summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-sk/messages/tdebase/kcmkclock.po
blob: 930eaedaf79f0aaab775b615cc164c20ebea0dd7 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
# translation of kcmkclock.po to Slovak
# Copyright (C) 2000, 2004, 2006 Free Software Foundation, Inc.
#
# Unknown <EMAIL@ADDRESS>, 2000.
# Branislav Gajdos <brian@linuxee.sk>, 2000.
# Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2001.
# Stanislav Visnovsky <visnovsky@kde.org>, 2004.
# Richard Fric <Richard.Fric@kdemail.net>, 2006.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kcmkclock\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:01+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-12-13 07:56+0000\n"
"Last-Translator: Marek Mlynar <marek.inq.mlynar@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/"
"projects/tdebase/kcmkclock/sk/>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 3.9.1\n"

#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Branislav Gajdoš, Stanislav Višňovský, Marek Mlynár"

#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr ""
"brian@linuxee.sk,visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz, marek.inq.mlynar@gmail.com"

#: dtime.cpp:72
msgid "Set date and time &automatically:"
msgstr "Nastaviť dátum a čas &automaticky:"

#: dtime.cpp:94
msgid "Here you can change the system date's day of the month, month and year."
msgstr "Tu môžete zmeniť systémový dátum: deň, mesiac a rok."

#: dtime.cpp:147
msgid ""
"Here you can change the system time. Click into the hours, minutes or "
"seconds field to change the relevant value, either using the up and down "
"buttons to the right or by entering a new value."
msgstr ""
"Tu môžete zmeniť systémový čas. Kliknite na hodinové, minútové alebo "
"sekundové políčko, aby ste zmenili príslušnú hodnotu, buď použitím tlačidiel "
"Hore a Dole alebo priamym vložením novej hodnoty."

#: dtime.cpp:246
msgid ""
"Public Time Server (pool.ntp.org),asia.pool.ntp.org,europe.pool.ntp.org,"
"north-america.pool.ntp.org,oceania.pool.ntp.org"
msgstr ""
"Verejný časový server (pool.ntp.org, asia.pool.ntp.org, europe.pool.ntp.org, "
"north-america.pool.ntp.org, oceania.pool.ntp.org)"

#: dtime.cpp:331
msgid "Can not set date."
msgstr "Nedá sa nastaviť dátum."

#: dtime.cpp:361 main.cpp:54
msgid ""
"<h1>Date & Time</h1> This control module can be used to set the system date "
"and time. As these settings do not only affect you as a user, but rather the "
"whole system, you can only change these settings when you start the Control "
"Center as root. If you do not have the root password, but feel the system "
"time should be corrected, please contact your system administrator."
msgstr ""
"<h1>Dátum a čas</h1> Tento modul môže byť použitý na nastavenie systémového "
"dátumu a času. Kedže Vás tieto nastavenia neovplyvňujú len ako užívateľa, "
"ale celý systém, tak môžete zmeniť tieto nastavenia, len ak ste spustili "
"Ovládacie centrum ako root. Ak nemáte heslo roota, ale máte pocit, že "
"systémový čas by mal byť upravený, prosím kontaktujte správcu systému."

#: main.cpp:46
msgid "kcmclock"
msgstr "kcmclock"

#: main.cpp:46
msgid "TDE Clock Control Module"
msgstr "Modul ovládacie centra TDE pre hodiny"

#: main.cpp:50
msgid "Original author"
msgstr "Pôvodný autor"

#: main.cpp:51
msgid "Current Maintainer"
msgstr "Súčasný správca"

#: main.cpp:52
msgid "Added NTP support"
msgstr "Pridaná podpora pre NTP"

#: tzone.cpp:52
msgid "To change the timezone, select your area from the list below"
msgstr "Pre zmenu časového pásma si vyberte Vašu oblasť zo zoznamu dole"

#: tzone.cpp:74
msgid "Current local timezone: %1 (%2)"
msgstr "Aktuálne časové pásmo: %1 (%2)"

#: tzone.cpp:180
msgid "Error setting new timezone."
msgstr "Chyba pri nastavovaní nového časového pásma."

#: tzone.cpp:181
msgid "Timezone Error"
msgstr "Chyba časovej zóny"