summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorMarek Mlynar <marek.inq.mlynar@gmail.com>2020-02-11 12:22:07 +0000
committerTDE Weblate <weblate@mirror.git.trinitydesktop.org>2020-02-12 02:21:00 +0000
commite59199cf4a00c0d999582fb3372553d68407ce1e (patch)
tree85309b3ee14f14fbbbe0fe4234b89a587d24bac2
parentd226b4730aafe103053b04fbf76980f6b12ed0a8 (diff)
downloadtde-i18n-e59199cf.zip
tde-i18n-e59199cf.tar.gz
Translated using Weblate (Slovak)
Currently translated at 100.0% (69 of 69 strings) Translation: tdebase/twin_clients Translate-URL: https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/projects/tdebase/twin_clients/sk/
-rw-r--r--tde-i18n-sk/messages/tdebase/twin_clients.po93
1 files changed, 47 insertions, 46 deletions
diff --git a/tde-i18n-sk/messages/tdebase/twin_clients.po b/tde-i18n-sk/messages/tdebase/twin_clients.po
index 6120eb7..940e8ad 100644
--- a/tde-i18n-sk/messages/tdebase/twin_clients.po
+++ b/tde-i18n-sk/messages/tdebase/twin_clients.po
@@ -5,31 +5,32 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: twin_clients\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-13 18:48+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-07-21 19:19+0200\n"
-"Last-Translator: Richard Fric <Richard.Fric@kdemail.net>\n"
-"Language-Team: Slovak <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-02-12 02:20+0000\n"
+"Last-Translator: Marek Mlynar <marek.inq.mlynar@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Slovak <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/"
+"projects/tdebase/twin_clients/sk/>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 1.11.1\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"X-Generator: Weblate 3.10.3\n"
#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
-msgstr ""
+msgstr "Marek Mlynár"
#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
-msgstr ""
+msgstr "marek.inq.mlynar@gmail.com"
#: b2/b2client.cpp:347 keramik/keramik.cpp:1053 kwmtheme/kwmthemeclient.cpp:292
msgid "Menu"
-msgstr "Menu"
+msgstr "Ponuka"
#: b2/b2client.cpp:349 b2/b2client.cpp:835 keramik/keramik.cpp:1065
#: keramik/keramik.cpp:1445
@@ -83,15 +84,15 @@ msgstr ""
#: b2/config/config.cpp:49
msgid "Draw &resize handle"
-msgstr "Kresliť obsluhu &zmeny veľkosti"
+msgstr "Kresliť úchyt na &zmeny veľkosti"
#: b2/config/config.cpp:51
msgid ""
"When selected, decorations are drawn with a \"grab handle\" in the bottom "
"right corner of the windows; otherwise, no grab handle is drawn."
msgstr ""
-"Ak je zvolené, dekorácie sa kreslia s \"chmatni obsluhu\" v pravom dolnom "
-"rohu okien, inak sa žiadna obsluha nekreslí."
+"Ak je zvolené, dekorácie sa kreslia s \"úchytami na obsluhu\" v pravom "
+"dolnom rohu okien, inak sa žiadny úchyt nekreslí."
#: b2/config/config.cpp:56
msgid "Actions Settings"
@@ -99,7 +100,7 @@ msgstr "Nastavenia akcií"
#: b2/config/config.cpp:58
msgid "Double click on menu button:"
-msgstr "Dvojklik na tlačidlo menu:"
+msgstr "Dvojklik na tlačidlo ponuky:"
#: b2/config/config.cpp:60
msgid "Do Nothing"
@@ -111,7 +112,7 @@ msgstr "Minimalizovať okno"
#: b2/config/config.cpp:62
msgid "Shade Window"
-msgstr "Zatieniť okno"
+msgstr "Zabaliť okno"
#: b2/config/config.cpp:63
msgid "Close Window"
@@ -122,20 +123,20 @@ msgid ""
"An action can be associated to a double click of the menu button. Leave it "
"to none if in doubt."
msgstr ""
-"Akcia môže byť priradená na dvojklik na tlačidlo menu. Nechajte prázdne ak "
+"Akcia môže byť priradená na dvojklik na tlačidlo ponuky. Nechajte prázdne ak "
"máte pochybnosti."
#: default/config/config.cpp:40
msgid "Draw titlebar &stipple effect"
-msgstr "Kresliť &stipple efekt titulku"
+msgstr "Kresliť &bodkovaný efekt titulku"
#: default/config/config.cpp:42
msgid ""
"When selected, active titlebars are drawn with a stipple (dotted) effect; "
"otherwise, they are drawn without the stipple."
msgstr ""
-"Ak je zvolené, aktivácia titulku sa kreslí so stipple (bodkovaným) efektom, "
-"inak sa kreslí bez stipple."
