summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-sk/messages/tdebase/kcmhwmanager.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'tde-i18n-sk/messages/tdebase/kcmhwmanager.po')
-rw-r--r--tde-i18n-sk/messages/tdebase/kcmhwmanager.po108
1 files changed, 60 insertions, 48 deletions
diff --git a/tde-i18n-sk/messages/tdebase/kcmhwmanager.po b/tde-i18n-sk/messages/tdebase/kcmhwmanager.po
index 3dd90c6f90..f5aaf994d5 100644
--- a/tde-i18n-sk/messages/tdebase/kcmhwmanager.po
+++ b/tde-i18n-sk/messages/tdebase/kcmhwmanager.po
@@ -3,7 +3,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2020-10-26 03:05+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-11-22 22:46+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2020-10-28 15:16+0000\n"
"Last-Translator: Marek Mlynar <marek.inq.mlynar@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/"
@@ -209,8 +209,7 @@ msgstr ""
"úroveň oprávnenia zariadenia alebo používateľa<br>Poškodené údaje na úložnom "
"zariadení"
-#: devicepropsdlg.cpp:923 devicepropsdlg.cpp:946 devicepropsdlg.cpp:983
-#: devicepropsdlg.cpp:1014
+#: devicepropsdlg.cpp:923 devicepropsdlg.cpp:946
msgid "<p>Technical details:<br>"
msgstr "<p>Technické detaily:<br>"
@@ -219,44 +218,48 @@ msgid "Mount Failed"
msgstr "Pripojenie zlyhalo"
#: devicepropsdlg.cpp:943
-msgid "Unfortunately, the device could not be unmounted."
+#, fuzzy
+#| msgid "Unfortunately, the device could not be unmounted."
+msgid "<b>The device could not be unmounted.</b>"
msgstr "Zariadenie sa bohužiaľ nepodarilo odpojiť."
#: devicepropsdlg.cpp:951
msgid "Unmount Failed"
msgstr "Odpojenie zlyhalo"
-#: devicepropsdlg.cpp:980
+#: devicepropsdlg.cpp:985
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<qt>Unable to unlock this device.<p>Potential reasons include:<br>Wrong "
+#| "password and/or user privilege level.<br>Corrupt data on storage device."
msgid ""
"<qt>Unable to unlock this device.<p>Potential reasons include:<br>Wrong "
-"password and/or user privilege level.<br>Corrupt data on storage device."
+"password and/or user privilege level.<br>Corrupt data on storage device.</qt>"
msgstr ""
"<qt>Toto zariadenie sa nedá odomknúť.<p>Možné príčiny sú:<br>Nesprávne heslo "
"a/alebo úroveň oprávnenia používateľa.<br>Poškodené údaje na ukladacom "
"zariadení."
-#: devicepropsdlg.cpp:981
-msgid "Unknown unlock error."
-msgstr "Neznáma chyba odomykania."
-
-#: devicepropsdlg.cpp:992
+#: devicepropsdlg.cpp:988
msgid "Unlock Failed"
msgstr "Odomknutie zlyhalo"
#: devicepropsdlg.cpp:1011
-msgid "Unfortunately, the device could not be locked."
-msgstr "Bohužiaľ, zariadenie nie je možné odomknúť."
+#, fuzzy
+#| msgid "Unlock Storage Device"
+msgid "Unable to lock the device."
