summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-cs/messages/tdepim
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'tde-i18n-cs/messages/tdepim')
-rw-r--r--tde-i18n-cs/messages/tdepim/korganizer.po232
1 files changed, 120 insertions, 112 deletions
diff --git a/tde-i18n-cs/messages/tdepim/korganizer.po b/tde-i18n-cs/messages/tdepim/korganizer.po
index 93916ff84d2..3f91f47fd26 100644
--- a/tde-i18n-cs/messages/tdepim/korganizer.po
+++ b/tde-i18n-cs/messages/tdepim/korganizer.po
@@ -12,7 +12,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: korganizer\n"
"POT-Creation-Date: 2021-07-07 18:17+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-10-01 18:37+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-10-03 17:56+0000\n"
"Last-Translator: Slávek Banko <slavek.banko@axis.cz>\n"
"Language-Team: Czech <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/projects/"
"tdepim/korganizer/cs/>\n"
@@ -5185,31 +5185,34 @@ msgid ""
"is a built-in one which cannot be removed, or that the removal of the "
"underlying storage folder failed.</qt>"
msgstr ""
+"<qt>Selhalo odstranění pod-zdroje <b>%1</b>. Důvodem by mohlo být, že je to "
+"vestavěný zdroj, který nelze odstranit, nebo že selhalo odstranění "
+"podkladového úložiště.</qt>"
#: resourceview.cpp:601
msgid "Cannot rename someone else's calendar folder."
-msgstr ""
+msgstr "Nelze přejmenovat složku kalendáře někoho jiného."
#: resourceview.cpp:609
-#, fuzzy
msgid "Rename Subresource"
-msgstr "%1 zdroj"
+msgstr "Přejmenovat pod-zdroj"
#: resourceview.cpp:610
msgid ""
"<qt>Enter a new name for the subresource<p><b>Note:</b> the new name will "
"take affect after the next sync.</qt>"
msgstr ""
+"<qt>Zadejte nový název pro pod-zdroj<p><b>Poznámka:</b> Nový název se "
+"projeví po další synchronizaci.</qt>"
#: resourceview.cpp:622
msgid ""
"Communication with KMail failed when attempting to change the folder name."
-msgstr ""
+msgstr "Při pokusu o změnu názvu složky selhala komunikace s KMailem."
#: resourceview.cpp:635
-#, fuzzy
msgid "<qt>Cannot edit the subresource <b>%1</b>.</qt>"
-msgstr "<qt>Nelze vytvořit zdroj typu <b>%1</b>.</qt>"
+msgstr "<qt>Nelze upravit pod-zdroj <b>%1</b>.</qt>"
#: resourceview.cpp:691
msgid "Re&load"
@@ -5232,9 +5235,8 @@ msgid "Resources Colors"
msgstr "Barvy zdrojů"
#: resourceview.cpp:712
-#, fuzzy
msgid "&Rename..."
-msgstr "Odst&ranit..."
+msgstr "Přej&menovat…"
#: resourceview.cpp:720
msgid "Use as &Default Calendar"
@@ -5242,7 +5244,7 @@ msgstr "Použít jako výc&hozí kalendář"
#: resourceview.cpp:726
msgid "&Add..."
-msgstr "Přid&at..."
+msgstr "Přid&at…"
#: searchdialog.cpp:49
msgid "Find Events"
@@ -5258,7 +5260,7 @@ msgstr "&Hledat:"
#: searchdialog.cpp:70
msgid "Search For"
-msgstr "Hledat:"
+msgstr "Hledat"
#: searchdialog.cpp:73
msgid "To-&dos"
@@ -5278,7 +5280,7 @@ msgstr "&Do:"
#: searchdialog.cpp:95
msgid "E&vents have to be completely included"
-msgstr "Události muse&jí být kompletně zahrnuty"
+msgstr "Události muse&jí být kompletně obsaženy"
#: searchdialog.cpp:98
msgid "Include to-dos &without due date"
@@ -5305,20 +5307,20 @@ msgid ""
"Invalid search expression, cannot perform the search. Please enter a search "
"expression using the wildcard characters '*' and '?' where needed."
msgstr ""
-"Neplatný výraz, nemohu provést hledání. Zadejte prosím výraz použitím "
-"metaznaků '*' a '?', kde je jich potřeba."
