summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-sk/messages/tdebase/khelpcenter.po
blob: 7467a842df6122f3a5126dee74071cd21c8da63a (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
# translation of khelpcenter.po to Slovak
# Copyright (C) 2001, 2003, 2004, 2006 Free Software Foundation, Inc.
#
# Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2001,2002.
# Stanislav Visnovsky <visnovsky@kde.org>, 2003, 2004.
# Richard Fric <Richard.Fric@kdemail.net>, 2006.
# Jozef Riha <jose1711@gmail.com>, 2006.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: khelpcenter\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-13 18:47+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-01-10 15:07+0000\n"
"Last-Translator: Marek Mlynar <marek.inq.mlynar@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/"
"projects/tdebase/khelpcenter/sk/>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 3.10\n"

#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Juraj Bednár,Stanislav Višňovský,Pavol Cvengroš"

#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "juraj@bednar.sk,visnovsky@kde.org,orpheus@hq.alert.sk"

#: application.cpp:57
msgid "URL to display"
msgstr "Zobraziť URL"

#: application.cpp:63
#, fuzzy
msgid "Trinity Help Center"
msgstr "Pomocník TDE"

#: application.cpp:65 navigator.cpp:476
msgid "The Trinity Help Center"
msgstr "Pomocník TDE"

#: application.cpp:67
msgid "(c) 1999-2003, The KHelpCenter developers"
msgstr "(c) 1999-2003, vývojári KHelpCenter"

#: application.cpp:72
msgid "Original Author"
msgstr "Pôvodný autor"

#: application.cpp:74
msgid "Info page support"
msgstr "Podpora info stránok"

#: docmetainfo.cpp:32
msgid "Top-Level Documentation"
msgstr "Všeobecná dokumentácia"

#: docmetainfo.cpp:72
msgid ""
"_: doctitle (language)\n"
"%1 (%2)"
msgstr "%1 (%2)"

#: docmetainfo.cpp:108
msgid "English"
msgstr "Anglický"

#: fontdialog.cpp:39
msgid "Font Configuration"
msgstr "Nastavenie písma"

#: fontdialog.cpp:59
msgid "Sizes"
msgstr "Veľkosti"

#: fontdialog.cpp:65
msgid "M&inimum font size:"
msgstr "&Minimálna veľkosť písma:"

#: fontdialog.cpp:72
msgid "M&edium font size:"
msgstr "&Stredná veľkosť písma:"

#: fontdialog.cpp:88
msgid "S&tandard font:"
msgstr "Š&tandardné písmo:"

#: fontdialog.cpp:94
msgid "F&ixed font:"
msgstr "Písmo s &pevnou šírkou:"

#: fontdialog.cpp:100
msgid "S&erif font:"
msgstr "Písmo S&erif:"

#: fontdialog.cpp:106
msgid "S&ans serif font:"
msgstr "Písmo S&ans serif:"

#: fontdialog.cpp:112
msgid "&Italic font:"
msgstr "Ši&kmé písmo:"

#: fontdialog.cpp:118
msgid "&Fantasy font:"
msgstr "Písmo &Fantasy:"

#: fontdialog.cpp:127
msgid "Encoding"
msgstr "Kódovanie"

#: fontdialog.cpp:133
msgid "&Default encoding:"
msgstr "Š&tandardné kódovanie:"

#: fontdialog.cpp:138 fontdialog.cpp:203
msgid "Use Language Encoding"
msgstr "Použiť kódovanie jazyka"

#: fontdialog.cpp:142
msgid "&Font size adjustment:"
msgstr "Úprava &veľkosti písma:"

#: glossary.cpp:87
msgid "By Topic"
msgstr "Podľa témy"

#: glossary.cpp:90 infotree.cpp:91
msgid "Alphabetically"
msgstr "Abecedne"

#: glossary.cpp:147
msgid "Rebuilding cache..."
msgstr "Znovu vytváram vyrovnávaciu pamäť..."

#: glossary.cpp:177
msgid "Rebuilding cache... done."
msgstr "Znovu vytváram vyrovnávaciu pamäť... Hotovo."

#: glossary.cpp:272
msgid ""
"Unable to show selected glossary entry: unable to open file 'glossary.html."
"in'!"
msgstr ""
"Nie je možné zobraziť vybranú položku slovníka: nie je možné otvoriť súbor "
"'glossary.html.in'!"

#: glossary.cpp:277
msgid "See also: "
msgstr "Príbuzné: "

#: glossary.cpp:292
msgid "TDE Glossary"
msgstr "Významový slovník TDE"

#: htmlsearchconfig.cpp:44
msgid "ht://dig"
msgstr "ht://dig"

#: htmlsearchconfig.cpp:51
msgid ""
"The fulltext search feature makes use of the ht://dig HTML search engine. "
"You can get ht://dig at the"
msgstr ""
"Plné hľadanie v texte využíva stroj ht://dig pre HTML. Získať ho môžete na "

#: htmlsearchconfig.cpp:57
msgid "Information about where to get the ht://dig package."
msgstr "Informácie o tom, kde získať balík ht://dig."