+msgstr "Odomknúť ukladacie zariadenia"
-#: devicepropsdlg.cpp:1019
+#: devicepropsdlg.cpp:1012
msgid "Lock Failed"
msgstr "Uzamknutie zlyhalo"
-#: devicepropsdlg.cpp:1053
+#: devicepropsdlg.cpp:1047
#, c-format
msgid "Enter the new LUKS password for key slot %1"
msgstr "Vložte nové heslo LUKS pre kľúčový slot% 1"
-#: devicepropsdlg.cpp:1061
+#: devicepropsdlg.cpp:1055
msgid ""
"<qt><b>Key creation failed</b><br>Please check that you have write access "
"to /etc/trinity and try again</qt>"
@@ -264,12 +267,12 @@ msgstr ""
"<qt><b>Vytvorenie kľúča zlyhalo</b><br>Skontrolujte, či máte prístup na "
"zápis do /etc/trinity a skúste to znova</qt>"
-#: devicepropsdlg.cpp:1061 devicepropsdlg.cpp:1069 devicepropsdlg.cpp:1088
-#: devicepropsdlg.cpp:1102
+#: devicepropsdlg.cpp:1055 devicepropsdlg.cpp:1063 devicepropsdlg.cpp:1082
+#: devicepropsdlg.cpp:1096
msgid "Key creation failure"
msgstr "Vytvorenie kľúča zlyhalo"
-#: devicepropsdlg.cpp:1069
+#: devicepropsdlg.cpp:1063
msgid ""
"<qt><b>Key creation failed</b><br>Please check that you have write access "
"to /etc/trinity/luks and try again</qt>"
@@ -277,7 +280,7 @@ msgstr ""
"<qt><b>Vytvorenie kľúča zlyhalo</b><br>Skontrolujte, či máte prístup na "
"zápis do /etc/luks a skúste to znova</qt>"
-#: devicepropsdlg.cpp:1077
+#: devicepropsdlg.cpp:1071
msgid ""
"<qt><b>You are about to overwrite an existing card key for LUKS key slot %1</"
"b><br>This action cannot be undone<p>Are you sure you want to proceed?</qt>"
@@ -285,12 +288,12 @@ msgstr ""
"<qt><b>Chystáte sa prepísať existujúci kľúč karty pre LUKS slot % 1</"
"b><br>Túto akciu nie je možné vrátiť späť<p>Naozaj chcete pokračovať?</qt>"
-#: devicepropsdlg.cpp:1077 devicepropsdlg.cpp:1188 devicepropsdlg.cpp:1223
-#: devicepropsdlg.cpp:1225
+#: devicepropsdlg.cpp:1071 devicepropsdlg.cpp:1182 devicepropsdlg.cpp:1217
+#: devicepropsdlg.cpp:1219
msgid "Confirmation Required"
msgstr "Vyžaduje sa potvrdenie"
-#: devicepropsdlg.cpp:1088
+#: devicepropsdlg.cpp:1082
msgid ""
"<qt><b>Key creation failed</b><br>Unable to create new secret key using the "
"provided X509 certificate</qt>"
@@ -298,7 +301,7 @@ msgstr ""
"<qt><b>Vytvorenie kľúča zlyhalo</b><br>Nie je možné vytvoriť nový tajný kľúč "
"pomocou poskytnutého certifikátu X509</qt>"
-#: devicepropsdlg.cpp:1102
+#: devicepropsdlg.cpp:1096
msgid ""
"<qt><b>Key creation failed</b><br>Please check that you have write access "
"to /etc/trinity/luks/card and try again</qt>"
@@ -306,23 +309,23 @@ msgstr ""
"<qt><b>Vytvorenie kľúča zlyhalo</b><br>Skontrolujte, či máte prístup na "
"zápis do /etc/trinity/luks/card a skúste to znova</qt>"
-#: devicepropsdlg.cpp:1110
+#: devicepropsdlg.cpp:1104
msgid "Enter the LUKS device unlock password"
msgstr "Zadajte heslo na odomknutie zariadenia LUKS"
-#: devicepropsdlg.cpp:1178 devicepropsdlg.cpp:1191
+#: devicepropsdlg.cpp:1172 devicepropsdlg.cpp:1185
msgid ""
"<qt><b>Key write failed</b><br>Please check the LUKS password and try again</"
"qt>"
msgstr ""
-"<qt><b>Zápis kľúča zlyhal</b><br>Skontrolujte heslo LUKS a skúste to "
-"znova</qt>"
+"<qt><b>Zápis kľúča zlyhal</b><br>Skontrolujte heslo LUKS a skúste to znova</"
+"qt>"
-#: devicepropsdlg.cpp:1178 devicepropsdlg.cpp:1191
+#: devicepropsdlg.cpp:1172 devicepropsdlg.cpp:1185
msgid "Key write failure"
msgstr "Zlyhanie zápisu kľúča"
-#: devicepropsdlg.cpp:1188
+#: devicepropsdlg.cpp:1182
msgid ""
"<qt><b>You are about to overwrite the key in key slot %1</b><br>This action "
"cannot be undone<p>Are you sure you want to proceed?</qt>"
@@ -330,7 +333,7 @@ msgstr ""
"<qt><b>Chystáte sa prepísať kľúč v kľúčovom slote % 1</b><br>Túto akciu "
"nemožno vrátiť späť<p>Naozaj chcete pokračovať?</qt>"
-#: devicepropsdlg.cpp:1195
+#: devicepropsdlg.cpp:1189
msgid ""
"<qt><b>You have created a new card-dependent key</b><br>Card-dependent keys "
"work in conjunction with an encrypted key file stored on the host system."
@@ -341,14 +344,14 @@ msgstr ""
"<qt><b>Vytvorili ste nový kľúč závislý od karty</b><br>Kľúče závislé od "
"karty fungujú v spojení so šifrovaným súborom kľúčov uloženým v hostiteľskom "
"systéme.<br>Keď sa karta používa na zavedenie systému, kľúče závislé od "
-"karty musia byť aktualizované v obraze initramfs, aby sa stali "
-"použiteľnými.<p>Chcete teraz aktualizovať obraz initramfs?</qt>"
+"karty musia byť aktualizované v obraze initramfs, aby sa stali použiteľnými."