+"Neplatný výraz, nemohu provést hledání. Prosím, zadejte výraz s použitím "
+"zástupných znaků „*“ a „?“, kde je jich potřeba."
#: searchdialog.cpp:162
msgid "No events were found matching your search expression."
-msgstr "Žádné události nenalezeny."
+msgstr "Nenalezeny žádné události odpovídající hledanému výrazu."
#: statusdialog.cpp:41
msgid "Set Your Status"
-msgstr "Nastavit status"
+msgstr "Nastavit stav"
#: statusdialog.cpp:49
msgid "Set your status"
-msgstr "Nastavit status"
+msgstr "Nastavit stav"
#: stdcalendar.cpp:74
msgid "Active Calendar"
@@ -5347,7 +5349,7 @@ msgstr "Název šablony"
#: templatemanagementdialog.cpp:72
msgid "Please enter a name for the new template:"
-msgstr "Zadejte prosím jméno pro novou šablonu:"
+msgstr "Zadejte, prosím, jméno pro novou šablonu:"
#: templatemanagementdialog.cpp:73
msgid "New Template"
@@ -5355,11 +5357,11 @@ msgstr "Nová šablona"
#: templatemanagementdialog.cpp:76
msgid "A template with that name already exists, do you want to overwrite it?."
-msgstr "Šablona zadaného jména již existuje. Přepsat?"
+msgstr "Šablona zadaného jména již existuje. Chcete jí přepsat?"
#: templatemanagementdialog.cpp:76
msgid "Duplicate Template Name"
-msgstr "Dupliklovat jméno šablony"
+msgstr "Duplicitní jméno šablony"
#: templatemanagementdialog.cpp:76
msgid "Overwrite"
@@ -5367,7 +5369,7 @@ msgstr "Přepsat"
#: timezone.cpp:39
msgid "KOrganizer Timezone Test"
-msgstr "Test časových pásem"
+msgstr "Test časových pásem KOrganizeru"
#: filteredit_base.ui:45
#, no-c-format
@@ -5407,8 +5409,8 @@ msgid ""
"that have been completed. Optionally, only items that have been completed a "
"given number of days are hidden."
msgstr ""
-"Je-li zaškrtnuto, budou v seznamu filtrovány všechny úkoly, které už byly "
-"dokončeny. Volitelně mohou být skryty pouze ty položky, které byly dokončeny "
+"Je-li zaškrtnuto, filtr skryje v seznamu všechny úkoly, které už byly "
+"dokončeny. Volitelně mohou být skryty pouze ty úkoly, které byly dokončeny "
"zadaný počet dnů."
#: filteredit_base.ui:129
@@ -5424,14 +5426,14 @@ msgid ""
"as you check it. You can increase or decrease the number of days in the "
"spinbox."
msgstr ""
-"Tato volba vám umožňuje nastavit, které hotové úkoly budou skryty. Vyberete-"
-"li <i>Okamžitě</i>, budou úkoly skryté, jakmile budou zaškrtnuty.Můžete též "
-"kliknutím zvýšit, či snížit počet dní."
+"Tato volba vám umožňuje nastavit, které dokončené úkoly budou skryty. "
+"Vyberete-li <i>okamžitě</i>, budou úkoly skryté, jakmile budou označeny za "
+"dokončené. Pomocí šipek můžete počet dní zvýšit či snížit."
