summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/translations/desktop_files/korganizer-desktops/cs.po
blob: 69776caa4f14e8b8389a41d12146a9d58122d89e (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# This file is put in the public domain.
# Slávek Banko <slavek.banko@axis.cz>, 2020, 2021.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-07-11 02:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2021-09-13 23:30+0000\n"
"Last-Translator: Slávek Banko <slavek.banko@axis.cz>\n"
"Language-Team: Czech <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/projects/"
"tdepim/korganizer-desktop-files/cs/>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 4.8.1\n"

#. Comment
#: dcopcalendar.desktop:5
msgid "Organizer with a DCOP interface"
msgstr "Organizátor s DCOP rozhraním"

#. Comment
#: interfaces/calendar/calendardecoration.desktop:5
msgid "Calendar Decoration Plugin"
msgstr "Modul dekorace kalendáře"

#. Comment
#: interfaces/calendar/calendarplugin.desktop:5
msgid "Calendar Plugin"
msgstr "Modul kalendáře"

#. Comment
#: interfaces/korganizer/korganizerpart.desktop:5
#: interfaces/korganizer/korgprintplugin.desktop:5
msgid "KOrganizer Part"
msgstr "Komponenta KOrganizer"

#. Name
#: korgac/korgac.desktop:2
msgid "KOrganizer Reminder Client"
msgstr "Klient upomínek KOrganizeru"

#. GenericName
#: korgac/korgac.desktop:4
msgid "KOrganizer Reminder Daemon Client"
msgstr "Klient démona připomínek KOrganizeru"

#. Name
#: korganizer.desktop:4
msgid "KOrganizer"
msgstr "KOrganizer"

#. GenericName
#: korganizer.desktop:6
msgid "Personal Organizer"
msgstr "Osobní organizátor"

#. Comment
#: korganizer.desktop:8
msgid "Calendar and Scheduling Program"
msgstr "Kalendářový a plánovací program"

#. Name
#: korganizer_configcolors.desktop:14
msgid "Colors"
msgstr "Barvy"

#. Comment
#: korganizer_configcolors.desktop:16
msgid "KOrganizer Colors Configuration"
msgstr "Nastavení barev KOrganizeru"

#. Keywords
#: korganizer_configcolors.desktop:18
msgid "korganizer;colors;"
msgstr "korganizer;barvy;"

#. Name
#: korganizer_configdesignerfields.desktop:14
msgid "Custom Pages"
msgstr "Vlastní stránky"

#. Comment
#: korganizer_configdesignerfields.desktop:16
msgid "Configure the Custom Pages"
msgstr "Nastavení vlastních stránek"

#. Keywords
#: korganizer_configdesignerfields.desktop:18
msgid "korganizer; configure; settings; custom fields;"
msgstr "korganizer;nastavení;vlastní pole;"

#. Name
#: korganizer_configfonts.desktop:14
msgid "Fonts"
msgstr "Písma"

#. Comment
#: korganizer_configfonts.desktop:16
msgid "KOrganizer Fonts Configuration"
msgstr "Nastavení písem KOrganizeru"

#. Keywords
#: korganizer_configfonts.desktop:18
msgid "korganizer;fonts;"
msgstr "korganizer;písma;"

#. Name
#: korganizer_configfreebusy.desktop:14
msgid "Free/Busy"
msgstr "Aktivita"

#. Comment
#: korganizer_configfreebusy.desktop:16
msgid "KOrganizer Free/Busy Configuration"
msgstr "Nastavení volného/zaneprázdněného času pro KOrganizer"

#. Keywords
#: korganizer_configfreebusy.desktop:18
msgid "korganizer;freebusy;scheduling;"
msgstr "korganizer;volný;zaneprázdněn;plánování;"

#. Name
#: korganizer_configgroupautomation.desktop:14
msgid "Group Automation"
msgstr "Řízení skupiny"

#. Comment
#: korganizer_configgroupautomation.desktop:16
msgid "KOrganizer Group Automation Configuration"
msgstr "Nastavení skupinového řízení KOrganizeru"

#. Keywords
#: korganizer_configgroupautomation.desktop:18
msgid "korganizer;group;automation;"
msgstr "korganizer;skupina;řízení;"

#. Name
#: korganizer_configgroupscheduling.desktop:14
msgid "Group Scheduling"
msgstr "Skupinové plánování"

#. Comment
#: korganizer_configgroupscheduling.desktop:16
msgid "KOrganizer Group Scheduling Configuration"
msgstr "Nastavení skupinového plánování KOrganizeru"

#. Keywords
#: korganizer_configgroupscheduling.desktop:18
msgid "korganizer;group;scheduling;"
msgstr "korganizer;skupina;plánování;"

#. Name
#: korganizer_configmain.desktop:14
msgid "Personal"
msgstr "Osobní"

#. Comment
#: korganizer_configmain.desktop:16
msgid "KOrganizer Main Configuration"
msgstr "Hlavní nastavení KOrganizeru"

#. Keywords
#: korganizer_configmain.desktop:18
msgid "korganizer;main;personal;"
msgstr "korganizer;hlavní;osobní;"

#. Name
#: korganizer_configplugins.desktop:14
msgid "Plugins"
msgstr "Moduly"

#. Comment
#: korganizer_configplugins.desktop:16
msgid "KOrganizer Plugin Configuration"
msgstr "Nastavení modulů KOrganizeru"

