summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-cs/messages/tdebase/tdeio_sftp.po
blob: ded0d1563fd719110fc2a47d7dd894a585883a23 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
# translation of tdeio_sftp.po to Czech
# Copyright (C) 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Lukáš Tinkl <lukas@kde.org>, 2002, 2003, 2004.
# Slávek Banko <slavek.banko@axis.cz>, 2021.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tdeio_sftp\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:02+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2021-09-03 13:14+0000\n"
"Last-Translator: Slávek Banko <slavek.banko@axis.cz>\n"
"Language-Team: Czech <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/projects/"
"tdebase/tdeio_sftp/cs/>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 4.8\n"

#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Lukáš Tinkl, Slávek Banko"

#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "lukas@kde.org, slavek.banko@axis.cz"

#: ksshprocess.cpp:408
msgid "Cannot specify a subsystem and command at the same time."
msgstr "Nelze naráz zadat subsystém a příkaz."

#: ksshprocess.cpp:753
msgid "No options provided for ssh execution."
msgstr "Nebyly zadány volby pro spuštění ssh."

#: ksshprocess.cpp:761
msgid "Failed to execute ssh process."
msgstr "Spuštění ssh procesu selhalo."

#: ksshprocess.cpp:786 ksshprocess.cpp:815 ksshprocess.cpp:934
#: ksshprocess.cpp:1006
msgid "Error encountered while talking to ssh."
msgstr "Nastala chyba při komunikaci se ssh."

#: ksshprocess.cpp:820 ksshprocess.cpp:967 tdeio_sftp.cpp:737
msgid "Connection closed by remote host."
msgstr "Spojení ukončeno vzdáleným hostitelem."

#: ksshprocess.cpp:866
msgid "Please supply a password."
msgstr "Prosím, zadejte heslo."

#: ksshprocess.cpp:905
msgid "Please supply the passphrase for your SSH private key."
msgstr "Prosím, zadejte přístupové heslo ke svému osobnímu SSH klíči."

#: ksshprocess.cpp:919
msgid "Authentication to %1 failed"
msgstr "Autentifikace s „%1“ selhala"

#: ksshprocess.cpp:942
msgid ""
"The identity of the remote host '%1' could not be verified because the "
"host's key is not in the \"known hosts\" file."
msgstr ""
"Identitu vzdáleného hostitele „%1“ nelze ověřit, jelikož jeho klíč se "
"nenachází v souboru známých klíčů."

#: ksshprocess.cpp:948
msgid ""
" Manually, add the host's key to the \"known hosts\" file or contact your "
"administrator."
msgstr ""
" Ručně přidejte klíč hostitele do souboru známých hostitelů nebo kontaktujte "
"svého systémového administrátora."

#: ksshprocess.cpp:954
msgid " Manually, add the host's key to %1 or contact your administrator."
msgstr ""
" Ručně přidejte klíč hostitele %1 nebo kontaktujte svého systémového "
"administrátora."

#: ksshprocess.cpp:986
msgid ""
"The identity of the remote host '%1' could not be verified. The host's key "
"fingerprint is:\n"
"%2\n"
"You should verify the fingerprint with the host's administrator before "
"connecting.\n"
"\n"
"Would you like to accept the host's key and connect anyway? "
msgstr ""
"Identitu vzdáleného hostitele ‚%1‘ nelze ověřit. Otisk klíče hostitele je:\n"
"%2\n"
"Před provedením připojení byste měli ověřit tento otisk u administrátora "
"tohoto hostitele.\n"
"\n"
"Přejete si přesto přijmout klíč hostitele a pokračovat v připojování? "

#: ksshprocess.cpp:1014
msgid ""
"WARNING: The identity of the remote host '%1' has changed!\n"
"\n"
"Someone could be eavesdropping on your connection, or the administrator may "
"have just changed the host's key. Either way, you should verify the host's "
"key fingerprint with the host's administrator. The key fingerprint is:\n"
"%2\n"
"Add the correct host key to \"%3\" to get rid of this message."
msgstr ""
"Upozornění: identita hostitele %1 se změnila!\n"
"\n"
"Někdo může odposlouchávat vaše spojení, nebo administrátor právě změnil klíč "
"hostitele. V každém případě byste měli ověřit otisk klíče hostitele u "
"systémového administrátora. Otisk je:\n"
"%2\n"
"K odstranění tohoto varování přidejte správný klíč do „%3“."

#: ksshprocess.cpp:1049
msgid ""
"WARNING: The identity of the remote host '%1' has changed!\n"
"\n"
"Someone could be eavesdropping on your connection, or the administrator may "
"have just changed the host's key. Either way, you should verify the host's "
"key fingerprint with the host's administrator before connecting. The key "
"fingerprint is:\n"
"%2\n"
"\n"
"Would you like to accept the host's new key and connect anyway?"
msgstr ""
"Upozornění: identita hostitele %1 se změnila!\n"
"\n"
"Někdo může odposlouchávat vaše spojení, nebo administrátor právě změnil klíč "
"hostitele. V každém případě byste měli ověřit otisk klíče hostitele u "
"systémového administrátora. Otisk je:\n"
"%2\n"
"Přejete si přesto přijmout nový klíč hostitele a pokračovat v připojování?"

#: ksshprocess.cpp:1073
msgid "Host key was rejected."
msgstr "Klíč hostitele byl odmítnut."

#: tdeio_sftp.cpp:427
msgid "An internal error occurred. Please retry the request again."
msgstr "Nastala interní chyba. Pokuste se prosím zopakovat požadavek."