#: filteredit_base.ui:152
#, no-c-format
msgid "Immediately"
-msgstr "Okamžitě"
+msgstr "okamžitě"
#: filteredit_base.ui:155
#, no-c-format
@@ -5442,10 +5444,10 @@ msgid ""
"items will be hidden, that have been marked finished longer than 24 hours "
"ago."
msgstr ""
-"Zde můžete zadat počet dnů, po který musí být úkol hotový, aby nebyl "
-"zobrazen v seznamu úkolů. Vyberete-li <i>Okamžitě</i>, budou všechny hotové "
-"úkoly skryté. Pokud například vyberete hodnotu 1, budou skryté všechny "
-"takové úkoly, které byly označeny jako hotové před alespoň 24 hodinami."
+"Zde můžete zadat počet dnů, po který musí být úkol dokončený, aby nebyl "
+"zobrazen v seznamu úkolů. Vyberete-li <i>okamžitě</i>, budou skryté všechny "
+"dokončené úkoly. Pokud například vyberete hodnotu 1, budou skryté všechny "
+"takové úkoly, které byly označeny jako dokončené před alespoň 24 hodinami."
#: filteredit_base.ui:182
#, no-c-format
@@ -5459,9 +5461,8 @@ msgid ""
"been reached. (Note that the start date is not the due date of the to-do "
"item.)"
msgstr ""
-"Tato volba zapříčiní skrytí všech takových úkolů, jejichž počáteční čas "
-"ještě nenastal. (Vezměte na vědomí, že počáteční datum není termín splnění "
-"úkolu.)"
+"Tato volba zajistí skrytí všech takových úkolů, jejichž datum zahájení ještě "
+"nenastal. (Vezměte na vědomí, že datum zahájení není termín splnění úkolu.)"
#: filteredit_base.ui:235
#, no-c-format
@@ -5494,7 +5495,7 @@ msgstr ""
#: filteredit_base.ui:269
#, no-c-format
msgid "Change..."
-msgstr "Změnit..."
+msgstr "Změnit…"
#: filteredit_base.ui:282
#, no-c-format
@@ -5509,10 +5510,10 @@ msgid ""
"Only to-dos which have least one attendee will be checked. If you are not "
"in the list of attendees the to-do will be hidden."
msgstr ""
-"Tato volba skryje v seznamu všechny úkoly, které jsou přiřazeny někomu "
+"Tato volba skryje v seznamu všechny úkoly, které jsou přiřazeny někomu "
"jinému.<br>\n"
-"Budou kontrolovány pouze ty položky, které mají alespoň jednoho účastníka. "
-"Pokud nebudete v seznamu účastníků, bude úkol skryt."
+"Budou kontrolovány pouze ty úkoly, které mají alespoň jednoho účastníka. "
+"Pokud nebudete v seznamu účastníků, bude úkol skryt."
#: koeditoralarms_base.ui:16
#, no-c-format
@@ -5562,7 +5563,7 @@ msgstr "O&pakovat:"
#: koeditoralarms_base.ui:195
#, no-c-format
msgid "every "
-msgstr "každých"
+msgstr "každých "
#: koeditoralarms_base.ui:198
#, no-c-format
@@ -5597,12 +5598,12 @@ msgstr "Zvukový &soubor:"
#: koeditoralarms_base.ui:390
#, no-c-format
msgid "audio/x-wav audio/x-mp3 application/ogg"
-msgstr ""
+msgstr "audio/x-wav audio/x-mp3 application/ogg"
#: koeditoralarms_base.ui:431
#, no-c-format
msgid "&Program file:"
-msgstr "Soubor s &programem:"
+msgstr "Soubor s &programem:"
#: koeditoralarms_base.ui:442
#, no-c-format
@@ -5640,21 +5641,22 @@ msgid "P&ublish"
msgstr "P&ublikovat"
#: kogroupwareprefspage.ui:42
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
msgid ""
"By publishing Free/Busy information, you allow others to take your calendar "
"into account when inviting you for a meeting. Only the times you have "
"already busy are published, not why they are busy. For Kolab2 Server leave "
"this disabled (the information is generated on the server)."
msgstr ""
-"Publikováním informací o aktivitě dovolíte ostatním vzít v úvahu váš "
-"kalendář, pokud vás zvou na setkání. Publikují se pouze časy, kdy jste "
-"zaneprázdněni, ne proč jste zaneprázdněni."
