summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorSlávek Banko <slavek.banko@axis.cz>2020-03-26 17:44:12 +0100
committerSlávek Banko <slavek.banko@axis.cz>2020-03-26 17:44:12 +0100
commit345e5527fa12e750b0ba4d6a9f100ce49c2b8038 (patch)
tree9a6d21f7d24d9b9d57c65f643bad364b2b297404
parent64509425b39b988f3d9436b5c4482db8c86cf310 (diff)
downloadtdedocker-345e5527.zip
tdedocker-345e5527.tar.gz
Move translations to a new directory layout.
Signed-off-by: Slávek Banko <slavek.banko@axis.cz>
-rw-r--r--CMakeLists.txt2
-rw-r--r--translations/CMakeLists.txt1
-rw-r--r--translations/messages/CMakeLists.txt14
-rw-r--r--translations/messages/bg.po292
-rw-r--r--translations/messages/cs.po283
-rw-r--r--translations/messages/de.po298
-rw-r--r--translations/messages/es.po289
-rw-r--r--translations/messages/fr.po299
-rw-r--r--translations/messages/hu.po320
-rw-r--r--translations/messages/id.po294
-rw-r--r--translations/messages/it.po344
-rw-r--r--translations/messages/ja.po299
-rw-r--r--translations/messages/nl.po290
-rw-r--r--translations/messages/pl.po302
-rw-r--r--translations/messages/pt_BR.po296
-rw-r--r--translations/messages/ru.po277
-rw-r--r--translations/messages/sv.po290
-rw-r--r--translations/messages/tdedocker.pot207
18 files changed, 4396 insertions, 1 deletions
diff --git a/CMakeLists.txt b/CMakeLists.txt
index 2a876f4..05ff24f 100644
--- a/CMakeLists.txt
+++ b/CMakeLists.txt
@@ -73,7 +73,7 @@ set( CMAKE_MODULE_LINKER_FLAGS "${CMAKE_MODULE_LINKER_FLAGS} -Wl,--no-undefined"
add_subdirectory( icons )
add_subdirectory( src )
tde_conditional_add_subdirectory( BUILD_DOC man )
-tde_conditional_add_subdirectory( BUILD_TRANSLATIONS po )
+tde_conditional_add_subdirectory( BUILD_TRANSLATIONS translations )
##### other data ################################
diff --git a/translations/CMakeLists.txt b/translations/CMakeLists.txt
new file mode 100644
index 0000000..42b186a
--- /dev/null
+++ b/translations/CMakeLists.txt
@@ -0,0 +1 @@
+tde_auto_add_subdirectories()
diff --git a/translations/messages/CMakeLists.txt b/translations/messages/CMakeLists.txt
new file mode 100644
index 0000000..75c89f8
--- /dev/null
+++ b/translations/messages/CMakeLists.txt
@@ -0,0 +1,14 @@
+file( GLOB_RECURSE po_files RELATIVE ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR} *.po )
+string( REGEX REPLACE "[ \r\n\t]+" ";" _linguas "$ENV{LINGUAS}" )
+
+foreach( _po ${po_files} )
+ get_filename_component( _lang ${_po} NAME_WE )
+ if( "${_linguas}" MATCHES "^;*$" OR ";${_linguas};" MATCHES ";${_lang};" )
+ if( "${_po}" MATCHES "^([^/]*)/.*" )
+ string( REGEX REPLACE "^([^/]*)/.*" "\\1" _component "${_po}" )
+ else( )
+ set( _component "${PROJECT_NAME}" )
+ endif( )
+ tde_create_translation( FILES ${_po} LANG ${_lang} OUTPUT_NAME ${_component} )
+ endif( )
+endforeach( )
diff --git a/translations/messages/bg.po b/translations/messages/bg.po
new file mode 100644
index 0000000..bb03137
--- /dev/null
+++ b/translations/messages/bg.po
@@ -0,0 +1,292 @@
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: TDEDocker 1.4\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2019-01-13 19:19+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-07-07 19:55+0200\n"
+"Last-Translator: Petar Toushkov <peter.toushkov@mail.bg>\n"
+"Language-Team: bg <bg@li.org>\n"
+"Language: bg\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Translate Toolkit 1.9.0\n"
+
+#: _translatorinfo:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr ""
+
+#: _translatorinfo:2
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:64
+msgid "Dock when session restored"
+msgstr "Възстановяване при нова сесия"
+
+#: customtraylabel.cpp:70
+msgid "Launch on startup"
+msgstr "Зареждане със стартирането на системата"
+
+#: customtraylabel.cpp:76
+msgid "Set Icon"
+msgstr "Задаване икона"
+
+#: customtraylabel.cpp:78
+msgid "Set balloon timeout"
+msgstr "Колко дълго се задържа подсказката"
+
+#: customtraylabel.cpp:83
+msgid "Dock when obscured"
+msgstr "Прибиране при пълно закриване"
+
+#: customtraylabel.cpp:89
+msgid "Dock when minimized"
+msgstr "Прибиране при минимизиране"
+
+#: customtraylabel.cpp:95
+msgid "Dock when focus lost"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:101
+msgid "Skip taskbar"
+msgstr "Прескачане на лентата със задачите"
+
+#: customtraylabel.cpp:109 traylabelmgr.cpp:65
+#, fuzzy
+msgid "About TDEDocker"
+msgstr "За TDEDocker"
+
+#: customtraylabel.cpp:112
+msgid "Dock Another"
+msgstr "Прибиране на друг прозорец"
+
+#: customtraylabel.cpp:113 traylabelmgr.cpp:432
+#, fuzzy
+msgid "Undock All"
+msgstr "Извеждане от системния трей (всички)"
+
+#: customtraylabel.cpp:118
+msgid "Undock"
+msgstr "Извеждане от системния трей"
+
+#: customtraylabel.cpp:217 customtraylabel.cpp:228 customtraylabel.cpp:261
+#: traylabelmgr.cpp:94 traylabelmgr.cpp:291 traylabelmgr.cpp:302
+#: traylabelmgr.cpp:313 traylabelmgr.cpp:430
+#, fuzzy
+msgid "TDEDocker"
+msgstr "TDEDocker"
+
+#: customtraylabel.cpp:218
+msgid "%1 is not a valid icon"
+msgstr "%1 не е валидна икона"
+
+#: customtraylabel.cpp:229
+msgid "Enter balloon timeout (secs). 0 to disable ballooning"
+msgstr "Въвеждане продължителност на подсказката (секунди). 0 за изключване"
+
+#: customtraylabel.cpp:262
+msgid "\"%1\" is not a valid executable or was not found in your $PATH"
+msgstr "\"%1\" не е валиден изпълнителен файл или не е намерен в $PATH"
+
+#: customtraylabel.cpp:264
+msgid "Select program"
+msgstr "Избиране програма"
+
+#: customtraylabel.cpp:285
+#, c-format
+msgid "Show %1"
+msgstr "Показване на %1"
+
+#: customtraylabel.cpp:285
+#, c-format
+msgid "Hide %1"
+msgstr "Скриване на %1"
+
+#: customtraylabel.cpp:359
+msgid ""
+"You cannot drop an item into the tray icon. Drop it on the window\n"
+"that is brought in front when you hover the item over the tray icon"
+msgstr ""
+"Не можете да пускате обекти направо върху иконата, но можете да\n"
+"го направите в прозореца, който се появява след като задържите\n"
+"обекта върху иконата в системния трей"
+
+#: tdedocker.cpp:93
+#, c-format
+msgid "tdedocker: invalid option -- %1"
+msgstr "tdedocker: невалидна опция -- %1"
+
+#: tdedocker.cpp:95
+msgid "Usage: TDEDocker [options] command\n"
+msgstr "Употреба: TDEDocker [опции] команда\n"
+
+#: tdedocker.cpp:96
+msgid "Docks any application into the system tray\n"
+msgstr "Прибира всяко дадено приложение в системния трей\n"
+
+#: tdedocker.cpp:97
+msgid "command \tCommand to execute\n"
+msgstr "команда\tКоманда, който искате да изпълните\n"
+
+#: tdedocker.cpp:99
+msgid "-a \tShow author information"
+msgstr "-a \tПоказване на информация за автора"
+
+#: tdedocker.cpp:100
+msgid "-b \tDont warn about non-normal windows (blind mode)"
+msgstr "-b \tБез предупреждение за абнормални прозорци (сляп режим)"
+
+#: tdedocker.cpp:101
+msgid "-d \tDisable session management"
+msgstr "-d \tИзключване управление на сесиите"
+
+#: tdedocker.cpp:102
+msgid "-e \tEnable session management"
+msgstr "-e \tВключване управление на сесиите"
+
+#: tdedocker.cpp:103
+msgid "-f \tDock window that has the focus(active window)"
+msgstr "-f \tПрибиране на текущия (активен) прозорец"
+
+#: tdedocker.cpp:104
+msgid "-h \tDisplay this help"
+msgstr "-h \tПокажи помощен екран"
+
+#: tdedocker.cpp:105
+msgid "-i icon\tCustom dock Icon"
+msgstr "-i icon\tИзбиране на друга икона"
+
+#: tdedocker.cpp:106
+msgid "-l \tLaunch on startup"
+msgstr "-l \tЗареждане със стартирането на системата"
+
+#: tdedocker.cpp:107
+msgid "-m \tKeep application window mapped (dont hide on dock)"
+msgstr ""
+"-m \tОставяне приложението в лентата със задачите (не се скрива при "
+"прибиране)"
+
+#: tdedocker.cpp:108
+msgid "-o \tDock when obscured"
+msgstr "-o \tПрибиране при пълно закриване"
+
+#: tdedocker.cpp:109
+msgid "-p secs\tSet ballooning timeout (popup time)"
+msgstr "-p secs\tУказване времето за изчезване на подсказката"
+
+#: tdedocker.cpp:110
+msgid "-q \tDisable ballooning title changes (quiet)"
+msgstr "-q \tИзключване на известяването с подсказки (тих режим)"
+
+#: tdedocker.cpp:111
+msgid "-t \tRemove this application from the task bar"
+msgstr "-t \tПремахване на даденото приложение от лентата със задачите"
+
+#: tdedocker.cpp:112
+msgid "-v \tDisplay version"
+msgstr "-v \tПоказване на версията"
+
+#: tdedocker.cpp:113
+msgid "-w wid \tWindow id of the application to dock\n"
+msgstr "-w wid \tid на прозореца, който прибирате в системния трей\n"
+
+#: tdedocker.cpp:115
+msgid "NOTE: Use -d for all startup scripts.\n"
+msgstr "БЕЛЕЖКА: Използвайте -d за всички стартови скриптове.\n"
+
+#: tdedocker.cpp:117
+msgid "Bugs and wishes to gramakri@uiuc.edu"
+msgstr "За бъгове и желания - gramakri@uiuc.edu"
+
+#: tdedocker.cpp:118
+msgid "Project information at http://tdedocker.sourceforge.net"
+msgstr "Информация за проекта на http://tdedocker.sourceforge.net"
+
+#: main.cpp:43
+msgid "Caught signal %1. Cleaning up."
+msgstr "Засечен е сигнал %1. Почистване."
+
+#: traylabelmgr.cpp:66
+msgid ""
+"Bugs/wishes to Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
+"English translation by Girish (gramakri@uiuc.edu)\n"
+"\n"
+"http://tdedocker.sourceforge.net for updates"
+msgstr ""
+"Бъгове/Желания - Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
+"Български превод - Петър Тушков (peter.toushkov@mail.bg)\n"
+"\n"
+"За обновления - http://tdedocker.sourceforge.net"
+
+#: traylabelmgr.cpp:209
+msgid "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+msgstr "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+
+#: traylabelmgr.cpp:284
+msgid "Select the application/window to dock with button1."
+msgstr "Използвайте button1, за да приберете желаното приложение/прозорец."
+
+#: traylabelmgr.cpp:285
+msgid "Click any other button to abort\n"
+msgstr "Всеки друг бутон отменя\n"
+
+#: traylabelmgr.cpp:303
+msgid ""
+"The window you are attempting to dock does not seem to be a normal window."
+msgstr "Прозорецът, който се опитвате на приберете, не е нормален."
+
+#: traylabelmgr.cpp:314
+msgid ""
+"This window is already docked.\n"
+"Click on system tray icon to toggle docking."
+msgstr ""
+"Този прпозорец вече е прибран. Можете\n"
+"да го управлявате от системния трей."
+
+#: traylabelmgr.cpp:355
+msgid "Failed to exec [%1]: %2"
+msgstr "Невъзможност да се изпълни [%1]: %2"
+
+#: traylabelmgr.cpp:364
+#, c-format
+msgid "Failed to fork: %1"
+msgstr "Failed to fork: %1"
+
+#: traylabelmgr.cpp:431
+msgid "The System tray was hidden or removed"
+msgstr "Системният трей е скрит или премахнат"
+
+#: traylabelmgr.cpp:432
+msgid "Ignore"
+msgstr "Игнориране"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Options"
+#~ msgstr "Настройки"
+
+#~ msgid "Close"
+#~ msgstr "Изход"
+
+#~ msgid "Cancel"
+#~ msgstr "Отказ"
+
+#~ msgctxt "TDEDocker#5"
+#~ msgid "Options"
+#~ msgstr "Опции"
+
+#~ msgctxt "TrayLabelMgr#1"
+#~ msgid "About TDEDocker"
+#~ msgstr "За TDEDocker"
+
+#~ msgctxt "TrayLabelMgr#3"
+#~ msgid "TDEDocker"
+#~ msgstr "TDEDocker"
+
+#~ msgctxt "TrayLabelMgr#12"
+#~ msgid "Undock All"
+#~ msgstr "Извеждане от системния трей на всички"
diff --git a/translations/messages/cs.po b/translations/messages/cs.po
new file mode 100644
index 0000000..c2af928
--- /dev/null
+++ b/translations/messages/cs.po
@@ -0,0 +1,283 @@
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: TDEDocker 1.4\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2019-01-13 19:19+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-07-07 19:55+0200\n"
+"Last-Translator: Jiri Hofman <jiri.hofman@tut.fi>\n"
+"Language-Team: cs <cs@li.org>\n"
+"Language: cs\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Translate Toolkit 1.9.0\n"
+
+#: _translatorinfo:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr ""
+
+#: _translatorinfo:2
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:64
+msgid "Dock when session restored"
+msgstr "Dokovat při obnovení sezení"
+
+#: customtraylabel.cpp:70
+msgid "Launch on startup"
+msgstr "Spustit při startu"
+
+#: customtraylabel.cpp:76
+msgid "Set Icon"
+msgstr "Nastavit ikonu"
+
+#: customtraylabel.cpp:78
+msgid "Set balloon timeout"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:83
+msgid "Dock when obscured"
+msgstr "Dokovat při překrytí"
+
+#: customtraylabel.cpp:89
+msgid "Dock when minimized"
+msgstr "Dokovat při minimalizaci"
+
+#: customtraylabel.cpp:95
+msgid "Dock when focus lost"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:101
+msgid "Skip taskbar"
+msgstr "Nepoužívat panel aplikací"
+
+#: customtraylabel.cpp:109 traylabelmgr.cpp:65
+msgid "About TDEDocker"
+msgstr "O aplikaci TDEDocker"
+
+#: customtraylabel.cpp:112
+msgid "Dock Another"
+msgstr "Dokovat jiné okno"
+
+#: customtraylabel.cpp:113 traylabelmgr.cpp:432
+msgid "Undock All"
+msgstr "Propustit všechna okna"
+
+#: customtraylabel.cpp:118
+msgid "Undock"
+msgstr "Propustit"
+
+#: customtraylabel.cpp:217 customtraylabel.cpp:228 customtraylabel.cpp:261
+#: traylabelmgr.cpp:94 traylabelmgr.cpp:291 traylabelmgr.cpp:302
+#: traylabelmgr.cpp:313 traylabelmgr.cpp:430
+msgid "TDEDocker"
+msgstr "TDEDocker"
+
+#: customtraylabel.cpp:218
+msgid "%1 is not a valid icon"
+msgstr "%1 není platné okno "
+
+#: customtraylabel.cpp:229
+msgid "Enter balloon timeout (secs). 0 to disable ballooning"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:262
+msgid "\"%1\" is not a valid executable or was not found in your $PATH"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:264
+msgid "Select program"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:285
+#, c-format
+msgid "Show %1"
+msgstr "Ukázat %1"
+
+#: customtraylabel.cpp:285
+#, c-format
+msgid "Hide %1"
+msgstr "Skrýt %1"
+
+#: customtraylabel.cpp:359
+msgid ""
+"You cannot drop an item into the tray icon. Drop it on the window\n"
+"that is brought in front when you hover the item over the tray icon"
+msgstr ""
+
+#: tdedocker.cpp:93
+#, c-format
+msgid "tdedocker: invalid option -- %1"
+msgstr ""
+
+#: tdedocker.cpp:95
+msgid "Usage: TDEDocker [options] command\n"
+msgstr "Použití: TDEDocker [volby] příkaz\n"
+
+#: tdedocker.cpp:96
+msgid "Docks any application into the system tray\n"
+msgstr "Dokuje jakoukoli aplikaci do systémové části panelu\n"
+
+#: tdedocker.cpp:97
+msgid "command \tCommand to execute\n"
+msgstr "příkaz \tPříkaz ke spuštění\n"
+
+#: tdedocker.cpp:99
+msgid "-a \tShow author information"
+msgstr "-a \tUkáže informace o autorovi"
+
+#: tdedocker.cpp:100
+msgid "-b \tDont warn about non-normal windows (blind mode)"
+msgstr ""
+
+#: tdedocker.cpp:101
+msgid "-d \tDisable session management"
+msgstr "-d \tVypne správu sezení"
+
+#: tdedocker.cpp:102
+msgid "-e \tEnable session management"
+msgstr "-e \tZapne správce sezení"
+
+#: tdedocker.cpp:103
+msgid "-f \tDock window that has the focus(active window)"
+msgstr "-f \tDokuje okno, které je právě aktivní"
+
+#: tdedocker.cpp:104
+msgid "-h \tDisplay this help"
+msgstr "-h \tZobrazí tuto nápovědu"
+
+#: tdedocker.cpp:105
+msgid "-i icon\tCustom dock Icon"
+msgstr "-i ikona\tVlastní ikona doku"
+
+#: tdedocker.cpp:106
+msgid "-l \tLaunch on startup"
+msgstr "-l \tSpustit při startu"
+
+#: tdedocker.cpp:107
+msgid "-m \tKeep application window mapped (dont hide on dock)"
+msgstr "-m \tNeskrývat aplikaci při dokování"
+
+#: tdedocker.cpp:108
+msgid "-o \tDock when obscured"
+msgstr "-o \tDokovat při překrytí"
+
+#: tdedocker.cpp:109
+msgid "-p secs\tSet ballooning timeout (popup time)"
+msgstr ""
+
+#: tdedocker.cpp:110
+msgid "-q \tDisable ballooning title changes (quiet)"
+msgstr "-q \tVypne balónek při změně názvu"
+
+#: tdedocker.cpp:111
+msgid "-t \tRemove this application from the task bar"
+msgstr "-t \tOdstraní tuto aplikaci z panelu aplikací"
+
+#: tdedocker.cpp:112
+msgid "-v \tDisplay version"
+msgstr "-h \tZobrazí tuto nápovědu"
+
+#: tdedocker.cpp:113
+msgid "-w wid \tWindow id of the application to dock\n"
+msgstr "-w wid \tID okna aplikace k dokování\n"
+
+#: tdedocker.cpp:115
+msgid "NOTE: Use -d for all startup scripts.\n"
+msgstr "Poznámka: Používejte -d pro všechny startovací skripty.\n"
+
+#: tdedocker.cpp:117
+msgid "Bugs and wishes to gramakri@uiuc.edu"
+msgstr "Chyby a přání posílejte na gramakri@uiuc.edu"
+
+#: tdedocker.cpp:118
+msgid "Project information at http://tdedocker.sourceforge.net"
+msgstr "Informace o projektu na http://tdedocker.sourceforge.net"
+
+#: main.cpp:43
+msgid "Caught signal %1. Cleaning up."
