summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-cs/messages
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'tde-i18n-cs/messages')
-rw-r--r--tde-i18n-cs/messages/tdepim/korganizer.po182
1 files changed, 85 insertions, 97 deletions
diff --git a/tde-i18n-cs/messages/tdepim/korganizer.po b/tde-i18n-cs/messages/tdepim/korganizer.po
index 67a53b20300..bf1ab247ca7 100644
--- a/tde-i18n-cs/messages/tdepim/korganizer.po
+++ b/tde-i18n-cs/messages/tdepim/korganizer.po
@@ -12,7 +12,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: korganizer\n"
"POT-Creation-Date: 2021-07-07 18:17+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-09-24 00:41+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-09-26 01:31+0000\n"
"Last-Translator: Slávek Banko <slavek.banko@axis.cz>\n"
"Language-Team: Czech <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/projects/"
"tdepim/korganizer/cs/>\n"
@@ -1389,11 +1389,11 @@ msgstr "[Přidat položku deníku]"
#: journalentry.cpp:191
msgid "Sets the Title of this journal entry."
-msgstr "Nastaví titulek tohoto deníku."
+msgstr "Nastaví název tohoto deníku."
#: journalentry.cpp:193
msgid "&Title: "
-msgstr "&Titulek: "
+msgstr "&Název: "
#: journalentry.cpp:202
msgid "Ti&me: "
@@ -1543,7 +1543,7 @@ msgid ""
"request a response concerning attendance."
msgstr ""
"Upraví, jestli se má poslat účastníkovi vybranému ve výše uvedeném seznamu "
-"mail s požadavkem na odpověď ohledně účasti."
+"mail s požadavkem na odpověď ohledně účasti."
#: koattendeeeditor.cpp:165
msgid "Re&quest response"
@@ -1563,25 +1563,25 @@ msgid ""
"attendee from your addressbook, click the 'Select Addressee' button instead."
msgstr ""
"Přidá nového účastníka do seznamu. Jakmile je účastník přidán, můžete "
-"upravit jeho jméno, funkci, stav a informaci o tom, jestli je na účastníkovi "
-"požadována odpověď na pozvánku. K výběru účastníka z adresáře klikněte na "
-"'Vybrat z adresáře'."
+"upravit jeho jméno, roli, stav a informaci o tom, jestli je na účastníkovi "
+"požadována odpověď na pozvánku. K výběru účastníka z knihy adres klikněte na "
+"„Vybrat z adresáře“."
#: koattendeeeditor.cpp:186
msgid "Removes the attendee selected in the list above."
-msgstr "Odstraní účastníka vybraného ve výše uvedeném seznamu."
+msgstr "Odstraní účastníka vybraného ve výše uvedeném seznamu."
#: koattendeeeditor.cpp:190
msgid "Select Addressee..."
-msgstr "Vybrat z adresáře..."
+msgstr "Vybrat z adresáře…"
#: koattendeeeditor.cpp:193
msgid "Opens your address book, allowing you to select new attendees from it."
-msgstr "Otevře váš adresář, což vám umožní z něj vybrat nového účastníka."
+msgstr "Otevře vaši knihu adres, což vám umožní vybrat z ní nového účastníka."
#: koattendeeeditor.cpp:265
msgid "Please edit the example attendee, before adding more."
-msgstr ""
+msgstr "Prosím, před přidáním dalšího účastníka upravte vzorového."
