medzi virtuálnymi pracovnými plochami pomocou kolečka myši "
-"ponad pozadie pracovnej plochy."
+"Pomocou kolieska myši sa môžete prepínať medzi virtuálnymi pracovnými "
+"plochami nad pozadím plochy."
#: kdesktop.kcfg:88
#, no-c-format
msgid "Terminal application"
-msgstr "Aplikácia terminál"
+msgstr "Aplikácia pre terminál"
#: kdesktop.kcfg:89
#, no-c-format
msgid "Defines which terminal application is used."
-msgstr "Definuje, ktorá aplikácia terminálu bude použitá."
+msgstr "Určuje, ktorá aplikácia terminálu bude použitá."
#: kdesktop.kcfg:93
#, no-c-format
@@ -860,7 +865,7 @@ msgid ""
"You can choose what happens when you click the left button of your pointing "
"device on the desktop."
msgstr ""
-"Môžte si zvoliť, čo sa stane, keď kliknete na ľavé tlačidlo myši na "
+"Môžte si zvoliť, čo sa stane, keď kliknete pravým tlačidlom myši na "
"pracovnej ploche."
#: kdesktop.kcfg:98
@@ -888,7 +893,7 @@ msgid ""
"You can choose what happens when you click the right button of your pointing "
"device on the desktop."
msgstr ""
-"Môžete si zvoliť, čo sa stane, keď kliknete na pravé tlačidlo myši na "
+"Môžete si zvoliť, čo sa stane, keď kliknete pravým tlačidlom myši na "
"pracovnej ploche."
#: kdesktop.kcfg:110
@@ -902,24 +907,24 @@ msgid "TDE minor version number"
msgstr "Vedľajšie číslo verzie TDE"
#: kdesktop.kcfg:120
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
msgid "TDE release version number"
-msgstr "Číslo verzie odovzdania TDE"
+msgstr "Číslo vydania verzie TDE"
#: kdesktop.kcfg:127
#, no-c-format
msgid "Normal text color used for icon labels"
-msgstr "Farba normálneho textu použitá pre názvy ikôn"
+msgstr "Farba normálneho textu použitá pre názvy ikon"
#: kdesktop.kcfg:131
#, no-c-format
msgid "Background color used for icon labels"
-msgstr "Farba pozadia použitá pre názvy ikôn"
+msgstr "Farba pozadia použitá pre názvy ikon"
#: kdesktop.kcfg:136
#, no-c-format
msgid "Enable text shadow"
-msgstr "Povoliť tiene textu"
+msgstr "Povoliť tieň textu"
#: kdesktop.kcfg:137
#, no-c-format
@@ -959,18 +964,18 @@ msgstr ""
#: kdesktop.kcfg:155
#, no-c-format
msgid "Align direction"
-msgstr "Smer zoradenia"
+msgstr "Smer usporiadania"
#: kdesktop.kcfg:156
#, no-c-format
msgid ""
"If this is enabled, icons are aligned vertically, otherwise horizontally."
-msgstr "Ak je povolené, ikony sú zoradené vertikálne, inak horizontálne."
+msgstr "Ak je povolené, ikony sú usporiadané zvisle, inak vodorovne."
#: kdesktop.kcfg:160
#, no-c-format
msgid "Show Icon Previews For"
-msgstr "Zobraziť náhľad ikony"
+msgstr "Zobraziť náhľady ikon pre"
#: kdesktop.kcfg:161
#, no-c-format
@@ -988,8 +993,8 @@ msgid ""
"Sets the sort criterion. Possible choices are NameCaseSensitive = 0, "
"NameCaseInsensitive = 1, Size = 2, Type = 3, Date = 4."
msgstr ""
-"Nastavte kritérium triedenia. Možnosti sú Meno = 0 (s rozlíšením malých a "
-"veľkých písmen), Meno = 1 (bez rozlíšenia), Veľkosť = 2, Typ = 3, Dátum = 4."
+"Nastavte kritérium triedenia. Možnosti sú Názov= 0 (s rozlíšením malých a "
+"veľkých písmen), Názov= 1 (bez rozlíšenia), Veľkosť = 2, Typ = 3, Dátum = 4."
#: kdesktop.kcfg:181
#, no-c-format
@@ -1003,7 +1008,7 @@ msgstr ""
#: kdesktop.kcfg:186
#, no-c-format
msgid "Check this option if you want to keep your icons from moving."
-msgstr "Povolte túto možnosť, ak chcete zabrániť premiestňovaniu ikôn."
+msgstr "Povoľte túto možnosť, ak chcete zabrániť premiestňovaniu ikon."
#: kdesktop.kcfg:207
#, no-c-format
@@ -1018,7 +1023,7 @@ msgstr "Typy zariadení, ktoré nechete mať na pracovnej ploche."