+msgstr "Zachycen signál %1. Čištění."
+
+#: traylabelmgr.cpp:66
+msgid ""
+"Bugs/wishes to Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
+"English translation by Girish (gramakri@uiuc.edu)\n"
+"\n"
+"http://tdedocker.sourceforge.net for updates"
+msgstr ""
+"Chyby a přání posílejte Girishovi Ramakrishnanovi (gramakri@uiuc.edu)\n"
+"Český překlad Jiří Hofman (jiri.hofman#a.t#tut.fi)\n"
+"\n"
+"Nové verze na http://tdedocker.sourceforge.net"
+
+#: traylabelmgr.cpp:209
+msgid "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+msgstr "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+
+#: traylabelmgr.cpp:284
+msgid "Select the application/window to dock with button1."
+msgstr "Tlačítkem 1 vyberte aplikaci / okno k zadokování."
+
+#: traylabelmgr.cpp:285
+msgid "Click any other button to abort\n"
+msgstr "Zrušte výběr kliknutím na jakékoli jiné tlačítko\n"
+
+#: traylabelmgr.cpp:303
+msgid ""
+"The window you are attempting to dock does not seem to be a normal window."
+msgstr "Okno, které se snažíte dokovat, se nezdá býti normálním oknem."
+
+#: traylabelmgr.cpp:314
+msgid ""
+"This window is already docked.\n"
+"Click on system tray icon to toggle docking."
+msgstr ""
+"Toto ono je už v doku.\n"
+"Klikněte na ikonu v systémové části panelu k zadokování."
+
+#: traylabelmgr.cpp:355
+msgid "Failed to exec [%1]: %2"
+msgstr "Nepovedlo se spustit [%1]: %2"
+
+#: traylabelmgr.cpp:364
+#, c-format
+msgid "Failed to fork: %1"
+msgstr "Nepovedlo se forkovat: %1"
+
+#: traylabelmgr.cpp:431
+msgid "The System tray was hidden or removed"
+msgstr "Systémová část panelu je skrytá nebo odstraněná"
+
+#: traylabelmgr.cpp:432
+msgid "Ignore"
+msgstr "Ignorovat"
+
+#~ msgid "Options"
+#~ msgstr "Volby"
+
+#~ msgid "Close"
+#~ msgstr "Zavřít"
+
+#~ msgid "Balloon title changes"
+#~ msgstr "Balónek při změně názvu"
+
+#~ msgctxt "TDEDocker#4"
+#~ msgid "Options"
+#~ msgstr "Volby"
+
+#~ msgctxt "TrayLabelMgr#1"
+#~ msgid "About TDEDocker"
+#~ msgstr "O aplikaci TDEDocker"
+
+#~ msgctxt "TrayLabelMgr#2"
+#~ msgid "TDEDocker"
+#~ msgstr "TDEDocker"
+
+#~ msgctxt "TrayLabelMgr#7"
+#~ msgid "Undock All"
+#~ msgstr "Propustit všechna okna"
diff --git a/translations/messages/de.po b/translations/messages/de.po
new file mode 100644
index 0000000..8ed1285
--- /dev/null
+++ b/translations/messages/de.po
@@ -0,0 +1,298 @@
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: TDEDocker 1.4\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2019-01-13 19:19+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-12-23 23:40+0000\n"
+"Last-Translator: Chris <xchrisx@uber.space>\n"
+"Language-Team: German <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/"
+"projects/applications/tdedocker/de/>\n"
+"Language: de\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
+"X-Generator: Weblate 3.9.1\n"
+
+#: _translatorinfo:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Chris (TDE)"
+
+#: _translatorinfo:2
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "(Keine Email)"
+
+#: customtraylabel.cpp:64
+msgid "Dock when session restored"
+msgstr "Andocken, wenn Sitzung wiederhergestellt wird"
+
+#: customtraylabel.cpp:70
+msgid "Launch on startup"
+msgstr "Autostart"
+
+#: customtraylabel.cpp:76
+msgid "Set Icon"
+msgstr "Symbol festlegen"
+
+#: customtraylabel.cpp:78
+msgid "Set balloon timeout"
+msgstr "Auszeit der Sprechblase festlegen"
+
+#: customtraylabel.cpp:83
+msgid "Dock when obscured"
+msgstr "Andocken wenn verdeckt"
+
+#: customtraylabel.cpp:89
+msgid "Dock when minimized"
+msgstr "Andocken wenn minimiert"
+
+#: customtraylabel.cpp:95
+msgid "Dock when focus lost"
+msgstr "Andocken wenn Fokus verloren"
+
+#: customtraylabel.cpp:101
+msgid "Skip taskbar"
+msgstr "Nicht in Fensterleiste anzeigen"
+
+#: customtraylabel.cpp:109 traylabelmgr.cpp:65
+msgid "About TDEDocker"
+msgstr "Über TDEDocker"
+
+#: customtraylabel.cpp:112
+msgid "Dock Another"
+msgstr "Docke Weiteres"
+
+#: customtraylabel.cpp:113 traylabelmgr.cpp:432
+msgid "Undock All"
+msgstr "Alle abdocken"
+
+#: customtraylabel.cpp:118
+msgid "Undock"
+msgstr "Abdocken"
+
+#: customtraylabel.cpp:217 customtraylabel.cpp:228 customtraylabel.cpp:261
+#: traylabelmgr.cpp:94 traylabelmgr.cpp:291 traylabelmgr.cpp:302
+#: traylabelmgr.cpp:313 traylabelmgr.cpp:430
+msgid "TDEDocker"
+msgstr "TDEDocker"
+
+#: customtraylabel.cpp:218
+msgid "%1 is not a valid icon"
+msgstr "%1 ist kein gültiges Symbol"
+
+#: customtraylabel.cpp:229
+msgid "Enter balloon timeout (secs). 0 to disable ballooning"
+msgstr ""
+"Auszeit der Sprechblase eingeben (Sek.). 0 zum Sprechblasen deaktivieren"
+
+#: customtraylabel.cpp:262
+msgid "\"%1\" is not a valid executable or was not found in your $PATH"
+msgstr ""
+"\"%1\" ist keine gültige ausführbare Datei oder wurde nicht in Ihrem $PATH "
+"gefunden"
+
+#: customtraylabel.cpp:264
+msgid "Select program"
+msgstr "Programm auswählen"
+
+#: customtraylabel.cpp:285
+#, c-format
+msgid "Show %1"
+msgstr "Zeige %1"
+
+#: customtraylabel.cpp:285
+#, c-format
+msgid "Hide %1"
+msgstr "Verstecke %1"
+
+#: customtraylabel.cpp:359
+msgid ""
+"You cannot drop an item into the tray icon. Drop it on the window\n"
+"that is brought in front when you hover the item over the tray icon"
+msgstr ""
+"Man kann kein Objekt auf einem Symbol im Systembereich der\n"
+"Kontrollleiste fallen lassen. Lassen Sie es in dem Fenster fallen,\n"
+"welches erscheint, wenn Sie das Objekt über dem Symbol im\n"
+"Systembereich der Kontrollleiste halten"
+
+#: tdedocker.cpp:93
+#, c-format
+msgid "tdedocker: invalid option -- %1"
+msgstr "tdedocker: ungültige Option -- %1"
+
+#: tdedocker.cpp:95
+msgid "Usage: TDEDocker [options] command\n"
+msgstr "Verwendung: TDEDocker [Einstellungen] Befehl\n"
+
+#: tdedocker.cpp:96
+msgid "Docks any application into the system tray\n"
+msgstr ""
+"Zeigt von einem beliebigen Programm ein Symbol\n"
+"im Systembereich der Kontrollleiste an\n"
+
+#: tdedocker.cpp:97
+msgid "command \tCommand to execute\n"
+msgstr "Befehl \tAuszuführender Befehl\n"
+
+#: tdedocker.cpp:99
+msgid "-a \tShow author information"
+msgstr "-a \tZeigt Autor-Informationen"
+
+#: tdedocker.cpp:100
+msgid "-b \tDont warn about non-normal windows (blind mode)"
+msgstr "-b Nicht vor nicht normalen Fenstern warnen (Blind-Modus)"
+
+#: tdedocker.cpp:101
+msgid "-d \tDisable session management"
+msgstr "-d \tDeaktiviert Sitzungsverwaltung"
+
+#: tdedocker.cpp:102
+msgid "-e \tEnable session management"
+msgstr "-e \tAktiviert Sitzungsverwaltung"
+
+#: tdedocker.cpp:103
+msgid "-f \tDock window that has the focus(active window)"
+msgstr "-f \tDockt das aktive Fenster"
+
+#: tdedocker.cpp:104
+msgid "-h \tDisplay this help"
+msgstr "-h \tZeigt diese Hilfe"
+
+#: tdedocker.cpp:105
+msgid "-i icon\tCustom dock Icon"
+msgstr "-i icon\tEigenes Dock-Symbol"
+
+#: tdedocker.cpp:106
+msgid "-l \tLaunch on startup"
+msgstr "-l \tAutostart"
+
+#: tdedocker.cpp:107
+msgid "-m \tKeep application window mapped (dont hide on dock)"
+msgstr "-m \tZeigt das Programmfenster (nicht durch Docken verstecken)"
+
+#: tdedocker.cpp:108
+msgid "-o \tDock when obscured"
+msgstr "-o \tAndocken wenn verdeckt"
+
+#: tdedocker.cpp:109
+msgid "-p secs\tSet ballooning timeout (popup time)"
+msgstr "-p Sek. Sprechblasen-Auszeit einstellen (Kurzinfo-Zeit)"
+
+#: tdedocker.cpp:110
+msgid "-q \tDisable ballooning title changes (quiet)"
+msgstr "-q \tDeaktiviert das Anzeigen von Titelveränderungen"
+
+#: tdedocker.cpp:111
+msgid "-t \tRemove this application from the task bar"
+msgstr "-t \tEntfernt Programm aus der Fensterleiste"
+
+#: tdedocker.cpp:112
+msgid "-v \tDisplay version"
+msgstr "-h \tZeigt diese Hilfe"
+
+#: tdedocker.cpp:113
+msgid "-w wid \tWindow id of the application to dock\n"
+msgstr "-w wid \tFenster ID des anzudockenden Programmes\n"
+
+#: tdedocker.cpp:115
+msgid "NOTE: Use -d for all startup scripts.\n"
+msgstr "Anmerkung: Benutzen Sie -d für alle Startskripte.\n"
+
+#: tdedocker.cpp:117
+msgid "Bugs and wishes to gramakri@uiuc.edu"
+msgstr "Fehler und Wünsche an gramakri@uiuc.edu"
+
+#: tdedocker.cpp:118
+msgid "Project information at http://tdedocker.sourceforge.net"
+msgstr "Projektinformationen auf http://tdedocker.sourceforge.net"
+
+#: main.cpp:43
+msgid "Caught signal %1. Cleaning up."
+msgstr "Empfing Signal %1. Säubern."
+
+#: traylabelmgr.cpp:66
+msgid ""
+"Bugs/wishes to Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
+"English translation by Girish (gramakri@uiuc.edu)\n"
+"\n"
+"http://tdedocker.sourceforge.net for updates"
+msgstr ""
+"Fehler/Wünsche an Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
+"Deutsche Übersetzungen von Thomas Runge (try87@gmx.de)\n"
+"\n"
+"http://tdedocker.sourceforge.net für Aktualisierungen"
+
+#: traylabelmgr.cpp:209
+msgid "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+msgstr "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+
+#: traylabelmgr.cpp:284
+msgid "Select the application/window to dock with button1."
+msgstr ""
+"Wählen Sie das Programm/Fenster, das angedockt werden soll, mit Knopf1."
+
+#: traylabelmgr.cpp:285
+msgid "Click any other button to abort\n"
+msgstr "Klicken Sie einen anderen Knopf zum Abbrechen\n"
+
+#: traylabelmgr.cpp:303
+msgid ""
+"The window you are attempting to dock does not seem to be a normal window."
+msgstr ""
+"Das Fenster, welches Sie versuchen zu docken, scheint kein normales zu sein."
+
+#: traylabelmgr.cpp:314
+msgid ""
+"This window is already docked.\n"
+"Click on system tray icon to toggle docking."
+msgstr ""
+"Dieses Fenster ist schon angedockt.\n"
+"Klicken Sie auf das Symbol im Systembereich\n"
+"der Kontrollleiste, um den Dockzustand zu verändern."
+
+#: traylabelmgr.cpp:355
+msgid "Failed to exec [%1]: %2"
+msgstr "Fehler beim Ausführen von [%1]: %2"
+
+#: traylabelmgr.cpp:364
+#, c-format
+msgid "Failed to fork: %1"
+msgstr "Fehler beim Abspalten: %1"
+
+#: traylabelmgr.cpp:431
+msgid "The System tray was hidden or removed"
+msgstr "Der Systembereich der Kontrollleiste wurde ausgeblendet oder entfernt"
+
+#: traylabelmgr.cpp:432
+msgid "Ignore"
+msgstr "Ignoriere"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Options"
+#~ msgstr "Einstellungen"
+
+#~ msgid "Close"
+#~ msgstr "Beenden"
+
+#~ msgid "Balloon title changes"
+#~ msgstr "Zeige Titelveränderungen"
+
+#~ msgctxt "TDEDocker#4"
+#~ msgid "Options"
+#~ msgstr "Einstellungen"
+
+#~ msgctxt "TrayLabelMgr#1"
+#~ msgid "About TDEDocker"
+#~ msgstr "Über TDEDocker"
+
+#~ msgctxt "TrayLabelMgr#3"
+#~ msgid "TDEDocker"
+#~ msgstr "TDEDocker"
+
+#~ msgctxt "TrayLabelMgr#12"
+#~ msgid "Undock All"
+#~ msgstr "Entkopple Alle"
diff --git a/translations/messages/es.po b/translations/messages/es.po
new file mode 100644
index 0000000..38d9434
--- /dev/null
+++ b/translations/messages/es.po
@@ -0,0 +1,289 @@
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: TDEDocker 1.4\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2019-01-13 19:19+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-07-07 19:55+0200\n"
+"Last-Translator: Edulix <edulix@tumundoweb.com>\n"
+"Language-Team: es <es@li.org>\n"
+"Language: es\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Translate Toolkit 1.9.0\n"
+
+#: _translatorinfo:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr ""
+
+#: _translatorinfo:2
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:64
+msgid "Dock when session restored"
+msgstr "Iconificar al restablecer sesión"
+
+#: customtraylabel.cpp:70
+msgid "Launch on startup"
+msgstr "Lanzar al arranque "
+
+#: customtraylabel.cpp:76
+msgid "Set Icon"
+msgstr "Cambiar Icono"
+
+#: customtraylabel.cpp:78
+msgid "Set balloon timeout"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:83
+msgid "Dock when obscured"
+msgstr "Iconificar al ocultar "
+
+#: customtraylabel.cpp:89
+msgid "Dock when minimized"
+msgstr "Iconificar al minimizar "
+
+#: customtraylabel.cpp:95
+msgid "Dock when focus lost"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:101
+msgid "Skip taskbar"
+msgstr "No mostrar en la barra de tareas"
+
+#: customtraylabel.cpp:109 traylabelmgr.cpp:65
+#, fuzzy
+msgid "About TDEDocker"
+msgstr "Acerca de TDEDocker"
+
+#: customtraylabel.cpp:112
+msgid "Dock Another"
+msgstr "Iconificar otra ventana"
+
+#: customtraylabel.cpp:113 traylabelmgr.cpp:432
+#, fuzzy
+msgid "Undock All"
+msgstr "Liberar todo"
+
+#: customtraylabel.cpp:118
+msgid "Undock"
+msgstr "Liberar"
+
+#: customtraylabel.cpp:217 customtraylabel.cpp:228 customtraylabel.cpp:261
+#: traylabelmgr.cpp:94 traylabelmgr.cpp:291 traylabelmgr.cpp:302
+#: traylabelmgr.cpp:313 traylabelmgr.cpp:430
+#, fuzzy
+msgid "TDEDocker"
+msgstr "TDEDocker"
+
+#: customtraylabel.cpp:218
+msgid "%1 is not a valid icon"
+msgstr "%1 no es un icono válido"
+
+#: customtraylabel.cpp:229
+msgid "Enter balloon timeout (secs). 0 to disable ballooning"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:262
+msgid "\"%1\" is not a valid executable or was not found in your $PATH"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:264
+msgid "Select program"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:285
+#, c-format
+msgid "Show %1"
+msgstr "Mostrar %1"
+
+#: customtraylabel.cpp:285
+#, c-format
+msgid "Hide %1"
+msgstr "Ocultar %1"
+
+#: customtraylabel.cpp:359
+msgid ""
+"You cannot drop an item into the tray icon. Drop it on the window\n"
+"that is brought in front when you hover the item over the tray icon"
+msgstr ""
+"No puede soltar un elemento en el icono de la bandeja. Suéltelo sobre la "
+"ventana que aparece cuando pasa con el ratón sobre el icono de la bandeja."
