summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-sk/messages/tdebase/kcmdisplayconfig.po
blob: 4c476d17825712f5a7249228f74e3143ab239033 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Marek Mlynar <marek.inq.mlynar@gmail.com>, 2020.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2021-09-05 18:17+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-10-27 13:16+0000\n"
"Last-Translator: Marek Mlynar <marek.inq.mlynar@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/"
"projects/tdebase/kcmdisplayconfig/sk/>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 4.2.2\n"

#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Marek Mlynár"

#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "marek.inq.mlynar@gmail.com"

#: displayconfig.cpp:764
msgid "kcmdisplayconfig"
msgstr "kcmdisplayconfig"

#: displayconfig.cpp:764
msgid "TDE Display Profile Control Module"
msgstr "Ovládací modul profilov displeja TDE"

#: displayconfig.cpp:766
msgid "(c) 2011 Timothy Pearson"
msgstr "(c) 2011 Timothy Pearson"

#: displayconfig.cpp:780
msgid "&Enable local display control for this session"
msgstr "&Zapne ovládanie lokálneho displeja pre toto sedenie"

#: displayconfig.cpp:789
msgid ""
"<b>The global display configuration is a system wide setting, and requires "
"administrator access</b><br>To alter the system's global display "
"configuration, click on the \"Administrator Mode\" button below."
"<br>Otherwise, you may change your session-specific display configuration "
"below."
msgstr ""
"<b>Všeobecné nastavenie displeja je širokorozsahové nastavenie a vyžaduje "
"prístup s administrátorskými oprávneniami.</b><br>Ak si želáte nastaviť "
"všeobecné nastavenie displeja, kliknite na tlačidlo nižšie s textom "
"\"Administrátorský mód\".<br>V opačnom prípade si môžete zmeniť osobné "
"nastavenia displeja iba pre Vaše sedenie druhým tlačidlom."

#: displayconfig.cpp:846
msgid "Color Profiles"
msgstr "Farebné profily"

#: displayconfig.cpp:988 displayconfig.cpp:1143 displayconfig.cpp:1152
#: displayconfig.cpp:1697 displayconfig.cpp:1802 displayconfig.cpp:1803
msgid "<default>"
msgstr "<predvolené>"

#: displayconfig.cpp:998
msgid "You cannot delete the default profile!"
msgstr "Nemôžete vymazať predvolený profil!"

#: displayconfig.cpp:998 displayconfig.cpp:1027
msgid "Invalid operation requested"
msgstr "Neplatná operácia"

#: displayconfig.cpp:1002
msgid ""
"<qt><b>You are attempting to delete the display profile '%1'</b><br>If you "
"click Yes, the profile will be permanently removed from disk<p>Do you want "
"to delete this profile?</qt>"
msgstr ""
"<qt><b>Chystáte sa vymazať profil displeja \"%1\"</b><br>Ak kliknete áno, "
"profil bude natrvalo odstránený z disku.<p>Chcete vymazať tento profil?</qt>"

#: displayconfig.cpp:1002
msgid "Delete display profile?"
msgstr "Vymazať profil displeja?"

#: displayconfig.cpp:1020
msgid ""
"<qt><b>Unable to delete profile '%1'!</b><p>Please verify that you have "
"permission to access the configuration file</qt>"
msgstr ""
"<qt><b>Nie je možné vymazať profil \"%1\"!</b><p>Prosím overte si, či máte "
"dostatočné oprávnenie na prístup k súboru.</qt>"

#: displayconfig.cpp:1020
msgid "Deletion failed!"
msgstr "Vymazanie zlyhalo!"

#: displayconfig.cpp:1027
msgid "You cannot rename the default profile!"
msgstr "Nemôžete premenovať predvolený profil!"