+"Publikováním informací o volném čase umožníte ostatním vzít v úvahu váš "
+"kalendář, pokud vás zvou na setkání. Jsou publikovány pouze časy, kdy jste "
+"zaneprázdněni, ne proč jste zaneprázdněni. Pro server Kolab2 ponechte tuto "
+"volbu vypnutou (informace jsou generovány na serveru)."
#: kogroupwareprefspage.ui:53
#, no-c-format
msgid "Publish your free/&busy information automatically"
-msgstr "Pu&blikovat informace o vaší aktivitě automaticky"
+msgstr "Automaticky pu&blikovat informace o volném času"
#: kogroupwareprefspage.ui:56
#, no-c-format
@@ -5666,17 +5668,17 @@ msgid ""
"as the Kolab2 server taking care of publishing your Free/Busy information "
"and manages the access to it from other users."
msgstr ""
-"Zaškrtněte pro automatické odesílání informací o aktivitě.\n"
-"Tuto volbu je možné přeskočit a mailovat, či odesílat informace o aktivitě "
-"pomocí menu Rozvrh v programu KOrganizer.\n"
-"Poznámka: Pokud KOrganizer pracuje jako TDE Kolab klient, toto není "
-"vyžadováno, protože server Kolab2 starající se o publikování informací o "
-"aktivitě se stará o přístup k němu ze strany ostatních uživatelů."
+"Zaškrtněte pro automatické vystavování informací o volném čase.\n"
+"Tuto volbu je možné přeskočit a informaci o volném čase pomocí nabídky "
+"Rozvrh v programu KOrganizer posílat mailem nebo vystavovat.\n"
+"Poznámka: Pokud KOrganizer pracuje jako klient TDE Kolab, toto není "
+"vyžadováno, protože server Kolab2 se stará o publikování informací o volném "
+"čase a stará se o přístup k nim ze strany ostatních uživatelů."
#: kogroupwareprefspage.ui:74
#, no-c-format
msgid "Minimum time between uploads (in minutes):"
-msgstr "Minimální čas mezi odesíláním (v minutách):"
+msgstr "Minimální čas mezi vystavováním (v minutách):"
#: kogroupwareprefspage.ui:80 kogroupwareprefspage.ui:91
#, no-c-format
@@ -5685,8 +5687,8 @@ msgid ""
"This configuration is only effective in case you choose to publish your "
"information automatically."
msgstr ""
-"Zde nastavte minimální časový interval v minutách mezi dvěma přesuny dat. "
-"Toto nastavení je používáno pouze v případě automatického publikování vašich "
+"Zde nastavte minimální časový interval v minutách mezi každým vystavováním. "
+"Toto nastavení je používáno pouze v případě automatického publikování vašich "
"informací."
#: kogroupwareprefspage.ui:109
@@ -5701,13 +5703,13 @@ msgid ""
"Configure the number of calendar days you wish to be published and available "
"to others here."
msgstr ""
-"Zde nastavte počet kalendářních dnů, který chcete publikovat a zpřístupnit "
+"Zde nastavte počet kalendářních dnů, které chcete publikovat a zpřístupnit "
"ostatním."
