summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorMarek Mlynar <marek.inq.mlynar@gmail.com>2020-02-10 14:01:25 +0000
committerTDE Weblate <weblate@mirror.git.trinitydesktop.org>2020-02-11 04:07:37 +0000
commitd226b4730aafe103053b04fbf76980f6b12ed0a8 (patch)
tree35d413ae3efc358a5e05811e478652a1bf34d06a
parent854fa441f117ad872a26a08e94f51b2c6c440dcb (diff)
downloadtde-i18n-d226b473.zip
tde-i18n-d226b473.tar.gz
Translated using Weblate (Slovak)
Currently translated at 98.0% (149 of 152 strings) Translation: tdebase/tdmconfig Translate-URL: https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/projects/tdebase/tdmconfig/sk/
-rw-r--r--tde-i18n-sk/messages/tdebase/tdmconfig.po55
1 files changed, 28 insertions, 27 deletions
diff --git a/tde-i18n-sk/messages/tdebase/tdmconfig.po b/tde-i18n-sk/messages/tdebase/tdmconfig.po
index 3c87c36..4d37450 100644
--- a/tde-i18n-sk/messages/tdebase/tdmconfig.po
+++ b/tde-i18n-sk/messages/tdebase/tdmconfig.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tdmconfig\n"
"POT-Creation-Date: 2020-02-09 21:34+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-02-08 16:47+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-02-11 04:07+0000\n"
"Last-Translator: Marek Mlynar <marek.inq.mlynar@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/"
"projects/tdebase/tdmconfig/sk/>\n"
@@ -45,8 +45,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Ak je táto voľba zapnutá, TDM použije dolné nastavenia pre pozadie. Ak je "
"vypnutá, musíte si vybrať pozadie sami. To je možné napríklad spustením "
-"nejakého programu (pravdepodobne xsetroot) zo skriptu špecifikovaného v "
-"Setup= voľbe v tdmrc (pravdepodobne Xsetup)."
+"nejakého programu (pravdepodobne xsetroot) zo skriptu určeného v Setup= "
+"voľba v tdmrc (pravdepodobne Xsetup)."
#: main.cpp:67
msgid ""
@@ -253,7 +253,7 @@ msgstr "<predvolené>"
#: tdm-appear.cpp:193
msgid "GUI s&tyle:"
-msgstr "Š&týl GUI (Grafického Užívateľského Rozhrania):"
+msgstr "Š&týl GUI:"
#: tdm-appear.cpp:197
msgid "You can choose a basic GUI style here that will be used by TDM only."
@@ -319,8 +319,8 @@ msgid ""
"Secure Attention Key support is not available on your system. Please check "
"for the presence of evdev and uinput."
msgstr ""
-"Podpora zabezpečovací kľúč nie je voVašom systéme k dispozícii. Skontrolujte "
-"prítomnosť \"evdev\" a \"uinput\"."
+"Podpora pre zabezpečovací kľúč nie je vo Vašom systéme k dispozícii. "
+"Skontrolujte prítomnosť \"evdev\" a \"uinput\"."
#: tdm-appear.cpp:261
msgid ""
@@ -510,7 +510,7 @@ msgid ""
"key press per login, if the preselection usually does not need to be changed."
msgstr ""
"Ak je táto voľba použitá, TDM umiestni kurzor do poľa hesla namiesto do poľa "
-"používateľského mena po predvolení užívateľa. To ušetrí stlačenie jedného "
+"používateľského mena po predvolení používateľa. To ušetrí stlačenie jedného "
"klávesu pri prihlásení v prípade, že sa používateľ často nemení."
#: tdm-conv.cpp:126
@@ -552,21 +552,21 @@ msgid ""
"security hole: if you use a screen locker than TDE's integrated one, this "
"will make circumventing a password-secured screen lock possible."
msgstr ""
-"Ak je táto voľba zapnutá, užívateľ bude automaticky znovu prihlásený v "
+"Ak je táto voľba zapnutá, používateľ bude automaticky znovu prihlásený v "
"prípade, že jeho sedenie bolo prerušené pádom X servera. Uvedomte si, že je "
"to nebezpečné, pretože ak niekto zamkne obrazovku inak, než integrovanou "
"podporou v TDE, táto voľba umožní odomknutie aj obrazovky chránenej heslom."
#: tdm-conv.cpp:157
msgid "Allow &Root Login"
-msgstr "Povoliť prihlásenie užívateľa &root"
+msgstr "Povoliť prihlásenie používateľa &root"
#: tdm-conv.cpp:158
msgid ""
"When set this allows root logins directly in TDM. This is discouraged by "
"some people. Use with caution."
msgstr ""
-"Ak je zapnuté, umožňuje to užívateľovi root prihlásiť sa priamo v TDM. "
+"Ak je zapnuté, umožňuje to používateľovi root prihlásiť sa priamo v TDM. "
"Niektorí ľudia to nedoporučujú. Používajte opatrne."