+"Ak je zvolené, aktivácia titulku sa kreslí s bodkovaným efektom, inak sa "
+"kreslí bez neho."
#: default/config/config.cpp:46
msgid "Draw g&rab bar below windows"
@@ -147,23 +148,23 @@ msgid ""
"otherwise, no grab bar is drawn."
msgstr ""
"Ak je zvolené, dekorácie sa kreslia s \"panelom chmatnutia\" pod oknami, "
-"inak sa žiadny panel chamtnutia nekreslí."
+"inak sa žiadny panel chmatnutia nekreslí."
#: default/config/config.cpp:54
msgid "Draw &gradients"
-msgstr "Kresliť &sklony"
+msgstr "Kresliť &prechody"
#: default/config/config.cpp:56
msgid ""
"When selected, decorations are drawn with gradients for high-color displays; "
"otherwise, no gradients are drawn."
msgstr ""
-"Ak je zvolené, dekorácie sa kreslia so sklonmi v mnohofarebných displejoch, "
-"inak sa žiadne sklony nekreslia."
+"Ak je zvolené, dekorácie sa na high-color displejoch kreslia s farebnými "
+"prechodmi, inak sa žiadne farebné prechody nekreslia."
#: default/kdedefault.cpp:746
msgid "KDE2"
-msgstr ""
+msgstr "KDE2"
#: keramik/keramik.cpp:965
msgid "<center><b>Keramik preview</b></center>"
@@ -187,7 +188,7 @@ msgstr "Cesta ku konfiguračnému súboru témy"
#: kwmtheme/kwmthemeclient.cpp:260
msgid "<center><b>KWMTheme</b></center>"
-msgstr "<center><b>KWMTheme</b></center>"
+msgstr "<center><b>Téma KWM</b></center>"
#: kwmtheme/kwmthemeclient.cpp:301 kwmtheme/kwmthemeclient.cpp:765
msgid "Sticky"
@@ -199,11 +200,11 @@ msgstr "Zrušiť prilepenie"
#: laptop/laptopclient.cpp:353
msgid "Laptop"
-msgstr "Laptop"
+msgstr "Notebook"
#: modernsystem/config/config.cpp:40
msgid "&Show window resize handle"
-msgstr "&Zobraziť obsluhu zmeny veľkosti okna"
+msgstr "&Zobraziť úchyt na zmeny veľkosti okna"
#: modernsystem/config/config.cpp:42
msgid ""
@@ -211,13 +212,13 @@ msgid ""
"corner. This makes window resizing easier, especially for trackballs and "
"other mouse replacements on laptops."
msgstr ""
-"Ak je zvolené, všetky okná sa kreslia s obsluhou zmeny veľkosti v dolnom "
-"pravom rohu. Toto umožní ľahšie zmeniť veľkosť okna, špeciálne pre trackball "
-"a iné náhrady za myš na laptopoch."
+"Ak je zvolené, všetky okná sa kreslia s úchytom zmeny veľkosti v pravom "
+"dolnom rohu. Toto umožní ľahšie zmeniť veľkosť okna, hlavne pre trackball a "
+"iné náhrady myši na notebookoch."
#: modernsystem/config/config.cpp:52
msgid "Here you can change the size of the resize handle."
-msgstr "Tu môžte zmeniť veľkosť obsluhy zmeny veľkosti."
+msgstr "Tu môžete zmeniť veľkosť úchytu na zmeny veľkosti okna."
#: modernsystem/config/config.cpp:61
msgid "Small"
@@ -245,7 +246,7 @@ msgid ""
"colors; otherwise, they are drawn using normal border colors instead."
msgstr ""
"Ak je zvolené, dekorácia hraníc okna sa kreslí použitím farby titulku, inak "
-"sa kreslí použitím normálnej farby hranice."
+"sa kreslí použitím normálnej farby okraja."
#: quartz/config/config.cpp:45
msgid "Quartz &extra slim"
@@ -275,7 +276,7 @@ msgstr "Keramik"
#: keramik/config/keramikconfig.ui:30
#, no-c-format
msgid "Display the window &icon in the caption bubble"
-msgstr "Zobraziť &ikonu okna v bubline nadpisu"
+msgstr "Zobraziť &ikonu okna v paneli nadpisu"
#: keramik/config/keramikconfig.ui:33
#, no-c-format
@@ -283,13 +284,13 @@ msgid ""
"Check this option if you want the window icon to be displayed in the caption "
"bubble next to the titlebar text."
msgstr ""
-"Zvolte túto možnosť, ak chcete aby sa ikona okna zobrazovala v bubline "
+"Zvoľte túto možnosť, ak chcete, aby sa ikona okna zobrazovala v paneli "
"nadpisu vedľa textu titulku."
