summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-pl/messages/tdebase/kcmdisplayconfig.po
blob: 77a5ac2a829d2f7eb97fb5cda0f200e34c206805 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Jan Stolarek <jwstolarek@gmail.com>, 2020.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2021-09-05 18:17+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-28 04:31+0000\n"
"Last-Translator: Jan Stolarek <jwstolarek@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/"
"projects/tdebase/kcmdisplayconfig/pl/>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 4.1.1\n"

#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Jan Stolarek"

#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "jwstolarek@gmail.com"

#: displayconfig.cpp:764
msgid "kcmdisplayconfig"
msgstr "kcmdisplayconfig"

#: displayconfig.cpp:764
msgid "TDE Display Profile Control Module"
msgstr "Moduł ustawień profili wyświetlania TDE"

#: displayconfig.cpp:766
msgid "(c) 2011 Timothy Pearson"
msgstr "(c) 2011 Timothy Pearson"

#: displayconfig.cpp:780
msgid "&Enable local display control for this session"
msgstr "&Włącz kontrolę wyświetlania dla bieżącej sesji"

#: displayconfig.cpp:789
msgid ""
"<b>The global display configuration is a system wide setting, and requires "
"administrator access</b><br>To alter the system's global display "
"configuration, click on the \"Administrator Mode\" button below."
"<br>Otherwise, you may change your session-specific display configuration "
"below."
msgstr ""
"<b>Zmiana globalnych ustawień profili wyświetlania obejmuje wszystkich "
"użytkowników komputera i wymaga uprawnień administratora</b><br>Aby zmienić "
"ustawienia globalne kliknij przycisk \"Tryb administratora\" poniżej.<br>W "
"przeciwnym wypadku możesz jedynie zmienić ustawienia dotyczące twojej sesji."

#: displayconfig.cpp:846
msgid "Color Profiles"
msgstr "Profile kolorów"

#: displayconfig.cpp:988 displayconfig.cpp:1143 displayconfig.cpp:1152
#: displayconfig.cpp:1697 displayconfig.cpp:1802 displayconfig.cpp:1803
msgid "<default>"
msgstr "domyślny"

#: displayconfig.cpp:998
msgid "You cannot delete the default profile!"
msgstr "Nie możesz usunąć domyślnego profilu!"

#: displayconfig.cpp:998 displayconfig.cpp:1027
msgid "Invalid operation requested"
msgstr "Zażądano niepoprawnej operacji"

#: displayconfig.cpp:1002
msgid ""
"<qt><b>You are attempting to delete the display profile '%1'</b><br>If you "
"click Yes, the profile will be permanently removed from disk<p>Do you want "
"to delete this profile?</qt>"
msgstr ""
"<qt><b>Próbujesz usunąć profil wyświetlania '%1'</b><br>Jeśli klikniesz Tak "
"profil zostanie nieodwracalnie usunięty z dysku<p>Czy na pewno chcesz usunąć "
"ten profil?</qt>"

#: displayconfig.cpp:1002
msgid "Delete display profile?"
msgstr "Usunąć profil wyświetlania?"

#: displayconfig.cpp:1020
msgid ""
"<qt><b>Unable to delete profile '%1'!</b><p>Please verify that you have "
"permission to access the configuration file</qt>"
msgstr ""
"<qt><b>Nie można usunąć profilu '%1'!</b><p>Upewnij się że posiadasz "
"uprawnienia do modyfikacji pliku konfiguracyjnego</qt>"

#: displayconfig.cpp:1020
msgid "Deletion failed!"
msgstr "Usuwanie zakończone niepowodzeniem!"

#: displayconfig.cpp:1027
msgid "You cannot rename the default profile!"
msgstr "Nie możesz zmienić nazwy domyślnego profilu!"

