summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--translations/desktop_files/applnk-compat/sk.po6
-rw-r--r--translations/desktop_files/applnk-directories/sk.po18
-rw-r--r--translations/desktop_files/drkonqi-presets/sk.po27
-rw-r--r--translations/desktop_files/kappfinder-data/sk.po96
-rw-r--r--translations/desktop_files/kappfinder.desktop/sk.po15
-rw-r--r--translations/desktop_files/kcontrol-color-schemes/sk.po33
6 files changed, 87 insertions, 108 deletions
diff --git a/translations/desktop_files/applnk-compat/sk.po b/translations/desktop_files/applnk-compat/sk.po
index 5f543af9a..d08002e3b 100644
--- a/translations/desktop_files/applnk-compat/sk.po
+++ b/translations/desktop_files/applnk-compat/sk.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-06-08 17:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-10-14 16:57+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-10-16 13:31+0000\n"
"Last-Translator: Marek Mlynar <marek.inq.mlynar@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/"
"projects/tdebase/applnk-compat/sk/>\n"
@@ -59,7 +59,7 @@ msgstr "XML RPC démon"
#. Name
#: konqhtml.desktop:2
msgid "Konqueror Browser"
-msgstr "Web priehliadač Konqueror"
+msgstr "Prehliadač Konqueror"
#. Name
#: passwords.desktop:11
@@ -89,7 +89,7 @@ msgstr "Používateľský účet"
#. Comment
#: userinfo.desktop:14
msgid "Change your account information"
-msgstr "Nastavenie informácií o vašom účte"
+msgstr "Nastavenie informácií o Vašom účte"
#. Keywords
#: userinfo.desktop:15
diff --git a/translations/desktop_files/applnk-directories/sk.po b/translations/desktop_files/applnk-directories/sk.po
index 0aec20edc..66c98e0d5 100644
--- a/translations/desktop_files/applnk-directories/sk.po
+++ b/translations/desktop_files/applnk-directories/sk.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-06-08 16:58+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-10-14 16:57+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-10-16 13:31+0000\n"
"Last-Translator: Marek Mlynar <marek.inq.mlynar@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/"
"projects/tdebase/applnk-directories/sk/>\n"
@@ -20,7 +20,7 @@ msgstr ""
#. Name
#: .directory:2
msgid "Default"
-msgstr "Štandardný"
+msgstr "Predvolený"
#. Name
#: hidden.directory:4
@@ -166,7 +166,7 @@ msgstr "Internet"
#. Name
#: tde-main.directory:5
msgid "TDE Menu"
-msgstr "Menu TDE"
+msgstr "Ponuka TDE"
#. Name
#: tde-more.directory:5
@@ -192,12 +192,12 @@ msgstr "Kancelária"
#. Name
#: tde-settings-accessibility.directory:4
msgid "Regional & Accessibility"
-msgstr "Prístupnosť a regionálne nastavenie"
+msgstr "Prístupnosť a regionálne nastavenia"
#. Name
#: tde-settings-components.directory:4
msgid "TDE Components"
-msgstr "Komponenty TDE"
+msgstr "Súčasti TDE"
#. Name
#: tde-settings-hardware.directory:4
@@ -229,7 +229,7 @@ msgstr "Periférie"
#. Name
#: tde-settings-power.directory:4
msgid "Power Control"
-msgstr "Ovládanie spotreby"
+msgstr "Správa napájania"
#. Name
#: tde-settings-security.directory:4
@@ -254,7 +254,7 @@ msgstr "Webový prehliadač"
#. Name
#: tde-settings.directory:4
msgid "Settings-Modules"
-msgstr "Moduly nastavenia"
+msgstr "Nastavenia modulov"
#. Name
#: tde-settingsmenu.directory:4
@@ -269,7 +269,7 @@ msgstr "Šetriče obrazovky"
#. Comment
#: tde-system-screensavers.directory:8
msgid "Screen saver demos"
-msgstr "Demo šetričov obrazovky"
+msgstr "Ukážky šetričov obrazovky"
#. Name
#: tde-system-su.directory:5
@@ -295,7 +295,7 @@ msgstr "Súbor"
#. Name
#: tde-utilities-xutils.directory:4
msgid "X-Utilities"
-msgstr "Nastroje pre X"
+msgstr "Nástroje pre X"
#. Comment
#: tde-utilities-xutils.directory:6
diff --git a/translations/desktop_files/drkonqi-presets/sk.po b/translations/desktop_files/drkonqi-presets/sk.po
index 39b846a56..626e6bcb8 100644
--- a/translations/desktop_files/drkonqi-presets/sk.po
+++ b/translations/desktop_files/drkonqi-presets/sk.po
@@ -1,20 +1,21 @@
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# This file is put in the public domain.
-# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
-#
-#, fuzzy
+# Marek Mlynar <marek.inq.mlynar@gmail.com>, 2020.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-06-19 03:59+0200\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
-"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-10-16 13:31+0000\n"
+"Last-Translator: Marek Mlynar <marek.inq.mlynar@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Slovak <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/"
+"projects/tdebase/drkonqi-presets/sk/>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"X-Generator: Weblate 4.2.2\n"
#. Name
#: developerrc:2
@@ -71,7 +72,7 @@ msgstr ""
#. Comment
#: developerrc:29
msgid "Floating point exception."
-msgstr "Výnimka."
+msgstr "Výnimka v desatinnej čiarke."
#. Name
#: developerrc:32 enduserrc:32
@@ -86,7 +87,7 @@ msgstr "Nesprávne adresovanie pamäti."
#. Name
#: developerrc:36 enduserrc:36
msgid "Unknown"
-msgstr "Neznámi"
+msgstr "Neznáme"
#. Comment
#: developerrc:37
@@ -96,12 +97,12 @@ msgstr "Tento signál je neznámy."
#. Name
#: enduserrc:2
msgid "End user"
-msgstr "Konečný používateľ"
+msgstr "Koncový používateľ"
#. Comment
#: enduserrc:3
msgid "Settings preferred for end users"
-msgstr "Preferované nastavenia pre konečných používateľov"
+msgstr "Uprednostňované nastavenia pre konečných používateľov"
#. Name
#: enduserrc:13
@@ -142,8 +143,8 @@ msgid ""
"An application terminates with a SIGABRT signal when it detects an internal "
"inconsistency caused by a bug in the program."
msgstr ""
-"Aplikácia bola ukončená SIGABRT signálom, keď program detekoval internú "
-"nezhodu spôsobenú chybou v programe."
+"Aplikácia bola ukončená SIGABRT signálom, keď program detekoval vnútornú "
+"nesúdržnosť spôsobenú chybou v programe."
#. Comment
#: enduserrc:29
@@ -152,7 +153,7 @@ msgid ""
"application. The application was asked to save its documents."
msgstr ""
"Aplikácia väčšinou dostane SIGFPE signál kvôli chybe v aplikácii. Tento "
-"signál žiada tiež aplikáciu, aby si uložila svoje dokumenty."
+"signál žiada aplikáciu, aby si uložila svoje dokumenty."
#. Comment
#: enduserrc:33
diff --git a/translations/desktop_files/kappfinder-data/sk.po b/translations/desktop_files/kappfinder-data/sk.po
index ea7edbea1..91a295333 100644
--- a/translations/desktop_files/kappfinder-data/sk.po
+++ b/translations/desktop_files/kappfinder-data/sk.po
@@ -1,20 +1,21 @@
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# This file is put in the public domain.
-# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
-#
-#, fuzzy
+# Marek Mlynar <marek.inq.mlynar@gmail.com>, 2020.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-06-17 22:13+0200\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
-"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-10-16 15:13+0000\n"
+"Last-Translator: Marek Mlynar <marek.inq.mlynar@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Slovak <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/"
+"projects/tdebase/kappfinder-data/sk/>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"X-Generator: Weblate 4.2.2\n"
#. Name
#: Development/Forte.desktop:2
@@ -48,9 +49,8 @@ msgstr "Debugger zobrazujúci dáta"
#. Name
#: Development/designer.desktop:2
-#, fuzzy
msgid "Qt Designer"
-msgstr "Návrh rozhrania"
+msgstr ""
#. GenericName
#: Development/designer.desktop:3
@@ -59,9 +59,8 @@ msgstr "Návrh rozhrania"
#. Name
#: Development/dlgedit.desktop:2
-#, fuzzy
msgid "Qt DlgEdit"
-msgstr "Editor dialógov"
+msgstr ""
#. GenericName
#: Development/dlgedit.desktop:3
@@ -70,9 +69,8 @@ msgstr "Editor dialógov"
#. Name
#: Development/eclipse.desktop:3
-#, fuzzy
msgid "Eclipse"
-msgstr "IDE Eclipse"
+msgstr ""
#. GenericName
#: Development/eclipse.desktop:4
@@ -81,9 +79,8 @@ msgstr "IDE Eclipse"
#. Name
#: Development/fdesign.desktop:2
-#, fuzzy
msgid "FormDesigner"
-msgstr "Návrh rozhrania"
+msgstr ""
#. Name
#: Development/j2mewtk.desktop:2
@@ -127,9 +124,8 @@ msgstr "Modelovanie scén"
#. Name
#: Games/Arcade/ClanBomber.desktop:2
-#, fuzzy
msgid "ClanBomber"
-msgstr "ClanBomber"
+msgstr ""
#. GenericName
#: Games/Arcade/ClanBomber.desktop:3 Games/Arcade/GnobotsII.desktop:3
@@ -281,13 +277,12 @@ msgstr ""
#. GenericName
#: Games/Board/Gmahjongg.desktop:3
msgid "Tile Game"
-msgstr "Stolová hra"
+msgstr "Hra s dlaždicami"
#. Name
#: Games/Board/Gmines.desktop:2
-#, fuzzy
msgid "GNOME Mines"
-msgstr "Hra GNOME Nibbles"
+msgstr ""
#. GenericName
#: Games/Board/Gmines.desktop:3
@@ -378,9 +373,8 @@ msgstr "ClanBomber"
#. Name
#: Games/Emulators/cmail.desktop:2
-#, fuzzy
msgid "ChessMail"
-msgstr "Šach"
+msgstr ""
#. GenericName
#: Games/Emulators/cmail.desktop:3
@@ -714,9 +708,8 @@ msgstr ""
#. GenericName
#: Internet/BlueFish.desktop:3
-#, fuzzy
msgid "HTML Editor"
-msgstr "Textový editor"
+msgstr ""
#. Name
#: Internet/Dpsftp.desktop:2
@@ -764,9 +757,8 @@ msgstr "Upozornenie na poštu"
#. Name
#: Internet/Fetchmailconf.desktop:2
-#, fuzzy
msgid "Fetchmailconf"
-msgstr "Konfigurácia Fetchmail"
+msgstr ""
#. GenericName
#: Internet/Fetchmailconf.desktop:3
@@ -810,9 +802,8 @@ msgstr ""
#. Name
#: Internet/Netscapemessenger.desktop:2
-#, fuzzy
msgid "Netscape Messenger"
-msgstr "Kniha adries Nescape"
+msgstr ""
#. Name
#: Internet/Nmapfe.desktop:2
@@ -832,7 +823,7 @@ msgstr ""
#. GenericName
#: Internet/Pan.desktop:3 Internet/knews.desktop:3
msgid "Usenet News Reader"
-msgstr "Klient pre News"
+msgstr "Klient pre Usenet News"
#. Name
#: Internet/Sylpheed.desktop:2
@@ -993,9 +984,8 @@ msgstr ""
#. Name
#: Internet/gtelnet.desktop:2
-#, fuzzy
msgid "GNOME Telnet"
-msgstr "GNOME Výber farby"
+msgstr ""
#. GenericName
#: Internet/gtelnet.desktop:3
@@ -1079,9 +1069,8 @@ msgstr ""
#. Name
#: Internet/xchat.desktop:2
-#, fuzzy
msgid "XChat"
-msgstr "IRC chat"
+msgstr ""
#. GenericName
#: Internet/xchat.desktop:3
@@ -1213,9 +1202,8 @@ msgstr "Zvukový procesor"
#. Name
#: Multimedia/mplayer.desktop:2
-#, fuzzy
msgid "MPlayer"
-msgstr "Prehrávač MPEG"