+
+#: tdedocker.cpp:93
+#, c-format
+msgid "tdedocker: invalid option -- %1"
+msgstr ""
+
+#: tdedocker.cpp:95
+msgid "Usage: TDEDocker [options] command\n"
+msgstr "Uso: TDEDocker [opciones] comando\n"
+
+#: tdedocker.cpp:96
+msgid "Docks any application into the system tray\n"
+msgstr "Iconifica cualquier aplicación en la bandeja del sistema\n"
+
+#: tdedocker.cpp:97
+msgid "command \tCommand to execute\n"
+msgstr "comando \tComando a ejecutar\n"
+
+#: tdedocker.cpp:99
+msgid "-a \tShow author information"
+msgstr "-a \tMuestra información del autor"
+
+#: tdedocker.cpp:100
+msgid "-b \tDont warn about non-normal windows (blind mode)"
+msgstr ""
+
+#: tdedocker.cpp:101
+msgid "-d \tDisable session management"
+msgstr "-d \tDeshabilitar el manejo de sesiones"
+
+#: tdedocker.cpp:102
+msgid "-e \tEnable session management"
+msgstr "-e \tActivar el manejo de sesiones"
+
+#: tdedocker.cpp:103
+msgid "-f \tDock window that has the focus(active window)"
+msgstr "-f \tIconifica la ventana que tenga el foco (ventana activa)"
+
+#: tdedocker.cpp:104
+msgid "-h \tDisplay this help"
+msgstr "-h \tMuestra ésta ayuda"
+
+#: tdedocker.cpp:105
+msgid "-i icon\tCustom dock Icon"
+msgstr "-i icon\tPersonaliza el icono a usar"
+
+#: tdedocker.cpp:106
+msgid "-l \tLaunch on startup"
+msgstr "-l \tLanzar al inicio"
+
+#: tdedocker.cpp:107
+msgid "-m \tKeep application window mapped (dont hide on dock)"
+msgstr "-m \tNo ocultar la ventana de la aplicación al iconificarla"
+
+#: tdedocker.cpp:108
+msgid "-o \tDock when obscured"
+msgstr "-o \tIconificar al ocultar"
+
+#: tdedocker.cpp:109
+msgid "-p secs\tSet ballooning timeout (popup time)"
+msgstr ""
+
+#: tdedocker.cpp:110
+msgid "-q \tDisable ballooning title changes (quiet)"
+msgstr "-q \tDesactivar el informar de cambios de título (silencioso)"
+
+#: tdedocker.cpp:111
+msgid "-t \tRemove this application from the task bar"
+msgstr "-t \tEliminar esta aplicación de la barra de tareas"
+
+#: tdedocker.cpp:112
+msgid "-v \tDisplay version"
+msgstr "-h \tMuestra ésta ayuda"
+
+#: tdedocker.cpp:113
+msgid "-w wid \tWindow id of the application to dock\n"
+msgstr "-w wid \tId de la ventana de la aplicación a iconificar\n"
+
+#: tdedocker.cpp:115
+msgid "NOTE: Use -d for all startup scripts.\n"
+msgstr "NOTA: Use -d para todos los scripts de inicio\n"
+
+#: tdedocker.cpp:117
+msgid "Bugs and wishes to gramakri@uiuc.edu"
+msgstr "Enviar reportes de errores y suggerencias/deseos a gramakri@uiuc.edu"
+
+#: tdedocker.cpp:118
+msgid "Project information at http://tdedocker.sourceforge.net"
+msgstr "Información del proyecto en http://tdedocker.sourceforge.net"
+
+#: main.cpp:43
+msgid "Caught signal %1. Cleaning up."
+msgstr "Se recibió la señal %1. Saliendo."
+
+#: traylabelmgr.cpp:66
+msgid ""
+"Bugs/wishes to Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
+"English translation by Girish (gramakri@uiuc.edu)\n"
+"\n"
+"http://tdedocker.sourceforge.net for updates"
+msgstr ""
+"Enviar reportes de errores y suggerencias/deseos a gramakri@uiuc.edu\n"
+"Tradución al Español por Eduardo Robles Elvira (edulix@iespana.es)\n"
+"\n"
+"http://tdedocker.sourceforge.net para actualizaciones"
+
+#: traylabelmgr.cpp:209
+msgid "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+msgstr "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+
+#: traylabelmgr.cpp:284
+msgid "Select the application/window to dock with button1."
+msgstr "Seleccione la aplicación/ventana a iconificar con el botón 1."
+
+#: traylabelmgr.cpp:285
+msgid "Click any other button to abort\n"
+msgstr "Pulse cualquier otro botón para abortar\n"
+
+#: traylabelmgr.cpp:303
+msgid ""
+"The window you are attempting to dock does not seem to be a normal window."
+msgstr "La ventana que intenta iconificar no parece ser una ventana ordinaria."
+
+#: traylabelmgr.cpp:314
+msgid ""
+"This window is already docked.\n"
+"Click on system tray icon to toggle docking."
+msgstr ""
+"Ésta ventana ya está iconificada. \n"
+"Pulse el icono de la la bandeja del sistema para iconificar/mostrar."
+
+#: traylabelmgr.cpp:355
+msgid "Failed to exec [%1]: %2"
+msgstr "Fallo al ejecutar [%1]: %2"
+
+#: traylabelmgr.cpp:364
+#, c-format
+msgid "Failed to fork: %1"
+msgstr "Fallo al intentar el fork: %1"
+
+#: traylabelmgr.cpp:431
+msgid "The System tray was hidden or removed"
+msgstr "La Bandeja del sistema fue ocultada o eliminada"
+
+#: traylabelmgr.cpp:432
+msgid "Ignore"
+msgstr "Ignorar"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Options"
+#~ msgstr "Preferencias"
+
+#~ msgid "Close"
+#~ msgstr "Cerar"
+
+#~ msgid "Balloon title changes"
+#~ msgstr "Notificar cambios de título"
+
+#~ msgctxt "TDEDocker#3"
+#~ msgid "Options"
+#~ msgstr "Preferencias"
+
+#~ msgctxt "TrayLabelMgr#1"
+#~ msgid "About TDEDocker"
+#~ msgstr "Acerca de TDEDocker"
+
+#~ msgctxt "TrayLabelMgr#2"
+#~ msgid "TDEDocker"
+#~ msgstr "TDEDocker"
+
+#~ msgctxt "TrayLabelMgr#7"
+#~ msgid "Undock All"
+#~ msgstr "Liberar todos"
diff --git a/translations/messages/fr.po b/translations/messages/fr.po
new file mode 100644
index 0000000..be96e1b
--- /dev/null
+++ b/translations/messages/fr.po
@@ -0,0 +1,299 @@
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: TDEDocker 1.4\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2019-01-13 19:19+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-07-07 19:55+0200\n"
+"Last-Translator: Al <altrash@altern.org>\n"
+"Language-Team: fr <fr@li.org>\n"
+"Language: fr\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Translate Toolkit 1.9.0\n"
+
+#: _translatorinfo:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr ""
+
+#: _translatorinfo:2
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:64
+msgid "Dock when session restored"
+msgstr "Icônifier au lancement de la session"
+
+#: customtraylabel.cpp:70
+msgid "Launch on startup"
+msgstr "Lancer au démarrage"
+
+#: customtraylabel.cpp:76
+msgid "Set Icon"
+msgstr "Choisir une icône"
+
+#: customtraylabel.cpp:78
+msgid "Set balloon timeout"
+msgstr "Modifier le délai des Info-bulles"
+
+#: customtraylabel.cpp:83
+msgid "Dock when obscured"
+msgstr "Icônifier si masquée"
+
+#: customtraylabel.cpp:89
+msgid "Dock when minimized"
+msgstr "Icônifier si réduite"
+
+#: customtraylabel.cpp:95
+msgid "Dock when focus lost"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:101
+msgid "Skip taskbar"
+msgstr "Invisible dans la barre des tâches"
+
+#: customtraylabel.cpp:109 traylabelmgr.cpp:65
+#, fuzzy
+msgid "About TDEDocker"
+msgstr "A propos de TDEDocker"
+
+#: customtraylabel.cpp:112
+msgid "Dock Another"
+msgstr "Icônifier une autre fenêtre"
+
+#: customtraylabel.cpp:113 traylabelmgr.cpp:432
+#, fuzzy
+msgid "Undock All"
+msgstr "Libérer tout"
+
+#: customtraylabel.cpp:118
+msgid "Undock"
+msgstr "Libérer"
+
+#: customtraylabel.cpp:217 customtraylabel.cpp:228 customtraylabel.cpp:261
+#: traylabelmgr.cpp:94 traylabelmgr.cpp:291 traylabelmgr.cpp:302
+#: traylabelmgr.cpp:313 traylabelmgr.cpp:430
+#, fuzzy
+msgid "TDEDocker"
+msgstr "TDEDocker"
+
+#: customtraylabel.cpp:218
+msgid "%1 is not a valid icon"
+msgstr "%1 n'est pas une icône valide"
+
+#: customtraylabel.cpp:229
+msgid "Enter balloon timeout (secs). 0 to disable ballooning"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:262
+msgid "\"%1\" is not a valid executable or was not found in your $PATH"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:264
+msgid "Select program"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:285
+#, c-format
+msgid "Show %1"
+msgstr "Affiche %1"
+
+#: customtraylabel.cpp:285
+#, c-format
+msgid "Hide %1"
+msgstr "Cacher %1"
+
+#: customtraylabel.cpp:359
+msgid ""
+"You cannot drop an item into the tray icon. Drop it on the window\n"
+"that is brought in front when you hover the item over the tray icon"
+msgstr ""
+"Il est impossible de déposer un élément directement sur l'îcone de la "
+"miniature,\n"
+"déposez le dans la fenêtre une fois celle-ci maximisée."
+
+#: tdedocker.cpp:93
+#, c-format
+msgid "tdedocker: invalid option -- %1"
+msgstr "tdedocker: option non valide -- %1"
+
+#: tdedocker.cpp:95
+msgid "Usage: TDEDocker [options] command\n"
+msgstr "Usage: TDEDocker [options] commande\n"
+
+#: tdedocker.cpp:96
+msgid "Docks any application into the system tray\n"
+msgstr ""
+"Permet à n'importe quelle application d'être placée dans la boîte à "
+"miniatures\n"
+
+#: tdedocker.cpp:97
+msgid "command \tCommand to execute\n"
+msgstr "commande \tcommande à executer\n"
+
+#: tdedocker.cpp:99
+msgid "-a \tShow author information"
+msgstr "-a \tAffiche les informations sur l'auteur"
+
+#: tdedocker.cpp:100
+msgid "-b \tDont warn about non-normal windows (blind mode)"
+msgstr ""
+"-b \tPas d'avertissement pour les fenêtres non conformes (mode aveugle)"
+
+#: tdedocker.cpp:101
+msgid "-d \tDisable session management"
+msgstr "-d \tDésactiver le gestionnaire de session"
+
+#: tdedocker.cpp:102
+msgid "-e \tEnable session management"
+msgstr "-e \tActiver le gestionnaire de session"
+
+#: tdedocker.cpp:103
+msgid "-f \tDock window that has the focus(active window)"
+msgstr "-f \tIcônifie la fenêtre active"
+
+#: tdedocker.cpp:104
+msgid "-h \tDisplay this help"
+msgstr "-h \tAffiche cette aide"
+
+#: tdedocker.cpp:105
+msgid "-i icon\tCustom dock Icon"
+msgstr "-i icon\tIcône spécifique pour la miniature"
+
+#: tdedocker.cpp:106
+msgid "-l \tLaunch on startup"
+msgstr "-l \tLancer au démarrage"
+
+#: tdedocker.cpp:107
+msgid "-m \tKeep application window mapped (dont hide on dock)"
+msgstr "-m \tGarder l'application visible lors de l'icônification"
+
+#: tdedocker.cpp:108
+msgid "-o \tDock when obscured"
+msgstr "-o \tIcônifier si cachée"
+
+#: tdedocker.cpp:109
+msgid "-p secs\tSet ballooning timeout (popup time)"
+msgstr "-p secs\tFixe le délai des Info-bulles"
+
+#: tdedocker.cpp:110
+msgid "-q \tDisable ballooning title changes (quiet)"
+msgstr "-q \tDésactiver l'actualisation des Infos-bulles (silencieux)"
+
+#: tdedocker.cpp:111
+msgid "-t \tRemove this application from the task bar"
+msgstr "-t \tRetirer de la barre des tâches"
+
+#: tdedocker.cpp:112
+msgid "-v \tDisplay version"
+msgstr "-v \tAffiche le numéro de version"
+
+#: tdedocker.cpp:113
+msgid "-w wid \tWindow id of the application to dock\n"
+msgstr "-w wid \tIdentifiant de la fenêtre à icônifier\n"
+
+#: tdedocker.cpp:115
+msgid "NOTE: Use -d for all startup scripts.\n"
+msgstr "NOTE: Utiliser -d pour tous les scripts de démarrage.\n"
+
+#: tdedocker.cpp:117
+msgid "Bugs and wishes to gramakri@uiuc.edu"
+msgstr "Pour tout bogue ou suggestion contacter gramakri@uiuc.edu"
+
+#: tdedocker.cpp:118
+msgid "Project information at http://tdedocker.sourceforge.net"
+msgstr "Plus d'informations sur http://tdedocker.sourceforge.net"
+
+#: main.cpp:43
+msgid "Caught signal %1. Cleaning up."
+msgstr "Signal %1 intercepté. Nettoyage en cours."
+
+#: traylabelmgr.cpp:66
+msgid ""
+"Bugs/wishes to Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
+"English translation by Girish (gramakri@uiuc.edu)\n"
+"\n"
+"http://tdedocker.sourceforge.net for updates"
+msgstr ""
+"Bogues/suggestions Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
+"Traduction française par Al (altrash@altern.org)\n"
+"\n"
+"http://tdedocker.sourceforge.net pour les mis-à-jour"
+
+#: traylabelmgr.cpp:209
+msgid "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+msgstr "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+
+#: traylabelmgr.cpp:284
+msgid "Select the application/window to dock with button1."
+msgstr ""
+"Sélectionnez l'application/fenêtre à icônifier avec le bouton1 de la souris."
+
+#: traylabelmgr.cpp:285
+msgid "Click any other button to abort\n"
+msgstr "Cliquer sur n'importe quel autre bouton pour annuler\n"
+
+#: traylabelmgr.cpp:303
+msgid ""
+"The window you are attempting to dock does not seem to be a normal window."
+msgstr ""
+"La fenêtre que vous tentez d'icônifier ne semble pas être une fenêtre "
+"classique."
+
+#: traylabelmgr.cpp:314
+msgid ""
+"This window is already docked.\n"
+"Click on system tray icon to toggle docking."
+msgstr ""
+"Cette fenêtre est déjà icônifiée.\n"
+"Cliquez sur son icône pour la faire apparaître."
+
+#: traylabelmgr.cpp:355
+msgid "Failed to exec [%1]: %2"
+msgstr "L'exécution de [%1] a échoué: %2"
+
+#: traylabelmgr.cpp:364
+#, c-format
+msgid "Failed to fork: %1"
+msgstr "Le fork a échoué: %1"
+
+#: traylabelmgr.cpp:431
+msgid "The System tray was hidden or removed"
+msgstr "La boite à miniatures est cachée ou a été enlevé"
+
+#: traylabelmgr.cpp:432
+msgid "Ignore"
+msgstr "Ignorer"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Options"
+#~ msgstr "Options"
+
+#~ msgid "Close"
+#~ msgstr "Fermer"
+
+#~ msgid "Balloon title changes"
+#~ msgstr "Actualisation des Info-bulles "
+
+#~ msgid "Enter balloon timeout (secs)"
+#~ msgstr "Délai de masquage des Info-bulles (secs)"
+
+#~ msgctxt "TDEDocker#4"
+#~ msgid "Options"
+#~ msgstr "Options"
+
+#~ msgctxt "TrayLabelMgr#1"
+#~ msgid "About TDEDocker"
+#~ msgstr "A propos de TDEDocker"
+
+#~ msgctxt "TrayLabelMgr#2"
+#~ msgid "TDEDocker"
+#~ msgstr "TDEDocker"
+
+#~ msgctxt "TrayLabelMgr#7"
+#~ msgid "Undock All"
+#~ msgstr "Libérer tout"
diff --git a/translations/messages/hu.po b/translations/messages/hu.po
new file mode 100644
index 0000000..3bc8f63
--- /dev/null
+++ b/translations/messages/hu.po
@@ -0,0 +1,320 @@
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: TDEDocker 1.4\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2019-01-13 19:19+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-07-07 19:55+0200\n"
+"Last-Translator: Nyitrai Sianis Istvan <siani@gmail.com>\n"
+"Language-Team: hu <hu@li.org>\n"
+"Language: hu\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Translate Toolkit 1.9.0\n"
+
+#: _translatorinfo:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr ""
+
+#: _translatorinfo:2
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:64
+#, fuzzy
+msgid "Dock when session restored"
+msgstr "Dokk mikor munkamenet visszaáll"
+
+#: customtraylabel.cpp:70
+msgid "Launch on startup"
+msgstr "Indításkor futtatás"
+
+#: customtraylabel.cpp:76
+#, fuzzy
+msgid "Set Icon"
+msgstr "Ikon beállítása"
+
+#: customtraylabel.cpp:78
+#, fuzzy
+msgid "Set balloon timeout"
+msgstr "Lufi idő"
+
+#: customtraylabel.cpp:83
+msgid "Dock when obscured"
+msgstr "Dokk mikor jelentéktelen"
+
+#: customtraylabel.cpp:89
+msgid "Dock when minimized"
+msgstr "Dokk mikor minimalizált"
+
+#: customtraylabel.cpp:95
+msgid "Dock when focus lost"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:101
+msgid "Skip taskbar"
+msgstr "Tálca átugrása"
+
+#: customtraylabel.cpp:109 traylabelmgr.cpp:65
+#, fuzzy
+msgid "About TDEDocker"
+msgstr "A TDEDockerről"
+
+#: customtraylabel.cpp:112
+msgid "Dock Another"
+msgstr "Másik dokkolása"
+
+#: customtraylabel.cpp:113 traylabelmgr.cpp:432
+#, fuzzy
+msgid "Undock All"
+msgstr "Mind kidokkolása"
+
+#: customtraylabel.cpp:118
+msgid "Undock"
+msgstr "Kidokkolás"
+
+#: customtraylabel.cpp:217 customtraylabel.cpp:228 customtraylabel.cpp:261
+#: traylabelmgr.cpp:94 traylabelmgr.cpp:291 traylabelmgr.cpp:302
+#: traylabelmgr.cpp:313 traylabelmgr.cpp:430
+#, fuzzy
+msgid "TDEDocker"
+msgstr "A TDEDockerről"
+
+#: customtraylabel.cpp:218
+msgid "%1 is not a valid icon"
+msgstr "%1 nem érvényes ikon"
+
+#: customtraylabel.cpp:229
+#, fuzzy
+msgid "Enter balloon timeout (secs). 0 to disable ballooning"
+msgstr "Írja be a lufi időt(mp). 0-val letilthatja."