#: htmlsearchconfig.cpp:61
msgid "ht://dig home page"
msgstr "Domovská stránka ht://dig"

#: htmlsearchconfig.cpp:67
msgid "Program Locations"
msgstr "Umiestnenia programu"

#: htmlsearchconfig.cpp:74
msgid "htsearch:"
msgstr "htsearch:"

#: htmlsearchconfig.cpp:80
msgid "Enter the URL of the htsearch CGI program."
msgstr "Zadajte URL pre CGI program htsearch."

#: htmlsearchconfig.cpp:85
msgid "Indexer:"
msgstr "Indexovací nástroj:"

#: htmlsearchconfig.cpp:91
msgid "Enter the path to your htdig indexer program here."
msgstr "Zadajte cestu pre program na vytvorenie indexu htdig."

#: htmlsearchconfig.cpp:97
msgid "htdig database:"
msgstr "Databáza htdig:"

#: htmlsearchconfig.cpp:103
msgid "Enter the path to the htdig database folder."
msgstr "Zadajte cestu k priečinku databáze htdig."

#: infotree.cpp:94
msgid "By Category"
msgstr "Podľa kategórie"

#: kcmhelpcenter.cpp:61
msgid "Change Index Folder"
msgstr "Zmeniť priečinok indexu"

#: kcmhelpcenter.cpp:67 kcmhelpcenter.cpp:287
msgid "Index folder:"
msgstr "Priečinok indexu:"

#: kcmhelpcenter.cpp:97
msgid "Build Search Indices"
msgstr "Vytvoriť index hľadania"

#: kcmhelpcenter.cpp:110
msgid "Index creation log:"
msgstr "Záznam o vytváraní indexu:"

#: kcmhelpcenter.cpp:175
msgid "Index creation finished."
msgstr "Vytváranie indexu ukončené."

#: kcmhelpcenter.cpp:204
msgid "Details <<"
msgstr "Detaily <<"

#: kcmhelpcenter.cpp:217
msgid "Details >>"
msgstr "Detaily >>"

#: kcmhelpcenter.cpp:226
msgid "Build Search Index"
msgstr "Vytvoriť index hľadania"

#: kcmhelpcenter.cpp:235
msgid "Build Index"
msgstr "Vytvoriť index"

#: kcmhelpcenter.cpp:267
msgid ""
"To be able to search a document, there needs to exist a search\n"
"index. The status column of the list below shows, if an index\n"
"for a document exists.\n"
msgstr ""
"Aby bolo možné hľadať dokument je potrebné vytvoriť index pre hľadanie.\n"
"Stavový stĺpec zoznamu dole ukazuje, či už index pre dokument existuje.\n"

#: kcmhelpcenter.cpp:270
msgid ""
"To create an index check the box in the list and press the\n"
"\"Build Index\" button.\n"
msgstr ""
"Ak chcete vytvoriť index, zaškrtnite okienko v zozname a\n"
"stlačte tlačidlo \"Vytvoriť index\".\n"

#: kcmhelpcenter.cpp:278
msgid "Search Scope"
msgstr "Rozsah hľadania"

#: kcmhelpcenter.cpp:279
msgid "Status"
msgstr "Stav"

#: kcmhelpcenter.cpp:293
msgid "Change..."
msgstr "Zmeniť..."

#: kcmhelpcenter.cpp:312
msgid "<qt>The folder <b>%1</b> does not exist; unable to create index.</qt>"
msgstr "<qt>Priečinok <b>%1</b> neexistuje. Nie je možné vytvoriť index.</qt>"

#: kcmhelpcenter.cpp:353
msgid "Missing"
msgstr "Chýba"

#: kcmhelpcenter.cpp:398
msgid "Document '%1' (%2):\n"
msgstr "Dokument '%1' (%2):\n"

#: kcmhelpcenter.cpp:403
msgid "No document type."
msgstr "Žiadny typ dokumentu."

#: kcmhelpcenter.cpp:409
msgid "No search handler available for document type '%1'."
msgstr "Žiadny vyhľadávač nie je dostupný pre typ dokumentu '%1'."

#: kcmhelpcenter.cpp:416
msgid "No indexing command specified for document type '%1'."
msgstr "Žiadny indexovací príkaz nie je špecifikovaný pre typ dokumentu '%1'."

#: kcmhelpcenter.cpp:531
msgid "Failed to build index."
msgstr "Neúspešne vytvorenie indexu."