#: displayconfig.cpp:1035 displayconfig.cpp:1104
msgid "Please enter the new profile name below:"
msgstr "Wprowadź nazwę nowego profilu:"

#: displayconfig.cpp:1039 displayconfig.cpp:1108
msgid "Display Profile Configuration"
msgstr "Konfiguracja profili wyświetlania"

#: displayconfig.cpp:1047 displayconfig.cpp:1116
msgid "Error: A profile with that name already exists"
msgstr "Błąd: profil o tej nazwie już istnieje"

#: displayconfig.cpp:1077
msgid ""
"<qt><b>Unable to rename profile '%1'!</b><p>Please verify that you have "
"permission to access the configuration file</qt>"
msgstr ""
"<qt><b>Nie można zmienić nazwy profilu '%1'!</b><p>Upewnij się że posiadasz "
"uprawnienia do modyfikacji pliku konfiguracyjnego</qt>"

#: displayconfig.cpp:1077
msgid "Renaming failed!"
msgstr "Zmiana nazwy zakończona niepowodzeniem!"

#: displayconfig.cpp:1401
msgid "pixels"
msgstr "piksele"

#: displayconfig.cpp:1662
msgid "Activate Profile on Match"
msgstr "Aktywuj pasujący profil"

#: displayconfig.cpp:1705
msgid "Delete Rule"
msgstr "Usuń regułę"

#: displayconfig.cpp:1714
msgid "Add New Rule"
msgstr "Dodaj nową regułę"

#: displayconfig.cpp:2052
msgid ""
"<h1>Monitor & Display Configuration</h1> This module allows you to configure "
"monitors attached to your computer via TDE."
msgstr ""
"<h1>Konfiguracja monitora i wyświetlania</h1>Ten moduł pozwala na "
"konfigurację za pomocą TDE monitorów podłączonych do twojego komputera."

#: displayconfigbase.ui:23
#, no-c-format
msgid "Global Settings"
msgstr "Ustawienia globalne"

#: displayconfigbase.ui:39
#, no-c-format
msgid "Global"
msgstr "Globalne"

#: displayconfigbase.ui:50
#, no-c-format
msgid "&Enable global display control"
msgstr "&Włącz globalną kontrolę wyświetlania"

#: displayconfigbase.ui:66
#, no-c-format
msgid "&Automatically apply profile on startup"
msgstr "&Automatycznie zastosuj profil przy starcie"

#: displayconfigbase.ui:83
#, no-c-format
msgid "Display Profiles"
msgstr "Profile wyświetlania"

#: displayconfigbase.ui:102
#, no-c-format
msgid "Currently editing:"
msgstr "Aktualnie edytowany profil:"

#: displayconfigbase.ui:117
#, no-c-format
msgid "Create New"
msgstr "Utwórz nowy"

#: displayconfigbase.ui:125
#, no-c-format
msgid "Rename"
msgstr "Zmień nazwę"

#: displayconfigbase.ui:157
#, no-c-format
msgid "Activate"
msgstr "Aktywuj"

#: displayconfigbase.ui:167
#, no-c-format
msgid "Hotplug Rules"
msgstr "Reguły podłączania"

#: displayconfigbase.ui:204
#, no-c-format
msgid "Resolution and Layout"
msgstr "Rozdzielczość i układ"

#: displayconfigbase.ui:215
#, no-c-format
msgid "Monitors"
msgstr "Monitory"

#: displayconfigbase.ui:226
#, no-c-format
msgid ""
"Drag the monitor icons to match the physical arrangement of your monitors."
msgstr ""
"Przeciągnij ikony monitorów aby odpowiadały fizycznemu ustawieniu twoich "
"monitorów."

#: displayconfigbase.ui:259 displayconfigbase.ui:488
#, no-c-format
msgid "Display:"
msgstr "Monitor:"

#: displayconfigbase.ui:272
#, no-c-format
msgid "&Screen resolution"
msgstr "&Rozdzielczość ekranu"

#: displayconfigbase.ui:283
#, no-c-format
msgid "Less"
msgstr "Mniej"

#: displayconfigbase.ui:308
#, no-c-format
msgid "More"
msgstr "Więcej"

#: displayconfigbase.ui:316
#, no-c-format
msgid "unset"
msgstr "puste"

#: displayconfigbase.ui:329
#, no-c-format
msgid "&Refresh rate"
msgstr "&Częstotliwość odświeżania"

#: displayconfigbase.ui:352
#, no-c-format
msgid "Screen Transformations"
msgstr "Przekształcenia ekranu"

#: displayconfigbase.ui:363
#, no-c-format
msgid "Rotate screen by:"
msgstr "Obróć ekran o:"

#: displayconfigbase.ui:376
#, no-c-format
msgid "&Mirror screen horizontally"
msgstr "&Odbij ekran w poziomie"

#: displayconfigbase.ui:384
#, no-c-format
msgid "Mirror screen &vertically"
msgstr "Odbij ekran w &pionie"

#: displayconfigbase.ui:394
#, no-c-format
msgid "&Use this device as the primary monitor."
msgstr "&Użyj tego urządzenia jako głównego monitora."

