summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-cs/messages/tdebase/tdeio_smb.po
blob: d12be6e1450c25af7173b637fd92561f70199f4e (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
# translation of tdeio_smb.po to Czech
# Copyright (C) 2003, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
# Lukáš Tinkl <lukas@kde.org>, 2003, 2004, 2005.
# Slávek Banko <slavek.banko@axis.cz>, 2021.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tdeio_smb\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:02+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2021-09-04 14:14+0000\n"
"Last-Translator: Slávek Banko <slavek.banko@axis.cz>\n"
"Language-Team: Czech <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/projects/"
"tdebase/tdeio_smb/cs/>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Weblate 4.8\n"

#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Lukáš Tinkl, Slávek Banko"

#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "lukas@kde.org, slavek.banko@axis.cz"

#: tdeio_smb_auth.cpp:131
msgid "<qt>Please enter authentication information for <b>%1</b></qt>"
msgstr "<qt>Prosím, zadejte přihlašovací informace pro <b>%1</b></qt>"

#: tdeio_smb_auth.cpp:135
msgid ""
"Please enter authentication information for:\n"
"Server = %1\n"
"Share = %2"
msgstr ""
"Prosím, zadejte přihlašovací informace pro:\n"
"Server = %1\n"
"Sdílený zdroj = %2"

#: tdeio_smb_auth.cpp:176
msgid "libsmbclient failed to initialize"
msgstr "Nepodařilo se inicializovat knihovnu „libsmbclient“"

#: tdeio_smb_auth.cpp:182
msgid "libsmbclient failed to create context"
msgstr "Nepodařilo se vytvořit kontext"

#: tdeio_smb_auth.cpp:192
msgid "libsmbclient failed to initialize context"
msgstr "Nepodařilo se inicializovat kontext"

#: tdeio_smb_browse.cpp:67
msgid ""
"%1:\n"
"Unknown file type, neither directory or file."
msgstr ""
"%1:\n"
"Neznámý typ souboru – není to ani adresář ani soubor."

#: tdeio_smb_browse.cpp:126
#, c-format
msgid "File does not exist: %1"
msgstr "Soubor neexistuje: %1"

#: tdeio_smb_browse.cpp:242
msgid ""
"Unable to find any workgroups in your local network. This might be caused by "
"an enabled firewall."
msgstr ""
"Nelze najít žádné pracovní skupiny ve vaší lokální síti. Toto může být "
"způsobeno aktivovaným firewallem."

#: tdeio_smb_browse.cpp:249
#, c-format
msgid "No media in device for %1"
msgstr "V zařízení %1 není médium"

#: tdeio_smb_browse.cpp:257
#, c-format
msgid "Could not connect to host for %1"
msgstr "Nelze se připojit k hostiteli %1"

#: tdeio_smb_browse.cpp:273
#, c-format
msgid "Error while connecting to server responsible for %1"
msgstr "Chyba při připojování k serveru %1"

#: tdeio_smb_browse.cpp:281
msgid "Share could not be found on given server"
msgstr "Sdílený zdroj nelze na daném serveru najít"

#: tdeio_smb_browse.cpp:284
msgid "BAD File descriptor"
msgstr "Špatný popisovač souboru"

#: tdeio_smb_browse.cpp:291
msgid ""
"The given name could not be resolved to a unique server. Make sure your "
"network is setup without any name conflicts between names used by Windows "
"and by UNIX name resolution."
msgstr ""
"Zadané jméno nelze převést na unikátní název serveru. Ujistěte se, že je "
"vaše síť správně nastavená a že nedochází ke konfliktům mezi názvy počítačů "
"ve Windows a v Unixu."

#: tdeio_smb_browse.cpp:297
msgid ""
"libsmbclient reported an error, but did not specify what the problem is. "
"This might indicate a severe problem with your network - but also might "
"indicate a problem with libsmbclient.\n"
"If you want to help us, please provide a tcpdump of the network interface "
"while you try to browse (be aware that it might contain private data, so do "
"not post it if you are unsure about that - you can send it privately to the "
"developers if they ask for it)"
msgstr ""
"Knihovna „libsmbclient“ nahlásila chybu, ale neudala důvod problému. To může "
"znamenat, že vaše síť má vážné problémy. Ale také může být problém přímo v "
"této knihovně.\n"
"Pokud nám chcete pomoci, prosím, spusťte tcpdump svého síťového rozhraní "
"během procházení sítě. (Uvědomte si prosím, že může obsahovat soukromá data, "
"takže neposílejte nic, s čím si nejste jisti. Můžete tyto informace poslat "
"soukromě vývojářům TDE, pokud si je vyžádají.)"

#: tdeio_smb_browse.cpp:308
#, c-format
msgid "Unknown error condition in stat: %1"
msgstr "Neznámý chybový stav ve funkci „stat“ :%1"

#: tdeio_smb_mount.cpp:125 tdeio_smb_mount.cpp:166
msgid ""
"\n"
"Make sure that the samba package is installed properly on your system."
msgstr ""
"\n"
"Ujistěte se, že máte správně nainstalován balík „samba“."

#: tdeio_smb_mount.cpp:135
msgid ""
"Mounting of share \"%1\" from host \"%2\" by user \"%3\" failed.\n"
"%4"
msgstr ""
"Připojení sdíleného zdroje „%1“ ze serveru „%2“ uživatelem „%3“ selhalo.\n"
"%4"

#: tdeio_smb_mount.cpp:176
msgid ""
"Unmounting of mountpoint \"%1\" failed.\n"
"%2"
msgstr ""
"Odpojení přípojného místa „%1“ selhalo.\n"
"%2"