+msgstr ""
#. Name
#: Multimedia/mtv.desktop:2
@@ -1234,9 +1222,8 @@ msgstr "DVD prehrávač"
#. Name
#: Multimedia/oqtplayer.desktop:2
-#, fuzzy
msgid "OQTPlayer"
-msgstr "DVD prehrávač"
+msgstr ""
#. GenericName
#: Multimedia/oqtplayer.desktop:3
@@ -1245,9 +1232,8 @@ msgstr "Video prehrávač MOV"
#. Name
#: Multimedia/realplayer.desktop:2
-#, fuzzy
msgid "RealPlayer"
-msgstr "Video prehrávač"
+msgstr ""
#. Name
#: Multimedia/rezound.desktop:2
@@ -1297,7 +1283,7 @@ msgstr ""
#. Name
#: Multimedia/xmms-enqueue.desktop:2
msgid "Enqueue in XMMS"
-msgstr "Enqueue v XMMS"
+msgstr "Zaradiť skladbu do XMMS"
#. GenericName
#: Multimedia/xmms-enqueue.desktop:3
@@ -1332,7 +1318,7 @@ msgstr ""
#. GenericName
#: Office/Dia.desktop:3 Office/Guppi.desktop:3
msgid "Program for Diagrams"
-msgstr "Diagramy"
+msgstr "Program pre Grafy"
#. Name
#: Office/Gnome-Cal.desktop:2
@@ -1356,9 +1342,8 @@ msgstr "Správca kontaktov"
#. Name
#: Office/GnomeTimeTracker.desktop:2
-#, fuzzy
msgid "GNOME Time Tracker"
-msgstr "Hra GNOME Nibbles"
+msgstr ""
#. Name
#: Office/Gnumeric.desktop:2
@@ -1473,9 +1458,8 @@ msgstr "Plánovací kalendár"
#. Name
#: Office/pybliographic.desktop:2
-#, fuzzy
msgid "Pybliographic"
-msgstr "Bibliografická databáza"
+msgstr ""
#. GenericName
#: Office/pybliographic.desktop:3
@@ -1560,7 +1544,7 @@ msgstr "Editor zdrojov X"
#. Name
#: System/sam.desktop:2
msgid "SAM System-Administration"
-msgstr "Systémový Administrátor"
+msgstr "Správca systému SAM"
#. Name
#: System/wine.desktop:2
@@ -1570,7 +1554,7 @@ msgstr ""
#. GenericName
#: System/wine.desktop:3
msgid "Run Windows Programs"
-msgstr "Beh aplikácií Windows"
+msgstr "Spustiť aplikácie Windows"
#. Name
#: System/xosview.desktop:2
@@ -1628,9 +1612,8 @@ msgstr ""
#. Name
#: Utilities/Editors/xedit.desktop:2
-#, fuzzy
msgid "X Editor"
-msgstr "Textový editor"
+msgstr ""
#. Name
#: Utilities/Editors/xemacs.desktop:2
@@ -1675,13 +1658,12 @@ msgstr ""
#. GenericName
#: Utilities/XUtilities/Xkill.desktop:3
msgid "Window Termination Tool"
-msgstr "Zatváranie okien"
+msgstr "Nástroj na zatváranie okien"
#. Name
#: Utilities/XUtilities/Xrefresh.desktop:2
-#, fuzzy
msgid "X Refresh"
-msgstr "Prekreslenie obrazovky"
+msgstr ""
#. GenericName
#: Utilities/XUtilities/Xrefresh.desktop:3
@@ -1710,9 +1692,8 @@ msgstr "Kalkulačka"
#. Name
#: Utilities/XUtilities/xclipboard.desktop:2
-#, fuzzy
msgid "X Clipboard"
-msgstr "Prehliadač schránky"
+msgstr ""
#. GenericName
#: Utilities/XUtilities/xclipboard.desktop:3
@@ -1721,9 +1702,8 @@ msgstr "Prehliadač schránky"
#. Name
#: Utilities/XUtilities/xclock.desktop:2
-#, fuzzy
msgid "X Clock"
-msgstr "Hodiny"
+msgstr ""
#. GenericName
#: Utilities/XUtilities/xclock.desktop:3 Utilities/oclock.desktop:3
@@ -1767,9 +1747,8 @@ msgstr "X Terminál"
#. Name
#: Utilities/calctool.desktop:2
-#, fuzzy
msgid "Calctool"
-msgstr "Kalkulačka"
+msgstr ""
#. Name
#: Utilities/e-notes.desktop:2
@@ -1783,9 +1762,8 @@ msgstr "Osobné poznámky"
#. Name
#: Utilities/oclock.desktop:2
-#, fuzzy
msgid "OClock"
-msgstr "Hodiny"
+msgstr ""
#. Name
#: Utilities/xgnokii.desktop:2
diff --git a/translations/desktop_files/kappfinder.desktop/sk.po b/translations/desktop_files/kappfinder.desktop/sk.po
index eb11432a3..6d0c1efe4 100644
--- a/translations/desktop_files/kappfinder.desktop/sk.po
+++ b/translations/desktop_files/kappfinder.desktop/sk.po
@@ -1,20 +1,21 @@
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# This file is put in the public domain.
-# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
-#
-#, fuzzy
+# Marek Mlynar <marek.inq.mlynar@gmail.com>, 2020.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-06-17 21:48+0200\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
-"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-10-16 15:13+0000\n"
+"Last-Translator: Marek Mlynar <marek.inq.mlynar@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Slovak <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/"
+"projects/tdebase/kappfinder-kappfinderdesktop/sk/>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"X-Generator: Weblate 4.2.2\n"
#. Name
#: kappfinder.desktop:2
@@ -24,4 +25,4 @@ msgstr ""
#. GenericName
#: kappfinder.desktop:3
msgid "Menu Updating Tool"
-msgstr "Nástroj na aktualizáciu menu"
+msgstr "Nástroj na aktualizáciu ponuky"
diff --git a/translations/desktop_files/kcontrol-color-schemes/sk.po b/translations/desktop_files/kcontrol-color-schemes/sk.po
index 500a8f88b..f065401a0 100644
--- a/translations/desktop_files/kcontrol-color-schemes/sk.po
+++ b/translations/desktop_files/kcontrol-color-schemes/sk.po
@@ -1,20 +1,21 @@
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# This file is put in the public domain.
-# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
-#
-#, fuzzy
+# Marek Mlynar <marek.inq.mlynar@gmail.com>, 2020.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-06-18 21:04+0200\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
-"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-10-16 13:31+0000\n"
+"Last-Translator: Marek Mlynar <marek.inq.mlynar@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Slovak <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/"
+"projects/tdebase/color-schemes/sk/>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"X-Generator: Weblate 4.2.2\n"
#. Name
#: AtlasGreen.kcsrc:3
@@ -39,7 +40,7 @@ msgstr "Modrá bridlica"
#. Name
#: CDE.kcsrc:3
msgid "CDE"
-msgstr ""
+msgstr "CDE"
#. Name
#: DarkBlue.kcsrc:2
@@ -64,29 +65,27 @@ msgstr ""
#. Name
#: KDEOne.kcsrc:2
msgid "KDE 1"
-msgstr ""
+msgstr "KDE 1"
#. Name
#: KDETwo.kcsrc:2
msgid "KDE 2"
-msgstr ""
+msgstr "KDE 2"
#. Name
#: Keramik.kcsrc:2
-#, fuzzy
msgid "Keramik"
-msgstr "Keramik Biely"
+msgstr "Keramika"
#. Name
#: KeramikEmerald.kcsrc:2
-#, fuzzy
msgid "Keramik Emerald"
-msgstr "Keramik Biely"
+msgstr "Keramika Smaragd"
#. Name
#: KeramikWhite.kcsrc:2
msgid "Keramik White"
-msgstr "Keramik Biely"
+msgstr "Keramika Biela"
#. Name
#: MediaPeach.kcsrc:2
@@ -96,7 +95,7 @@ msgstr ""
#. Name
#: Next.kcsrc:2
msgid "Next"
-msgstr ""
+msgstr "Next"
#. Name
#: PaleGray.kcsrc:3
@@ -111,7 +110,7 @@ msgstr ""
#. Name
#: PointReyesGreen.kcsrc:2
msgid "Point Reyes Green"
-msgstr "Point Reyes zelená"
+msgstr "Point Reyes Zelená"
#. Name
#: Pumpkin.kcsrc:3
@@ -121,7 +120,7 @@ msgstr "Tekvica"
#. Name
#: SolarisCDE.kcsrc:2
msgid "Solaris"
-msgstr ""
+msgstr "Solaris"
#. Name
#: Storm.kcsrc:3