#. Keywords
#: korganizer_configplugins.desktop:18
msgid "korganizer;plugin;module;"
msgstr "korganizer;modul;"

#. Name
#: korganizer_configtime.desktop:14
msgid "Time & Date"
msgstr "Datum a čas"

#. Comment
#: korganizer_configtime.desktop:16
msgid "KOrganizer Time Configuration"
msgstr "Nastavení času v KOrganizeru"

#. Keywords
#: korganizer_configtime.desktop:18
msgid "korganizer;time;"
msgstr "korganizer;čas;"

#. Name
#: korganizer_configviews.desktop:14
msgid "Views"
msgstr "Pohledy"

#. Comment
#: korganizer_configviews.desktop:16
msgid "KOrganizer View Configuration"
msgstr "Nastavení pohledů KOrganizeru"

#. Keywords
#: korganizer_configviews.desktop:18
msgid "korganizer;view;"
msgstr "korganizer;pohled;"

#. Name
#: plugins/datenums/datenums.desktop:4
msgid "Date Numbers Plugin for Calendars"
msgstr "Modul pro očíslování dat v kalendáři"

#. Comment
#: plugins/datenums/datenums.desktop:6
msgid ""
"For each day this plugin shows its daynumber of the year at the top of the "
"agenda view. For example, February 1 is day 32 of the year."
msgstr ""
"Tento modul pro každý den zobrazuje pořadí dne v roce na vrchu pohledu "
"agendy. Např. 1. únor je 32. den v roce."

#. Name
#: plugins/exchange/exchange.desktop:4
msgid "Microsoft Exchange 2000 Plugin for KOrganizer"
msgstr "Modul Microsoft Exchange 2000 pro KOrganizer"

#. Comment
#: plugins/exchange/exchange.desktop:6
msgid ""
"This plugin allows korganizer users to work with Microsoft Exchange 2000 "
"groupware servers."
msgstr ""
"Tento modul umožňuje pracovat uživatelům KOrganizeru s Microsoft Exchange "
"2000 groupware servery."

#. Name
#: plugins/hebrew/hebrew.desktop:4
msgid "Jewish Calendar Plugin"
msgstr "Modul židovského kalendáře"

#. Comment
#: plugins/hebrew/hebrew.desktop:6
msgid "Shows all dates in korganizer also in the Jewish calendar system."
msgstr "Zobrazení všech dat v KOrganizeru také v židovském kalendáři."

#. Name
#: plugins/printing/journal/journalprint.desktop:4
msgid "Journal Print Style"
msgstr "Tiskový styl deníku"

#. Comment
#: plugins/printing/journal/journalprint.desktop:6
msgid "This plugin allows you to print out journal entries (diary entries)."
msgstr "Tento modul umožňuje tisk položek deníku."

#. Name
#: plugins/printing/list/listprint.desktop:4
msgid "List Print Style"
msgstr "Styl deníku – seznam"

#. Comment
#: plugins/printing/list/listprint.desktop:6
msgid "This plugin allows you to print out events and to-dos in list form."
msgstr "Tento modul umožňuje tisknout události a úkoly do seznamu."

#. Name
#: plugins/printing/whatsnext/whatsnextprint.desktop:4
msgid "What's Next Print Style"
msgstr "Styl deníku – co je nového"

#. Comment
#: plugins/printing/whatsnext/whatsnextprint.desktop:6
msgid ""
"This plugin allows you to print out a list of all upcoming events and to-dos."
msgstr "Tento modul umožňuje tisk seznamu všech budoucích událostí a úkolů."

#. Name
#: plugins/printing/year/yearprint.desktop:4
msgid "Yearly Print Style"
msgstr "Roční tiskový styl"

#. Comment
#: plugins/printing/year/yearprint.desktop:6
msgid "This plugin allows you to print out a yearly calendar."
msgstr "Tento modul umožňuje tisk ročního kalendáře."

#. Name
#: plugins/projectview/projectview.desktop:4
msgid "Project View Plugin for KOrganizer"
msgstr "Modul projektového pohledu pro KOrganizer"

#. Comment
#: plugins/projectview/projectview.desktop:6
msgid ""
"This plugin provides a project planning view for KOrganizer (like the to-do "
"or month views). If you enable this plugin, you can switch to the project "
"view and view your to-do list like in a project planner."
msgstr ""
"Tento modul poskytuje projektový pohled pro KOrganizer (podobně jako úkoly "
"nebo měsíční pohled). Pokud jej povolíte, může přepnout do projektového "
"pohledu a prohlížet si úkoly jako v plánovači projektů."

#. Name
#: plugins/timespanview/timespanview.desktop:4
msgid "Timespan View Plugin for KOrganizer"
msgstr "Modul časového pohledu pro KOrganizer"

#. Comment
#: plugins/timespanview/timespanview.desktop:6
msgid ""
"This plugin provides a timespan view for korganizer (like the to-do or month "
"views). If you enable this plugin, you can switch to the timespan view and "
"view your events like in a Gantt diagram."
msgstr ""
"Tento modul umožňuje časový pohled pro KOrganizer (podobně jako úkoly nebo "
"měsíční pohled). Pokud jej povolíte, můžete se přepnout na časový pohled a "
"prohlížet si události v Ganttově diagramu."