#: displayconfigbase.ui:402
#, no-c-format
msgid "&Extend my Trinity desktop onto this monitor."
msgstr "&Rozciągnij mój pulpit Trinity na ten monitor."

#: displayconfigbase.ui:410
#, no-c-format
msgid "&Rescan Displays"
msgstr "Skanuj monitory"

#: displayconfigbase.ui:418
#, no-c-format
msgid "Load &Existing Profile"
msgstr "Załaduj &istniejący profil"

#: displayconfigbase.ui:434
#, no-c-format
msgid "&Test Settings"
msgstr "&Testuj ustawienia"

#: displayconfigbase.ui:442
#, no-c-format
msgid "&Identify"
msgstr "&Identyfikuj"

#: displayconfigbase.ui:473
#, no-c-format
msgid "Brightness and Gamma"
msgstr "Jasność i gamma"

#: displayconfigbase.ui:501
#, no-c-format
msgid "Gamma"
msgstr "Gamma"

#: displayconfigbase.ui:509
#, no-c-format
msgid "Visual Calibration Aid"
msgstr "Wizualna pomoc w kalibracji"

#: displayconfigbase.ui:537
#, no-c-format
msgid "Target gamma:"
msgstr "Docelowa gamma:"

#: displayconfigbase.ui:586
#, no-c-format
msgid "Hardware Gamma Control"
msgstr "Sprzętowa kontrola gamma"

#: displayconfigbase.ui:594
#, no-c-format
msgid "All"
msgstr "Wszystkie"

#: displayconfigbase.ui:627
#, no-c-format
msgid "Red"
msgstr "Czerwony"

#: displayconfigbase.ui:660
#, no-c-format
msgid "Green"
msgstr "Zielony"

#: displayconfigbase.ui:693
#, no-c-format
msgid "Blue"
msgstr "Niebieski"

#: displayconfigbase.ui:728
#, no-c-format
msgid ""
"Adjust the gamma sliders to make the squares above fade into their "
"backgrounds as much as possible."
msgstr ""
"Przesuń wskaźniki gamma aby kwadraty powyżej wtopiły się w tło tak bardzo "
"jak to możliwe."

#: displayconfigbase.ui:736
#, no-c-format
msgid ""
"Tip: Most computer software expects a gamma of 2.2.<br>Additionally, any ICC "
"settings for the selected screen will override the gamma controls available "
"on this tab."
msgstr ""
"Wskazówka: większość oprogramowania komputerowego oczekuje wartości gammy "
"2.2.<br>Ponadto, jakiekolwiek ustawienia ICC dla wybranego ekranu mają "
"priorytet nad ustawieniami gammy dostępnymi w tej zakładce."

#: displayconfigbase.ui:766
#, no-c-format
msgid "Power Management"
msgstr "Zarządzanie energią"

#: displayconfigbase.ui:777
#, no-c-format
msgid "Energy Star (DPMS)"
msgstr "Zarządzanie energią monitora (DPMS)"

#: displayconfigbase.ui:788
#, no-c-format
msgid "&Enable DPMS power save modes"
msgstr "&Włącz tryby oszczędzania energii DPMS"

#: displayconfigbase.ui:813
#, no-c-format
msgid "Enable &standby after"
msgstr "Włącz &oczekiwanie po"

#: displayconfigbase.ui:832 displayconfigbase.ui:859 displayconfigbase.ui:886
#, no-c-format
msgid "minutes."
msgstr "minutach."

#: displayconfigbase.ui:840
#, no-c-format
msgid "Enable &suspend after"
msgstr "Włącz &wstrzymanie po"

#: displayconfigbase.ui:867
#, no-c-format
msgid "Enable &power down after"
msgstr "Wyłącz po"