#: kcmhelpcenter.cpp:589
#, c-format
msgid ""
"Error executing indexing build command:\n"
"%1"
msgstr ""
"Chyba pri vytváraní indexu.\n"
"%1"

#: khc_indexbuilder.cpp:104
msgid "Unable to start command '%1'."
msgstr "Nedá sa spustiť príkaz '%1'."

#: khc_indexbuilder.cpp:166
msgid "Document to be indexed"
msgstr "Dokument pre indexáciu"

#: khc_indexbuilder.cpp:167
msgid "Index directory"
msgstr "Priečinok pre indexáciu"

#: khc_indexbuilder.cpp:174
msgid "KHelpCenter Index Builder"
msgstr "Vytváranie indexu pre KHelpcCenter"

#: khc_indexbuilder.cpp:176
msgid "The TDE Help Center"
msgstr "Pomocník TDE"

#: khc_indexbuilder.cpp:178
msgid "(c) 2003, The KHelpCenter developers"
msgstr "(c) 2003, KHelpCenter vývojári"

#: mainwindow.cpp:58
msgid "Search Error Log"
msgstr "Záznam o chybách počas hľadania"

#: mainwindow.cpp:110
msgid "Preparing Index"
msgstr "Pripravujem index"

#: mainwindow.cpp:158
msgid "Ready"
msgstr "Pripravený"

#: mainwindow.cpp:215
msgid "Previous Page"
msgstr "Predchádzajúca stránka"

#: mainwindow.cpp:217
msgid "Moves to the previous page of the document"
msgstr "Zobrazí predchádzajúcu stránku dokumentu"

#: mainwindow.cpp:219
msgid "Next Page"
msgstr "Nasledujúca stránka"

#: mainwindow.cpp:221
msgid "Moves to the next page of the document"
msgstr "Zobrazí nasledujúcu stránku dokumentu"

#: mainwindow.cpp:224
msgid "Table of &Contents"
msgstr "&Obsah"

#: mainwindow.cpp:225
msgid "Table of contents"
msgstr "Obsah"

#: mainwindow.cpp:226
msgid "Go back to the table of contents"
msgstr "Prejsť späť na Obsah"

#: mainwindow.cpp:230
msgid "&Last Search Result"
msgstr "Výs&ledky posledného hľadania"

#: mainwindow.cpp:235
msgid "Build Search Index..."
msgstr "Vytvoriť index hľadania..."

#: mainwindow.cpp:243
msgid "Show Search Error Log"
msgstr "Zobraziť záznam o chybách počas hľadania"

#: mainwindow.cpp:250
msgid "Configure Fonts..."
msgstr "Nastaviť písma..."

#: mainwindow.cpp:251
msgid "Increase Font Sizes"
msgstr "Zväčšiť veľkosti písiem"

#: mainwindow.cpp:252
msgid "Decrease Font Sizes"
msgstr "Zmenšiť veľkosti písiem"

#: navigator.cpp:107
msgid "Clear search"
msgstr "Vyčistiť hľadanie"

#: navigator.cpp:115
msgid "&Search"
msgstr "&Hľadanie"

#: navigator.cpp:188
msgid "Search Options"
msgstr "Možnosti hľadania"

#: navigator.cpp:196
msgid "G&lossary"
msgstr "&Významový slovník"

#: navigator.cpp:475
msgid "Start Page"
msgstr "Počiatočná stránka"

#: navigator.cpp:563
msgid "Unable to run search program."
msgstr "Nie je možné spustiť vyhľadávací program."

#: navigator.cpp:604
msgid "A search index does not yet exist. Do you want to create the index now?"
msgstr "Index pre hľadanie ešte neexistuje. Chcete ho vytvoriť?"

#: navigator.cpp:608
msgid "Create"
msgstr "Vytvoriť"

#: navigator.cpp:609
msgid "Do Not Create"
msgstr "Nevytvoriť"

#: searchengine.cpp:76
msgid "Error: No document type specified."
msgstr "Chyba: Nebol špecifikovaný žiadny typ dokumentu."

#: searchengine.cpp:78
msgid "Error: No search handler for document type '%1'."
msgstr "Chyba: Žiadny vyhľadávač pre typ dokumentu '%1'."

#: searchengine.cpp:226
msgid "Unable to initialize SearchHandler from file '%1'."
msgstr "Nedá sa inicializovať vyhľadávač zo súboru '%1'."

#: searchengine.cpp:240
msgid "No valid search handler found."
msgstr "Nebol nájdený žiadny platný vyhľadávač."

#: searchengine.cpp:306
msgid "Search Results for '%1':"
msgstr "Výsledky hľadania pre '%1':"

#: searchengine.cpp:311
msgid "Search Results"
msgstr "Výsledky hľadania"

#: searchhandler.cpp:132
msgid "Error executing search command '%1'."
msgstr "Chyba vyhľadávania '%1'."

