summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-cs/messages/tdepim/korganizer.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'tde-i18n-cs/messages/tdepim/korganizer.po')
-rw-r--r--tde-i18n-cs/messages/tdepim/korganizer.po44
1 files changed, 22 insertions, 22 deletions
diff --git a/tde-i18n-cs/messages/tdepim/korganizer.po b/tde-i18n-cs/messages/tdepim/korganizer.po
index 94091e9d69b..ac78380973b 100644
--- a/tde-i18n-cs/messages/tdepim/korganizer.po
+++ b/tde-i18n-cs/messages/tdepim/korganizer.po
@@ -2407,17 +2407,17 @@ msgid ""
"Sets the identity corresponding to the organizer of this to-do or event. "
"Identities can be set in the 'Personal' section of the KOrganizer "
"configuration, or in the 'Security & Privacy'->'Password & User Account' "
-"section of the KDE Control Center. In addition, identities are gathered from "
+"section of the TDE Control Center. In addition, identities are gathered from "
"your KMail settings and from your address book. If you choose to set it "
-"globally for KDE in the Control Center, be sure to check 'Use email settings "
+"globally for TDE in the Control Center, be sure to check 'Use email settings "
"from Control Center' in the 'Personal' section of the KOrganizer configuration."
msgstr ""
"Nastaví identitu odpovídající organizátorovi této události, resp. úkolu. "
"Identity lze zadat v nastavení programu KOrganizer - sekce 'Osobní', anebo v "
-"Ovládacím centru KDE - sekce 'Bezpečnost a soukromí' -> "
+"Ovládacím centru TDE - sekce 'Bezpečnost a soukromí' -> "
"'Heslo a uživatelský účet'. Navíc se identity získávají i z nastavení aplikace "
"KMail a vašeho adresáře. Pokud si vyberete globální nastavení v Ovládacím "
-"centru KDE, ujistěte se, že zaškrtnete volbu 'Použít nastavení emailu z "
+"centru TDE, ujistěte se, že zaškrtnete volbu 'Použít nastavení emailu z "
"Ovládacího centra' v nastavení programu KOrganizer - sekce 'Osobní'."
#: koattendeeeditor.cpp:75 koattendeeeditor.cpp:283
@@ -3384,14 +3384,14 @@ msgid ""
"Check this box to upload your Free/Busy information automatically.\n"
"It is possible to skip this option and mail or upload your Free/Busy "
"information using the Schedule menu of KOrganizer.\n"
-"Note: If KOrganizer is acting as a KDE Kolab client, this is not required, as "
+"Note: If KOrganizer is acting as a TDE Kolab client, this is not required, as "
"the Kolab2 server taking care of publishing your Free/Busy information and "
"manages the access to it from other users."
msgstr ""
"Zaškrtněte pro automatické odesílání informací o aktivitě.\n"
"Tuto volbu je možné přeskočit a mailovat, či odesílat informace o aktivitě "
"pomocí menu Rozvrh v programu KOrganizer.\n"
-"Poznámka: Pokud KOrganizer pracuje jako KDE Kolab klient, toto není vyžadováno, "
+"Poznámka: Pokud KOrganizer pracuje jako TDE Kolab klient, toto není vyžadováno, "
"protože server Kolab2 starající se o publikování informací o aktivitě se stará "
"o přístup k němu ze strany ostatních uživatelů."
@@ -3682,11 +3682,11 @@ msgstr "&Interval ukládání v minutách"
msgid ""
"Set the interval between automatic saving of calendar events in minutes here. "
"This setting only applies to files that are opened manually. The standard "
-"KDE-wide calendar is automatically saved after each change."
+"TDE-wide calendar is automatically saved after each change."
msgstr ""
"Zde zadejte interval pro automatické uložení kalendáře v minutách. Toto "
"nastavení je platné pouze pro soubory, které jsou otevřeny ručně. Standardní "
-"globální kalendář KDE se ukládá automaticky po každé změně."
+"globální kalendář TDE se ukládá automaticky po každé změně."
#. i18n: file korganizer.kcfg line 22
#: rc.cpp:465 rc.cpp:1052
@@ -3830,13 +3830,13 @@ msgid ""
"Select this option to choose the resource to be used to record the item each "
"time you create a new event, to-do or journal entry. This choice is recommended "
"if you intend to use the shared folders functionality of the Kolab server or "
-"have to manage multiple accounts using Kontact as a KDE Kolab client. "
+"have to manage multiple accounts using Kontact as a TDE Kolab client. "
msgstr ""
"Vyberte si tuto volbu, pokud chcete určit zdroj, který se má použít pro "
"zaznamenání nové události, úkolu, či položky deníku. Tato volba je "
"doporučována, pokud hodláte využívat funkcionalitu sdílených složek serveru "
"Kolab, anebo když musíte spravovat různé účty s využitím programu Kontact v "
-"roli KDE Kolab client."
