summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/translations/desktop_files/kmail-desktops/cs.po
blob: 29efc82ac2d11b29b7bd54c398491d2a790be51b (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# This file is put in the public domain.
# Slávek Banko <slavek.banko@axis.cz>, 2020.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-07-09 20:57+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-20 18:30+0000\n"
"Last-Translator: Slávek Banko <slavek.banko@axis.cz>\n"
"Language-Team: Czech <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/projects/"
"tdepim/kmail-desktop-files/cs/>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 4.2.2\n"

#. Name
#: KMail.desktop:2 kmail_view.desktop:2
msgid "KMail"
msgstr "KMail"

#. GenericName
#: KMail.desktop:4
msgid "Mail Client"
msgstr "Klient pro čtení elektronické pošty"

#. Name
#: application_octetstream.desktop:2
msgid "Application Octetstream"
msgstr "Aplikace octetstream"

#. Comment
#: application_octetstream.desktop:4
msgid "A bodypart formatter plugin for application/octet-stream"
msgstr "Modul formátovače těla pro application/octet-stream"

#. Comment
#: dcopimap.desktop:5 dcopmail.desktop:5
msgid "Mail program with a DCOP interface"
msgstr "Poštovní program s DCOP rozhraním"

#. Name
#: kmail_config_accounts.desktop:14
msgid "Accounts"
msgstr "Účty"

#. Comment
#: kmail_config_accounts.desktop:16
msgid "Setup for Sending and Receiving Messages"
msgstr "Nastavení odesílání a přijímání zpráv"

#. Keywords
#: kmail_config_accounts.desktop:18
msgid "kmail;accounts;"
msgstr "kmail;účty;"

#. Name
#: kmail_config_appearance.desktop:14
msgid "Appearance"
msgstr "Vzhled"

#. Comment
#: kmail_config_appearance.desktop:16
msgid "Customize Visual Appearance"
msgstr "Úpravy nastavení vzhledu"

#. Keywords
#: kmail_config_appearance.desktop:18
msgid "kmail;appearance;"
msgstr "kmail;vzhled;"

#. Name
#: kmail_config_composer.desktop:14
msgid "Composer"
msgstr "Editor"

#. Comment
#: kmail_config_composer.desktop:16
msgid "Templates & General Behavior"
msgstr "Šablony a obecné chování"

#. Keywords
#: kmail_config_composer.desktop:18
msgid "kmail;composer;"
msgstr "kmail;editor;"

#. Name
#: kmail_config_identity.desktop:14
msgid "Identities"
msgstr "Identity"

#. Comment
#: kmail_config_identity.desktop:16
msgid "Manage Identities"
msgstr "Správa identit"

#. Keywords
#: kmail_config_identity.desktop:18
msgid "kmail;identity;"
msgstr "kmail;identita;"

#. Name
#: kmail_config_misc.desktop:14
msgid "Misc"
msgstr "Různé"

#. Comment
#: kmail_config_misc.desktop:16
msgid "Settings that don't fit elsewhere"
msgstr "Nastavení nehodící se jinam"

#. Keywords
#: kmail_config_misc.desktop:18
msgid "kmail;misc;"
msgstr "kmail;různé;"

#. Name
#: kmail_config_security.desktop:14
msgid "Security"
msgstr "Bezpečnost"

#. Comment
#: kmail_config_security.desktop:16
msgid "Security & Privacy Settings"
msgstr "Nastavení soukromí a zabezpečení"

#. Keywords
#: kmail_config_security.desktop:18
msgid "kmail;security;"
msgstr "kmail;bezpečnost;"

#. Name
#: konqueror/servicemenus/email.desktop:8
msgid "Email File"
msgstr "Odeslat poštou"

#. Name
#: profiles/profile-default-rc.desktop:2
msgid "Default"
msgstr "Výchozí"

#. Comment
#: profiles/profile-default-rc.desktop:4
msgid "Standard profile"
msgstr "Standardní profil"

#. Name
#: profiles/profile-high-contrast-rc.desktop:2
msgid "High Contrast"
msgstr "Vysoký kontrast"

#. Comment
#: profiles/profile-high-contrast-rc.desktop:4
msgid "Increased font sizes for visually impaired users"
msgstr "Zvětší velikost písma pro zrakově postižené uživatele"

#. Name
#: profiles/profile-html-rc.desktop:2
msgid "HTML"
msgstr "HTML"

#. Comment
#: profiles/profile-html-rc.desktop:4
msgid "Standard profile with HTML preview enabled - less secure!"
msgstr "Standardní profil s povoleným náhledem HTML souborů – méně bezpečné!"

#. Name
#: profiles/profile-purist-rc.desktop:2
msgid "Purist"
msgstr "Puristický"

#. Comment
#: profiles/profile-purist-rc.desktop:4
msgid "Most features turned off, TDE global settings are used"
msgstr "Většina funkcí je vypnuta a použije se globální nastavení TDE"

#. Name
#: profiles/profile-secure-rc.desktop:2
msgid "Most Secure"
msgstr "Nejbezpečnější"

#. Comment
#: profiles/profile-secure-rc.desktop:4
msgid "Sets all necessary options to achieve maximum security"
msgstr "Zapne všechny volby nutné k dosažení nejvyšší bezpečnosti"