#: kogroupwareprefspage.ui:140
#, no-c-format
msgid "days of free/busy information"
-msgstr "dnů informací o aktivitě"
+msgstr "dnů informací o volném čase"
#: kogroupwareprefspage.ui:170 kogroupwareprefspage.ui:359
#, no-c-format
@@ -5715,17 +5717,15 @@ msgid "Server Information"
msgstr "Informace o serveru"
#: kogroupwareprefspage.ui:184 kogroupwareprefspage.ui:279
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
msgid ""
"Enter the URL for the server on which your Free/Busy information shall be "
"published here.\n"
"Ask the server administrator for this information."
msgstr ""
-"Zde zadejte URL serveru,. na kterém se budou publikovat informace o vaší "
-"aktivitě.\n"
-"Zeptejte se administrátora vašeho serveru na tyto informace.\n"
-"Zde je příklad pro Kolab2 server: \"webdavs://kolab2.com/freebusy/joe@kolab2."
-"com.ifb\""
+"Zde zadejte URL serveru, na kterém se budou publikovat informace o vašem "
+"volném čase.\n"
+"Na tyto informace se zeptejte administrátora vašeho serveru."
#: kogroupwareprefspage.ui:193
#, no-c-format
@@ -5742,16 +5742,16 @@ msgid ""
"configuration file."
msgstr ""
"Zaškrtněte, pokud chcete, aby si KOrganizer pamatoval vaše heslo a "
-"vynechával dotaz na něj při každém nahrávání informací o vaší aktivitě. "
-"Heslo bude uloženo v konfiguračním souboru.\n"
-"Z bezpečnostních důvodů se nedoporučuje ukládat vaše heslo do konfiguračního "
+"vynechával dotaz na něj při každém vystavování informací o vašem volném "
+"čase. Heslo bude uloženo v konfiguračním souboru.\n"
+"Z bezpečnostních důvodů se nedoporučuje ukládat vaše heslo do konfiguračního "
"souboru."
#: kogroupwareprefspage.ui:211 kogroupwareprefspage.ui:222
#: kogroupwareprefspage.ui:468 kogroupwareprefspage.ui:479
#, no-c-format
msgid "Enter your groupware server login password here."
-msgstr "Zde zadejte heslo pro přihlášení k vašemu groupwarovému serveru."
+msgstr "Zde zadejte heslo pro přihlášení k vašemu groupwarovému serveru."
#: kogroupwareprefspage.ui:236 kogroupwareprefspage.ui:252
#: kogroupwareprefspage.ui:436 kogroupwareprefspage.ui:452
@@ -5763,17 +5763,16 @@ msgid ""
"default your UID would be your email address on the Kolab2 server but it may "
"also be different. In the last case enter your UID."
msgstr ""
-"Zde zadejte přihlašovací informace vztahující se k vašemu účtu na serveru.\n"
+"Zde zadejte přihlašovací informace vztahující se k vašemu účtu na serveru.\n"
"\n"
-"Specificky pro Kolab2 server: Při registrování vašeho UID (jedinečného "
-"identifikátoru). Implicitně bude vaše UID odpovídat vaší emailové adrese na "
-"Kolab2 serveru, ale může to také být i jinak. V posledním případě zadejte "
-"vaše UID."
+"Specificky pro Kolab2 server: Vaše registrované UID (jedinečný identifikátor)"
+". Ve výchozím stavu bude vaše UID odpovídat vaší emailové adrese na Kolab2 "
+"serveru, ale může to být i jinak. V nejhorším případě zadejte vaše UID."
#: kogroupwareprefspage.ui:246
#, no-c-format
msgid "Username:"
-msgstr "Uživatel:"
+msgstr "Uživatelské jméno:"
#: kogroupwareprefspage.ui:273 kogroupwareprefspage.ui:378
#, no-c-format
@@ -5791,13 +5790,13 @@ msgid ""
"By retrieving Free/Busy information that others have published, you can take "
"their calendar into account when inviting them to a meeting."
msgstr ""
-"Obdržením informací o aktivitě, které ostatní publikovali, můžete vzít v "
+"Získáním informací o volném čase, které ostatní publikovali, můžete vzít v "
"úvahu jejich kalendář, pokud je zvete na setkání."