#: displayconfig.cpp:1035 displayconfig.cpp:1104
msgid "Please enter the new profile name below:"
msgstr "Prosím napíšte názov nového profilu:"

#: displayconfig.cpp:1039 displayconfig.cpp:1108
msgid "Display Profile Configuration"
msgstr "Konfigurácia profilu displeja"

#: displayconfig.cpp:1047 displayconfig.cpp:1116
msgid "Error: A profile with that name already exists"
msgstr "Chyba: Profil s týmto názvom už existuje"

#: displayconfig.cpp:1077
msgid ""
"<qt><b>Unable to rename profile '%1'!</b><p>Please verify that you have "
"permission to access the configuration file</qt>"
msgstr ""
"<qt><b>nie je možné premenovať profil \"%1\"!</b><p>Prosím overte, či máte "
"dostatočné oprávnenie na prístup ku konfiguračnému súboru.</qt>"

#: displayconfig.cpp:1077
msgid "Renaming failed!"
msgstr "Premenovanie zlyhalo!"

#: displayconfig.cpp:1401
msgid "pixels"
msgstr "pixely"

#: displayconfig.cpp:1662
msgid "Activate Profile on Match"
msgstr "Aktivuj profil pri zhode"

#: displayconfig.cpp:1705
msgid "Delete Rule"
msgstr "Vymaž pravidlo"

#: displayconfig.cpp:1714
msgid "Add New Rule"
msgstr "Pridaj nové pravidlo"

#: displayconfig.cpp:2052
msgid ""
"<h1>Monitor & Display Configuration</h1> This module allows you to configure "
"monitors attached to your computer via TDE."
msgstr ""
"<h1>Konfigurácia displeja a monitora</h1>Tento modul Vám umožní konfigurovať "
"monitory pripojené k Vášmu počítaču pomocou TDE."

#: displayconfigbase.ui:23
#, no-c-format
msgid "Global Settings"
msgstr "Všeobecné nastavenia"

#: displayconfigbase.ui:39
#, no-c-format
msgid "Global"
msgstr "Všeobecné"

#: displayconfigbase.ui:50
#, no-c-format
msgid "&Enable global display control"
msgstr "Aktivuj &všeobecné nastavenia displeja"

#: displayconfigbase.ui:66
#, no-c-format
msgid "&Automatically apply profile on startup"
msgstr "&Automaticky aktivuj profil pri spustení počítača"

#: displayconfigbase.ui:83
#, no-c-format
msgid "Display Profiles"
msgstr "Profily displeja"

#: displayconfigbase.ui:102
#, no-c-format
msgid "Currently editing:"
msgstr "Práve sa upravuje:"

#: displayconfigbase.ui:117
#, no-c-format
msgid "Create New"
msgstr "Vytvoriť nový"

#: displayconfigbase.ui:125
#, no-c-format
msgid "Rename"
msgstr "Premenovať"

#: displayconfigbase.ui:157
#, no-c-format
msgid "Activate"
msgstr "Aktivovať"

#: displayconfigbase.ui:167
#, no-c-format
msgid "Hotplug Rules"
msgstr "Podmienky pripojenia za prevádzky"

#: displayconfigbase.ui:204
#, no-c-format
msgid "Resolution and Layout"
msgstr "Rozlíšenie a rozloženie"

#: displayconfigbase.ui:215
#, no-c-format
msgid "Monitors"
msgstr "Monitory"

#: displayconfigbase.ui:226
#, no-c-format
msgid ""
"Drag the monitor icons to match the physical arrangement of your monitors."
msgstr ""
"Preneste ikonky monitorov tak aby zodpovedali reálnemu rozmiestneniu Vašich "
"monitorov."

#: displayconfigbase.ui:259 displayconfigbase.ui:488
#, no-c-format
msgid "Display:"
msgstr "Displej:"

#: displayconfigbase.ui:272
#, no-c-format
msgid "&Screen resolution"
msgstr "Rozlíšenie di&spleja:"

#: displayconfigbase.ui:283
#, no-c-format
msgid "Less"
msgstr "Nižšie"

#: displayconfigbase.ui:308
#, no-c-format
msgid "More"
msgstr "Vyššie"

#: displayconfigbase.ui:316
#, no-c-format
msgid "unset"
msgstr "nenastavené"

#: displayconfigbase.ui:329
#, no-c-format
msgid "&Refresh rate"
msgstr "Obnovovacia f&rekvencia"

#: displayconfigbase.ui:352
#, no-c-format
msgid "Screen Transformations"
msgstr "Pretváranie obrazovky"

#: displayconfigbase.ui:363
#, no-c-format
msgid "Rotate screen by:"
msgstr "Otočiť o:"

#: displayconfigbase.ui:376
#, no-c-format
msgid "&Mirror screen horizontally"
msgstr "Zrkadliť obrazovku &vodorovne:"

#: displayconfigbase.ui:384
#, no-c-format
msgid "Mirror screen &vertically"
msgstr "Zrkadliť obrazovku &zvisle:"

#: displayconfigbase.ui:394
#, no-c-format
msgid "&Use this device as the primary monitor."
msgstr "Používať zariadenie ako hlavný &monitor."