+
+#: customtraylabel.cpp:262
+#, fuzzy
+msgid "\"%1\" is not a valid executable or was not found in your $PATH"
+msgstr "\"%1\" nem futtatható vagy nem található meg itt: $PATH "
+
+#: customtraylabel.cpp:264
+#, fuzzy
+msgid "Select program"
+msgstr "Program választás"
+
+#: customtraylabel.cpp:285
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Show %1"
+msgstr "Mutat %1"
+
+#: customtraylabel.cpp:285
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Hide %1"
+msgstr "Rejt %1"
+
+#: customtraylabel.cpp:359
+#, fuzzy
+msgid ""
+"You cannot drop an item into the tray icon. Drop it on the window\n"
+"that is brought in front when you hover the item over the tray icon"
+msgstr ""
+"Nem lehet egy elemet a tálcaikonra dobni. Dobja arra az ablakra, amely "
+"előtérbe jön, amikor az elemmel a tálcaikon felett áll."
+
+#: tdedocker.cpp:93
+#, fuzzy, c-format
+msgid "tdedocker: invalid option -- %1"
+msgstr "tdedocker: nem valós opció -- %1"
+
+#: tdedocker.cpp:95
+#, fuzzy
+msgid "Usage: TDEDocker [options] command\n"
+msgstr "Használat: TDEDocker [opció] parancs"
+
+#: tdedocker.cpp:96
+#, fuzzy
+msgid "Docks any application into the system tray\n"
+msgstr "Dokkol bármilyen alkalmazást a rendszer tálcára"
+
+#: tdedocker.cpp:97
+#, fuzzy
+msgid "command \tCommand to execute\n"
+msgstr "parancs Futtatandó parancs"
+
+#: tdedocker.cpp:99
+#, fuzzy
+msgid "-a \tShow author information"
+msgstr "-a Szerzö információi"
+
+#: tdedocker.cpp:100
+#, fuzzy
+msgid "-b \tDont warn about non-normal windows (blind mode)"
+msgstr "-b Nincs riasztás nem normál ablakoknál(vak mód)"
+
+#: tdedocker.cpp:101
+#, fuzzy
+msgid "-d \tDisable session management"
+msgstr "-d Munkamenet kezelö letiltása"
+
+#: tdedocker.cpp:102
+#, fuzzy
+msgid "-e \tEnable session management"
+msgstr "-e Munkamenet kezelö engedélyezése"
+
+#: tdedocker.cpp:103
+#, fuzzy
+msgid "-f \tDock window that has the focus(active window)"
+msgstr "-f Dokkolja a fókuszban lévö ablakot(aktív ablak)"
+
+#: tdedocker.cpp:104
+#, fuzzy
+msgid "-h \tDisplay this help"
+msgstr "-h Ezen segítség kiírása"
+
+#: tdedocker.cpp:105
+#, fuzzy
+msgid "-i icon\tCustom dock Icon"
+msgstr "-i ikonEgyedi dokk ikon"
+
+#: tdedocker.cpp:106
+#, fuzzy
+msgid "-l \tLaunch on startup"
+msgstr "-l Indításkor futtatás"
+
+#: tdedocker.cpp:107
+#, fuzzy
+msgid "-m \tKeep application window mapped (dont hide on dock)"
+msgstr "-m Alkalmazás ablak megtartása (nincs rejtés a dokkon)"
+
+#: tdedocker.cpp:108
+#, fuzzy
+msgid "-o \tDock when obscured"
+msgstr "-o Dokk mikor jelentéktelen"
+
+#: tdedocker.cpp:109
+#, fuzzy
+msgid "-p secs\tSet ballooning timeout (popup time)"
+msgstr "-p mpLufi idö beállítása (felbukkanási idö)"
+
+#: tdedocker.cpp:110
+#, fuzzy
+msgid "-q \tDisable ballooning title changes (quiet)"
+msgstr "-q Lufi változás letiltása (csendes)"
+
+#: tdedocker.cpp:111
+#, fuzzy
+msgid "-t \tRemove this application from the task bar"
+msgstr "-t Ezen alkalmazás eltávolítása a tálcáról"
+
+#: tdedocker.cpp:112
+#, fuzzy
+msgid "-v \tDisplay version"
+msgstr "-v Verzió kiírása"
+
+#: tdedocker.cpp:113
+#, fuzzy
+msgid "-w wid \tWindow id of the application to dock\n"
+msgstr "-w wid Dokkolnadó alkalmazás ablakának id-e"
+
+#: tdedocker.cpp:115
+#, fuzzy
+msgid "NOTE: Use -d for all startup scripts.\n"
+msgstr "Megjegyzés: Használjon -d minden induló scripthez."
+
+#: tdedocker.cpp:117
+#, fuzzy
+msgid "Bugs and wishes to gramakri@uiuc.edu"
+msgstr "Hiba és észrevétel: ramakri@uiuc.edu."
+
+#: tdedocker.cpp:118
+#, fuzzy
+msgid "Project information at http://tdedocker.sourceforge.net"
+msgstr "Projekt információ: http://tdedocker.sourceforge.net"
+
+#: main.cpp:43
+#, fuzzy
+msgid "Caught signal %1. Cleaning up."
+msgstr "Szignál elkapása %1. Kitisztítás."
+
+#: traylabelmgr.cpp:66
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Bugs/wishes to Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
+"English translation by Girish (gramakri@uiuc.edu)\n"
+"\n"
+"http://tdedocker.sourceforge.net for updates"
+msgstr ""
+"Hibák/Észrevételek: Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
+"Magyar fordítás: Nyitrai István (sianis@gmail.com)\n"
+"Frissítések: http://tdedocker.sourceforge.net"
+
+#: traylabelmgr.cpp:209
+msgid "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+msgstr ""
+
+#: traylabelmgr.cpp:284
+#, fuzzy
+msgid "Select the application/window to dock with button1."
+msgstr "Válassza ki az alkalmazást/ablakot, hogy dokkolja a bal egérgombbal."
+
+#: traylabelmgr.cpp:285
+msgid "Click any other button to abort\n"
+msgstr "Kattintson bármelyik más gombbal a megszakításhoz\n"
+
+#: traylabelmgr.cpp:303
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The window you are attempting to dock does not seem to be a normal window."
+msgstr "Az ablak amelyet dokkolni akar, úgy néz ki, hogy nem normális ablak."
+
+#: traylabelmgr.cpp:314
+#, fuzzy
+msgid ""
+"This window is already docked.\n"
+"Click on system tray icon to toggle docking."
+msgstr ""
+"Ez az ablak jelenleg dokkolt. Kattintson a rendszer tálca ikonra, a "
+"kidokkoláshoz."
+
+#: traylabelmgr.cpp:355
+#, fuzzy
+msgid "Failed to exec [%1]: %2"
+msgstr "Hiba a futtatásban [%1]: %2"
+
+#: traylabelmgr.cpp:364
+#, c-format
+msgid "Failed to fork: %1"
+msgstr "Hiba létrehozáskor: %1"
+
+#: traylabelmgr.cpp:431
+msgid "The System tray was hidden or removed"
+msgstr "A Rendszer tálca rejtett vagy eltávolított"
+
+#: traylabelmgr.cpp:432
+msgid "Ignore"
+msgstr "Letiltás"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Options"
+#~ msgstr "Beállítások"
+
+#~ msgid "Close"
+#~ msgstr "Bezár"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Cancel"
+#~ msgstr "Mégse"
+
+#, fuzzy
+#~ msgctxt "TDEDocker#4"
+#~ msgid "Options"
+#~ msgstr "Beállítások"
+
+#~ msgctxt "TrayLabelMgr#1"
+#~ msgid "About TDEDocker"
+#~ msgstr "A TDEDockerről"
+
+#~ msgctxt "TrayLabelMgr#7"
+#~ msgid "Undock All"
+#~ msgstr "Mind kidokkolása"
diff --git a/translations/messages/id.po b/translations/messages/id.po
new file mode 100644
index 0000000..9305d95
--- /dev/null
+++ b/translations/messages/id.po
@@ -0,0 +1,294 @@
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: TDEDocker 1.4\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2019-01-13 19:19+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-07-07 19:55+0200\n"
+"Last-Translator: Eko Prasetiyo <e.prast@spymac.com>\n"
+"Language-Team: id <id@li.org>\n"
+"Language: id\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Translate Toolkit 1.9.0\n"
+
+#: _translatorinfo:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr ""
+
+#: _translatorinfo:2
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:64
+msgid "Dock when session restored"
+msgstr "Lakukan docking saat sesi dipulihkan"
+
+#: customtraylabel.cpp:70
+msgid "Launch on startup"
+msgstr "Jalankan saat memulai "
+
+#: customtraylabel.cpp:76
+msgid "Set Icon"
+msgstr "Pilih icon"
+
+#: customtraylabel.cpp:78
+msgid "Set balloon timeout"
+msgstr "Tentukan waktu tampil petunjuk"
+
+#: customtraylabel.cpp:83
+msgid "Dock when obscured"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:89
+msgid "Dock when minimized"
+msgstr "Dock saat jendela dikecilkan"
+
+#: customtraylabel.cpp:95
+msgid "Dock when focus lost"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:101
+msgid "Skip taskbar"
+msgstr "Jangan tampilkan di taskbar"
+
+#: customtraylabel.cpp:109 traylabelmgr.cpp:65
+#, fuzzy
+msgid "About TDEDocker"
+msgstr "Tentang TDEDocker"
+
+#: customtraylabel.cpp:112
+msgid "Dock Another"
+msgstr "Dock jendela yang lain "
+
+#: customtraylabel.cpp:113 traylabelmgr.cpp:432
+#, fuzzy
+msgid "Undock All"
+msgstr "Undock semua jendela"
+
+#: customtraylabel.cpp:118
+msgid "Undock"
+msgstr "Undock"
+
+#: customtraylabel.cpp:217 customtraylabel.cpp:228 customtraylabel.cpp:261
+#: traylabelmgr.cpp:94 traylabelmgr.cpp:291 traylabelmgr.cpp:302
+#: traylabelmgr.cpp:313 traylabelmgr.cpp:430
+#, fuzzy
+msgid "TDEDocker"
+msgstr "TDEDocker"
+
+#: customtraylabel.cpp:218
+msgid "%1 is not a valid icon"
+msgstr "%1 bukan icon yang benar"
+
+#: customtraylabel.cpp:229
+msgid "Enter balloon timeout (secs). 0 to disable ballooning"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:262
+msgid "\"%1\" is not a valid executable or was not found in your $PATH"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:264
+msgid "Select program"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:285
+#, c-format
+msgid "Show %1"
+msgstr "Tampilkan %1"
+
+#: customtraylabel.cpp:285
+#, c-format
+msgid "Hide %1"
+msgstr "Sembunyikan %1"
+
+#: customtraylabel.cpp:359
+msgid ""
+"You cannot drop an item into the tray icon. Drop it on the window\n"
+"that is brought in front when you hover the item over the tray icon"
+msgstr ""
+"Anda tidak dapat meletakkan sebuah item ke tray icon. Letakkan item tersebut "
+"ke jendela\n"
+"yang ada di hadapan anda saat anda mengarahkan item tersebut ke tray icon"
+
+#: tdedocker.cpp:93
+#, c-format
+msgid "tdedocker: invalid option -- %1"
+msgstr "tdedocker: kesalahan pilihan --%1"
+
+#: tdedocker.cpp:95
+msgid "Usage: TDEDocker [options] command\n"
+msgstr "Pemakaian: TDEDocker [pilihan] perintah\n"
+
+#: tdedocker.cpp:96
+msgid "Docks any application into the system tray\n"
+msgstr "Dock aplikasi apa saja ke system tray\n"
+
+#: tdedocker.cpp:97
+msgid "command \tCommand to execute\n"
+msgstr "perintah \tPerintah yang ingin dieksekusi\n"
+
+#: tdedocker.cpp:99
+msgid "-a \tShow author information"
+msgstr "-a \tTampilkan informasi pembuat"
+
+#: tdedocker.cpp:100
+msgid "-b \tDont warn about non-normal windows (blind mode)"
+msgstr ""
+"-b \tJangan peringatkan tentang jendela yang tidak normal (blind mode)"
+
+#: tdedocker.cpp:101
+msgid "-d \tDisable session management"
+msgstr "-d \tNon aktifkan manajemen sesi"
+
+#: tdedocker.cpp:102
+msgid "-e \tEnable session management"
+msgstr "-e \tAktifkan manajemen sesi"
+
+#: tdedocker.cpp:103
+msgid "-f \tDock window that has the focus(active window)"
+msgstr "-f \tDock jendela yang mendapatkan fokus ( jendela aktif )"
+
+#: tdedocker.cpp:104
+msgid "-h \tDisplay this help"
+msgstr "-h \tTampilkan bantuan "
+
+#: tdedocker.cpp:105
+msgid "-i icon\tCustom dock Icon"
+msgstr "-i icon\tPilih icon sendiri"
+
+#: tdedocker.cpp:106
+msgid "-l \tLaunch on startup"
+msgstr "-l \tJalankan saat memulai"
+
+#: tdedocker.cpp:107
+msgid "-m \tKeep application window mapped (dont hide on dock)"
+msgstr ""
+"-m \tTetap memetakan jendela aplikasi (jangan sembunyikan saat docking)"
+
+#: tdedocker.cpp:108
+msgid "-o \tDock when obscured"
+msgstr ""
+
+#: tdedocker.cpp:109
+#, fuzzy
+msgid "-p secs\tSet ballooning timeout (popup time)"
+msgstr "-p detik\tTentukan waktu petunjuk (waktu tampil)"
+
+#: tdedocker.cpp:110
+msgid "-q \tDisable ballooning title changes (quiet)"
+msgstr "-q \tMenonaktifkan petunjuk perubahan titlebar (quiet)"
+
+#: tdedocker.cpp:111
+msgid "-t \tRemove this application from the task bar"
+msgstr "-t \tHilangkan aplikasi ini dari taskbar"
+
+#: tdedocker.cpp:112
+msgid "-v \tDisplay version"
+msgstr "-v \tTampilkan versi program"
+
+#: tdedocker.cpp:113
+msgid "-w wid \tWindow id of the application to dock\n"
+msgstr "-w wid \tid jendela aplikasi yang di dock\n"
+
+#: tdedocker.cpp:115
+msgid "NOTE: Use -d for all startup scripts.\n"
+msgstr "CATATAN: Gunakan -d untuk semua startup script.\n"
+
+#: tdedocker.cpp:117
+msgid "Bugs and wishes to gramakri@uiuc.edu"
+msgstr "Bug dan masukan ke gramakri@uiuc.edu"
+
+#: tdedocker.cpp:118
+msgid "Project information at http://tdedocker.sourceforge.net"
+msgstr "Informasi tentang proyek TDEDocker di http://tdedocker.sourceforge.net"
+
+#: main.cpp:43
+msgid "Caught signal %1. Cleaning up."
+msgstr "Mendapat sinyal %1. Membereskan semua."
+
+#: traylabelmgr.cpp:66
+msgid ""
+"Bugs/wishes to Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
+"English translation by Girish (gramakri@uiuc.edu)\n"
+"\n"
+"http://tdedocker.sourceforge.net for updates"
+msgstr ""
+"Bug dan masukan ke Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
+"Terjemahan Bahasa Inggris oleh Girish (gramakri@uiuc.edu)\n"
+"Terjemahan Bahasa Indonesia oleh Eko Prasetiyo (ekoprasetiyo@gmail.com)\n"
+"\n"
+"http://tdedocker.sourceforge.net untuk mendapatkan update"
+
+#: traylabelmgr.cpp:209
+msgid "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+msgstr "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+
+#: traylabelmgr.cpp:284
+msgid "Select the application/window to dock with button1."
+msgstr "Pilih aplikasi/jendela yang ingin di dock dengan tombol 1."
+
+#: traylabelmgr.cpp:285
+msgid "Click any other button to abort\n"
+msgstr "Klik tombol mana saja untuk membatalkan\n"
+
+#: traylabelmgr.cpp:303
+msgid ""
+"The window you are attempting to dock does not seem to be a normal window."
+msgstr "Jendela yang ingin Anda dock sepertinya bukan jendela yang normal."
+
+#: traylabelmgr.cpp:314
+msgid ""
+"This window is already docked.\n"
+"Click on system tray icon to toggle docking."
+msgstr ""
+"Jendela sepertinya sudah di dock\n"
+"Klik icon di system tray untuk toggle docking."