#: searchhandler.cpp:152
msgid "No search command or URL specified."
msgstr "Nebol špecifikovaný žiadny príkaz alebo URL pre hľadanie."

#: searchhandler.cpp:233
#, c-format
msgid "Error: %1"
msgstr "Chyba: %1"

#: searchwidget.cpp:56
msgid "and"
msgstr "a"

#: searchwidget.cpp:57
msgid "or"
msgstr "alebo"

#: searchwidget.cpp:59
msgid "&Method:"
msgstr "&Metóda:"

#: searchwidget.cpp:73
msgid "Max. &results:"
msgstr "Max. &výsledky:"

#: searchwidget.cpp:87
msgid "&Scope selection:"
msgstr "&Rozsah výberu:"

#: searchwidget.cpp:94
msgid "Scope"
msgstr "Rozsah"

#: searchwidget.cpp:97
msgid "Build Search &Index..."
msgstr "Vytvoriť &index hľadania..."

#: searchwidget.cpp:352
msgid "Custom"
msgstr "Vlastné"

#: searchwidget.cpp:356
msgid "All"
msgstr "Všetko"

#: searchwidget.cpp:358
msgid "None"
msgstr "Žiadne"

#: searchwidget.cpp:360
msgid "unknown"
msgstr "neznámy"

#: view.cpp:114
msgid "Conquer your Desktop!"
msgstr "Ovládnite svoju pracovnú plochu!"

#: view.cpp:118
msgid "Help Center"
msgstr "Pomocník"

#: view.cpp:120
msgid "Welcome to the Trinity Desktop Environment"
msgstr "Vitajte v prostredí Trinity Desktop Environment"

#: view.cpp:121
msgid "The TDE team welcomes you to user-friendly UNIX-like computing"
msgstr "TDE tím Vás víta v prítulnom UNIXoidnom prostredí"

#: view.cpp:122
msgid ""
"The Trinity Desktop Environment (TDE) is a graphical desktop\n"
"environment for UNIX-like workstations. The\n"
"Trinity Desktop Environment combines ease of use, contemporary "
"functionality, and\n"
"professional graphical design along with the technical advantages of\n"
"UNIX-like operating systems."
msgstr ""
"TDE je výkonné grafické prostredie pre UNIXoidné pracovné stanice.\n"
"TDE spája jednoduchosť použitia, najnovšie funkcie a výborný\n"
"grafický dizajn s technologickou vyspelosťou operačného systému Unix."

#: view.cpp:127
msgid "What is the Trinity Desktop Environment?"
msgstr "Čo je prostredie TDE?"

#: view.cpp:128
msgid "Contacting the TDE Project Members"
msgstr "Kontaktovať členov projektu TDE"

#: view.cpp:129
msgid "Supporting the TDE Project"
msgstr "Podpora projektu TDE"

#: view.cpp:130
msgid "Useful links"
msgstr "Užitočné odkazy"

#: view.cpp:131
msgid "Getting the most out of TDE"
msgstr "Ako najlepšie využiť TDE"

#: view.cpp:132
msgid "General Documentation"
msgstr "Všeobecná dokumentácia"

#: view.cpp:133
msgid "A Quick Start Guide to the Desktop"
msgstr "Rýchly úvod do používania prostredia"

#: view.cpp:134
msgid "TDE Users' guide"
msgstr "Užívateľský manuál TDE"

#: view.cpp:135
msgid "Frequently Asked Questions"
msgstr "Často kladené otázky"

#: view.cpp:136
msgid "Basic Applications"
msgstr "Základné aplikácie"

#: view.cpp:137
msgid "The Kicker Desktop Panel"
msgstr "Panel plochy Kicker"

#: view.cpp:138
msgid "The Trinity Control Center"
msgstr "Ovládacie centrum TDE"

#: view.cpp:139
msgid "The Konqueror File manager and Web Browser"
msgstr "Prehliadač WWW a správca súborov Konqueror"

#: view.cpp:270
msgid "Copy Link Address"
msgstr "Skopírovať adresu odkazu"

#: khelpcenter.kcfg:11
#, no-c-format
msgid "Path to index directory."
msgstr "Cesta k priečinku indexu."

#: khelpcenter.kcfg:12
#, no-c-format
msgid "Path to directory containing search indices."
msgstr "Cesta k priečinku obsahujúcemu indexy hľadania."

#: khelpcenter.kcfg:26
#, no-c-format
msgid "Currently visible navigator tab"
msgstr "Aktuálne viditeľná karta navigátora"

#: khelpcenterui.rc:25
#, no-c-format
msgid "&Go"
msgstr "&Prejsť"

#, fuzzy
#~ msgid "Error"
#~ msgstr "Chyba: %1"

#, fuzzy
#~ msgid "&Contents"
#~ msgstr "&Obsah"