#: tdm-font.cpp:46
@@ -706,8 +706,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Nastavuje, či má správca prihlásení reštartovať lokálny X-Server po ukončení "
"relácie namiesto znovunačítania. Túto voľbu použite, keď X-Server-u pretečie "
-"pamäť, spadne systém pri pokusoch o znovun@ačítanie, alebo má iné problémy "
-"so zobrazením či artefaktami."
+"pamäť, spadne systém pri pokusoch o znovunačítanie, alebo má iné problémy so "
+"zobrazením či artefaktami."
#: tdm-users.cpp:81
#, c-format
@@ -726,9 +726,9 @@ msgid ""
"\"Not hidden\" mode."
msgstr ""
"Požívateľ s UID (číselný identifikátor používateľa) mimo tohoto rozsahu "
-"nebude zobrazený v TDM a tomto dialógu. Pamätajte, že používatelia s UID 0 "
-"(štandardne root) nebudú touto voľbou ovplyvnení a musia byť explicitne "
-"skrytý v móde \"Neskrytý\"."
+"nebude zobrazený v TDM a tomto dialógu. Pamätajte, že používatelia s UID 0 ("
+"štandardne root) nebudú touto voľbou ovplyvnení a musia byť explicitne "
+"skrytí v móde \"Neskrytí\"."
#: tdm-users.cpp:94
msgid "Below:"
@@ -763,8 +763,8 @@ msgid ""
"If this option is checked, TDM will automatically complete user names while "
"they are typed in the line edit."
msgstr ""
-"Ak je táto voľba použitá, TDM bude automaticky dopĺňať mená užívateľov počas "
-"ich zadávania."
+"Ak je táto voľba použitá, TDM bude automaticky dopĺňať mená používateľov "
+"počas ich zadávania."
#: tdm-users.cpp:118
msgid "Inverse selection"
@@ -777,9 +777,10 @@ msgid ""
"only the checked users. If checked, select all non-system users, except the "
"checked ones."
msgstr ""
-"Táto voľba určuje, ako sa vyberú užívatelia zo zoznamu \"Zobrazení užívatelia"
-"\" a \"Automatické doplnenie\" pomocou \"Vybrať užívateľov a skupiny\". Ak "
-"nie je zapnutá, vyberú sa iba označení užívatelia. Inak sa vyberú neoznačení."
+"Táto voľba určuje, ako sa vyberú používatelia zo zoznamu \"Zobrazení "
+"používatelia\" a \"Automatické doplnenie\" pomocou \"Vybrať používateľov a "
+"skupiny\". Ak nie je zapnutá, vyberú sa iba označení používatelia. Inak sa "
+"vyberú neoznačení."
#: tdm-users.cpp:123
msgid "Sor&t users"
@@ -813,7 +814,7 @@ msgstr ""
#: tdm-users.cpp:140
msgid "Hidden Users"
-msgstr "Skrytí užívatelia"
+msgstr "Skrytí používatelia"
#: tdm-users.cpp:142
msgid ""
@@ -826,7 +827,7 @@ msgstr ""
#: tdm-users.cpp:149
msgid "User Image Source"
-msgstr "Užívateľský zdroj obrázkov"
+msgstr "Používateľský zdroj obrázkov"
#: tdm-users.cpp:150
msgid ""
@@ -837,10 +838,10 @@ msgid ""
"sources are available."
msgstr ""
"Tu môžete určiť, kde nájde TDM obrázky pre používateľov. \"Administrátor\" "
-"predstavuje všeobecný priečinok; tieto obrázky môžete nastaviť nižšie. "
-"\"Užívateľ\" znamená, že TDM má prečítať užívateľský súbor \"$HOME/.face.icon"
-"\". Dva výbery v strede určujú uprednostňované poradie, ak sú dostupné oba "
-"zdroje."
+"predstavuje všeobecný priečinok; tieto obrázky môžete nastaviť nižšie. \""
+"Používateľ\" znamená, že TDM má prečítať používateľský súbor \"$HOME/.face."
+"icon\". Dva výbery v strede určujú uprednostňované poradie, ak sú dostupné "
+"oba zdroje."
#: tdm-users.cpp:156
msgid "Admin"
@@ -886,7 +887,7 @@ msgstr ""
#: tdm-users.cpp:178
msgid "Unset"
-msgstr "Nenastaviť"
+msgstr "Nenastavené"
#: tdm-users.cpp:179
msgid ""