+
+#: traylabelmgr.cpp:355
+msgid "Failed to exec [%1]: %2"
+msgstr "Gagal mengeksekusi [%1]: %2"
+
+#: traylabelmgr.cpp:364
+#, c-format
+msgid "Failed to fork: %1"
+msgstr "Gagal melakukan fork: %1"
+
+#: traylabelmgr.cpp:431
+msgid "The System tray was hidden or removed"
+msgstr "System tray telah disembunyikan atau dihilangkan"
+
+#: traylabelmgr.cpp:432
+msgid "Ignore"
+msgstr "Abaikan"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Options"
+#~ msgstr "Pilihan"
+
+#~ msgid "Close"
+#~ msgstr "Tutup aplikasi"
+
+#~ msgid "Enter balloon timeout (secs)"
+#~ msgstr "Masukkan waktu tampil petunjuk (detik)"
+
+#~ msgctxt "TDEDocker#5"
+#~ msgid "Options"
+#~ msgstr "Pilihan"
+
+#~ msgctxt "TrayLabelMgr#1"
+#~ msgid "About TDEDocker"
+#~ msgstr "Tentang TDEDocker"
+
+#~ msgctxt "TrayLabelMgr#3"
+#~ msgid "TDEDocker"
+#~ msgstr "TDEDocker"
+
+#~ msgctxt "TrayLabelMgr#12"
+#~ msgid "Undock All"
+#~ msgstr "Undock semua jendela"
diff --git a/translations/messages/it.po b/translations/messages/it.po
new file mode 100644
index 0000000..b301d27
--- /dev/null
+++ b/translations/messages/it.po
@@ -0,0 +1,344 @@
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: TDEDocker 1.4\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2019-01-13 19:19+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-07-07 19:55+0200\n"
+"Last-Translator: Alessio Cassibba <swapon@gmail.com>\n"
+"Language-Team: it <it@li.org>\n"
+"Language: it\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Translate Toolkit 1.9.0\n"
+
+#: _translatorinfo:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr ""
+
+#: _translatorinfo:2
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:64
+#, fuzzy
+msgid "Dock when session restored"
+msgstr "Includi nel Pannello quando la sessione è ripristinata"
+
+#: customtraylabel.cpp:70
+#, fuzzy
+msgid "Launch on startup"
+msgstr "Lancia all'avvio"
+
+#: customtraylabel.cpp:76
+#, fuzzy
+msgid "Set Icon"
+msgstr "Imposta Icona"
+
+#: customtraylabel.cpp:78
+#, fuzzy
+msgid "Set balloon timeout"
+msgstr "Imposta timeout suggerimenti"
+
+#: customtraylabel.cpp:83
+#, fuzzy
+msgid "Dock when obscured"
+msgstr "Includi nel pannello quando oscurato"
+
+#: customtraylabel.cpp:89
+#, fuzzy
+msgid "Dock when minimized"
+msgstr "Includi nel pannello quando minimizzato"
+
+#: customtraylabel.cpp:95
+msgid "Dock when focus lost"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:101
+#, fuzzy
+msgid "Skip taskbar"
+msgstr "Non mostrare nella barra delle applicazioni"
+
+#: customtraylabel.cpp:109 traylabelmgr.cpp:65
+#, fuzzy
+msgid "About TDEDocker"
+msgstr "Informazioni su TDEDocker"
+
+#: customtraylabel.cpp:112
+#, fuzzy
+msgid "Dock Another"
+msgstr "Includi nel pannello un'altra applicazione"
+
+#: customtraylabel.cpp:113 traylabelmgr.cpp:432
+#, fuzzy
+msgid "Undock All"
+msgstr "Escludi dal pannello tutto"
+
+#: customtraylabel.cpp:118
+#, fuzzy
+msgid "Undock"
+msgstr "Escludi dal pannello"
+
+#: customtraylabel.cpp:217 customtraylabel.cpp:228 customtraylabel.cpp:261
+#: traylabelmgr.cpp:94 traylabelmgr.cpp:291 traylabelmgr.cpp:302
+#: traylabelmgr.cpp:313 traylabelmgr.cpp:430
+#, fuzzy
+msgid "TDEDocker"
+msgstr "TDEDocker"
+
+#: customtraylabel.cpp:218
+#, fuzzy
+msgid "%1 is not a valid icon"
+msgstr "%1 non è un'icona valida"
+
+#: customtraylabel.cpp:229
+msgid "Enter balloon timeout (secs). 0 to disable ballooning"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:262
+msgid "\"%1\" is not a valid executable or was not found in your $PATH"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:264
+msgid "Select program"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:285
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Show %1"
+msgstr "Mostra %1"
+
+#: customtraylabel.cpp:285
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Hide %1"
+msgstr "Nascondi %1"
+
+#: customtraylabel.cpp:359
+#, fuzzy
+msgid ""
+"You cannot drop an item into the tray icon. Drop it on the window\n"
+"that is brought in front when you hover the item over the tray icon"
+msgstr ""
+"Non puoi trascinare un elemento nell'icona del vassoio di sistema.\n"
+"Trascinalo nella finestra che appare passando sopra l'icona di un elemento "
+"nel vassoio di sistema"
+
+#: tdedocker.cpp:93
+#, fuzzy, c-format
+msgid "tdedocker: invalid option -- %1"
+msgstr "tdedocker: opzione invalida -- %1"
+
+#: tdedocker.cpp:95
+#, fuzzy
+msgid "Usage: TDEDocker [options] command\n"
+msgstr "Uso: TDEDocker [opzioni] commando\n"
+
+#: tdedocker.cpp:96
+#, fuzzy
+msgid "Docks any application into the system tray\n"
+msgstr "Includi ogni applicazione nel vassoio di sistema\n"
+
+#: tdedocker.cpp:97
+#, fuzzy
+msgid "command \tCommand to execute\n"
+msgstr "comandoComando da eseguire\n"
+
+#: tdedocker.cpp:99
+#, fuzzy
+msgid "-a \tShow author information"
+msgstr "-a Mostra le informazioni sull'autore"
+
+#: tdedocker.cpp:100
+#, fuzzy
+msgid "-b \tDont warn about non-normal windows (blind mode)"
+msgstr "-b Non avvisare in caso di finestre anomale (modalità cieca)"
+
+#: tdedocker.cpp:101
+#, fuzzy
+msgid "-d \tDisable session management"
+msgstr "-d Disabilita la gestione della sessione"
+
+#: tdedocker.cpp:102
+#, fuzzy
+msgid "-e \tEnable session management"
+msgstr "-e Abilita la gestione della sessione"
+
+#: tdedocker.cpp:103
+#, fuzzy
+msgid "-f \tDock window that has the focus(active window)"
+msgstr ""
+"-f Includi la finestra che ha il focus(finestra attiva) nel pannello"
+
+#: tdedocker.cpp:104
+#, fuzzy
+msgid "-h \tDisplay this help"
+msgstr "-h Mostra questo aiuto"
+
+#: tdedocker.cpp:105
+#, fuzzy
+msgid "-i icon\tCustom dock Icon"
+msgstr "-i iconIcona del pannello personalizzata"
+
+#: tdedocker.cpp:106
+#, fuzzy
+msgid "-l \tLaunch on startup"
+msgstr "-l Lancia all'avvio"
+
+#: tdedocker.cpp:107
+#, fuzzy
+msgid "-m \tKeep application window mapped (dont hide on dock)"
+msgstr ""
+"-m Mantieni la finestra dell'applicazione mappata (non nascondere nel "
+"pannello)"
+
+#: tdedocker.cpp:108
+#, fuzzy
+msgid "-o \tDock when obscured"
+msgstr "-o Includi nel pannello quando oscurato"
+
+#: tdedocker.cpp:109
+#, fuzzy
+msgid "-p secs\tSet ballooning timeout (popup time)"
+msgstr "-p secsImposta timeout dei suggerimenti (durata popup)"
+
+#: tdedocker.cpp:110
+#, fuzzy
+msgid "-q \tDisable ballooning title changes (quiet)"
+msgstr "-q Disabilita cambio titolo nei suggerimenti (calmo)"
+
+#: tdedocker.cpp:111
+#, fuzzy
+msgid "-t \tRemove this application from the task bar"
+msgstr "-t Rimuovi questa applicazione dalla barra delle applicazioni"
+
+#: tdedocker.cpp:112
+#, fuzzy
+msgid "-v \tDisplay version"
+msgstr "-v Mostra versione"
+
+#: tdedocker.cpp:113
+#, fuzzy
+msgid "-w wid \tWindow id of the application to dock\n"
+msgstr "-w widId della Finestra da includere nel pannello\n"
+
+#: tdedocker.cpp:115
+#, fuzzy
+msgid "NOTE: Use -d for all startup scripts.\n"
+msgstr "NOTA: Usa -d per tutti gli script di avvio.\n"
+
+#: tdedocker.cpp:117
+#, fuzzy
+msgid "Bugs and wishes to gramakri@uiuc.edu"
+msgstr "Bugs e richieste a gramakri@uiuc.edu"
+
+#: tdedocker.cpp:118
+#, fuzzy
+msgid "Project information at http://tdedocker.sourceforge.net"
+msgstr "Informazioni sul Progetto su http://tdedocker.sourceforge.net"
+
+#: main.cpp:43
+#, fuzzy
+msgid "Caught signal %1. Cleaning up."
+msgstr "Ricevuto segnale %1. Pulire."
+
+#: traylabelmgr.cpp:66
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Bugs/wishes to Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
+"English translation by Girish (gramakri@uiuc.edu)\n"
+"\n"
+"http://tdedocker.sourceforge.net for updates"
+msgstr ""
+"Bugs/richieste a Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
+"Tradotto in Italiano da Alessio Cassibba (swapon@gmail.com)\n"
+"\n"
+"\n"
+"http://tdedocker.sourceforge.net per aggiornamenti"
+
+#: traylabelmgr.cpp:209
+#, fuzzy
+msgid "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+msgstr "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+
+#: traylabelmgr.cpp:284
+#, fuzzy
+msgid "Select the application/window to dock with button1."
+msgstr ""
+"Seleziona l'applicazione/finestra da includere nel pannello con il tasto1."
+
+#: traylabelmgr.cpp:285
+#, fuzzy
+msgid "Click any other button to abort\n"
+msgstr "Clicca un tasto qualsiasi per annullare\n"
+
+#: traylabelmgr.cpp:303
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The window you are attempting to dock does not seem to be a normal window."
+msgstr ""
+"La finestra che si sta cercando di includere nel pannello non sembra essere "
+"una finestra normale."
+
+#: traylabelmgr.cpp:314
+#, fuzzy
+msgid ""
+"This window is already docked.\n"
+"Click on system tray icon to toggle docking."
+msgstr ""
+"Questa finestra è già inclusa nel pannello.\n"
+"Clicca sull'icona del pannello per alternare l'inclusione nel pannello. "
+
+#: traylabelmgr.cpp:355
+#, fuzzy
+msgid "Failed to exec [%1]: %2"
+msgstr "Fallito exec: [%1]: %2"
+
+#: traylabelmgr.cpp:364
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Failed to fork: %1"
+msgstr "Fallito fork: %1"
+
+#: traylabelmgr.cpp:431
+#, fuzzy
+msgid "The System tray was hidden or removed"
+msgstr "Il Vassoio di sistema è stato nascosto o rimosso"
+
+#: traylabelmgr.cpp:432
+#, fuzzy
+msgid "Ignore"
+msgstr "Ignora"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Options"
+#~ msgstr "Opzioni"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Close"
+#~ msgstr "Chiudi"
+
+#~ msgid "Enter balloon timeout (secs)"
+#~ msgstr "Inserisci timeout (in secondi) per i suggeirmenti"
+
+#, fuzzy
+#~ msgctxt "TDEDocker#5"
+#~ msgid "Options"
+#~ msgstr "Opzioni"
+
+#, fuzzy
+#~ msgctxt "TrayLabelMgr#1"
+#~ msgid "About TDEDocker"
+#~ msgstr "Informazioni su TDEDocker"
+
+#, fuzzy
+#~ msgctxt "TrayLabelMgr#3"
+#~ msgid "TDEDocker"
+#~ msgstr "TDEDocker"
+
+#, fuzzy
+#~ msgctxt "TrayLabelMgr#12"
+#~ msgid "Undock All"
+#~ msgstr "Escludi dal pannello"
diff --git a/translations/messages/ja.po b/translations/messages/ja.po
new file mode 100644
index 0000000..e781010
--- /dev/null
+++ b/translations/messages/ja.po
@@ -0,0 +1,299 @@
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: TDEDocker 1.4\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2019-01-13 19:19+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-07-07 19:55+0200\n"
+"Last-Translator: Masaaki Kanno <hanoura@gmail.com>\n"
+"Language-Team: ja <ja@li.org>\n"
+"Language: ja\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Translate Toolkit 1.9.0\n"
+
+#: _translatorinfo:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr ""
+
+#: _translatorinfo:2
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:64
+msgid "Dock when session restored"
+msgstr "隠れた時にドックに入れる"
+
+#: customtraylabel.cpp:70
+msgid "Launch on startup"
+msgstr "スタートアップに開始"
+
+#: customtraylabel.cpp:76
+msgid "Set Icon"
+msgstr "アイコンをセット"
+
+#: customtraylabel.cpp:78
+msgid "Set balloon timeout"
+msgstr "バルーン タイムアウト をセット"
+
+#: customtraylabel.cpp:83
+msgid "Dock when obscured"
+msgstr "隠れた時にドックに入れる"
+
+#: customtraylabel.cpp:89
+msgid "Dock when minimized"
+msgstr "最小化時にドックに入れる"
+
+#: customtraylabel.cpp:95
+msgid "Dock when focus lost"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:101
+msgid "Skip taskbar"
+msgstr "タスクバーに表示しない"
+
+#: customtraylabel.cpp:109 traylabelmgr.cpp:65
+#, fuzzy
+msgid "About TDEDocker"
+msgstr "TDEDocker について"
+
+#: customtraylabel.cpp:112
+msgid "Dock Another"
+msgstr "他のもドックに入れる"
+
+#: customtraylabel.cpp:113 traylabelmgr.cpp:432
+#, fuzzy
+msgid "Undock All"
+msgstr "全てをドックから出す"
+
+#: customtraylabel.cpp:118
+msgid "Undock"
+msgstr "ドックから出す"
+
+#: customtraylabel.cpp:217 customtraylabel.cpp:228 customtraylabel.cpp:261
+#: traylabelmgr.cpp:94 traylabelmgr.cpp:291 traylabelmgr.cpp:302
+#: traylabelmgr.cpp:313 traylabelmgr.cpp:430
+#, fuzzy
+msgid "TDEDocker"
+msgstr "TDEDocker について"
+
+#: customtraylabel.cpp:218
+msgid "%1 is not a valid icon"
+msgstr "%1 は有効なアイコンではありません。"
+
+#: customtraylabel.cpp:229
+msgid "Enter balloon timeout (secs). 0 to disable ballooning"
+msgstr ""
+"バルーンタイムアウト(秒)を入力して下さい。0にするとバルーニングは無効になりま"
+"す。"
+
+#: customtraylabel.cpp:262
+msgid "\"%1\" is not a valid executable or was not found in your $PATH"
+msgstr "\"%1\" は実行可能でないか又は $PATH に見つかりませんでした。"
+
+#: customtraylabel.cpp:264
+msgid "Select program"
+msgstr "プログラムを選択"
+
+#: customtraylabel.cpp:285
+#, c-format
+msgid "Show %1"
+msgstr "%1 を表示"
+
+#: customtraylabel.cpp:285
+#, c-format
+msgid "Hide %1"
+msgstr "%1 を隠す"
+
+#: customtraylabel.cpp:359
+msgid ""
+"You cannot drop an item into the tray icon. Drop it on the window\n"
+"that is brought in front when you hover the item over the tray icon"
+msgstr ""
+"トレイアイコンへ直接 アイテムをドロップする事はできません。 \n"
+"トレイアイコン上に アイテムをドラッグすると ウィンドウが表示されますので、表"
+"示されたウィンドウに アイテムをドロップして下さい 。"
+
+#: tdedocker.cpp:93
+#, c-format
+msgid "tdedocker: invalid option -- %1"
+msgstr "tdedocker: 無効なオプション -- %1"
+
+#: tdedocker.cpp:95
+msgid "Usage: TDEDocker [options] command\n"
+msgstr "使用法: TDEDocker [オプション] コマンド\n"
+
+#: tdedocker.cpp:96
+msgid "Docks any application into the system tray\n"
+msgstr ""
+
+#: tdedocker.cpp:97
+msgid "command \tCommand to execute\n"
+msgstr "command \t実行するコマンド\n"
+
+#: tdedocker.cpp:99
+msgid "-a \tShow author information"
+msgstr "-a \t作者情報の表示"
+
+#: tdedocker.cpp:100
+msgid "-b \tDont warn about non-normal windows (blind mode)"
+msgstr "-b \t非正常なウィンドウについて警告しない (ブラインド モード)"
+
+#: tdedocker.cpp:101
+msgid "-d \tDisable session management"
+msgstr "-d \tセッション管理を無効にする"
+
+#: tdedocker.cpp:102
+msgid "-e \tEnable session management"
+msgstr "-e \tセッション管理を有効にする"
+
+#: tdedocker.cpp:103
+msgid "-f \tDock window that has the focus(active window)"
+msgstr ""
+"-f \tフォーカスを持ったウィンドウ(アクティブウィンドウ) をドックに入れる"
+
+#: tdedocker.cpp:104
+msgid "-h \tDisplay this help"
+msgstr "-h \tこのヘルプを表示する"
+
+#: tdedocker.cpp:105
+msgid "-i icon\tCustom dock Icon"
+msgstr "-i icon\tカスタム ドックアイコン"
+
+#: tdedocker.cpp:106
+msgid "-l \tLaunch on startup"
+msgstr "-l \tスタートアップに開始する"
+
+#: tdedocker.cpp:107
+msgid "-m \tKeep application window mapped (dont hide on dock)"
+msgstr "-m \tウィンドウの配置を保つ (ドックに隠さない)"
+
+#: tdedocker.cpp:108
+msgid "-o \tDock when obscured"
+msgstr "-o \t隠れた時にドックに入れる"
+
+#: tdedocker.cpp:109
+msgid "-p secs\tSet ballooning timeout (popup time)"
+msgstr "-p secs\tバルーニング タイムアウト(ポップアップ タイム) をセット"
+
+#: tdedocker.cpp:110
+msgid "-q \tDisable ballooning title changes (quiet)"
+msgstr "-q \tバルーニングタイトルの変更を無効にする"
+
+#: tdedocker.cpp:111
+msgid "-t \tRemove this application from the task bar"
+msgstr "-t \tタスクバーからこのアプリケーションを除く"
+
+#: tdedocker.cpp:112
+msgid "-v \tDisplay version"
+msgstr "-v \tバージョンの表示"
+
+#: tdedocker.cpp:113
+msgid "-w wid \tWindow id of the application to dock\n"
+msgstr "-w wid \tドックに入れるアプリケーションのWindow ID\n"
+
+#: tdedocker.cpp:115
+msgid "NOTE: Use -d for all startup scripts.\n"
+msgstr "注: 全てのスタートアップ スクリプトの変わりに -d を使いましょう。\n"
+
+#: tdedocker.cpp:117
+msgid "Bugs and wishes to gramakri@uiuc.edu"
+msgstr "バグや要望は gramakri@uiuc.edu まで"
+
+#: tdedocker.cpp:118
+msgid "Project information at http://tdedocker.sourceforge.net"
+msgstr "プロジェクト情報 http://tdedocker.sourceforge.net"
+
+#: main.cpp:43
+msgid "Caught signal %1. Cleaning up."
+msgstr ""
+
+#: traylabelmgr.cpp:66
+msgid ""
+"Bugs/wishes to Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
+"English translation by Girish (gramakri@uiuc.edu)\n"
+"\n"
+"http://tdedocker.sourceforge.net for updates"
+msgstr ""
+
+#: traylabelmgr.cpp:209
+msgid "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+msgstr ""
+
+#: traylabelmgr.cpp:284
+msgid "Select the application/window to dock with button1."
+msgstr ""
+"button1 にドッキングするためにアプリケーション/ウィンドウを選択してください。"
+
+#: traylabelmgr.cpp:285
+msgid "Click any other button to abort\n"
+msgstr ""
+
+#: traylabelmgr.cpp:303
+msgid ""
+"The window you are attempting to dock does not seem to be a normal window."