#: koattendeeeditor.cpp:272 koattendeeeditor.cpp:551
msgid "Firstname Lastname"
@@ -1594,22 +1594,21 @@ msgstr "jméno"
#: koattendeeeditor.cpp:312
#, c-format
msgid "Organizer: %1"
-msgstr "Organizátor: %1"
+msgstr "Pořadatel: %1"
#: koattendeeeditor.cpp:480
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Delegated to %1"
-msgstr "Smazat %1"
+msgstr "Deledováno na %1"
#: koattendeeeditor.cpp:482
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Delegated from %1"
-msgstr "Smazat %1"
+msgstr "Delegováno od %1"
#: koattendeeeditor.cpp:484
-#, fuzzy
msgid "Not delegated"
-msgstr "Žádný datum splnění"
+msgstr "Není delegováno"
#: kocorehelper.cpp:47 kodaymatrix.cpp:287 komonthview.cpp:1006
msgid ""
@@ -1619,7 +1618,7 @@ msgstr ", "
#: kocounterdialog.cpp:36
msgid "Counter-Event Viewer"
-msgstr "Prohlížeč odepřených událostí"
+msgstr "Prohlížeč protinávrhů událostí"
#: kocounterdialog.cpp:37 koeditorgeneralevent.cpp:212
msgid "Decline"
@@ -1665,11 +1664,10 @@ msgid ""
msgstr "%1 po zahájení"
#: koeditoralarms.cpp:148
-#, fuzzy
msgid ""
"_: N days/hours/minutes before/after the due date\n"
"%1 before the to-do is due"
-msgstr "%1 před ukončením"
+msgstr "%1 před termínem úkolu"
#: koeditoralarms.cpp:151 printing/calprintdefaultplugins.cpp:337
msgid ""
@@ -1678,11 +1676,10 @@ msgid ""
msgstr "%1 před ukončením"
#: koeditoralarms.cpp:157
-#, fuzzy
msgid ""
"_: N days/hours/minutes before/after the due date\n"
"%1 after the to-do is due"
-msgstr "%1 po ukončení"
+msgstr "%1 po termínu úkolu"
#: koeditoralarms.cpp:160 printing/calprintdefaultplugins.cpp:340
msgid ""
@@ -1723,45 +1720,42 @@ msgstr ""
"%n minut"
#: koeditoralarms.cpp:193
-#, fuzzy
msgid "Advanced Reminders"
-msgstr "Upravit upomínky"
+msgstr "Pokročilé upomínky"
#: koeditoralarms.cpp:204
msgid ""
"_: Add a new alarm to the alarm list.\n"
"&Add"
-msgstr ""
+msgstr "Přid&at"
#: koeditoralarms.cpp:460
-#, fuzzy
msgid "before the to-do starts"
-msgstr "před zahájením"
+msgstr "před zahájením úkolu"
#: koeditoralarms.cpp:461
-#, fuzzy
msgid "after the to-do starts"
-msgstr "po zahájení"
+msgstr "po zahájení úkolu"
#: koeditoralarms.cpp:462
-#, fuzzy
msgid "before the to-do is due"
-msgstr "před ukončením"
+msgstr "před termínem úkolu"
#: koeditoralarms.cpp:463
-#, fuzzy
msgid "after the to-do is due"
-msgstr "po ukončení"
+msgstr "po termínu úkolu"
#: koeditoralarms.cpp:466
msgid "Select the reminder trigger relative to the start or due time"
-msgstr ""
+msgstr "Vyberte aktivaci upomínky relativně k zahájení nebo termínu"
#: koeditoralarms.cpp:469
msgid ""
"Use this combobox to specify if you want the reminder to trigger before or "
"after the start or due time."
msgstr ""
+"Použijte tento rozbalovací seznam pro určení, zda chcete aktivovat upomínku "
+"před nebo po startu nebo termínu."