#: kogroupwareprefspage.ui:331
#, no-c-format
msgid "Retrieve other peoples' free/&busy information automatically"
-msgstr "Automaticky získávat in&formace o aktivitě ostatních lidí"
+msgstr "Automaticky získávat in&formace o volném čase ostatních lidí"
#: kogroupwareprefspage.ui:334
#, no-c-format
@@ -5806,20 +5805,21 @@ msgid ""
"automatically. Note that you have to fill the correct server information to "
"make this possible."
msgstr ""
-"Zaškrtněte pro automatické získávání informací o aktivitě pro další osoby.K "
-"dosažení funkčnost je potřeba vyplnit správné informace o serveru."
+"Zaškrtněte pro automatické získávání informací o volném čase pro další lidi. "
+"K dosažení funkčnosti je potřeba vyplnit správné informace o serveru."
#: kogroupwareprefspage.ui:345
#, no-c-format
msgid "Use full email &address for retrieval"
-msgstr "Použít pro získání celý em&ail"
+msgstr "Použít celou em&ailovou adresu pro získávání"
#: kogroupwareprefspage.ui:348
#, no-c-format
msgid ""
"Set this to retrieve user@domain.ifb instead of user.ifb from the server"
msgstr ""
-"Nastavte pro získání uzivatel@domena.ifb namísto uzivatel.ifb ze serveru"
+"Zaškrtněte pro získávání ze serveru jako uzivatel@domena.ifb namísto uzivatel"
+".ifb"
#: kogroupwareprefspage.ui:351
#, no-c-format
@@ -5829,10 +5829,10 @@ msgid ""
"busy file in the format user.ifb (for example joe.ifb). Ask the server "
"Administrator if you are not sure about how to configure this option."
msgstr ""
-"Nastavte pro stáhnutí souboru informací o aktivitě ve formátu "
-"\"uzivatel@domena.ifb\" (např. pepa@zdepa.com.ifb). Jinak se stáhne soubor "
-"informací o aktivitě ve formátu uzivatel.ifb (např. pepa.ifb). Pokud si "
-"nejste jisti s nastavením, požádejte o detaily administrátora vašeho serveru."
+"Nastavte pro stáhnutí souboru informací o volném času ve formátu "
+"„uzivatel@domena.ifb“ (např. pepa@zdepa.com.ifb). Jinak se stáhne soubor "
+"informací o volném času ve formátu „uzivatel.ifb“ (např. pepa.ifb). Pokud si "
+"nejste jisti s nastavením, požádejte o detaily administrátora vašeho serveru."
#: kogroupwareprefspage.ui:384 kogroupwareprefspage.ui:401
#, no-c-format
@@ -5848,6 +5848,14 @@ msgid ""
"Alternatively, you can specify a full path to the Free/Busy file,\n"
"For example: \"https://kolab2.example.com/freebusy/user.xfb\""
msgstr ""
+"Zde zadejte URL adresu serveru, na kterém jsou publikovány informace o "
+"volném čase.\n"
+"Na tyto informace se zeptejte administrátora vašeho serveru.\n"
+"Zde je příklad URL pro server Kolab2: „https://kolab2.ukazka.cz/freebusy/“\n"
+"Zde je obecný příklad serveru: „http://muj-server.net/%u@%d/?internal.ics“\n"
+"Kde se %u nahradí za uživatelské jméno a %d se nahradí za název domény.\n"
+"Případně můžete určit úplnou cestu k souboru s informacemi o volném čase,\n"
+"například: „https://kolab2.ukazka.cz/freebusy/user.xfb“"
#: kogroupwareprefspage.ui:446
#, no-c-format
@@ -5878,14 +5886,14 @@ msgid ""
"automatically saved after each change."
msgstr ""
"Zaškrtněte pro automatické ukládání bez ptaní při ukončení programu "
-"KOrganizer a periodicky, během vaší práce. Toto nastavení nemá vliv na "
+"KOrganizer a pravidelně, během vaší práce. Toto nastavení nemá vliv na "
"automatické ukládání vašeho standardního kalendáře, který se automaticky "
"ukládá po každé změně."