#: kdesktop.kcfg:221
#, no-c-format
msgid "Current application's menu bar (Mac OS-style)"
-msgstr "Aktuálne menu aplikácie (štýl Mac OS)"
+msgstr "Ponuka aktuálnych aplikácií (štýl Mac OS)"
#: kdesktop.kcfg:222
#, no-c-format
@@ -1029,13 +1034,13 @@ msgid ""
"You might recognize this behavior from Mac OS."
msgstr ""
"Ak je zvolená táto možnosť, aplikácie nebudú mať menu pripojené k svojmu "
-"oknu. Namiesto toho bude menu na vrchu obrazovky, ktoré bude zobrazovať menu "
+"oknu. Namiesto toho bude menu navrchu obrazovky, ktoré bude zobrazovať menu "
"aktuálne aktívnej aplikácie. Toto správanie môžte poznať z Mac OS."
#: kdesktop.kcfg:228
#, no-c-format
msgid "Desktop menu bar"
-msgstr "Menu pracovnej plochy"
+msgstr "Ponuka pracovnej plochy"
#: kdesktop.kcfg:229
#, no-c-format
@@ -1043,7 +1048,7 @@ msgid ""
"If this option is selected, there is one menu bar at the top of the screen "
"which shows the desktop menus."
msgstr ""
-"Ak je táto možnosť zvolená, menu na vrchu obrazovky bude zobrazovať menu "
+"Ak je táto možnosť zvolená, ponuka na vrchu obrazovky bude zobrazovať ponuku "
"pracovnej plochy."
#: kdesktop.kcfg:235
@@ -1059,7 +1064,7 @@ msgstr "Povolí šetrič obrazovky."
#: kdesktop.kcfg:240
#, no-c-format
msgid "Screen saver timeout"
-msgstr "Čas pre šetrič obrazovky"
+msgstr "Čas nečinnosti do spustenia šetriča obrazovky"
#: kdesktop.kcfg:241
#, no-c-format
@@ -1080,17 +1085,20 @@ msgid ""
" actually perform useful computations, so it is not desirable to "
"suspend them."
msgstr ""
-"Zvyčajne je šetrič obrazovky zastavený ak nabehne DPMS,\n"
-"veď aj tak na obrazovke nie je nič vidieť. Avšak v prípade, že šetrič "
+"Zvyčajne je šetrič obrazovky zastavený ak nabehne DPMS (display power "
+"saving),\n"
+"veď aj tak na obrazovke nie je nič vidieť. No stáva sa, že niektoré šetriče "
"obrazovky\n"
-"vykonáva užitočné výpočty, tak nie je žiadúce aby bol zastavený."
+"vykonávajú užitočné výpočty, vtedy nie je žiadúce aby bol zastavený."
#: kdesktop.kcfg:303
-#, no-c-format
+#, fuzzy, no-c-format
msgid ""
"When enabled this restores the old style unmanaged window behavior of "
"desktop locking."
msgstr ""
+"Ak je táto možnosť povolená, obnoví sa starý spôsob chovania nespravovaného "
+"okna na zamknutie obrazovky."
#: kdesktop.kcfg:308
#, no-c-format
@@ -1098,12 +1106,16 @@ msgid ""
"When enabled the date and time when the desktop was locked is displayed as "
"an additional intrusion detection measure."
msgstr ""
+"Ak jej toto povolené, zobrazí sa dátum a čas uzamknutia obrazovky, ako "
+"ďalšie opatrenie pre identifikáciu narušenia."
#: kdesktop.kcfg:313
#, no-c-format
msgid ""
"When disabled the screensaver starts immediately when locking the desktop."
msgstr ""
+"Ak je táto možnosť zakázaná, šetrič obrazovky sa spustí ihneď po zamknutí "
+"obrazovky."
#: kdesktop.kcfg:318
#, no-c-format
@@ -1111,11 +1123,13 @@ msgid ""
"When enabled all active windows are hidden from the screensaver, showing "
"only the desktop background as a result."
msgstr ""
+"Ak je táto možnosť povolená, všetky aktívne okná budú pred šetričom ukryté a "
+"ako výsledok sa zobrazí iba pozadie pracovnej plochy."
#: kdesktop.kcfg:323
#, no-c-format
msgid "Hide Cancel button from the \"Desktop Session Locked\" dialog."
-msgstr ""
+msgstr "Skryť tlačidlo Zrušiť v dialógovom okne \"Sedenie je uzamknuté\"."
#: kdesktop.kcfg:328
#, no-c-format
@@ -1124,11 +1138,14 @@ msgid ""
"secure the screen locker. This requires system wide TSAK support to be "
"enabled prior to use."
msgstr ""
+"Ak je táto možnosť povolená, bude na zabezpečenie uzamykania obrazovky "
+"použitý systém Trinity Secure Attention Key (TSAK). V tom prípade je "
+"potrebné, aby podpora TSAK bola zapnutá na systémovej úrovni."