+msgstr ""
+"あなたがドッキングするのを試みているウィンドウは正常なウィンドウであるように"
+"思えません。"
+
+#: traylabelmgr.cpp:314
+msgid ""
+"This window is already docked.\n"
+"Click on system tray icon to toggle docking."
+msgstr ""
+"このウィンドウは既にドッキングされています。 \n"
+"システムトレイアイコンをクリックして、ドッキングを切り換えてください。"
+
+#: traylabelmgr.cpp:355
+msgid "Failed to exec [%1]: %2"
+msgstr ""
+
+#: traylabelmgr.cpp:364
+#, c-format
+msgid "Failed to fork: %1"
+msgstr ""
+
+#: traylabelmgr.cpp:431
+msgid "The System tray was hidden or removed"
+msgstr "システムトレイは、隠されたか、または取り外されました。"
+
+#: traylabelmgr.cpp:432
+msgid "Ignore"
+msgstr "無視する"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Options"
+#~ msgstr "オプション"
+
+#~ msgid "Close"
+#~ msgstr "閉じる"
+
+#~ msgid "Cancel"
+#~ msgstr "キャンセル"
+
+#~ msgctxt "TDEDocker#5"
+#~ msgid "Options"
+#~ msgstr "オプション"
+
+#~ msgctxt "TrayLabelMgr#1"
+#~ msgid "About TDEDocker"
+#~ msgstr "TDEDocker について"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Bugs/wishes to Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
+#~ "Japanese translation by ka (redline@ma.akari.ne.jp)\n"
+#~ "\n"
+#~ "http://tdedocker.sourceforge.net for updates"
+#~ msgstr ""
+#~ "バグ/要望は、Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu) まで \n"
+#~ "日本語訳 by ka (redline@ma.akari.ne.jp) \n"
+#~ "\n"
+#~ "http://tdedocker.sourceforge.net for updates"
+
+#~ msgctxt "TrayLabelMgr#12"
+#~ msgid "Undock All"
+#~ msgstr "全てをドックから出す"
diff --git a/translations/messages/nl.po b/translations/messages/nl.po
new file mode 100644
index 0000000..ec4178a
--- /dev/null
+++ b/translations/messages/nl.po
@@ -0,0 +1,290 @@
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: TDEDocker 1.4\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2019-01-13 19:19+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-07-07 19:55+0200\n"
+"Last-Translator: Jay Kamminga <jay.kamminga@home.nl>\n"
+"Language-Team: nl <nl@li.org>\n"
+"Language: nl\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Translate Toolkit 1.9.0\n"
+
+#: _translatorinfo:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr ""
+
+#: _translatorinfo:2
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:64
+msgid "Dock when session restored"
+msgstr "Aankoppelen tijdens herstel van de sessie"
+
+#: customtraylabel.cpp:70
+msgid "Launch on startup"
+msgstr "Uitvoeren tijdens opstarten"
+
+#: customtraylabel.cpp:76
+msgid "Set Icon"
+msgstr "Pictrogram instellen"
+
+#: customtraylabel.cpp:78
+msgid "Set balloon timeout"
+msgstr "Ballon interval instellen"
+
+#: customtraylabel.cpp:83
+msgid "Dock when obscured"
+msgstr "Aankoppelen tijdens verduistering"
+
+#: customtraylabel.cpp:89
+msgid "Dock when minimized"
+msgstr "Aankoppelen tijdens minimalisering"
+
+#: customtraylabel.cpp:95
+msgid "Dock when focus lost"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:101
+msgid "Skip taskbar"
+msgstr "Taakbalk overslaan"
+
+#: customtraylabel.cpp:109 traylabelmgr.cpp:65
+#, fuzzy
+msgid "About TDEDocker"
+msgstr "Info over TDEDocker"
+
+#: customtraylabel.cpp:112
+msgid "Dock Another"
+msgstr "Andere aankoppelen"
+
+#: customtraylabel.cpp:113 traylabelmgr.cpp:432
+#, fuzzy
+msgid "Undock All"
+msgstr "Alles ontkoppelen"
+
+#: customtraylabel.cpp:118
+msgid "Undock"
+msgstr "Ontkoppelen"
+
+#: customtraylabel.cpp:217 customtraylabel.cpp:228 customtraylabel.cpp:261
+#: traylabelmgr.cpp:94 traylabelmgr.cpp:291 traylabelmgr.cpp:302
+#: traylabelmgr.cpp:313 traylabelmgr.cpp:430
+#, fuzzy
+msgid "TDEDocker"
+msgstr "Info over TDEDocker"
+
+#: customtraylabel.cpp:218
+msgid "%1 is not a valid icon"
+msgstr "%1 is niet een geldig pictogram"
+
+#: customtraylabel.cpp:229
+msgid "Enter balloon timeout (secs). 0 to disable ballooning"
+msgstr "Voer ballon interval (sec.) in. 0 om ballonen uit te schakelen"
+
+#: customtraylabel.cpp:262
+msgid "\"%1\" is not a valid executable or was not found in your $PATH"
+msgstr ""
+"\"%1\" is een ongeldig uitvoerbaar bestand of is niet gevonden in uw $PATH"
+
+#: customtraylabel.cpp:264
+msgid "Select program"
+msgstr "Programma selecteren"
+
+#: customtraylabel.cpp:285
+#, c-format
+msgid "Show %1"
+msgstr "%1 tonen"
+
+#: customtraylabel.cpp:285
+#, c-format
+msgid "Hide %1"
+msgstr "Verberg %1"
+
+#: customtraylabel.cpp:359
+msgid ""
+"You cannot drop an item into the tray icon. Drop it on the window\n"
+"that is brought in front when you hover the item over the tray icon"
+msgstr ""
+"U kunt geen item laten vallen in het tray pictogram. Laat het vallen op een "
+"venster dat \n"
+"naar voren wordt gebracht wanneer u een tijdje boven het tray pictogram "
+"blijft hangen"
+
+#: tdedocker.cpp:93
+#, c-format
+msgid "tdedocker: invalid option -- %1"
+msgstr "tdedocker: ongeldige optie -- %1"
+
+#: tdedocker.cpp:95
+msgid "Usage: TDEDocker [options] command\n"
+msgstr "Gebruik: TDEDocker [opties] commando\n"
+
+#: tdedocker.cpp:96
+msgid "Docks any application into the system tray\n"
+msgstr "Koppelt elke toepassing aan in het systeem dienblad\n"
+
+#: tdedocker.cpp:97
+msgid "command \tCommand to execute\n"
+msgstr "commando \tCommando uit te voeren\n"
+
+#: tdedocker.cpp:99
+msgid "-a \tShow author information"
+msgstr "-a \tToon auteur informatie"
+
+#: tdedocker.cpp:100
+msgid "-b \tDont warn about non-normal windows (blind mode)"
+msgstr "-b \tNiet waarschuwen over niet normale vensters (blinde modus)"
+
+#: tdedocker.cpp:101
+msgid "-d \tDisable session management"
+msgstr "-d \tSessiebeheer uitschakelen"
+
+#: tdedocker.cpp:102
+msgid "-e \tEnable session management"
+msgstr "-e \tSessiebeheer inschakelen"
+
+#: tdedocker.cpp:103
+msgid "-f \tDock window that has the focus(active window)"
+msgstr "-f \tVenster dat focus heeft aankoppelen (actieve venster)"
+
+#: tdedocker.cpp:104
+msgid "-h \tDisplay this help"
+msgstr "-h \tDeze hulp tonen"
+
+#: tdedocker.cpp:105
+msgid "-i icon\tCustom dock Icon"
+msgstr "-i pictogram\tAangepast pictogram voor aankoppelen"
+
+#: tdedocker.cpp:106
+msgid "-l \tLaunch on startup"
+msgstr "-l \tUitvoeren tijdens opstarten"
+
+#: tdedocker.cpp:107
+msgid "-m \tKeep application window mapped (dont hide on dock)"
+msgstr "-m \tToepassingsvenster zichtbaar houden"
+
+#: tdedocker.cpp:108
+msgid "-o \tDock when obscured"
+msgstr "-o \tAankoppelen tijdens verduisteren"
+
+#: tdedocker.cpp:109
+msgid "-p secs\tSet ballooning timeout (popup time)"
+msgstr "-p sec.\tBallon interval instellen (popup tijd)"
+
+#: tdedocker.cpp:110
+msgid "-q \tDisable ballooning title changes (quiet)"
+msgstr "-q \tBallonnen van titel wijzigingen uitschakelen (stil)"
+
+#: tdedocker.cpp:111
+msgid "-t \tRemove this application from the task bar"
+msgstr "-t \tDeze toepassing verwijderen uit het systeem dienblad"
+
+#: tdedocker.cpp:112
+msgid "-v \tDisplay version"
+msgstr "-v \tVersie tonen"
+
+#: tdedocker.cpp:113
+msgid "-w wid \tWindow id of the application to dock\n"
+msgstr "-w wid \tVenster id van de aan te koppelen applicatie\n"
+
+#: tdedocker.cpp:115
+msgid "NOTE: Use -d for all startup scripts.\n"
+msgstr "OPMERKING: Gebruik -d voor alle opstart scripten.\n"
+
+#: tdedocker.cpp:117
+msgid "Bugs and wishes to gramakri@uiuc.edu"
+msgstr "Bugs en wensen naar gramakri@uiuc.edu"
+
+#: tdedocker.cpp:118
+msgid "Project information at http://tdedocker.sourceforge.net"
+msgstr "Project informatie op http://tdedocker.sourceforge.net"
+
+#: main.cpp:43
+msgid "Caught signal %1. Cleaning up."
+msgstr "Signaal %1 ontvangen. Opruimen."
+
+#: traylabelmgr.cpp:66
+msgid ""
+"Bugs/wishes to Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
+"English translation by Girish (gramakri@uiuc.edu)\n"
+"\n"
+"http://tdedocker.sourceforge.net for updates"
+msgstr ""
+"Bugs/wensen naar Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
+"Nederlandse vertaling door Jay Kamminga (jay-kamminga@home.nl)\n"
+"\n"
+"http://tdedocker.sourceforge.net voor updates"
+
+#: traylabelmgr.cpp:209
+msgid "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+msgstr ""
+
+#: traylabelmgr.cpp:284
+msgid "Select the application/window to dock with button1."
+msgstr "Programma/venster selecteren om aan te koppelen met knop1."
+
+#: traylabelmgr.cpp:285
+msgid "Click any other button to abort\n"
+msgstr "Druk op elk andere knop om te annuleren\n"
+
+#: traylabelmgr.cpp:303
+msgid ""
+"The window you are attempting to dock does not seem to be a normal window."
+msgstr ""
+"Het venster dat u probeert aan te koppelen lijkt niet een normaal venster te "
+"zijn."
+
+#: traylabelmgr.cpp:314
+msgid ""
+"This window is already docked.\n"
+"Click on system tray icon to toggle docking."
+msgstr ""
+"Dit venster is reeds aangekoppeld.\n"
+"Klik op het systeem dienblad pictogram om de aankoppelen aan/uit te zetten."
+
+#: traylabelmgr.cpp:355
+msgid "Failed to exec [%1]: %2"
+msgstr "Mislukt [%1] uit te voeren: %2"
+
+#: traylabelmgr.cpp:364
+#, c-format
+msgid "Failed to fork: %1"
+msgstr ""
+
+#: traylabelmgr.cpp:431
+msgid "The System tray was hidden or removed"
+msgstr "Het systeem dienblad was verborgen of verwijderd"
+
+#: traylabelmgr.cpp:432
+msgid "Ignore"
+msgstr "Negeren"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Options"
+#~ msgstr "Opties"
+
+#~ msgid "Close"
+#~ msgstr "Afsluiten"
+
+#~ msgid "Cancel"
+#~ msgstr "Annuleren"
+
+#~ msgctxt "TDEDocker#4"
+#~ msgid "Options"
+#~ msgstr "Opties"
+
+#~ msgctxt "TrayLabelMgr#1"
+#~ msgid "About TDEDocker"
+#~ msgstr "Info over TDEDocker"
+
+#~ msgctxt "TrayLabelMgr#7"
+#~ msgid "Undock All"
+#~ msgstr "Alles Loskoppelen"
diff --git a/translations/messages/pl.po b/translations/messages/pl.po
new file mode 100644
index 0000000..fe11594
--- /dev/null
+++ b/translations/messages/pl.po
@@ -0,0 +1,302 @@
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: TDEDocker 1.4\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2019-01-13 19:19+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-07-07 19:55+0200\n"
+"Last-Translator: KonMan <dedalus@o2.pl>\n"
+"Language-Team: pl <pl@li.org>\n"
+"Language: pl\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Translate Toolkit 1.9.0\n"
+
+#: _translatorinfo:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr ""
+
+#: _translatorinfo:2
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:64
+msgid "Dock when session restored"
+msgstr "Dokuj po przywróceniu sesji"
+
+#: customtraylabel.cpp:70
+msgid "Launch on startup"
+msgstr "Uruchamiaj przy starcie"
+
+#: customtraylabel.cpp:76
+msgid "Set Icon"
+msgstr "Ustaw ikonę"
+
+#: customtraylabel.cpp:78
+msgid "Set balloon timeout"
+msgstr "Określ czas wyświetlania podpowiedzi"
+
+#: customtraylabel.cpp:83
+msgid "Dock when obscured"
+msgstr "Dokuj zakryte"
+
+#: customtraylabel.cpp:89
+msgid "Dock when minimized"
+msgstr "Dokuj zminimalizowane"
+
+#: customtraylabel.cpp:95
+msgid "Dock when focus lost"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:101
+msgid "Skip taskbar"
+msgstr "Nie wyświetlaj na pasku zadań"
+
+#: customtraylabel.cpp:109 traylabelmgr.cpp:65
+#, fuzzy
+msgid "About TDEDocker"
+msgstr "Informacje o programie TDEDocker"
+
+#: customtraylabel.cpp:112
+msgid "Dock Another"
+msgstr "Zadokuj..."
+
+#: customtraylabel.cpp:113 traylabelmgr.cpp:432
+#, fuzzy
+msgid "Undock All"
+msgstr "Oddokuj wszystko"
+
+#: customtraylabel.cpp:118
+msgid "Undock"
+msgstr "Oddokuj"
+
+#: customtraylabel.cpp:217 customtraylabel.cpp:228 customtraylabel.cpp:261
+#: traylabelmgr.cpp:94 traylabelmgr.cpp:291 traylabelmgr.cpp:302
+#: traylabelmgr.cpp:313 traylabelmgr.cpp:430
+#, fuzzy
+msgid "TDEDocker"
+msgstr "TDEDocker"
+
+#: customtraylabel.cpp:218
+msgid "%1 is not a valid icon"
+msgstr "%1 nie jest poprawną ikoną"
+
+#: customtraylabel.cpp:229
+msgid "Enter balloon timeout (secs). 0 to disable ballooning"
+msgstr ""
+"Określ czas wyświetlania podpowiedzi (w sekundach). Wartość \"0\" wyłącza "
+"podpowiedzi"
+
+#: customtraylabel.cpp:262
+msgid "\"%1\" is not a valid executable or was not found in your $PATH"
+msgstr ""
+"\"%1\" nie jest prawidłową aplikacją lub nie znajduje się w zmiennej $PATH"
+
+#: customtraylabel.cpp:264
+msgid "Select program"
+msgstr "Wybierz program"
+
+#: customtraylabel.cpp:285
+#, c-format
+msgid "Show %1"
+msgstr "Wyświetl %1"
+
+#: customtraylabel.cpp:285
+#, c-format
+msgid "Hide %1"
+msgstr "Ukryj %1"
+
+#: customtraylabel.cpp:359
+msgid ""
+"You cannot drop an item into the tray icon. Drop it on the window\n"
+"that is brought in front when you hover the item over the tray icon"
+msgstr ""
+"Obiektów nie można upuszczać na ikonie w tacce systemowej. Aby przenieść\n"
+"obiekt, przesuń go nad ikonę w tacce, a następnie upuść w wyświetlonym oknie"
+
+#: tdedocker.cpp:93
+#, c-format
+msgid "tdedocker: invalid option -- %1"
+msgstr "tdedocker: nieprawidłowa opcja -- %1"
+
+#: tdedocker.cpp:95
+msgid "Usage: TDEDocker [options] command\n"
+msgstr "Użycie: TDEDocker [opcje] polecenie\n"
+
+#: tdedocker.cpp:96
+msgid "Docks any application into the system tray\n"
+msgstr "TDEDocker umożliwia zadokowanie dowolnej aplikacji w tacce systemowej\n"
+
+#: tdedocker.cpp:97
+msgid "command \tCommand to execute\n"
+msgstr "polecenie \tPolecenie, które ma zostać wykonane\n"
+
+#: tdedocker.cpp:99
+msgid "-a \tShow author information"
+msgstr "-a \tWyświetla informacje o autorze"
+
+#: tdedocker.cpp:100
+msgid "-b \tDont warn about non-normal windows (blind mode)"
+msgstr "-b \tWyłącza ostrzegania o nienormalnych oknach (tryb ślepy)"
+
+#: tdedocker.cpp:101
+msgid "-d \tDisable session management"
+msgstr "-d \tWyłącza zarządzanie sesją"
+
+#: tdedocker.cpp:102
+msgid "-e \tEnable session management"
+msgstr "-e \tWłącza zarządzanie sesją"
+
+#: tdedocker.cpp:103
+msgid "-f \tDock window that has the focus(active window)"
+msgstr "-f \tDokuje aktywne okno"
+
+#: tdedocker.cpp:104
+msgid "-h \tDisplay this help"
+msgstr "-h \tWyświetla pomoc"
+
+#: tdedocker.cpp:105
+#, fuzzy
+msgid "-i icon\tCustom dock Icon"
+msgstr "-i Umożliwia określenie własnej ikony dokowania"
+
+#: tdedocker.cpp:106
+msgid "-l \tLaunch on startup"
+msgstr "-l \tWłącza automatyczne uruchamianie"
+
+#: tdedocker.cpp:107
+msgid "-m \tKeep application window mapped (dont hide on dock)"
+msgstr ""
+"-m \tUmożliwia mapowanie okna aplikacji (okno nie jest ukrywane po "
+"zadokowaniu)"
+
+#: tdedocker.cpp:108
+msgid "-o \tDock when obscured"
+msgstr "-o \tDokuje zakryte"
+
+#: tdedocker.cpp:109
+msgid "-p secs\tSet ballooning timeout (popup time)"
+msgstr "-p sekundy\tOkreśla czas wyświetlania podpowiedzi"
+
+#: tdedocker.cpp:110
+msgid "-q \tDisable ballooning title changes (quiet)"
+msgstr "-q \tWyłącza informowanie o zmianach tytułu okna (tryb cichy)"
+
+#: tdedocker.cpp:111
+msgid "-t \tRemove this application from the task bar"
+msgstr "-t \tUsuwa aplikację z paska zadań"
+
+#: tdedocker.cpp:112
+msgid "-v \tDisplay version"
+msgstr "-v \tWyświetla informację o wersji programu"
+
+#: tdedocker.cpp:113
+#, fuzzy
+msgid "-w wid \tWindow id of the application to dock\n"
+msgstr ""
+"-w Wyświetla identyfikator okna aplikacji, która ma zostać zadokowana"
+
+#: tdedocker.cpp:115
+msgid "NOTE: Use -d for all startup scripts.\n"
+msgstr "UWAGA: Proszę używać opcji -d w przypadku skryptów startowych.\n"
+
+#: tdedocker.cpp:117
+msgid "Bugs and wishes to gramakri@uiuc.edu"
+msgstr ""
+"Informacje o błędach i życzenia proszę kierować na adres gramakri@uiuc.edu"
+
+#: tdedocker.cpp:118
+msgid "Project information at http://tdedocker.sourceforge.net"
+msgstr "Informacje o projekcie: http://tdedocker.sourceforge.net"
+
+#: main.cpp:43
+msgid "Caught signal %1. Cleaning up."