#: korganizer.kcfg:16
#, no-c-format
msgid "Save &interval in minutes"
-msgstr "&Interval ukládání v minutách"
+msgstr "&Interval ukládání v minutách"
#: korganizer.kcfg:17
#, no-c-format
@@ -5894,7 +5902,7 @@ msgid ""
"here. This setting only applies to files that are opened manually. The "
"standard TDE-wide calendar is automatically saved after each change."
msgstr ""
-"Zde zadejte interval pro automatické uložení kalendáře v minutách. Toto "
+"Zde zadejte v minutách interval pro automatické ukládání kalendáře. Toto "
"nastavení je platné pouze pro soubory, které jsou otevřeny ručně. Standardní "
"globální kalendář TDE se ukládá automaticky po každé změně."
@@ -5907,7 +5915,7 @@ msgstr "Potvrzovat mazání"
#, no-c-format
msgid "Check this box to display a confirmation dialog when deleting items."
msgstr ""
-"Zaškrtněte, pokud si chcete nechat zobrazovat žádost o potvrzení smazání "
+"Zaškrtněte, pokud si chcete nechat zobrazovat žádost o potvrzení při mazání "
"položek."
#: korganizer.kcfg:28
@@ -5946,33 +5954,33 @@ msgid ""
"If auto-archiving is enabled, events older than this amount will be "
"archived. The unit of this value is specified in another field."
msgstr ""
-"Je-li povolena auto-archivace, události starší než tato hodnota budou "
-"archivovány. Jednotka této hodnoty se specifikuje v dalším poli."
+"Je-li povolena automatická archivace, události starší než tato hodnota budou "
+"archivovány. Jednotka této hodnoty se určuje v dalším poli."
#: korganizer.kcfg:57
#, no-c-format
msgid "The unit in which the expiry time is expressed."
-msgstr "Jednotka, ve které je vyjádřen čas platnosti."
+msgstr "Jednotka, ve které je vyjádřen čas vypršení."
#: korganizer.kcfg:60
#, no-c-format
msgid "In days"
-msgstr "V dnech"
+msgstr "Ve dnech"
#: korganizer.kcfg:63
#, no-c-format
msgid "In weeks"
-msgstr "V týdnech"
+msgstr "V týdnech"
#: korganizer.kcfg:66
#, no-c-format
msgid "In months"
-msgstr "V měsících"
+msgstr "V měsících"
#: korganizer.kcfg:72
#, no-c-format
msgid "URL of the file where old events should be archived"
-msgstr "URL souboru, do kterého mají být archivovány staré události."
+msgstr "URL souboru, do kterého mají být archivovány staré události"
#: korganizer.kcfg:76
#, no-c-format
@@ -5986,9 +5994,9 @@ msgid ""
"it. By default, this file will be called calendar.html and placed in the "
"user home folder."
msgstr ""
-"Zaškrtněte pro export kalendáře do HTML souboru při každém uložení. "
-"Implicitně bude soubor pojmenován calendar.html a bude umístěn v domácím "
-"adresáři."
+"Zaškrtněte pro export kalendáře do HTML souboru při každém uložení. Ve "
+"výchozím stavu bude soubor pojmenován calendar.html a bude umístěn v "
+"domovském adresáři."
#: korganizer.kcfg:81
#, no-c-format
@@ -5998,7 +6006,7 @@ msgstr "Nové události, úkoly a položky deníku mají"
#: korganizer.kcfg:84
#, no-c-format
msgid "Be added to the standard resource"
-msgstr "Být přidány ke standardnímu zdroji"
+msgstr "Být přidány do standardního zdroje"
#: korganizer.kcfg:85
#, no-c-format
@@ -6007,7 +6015,7 @@ msgid ""
"using the standard resource."
msgstr ""
"Vyberte tuto volbu, pokud chcete, aby byly nové události, úkoly a položky "
-"deníku vždy zaznamenány s použitím standardního zdroje."
