summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-nb/messages/tdelibs/tdetexteditor_autobookmarker.po
blob: 765a1aa84a00f879efdc1bdd3971abcaab5ef2ad (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
# translation of tdetexteditor_autobookmarker.po to 
# Knut Yrvin <knuty@skolelinux.no>, 2004.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tdetexteditor_autobookmarker\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-13 18:46+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-07-29 22:08+0200\n"
"Last-Translator: Knut Yrvin <knuty@skolelinux.no>\n"
"Language-Team:  <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"

#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr ""

#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr ""

#: autobookmarker.cpp:90
msgid "AutoBookmarks"
msgstr "Automatiske bokmerker"

#: autobookmarker.cpp:101
msgid "Configure AutoBookmarks"
msgstr "Sett opp automatiske bokmerker"

#: autobookmarker.cpp:279
msgid "Edit Entry"
msgstr "Rediger oppføring"

#: autobookmarker.cpp:287
msgid "&Pattern:"
msgstr "&Mønster:"

#: autobookmarker.cpp:293
msgid "<p>A regular expression. Matching lines will be bookmarked.</p>"
msgstr "<p>Et regulært uttrykk. Linjer som passer vil få bokmerke.</p>"

#: autobookmarker.cpp:297
msgid "Case &sensitive"
msgstr "&Skill mellom små og store bokstaver"

#: autobookmarker.cpp:301
msgid ""
"<p>If enabled, the pattern matching will be case sensitive, otherwise not.</"
"p>"
msgstr "<p>Velg om mønsteret skal skille mellom små og store bokstavar.</p>"

#: autobookmarker.cpp:304
msgid "&Minimal matching"
msgstr "&Minimalt treff"

#: autobookmarker.cpp:308
msgid ""
"<p>If enabled, the pattern matching will use minimal matching; if you do not "
"know what that is, please read the appendix on regular expressions in the "
"kate manual.</p>"
msgstr ""
"<p>Velg om mønstersøket skal være minimalt. Dersom du ikke vet hva dette "
"innebærer, kan du lesa tillegget om regulære uttrykk i kate-handboka.</p>"

#: autobookmarker.cpp:312
msgid "&File mask:"
msgstr "&Filnavnmønster:"

#: autobookmarker.cpp:318
msgid ""
"<p>A list of filename masks, separated by semicolons. This can be used to "
"limit the usage of this entity to files with matching names.</p><p>Use the "
"wizard button to the right of the mimetype entry below to easily fill out "
"both lists.</p>"
msgstr ""
"<p>En liste med filnavnmønstre, adskilt med semikolon. Du kan bruke dette "
"til å avgrense antall filer som passar det valgt mønster.</p> <p>Du kan "
"enkelt fylle ut begge listene med veiviserknappen til venstre for mime-typen."
"<p>"

#: autobookmarker.cpp:323
msgid "MIME &types:"
msgstr "Mime-&typer:"

#: autobookmarker.cpp:329
msgid ""
"<p>A list of mime types, separated by semicolon. This can be used to limit "
"the usage of this entity to files with matching mime types.</p><p>Use the "
"wizard button on the right to get a list of existing file types to choose "
"from, using it will fill in the file masks as well.</p>"
msgstr ""
"<p>En liste med mime-typer, adskilt med semikollon. Dette kan brukes for å "
"avgrense antall filer som passar det valgt mønster.<p> </p>Du kan velge fra "
"en liste over filtyper med veiviserknappen til venstre for mime-typen.<p>"

#: autobookmarker.cpp:339
msgid ""
"<p>Click this button to display a checkable list of mimetypes available on "
"your system. When used, the file masks entry above will be filled in with "
"the corresponding masks.</p>"
msgstr ""
"<p>Trykk på denne knappen for å vise en liste over mime-typer som er "
"tilgjengelig på systemet. Filmasken over fylles automatisk ved bruk av denne "
"funksjonen.</p>"

#: autobookmarker.cpp:364
msgid ""
"Select the MimeTypes for this pattern.\n"
"Please note that this will automatically edit the associated file extensions "
"as well."
msgstr ""
"Velg mime-typene du vil bruke med dette mønsteret.\n"
"Legg merke til at dette automatisk endrar filetternavna også. "

#: autobookmarker.cpp:366
msgid "Select Mime Types"
msgstr "Velg MIME-typar"

#: autobookmarker.cpp:384
msgid "&Patterns"
msgstr "&Mønster"

#: autobookmarker.cpp:387
msgid "Pattern"
msgstr "Mønster"

#: autobookmarker.cpp:388
msgid "Mime Types"
msgstr "MIME-typer"

#: autobookmarker.cpp:389
msgid "File Masks"
msgstr "Filnavnmønster"

#: autobookmarker.cpp:393
msgid ""
"<p>This list shows your configured autobookmark entities. When a document is "
"opened, each entity is used in the following way: <ol><li>The entity is "
"dismissed, if a mime and/or filename mask is defined, and neither matches "
"the document.</li><li>Otherwise each line of the document is tried against "
"the pattern, and a bookmark is set on matching lines.</li></ul><p>Use the "
"buttons below to manage your collection of entities.</p>"
msgstr ""
"<p>Denne lista viser de oppsatte automatiske bokmerkene. Når et dokument "
"åpnes blir enhetene brukt slik: <ol><li>Enheten blir forkastet dersom ingen "
"mime-type eller filnavnmønster passer til dokumentet.</li> <li>Viss ikke, "
"blir hver linje i dokumentet undersøkt. De linjene som passer til mønsteret "
"vil få bokmerke.</li></ul> <p>Med knappene nedenfor kan du håndtere samlinga "
"av enheter.</p>"

#: autobookmarker.cpp:405
msgid "&New..."
msgstr "&Ny …"

#: autobookmarker.cpp:408
msgid "Press this button to create a new autobookmark entity."
msgstr "Trykk på denne knappen for å lage et nytt automatisk bokmerke."

#: autobookmarker.cpp:413
msgid "Press this button to delete the currently selected entity."
msgstr "Trykk på denne knappen for å slette den valgte enheten."

#: autobookmarker.cpp:415
msgid "&Edit..."
msgstr "&Rediger …"

#: autobookmarker.cpp:418
msgid "Press this button to edit the currently selected entity."
msgstr "Trykk på denne knappen for å redigere den valgte enheten."