summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/translations/desktop_files/drkonqi-presets/sk.po
blob: 626e6bcb853804369619653abe54d38637149a9f (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# This file is put in the public domain.
# Marek Mlynar <marek.inq.mlynar@gmail.com>, 2020.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-06-19 03:59+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-10-16 13:31+0000\n"
"Last-Translator: Marek Mlynar <marek.inq.mlynar@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/"
"projects/tdebase/drkonqi-presets/sk/>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 4.2.2\n"

#. Name
#: developerrc:2
msgid "Developer"
msgstr "Vývojár"

#. Comment
#: developerrc:3
msgid "Settings preferred for developers"
msgstr "Preferované nastavenia pre vývojárov"

#. Name
#: developerrc:13
#, c-format
msgid ""
"The application %progname (%appname), pid %pid, crashed and caused the "
"signal %signum (%signame)."
msgstr ""
"Aplikácia %progname (%appname), pid %pid spadla. Chyba bola spôsobená "
"signálom %signum (%signame)."

#. Name
#: developerrc:17
msgid "You might want to fix your program. Take a look at the backtrace tab."
msgstr ""
"Možno chcete opraviť svoj program. Prezrite si zápis tabuľky ladiaceho "
"nástroja."

#. Name
#: developerrc:20 enduserrc:20
msgid "SIGILL"
msgstr ""

#. Comment
#: developerrc:21
msgid "Illegal instruction."
msgstr "Neplatná inštrukcia."

#. Name
#: developerrc:24 enduserrc:24
msgid "SIGABRT"
msgstr ""

#. Comment
#: developerrc:25
msgid "Aborted."
msgstr "Zrušené."

#. Name
#: developerrc:28 enduserrc:28
msgid "SIGFPE"
msgstr ""

#. Comment
#: developerrc:29
msgid "Floating point exception."
msgstr "Výnimka v desatinnej čiarke."

#. Name
#: developerrc:32 enduserrc:32
msgid "SIGSEGV"
msgstr ""

#. Comment
#: developerrc:33
msgid "Invalid memory reference."
msgstr "Nesprávne adresovanie pamäti."

#. Name
#: developerrc:36 enduserrc:36
msgid "Unknown"
msgstr "Neznáme"

#. Comment
#: developerrc:37
msgid "This signal is unknown."
msgstr "Tento signál je neznámy."

#. Name
#: enduserrc:2
msgid "End user"
msgstr "Koncový používateľ"

#. Comment
#: enduserrc:3
msgid "Settings preferred for end users"
msgstr "Uprednostňované nastavenia pre konečných používateľov"

#. Name
#: enduserrc:13
#, c-format
msgid ""
"The application %progname (%appname) crashed and caused the signal %signum "
"(%signame)."
msgstr ""
"Aplikácia %progname (%appname) spadla. Chyba bola spôsobená signálom %signum "
"(%signame)."

#. Name
#: enduserrc:17
msgid ""
"You might want to send a bug report for this application. Check if it is "
"listed on http://bugs.trinitydesktop.org, otherwise mail the author. Please "
"include as much information as possible, maybe the original documents. If "
"you have a way to reproduce the error, include this also."
msgstr ""
"Možno budete chcieť poslať správu o chybe tejto aplikácie. Overte, či už nie "
"je na http://bugs.trinitydesktop.org, inak pošlite email autorovi. Prosím, "
"pridajte čo najviac informácií, prípadne aj dokumenty, ktoré problém "
"spôsobili. Ak viete, ako chybu zopakovať, nezabudnite tejto postup tiež "
"poslať."

#. Comment
#: enduserrc:21
msgid ""
"An application mostly receives the SIGILL signal due to a bug in the "
"application. The application was asked to save its documents."
msgstr ""
"Aplikácia väčšinou dostane SIGILL signál kvôli chybe v aplikácii. Tento "
"signál žiada tiež aplikáciu, aby si uložila svoje dokumenty."

#. Comment
#: enduserrc:25
msgid ""
"An application terminates with a SIGABRT signal when it detects an internal "
"inconsistency caused by a bug in the program."
msgstr ""
"Aplikácia bola ukončená SIGABRT signálom, keď program detekoval vnútornú "
"nesúdržnosť spôsobenú chybou v programe."

#. Comment
#: enduserrc:29
msgid ""
"An application mostly receives the SIGFPE signal due to a bug in the "
"application. The application was asked to save its documents."
msgstr ""
"Aplikácia väčšinou dostane SIGFPE signál kvôli chybe v aplikácii. Tento "
"signál žiada aplikáciu, aby si uložila svoje dokumenty."

#. Comment
#: enduserrc:33
msgid ""
"An application mostly receives the SIGSEGV signal due to a bug in the "
"application. The application was asked to save its documents."
msgstr ""
"Aplikácia väčšinou dostane SIGSEGV signál kvôli chybe v aplikácii. Tento "
"signál žiada tiež aplikáciu, aby si uložila svoje dokumenty."

#. Comment
#: enduserrc:37
msgid "Sorry, I do not know this signal."
msgstr "Ľutujem, nepoznám tento signál."