+msgstr "Odebrano sygnał %1. Zamykanie."
+
+#: traylabelmgr.cpp:66
+msgid ""
+"Bugs/wishes to Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
+"English translation by Girish (gramakri@uiuc.edu)\n"
+"\n"
+"http://tdedocker.sourceforge.net for updates"
+msgstr ""
+"Na informacje o błędach i życzenia czeka Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc."
+"edu)\n"
+"Polskie tłumaczenie opracował KonMan (dedalus@o2.pl)\n"
+"\n"
+"Sprawdź, czy nie jest dostępna nowa wersja: http://tdedocker.sourceforge.net"
+
+#: traylabelmgr.cpp:209
+msgid "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+msgstr "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+
+#: traylabelmgr.cpp:284
+msgid "Select the application/window to dock with button1."
+msgstr "Wybierz aplikację lub okno do zadokowania, naciskając button1."
+
+#: traylabelmgr.cpp:285
+msgid "Click any other button to abort\n"
+msgstr "Kilknij dowolny przycisk, aby anulować\n"
+
+#: traylabelmgr.cpp:303
+msgid ""
+"The window you are attempting to dock does not seem to be a normal window."
+msgstr "Okno, które zamierzasz zadokować, nie jest zwykłym oknem."
+
+#: traylabelmgr.cpp:314
+msgid ""
+"This window is already docked.\n"
+"Click on system tray icon to toggle docking."
+msgstr ""
+"To okno zostało już zadokowane.\n"
+"Kliknij ikonę w tacce, aby je przywrócić."
+
+#: traylabelmgr.cpp:355
+msgid "Failed to exec [%1]: %2"
+msgstr "Nie można wykonać [%1]: %2"
+
+#: traylabelmgr.cpp:364
+#, c-format
+msgid "Failed to fork: %1"
+msgstr "Nie można uruchomić: %1"
+
+#: traylabelmgr.cpp:431
+msgid "The System tray was hidden or removed"
+msgstr "Tacka systemowa jest ukryta lub została usunięta"
+
+#: traylabelmgr.cpp:432
+msgid "Ignore"
+msgstr "Ignoruj"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Options"
+#~ msgstr "Opcje"
+
+#~ msgid "Close"
+#~ msgstr "Zamknij"
+
+#~ msgid "Cancel"
+#~ msgstr "Anuluj"
+
+#~ msgid "Balloon title changes"
+#~ msgstr "Informuj o zmianach tytułu okna"
+
+#~ msgctxt "TDEDocker#4"
+#~ msgid "Options"
+#~ msgstr "Opcje"
+
+#~ msgctxt "TrayLabelMgr#1"
+#~ msgid "About TDEDocker"
+#~ msgstr "Informacje o programie TDEDocker"
+
+#~ msgctxt "TrayLabelMgr#2"
+#~ msgid "TDEDocker"
+#~ msgstr "TDEDocker"
+
+#~ msgctxt "TrayLabelMgr#7"
+#~ msgid "Undock All"
+#~ msgstr "Oddokuj wszystko"
diff --git a/translations/messages/pt_BR.po b/translations/messages/pt_BR.po
new file mode 100644
index 0000000..bac7b50
--- /dev/null
+++ b/translations/messages/pt_BR.po
@@ -0,0 +1,296 @@
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: TDEDocker 1.4\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2019-01-13 19:19+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-07-07 19:55+0200\n"
+"Last-Translator: Paulo Ruthes <paulo.ruthes@uol.com.br>\n"
+"Language-Team: pt_BR <pt_br@li.org>\n"
+"Language: pt_BR\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Translate Toolkit 1.9.0\n"
+
+#: _translatorinfo:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr ""
+
+#: _translatorinfo:2
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:64
+msgid "Dock when session restored"
+msgstr "Mostrar no painel quando restaurar sessão"
+
+#: customtraylabel.cpp:70
+msgid "Launch on startup"
+msgstr "Executar ao iniciar"
+
+#: customtraylabel.cpp:76
+msgid "Set Icon"
+msgstr "Atribuir ícone"
+
+#: customtraylabel.cpp:78
+msgid "Set balloon timeout"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:83
+msgid "Dock when obscured"
+msgstr "Mostrar no painel quando sair de foco"
+
+#: customtraylabel.cpp:89
+msgid "Dock when minimized"
+msgstr "Mostrar no painel quando minimizado"
+
+#: customtraylabel.cpp:95
+msgid "Dock when focus lost"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:101
+msgid "Skip taskbar"
+msgstr "Não mostrar na barra de tarefas"
+
+#: customtraylabel.cpp:109 traylabelmgr.cpp:65
+#, fuzzy
+msgid "About TDEDocker"
+msgstr "Sobre o TDEDocker"
+
+#: customtraylabel.cpp:112
+msgid "Dock Another"
+msgstr "Mostrar outra aplicação no painel"
+
+#: customtraylabel.cpp:113 traylabelmgr.cpp:432
+#, fuzzy
+msgid "Undock All"
+msgstr "Remover todos do painel"
+
+#: customtraylabel.cpp:118
+msgid "Undock"
+msgstr "Remover do painel"
+
+#: customtraylabel.cpp:217 customtraylabel.cpp:228 customtraylabel.cpp:261
+#: traylabelmgr.cpp:94 traylabelmgr.cpp:291 traylabelmgr.cpp:302
+#: traylabelmgr.cpp:313 traylabelmgr.cpp:430
+#, fuzzy
+msgid "TDEDocker"
+msgstr "TDEDocker"
+
+#: customtraylabel.cpp:218
+msgid "%1 is not a valid icon"
+msgstr "%1 não é um ícone válido"
+
+#: customtraylabel.cpp:229
+msgid "Enter balloon timeout (secs). 0 to disable ballooning"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:262
+msgid "\"%1\" is not a valid executable or was not found in your $PATH"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:264
+msgid "Select program"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:285
+#, c-format
+msgid "Show %1"
+msgstr "Mostrar %1"
+
+#: customtraylabel.cpp:285
+#, c-format
+msgid "Hide %1"
+msgstr "Esconder %1"
+
+#: customtraylabel.cpp:359
+msgid ""
+"You cannot drop an item into the tray icon. Drop it on the window\n"
+"that is brought in front when you hover the item over the tray icon"
+msgstr ""
+"Você não pode arrastar um item no ícone no painel. Arraste para a\n"
+"janela que aparece quando você passa o item sobre o ícone no painel"
+
+#: tdedocker.cpp:93
+#, c-format
+msgid "tdedocker: invalid option -- %1"
+msgstr ""
+
+#: tdedocker.cpp:95
+msgid "Usage: TDEDocker [options] command\n"
+msgstr "Uso: TDEDocker [opções] comando\n"
+
+#: tdedocker.cpp:96
+msgid "Docks any application into the system tray\n"
+msgstr "Mostra qualquer aplicação no painel do sistema\n"
+
+#: tdedocker.cpp:97
+msgid "command \tCommand to execute\n"
+msgstr "comando \tComando a ser executado\n"
+
+#: tdedocker.cpp:99
+msgid "-a \tShow author information"
+msgstr "-a \tMostra informações do autor"
+
+#: tdedocker.cpp:100
+msgid "-b \tDont warn about non-normal windows (blind mode)"
+msgstr "-b \tNão avise sobre janelas fora do normal (modo cego)"
+
+#: tdedocker.cpp:101
+msgid "-d \tDisable session management"
+msgstr "-d \tDesabilita controle de sessão"
+
+#: tdedocker.cpp:102
+msgid "-e \tEnable session management"
+msgstr "-e \tHabilita controle de sessão"
+
+#: tdedocker.cpp:103
+msgid "-f \tDock window that has the focus(active window)"
+msgstr "-f \tMostra janela que tem o foco (janela ativa) no painel"
+
+#: tdedocker.cpp:104
+msgid "-h \tDisplay this help"
+msgstr "-h \tMostra esta ajuda"
+
+#: tdedocker.cpp:105
+msgid "-i icon\tCustom dock Icon"
+msgstr "-i ico\tPersonalizar ícone para o painel do sistema"
+
+#: tdedocker.cpp:106
+msgid "-l \tLaunch on startup"
+msgstr "-l \tExecutar ao iniciar"
+
+#: tdedocker.cpp:107
+msgid "-m \tKeep application window mapped (dont hide on dock)"
+msgstr ""
+"-m \tMantém janela do aplicativo mapeada (não esconde ao mostrar no "
+"painel)"
+
+#: tdedocker.cpp:108
+msgid "-o \tDock when obscured"
+msgstr "-o \tMostrar no painel ao sair de foco"
+
+#: tdedocker.cpp:109
+msgid "-p secs\tSet ballooning timeout (popup time)"
+msgstr ""
+
+#: tdedocker.cpp:110
+msgid "-q \tDisable ballooning title changes (quiet)"
+msgstr ""
+"-q \tDesabilita mostrar a mudança nos títulos em popups (silencioso)"
+
+#: tdedocker.cpp:111
+msgid "-t \tRemove this application from the task bar"
+msgstr "-t \tRemove esta aplicação da barra de tarefas"
+
+#: tdedocker.cpp:112
+msgid "-v \tDisplay version"
+msgstr "-v \tMostrar versão"
+
+#: tdedocker.cpp:113
+msgid "-w wid \tWindow id of the application to dock\n"
+msgstr "-w jan\tID da janela da aplicação para mostrar no painel do sistema\n"
+
+#: tdedocker.cpp:115
+msgid "NOTE: Use -d for all startup scripts.\n"
+msgstr "NOTA: Use -d para todos os scripts de inicialização.\n"
+
+#: tdedocker.cpp:117
+msgid "Bugs and wishes to gramakri@uiuc.edu"
+msgstr "Bugs e pedidos para gramakri@uiuc.edu"
+
+#: tdedocker.cpp:118
+msgid "Project information at http://tdedocker.sourceforge.net"
+msgstr "Informações sobre o projeto em http://tdedocker.sourceforge.net"
+
+#: main.cpp:43
+msgid "Caught signal %1. Cleaning up."
+msgstr "Sinal %1 recebido. Limpando."
+
+#: traylabelmgr.cpp:66
+msgid ""
+"Bugs/wishes to Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
+"English translation by Girish (gramakri@uiuc.edu)\n"
+"\n"
+"http://tdedocker.sourceforge.net for updates"
+msgstr ""
+"Bugs/Pedidos para Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
+"Tradução para Português (Brasil) por Paulo Vinícius Vitto Ruthes (paulo."
+"ruthes@uol.com.br)\n"
+"\n"
+"http://tdedocker.sourceforge.net para atualizações"
+
+#: traylabelmgr.cpp:209
+msgid "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+msgstr "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+
+#: traylabelmgr.cpp:284
+msgid "Select the application/window to dock with button1."
+msgstr ""
+"Selecione a aplicação/janela para mostrar no painel do sistema com o botão 1."
+
+#: traylabelmgr.cpp:285
+msgid "Click any other button to abort\n"
+msgstr "Clique qualquer outro botão para cancelar\n"
+
+#: traylabelmgr.cpp:303
+msgid ""
+"The window you are attempting to dock does not seem to be a normal window."
+msgstr ""
+"A janela que você está tentando mostrar no painel do sistema não aparenta "
+"ser uma janela normal."
+
+#: traylabelmgr.cpp:314
+msgid ""
+"This window is already docked.\n"
+"Click on system tray icon to toggle docking."
+msgstr ""
+"A janela já está no painel do sistema.\n"
+"Clique na bandeja do sistema para mostrar ou esconder a janela."
+
+#: traylabelmgr.cpp:355
+msgid "Failed to exec [%1]: %2"
+msgstr "Falha ao executar [%1]: %2"
+
+#: traylabelmgr.cpp:364
+#, c-format
+msgid "Failed to fork: %1"
+msgstr "Falha ao executar fork: %1"
+
+#: traylabelmgr.cpp:431
+msgid "The System tray was hidden or removed"
+msgstr "O painel do sistema estava escondido ou não estava sendo executado"
+
+#: traylabelmgr.cpp:432
+msgid "Ignore"
+msgstr "Ignorar"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Options"
+#~ msgstr "Opções"
+
+#~ msgid "Close"
+#~ msgstr "Fechar"
+
+#~ msgid "Balloon title changes"
+#~ msgstr "Mostrar mudanças no título"
+
+#~ msgctxt "TDEDocker#4"
+#~ msgid "Options"
+#~ msgstr "Opções"
+
+#~ msgctxt "TrayLabelMgr#1"
+#~ msgid "About TDEDocker"
+#~ msgstr "Sobre o TDEDocker"
+
+#~ msgctxt "TrayLabelMgr#3"
+#~ msgid "TDEDocker"
+#~ msgstr "TDEDocker"
+
+#~ msgctxt "TrayLabelMgr#12"
+#~ msgid "Undock All"
+#~ msgstr "Remover todos do painel do sistema"
diff --git a/translations/messages/ru.po b/translations/messages/ru.po
new file mode 100644
index 0000000..f7877c1
--- /dev/null
+++ b/translations/messages/ru.po
@@ -0,0 +1,277 @@
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: TDEDocker 1.4\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2019-01-13 19:19+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-07-07 19:55+0200\n"
+"Last-Translator: Aleksey Kirpichnikov <coder@paco.net>\n"
+"Language-Team: ru <ru@li.org>\n"
+"Language: ru\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Translate Toolkit 1.9.0\n"
+
+#: _translatorinfo:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr ""
+
+#: _translatorinfo:2
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:64
+msgid "Dock when session restored"
+msgstr "В трей при восстановлении сессии"
+
+#: customtraylabel.cpp:70
+msgid "Launch on startup"
+msgstr "Запускать при загрузке"
+
+#: customtraylabel.cpp:76
+msgid "Set Icon"
+msgstr "Выбрать иконку"
+
+#: customtraylabel.cpp:78
+msgid "Set balloon timeout"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:83
+msgid "Dock when obscured"
+msgstr "Прятать при перекрытии"
+
+#: customtraylabel.cpp:89
+msgid "Dock when minimized"
+msgstr "В трей при сворачивании"
+
+#: customtraylabel.cpp:95
+msgid "Dock when focus lost"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:101
+msgid "Skip taskbar"
+msgstr "Не показывать в панели задач"
+
+#: customtraylabel.cpp:109 traylabelmgr.cpp:65
+#, fuzzy
+msgid "About TDEDocker"
+msgstr "О TDEDocker"
+
+#: customtraylabel.cpp:112
+msgid "Dock Another"
+msgstr "Поместить еще"
+
+#: customtraylabel.cpp:113 traylabelmgr.cpp:432
+#, fuzzy
+msgid "Undock All"
+msgstr "Убрать все"
+
+#: customtraylabel.cpp:118
+msgid "Undock"
+msgstr "Убрать"
+
+#: customtraylabel.cpp:217 customtraylabel.cpp:228 customtraylabel.cpp:261
+#: traylabelmgr.cpp:94 traylabelmgr.cpp:291 traylabelmgr.cpp:302
+#: traylabelmgr.cpp:313 traylabelmgr.cpp:430
+#, fuzzy
+msgid "TDEDocker"
+msgstr "TDEDocker"
+
+#: customtraylabel.cpp:218
+msgid "%1 is not a valid icon"
+msgstr "%1 не правильная иконка"
+
+#: customtraylabel.cpp:229
+msgid "Enter balloon timeout (secs). 0 to disable ballooning"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:262
+msgid "\"%1\" is not a valid executable or was not found in your $PATH"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:264
+msgid "Select program"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:285
+#, c-format
+msgid "Show %1"
+msgstr "Показать %1"
+
+#: customtraylabel.cpp:285
+#, c-format
+msgid "Hide %1"
+msgstr "Спрятать %1"
+
+#: customtraylabel.cpp:359
+msgid ""
+"You cannot drop an item into the tray icon. Drop it on the window\n"
+"that is brought in front when you hover the item over the tray icon"
+msgstr ""
+"Вы не можете переместить объект в трей. Переместите его в окно\n"
+"которое будет наверху, когда Вы подведете объект к иконке в трее"
+
+#: tdedocker.cpp:93
+#, c-format
+msgid "tdedocker: invalid option -- %1"
+msgstr ""
+
+#: tdedocker.cpp:95
+msgid "Usage: TDEDocker [options] command\n"
+msgstr "Использование: TDEDocker [options] command\n"
+
+#: tdedocker.cpp:96
+msgid "Docks any application into the system tray\n"
+msgstr "Поместить любое приложение в трей\n"
+
+#: tdedocker.cpp:97
+msgid "command \tCommand to execute\n"
+msgstr "command \tВыполнить команду\n"
+
+#: tdedocker.cpp:99
+msgid "-a \tShow author information"
+msgstr "-a \tИнформация об авторе"
+
+#: tdedocker.cpp:100
+msgid "-b \tDont warn about non-normal windows (blind mode)"
+msgstr ""
+
+#: tdedocker.cpp:101
+msgid "-d \tDisable session management"
+msgstr "-d \tОтключить менеджер сессий"
+
+#: tdedocker.cpp:102
+msgid "-e \tEnable session management"
+msgstr "-e \tВключить менеджер сессий"
+
+#: tdedocker.cpp:103
+msgid "-f \tDock window that has the focus(active window)"
+msgstr "-f \tПоместить в трей окно с фокусом (активное окно)"
+
+#: tdedocker.cpp:104
+msgid "-h \tDisplay this help"
+msgstr "-h \tПоказать справку"
+
+#: tdedocker.cpp:105
+msgid "-i icon\tCustom dock Icon"
+msgstr "-i icon\tДругой значек трея"
+
+#: tdedocker.cpp:106
+msgid "-l \tLaunch on startup"
+msgstr "-l \tЗапуск при старте"
+
+#: tdedocker.cpp:107
+msgid "-m \tKeep application window mapped (dont hide on dock)"
+msgstr "-m \tОставть приложение в панели задач (не прятать в трей)"
+
+#: tdedocker.cpp:108
+msgid "-o \tDock when obscured"
+msgstr "-o \tПрятать при перекрытии"
+
+#: tdedocker.cpp:109
+msgid "-p secs\tSet ballooning timeout (popup time)"
+msgstr ""
+
+#: tdedocker.cpp:110
+msgid "-q \tDisable ballooning title changes (quiet)"
+msgstr "-q \tПрятать всплывающие подсказки"
+
+#: tdedocker.cpp:111
+msgid "-t \tRemove this application from the task bar"
+msgstr "-t \tУбрать приложение с панели задач"
+
+#: tdedocker.cpp:112
+msgid "-v \tDisplay version"
+msgstr "-h \tПоказать справку"
+
+#: tdedocker.cpp:113
+msgid "-w wid \tWindow id of the application to dock\n"
+msgstr "-w wid \tWindow id приложения для помещения в трей\n"
+
+#: tdedocker.cpp:115
+msgid "NOTE: Use -d for all startup scripts.\n"
+msgstr "ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте ключ -d для всех скриптов.\n"
+
+#: tdedocker.cpp:117
+msgid "Bugs and wishes to gramakri@uiuc.edu"
+msgstr "Ошибки и пожелания направляйте к gramakri@uiuc.edu"
+
+#: tdedocker.cpp:118
+msgid "Project information at http://tdedocker.sourceforge.net"
+msgstr "Информация о проекте на http://tdedocker.sourceforge.net"
+
+#: main.cpp:43
+msgid "Caught signal %1. Cleaning up."