#: displayconfigbase.ui:402
#, no-c-format
msgid "&Extend my Trinity desktop onto this monitor."
msgstr "Rozšíriť plochu TDE na t&ento monitor."

#: displayconfigbase.ui:410
#, no-c-format
msgid "&Rescan Displays"
msgstr "&Znova načítať displeje"

#: displayconfigbase.ui:418
#, no-c-format
msgid "Load &Existing Profile"
msgstr "Nahraj &existujúci profil"

#: displayconfigbase.ui:434
#, no-c-format
msgid "&Test Settings"
msgstr "O&testuj nastavenia"

#: displayconfigbase.ui:442
#, no-c-format
msgid "&Identify"
msgstr "&Identifikuj"

#: displayconfigbase.ui:473
#, no-c-format
msgid "Brightness and Gamma"
msgstr "Jas a Gama"

#: displayconfigbase.ui:501
#, no-c-format
msgid "Gamma"
msgstr "Gama"

#: displayconfigbase.ui:509
#, no-c-format
msgid "Visual Calibration Aid"
msgstr "Vizuálna kalibračná pomôcka"

#: displayconfigbase.ui:537
#, no-c-format
msgid "Target gamma:"
msgstr "Cieľová gama:"

#: displayconfigbase.ui:586
#, no-c-format
msgid "Hardware Gamma Control"
msgstr "Hardvérové ovládanie gama"

#: displayconfigbase.ui:594
#, no-c-format
msgid "All"
msgstr "Všetky"

#: displayconfigbase.ui:627
#, no-c-format
msgid "Red"
msgstr "Červená"

#: displayconfigbase.ui:660
#, no-c-format
msgid "Green"
msgstr "Zelená"

#: displayconfigbase.ui:693
#, no-c-format
msgid "Blue"
msgstr "Modrá"

#: displayconfigbase.ui:728
#, no-c-format
msgid ""
"Adjust the gamma sliders to make the squares above fade into their "
"backgrounds as much as possible."
msgstr ""
"Nastavte jazdce gama tak, aby štvorčeky nadol zmizli čo najviac do ich "
"pozadia."

#: displayconfigbase.ui:736
#, no-c-format
msgid ""
"Tip: Most computer software expects a gamma of 2.2.<br>Additionally, any ICC "
"settings for the selected screen will override the gamma controls available "
"on this tab."
msgstr ""
"Tip: Väčšina počítačového softvéru očakáva gama 2,2. <br> Všetky nastavenia "
"profilu ICC pre vybratú obrazovku budú prepísané nastaveniami dostupnými na "
"tejto karte."

#: displayconfigbase.ui:766
#, no-c-format
msgid "Power Management"
msgstr "Správa napájania"

#: displayconfigbase.ui:777
#, no-c-format
msgid "Energy Star (DPMS)"
msgstr "Energy Star (DPMS)"

#: displayconfigbase.ui:788
#, no-c-format
msgid "&Enable DPMS power save modes"
msgstr "Zapni š&etriace módy DPMS"

#: displayconfigbase.ui:813
#, no-c-format
msgid "Enable &standby after"
msgstr "Povoľ &pohotovostný režim"

#: displayconfigbase.ui:832 displayconfigbase.ui:859 displayconfigbase.ui:886
#, no-c-format
msgid "minutes."
msgstr "minút."

#: displayconfigbase.ui:840
#, no-c-format
msgid "Enable &suspend after"
msgstr "Povoľ &spiaci režim"

#: displayconfigbase.ui:867
#, no-c-format
msgid "Enable &power down after"
msgstr "Povoľ &vypnutie"