+"<p>Chcete teraz aktualizovať obraz initramfs?</qt>"
-#: devicepropsdlg.cpp:1195
+#: devicepropsdlg.cpp:1189
msgid "Update Required"
msgstr "Vyžaduje sa aktualizácia"
-#: devicepropsdlg.cpp:1198
+#: devicepropsdlg.cpp:1192
msgid ""
"<qt><b>Initramfs update failed</b><br>Card-dependent keys may not be "
"available for use until the root storage device is available / unlocked</qt>"
@@ -357,11 +360,11 @@ msgstr ""
"byť k dispozícii, kým nebude k dispozícii/odomknuté ukladacie zariadenie "
"root</qt>"
-#: devicepropsdlg.cpp:1198
+#: devicepropsdlg.cpp:1192
msgid "Initramfs update failure"
msgstr "Aktualizácia initramfs zlyhala"
-#: devicepropsdlg.cpp:1223
+#: devicepropsdlg.cpp:1217
msgid ""
"<qt><b>You are about to purge the key in key slot %1</b><br>This action "
"cannot be undone<p>Are you sure you want to proceed?</qt>"
@@ -369,7 +372,7 @@ msgstr ""
"<qt><b>Chystáte sa vyčistiť kľúč v kľúčovom slote % 1</b><br>Túto akciu nie "
"je možné vrátiť späť<p>Naozaj chcete pokračovať?</qt>"
-#: devicepropsdlg.cpp:1225
+#: devicepropsdlg.cpp:1219
msgid ""
"<qt><b>You are about to purge the last active key from the device!</"
"b><p>This action will render the contents of the encrypted device "
@@ -380,18 +383,18 @@ msgstr ""
"akcia spôsobí, že obsah šifrovaného zariadenia bude trvalo neprístupný a "
"nedá sa vrátiť späť.<p>Naozaj chcete pokračovať?</qt>"
-#: devicepropsdlg.cpp:1232
+#: devicepropsdlg.cpp:1226
msgid ""
"<qt><b>Key purge failed</b><br>The key in key slot %1 is still active</qt>"
msgstr ""
"<qt><b>Vymazanie kľúča zlyhalo</b><br>Kľúč v priečinku kľúčov% 1 je stále "
"aktívny</qt>"
-#: devicepropsdlg.cpp:1232 devicepropsdlg.cpp:1258
+#: devicepropsdlg.cpp:1226 devicepropsdlg.cpp:1252
msgid "Key purge failure"
msgstr "Vymazanie kľúča zlyhalo"
-#: devicepropsdlg.cpp:1258
+#: devicepropsdlg.cpp:1252
msgid ""
"<qt><b>Card key purge failed</b><br>The card key for slot %1 has been fully "
"deactivated but is still present on your system<br>This does not present a "
@@ -451,7 +454,7 @@ msgstr ""
msgid "Unlock Storage Device"
msgstr "Odomknúť ukladacie zariadenia"
-#: devicepropsdlgbase.ui:363 passworddlg.cpp:26
+#: devicepropsdlgbase.ui:363 passworddlg.cpp:27
#, no-c-format
msgid "Unlock"
msgstr "Odomknúť"
@@ -1028,14 +1031,23 @@ msgstr "Dešifrujem ukladacie zaradenie"
#: unlockdialog.ui:109
#, no-c-format
-msgid ""
-"<p><b>%1</b> is an encrypted storage device.</p>\n"
-"<p>Please enter the password to unlock the storage device.</p>"
+msgid "Dummy placeholder"
msgstr ""
-"<p><b>%1</b>je zašifrované ukladacie zariedenie.</p>\n"
-"<p>Prosím vložte heslo na odomknutie ukladacieho zariadenia.</p>"
-#: unlockdialog.ui:131
+#: unlockdialog.ui:130
#, no-c-format
msgid "&Password:"
msgstr "&Heslo:"
+
+#~ msgid "Unknown unlock error."
+#~ msgstr "Neznáma chyba odomykania."
+
+#~ msgid "Unfortunately, the device could not be locked."
+#~ msgstr "Bohužiaľ, zariadenie nie je možné odomknúť."
+
+#~ msgid ""
+#~ "<p><b>%1</b> is an encrypted storage device.</p>\n"
+#~ "<p>Please enter the password to unlock the storage device.</p>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<p><b>%1</b>je zašifrované ukladacie zariedenie.</p>\n"
+#~ "<p>Prosím vložte heslo na odomknutie ukladacieho zariadenia.</p>"