#: keramik/config/keramikconfig.ui:41
#, no-c-format
msgid "Draw &small caption bubbles on active windows"
-msgstr "Kresliť &malé bubliny nadpisu na aktívnych oknách"
+msgstr "Kresliť &malé panely nadpisu na aktívnych oknách"
#: keramik/config/keramikconfig.ui:44
#, no-c-format
@@ -299,15 +300,15 @@ msgid ""
"laptops or low resolution displays where you want maximize the amount of "
"space available to the window contents."
msgstr ""
-"Zvolte túto možnosť, ak chcete aby bublina nadpisu mala rovnakú veľkosť na "
-"aktívnych oknách ako na neaktívnych. Táto možnosť je užitočná na laptopoch "
-"alebo na displeoch s nízkym rozlíšením kde chcete maximalizovať dostupné "
-"miesto pre obsah okien."
+"Zvoľte túto možnosť, ak chcete aby panel nadpisu mal rovnakú veľkosť na "
+"aktívnych oknách ako na neaktívnych. Táto možnosť je užitočná na "
+"notebookoch, alebo na obrazovkách s nízkym rozlíšením, kde chcete "
+"maximalizovať dostupné miesto pre obsah okien."
#: keramik/config/keramikconfig.ui:52
#, no-c-format
msgid "Draw g&rab bars below windows"
-msgstr "Kresliť panel ch&matnutia pod oknami"
+msgstr "Kresliť panel úc&hytu pod oknami"
#: keramik/config/keramikconfig.ui:55
#, no-c-format
@@ -315,8 +316,8 @@ msgid ""
"Check this option if you want a grab bar to be drawn below windows. When "
"this option is not selected only a thin border will be drawn in its place."
msgstr ""
-"Zvolte túto možnosť, ak chcete aby sa panel chmatnutia kreslil pod oknami. "
-"Ak táto možnosť nie je zvolená nakreslí sa na tomto mieste len tenký rámček."
+"Zvoľte túto možnosť, ak chcete aby sa panel úchytu kreslil pod oknami. Ak "
+"táto možnosť nie je zvolená, nakreslí sa na tomto mieste len tenký rámček."
#: keramik/config/keramikconfig.ui:63 plastik/config/configdialog.ui:81
#, no-c-format
@@ -329,7 +330,7 @@ msgid ""
"Check this option if you want the titlebar text to have a 3D look with a "
"shadow behind it."
msgstr ""
-"Zvolte túto možnosť, ak chcete aby text titulku vyzeral ako 3D s tieňon za "
+"Zvoľte túto možnosť, ak chcete, aby text titulku vyzeral ako s 3D tieňom za "
"ním."
#: plastik/config/configdialog.ui:16
@@ -353,7 +354,7 @@ msgid ""
"Check this option if the window border should be painted in the titlebar "
"color. Otherwise it will be painted in the background color."
msgstr ""
-"Zvolte túto možnosť, ak by hranice okna mali byť kreslené vo farbe titulku. "
+"Zvoľte túto možnosť, aby hranice okna mohli byť kreslené vo farbe titulku. "
"Inak budú kreslené vo farbe pozadia."
#: plastik/config/configdialog.ui:92
@@ -367,13 +368,13 @@ msgid ""
"Check this option if you want the buttons to fade in when the mouse pointer "
"hovers over them and fade out again when it moves away."
msgstr ""
-"Zvolte túto možnosť, ak chcete aby sa tlačidlá vyjasnili keď ponad ne "
+"Zvoľte túto možnosť, ak chcete, aby sa tlačidlá vyjasnili keď ponad ne "
"prechádza kurzor myši a znova vybledli keď kurzor odíde."
#: plastik/config/configdialog.ui:103
#, no-c-format
msgid "Close windows by double clicking the menu button"
-msgstr "Zavrieť okná dvojklikom na tlačidlo menu"
+msgstr "Zavrieť okná dvojklikom na tlačidlo ponuky"
#: plastik/config/configdialog.ui:106
#, no-c-format
@@ -381,8 +382,8 @@ msgid ""
"Check this option if you want windows to be closed when you double click the "
"menu button, similar to Microsoft Windows."
msgstr ""
-"Zvolte túto možnosť, ak chcete aby sa okná zavreli po dvojkliku na tlačidlo "
-"menu, podobne ako Microsoft Windows."
+"Zvoľte túto možnosť, ak chcete, aby sa okná zatvorili po dvojkliku na "
+"tlačidlo ponuky, podobne ako v Microsoft Windows."
#~ msgid "TDE2"
#~ msgstr "TDE2"