+msgstr "Получен сигнал %1. Очистка."
+
+#: traylabelmgr.cpp:66
+msgid ""
+"Bugs/wishes to Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
+"English translation by Girish (gramakri@uiuc.edu)\n"
+"\n"
+"http://tdedocker.sourceforge.net for updates"
+msgstr ""
+"Ошибки/пожелания направляйте к Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
+"Русский перевод Aleksey kirpichnikov (coder@paco.net)\n"
+"\n"
+"Обновления на http://tdedocker.sourceforge.net"
+
+#: traylabelmgr.cpp:209
+msgid "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+msgstr ""
+
+#: traylabelmgr.cpp:284
+msgid "Select the application/window to dock with button1."
+msgstr "Выберите приложение/окно для помещения в трей первой кнопкой мыши."
+
+#: traylabelmgr.cpp:285
+msgid "Click any other button to abort\n"
+msgstr ""
+
+#: traylabelmgr.cpp:303
+msgid ""
+"The window you are attempting to dock does not seem to be a normal window."
+msgstr "Окно которое Вы хотите поместить в трей не похоже на обычное окно."
+
+#: traylabelmgr.cpp:314
+msgid ""
+"This window is already docked.\n"
+"Click on system tray icon to toggle docking."
+msgstr ""
+"Это окно уже в трее.\n"
+"Кликните на иконке в трее для изменения статуса."
+
+#: traylabelmgr.cpp:355
+msgid "Failed to exec [%1]: %2"
+msgstr "Невозможно выполнить [%1]: %2"
+
+#: traylabelmgr.cpp:364
+#, c-format
+msgid "Failed to fork: %1"
+msgstr ""
+
+#: traylabelmgr.cpp:431
+msgid "The System tray was hidden or removed"
+msgstr ""
+
+#: traylabelmgr.cpp:432
+msgid "Ignore"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Options"
+#~ msgstr "Настройки"
+
+#~ msgid "Close"
+#~ msgstr "Закрыть"
+
+#~ msgid "Balloon title changes"
+#~ msgstr "Подсказка при изменении заголовка"
+
+#~ msgctxt "TDEDocker#4"
+#~ msgid "Options"
+#~ msgstr "Настройки"
diff --git a/translations/messages/sv.po b/translations/messages/sv.po
new file mode 100644
index 0000000..9b2f4d7
--- /dev/null
+++ b/translations/messages/sv.po
@@ -0,0 +1,290 @@
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: TDEDocker 1.4\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2019-01-13 19:19+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-07-07 19:55+0200\n"
+"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
+"Language-Team: sv <sv@li.org>\n"
+"Language: sv\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Translate Toolkit 1.9.0\n"
+
+#: _translatorinfo:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr ""
+
+#: _translatorinfo:2
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:64
+msgid "Dock when session restored"
+msgstr "Docka när sessionen återställts"
+
+#: customtraylabel.cpp:70
+msgid "Launch on startup"
+msgstr "Starta vid inloggning"
+
+#: customtraylabel.cpp:76
+msgid "Set Icon"
+msgstr "Ställ in ikon"
+
+#: customtraylabel.cpp:78
+msgid "Set balloon timeout"
+msgstr "Ställ in tidsgräns för ballongtext"
+
+#: customtraylabel.cpp:83
+msgid "Dock when obscured"
+msgstr "Docka när undangömd"
+
+#: customtraylabel.cpp:89
+msgid "Dock when minimized"
+msgstr "Docka när minimerad"
+
+#: customtraylabel.cpp:95
+msgid "Dock when focus lost"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:101
+msgid "Skip taskbar"
+msgstr "Hoppa över åtgärdsrad"
+
+#: customtraylabel.cpp:109 traylabelmgr.cpp:65
+#, fuzzy
+msgid "About TDEDocker"
+msgstr "Om TDEDocker"
+
+#: customtraylabel.cpp:112
+msgid "Dock Another"
+msgstr "Docka en annan"
+
+#: customtraylabel.cpp:113 traylabelmgr.cpp:432
+#, fuzzy
+msgid "Undock All"
+msgstr "Avdocka alla"
+
+#: customtraylabel.cpp:118
+msgid "Undock"
+msgstr "Avdocka"
+
+#: customtraylabel.cpp:217 customtraylabel.cpp:228 customtraylabel.cpp:261
+#: traylabelmgr.cpp:94 traylabelmgr.cpp:291 traylabelmgr.cpp:302
+#: traylabelmgr.cpp:313 traylabelmgr.cpp:430
+#, fuzzy
+msgid "TDEDocker"
+msgstr "TDEDocker"
+
+#: customtraylabel.cpp:218
+msgid "%1 is not a valid icon"
+msgstr "%1 är inte en giltig ikon"
+
+#: customtraylabel.cpp:229
+msgid "Enter balloon timeout (secs). 0 to disable ballooning"
+msgstr ""
+"Ange tidsgräns för ballongtext (sekunder). 0 för att inaktivera ballongtext"
+
+#: customtraylabel.cpp:262
+msgid "\"%1\" is not a valid executable or was not found in your $PATH"
+msgstr "\"%1\" är inte en giltig körbar fil eller fanns inte i din $PATH"
+
+#: customtraylabel.cpp:264
+msgid "Select program"
+msgstr "Välj program"
+
+#: customtraylabel.cpp:285
+#, c-format
+msgid "Show %1"
+msgstr "Visa %1"
+
+#: customtraylabel.cpp:285
+#, c-format
+msgid "Hide %1"
+msgstr "Dölj %1"
+
+#: customtraylabel.cpp:359
+msgid ""
+"You cannot drop an item into the tray icon. Drop it on the window\n"
+"that is brought in front when you hover the item over the tray icon"
+msgstr ""
+"Du kan inte släppa ett objekt på brickans ikon. Släpp det på fönstret\n"
+"som visas framför när du svävar objektet över brickans ikon"
+
+#: tdedocker.cpp:93
+#, c-format
+msgid "tdedocker: invalid option -- %1"
+msgstr "tdedocker: ogiltig flagga -- %1"
+
+#: tdedocker.cpp:95
+msgid "Usage: TDEDocker [options] command\n"
+msgstr "Användning: TDEDocker [flaggor] kommando\n"
+
+#: tdedocker.cpp:96
+msgid "Docks any application into the system tray\n"
+msgstr "Dockar program i systembrickan\n"
+
+#: tdedocker.cpp:97
+msgid "command \tCommand to execute\n"
+msgstr "command \tKommando att köra\n"
+
+#: tdedocker.cpp:99
+msgid "-a \tShow author information"
+msgstr "-a \tVisa information om upphovsmannen"
+
+#: tdedocker.cpp:100
+msgid "-b \tDont warn about non-normal windows (blind mode)"
+msgstr "-b \tVarna inte om icke-normala fönster (blindläge)"
+
+#: tdedocker.cpp:101
+msgid "-d \tDisable session management"
+msgstr "-d \tInaktivera sessionshantering"
+
+#: tdedocker.cpp:102
+msgid "-e \tEnable session management"
+msgstr "-e \tAktivera sessionshantering"
+
+#: tdedocker.cpp:103
+msgid "-f \tDock window that has the focus(active window)"
+msgstr "-f \tDocka fönster som har fokus(aktivt fönster)"
+
+#: tdedocker.cpp:104
+msgid "-h \tDisplay this help"
+msgstr "-h \tVisa den här hjälpen"
+
+#: tdedocker.cpp:105
+msgid "-i icon\tCustom dock Icon"
+msgstr "-i icon\tCustom Ikon för docka"
+
+#: tdedocker.cpp:106
+msgid "-l \tLaunch on startup"
+msgstr "-l \tStarta vid inloggning"
+
+#: tdedocker.cpp:107
+msgid "-m \tKeep application window mapped (dont hide on dock)"
+msgstr "-m \tBehåll programfönstret mappat (dölj inte vid dockning)"
+
+#: tdedocker.cpp:108
+msgid "-o \tDock when obscured"
+msgstr "-o \tDocka när undangömd"
+
+#: tdedocker.cpp:109
+msgid "-p secs\tSet ballooning timeout (popup time)"
+msgstr "-p secs\tSet tidsgräns för ballongtext (popup-tid)"
+
+#: tdedocker.cpp:110
+msgid "-q \tDisable ballooning title changes (quiet)"
+msgstr "-q \tInaktivera titeländring för ballongtext (tyst)"
+
+#: tdedocker.cpp:111
+msgid "-t \tRemove this application from the task bar"
+msgstr "-t \tTar bort det här programmet från åtgärdsraden"
+
+#: tdedocker.cpp:112
+msgid "-v \tDisplay version"
+msgstr "-v \tVisa version"
+
+#: tdedocker.cpp:113
+msgid "-w wid \tWindow id of the application to dock\n"
+msgstr "-w wid \tFönstrets id-nummer för programmet att dock\n"
+
+#: tdedocker.cpp:115
+msgid "NOTE: Use -d for all startup scripts.\n"
+msgstr "OBSERVERA: Använd -d för alla uppstartsskript.\n"
+
+#: tdedocker.cpp:117
+msgid "Bugs and wishes to gramakri@uiuc.edu"
+msgstr "Felrapporter och önskemål till gramakri@uiuc.edu"
+
+#: tdedocker.cpp:118
+msgid "Project information at http://tdedocker.sourceforge.net"
+msgstr "Projektinformation på http://tdedocker.sourceforge.net"
+
+#: main.cpp:43
+msgid "Caught signal %1. Cleaning up."
+msgstr "Tog emot signal %1. Rensar upp."
+
+#: traylabelmgr.cpp:66
+msgid ""
+"Bugs/wishes to Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
+"English translation by Girish (gramakri@uiuc.edu)\n"
+"\n"
+"http://tdedocker.sourceforge.net for updates"
+msgstr ""
+"Felrapporter/önskemål till Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
+"Svensk översättning av Daniel Nylander (po@danielnylander.se)\n"
+"\n"
+"http://tdedocker.sourceforge.net för uppdateringar"
+
+#: traylabelmgr.cpp:209
+msgid "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+msgstr "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+
+#: traylabelmgr.cpp:284
+msgid "Select the application/window to dock with button1."
+msgstr "Välj programmet/fönstret att dock med knapp1."
+
+#: traylabelmgr.cpp:285
+msgid "Click any other button to abort\n"
+msgstr "Klicka på någon annan knapp för att avbryta\n"
+
+#: traylabelmgr.cpp:303
+msgid ""
+"The window you are attempting to dock does not seem to be a normal window."
+msgstr "Fönstret du försöker att docka verkar inte vara ett normalt fönster."
+
+#: traylabelmgr.cpp:314
+msgid ""
+"This window is already docked.\n"
+"Click on system tray icon to toggle docking."
+msgstr ""
+"Det här fönstret är redan dockat. \n"
+"Klicka på systembricksikonen för att växla dockning."
+
+#: traylabelmgr.cpp:355
+msgid "Failed to exec [%1]: %2"
+msgstr "Misslyckades med att köra [%1]: %2"
+
+#: traylabelmgr.cpp:364
+#, c-format
+msgid "Failed to fork: %1"
+msgstr "Misslyckades med att grena process: %1"
+
+#: traylabelmgr.cpp:431
+msgid "The System tray was hidden or removed"
+msgstr "Systembrickan var dold eller borttagen"
+
+#: traylabelmgr.cpp:432
+msgid "Ignore"
+msgstr "Ignorera"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Options"
+#~ msgstr "Flaggor"
+
+#~ msgid "Close"
+#~ msgstr "Stäng"
+
+#~ msgid "Cancel"
+#~ msgstr "Avbryt"
+
+#~ msgctxt "TDEDocker#4"
+#~ msgid "Options"
+#~ msgstr "Flaggor"
+
+#~ msgctxt "TrayLabelMgr#1"
+#~ msgid "About TDEDocker"
+#~ msgstr "Om TDEDocker"
+
+#~ msgctxt "TrayLabelMgr#2"
+#~ msgid "TDEDocker"
+#~ msgstr "TDEDocker"
+
+#~ msgctxt "TrayLabelMgr#7"
+#~ msgid "Undock All"
+#~ msgstr "Avdocka alla"
diff --git a/translations/messages/tdedocker.pot b/translations/messages/tdedocker.pot
new file mode 100644
index 0000000..c17ec5a
--- /dev/null
+++ b/translations/messages/tdedocker.pot
@@ -0,0 +1,207 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+#
+#, fuzzy
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-03-16 17:24+0100\n"
+"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
+"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#: _translatorinfo:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr ""
+
+#: _translatorinfo:2
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:65
+msgid "Dock when session restored"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:71
+msgid "Set Icon"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:73
+msgid "Set balloon timeout"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:78 main.cpp:60
+msgid "Dock when obscured"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:84
+msgid "Dock when minimized"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:90
+msgid "Dock when focus lost"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:96
+msgid "Skip taskbar"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:104
+msgid "Dock Another"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:105
+msgid "Undock All"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:110
+msgid "Undock"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:205
+msgid "%1 is not a valid icon"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:205 customtraylabel.cpp:215 customtraylabel.cpp:308
+#: traylabelmgr.cpp:86 traylabelmgr.cpp:345 traylabelmgr.cpp:359
+#: traylabelmgr.cpp:370 traylabelmgr.cpp:484
+msgid "TDEDocker"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:216
+msgid "Enter balloon timeout (secs). 0 to disable ballooning"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:228
+#, c-format
+msgid "Show %1"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:228
+#, c-format
+msgid "Hide %1"
+msgstr ""
+
+#: customtraylabel.cpp:307
+msgid ""
+"You cannot drop an item into the tray icon. Drop it on the window\n"
+"that is brought in front when you hover the item over the tray icon"
+msgstr ""
+
+#: main.cpp:47
+msgid "Caught signal %1. Cleaning up."
+msgstr ""
+
+#: main.cpp:54
+msgid "Dont warn about non-normal windows (blind mode)"
+msgstr ""
+
+#: main.cpp:55
+msgid "Disable session management"
+msgstr ""
+
+#: main.cpp:56
+msgid "Enable session management"
+msgstr ""
+
+#: main.cpp:57
+msgid "Dock window that has the focus(active window)"
+msgstr ""
+
+#: main.cpp:58
+msgid "Custom dock Icon"
+msgstr ""
+
+#: main.cpp:59
+msgid "Keep application window mapped (dont hide on dock)"
+msgstr ""
+
+#: main.cpp:61
+msgid "Set ballooning timeout (popup time)"
+msgstr ""
+
+#: main.cpp:62
+msgid "Disable ballooning title changes (quiet)"
+msgstr ""
+
+#: main.cpp:63
+msgid "Remove this application from the task bar"
+msgstr ""
+
+#: main.cpp:64
+msgid "Window id of the application to dock"
+msgstr ""
+
+#: main.cpp:65
+msgid "Application to dock"
+msgstr ""
+
+#: main.cpp:78
+msgid "tdedocker"
+msgstr ""
+
+#: main.cpp:79
+msgid ""
+"Docks any application into the system tray\n"
+"NOTE: Use -d for all startup scripts."
+msgstr ""
+
+#: main.cpp:80
+msgid "Original KDocker maintainer"
+msgstr ""
+
+#: main.cpp:81
+msgid "Original KDocker developer"
+msgstr ""
+
+#: traylabelmgr.cpp:85
+msgid "No system tray found"
+msgstr ""
+
+#: traylabelmgr.cpp:85
+msgid "System tray appears to be hidden"
+msgstr ""
+
+#: traylabelmgr.cpp:336
+msgid "Select the application/window to dock with button1."
+msgstr ""
+
+#: traylabelmgr.cpp:337
+msgid "Click any other button to abort\n"
+msgstr ""
+
+#: traylabelmgr.cpp:358
+msgid ""
+"The window you are attempting to dock does not seem to be a normal window."
+msgstr ""
+
+#: traylabelmgr.cpp:369
+msgid ""
+"This window is already docked.\n"
+"Click on system tray icon to toggle docking."
+msgstr ""
+
+#: traylabelmgr.cpp:409
+msgid "Failed to exec [%1]: %2"
+msgstr ""
+
+#: traylabelmgr.cpp:417
+#, c-format
+msgid "Failed to fork: %1"
+msgstr ""
+
+#: traylabelmgr.cpp:417
+msgid "Ignore"
+msgstr ""
+
+#: traylabelmgr.cpp:483
+msgid ""
+"The System tray was hidden or removed. All applications will be undocked."
+msgstr ""