+"roli TDE Kolab client."
#. i18n: file korganizer.kcfg line 98
#: rc.cpp:528 rc.cpp:1115
@@ -3864,12 +3864,12 @@ msgstr "Použít nastavení emailu z Ovládacího centra"
#: rc.cpp:537 rc.cpp:1124
#, no-c-format
msgid ""
-"Check this box to use the KDE-wide e-mail settings, which are defined using the "
-"KDE Control Center "Password & User Account" Module. Uncheck this box "
+"Check this box to use the TDE-wide e-mail settings, which are defined using the "
+"TDE Control Center "Password & User Account" Module. Uncheck this box "
"to be able to specify your full name and e-mail."
msgstr ""
"Zaškrtněte pro použití globálního nastavení emailu, které je definováno v "
-"Ovládacím centru KDE, sekce "Heslo a uživatelský účet" Zrušte "
+"Ovládacím centru TDE, sekce "Heslo a uživatelský účet" Zrušte "
"zaškrtnutí, pokud chcete specifikovat vaše celé jméno a email."
#. i18n: file korganizer.kcfg line 108
@@ -4369,12 +4369,12 @@ msgid ""
"Check this box to enable automatic generation of mails when creating, updating "
"or deleting events (or to-dos) involving other attendees. You should check this "
"box if you want to use the groupware functionality (e.g. Configuring Kontact as "
-"a KDE Kolab client)."
+"a TDE Kolab client)."
msgstr ""
"Zaškrtněte pro automatické generování emailů při vytváření, změně, či mazání "
"událostí, popř. úkolů, zahrnujících další účastníky. Tato volba by měla být "
"zaškrtnuta, pokud chcete využívat groupwarovou funkcionalitu - např. "
-"konfigurace aplikace Kontact jako klient KDE Kolab."
+"konfigurace aplikace Kontact jako klient TDE Kolab."
#. i18n: file korganizer.kcfg line 357
#: rc.cpp:744 rc.cpp:1331
@@ -5535,8 +5535,8 @@ msgid "KOrganizer"
msgstr "KOrganizer"
#: aboutdata.cpp:33
-msgid "A Personal Organizer for KDE"
-msgstr "Osobní organizátor pro KDE"
+msgid "A Personal Organizer for TDE"
+msgstr "Osobní organizátor pro TDE"
#: aboutdata.cpp:40
msgid "Current Maintainer"
@@ -6465,14 +6465,14 @@ msgstr ""
#: tips.cpp:21
msgid ""
"<p>...that you can select whether the week starts on Monday or on Sunday in the "
-"KDE Control Center? KOrganizer uses this setting. Look at Regional & "
-"Accessibility->Country/Region & Languages in the KDE Control Center, or select "
+"TDE Control Center? KOrganizer uses this setting. Look at Regional & "
+"Accessibility->Country/Region & Languages in the TDE Control Center, or select "
"<b>Settings</b>,\n"
"<b>Configure Date & Time...</b> from the menu bar. Select the Time & Dates "
"tab.\n"
"</p>\n"
msgstr ""
-"<p>...že můžete zvolit v Ovládacím centru KDE, zda týden začíná v pondělí nebo "
+"<p>...že můžete zvolit v Ovládacím centru TDE, zda týden začíná v pondělí nebo "
"neděli? KOrganizer používá toto nastavení. Otevřete Místní zvyklosti a "
"zpřístupnění -> Země/region & jazyk a zde záložku Čas a data.\n"
"</p>\n"
@@ -7348,8 +7348,8 @@ msgstr ""
#~ msgid "Shows a dialog used to edit the attachment currently selected in the list above."
#~ msgstr "Zobrazí dialogové okno pro upravení přílohy vybrané z výše uvedeného seznamu."
-#~ msgid "Opens the attachment selected in the list above in the viewer that is associated with it in your KDE preferences."
-#~ msgstr "Otevře přílohu vybranou z výše uvedeného seznamu v prohlížeči, který je asociovaný v nastavení preferencí KDE."
+#~ msgid "Opens the attachment selected in the list above in the viewer that is associated with it in your TDE preferences."
+#~ msgstr "Otevře přílohu vybranou z výše uvedeného seznamu v prohlížeči, který je asociovaný v nastavení preferencí TDE."
#~ msgid "Add..."
#~ msgstr "Přidat..."