#: minicli_ui.ui:172
#, no-c-format
msgid "Run with realtime &scheduling"
-msgstr "Spustiť s reálnym &plánovaním"
+msgstr "&Spustiť v reálnom čase"
#: minicli_ui.ui:175
#, no-c-format
@@ -1160,7 +1177,7 @@ msgstr ""
#: minicli_ui.ui:188
#, no-c-format
msgid "Autocomplete shows available &applications"
-msgstr ""
+msgstr "Automatické doplňovanie zobrazuje dostupné &aplikáce"
#: minicli_ui.ui:191
#, no-c-format
@@ -1169,11 +1186,14 @@ msgid ""
"autocompletion area.\n"
"\t\t\t\t\t\t</qt>"
msgstr ""
+"<qt>Ak je táto možnosť povolená, systém zobrazí v oblasti automatického "
+"doplňovania dostupné aplikácie.\n"
+"\t\t\t\t\t\t</qt>"
#: minicli_ui.ui:200
#, no-c-format
msgid "Autocomplete uses &filesystem instead of history"
-msgstr ""
+msgstr "Automatické doplňovanie používa súborový systém namiesto &histórie"
#: minicli_ui.ui:203
#, no-c-format
@@ -1182,11 +1202,14 @@ msgid ""
"used for autocompletion.\n"
"\t\t\t\t\t\t</qt>"
msgstr ""
+"<qt>Určuje, či sa pre automatické doplňovanie bude používať súborový systém, "
+"alebo história predchádzajúcich príkazov.\n"
+"\t\t\t\t\t\t</qt>"
#: minicli_ui.ui:212
#, no-c-format
msgid "Autocomplete uses &both history and filesystem"
-msgstr ""
+msgstr "Automatické doplňovanie používa o&bidve – históriu aj súborový systém"
#: minicli_ui.ui:215
#, no-c-format
@@ -1195,6 +1218,9 @@ msgid ""
"used for autocompletion.\n"
"\t\t\t\t\t\t</qt>"
msgstr ""
+"<qt>Určuje, že pre automatické doplňovanie sa použije jednak súborový "
+"systém, tak aj história predchádzajúcich príkazov.\n"
+"\t\t\t\t\t\t</qt>"
#: minicli_ui.ui:235
#, no-c-format
@@ -1204,7 +1230,7 @@ msgstr "Me&no užívateľa:"
#: minicli_ui.ui:241 minicli_ui.ui:370
#, no-c-format
msgid "Enter the user you want to run the application as here."
-msgstr "Zadajte užívateľa, ako ktorý chcete spustiť aplikáciu."
+msgstr "Zadajte užívateľa, pod ktorým chcete spustiť aplikáciu."
#: minicli_ui.ui:260 minicli_ui.ui:285
#, no-c-format
@@ -1244,8 +1270,8 @@ msgid ""
"password."
msgstr ""
"Tu môžete nastaviť prioritu pre spúštaný príkaz. Zľava doprava priorita "
-"rastie. Poloha v strede je štandardná hodnota. Pre priority vyššie ako "
-"štandardné potrebujete heslo root-a."
+"rastie. Poloha v strede je predvolená hodnota. Pre priority vyššie ako "
+"predvolené potrebujete heslo root-a."
#: minicli_ui.ui:348
#, no-c-format
@@ -1286,10 +1312,9 @@ msgid ""
"file access and other permissions. The password of the user is required to "
"do this."
msgstr ""
-"Zvoľte túto možnosť ak chcete spustiť túto aplikáciu pod iným užívateľským "
+"Zvoľte túto možnosť, ak chcete spustiť túto aplikáciu pod iným užívateľským "
"id. Každý proces má asociované užívateľské id. Toto id určuje prístup k "
-"súborom a ostatné práva. Užívateľské heslo je vyžadované práve za týmto "
-"účelom."
+"súborom a ostatné práva. Na túto akciu potrebujete aj heslo daného užívateľa."
#: minicli_ui.ui:506
#, no-c-format
@@ -1297,22 +1322,23 @@ msgid "Com&mand:"
msgstr "&Príkaz:"
#: minicli_ui.ui:512 minicli_ui.ui:553
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
msgid ""
"Enter the command you wish to execute or the address of the resource you "
"want to open. This can be a remote URL like \"www.trinitydesktop.org\" or a "
"local one like \"~/.tderc\"."
msgstr ""
-"Zadajte príkaz, ktorý chcete spustiť alebo adresu, ktorú chcete otvoriť. To "
-"môže byť vzdialené URL, napr. \"www.kde.org\", alebo lokálne meno, napr. "
-"\"~/.tderc\"."
+"Zadajte príkaz, ktorý chcete spustiť, alebo adresu, ktorú chcete otvoriť. "
+"Môže to byť vzdialená URL, napr. \"www.trinitydesktop.org\", alebo lokálna, "
+"napr. \"~/.tderc\"."
#: minicli_ui.ui:569
#, no-c-format
msgid ""
"Enter the name of the application you want to run or the URL you want to view"
msgstr ""
-"Zadajte meno aplikácie, ktorá sa má spustiť, alebo URL, ktoré chcete zobraziť"
+"Zadajte názov aplikácie, ktorá sa má spustiť, alebo URL, ktoré chcete "
+"prehliadať"
#, fuzzy
#~ msgid "Information"