+"deníku vždy zaznamenány s použitím standardního zdroje."
#: korganizer.kcfg:88
#, no-c-format
@@ -6023,11 +6031,11 @@ msgid ""
"Kolab server or have to manage multiple accounts using Kontact as a TDE "
"Kolab client. "
msgstr ""
-"Vyberte si tuto volbu, pokud chcete určit zdroj, který se má použít pro "
+"Vyberte tuto volbu, pokud chcete určit zdroj, který se má použít pro "
"zaznamenání nové události, úkolu, či položky deníku. Tato volba je "
-"doporučována, pokud hodláte využívat funkcionalitu sdílených složek serveru "
-"Kolab, anebo když musíte spravovat různé účty s využitím programu Kontact v "
-"roli TDE Kolab client."
+"doporučena, pokud hodláte využívat funkcionalitu sdílených složek serveru "
+"Kolab, anebo když musíte spravovat více účtů s využitím programu Kontact v "
+"roli klienta TDE Kolab. "
#: korganizer.kcfg:98
#, no-c-format
@@ -6046,7 +6054,7 @@ msgstr ""
#: korganizer.kcfg:103
#, no-c-format
msgid "Use email settings from Control Center"
-msgstr "Použít nastavení emailu z Ovládacího centra"
+msgstr "Použít nastavení emailu z Ovládacího centra"
#: korganizer.kcfg:104
#, no-c-format
@@ -6055,9 +6063,9 @@ msgid ""
"the Trinity Control Center &quot;Password & User Account&quot; Module. "
"Uncheck this box to be able to specify your full name and e-mail."
msgstr ""
-"Zaškrtněte pro použití globálního nastavení emailu, které je definováno v "
-"Ovládacím centru TDE, sekce &quot;Heslo a uživatelský účet&quot; Zrušte "
-"zaškrtnutí, pokud chcete specifikovat vaše celé jméno a email."
+"Zaškrtněte pro použití globálního nastavení emailu, které je definováno v "
+"Ovládacím centru TDE, v modulu &quot;Heslo a uživatelský účet&quot;. Zrušte "
+"zaškrtnutí, pokud chcete určit vaše celé jméno a email."
#: korganizer.kcfg:108
#, no-c-format
@@ -6070,8 +6078,8 @@ msgid ""
"Enter your full name here. This name will be displayed as \"Organizer\" in "
"to-dos and events you create."
msgstr ""
-"Zde zadejte vaše celé jméno. Toto jméno bude zobrazeno jako \"Organizátor\" "
-"v úkolech a událostech, které vytvoříte."
+"Zde zadejte vaše celé jméno. Toto jméno bude v úkolech a událostech, které "
+"vytvoříte, zobrazeno jako „Pořadatel“."
#: korganizer.kcfg:113
#, no-c-format
@@ -6084,13 +6092,13 @@ msgid ""
"Enter here your e-mail address. This e-mail address will be used to identify "
"the owner of the calendar, and displayed in events and to-dos you create."
msgstr ""
-"Zde zadejte vaši emailovou adresu. Tato adresa bude použita k identifikaci "
-"vlastníka kalendáře a bude zobrazena v událostech a úkolech, které vytvoříte."
+"Zde zadejte vaši emailovou adresu. Tato adresa bude použita k identifikaci "
+"vlastníka kalendáře a bude zobrazena v událostech a úkolech, které vytvoříte."
#: korganizer.kcfg:118
#, no-c-format
msgid "Mail Client"
-msgstr "Emailový klient"
+msgstr "Poštovní klient"
#: korganizer.kcfg:121
#, no-c-format