#: koeditorattachments.cpp:143
msgid "[Binary data]"
@@ -1772,32 +1766,28 @@ msgid "Add Attachment"
msgstr "Přidat přílohu"
#: koeditorattachments.cpp:186
-#, fuzzy
msgid "Attachment name"
-msgstr "Přílohy:"
+msgstr "Název přílohy"
#: koeditorattachments.cpp:187
-#, fuzzy
msgid "Give the attachment a name"
-msgstr "Výchozí čas schůzky"
+msgstr "Určuje název přílohy"
#: koeditorattachments.cpp:189
msgid "Type any string you desire here for the name of the attachment"
-msgstr ""
+msgstr "Zadejte libovolný řetězec, který si zde přejete jako název přílohy"
#: koeditorattachments.cpp:195
-#, fuzzy
msgid "Type:"
-msgstr "Typ"
+msgstr "Typ:"
#: koeditorattachments.cpp:204
-#, fuzzy
msgid "Store attachment inline"
-msgstr "Přílo&hy"
+msgstr "Uložit přílohu vloženě"
#: koeditorattachments.cpp:207
msgid "Store the attachment file inside the calendar"
-msgstr ""
+msgstr "Uložit soubor přílohy uvnitř kalendáře"
#: koeditorattachments.cpp:210
msgid ""
@@ -1807,81 +1797,82 @@ msgid ""
"attachment will be stored. Do not use a link for attachments that change "
"often or may be moved (or removed) from their current location."
msgstr ""
+"Zaškrtnutí této volby způsobí, že příloha bude uložena uvnitř kalendáře, "
+"který pak může spotřebovat mnoho místa, v závislosti na velikosti přílohy. "
+"Pokut tato volba není zaškrtnuta, bude uložen pouze odkaz na přílohu. "
+"Nepoužívejte odkaz pro přílohy, které se mění často nebo mohou být přesunuty "
+"(nebo odstraněny) z jejich aktuálního umístění."
#: koeditorattachments.cpp:218 koeditorfreebusy.cpp:186
-#, fuzzy
msgid "Location:"
-msgstr "&Umístění:"
+msgstr "Umístění:"
#: koeditorattachments.cpp:221
msgid "Provide a location for the attachment file"
-msgstr ""
+msgstr "Uveďte umístění souboru přílohy"
#: koeditorattachments.cpp:224
msgid ""
"Enter the path to the attachment file or use the file browser by pressing "
"the adjacent button"
msgstr ""
+"Zadejte cestu k souboru přílohy nebo použijte prohlížeč souborů stisknutím "
+"vedlejšího tlačítka"
#: koeditorattachments.cpp:234
msgid "Size:"
-msgstr ""
+msgstr "Velikost:"
#: koeditorattachments.cpp:258
-#, fuzzy
msgid "New attachment"
-msgstr "Přidat přílohu"
+msgstr "Nová příloha"
#: koeditorattachments.cpp:457
msgid "Attachments:"
msgstr "Přílohy:"
#: koeditorattachments.cpp:462
-#, fuzzy
msgid ""
"Displays a list of current items (files, mail, etc.) that have been "
"associated with this event or to-do. "
msgstr ""
"Zobrazí seznam aktuálních položek (souborů, pošty, atd.), které byly "
-"přiřazeny k této události, či úkolu. Sloupec URI ukazuje umístění souboru."
+"přiřazeny k této události, či úkolu. "
#: koeditorattachments.cpp:474
-#, fuzzy
msgid "Add an attachment"
msgstr "Přidat přílohu"
#: koeditorattachments.cpp:476
-#, fuzzy
msgid ""
"Shows a dialog used to select an attachment to add to this event or to-do as "
"link or as inline data."
-msgstr "Zobrazí dialogové okno pro přidání přílohy k této události, či úkolu."
+msgstr ""
+"Zobrazí dialogové okno pro přidání přílohy k této události, či úkolu jako "
+"odkaz nebo jako vložená data."
#: koeditorattachments.cpp:486
msgid ""
"Removes the attachment selected in the list above from this event or to-do."
msgstr ""
-"Odstraní z této události, resp. úkolu přílohu, která byla vybrána z výše "
-"uvedeného seznamu."
+"Odstraní z této události, resp. úkolu přílohu, která je vybrána v seznamu "
+"výše."