#: tdeio_sftp.cpp:506
msgid "Opening SFTP connection to host <b>%1:%2</b>"
msgstr "Otevírá se spojení s hostitelem <b>%1:%2</b>"

#: tdeio_sftp.cpp:510
msgid "No hostname specified"
msgstr "Nebyl zadán název hostitele"

#: tdeio_sftp.cpp:522
msgid "SFTP Login"
msgstr "Přihlášení SFTP"

#: tdeio_sftp.cpp:524
msgid "site:"
msgstr "server:"

#: tdeio_sftp.cpp:625
msgid "Please enter your username and key passphrase."
msgstr "Prosím, zadejte své uživatelské jméno a heslo."

#: tdeio_sftp.cpp:627
msgid "Please enter your username and password."
msgstr "Prosím, zadejte své uživatelské jméno a heslo."

#: tdeio_sftp.cpp:635
msgid "Incorrect username or password"
msgstr "Neplatné uživatelské jméno nebo heslo"

#: tdeio_sftp.cpp:640
msgid "Please enter a username and password"
msgstr "Prosím, zadejte uživatelské jméno a heslo"

#: tdeio_sftp.cpp:699
msgid "Warning: Cannot verify host's identity."
msgstr "Upozornění: nelze ověřit identitu hostitele."

#: tdeio_sftp.cpp:710
msgid "Warning: Host's identity changed."
msgstr "Upozornění: identita hostitele se změnila."

#: tdeio_sftp.cpp:721 tdeio_sftp.cpp:722
msgid "Authentication failed."
msgstr "Autentifikace selhala."

#: tdeio_sftp.cpp:736 tdeio_sftp.cpp:751
msgid "Connection failed."
msgstr "Spojení selhalo."

#: tdeio_sftp.cpp:752
#, c-format
msgid "Unexpected SFTP error: %1"
msgstr "Neočekávaná chyba SFTP: %1"

#: tdeio_sftp.cpp:796
#, c-format
msgid "SFTP version %1"
msgstr "SFTP verze %1"

#: tdeio_sftp.cpp:802
msgid "Protocol error."
msgstr "Chyba protokolu."

#: tdeio_sftp.cpp:808
#, c-format
msgid "Successfully connected to %1"
msgstr "Úspěšně spojeno s ‚%1‘"

#: tdeio_sftp.cpp:1043
msgid "An internal error occurred. Please try again."
msgstr "Nastala interní chyba. Prosím, zkuste to znovu."

#: tdeio_sftp.cpp:1064
msgid ""
"Unknown error was encountered while copying the file to '%1'. Please try "
"again."
msgstr ""
"Nastala interní chyba při kopírování souboru do ‚%1‘. Prosím, zkuste to "
"znovu."

#: tdeio_sftp.cpp:1314
msgid "The remote host does not support renaming files."
msgstr "Vzdálený hostitel nepodporuje přejmenování souborů."

#: tdeio_sftp.cpp:1363
msgid "The remote host does not support creating symbolic links."
msgstr "Vzdálený hostitel nepodporuje vytvoření symbolického odkazu."

#: tdeio_sftp.cpp:1488
msgid "Connection closed"
msgstr "Spojení ukončeno"

#: tdeio_sftp.cpp:1490
msgid "Could not read SFTP packet"
msgstr "Nelze přečíst SFTP paket"

#: tdeio_sftp.cpp:1607
msgid "SFTP command failed for an unknown reason."
msgstr "SFTP příkaz z neznámého důvodu selhal."

#: tdeio_sftp.cpp:1611
msgid "The SFTP server received a bad message."
msgstr "SFTP server obdržel neplatnou zprávu."

#: tdeio_sftp.cpp:1615
msgid "You attempted an operation unsupported by the SFTP server."
msgstr "Pokusili jste se o akci nepodporovanou SFTP serverem."

#: tdeio_sftp.cpp:1619
#, c-format
msgid "Error code: %1"
msgstr "Chybový kód: %1"

#~ msgid "Could not allocate memory for SFTP packet."
#~ msgstr "Nelze přidělit paměť pro SFTP paket."

#~ msgid "Could not copy file to '%1'"
#~ msgstr "Nelze kopírovat soubor do '%1'"

#~ msgid "SFTP slave unexpectedly killed"
#~ msgstr "Pomocný SFTP protokol byl neočekávaně ukončen"

#, fuzzy
#~ msgid "Sftp Login"
#~ msgstr "Přihlášení sftp"

#~ msgid "Shall we continue connecting to %1?"
#~ msgstr "Opravdu pokračovat v připojování k '%1'?"

#~ msgid "Timed out waiting for a response from the server."
#~ msgstr "Vypršel časový limit pro připojení k serveru."

#~ msgid "Login failed."
#~ msgstr "Přihlášení selhalo."

#~ msgid ""
#~ "Could not login to %1.\n"
#~ "Maximum number of retries exceeded."
#~ msgstr ""
#~ "Nelze se přihlásit k '%1'.\n"
#~ "Překročen maximální počet pokusů."

#~ msgid "Login failed. Retrying..."
#~ msgstr "Přihlášení selhalo. Zkouším znovu..."

#~ msgid ""
#~ "Login failed.\n"
#~ "Please confirm your username and password, and enter them again."
#~ msgstr ""
#~ "Přihlášení selhalo.\n"
#~ "Prosím potvrďte své uživatelské jméno a heslo a zadejte je znovu."

#~ msgid "Warning: Host key not found!"
#~ msgstr "Upozornění: klíč serveru nenalezen!"

#~ msgid "Connected to "
#~ msgstr "Připojeno k "

#~ msgid "Login OK"
#~ msgstr "Přihlášení OK"