#: koeditorattachments.cpp:585
msgid "&Link here"
-msgstr ""
+msgstr "Vytvořit zde odka&z"
#: koeditorattachments.cpp:593 koeditorattachments.cpp:596
-#, fuzzy
msgid "&Copy Here"
-msgstr "&Kopírovat do"
+msgstr "&Kopírovat sem"
#: koeditorattachments.cpp:721
-#, fuzzy
msgid "<qt>Do you really want to remove these attachments?<p>%1</qt>"
-msgstr "<qt>Opravdu chcete smazat zdroj <b>%1</b>?</qt>"
+msgstr "<qt>Opravdu chcete smazat tyto přílohy?<b>%1</b></qt>"
#: koeditorattachments.cpp:722
-#, fuzzy
msgid "Remove Attachment?"
-msgstr "Přílohy:"
+msgstr "Smazat přílohy?"
#: koeditordetails.cpp:192
msgid ""
@@ -1891,8 +1882,8 @@ msgid ""
"whether or not a response is requested from the attendee."
msgstr ""
"Zobrazí informace o aktuálních účastnících. Chcete-li provést úpravu "
-"účastníka, vyberte ho v seznamu a upravte hodnoty v níže umístěné oblasti. "
-"Kliknutím na záhlaví sloupce dojde k setřídění seznamu podle příslušného "
+"účastníka, vyberte ho v seznamu a upravte hodnoty v níže umístěné oblasti. "
+"Kliknutím na záhlaví sloupce dojde k setřídění seznamu podle příslušného "
"sloupce. Sloupec RSVP zobrazuje, jestli je požadována od účastníka odpověď."
#: koeditordetails.cpp:199 koprefsdialog.cpp:1106 publishdialog_base.ui:28
@@ -1902,7 +1893,7 @@ msgstr "Jméno"
#: koeditordetails.cpp:201
msgid "Role"
-msgstr "Funkce"
+msgstr "Role"
#: koeditordetails.cpp:202
msgid "Status"
@@ -1913,45 +1904,40 @@ msgid "RSVP"
msgstr "RSVP"
#: koeditordetails.cpp:204
-#, fuzzy
msgid "Delegated to"
-msgstr "Smazat úkol"
+msgstr "Delegováno na"
#: koeditordetails.cpp:205
-#, fuzzy
msgid "Delegated from"
-msgstr "Smazat úkol"
+msgstr "Delegováno od"
#: koeditordetails.cpp:331 koeditorfreebusy.cpp:785
msgid ""
"%1 does not look like a valid email address. Are you sure you want to invite "
"this participant?"
msgstr ""
+"%1 nevypadá jako platná emailová adresa. Opravdu chcete pozvat tohoto "
+"účastníka?"
#: koeditordetails.cpp:333 koeditorfreebusy.cpp:787
-#, fuzzy
msgid "Invalid email address"
-msgstr "Dodatečná emailová adresa:"
+msgstr "Neplatná emailová adresa"
#: koeditorfreebusy.cpp:178
-#, fuzzy
msgid "Freebusy Period"
-msgstr "Heslo pro získání informací o aktivitě"
+msgstr "Doba volného času"
#: koeditorfreebusy.cpp:181
-#, fuzzy
msgid "Summary:"
-msgstr "Shrnutí"
+msgstr "Souhrn:"
#: koeditorfreebusy.cpp:190
-#, fuzzy
msgid "Start:"
-msgstr "&Počátek:"
+msgstr "Začátek:"
#: koeditorfreebusy.cpp:193
-#, fuzzy
msgid "End:"
-msgstr "&Konec:"
+msgstr "Konec:"
#: koeditorfreebusy.cpp:247
msgid ""
@@ -1960,10 +1946,10 @@ msgid ""
"months, and 'Month' shows a range of a few years, while 'Automatic' selects "
"the range most appropriate for the current event or to-do."
msgstr ""
-"Nastavuje stupeň přiblížení Ganttova diagramu. 'Hodina' nastaví zobrazení v "
-"rozsahu několika hodin, 'Den' několika dnů, 'Týden' několika měsíců a "
-"'Měsíc' nastaví zobrazení v rozsahu několika let. 'Automaticky' vybere "
-"nejvhodnější rozsah pro danou událost, či úkol."
+"Nastavuje stupeň přiblížení Ganttova diagramu. „Hodina“ nastaví zobrazení v "
+"rozsahu několika hodin, „Den“ několika dnů, „Týden“ několika měsíců a „Měsíc“"
+" nastaví zobrazení v rozsahu několika let. „Automaticky“ vybere nejvhodnější "
+"rozsah pro danou událost, či úkol."
#: koeditorfreebusy.cpp:254
msgid "Scale: "
@@ -1995,7 +1981,7 @@ msgstr "Vycentrovat na začátek"
#: koeditorfreebusy.cpp:272
msgid "Centers the Gantt chart on the start time and day of this event."
-msgstr "Vycentruje Ganttův diagram podle začátečního data a času události."
+msgstr "Vycentruje Ganttův diagram podle data a času začátku události."
#: koeditorfreebusy.cpp:279
msgid "Pick Date"
@@ -2010,7 +1996,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"Reloads Free/Busy data for all attendees from the corresponding servers."
msgstr ""
-"Znovu načte z odpovídajících serverů informace o aktivitě pro všechny "
+"Znovu načte z odpovídajících serverů informace o volném času pro všechny "
"účastníky."
#: koeditorfreebusy.cpp:297
@@ -2019,13 +2005,12 @@ msgid ""
"entry in the list will allow you to enter the location of their Free/Busy "
"Information."
msgstr ""
-"Ukazuje informace o aktivitě všech účastníků. Dvojklik na jméno v seznamu "
-"účastníků vám umožní zadat umístění informací o aktivitě daného člověka."
+"Ukazuje informace o volném času všech účastníků. Dvojklik na jméno v seznamu "
+"účastníků vám umožní zadat umístění informací o volném času daného účastníka."
#: koeditorfreebusy.cpp:304
-#, fuzzy
msgid "Attendee"
-msgstr "Účastníci:"
+msgstr "Účastník"
#: koeditorfreebusy.cpp:547
msgid "The meeting already has suitable start/end times."
@@ -2036,23 +2021,26 @@ msgid ""
"<qt>The next available time slot for the meeting is:<br>Start: %1<br>End: "
"%2<br>Would you like to move the meeting to this time slot?</qt>"
msgstr ""
+"<qt>Další dostupný časový slot pro schůzku je:<br>Začátek: %1<br>Konec: "
+"%2<br>Chcete přesunout schůzku do tohoto časového slotu?</qt>"
#: koeditorfreebusy.cpp:564
msgid "No suitable date found."
-msgstr "Nenalezeno vhodné datum."
+msgstr "Nenalezeno žádné vhodné datum."
#: koeditorfreebusy.cpp:700
msgid ""
"Of the %1 participants, %2 have accepted, %3 have tentatively accepted, and "
"%4 have declined."
-msgstr ""
-"Z %1 účastníků, %2 akceptovali, %3 předběžně akceptovali, a %4 odmítli."
+msgstr "Z %1 účastníků, %2 akceptovalo, %3 předběžně akceptovalo, a %4 odmítlo."
#: koeditorfreebusy.cpp:960
msgid ""
"You are changing the organiser of this event, who is also attending, do you "
"want to change that attendee as well?"
msgstr ""
+"Měníte pořadatele této události, který se také účastní. Chcete tohoto "
+"účastníka též změnit?"
#: koeditorgeneral.cpp:107
msgid "Sets the Title of this event or to-do."
@@ -2060,7 +2048,7 @@ msgstr "Nastavuje název této události, či úkolu."
#: koeditorgeneral.cpp:108 koeditorgeneraljournal.cpp:64
msgid "T&itle:"
-msgstr "&Název"
+msgstr "&Název:"
#: koeditorgeneral.cpp:126
msgid "Sets where the event or to-do will take place."
@@ -2068,7 +2056,7 @@ msgstr "Nastavuje, kde bude daná událost, či úkol probíhat."
#: koeditorgeneral.cpp:127
msgid "&Location:"
-msgstr "&Umístění:"
+msgstr "&Místo:"
#: koeditorgeneral.cpp:143
msgid ""